main content

Tìm Kiếm Kết Quả Cho : " BUSINESS DEGREE CERTIFICATEWE "

Các Trang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Ban Quản Trị - Dawn Rowe

ợc bổ nhiệm vào Ban Giám Sát Viên vào Tháng Mười Hai, 2018. Trước khi gia nhập Ban Giám Sát Viên, Dawn đã công tác tại Hội Đồng Thị Trấn Thung Lũng Yucca từ năm 2010 đến năm 2014. Dawn đã được cử tri Khu Vực Thứ Ba bầu lại và bắt đầu nhiệm kỳ bốn năm dân bầu đầu tiên trong Ban Giám Sát Viên vào Tháng Mười Hai, 2020. Vào Tháng Một, 2021, bà được bổ nhiệm vào Ban Quản Trị IEHP và được bổ nhiệm làm Chủ Tịch vào Tháng Một, 2022. Với tư cách là Giám Sát Viên Khu Vực Thứ Ba của Quận San Bernardino, Rowe đại diện cho một trong những quận lớn nhất quận, bao gồm Lưu Vực Mojave đến các cộng đồng miền núi và thành phố Barstow đến các cộng đồng thung lũng. Với tư cách là Giám Sát Viên cấp Quận, Rowe chú trọng đến mục tiêu biến Quận San Bernardino trở thành môi trường thân thiện với doanh nghiệp, cải thiện cơ sở hạ tầng và tăng cường an toàn công cộng.

Ban Quản Trị - Karen Spiegel

tuyên thệ nhậm chức vào ngày 8 Tháng Một, 2019. Khu Vực Thứ Hai bao gồm các cộng đồng chưa hợp nhất, gồm Coronita, El Cerrito, Home Gardens và Highgrove, và các thành phố gồm Corona, Eastvale, Jurupa Valley, Norco và nửa phía tây của Thành Phố Riverside. Vào Tháng Hai, 2019, bà được bổ nhiệm vào Ban Quản Trị IEHP, được bổ nhiệm làm Phó Chủ Tịch vào năm 2020 và giữ chức Chủ Tịch vào năm 2021. Karen Spiegel bắt đầu sự nghiệp chính trị với tư cách là Thống Đốc Ngân Khố Thành Phố dân bầu của Thành Phố Corona vào năm 1996. Sau sáu năm làm Thống Đốc Ngân Khố, bà đã tham gia cuộc bầu cử đại biểu Hội Đồng Thành Phố vào năm 2002 và phục vụ Thành Phố Corona với tư cách là Ủy Viên Hội Đồng trong 16 năm, giữ chức Thị Trưởng bốn nhiệm kỳ. Những hành động của bà nói lên rất nhiều điều và niềm đam mê đặc biệt cho công việc thực sự khiến bà trở nên khác biệt. Bà khuyến khích cộng đồng tham gia cùng chính quyền Thành Phố và Quận và đã đưa ra nhiều chương trình mới. Bà Karen đã được ghi nhận vì bà có năng lực lãnh đạo trong các vấn đề giao thông vận tải trong khu vực, hoạt động hợp tác và quan hệ đối tác trong khu vực. Không chỉ công tác tại Khu Vực của mình, bà Karen còn đại diện cho Quận Riverside ở cấp Vùng và Tiểu Bang trong nhiều tổ chức và đã phục vụ với vai trò là người lãnh đạo ở một số tổ chức. Bà là một thành viên năng nổ trong cộng đồng và với thái độ "không ngại khó", bà luôn nhiệt tình hăng hái tham gia nhiều hoạt động của người dân, doanh nghiệp và cộng đồng. Trong thời gian công tác, bà nhiều lần được vinh dự nhận các giải thưởng và danh hiệu.

Ban Quản Trị - Andrew Williams

ần và điện tử thông tin liên lạc cho Không Quân Hoa Kỳ trong 20 năm. Ông nhận bằng Cử Nhân chuyên ngành Toán Học tại Đại Học Morehouse năm 1964 và bằng Thạc Sĩ Khoa Học chuyên ngành Quản Lý Hậu Cần tại Học Viện Công Nghệ Không Quân năm 1970.

Ban Quản Trị - Ban Quản Trị

eo hình thức công khai trước công chúng. Xem Chương Trình Cuộc Họp và Nhiều Thông Tin Khác.

Ban Quản Trị - Jeff Hewitt

4 triệu cư dân thuộc sáu thành phố hợp nhất (Thung Lũng Moreno, Calimesa, Beaumont, Banning, Perris và Menifee) cùng hơn 25 cộng đồng chưa hợp nhất. Ông được bổ nhiệm vào Ban Quản Trị IEHP vào Tháng Một, 2020 và được bổ nhiệm làm Phó Chủ Tịch vào Tháng Một, 2022.  Giám Sát Viên Hewitt bắt đầu sự nghiệp công vụ với tư cách là thành viên, và sau đó là chủ tịch của Ủy Ban Hoạch Định Calimesa. Sau đó, ông được bầu vào Hội Đồng Thành Phố Calimesa vào năm 2010 và giữ chức thị trưởng trong ba nhiệm kỳ liên tiếp. Trong thời gian này, ông đã tiên phong dẫn đầu một dự án táo bạo, đó là chuyển các đơn vị cứu hỏa từ cấp quận lên cấp thành phố, giúp Calimesa tiết kiệm gần 3 triệu đô-la trong hai năm đầu tiên, đồng thời tăng gấp đôi số lượng thành viên tổ đội trong mỗi lần điều động. Quan trọng nhất, ông có thể đạt được thành tích trên mà không cần tăng thuế hay phí. Là người gốc Inland Empire, Giám Sát Viên Hewitt luôn tận tâm vào nỗ lực cải thiện chất lượng sống cho tất cả cư dân trong khu vực.

Ban Quản Trị - Eileen Zorn

g, giáo dục, quản lý vận hành, nghiên cứu và cải tiến chất lượng. Vào Tháng Một, 2003, bà được bổ nhiệm vào Ban Quản Trị của IEHP. Tháng Hai, 2015, bà được bổ nhiệm chức vụ Phó Chủ Tịch. Bà Zorn được bổ nhiệm làm Chủ Tịch vào Tháng Hai, 2016. Bà Zorn đã xuất bản nhiều bài báo liên quan đến chăm sóc sức khỏe và đã nhận được một số giải thưởng và danh hiệu trong sự nghiệp của mình. Bà có bằng Cử Nhân chuyên ngành Điều Dưỡng tại Đại Học Columbia Union ở Takoma Park, Maryland và bằng Thạc Sĩ Khoa Học chuyên ngành Điều Dưỡng tại Đại Học Loma Linda vào năm 1976.

Ban Quản Trị - Daniel P. Anderson

lợi nhuận. Ông đã dành mười lăm năm qua để hỗ trợ cho nỗ lực tăng khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho những người có thu nhập thấp và không có bảo hiểm. Vào tháng 4 năm 2008, ông được bổ nhiệm vào Ban Quản Trị của IEHP và giữ chức vụ Phó Chủ Tịch từ Tháng Một, 2018 đến Tháng Mười Hai, 2020. Tiến Sĩ Anderson đã đề cập đến nhu cầu về sức khỏe của những người không có bảo hiểm và không được phục vụ đầy đủ trong nhiều bài giảng và bài thuyết trình của mình trước cộng đồng. Hiện tại, ông là Chủ Tịch/Giám Đốc Điều Hành (CEO) của Tổ Chức Y Tế Cộng Đồng Riverside. Tiến Sĩ Anderson nhận bằng Cử Nhân chuyên ngành Tôn Giáo Học và có Bằng Thạc Sĩ Thần Học và Bằng Tiến Sĩ Đoàn Mục Sư.

Ban Quản Trị - Curt Hagman

vụ trong Quốc Hội Tiểu Bang California từ năm 2008 đến năm 2014 và đại diện cho các cộng đồng thuộc các quận San Bernardino, Orange và Los Angeles. Vào Tháng Một, 2015, ông được bổ nhiệm vào Ban Quản Trị của IEHP, trở thành Phó Chủ Tịch vào Tháng Hai, 2017 và giữ chức Chủ Tịch từ năm 2018–2020. Vào Tháng Một, 2021, Giám Sát Viên Hangman giữ chức vụ Phó Chủ Tịch. Trước khi tranh cử vào chức vụ ở tiểu bang, Giám Sát Viên Hagman đã có bản sơ yếu lý lịch công vụ uyên thâm. Kinh nghiệm làm việc tại chính quyền địa phương của ông bắt đầu với vai trò là Ủy Viên Ban Công Viên/Giải Trí ở Chino Hills, một chức vụ khơi dậy trong ông niềm đam mê ngày càng cháy bỏng đối với dịch vụ công. Giám Sát Viên Hagman được bầu vào Hội Đồng Thành Phố năm 2004 và giữ chức Thị Trưởng năm 2008. Trong thời gian này, ông đã làm việc tại nhiều ủy ban trong khu vực, từ đó ông có cơ hội tiếp xúc với nhiều vấn đề mà người dân trong khu vực đang phải đối mặt. Vào đầu năm 2011, ông cũng được Chủ Tọa Hội Đồng Tiểu Bang bổ nhiệm vào Ban Phân Bổ Kinh Phí của Tiểu Bang, phụ trách làm việc với Văn Phòng Xây Dựng Trường Công Lập để phân bổ kinh phí cho các khu học chánh hiện có nhằm đảm bảo hoạt động xây dựng trường học diễn ra theo đúng quy định.

Thông Tin Hữu Ích và Nguồn Lực Hỗ Trợ - Chấn Thương và Tai Nạn Cá Nhân

-Cal đủ điều kiện, vui lòng liên hệ với Sở Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe theo số (916) 445-9891 hoặc truy cập https://protect-us.mimecast.com/s/Xe1jCJ6xqQCBo4gtnovWOE?domain=dhcs.ca.gov . Giờ làm việc: 8 giờ sáng – 12 giờ trưa và 1 giờ chiều – 5 giờ chiều, Thứ Hai đến Thứ Sáu. Đóng cửa cuối tuần và các ngày nghỉ lễ. Địa chỉ gửi thư: Department of Health Care Services Third Party Liability and Recovery Division Casualty Insurance Section – MS 4720 P.O. Box 997425 Sacramento, CA 95899-7425 Hội Viên IEHP DualChoice (HMO D-SNP) Medicare-Medicaid Plan Nếu quý vị là Hội Viên Medicare và muốn báo cáo về một thỏa thuận trách nhiệm pháp lý tiềm ẩn, phán quyết, giải thưởng hoặc khoản thanh toán khác mà quý vị đã nhận được, hoặc để yêu cầu Thông Tin Sức Khỏe Được Bảo Vệ của quý vị, vui lòng nhấp vào đây để Ủy Quyền Phát Hành (PDF).  

Chính Sách Quyền Riêng Tư

n. Chúng tôi hiểu rằng khách truy cập trang https://protect-us.mimecast.com/s/l9exC31X2wfXv8WhgmqrjX?domain=iehp.org cần được kiểm soát thông tin cá nhân của họ.  Do đó, IEHP đề ra Chính Sách Quyền Riêng Tư Trên Internet sau đây: Quý vị không cần phải cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân khi truy cập trang web của chúng tôi. Nếu quý vị quyết định không cung cấp thông tin cá nhân, quý vị vẫn có thể truy cập trang https://protect-us.mimecast.com/s/l9exC31X2wfXv8WhgmqrjX?domain=iehp.org . Cookie Cookie là gì? Cookie là một đoạn thông tin nhỏ được gửi đến trình duyệt của quý vị – cùng với một trang Web – khi quý vị truy cập trang Web. Có hai loại cookie. Cookie phiên truy cập là một dòng văn bản được lưu trữ tạm thời trong bộ nhớ máy tính của quý vị. Vì hệ thống không bao giờ lưu cookie phiên truy cập, nên cookie này sẽ bị hủy ngay sau khi quý vị đóng trình duyệt. Cookie lưu cố định là một dòng văn bản tồn tại trong thời gian lâu hơn được trình duyệt của quý vị lưu vào một tệp trên ổ cứng. IEHP chỉ sử dụng cookie phiên truy cập. Chúng tôi không sử dụng bất kỳ cookie lưu cố định nào. Cách IEHP Sử Dụng Cookie Một số ứng dụng trên trang web https://protect-us.mimecast.com/s/l9exC31X2wfXv8WhgmqrjX?domain=iehp.org yêu cầu phải có cookie phiên mới hoạt động bình thường. Nếu quý vị đã tắt cookie phiên truy cập, quý vị không thể sử dụng được các ứng dụng hoặc tính năng này trên trang web của chúng tôi. Nếu quý vị sử dụng cookie, cookie phiên truy cập của IEHP sẽ ghi nhớ các tiêu chí lựa chọn của quý vị. Ví dụ: nếu quý vị sử dụng phiên bản "Thân Thiện với Trình Đọc Màn Hình" trên trang https://protect-us.mimecast.com/s/l9exC31X2wfXv8WhgmqrjX?domain=iehp.org, nhưng quý vị lại tắt cookie, thì quý vị cần chọn tùy chọn này khi truy cập vào bất kỳ trang nào. Nếu quý vị đã bật cookie, thì hệ thống sẽ ghi nhớ tùy chọn này trong suốt thời gian quý vị truy cập. Quý vị không cần bật cookie phiên truy cập khi xem nội dung web tĩnh trên trang https://protect-us.mimecast.com/s/l9exC31X2wfXv8WhgmqrjX?domain=iehp.org . Chúng tôi đã viết phần mềm sao cho trình duyệt của quý vị chỉ trả thông tin cookie về trang https://protect-us.mimecast.com/s/l9exC31X2wfXv8WhgmqrjX?domain=iehp.org. Không trang web nào khác có thể yêu cầu thông tin này. Lưu ý: Bất kể quý vị sử dụng cookie trên trang web của IEHP nhằm mục đích cụ thể gì, chúng tôi sẽ không chia sẻ bất kỳ thông tin cookie nào với bất kỳ bên thứ ba nào. Liên kết đến các trang web khác Đôi khi, chúng tôi sẽ cung cấp đường liên kết đến các trang web khác không thuộc quyền sở hữu hoặc kiểm soát của IEHP. Chúng tôi cung cấp như vậy vì chúng tôi nghĩ rằng quý vị có thể quan tâm hoặc sử dụng thông tin này hoặc trong trường hợp quý vị là Hội Viên, chúng tôi có thể cung cấp cho quý vị thêm thông tin và/hoặc dịch vụ. Mặc dù chúng tôi cố gắng hết sức để bảo vệ quyền riêng tư cho quý vị, nhưng chúng tôi không thể chịu trách nhiệm về hoạt động bảo vệ quyền riêng tư của các trang web khác. Đường liên kết đến một trang Web nào đó không phải của IEHP không có nghĩa hoặc ngụ ý rằng IEHP chứng thực trang Web đó. Ngoài ra, chúng tôi không thể đảm bảo chất lượng hoặc độ chính xác của thông tin được đăng tải trên các trang web không phải của IEHP. Quý vị nên xem xét hoạt động bảo vệ quyền riêng tư của bất kỳ trang web nào quý vị truy cập. Trang web của IEHP hiển thị rõ ràng khi Người Dùng rời khỏi trang chủ và truy cập trang web được liên kết. Chương trình sử dụng thông tin thu thập được về tôi như thế nào? Chúng tôi có thể thu thập thông tin nhận dạng cá nhân (tên, địa chỉ email, địa chỉ thực và các mã số nhận dạng duy nhất khác) chỉ khi được quý vị cung cấp một cách rõ ràng và có chủ ý. Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng thông tin nhận dạng cá nhân thu thập được, chẳng hạn như thông tin quý vị cung cấp cho chúng tôi khi gửi khiếu nại, khi thông tin đó liên quan đến https://protect-us.mimecast.com/s/l9exC31X2wfXv8WhgmqrjX?domain=iehp.org hoặc cho các mục đích được nêu rõ tại thời điểm chúng tôi thu thập. IEHP sẽ bảo vệ thông tin cá nhân mà quý vị chia sẻ với chúng tôi. IEHP không tiết lộ, cung cấp, bán hoặc chuyển giao bất kỳ thông tin cá nhân nào cho bên thứ ba. Nếu chúng tôi chia sẻ thông tin nhân khẩu học với các bên thứ ba, chúng tôi sẽ chỉ cung cấp cho họ thông tin tổng hợp. Chúng tôi thu thập thông tin nhằm mục đích thống kê. IEHP phân tích hành vi của người dùng để đo lường mức độ quan tâm của Hội Viên đối với các lĩnh vực khác nhau trên trang web của chúng tôi.  Để thay đổi bất kỳ thông tin nào quý vị đã cung cấp cho chúng tôi qua mạng, vui lòng gọi điện đến ban Dịch Vụ Hội Viên của IEHP theo số 1-800-440-IEHP (4347)/TTY (909) 890-0731. Chúng tôi quản lý và duy trì thông tin y tế cá nhân đã lưu trữ trong sáu năm theo quy định của liên bang và tiểu bang. Chúng tôi tiến hành xóa và/hoặc gỡ bỏ thông tin theo Thủ Tục và Chính Sách Xử Lý Khiếu Nại: Xóa và Gỡ Bỏ. Sử Dụng Thư Điện Tử Mặc dù IEHP sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ thông tin cá nhân mà quý vị chia sẻ với chúng tôi, nhưng thư điện tử không an toàn vì có nguy cơ phát sinh sự cố truyền tải. Nếu thông tin liên lạc của quý vị là thông tin rất nhạy cảm, quý vị có thể gửi thông tin đó qua đường bưu điện. Hoặc gọi điện đến ban Dịch Vụ Hội Viên của IEHP theo số 1-800-440-IEHP (4347)/TTY (909) 890-0731. Quy trình minh bạch: Chúng tôi sẽ không lấy thông tin nhận dạng cá nhân của quý vị khi quý vị truy cập trang web của chúng tôi, trừ khi quý vị quyết định cung cấp thông tin đó. Chúng tôi sẽ phản hồi những email gửi tới địa chỉ memberservices@iehp.org của ban Dịch Vụ Hội Viên trong vòng 24 giờ. Chúng tôi sẽ gửi văn bản xác nhận trong vòng 5 ngày theo lịch đối với thư khiếu nại được gửi qua mạng. Yêu Cầu Cung Cấp Chính Sách và Thủ Tục Quý vị có thể xem Chính Sách và Thủ Tục của chúng tôi trên trang web để biết thông tin chi tiết về các chính sách biên tập nội dung, bảo mật, trách nhiệm giải trình, hoặc yêu cầu chúng tôi cung cấp bản sao bằng cách gọi điện đến ban Dịch Vụ Hội Viên IEHP theo số 1-800-440-IEHP (4347)/TTY (909) 890-0731. Những Thay Đổi trong Tuyên Bố về Quyền Riêng Tư Trên Web của Chúng Tôi Vào ngày 8 tháng 7 năm 2004, chúng tôi đã sửa lại Tuyên Bố về Quyền Riêng Tư Trên Web cũ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 9 năm 2002. Đôi khi IEHP có thể thay đổi tuyên bố này mà không cần thông báo. Tuyên bố này không nhằm mục đích tạo và không tạo ra bất kỳ quyền theo hợp đồng hoặc quyền hợp pháp nào khác trong hoặc thay mặt cho bất kỳ bên nào. Hãy bảo vệ bản thân để không rơi vào những chiêu trò lừa đảo qua email có tên email “giả mạo” hoặc “tấn công giả mạo”. IEHP ưu tiên bảo vệ quyền riêng tư của Hội Viên. Chúng tôi cũng đặc biệt khuyến cáo Hội Viên thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa để bảo vệ thông tin cá nhân của mình trước những chiêu trò lừa đảo qua Email được gọi là “tấn công giả mạo”. Giả mạo và tấn công giả mạo là hai kỹ thuật khác nhau, nhưng có liên quan lẫn nhau, được những kẻ lừa đảo sử dụng để lấy cắp thông tin cá nhân của quý vị. Giả mạo tức là hành vi "mạo danh" người khác trong email hoặc trên Web. Tấn công giả mạo là hành vi lừa người dùng tiết lộ thông tin cá nhân của họ, thường đi kèm với email và trang web giả mạo. Tấn công giả mạo qua Email là gì? “Tấn công giả mạo” được thiết kế nhằm mục đích đánh cắp danh tính. Kẻ phạm tội sử dụng những Email gian lận mạo nhận là email của các doanh nghiệp hợp pháp để lừa mọi người cung cấp thông tin cá nhân, chẳng hạn như số thẻ tín dụng, mật khẩu, dữ liệu tài khoản hoặc các thông tin có giá trị khác. Kẻ tội phạm thực hiện hành vi tấn công giả mạo qua Email như thế nào? Các Email thường hiển thị những cái tên thương hiệu nổi tiếng như ngân hàng, hãng bảo hiểm của quý vị hoặc thậm chí là nhà cung cấp dịch vụ không dây của quý vị. Những email lừa bịp như vậy được gọi là "Email Giả Mạo" vì chúng giả mạo giao diện của một trang web hoặc công ty nổi tiếng hòng thực hiện hành vi đánh cắp danh tính. Thông thường, Email sẽ cố tạo cảm giác cấp bách, yêu cầu người nhận cập nhật hoặc xác nhận thông tin cá nhân của họ. Email cũng có thể chứa đường liên kết đến một trang web nào đó, mà trang web này cũng có thể hiển thị logo công ty hoặc các yếu tố nổi tiếng khác của công ty. Quý vị cần lưu ý đến những yếu tố sau: Lời chào chung chung. Thay vì chào bằng tên của quý vị, nhiều email lừa đảo mở đầu thư bằng lời chào chung chung, chẳng hạn như: “Kính gửi khách hàng [Tên Công Ty]”. (IEHP sẽ luôn ghi rõ số ID Hội Viên hoặc họ tên của quý vị trong mỗi email). Cảm giác cấp bách giả. Email sẽ cố đánh lừa quý vị bằng cách đe dọa rằng tài khoản của quý vị sẽ gặp nguy hiểm nếu quý vị không cập nhật thông tin trong thời gian sớm nhất có thể.  Đường liên kết giả. Nội dung đường liên kết trông có vẻ hợp lệ, nhưng rồi sẽ dẫn quý vị đến địa chỉ “giả mạo”. Hãy luôn kiểm tra xem đường liên kết sẽ dẫn quý vị đến đâu trước khi nhấp vào. Di chuột qua đường liên kết đó và xem URL trên trình duyệt hoặc thanh trạng thái. Nếu đường liên kết đó trông có vẻ khả nghi, đừng nhấp vào. Điều gì xảy ra nếu tôi nhận được một Email lừa đảo hoặc trông giống như lừa đảo?  Nếu vậy thì quý vị không nên trả lời Email hoặc địa chỉ Email trong nội dung thư. Nếu quý vị nhận được một Email khả nghi từ IEHP, vui lòng gọi điện ngay đến ban Dịch Vụ Hội Viên của IEHP theo số 1-800-440-IEHP. Áp dụng các biện pháp bảo mật hiệu quả thường dùng trên máy tính. Các biện pháp này bao gồm cài đặt và duy trì tường lửa và phần mềm diệt vi-rút. Một số email tấn công giả mạo chứa phần mềm gián điệp có thể theo dõi hoạt động trên Internet của quý vị và làm mất tính bảo mật của hệ thống. Lưu ý: IEHP không gửi qua Email những thông báo yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin thanh toán, tên người dùng hoặc mật khẩu được dùng để quản lý tài khoản. Tin nhắn và giao dịch Chúng tôi có thể chia sẻ những bình luận hoặc thắc mắc mà quý vị đã gửi đến chúng tôi qua email hoặc biểu mẫu nhắn tin bảo mật, với những nhân viên và chuyên gia chăm sóc sức khỏe của IEHP có khả năng xử lý tốt nhất mối quan ngại của quý vị. Chúng tôi sẽ lưu trữ tin nhắn của quý vị sau khi đã nỗ lực hết sức để cung cấp cho quý vị câu trả lời đầy đủ và thỏa đáng. Tất cả nhân viên IEHP đều coi thông tin của Hội Viên là thông tin bảo mật. IEHP ưu tiên bảo vệ Quyền Riêng Tư của quý vị.   Khi quý vị sử dụng một dịch vụ trên phần bảo mật của trang Web này để tương tác trực tiếp với các chuyên gia chăm sóc sức khỏe của IEHP, thì chúng tôi có thể lưu một số thông tin quý vị cung cấp vào hồ sơ bệnh án của quý vị và chúng tôi có thể dùng những thông tin đó để hướng dẫn quý vị cách điều trị với tư cách là một bệnh nhân. Trẻ em  Chúng tôi cố ý không cho phép Hội Viên IEHP dưới 18 tuổi tạo những tài khoản cho phép truy cập vào các tính năng bảo mật trên trang web này. Hủy nhận thư  Nếu người dùng cung cấp địa chỉ email để yêu cầu chúng tôi gửi thông tin liên tục qua trang Web này (ví dụ: gửi yêu cầu mua dài hạn một trong các ấn phẩm trực tuyến của chúng tôi), thì người dùng cũng có thể yêu cầu chúng tôi ngừng gửi thư về sau. Tương tự như vậy, nếu quý vị nhận thông tin về dịch vụ IEHP qua email, quý vị có thể yêu cầu chúng tôi ngừng gửi các thông báo tương tự về sau. Tất cả các tài liệu được chúng tôi gửi qua email như vậy đều chứa thông tin về cách thức hủy nhận thư. Để ngừng nhận email từ IEHP, hãy đăng nhập vào tài khoản Hội Viên của quý vị. Nhấp vào tab “Update Profile” (Cập Nhật Hồ Sơ) và hủy chọn ô có ghi “Email Contact” (Liên Hệ qua Email) (làm như vậy đối với từng Hội Viên trong gia đình quý vị). Ngoài ra, với tư cách là hội viên, khi đăng ký sử dụng các tính năng được bảo vệ trên trang Web của chúng tôi, quý vị có thể nhận được email về các loại sản phẩm, dịch vụ, thông báo và cập nhật khác nhau của IEHP. Quý vị có thể thay đổi tùy chọn của mình bất cứ lúc nào bằng cách gọi điện đến ban Dịch Vụ Hội Viên của IEHP theo số 1-800-440-IEHP. Một lần nữa, chúng tôi hy vọng giúp quý vị trải nghiệm môi trường trực tuyến thú vị và an toàn. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian đọc Tuyên Bố về Quyền Riêng Tư này.    

Đối Tác Cộng Đồng - Giới thiệu về Đối Tác của chúng tôi

ình sống tại quận Riverside và San Bernardino. Vui lòng xem Lịch Cộng Đồng của chúng tôi để tìm các sự kiện sắp tới của đối tác ở gần nơi quý vị sinh sống. Làm sao để trở thành Đối Tác Cộng Đồng với IEHP? Vui lòng đọc thông tin vềCuộc Họp Mạng Lưới Đối Tác Cộng Đồng để tìm hiểu thêm. Vui lòng liên hệ với Đội Ngũ Tiếp Cận Cộng Đồng của chúng tôi để được trợ giúp.  Nếu tổ chức của quý vị muốn trở thành Đối Tác Cộng Đồng của IEHP, vui lòng đăng ký tại đây.  Làm cách nào để tôi tìm được nguồn lực hỗ trợ trong cộng đồng? ConnectIE là một trang web mới, có tính năng tương tác, chứa đầy đủ mọi tiện ích giúp dễ dàng liên kết mọi người với các nguồn lực hỗ trợ trong cộng đồng tại khu vực Inland Empire. Vui lòng truy cập ConnectIE để tìm hiểu thêm!  

Quản Lý Bệnh Tật Của Quý Vị - Tiền tiểu đường

ến (nhóm nhỏ) Thời lượng: 1 năm Độ tuổi: 18 tuổi trở lên Chương trình thay đổi lối sống kéo dài một năm trực tuyến này giúp quý vị thực hiện những thay đổi thực sự kéo dài.  Trong 6 tháng đầu, quý vị sẽ họp hàng tuần với một nhóm trực tuyến nhỏ để tìm hiểu cách đưa ra những lựa chọn lành mạnh cho cuộc sống của quý vị. Trong 6 tháng sau, quý vị sẽ họp hàng tháng để thực hành những điều quý vị đã học được. Không ai giống ai, vì vậy chương trình sẽ được điều chỉnh để đáp ứng nhu cầu của quý vị và tôn trọng phong tục và giá trị của quý vị. Quý vị cũng sẽ được kết nối với một huấn luyện viên sức khỏe trong một năm để giúp quý vị đặt ra các mục tiêu của mình, như cách: Ăn uống lành mạnh hơn Bổ sung hoạt động thể chất vào cuộc sống hàng ngày của quý vị Giảm căng thẳng Cải thiện các kỹ năng giải quyết và đối phó với vấn đề Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người hoàn thành chương trình có thể giảm cân và phòng ngừa bệnh tiểu đường tuýp 2. Những thay đổi nhỏ có thể mang lại kết quả lớn! Hãy bắt đầu sống the cách tốt nhất của quý vị và sống cuộc đời quý vị mong muốn.  Tìm hiểu xem quý vị có đủ điều kiện không! Nhấp vào đây để truy cập Skinny Gene Project trực tuyến, hoặc Gọi cho Skinny Gene Project theo số (909) 922- 0022, Thứ Hai - Thứ Sáu, 8 giờ sáng – 5 giờ chiều, hoặc Email hello@skinnygeneproject.org Bấm vào video bên dưới để tìm hiểu thêm về chương trình này. 

- Well-care Visit

our child stay healthy. During the well-care visit, the Doctor will complete a physical exam, and make sure you or your child are up to date on all shots. Please call your Doctor today and set up a well-care visit to get needed shots, screenings or exams. What do you need to do? Get a well-care visit with your or your child’s Doctor by 12/15/23.* The Doctor will send proof of the visit to IEHP. Once IEHP receives proof of the visit, a reward certificate will be mailed.** Choose your gift card from the list of major companies online, over the phone or by mail, and your $25 gift card will be mailed to you.*** Questions? Call IEHP Member Services at 1-800-440-IEHP (4347), Monday–Friday, 7am–7pm, and Saturday–Sunday, 8am–5pm. TTY users should call 1-800-718-4347.   *Member must be eligible with IEHP on the day of the exam and at the time of gift card distribution. **Reward certificate may be mailed up to two weeks after IEHP receives proof of your exam. ***After choosing your gift card, please allow two to three weeks for delivery. Note: Gift card cannot be used to purchase alcohol, tobacco or firearms.                                                                

toa được Medi-Cal bao trả của mình thông qua Medi-Cal Rx thay vì Inland Empire Health Plan (IEHP). DHCS sẽ hợp tác với một nhà thầu mới là Magellan Medicaid Administration, Inc. (Magellan) để cung cấp các dịch vụ Medi-Cal Rx. Sẽ không có sự thay đổi về cách quý vị thanh toán cho các loại thuốc. Hầu hết những người thụ hưởng Medi-Cal sẽ được miễn phí. IEHP, Bác Sĩ và nhà thuốc của quý vị biết rõ những thay đổi và biết rõ nên làm gì. Do đó, hầu hết mọi người tham gia Medi-Cal sẽ không cần phải làm gi. Đa phần các nhà thuốc sẽ chấp nhận chương trình bảo hiểm mới của quý vị. Quý vị có thể gọi đến Đường Dây Hỗ Trợ Hội Viên Medi-Cal (1-800-541-5555, TTY 1-800-430-7077) để hỏi xem nhà thuốc của quý vị có chấp nhận Medi-Cal Rx hay không. Nếu quý vị cần được hỗ trợ tìm một nhà thuốc vào hoặc sau ngày 1 tháng 4 năm 2021, hãy sử dụng Công Cụ Tìm Nhà Thuốc Medi-Cal Rx trực tuyến tại https://protect-us.mimecast.com/s/FwoSCBBmL6fDNZzIvWMgke?domain=medi-calrx.dhcs.ca.gov  hoặc gọi điện cho Dịch Vụ Khách Hàng theo số 1-800-977-2273 24 giờ mỗi ngày, 7 ngày một tuần hoặc 711 dành cho TTY từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Tôi nên làm gì nếu có thắc mắc? Nếu quý vị có thắc mắc về thông báo này hoặc có các thắc mắc chung về Medi-Cal Rx, hãy liên hệ với Đường Dây Hỗ Trợ Hội Viên Medi-Cal (1- 800-541-5555, TTY 1-800-430- 7077), Thứ Hai đến Thứ Sáu, 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều.

Cách Nhận Dịch Vụ Chăm Sóc - An Toàn Sử Dụng Thuốc

oại thuốc cùng một lúc? Khi quý vị uống hai loại thuốc trở lên, chúng có khả năng phản ứng với nhau. Trong một số trường hợp, quý vị có thể có triệu chứng được gọi là “tương tác thuốc”. Điều này có nghĩa là một số loại thuốc quý vị uống cùng nhau có thể gây ra một phản ứng phụ trong cơ thể quý vị. Ví dụ: “tương tác thuốc” có thể: làm giảm tác dụng thuốc của quý vị (làm suy yếu thuốc) làm một hoặc nhiều loại thuốc trở nên quá mạnh và gây ra những tác dụng phụ không mong muốn, có thể dẫn đến tử vong GỢI Ý: Hãy trao đổi với Dược Sĩ của quý vị về tất cả các loại thuốc mà quý vị đang dùng và hỏi xem chúng có phản ứng với nhau không. Tôi có thể có tác dụng có hại khi dùng một hoặc nhiều loại thuốc cùng một lúc vì một số lý do nào? Những lý do này có thể bao gồm: liều dùng có thể quá cao tương tác với các loại thuốc khác Lưu ý: Mỗi người có thể có phản ứng khác nhau – tùy thuộc vào độ tuổi, cân nặng, giới tính, v.v. GỢI Ý: Để tránh các vấn đề khi dùng hai hoặc nhiều loại thuốc cùng nhau, hãy trao đổi với Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe và Dược Sĩ của quý vị về tất cả các loại thuốc (và các biện pháp điều trị khác) quý vị đang sử dụng.    Làm sao tôi biết tôi có đang dùng đúng thuốc - đúng liều lượng, vào đúng thời điểm để kiểm soát các triệu chứng của mình hay không? Mọi loại thuốc dùng sai cách đều có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe của quý vị.  Nhà sản xuất thuốc phải trình dữ liệu nghiên cứu cho FDA để được phê duyệt từng loại thuốc. Nghiên cứu này có thể là về: tác dụng của thuốc lý do vì sao thuốc lại an toàn (hoặc không an toàn) để sử dụng liều lượng tốt nhất với ít tác dụng phụ nhất là gì Một loại thuốc được dùng ở liều cao có thể gây nguy hiểm không? Có. Đó là lý do tại sao Dược Sĩ của quý vị cần kiểm tra các loại thuốc của quý vị để đảm bảo rằng quý vị đang sử dụng đúng liều lượng. Đừng quên hỏi Bác Sĩ hoặc Dược Sĩ bất kỳ câu hỏi nào về thuốc của quý vị.  Dùng liều cao hơn liều được khuyên dùng của một số loại thuốc không cần toa (OTC) và thuốc theo toa - bao gồm cả việc lạm dụng hoặc sử dụng sai thuốc - có thể gây ra các vấn đề về sức khỏe nghiêm trọng. Thậm chí có thể dẫn đến tử vong. Ngoài ra, liều an toàn cho quý vị lại có thể không an toàn với người khác.     Ai cần thay đổi liều thuốc thường xuyên nhất và tại sao? Một số người cần thay đổi liều thuốc của mình để không dùng quá nhilều (được gọi là “quá liều”). Trong đó bao gồm người cao tuổi, trẻ em và phụ nữ đang mang thai hoặc bà mẹ đang cho con bú và những người có tình trạng sức khỏe mạn tính.  Luôn hỏi Dược Sĩ của quý vị xem các loại thuốc có an toàn để quý vị sử dụng ở liều lượng được kê toa hay không. Không dùng chung thuốc với bạn bè hoặc gia đình.    “Các liệu pháp điều trị bằng thuốc trùng lặp” là gì? Tại sao tôi cần biết điều này? Quý vị có thể có các Bác Sĩ khác nhau đã kê những loại thuốc có tác dụng tương tự cho quý vị. Khi thuốc có các thành phần hoạt tính giống nhau, chúng có thể là:  cùng một loại thuốc nhưng có tên khác nhau (ví dụ: một loại thuốc có thể mang tên thương hiệu và loại còn lại có tên gốc), hoặc  hai loại thuốc có tính chất như nhau GỢI Ý: Hãy cẩn thận khi dùng cùng một loại thuốc hai lần – quý vị có thể có hai lọ thuốc cùng loại! GỢI Ý: Điều quan trọng là quý vị phải lưu giữ danh sách đầy đủ mỗi loại thuốc, vitamin và thảo dược mà quý vị đang dùng. Vui lòng đưa danh sách này cho Dược Sĩ hoặc Bác Sĩ của quý vị. Danh sách này giúp Nhà Cung Cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị kiểm tra bất kỳ tác dụng không mong muốn nào giữa các loại thuốc và kiểm tra xem hai hoặc nhiều loại thuốc có tác dụng với quý vị hay không. Điều gì sẽ xảy ra nếu thuốc của tôi bị thu hồi? Quyết định thu hồi có thể được đưa ra nếu một loại thuốc: Có nguy cơ đến sức khỏe: Nếu có một số rủi ro sức khỏe liên quan đến việc sử dụng thuốc.  Bị dán nhãn sai hoặc đóng gói không phù hợp: Nếu có vấn đề với dụng cụ định lượng được cung cấp cùng với thuốc.  Sản xuất không phù hợp: Nếu có sai sót liên quan đến chất lượng kém, tạp chất và hiệu lực của thuốc không chính xác từ nhà sản xuất.  Vui lòng nhấp vào đây để xem danh sách cập nhất các thông báo thu hồi thuốc. Tại sao một số loại thuốc lại có “nguy cơ cao” đối với người cao tuổi?  Một số loại thuốc có thể quá mạnh đối với một số nhóm người nhất định và được coi là có “nguy cơ cao” đối với họ. Nhóm đặc biệt này có thể bao gồm người cao tuổi, phụ nữ có thai hoặc bà mẹ đang cho con bú, trẻ em và những người mắc các bệnh lý khác ảnh hưởng đến thận hoặc gan của họ. Ví dụ: một số loại thuốc được kê toa điều trị các vấn đề về trí nhớ có thể có tác dụng phụ gây chóng mặt ở một số người cao tuổi có “nguy cơ cao” bị ngã. Trong trường hợp đó, tốt hơn nên dùng loại thuốc thay thế (hoặc không có thuốc) cho tình trạng này.   Tôi có thể tìm thông tin chi tiết về các loại thuốc có thể có hại cho người cao tuổi ở đâu? Nếu quý vị trên 65 tuổi, hãy hỏi Bác Sĩ hoặc Dược Sĩ liệu các loại thuốc quý vị đang dùng có thể không phù hợp với quý vị.  Vui lòng xem danh sách ngắn dưới đây về các loại thuốc theo toa phổ biến nhất có thể có hại cho người cao tuổi.  Người cao tuổi (65 tuổi trở lên): Hãy kiểm tra với Bác Sĩ của quý vị trước khi dùng các loại thuốc này: Thuốc và Loại Thuốc   Nguy Cơ Tiềm Ẩn Liều insulin dao động Có thể làm cho lượng đường huyết ở mức quá thấp - mà không cải thiện tình trạng Glyburide  Có thể khiến lượng đường huyết thấp quá mức trong thời gian dài Thuốc giãn cơ  Có thể được dung nạp kém Thuốc an thần Có thể làm tăng nguy cơ phụ thuộc vào thuốc và dùng quá liều Benzodiazepines (alprazolam, temazepam, lorazepam) Có thể làm tăng nguy cơ té ngã và gãy xương Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập: https://protect-us.mimecast.com/s/H1mBCwpwmrfvnOgUQvT-mV?domain=pharmacytoday.org Quyền Lợi Nhà Thuốc: Hội Viên Medi-Cal Hội Viên IEHP Dual Choice Cal MediConnect

Plan Updates - Medicare Beneficiary Identifier (MBI)

d Services (CMS) to remove Social Security Numbers (SSN) from all Medicare cards to address the risk of Medicare beneficiary medical identity theft. CMS will mail out new Medicare Cards to Medicare Beneficiaries starting April 2018 through April 2019.  By clicking on the CMS web links below, you will be leaving the IEHP website. For more information regarding the new Medicare cards, please visit https://www.cms.gov/medicare/new-medicare-card/nmc-home.html. For an overview of the new Medicare cards, please visit https://www.cms.gov/medicare/new-medicare-card/nmc-home. New Medicare card resources: New Medicare Card: Information for Partners & Stakeholders (PPT) You're getting a new Medicare card! (PDF) New Card! New Number! (PDF) "10 Things to Know About Your New Medicare Card" (PDF) Your New Medicare Card: Information for People with Medicare (PPT) For additional resources regarding the new Medicare cards, please visit https://www.cms.gov/Medicare/New-Medicare-Card/Partners-and-Employers/Partners-and-Employers.html. You will need Adobe Acrobat Reader 6.0 or later to view the PDF files. You can download a free copy by clicking here.

Plan Updates - Regulatory Updates

reventable Conditions. Visit Reporting of Provider Preventable Conditions for DHCS instructions for online reporting. By clicking on these links, you will be leaving the IEHP website. Medicare Outpatient Observation Notice (MOON) In the event any Medicare recipient has been in a status of outpatient observation for greater than 24 hours, Acute Hospitals are required to provide Medicare Members with a Medicare Outpatient Observation Notice (MOON). Medicare recipients must receive the MOON within 36 hours of admission to observation level of care. Please refer to the following website for further details on MOON requirements at https://www.federalregister.gov/articles/2016/08/22/2016-18476/medicare-program-hospital-inpatient-prospective-payment-system-for-acute-care-hospitals-etc.  By clicking on this link, you will be leaving the IEHP website. Document Catalog: MOON FAQs (PDF) MOON Instruction Summary (PDF) CMS Manual System 10611_Pub 100-04 Medicare Claims Processing MOON Instructions (PDF) MOON Forms MOON English (PDF) MOON Spanish (PDF) MOON Correspondence (PDF) You will need Adobe Acrobat Reader 6.0 or later to view the PDF files. You can download a free copy by clicking here.

Pharmacy Services - Provider Communications

otices from most recent P&T Formulary changes to current PER processing changes, and even CME event invitations.  The published notifications are grouped respectively for: Provider Communication - Pharmacy Provider Communication - Physician

Pharmacy Services - Academic Detailing

treach program for our providers and pharmacies. We perform phone and one-on-one outreaches with physicians, nurse practitioners, physician assistants, and pharmacy staff. Our goal is to transform the prescriber and pharmacy practice and enhance the provider, pharmacist and member experience. Clinical Drug Education Clinical Drug Education provides materials that focus on a specific drug, drug class, and/or disease state. These materials contain pharmacological and clinical practice information to assist providers and pharmacies in their practice. As new drug information is available, it is important to stay up to date on clinical research findings to assist with member care and medication-use decisions.   Practice Development Practice development education provides materials that focus on enhancing provider and member experience. The materials contain guidance on Formulary Utilization and PA submissions as well as insights regarding electronic prescribing and electronic health records. It is our commitment to provider practice optimization tools and resources to enhance member care.   You will need Adobe Acrobat Reader 6.0 or later to view the PDF files. Click here to download a free copy by clicking Adobe Acrobat Reader.  By clicking on this link, you will be leaving the IEHP website. Biosimilars A growing trend in healthcare is the use of biosimilar drugs. The following information will assist you and your practice on prescribing biosimilars. What is a Biosimilar? (PDF) Biosimilars: Are They the Same Quality? (PDF) Biological Product Definitions (PDF) Prescribing Biosimilar Products (PDF) Prescribing Interchangeable Products (PDF) Opioid and Chronic Pain Management In collaboration with Riverside University Health System (RUHS) and Centers for Disease Control and Prevention (CDC), IEHP would like to provide the following information to assist you and your practice on prescribing opioids for chronic pain management. CURES CURES FAQ (PDF) CURES 2.0 User Guide (PDF) CURES tips and tricks (PDF) Naloxone Naxolone Drug facts (PDF) Naxolone instructions for use (PDF) First Responder Naxolone administration fact sheet (PDF) Opioid Prescribing Guidelines Medication Assisted Treatment (MAT) and Opioid Treatment Program (OTP) FAQ (PDF) CDC Guideline Infographic (PDF) CDC Guidelines Factsheet (PDF) TurnTheTide Pocket Guide for Prescribing Opioids for Chronic Pain (PDF) CDC Guideline at a Glance  Opioid Tapering Clinical Pocket Guide to Tapering (PDF) Tapering Resource-AAFP (PDF) Opioid Tapering Resource pack (PDF) Pharmacy Medication Assisted Treatment (MAT) for Substance Abuse (PDF) Urine Drug Testing CDC Clinical Practice Guideline for Prescribing Opioids for Pain UDT for monitoring opioid therapy-AAFP (PDF) X-Waiver  X-Waiver resources Removal of DATA Waiver (X-Waiver) Requirement https://www.samhsa.gov/medications-substance-use-disorders/removal-data-waiver-requirement All prescriptions for buprenorphine will now only require a standard DEA registration number. For additional information on the removal of the DATA-Waiver requirement, see the Removal of DATA Waiver (X-Waiver) Requirement. Practice Optimization   Electronic Prescribing (e-Rx) Electronic prescribing is a growing standard in the healthcare industry. Most electronic health record systems offer electronic prescription capabilities. The information below will provide insight to the practice of e-prescribing. Benefits of e-Rx brochure (PDF) Formulary Utilization The IEHP Formulary offers a variety of drugs based on safety and efficacy for any condition. The information below will help you find out how to access and interpret the formulary Medicare FAQ (PDF) The process of submitting a prior authorization may be cumbersome for your practice. The information below will help you understand this process and assist with receiving a proper decision in a timely manner.   For any questions regarding Pharmacy Academic Detailing Training please contact: PharmacyAcademicDetailing@iehp.org     You will need Adobe Acrobat Reader 6.0 or later to view the PDF files. Click here to download a free copy by clicking Adobe Acrobat Reader. By clicking on this link, you will be leaving the IEHP website. Information on this page is current as of January 1. 2022  

Pharmacy Services - DHCS Medi-Cal Rx

e January 1, 2022, the Medi-Cal pharmacy benefits and services are administered by DHCS in the Fee-For-Service (FFS) delivery system, known as "Medi-Cal Rx." Magellan Medicaid Administration, Inc. (MMA) assumes operations for Medi-Cal Rx on behalf of the State of California Department of Health Care Services (DHCS). How to Register for the User Administration Console (UAC) (PDF) User Administration Console (UAC) Quick Start Guide (PDF) Medi-Cal Rx 101 Webinar Presentation (PDF) IEHP and DHCS strongly recommends our Providers to visit the new Medi-Cal Rx website (https://medi-calrx.dhcs.ca.gov) to register for the Magellan Medi-Cal Rx portal, review schedule of trainings available on the new Medi-Cal Rx Portal, and review general information about the transition. Communication from DHCS Please refer to the DHCS Medi-Cal Rx: Transition and DHCS Medi-Cal Provider Pharmacy News Bulletins pages for additional information.   Communication from IEHP While you can always refer to Pharmacy Communication and Provider Correspondence pages, the below list is provided for your convenience. January 02, 2023 - IEHP DualChoice (HMO D-SNP): PBM Update and Medicare Part B Coinsurance (PDF) December 22, 2022 - Cal MediConnect (CMC) to Medi-Cal Rx/HMO D-SNP Transition (PDF) October 28, 2022 - Cal MediConnect to Medi-Cal RX Transition (D-SNP) (PDF) July 29, 2022 - NEW DATE: Medi-Cal RX Gradual Reinstatement of Prior Auths (PAs) – Phase 1 – September 16, 2022 (PDF) July 13, 2022 - DHCS Medi-Cal Rx Update: Postponement of Implementation of NCPDP Reject Code 80 (PDF) July 11, 2022 - Medi-Cal Rx Gradual Reinstatement of PAs - Phase 1 (PDF) June 03, 2022 - Medi-Cal RX Transition: Blood Pressure Monitors and Cuffs (PDF) June 03, 2022 - Medi-Cal RX Billing Policy for Physician Administered Drugs (PADs) (PDF) February 17, 2022 - RETRACTION - Medi-Cal Rx Transition - Continuous Glucose Monitors (CGM - PCP) (PDF) February 17, 2022 - RETRACTION - Medi-Cal Rx Transition - Continuous Glucose Monitors (CGM - IPA)  (PDF) February 14, 2022 - Medi-Cal Rx Transition Survey - Your Response is Important! (PDF) February 11, 2022 - Updated - Medi-Cal Rx Transition - Implantable and Injectable Contraceptives FAQs (PDF) February 09, 2022 - Medi-Cal Rx Transition - Hyaluronic Acid Knee Injections (PDF) February 07, 2022 - Medi-Cal Rx UPDATE: Revised Prior Auth Policy for Prescribers and Emergency Fill Quantity Limit (PDF) February 07, 2022 - Medi-Cal Rx Transition - How To Assist IEHP Members (PDF) January 18, 2022 - Medi-Cal Rx Transition - Implantable and Injectable Contraceptives (PDF) January 18, 2022 - Medi-Cal Rx (Magellan) Customer Service (PDF) January 18, 2022 - Medi-Cal Rx Transition - Continuous Glucose Monitors (CGM) (PDF) January 04, 2022 - CORRECTION! Medi-Cal Rx: Mail Order for Blood Pressure Monitors and Nebulizers (PDF) You will need Adobe Acrobat Reader 6.0 or later to view the PDF files. You can download a free copy by clicking here.