main content

Tìm Kiếm Kết Quả Cho : " DIPLOMA IN ENVIRONMENTAL SCIE "

Các Trang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Pharmacy Services - Formulary

most appropriate, high quality and cost-effective drug therapies.   The Inland Empire Health Plan Pharmacy and Therapeutics (P & T) Subcommittee develops and monitors the Formulary. The P & T is composed of the IEHP Chief Medical Officer, Medical Directors, Director of Pharmaceutical Services, physicians from various medical specialties, local communities, and clinical pharmacists. This panel reviews the medications in all therapeutic categories based on safety, clinical efficacy, and cost-effectiveness and selects the most appropriate drugs in each class.   Formulary development and maintenance is a dynamic process. The IEHP P & T Subcommittee is responsible for developing, managing, updating and administering the Formulary. The Subcommittee also ensures that the IEHP Formulary remains responsive to the needs of our members and providers.   You will need Adobe Acrobat Reader 6.0 or later to view the PDF files. Click here to download a free copy by clicking Adobe Acrobat Reader. By clicking on this link, you will be leaving the IEHP website.   IEHP Medi-Cal Formulary Items: DHCS Noncapitated Physician Administered Drugs (PADs) Medi-Cal Medical Benefit PA (PDF) Medi-Cal Medical Benefit Formulary (PDF) Referral Form for Medi-Cal Benefit (PDF) Exceptions to criteria or requests for coverage of drugs not on the Medi-Cal Drug Benefit Formulary may be submitted by prescribers on the Referral Form for Medi-Cal Benefit. Starting January 1, 2022, all IEHP Medi-Cal pharmacy services will be transitioned from managed care (MC) to fee for service (FFS). The Medi-Cal pharmacy benefits and services administered by the Department of Health Care Services (DHCS) will be identified collectively as "Medi-Cal Rx." Magellan Medicaid Administration, Inc. (MMA) will assume operations for Medi-Cal Rx on behalf of DHCS. For further information on Medi-Cal Rx, please visit: https://www.iehp.org/en/providers/pharmacy-services?target=medi-cal-rx For more information on the Medi-Cal Rx Covered Drug List (CDL), please visit: https://medi-calrx.dhcs.ca.gov/home/cdl   IEHP DualChoice (HMO D-SNP) - Medicare-Medicaid Plan Items: IEHP DualChoice (HMO D-SNP) Formulary Book (PDF) Grievance Coverage Determination and Appeals Process IEHP DualChoice (HMO D-SNP) Formulary Search Tool        E-prescribing Tips (PDF)   Information on this page is current as of September 8, 2023

P4P - Proposition 56 - GEMT - Prop 56 - Value Based Payment

OS June 30, 2022, payments will run out through June 2023. The Proposition 56 VBP Program provided direct payments incentivizing Providers to meet specific measures aimed at delivering key quality healthcare services that improve the quality of care to Medi-Cal beneficiaries. Targeted areas were behavioral health integration, chronic disease management, prenatal/post-partum care and early childhood prevention. For more information about the VBP Program, please visit the DHCS website at https://www.dhcs.ca.gov/provgovpart/Pages/VBP_Measures_19.aspx. By clicking on this link, you will be leaving the IEHP website.  Value Based Payments Program Guide Value Based Payments (VBP) Program Guide (PDF) - Published: August 23, 2023 Value Based Payments Dispute Forms Value Based Payments Program - Paid Claims Dispute Request (PDF) Published: January 19, 2022 Value Based Payments Program - Encounter Dispute Request (PDF) Published: January 19, 2022 Please e-mail completed forms to ValueBasedPaymentsProgram@iehp.org At-Risk Condition Codes The At-Risk Condition Codes list includes diagnosis codes to identify Serious Mental Illness, Substance Use Disorder or Homelessness Conditions for the VBP Program. These conditions qualify Providers for an additional payment amount for VBP services. Please refer to page 4 of the VBP Program Guide for additional details. At-Risk Condition Codes (PDF) Published: March 25, 2020 You will need Adobe Acrobat Reader 6.0 or later to view the PDF files. You can download a free copy by clicking here.

Provider Resources - Claims

d range of topics for all types of Providers with questions regarding billing requirements and claims processing guidelines. Resources are not limited to webinars, computer based training, and webinars. Providers also have direct access to their Regional Representative and the Small Provider Billing Unit (SPBU) through this link (By clicking on this link, you will be leaving the IEHP website) https://learn.medi-cal.ca.gov/. Medi-Cal Rates and Codes By clicking on these links, you will be leaving the IEHP website. Medi-Cal Rates The file lists the maximum reimbursement rates payable by the Medi-Cal program for covered procedures described in the HCPCS and CPT-4 coding system. Resource: website CPT Codes This website is aimed at providing information to Providers on Medicare's National CCI edits, but will not address specific CCI edits. Resource: website Alpha-Numeric HCPCS Files These files contain the Level II alpha-numeric HCPCS procedure and modifier codes, their long and short descriptions, and applicable Medicare administrative, coverage, and pricing data. Resource: website ZIP code To Carrier Locality File This file is primarily intended for use by ambulance suppliers to map ZIP Codes to CMS carriers and localities. This file will also map ZIP Codes to their State and can determine whether the ZIP Code has a rural designation as determined by CMS. Resource: website Medicare Physician Fee Schedule Information on services covered by the Medicare Physician Fee Schedule (MPFS). Resource: website IEHP Fee Schedule IEHP Fee Schedule - December 08, 2020 (PDF) Provider Dispute Resolution Process For more information about the Provider dispute resolution process for contracted and non-contracted Providers, click here Other Health Coverage (OHC) Coordination of Benefits with Other Health Coverage (OHC) (PDF) Frequently Asked Questions (FAQs) - OHC (PDF)

Thông Tin Hữu Ích và Nguồn Lực Hỗ Trợ - Thư Tin Tức Cho Hội Viên

nhận được gợi ý chăm sóc sức khỏe, thông tin cập nhật về chương trình, và thông báo nhắc nhở quan trọng để giúp quý vị có cuộc sống tốt hơn. The Pulse: thư tin tức này dành cho những người lớn và các gia đình có trẻ nhỏ và người có Medi-Cal với IEHP. Health Spotlight: thư tin tức này dành cho Hội Viên IEHP có cả Medi-Cal và Medicare (CMC).  AccessAbility: thư tin thức này dành cho người cao tuổi và những người bị khuyết tật có Medi-Cal với IEHP. 

IEHP DualChoice - NCD

sau đây là cần thiết để điều trị bệnh tật hoặc thương tích. Quyết Định Bảo Hiểm Quốc Gia (NCD) được thực hiện thông qua một quy trình dựa trên bằng chứng. Hãy xem bản mô tả tóm tắt về mỗi NCD dưới đây. Có thể có các tiêu chuẩn hoặc hạn chế đối với các quy trình dưới đây. Để biết thêm thông tin chi tiết về mỗi NCD bao gồm các hạn chế và tiêu chuẩn, hãy nhấp vào liên kết sau mỗi NCD hoặc gọi cho Ban Dịch Vụ Hội Viên của IEHP DualChoice theo số (877) 273-IEHP (4347), 8 giờ sáng - 8 giờ tối (Giờ Chuẩn Thái Bình Dương), 7 ngày một tuần, kể cả các ngày lễ, hoặc. TTY/TDD (800) 718-4347 1. Khám Sàng Lọc Nhiễm Vi-rút Viêm Gan B (HBV) (Ngày hiệu lực: Ngày 28 Tháng Chín, 2016)  (Ngày thực hiện: Ngày 2 Tháng Mười, 2017 – thiết kế và mã hóa; Ngày 1 Tháng Một, 2018 – xét nghiệm và thực hiện) Theo khuyến cáo của Nhóm Công Tác Dịch Vụ Phòng Ngừa Hoa Kỳ (USPSTF), CMS đã ban hành Quyết Định Bảo Hiểm Quốc Gia (NCD) trong đó mở rộng phạm vi bảo hiểm bao gồm sàng lọc nhiễm HBV. Trước đó, việc khám sàng lọc và sàng lọc lại HBV chỉ được đài thọ cho phụ nữ mang thai.  Vi-rút Viêm gan B (HBV) lây truyền khi tiếp xúc với chất dịch cơ thể. Vi-rút tấn công gan, gây viêm. Người bị nhiễm có thể xuất hiện các triệu chứng như buồn nôn, chán ăn, mệt mỏi, sốt và đau bụng, hoặc có thể không có triệu chứng. Nhiễm HBV cấp tính có thể tiến triển và dẫn đến các biến chứng đe dọa tính mạng. USPTF đã phát hiện ra rằng việc sàng lọc HBV cho phép can thiệp sớm có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh, lây truyền và cải thiện khả năng phục hồi cho những người bị nhiễm bệnh thông qua điều trị. Những gì được bao trả? Có hiệu lực đối với các yêu cầu bảo hiểm có ngày cung cấp dịch vụ vào hoặc sau ngày 28/09/2016, CMS bao trả cho việc sàng lọc nhiễm HBV. Ai được bao trả? Người thụ hưởng Medicare đáp ứng một trong các tiêu chí sau: Họ được coi là có nguy cơ lây nhiễm cao; hoặc Họ đang mang thai. Nhấp vào đây để biết thêm thông tin về Sàng Lọc HBV. 2. Giảm Áp Vùng Thắt Lưng Có Hướng Dẫn Bằng Hình Ảnh Qua Da (PILD) để điều trị Bệnh Hẹp Cột Sống Thắt Lưng (LSS) ((Ngày hiệu lực: Ngày 7 Tháng Mười Hai, 2016)  (Ngày thực hiện: Ngày 27 Tháng Sáu, 2017) CMS đã mở rộng Quyết Định Bảo Hiểm Quốc Gia (NCD) về PILD để điều trị LSS để đài thọ cho những người thụ hưởng được ghi danh tham gia một nghiên cứu theo thời gian được CMS phê duyệt. Trước đây, PILD để điều trị LSS chỉ được bao trả cho những người thụ hưởng đã ghi danh tham gia thử nghiệm lâm sàng được kiểm soát, ngẫu nhiên (RCT) tiến cứu được CMS phê duyệt theo mô hình Coverage with Evidence Development (CED). Bây giờ, NCD sẽ bao trả PILD để điều trị LSS theo cả RCT và các nghiên theo thời gian. LSS là tình trạng thu hẹp ống cột sống ở phần thắt lưng. PILD là sự giảm áp phía sau của cột sống thắt lưng được thực hiện theo hướng dẫn bằng hình ảnh gián tiếp mà không có bất kỳ hình ảnh trực tiếp nào về khu vực phẫu thuật. Thủ thuật loại bỏ một phần lớp màng để loại bỏ dây chằng flavum, về cơ bản là mở rộng ống cột sống ở khu vực bị ảnh hưởng. Những gì được bao trả? Có hiệu lực đối với các yêu cầu bảo hiểm có ngày cung cấp dịch vụ vào hoặc sau ngày 07/12/2016, Medicare sẽ bao trả PILD theo CED cho những người thụ hưởng mắc LSS khi được cung cấp trong một nghiên cứu lâm sàng được phê duyệt. Ai được bao trả? Người thụ hưởng Medicare mắc LSS đang tham gia nghiên cứu lâm sàng được phê duyệt. Nhấp vào đây để biết thêm thông tin về PILD để Khám Sàng Lọc LSS. 3. Máy Tạo Nhịp Tim Không Dây   (Ngày hiệu lực: Ngày 18 Tháng Một, 2017)  (Ngày thực hiện: Ngày 29 Tháng Tám, 2017 – đối với các chỉnh sửa cục bộ MAC; Ngày 2 Tháng Một, 2018 – đối với các chỉnh sửa chung MCS) CMS đã ban hành Quyết Định Bảo Hiểm Quốc Gia (NCD) trong đó mở rộng phạm vi bao gồm máy tạo nhịp tim không dây khi các thủ thuật được thực hiện trong các nghiên cứu Coverage with Evidence Development (CED) được CMS phê duyệt.  Máy tạo nhịp tim không dây được đưa vào tim qua ống thông và hoạt động tương tự như các máy tạo nhịp tâm thất một buồng qua đường tĩnh mạch khác. Máy tạo nhịp tim không dây loại bỏ nhu cầu sử dụng túi đựng thiết bị và cắm dây dẫn tạo nhịp, những bộ phận không thể thiếu trong các hệ thống tạo nhịp truyền thống. Điều này giúp loại bỏ nguồn gây biến chứng quan trọng liên quan đến các hệ thống tạo nhịp truyền thống, đồng thời mang lại những lợi ích tương tự. Máy tạo nhịp tim không dây được đưa vào tim qua ống thông và hoạt động tương tự như các máy tạo nhịp tâm thất một buồng qua đường tĩnh mạch khác. Trước ngày 18 tháng 1 năm 2017, không có quyết định bảo hiểm quốc gia (NCD) nào có hiệu lực. Những gì được bao trả? Có hiệu lực đối với các yêu cầu bảo hiểm có ngày cung cấp dịch vụ vào hoặc sau ngày 18/01/2017, Medicare sẽ bao trả cho máy tạo nhịp tim không dây theo CED khi các thủ thuật được thực hiện trong các nghiên cứu được CMS phê duyệt. Ai được bao trả? Người thụ hưởng Medicare cần sử dụng máy tạo nhịp tim đang tham gia vào một nghiên cứu lâm sàng đã được phê duyệt. Nhấp vào đây để biết thêm thông tin về Máy Tạo Nhịp Tim Không Dây. 4. Liệu Pháp Oxy Cao Áp (HBO) (Mục C, Cấp Oxy Tại Chỗ)  (Ngày hiệu lực: Ngày 3 Tháng Tư, 2017)  (Ngày thực hiện: Ngày 18 Tháng Mười Hai, 2017) CMS đã sửa đổi Chương 1, Mục 20.29, Tiểu mục C Cấp Oxy Tại Chỗ để loại trừ phương pháp điều trị này.  Đã cập nhật thông tin về việc các Nhà Thầu địa phương có thể đưa ra các quyết định bảo hiểm liên quan đến Cấp Oxy Tại Chỗ để điều trị các vết thương mạn tính.     Những gì được bao trả? Cấp Oxy Tại Chỗ để Điều Trị Vết Thương Mạn Tính. Ai được bao trả? Người thụ hưởng Medicare có thể được đài thọ với Quyết Định Bảo Hiểm được xác nhận. Nhấp vào đây để biết thêm thông tin về Cấp Oxy Tại Chỗ. 5. Liệu Pháp Tập Thể Dục Có Giám Sát (SET) để điều trị Bệnh Động Mạch Ngoại Biên Có Triệu Chứng (PAD) (Ngày hiệu lực: Ngày 25 Tháng Năm, 2017) (Ngày Thực Hiện: Ngày 2 Tháng Bảy, 2018) CMS đã thêm một mục mới, Mục 20.35, vào Chương 1 có tiêu đề Liệu Pháp Tập Thể Dục Có Giám Sát (SET) để điều trị Bệnh Động Mạch Ngoại Biên Có Triệu Chứng (PAD).  Theo kết luận, nghiên cứu chất lượng cao chứng tỏ SET có hiệu quả đối với các phương pháp điều trị xâm lấn hơn và những người thụ hưởng chịu Cơn Đau Cách Hồi (một triệu chứng thường gặp của PAD) hiện đang được điều trị ban đầu. Những gì được bao trả? Người thụ hưởng đủ điều kiện được tham gia 36 buổi đào tạo trong khoảng thời gian 12 tuần sau khi gặp bác sĩ phụ trách điều trị PAD và nhận được giấy giới thiệu.  Chương trình SET phải: Bao gồm các buổi đào tạo 30-60 phút bao gồm chương trình đào tạo-tập thể dục trị liệu cho PAD; Được tiến hành tại một cơ sở nội trú trong bệnh viện hoặc phòng khám của bác sĩ; Được cung cấp bởi nhân viên phụ tá có trình độ cần thiết để đảm bảo lợi ích lớn hơn tác hại, và những người được đào tạo về liệu pháp tập thể dục để điều trị PAD; và Được bác sĩ giám sát trực tiếp. Ai được bao trả? Người thụ hưởng Medicare được chẩn đoán mắc bệnh Động Mạch Ngoại Biên Có Triệu Chứng sẽ được hưởng lợi từ liệu pháp này. Nhấp vào đây để biết thêm thông tin về Liệu Pháp Tập Thể Dục Có Giám Sát (SET) để điều trị Bệnh Động Mạch Ngoại Biên Có Triệu Chứng (PAD). 6. Chụp Cộng Hưởng Từ (MRI) (Ngày hiệu lực: Ngày 10 Tháng Tư, 2017) (Ngày Thực Hiện: Ngày 10 Tháng Mười Hai, 2018) CMS đã bổ sung một mục mới, Mục 220.2, vào Chương 1, Phần 4 của Cẩm Nang Quyết Định Bảo Hiểm Quốc Gia của Medicare có tiêu đề Chụp Cộng Hưởng Từ (MRI). Theo thông tin ghi nhãn của FDA trong môi trường MRI, bảo hiểm MRI sẽ được cung cấp cho người thụ hưởng trong một số điều kiện nhất định. Những gì được bao trả? Có hiệu lực vào hoặc sau ngày 10 tháng 4 năm 2018, bảo hiểm MRI sẽ được cung cấp khi được sử dụng theo thông tin ghi nhãn của FDA trong môi trường MRI. Trong trường hợp không có thông tin ghi nhãn FDA cụ thể để sử dụng trong môi trường MRI, bảo hiểm chỉ được cung cấp trong các điều kiện cụ thể sau: Trường lực MRI 1.5 Tesla khi sử dụng Chế Độ Vận Hành Bình Thường Máy tạo nhịp tim được cấy ghép (PM), máy khử rung tim cấy ghép (ICD), máy tạo nhịp điều trị tái đồng bộ tim (CRT-P) và hệ thống máy khử rung tim trị liệu tái đồng bộ tim (CRT-D) không có dây dẫn bị đứt hoặc bị bỏ ngoài màng tim Cơ sở đã lập danh sách kiểm tra cụ thể Ai được bao trả? Người thụ hưởng Medicare có máy tạo nhịp tim được cấy ghép (PM), máy khử rung tim cấy ghép (ICD), máy tạo nhịp tim trị liệu tái đồng bộ tim (CRT-P) và máy khử rung tim trị liệu tái đồng bộ tim (CRT-D). Nhấp vào đây để biết thêm thông tin về Bảo Hiểm MRI. 7. Máy Khử Rung Tim Cấy Ghép (Implantable Cardiac Defibrillators, ICD) (Có hiệu lực: Ngày 31 Tháng Bảy, 2023) (Ngày Thực Hiện: Ngày 31 Tháng Bảy, 2023) Những gì được đài thọ: ICD là một thiết bị điện tử để chẩn đoán và điều trị Chứng Rối Loạn Nhịp Nhanh Thất (Ventricular Tachyarrhythmias, VT) có nguy cơ dẫn đến tử vong, thiết bị đã được chứng minh là cải thiện tỷ lệ sống sót và giảm tử vong do bệnh tim mạch ở một số bệnh nhân. Trung Tâm Dịch Vụ của Medicare và Medicaid (Centers of Medicare and Medicaid Services, CMS) sẽ đài thọ cho các yêu cầu thanh toán cho các ngày cung cấp dịch vụ có hiệu lực vào hoặc sau ngày 15 Tháng Hai, 2018. Ai được đài thọ: Người thụ hưởng đáp ứng các tiêu chí bảo hiểm, nếu được xác định là đủ điều kiện. ICD sẽ được đài thọ cho các chỉ định sau dành cho bệnh nhân: Tiền sử cá nhân mắc chứng VT kéo dài hoặc ngừng tim do Rung Tâm Thất (Ventricular Fibrillation, VF) với: Một đợt VT (tự nhiên hoặc do thăm dò điện sinh lý tim (EP) gây ra, không đi kèm với nhồi máu cơ tim (myocardial infraction, MI) (đau tim) và không phải do nguyên nhân ngắn hạn hoặc có thể hồi phục. Một lần ngừng tim do VF, không phải do nguyên nhân ngắn hạn hoặc có thể phục hồi. Trước đây từng bị MI và Phân Suất Tống Máu Tâm Thất Trái (LVEF) đo được nhỏ hơn hoặc bằng 0.03và không đáp ứng các chỉ định không được đài thọ bên dưới. Bệnh cơ tim giãn nở nặng, thiếu máu cục bộ không có tiền sử VT kéo dài hoặc ngừng tim do VF, và bị suy tim cấp II hoặc III theo Hiệp Hội Tim Mạch New York(NYHA) với LVEF nhỏ hơn hoặc bằng 35% và không đáp ứng các chỉ định không được đài thọ bên dưới. Bệnh cơ tim giãn nở nặng, không thiếu máu cục bộ, không có tiền sử ngừng tim do VT hoặc VT kéo dài, và mức suy tim cấp II hoặc cấp II theo NYHA, LVEF thấp hơn hoặc bằng 35% và sử dụng liệu pháp y tế tối ưu trong ít nhất ba (3) tháng. Bệnh nhân phải không đáp ứng các chỉ định bên dưới đối với chỉ định này. Đã ghi nhận các rối loạn có tính chất gia đình (tiền sử gia đình) hoặc di truyền với nguy cơ cao dẫn đến loạn nhịp tim nhanh đe dọa tính mạng, nhưng không giới hạn ở hội chứng QT dài hoặc bệnh cơ tim phì đại (cơ tim dày). ICD hiện tại cần thay thế do hết pin, Chỉ Báo Thay Thế Chọn Lọc  (Elective Replacement Indicator, ERI) hoặc bị trục trặc  Đối với các bệnh nhân được xác định ở gạch đầu dòng 2 cho tới 5, phải diễn ra cuộc gặp chính thức đưa ra quyết định chung trước lần cấy ghép đầu tiên mỗi NCD.   Những đối tượng không được đài thọ: ICD sẽ không được đài thọ cho các chỉ định dành cho bệnh nhân: Đối với bệnh nhân ở các chỉ định từ gạch đầu dòng 2 đến 4, bệnh nhân phải không có bất kỳ dấu hiệu nào được liệt kê trong NCD mà sẽ khiến dịch vụ điều trị của họ không được đài thọ.    Vui lòng tham khảo mục 20.4 của Cẩm Nang NCD để biết thêm các tiêu chí bảo hiểm. Nhấn vào đây để biết thêm chi tiết về Bảo hiểm ICD.   8. Giải Trình Tự Gen Thế Hệ Mới (NGS) dành cho Người Thụ Hưởng Medicare mắc Bệnh Ung Thư Do Di Truyền (Ngày hiệu lực: Ngày 27 Tháng Một, 2020)  (Ngày Thực Hiện: Ngày 13 Tháng Mười Một, 2020) CMS đã cập nhật Chương 1, Phần 2, Mục 90.2 của Cẩm Nang Quyết Định Bảo Hiểm Quốc Gia của Medicare để đài thọ cho cả xét nghiệm NGS đối với bệnh ung thư do di truyền khi đáp ứng các yêu cầu cụ thể và cập nhật các tiêu chí về phạm vi bảo hiểm cho bệnh ung thư đột biến (mắc phải). Những gì được bao trả: Có hiệu lực cho những ngày cung cấp dịch vụ vào hoặc sau ngày 27 tháng 1 năm 2020, CMS đã xác định rằng NGS, một xét nghiệm chẩn đoán trong phòng thí nghiệm, là hợp lý và cần thiết và được bao trả toàn quốc cho những bệnh nhân mắc bệnh ung thư do di truyền khi được thực hiện trong phòng thí nghiệm được CLIA chứng nhận, khi do bác sĩ điều trị chỉ định và khi đáp ứng các yêu cầu cụ thể. Ai được bao trả: Người thụ hưởng mắc bệnh ung thư đột biến (mắc phải) hoặc bệnh ung thư do di truyền khi được thực hiện trong phòng thí nghiệm được Clinical Laboratory Improvement Amendments (CLIA) chứng nhận, khi được bác sĩ điều trị chỉ định và khi đáp ứng tất cả các yêu cầu sau: Đối với bệnh ung thư đột biến (mắc phải): Người thụ hưởng mắc: bệnh ung thư hồi quy, tái phát, khó chữa, di căn hoặc tiến triển giai đoạn III hoặc IV và; trước đây chưa được xét nghiệm với cùng loại xét nghiệm sử dụng NGS cho cùng loại bệnh ung thư do di truyền và đã quyết định tìm kiếm thêm phương pháp điều trị ung thư (ví dụ: hóa trị liệu). Xét nghiệm chẩn đoán trong phòng thí nghiệm sử dụng NGS phải: Được Cơ Quan Quản Lý Thực Phẩm & Dược Phẩm (FDA) phê duyệt hoặc thông qua tư cách đồng hành trong chẩn đoán in vitro và; Được chỉ định sử dụng điều trị bệnh ung thư cho bệnh nhân đó theo sự phê duyệt hoặc thông qua của FDA và; có kết quả được cung cấp cho bác sĩ điều trị để quản lý bệnh nhân bằng cách sử dụng mẫu báo cáo nêu rõ các phương án điều trị. Đối với Ung Thư Do Di Truyền Người thụ hưởng: -ung thư buồng trứng hoặc ung thư vú và; được chỉ định lâm sàng làm xét nghiệm di truyền về ung thư vú hoặc buồng trứng di truyền và; một yếu tố nguy cơ đối với ung thư vú hoặc ung thư buồng trứng do di truyền và; -trước đây chưa được xét nghiệm với cùng loại xét nghiệm di truyền bằng cách sử dụng NGS cho cùng một loại bệnh di truyền. Xét nghiệm chẩn đoán trong phòng thí nghiệm sử dụng NGS phải: được FDA phê duyệt hoặc thông qua; và, có kết quả được cung cấp cho bác sĩ điều trị để quản lý bệnh nhân bằng cách sử dụng mẫu báo cáo nêu rõ các phương án điều trị. Các Nhà Thầu Quản Lý của Medicare (MAC) có thể xác định phạm vi bảo hiểm của NGS như một xét nghiệm chẩn đoán khi đáp ứng thêm các tiêu chí cụ thể. Nhấp vào đây để biết thông tin về bảo hiểm Giải Trình Tự Gen Thế Hệ Mới. 9. Nong Tạo Hình Lòng Mạch Qua Da (PTA)    (Ngày hiệu lực: Ngày 19 Tháng Hai, 2019)  (Ngày Thực Hiện: Ngày 19 Tháng Hai, 2019)  CMS đã cập nhật Chương 1, Phần 1, Mục 20.7 trong Cẩm Nang Quyết Định Bảo Hiểm Quốc Gia của Medicare để cung cấp thêm thông tin liên quan đến PTA.  Những gì được đài thọ: Nong Tạo Hình Lòng Mạch Qua Da (PTA) được đề cập trong các trường hợp dưới đây để cải thiện lưu lượng máu qua đoạn mạch bị bệnh nhằm làm giãn các tổn thương của động mạch ngoại biên, thận và mạch vành.  Ai được đài thọ: PTA được đài thọ trong các điều kiện sau:  1. Điều trị các Tổn Thương Tắc Nghẽn Do Xơ Vữa Động Mạch  2. Đồng thời với Đặt Stent Động Mạch Cảnh các Thử Nghiệm Lâm Sàng theo Đăng Ký Kế Hoạch Thử Nghiệm Lâm Sàng Loại B được Cơ Quan Quản Lý Thực Phẩm và Dược Phẩm (FDA) phê duyệt  3. Đồng thời với Đặt Stent Động Mạch Cảnh trong các Nghiên Cứu Sau Khi Được FDA Phê Duyệt  4. Đồng thời với Đặt Stent Động Mạch Cảnh ở Bệnh Nhân Có Nguy Cơ Cao Bị Cắt Nội Mạc Động Mạch Cảnh (CEA) 5. Đồng thời với Đặt Stent Nội Sọ trong các Thử Nghiệm Lâm Sàng IDE Loại B được FDA Phê Duyệt Nhấp vào đây để biết thêm thông tin chi tiết về bảo hiểm PTA. 10. Thay Van Động Mạch Chủ Qua Ống Thông (TAVR) (Ngày hiệu lực: Ngày 21 Tháng Sáu, 2019) (Ngày Thực Hiện: Ngày 12 Tháng Sáu, 2020) CMS đã cập nhật Chương 1, mục 20.32 trong Cẩm Nang Quyết Định Bảo Hiểm Quốc Gia của Medicare. Trung Tâm Dịch Vụ Medicare và Medicaid (CMS) sẽ bao trả cho việc thay van động mạch chủ qua ống thông (TAVR) theo Coverage with Evidence Development (CED) khi đáp ứng các yêu cầu cụ thể. Những gì được bao trả: Có hiệu lực từ ngày 21 tháng 6 năm 2019, CMS sẽ bao trả TAVR theo CED khi quy trình liên quan đến điều trị chứng hẹp động mạch chủ có triệu chứng và theo chỉ định được Cơ Quan Quản Lý Thực Phẩm và Dược Phẩm (FDA) phê duyệt để sử dụng với thiết bị đã được phê duyệt hoặc trong các nghiên cứu lâm sàng khi đáp ứng các tiêu chí, ngoài các tiêu chí bảo hiểm được nêu trong Cẩm Nang NCD. Ai được bao trả: Dịch vụ này sẽ được bao trả khi TAVR được sử dụng để điều trị chứng hẹp van động mạch chủ có triệu chứng theo các chỉ định được FDA phê duyệt và đáp ứng các điều kiện sau: Quy trình và hệ thống cấy ghép đã nhận được phê duyệt trước khi ra thị trường (PMA) của FDA cho chỉ định được FDA phê duyệt cho hệ thống đó Bệnh nhân đang được đội ngũ tim mạch chăm sóc, trong đó có bác sĩ phẫu thuật tim mạch, bác sĩ tim mạch can thiệp và các Nhà Cung Cấp, y tá và nhân viên nghiên cứu khác nhau (Các) bác sĩ tim mạch can thiệp và (các) bác sĩ phẫu thuật tim của nhóm tim mạch phải cùng tham gia vào các hoạt động có liên quan của TAVR Bệnh viện nơi hoàn thành TAVR phải có đủ trình độ chuyên môn và đã thực hiện các chương trình Cơ quan đăng ký sẽ thu thập dữ liệu cần thiết và có kế hoạch phân tích bằng văn bản để giải đáp nhiều câu hỏi khác nhau. Dịch vụ này sẽ được bao trả khi TAVR không được liệt kê rõ ràng là chỉ định được FDA phê duyệt, nhưng khi được thực hiện trong một nghiên cứu lâm sàng và đáp ứng các điều kiện sau: (Các) bác sĩ tim mạch can thiệp và (các) bác sĩ phẫu thuật tim của nhóm tim mạch phải cùng tham gia vào các hoạt động có liên quan của TAVR Nghiên cứu lâm sàng phải đánh giá nghiêm túc chất lượng cuộc sống của mỗi bệnh nhân trước và sau khi TAVR trong ít nhất 1 năm, nhưng cũng phải giải đáp các câu hỏi khác nhau Nghiên cứu lâm sàng phải tuân thủ tất cả các tiêu chuẩn về tính toàn vẹn khoa học và phù hợp với cộng đồng Medicare. Nhấp vào đây để biết thêm thông tin về bảo hiểm NGS. 11. Theo Dõi Huyết Áp Lưu Động (ABPM) (Ngày hiệu lực: Ngày 2 Tháng Bảy, 2019) (Ngày Thực Hiện: Ngày 16 Tháng Sáu, 2020) CMS đã cập nhật Chương 1, mục 20.19 trong Cẩm Nang Quyết Định Bảo Hiểm Quốc Gia của Medicare. Trung Tâm Dịch Vụ Medicare và Medicaid (CMS) sẽ bao trả cho dịch vụ Theo Dõi Huyết Áp Lưu Động (ABPM) khi đáp ứng các yêu cầu cụ thể. Những gì được đài thọ: Có hiệu lực từ ngày 2 tháng 7 năm 2019, CMS sẽ bao trả cho dịch vụ Theo Dõi Huyết Áp Lưu Động (ABPM) khi người thụ hưởng bị nghi ngờ tăng huyết áp áo choàng trắng hoặc tăng huyết áp ẩn giấu ngoài các tiêu chí bảo hiểm được nêu trong Cẩm Nang NCD. Ai được đài thọ: Dịch vụ này sẽ được bao trả khi dịch vụ Theo Dõi Huyết Áp Lưu Động (ABPM) được sử dụng để chẩn đoán cao huyết áp khi có nghi ngờ tăng huyết áp áo choàng trắng hoặc tăng huyết áp ẩn giấu và đáp ứng các điều kiện sau: Thiết bị ABPM phải: Có khả năng tạo ra các biểu đồ phép đo BP chuẩn hóa trong 24 giờ với các cửa sổ ban ngày và ban đêm và các dải BP bình thường được phân ranh giới; Được cung cấp cho bệnh nhân hướng dẫn bằng lời nói và văn bản, đồng thời phải thực hiện chạy thử tại phòng khám của bác sĩ; và, Được giải thích bởi bác sĩ điều trị hoặc nhân viên điều trị không phải bác sĩ. Bảo hiểm cho các chỉ định khác cho ABPM tùy theo quyết định của các Nhà Thầu Quản Lý Medicare. Nhấp vào đây để biết thêm thông tin về bảo hiểm theo dõi huyết áp lưu động. 12. Châm Cứu Điều Trị Đau Thắt Lưng Mạn Tính (cLBP) (Ngày hiệu lực: Ngay 21 Tháng Một, 2020) (Ngày Thực Hiện: Ngày 5 Tháng Mười, 2020) CMS đã cập nhật Chương 1, mục 30.3.3 trong Cẩm Nang Quyết Định Bảo Hiểm Quốc Gia của Medicare. Trung Tâm Dịch Vụ Medicare và Medicaid (CMS) sẽ bao trả cho dịch vụ châm cứu điều trị đau thắt lưng mạn tính (cLBP) khi đáp ứng các yêu cầu cụ thể. Những gì được đài thọ: Có hiệu lực từ ngày 21 Tháng Một, 2020, CMS sẽ đài thọ cho dịch vụ châm cứu điều trị đau thắt lưng mạn tính (cLBP) cho tối đa 12 lần trong 90 ngày và thêm 8 buổi cho những người thụ hưởng có sự tiến triển, ngoài tiêu chí bảo hiểm được nêu trong demonstrate improvement, in addition to the coverage criteria outlined in the Cẩm Nang NCD. Ai được đài thọ: Dịch vụ này sẽ chỉ được bao trả cho những người thụ hưởng được chẩn đoán bị Đau Thắt Lưng mạn tính (cLBP) khi đáp ứng các điều kiện sau: Theo mục đích của quyết định này, cLBP được xác định là: Kéo dài 12 tuần trở lên; không rõ ràng, không rõ nguyên nhân cụ thể (nghĩa là không liên quan đến bệnh di căn, viêm, nhiễm trùng, v.v.); không liên quan đến phẫu thuật; và, không liên quan đến mang thai. 8 buổi thêm sẽ được bao trả cho những người có tiến triển. Không quá 20 buổi điều trị châm cứu có thể được thực hiện hàng năm. Phải ngừng điều trị nếu bệnh nhân không có tiến triển hoặc gặp tình trạng thoái lui. Tất cả các loại hình châm cứu bao gồm cả châm cứu khô cho bất kỳ tình trạng nào khác không liên quan đến cLBP đều không được Medicare đài thọ. Nhấp vào đây để biết thêm thông tin về bảo hiểm châm cứu điều trị đau thắt lưng mạn tính. 13. Kích Thích Dây Thần Kinh Phế Vị (VNS) (Ngày hiệu lực: Ngày 15 Tháng Hai, 2020) (Ngày Thực Hiện: Ngày 22 Tháng Bảy, 2020) CMS đã cập nhật Chương 1, mục 160.18 trong Cẩm Nang Quyết Định Bảo Hiểm Quốc Gia của Medicare. Trung Tâm Dịch Vụ Medicare và Medicaid (CMS) sẽ bao trả cho các thiết bị Kích Thích Dây Thần Kinh Phế Vị (VNS) để điều trị chứng trầm cảm kháng trị khi đáp ứng các yêu cầu cụ thể. Những gì được đài thọ:  Có hiệu lực từ ngày 15 tháng 2 năm 2020, CMS sẽ bao trả cho các thiết bị Kích Thích Dây Thần Kinh Phế Vị (VNS) được FDA phê duyệt để điều trị chứng trầm cảm kháng trị thông qua Coverage with Evidence Development (CED) trong một thử nghiệm lâm sàng được CMS phê duyệt ngoài các tiêu chí bảo hiểm được nêu trong Cẩm Nang Quyết Định Bảo Hiểm Quốc Gia. Ai được đài thọ: Người thụ hưởng tham gia vào một nghiên cứu lâm sàng được CMS phê duyệt được Kích Thích Dây Thần Kinh Phế Vị (VNS) để điều trị chứng trầm cảm kháng trị và đáp ứng các yêu cầu sau: Phương pháp điều trị được cung cấp như một phần của thử nghiệm được CMS phê duyệt thông qua Coverage with Evidence Development (CED). Các tiêu chí thử nghiệm lâm sàng chi tiết có thể được tìm thấy trong mục 160.18 của Cẩm Nang Xác Định Bảo Hiểm Quốc Gia. Nghiên cứu lâm sàng phải làm rõ được liệu phương án điều trị VNS có cải thiện tình hình sức khỏe cho bệnh nhân mắc chứng trầm cảm kháng trị không so với một nhóm đối chứng, bằng cách giải đáp tất cả các câu hỏi nghiên cứu được liệt kê trong mục 160.18 của Cẩm Nang Xác Định Bảo Hiểm Quốc Gia. Tiêu Chí cho Bệnh Nhân:      Phải sử dụng các tiêu chí sau để xác định một người thụ hưởng có tiến triển trong quá trình điều trị chứng trầm cảm kháng trị: Người thụ hưởng phải ở giai đoạn rối loạn trầm cảm nặng trong nhất hai năm hoặc đã có ít nhất bốn giai đoạn, bao gồm cả giai đoạn hiện tại. Bệnh trầm cảm của bệnh nhân đáp ứng tiêu chí tối thiểu của bốn phương pháp điều trị thất bại trước đó về đủ liều lượng và thời gian được đo bằng công cụ được thiết kế cho mục đích này. Bệnh nhân đang trải qua giai đoạn trầm cảm nặng, được đo bằng công cụ đánh giá thang điểm trầm cảm được khuyên dùng theo hướng dẫn trong hai lần thăm khám, trong khoảng thời gian 45 ngày trước khi cấy thiết bị VNS. Bệnh nhân phải duy trì chế độ dùng thuốc ổn định trong ít nhất bốn tuần trước khi cấy thiết bị. Nếu bệnh nhân mắc cả chứng rối loạn lưỡng cực, thì cần phải xem xét tình trạng cẩn thận. Bệnh nhân không được có: Tiền sử hiện tại hoặc suốt đời về chứng rối loạn thần kinh ở bất kỳ MDE nào; Tiền sử hiện tại hoặc suốt đời về bệnh tâm thần phân liệt hoặc rối loạn phân liệt; Tiền sử hiện tại hoặc suốt đời về bất kỳ chứng rối loạn tâm thần nào khác; Tiền sử hiện tại hoặc suốt đời về chứng rối loạn lưỡng cực có từ bốn giai đoạn trở lên; Chẩn đoán thứ phát hiện tại về chứng mê sảng, sa sút trí tuệ, mất trí nhớ hoặc rối loạn nhận thức khác; Ý định tự tử hiện tại; hoặc, Điều trị bằng thiết bị hoặc thuốc nghiên cứu khác. CMS xem xét các nghiên cứu để xác định xem chúng có đáp ứng các tiêu chí được liệt kê trong Mục 160.18 của Cẩm Nang Xác Định Bảo Hiểm Quốc Gia hay không. Các Chỉ Định Không Được Bao Trả Toàn Quốc VNS không được bao trả cho việc điều trị TRD khi được cung cấp bên ngoài một nghiên cứu CED được CMS phê duyệt. Tất cả các chỉ định khác về VNS để điều trị chứng trầm cảm đều không được bao trả trên toàn quốc. Bệnh nhân được cấy thiết bị VNS để điều trị TRD có thể được thay thế thiết bị VNS nếu cần thiết do hết pin hoặc bất kỳ sự cố nào khác liên quan đến thiết bị. Nhấp vào đây để biết thêm thông tin về Kích Thích Dây Thần Kinh Phế Vị.  14. Liệu pháp tế bào T Mang Thụ Thể Kháng Nguyên Dạng Khảm (CAR) (Ngày hiệu lực: Ngày 7 Tháng Tám, 2019) (Ngày Thực Hiện: Ngày 20 Tháng Chín, 2021)) CMS đã cập nhật Mục 110.24 trong Cẩm Nang Quyết Định Bảo Hiểm Quốc Gia của Medicare để bao gồm bảo hiểm cho liệu pháp tế bào T mang thụ thể kháng nguyên dạng khảm (CAR) khi đáp ứng các yêu cầu cụ thể. Những gì được bao trả: Có hiệu lực cho những ngày cung cấp dịch vụ vào hoặc sau ngày 7 tháng 8 năm 2019, CMS bao trả cho phương pháp điều trị ung thư tự thân bằng tế bào T có ít nhất một thụ thể kháng nguyên dạng khảm (CAR) khi được thực hiện tại các cơ sở chăm sóc sức khỏe đã đăng ký tham gia Chiến Lược Giảm Thiểu và Đánh Giá Rủi Ro (REMS) của Cục Quản Lý Thực Phẩm và Dược Phẩm (FDA) và khi đáp ứng các yêu cầu cụ thể. Ai được bao trả: Người thụ hưởng được điều trị tự thân cho bệnh ung thư bằng tế bào T có ít nhất một thụ thể kháng nguyên dạng khảm CAR, khi đáp ứng tất cả các yêu cầu sau: Điều trị tự thân cho bệnh ung thư bằng tế bào T có ít nhất một thụ thể kháng nguyên dạng khảm (CAR); và Điều trị được thực hiện tại một cơ sở chăm sóc sức khỏe đã ghi danh tham gia REMS của FDA; và Liệu pháp được sử dụng cho một chỉ định được chấp nhận về mặt y tế, được xác định là được sử dụng cho một trong hai và chỉ định được FDA phê duyệt theo nhãn của sản phẩm đó hoặc việc sử dụng được hỗ trợ trong một hoặc nhiều bản tóm tắt được CMS phê duyệt. Sử Dụng Không Được Bao Trả: Việc sử dụng tế bào T tự thân không được FDA phê duyệt có ít nhất một CAR không được đài thọ hoặc khi không đáp ứng các yêu cầu về bảo hiểm. Nhấp vào đây để biết thêm thông tin về bảo hiểm liệu pháp tế bào T Mang Thụ Thể Kháng Nguyên Dạng Khảm (CAR).  15. Xét Nghiệm Dấu Ấn Sinh Học Từ Máu để Tầm Soát Ung Thư Đại Trực Tràng (CRC) (Ngày hiệu lực: Ngày 19 Tháng Một, 2021)  (Ngày Thực Hiện: Ngày 4 Tháng Mười, 2021)  Những gì được đài thọ: Có hiệu lực từ ngày 19 tháng 1 năm 2021, CMS đã xác định được rằng xét nghiệm dấu ấn sinh học từ máu là một xét nghiệm tầm soát ung thư đại trực tràng thích hợp, được thực hiện 3 năm một lần cho những người thụ hưởng Medicare khi đáp ứng một số yêu cầu nhất định.  Ai được bao trả: Người thụ hưởng Medicare sẽ được bao trả cho xét nghiệm tầm soát ung thư đại trực tràng từ máu 3 năm một lần khi có chỉ định của bác sĩ điều trị và đáp ứng các điều kiện sau: Quy trình được thực hiện trong phòng thí nghiệm được chứng nhận theo Đạo Luật về Cải Tiến Phòng Thí Nghiệm Lâm Sàng (CLIA) Bệnh nhân:  từ 50-85 tuổi, và, không có triệu chứng (không có dấu hiệu hoặc triệu chứng của bệnh đại trực tràng bao gồm nhưng không giới hạn đau đường tiêu hóa dưới, có máu trong phân, xét nghiệm máu ẩn trong phân Guaiac dương tính hoặc xét nghiệm hóa miễn dịch phân) và, nguy cơ phát triển ung thư đại trực tràng ở mức trung bình (không có tiền sử cá nhân về polyp tuyến, ung thư đại trực tràng hoặc bệnh viêm ruột, bao gồm Bệnh Crohn và viêm loét đại tràng; không có tiền sử gia đình mắc bệnh ung thư đại trực tràng hoặc polyp tuyến, bệnh đa polyp tuyến gia đình hoặc ung thư đại trực tràng không do di truyền) Xét nghiệm tầm soát phải bao gồm: Giấy phép lưu hành của Cục Quản Lý Thực Phẩm và Dược Phẩm (FDA) kèm theo chỉ định tầm soát ung thư đại trực tràng; và Các đặc tính về hiệu suất xét nghiệm đã được chứng minh cho xét nghiệm tầm soát từ máu với cả độ nhạy lớn hơn hoặc bằng 74% và độ đặc hiệu lớn hơn hoặc bằng 90% trong việc phát hiện ung thư đại trực tràng so với biện pháp tiêu chuẩn đã được công nhận (biện pháp được chấp nhận hiện tại là nội soi), dựa trên các nghiên cứu quan trọng được ghi trên nhãn của FDA. Những dịch vụ nào không được bao trả: Tất cả các chỉ định khác để tầm soát ung thư đại trực tràng không có quy định cụ thể khác trong các quy định hoặc Quyết Định Bảo Hiểm Quốc Gia nêu trên. Trong đó bao gồm: Tất cả các xét nghiệm sDNA tầm soát, có hiệu lực từ ngày 28 tháng 4 năm 2008 đến ngày 8 tháng 10 năm 2014. Có hiệu lực cho những ngày cung cấp dịch vụ vào hoặc sau ngày 9 tháng 10 năm 2014, tất cả các xét nghiệm sDNA tầm soát khác không được chỉ định ở trên vẫn không được bao trả toàn quốc. Chụp cắt lớp vi tính (CTC) tầm soát, có hiệu lực từ ngày 12 Tháng Năm, 2009. Nhấp vào đây để biết thêm thông tin về bảo hiểm NGS. 16. Thiết Bị Hỗ Trợ Tâm Thất (VAD) (Ngày hiệu lực: Ngày 1 Tháng Mười Hai, 2020) (Ngày Thực Hiện: Ngày 27 Tháng Bảy, 2021) Những gì được đài thọ: Có hiệu lực cho những ngày cung cấp dịch vụ vào hoặc sau ngày 1 Tháng Mười Hai, 2020, CMS đã cập nhật mục 20.9.1 của Cẩm Nang Quyết Định Bảo Hiểm Quốc Gia để đài thọ thiết bị hỗ trợ tâm thất (VAD) khi được nhận tại các cơ sở được chứng nhận bởi một tổ chức được CMS phê duyệt và khi đáp ứng các yêu cầu cụ thể. Ai được đài thọ: Người thụ hưởng được điều trị để cấy thiết bị hỗ trợ tâm thất (VAD), khi đáp ứng các yêu cầu sau và: Thiết bị được sử dụng sau phẫu thuật mở tim (giai đoạn sau phẫu thuật mở tim) để hỗ trợ lưu thông máu. Thiết bị phải được Cục Quản Lý Thực Phẩm và Dược Phẩm (FDA) phê duyệt cho mục đích này; HOẶC Họ nhận được một thiết bị hỗ trợ thất trái (LVAD) nếu thiết bị được FDA phê duyệt sử dụng ngắn hạn hoặc dài hạn để hỗ trợ tuần hoàn cơ học cho những người thụ hưởng bị suy tim đáp ứng các yêu cầu sau: Bị suy tim loại IV theo Hiệp Hội Tim Mạch New York (NYHA); và Có phân suất tống máu thất trái (LVEF) ≤ 25%; và Phụ thuộc vào thuốc inotrope HOẶC có Chỉ Số Tim (CI) < 2,2 L/phút/m2, trong khi không phụ thuộc vào thuốc inotrope và đáp ứng một trong những yêu cầu sau: Đang được quản lý y tế tối ưu, dựa trên các hướng dẫn thực hành điều trị suy tim hiện tại ít nhất 45/60 ngày qua và không có phản ứng; hoặc Bị suy tim nặng trong ít nhất 14 ngày và phụ thuộc vào bơm bóng đối xung trong động mạch chủ (IABP) hoặc phương pháp hỗ trợ tuần hoàn cơ học tạm thời tương tự trong ít nhất 7 ngày. Người thụ hưởng phải được quản lý bởi đội ngũ các chuyên gia y tế đáp ứng các yêu cầu tối thiểu được nêu trong Cẩm Nang Quyết Định Bảo Hiểm Quốc Gia. Các cơ sở phải được một tổ chức được CMS phê duyệt chứng nhận. Sử Dụng Không Được Bao Trả: Tất cả các chỉ định khác để sử dụng VAD không được liệt kê vẫn không được đài thọ, ngoại trừ trong trường hợp các thử nghiệm lâm sàng miễn trừ thiết bị nghiên cưu Loại B (42 CFR 405) hoặc dưới dạng chi phí thông thường trong các thử nghiệm lâm sàng được xác định theo mục 310.1 của Cẩm Nang Quyết Định Bảo Hiểm Quốc Gia (NCD). Nhấp vào đây để biết thêm thông tin về bảo hiểm Thiết Bị Hỗ Trợ Tâm Thất (VAD). 17. Các chế phẩm có nguồn gốc từ máu cho các vết thương mạn tính, không liền (Ngày hiệu lực: Ngày 13 Tháng Tư, 2021) (Ngày Thực Hiện: Ngày 14 Tháng Hai, 2022) Những gì được đài thọ: Có hiệu lực cho những ngày cung cấp dịch vụ vào hoặc sau ngày 13 Tháng Tư, 2021, CMS đã cập nhật mục 270.3 của Cẩm Nang Quyết Định Bảo Hiểm Quốc Gia để đài thọ Huyết Tương Giàu Tiểu Cầu (PRP) Tự Thân (lấy từ cùng một người) và khi đáp ứng các yêu cầu cụ thể. Ai được đài thọ: Người thụ hưởng được điều trị vết thương tiểu đường mạn tính và không lành trong thời gian 20 tuần, khi được chuẩn bị bởi một thiết bị được Cục Quản Lý Thực Phẩm và Dược Phẩm (FDA) thông qua để kiểm soát các vết thương tiết dịch (chảy máu, rỉ dịch, v.v.) ảnh hưởng đến da. Sử Dụng Không Được Đài Thọ: Việc sử dụng sau đây được coi là không được đài thọ: Sử dụng Yếu Tố Tăng Trưởng Có Nguồn Gốc Từ Tiểu Cầu (PDGF) tự thân để điều trị các vết thương mạn tính, không liền, trên da (ảnh hưởng đến da) và, Becaplermin, một yếu tố tăng trưởng không tự thân dùng cho các vết thương mạn tính, không liền, dưới da (bên dưới da) và, Huyết tương giàu tiểu cầu (PRP) tự thân điều trị các vết thương phẫu thuật cấp tính khi đưa trực tiếp lên vết mổ đóng, hoặc vết thương hở hoặc nứt. Khác: Phạm vi bảo hiểm cho việc điều trị trên 20 tuần hoặc cho tất cả các vết thương mạn tính không liền khác sẽ được xác định bởi Các Nhà Thầu Quản Lý Medicare tại địa phương ( Nhấp vào đây để biết thêm thông tin về phạm vi bảo hiểm của Các Chế Phẩm Có Nguồn Gốc Từ Máu cho Các Vết Thương Mạn Tính, Không Liền. 18. Khâu Cố Định Mép Van Hai Lá Qua Ống Thông [Transcatheter Edge-to-Edge Repair, TEER]để Điều Trị Hở Van Hai Lá (Có hiệu lực: Ngày 31 Tháng Bảy, 2023) (Ngày Thực Hiện: Ngày 31 Tháng Bảy, 2023) Những gì được đài thọ: Có hiệu lực cho những ngày cung cấp dịch vụ vào hoặc sau ngày 19 Tháng Một, 2021, CMS đã cập nhật mục 20.33 của Cẩm Nang Quyết Định Bảo Hiểm Quốc Gia để đài thọ dịch vụ Khâu Cố Định Mép Van Hai Lá Qua Ống Thông (TEER) để Điều Trị Hở Van Hai Lá khi đáp ứng các yêu cầu cụ thể. Ai được đài thọ: Người thụ hưởng được điều trị Khâu Cố Định Mép Van Hai Lá Qua Ống Thông (TEER) khi đáp ứng các yêu cầu sau: Để điều trị hở van hai lá (mitral regurgitation, MR) (một loại bệnh về van tim)có triệu chứng từ vừa đến nặng khi bệnh nhân vẫn còn triệu chứng, mặc dù đã sử dụng liều lượng ổn định của liệu pháp điều trị nội khoa theo hướng dẫn (guideline directed medical therapy, GDMT) được dung nạp tối đa và liệu pháp tái đồng bộ tim (điều trị để điều chỉnh các vấn đề về nhịp tim), khi thích hợp và đáp ứng các điều kiện sau: Điều trị là chỉ định được Cục Quản Lý Thực Phẩm và Dược Phẩm (Food and Drug Administration, FDA) phê duyệt, Thủ thuật này được sử dụng với hệ thống TEER van hai lá đã được FDA phê duyệt trước khi ra thị trường. Người thụ hưởng dịch vụ chăm sóc của đội ngũ tim mạch đáp ứng các yêu cầu được liệt kê trong quyết định bảo hiểm này. Bệnh nhân phải được đánh giá về mức độ phù hợp để chữa trị và phải được ghi nhận và sẵn sàng cho các thành viên khác trong đội ngũ tim mạch đáp ứng các yêu cầu của quyết định này. Đối với bệnh nhân mắc MR thứ phát, bác sĩ chuyên khoa tim mạch phải ghi chép các triệu chứng dai dẳng phù hợp quyết định bảo hiểm này. Quy trình phải do một bác sĩ chuyên khoa tim can thiệp hoặc bác sĩ phẫu thuật tim mạch từ đội ngũ tim mạch phù hợp với yêu cầu trong quyết định bảo hiểm này. Tất cả các bác sĩ tham gia vào thủ thuật phải được nhà sản xuất thiết bị đào tạo riêng về thiết bị. Thủ thuật phải được thực hiện tại bệnh viện có cơ sở hạ tầng và kinh nghiệm đáp ứng các yêu cầu trong quyết định bảo hiểm này. Đội ngũ tim mạch phải tham gia vào cơ quan đăng ký quốc gia và theo dõi kết quả theo các yêu cầu trong quyết định này. TEER van hai lá được đài thọ cho việc sử dụng khác không được liệt kê là chỉ định được FDA phê duyệt, khi được thực hiện trong một nghiên cứu lâm sàng và đáp ứng các yêu cầu được ghi trong quyết định bảo hiểm này.   Mục Không Được Đài Thọ: Việc sử dụng sau đây được coi là không được đài thọ: Điều trị cho những bệnh nhân bị các bệnh đồng mắc hiện có sẽ làm mất đi lợi ích của thủ thuật. Điều trị cho những bệnh nhân bị hẹp van động mạch chủ nặng không được điều trị. Khác: Quyết định này sẽ hết hiệu lực sau mười năm kể từ ngày hiệu lực nếu không thực hiện xem xét lại trong thời gian này. Khi hết hiệu lực, phạm vi bảo hiểm sẽ được quyết định bởi Các Nhà Thầu Quản Lý Medicare (Medicare Administrative Contractors, MAC) tại địa phương. Nhấp vào đây để biết thêm thông tin về phạm vi bảo hiểm của Khâu Cố Định Mép Van Hai Lá Qua Ống Thông [TEER] để Điều Trị Hở Van Hai Lá. 19. Chụp Cắt Lớp Phát Xạ Positron NaF-18 (NaF-18 PET) để Xác Định Di Căn Xương Của Ung Thư- Chỉ Cập Nhật Cẩm Nang  (Ngày hiệu lực: Ngày 15 Tháng Mười Hai, 2017) (Ngày Thực Hiện: Ngày 17 Tháng Một, 2022)  Có hiệu lực kể từ ngày thực hiện dịch vụ vào hoặc sau ngày 15 Tháng Mười Hai, 2017, CMS đã cập nhật mục 220.6.19 của Cẩm Nang Quyết Định Bảo Hiểm Quốc Gia làm rõ không có chỉ định được áp dụng trên toàn quốc đối với dịch vụ Chụp Cắt Lớp Phát Xạ Positron NaF-18 (NaF-18 PET). Sử Dụng Không Được Đài Thọ: Dịch vụ Chụp Cắt Lớp Phát Xạ Positron NaF-18 (NaF-18 PET) nhằm xác định di căn xương của ung thư được cung cấp vào hoặc sau ngày 15 Tháng Mười Hai, 2017, trên toàn quốc không được đài thọ. Khác Việc sử dụng các chất phóng xạ PET khác cho bệnh ung thư có thể được đài thọ theo quyết định của các Nhà Thầu Quản Lý Medicare (MAC) tại địa phương, khi được sử dụng theo các chỉ định phê duyệt của Cơ Quan Quản Lý Thực Phẩm Và Dược Phẩm Hoa Kỳ (FDA). Nhấp vào đây để biết thêm thông tin về dịch vụ Chụp Cắt Lớp Phát Xạ Positron NaF-18 (NaF-18 PET) để xác định tình trạng di căn xương của ung thư. Thông tin trên trang hiện tại tính đến ngày 28 Tháng Mười Hai, 2021 H5355_CMC_221_250293927462025 Đã chấp nhận 20. Sử Dụng Oxy Tại Nhà  (Ngày hiệu lực: Ngày 27 Tháng Chín, 2021) (Ngày Thực Hiện: Ngày 3 Tháng Một, 2023) Những gì được đài thọ: Có hiệu lực từ ngày 27 tháng 9 năm 2021, CMS đã cập nhật phần 240.2 của Hướng dẫn Xác định Mức độ Bảo hiểm Quốc gia để bao gồm liệu pháp oxy và thiết bị oxy để sử dụng tại nhà cho các tình trạng cấp tính và mãn tính, ngắn hạn hoặc dài hạn, khi bệnh nhân có biểu hiện giảm oxy máu. CMS đã cập nhật phần 240.2 của Sổ tay Xác định Mức độ Bảo hiểm Quốc gia để sửa đổi khoảng thời gian bảo hiểm ban đầu cho bệnh nhân trong phần D của NCD 240.2 từ 120 ngày thành 90 ngày, để phù hợp với khoảng thời gian luật định 90 ngày Ai được bao trả:Người thụ hưởng có biểu hiện giảm oxy máu (lượng oxy trong máu thấp) khi TẤT CẢ (A, B và C) được đáp ứng A. Hạ oxy máu dựa trên kết quả của một cuộc kiểm tra lâm sàng được bác sĩ điều trị của bệnh nhân yêu cầu và đánh giá trong cuộc họp của một trong những điều sau đây: a. Một thử nghiệm lâm sàng cung cấp phép đo áp suất riêng phần của oxy (PO2) trong máu động mạch.Tôi. i. Các phép đo PO2 có thể được thực hiện qua tai hoặc bằng phương pháp đo oxy xung. ii. PO2 có thể được thực hiện bởi bác sĩ điều trị hoặc bởi nhà cung cấp đủ điều kiện hoặc nhà cung cấp các dịch vụ phòng thí nghiệm. b. Một xét nghiệm lâm sàng cung cấp phép đo khí máu động mạch.Tôi. i. Nếu PO2 và kết quả khí máu động mạch trái ngược nhau, kết quả khí máu động mạch là nguồn ưu tiên để xác định nhu cầu y tế. B. Thử nghiệm lâm sàng phải được thực hiện vào thời điểm cần thiết:một. a. Thời điểm cần thiết được chỉ định khi việc điều trị bằng ôxy trong cơ sở tại nhà sẽ cải thiện tình trạng của bệnh nhân.Tôi. i. Đối với bệnh nhân nội trú của bệnh viện, thời gian cần thiết là trong vòng 2 ngày kể từ ngày xuất viện. ii. Đối với những bệnh nhân không có đơn thuốc ban đầu cho oxy trong thời gian nằm viện nội trú, thời điểm cần thiết xảy ra khi bác sĩ điều trị xác định các dấu hiệu và triệu chứng của tình trạng giảm oxy máu có thể thuyên giảm bằng liệu pháp oxy tại nhà. C. Chẩn đoán của người thụ hưởng đáp ứng một trong các nhóm được xác định sau đây: a. Nhóm I: i. PO2 động mạch bằng hoặc dưới 55 mm Hg hoặc độ bão hòa oxy động mạch bằng hoặc dưới 88% khi thử nghiệm khi nghỉ ngơi trong không khí phòng thở, hoặc; ii. PO2 động mạch bằng hoặc dưới 55 mm Hg, hoặc độ bão hòa oxy động mạch bằng hoặc dưới 88% khi được kiểm tra trong khi ngủ đối với những bệnh nhân chứng tỏ PO2 động mạch bằng hoặc trên 56 mmHg, hoặc iii. Độ bão hòa ôxy trong động mạch bằng hoặc trên 89% khi thức; hoặc giảm nồng độ ôxy trong khi ngủ cao hơn bình thường biểu hiện bằng giảm PO2 động mạch hơn 10 mmHg hoặc giảm độ bão hòa ôxy động mạch hơn 5%. a. Bệnh nhân cũng phải xuất hiện các dấu hiệu và triệu chứng giảm oxy máu như trằn trọc về đêm, mất ngủ hoặc suy giảm quá trình nhận thức. 2. Trong những sự kiện này, oxy trong khi ngủ là loại thiết bị duy nhất sẽ được bảo vệ. 3. Oxy di động sẽ không được bảo hiểm. iv. PO2 động mạch ở mức hoặc dưới 55 mm Hg hoặc độ bão hòa oxy trong động mạch ở mức hoặc dưới 88%, được kiểm tra trong quá trình thực hiện chức năng của bệnh nhân hoặc một bài tập chính thức, 1. Đối với bệnh nhân có PO2 động mạch ở mức hoặc trên 56 mm Hg, hoặc độ bão hòa oxy trong động mạch bằng hoặc trên 89%, khi nghỉ ngơi và trong ngày. 2. Trong những trường hợp này, oxy bổ sung được cung cấp trong khi tập thể dục, nếu việc sử dụng oxy giúp cải thiện tình trạng giảm oxy máu đã được chứng minh khi tập thể dục khi bệnh nhân thở không khí trong phòng.. b. Nhóm II: i. Bệnh nhân có PO2 động mạch từ 56-59 mm Hg hoặc độ bão hòa oxy trong máu động mạch là 89%, với bất kỳ tình trạng nào sau đây: 1. Phù phụ thuộc (sưng liên quan đến trọng lực do chất lỏng dư thừa) gợi ý suy tim sung huyết; hoặc, 2. Tăng áp động mạch phổi hoặc nhịp tim (huyết áp cao trong động mạch phổi), được xác định bằng cách đo áp lực động mạch phổi, quét hồ máu, siêu âm tim hoặc "P" pulmonale trên EKG (Sóng P lớn hơn 3 mm ở các chuyển đạo tiêu chuẩn II, III , hoặc AVFL; hoặc, 3. Tăng hồng cầu (tăng hồng cầu) với hematocrit lớn hơn 56%. c. Các nhà thầu quản lý của Medicare (MAC) sẽ xem xét mức PO2 động mạch ở trên và cũng xem xét các phép đo oxy khác nhau có thể là kết quả của các yếu tố như tuổi của bệnh nhân, sắc tố da của bệnh nhân, mức độ cao và bệnh nhân giảm khả năng vận chuyển oxy. Sử Dụng Không Được Bao Trả:Các điều kiện y tế sau đây không được bảo hiểm đối với liệu pháp oxy và thiết bị oxy trong môi trường gia đình: Cơn đau thắt ngực (đau ngực) trong trường hợp không có giảm oxy máu; hoặc, Khó thở mà không có nhịp tim hoặc bằng chứng giảm oxy máu; hoặc, Bệnh mạch máu ngoại vi nặng dẫn đến giảm bão hòa rõ ràng về mặt lâm sàng ở một hoặc nhiều chi; hoặc, Bệnh giai đoạn cuối, trừ khi nó ảnh hưởng đến khả năng thở của bệnh nhân. Khác:MAC có thể xác định bảo hiểm cần thiết cho liệu pháp oxy tại nhà cho bệnh nhân không đáp ứng các tiêu chí được mô tả ở trên. Bảo hiểm ban đầu cho các tình trạng bệnh nhân gặp phải không được mô tả ở trên có thể được giới hạn trong một đơn thuốc ngắn hơn 90 ngày hoặc ít hơn số ngày được chỉ định trên đơn thuốc của bác sĩ. Liệu pháp oxy có thể được MAC thay mới nếu xét thấy cần thiết về mặt y tế. MAC cũng có thể chấp thuận việc sử dụng hệ thống oxy di động cho những người thụ hưởng di động trong nhà và hưởng lợi từ thiết bị này một mình, hoặc kết hợp với hệ thống oxy cố định. Để biết thêm thông tin về Sử dụng Oxy tại nhà, hãy nhấp vào đây. here. 21. 180.1 - Trị liệu Dinh dưỡng Y tế (MNT) (Ngày hiệu lực: Ngày 1 Tháng Một, 2022) (Ngày Thực hiện: Ngày 5 Tháng Bảy, 2022)) Những gì được bao trả: Có hiệu lực kể từ ngày cung cấp dịch vụ vào hoặc sau ngày 1 tháng 1 năm 2022, CMS đã cập nhật phần 180.1 của Sổ tay Xác định Mức độ Bảo hiểm Quốc gia để bao gồm ba giờ sử dụng trong suốt một năm của Liệu pháp Dinh dưỡng Y tế (MNT) ở những bệnh nhân được chẩn đoán mắc bệnh thận hoặc tiểu đường , như được định nghĩa trong 42 CFR 410.130. Phạm vi bảo hiểm trong những năm tới là hai giờ cho những bệnh nhân được chẩn đoán mắc bệnh thận hoặc tiểu đường. Medicare sẽ đài thọ cho cả MNT và Đào tạo Tự Quản lý Bệnh nhân Tiểu đường Ngoại trú (DSMT) trong những năm đầu và những năm tiếp theo, nếu bác sĩ xác định việc điều trị là cần thiết về mặt y tế và miễn là DSMT và MNT không được cung cấp vào cùng một ngày. Chuyên gia dinh dưỡng và bác sĩ dinh dưỡng sẽ xác định số lượng đơn vị sẽ được sử dụng mỗi ngày và phải đáp ứng các yêu cầu của NCD này cũng như ở mức 42 CFR 410.130 - 410.134. Số giờ điều trị bổ sung được coi là cần thiết về mặt y tế nếu bác sĩ xác định có sự thay đổi về tình trạng sức khỏe, chẩn đoán hoặc phác đồ điều trị của bệnh nhân cần điều chỉnh theo thứ tự MNT hoặc thêm giờ chăm sóc. Ai được bao trả: Những người thụ hưởng có chẩn đoán bệnh thận hoặc tiểu đường như được định nghĩa trong 42 CFR 410.130. Để biết thêm thông tin về phạm vi bảo hiểm của Liệu pháp Dinh dưỡng Y tế (MNT), hãy nhấp vào đây. here. 22.  Xem xét lại - Tầm soát ung thư phổi bằng chụp phim điện toán liều thấp (LDCT) (Ngày hiệu lực: Ngày 10 Tháng Hai, 2022) (Ngày Thực Hiện: Ngà 08 Tháng Mười, 2022)   Những gì được đài thọ:Có hiệu lực đối với các yêu cầu có ngày dịch vụ vào hoặc sau ngày 10 tháng 2 năm 2022, CMS sẽ chi trả, theo Medicare Phần B, một cuộc tư vấn tầm soát ung thư phổi và chuyến thăm đưa ra quyết định chung. Việc tầm soát ung thư phổi với LDCT hàng năm sẽ được thực hiện nếu đáp ứng các tiêu chí cụ thể về tính đủ điều kiện.Trước buổi khám sàng lọc LDCT ung thư phổi đầu tiên của người thụ hưởng, người thụ hưởng phải được tư vấn và chia sẻ việc đưa ra quyết định đáp ứng các tiêu chí cụ thể. Ai được bao trả: Các thành viên phải đáp ứng tất cả các tiêu chí đủ điều kiện sau đây: 50– 77 tuổi; Không có triệu chứng (không có dấu hiệu hoặc triệu chứng của ung thư phổi); Tiền sử hút thuốc lá ít nhất 20 năm (một gói năm = hút một gói mỗi ngày trong một năm; 1 gói = 20 điếu); Người hút thuốc hiện tại hoặc người đã bỏ thuốc trong vòng 15 năm qua; Nhận lệnh khám tầm soát ung thư phổi bằng LĐCT. Nhấp vào đây để biết thêm thông tin về hình thức chăm sóc sức khỏe từ xa.   23. (Kháng thể Đơn dòng Trực tiếp Chống lại Amyloid để Điều trị Bệnh Alzheimer (AD)) (Có hiệu lực vào: Ngày 7 Tháng Tư, 2022) (Ngày Triển khai: Ngày 12 Tháng Mười Hai, 2022) Những mục được đài thọ: Có hiệu lực từ Ngày 7 Tháng Tư, 2022, CMS đã cập nhật phần 200.3 của Sổ tay Xác định Phạm vi Bảo hiểm Quốc gia (NCD) để đài thọ cho các kháng thể đơn dòng được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) phê duyệt nhằm chống lại amyloid để điều trị Bệnh Alzheimer (AD) khi các tiêu chí bảo hiểm dưới đây được đáp ứng. Người được đài thọ: Những người thụ hưởng mắc Bệnh Alzheimer (AD) có thể được đài thọ điều trị khi đáp ứng các điều kiện sau (A hoặc B): Việc điều trị dựa trên hiệu quả từ một sự thay đổi trong điểm cuối đại diện như giảm amyloid. Phương pháp điều trị được coi là có khả năng dự đoán lợi ích lâm sàng một cách hợp lý và được thực hiện trong một thử nghiệm ngẫu nhiên có kiểm soát theo một ứng dụng thuốc mới đang được nghiên cứu. Phương pháp điều trị dựa trên hiệu quả từ phép đo trực tiếp về lợi ích lâm sàng trong các nghiên cứu so sánh tiềm năng được CMS phê duyệt. Dữ liệu nghiên cứu cho các nghiên cứu so sánh tiềm năng được CMS phê duyệt có thể được thu thập trong sổ đăng ký. Đối với các nghiên cứu được CMS phê duyệt, quy trình, bao gồm cả kế hoạch phân tích, phải đáp ứng các yêu cầu được liệt kê trong NCD này. Các nghiên cứu được CMS phê duyệt về kháng thể đơn dòng trực tiếp chống lại amyloid được FDA phê duyệt để điều trị AD dựa trên bằng chứng về hiệu quả từ thước đo trực tiếp về lợi ích lâm sàng phải giải quyết tất cả các câu hỏi có trong phần B.4 của Xác định Phạm vi Bảo hiểm Quốc gia. Các nghiên cứu được CMS phê duyệt cũng phải tuân thủ các tiêu chuẩn về tính liêm chính khoa học đã được Cơ quan Nghiên cứu và Chất lượng Chăm sóc Sức khỏe (AHRQ) xác định trong phần 5 của NCD này. Để biết thêm thông tin về thiết kế nghiên cứu và các yêu cầu hợp lý tại đây. Việc Sử dụng Không Được Đài thọ: Kháng thể đơn dòng trực tiếp chống amyloid để điều trị AD được cung cấp bên ngoài một thử nghiệm ngẫu nhiên có kiểm soát được FDA phê duyệt, các nghiên cứu được CMS phê duyệt hoặc các nghiên cứu được NIH hỗ trợ. Khác: Không Áp dụng. Để biết thêm thông tin về Các Kháng thể Đơn dòng Trực tiếp Chống lại Amyloid để Điều trị Bệnh Alzheimer (AD), hãy nhấp vào đây. 24. Xét nghiệm Sàng Lọc Ung Thư Đại Trực Tràng (Có hiệu lực: Ngày 1 Tháng Một, 2023) (Ngày Triển Khai: Ngày 27 Tháng Hai, 2023) Những mục được đài thọ: Có hiệu lực từ Ngày 1 Tháng Một, 2023, CMS đã cập nhật mục 210.3 của Bản Hướng Dẫn NCD cung cấp khoản bảo hiểm cho các xét nghiệm sàng lọc ung thư đại trực tràng (CRC) theo Medicare Phần B. Người được đài thọ: Những người thụ hưởng ít nhất 45 tuổi trở lên có thể được sàng lọc cho các xét nghiệm sau đây khi đáp ứng tất cả các tiêu chí của Medicare trong xác định khoản bảo hiểm quốc gia này: Xét nghiệm Máu Ẩn trong Phân (gFOBT) một lần mỗi 12 tháng Cologuard™ – Xét nghiệm DNA trong Phân Đa mục tiêu (sDNA) 3 năm một lần Xét nghiệm Dấu ấn Sinh học Dựa trên Mẫu máu 3 năm một lần Mục không được Đài thọ: Tất cả các chỉ định khác cho sàng lọc ung thư đại trực tràng không được quy định khác trong Đạo luật An sinh Xã hội, các quy định, hoặc những điều trên vẫn không được đài thọ trên toàn quốc. Các mục không được đài thọ cụ thể bao gồm những mục sau đây: Tất cả các xét nghiệm sDNA sàng lọc, có hiệu lực từ Ngày 28 Tháng Tư, 2008 đến Ngày 8 Tháng Mười, 2014. Có hiệu lực kể từ ngày cung cấp dịch vụ vào hoặc sau Ngày 9 Tháng Mười, 2014, tất cả các xét nghiệm sDNA sàng lọc khác không được chỉ định ở trên vẫn không được đài thọ trên toàn quốc. Chụp cắt lớp vi tính sàng lọc (CTC), có hiệu lực từ Ngày 12 Tháng Năm, 2009. Để biết thêm thông tin về Theo dõi Điện não đồ Ngoại trú và Xét nghiệm Sàng Lọc Ung Thư Đại Trực Tràng, hãy nhấp vào đây. 25. Cấy ghép Ốc tai Điện tử   (Có hiệu lực: Ngày 26 Tháng Chín, 2022) (Ngày Triển khai: Ngày 24 Tháng Ba, 2023)     Những mục được đài thọ:   Có hiệu lực từ ngày 26 Tháng Chín, 2022, CMS đã cập nhật điều khoản 50.3 của Sổ tay Xác định Bảo hiểm Quốc gia (NCD, National Coverage Determination) nhằm mở rộng bảo hiểm về cấy ghép ốc tai điện tử để điều trị mất thính giác tiền hoặc hậu ngôn ngữ, thần kinh giác quan, suy giảm thính lực từ mức trung bình đến nặng ở hai bên khi một cá nhân cho thấy lợi ích hạn chế từ khuếch đại âm thanh theo Medicare Phần B.   Người được đài thọ: Người thụ hưởng cho thấy lợi ích hạn chế từ khuếch đại âm thanh. Lợi ích hạn chế từ khuếch đại âm thanh được xác định theo điểm số kém hơn hoặc bằng 60% đúng trong điều kiện nghe được hỗ trợ tốt nhất trong các bài kiểm tra nhận biết câu hỏi mở được ghi lại. Phải đáp ứng các tiêu chí sau theo mô tả trong NCD:   Chẩn đoán khiếm thính giác quan từ trung bình tới nặng ở hai bên tai với lợi ích hạn chế Có khả năng nhận thức để dùng các gợi ý nghe được và sẵn sàng trải qua chương trình hồi phục chức năng mở rộng Không bị nhiễm trùng tai giữa, xoang ốc tai có thể tiếp cận được có cấu trúc phù hợp để cấy ghép, và không bị tổn thương ở thần kinh thính giác và các khu vực âm thanh của hệ thần kinh trung ương Không có rủi ro được chỉ định đối với việc phẫu thuật được xác định là có hại hoặc không thích hợp Thiết bị phải được sử dụng theo tài liệu dán nhãn được Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA, Food and Drug Administration) phê duyệt   Mục không được đài thọ:   Người thụ hưởng không đáp ứng được tất cả các tiêu chí để cấy ghép ốc tai điện tử được coi là không hội đủ điều kiện để nhận đài thọ Medicare, trừ các thử nghiệm lâm sàng được FDA phê duyệt theo mô tả trong NCD.   Để biết thêm thông tin về Cấy ghép Ốc tai Điện tử, vui lòng nhấn vào đây.   26.Xét nghiệm Tính Tương Hợp Mô (Có hiệu lực: Ngày 31 Tháng Bảy, 2023) (Ngày Thực Hiện: Ngày 31 Tháng Bảy, 2023)  Những điều được đài thọ: Có hiệu lực vào ngày 31 Tháng Bảy, 2023, CMS đã đưa ra phần 190.1 của Sổ tay Bảo Hiểm Quốc Gia (National Coverage Determination, NCD) cung cấp bảo hiểm cho xét nghiệm tính tương hợp mô (sự tương thích giữa các mô của cáccá nhân khácnhau). Xét nghiệm này kết nối hoặc xác định loại kháng nguyên bạch cầu của người (HLA), một loại đánh dấu nằm trên tế bào trong cơ thể quý vị.  Ai được đài thọ: Xét nghiệm được coi là an toàn và hiệu quả khi thực hiện với người thụ hưởng đáp ứng một trong các tiêu chí sau:  Chuẩn bị cho cấy ghép thận. Chuẩn bị cho cấy ghép tủy xương. Chuẩn bị cho truyền tiểu cầu (đặc biệt là khi liên quan đến nhiều lần truyền). Các hội viên đang nghi ngờ mình mắc viêm cột sống dính khớp, một loại viêm khớp gây viêm ở các khớp và dây chằng của cột sống. Xét nghiệm tính tương hợp mô được đài thọ khi nó được coi là hợp lý và cần thiết cho người thụ hưởng đáp ứng một trong ba gạch đầu dòng đầu tiên được ghi bên trên. Xét nghiệm cũng được đài thọ viêm cột sống dính khớp trong trường hợp các phương pháp chẩn đoán không phù hợp hoặc đem lại các phát hiện mơ hồ.  Mục Không Được Đài Thọ: Các chỉ định không đạt yêu cầu bảo hiểm được ghi bên trên.   Nhấp vào đây để biết thêm thông tin về Xét nghiệm Phức hợp.   27.Thiết bị nâng Ghế ngồi trên Xe lăn điện (Có hiệu lực: Ngày 16 Tháng Năm, 2023) (Ngày Thực Hiện: Ngày 4 Tháng Chín, 2023)   Những gì được đài thọ: Có hiệu lực vào ngày 4 Tháng Chín, 2023, CMS đã đưa ra phần 280.16 của Sổ tay Bảo Hiểm Quốc Gia (NCD)cung cấp bảo hiểm cho thiết bị nâng ghế ngồi trên một số loại xe lăn điện.    Ai được đài thọ:   Có hiệu lực cho các dịch vụ được thực hiện vào hoặc sau Ngày 16 Tháng Năm, 2023, người thụ hưởng đang thực hiện đánh giá chuyên khoa mà xác nhận khả năng vận hành thiết bị nâng ghế một cách an toàn tại nhà. Đánh giá phải được chuyên gia y tế được chứng nhận/cấp phép thực hiện như là Chuyên gia Vật LýTrị liệu (Physical Therapist, PT), Chuyên gia Trị liệu Chức năng Hoạt động (Occupational Therapist, OT)hoặc các chuyên gia hành nghề khác có chuyên môn và kinh nghiệm trong việc đánh giá xe lăn phục hồi chức năng. Cũng phải áp dụng một trong các điều kiện sau: Người thụ hưởng có thể thực hiện di chuyển kèm theo cân nặng đến/rời xe lăn điện trong khi ở nhà, sử dụng các chi bên trên của họ trong di chuyển ngồi không cân (không cân xứng) và/hoặc các chi dưới của họ trong khi di chuyển từ ngồi sang đứng. Di chuyển có thể được thực hiện có hoặc không có sự hỗ trợ của người chăm sóc và/hoặc sử dụng thiết bị hỗ trợ (vd: ván trượt, gậy, nạng, khung tập đi, v.v.). Người thụ hưởng cần một bài di chuyển không đeo cân nặng (vd: di chuyển phụ thuộc) đến hoặc rời khỏi chỗ xe lăn điện trong khi ở nhà.  Lưu ý: Các bài di chuyển có thể được hoàn thành có hoặc không có sàn nhà hoặc máy nâng. Người thụ hưởng có thể với tay từ xe lăn điện để hoàn thành một hoặc nhiều hoạt động liên quan đến di chuyển trong đời sống hàng ngày (mobility related activities of daily living, MRADL) như là đi vệ sinh, ăn uống, mặc quần áo, chải chuốt và tắm rửa tại địa điểm thông thường trong nhà. Việc này có thể được thực hiện có hoặc không có sự hỗ trợ của người chăm sóc và/hoặc sử dụng thiết bị hỗ trợ. Nhà thầu Quản lý Medicare về Thiết bị Y tế Lâu bền (Durable Medical Equipment Medicare Administrative Contractors, DME MAC) có thể quyết định bảo hiểm hợp lý và phù hợp về thiết bị nâng ghế điện cho những người thụ hưởng sử dụng xe lăn điện được Medicare đài thọ mà không phải xe lăn điện hồi phục phức tạp. Mục Không Được Đài Thọ: Các yêu cầu mà không đáp ứng yêu cầu bảo hiểm được mô tả bên trên.   Nhấp vào đây để biết thêm thông tin về Thiết bị nâng Ghế ngồi trên Xe lăn điện. Thông tin trên trang được cập nhật từ ngày 1 Tháng Chín, 2023 H8894_DSNP_23_4377179_M_Chấp thuận

Provider Resources - Forms

liance Delegation Oversight Audit (DOA) Grievance Growth Chart Health and Wellness  Historical Data Form Inland Regional Center Medi-Cal Letter Templates Medicare-Medicaid Plan Letter Templates D-SNP Letter Templates Medicare Non-Contracted Providers Perinatal Pharmacy Provider Preventable Conditions (PPC) UM/CM Vision Other Behavioral Health ABA 6 Month and Exit Progress Report Template (Word) ABA Exit Letter Template (Word) ABA Service Hour Log (Word) ABA School BHT Services Request Form (Word) Authorization Release of Information Form - English (PDF) Authorization Release of Information Form - Spanish (PDF) Behavioral Health Authorization Request Form (PDF) BHT Social Skills Template (Word) Coordination of Care Treatment Plan Form (PDF) No Further Treatment Request Form (PDF) Psych Testing Battery Plan (for Psychologist use only) (PDF)  (For BH Providers Only) Transition of Care Tool (PDF) Claims For Integrated Denial Notices please click here. Please select on the links below to obtain the revised CMS 1500 form (version 02/12) and the CMS 1500 Reference Instruction Manual. Acknowledgement Letter (Word) Capitation Data File Format (Word) Capitation Payment Deduction (Word) Cease and Desist Letter (Word) Claims Project Spreadsheet (Excel) Clean Claim Tool Guide - UB04 Inpatient Form (PDF) Clean Claim Tool Guide - UB04 Outpatient Form (PDF) CMS 1500 Reference Instruction Manual (PDF) Demand For Payment Letter (Word) Determination Letter (Word) Encounter Data CAP Request Letter (Word) Encounter Data Penalty Letter (Word) Hospital Directed Payment Dispute Form (Word) ICE - Claim Denial Reason Guide - IEHP DualChoice Cal MediConnect Plan (Medicare-Medicaid) (Word) Irrevocable Letter of Credit (Word) Manifest Report (Word) Medi-Cal Universe Layout Instructions (Word) Notice of CAP Deductions (Word) Notice of Denial of Payment - English (Word) Notice of Denial of Payment - Spanish (Word) Notice of Dismissal of Appeal Request (PDF) Part C Organization Determinations, Appeals, and Grievances (ODAG) (PDF) Payment Attestation (Word) Provider Identified Overpayment Form (PDF) Provider Identified Overpayment Form (Multiple) (PDF) Provider Dispute Resolution (PDR) (PDF) Remittance Advice - Medicare DualChoice Annual Visit (PDF) Revised CMS 1500 Health Insurance Claim Form (PDF) Sample Capitation Report (PDF) Waiver of Liability Statement - IEHP Dual Choice (HMO D-SNP) - effective January 2023 (PDF) Table 3 Payment Organization Determinations and Reconsiderations (PYMT_C) (PDF) (Back to top) Compliance DHCS Privacy Incident Report (PDF) Notice of Privacy Practices (Word) IEHP Code of Business Conduct and Ethics (PDF) Member Incentive Forms Focus Group Incentive (FGI) - Request for Approval Form (Word) Focus Group Incentive (FGI) - Evaluation Form (Word) Member Incentive (MI) Program - Request for Approval (Word) Member Incentive (MI) Program - Annual Update/End of Program Evaluation (Word) Survey Incentive (SI) - Request for Approval Form (Word) Survey Incentive (SI) - Evaluation Form (Word) Nondiscrimination Language Nondiscrimination Language Access Notice: Medi-Cal (PDF) Medicare (PDF) (Back to top) Delegation Oversight Audit (DOA) Biographical Information Sheet Credentialing DOA Audit Tool HIPAA Security - Medi-Cal DOA HIPAA Security - Medicare Medi-Cal DOA Tool UM/CM/QI Medicare DOA Tool UM/CM/QI Medi-Cal UM Referral Template Sub-Contracted Facility/Agency Services and Delegated Functions Approved Referral Audit Tool (Excel) California Specific - Reporting Requirements (PDF) Care Coordinator to Member Ratio Template 5.1 (Excel) Care Coordinator Training for Supporting Self-Direction (Excel) Care Management California Children's Services Review Tool (PDF) Care Transition Cases Log (Excel) Credentialing and Recredentialing Report for Delegated Networks (Excel) Credentialing and Recredentialing Report (Excel) Delegation Oversight Audit Preparation Instructions - IEHP DualChoice (Word) Delegation Oversight Audit Preparation Instructions - Medi-Cal (NCQA) (Word) Delegation Oversight Audit Preparation Instructions - Medi-Cal (Word) Denial Log Review Tool - IEHP DualChoice (Excel) Denial Log Review Tool - IEHP Medi-Cal (Excel) DOA CAP Response Form (Excel) Enrollee Protections Reporting Template, CA2.1 (Excel) IEHP ASM File Template (Excel) IEHP Universe Expedited Auth MESAR Data Dictionary (PDF) IEHP Universe Expedited Auth MESAR Template (Excel) IEHP Universe M_Claims Data Dictionary (PDF) IEHP Universe M_Claims Template (Excel) IEHP Universe M_SAR Table 1 Standard and Expedited Service Authorization Requests (Excel) IEHP Universe PYMT_C Table 3 Payment Organization Determinations and Reconsiderations (Excel) IEHP Universe Standard Auth MSSAR Data Dictionary (PDF) IEHP Universe Standard Auth MSSAR Template (Excel) IPA Care Management Review Tool - IEHP DualChoice (PDF) IPA Delegation Agreement - IEHP DualChoice (Word) IPA Delegation Agreement - Medi-Cal (Word) IPA Performance Evaluation Tool (Excel) Medi-Cal Care Coordination Review Tool (PDF) Medi-Cal Monthly Care Management Log (PDF) Medi-Cal SPD Review Tool Data Dictionary (PDF) MM Capitated Financial Alignment Model Reporting Requirements (PDF) Monthly CCS Referral Log 2.0 (PDF) Monthly Medicare Care Management Log 2.3 (PDF) Monthly Medicare Plan Outreach Log 1.1 (PDF) Practitioner Profile Template (Excel) Precontractual Audit Preparation Instructions - IEHP DualChoice (Word) Precontractual Audit Preparation Instruction - Medi-Cal (Word) Program Description - Denial letter Sanction - IEHP DualChoice (PDF) Referral Universe (Excel) Request for UM Criteria Log (Word) Response to Request for UM Criteria Letter (Word) Second Opinion Tracking Log (Word) (Back to top) Grievance The Grievance Forms below are for your Member's use when filing a complaint, or has an appeal regarding any aspect of care or service provided by you. Please select the Appeal and Grievance form appropriate for their use: Medi-Cal Form      English (PDF)      Spanish (PDF)      Chinese (PDF)      Vietnamese (PDF) Medicare Form      English (PDF)      Spanish (PDF)      Chinese (PDF)      Vietnamese (PDF) The following IEHP DualChoice (HMO D-SNP) Letters will be effective January 1, 2023:      English (PDF)      Spanish (PDF)      Chinese (PDF)      Vietnamese (PDF) Appeal Resolution Process - Medi-Cal - [English] (Word) Appeal Resolution Process - Medi-Cal - [Spanish] (Word) Grievance Resolution Process - Medi-Cal - [English] (Word) Grievance Resolution Process - Medi-Cal - [Spanish] (Word) Provider Fair Hearing Process (Word) Provider Grievance Acknowledgement Letter (Word) Provider Grievance Resolution Letter (Word) (Back to top) Growth Chart Inland Empire Health Plan (IEHP) offers you easy access to useful reference materials and forms you may need. It's just one click away. Select the growth chart form that you need by clicking on the link below: (0-36 months): Head Circumference-For-Age And Weight- For-Length Percentiles           Boys (PDF)          Girls (PDF) (0-36 months): Length and Weight-For-Age Percentiles           Boys (PDF)          Girls (PDF) (2-20 years): Stature and Weight-For-Age-Percentiles           Boys (PDF)         Girls (PDF) (2-20 years): Body Mass Index For-Age Percentiles           Boys (PDF)          Girls (PDF) (Back to top) Health and Wellness DPP Rx Pad (PDF) (Back to top)   Historical Data Form Historical Data Form (PDF) (Back to top) Inland Regional Center Early Start (0-36 months) Referral (PDF) Early Start Online Application Eligibility and Intake IRC Referrals (3-99+ years): San Bernardino County: For Providers - (909) 890-4711 // Intake - (909) 890-3148 Riverside County: For Providers - (909) 890-4763 // Intake - (951) 826-2648 (Back to top) Medi-Cal Letter Templates A complete template includes all documents listed under each template in the order specified listed. Changes can only be made to highlighted areas, any changes made outside of the highlighted areas are strictly prohibited by DHCS. Click on the title to expand the menu and download desired document. Member Authorization Letter English Last Updated: 09/20/2022 Spanish Last Updated: 09/20/2022   Chinese Last Updated: 09/20/2022   Vietnamese Last Updated: 09/20/2022   Nondiscrimination Notice & Taglines - [English] [Spanish] [Chinese] [Vietnamese] Updated August 01, 2023 Continuity of Care Authorization Letter English Last Updated: 09/20/2022   Spanish Last Updated: 09/20/2022   Chinese Last Updated: 09/20/2022   Vietnamese Last Updated: 09/20/2022   Nondiscrimination Notice & Taglines - [English] [Spanish] [Chinese] [Vietnamese] Updated August 01, 2023 Notice of Action – Carve Out English Last Updated: 12/29/2022   Spanish Last Updated: 12/29/2022   Chinese Last Updated: 12/29/2022   Vietnamese Last Updated: 12/29/2022   Nondiscrimination Notice & Taglines - [English] [Spanish] [Chinese] [Vietnamese] Updated August 01, 2023 Independent Medical Review (IMR) Form - [English] [Spanish] [Chinese] [Vietnamese] Updated May 22, 2023 Notice of Action - Delay English Last Updated: 12/27/2022   Spanish Last Updated: 12/27/2022   Chinese Last Updated: 12/27/2022   Vietnamese Last Updated: 12/27/2022   Nondiscrimination Notice & Taglines - [English] [Spanish] [Chinese] [Vietnamese] Updated August 01, 2023 Independent Medical Review (IMR) Form - [English] [Spanish] [Chinese] [Vietnamese] Updated May 22, 2023 Notice of Action - Deny English Last Updated: 12/27/2022   Spanish Last Updated: 12/27/2022   Chinese Last Updated: 12/27/2022   Vietnamese Last Updated: 12/27/2022   Nondiscrimination Notice & Taglines - [English] [Spanish] [Chinese] [Vietnamese] Updated August 01, 2023 Independent Medical Review (IMR) Form - [English] [Spanish] [Chinese] [Vietnamese] Updated May 22, 2023 Notice of Action - Modify English Last Updated: 12/28/2022   Spanish Last Updated: 12/28/2022   Chinese Last Updated: 12/28/2022   Vietnamese Last Updated: 12/28/2022   Nondiscrimination Notice & Taglines - [English] [Spanish] [Chinese] [Vietnamese] Updated August 01, 2023 Independent Medical Review (IMR) Form - [English] [Spanish] [Chinese] [Vietnamese] Updated May 22, 2023 Notice of Action - Terminate English Last Updated: 01/06/2023   Spanish Last Updated: 01/06/2023   Chinese Last Updated: 01/06/2023   Vietnamese Last Updated: 01/06/2023   Nondiscrimination Notice & Taglines - [English] [Spanish] [Chinese] [Vietnamese] Updated August 01, 2023 Independent Medical Review (IMR) Form - [English] [Spanish] [Chinese] [Vietnamese] Updated May 22, 2023 Other Health Care Coverage Requesting Provider Letter English Last Updated: 03/17/2021   Nondiscrimination Notice & Taglines - [English] [Spanish] [Chinese] [Vietnamese] Updated August 01, 2023 Continuity of Care Terminate Letter English Last Updated: 09/20/2022   Spanish Last Updated: 09/20/2022   Chinese Last Updated: 09/20/2022   Vietnamese Last Updated: 09/20/2022   Nondiscrimination Notice & Taglines - [English] [Spanish] [Chinese] [Vietnamese] Updated August 01, 2023 Specialist Termination Letter English Last Updated: 09/20/2022   Spanish Last Updated:09/20/2022   Chinese Last Updated:09/20/2022   Vietnamese Last Updated:09/20/2022   Nondiscrimination Notice & Taglines - [English] [Spanish] [Chinese] [Vietnamese] Updated August 01, 2023 Prior Authorization Not Required English Last Updated: 09/20/2022   Spanish Last Updated:09/20/2022   Chinese Last Updated:09/20/2022   Vietnamese Last Updated:09/20/2022   Nondiscrimination Notice & Taglines - [English] [Spanish] [Chinese] [Vietnamese] Updated August 14, 2023 (Back to top) Medicare-Medicaid Plan Letter Templates A complete template includes all documents listed under each template in the order specified listed. Changes can only be made to highlighted areas, any changes made outside of the highlighted areas are strictly prohibited by CMS. Click on the title to expand the menu and download desired document. Carve-Out Information Letter English Last Updated: 11/12/2017   Spanish Last Updated: 10/31/2017   Nondiscrimination Notice & Taglines - [English] [Spanish] [Chinese] [Vietnamese] Updated October 27, 2022 Denial Reason Matrix English Last Updated: 07/03/2018   Nondiscrimination Notice & Taglines - [English] [Spanish] [Chinese] [Vietnamese] Updated October 27, 2022 Detailed Explanation of Non-Coverage English Last Updated: 12/17/2021   Spanish Last Updated: 12/17/2021   Nondiscrimination Notice & Taglines - [English] [Spanish] [Chinese] [Vietnamese] Updated October 27, 2022 Detailed Notice of Discharge English Last Updated: 12/17/2021   Spanish Last Updated: 12/17/2021   Nondiscrimination Notice & Taglines - [English] [Spanish] [Chinese] [Vietnamese] Updated October 27, 2022 Expedited Criteria Not Met English Last Updated: 10/31/2017   Spanish Last Updated: 10/31/2017   Nondiscrimination Notice & Taglines - [English] [Spanish] [Chinese] [Vietnamese] Updated October 27, 2022 Extension Needed for Additional Information English Last Updated: 10/31/2017   Spanish Last Updated: 10/31/2017   Nondiscrimination Notice & Taglines - [English] [Spanish] [Chinese] [Vietnamese] Updated October 27, 2022 Integrated Denial Notice - Part B Drugs - 7 day appeal - IPA English Last Updated: 02/14/2022   Spanish Last Updated: 02/14/2022   Chinese Last Updated: 02/14/2022   Vietnamese Last Updated: 02/14/2022   Independent Medical Review - [English] [Spanish] [Chinese] [Vietnamese] Updated October 7, 2022 Nondiscrimination Notice & Taglines - [English] [Spanish] [Chinese] [Vietnamese] Updated October 27, 2022 Integrated Denial Notice - Part C - 30 day appeal - IPA English Last Updated: 03/08/2022   Spanish Last Updated: 02/14/2022   Chinese Last Updated: 02/14/2022   Vietnamese Last Updated: 02/14/2022   Independent Medical Review - [English] [Spanish] [Chinese] [Vietnamese] Updated October 7, 2022 Nondiscrimination Notice & Taglines - [English] [Spanish] [Chinese] [Vietnamese] Updated October 27, 2022 Integrated Denial of Payment Notice - 7 day appeal - IPA English Last Updated: 03/17/2021   Spanish Last Updated: 10/18/2021   Independent Medical Review - [English] [Spanish] [Chinese] [Vietnamese] Updated October 7, 2022 Nondiscrimination Notice & Taglines - [English] [Spanish] [Chinese] [Vietnamese] Updated October 27, 2022 Integrated Denial of Payment Notice - 30 day appeal - IPA English Last Updated: 03/17/2021   Spanish Last Updated: 04/12/2017   Independent Medical Review - [English] [Spanish] [Chinese] [Vietnamese] Updated October 7, 2022 Nondiscrimination Notice & Taglines - [English] [Spanish] [Chinese] [Vietnamese] Updated October 27, 2022 Notice of Authorization of Services English Last Updated: 10/31/2017   Spanish Last Updated: 10/31/17   Nondiscrimination Notice & Taglines - [English] [Spanish] [Chinese] [Vietnamese] Updated October 27, 2022 Notice of Dismissal of Coverage English Last Updated:03/10/2022   Spanish Last Updated:03/10/2022   Chinese Last Updated:03/10/2022   Vietnamese Last Updated:03/10/2022   Nondiscrimination Notice & Taglines - [English] [Spanish] [Chinese] [Vietnamese] Updated October 27, 2022 Notice of Medicare Non-Coverage English Last Updated: 10/31/2017   Spanish Last Updated: 10/31/2017   Nondiscrimination Notice & Taglines - [English] [Spanish] [Chinese] [Vietnamese] Updated October 27, 2022 Notice of Reinstatement of Coverage English Last Updated: 10/31/2017   Spanish Last Updated: 10/31/2017   Nondiscrimination Notice & Taglines - [English] [Spanish] [Chinese] [Vietnamese] Updated October 27, 2022 (Back to top) NEW D-SNP Letter Templates These templates should not be used until the effective date of January 2, 2023. Please continue using the current Medicare DualChoice letter templates currently seen on this webpage for the remainder of 2022. A complete template includes all documents listed under each template in the order specified listed. Changes can only be made to highlighted areas, any changes made outside of the highlighted areas are strictly prohibited by CMS. Click on the title to expand the menu and download desired document. AOR Dismissal Letter English Last Updated: 09/26/2022   Spanish Last Updated:09/26/2022   Chinese Last Updated:09/26/2022   Vietnamese Last Updated:09/26/2022   Nondiscrimination Notice, Taglines, Language Insert - [English] [Spanish] [Chinese] [Vietnamese] Updated July 14, 2023 AOR Request Letter English Last Updated: 09/26/2022   Spanish Last Updated:09/26/2022   Chinese Last Updated:09/26/2022   Vietnamese Last Updated:09/26/2022   Nondiscrimination Notice, Taglines, Language Insert - [English] [Spanish] [Chinese] [Vietnamese] Updated July 14, 2023 Continuity of Care - Notice of Authorization  English Last Updated:08/24/2023   Spanish Last Updated:08/24/2023   Chinese Last Updated:08/24/2023   Vietnamese Last Updated:08/24/2023 Nondiscrimination Notice, Taglines, Language Insert - [English] [Spanish] [Chinese] [Vietnamese] Updated July 14, 2023 Continuity of Care – Notice of Termination English Last Updated: 09/26/2022   Spanish Last Updated:09/26/2022   Chinese Last Updated:09/26/2022   Vietnamese Last Updated:09/26/2022   Nondiscrimination Notice, Tagline, Language Insert - [English] [Spanish] [Chinese] [Vietnamese] Updated July 14, 2023 Detailed Explanation of Non-Coverage English Last Updated: 09/26/2022   Spanish Last Updated:09/26/2022   Chinese Last Updated:09/26/2022   Vietnamese Last Updated:09/26/2022   Nondiscrimination Notice, Taglines, Language Insert - [English] [Spanish] [Chinese] [Vietnamese] Updated July 14, 2023 Detailed Notice of Discharge English Last Updated: 12/20/2022   Spanish Last Updated:12/20/2022   Chinese Last Updated:12/20/2022   Vietnamese Last Updated:12/20/2022   Nondiscrimination Notice, Taglines, Language Insert - [English] [Spanish] [Chinese] [Vietnamese] Updated July 14, 2023 Expedited Criteria Not Met English Last Updated: 09/26/2022   Spanish Last Updated: 09/26/2022   Chinese Last Updated: 09/26/2022   Vietnamese Last Updated: 09/26/2022   Nondiscrimination Notice, Taglines, Language Insert - [English] [Spanish] [Chinese] [Vietnamese] Updated July 14, 2023 Extension Needed for Additional Information English Last Updated: 09/26/2022   Spanish Last Updated: 09/26/2022   Chinese Last Updated: 09/26/2022   Vietnamese Last Updated: 09/26/2022   Nondiscrimination Notice, Taglines, Language Insert - [English] [Spanish] [Chinese] [Vietnamese] Updated July 14, 2023 Informational Letter to Beneficiary and PCP English Last Updated: 09/26/2022   Spanish Last Updated: 09/26/2022   Chinese Last Updated: 09/26/2022   Vietnamese Last Updated: 09/26/2022   Nondiscrimination Notice, Taglines, Language Insert - [English] [Spanish] [Chinese] [Vietnamese] Updated July 14, 2023 Notice of Authorization of Services English Last Updated: 09/27/2022   Spanish Last Updated: 09/27/2022   Chinese Last Updated: 09/27/2022   Vietnamese Last Updated: 09/27/2022   Nondiscrimination Notice, Taglines, Language Insert - [English] [Spanish] [Chinese] [Vietnamese] Updated July 14, 2023 Notice of Dismissal of Coverage Request English Last Updated: 09/26/2022   Spanish Last Updated: 09/26/2022   Chinese Last Updated: 09/26/2022   Vietnamese Last Updated: 09/26/2022   Nondiscrimination Notice, Taglines, Language Insert - [English] [Spanish] [Chinese] [Vietnamese] Updated July 14, 2023 Notice of Medicare Non-Coverage English Last Updated:09/27/2022   Spanish Last Updated:09/27/2022   Chinese Last Updated:09/27/2022   Vietnamese Last Updated:09/27/2022   Nondiscrimination Notice, Taglines, Language Insert - [English] [Spanish] [Chinese] [Vietnamese] Updated July 14, 2023 Cancelled Relocation Letter English Last Updated: 09/22/2022   Spanish Last Updated:09/22/2022   Chinese Last Updated:09/22/2022   Vietnamese Last Updated:09/22/2022   Nondiscrimination Notice, Taglines, Language Insert - [English] [Spanish] [Chinese] [Vietnamese] Updated July 14, 2023 Long-Term Care IPA and PCP Change Letter English Last Updated: 09/26/2022   Spanish Last Updated:09/26/2022   Chinese Last Updated:09/26/2022   Vietnamese Last Updated:09/26/2022   Nondiscrimination Notice, Taglines, Language Insert - [English] [Spanish] [Chinese] [Vietnamese] Updated July 14, 2023 Coverage Decision Letter Part B - 7 Day Appeal English Last Updated: 10/03/2022   Spanish Last Updated:10/03/2022   Chinese Last Updated:10/03/2022   Vietnamese Last Updated:10/03/2022   *Additional Information for IPAs: Please include the integrated Coverage Decision Letter, the most recent IMR form, application instructions, DMHC’s toll-free telephone number, and an envelope addressed to DMHC. Nondiscrimination Notice, Taglines, Language Insert - [English] [Spanish] [Chinese] [Vietnamese] Updated July 14, 2023 Independent Medical Review (IMR) Form - [English] [Spanish] [Chinese] [Vietnamese] Updated January 01, 2023 State Fair Hearing Form - [English] [Spanish] [Chinese] [Vietnamese] Updated September 01, 2021 Coverage Decision Letter Medical – 30 Day Appeal English Last Updated: 10/03/2022   Spanish Last Updated:10/03/2022   Chinese Last Updated:10/03/2022   Vietnamese Last Updated:10/03/2022   *Additional Information for IPAs: Please include the integrated Coverage Decision Letter, the most recent IMR form, application instructions, DMHC’s toll-free telephone number, and an envelope addressed to DMHC. Nondiscrimination Notice, Taglines, Language Insert - [English] [Spanish] [Chinese] [Vietnamese] Updated July 14, 2023 Independent Medical Review (IMR) Form - [English] [Spanish] [Chinese] [Vietnamese] Updated January 01, 2023 State Fair Hearing Form - [English] [Spanish] [Chinese] [Vietnamese] Updated September 01, 2021 Coverage Decision Letter - Claims English Last Updated: 11/22/2022   Spanish Last Updated:11/22/2022   Chinese Last Updated:11/22/2022   Vietnamese Last Updated:11/22/2022   Nondiscrimination Notice, Taglines, Language Insert - [English] [Spanish] [Chinese] [Vietnamese] Updated July 14, 2023   (Back to top) Medicare Certificates of Medical Necessity (CMN) & DME Information Forms (DIF) Positive Airway Pressure Devices for Obstructive Sleep Apnea (PDF) Enteral and Parenteral Nutrition (PDF) External Infusion Pump (PDF) Osteogenesis Stimulators (PDF) Oxygen (PDF) Seat Lift Mechanisms (PDF) Continuation Form (PDF) Transcutaneous Electrical Nerve Stimulator (TENS) (PDF) Pneumatic Compression Device (PDF) (Back to top) Non-Contracted Providers To submit a referral to IEHP, please fill out the referral form below, include all clinical notes and fax it to IEHP. If you are referring back to yourself, please indicate such. If you need IEHP to direct the referral, please indicate that on the form. Referral Authorization Request Form - Non-Contracted Providers (PDF) If you are interested in becoming a network Provider, please click here. (Back to top) Perinatal IEHP provides standard risk assessment forms that can be used by all Providers of obstetrical (OB) services. Please refer to IEHP Provider Policy 10D1, "Obstetrical Services, Guidelines for Obstetrical Services" for further detail. To obtain copies, simply click on the links below. Edinburgh Postnatal Depression Screening Tool - English (PDF) Edinburgh Postnatal Depression Screening Tool - Spanish (PDF) ACOG Antepartum Record (PDF) California Prenatal Screening Program (PDF) Contraceptive Informed Choice Form - English (Word) Contraceptive Informed Choice Form - Spanish (Word) Initial Perinatal Risk Assessment Form - English (Word) Initial Perinatal Risk Assessment Form - Spanish (Word) (Back to top) Pharmacy Click here for Pharmacy forms. Part D Excluded Provider Letter - English (Word) Part D Excluded Provider Letter - Spanish (Word)  Prescription Transition Notice - English (PDF) Prescription Transition Notice - Spanish (PDF) Request for Addition or Deletion of a Drug to the Formulary (PDF) (Back to top) Provider Preventable Conditions (PPC) By clicking on these links, you will be leaving the IEHP website. On May 23,2017, the Department of Healthcare Services (DHCS) released All Plan Letter (APL) 17-009, reporting requirements related to Provider Preventable Conditions. In conjunction, DHCS released Dual Plan Letter (DPL) 17-002. As part of these instructions, the Health Plan, Network Providers, Delegates, Contracted Hospitals, and ambulatory surgical centers must report using PPC Form on DHCS secure online portal for both Medicare and Medi-Cal lines of business. Further information is available on the following pages: Instructions for Completing Online Reporting of PPCs Medi-Cal Guidance on Reporting Provider-Preventable Conditions Frequently Asked Questions All Plan Letter (APL) 17-009 Duals Plan Letter (DPL) 17-002 PPC Form Medicare and Medi-Cal lines of business must follow the instructions below: Providers are REQUIRED to send a copy of the completed PPC submission from the DHCS secure online portal to IEHP by fax at (909) 890-5545 within five (5) business days of reporting to DHCS; IEHP does not pay Provider claims nor reimburse a Provider for a PPC, in accordance with 42 CFR Section 438.3(g) and IEHP's three-way Cal MediConnect contract. Per IEHP policy and the Coordinated Care Initiative 3-Way Contract, IEHP reserves the right to recover or recoup any claim related to a PPC; As outlined in both the APL/DPL - Reporting Requirements related to Provider Preventable Conditions, the following classify as PPCs and must be reported: Category 1 - HCACs (For Any Inpatient Hospital Setting in Medicaid) Any unintended foreign object retained after surgery A clinically significant air embolism An incidence of blood incompatibility A stage III or stage IV pressure ulcer that developed during the patient's stay in the hospital A significant fall or trauma that resulted in fracture, dislocation, intracranial injury, crushing injury, burn, or electric shock A catheter-associated urinary tract infection Vascular catheter-associated infection Any of the following manifestations of poor glycemic control: diabetic ketoacidosis; nonketotic hyperosmolar coma; hypoglycemic coma; secondary diabetes with ketoacidosis; or secondary diabetes with hyperosmolarity A surgical site infection following: Coronary artery bypass graft (CABG) - mediastinitis Bariatric surgery; including laparoscopic gastric bypass, gastroenterostomy, laparoscopic gastric restrictive surgery Orthopedic procedures; including spine, neck, shoulder, elbow Cardiac implantable electronic device procedures Deep vein thrombosis/pulmonary embolism following total knee replacement or hip replacement with pediatric and obstetric exceptions Latrogenic pneumothorax with venous catheterization A vascular catheter-associated infection Category 2 - Other Provider Preventable Conditions (For Any Health Care Setting) Wrong surgical or other invasive procedure performed on a patient Surgical or other invasive procedure performed on the wrong body part Surgical or other invasive procedure performed on the wrong patient (Back to top) UM/CM Acute Hospital Discharge Needs Request Form (PDF) Acute Inpatient Data Sheet (Word) Advance Health Care Directive - [English] (PDF) Advance Health Care Directive - [Spanish] (PDF) Advance Health Care Directive FAQs - [English] (Word) Advance Health Care Directive FAQs - [Spanish] (Word) Authorization or Refusal to Release Medical Record - Out of Network Family Planning - [English] (PDF) Authorization or Refusal to Release Medical Record - Out of Network Family Planning - [Spanish] (PDF) Authorization for Use and/or Disclosure of Patient Health Information - English (PDF) Authorization for Use and/or Disclosure of Patient Health Information - Spanish (PDF) Behavioral Health Hospital Survey - Corrective Action Plan Tool (PDF) Behavioral Health Hospital Survey Tool (PDF) California Minor Consent and Confidentiality Laws (PDF) Care Management Referral Form (PDF) CCS-GHPP Client Service Auth Request - Established Case (PDF) CCS-GHPP Client Service Auth Request - New Case (PDF) Consent for HIV Test - English (PDF) Consent for HIV Test - Spanish (PDF) Consent for Special Procedure - English (Word) Consent for Special Procedure - Spanish (PDF) Corrective Action Plan Notification Tool (PDF) Desert AIDS Project Enrollment Form (PDF) DMHC Provider Appointment Availability Survey Methodology (PDF) DMHC Provider Appointment Availability Survey Tools (PDF) GHPP Application to Determine Eligibility (PDF) Health Plan Referral Form for Out-of-Network and Special Services (Word) Health Risk Assessment (HRA) - IEHP DualChoice (HMO D-SNP) - English (PDF) - effective 1/1/2023 Health Risk Assessment (HRA) - IEHP DualChoice (HMO D-SNP) - Spanish (PDF) - effective 1/1/2023 Health Risk Assessment (HRA) - IEHP DualChoice (HMO D-SNP) - Chinese (PDF) - effective 1/1/2023 Health Risk Assessment (HRA) - IEHP DualChoice (HMO D-SNP) - Vietnamese (PDF) - effective 1/1/2023 HIV Testing Sites - Riverside and San Bernardino (PDF) Home Health Check Off List (PDF) Home Modification Consent Form - English (PDF) - effective 04/01/2023 Home Modification Consent Form - Spanish (PDF) - effective 04/01/2023 Home Modification Consent Form - Chinese (PDF) - effective 04/01/2023 Home Modification Consent Form - Vietnamese (PDF) - effective 04/01/2023 IEHP Medical Record Review Survey Addendum (PDF) Interim Facility Site Review (Assessment) Tool  (PDF) Interim Facility Site Review (On-Site) Tool  (PDF) Long Term Care Initial Review Form (Word) Long Term Care (LTC) Follow-Up Review Form (Word)  Long Term Care (LTC) Data Sheet (PDF) MC 171 Form and Instruction 05-07 (PDF) Medi-Cal FFS-Approved Transplant Centers of Excellence (PDF) Medicare Non-Covered Benefits (Word) My Path Palliative Care Program CAP Form (PDF) Non-Emergency Medical Transportation (NEMT) Physician Certification Statement (PCS) (PDF) PCP Referral Tracking Log (Word) Periodicity Schedule - Dental (PDF) Provider Appointment Availability Survey Manual (PDF) Referral Audit CAP Notification Letter (Word) Referral Audit Corrective Action Plan Tool (Word) Referral Form (PDF) Reportable Diseases and Conditions - Riverside (PDF) Reportable Diseases and Conditions - San Bernardino (PDF) Service Request Form for Skilled Nursing Facilities (PDF) Service Request for Skilled Nursing Facilities (PDF) SNF Initial Review (PDF) SNF Follow-up Review (PDF) Specialty Office Service Authorization Sets Grid (Word) Standing Referral and Extended Access Referral to Specialty Care (PDF) Sterilization Consent Form PM-330 PM-330 Form - Tips and Example (PDF) PM-330 Form - English (PDF) PM-330 Form - Spanish (PDF) Transplant Team Referral Form (Word) Transportation Requests Form (SNF & LTC) (PDF) Transportation Requests Form (Hospital) (PDF) UM Timeliness Standards - IEHP DualChoice (Word) UM Timeliness Standards - Medi-Cal (Word) Urgent Care CAP Complete Tool and Notification Letter (PDF) Wound Assessment - Admission (PDF) Wound Assessment - Follow - Up (PDF) Wound Assessment - Addendum (PDF) (Back to top) Vision Ophthalmologist Referral Form (PDF) Vision Exception Request (VER) Form (PDF) PCP Vision Report Form (PDF) IEHP Lab Form (PDF) Medi-Cal Non-Covered Services/Materials Waiver Form-English (PDF) Medi-Cal Non-Covered Services/Materials Waiver Form-Spanish (PDF) Medi-Cal Non-Covered Services/Materials Waiver Form-Chinese (PDF) Medi-Cal Non-Covered Services/Materials Waiver Form-Vietnamese (PDF) The following IEHP DualChoice (HMO D-SNP) Letters will be effective January 1, 2023: IEHP DualChoice (HMO D-SNP) Non-Covered Services/Materials Waiver Form-English (PDF) IEHP DualChoice (HMO D-SNP) Non-Covered Services/Materials Waiver Form-Spanish (PDF) IEHP DualChoice (HMO D-SNP) Non-Covered Services/Materials Waiver Form-Chinese (PDF) IEHP DualChoice (HMO D-SNP) Non-Covered Services/Materials Waiver Form-Vietnamese (PDF) (Back to top) Other AEVS Alpha Codes (PDF) Attachment I - Statement of Agreement by Supervising Provider (PDF) Authorization of Release - Use & Disclosure of PHI - English (PDF) Authorization of Release - Use & Disclosure of PHI - Spanish (PDF) Bariatric Surgeon Case Volume Attestation (PDF) BIC Card (Word) Change in Hospital Affiliation Letter (Word)  Change in IPA Affiliation Letter (Word) Chronic Care Improvement Program (CCIP) Planning & Reporting Document (Word) Corrective Action Plan Notification Tool (Word) CMS 1696 Appointment of Representative - English (PDF) CMS 1696 Appointment of Representative - Spanish (PDF) Compliant Termination Letter (Word) Contract Maintenance Request Form (PDF) Coverage Determination Form - Provider and Member - [Chinese] (Word) Coverage Determination Form - Provider and Member - [Spanish] (Word) Credentialing Subcommittee Termination Letter (PDF) Death Master File Identity Attestation (PDF) Delegation of Services Agreement and Supervising Physician Form (PDF) DHCS MMCD Facility Site Review (FSR) Standards (PDF) DHCS MMCD Facility Site Review (FSR) Tool (PDF) DHCS MMCD FSR Attachment 0C - Physical Accessibility Review Survey (Word) DHCS MMCD FSR Attachment 0D - Ancillary Physical Accessibility Review Survey (PDF) DHCS MMCD FSR Attachment 0E - CBAS Physical Accessibility Review Survey (PDF) DHCS MMCD Medical Record Review (MRR) Standards (PDF) DHCS MMCD Medical Record Review (MRR) Tool (PDF) Frozen Enrollment Change Status (Word) Hospital Admitting Arrangement Attestation - Admitter (PDF) Hospital Admitting Arrangement Attestation - Admitting Physician (PDF) Hospital Admitting Arrangement Attestation - Hospitalist (PDF) Hospital Admitting Privileges Reference by Specialty (PDF) Hospital Geographic Service Areas (Word) IEHP Addendum E (PDF) IEHP ID Card - Medi-Cal (Word) IEHP ID Card - DualChoice (PDF) IEHP Interim Facility Site Review Tool (Word) IEHP Medical Record Review Survey Addendum (PDF) IEHP Urgent Care Center Evaluation Tool (PDF) IEHP PCP Leave of Absence Coverage Form (Word) IEHP Peer Review Level I and Credentialing Appeal (PDF) IEHP Peer Review Process and Level II Appeal (PDF) IPA Hospital Link Responsibility Grid - IEHP DualChoice (Excel) IPA Hospital Link Responsibility Grid - Medi-Cal (PDF) Licensed Midwife Attestation (PDF) Limited Enrollment Change Status (Word) Member PCP Termination Notification Letter - [English] (Word) Member PCP Termination Notification Letter - [Spanish] (Word) Non-Compliant Termination Letter (Word) Over Enrollment Change Status (Word) Patient Transfer Agreement (PDF)  Peer Review Termination Letter (PDF) Persons with Disabilities Workgroup Application (Word) Plan Choice Form - Riverside - English - Medi-Cal (PDF)  Plan Choice Form - Riverside - Spanish - Medi-Cal (PDF) Plan Choice Form - SB - English - Medi-Cal (PDF) Plan Choice Form - SB - Spanish - Medi-Cal (PDF) Prescribing Arrangements for DEA and CDS Eligible Practitioners (PDF) Provider Preventable Conditions (Word) Provider Privilege Adjustment Request Form (PDF) Specialty Network Review (PDF) The Code of Conduct of the Persons with Disabilities Workgroup (Word) Transgender Questionnaire (PDF) Urgent Care CAP Complete Tool and Notification Letter (Word) Verification of Qualifications for HIV/AIDS Physician Specialists (PDF) Work History Form Past Five (5) Years' Request (PDF) 2017 Model Output Report (MOR) Data File Layout (PDF) (Back to top) You will need Adobe Acrobat Reader 6.0 or later to view the PDF files. You can download a free copy by clicking here.

IEHP DualChoice - Vấn đề với Phần D

làm nếu quý vị gặp phải các vấn đề khi nhận thuốc Phần D hoặc quý vị muốn chúng tôi hoàn lại số tiền thanh toán cho thuốc Phần D. Quyền lợi của quý vị với tư cách là hội viên của chương trình bao gồm bảo hiểm cho nhiều loại thuốc theo toa. Hầu hết các loại thuốc này đều là “thuốc Phần D”. Có một số loại thuốc mà Medicare Phần D không bao trả nhưng Medi-Cal có thể sẽ bao trả. Tôi có thể yêu cầu quyết định bảo hiểu hoặc tiến hành kháng nghị về thuốc theo toa Phần D không? Có. Dưới đây là các ví dụ về quyết định bảo hiểm mà quý vị có thể yêu cầu chúng tôi đưa ra đối với các loại thuốc Phần D của quý vị.  Quý vị yêu cầu chúng tôi thực hiện một ngoại lệ, như: Yêu cầu chúng tôi bao trả cho một loại thuốc Phần D không có trên Danh Sách Thuốc (Danh Mục Thuốc) Được Bao Trả của chương trình Yêu cầu chúng tôi miễn trừ giới hạn đối với bảo hiểm cho một loại thuốc của chương trình (như giới hạn về số lượng thuốc mà quý vị có thể nhận được) Quý vị hỏi chúng tôi xem một loại thuốc có được bao trả cho quý vị hay không (ví dụ: khi thuốc của quý vị có tên trong Danh Mục Thuốc của chương trình nhưng chúng tôi yêu cầu quý vị phải được chúng tôi phê duyệt trước khi chúng tôi bao trả cho quý vị). Vui lòng lưu ý: Nếu nhà thuốc của quý vị thông báo rằng quý vị không thể mua thuốc theo toa, thì quý vị sẽ nhận được thông báo giải thích cách liên hệ với chúng tôi để yêu cầu quyết định bảo hiểm. Quý vị yêu cầu chúng tôi thanh toán cho một loại thuốc theo toa mà quý vị đã mua. Đây là yêu cầu quyết định bảo hiểm về việc thanh toán. Nếu quý vị không đồng ý với quyết định bảo hiểm mà chúng tôi đã đưa ra, thì quý vị có thể kháng nghị quyết định của chúng tôi. Trường hợp ngoại lệ là gì? Trường hợp ngoại lệ là sự cho phép nhận bảo hiểm cho một loại thuốc thường không có tên trong Danh Sách Thuốc Được Bao Trả của chúng tôi, hoặc sử dụng thuốc mà không có các quy tắc và giới hạn nhất định. Nếu một loại thuốc không có trong Danh Sách Thuốc Được Bao Trả của chúng tôi, hoặc không được bao trả theo cách quý vị muốn, thì quý vị có thể yêu cầu chúng tôi cung cấp “trường hợp ngoại lệ”. Khi quý vị yêu cầu một trường hợp ngoại lệ, bác sĩ hoặc bác sĩ kê toa khác của quý vị sẽ cần giải thích rõ lý do y tế về trường hợp ngoại lệ đó. Dưới đây là các ví dụ về các trường hợp ngoại lệ mà quý vị, bác sĩ hoặc bác sĩ kê toa khác của quý vị có thể yêu cầu chúng tôi thực hiện:  Bao trả cho một loại thuốc Phần D không có tên trong Danh Sách Thuốc (Danh Mục Thuốc) Được Bao Trả của chúng tôi. Nếu chúng tôi đồng ý cung cấp trường hợp ngoại lệ và bao trả cho một loại thuốc không có tên trong Danh Mục Thuốc, thì quý vị sẽ cần phải thanh toán khoản chia sẻ chi phí áp dụng cho các loại thuốc. Quý vị không thể yêu cầu trường hợp ngoại lệ đối với khoản đồng thanh toán hoặc khoản đồng bảo hiểm mà chúng tôi yêu cầu quý vị trả cho thuốc. Loại bỏ hạn chế về phạm vi bảo hiểm của chúng tôi. Có thêm các quy tắc hoặc hạn chế áp dụng cho một số loại thuốc trong Danh Mục Thuốc của chúng tôi. Các quy tắc và hạn chế bổ sung đối với khoản bảo hiểm cho một số loại thuốc bao gồm: Được yêu cầu sử dụng thuốc gốc tương tự của một loại thuốc thay vì thuốc biệt dược. Được chương trình phê duyệt trước khi chúng tôi đồng ý bao trả cho loại thuốc của quý vị. (Điều này đôi khi được gọi là “sự cho phép trước”.) Cần thử trước loại thuốc khác trước khi chúng tôi đồng ý bao trả cho loại thuốc mà quý vị yêu cầu. (Điều này đôi khi được gọi là “liệu pháp từng bước”.) Giới hạn số lượng. Đối với một số loại thuốc, chương trình giới hạn số lượng thuốc quý vị có thể nhận được. Nếu chúng tôi đồng ý cung cấp trường hợp ngoại lệ và miễn trừ một hạn chế cho quý vị, quý vị vẫn có thể yêu cầu trường hợp ngoại lệ đối với khoản đồng thanh toán mà chúng tôi yêu cầu quý vị thanh toán cho loại thuốc đó. Những điều quan trọng cần biết khi yêu cầu trường hợp ngoại lệ Bác sĩ hoặc bác sĩ kê toa khác của quý vị phải cung cấp cho chúng tôi thông báo giải thích lý do y tế khi yêu cầu trường hợp ngoại lệ. Bác sĩ hoặc bác sĩ kê toa khác của quý vị phải cung cấp cho chúng tôi thông báo giải thích lý do y tế khi yêu cầu trường hợp ngoại lệ. Quyết định của chúng tôi về trường hợp ngoại lệ sẽ nhanh hơn nếu quý vị cung cấp thông tin này từ bác sĩ hoặc bác sĩ kê toa khác của quý vị khi quý vị yêu cầu trường hợp ngoại lệ. Thông thường, Danh Mục Thuốc của chúng tôi bao gồm nhiều loại thuốc để điều trị một tình trạng cụ thể. Những khả năng khác nhau này được gọi là thuốc “thay thế”. Nếu một loại thuốc thay thế sẽ có hiệu quả tương đương với loại thuốc quý vị đang yêu cầu và không gây ra thêm các tác dụng phụ hoặc các vấn đề về sức khỏe khác, thì chúng tôi thường sẽ không phê duyệt yêu cầu về trường hợp ngoại lệ của quý vị. Chúng tôi sẽ phê duyệt hoặc từ chối yêu cầu về trường hợp ngoại lệ của quý vị. Nếu chúng tôi phê duyệt yêu cầu về trường hợp ngoại lệ của quý vị, thì trường hợp ngoại lệ thường có hiệu lực đến cuối năm theo lịch. Điều này vẫn có hiệu lực nếu bác sĩ của quý vị tiếp tục kê toa loại thuốc đó cho quý vị và loại thuốc đó tiếp tục an toàn và hiệu quả để điều trị cho tình trạng của quý vị. Nếu chúng tôi từ chối yêu cầu về trường hợp ngoại lệ của quý vị, thì quý vị có thể yêu cầu xem xét lại quyết định của chúng tôi bằng cách tiến hành kháng nghị. Quyết Định Bảo Hiểm Điều cần làm Yêu cầu loại quyết định bảo hiểm mà quý vị mong muốn. Gọi điện, gửi thư hoặc fax cho chúng tôi để yêu cầu. Quý vị, người đại diện, hay bác sĩ (hoặc người kê toa khác) của quý vị có thể làm điều này.   Quý vị có thể gọi cho chúng tôi theo số: (877) 273-IEHP (4347), 8 giờ sáng - 8 giờ tối (Giờ Thái Bình Dương), 7 ngày một tuần, kể cả ngày nghỉ. Người dùng TTY vui lòng gọi số 1-800-718-4347. Quý vị có thể gửi fax cho chúng tôi theo số: (909) 890-5877  Quý vị có thể gửi thư cho chúng tôi theo địa chỉ: IEHP DualChoice P.O. Box 1800 Rancho Cucamonga, CA 91729-1800 Quý vị hoặc bác sĩ của quý vị (hoặc bác sĩ kê toa khác) hay người đại diện khác của quý vị có thể yêu cầu quyết định bảo hiểm. Quý vị cũng có thể nhờ một luật sư để hành động thay mặt quý vị. Quý vị không cần phải cung cấp sự cho phép bằng văn bản cho bác sĩ hoặc bác sĩ kê toa khác của quý vị để họ thay mặt quý vị yêu cầu chúng tôi đưa ra quyết định bảo hiểm. Nếu quý vị yêu cầu trường hợp ngoại lệ, hãy cung cấp “tuyên bố hỗ trợ”. Bác sĩ hoặc bác sĩ kê toa khác của quý vị phải cung cấp cho chúng tôi lý do y tế để xin cấp trường hợp ngoại lệ về thuốc. Chúng tôi gọi đây là “tuyên bố ủng hộ.”  Bác sĩ hoặc bác sĩ kê toa khác của quý vị có thể fax hoặc gửi tuyên bố đó qua đường bưu điện cho chúng tôi. Hoặc bác sĩ hoặc bác sĩ kê toa khác của quý vị có thể tuyên bố cho chúng tôi qua điện thoại, sau đó fax hoặc gửi tuyên bố qua đường bưu điện. Yêu Cầu Quyết Định Bảo Hiểm Thuốc Theo Toa của Medicare (PDF) Các biểu mẫu này cũng có sẵn trên trang web CMS: Biểu Mẫu Yêu Cầu Quyết Định Bảo Hiểm Thuốc Theo Toa của Medicare (dành cho người ghi danh và nhà cung cấp sử dụng) Bằng cách nhấp vào liên kết này, quý vị sẽ rời khỏi trang web của IEHP DualChoice. Thời hạn cho “quyết định bảo hiểm tiêu chuẩn” về một loại thuốc mà quý vị chưa nhận được Nếu chúng tôi sử dụng thời hạn tiêu chuẩn, thì chúng tôi phải phản hồi quý vị trong vòng 72 giờ sau khi chúng tôi nhận được yêu cầu của quý vị hoặc, sau khi chúng tôi nhận được tuyên bố hỗ trợ từ bác sĩ hoặc bác sĩ kê toa của quý vị nếu quý vị đang yêu cầu trường hợp ngoại lệ. Chúng tôi sẽ phản hồi sớm hơn theo tình hình sức khỏe của quý vị. Nếu chúng tôi không đáp ứng thời hạn, thì chúng tôi sẽ gửi yêu cầu của quý vị lên Cấp 2 của quy trình kháng nghị. Ở Cấp 2, một Đơn Vị Đánh Giá Độc Lập sẽ xem xét quyết định. Nếu chúng tôi phê duyệt một phần hoặc tất cả những gì quý vị yêu cầu, thì chúng tôi phải phê duyệt hoặc cung cấp bảo hiểm trong vòng 72 giờ sau khi nhận được yêu cầu của quý vị hoặc tuyên bố hỗ trợ từ bác sĩ hoặc bác sĩ kê toa khác của quý vị nếu quý vị đang yêu cầu trường hợp ngoại lệ.  Nếu chúng tôi từ chối một phần hoặc tất cả những gì quý vị yêu cầu, thì chúng tôi sẽ gửi cho quý vị thư thông báo lý do từ chối. Thư thông báo này cũng giải thích cách quý vị có thể kháng nghị quyết định của chúng tôi. Thời hạn cho “quyết định bảo hiểm tiêu chuẩn” về khoản thanh toán cho loại thuốc mà quý vị đã mua Chúng tôi phải phản hồi quý vị trong vòng 14 ngày theo lịch sau khi chúng tôi nhận được yêu cầu của quý vị. Nếu chúng tôi không đáp ứng thời hạn, thì chúng tôi sẽ gửi yêu cầu của quý vị lên Cấp 2 của quy trình kháng nghị. Ở Cấp 2, một Đơn Vị Đánh Giá Độc Lập sẽ xem xét quyết định. Nếu chúng tôi phê duyệt một phần hoặc tất cả những gì quý vị yêu cầu, thì chúng tôi sẽ tiến hành thanh toán cho quý vị trong vòng 14 ngày theo lịch. Nếu chúng tôi từ chối một phần hoặc tất cả những gì quý vị yêu cầu, thì chúng tôi sẽ gửi cho quý vị thư thông báo lý do từ chối. Thông báo này cũng giải thích cách quý vị có thể kháng nghị quyết định của chúng tôi. Nếu tình hình sức khỏe của quý vị yêu cầu, hãy yêu cầu chúng tôi đưa ra “quyết định bảo hiểm nhanh” Chúng tôi sẽ sử dụng “thời hạn tiêu chuẩn” trừ khi chúng ta đã thống nhất áp dụng “thời hạn nhanh”. Quyết định bảo hiểm tiêu chuẩn có nghĩa là chúng tôi sẽ phản hồi quý vị trong vòng 72 giờ sau khi chúng tôi nhận được thông báo từ bác sĩ của quý vị. Quyết định bảo hiểm nhanh có nghĩa là chúng tôi sẽ phản hồi quý vị trong vòng 24 giờ sau khi chúng tôi nhận được thông báo từ bác sĩ của quý vị. Quý vị chỉ có thể nhận được quyết định bảo hiểm nhanh nếu quý vị đang yêu cầu cho loại thuốc mà quý vị chưa nhận được. (Quý vị không thể nhận được quyết định bảo hiểm nhanh nếu quý vị yêu cầu chúng tôi thanh toán cho một loại thuốc quý vị đã mua.) Quý vị có thể nhận được quyết định bảo hiểm nhanh chỉ khi việc sử dụng thời hạn tiêu chuẩn có thể gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình sức khỏe của quý vị hoặc tổn hại đến khả năng hoạt động của quý vị. Nếu bác sĩ hoặc bác sĩ kê toa khác của quý vị cho chúng tôi biết rằng tình hình sức khỏe của quý vị cần “quyết định bảo hiểm nhanh”, thì chúng tôi sẽ tự động đồng ý đưa ra quyết định bảo hiểm nhanh cho quý vị và thư thông báo này sẽ cho quý vị biết điều đó. Nếu quý vị tự yêu cầu quyết định bảo hiểm nhanh (mà không có sự hỗ trợ từ bác sĩ hoặc bác sĩ kê toa khác), thì chúng tôi sẽ quyết định xem quý vị có nhận được quyết định bảo hiểm nhanh hay không. Nếu chúng tôi quyết định rằng tình trạng y tế của quý vị không đáp ứng các yêu cầu để nhận quyết bảo hiểm nhanh, thì chúng tôi sẽ sử dụng thời hạn tiêu chuẩn. Chúng tôi sẽ gửi cho quý vị thư thông báo về điều đó. Thư thông báo sẽ cho quý vị biết cách để than phiền về quyết định cung cấp cho quý vị quyết định tiêu chuẩn của chúng tôi. Quý vị có thể nộp “đơn than phiền nhanh” và nhận phản hồi trong vòng 24 giờ. Thời hạn cho “quyết định bảo hiểm nhanh” Nếu chúng tôi sử dụng thời hạn nhanh, thì chúng tôi phải cung cấp cho quý vị phản hồi trong vòng 24 giờ. Có nghĩa là 24 giờ sau khi chúng tôi nhận được yêu cầu của quý vị. Hoặc nếu quý vị yêu cầu trường hợp ngoại lệ, thì quý vị sẽ nhận được phản hồi trong vòng 24 giờ sau khi chúng tôi nhận được tuyên bố hỗ trợ từ bác sĩ hoặc bác sĩ kê toa của quý vị cho yêu cầu của quý vị. Chúng tôi sẽ phản hồi sớm hơn nếu tình trạng sức khỏe của quý vị yêu cầu như vậy. Nếu chúng tôi không đáp ứng thời hạn, thì chúng tôi sẽ gửi yêu cầu của quý vị lên Cấp 2 của quy trình kháng nghị. Ở Cấp 2, một tổ chức độc lập bên ngoài sẽ xem xét yêu cầu của quý vị và quyết định của chúng tôi. Nếu chúng tôi phê duyệt một phần hoặc tất cả những gì quý vị yêu cầu, thì chúng tôi phải phản hồi quý vị trong vòng 24 giờ sau khi nhận được yêu cầu của quý vị hoặc tuyên bố hỗ trợ từ bác sĩ hoặc bác sĩ kê toa của quý vị cho yêu cầu của quý vị. Nếu chúng tôi từ chối một phần hoặc tất cả những gì quý vị yêu cầu, thì chúng tôi sẽ gửi cho quý vị thư thông báo lý do từ chối. Thư thông báo này cũng giải thích cách quý vị có thể kháng nghị quyết định của chúng tôi. Kháng Nghị Cấp 1 về thuốc Phần D Để bắt đầu kháng nghị, quý vị, bác sĩ hoặc bác sĩ kê toa của quý vị phải liên hệ với chúng tôi. Nếu quý vị đang yêu cầu một kháng nghị tiêu chuẩn, thì quý vị có thể kháng nghị bằng cách gửi văn bản yêu cầu. Quý vị cũng có thể yêu cầu kháng nghị bằng cách gọi điện cho Ban Dịch Vụ Hội Viên của IEHP DualChoice theo số 1-877-273-IEHP (4347), 8 giờ sáng – 8 giờ tối (Giờ Chuẩn Thái Bình Dương), 7 ngày một tuần, kể cả ngày nghỉ. Người dùng TTY/TDD vui lòng gọi số 1-800-718-4347. Nếu quý vị muốn kháng nghị nhanh, thì quý vị có thể kháng nghị bằng văn bản hoặc quý vị có thể gọi cho chúng tôi. Gửi yêu cầu kháng nghị của quý vị trong vòng 60 ngày theo lịch kể từ ngày nhận được thông báo về quyết định của chúng tôi. Nếu quý vị quá thời hạn này và có lý do chính đáng, thì chúng tôi có thể cho quý vị thêm thời gian để kháng nghị.  Ví dụ: lý do chính đáng để nhỡ thời hạn là nếu quý vị bị ốm nặng khiến quý vị không thể liên hệ với chúng tôi hoặc nếu chúng tôi cung cấp cho quý vị thông tin không chính xác hoặc không đầy đủ về thời hạn yêu cầu kháng nghị. Quý vị có thể yêu cầu bản sao thông tin trong kháng nghị của mình và bổ sung thêm thông tin. Quý vị có quyền yêu cầu chúng tôi cung cấp bản sao thông tin về kháng nghị của mình.  Nếu quý vị muốn, thì quý vị và bác sĩ hoặc bác sĩ kê toa khác của quý vị có thể cung cấp thêm thông tin cho chúng tôi để hỗ trợ cho kháng nghị của quý vị. Quý vị có thể sử dụng biểu mẫu sau để nộp đơn kháng nghị: Biểu Mẫu Quyết Định Bảo Hiểm (PDF) Người khác có thể kháng nghị thay cho tôi không? Có. Bác sĩ hoặc nhà cung cấp dịch vụ khác của quý vị có thể thực hiện kháng nghị thay cho quý vị. Ngoài ra, một người nào đó ngoài bác sĩ hoặc nhà cung cấp khác của quý vị có thể tiến hành kháng nghị thay cho quý vị, nhưng trước tiên quý vị phải hoàn thành Biểu Mẫu Chỉ Định Người Đại Diện. Biểu mẫu này cung cấp cho người khác quyền được đại diện cho quý vị. Nếu người khác thực hiện kháng nghị, thay vì quý vị, bác sĩ hoặc nhà cung cấp khác của quý vị, thì chúng tôi phải nhận được biểu mẫu Chỉ Định Người Đại Diện hoàn chỉnh trước khi chúng tôi có thể xem xét lại kháng nghị.  Thời hạn cho “kháng nghị tiêu chuẩn” Nếu chúng tôi sử dụng thời hạn tiêu chuẩn, thì chúng tôi phải phản hồi quý vị trong vòng 7 ngày theo lịch sau khi chúng tôi nhận được đơn kháng nghị của quý vị, hoặc sớm hơn theo tình hình sức khỏe của quý vị. Nếu quý vị cho rằng tình hình sức khỏe của quý vị cần kháng nghị nhanh, thì quý vị nên yêu cầu “kháng nghị nhanh”. Nếu quý vị yêu cầu chúng tôi hoàn tiền cho loại thuốc quý vị đã mua, thì chúng tôi phải phản hồi cho quý vị trong vòng 14 ngày theo lịch sau khi chúng tôi nhận được đơn kháng nghị của quý vị. Nếu chúng tôi không đưa ra quyết định cho quý vị trong vòng 7 ngày theo lịch hoặc 14 ngày nếu quý vị yêu cầu chúng tôi hoàn tiền cho loại thuốc quý vị đã mua, thì chúng tôi sẽ gửi yêu cầu của quý vị đến Cấp 2 của quy trình kháng nghị. Ở Cấp 2, một Đơn Vị Đánh Giá Độc Lập sẽ xem xét quyết định của chúng tôi. Nếu tình hình sức khỏe của quý vị cần kháng nghị nhanh, hãy yêu cầu “kháng nghị nhanh” Nếu quý vị đang kháng nghị một quyết định mà chương trình của chúng tôi đã đưa ra về loại thuốc mà quý vị chưa nhận được, thì quý vị và bác sĩ hoặc bác sĩ kê toa khác của quý vị sẽ cần quyết định xem quý vị có cần “kháng nghị nhanh” hay không. Yêu cầu được “kháng nghị nhanh” tương tự như những yêu cầu nhận “quyết định bảo hiểm nhanh”.  Chương trình của chúng tôi sẽ xem xét kháng nghị của quý vị và đưa ra quyết định của chúng tôi Chúng tôi xem xét cẩn thận tất cả thông tin về yêu cầu bảo hiểm của quý vị. Chúng tôi sẽ kiểm tra xem chúng tôi có tuân thủ theo các quy tắc khi chúng tôi từ chối yêu cầu của quý vị không. Chúng tôi có thể liên hệ với quý vị, bác sĩ hoặc bác sĩ kê toa khác của quý vị để thu thập thêm thông tin. Thời hạn cho “kháng nghị nhanh” Nếu chúng tôi sử dụng thời hạn nhanh, thì chúng tôi sẽ phản hồi quý vị trong vòng 72 giờ sau khi chúng tôi nhận được đơn kháng nghị của quý vị, hoặc sớm hơn theo tình hình sức khỏe của quý vị. Nếu chúng tôi không phản hồi trong vòng 72 giờ, thì chúng tôi sẽ gửi yêu cầu của quý vị lên Cấp 2 của quy trinh kháng nghị. Ở Cấp 2, một Đơn Vị Đánh Giá Độc Lập sẽ xem xét đơn kháng nghị của quý vị. Nếu chúng tôi phê duyệt một phần hoặc tất cả những gì quý vị yêu cầu, thì chúng tôi phải cung cấp bảo hiểm trong vòng 72 giờ sau khi nhận được đơn kháng nghị của quý vị. Nếu chúng tôi từ chối một phần hoặc tất cả những gì quý vị yêu cầu, thì chúng tôi sẽ gửi cho quý vị thư giải thích lý do từ chối. Kháng Nghị Cấp 2 cho thuốc Phần D Nếu chúng tôi từ chối đơn kháng nghị của quý vị, thì quý vị cần chọn sẽ chấp nhận quyết định này hay tiếp tục tiến hành kháng nghị khác. Nếu quý vị quyết định tiếp tục Kháng Nghị Cấp 2, thì Đơn Vị Đánh Giá Độc Lập (IRE) sẽ xem xét quyết định của chúng tôi. Nếu quý vị muốn Tổ Chức Đánh Giá Độc Lập xem xét lại trường hợp của quý vị, thì quý vị phải gửi yêu cầu kháng nghị bằng văn bản.   Hãy yêu cầu trong vòng 60 ngày kể từ ngày nhận được quyết định mà quý vị đang kháng nghị. Nếu quý vị nhỡ thời hạn vì lý do chính đáng, thì quý vị vẫn có thể kháng nghị. Quý vị, bác sĩ hoặc bác sĩ kê toa khác của quý vị, hoặc người đại diện của quý vị có thể yêu cầu Kháng Nghị Cấp 2. Khi quý vị tiến hành kháng nghị với Đơn Vị Đánh Giá Độc Lập, chúng tôi sẽ gửi cho họ hồ sơ vụ việc của quý vị. Quý vị có quyền yêu cầu chúng tôi cấp bản sao hồ sơ vụ việc của mình. Quý vị có quyền cung cấp cho Đơn Vị Đánh Giá Độc lập những thông tin khác để hỗ trợ cho kháng nghị của mình. Đơn Vị Đánh Giá Độc Lập là một tổ chức độc lập do Medicare thuê. Đơn vị này không liên quan đến chương trình này và không phải một cơ quan chính phủ. Người đánh giá và Đơn Vị Đánh Giá Độc Lập sẽ tiến hành xem xét cẩn thận tất cả những thông tin liên quan đến kháng nghị của quý vị. Tổ chức sẽ gửi cho quý vị một lá thư giải thích quyết định của họ. Nếu chúng tôi giữ nguyên quyết định từ chối sau khi Quyết Định Lại, thì quý vị có quyền yêu cầu Xem Xét Lại. Xem biểu mẫu bên dưới: Biểu Mẫu Xem Xét Lại (PDF) Thời hạn cho “kháng nghị nhanh” ở Cấp 2 Nếu tình hình sức khỏe của quý vị cần kháng nghị nhanh, hãy yêu cầu Đơn Vị Đánh Giá Độc Lập tiến hành “kháng nghị nhanh”. Nếu tổ chức đánh giá đồng ý “kháng nghị nhanh” cho quý vị, thì họ phải phản hồi Kháng Nghị Cấp 2 của quý vị trong vòng 72 giờ sau khi nhận được yêu cầu kháng nghị của quý vị. Nếu Đơn Vị Đánh Giá Độc Lập phê duyệt một phần hoặc tất cả những gì quý vị yêu cầu, thì chúng tôi phải cho phép hoặc cung cấp bảo hiểm thuốc trong vòng 24 giờ sau khi nhận được quyết định. Thời hạn cho “kháng nghị tiêu chuẩn” ở Cấp 2 Nếu quý vị có yêu cầu kháng nghị tiêu chuẩn ở Cấp 2, thì Đơn Vị Đánh Giá Độc Lập phải phản hồi Kháng Nghị Cấp 2 của quý vị trong vòng 7 ngày theo lịch sau khi nhận được đơn kháng nghị của quý vị. Nếu Đơn Vị Đánh Giá Độc Lập phê duyệt một phần hoặc tất cả những gì quý vị yêu cầu, thì chúng tôi phải cho phép hoặc cung cấp bảo hiểm thuốc trong vòng 72 giờ sau khi nhận được quyết định.   Nếu Đơn Vị Đánh Giá Độc Lập phê duyệt yêu cầu hoàn tiền cho loại thuốc quý vị đã mua, thì chúng tôi sẽ gửi khoản thanh toán cho quý vị trong vòng 30 ngày theo lịch sau khi nhận được quyết định. Tôi nên làm gì nếu Đơn Vị Đánh Giá Độc Lập từ chối Kháng Nghị Cấp 2 của tôi? Từ chối nghĩa là Đơn Vị Đánh Giá Độc Lập đồng ý với quyết định của chúng tôi về việc không phê duyệt yêu cầu của quý vị. Điều này được gọi là “giữ nguyên quyết định”. Điều này được gọi là “từ chối kháng nghị của quý vị”. Nếu giá trị khoản tiền của bảo hiểm thuốc mà quý vị muốn nhận được đáp ứng một số tiền tối thiểu nhất định, thì quý vị có thể tiến hành một kháng nghị khác ở Cấp 3. Thư quý vị nhận được từ Đơn Vị Đánh Giá Độc Lập sẽ cho quý vị biết số tiền cần thiết để tiếp tục quý trình kháng nghị. Kháng Cáo Cấp 3 được một thẩm phán luật hành chính xử lý. Để biết thêm thông tin về Khiếu Nại, hãy xem Chương 9 của Cẩm Nang Hội Viên IEHP DualChoice của quý vị. IEHP DualChoice (HMO D-SNP) là một Chương trình HMO có hợp đồng với Medicare. Việc ghi danh tham gia IEHP DualChoice (HMO D-SNP) phụ thuộc vào quá trình gia hạn hợp đồng. Thông tin trên trang này được cập nhật từ ngày 1 Tháng Mười, 2022. H8894_DSNP_23_3241532_M Pending Accepted

Dịch Vụ Chăm Sóc Phòng Ngừa Medi-Cal

óc phòng ngừa? Hội Viên IEHP là trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ và thanh thiếu niên dưới 21 tuổi có thể nhận được các dịch vụ chăm sóc phòng ngừa miễn phí. Dịch vụ chăm sóc phòng ngừa là gì? Các dịch vụ đảm bảo rằng trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ và thanh thiếu niên dưới 21 tuổi sẽ nhận được các dịch vụ chăm sóc cần thiết theo đúng độ tuổi. Trong đó bao gồm khám sàng lọc y tế, nha khoa, nhãn khoa, thính lực, sức khỏe tâm thần và các rối loạn do lạm dụng chất gây nghiện. Quý vị hoặc con quý vị cũng có thể nhận được các dịch vụ chăm sóc phát triển, chăm sóc chuyên khoa và các loại vắc-xin cần thiết để duy trì sức khỏe.  Dịch vụ chăm sóc phát triển bao gồm can thiệp sớm thông qua các công cụ sàng lọc như Bảng Câu hỏi Độ Tuổi và Giai Đoạn (ASQ-3). ASQ-3 là kiểm tra sàng lọc phát triển cho trẻ em từ 0-5 tuổi, cung cấp cái nhìn nhanh chóng, hữu ích và chi tiết về sự phát triển của con quý vị. IEHP cung cấp sàng lọc ASQ-3 trực tuyến miễn phí cho con quý vị ở bất kỳ thời điểm nào. Nhấp vào đây để yêu cầu sàng lọc ASQ-3 miễn phí. IEHP đài thọ cho các lần khám sàng lọc (bao gồm cả đánh giá nồng độ chì trong máu) bất kỳ khi nào quý vị cần và hoàn toàn miễn phí.  Kiểm tra sức khỏe và khám sàng lọc có thể giúp các Bác Sĩ phát hiện sớm các vấn đề về sức khỏe. Nếu phát hiện ra vấn đề về sức khỏe thể chất hoặc hành vi trong quá trình kiểm tra sức khỏe hoặc khám sàng lọc, thì IEHP sẽ đài thọ cho dịch vụ chăm sóc cần thiết để điều trị vấn đề đó. Làm thế nào để tôi nhận được dịch vụ chăm sóc phòng ngừa? Hãy đặt lịch hẹn thăm khám để kiểm tra sức khỏe, khám sàng lọc hoặc dịch vụ chăm sóc phòng ngừa khác thông qua Bác Sĩ của quý vị hoặc con quý vị.  Nếu quý vị hoặc con quý vị đủ điều kiện được tiêm vắc-xin COVID-19 (5 tuổi trở lên), thì một điều cũng quan trọng là quý vị nên tiêm vắc-xin trong thời gian sớm nhất. Để đặt lịch hẹn, vui lòng truy cập https://myturn.ca.gov/. Để tìm hiểu thêm về dịch vụ chăm sóc phòng ngừa, vui lòng gọi cho Ban Dịch vụ Hội viên IEHP theo số 1-800-440-IEHP (4347), Thứ Hai–Thứ Sáu, 7 giờ sáng–7 giờ tối, và Thứ Bảy–Chủ Nhật, 8 giờ sáng–5 giờ chiều. Người dùng TTY vui lòng gọi số 1-800-718-4347. Cần làm gì nếu con của quý vị bị từ chối dịch vụ chăm sóc? Trẻ em ghi danh vào Medi-Cal có quyền được khám sức khỏe định kỳ và nhận dịch vụ y tế.  Nếu con quý vị bị từ chối, giảm, hay ngừng dịch vụ chăm sóc, hãy xem Hướng dẫn về các Quyền Medi-Cal của quý vị để biết thêm thông tin. DHCS - Thư về Quyền trong MediCal (PDF) Lịch tiêm chủng năm 2022 (PDF)

Sự Kiện Sắp Tới - Healthy Heart (Online): Knowledge is Power + React in Time to Heart Attack Signs (Online)

l understand how the heart works and lifestyle changes for a healthy heart. We will also be discussing early signs of a heart attack and how to prevent a heart attack.  Click here to register for this Webex class   Session Number:  26310238435 Download Webex for Apple users Download Webex for Android users Download Webex for PC users

Sự Kiện Sắp Tới - Làm Mẹ: Chăm sóc Tiền sản (Perris)

rong lớp học này, học viên sẽ học về tầm quan trọng của việc chăm sóc trước khi sinh sớm và thường xuyên. Nhấp vào đây để đăng ký lớp học trực tiếp này Địa Điểm Mead Valley Family Resource Center 21091 Rider Street. Perris, CA 92570

Sự Kiện Sắp Tới - Kế hoạch Chăm sóc Trước: Làm Chủ Cuộc Đời (Riverside)

rơi vào trường hợp phải đi cấp cứu y tế. Ai có thể đưa ra quyết định về dịch vụ chăm sóc y tế cho quý vị khi quý vị không thể? Những người thân yêu của quý vị có biết cách quyết định thay mặt cho quý vị không? Lớp học này sẽ giúp quý vị tìm ra lời giải cho hai câu hỏi trên. Chúng tôi cũng sẽ cho quý vị biết nơi lấy biểu mẫu được gọi là Chỉ Thị Trước, cách điền vào biểu mẫu này và tại sao cần biểu mẫu đó. Chúng ta lên kế hoạch tổ chức tiệc sinh nhật và đám cưới, vậy tại sao không lập kế hoạch chăm sóc y tế cho bản thân trong tương lai?  Nhấp vào đây để đăng ký lớp học trực tiếp này Địa Điểm Trung Tâm Nguồn Lực Hỗ Trợ Cộng Đồng của IEHP (Riverside) 3590 Tyler St Riverside, CA 92503

Sự Kiện Sắp Tới - Kế hoạch Chăm sóc Trước: Làm Chủ Cuộc Đời (TRỰC TUYẾN)

có thể rơi vào trường hợp phải đi cấp cứu y tế. Ai có thể đưa ra quyết định về dịch vụ chăm sóc y tế cho quý vị khi quý vị không thể? Những người thân yêu của quý vị có biết cách quyết định thay mặt cho quý vị không? Lớp học này sẽ giúp quý vị tìm ra lời giải cho hai câu hỏi trên. Chúng tôi cũng sẽ cho quý vị biết nơi lấy biểu mẫu được gọi là Chỉ Thị Trước, cách điền vào biểu mẫu này và tại sao cần biểu mẫu đó. Chúng ta lên kế hoạch tổ chức tiệc sinh nhật và đám cưới, vậy tại sao không lập kế hoạch chăm sóc y tế cho bản thân trong tương lai?  Nhấp vào đây để đăng ký lớp học này qua WebEx   Mã Số Buổi Học: 26318306107 Tải xuống phiên bản Webex cho người dùng thiết bị Apple Tải xuống phiên bản Webex cho người dùng thiết bị Android Tải xuống phiên bản Webex cho người dùng máy tính cá nhân  

Sự Kiện Sắp Tới - Kế hoạch Chăm sóc Trước: Cuộc sống Của Tôi, Lựa chọn Của Tôi (Perris)

có thể rơi vào trường hợp phải đi cấp cứu y tế. Ai có thể đưa ra quyết định về dịch vụ chăm sóc y tế cho quý vị khi quý vị không thể? Những người thân yêu của quý vị có biết cách quyết định thay mặt cho quý vị không? Lớp học này sẽ giúp quý vị tìm ra lời giải cho hai câu hỏi trên. Chúng tôi cũng sẽ cho quý vị biết nơi lấy biểu mẫu được gọi là Chỉ Thị Trước, cách điền vào biểu mẫu này và tại sao cần biểu mẫu đó. Chúng ta lên kế hoạch tổ chức tiệc sinh nhật và đám cưới, vậy tại sao không lập kế hoạch chăm sóc y tế cho bản thân trong tương lai?  Nhấp vào đây để đăng ký lớp học trực tiếp này Địa Điểm Mead Valley Family Resource Center 21091 Rider Street. Perris, CA 92570    

Sự Kiện Sắp Tới - Kế hoạch Chăm sóc Trước: Làm Chủ Cuộc Đời (Riverside)

ng có thể rơi vào trường hợp phải đi cấp cứu y tế. Ai có thể đưa ra quyết định về dịch vụ chăm sóc y tế cho quý vị khi quý vị không thể? Những người thân yêu của quý vị có biết cách quyết định thay mặt cho quý vị không? Lớp học này sẽ giúp quý vị tìm ra lời giải cho hai câu hỏi trên. Chúng tôi cũng sẽ cho quý vị biết nơi lấy biểu mẫu được gọi là Chỉ Thị Trước, cách điền vào biểu mẫu này và tại sao cần biểu mẫu đó. Chúng ta lên kế hoạch tổ chức tiệc sinh nhật và đám cưới, vậy tại sao không lập kế hoạch chăm sóc y tế cho bản thân trong tương lai?  Nhấp vào đây để đăng ký lớp học trực tiếp này Địa Điểm Trung Tâm Nguồn Lực Hỗ Trợ Cộng Đồng của IEHP (Riverside) 3590 Tyler St Riverside, CA 92503

Sự Kiện Sắp Tới - Becoming a Mom: Labor and Birth (Riverside)

s focuses on some things you can do to  prepare for your labor and birth.  Click here to register for this in-person class Location IEHP Community Resource Center (Riverside) 3590 Tyler St Riverside, CA 92503

Sự Kiện Sắp Tới - Understanding Diabetes (Online)

wo parts. In Part 1, we will show you which foods affect blood sugar levels the most (and the least) and which foods (and fats) are better options for blood sugar control. Plus, get tips to cut fat and cholesterol.   Click here to register for this Webex class   Session Number: 26338105077 Download Webex for Apple users Download Webex for Android users Download Webex for PC users

Sự Kiện Sắp Tới - Breathe Well, Live Well (Victorville)

hat happens in the lungs when asthma symptoms start, learn about asthma triggers, and how to avoid asthma attacks. Click here to register for this in-person class Location IEHP Community Resource Center (Victorville) 12353 Mariposa Rd Suites C-2 & C-3 Victorville, CA 92395  

Sự Kiện Sắp Tới - Advance Care Planning: My Life, My Choice (Perris)

yone. Who will decide your medical care when you can’t? Do your loved ones know how to decide for you? This class will help you answer these two questions. We will also show you where you can get a form called an Advance Directive, how to fill it out, and why we should have one. We plan for birthday parties and weddings, why not plan for our future medical care?  Click here to register for this in-person class Location Mead Valley Family Resource Center 21091 Rider Street. Perris, CA 92570      

Sự Kiện Sắp Tới - Understanding Diabetes (Online)

diabetes can be changed, the four main self-care behaviors to manage your diabetes and how SMART goals can help you take control.  Click here to register for this Webex class   Session Number: 26349120697 Download Webex for Apple users Download Webex for Android users Download Webex for PC users

Sự Kiện Sắp Tới - Advance Care Planning: My Life, My Choice (Perris)

yone. Who will decide your medical care when you can’t? Do your loved ones know how to decide for you? This class will help you answer these two questions. We will also show you where you can get a form called an Advance Directive, how to fill it out, and why we should have one. We plan for birthday parties and weddings, why not plan for our future medical care?  Click here to register for this in-person class Location Mead Valley Family Resource Center 21091 Rider Street. Perris, CA 92570