main content

Tìm Kiếm Kết Quả Cho : " MAKE FREEDHARDEMAN UNIVERSITY "

Các Trang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Đội Ngũ Lãnh Đạo - Vinil Devabhaktuni, MBA

n vào Tháng Mười, 2021. Với vai trò này, Vinil sẽ đóng vai trò lãnh đạo về kiến trúc công nghệ thông tin tổng thể, cũng như thiết kế, phát triển, triển khai và hỗ trợ các hệ thống của IEHP. Gần đây nhất, Vinil gia nhập IEHP từ Health New England, nơi ông giữ chức vụ Giám đốc Công nghệ và Thông tin, chịu trách nhiệm quản lý một danh mục đặc biệt và nâng tầm vai trò của công nghệ từ một chức năng hỗ trợ thành một đối tác chiến lược đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của tổ chức.  Vinil cũng đã xây dựng và thực hiện một lộ trình hoạt động từ đầu đến cuối cho hoạt động bán hàng, bảo lãnh và kế toán. Ngoài ra, ông xây dựng lại và hợp lý hóa các hoạt động hỗ trợ sản xuất và phát triển ứng dụng để mang lại sự ổn định, khả năng dự đoán và tối ưu hóa cho tổ chức. Trước khi đảm nhận vai trò của mình tại Health New England, Vinil từng là phó chủ tịch, giám đốc chuyển đổi kỹ thuật số tại AIG ở New York. Trong vai trò này, ông đã dẫn dắt một sáng kiến chuyển đổi kỹ thuật số toàn cầu trị giá 50 triệu đô-la, bao gồm việc di chuyển và hợp nhất các tài sản kỹ thuật số từ 140 quốc gia trên thế giới. Vinil có bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh của Đại học Bay Path tại Longmeadow.

Cuộc Họp của Ban Quản Trị - 2023 Meeting Schedule and Locations

n to the public. We invite you to join us at the next board meeting. You can also download a copy of our most current monthly board report. Dr. Bradley P. Gilbert Center for Learning and Innovation 9500 Cleveland Avenue Rancho Cucamonga, CA 91730 Click here to view the meeting room map.  Inland Empire Health Plan Dates & Times Monday, January 30, 2023 9:00 a.m. February - NO MEETING Monday,  March 6, 2023 9:00 a.m. Monday, April 10, 2023 9:00 a.m. Monday, May 8, 2023 9:00 a.m.  Monday, June 5, 2023 9:00 a.m.  Monday, July 10, 2023 9:00 a.m.  Monday, August 14, 2023 9:00 a.m.  Monday, September 11, 2023 9:00 a.m.  Tuesday, October 10, 2023 9:00 a.m. Monday, November 13, 2023 9:00 a.m.  Monday, December 11, 2023 9:00 a.m. 

IEHP DualChoice - Quyền và Trách Nhiệm

ualChoice (HMO D-SNP), quý vị có quyền: Nhân thông tin về các quyền và trách nhiệm với tư cách là Hội Viên của IEHP DualChoice. Được đối xử tôn trọng và lịch sự. IEHP DualChoice công nhận giá trị và quyền   riêng tư của quý vị. Nhận các dịch vụ không phân biệt chủng tộc, dân tộc, nguồn gốc quốc gia, tôn giáo, giới tính, tuổi tác, tình trạng khuyết tật tâm thần hoặc thể chất hoặc tình trạng sức khỏe, khuynh hướng tính dục, yêu cầu kinh nghiệm, tiền sử bệnh tật, bằng chứng về khả năng bảo hiểm (bao gồm cả các điều kiện phát sinh do hành vi bạo lực gia đình), tình trạng khuyết tật, thông tin di truyền hoặc nguồn thanh toán.  Nhận thông tin về IEHP DualChoice, các chương trình và dịch vụ của IEHP, các bác sĩ, nhà cung cấp, cơ sở chăm sóc sức khỏe, bảo hiểm thuốc và chi phí mà quý vị có thể hiểu được. Có Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Chăm Sóc Chính chịu trách nhiệm điều phối dịch vụ chăm sóc của quý vị. Nếu Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Chăm Sóc Chính của quý vị thay đổi, thì các quyền lợi IEHP DualChoice và các khoản đồng thanh toán bắt buộc sẽ không đổi. Bác Sĩ IEHP DualChoice của quý vị không được tính phí cho quý vị đối với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe được bao trả, ngoại trừ các khoản đồng thanh toán bắt buộc. Yêu cầu ý kiến thứ hai về tình trạng y tế. Nhận dịch vụ chăm sóc khẩn cấp bất cứ khi nào và bất cứ nơi nào quý vị cần. Gặp các Nhà Cung Cấp của chương trình, nhận dịch vụ được bao trả và mua thuốc theo toa kịp thời. Nhận thông tin về các chương trình lâm sàng, bao gồm trình độ của nhân viên, yêu cầu thay đổi lựa chọn điều trị, tham gia vào các quyết định về chăm sóc sức khỏe của quý vị và được thông báo về các vấn đề chăm sóc sức khỏe cần tự quản lý. Nếu quý vị đã nhận được dịch vụ chăm sóc từ một nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, thì quý vị có thể có quyền sử dụng nhà cung cấp của mình trong khoảng thời gian được chỉ định. Nếu quý vị đang được Bác Sĩ chăm sóc cho một tình trạng cấp tính, tình trạng mạn tính nghiêm trọng, mang thai, bệnh giai đoạn cuối, chăm sóc trẻ sơ sinh hoặc phẫu thuật theo lịch trình, thì quý vị có thể yêu cầu tiếp tục thăm khám với Bác Sĩ hiện tại của mình. Để đưa ra yêu cầu này hoặc nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc nào về việc tiếp tục nhận dịch vụ chăm sóc, vui lòng gọi cho Ban Dịch Vụ Hội Viên IEHP DualChoice theo số 1-877-273-IEHP (4347). Nhận các tài liệu cung cấp thông tin cho Hội Viên bằng các định dạng thay thế, bao gồm chữ nổi Braille, bản in cỡ chữ lớn và âm thanh. Thông tin về các thủ tục xin phép trước cho các dịch vụ, Đảm Bảo Chất Lượng, hủy ghi danh các thủ tục khác ảnh hưởng đến Hội Viên IEHP DualChoice. IEHP DualChoice sẽ tôn trọng các quyền nhận dịch vụ đã được phê duyệt cho quý vị. Nếu quý vị có bất kỳ quyền nào đang chờ phê duyệt, nếu quý vị không được điều trị hoặc nếu Bác Sĩ hiện tại của quý vị đã lên lịch chăm sóc đặc biệt cho quý vị, hãy liên hệ với IEHP để họ có thể giúp quý vị điều phối dịch vụ chăm sóc của quý vị trong thời gian chuyển tiếp này. Gọi IEHP DualChoice theo số 1-877-273-IEHP (4347), từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối (PST), 7 ngày một tuần, bao gồm cả ngày nghỉ lễ. Người dùng TTY vui lòng gọi số 1-800-718-4347. Xem xét, yêu cầu thay đổi và nhận bản sao hồ sơ y tế của quý vị kịp thời. Nhận dịch vụ thông dịch miễn phí. Thông báo cho IEHP nếu nhu cầu ngôn ngữ của quý vị không được đáp ứng. Đưa ra khuyến nghị về các chính sách quyền và trách nhiệm của Hội Viên IEHP DualChoice. Được thông báo về các Chỉ Thị Trước, Ý Nguyện Trị Liệu và Giấy Ủy Quyền và nhận thông tin về những thay đổi liên quan đến luật hiện hành. Quyết định trước cách quý vị muốn được chăm sóc trong trường hợp quý vị bị bệnh hoặc thương tích đe dọa tính mạng. Không bị áp dụng bất kỳ hình thức hạn chế hoặc tách biệt nào được sử dụng như một biện pháp ép buộc, kỷ luật, thuận tiện hoặc trả đũa. Than phiền về IEHP DualChoice, các Nhà Cung Cấp của họ hoặc dịch vụ chăm sóc của quý vị. IEHP DualChoice sẽ giúp quý vị thực hiện quy trình. Quý vị có quyền chọn người đại diện cho mình trong quy trình kháng nghị hoặc khiếu nại và yêu cầu xem xét đơn khiếu nại và kháng nghị của quý vị nhanh nhất có thể và được thông báo về thời hạn xem xét. Yêu cầu xem xét và giải quyết các đơn khiếu nại theo hướng dẫn của Medicare; Yêu cầu IEHP DualChoice cung cấp dữ liệu khiếu nại về dịch vụ chăm sóc. Kháng nghị bất kỳ quyết định nào mà IEHP DualChoice đưa ra liên quan đến, nhưng không giới hạn, việc từ chối, chấm dứt, thanh toán hoặc cắt giảm dịch vụ. Trong đó bao gồm từ chối thanh toán cho một dịch vụ sau khi dịch vụ đó đã được cung cấp (sau khi cung cấp dịch vụ) hoặc từ chối dịch vụ trước khi dịch vụ được cung cấp (trước khi cung cấp dịch vụ). Yêu cầu xem xét lại nhanh; Yêu cầu và nhận dữ liệu kháng nghị từ IEHP DualChoice; Nhận thông báo khi đơn kháng nghị được chuyển đến Đơn Vị Đánh Giá Độc Lập (IRE); Tự động xem xét lại bởi IRE khi IEHP DualChoice giữ nguyên quyết định bất lợi ban đầu của họ toàn bộ hoặc một phần; Thẩm Phán Luật Hành Chính (ALJ) sẽ tiến hành phiên điều trần nếu đơn vị đánh giá độc lập giữ nguyên toàn bộ hoặc một phần quyết định bất lợi ban đầu và số tiền tranh chấp còn lại là $100 trở lên; Yêu cầu Ban Kháng Nghị của Sở (DAB) xem xét nếu phiên điều trần của ALJ bất lợi hoàn toàn hoặc một phần cho Hội Viên; Đánh giá tư pháp đối với quyết định của phiên điều trần nếu phiên điều trần của ALJ và/hoặc đánh giá của DAB bất lợi hoàn toàn hoặc một phần cho Hội Viên và số tiền còn lại trong cuộc tranh cãi là $1,000 trở lên; Than phiền về chất lượng dịch vụ chăm sóc theo quy trình của Tổ Chức Cải Thiện Chất Lượng (QIO); Yêu cầu QIO xem xét về quyết định không bảo hiểm cho dịch vụ chăm sóc bệnh nhân nội trú tại bệnh viện; Yêu cầu QIO đánh giá quyết định không bảo hiểm tại các cơ sở điều dưỡng chuyên môn, cơ sở chăm sóc sức khỏe tại nhà và các cơ sở phục hồi chức năng ngoại trú toàn diện; Yêu cầu nhận bản sao hồ sơ vụ việc của quý vị kịp thời, tuân thủ luật liên bang và tiểu bang về bảo mật thông tin bệnh nhân; Yêu cầu quyết định bảo hiểm Medicare tại địa phương và quốc gia. Với tư cách là Hội Viên IEHP DualChoice, quý vị có trách nhiệm: Xem lại Cẩm Nang Hội Viên của quý vị và gọi cho Ban Dịch Vụ Hội Viên IEHP DualChoice nếu quý vị không hiểu điều gì đó về phạm vi bảo hiểm và quyền lợi của mình Thông báo cho Bác Sĩ của quý vị về tình trạng sức khỏe và các mối quan ngại của quý vị. Tuân thủ kế hoạch điều trị mà Bác Sĩ của quý vị cho là cần thiết Thực hiện các cuộc hẹn thăm khám cần thiết để chăm sóc định kỳ và chăm sóc khi bị bệnh, và thông báo cho Bác Sĩ của quý vị khi quý vị không thể giữ đúng lịch hẹn. Tìm hiểu về các nhu cầu chăm sóc sức khỏe của quý vị và có lối sống lành mạnh. Thực hiện mọi nỗ lực để tham gia các chương trình chăm sóc sức khỏe mà IEHP DualChoice cung cấp cho quý vị. Để biết thêm thông tin về Quyền và Trách Nhiệm của Hội Viên, hãy tham khảo Chương 8 trong Cẩm Nang Hội Viên IEHP DualChoice. Quyền và Trách Nhiệm Sau Khi Hủy Ghi Danh Việc chấm dứt tư cách hội viên trong IEHP DualChoice (HMO D-SNP) có thể là tự nguyện (theo lựa chọn của quý vị) hoặc không tự nguyện (không theo lựa chọn của quý vị) Quý vị có thể rời khỏi chương trình của chúng tôi vì quý vị đã quyết định rằng quý vị muốn rời khỏi. Cũng có một số ít tình huống khi quý vị không chọn rời khỏi, nhưng chúng tôi buộc phải chấm dứt tư cách hội viên của quý vị.Chương 10 trong Cẩm Nang Hội Viên IEHP DualChoice của quý vị cho quý vị biết về các tình huống chúng tôi phải chấm dứt tư cách hội viên của quý vị. Khi nào quý vị có thể chấm dứt tư cách hội viên của mình trong chương trình của chúng tôi? Vì quý vị nhận hỗ trợ từ Medi-Cal, quý vị có thể chấm dứt tư cách hội viên của mình trong IEHP DualChoice bất kỳ lúc nào. Tư cách hội viên của quý vị thường sẽ kết thúc vào ngày đầu tiên của tháng sau khi chúng tôi nhận được yêu cầu thay đổi chương trình của quý vị. Việc ghi danh tham gia chương trình mới của quý vị cũng sẽ bắt đầu vào ngày này. Làm sao để tự nguyện chấm dứt tư cách hội viên của quý vị trong chương trình của chúng tôi? Nếu quý vị muốn chuyển từ chương trình của chúng tôi sang chương trình Medicare Advantage khác, thì quý vị chỉ cần ghi danh tham gia chương trình Medicare Advantage mới. Quý vị sẽ được tự động hủy ghi danh khỏi IEHP DualChoice khi chương trình bảo hiểm mới của quý vị bắt đầu. Nếu quý vị muốn chuyển từ chương trình của chúng tôi sang Original Medicare nhưng quý vị chưa chọn được chương trình thuốc theo toa Medicare riêng. Quý vị phải yêu cầu hủy ghi danh khỏi IEHP DualChoice. Quý vị có thể yêu cầu hủy ghi danh theo hai cách: Để hủy ghi danh, vui lòng gọi điện cho bộ phận Tùy Chọn Chăm Sóc Sức Khỏe (HCO) theo số 1-844-580-7272, 8 giờ sáng - 6 giờ chiều (Giờ Chuẩn Thái Bình Dương [PST]), Thứ Hai - Thứ Sáu. Người dùng TTY/TDD nên gọi số 1-800-430-7077. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập trang web của DHCS. Bằng cách nhấp vào liên kết này, quý vị sẽ rời khỏi trang web của IEHP DualChoice. Hoặc quý vị có thể liên hệ với Medicare theo số 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227), 24 giờ mỗi ngày, 7 ngày một tuần. Người dùng TTY nên gọi số 1-877-486-2048. Cho đến khi tư cách hội viên của quý vị kết thúc, quý vị vẫn là hội viên trong chương trình của chúng tôi. Nếu quý vị rời khỏi IEHP DualChoice, sẽ mất một khoảng thời gian trước khi tư cách hội viên của quý vị kết thúc và chương trình bảo hiểm Medicare mới của quý vị có hiệu lực. (Xem Chương 10 trong  Cẩm Nang Hội Viên IEHP DualChoice để biết thông tin về thời điểm chương trình bảo hiểm mới của quý vị bắt đầu.) Trong thời gian này, quý vị phải tiếp tục nhận dịch vụ chăm sóc y tế và các loại thuốc theo toa thông qua chương trình của chúng tôi. Quý vị nên tiếp tục sử dụng các nhà thuốc trong mạng lưới của chúng tôi để mua thuốc theo toa cho đến khi tư cách hội viên của quý vị trong chương trình của chúng tôi kết thúc. Thông thường, các loại thuốc theo toa của quý vị chỉ được bao trả nếu chúng được mua tại một nhà thuốc trong mạng lưới bao gồm thông qua các dịch vụ nhà thuốc đặt mua qua đường bưu điện của chúng tôi. Nếu quý vị nhập viện vào ngày tư cách hội viên của quý vị kết thúc, thì quý vị thường sẽ được chương trình của chúng tôi bao trả cho đến khi quý vị xuất viện (ngay cả khi quý vị được xuất viện sau khi chương trình bảo hiểm y tế mới của quý vị bắt đầu). Nếu quý vị không còn đủ điều kiện tham gia Medi-Cal hoặc hoàn cảnh của quý vị đã thay đổi khiến quý vị không còn đủ điều kiện tham gia Chương trình Nhu cầu Đặc biệt Đủ điều kiện Kép nữa, thì quý vị có thể tiếp tục nhận được các quyền lợi của mình từ IEHP DualChoice trong thời gian hai tháng nữa. Thời gian bổ sung này sẽ cho phép quý vị chỉnh sửa thông tin về tính đủ điều kiện của mình nếu quý vị cho rằng mình vẫn đủ điều kiện. Quý vị sẽ nhận được một thư thông báo từ chúng tôi về việc thay đổi tính đủ điều kiện của quý vị kèm theo hướng dẫn để sửa thông tin về tính đủ điều kiện của quý vị. Để tiếp tục là hội viên của IEHP DualChoice, quý vị phải đủ điều kiện trở lại trước ngày cuối cùng của thời hạn hai tháng. Nếu quý vị không đủ điều kiện trước khi kết thúc thời hạn hai tháng, thì quý vị sẽ được IEHP DualChoice hủy ghi danh. Không tự nguyện chấm dứt tư cách hội viên của quý vị IEHP DualChoice phải chấm dứt tư cách hội viên của quý vị trong chương trình nếu xảy ra bất kỳ trường hợp nào sau đây: Nếu quý vị không tiếp tục được ghi danh tham gia Medicare Phần A và Phần B. Nếu quý vị chuyển ra khỏi khu vực phục vụ của chúng tôi trong hơn sáu tháng.        Nếu quý vị bị giam giữ. Nếu quý vị nói dối hoặc che giấu thông tin về chương trình bảo hiểm khác cung cấp bảo hiểm thuốc theo toa mà quý vị có. Nếu quý vị cố tình cung cấp cho chúng tôi thông tin không chính xác khi quý vị ghi danh tham gia chương trình của chúng tôi và thông tin đó ảnh hưởng đến tính đủ điều kiện tham gia chương trình của chúng tôi. Nếu quý vị liên tục cư xử theo cách gây rối và gây khó khăn cho chúng tôi trong việc cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế cho quý vị và các hội viên khác trong chương trình của chúng tôi. Nếu quý vị để người khác sử dụng thẻ hội viên của mình để được chăm sóc y tế. Để trở thành Hội Viên của IEHP DualChoice, quý vị phải duy trì tính đủ điều kiện của mình với Medi-Cal và Medicare. Nếu quý vị mất tư cách tham gia Medi-Cal đầy đủ, với mức chia sẻ chi phí bằng 0, thì quý vị sẽ bị hủy ghi danh khỏi chương trình của chúng tôi (đối với các quyền lợi Medicare của quý vị) vào ngày đầu tiên của tháng tiếp theo và sẽ được Original Medicare bao trả. Tiểu Bang hoặc Medicare có thể hủy ghi danh quý vị nếu quý vị được xác định là không còn đủ điều kiện tham gia chương trình. IEHP DualChoice (HMO D-SNP) là một Chương trình HMO có hợp đồng với Medicare. Việc ghi danh tham gia IEHP DualChoice (HMO D-SNP) phụ thuộc vào quá trình gia hạn hợp đồng. Thông tin trên trang này được cập nhật từ ngày 1 Tháng Mười, 2022. H8894_DSNP_23_3241532_M Pending Accepted

IEHP DualChoice - Quyền Lợi của Chương Trình năm 2023

à những dịch vụ quý vị sẽ nhận được và các chi phí quý vị sẽ phải trả: Các quyền lợi Thăm Khám với Bác Sĩ: $0 Chăm Sóc Thị Lực: giới hạn $350 mỗi năm cho kính áp tròng và kính mắt (gọng kính và mắt kính)  Chăm Sóc Nội Trú Tại Bệnh Viện: $0 Chăm Sóc Sức Khỏe Tại Nhà: $0 Dịch Vụ Cứu Thương: $0 Đưa Đón: $0. Bao gồm cả vé xe buýt theo tháng. Hãy gọi cho American Logistics Company (ALC) theo số (866) 880-3654, đối với người dùng TTY, hãy gọi dịch vụ tiếp âm hoặc Dịch Vụ Tiếp Âm California theo số 711. Để đặt chỗ, hãy gọi điện từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, 7 giờ sáng - 6 giờ tối (Giờ Chuẩn Thái Bình Dương). Hãy gọi ít nhất 5 ngày trước lịch hẹn của quý vị. Xét Nghiệm Chẩn Đoán, Chụp X-quang & Dịch Vụ trong Phòng Xét Nghiệm: $0 Thiết Bị Y Tế Lâu Bền: $0 Dịch Vụ Tại Nhà và Cộng Đồng (HCBS): $0 Chương Trình Cung Cấp Dịch Vụ Tại Cộng Đồng Dành Cho Người Trưởng Thành (CBAS): $0 Chăm Sóc Dài Hạn bao gồm dịch vụ chăm sóc và cơ sở giam giữ: $0 Khoản trợ cấp dịch vụ tiện ích $40 cho các dịch vụ tiện ích được đài thọ. Quý vị phải hội đủ điều kiện cho quyền lợi này. Quý vị không phải thanh toán bất kỳ chi phí nào cho lượng thuốc đủ dùng trong một tháng hoặc lâu dài Với IEHP DualChoice, quý vị không phải thanh toán bất kỳ chi phí nào cho các loại thuốc được bao trả miễn là quý vị tuân thủ theo các quy tắc của chương trình. Thuốc bậc 1 là: các loại thuốc gốc, thuốc biệt dược và thuốc tương tự sinh học. Chúng có khoản đồng thanh toán là $0. Sau khi chương trình bảo hiểm của quý vị bắt đầu với IEHP DualChoice, quý vị phải nhận được các dịch vụ y tế và dịch vụ thuốc theo toa trong mạng lưới IEHP DualChoice. Để tìm hiểu thêm về các quyền lợi, khoản chia sẻ chi phí, điều kiện và giới hạn áp dụng của chương trình, hãy tham khảo Cẩm Nang Hội Viên của IEHP DualChoice. Tóm Tắt Quyền Lợi Năm 2023 (PDF) Thông Báo Thay Đổi Hàng Năm 2023 (PDF) Cẩm Nang Hội Viên IEHP DualChoice năm 2023 (PDF) Quý vị sẽ cần phần mềm Adobe Acrobat Reader 6.0 trở lên để đọc được các tệp PDF. Nhấp vào đây để tải bản sao miễn phí Adobe Acrobat Reader.Bằng cách nhấp vào liên kết này, quý vị sẽ rời khỏi trang web của IEHP DualChoice.  Phí Bảo Hiểm của Chương Trình Có một khoản phí bảo hiểm hàng tháng từ $0-$38.90 cho IEHP DualChoice. Quý vị có thể đủ điều kiện nhận “Trợ giúp Bổ sung” có thể giúp giảm phí bảo hiểm hàng tháng của quý vị. Khoản Khấu Trừ của Chương Trình Chương trình IEHP DualChoice không áp dụng khoản khấu trừ. Vì quý vị đủ điều kiện tham gia Medi-Cal, quý vị đủ tiêu chuẩn và sẽ nhận được “Hỗ Trợ Bổ Sung” từ Medicare để thanh toán các chi phí chương trình thuốc theo toa của quý vị. Quý vị không cần làm gì thêm để nhận được Hỗ Trợ Bổ Sung này.  Quý vị có thể nhận thêm hỗ trợ để thanh toán cho các phí bảo hiểm và chi phí chương trình thuốc theo toa của mình. Để xem quý vị có đủ điều kiện nhận thêm hỗ trợ không, quý vị có thể liên hệ: 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227). , Người dùng TTY xin gọi (877) 486-2048, 24 giờ mỗi ngày/7 ngày một tuần Văn Phòng An Sinh Xã Hội theo số (800) 772-1213 từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối, Thứ Hai đến Thứ Sáu, người dùng TTY nên gọi số (800) 325-0778; hoặc Văn Phòng Medicaid Tiểu Bang của Quý Vị Cách nhận điều phối dịch vụ chăm sóc Quý vị có cần hỗ trợ nhận dịch vụ chăm sóc mà quý vị cần không? Một đội ngũ chăm sóc có thể hỗ trợ quý vị. Một đội ngũ chăm sóc có thể bao gồm bác sĩ của quý vị, một điều phối viên dịch vụ chăm sóc hoặc một chuyên gia y tế khác mà quý vị chọn. Điều phối viên dịch vụ chăm sóc là người được đào tạo để giúp quý vị quản lý dịch vụ chăm sóc mà quý vị cần. Quý vị sẽ có một điều phối viên dịch vụ chăm sóc khi quý vị ghi danh tham gia IEHP DualChoice. Người này cũng sẽ giới thiệu quý vị đến các nguồn lực hỗ trợ từ cộng đồng nếu IEHP DualChoice không cung cấp các dịch vụ mà quý vị cần. Để nói chuyện với điều phối viên chăm sóc, vui lòng gọi Ban Dịch vụ Hội viên của DualChoice của IEHP theo số (877) 273-IEHP (4347), 8 giờ sáng - 8 giờ tối (PST), 7 ngày một tuần, kể cả ngày lễ. Người dùng TTY vui lòng gọi số 1-800-718-4347. Cho Phép Trước và Bảo Hiểm Ngoài Mạng Lưới  Quý vị có thể nhận được những loại chăm sóc y tế nào và các dịch vụ khác mà không cần được Nhà cung cấp Dịch vụ Chăm sóc Chính (PCP) chấp thuận trước trong IEHP DualChoice (HMO D-SNP)? Quý vị có thể nhận được các dịch vụ như các dịch vụ được nêu dưới đây khi không được sự phê duyệt trước từ Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Chăm Sóc Chính (PCP). Chăm sóc sức khỏe định kỳ cho phụ nữ, bao gồm khám vú, chụp sàng lọc quang tuyến vú (chụp X-quang vú), xét nghiệm Pap và khám vùng chậu miễn là quý vị nhận được các dịch vụ này từ một nhà cung cấp trong mạng lưới. Tiêm phòng cúm miễn là quý vị nhận được dịch vụ này từ nhà cung cấp trong mạng lưới. Dịch vụ cấp cứu từ nhà cung cấp trong mạng lưới hoặc từ nhà cung cấp ngoài mạng lưới. Dịch vụ chăm sóc khẩn cấp cần thiết từ các nhà cung cấp trong mạng lưới hoặc từ các nhà cung cấp ngoài mạng lưới khi các nhà cung cấp trong mạng lưới tạm thời không thể cung cấp dịch vụ hoặc không thể tiếp cận, như khi quý vị tạm thời đang ở bên ngoài khu vực phục vụ của chương trình. Dịch vụ chạy thận mà quý vị nhận được tại cơ sở chạy thận được Medicare chứng nhận khi quý vị tạm thời đang ở bên ngoài khu vực phục vụ của chương trình. (Nếu có thể, vui lòng gọi điện cho Ban Dịch Vụ Hội Viên của IEHP DualChoice trước khi quý vị rời khỏi khu vực phục vụ để chúng tôi có thể sắp xếp cho quý vị tiếp tục được chạy thận khi quý vị đi xa.) Cách nhận dịch vụ chăm sóc từ bác sĩ chuyên khoa và các nhà cung cấp trong mạng lưới khác Bác sĩ chuyên khoa là bác sĩ chung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho một loại bệnh cụ thể hoặc một bộ phận cơ thể. Có nhiều loại bác sĩ chuyên khoa. Dưới đây là một số ví dụ: Bác sĩ ung thư chăm sóc cho bệnh nhân bị ung thư. Bác sĩ tim mạch chăm sóc cho bệnh nhân bị bệnh tim. Bác sĩ chỉnh hình chăm sóc cho bệnh nhân mắc một số bệnh về xương, khớp hoặc cơ. Quý vị sẽ thường thăm khám với PCP của mình trước cho hầu hết các nhu cầu chăm sóc sức khỏe định kỳ như kiểm tra sức khỏe thể chất, tiêm chủng, v.v. Khi PCP của quý vị cho rằng quý vị cần được điều trị hoặc các vật tư chuyên khoa, PCP của quý vị sẽ cần nhận được sự cho phép trước (phê duyệt trước) từ Chương Trình và/hoặc nhóm y khoa. Đây được gọi là giấy giới thiệu. PCP của quý vị sẽ gửi giấy giới thiệu đến chương trình hoặc nhóm y khoa của quý vị. Điều rất quan trọng là quý vị phải nhận được giấy giới thiệu (phê duyệt trước) từ PCP của mình trước khi thăm khám với bác sĩ chuyên khoa của Chương Trình hoặc một số nhà cung cấp dịch vụ khác. Nếu quý vị không có giấy giới thiệu (phê duyệt trước) trước khi quý vị nhận các dịch vụ từ bác sĩ chuyên khoa, thì quý vị có thể phải tự thanh toán cho các dịch vụ này. PCP thường được liên kết với một số bệnh viện và bác sĩ chuyên khoa. Khi quý vị chọn PCP, điều đó cũng xác định bệnh viện và bác sĩ chuyên khoa mà quý vị có thể sử dụng.  Nếu bác sĩ chuyên khoa hoặc nhà cung cấp dịch vụ khác rời khỏi chương trình thì sao? Đôi khi, bác sĩ chuyên khoa, phòng khám, bệnh viện hoặc nhà cung cấp dịch vụ khác mà quý vị đang sử dụng có thể rời khỏi chương trình. Khi nhà cung cấp rời khỏi mạng lưới, chúng tôi sẽ gửi cho quý vị một lá thư thông báo về nhà cung cấp mới của quý vị qua đường bưu điện. Nếu quý vị muốn sử dụng một nhà cung cấp khác, vui lòng gọi cho Ban Dịch Vụ Hội Viên của IEHP DualChoice và chúng tôi có thể hỗ trợ quý vị tìm và chọn một nhà cung cấp khác. Cách nhận dịch vụ chăm sóc từ nhà cung cấp ngoài mạng lưới Khi bác sĩ của quý vị khuyến cáo sử dụng các dịch vụ không có trong mạng lưới của chúng tôi, quý vị có thể nhận các dịch vụ này từ nhà cung cấp ngoài mạng lưới. Để nhận các dịch vụ ngoài mạng lưới, Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Chăm Sóc Chính (PCP) hoặc Bác Sĩ Chuyên Khoa của quý vị phải gửi yêu cầu giấy giới thiệu đến chương trình hoặc nhóm y khoa của quý vị. Tất cả các yêu cầu nhận dịch vụ ngoài mạng lưới đều phải được nhóm y khoa của quý vị phê duyệt trước mới được nhận. IEHP DualChoice (HMO D-SNP) là một Chương trình HMO có hợp đồng với Medicare. Việc ghi danh vào IEHP DualChoice (HMO D-SNP) phụ thuộc vào việc gia hạn hợp đồng. Đây không phải danh sách đầy đủ.  Thông tin trên trang này được cập nhật từ ngày 1 Tháng Mười, 2022. H8894_DSNP_23_3241532_M Pending Accepted

IEHP DualChoice - Các Nguồn Lực Hỗ Trợ Quan Trọng

h Người Đại Diện (PDF) Biểu Mẫu Than Phiền Medicare (bằng cách nhấp vào liên kết này, quý vị sẽ rời khỏi trang web của IEHP DualChoice) Thông Báo Quyền Riêng Tư của IEHP DualChoice mô tả cách thông tin y tế có thể được sử dụng và tiết lộ, và cách quý vị có thể tiếp cận thông tin này. Thông Báo Quyền Riêng Tư của IEHP DualChoice (PDF) Trung Tâm Dịch Vụ Medicare và Medicaid Liên kết sau sẽ đưa quý vị đến trang web của Trung Tâm Dịch Vụ Medicaid và Medicare, tại đó quý vị có thể xem qua Chính Sách Bằng Chứng Cập Nhật Nhất của CMS bằng cách sử dụng liên kết sau: Chính Sách Bằng Chứng Cập Nhật Nhất của CMS.. Bằng cách nhấp vào liên kết này, quý vị sẽ rời khỏi trang web của IEHP DualChoice. Quý vị sẽ cần Adobe Acrobat Reader 6.0 trở lên để xem các tệp PDF. Quý vị có thể tải bản sao miễn phí bằng cách nhấp vào đây. Bằng cách nhấp vào liên kết này, quý vị sẽ rời khỏi trang web của IEHP DualChoice. IEHP DualChoice (HMO D-SNP) là một Chương trình HMO có hợp đồng với Medicare. Việc ghi danh tham gia IEHP DualChoice (HMO D-SNP) phụ thuộc vào quá trình gia hạn hợp đồng. Thông tin trên trang này được cập nhật từ ngày 1 Tháng Mười, 2022. H8894_DSNP_23_3241532_M Pending Accepted

Special Programs - Alcohol and Drug (SABIRT)

ant to the Department of Health Care Services (DHCS) APL 21-014 (PDF), “Alcohol and Drug SABIRT,” IEHP has updated its requirements for alcohol and substance use screening in the primary care setting. Helpful resources: Correspondence - June 2022 - Alcohol and Drug SABIRT Training Guide (PDF) Screening Tools Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT-C) Brief Addiction Monitor (BAM) (PDF) Cut Down-Annoyed-Guilty-Eye-Opener Adapted to Include Drugs (CAGE-AID) (PDF) Tobacco Alcohol, Prescription Medications and other Substances (TAPS) (PDF) National Institute on Drug Abuse (NIDA) Quick Screen for Adults (PDF) Drug Abuse Screening Test (DAST-10) (PDF) Parents, Partner, Past, and Present (4Ps) for pregnant women and adolescents (PDF) Car, Relax, Alone, Forget, Friends, Trouble (CRAFFT) for non-pregnant adolescents (PDF) Michigan Alcoholism Screening Test Geriatric (MAST-G) alcohol screening for geriatric population (PDF) Assessment Tools Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT) (PDF) Brief Addiction Monitor (BAM) (PDF) NIDA-Modified Alcohol, Smoking and Substance Involvement Screening Test (NM-ASSIST) (PDF) Drug Abuse Screening Test (DAST-20) (PDF) Pamphlets Riverside Brochure (English) (PDF) Riverside Brochure (Spanish) (PDF) San Bernardino Brochure (English) (PDF) San Bernardino Brochure (Spanish) (PDF) You will need Adobe Acrobat Reader 6.0 or later to view the PDF files. You can download a free copy by clicking here.

Sống Lành Mạnh - Bệnh Đậu Mùa Khỉ

ậu mùa khỉ, cùng họ với vi-rút gây bệnh đậu mùa. Bệnh đậu mùa khỉ có nguy hiểm không?  Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) tuyên bố rằng hầu hết những người bị nhiễm bệnh sẽ khỏi bệnh đậu mùa khỉ sau hai đến bốn tuần Những người bị nhiễm vi-rút sẽ xuất hiện phát ban (trông giống như mụn nhọt hoặc mụn nước) có thể gây đau đớn.    Những người có hệ thống miễn dịch yếu, trẻ em dưới 8 tuổi, những người đang mang thai hoặc đang cho con bú và những người có tiền sử bệnh chàm có thể dễ bị bệnh nặng hoặc tử vong hơn.  Các triệu chứng như thế nào? Các triệu chứng phổ biến nhất là:  Sốt hoặc đau đầu nhẹ Đau cơ và đau lưng Sưng hạch bạch huyết Kiệt sức và ớn lạnh Đau họng, nghẹt mũi hoặc ho Phát ban (ví dụ mụn nhọt hoặc mụn nước xuất hiện trên mặt, bên trong miệng và trên các bộ phận cơ thể khác) Nếu quý vị có các triệu chứng bệnh đậu mùa khỉ, vui lòng gọi cho văn phòng Bác sĩ của quý vị. Cách bệnh đầu mùa khỉ lây lan? Bệnh lây lan qua tiếp xúc trực tiếp với người bị phát ban, đóng vảy hoặc dịch cơ thể bị nhiễm bệnh. Nó cũng có thể lây lan qua tiếp xúc trực tiếp. Hoặc nó có thể lây lan khi chạm vào những đồ vật mà những người bị nhiễm bệnh đã chạm vào. Những người không có các triệu chứng bệnh đậu mùa khỉ không thể truyền vi-rút này cho những người khác. Làm thế nào tôi có thể bảo vệ bản thân và gia đình mình? Thực hiện các biện pháp phòng ngừa sau:  Tránh tiếp xúc da kề da với những người bị phát ban trông giống như bệnh đậu mùa khỉ. Tình trạng phát ban này có thể trông giống như mụn nước nhỏ hoặc mụn nhọt và có thể gây ngứa hoặc đau. Tránh tiếp xúc với các bề mặt hoặc vật liệu mà người bị bệnh đậu mùa khỉ đã sử dụng hoặc chạm vào. Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước trong 20 giây hoặc sử dụng chất khử trùng tay chứa cồn. Có vắc-xin cho bệnh đậu mùa khỉ không? JYNNEOS là vắc-xin 2 liều được phát triển để bảo vệ chống lại bệnh đậu mùa khỉ. Quý vị nên tiêm liều thứ hai 4 tuần sau khi tiêm liều đầu tiên. Tham khảo ý kiến của nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị nếu quý vị có nguy cơ phơi nhiễm cao hoặc nếu quý vị đã tiếp xúc với người mắc bệnh đậu mùa khỉ trong vòng 2 tuần qua.  Thuốc kháng vi-rút được sử dụng để điều trị bệnh đậu mùa khỉ có thể được coi là một số trường hợp để điều trị tình trạng nhiễm vi-rút bệnh đậu mùa khỉ. Tham khảo ý kiến với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của qusy vị để biết thêm thông tin.  Ai nên tiêm vắc-xin này? Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) khuyến nghị dùng thuốc này cho những người đã tiếp xúc gần với những người mắc bệnh đậu mùa khỉ. Mặc dù bất kỳ ai tiếp xúc với bệnh đậu mùa khỉ này đều có thể bị nhiễm bệnh, nhưng 98% các ca nhiễm bệnh hiện nay được tìm thấy ở nam giới có quan hệ tình dục đồng giới. Nói chuyện với Bác sĩ của quý vị nếu quý vị cho rằng quý vị đã tiếp xúc với bệnh đậu mùa khỉ. Nếu quý vị có các triệu chứng bệnh đậu mùa khỉ, vui lòng gọi cho văn phòng Bác sĩ của quý vị. Nhấp vào đây để tìm hiểu thêm.  Các tác dụng phụ của vắc-xin là gì? Các tác dụng phụ phổ biến nhất là đau, đỏ và ngứa tại chỗ tiêm vắc-xin. Quý vị cũng có thể bị sốt, nhức đầu, mệt mỏi, buồn nôn, ớn lạnh và đau cơ; tuy nhiên, đây là những dấu hiệu cho thấy vắc-xin đang hoạt động, không phải là bị bệnh. Những tác dụng phụ này có thể kéo dài trong vài tuần. Vắc-xin có an toàn không? Vắc xin là an toàn. Tuy nhiên, quý vị không nên tiêm vắc-xin nếu quý vị bị phản ứng dị ứng nghiêm trọng (sốc phản vệ) sau khi tiêm liều vắc-xin JYNNEOS đầu tiên. Đảm bảo cho nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị biết nếu quý vị bị phản ứng dị ứng nghiêm trọng do tiêm vắc-xin. Tôi có phải thanh toán cho vắc-xin không? Vắc-xin bệnh đậu mùa khỉ là MIỄN PHÍ. Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị phải tiêm vắc-xin cho quý vị bất kể khả năng thanh toán phí chích ngừa của quý vị.   

Mang Thai và Sau Sinh

à giống nhau. Chăm sóc tiền sản càng sớm càng tốt giúp cải thiện cơ hội mang thai và sinh nở khỏe mạnh.  Tiếp nhận dịch vụ chăm sóc hậu sản sau khi sinh cũng quan trọng không kém đối với một người phụ nữ để đảm bảo rằng cô ấy sẽ hồi phục sức khỏe bình thường và nhận được sự giúp đỡ cần thiết để chăm sóc bản thân và con mình. IEHP có các chương trình hỗ trợ cho các Hội Viên đang mang thai của chúng tôi trong suốt thời kỳ mang thai và sau khi sinh.   Ứng Dụng Baby-N-Me     Đây là ứng dụng miễn phí dành cho Hội Viên IEHP đang mang thai hoặc có con dưới 2 tuổi. Trên ứng dụng này, các hội viên đang mang thai có thể nhận được thông tin cập nhật về em bé đang lớn của họ như video siêu âm, nhận được các công cụ tiện dụng như máy tính tăng cân, hoàn thành khảo sát tầm soát chứng trầm cảm sau sinh, đặt lịch hẹn, v.v!    Cha mẹ có con dưới 2 tuổi có thể nhận được các gợi ý và lời khuyên nuôi dạy con cái, thông tin phù hợp với lứa tuổi về sự phát triển của con họ, cách cho ăn và các công cụ để theo dõi sự thay đổi tã, sự tăng trưởng và vắc-xin.  Quý vị có thể tải ứng dụng này miễn phí thông qua iTunes hoặc Google Play Loving Support Loving Support cam kết giúp các bà mẹ đạt được mục tiêu nuôi con bằng sữa mẹ của họ. Chương trình này cung cấp sự giúp đỡ và hỗ trợ trong những ngày đầu tiên về nhà, trở lại làm việc, máy hút sữa, các nhóm hỗ trợ và các câu hỏi mà quý vị có thể có. Quý vị có thể liên hệ với Đường Dây Hỗ Trợ 24/7 của Loving Support theo số  888-451-2499/951-358-7212. Nhân viên nói Tiếng Anh và Tiếng Tây Ban Nha. Các Nguồn Lực Hỗ Trợ Khác Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh: Mang Thai Trầm Cảm Trong Khi Mang Thai và Sau Khi Sinh Con

Yêu Cầu Bảo Hiểm Y Tế của Medi-Cal California

trình cung cấp bảo hiểm sức khỏe, nha khoa và nhãn khoa* cho các cư dân California có thu nhập thấp đủ điều kiện. Ai Có Thể Đăng Ký Tham Gia Chương Trình Medi-Cal và IEHP? Những người sống trong khu vực chúng tôi phục vụ (chủ yếu là tại các quận Riverside và San Bernardino) Người lớn có hoặc không có con, trẻ em, người cao tuổi và những người bị khuyết tật Những người đáp ứng đủ các hướng dẫn về thu nhập và các yêu cầu khác của chương trình Tôi Sẽ Phải Thanh Toán Bao Nhiêu Tiền? Người lớn sẽ không phải trả phí bảo hiểm hàng tháng cho bảo hiểm Medi-Cal. Trẻ em có bảo hiểm Medi-Cal theo Chương Trình Bảo Hiểm Y Tế Trẻ Em (Children’s Health Insurance Program, CHIP) sẽ phải trả mức phí bảo hiểm hàng tháng thấp.  Tôi Sẽ Nhận Được Dịch Vụ Chăm Sóc Nào với Medi-Cal Thông Qua IEHP? Phạm vi bảo hiểm theo chương trình của quý vị bao gồm:  Các dịch vụ ngoại trú (xe cứu thương)* Các dịch vụ cấp cứu Các dịch vụ chuyển giới* Chăm sóc cuối đời và chăm sóc giảm nhẹ* Nhập viện* Chăm sóc sản phụ và trẻ sơ sinh Các dịch vụ sức khỏe tâm thần Thuốc theo toa Phục hồi chức năng và các dịch vụ và thiết bị phục hồi chức năng* Các dịch vụ xét nghiệm và X-quang, như chụp X-quang* Các dịch vụ phòng ngừa và chăm sóc sức khỏe cũng như quản lý bệnh mãn tính Các dịch vụ nhạy cảm Các dịch vụ điều trị rối loạn sử dụng chất gây nghiện Các dịch vụ nhi khoa Các dịch vụ nhãn khoa* Dịch vụ đưa đón y tế trong trường hợp không cấp cứu (Non-emergency medical transportation, NEMT) Dịch vụ đưa đón phi y tế (Non-medical transportation, NMT) Các dịch vụ và hỗ trợ dài hạn (Long-term services and supports, LTSS) Các dịch vụ chăm sóc sức khỏe từ xa  Một số dịch vụ đã liệt kê chỉ được bao trả nếu IEHP hoặc IPA của quý vị phê duyệt trước. Các dịch vụ được bao trả có thể cần được IEHP hoặc IPA hoặc nhóm y khoa của quý vị phê duyệt trước được đánh dấu bằng dấu hoa thị (*). Làm thế nào để tôi có thể đăng ký chương trình Medi-Cal:  Gọi cho các Cố Vấn Ghi Danh của IEHP theo số (866) 294-4347, Thứ Hai – Thứ Sáu, 8 giờ sáng – 5 giờ chiều. Người dùng TTY vui lòng gọi số (800) 720-4347.  Quý vị cũng có thể gọi cho Health Care Options theo số 1-800-430-4263 hoặc truy cập https://protect-us.mimecast.com/s/sz6FCo2lQyfDmo6IopF2xj?domain=healthcareoptions.dhcs.ca.gov . Người dùng TTY nên gọi số 1-800-430-7077. Thông Tin Quan Trọng cho Hội Viên Medi-Cal của IEHP Cẩm Nang Hội Viên Medi-Cal (PDF) giải thích cách nhận dịch vụ chăm sóc với IEHP và các quyền lợi được chương trình bao trả. Hướng Dẫn Sử Dụng Cẩm Nang Hội Viên IEHP để Nhận Quyền Lợi Medi-Cal (PDF) - Hướng dẫn này giúp quý vị tìm những thông tin quan trọng về các quyền lợi và dịch vụ trong Cẩm Nang Hội Viên IEHP của quý vị. Danh Bạ Các Nhà Thuốc và Các Nhà Cung Cấp của Medi-Cal (PDF): liệt kê mạng lưới và các tùy chọn không ngừng được mở rộng của chúng tôi để quý vị nhận được các dịch vụ chăm sóc cần thiết một cách nhanh chóng – cả ngày lẫn đêm.  Quý vị sẽ cần phần mềm Adobe Acrobat Reader 6.0 trở lên để đọc được các tệp PDF. Tải về bản sao miễn phí bằng cách nhấp vào Adobe Acrobat Reader.     

Chương Trình Tiếp Cận Mở MediCal - Chương Trình Tiếp Cận Mở

đứa trẻ một cuộc sống tốt đẹp hơn và tương lai tốt hơn. Nhiều trẻ em tham gia dịch vụ chăm sóc nuôi dưỡng với một danh sách các vấn đề về sức khỏe thể chất hoặc hành vi. Do thay đổi chỗ ở, những vấn đề này thường không được điều trị. Bằng cách đẩy nhanh quy trình thăm khám với Bác Sĩ, Chương Trình Tiếp Cận Mở giúp con quý vị dễ dàng nhận được dịch vụ chăm sóc y tế liên tục. Dù quý vị sống ở đâu tại Inland Empire, con quý vị có thể thăm khám với bất kỳ Bác Sĩ nào trong mạng lưới. Ngoài ra, chương trình của chúng tôi cung cấp cho con quý vị nhiều dịch vụ mà quý vị sẽ không tìm thấy với hệ thống Medi-Cal thông thường. Cách Chương Trình Tiếp Cận Mở giúp con quý vị nhận được dịch vụ chăm sóc sức khỏe theo cách đơn giản hơn: Con quý vị có thể thăm khám với bất kỳ PCP nào trong mạng lưới rộng lớn của chúng tôi. Quý vị có thể thay đổi Bác Sĩ bất kỳ lúc nào, vì bất kỳ lý do gì. IEHP sẽ giúp quý vị tìm kiếm một Bác Sĩ. Hãy gọi 1-800-440-IEHP (4347) / TTY (800) 718-4347. Chương Trình cung cấp cho Bác Sĩ của quý vị hồ sơ tiểu sử sức khỏe của con quý vị (tiêm chủng, các loại thuốc, kiểm tra sức khỏe) để Bác Sĩ không cần phỏng đoán. Nếu quý vị quên Thẻ ID Hội Viên IEHP hoặc Thẻ Nhận Diện Người Thụ Hưởng (BIC) của mình, thì Bác Sĩ Chương Trình Tiếp Cận Mở có thể truy cập trực tuyến và nhanh chóng xác nhận tính đủ điều kiện của con quý vị. Quý vị và con quý vị sẽ nhận được các dịch vụ bổ sung miễn phí: Giúp con quý vị luôn cảm thấy khỏe mạnh mà không tốn kém Các Chương Trình Chăm Sóc Sức Khỏe như chương trình chăm sóc người mắc bệnh hen suyễn hoặc tiểu đường.  Duy trì sức khỏe và an toàn cho con quý vị cũng như nhận được các phần quà mà cha mẹ yêu thích như ghế ngồi ô tô cho trẻ sơ sinh, các loại vitamin cho trẻ em và mũ bảo hiểm đi xe đạp. Một nhóm hỗ trợ quý vị chăm sóc con quý vị bị mắc bệnh mạn tính. Phối hợp với Bác Sĩ của con quý vị, chúng tôi gọi điện cho quý vị để đảm bảo rằng con quý vị nhận được dịch vụ chăm sóc phù hợp. Chúng tôi thậm chí sẽ giúp quý vị nếu như quý vị phải giải quyết quá nhiều việc như thăm khám với Bác Sĩ, xét nghiệm hoặc mua thuốc men. Các Nguồn Lực Hỗ Trợ Quan Trọng Danh Bạ Nhà Cung Cấp Chương Trình Tiếp Cận Mở (PDF) Để nhận thêm thông tin về Chương Trình Tiếp Cận Mở, hãy gọi cho Chuyên Gia Chăm Sóc Nuôi Dưỡng IEHP theo số (800) 706-4347, Thứ Hai–Thứ Sáu, 8 giờ sáng-5 giờ chiều. Quý vị sẽ cần phần mềm Adobe Acrobat Reader 6.0 trở lên để đọc được các tệp PDF. Tải về bản sao miễn phí Nhấp vào Adobe Acrobat Reader. 

IEHP DualChoice - Cách Tiếp Cận Dịch Vụ Chăm Sóc

i của chúng tôi vì trong một số ít các trường hợp ngoại lệ, khi là hội viên của chương trình, quý vị phải sử dụng các nhà cung cấp trong mạng lưới để nhận được các dịch vụ và dịch vụ chăm sóc y tế của mình. Các trường hợp ngoại lệ duy nhất là các trường hợp cấp cứu, dịch vụ chăm sóc khẩn cấp cần thiết khi không thể sử dụng mạng lưới (thường là khi quý vị ở ngoài khu vực), các dịch vụ chạy thận ngoài khu vực, và các trường hợp mà IEHP DualChoice Cal MediConnect Plan (Chương Trình Medicare - Medicaid) cho phép sử dụng các nhà cung cấp ngoài mạng lưới. Nhà cung cấp Trong Mạng Lưới là gì? Nhà cung cấp trong mạng lưới là các bác sĩ và các chuyên gia chăm sóc sức khỏe khác, các nhóm y khoa, bệnh viện và các cơ sở chăm sóc sức khỏe khác có ký hợp đồng với chúng tôi để chấp nhận khoản thanh toán của chúng tôi dưới dạng khoản thanh toán đầy đủ. Chúng tôi đã sắp xếp cho các nhà cung cấp này để họ cung cấp các dịch vụ được bao trả cho các hội viên trong chương trình của chúng tôi. Tất cả các nhà cung cấp tham gia chương trình của chúng tôi cũng ký hợp đồng với chúng tôi để cung cấp các quyền lợi Medi-Cal được bao trả. Tìm một Bác Sĩ Sử dụng Danh Bạ Nhà Cung Cấp và Nhà Thuốc của IEHP DualChoice dưới đây để tìm một nhà cung cấp trong mạng lưới: Danh Bạ Nhà Cung Cấp và Nhà Thuốc của IEHP DualChoice năm 2023 (PDF) Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Chăm Sóc Chính (PCP) và vai trò của họ trong Chương Trình của quý vị là gì? PCP là Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Chăm Sóc Chính của quý vị. Quý vị sẽ thường thăm khám với PCP của mình trước đối với hầu hết các nhu cầu chăm sóc sức khỏe định kỳ của mình. PCP của quý vị cũng sẽ giúp sắp xếp hoặc điều phối cho quý vị nhận được các dịch vụ được bao trả còn lại với tư cách là hội viên Chương Trình của chúng tôi. "Điều phối" các dịch vụ của quý vị bao gồm việc kiểm tra hoặc tư vấn với các nhà cung cấp khác thuộc Chương Trình về dịch vụ chăm sóc của quý vị và tiến trình của nó. Trong đó bao gồm: các lần chụp X-quang của quý vị các xét nghiệm trong phòng thí nghiệm, liệu pháp dịch vụ chăm sóc từ bác sĩ chuyên khoa các lần nhập viện và chăm sóc theo dõi Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Chăm Sóc Chính (PCP) thường được liên kết với một số bệnh viện. Khi quý vị chọn PCP của mình, hãy nhớ những điều sau: Quý vị phải chọn PCP của mình từ Danh Bạ Nhà Cung Cấp và Nhà Thuốc của quý vị. Gọi điện cho Ban Dịch Vụ Hội Viên của IEHP DualChoice nếu quý vị cần hỗ trợ chọn PCP hoặc thay đổi PCP của mình. Chọn PCP cách nhà quý vị trong khoảng 10 dặm hoặc 15 phút. PCP mà quý vị chọn chỉ có thể cho quý vị nhập viện tại một số bệnh viện. Hãy cố gắng chọn một PCP có thể cho quý vị nhập viện tại bệnh viện mà quý vị mong muốn cách nhà quý vị trong khoảng 30 dặm hoặc 45 phút. Một số bệnh viện có các bác sĩ bệnh viện chuyên chăm sóc sức khỏe cho mọi người khi họ nằm viện. Nếu quý vị được nhập viện vào một trong những bệnh viện này, thì bác sĩ bệnh viện có thể phục vụ quý vị với vai trò là người chăm sóc trong suốt thời gian quý vị nằm viện. Khi quý vị được xuất viện, quý vị sẽ trở lại với PCP của mình để nhận các nhu cầu chăm sóc sức khỏe của mình. Nếu quý vị cần thay đổi PCP của mình vì bất kỳ lý do gì, thì bệnh viện và bác sĩ chuyên khoa của quý vị cũng có thể thay đổi. PCP của quý vị cần nói được ngôn ngữ của quý vị. Tuy nhiên, PCP của quý vị luôn có thể sử dụng Dịch Vụ Đường Dây Hỗ Trợ Ngôn Ngữ để nhận hỗ trợ từ thông dịch viên, nếu cần. Nếu quý vị không chọn PCP khi quý vị tham gia IEHP DualChoice, thì chúng tôi sẽ chọn PCP thay cho quý vị. Chúng tôi sẽ gửi cho quý vị Thẻ ID kèm theo thông tin PCP của quý vị. Hãy nhớ quý vị có thể yêu cầu thay đổi PCP của mình bất kỳ lúc nào. Quý vị có thể thay đổi Bác Sĩ (và bệnh viện) của mình vì bất kỳ lý do gì (một lần mỗi tháng). Nếu IEHP nhận được yêu cầu thay đổi của quý vị trước ngày 25 hàng tháng, thì thay đổi sẽ có hiệu lực vào ngày đầu tiên của tháng tiếp theo; nếu IEHP nhận được yêu cầu thay đổi của quý vị sau ngày 25 hàng tháng, thì thay đổi sẽ có hiệu lực vào ngày đầu tiên của tháng sau nữa (đối với một số nhà cung cấp, quý vị có thể cần giấy giới thiệu từ PCP của mình).  Cách Nhận Dịch Vụ Chăm Sóc từ Bác Sĩ Chuyên Khoa Quý vị sẽ thường thăm khám với Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Chăm Sóc Chính (PCP) của mình trước cho hầu hết các nhu cầu chăm sóc sức khỏe định kỳ như kiểm tra sức khỏe thể chất, tiêm chủng, v.v. Khi PCP của quý vị cho rằng quý vị cần được điều trị hoặc các vật tư chuyên khoa, PCP của quý vị sẽ cần nhận được sự cho phép trước (phê duyệt trước) từ Chương Trình và/hoặc nhóm y khoa. Đây được gọi là giấy giới thiệu. PCP của quý vị sẽ gửi giấy giới thiệu đến chương trình hoặc nhóm y khoa của quý vị.  Điều rất quan trọng là quý vị phải nhận được giấy giới thiệu (phê duyệt trước) từ PCP của mình trước khi thăm khám với bác sĩ chuyên khoa của Chương Trình hoặc một số nhà cung cấp dịch vụ khác. Nếu quý vị không có giấy giới thiệu (phê duyệt trước) trước khi quý vị nhận các dịch vụ từ bác sĩ chuyên khoa, thì quý vị có thể phải tự thanh toán cho các dịch vụ này. Quý vị nên làm gì nếu quý vị đang ở bên ngoài khu vực phục vụ của chương trình khi quý vị có nhu cầu chăm sóc khẩn cấp? Giả sử rằng quý vị đang tạm thời ở bên ngoài khu vực phục vụ của chương trình, nhưng vẫn ở trong lãnh thổ Hoa Kỳ. Nếu quý vị có nhu cầu chăm sóc khẩn cấp, thì quý vị sẽ không thể tìm thấy hoặc nhận được dịch vụ chăm sóc từ nhà cung cấp trong mạng lưới của chương trình. Trong tình huống này (khi quý vị đang ở bên ngoài khu vực phục vụ và không thể nhận được dịch vụ chăm sóc từ nhà cung cấp trong mạng lưới), chương trình của chúng tôi sẽ bao trả cho các dịch vụ chăm sóc khẩn cấp cần thiết mà quý vị nhận được từ bất kỳ nhà cung cấp nào. Chương trình của chúng tôi không bao trả cho dịch vụ chăm sóc khẩn cấp cần thiết hoặc bất kỳ dịch vụ chăm sóc nào khác nếu quý vị nhận được các dịch vụ chăm sóc đó bên ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ. Thay đổi Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Chăm Sóc Chính (PCP) của quý vị Quý vị có thể thay đổi PCP của mình vì bất kỳ lý do gì, bất kỳ lúc nào. Ngoài ra, PCP của quý vị cũng có thể rời khỏi mạng lưới các nhà cung cấp của chương trình và quý vị sẽ phải tìm PCP mới. Nếu điều này xảy ra, thì quý vị sẽ phải chuyển sang một nhà cung cấp khác tham gia Chương Trình của chúng tôi. Nếu PCP của quý vị rời khỏi Chương Trình của chúng tôi, thì chúng tôi sẽ thông báo cho quý vị biết và giúp quý vị chọn một PCP khác để quý vị có thể tiếp tục nhận được các dịch vụ được bao trả. Dịch Vụ Hội Viên của IEHP DualChoice có thể hỗ trợ quý vị tìm và chọn một nhà cung cấp khác. Quý vị có thể thay đổi Bác Sĩ của mình bằng cách gọi điện cho Ban Dịch Vụ Hội Viên của IEHP DualChoice. Vui lòng gọi cho Dịch Vụ Hội Viên của IEHP DualChoice theo số (877) 273-IEHP (4347), 8 giờ sáng-8 giờ tối (Giờ Thái Bình Dương), 7 ngày một tuần, kể cả ngày nghỉ. Người dùng TTY vui lòng gọi số (800) 718-4347. Để biết thêm thông tin về nhà cung cấp trong mạng lưới, hãy tham khảo Chương 1 trong Cẩm Nang Hội Viên IEHP DualChoice. IEHP DualChoice (HMO D-SNP) là một Chương trình HMO có hợp đồng với Medicare. Việc ghi danh vào IEHP DualChoice (HMO D-SNP) phụ thuộc vào việc gia hạn hợp đồng. Đây không phải danh sách đầy đủ.  Quý vị sẽ cần phần mềm Adobe Acrobat Reader 6.0 trở lên để đọc được các tệp PDF. Nhấp vào đây để tải bản sao miễn phí bằng cách nhấp vào Adobe Acrobat Reader.  Thông tin trên trang này được cập nhật từ ngày 1 Tháng Mười, 2022 H8894_DSNP_23_3241532_M Pending Accepted

Provider Resources - Additional Resources & Tools

ols Menu Click on the following links to jump to that specific section: After Hours Care After Hours Phone Numbers IEHP Access Standards IEHP Direct Adult Hospitalists LabCorp Locations Urgent Care Clinics After Hours Care IEHP Providers can direct Members to access care after hours. After hour care includes the 24-Hour Nurse Advice Line, DocOnline and Urgent Care Clinics. Fever? Pain? Cold? Call our 24-Hour Nurse Advice Line --> Your Members can call the IEHP 24-Hour Nurse Advice Line for medical advice anytime, day or night: 1-888-244-IEHP (4347) DocOnline, an extension to the Nurse Advice Line, allows Members to speak with a board-certified Physician for advice after hours using telephonic and/or video devices. DocOnline Physicians will triage, assess, and provide diagnoses for minor acute conditions. Physicians may also give treatment advice, refill select prescriptions and refer Members for in-person care. DocOnline FAQs (PDF) Prescription Medication Refill List (PDF) (Back to Additional Resources Menu) After Hours Phone Numbers for Coverage Determination and Expedited Appeals IEHP DualChoice (HMO D-SNP) Members The following numbers are to be used for after hour requests: Coverage Determinations: Phone: (888) 860-1297 Expedited Appeals: Phone: (866) 223-4347  Fax: (909) 890-5748 (Back to Additional Resources Menu) IEHP Access Standards On an annual basis, IEHP conducts the Appointment Availability Access Study. All Members must receive access to all covered services without regard to sex, race, color, religion, ancestry, national origin, creed, ethnic group identification, age, mental disability, physical disability, medical condition, genetic information, marital status, gender, gender identity, sexual orientation, or identification with any other persons or groups defined in Penal Code Section 422.56, except as needed to provide equal access to Limited English Proficiency (LEP) Members or Members with disabilities, or as medically indicated. Appointment Standards for All Provider Types (PDF)| Last Revised: 12/12/2022 Appointment Standards for Behavioral Health (PDF)| Last Revised: 01/11/2023 (Back to Additional Resources Menu) IEHP Direct Adult Hospitalists Direct Adult Hospitalist (PDF) | Last Revised: 02/27/2023 (Back to Additional Resources Menu) LabCorp Locations A listing of LabCorp Patient Service Centers around the Inland Empire can be found below: LabCorp Patient Service Centers (PDF) LabCorp Patient Service Centers at Walgreens (PDF) (Back to Additional Resources Menu)   Urgent Care Clinics --> Any of your IEHP Members needing medical attention may visit an Urgent Care Clinic after regular business office hours and on weekends. A listing of all Urgent Care Clinics is found on the IEHP Doctor Search. (Back to Additional Resources Menu) You will need Adobe Acrobat Reader 6.0 or later to view the PDF files. You can download a free copy by clicking here.

Ban Quản Trị - Dawn Rowe

ợc bổ nhiệm vào Ban Giám Sát Viên vào Tháng Mười Hai, 2018. Trước khi gia nhập Ban Giám Sát Viên, Dawn đã công tác tại Hội Đồng Thị Trấn Thung Lũng Yucca từ năm 2010 đến năm 2014. Dawn đã được cử tri Khu Vực Thứ Ba bầu lại và bắt đầu nhiệm kỳ bốn năm dân bầu đầu tiên trong Ban Giám Sát Viên vào Tháng Mười Hai, 2020. Vào Tháng Một, 2021, bà được bổ nhiệm vào Ban Quản Trị IEHP và được bổ nhiệm làm Chủ Tịch vào Tháng Một, 2022. Với tư cách là Giám Sát Viên Khu Vực Thứ Ba của Quận San Bernardino, Rowe đại diện cho một trong những quận lớn nhất quận, bao gồm Lưu Vực Mojave đến các cộng đồng miền núi và thành phố Barstow đến các cộng đồng thung lũng. Với tư cách là Giám Sát Viên cấp Quận, Rowe chú trọng đến mục tiêu biến Quận San Bernardino trở thành môi trường thân thiện với doanh nghiệp, cải thiện cơ sở hạ tầng và tăng cường an toàn công cộng.

Ban Quản Trị - Karen Spiegel

tuyên thệ nhậm chức vào ngày 8 Tháng Một, 2019. Khu Vực Thứ Hai bao gồm các cộng đồng chưa hợp nhất, gồm Coronita, El Cerrito, Home Gardens và Highgrove, và các thành phố gồm Corona, Eastvale, Jurupa Valley, Norco và nửa phía tây của Thành Phố Riverside. Vào Tháng Hai, 2019, bà được bổ nhiệm vào Ban Quản Trị IEHP, được bổ nhiệm làm Phó Chủ Tịch vào năm 2020 và giữ chức Chủ Tịch vào năm 2021. Karen Spiegel bắt đầu sự nghiệp chính trị với tư cách là Thống Đốc Ngân Khố Thành Phố dân bầu của Thành Phố Corona vào năm 1996. Sau sáu năm làm Thống Đốc Ngân Khố, bà đã tham gia cuộc bầu cử đại biểu Hội Đồng Thành Phố vào năm 2002 và phục vụ Thành Phố Corona với tư cách là Ủy Viên Hội Đồng trong 16 năm, giữ chức Thị Trưởng bốn nhiệm kỳ. Những hành động của bà nói lên rất nhiều điều và niềm đam mê đặc biệt cho công việc thực sự khiến bà trở nên khác biệt. Bà khuyến khích cộng đồng tham gia cùng chính quyền Thành Phố và Quận và đã đưa ra nhiều chương trình mới. Bà Karen đã được ghi nhận vì bà có năng lực lãnh đạo trong các vấn đề giao thông vận tải trong khu vực, hoạt động hợp tác và quan hệ đối tác trong khu vực. Không chỉ công tác tại Khu Vực của mình, bà Karen còn đại diện cho Quận Riverside ở cấp Vùng và Tiểu Bang trong nhiều tổ chức và đã phục vụ với vai trò là người lãnh đạo ở một số tổ chức. Bà là một thành viên năng nổ trong cộng đồng và với thái độ "không ngại khó", bà luôn nhiệt tình hăng hái tham gia nhiều hoạt động của người dân, doanh nghiệp và cộng đồng. Trong thời gian công tác, bà nhiều lần được vinh dự nhận các giải thưởng và danh hiệu.

Ban Quản Trị - Andrew Williams

ần và điện tử thông tin liên lạc cho Không Quân Hoa Kỳ trong 20 năm. Ông nhận bằng Cử Nhân chuyên ngành Toán Học tại Đại Học Morehouse năm 1964 và bằng Thạc Sĩ Khoa Học chuyên ngành Quản Lý Hậu Cần tại Học Viện Công Nghệ Không Quân năm 1970.

Ban Quản Trị - Ban Quản Trị

eo hình thức công khai trước công chúng. Xem Chương Trình Cuộc Họp và Nhiều Thông Tin Khác.

Ban Quản Trị - Jeff Hewitt

4 triệu cư dân thuộc sáu thành phố hợp nhất (Thung Lũng Moreno, Calimesa, Beaumont, Banning, Perris và Menifee) cùng hơn 25 cộng đồng chưa hợp nhất. Ông được bổ nhiệm vào Ban Quản Trị IEHP vào Tháng Một, 2020 và được bổ nhiệm làm Phó Chủ Tịch vào Tháng Một, 2022.  Giám Sát Viên Hewitt bắt đầu sự nghiệp công vụ với tư cách là thành viên, và sau đó là chủ tịch của Ủy Ban Hoạch Định Calimesa. Sau đó, ông được bầu vào Hội Đồng Thành Phố Calimesa vào năm 2010 và giữ chức thị trưởng trong ba nhiệm kỳ liên tiếp. Trong thời gian này, ông đã tiên phong dẫn đầu một dự án táo bạo, đó là chuyển các đơn vị cứu hỏa từ cấp quận lên cấp thành phố, giúp Calimesa tiết kiệm gần 3 triệu đô-la trong hai năm đầu tiên, đồng thời tăng gấp đôi số lượng thành viên tổ đội trong mỗi lần điều động. Quan trọng nhất, ông có thể đạt được thành tích trên mà không cần tăng thuế hay phí. Là người gốc Inland Empire, Giám Sát Viên Hewitt luôn tận tâm vào nỗ lực cải thiện chất lượng sống cho tất cả cư dân trong khu vực.

Ban Quản Trị - Eileen Zorn

g, giáo dục, quản lý vận hành, nghiên cứu và cải tiến chất lượng. Vào Tháng Một, 2003, bà được bổ nhiệm vào Ban Quản Trị của IEHP. Tháng Hai, 2015, bà được bổ nhiệm chức vụ Phó Chủ Tịch. Bà Zorn được bổ nhiệm làm Chủ Tịch vào Tháng Hai, 2016. Bà Zorn đã xuất bản nhiều bài báo liên quan đến chăm sóc sức khỏe và đã nhận được một số giải thưởng và danh hiệu trong sự nghiệp của mình. Bà có bằng Cử Nhân chuyên ngành Điều Dưỡng tại Đại Học Columbia Union ở Takoma Park, Maryland và bằng Thạc Sĩ Khoa Học chuyên ngành Điều Dưỡng tại Đại Học Loma Linda vào năm 1976.

Ban Quản Trị - Daniel P. Anderson

lợi nhuận. Ông đã dành mười lăm năm qua để hỗ trợ cho nỗ lực tăng khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho những người có thu nhập thấp và không có bảo hiểm. Vào tháng 4 năm 2008, ông được bổ nhiệm vào Ban Quản Trị của IEHP và giữ chức vụ Phó Chủ Tịch từ Tháng Một, 2018 đến Tháng Mười Hai, 2020. Tiến Sĩ Anderson đã đề cập đến nhu cầu về sức khỏe của những người không có bảo hiểm và không được phục vụ đầy đủ trong nhiều bài giảng và bài thuyết trình của mình trước cộng đồng. Hiện tại, ông là Chủ Tịch/Giám Đốc Điều Hành (CEO) của Tổ Chức Y Tế Cộng Đồng Riverside. Tiến Sĩ Anderson nhận bằng Cử Nhân chuyên ngành Tôn Giáo Học và có Bằng Thạc Sĩ Thần Học và Bằng Tiến Sĩ Đoàn Mục Sư.

Ban Quản Trị - Curt Hagman

vụ trong Quốc Hội Tiểu Bang California từ năm 2008 đến năm 2014 và đại diện cho các cộng đồng thuộc các quận San Bernardino, Orange và Los Angeles. Vào Tháng Một, 2015, ông được bổ nhiệm vào Ban Quản Trị của IEHP, trở thành Phó Chủ Tịch vào Tháng Hai, 2017 và giữ chức Chủ Tịch từ năm 2018–2020. Vào Tháng Một, 2021, Giám Sát Viên Hangman giữ chức vụ Phó Chủ Tịch. Trước khi tranh cử vào chức vụ ở tiểu bang, Giám Sát Viên Hagman đã có bản sơ yếu lý lịch công vụ uyên thâm. Kinh nghiệm làm việc tại chính quyền địa phương của ông bắt đầu với vai trò là Ủy Viên Ban Công Viên/Giải Trí ở Chino Hills, một chức vụ khơi dậy trong ông niềm đam mê ngày càng cháy bỏng đối với dịch vụ công. Giám Sát Viên Hagman được bầu vào Hội Đồng Thành Phố năm 2004 và giữ chức Thị Trưởng năm 2008. Trong thời gian này, ông đã làm việc tại nhiều ủy ban trong khu vực, từ đó ông có cơ hội tiếp xúc với nhiều vấn đề mà người dân trong khu vực đang phải đối mặt. Vào đầu năm 2011, ông cũng được Chủ Tọa Hội Đồng Tiểu Bang bổ nhiệm vào Ban Phân Bổ Kinh Phí của Tiểu Bang, phụ trách làm việc với Văn Phòng Xây Dựng Trường Công Lập để phân bổ kinh phí cho các khu học chánh hiện có nhằm đảm bảo hoạt động xây dựng trường học diễn ra theo đúng quy định.