main content

Tìm Kiếm Kết Quả Cho : " UNIVERSITEIT NYENOORD PHYSICS "

Các Trang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Tin Tức Mới Nhất - IEHP Thúc đẩy Cân bằng với Hoạt động của Thanh thiếu niên

ặp phải trong khi đi học, gia đình và bạn bè, Inland Empire Health Plan (IEHP) cung cấp một lịch trình thông thường về những lớp học vui vẻ – và miễn phí tại các trung tâm nguồn trợ giúp tại cộng đồng của tổ chức.  “Các hoạt động ngoại khóa làm giảm khả năng xảy ra hành vi nguy hiểm ở trẻ em và người trưởng thành trẻ tuổi, cung cấp cảm giác gắn kết và thân thuộc,” Amrita Rai, Giám đốc Lâm sàng Sức khỏe Hành vi Cộng đồng IEHP, nói. “Bất kỳ cơ hội tham gia vào các hoạt động hỗ trợ phát triển cảm xúc lành mạnh có thể tăng lòng tự trọng và khả năng giao tiếp với bạn đồng trang lứa, điều mà sẽ đem lại lợi ích đến tận khi trưởng thành.” Các trung tâm nguồn trợ giúp cộng đồng của IEHP có thể giúp nuôi dưỡng và cải thiện sức khỏe tâm thần cho các cư dân trẻ của Inland Empire. Các trung tâm cung cấp các lớp học và hoạt động bao gồm nhảy Zumba, nghệ thuật sáng tạo, nấu ăn và làm vườn trên cả ba địa điểm của họ ở Riverside, San Bernardino và Victorville. Các buổi hoạt động được tổ chức từ Thứ Hai đến Thứ Bảy và có thể tìm được trên iehp.org. Buổi Cố vấn của Tổng Y sĩ Hoa Kỳ 2021 làm nổi bật hơn nữa  tác động của COVID-19 tới khủng hoảng sức khỏe tâm thần đang diễn ra ở người trẻ tuổi, nêu ra nhu cần cấp thiết để giải quyết những thách thức này trực tiếp thông qua việc cộng đồng cùng các tổ chức liên bang hành động phối hợp và bằng cách nhận thức được sức khỏe tâm thần là một phần thiết yếu của sức khỏe tổng thể. Khái niệm này không hề mới đối với IEHP, hiện tại đang hợp tác với vô số tổ chức cộng đồng và Cơ quan Giáo dục Địa phương để mở rộng các dịch vụ sức khỏe hành vi trong và gần trường học (Student Behavioral Health Incentive Program, Chương trình Thúc đẩy Sức khỏe Hành vi của Học sinh).  Chương trình bảo hiểm y tế cũng đang tìm hiểu các cơ hội để thêm nhiều hơn nữa các lớp học và hoạt động miễn phí cho thanh thiếu niên và người lớn trẻ tuổi vào trung tâm của họ thông qua quan hệ hợp tác với Young Visionaries Youth Leadership Academy.   “Chúng tôi rất mong được thêm nhiều niềm vui hơn vào lịch trình trung tâm của chúng trong những tuần và tháng tới,” Delia Orosco, Quản lý Trung Tâm Nguồn Trợ Giúp Cộng Đồng IEHP Victorville, chia sẻ. “Các trung tâm của chúng tôi hoạt động như một không gian an toàn cho tất cả những người tới trung tâm, bất kể độ tuổi, để thực sự bộc lộ bản thân họ và chúng tôi rất coi trọng điều đó.” Để tìm hiểu thêm về Trung Tâm Nguồn Trợ Giúp Cộng Đồng IEHP và lịch của các lớp học, hãy truy cập iehp.org.  

Tin Tức Mới Nhất - Chương Trình Thử Nghiệm của IEHP Được Xuất Bản trong Tạp Chí Journal of Managed Care & Specialty Pharmacy

pire Health Plan sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để quản lý việc sử dụng thuốc của Hội Viên. Gần đây, Chương trình này được xuất bản trong Tạp ChíJournal of Managed Care & Specialty Pharmacy. Với việc sử dụng nền tảng AI nâng cao, dữ liệu chương trình chăm sóc sức khỏe và dược sĩ lâm sàng (được đào tạo về quản lý bệnh và CMM) có thể tương tác với Hội Viên qua điện thoại và tăng cường điều phối dịch vụ chăm sóc, giảm 15,2% các nguy cơ tương tác thuốc, giảm 15% số ca đến phòng cấp cứu, giảm 9% số ca nhập viện, v.v.   Lưu ý đến khả năng của chương trình thử nghiệm trong việc cải thiện đáng kể kết quả sức khỏe của Hội Viên và giảm tình trạng dùng thuốc, Tạp Chí Journal of Managed Care & Specialty Pharmacy ước tính rằng mỗi năm, chương trình Medicaid (Medi-Cal) của California có thể tiết kiệm hơn 1 tỷ USD nhờ áp dụng các biện pháp của chương trình cho một nhóm bệnh nhân tương tự. Ông Michael Blatt, Giám Đốc Lâm Sàng về Chiến Lược Nhà Thuốc và Sản Phẩm tại IEHP cho biết: “Nghiên cứu này khẳng định rằng chương trình Quản Lý Thuốc Điều Trị cho bệnh nhân Medicaid là cần thiết để tối ưu hóa dịch vụ chăm sóc bệnh nhân”. Số người tham gia chương trình thử nghiệm gồm 2.150 Hội Viên IEHP từ 40 đến 60 tuổi với mức sử dụng trung bình 25 loại thuốc được kê toa để điều trị các bệnh mạn tính. Tiến sĩ Edward Jai, Giám Đốc Cấp Cao Phụ Trách Dịch Vụ Dược Phẩm tại IEHP cho biết: “Chương trình quản lý thuốc toàn diện này do các dược sĩ xây dựng và được công nghệ ra quyết định mới hỗ trợ, cho phép chúng tôi thuê một đội ngũ hỗ trợ cho từng Hội Viên bằng cách kết nối đúng Hội Viên với các tài nguyên phù hợp vào đúng thời điểm”. Để chia sẻ kiến thức bổ sung về nỗ lực này và hỗ trợ các chương trình chăm sóc sức khỏe khác muốn tận dụng AI vào chương trình CMM, Tiến sĩ Jai sẽ giới thiệu các bài học và kết quả chương trình tại Hội nghị Nexus năm 2021 của Academy of Managed Care Pharmacy vào ngày 18 tháng 10. Bài trình bày của ông cũng sẽ cung cấp thông tin chi tiết về Chương Trình Điều Soát Thuốc của IEHP. Chương trình này cũng góp phần giảm số ca nhập viện và tái nhập viện. Để biết thêm thông tin về nghiên cứu này, vui lòng truy cập vào trang web jmcp.org.

Tin Tức Mới Nhất - IEHP Thúc đẩy Cân bằng với Hoạt động của Thanh thiếu niên

ặp phải trong khi đi học, gia đình và bạn bè, Inland Empire Health Plan (IEHP) cung cấp một lịch trình thông thường về những lớp học vui vẻ – và miễn phí tại các trung tâm nguồn trợ giúp tại cộng đồng của tổ chức.  “Các hoạt động ngoại khóa làm giảm khả năng xảy ra hành vi nguy hiểm ở trẻ em và người trưởng thành trẻ tuổi, cung cấp cảm giác gắn kết và thân thuộc,” Amrita Rai, Giám đốc Lâm sàng Sức khỏe Hành vi Cộng đồng IEHP, nói. “Bất kỳ cơ hội tham gia vào các hoạt động hỗ trợ phát triển cảm xúc lành mạnh có thể tăng lòng tự trọng và khả năng giao tiếp với bạn đồng trang lứa, điều mà sẽ đem lại lợi ích đến tận khi trưởng thành.” Các trung tâm nguồn trợ giúp cộng đồng của IEHP có thể giúp nuôi dưỡng và cải thiện sức khỏe tâm thần cho các cư dân trẻ của Inland Empire. Các trung tâm cung cấp các lớp học và hoạt động bao gồm nhảy Zumba, nghệ thuật sáng tạo, nấu ăn và làm vườn trên cả ba địa điểm của họ ở Riverside, San Bernardino và Victorville. Các buổi hoạt động được tổ chức từ Thứ Hai đến Thứ Bảy và có thể tìm được trên iehp.org. Buổi Cố vấn của Tổng Y sĩ Hoa Kỳ 2021 làm nổi bật hơn nữa  tác động của COVID-19 tới khủng hoảng sức khỏe tâm thần đang diễn ra ở người trẻ tuổi, nêu ra nhu cần cấp thiết để giải quyết những thách thức này trực tiếp thông qua việc cộng đồng cùng các tổ chức liên bang hành động phối hợp và bằng cách nhận thức được sức khỏe tâm thần là một phần thiết yếu của sức khỏe tổng thể. Khái niệm này không hề mới đối với IEHP, hiện tại đang hợp tác với vô số tổ chức cộng đồng và Cơ quan Giáo dục Địa phương để mở rộng các dịch vụ sức khỏe hành vi trong và gần trường học (Student Behavioral Health Incentive Program, Chương trình Thúc đẩy Sức khỏe Hành vi của Học sinh).  Chương trình bảo hiểm y tế cũng đang tìm hiểu các cơ hội để thêm nhiều hơn nữa các lớp học và hoạt động miễn phí cho thanh thiếu niên và người lớn trẻ tuổi vào trung tâm của họ thông qua quan hệ hợp tác với Young Visionaries Youth Leadership Academy.   “Chúng tôi rất mong được thêm nhiều niềm vui hơn vào lịch trình trung tâm của chúng trong những tuần và tháng tới,” Delia Orosco, Quản lý Trung Tâm Nguồn Trợ Giúp Cộng Đồng IEHP Victorville, chia sẻ. “Các trung tâm của chúng tôi hoạt động như một không gian an toàn cho tất cả những người tới trung tâm, bất kể độ tuổi, để thực sự bộc lộ bản thân họ và chúng tôi rất coi trọng điều đó.” Để tìm hiểu thêm về Trung Tâm Nguồn Trợ Giúp Cộng Đồng IEHP và lịch của các lớp học, hãy truy cập iehp.org.  

Tin Tức Mới Nhất - IEHP Thúc đẩy Cân bằng với Hoạt động của Thanh thiếu niên

ặp phải trong khi đi học, gia đình và bạn bè, Inland Empire Health Plan (IEHP) cung cấp một lịch trình thông thường về những lớp học vui vẻ – và miễn phí tại các trung tâm nguồn trợ giúp tại cộng đồng của tổ chức.  “Các hoạt động ngoại khóa làm giảm khả năng xảy ra hành vi nguy hiểm ở trẻ em và người trưởng thành trẻ tuổi, cung cấp cảm giác gắn kết và thân thuộc,” Amrita Rai, Giám đốc Lâm sàng Sức khỏe Hành vi Cộng đồng IEHP, nói. “Bất kỳ cơ hội tham gia vào các hoạt động hỗ trợ phát triển cảm xúc lành mạnh có thể tăng lòng tự trọng và khả năng giao tiếp với bạn đồng trang lứa, điều mà sẽ đem lại lợi ích đến tận khi trưởng thành.” Các trung tâm nguồn trợ giúp cộng đồng của IEHP có thể giúp nuôi dưỡng và cải thiện sức khỏe tâm thần cho các cư dân trẻ của Inland Empire. Các trung tâm cung cấp các lớp học và hoạt động bao gồm nhảy Zumba, nghệ thuật sáng tạo, nấu ăn và làm vườn trên cả ba địa điểm của họ ở Riverside, San Bernardino và Victorville. Các buổi hoạt động được tổ chức từ Thứ Hai đến Thứ Bảy và có thể tìm được trên iehp.org. Buổi Cố vấn của Tổng Y sĩ Hoa Kỳ 2021 làm nổi bật hơn nữa  tác động của COVID-19 tới khủng hoảng sức khỏe tâm thần đang diễn ra ở người trẻ tuổi, nêu ra nhu cần cấp thiết để giải quyết những thách thức này trực tiếp thông qua việc cộng đồng cùng các tổ chức liên bang hành động phối hợp và bằng cách nhận thức được sức khỏe tâm thần là một phần thiết yếu của sức khỏe tổng thể. Khái niệm này không hề mới đối với IEHP, hiện tại đang hợp tác với vô số tổ chức cộng đồng và Cơ quan Giáo dục Địa phương để mở rộng các dịch vụ sức khỏe hành vi trong và gần trường học (Student Behavioral Health Incentive Program, Chương trình Thúc đẩy Sức khỏe Hành vi của Học sinh).  Chương trình bảo hiểm y tế cũng đang tìm hiểu các cơ hội để thêm nhiều hơn nữa các lớp học và hoạt động miễn phí cho thanh thiếu niên và người lớn trẻ tuổi vào trung tâm của họ thông qua quan hệ hợp tác với Young Visionaries Youth Leadership Academy.   “Chúng tôi rất mong được thêm nhiều niềm vui hơn vào lịch trình trung tâm của chúng trong những tuần và tháng tới,” Delia Orosco, Quản lý Trung Tâm Nguồn Trợ Giúp Cộng Đồng IEHP Victorville, chia sẻ. “Các trung tâm của chúng tôi hoạt động như một không gian an toàn cho tất cả những người tới trung tâm, bất kể độ tuổi, để thực sự bộc lộ bản thân họ và chúng tôi rất coi trọng điều đó.” Để tìm hiểu thêm về Trung Tâm Nguồn Trợ Giúp Cộng Đồng IEHP và lịch của các lớp học, hãy truy cập iehp.org.  

Tin Tức Mới Nhất - IEHP Thúc đẩy Cân bằng với Hoạt động của Thanh thiếu niên

ặp phải trong khi đi học, gia đình và bạn bè, Inland Empire Health Plan (IEHP) cung cấp một lịch trình thông thường về những lớp học vui vẻ – và miễn phí tại các trung tâm nguồn trợ giúp tại cộng đồng của tổ chức.  “Các hoạt động ngoại khóa làm giảm khả năng xảy ra hành vi nguy hiểm ở trẻ em và người trưởng thành trẻ tuổi, cung cấp cảm giác gắn kết và thân thuộc,” Amrita Rai, Giám đốc Lâm sàng Sức khỏe Hành vi Cộng đồng IEHP, nói. “Bất kỳ cơ hội tham gia vào các hoạt động hỗ trợ phát triển cảm xúc lành mạnh có thể tăng lòng tự trọng và khả năng giao tiếp với bạn đồng trang lứa, điều mà sẽ đem lại lợi ích đến tận khi trưởng thành.” Các trung tâm nguồn trợ giúp cộng đồng của IEHP có thể giúp nuôi dưỡng và cải thiện sức khỏe tâm thần cho các cư dân trẻ của Inland Empire. Các trung tâm cung cấp các lớp học và hoạt động bao gồm nhảy Zumba, nghệ thuật sáng tạo, nấu ăn và làm vườn trên cả ba địa điểm của họ ở Riverside, San Bernardino và Victorville. Các buổi hoạt động được tổ chức từ Thứ Hai đến Thứ Bảy và có thể tìm được trên iehp.org. Buổi Cố vấn của Tổng Y sĩ Hoa Kỳ 2021 làm nổi bật hơn nữa  tác động của COVID-19 tới khủng hoảng sức khỏe tâm thần đang diễn ra ở người trẻ tuổi, nêu ra nhu cần cấp thiết để giải quyết những thách thức này trực tiếp thông qua việc cộng đồng cùng các tổ chức liên bang hành động phối hợp và bằng cách nhận thức được sức khỏe tâm thần là một phần thiết yếu của sức khỏe tổng thể. Khái niệm này không hề mới đối với IEHP, hiện tại đang hợp tác với vô số tổ chức cộng đồng và Cơ quan Giáo dục Địa phương để mở rộng các dịch vụ sức khỏe hành vi trong và gần trường học (Student Behavioral Health Incentive Program, Chương trình Thúc đẩy Sức khỏe Hành vi của Học sinh).  Chương trình bảo hiểm y tế cũng đang tìm hiểu các cơ hội để thêm nhiều hơn nữa các lớp học và hoạt động miễn phí cho thanh thiếu niên và người lớn trẻ tuổi vào trung tâm của họ thông qua quan hệ hợp tác với Young Visionaries Youth Leadership Academy.   “Chúng tôi rất mong được thêm nhiều niềm vui hơn vào lịch trình trung tâm của chúng trong những tuần và tháng tới,” Delia Orosco, Quản lý Trung Tâm Nguồn Trợ Giúp Cộng Đồng IEHP Victorville, chia sẻ. “Các trung tâm của chúng tôi hoạt động như một không gian an toàn cho tất cả những người tới trung tâm, bất kể độ tuổi, để thực sự bộc lộ bản thân họ và chúng tôi rất coi trọng điều đó.” Để tìm hiểu thêm về Trung Tâm Nguồn Trợ Giúp Cộng Đồng IEHP và lịch của các lớp học, hãy truy cập iehp.org.  

Điều Trị Sức Khỏe Hành Vi Medi-Cal

quyền lợi được bao trả duy nhất cho các Hội Viên Được Chẩn Đoán mắc Chứng Rối Loạn Phổ Tự Kỷ nữa. Tiêu chí bảo hiểm đã được mở rộng để bao gồm các Hội Viên IEHP đáp ứng TẤT CẢ các điều kiện dưới đây: Dưới 21 tuổi Có khuyến nghị từ bác sĩ và bác sĩ phẫu thuật được cấp phép hoặc bác sĩ tâm lý được cấp phép về việc các dịch vụ BHT dựa trên bằng chứng là cần thiết về mặt y tế. Ổn định về mặt y tế Không cần theo dõi y tế/điều dưỡng 24 giờ hoặc các thủ thuật được cung cấp tại bệnh viện hoặc cơ sở chăm sóc trung gian cho người bị khuyết tật trí tuệ. Điều Trị Sức Khỏe Hành Vi (Behavioral Health Treatment, BHT) là việc thiết kế, thực hiện và đánh giá các sửa đổi về môi trường, sử dụng các kích thích và hậu quả hành vi, để tạo ra sự cải thiện đáng kể về mặt xã hội đối với hành vi của con người, bao gồm việc quan sát trực tiếp, đánh giá và phân tích chức năng của các mối quan hệ giữa môi trường và hành vi. Dịch vụ BHT dạy các kỹ năng bằng cách sử dụng việc quan sát và tăng cường hành vi hoặc thông qua việc nhắc nhở để dạy từng bước của hành vi cần đạt được. Các dịch vụ BHT dựa trên bằng chứng đáng tin cậy và không phải thử nghiệm. Quá trình điều trị có thể hoặc không bao gồm Phân Tích Hành Vi Ứng Dụng (Applied Behavioral Analysis, ABA). BHT là cần thiết về mặt y tế sau khi Nhà cung cấp đã hoàn thành việc giám sát và sàng lọc khả năng phát triển toàn diện và đã khuyến nghị các dịch vụ BHT được bảo hành về mặt lâm sàng để điều trị các hành vi không phù hợp tiến triển lâu dài và/hoặc các chẩn đoán có thể được điều chỉnh hoặc cải thiện bằng các dịch vụ BHT. Các hành vi không bình thường bao gồm nhưng không giới hạn ở việc tự gây thương tích, gây hấn và các khiếm khuyết về kỹ năng ngôn ngữ, kỹ năng sống hàng ngày và kỹ năng xã hội. Các PCP sẽ tiếp tục giới thiệu một Hội Viên trực tiếp đến Chương Trình Chăm Sóc Sức Khỏe Hành Vi của IEHP để nhận bất kỳ dịch vụ BHT nào và/hoặc để được chẩn đoán bất kể IPA. Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào hoặc muốn yêu cầu PCP của quý vị khám sàng lọc, chẩn đoán và điều trị, thì quý vị có thể gọi cho Dịch Vụ Hội Viên của IEHP theo số 1-800-440-IEHP (4347) / TTY (800) 718-4347, Thứ Hai – Thứ Sáu, 8 giờ sáng – 5 giờ chiều. Chi Phí cho Hội Viên Hội Viên sẽ nhận được các dịch vụ này miễn phí. Hãy truy cập trang Sức Khỏe Tâm Thần của IEHP để biết thông tin sức khỏe tâm thần chung.   

Join Our Network - Ancillary

ly contracted provider. PLEASE NOTE, IEHP is currently not accepting new: DME Hospice Specialty Pharmacy Clinical Laboratories Non-Emergent Medical Transportation (NEMT) Community Based Adult Services (CBAS) outside of the Inland Empire Please check monthly for updates on Network Availability. Prior to extending a contract, we must receive the following documents: 1. Ancillary Provider Network Participation Request Form (PDF) 2. W-9 Form A current Taxpayer Identification Number and Certification Form 3. Liability Insurance Certificate Professional general liability in the minimum amount of One Million Dollars ($1,000,000) per occurrence. Three Million Dollars ($3,000,000) aggregate per year for professional liability. 4. Ownership Information (PDF) Name, Title and Percentage of Ownership 5. Provider Accreditation Certificate 6. CMS/DHCS Passing Site Survey (Approval Letter) Required for each facility 7. California State License (if applicable) Required for each facility 8. Urgent Care Minimum Qualifications (if applicable) All Ages (PDF) Pediatrics (PDF) 9. Medi-Cal Number Ancillary Providers need to successfully enroll in the State's Medi-Cal Program 10. Provider Acknowledgment of Receipt (AOR) (PDF) IEHP is required by State and Federal regulators to maintain an AOR form on file for our Providers signifying your receipt and review of the Policy & Procedure manuals, including annual updates 11. Electronic Remittance Advice (ERA) Form (PDF) Ancillary Providers must complete the ERA form   Contracts Maintenance Request Form can be found here (PDF). Any delay in receiving the above stated documents will affect the effective date of the contract that will be mailed to you.  The contract collateral and other supporting contract documents should be e-mailed to contract@iehp.org. You will need Adobe Acrobat Reader 6.0 or later to view the PDF files. You can download a free copy by clicking here.

Join Our Network - Provider Network Expansion Fund

d is to support the hiring of PCPs, Specialists, and Advanced Practice Providers that will serve the Medi-Cal population in the Inland Empire. Entities that hire qualified candidates are eligible to receive a subsidy up to $75,000 for Advanced Practice Providers, $100,000 for PCPs, and $150,000 for Specialists. All candidates must be a new access point in IEHP's network and not have prior history in the Inland Empire. Please take note of the following: The NEF Program will be targeting specific Provider types. The Provider types and corresponding regions displayed below comprise the list of positions that are currently eligible to receive a subsidy through the NEF Program.   The funding disbursement schedule is as follows:  50% when the qualified candidate completes credentialing 25% when the candidate completes six (6) months of service 25% when the candidate completes one (1) year of service Entities that are interested in receiving support through the NEF Program must submit a complete application to be considered for the funding opportunity. Completed applications and questions should be e-mailed to NEFProgram@iehp.org NEF Program Description (PDF) NEF Application (PDF) You will need Adobe Acrobat Reader 6.0 or later to view the PDF files. You can download a free copy by clicking here. Click on the following links to jump to that specific section: Corona/Temecula/Hemet High Desert Low Desert Mohave Valley Palo Verde Valley Riverside San Bernardino Proper West San Bernardino Corona/Temecula/Hemet Dermatology Family Practice Internal Medicine Pediatrics Cardiac/Thoracic Surgery General Surgery Genetics Neurology OB/GYN Oncology Ophthalmology Orthopedic Surgery Pulmonary Medicine Plastic Surgery Psychiatry Urology   High Desert Family Practice Internal Medicine Pediatrics Allergy and Immunology Cardiac/Thoracic Surgery Cardiology Dermatology General Surgery Genetics Neurology Neurosurgery OB/GYN Oncology/Hematology Ophthalmology Orthopedic Surgery Otolaryngology Pain Management Pediatric Subspecialties Physical Therapy Podiatry Psychiatry Psychology Pulmonary Medicine Rheumatology Speech Therapy Urology   Low Desert Dermatology Family Practice Internal Medicine Pediatrics Allergy and Immunology Cardiology General Surgery Neurology OB/GYN Oncology Ophthalmology Orthopedic Surgery Pain Management Pediatric Surgery Physical Therapy Psychiatry Pulmonary Medicine Rheumatology Urology   Mohave Valley Family Practice Internal Medicine Pediatrics Allergy and Immunology Cardiology Dermatology Gastroenterology General Surgery Nephrology Neurology OB/GYN Oncology Oncology/Hematology Ophthalmology Orthopedic Surgery Otolaryngology Pain Management Psychiatry Pulmonary Medicine Rheumatology Urology   Palo Verde Valley Family Practice Internal Medicine Pediatrics Allergy and Immunology Cardiology Dermatology Endocrinology Gastroenterology General Surgery Neurology OB/GYN Oncology Ophthalmology Orthopedic Surgery Otolaryngology Pain Management Physical Therapy Podiatry Psychiatry Pulmonary Medicine Speech Therapy Urology   Riverside Family Practice Internal Medicine Pediatrics Cardiology Dermatology General Surgery Genetics Neurology OB/GYN Occupational Therapy Oncology Ophthalmology Orthopedic Surgery Pain Management Podiatry Psychiatry Speech Therapy Urology   San Bernardino Proper Family Practice Internal Medicine Pediatrics Allergy and Immunology Dermatology Neurology OB/GYN Oncology Ophthalmology Orthopedic Surgery Pain Management Pediatric Surgery Psychiatry Pulmonary Medicine Urology   West San Bernardino Dermatology Family Practice Internal Medicine Pediatrics Genetics Neurology OB/GYN Oncology Ophthalmology Orthopedic Surgery Pediatric Surgery Plastic Surgery Psychiatry Urology   Updated July 25, 2023    

Clinical Information - High Risk Medications

mance and quality measures to help Medicare beneficiaries make informed decisions regarding health and prescription drug plans. As part of this effort, CMS adopted measures for High Risk Medication (HRM) endorsed by the Pharmacy Quality Alliance (PQA) and the National Quality Forum (NQF). The HRM was developed using existing HEDIS measurement “Drugs to be avoided in the elderly”.  The HRM rate analyzes the percentage of Medicare Part D beneficiaries 65 years or older who have received prescriptions for drugs with a high risk of serious side effects in the elderly. You will need Adobe Acrobat Reader 6.0 or later to view the PDF files. You can download a free copy by clicking Adobe Acrobat Reader. By clicking on this link, you will be leaving the IEHP website. Notices 12/10/2021 IEHP Pharmacy Times (PDF) 01/13/2016 IEHP Pharmacy Times (PDF) 06/17/2013 IEHP Pharmacy Times (PDF) 02/19/2013 IEHP Pharmacy Times (PDF)   Reference IEHP High Risk Medication Drug Alternative(s) Reference Guide (PDF) AGS Beers Criteria 2019 (PDF)   Information on this page is current as of December 10, 2021.

Medicare CMC Formulary Search Tool - IEHP DualChoice (HMO D-SNP) Formulary Search Tool

e Health Plan by searching for the exact name of the medication or by browsing our formulary database. You can also view the IEHP Medicare Formulary (PDF)  Additional resources to help you understand drug coverage information are available via your desktop at https://www.formularylookup.com or download the free mobile app from http://ios.formularylookup.com or http://android.formularylookup.com, If the prescription is not in IEHP's Formulary, providers may print and submit a new Prescription Drug Prior Authorization (Rx PA) Request Form or submit the Prescription Drug Prior Authorization Online.

Các Quyền Lợi Y Tế & Bảo Hiểm Medi-Cal Tại California

hững gì? Trang này giải thích các dịch vụ được bao trả của quý vị với tư cách là Hội Viên của IEHP. Các dịch vụ được bao trả của quý vị sẽ hoàn toàn miễn phí nếu đó là các dịch vụ cần thiết về mặt y tế, và quý vị nhận các dịch vụ được phê duyệt từ mạng lưới các Nhà cung cấp dịch vụ y tếc của chúng tôi. “Cần thiết về mặt y tế” có nghĩa là dịch vụ đó là hợp lý và cần thiết để bảo vệ tính mạng, để giúp quý vị không bị ốm nặng hoặc bị khuyết tật, hoặc để làm giảm đau do một loại bệnh, ốm hoặc chấn thương được chẩn đoán. Để tìm hiểu thêm về các quyền lợi và dịch vụ của IEHP, hãy đọc Chương 4 trong Cẩm Nang Hội Viên IEHP Medi-Cal (PDF) hoặc liên hệ Dịch Vụ Hội Viên IEHP theo số (800) 440-IEHP (4347), TTY (800) 718-4347. IEHP cung cấp các loại dịch vụ sau: Các dịch vụ ngoại trú (xe cứu thương)* Các dịch vụ cấp cứu Các dịch vụ chuyển giới* Chăm sóc cuối đời và chăm sóc giảm nhẹ* Nhập viện* Chăm sóc sản phụ và trẻ sơ sinh Các dịch vụ sức khỏe tâm thần Thuốc theo toa Phục hồi chức năng và các dịch vụ và thiết bị phục hồi chức năng* Các dịch vụ xét nghiệm và chụp X-quang, như chụp X-quang* Các dịch vụ phòng ngừa và chăm sóc sức khỏe cũng như quản lý bệnh mãn tính Các dịch vụ nhạy cảm Các dịch vụ điều trị rối loạn sử dụng chất gây nghiện Các dịch vụ nhi khoa Các dịch vụ nhãn khoa* Dịch vụ đưa đón y tế trong trường hợp không cấp cứu (Non-emergency medical transportation, NEMT) Dịch vụ đưa đón phi y tế (Non-medical transportation, NMT) Các dịch vụ và hỗ trợ dài hạn (Long-term services and supports, LTSS) Các dịch vụ chăm sóc sức khỏe từ xa Một số dịch vụ đã liệt kê chỉ được bao trả nếu IEHP hoặc IPA của quý vị phê duyệt trước. Các dịch vụ được bao trả có thể cần được IEHP hoặc IPA hoặc nhóm y khoa của quý vị phê duyệt trước được đánh dấu bằng dấu hoa thị (*). Các dịch vụ nhãn khoa Chương trình bao trả: Khám mắt định kỳ 24 tháng một lần; IEHP có thể phê duyệt trước (cho phép trước) các dịch vụ bổ sung khi cần thiết về mặt y tế. Kính mắt (gọng kính và mắt kính) 24 tháng một lần; kính áp tròng khi cần thiết cho các tình trạng y tế như thiếu thể thủy tinh, tật không mống mắt và giác mạc hình chóp  Các hạn chế Chỉ áp dụng với tròng kính đơn. Các hội viên dưới 18 tuổi sẽ tự động nhận được tròng kính bằng nhựa polycarbonate. Kính áp tròng thay cho kính mắt chỉ áp dụng khi cần thiết về mặt y tế. Các dịch vụ nha khoa Chương Trình Nha Khoa Medi-Cal bao trả cho một số dịch vụ nha khoa, như: Vệ sinh răng miệng chẩn đoán và phòng ngừa (như: thăm khám, chụp X-quang và vệ sinh răng) Dịch vụ cấp cứu để kiểm soát cơn đau Nhổ răng Trám răng Điều trị tủy răng Răng giả Chỉnh nha (niềng răng) cho trẻ em đủ điều kiện Hội viên có thể tiếp cận các dịch vụ nha khoa thông qua các nhà cung cấp đã ghi danh tham vào after gia Chương Trình Nha Khoa Medi-Cal. Họ sẽ tư vấn cho quý vị về quy trình điều trị tốt nhất và khi nào có thể nhận được những dịch vụ này. Để tìm hiểu thêm về các dịch vụ nha khoa, hãy gọi cho Chương Trình Nha Khoa Medi-Cal theo số 1-800-440-IEHP (4347) / TTY (800) 718-4347. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của Denti-Cal tại https://protect-us.mimecast.com/s/agDmCv2voZfEZBru54ninl?domain=smilecalifornia.org . Dịch vụ đưa đón Các quyền lợi Medi-Cal của quý vị bao gồm dịch vụ đưa đón khứ hồi để nhận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe được chương trình bao trả và các dịch vụ được Medi-Cal bao trả, như chăm sóc sức khỏe tâm thần, lạm dụng chất gây nghiện và chăm sóc nha khoa, trong phạm vi các quận San Bernardino và Riverside. Chương trình bao trả: Các lần thăm khám với Bác Sĩ Chăm Sóc Chính, Bác Sĩ Chuyên Khoa và phòng khám chăm sóc khẩn cấp của quý vị. Thăm khám nha khoa, sức khỏe tâm thần, lạm dụng chất gây nghiện và các dịch vụ khác. Các Loại Trừ và Hạn Chế IEHP không bao trả: Các chuyến đi một chiều và thăm khám phi y tế. Các chuyến đi đến Sở An Sinh Xã Hội, Yêu Cầu Bồi Thường Cho Người Lao Động, các trường hợp Thương Tật Cá Nhân, Tòa Án, các Văn Phòng Dịch Vụ Xã Hội, Quản Chế hoặc Phóng Thích. IEHP cung cấp hai loại hình đưa đón: Vé xe buýt tháng* dành cho Dịch Vụ Đưa Đón Phi Y Tế (Non-Medical Transportation, NMT): được phê duyệt khi quý vị không có bất kỳ vấn đề thể chất hoặc y tế nào khiến quý vị không thể đi lại bằng xe buýt, xe hơi, taxi hoặc các hình thức giao thông công cộng khác. Uber dành cho Dịch Vụ Đưa Đón Phi Y Tế (Non-Medical Transportation, NMT): được phê duyệt khi khu vực của quý vị không hỗ trợ vé xe buýt tháng hoặc quý vị cần đi qua các quận. Đối với loại hình đưa đón này, quý vị cần chờ xe bên lề đường. Dịch Vụ Đưa Đón Y Tế Không Khẩn Cấp (Non-Emergent Medical Transportation, NEMT): được phê duyệt khi vấn đề y tế hoặc thể chất của quý vị không cho phép quý vị đi lại bằng xe buýt, xe hơi, taxi hoặc các hình thức giao thông công cộng khác. Đối với loại hình đưa đón này, Bác Sĩ của quý vị phải gửi Tuyên Bố Chứng Nhận của Bác Sĩ trực tuyến. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 3 năm 2020, dịch vụ đưa đón đến cho lần thăm khám y tế định kỳ bao gồm Sức Khỏe Hành Vi và Sử Dụng Chất Gây Nghiện phải được đặt lịch năm ngày làm việc trước buổi hẹn của quý vị. Để đặt lịch đưa đón, hãy gọi điện cho Bộ Phận Đưa Đón của IEHP theo số 1-800-440-4347 (nhấn phím 2), Thứ Hai – Thứ Sáu, 8 giờ sáng – 5 giờ chiều. Người dùng TTY nên gọi 1-800-718-4347 (nhấn phím 2). *Để nhận vé xe buýt tháng, hãy gọi cho Call the Car theo số 855-673-3195, nhấn phím 1. Sau khi quý vị nhận được vé xe buýt tháng, quý vị có thể sử dụng dịch vụ này cho tất cả các lần thăm khám chăm sóc sức khỏe của mình. Quý vị sẽ cần phần mềm Adobe Acrobat Reader 6.0 trở lên để đọc được các tệp PDF. Để tải về bản sao miễn phí, hãy nhấp vào Adobe Acrobat Reader.  Chương trình mở rộng chăm sóc hậu sản Chương trình mở rộng chăm sóc hậu sản cung cấp khoản đài thọ mở rộng cho các hội viên Medi-Cal trong cả thời kì mang thai và sau khi sinh.  Chương trình mở rộng chăm sóc hậu sản kéo dài khoản đài thọ bởi IEHP lên đến 12 tháng sau ngày cuối cùng của thời kì mang thai bất kể tình trạng thu nhập, quyền công dân hay tình trạng nhập cư và không cần phải làm thêm gì khác. Giải trình tự toàn bộ hệ gen nhanh chóng Giải trình tự toàn bộ hệ gen nhanh chóng (Rapid Whole Genome Sequencing, rWGS) bao gồm việc giải trình tự cá nhân, giải trình tự hệ ba cho cha/mẹ hoặc cha mẹ và con em của họ, cũng như là giải trình tự siêu nhanh, đây là một quyền lợi được đài thọ dành cho hội viên Medi-Cal nhỏ hơn một tuổi và đang nhận những dịch vụ tại bệnh viện dành cho bệnh nhân nội trú trong một đơn vị chăm sóc chuyên sâu (ICU). rWGS là một phương pháp mới giúp chẩn đoán các tình trạng kịp thời làm ảnh hưởng đến dịch vụ chăm sóc ICU (Intensive Care Unit) cho trẻ em nhỏ hơn một tuổi. Nếu con em của quý vị đủ điều kiện để nhận các Dịch vụ dành cho trẻ em California (California Children’s Services, CCS), CCS có thể chịu trách nhiệm cho việc đài thọ đối với thời gian nằm viện và phương pháp rWGS. Giấy giới thiệu Đối với một số hình thức chăm sóc, PCP hoặc bác sĩ chuyên khoa của quý vị sẽ cần phải xin phép IEHP trước khi quý vị nhận được dịch vụ chăm sóc. Điều này được gọi là yêu cầu cho phép trước hay phê duyệt trước. Điều đó có nghĩa là IEHP phải đảm bảo rằng dịch vụ chăm sóc là cần thiết về mặt y tế hoặc cần dựa trên sự phù hợp của dịch vụ chăm sóc và chương trình bảo hiểm. Dịch vụ chăm sóc là cần thiết về mặt y tế nếu dịch vụ đó là hợp lý và cần thiết để bảo vệ tính mạng của quý vị, giúp quý vị không bị ốm nặng hoặc tàn tật, hoặc giảm cơn đau dữ dội do một căn bệnh, ốm đau hoặc thương tích được chẩn đoán. Đối với một số dịch vụ, quý vị cần phê duyệt trước (cho phép trước). Theo Mục 1367.01(h)(2), Bộ Luật Sức Khỏe và An Toàn, IEHP sẽ quyết định phê duyệt trước định kỳ trong vòng 5 ngày làm việc kể từ khi IEHP nhận được thông tin hợp lý cần thiết để đưa ra quyết định. Đối với các yêu cầu mà nhà cung cấp chỉ ra hoặc IEHP xác định được rằng việc tuân thủ khung thời gian tiêu chuẩn có thể gây nguy hiểm nghiêm trọng đến tính mạng hoặc sức khỏe của quý vị hoặc khả năng đạt được, duy trì hoặc lấy lại chức năng tối đa, IEHP sẽ đưa ra quyết định phê duyệt trước nhanh. IEHP sẽ đưa ra thông báo nhanh nhất có thể dựa tình trạng sức khỏe của quý vị và không quá 72 giờ sau khi nhận được yêu cầu dịch vụ. Nếu IEHP không phê duyệt yêu cầu của quý vị, thì IEHP sẽ gửi cho quý vị thư Thông Báo Hành Động (Notice of Action, NOA). Thư NOA sẽ cho quý vị biết cách nộp đơn kháng cáo nếu quý vị không đồng ý với quyết định này. IEHP sẽ liên hệ với quý vị nếu IEHP cần thêm thông tin hoặc cần thêm thời gian để xem xét yêu cầu của quý vị. Tiếp Tục Nhận Dịch Vụ Chăm Sóc  Hiện tại, nếu quý vị đang sử dụng nhà cung cấp dịch vụ y tế không thuộc mạng lưới của IEHP (ngoài mạng lưới), thì trong một số trường hợp, quý vị có thể tiếp tục nhận các dịch vụ chăm sóc và có thể sử dụng các nhà cung cấp này trong tối đa 12 tháng. Nếu nhà cung cấp của quý vị không tham gia mạng lưới của IEHP trước khi kết thúc 12 tháng, thì quý vị sẽ cần chuyển sang sử dụng các nhà cung cấp trong mạng lưới của IEHP. Nếu quý vị là Hội Viên mới, thì quý vị có thể yêu cầu tiếp tục nhận các dịch vụ y tế từ một nhà cung cấp ngoài mạng lưới nếu quý vị đang nhận dịch vụ chăm sóc này trước khi ghi danh tham gia IEHP. IEHP sẽ quyết định xem dịch vụ điều trị này với một nhà cung cấp ngoài mạng lưới có phù hợp về mặt y tế hay không. Tiếp tục nhận dịch vụ chăm sóc không mở rộng cho các thiết bị y tế lâu bền, dịch vụ đưa đón, các dịch vụ phụ trợ, các dịch vụ được tách ra hoặc các dịch vụ không được Medi-Cal bao trả. Để tìm hiểu thêm về tiếp tục nhận dịch vụ chăm sóc và điều kiện tham gia, hãy gọi cho Dịch Vụ Hội Viên của IEHP theo số 1-800-440-IEHP (4347). Thuốc theo toa Hầu hết các loại thuốc theo toa được Medi-Cal Rx đài thọ, một số loại thuốc có thể được IEHP đài thọ. Nhà cung cấp của quý vị có thể kê toa cho quý vị các loại thuốc có trong Danh sách thuốc theo hợp đồng Medi-Cal Rx. Để tìm hiểu xem một loại thuốc có nằm trong Danh Sách Thuốc Theo Hợp Đồng hay không hoặc để nhận một bản Danh Sách Thuốc Theo Hợp Đồng, hãy gọi Medi-Cal Rx theo số 1-800--977-2273 (TTY 1-800-977-2273 và nhấn phím 5 hoặc 711), truy cập trang web Medi-Cal Rx tại www.Medi-CalRx.dhcs.ca.gov/home/, hoặc gọi Dịch vụ Hội viên IEHP theo số 1-800-440-IEHP (4347), Thứ Hai-Thứ Sáu, 8 giờ sáng-5 giờ chiều. Người dùng TTY xin gọi số 1-800-718-4347 hoặc 711. Nhà thuốc Nếu quý vị mua hoặc mua thêm thuốc theo toa, quý vị phải mua các thuốc theo toa của mình từ một nhà thuốc hợp tác với Medi-Cal Rx. Quý vị có thể tìm thấy danh sách các nhà thuốc hợp tác với Medi-Cal Rx trong Danh Mục Nhà Thuốc Medi-Cal Rx tại https://medi-calrx.dhcs.ca.gov/home/. Quý vị cũng có thể tìm một nhà thuốc gần mình bằng cách gọi cho Medi-Cal Rx theo số 1-800-977-2273 (TTY 1-800-977--2273 và nhấn phím 5 hoặc 711). Gọi cho Ban dịch vụ hội viên của IEHP theo số điện thoại 1-800-440-IEHP (4347), Thứ Hai-Thứ Sáu, 8 giờ sáng-5 giờ chiều. Người dùng TTY xin gọi số 1-800-718-4347 hoặc 711.  

Đội Ngũ Lãnh Đạo - Takashi Wada, MD, MPH

vào tháng 6 năm 2021. Ông có trách nhiệm vận dụng khả năng lãnh đạo có chiến lược và minh bạch để chỉ đạo các quy trình hợp tác, có trách nhiệm nhằm cải thiện chất lượng cung cấp dịch vụ chăm sóc, với thước đo là các chỉ số đo lường chất lượng bên ngoài ngày càng khả quan. Tiến Sĩ Wada chỉ đạo và thúc đẩy các giải pháp sáng tạo để xây dựng và thực hiện chương trình nhằm nâng cao khả năng tiếp cận, mức độ hài lòng và kết quả chăm sóc bền vững và tốt hơn nữa.  Ngoài cương vị mới này, Tiến Sĩ Wada còn là Phó Chủ Tịch Ban Sức Khỏe Nhóm Đối Tượng của IEHP kể từ năm 2019. Theo phạm vi quyền hạn này, ông sẽ chịu trách nhiệm giám sát các bộ phận nội bộ gồm Quản Lý Dịch Vụ Chăm Sóc và Sức Khỏe Hành Vi, Y Tế Cộng Đồng và Gia Đình, Hướng Dẫn Chăm Sóc Sức Khỏe và Chuyển Đổi Phương Pháp Hành Nghề. Ngoài ra, ông cũng đảm nhiệm vai trò quan trọng trong các sáng kiến về sức khỏe nhóm đối tượng cấp toàn tiểu bang và khu vực.   Trước khi đảm nhiệm vai trò tại IEHP, Tiến Sĩ Wada từng giữ chức Giám Đốc Y Khoa/Phó Giám Đốc Y Khoa của CenCal Health và Giám Đốc/Chuyên Viên Y Tế của Sở Y Tế Quận Santa Barbara.  Tiến Sĩ Wada có bằng cử nhân chuyên ngành khoa học y sinh của Đại Học California, Riverside và bằng thạc sĩ chuyên ngành y tế cộng đồng của Đại Học California, Los Angeles (UCLA). Sau khi nhận bằng y khoa tại UCLA, ông tiếp tục hoàn thành chương trình đào tạo y khoa sau đại học tại Kaiser Permanente Los Angeles Medical Center.

Plan Updates - Coronavirus (COVID-19) Advisory

e Control and Prevention (CDC) is responding to an outbreak of respiratory disease caused by a novel (new) coronavirus that was first detected in China and which has now been detected in almost 70 locations internationally, including in the United States. The virus has been named "SARS-CoV-2" and the disease it causes has been named "coronavirus disease 2019" (abbreviated "COVID-19"). IEHP will continually update you on the latest recommendations, news, and resources on COVID-19 as it becomes available. COVID-19 Symptoms and Members Care For a complete list of COVID-19 symptoms and step-by-step Member direction, visit our COVID-19 Member page. COVID-19 Therapeutics Available for Members In an effort to provide the most up-to-date treatments against COVID-19, IEHP continues to maintain a list of providers, including but not limited to infusion clinics, ancillary, hospital and non-hospital based infusion centers offering COVID-19 infusion therapy treatment. Under all Member coverage, outpatient COVID therapeutics will be offered immediately after a Member is determined to be clinically eligible under and Emergency Use Authorization (EUA). For more information, Providers can utilize the COVID-19 Therapeutics Clinical Consult Line to connect with other clinicians for a free and confidential consultation on COVID-19 testing and treatment: 1-866-268-4322 (1-866-COVID-CA). List of Infusion Sites COVID-19 Infusion Treatments by Organization (PDF) Test-To-Treat COVID-19 Vaccine Reimbursement for Medi-Cal Providers DHCS has carved out the COVID-19 vaccine from Medi-Cal managed care health plans and will reimburse providers under the Fee-for-Service (FFS) delivery system for both medical and pharmacy claims. Medi-Cal will reimburse the associated COVID-19 vaccine administration fee at the allowable Medicare rate for all claims (medical, outpatient, and pharmacy), based on the number of required doses for all Medi-Cal beneficiaries. For further information: June 13, 2022 - DHCS COVID-19 Vaccine Administration Provider FAQs   How Vaccines Build Immunity While the COVID-19 vaccines are relatively new - the technology and science behind the vaccines have been in development for decades. In the video below, we demonstrate how years of vaccine research and advanced technology allowed researchers and scientists worldwide to be prepared to develop an mRNA vaccine that could help fight the spread of a global infectious disease. FIND A TESTING AND VACCINATION SITE NEAR YOU TODAY! RIVERSIDE Riverside County Public Health COVID Testing Site Vaccine Information Vaccine Locations & Registration Registrations encouraged but not required for: The CDC recommends everyone ages 6 months and older get vaccinated against COVID-19 as well as a booster for everyone 5 years and older, if eligible. For more information, visit the Riverside Country Vaccine webpage. Teenagers 5 to 17 years old must register for a vaccination clinic that offers the Pfizer vaccine and be accompanied by a parent/legal guardian or present a signed written consent from a parent/legal guardian and be accompanied by an adult. Pfizer Minor Consent Form (PDF) | Spanish  The Moderna and Johnson & Johnson vaccines can only be given to individuals age 18 years and older. Johnson & Johnson Fact Sheet (PDF) | Spanish - Published April 26, 2021  SAN BERNARDINO San Bernardino County Public Health COVID Testing Site Vaccine Locations & Registration Additional Dose and Boosters Information COVID-19 Vaccine Consent Form (PDF) | Spanish   The CDC recommends everyone ages 6 months and older get vaccinated against COVID-19 as well as a booster for everyone 5 years and older, if eligible. For more information, visit the San Bernardino County Pediatric COVID-19 Vaccination web page Walk-ins are now available at County-operated vaccination sites. Walk-in individuals will not need to bring any additional information to the site, however be prepared to register on site, which will include answering health screening questions. Walk-ins may experience longer wait times and availability may vary based on site demand.  Centers for Disease Control and Prevention (CDC) Clinical Care Guidance Vaccines Vaccination Plans January 10, 2022 - Continued Coverage of COVID-19 Diagnostic Testing CalVax CalVax is a state-wide centralized system for health care Providers enrolled or interested in participating in the California COVID-19 Vaccination Program, developed by the California Department of Public Health (CDPH). The new CalVax platform will provide a system to manage vaccine enrollment, ordering, inventory, administration, reporting and data analytics. Training materials such as job aids, videos, and recorded demos will be available to support all system users as they navigate through the new CalVax platform (mycavax.cdph.ca.gov).  CA Notify • CA Notify Flyer in English (PDF) and Spanish(PDF) • CA Notify Shareable Tools for web and social media • CA Notify Website  Financial Assistance Resources Riverside County Medical Association - COVID-19 Financial Toolkit for Medical Practice U.S. Department of Health & Human Services (HHS) CARES Provider Relief Fund Learn more about the Provider Relief Fund (PRF) Provider Relief Fund (PRF) Portal U.S. Small Business Administration. Borrowers may be eligible for Paycheck Protection Program (PPP) loan forgiveness. See if you're eligible here. Guidance Regarding Monoclonal Antibody Treatment for COVID-19 Even with decreasing cases and hospitalizations, those with high-risk conditions who have tested positive for COVID-19 are encouraged to get monoclonal antibody treatment at Riverside University Health System (RUHS) – Medical Center. In January, the U.S. Food and Drug Administration (FDA) limited the use of certain monoclonal antibody therapies that were ineffective against the omicron variant. In response, RUHS – Medical Center is administering sotrovimab, an IV infusion shown to be effective against omicron and other variants. January 14, 2022 - RUHS-Medical Center Offers Monoclonal Antibodies Treatment Quest Diagnostic For more information, please visit Quest Diagnostics FAQs COVID-19 Specimen Collection Instructions (Watch Video Here)                        Fact Sheet for Healthcare Providers for COVID-19 Testing (View PDF Here)   LabCorp For more information, please visit LabCorp's COVID-19 page. Which COVID-19 Test is Right For You? COVID-19 FAQs If you do not have the ability to collect specimens for COVID-19, please refer to your County Public Health resources for guidance on directing Members for testing.   Telehealth IEHP is strongly encouraging the utilization of telehealth for visits that can be conducted over the phone or via other audiovisual telecommunications.  IEHP has published a telehealth FAQ which is available here: Telehealth Services Due to Limiting Exposure to COVID-19 (PDF)- October 17, 2022 Remember: IEHP Provider Telehealth Information (PDF) IEHP expects that Providers will offer telehealth services and support to their Members during their published business hours.  Existing authorizations are valid and do not need to be changed even if services are being provided via telehealth You can request a POS 02 or POS 10 on your authorization however if you do not, you can still utilize the authorization for telehealth services even if a different POS was approved. When billing the claim for the service, you will utilize a POS 02 or POS 10. ONLY Services that are deemed clinically appropriate to provide via telehealth should be provided via telehealth. If there are treatments, exams, procedures or other services that cannot be provided via telehealth, those are not eligible to be provided via telehealth.  Provider Resources for Combatting COVID-19 Fatigue ACEs Aware - Support for those on the front lines as California addresses stress and anxiety related to COVID-19   Department of Health Care Services (DHCS) and California Department of Public Health (CDPH) COVID 19 Response Department of Health Care Services (DHCS) California Department of Public Health (CDPH)   The California Department of HealthCare Services (DHCS) has published a COVID-19 response page with guidance for Providers and Partners, Home and Community Based Services and Behavioral Health. Found Here: DHCS COVID‑19 Response | DHCS COVID-19 Medi-Cal FAQs The California Department of Public Health (CDPH) also has a page with new guidance documents and additional resources and news releases. Found Here: CDHP COVID-19 Updates Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) CMS Health Care Provider Toolkit - Help link to COVID-19 related questions   San Bernardino Medical Society The San Bernardino County Medical Society promotes the science and art of medicine, the care and well-being of patients, the protection of the public health and to promote the betterment of the medical profession. The latest news, research and developments on the COVID-19 outbreak for physicians can be found here: SBCMS COVID-19. January 07, 2021 - COVID-19 Vaccines For All Practicing Physicians and Staff – San Bernardino County (PDF) 2-1-1 San Bernardino County Resource & Information Guide   2-1-1 San Bernardino County has curated a COVID-19 Resource & Information Guide and will update this page regularly as the situation changes. For more information, please click here.   Correspondences May 2, 2022 - Webinar - IWIN COVID and the Community April 13, 2022 - COVID-19 “Test to Treat” Initiative April 8, 2022 - 2nd Round of Free At-Home COVID-19 Test Kits Available February 23, 2022 - COVID-19 Oral Antiviral Drugs – Coverage and Dispensing Pharmacies  January 28, 2022 - Free OTC COVID-19 Antigen Kits Available January 26, 2022 - Free At-Home COVID-19 Tests Available by Request January 5, 2022 - Extending SNF COVID-19 Per Diem Rate December 22, 2021 - COVID-19 Vaccine Billing for Medicare Advantage Enrollees Effective DOS January 1, 2022 December 16, 2021- COVID-19 Vaccine Incentive Program – Program Guide December 16, 2021 - REMINDER: COVID Vaccine Enrollment Survey - Your Response is Requested December 10, 2021 - REMINDER: COVID Vaccine Enrollment Survey - Your Response is Requested December 10, 2021 - COVID-19 Vaccine Billing for Medicare Advantage Enrollees December 3, 2021- COVID-19 Vaccine Enrollment Survey December 1, 2021- CDC Encourages COVID Booster Due to Omicron Variant November 17, 2021- UPDATE! COVID-19 Vaccine FQHC, RHC and IHF Incentive Program November 9, 2021- Three Upcoming Webinars on Building COVID-19 Vaccine Trust October 22, 2021- 2021 COVID-19 Vaccination Member Incentive October 22, 2021- NEW!!! COVID-19 Vaccine FQHC and RHC Incentive Program October 19, 2021- COVID-19 Treatment – RUHS Monoclonal Antibody Treatment Center October 12, 2021- Reminder - NEW COVID-19 Vaccine PCP Incentive Program - Kickoff Meeting October 6, 2021- NEW COVID-19 Vaccine PCP Incentive Program- Kickoff Meetings October 4, 2021- New COVID-19 Vaccine PCP Incentive Program September 8, 2021- CDPH Webinar: How to Have Crucial Conversations About COVID-19 Vaccines – Thursday, September 9th August 18, 2021 - Riverside County Public Townhall on COVID-19 Vaccines For additional resources regarding COVID-19, please visit: Centers for Disease Control and Prevention (CDC) Riverside County Public Health San Bernardino Public Health You will need Adobe Acrobat Reader 6.0 or later to view the PDF files. You can download a free copy by clicking here.

Liên Hệ với Chúng Tôi

mission to inspire and ignite the health of the Inland Empire. IEHP Foundation was established by Inland Empire Health Plan (IEHP) in July 2021 as a separate 501©3 public charity to ensure all in our region have access to Vibrant Health — going beyond traditional healthcare services and reaching the region’s most vulnerable populations. IEHP Foundation Board of Directors The Foundation is guided by an esteemed, experienced and passionate group of individuals who comprise the Board of Directors: Chair Stephen Bennett, Caravanserai Project Board Chair and Co-Founder Vice Chair Karen Scott, First 5 San Bernardino Executive Director Secretary Regina Weatherspoon-Bell, Founder DVL Project/A Better Way/Victor Valley Domestic, Inc. Treasurer Conrado Bárzaga, MD, Desert Healthcare District & Foundation Chief Executive Officer Josh Candelaria, Viewpoint Advocacy Principal Edward Juhn, MD, MBA, MPH, IEHP Chief Quality Officer Geoffrey Leung, MD, County of Riverside Public Health Officer Jarrod McNaughton, MBA, FACHE, IEHP Chief Executive Officer Combined with their sincere and heartfelt desire to make a difference for all the communities in the region, the board is committed to long-term sustainable change for overall community health improvement. Follow Along on Our Journey The Foundation will provide more information regarding its strategy and community engagement over the next few months. To learn more about IEHP Foundation, visit iehpfoundation.org and follow us on Instagram @IEHPFoundation and connect with us on LinkedIn Press Releases For media inquiries, please contact Deanna Hendrick, Foundation Marketing and Communications Manager media@iehpfoundation.org IEHP Foundation Announces Inland Empire Nonprofit Leader Lisa Wright as Interim President IEHP Foundation Launches to Serve Most Vulnerable Communities

Bộ Quy Tắc Ứng Xử của IEHP

thông tin về văn hóa tuân thủ tại IEHP và vai trò của mỗi Thành Viên Đội Ngũ, bao gồm ban quản lý, Giám Đốc và Ban Quản Trị. Bộ Quy Tắc này đóng vai trò xây dựng và bảo tồn văn hóa đó. Bộ Quy Tắc Đạo Đức và Ứng Xử Trong Kinh Doanh (PDF)

Safety Resources - Safety Practices

om the market because it is found to be either defective or potentially harmful. The FDA along with pharmaceutical companies monitors medications out on the market for unforeseen problems. If an issue is identified, or the safety of the medication becomes a concern, a recall is initiated. Information provided below are important new safety information regarding drug recalls. If you are taking a medication that has been recalled, please talk to your health care providers about the best course of action.   Date    08/30/2023 Class II Recall activator concentrate, Sodium Fluoride 0.96% in Activator Concentrate; 0.08% in diluted Activator Solution ALCOLADO RELAMPAGO (Menthol and Camphor), 1% and 1.5% All Over-The-Counter (OTC) drug products warehoused, salvaged, and sold by Inmar AstrinGyn (Ferric Subsulfate) Aqueous, 259 mg/g, 8 gm Single Use Vials Blis-To-Sol Liquid (Tolnaftate), 1% Helix CBD Clinical Cream (Menthol 7.4%) Helix CBD Therapy Cream (Menthol 7.4%) Helix Pain Relieving Cream (Menthol 7.4%) Helix Tri-Active Therapy Cream (Camphor 3.2%, Menthol 7.4%, Methyl salicylate 12.5%) Lugol's (Strong Iodine Solution USP), Each mL contains Iodine 0.05gm and potassium iodide 0.100gm NAD+ 200mg/ml, 10ml vials Protex Foaming Hand Sanitizer (Benzalkonium Chloride 0.13%) Rufinamide Tablets, USP 200 mg Rufinamide Tablets, USP 400 mg Semaglutide/Cyanocobalamin 2mg/0.4mg/mL, 1mLvials Unguentine Ointment, (Camphor 3.0%, Phenol 2.5%, Tannic Acid 2.2%, Zinc Oxide 6.6%) YAGER'S LINIMENT (Camphor and Turpentine Oil) 3.1% and 8.12%     FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  08/16/2023 Class II Recall Hello Wild Strawberry Fluoride toothpaste, sodium fluoride 0.24% (0.15% w/v fluoride ion)     FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  08/09/2023 Class I Recall Tydemy (drospirenone, ethinyl estradiol and levomefolate calcium tablets, 3 mg/0.03 mg/0.451 mg and levomefolate calcium tablets 0.451 mg) Class II Recall Cardioplegia Solution 100 mEq K, Induction 8:1 High Potassium / Low dextrose IV Bag Cardioplegia Solution 106 mEq K Modified St. Thomas Solution High Potassium High Sodium Bicarbonate IV Bag Cardioplegia Solution 108 mEq K Induction 8:1 High Potassium IV Bag Cardioplegia Solution 12 mEq K Maintenance 4:1 in Ringer's Low Potassium IV Bag Cardioplegia Solution 122 mEq K Modified St. Thomas Formula High Potassium IV Bag Cardioplegia Solution 15 mEq K Reperfusate 4:1 low potassium IV Bag Cardioplegia Solution 15 mEq K, Reperfusate 4:1 low potassium/low tromethamine Cardioplegia Solution 20 mEq K Maintenance 4:1 Low Potassium IV Bag Cardioplegia Solution 24 mEq K Maintenance 8:1 Low Potassium IV Bag Cardioplegia Solution 24 mEq K Maintenance 8:1 non-enriched Low Potassium IV Bag Cardioplegia Solution 25 mEq K Sutter Cardioplegia IV Bag Cardioplegia Solution 30 mEq K Induction 4:1 High Potassium IV Bag Cardioplegia Solution 36 mEq K Induction 4:1 High Potassium/Low tromethamine IV Bag Cardioplegia Solution 36 mEq K Maintenance 8:1 low Potassium / low dextrose IV Bag Cardioplegia Solution 40 mEq K Warm Induction 4:1 High Potassium IV Bag Cardioplegia Solution 48 mEq K Induction 4:1 in Ringer's High Potassium IV Bag Cardioplegia Solution 60 mEq K Induction 4:1 High Potassium IV Bag Cardioplegia Solution 7.5 mEq K Reperfusate 4:1 low potassium IV Bag Cardioplegia Solution 70 mEq K Induction 8:1 non-enriched High Potassium IV Bag Cardioplegia Solution 70 mEq K Modified St. Thomas Formula low potassium IV Bag Cardioplegia Solution del Nido Formula IV Bag Total Volume = 1,052.8 mL FOR INTRACARDIAC PERFUSION USE ONLY PLASMA-LYTE A 1000 mL Mannitol 20% 16.3 mL, Sodium Bicarbonate 8.4% 13 mL Potassium Chloride 2 mEq/mL 13 mL Magnesium Sulfate 4.06 mEq/mL 4 mL Lidocaine 2% 6.5 mL Approx.Osmolarity 386 mOsm/L Cardioplegia Solution HIGH K Induction 4:1 Plasmalyte, High Potassium IV Bag Cardioplegia Solution HIGH K Induction 4:1 Plasmalyte/Tromethamine High Potassium IV Bags Cardioplegia Solution IV Bag Crystalliod Induction Cardioplegia Solution Leesburg Cardioplegia IV Bag Cardioplegia Solution low K Maintenance 4:1 Plasmalyte Low Potassium IV Bag Cardioplegia Solution low K Maintenance 4:1 Plasmalyte/Tromethamine Low Potassium IV Bag Cromolyn Sodium Oral Solution (Concentrate) 100 mg/5 mL 96 Plastic Ampules per carton dilTIAZem 125mg/125mL (1 mg/mL) added to 0.9% sodium chloride IV Bag dilTIAZem 125mg/125mL (1 mg/mL) added to dextrose 5% IV Bag EPINEPHrine 2 mg added to dextrose 5% 250mL Concentration = 8 mcg/mL IV Bag EPINEPHrine 4mg/250mL added to 0.9% sodium chloride IV Bag EPINEPHrine 8mg/250ml added to dextrose 5% 32 mcg/mL IV Bag EPINEPHrine added to dextrose 5% 4mg/250ml IV Bag Glycopyrrolate 1 mg/5 mL (0.2 mg/mL) For Anesthesia Use Syringe Heparin 2500 units added to 0.9% sodium chloride 250mL CONCENTRATION = 10 units/mL IV Bag Heparin 2500 units/500mL added to 0.9% sodium chloride 5 units/mL IV Bag Heparin 4000 units/1000mL added to 0.9% sodium chloride 4 units/mL IV Bag Heparin 5000 units/500mL added to 0.9% sodium chloride 10 units/mL IV Bag Heparin 7500 units added to 0.9% sodium chloride 1000mL CONCENTRATION = 7.5 units/mL IV Bag Neonatal TPN Starter Bag Amino Acids (trophamine) 6%/Dextrose 10% with Calcium and Heparin IV Bag Neonatal TPN Starter Bag Amino Acids (trophamine) 2%/Dextrose 10% with **low calcium** and Heparin IV Bag Neonatal TPN Starter Bag Amino Acids (trophamine) 2%/Dextrose 10% with Calcium and Heparin IV Bag Neonatal TPN Starter Bag Amino Acids (trophamine) 2%/Dextrose 10% with CALCIV Bag Neonatal TPN Starter Bag Amino Acids (Trophamine) 2%/Dextrose 5% with Calcium and Heparin IV Bag Neonatal TPN Starter Bag Amino Acids (trophamine) 2.5%/Dextrose 10% IV Bag Neonatal TPN Starter Bag Amino Acids (Trophamine) 2.5%/Dextrose 10% with Calcium and Heparin IV Bag Neonatal TPN Starter Bag Amino Acids (Trophamine) 3%/Dextrose 10% IV Bag Neonatal TPN Starter Bag Amino Acids (trophamine) 3%/Dextrose 10% with **low calcium** and Heparin IV Bag Neonatal TPN Starter Bag Amino Acids (trophamine) 3%/Dextrose 10% with Calcium and Heparin IV Bag Neonatal TPN Starter Bag Amino Acids (trophamine) 3%/Dextrose 10% with Calcium IV Bag Neonatal TPN Starter Bag Amino Acids (trophamine) 3%/Dextrose 5% with **low calcium** and Heparin IV Bag Neonatal TPN Starter Bag Amino Acids (trophamine) 3%/Dextrose 5% with Calcium and Heparin IV Bag Neonatal TPN Starter Bag Amino Acids (trophamine) 3%/Dextrose 5% with Calcium IV Bag Neonatal TPN Starter Bag Amino Acids (trophamine) 3.5%/Dextrose 10% IV Bag Neonatal TPN Starter Bag Amino Acids (trophamine) 3.5%/Dextrose 10% with **low calcium** and Heparin IV Bag Neonatal TPN Starter Bag Amino Acids (Trophamine) 3.5%/Dextrose 10% with Calcium and Heparin IV Bag Neonatal TPN Starter Bag Amino Acids (trophamine) 3.5%/Dextrose 10% with Calcium IV Bag Neonatal TPN Starter Bag Amino Acids (trophamine) 3.5%/Dextrose 10% with Heparin IV Bag Neonatal TPN Starter Bag Amino Acids (trophamine) 4%/Dextrose 10% IV Bag Neonatal TPN Starter Bag Amino Acids (trophamine) 4%/Dextrose 10% with CALCIUM Calcium and Heparin IV Bags Neonatal TPN Starter Bag Amino Acids (trophamine) 6%/Dextrose 10% with low calcium and Heparin IV Bag Neonatal TPN Starter Bag, Amino Acids (trophamine) 2%/Dextrose 10% IV Bag Neostigmine 5 mg/5mL (1mg/mL) Syringe Norepinephrine 16 mg added to dextrose 5% 250 mL IV Bag CONCENTRATION 64 mcg/mL Norepinephrine 4 mg/250 mL added to 0.9% sodium chloride 16 mcg/mL IV Bag oxyTOCIN 10 units added to Lactated Ringer's 500 mL IV Bag oxyTOCIN 15 units added to 0.9% sodium chloride 250 mL IV Bag oxyTOCIN 15 units added to Lactated Ringer's 250 mL IV Bag oxyTOCIN 20 units added to 0.9% sodium chloride 1,000 mL IV Bag oxyTOCIN 20 units added to dextrose 5%/lactated ringers IV Bag oxyTOCIN 20 units added to Lactated Ringer's IV Bag oxyTOCIN 30 units added to 0.9% sodium chloride 500 mL IV Bag oxyTOCIN 30 units added to dextrose 5%/lactated ringers 500 mL IV Bag oxyTOCIN 30 units added to Lactated Ringer's 500 mL IV Bag oxyTOCIN 40 units added to 0.9% sodium chloride 1000 mL IV Bag PHENYLephrine 1,000 mcg/10mL, (100mcg/mL) in 0.9% sodium chloride Syringe PHENYLephrine 20mg/250ml added to 0.9% sodium chloride IV Bag phenylephrine 25mg added to 0.9% sodium chloride 250 mL IV Bag PHENYLephrine 40mg/250ml added to 0.9% sodium chloride IV Bag phenylephrine 50 mg added to 0.9% sodium chloride 250mL CONCENTRATION = 200mcg/mL IV Bag PHENYLephrine, 10mg/250ml added to 0.9% sodium chloride 40mcg/mL IV Bag Potassium phosphate 15 mmole added to 0.9% sodium Chloride 250 mL IV Bag Potassium Phosphate 30 mmole added to 0.9% sodium Chloride 500mL IV Bag Rocuronium50 mg/5 mL (10 mg/mL) Syringes Succinylcholine 200 mg/10 mL (20 mg/mL) Syringe Transplant Solution Plasma-Lyte A - 75 ml MSA/MSG 0.92 Molar -60 ml dextrose 70% 21.3 ml IV Bag Vancomycin 1 g/250 mL added to 0.9% sodium chloride 4 mg/mL IV Bag Vancomycin 1.25 g/250 mL added to 0.9% Sodium Chloride 5 mg/mL IV Bag Vancomycin 1.25 g/250 mL added to dextrose 5%, 5 mg/mL IV Bag Vancomycin 1.5 g/250 mL added to 0.9% sodium chloride, 6 mg/mL IV Bag Vancomycin 1.5 g/250mL added to 5% dextrose 6 mg/mL IV Bag Vancomycin 1.5 g/500 mL added to 0.9% sodium chloride 3 mg/mL IV Bag Vancomycin 1.75g added to 0.9% sodium chloride 500mL IV Bag Vancomycin 2 g/500 mL added to 0.9% Sodium Chloride 4 mg/mL IV Bag Vancomycin 750 mg/250 mL added to 0.9% Sodium Chloride (3 mg/mL) IV Bag     FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  08/02/2023 Class II Recall Diclofenac Sodium Topical Solution 2% w/w FentaNYL 500 mcg/250 mL - Bupivacaine HCl 0.1% in 0.9% Sodium Chloride 250mL Bag Injection for Epidural Use (fentaNYL Concentration - 2 mcg/mL) Methylphenidate Hydrochloride 20mg Tablets Oxacillin for Injection 1 gram per vial for IV or IM Use Oxacillin for Injection 10 gram per pharmacy Bulk Package bottle for Intravenous Use Oxacillin for Injection 2 grams per vial for IV or IM Use Safe Tussin DM Cough + Chest Congestion (Dextromethorphan HBr/ Cough Suppressant Guaifenesin/Expectorant) Safe Tussin PM Night Time Cough Relief (Cough Suppressant/Antihistamine) Testosterone Cypionate-Testosterone Propionate 180-20 mg/mL in cottonseed oil Compounded Rx for Intramuscular Use Only     FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  07/26/2023 Class II Recall Famotidine 20mg Tablets Fingolimod 0.5 mg Capsules Norepinephrine 16 mg per 250 mL (64 mcg per mL) in 0.9% Sodium Chloride Norepinephrine 32 mg per 250 mL (128 mcg per mL) in 0.9% Sodium Chloride Norepinephrine 4 mg per 250 mL (16 mcg per mL) in 0.9% Sodium Chloride Norepinephrine 8 mg per 250 mL (32 mcg per mL) in 0.9% Sodium Chloride PHENYLephrine HCl 10mg added to 0.9% Sodium Chloride Rocuronium Bromide 50 mg/5 mL ( 10 mg/mL) Sodium Bicarbonate in 5% Dextrose Injection 150 mEq per 1,000 mL (12.6 mg per mL) SUCCINYLcholine Chloride 200 mg/10mL (20 mg/mL) Tizanidine 4mg Tablets Vancomycin HCl 1.5 g added to 0.9% Sodium Chloride 500 mL     FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  07/21/2023 Class I Recall Albuterol Sulfate Inhalation Aerosol 90 mcg     FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  07/19/2023 Class I Recall Artificial Tears (Carboxymethylcellulose Sodium) Lubricant Eye Drops Delsam Pharma's ARTIFICIAL TEARS (Carboxymethylcellulose Sodium) Lubricant Eye Drops Class II Recall Aller-ease Fexofenadine Hydrochloride 180mg Tablets 30-count cartons Allergy ALLER-FEX Fexofenadine Hydrochloride 180mg Tablets 180-count cartons Allergy Fexofenadine Hydrochloride 180mg Tablets Allergy Relief Fexofenadine Hydrochloride 180 mg Tablets packaged 15-count cartons , 30-count cartons, and 45-count cartons Allergy Relief Fexofenadine Hydrochloride 180mg Tablets 15-count cartons Allergy Relief Fexofenadine Hydrochloride 180mg Tablets packaged in 15-count cartons, 30-count cartons,70-count cartons and 150-count cartons Allergy Relief Fexofenadine Hydrochloride 180mg Tablets packaged in 30-count cartons, 45-count cartons, and 90-count cartons Allergy Relief Fexofenadine Hydrochloride Tablets 180 mg 30-count cartons Allergy Relief Fexofenadine Hydrochloride 180mg Tablets packaged in 30-count cartons and 45-count cartons Artificial Tears (Carboxymethylcellulose Sodium) Lubricant Eye Drops Atropine Sulfate 8 mg per 20 mL (0.4 mg per mL) Injection Big Machine Distillery Hand Sanitizer Non-Sterile Solution Alcohol Antiseptic 80% Topical Solution Bivalirudin 250 mg for Injection Delsam Pharma's Artificial Tears (Carboxymethylcellulose Sodium) Lubricant Eye Drops Dry Eye Relief Lubricant Eye Drops (Glycerin 0.2%, Hypromellose 0.2 %, Polyethylene glycol 400 1%) Fexofenadine Hydrochloride 180mg Tablets 100-count cartons Fexofenadine Hydrochloride 180mg Tablets packaged in 30-count cartons and 45-count cartons Non-Drowsy Allergy Relief Fexofenadine Hydrochloride 180mg Tablets 150-count cartons Original Eye Drops Redness Reliever (Tetrahydrozoline HCl) 0.05% Picnic Fexofenadine Hydrochloride 180 mg Tablets Antihistamine 90-count cartons Sodium Chloride 0.9% Injection Sunitinib Malate 12.5mg Capsules Tiagabine Hydrochloride 2mg Tablet     FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  07/12/2023 Class II Recall Losartan Potassium Tablets 25 mg Tizanidine Hydrochloride Tablet 4mg Tizanidine Tablets 4 mg     FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  07/05/2023 Class II Recall Amphotericin B Liposome for Injection Arnica Cream Babelyn Diarrhea Bebelyn Colics DoloEar Endometrin (progesterone) Vaginal Insert Applicator Kanjo Arnica Cream gel & cream SnoreStop Naso Spray Bulk StellaLife Coconut Dental Rinse StellaLife Dental Gel StellaLife Dental Gel StellaLife Dental Spray StellaLife Peppermint Dental Rinse Tramadol Hydrochloride 50mg Tablets     FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  06/28/2023 Class I Recall Ziprasidone Hydrochloride 20mg Capsules     FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  06/21/2023 Class I Recall Alcohol Antiseptic 80%, Topical Solution, Hand Sanitizer SOFT HANDS Alcohol Antiseptic 80%, Topical Solution, HAND SANITIZER Class II Recall Extended Phenytoin Sodium Capsules, USP, 100 mg Isopropyl Alcohol Antiseptic 75%, Topical Solution, Hand Sanitizer Non-sterile Solution     FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  06/14/2023 Class II Recall ASCORBIC ACID PRESERVED INJECTION SOLUTION, 500 mg/mL, 30 mL Sterile Multiple-Dose Vial Levsin injection (hyoscyamine sulfate injection, USP), 0.5 mg per ml in water for Injection, 1 ml ampule Travoprost Ophthalmic Solution, USP (Ionic Buffered Solution), 0.004%     FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  06/07/2023 Class I Recall G-Supress DX (Dextromethorphan HBr Guaifenesin Phenylephrine HCl) Pediatric Drops Cough Suppressant Expectorant Nasal Decongestant Cherry Flavor Sugar & Alcohol Free Class II Recall Acetaminophen & Codeine Phosphate Oral Solution Acetic Acid Otic Solution Acyclovir Oral Suspension 200mg/5mL AK-POLY-BAC (bacitracin Zinc and Polymyxin B Sulfate) Ophthalmic Ointment Albuterol Sulfate Syrup 2mg Amantadine Hydrochloride Oral Solution 50mg/5mL Apraclonidine Ophthalmic Solution 0.5% Artificial Tears Ointment 3.5 gram tubes Artificial Tears Solution Polyvinyl Alcohol 1.4% Atropine Sulfate Ophthalmic Solution 1% Azelastine Hydrochloride Nasal Spray 0.15% Calcipotriene Topical Solution 0.005% (Scalp Solution) Calcitriol Injection 1 mcg/mL 1 mL ampules Calcitriol Injection 2 mcg/mL 1 mL ampules Cetrorelix Acetate for Injection 0.25 mg Ciclopirox Topical Solution 8% (Nail Lacquer) Cimetidine HCl Oral Solution 300mg/5mL Clobetasol Propionate Cream 0.05 Clobetasol Propionate Ointment 0.05% 15 g tubes Clobetasol Propionate Shampoo 0.05% 4oz (118 mL) bottles Colic Calm Colic Gas & Reflux Homeopathic Medicine 2 Fl. Oz (59 ml) bottle Cromolyn Sodium Ophthalmic Solution 4% 10 mL bottles DetomiSed (detomidine hydrochloride) packaged in vials Dicyclomine Hydrochloride Injection 20 mg/2 mL (10 mg/mL) 2 mL ampules Diuril (chlorothiazide sodium) Injection 500mg/vial Single-Dose Vial DOCU LIQUID (docusate sodium 50 mg/5 mL) Ephedrine Sulfate Injection 50 mg/mL 1mL Single Dose Ampules Fentanyl Citrate Injection 100 mcg/2mL (50 mcg/mL) Ferrous Sulfate Iron Supplement Drops Fluticasone Propionate Nasal Spray 50mcg Gonak Hypromellose Ophthalmic Solution 25mg/mL Granisetron HCl Injection 1 mg/mL packaged Guaiatussin AC Sugar-Free Guaifenesin Oral Solution, 300 mg/ 15 mL, Sugar Free/Alcohol Free HydrALAZINE HCl Injection 20 mg/mL 1 mL Single Dose vials Hydrocortisone and Acetic Acid Otic Solution HYDROmorphone HCl 10 mg in 0.9% Sodium Chloridge 50 mL syringe (0.2 mg/mL) Hydromorphone Hydrochloride Injection 50mg/5mL (10 mg/mL) IC-Green (indocyanine green for injection) 25 mg/10 mL Kit Ketorolac Tromethamine Ophthalmic Solution 0.5% Sterile Lactulose Solution (For oral or rectal administration) Lactulose Solution (Oral) 10g/15 mL Levetiracetam Oral Solution 100 mg/mL (100 mg/mL) Levocarnitine Oral Solution Levofloxacin Injection 500mg/20 mL (25 mg/mL) For Intravenous Infusion Levofloxacin Ophthalmic Solution 0.5% Levofloxacin Oral Solution 25 mg/mL Lidocaine 2.5% & Prilocaine 2.5% Cream Lidocaine HCl Jelly 2% Lidocaine Hydrochloride Oral Topical Solution (Viscous) 2% Lidocaine Ointment 5% 1 1/4 oz tubes Lorazepam Injection USP 2 mg/mL vial Lorazepam Oral Concentrate 2mg per mL Megestrol Acetate Oral Suspension 40 mg/mL Midazolam Injection 2mg/2mL (1 mg/mL) For Intramuscular or Intravenous Use Only Midazolam Injection 50 mg/10mL (5mg/mL) For Intramuscular or Intravenous Use Only 10 mL vials Moxifloxacin HCl Ophthalmic Solution 0.5% Naloxone Injection USP 0.4 mg/mL For Intravenous Intramuscular or Subcutaneous Use Neomycin & Polymyxin B Sulfates and Bacitracin Zinc Ophthalmic Ointment Olopatadine HCl Nasal Spray 665 mcg Olopatadine HCl Ophthalmic Solution 0.1% Olopatadine HCl Ophthalmic Solution 0.2% 5mL bottles Oxcarbazepine Oral Suspension 300 mg/5 mL Pilocarpine Hydrochloride Ophthalmic Solution 1% Pilocarpine Hydrochloride Ophthalmic Solution 2% Pilocarpine Hydrochloride Ophthalmic Solution 4% Pin-Away PYRENTAL PAMOATE (Pyrantel base 50 mg / mL) Pinworm Treatment Prednisolone Oral Solution 15 mg/5 mL Promethazine HCl & Codeine Phosphate Oral Solution 6.25mg/10mg per 5 mL Promethazine HCl Oral Solution 6.25 mg/5mL Proparacaine HCl Ophthalmic Solution 0.5% Rifampin Capsules 150 mg Rifampin Capsules 300 mg Ropivacaine Hydrochloride Injection 0.2% 200mg/100 mL (2 mg/mL) 100 mL Vial Ropivacaine Hydrochloride Injection 0.5%, 150mg/30 mL (5 mg/mL) 30 mL Single-dose Vial Safe tussin DM DAY TIME Cough Relief (Dextromethorphan HBr 10mg Guaifenesin 100mg) Safe tussin PM NIGHT TIME Cough Relief (Dextromethorphan HBr 7.5mg Doxylamine Succinate 3.125mg) Sodium Chloride 0.9% Injection Sodium Chloride Ophthalmic Ointment 5% Sodium Chloride Ophthalmic Solution 5%, 50mg/mL Sodium DIURIL (chlorothiazide sodium) 0.5g/vial Single-dose vial Sufenta (Sufentanil Citrate Injection) 50 mcg/mL For Intravenous and Epidural Use Sulfamethoxazole & Trimethoprim Oral Suspension 200mg/40mg per 5mL Cherry Flavor Timolol Maleate Ophthalmic Solution 0.5% Tobramycin Inhalation Solution 300 mg/5 mL 4 single-dose ampules Tobramycin Ophthalmic Solution 0.3% 5mL bottles Trihexyphenidyl Hydrochloride Oral Solution 2mg/5mL Tropicamide Ophthalmic Solution 0.1% Tropicamide Ophthalmic Solution USP 0.5% 15 mL bottles Valproic Acid Oral Solution 250mg/5mL Vitamin D Supplement Drops 400 IU Cherry Flavored XOPENEX (levalbuterol HCl) Inhalation Solution Concentrate 1.25mg/3mL     FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  05/31/2023 Class II Recall buPROPrion Hydrochloride Extended-Release Tablets 150mg (SR) Tablets Cardioplegia Solution del Nido Formula Cardioplegia Solution Induction 4:1 High Potassium Cardioplegia Solution Induction 8:1 High Potassium Cardioplegia Solution Leesburg Cardioplegia packaged in 1030.2 mL per bag Cardioplegia Solution Maintenance 4:1 Cardioplegia Solution Maintenance 8:1 Cardioplegia Solution Modified St Thomas Formula Cardioplegia Solution Reperfusate 4:1 Low Potassium Cardioplegia Solution Reperfusate No Potassium Cardioplegia Solution Warm Induction 4:1 High Potassium dilTIAZem added to 0.9% sodium chloride 125 mg/125 mL* (1 mg/mL) 125 mL per bag dilTIAZem added to dextrose 5%, 125 mg/125 mL* (1 mg/mL), 125 mL per bag DiphenhydrAMINE 25 mg added to 0.9% sodium chloride 50 mL in 100 mL Partial Additive Bag DiphenhydrAMINE 50 mg added to 0.9% sodium chloride 50 mL in 100 mL Partial Additive Bag EPINEPHrine added to 0.9% sodium chloride 4 mg/250 mL* (16 mcg/mL) 250 mL per bag EPINEPHrine added to dextrose 5%, 2 mg/250 mL* (8 mcg/mL), 250 mL per bag EPINEPHrine added to dextrose 5%, 4 mg/250 mL* (16 mcg/mL) 250 mL per bag EPINEPHrine added to dextrose 5%, 8 mg/250 mL* (32 mcg/mL) 250 mL per bag Foaming Hand Sanitizer fresh mint scent 62% alcohol 1 Gallon / 3.78 Liters bottle Glimepiride 1mg Tablets Glimepiride 2mg Tablets Glimepiride 4mg Tablets Heparin added to 0.9% sodium chloride 2,500 units/250 mL* (10 units/mL) 250 mL per bag Heparin added to 0.9% sodium chloride 2,500 units/500 mL* (5 units/mL) 500 mL per bag Heparin added to 0.9% sodium chloride 4,000 units/1,000 mL* (4 units/mL) 1,000 mL per bag Heparin added to 0.9% sodium chloride, 5,000 units/500 mL* (10 units/mL) 500 mL per bag Heparin added to 0.9% sodium chloride, 7,500 units/1,000 mL* (7.5 units/mL) 1000 mL per bag HyperLyte CR Injection 500 mL bag HyperLyte CR Injection 250 mL bag Lidocaine 2% HCl Inj 500mL bag Microplegia (MSA/MSG 0.92 Molar) packaged in 125 mL per bag Microplegia Solution High Potassium (100 mEq) packaged in 200 mL per bag Microplegia Solution MSA/MSG 0.92 Molar with CP2D packaged in 120 mL per bag Modified del Nido Microplegia packaged in 40 mL per syringe MSA 7.84% MSG 8.56% (0.92M) Comp. Sol. 1000 ml bag Nafcillin for Injection 1 gram per vial Nafcillin for Injection 10 gram Nafcillin for Injection 2 gram per vial Neonatal TPN Starter Bag Amino Acids (Trophamine) 2%/Dextrose 10%, packaged in 250 mL per bag Neonatal TPN Starter Bag Amino Acids (Trophamine) 2.5%/Dextrose 10% with Calcium and Heparin packaged in 250 mL per bag Neonatal TPN Starter Bag Amino Acids (Trophamine) 3%/Dextrose 10% in 250 mL per bag Neonatal TPN Starter Bag Amino Acids (Trophamine) 3.5%/Dextrose 10% in 250 mL per bag Neonatal TPN Starter Bag Amino Acids (Trophamine) 4%/Dextrose 10% with Calcium and Heparin packaged in 250 mL per bag Neonatal TPN Starter Bag Amino Acids (Trophamine) 4%/Dextrose 10%, packaged in 250 mL per bag Neonatal TPN Starter Bag Amino Acids (Trophamine) 4.5%/Dextrose 10% with Heparin packaged in 250 mL per bag Neonatal TPN Starter Bag Amino Acids (Trophamine) 6%/Dextrose 10% with Calcium and Heparin packaged in 250 mL per bag Neonatal TPN Starter Bag Amino Acids (Trophamine) 6%/Dextrose 10% with Low Calcium and Heparin packaged in 250 mL per bag norepinephrine 4 mg added to dextrose 5% 250 mL* 16 mcg/mL 250 mL per bag NORepinephrine added to 0.9% sodium chloride 16 mg/250 mL* (64 mcg/mL) 250 mL per bag NORepinephrine added to 0.9% sodium chloride 4 mg/250 mL* (16 mcg/mL) 250 mL per bag NORepinephrine added to 0.9% sodium chloride 8 mg/250 mL* (32 mcg/mL) NORepinephrine added to dextrose 5%, 16 mg/250 mL* (64 mcg/mL) 250 mL per bag oxyTOCIN 10 units added to Lactated Ringer's 500 mL per bag oxyTOCIN 15 units added to 0.9% sodium chloride 250 mL per bag oxyTOCIN 15 units added to Lactated Ringer's 250 mL per bag oxyTOCIN 20 units added to 0.9% sodium chloride 1,000 mL per bag oxyTOCIN 20 units added to dextrose 5%/Lactated Ringer's 1,000 mL per bag oxyTOCIN 20 units added to Lactated Ringer's 1,000 mL per bag oxyTOCIN 30 units added to 0.9% sodium chloride 500 mL per bag oxyTOCIN 30 units added to dextrose 5%/Lactated Ringer's 500 mL per bag oxyTOCIN 30 units added to Lactated Ringer's 500 mL per bag oxyTOCIN 40 units added to 0.9% sodium chloride 1,000 bag oxyTOCIN 60 units added to 0.9% sodium chloride 1,000 mL per bag Pain Reliever Acetaminophen 500 mg Caplets Phenylephrine 50 mg added to 0.9% sodium chloride 250 mL* 200 mcg/mL* 250 mL per bag PHENYLephrine added to 0.9% sodium chloride 10 mg/250 mL* (40 mcg/mL) 250 mL per bag PHENYLephrine added to 0.9% sodium chloride 20 mg/250 mL* (80 mcg/mL) 250 mL per bag PHENYLephrine added to 0.9% sodium chloride 25 mg/250 mL* (100 mcg/mL) 250 mL per bag PHENYLephrine added to 0.9% sodium chloride 40 mg/250 mL* (160 mcg/mL) 250 mL per bag Potassium Acetate Injection 2 mEq/mL 500 ml bag Potassium Phosphate 15 mmole added to 0.9% sodium chloride 250 mL per bag Potassium Phosphate 30 mmole added to 0.9% sodium chloride 500 mL per bag Sodium Phosphates Injection 4 mEq/3 mMol/mL 500 ml bag Tirzepatide 10 mg/0.5 mL Sterile Solution-2 mL Vial Transplant Solution (Plasma-Lyte A) packaged in 165 mL per bag Tromethamine 0.3 Molar 50 mL syringe Vancomycin added to 0.9% sodium chloride 1 g/250 mL* (4 mg/mL) 25 250 mL per bag Vancomycin added to 0.9% sodium chloride 1.25 g/250 mL* (5 mg/mL) 250 mL per bag Vancomycin added to 0.9% sodium chloride 1.5 g/250 mL* (6 mg/mL) 250 mL per bag Vancomycin added to 0.9% sodium chloride 1.5 g/500 mL* (3 mg/mL) 500 mL per bag Vancomycin added to 0.9% sodium chloride 1.75 g/500 mL* (3.5 mg/mL) 500 mL per bag Vancomycin added to 0.9% sodium chloride 2 g/500 mL* (4 mg/mL) 500 mL per bag Vancomycin added to 0.9% sodium chloride 750 mg/250 mL* (3 mg/mL) 250 mL per bag Vancomycin added to dextrose 5% 1.25 g/250 mL* (5 mg/mL) 250 mL per bag Vancomycin added to dextrose 5% 1.5 g/250 mL* (6 mg/mL) 250 mL per bag Vasopressin 20 units added to 0.9% sodium chloride 100 mL* 0.2 units/mL* 100 mL per bag Vasopressin 40 units added to 0.9% sodium chloride 100 mL* 0.4 units/mL* 100 mL per bag Vasopressin 50 units added to 0.9% sodium chloride 50 mL* 1 unit/mL* 50 mL in 100 mL Partial Additive Bag     FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  05/24/2023 Class II Recall Ampicillin and Sulbactam for Injection, USP 1.5 gram per vial Ampicillin and Sulbactam for Injection, USP 3 gram per vial Ampicillin and Sulbactam for Injection, USP 15 grams per Pharmacy Bulk Package Ampicillin for Injection, USP 250 mg per vial Ampicillin for Injection, USP 500 mg per vial Ampicillin for Injection, USP 1 g per vial Ampicillin for Injection, USP 2 g per vial Ampicillin for Injection, USP 10 g per Pharmacy Bulk Package Cefepime for Injection, USP 1 gram per vial Cefepime for Injection, USP 2 grams per vial Ceftriaxone for Injection, USP 250 mg per vial Ceftriaxone for Injection, USP 500 mg per vial Ceftriaxone for Injection, USP 1 gram per vial Ceftriaxone for Injection, USP 2 grams per vial Ceftriaxone for Injection, USP 10 grams per Pharmacy Bulk Package FentaNYL 50 mcg/mL (2,500mcg Total Dose), 50 mL Syringe FentaNYL 500 mcg (2mcg/mL) and Ropivacaine HCL 250 mg (0.1%) added to 250 mL 0.9% Sodium Chloride Injection Heparin Sodium, 25,000 USP units per 250mL, (100 USP units per mL) in 5% Dextrose injection Ketamine Injection, 50 mg per 5 mL (10 mg/mL), Single-Use Syringe Ketotifen Fumarate 0.025 %, Antihistamine eye drops, 5mL bottle LORazepam Injection, 2mg / mL Single Dose vial 1ml vial Lorazepam Injection, USP, 2mg/mL, 1 mL vial, packaged in 25 x 1 mL Vials per carton Norepinephrine 4 mg added to 250 mL of 5% Dextrose Injection Norepinephrine 8 mg added to 250 mL 0.9% Sodium Chloride Injection PHENYLephrine HCl Injection, 1 mg per 10 mL (100 mcg/mL), Single-Use Syringe, Solution for IV Use Only Piperacillin and Tazobactam for Injection, USP 2.25 g per vial Piperacillin and Tazobactam for Injection, USP 3.375 grams per vial Piperacillin and Tazobactam for Injection, USP 4.5 grams per vial Succinylcholine Cl Injection, 100 mg per 5 mL (20 mg/mL), Single-Use Syringe VANComycin 750mg added to 250 mL of 0.9% Sodium Chloride Injection VANComycin 1 g added to 250 mL of 0.9% Sodium Chloride Injection VANComycin 1.25g added to 250 mL of 0.9% Sodium Chloride Injection VANComycin 1.5g added to 250 mL of 0.9% Sodium Chloride Injection VANComycin 1.5g added to 500 mL of 0.9% Sodium Chloride Injection VANComycin 1.75 g added to 500 mL of 0.9% Sodium Chloride Injection VANComycin 2g added to 500 mL of 0.9% Sodium Chloride Injection VANComycin 2.5 g added to 500 mL of 0.9% Sodium Chloride Injection     FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  05/19/2023 Class I Recall G-SUPRESS DX (OTC Cough Suppressant, expectorant, nasal decongestant pediatric drops)   FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  05/17/2023 Class I Recall Atovaquone Oral Suspension USP, 750 mg/5 mL Class II Recall Calcitonin Salmon (synthetic origin) Nasal Spray     FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  05/10/2023 Class I Recall DYNAMITE SUPER capsule, 58,000 MG, 1-count blister card NUX Male Enhancement capsule, 1-count blister card Pro Power Knight Plus capsule, 2550mg, 1-count blister card Class II Recall Advil Dual Action with Acetaminophen Acetaminophen 250 mg and Ibuprofen (NSAID) 125 mg Tablets Advil Ibuprofen Tablets, 200 mg Pain Reliever/Fever Reducer (NSAID) Advil Liqui-Gels Solubilized Ibuprofen Capsules, 200 mg Pain Reliever/Fever Reducer (NSAID) Glimepiride USP, 4 mg, 90 count-bottles Montelukast Sodium USP, 10 mg, 30 count-bottles Seatex Alcohol Antiseptic 80% Topical Solution Hand Sanitizer Simvastatin USP 20 mg Simvastatin USP 40 mg Simvastatin USP, 10 mg     FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  05/03/2023 Class II Recall Dianeal Low Calcium (2.5 mEq/L) Peritonial Dialysis Solution with 1.5% Dextrose Dianeal PD-2 Peritonial Dialysis Solution with 1.5% Dextrose Atorvastatin Calcium 10 mg Tablets BusPIRone Hydrochloride 7.5mg Tablets Doxazosin 4mg Tablets Glimepiride 2mg Tablets Glimepiride 4mg Tablets Tadalafil 20 mg Tablets Tadalafil 5mg Tablets CBD Metered Dose Inhaler (CBD) 5 mg Dose 1 Metered Dose Inhaler 100 Metered Sprays Pantoprazole sodium for Injection 40 mg*/vial     FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  04/28/2023 Class II Recall FENTANYL Buccal Tablets CII 100 mcg FENTANYL Buccal Tablets CII 200 mcg FENTANYL Buccal Tablets CII 400 mcg FENTANYL Buccal Tablets CII 600 mcg FENTANYL Buccal Tablets CII 800 mcg     FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  04/26/2023 Class II Recall Aripiprazole Tablets, USP, 20 mg Verapamil Hydrochloride Extended-Release Tablets, USP, 180 mg Fast Acting Earwax Removal System (carbamide peroxide), 6.5%, 0.5 FL OZ (15 mL) C-Semaglutide 5mg/mL injection, 0.5mL vials Pro Power Knight Plus Capsule, 2550 mg NUX Male Enhancement Capsule DYNAMITE SUPER Capsule 58,000 mg Market Withdrawal Acetaminophen & Codeine Phosphate Oral Solution 120mg & 12mg/5mL Acetic Acid Otic Solution Acyclovir Oral Suspension, 200mg/5mL Albuterol Sulfate Syrup, 2mg (base) Amantadine HCl Syrup, USP 50 mg per 5mL Apraclonidine Ophthalmic Solution 0.5% Artificial Tears Atropine Sulfate Ophthalmic Solution Azelastine Hydrochloride Nasal Spray, 0.1% Bacitracin Zinc and Polymyxin B Sulfate Ophthalmic Ointment, 3.5g Calcipotriene Scalp Solution, 0.005% Calcitriol Injection 1 mcg and 2 mcg Cetrorelix Acetate for Injection, 0.25 mg/vial, Single-Dose Vial Ciclopirox Topical Solution 8% Cimetidine HCl Oral Solution Clobetasol Propionate Cream 0.05% Clobetasol Propionate Ointment, 0.05% Clobetasol Propionate Shampoo, 0.05% Cromolyn Sodium Ophthalmic Solution 4% Detomidine Hydrochloride 20mL and 5mL Dicyclomine Hydrochloride Injection USP, 20 mg/2 mL (10 mg/mL) Diuril® (chlorothiazide sodium) Injection DOCU LIQUID- docusate sodium liquid Ephedrine Injection 50 mg/mL Ferrous Sulfate Elixir and Iron Supplement Fluticasone Propionate Nasal Spray Gonak Hypromellose Ophth Sol Granisetron HCl Injection 1 mg/mL Guaifenesin and Codeine Phosphate Liquid HydrALAZINE HCl Injection Hydrocortisone and Acetic Acid Otic Solution Hydromorphone High Potency Injection USP –Ampule and Vial IC-Green Sterile Indocyanine Green Injection USP Ketorolac Tromethamine Ophthalmic Solution, 0.5% Lactulose Syrup (Oral) and (Oral/Rectal) Levetiracetam Injection USP, 500 mg/5 mL (100 mg/mL) single-dose vial Levocarnitine Oral Solution, USP Levofloxacin Injection, 25 mg/mL Levofloxacin Oral Solution Levofloxacin Opth Solution Lidocaine 2.5% & Prilocaine 2.5% Cream Lidocaine Ointment Lidocaine HCl Jelly USP, 2% Lidocaine Hydrochloride Oral Topical Solution, USP (Viscous) 2% Lorazepam Injection 2 mg/mL vial Lorazepam Oral Concentrate, 2mg Megestrol Acetate Oral Suspension 40 mg/mL Midazolam Injection USP 1 mg/mL & 5 mg/mL - vial Moxifloxacin HCl Solution 0.5% Naloxone Injection 0.4 mg/mL; 1 mL and 10mL Vial Neomycin & Polymyxin B Sulfates & Bacitracin Zinc Ophthalmic Ointment Olopatadine HCl Nasal Spray, 665 mcg/spray Olopatadine Solution 0.1% and 0.2% Oxcarbazepine Oral Suspension USP, 300 mg/5 mL Pilocarpine 1, 2, & 4% Prednisolone Sodium Phosphate Oral Solution Promethazine HCl & Codeine Phosphate Oral Solution Promethazine HCl Oral Solution Proparacaine HCl Ophthalmic Solution, 0.5% Rifampin Capsules USP, 150 mg & 300 mg Ropivacaine Hydrochloride Injection USP, 0.2% and 5mg/mL Fentanyl Citrate Injection Sodium Chloride Ophthalmic Ointment Sodium Chloride Solution Drops Sodium DIURIL Sufenta (Sufentanil Citrate Injection, USP) 50 mcg/mL Sulfamethoxazole & Trimethoprim Oral Suspension USP, 200mg/40mg per 5mL Timolol Maleate Ophthalmic Solution 0.5%, 2.5, 5, 10, & 15mL Tobramycin Inhalation Solution USP, 300 mg/5 mL Tobramycin Ophthalmic Solution 0.3% Trihexyphenidyl HCl Oral Sol Tropicamide Ophthalmic Solution 0.5% and 1% Valproic Acid Oral Solution Vitamin D Suppl. Drops 50mL XOPENEX- levalbuterol hydrochloride solution, concentrate     FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  04/19/2023 Class II Recall Pantoprazole Sodium Delayed Release Tablets USP 40mg     FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  04/12/2023 Class I Recall FreeStyle Libre Reader a component of the FreeStyle Libre Flash Glucose Monitoring System FreeStyle Libre Reader a component of the FreeStyle Libre 14 Day Flash Glucose Monitoring System FreeStyle Libre Reader a component of the FreeStyle Libre 2 Flash Glucose Monitoring System Class II Recall Testosterone Cypionate Injection 200 mg/mL Atorvastatin Calcium 10mg Tablet Atorvastatin Calcium 20mg Tablet Clopidogrel 75mg Tablet Doxazosin 2mg Tablet Doxazosin 4mg Tablet Finasteride 5mg Tablet Glimepiride 2mg Tablet Montelukast Sodium 10mg Tablet Rosuvastatin 10mg Tablet Rosuvastatin 5mg Tablet Pravastatin Sodium 20mg Tablet Simvastatin 10mg Tablet Simvastatin 80mg Tablet Simvastatin 20 mg Tablet Simvastatin 40mg Tablet Tadalafil 20mg Tablet Glimepiride 4mg Tablet Aripiprazole 5mg Tablet Atorvastatin 10 mg Tablet Doxazosin 2 mg Tablet Glimepiride 2mg Tablet Ropinirole 0.5 mg Tablet Rosuvastatin 5mg Tablet Simvastatin 10 mg Tablet Tadalafil 5 mg Tablet Atorvastatin 20 mg Tablet Ropinirole 2 mg Tablet Rosuvastatin 5mg Tablet Rosuvastatin 10mg Tablet Rosuvastatin 40mg Tablet Simvastatin 40 mg Tablet Alprazolam 0.25mg Tablet Alprazolam 0.5mg Tablet Alprazolam 1mg Tablet Alprazolam 0.5m Tablet Alprazolam 1mg Tablet Alprazolam 2mg Tablet     FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  04/06/2023 Market Withdrawal hydroxyprogesterone caproate, 250 mg/mL hydroxyprogesterone caproate USP, 250 mg/mL Makena single-dose vial; hydroxyprogesterone caproate USP, 250 mg/mL Makena multi-dose vial; hydroxyprogesterone caproate USP, 250 mg/mL Makena auto-injector; hydroxyprogesterone caproate USP, 250 mg/mL Hydroxyprogesterone Caproate Injection     FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  04/05/2023 Class II Recall Fentanyl 500mcg (2mcg/mL) and Ropivacaine HCl 250mg (1mg/mL) added to 250mL 0.9% Sodium Chloride Calcitonin Salmon Nasal Spray 2200 Montelukast Sodium 10 mg Tablet Finasteride 5 mg Tablet Ropinirole 0.25 mg Tablet Ropinirole 1 mg Tablet Glimepiride 1 mg Tablet Glimepiride 2 mg Tablet Glimepiride 4 mg Tablet Simvastatin 5 mg Tablet Simvastatin 10 mg Tablet Simvastatin 20 mg Tablet Simvastatin 40 mg Tablet     FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  03/31/2023 Class II Recall Atovaquone Oral Suspension 750mg/5mL     FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  03/29/2023 Class I Recall Delsam Pharma's Artificial Eye Ointment (Mineral Oil 15%, White Petrolatum 83%), 3.5 grams (1/8 oz.) tube Class II Recall Jardiance (Empagliflozin) 25 mg Tablets Daytrana (methylphenidate transdermal system) 10mg 30-count carton Daytrana (methylphenidate transdermal system) 15mg 30-count carton Daytrana (methylphenidate transdermal system) 20mg 30-count carton Daytrana (methylphenidate transdermal system) 30mg 30-count carton     FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  03/28/2023 Class I Recall Alcohol Antiseptic 80% Topical Solution Hand Sanitizer Non-sterile Solution; Isopropyl Alcohol Antiseptic 75% Topical Solution Hand Sanitizer Non-sterile Solution     FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  03/22/2023 Class II Recall Clear Eyes, Once Daily, Eye Allergy Itch Relief, olopatadine hydrochloride ophthalmic solution 0.2% Antihistamine 2.5 mL bottle Dabigatran Etexilate Capsules 75 mg and 150 mg     FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  03/15/2023 Class I Recall Snowy Range Blue Alcohol Antiseptic 80% Topical Solution Hand Sanitizer Purely Soothing 15% MSM Drops Class II Recall Verapamil Hydrochloride Extended-Release Tablets, USP, 120 mg, Rx Only Purely Soothing MSM Nasal Spray, 15% NaturalCare bioAllers, Allergy Nasal Spray, Homeopathic, All Region Formula NatraBio, Cold& Sinus Nasal Spray, Homeopathic Medicine NaturalCare bioAllers, Mold, Yeast and Dust NaturalCare, children's, Allergy Care Alcolado Relampago (menthol 1%, camphor 1.5%) Vencedor medicated balm (capsaicin 0.028%) Unguentine Original Ointment for Burns (Camphor 3.0%, Phenol 2.5%, Tannic Acid 2.2%, Oxide 6.6%) Soltice Quick-RUB (Menthol 5.1%, Camphor 5.1%) Nose Better Gel (0.75% Camphor, 0.50% Menthol, 0.50% Allantoin) Activator Concentrate (sodium fluoride 0.96% in Activator) Unguentine Original Maximum Strength Pain Relieving/Antiseptic Ointment (Camphor 3.0%, Phenol 2.5%, Tannic Acid 2.2%, Oxide 6.6%) Metformin hydrochloride Extended-Release Tablets, 1000 mg, 60-count bottle, RX only Phenylephrine HCl 0.5 mg per 5 mL (100 mcg/mL), 5 mL Syringe, Rx only Phenylephrine HCl 1mg per 10mL (100 mcg/mL) 10 mL syringes, Rx only Phenylephrine HCl 40 mg (160 mcg/mL) added to 0.9% Sodium Chloride 250 mL IV Bag Phenylephrine HCl 20 mg (80 mcg/mL) added to 0.9% Sodium Chloride 250 mL IV Bag, Rx only Heparin Sodium, 25,000USP units per 250 mL, (100 USP units per mL) in 5% Dextrose Injection Heparin Sodium Injection, USP, 20,000 USP units per mL, 25 x 1 mL Multi-Dose Vials, Rx Only Brimonidine Tartrate Ophthalmic Solution 0.15%, Rx Only     FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  03/08/2023 Class I Recall PrimeZEN Black 2000mg Class II Recall Levothyroxine Sodium Tablets, USP 112 mcg, 90 tablets per bottle, Rx Only, Manufactured by Lloyd Inc., Shenandoah, IA, 51601, Distributed by: Alvogen Inc, Pine Brook, NJ 07058, NDC 47781-654-90. Diltiazem HCl in 0.7% Sodium Chloride Injection, 125 mg/125 mL (1 mg/mL), 125 mL Single-Dose Container bottle, packaged in 15 x 1 IV Bottles per carton, Rx Only Norepinephrine Bitartrate in 0.9% Sodium Chloride Injection, USP, 8 mg/250 mL (32 mcg/mL*), 250 mL Single-Dose Container, packaged in 15 x 1 IV Bottles per carton, Rx Only Norepinephrine Bitartrate in 0.9% Sodium Chloride Injection, USP, 4 mg/250 mL (16 mcg/mL*), 250 mL Single-Dose Container bottle, packaged in 15 IV Bottles per carton, Rx Only Norepinephrine Bitartrate in 0.9% Sodium Chloride Injection, USP, 16 mg/250 mL (64 mcg/mL*), 250 mL Single-Dose Container bottle, packaged in 15 IV Bottles per carton, Rx Only Phenylephrine HCl Injection, USP, 1 mg/10 mL (100 mcg/mL), 10 mL Single-Dose Vial, packaged in 30 x 10 mL Sterile Single-Dose Vials per carton, 12 x 30 Vials Carton per case, Rx Only Phenylephrine HCl Injection, USP, 0.4 mg/10 mL (40 mcg/mL), 10 mL Single-Dose Vial, packaged in 30 x 10 mL Single-Dose Vials per carton, 12 x 30 Vials Carton per case, Rx Only Phenylephrine HCl Injection, USP, 0.8 mg/10 mL (80 mcg/mL), 10 mL Single-Dose Vial, packaged in 30 x 10 mL Single-Dose Vials per carton, 12 x 30 Vials Carton per case, Rx Only Phenylephrine HCl in 0.9% Sodium Chloride Injection, USP, 50 mg/250 mL (200 mcg/mL), 250 mL Single-Dose Container bottle, packaged in 15 x 1 IV Bottles per carton, Rx Only Aripiprazole Tablets, USP 2 mg, Rx Only Aripiprazole Tablets, USP 5 mg Rx Only Aripiprazole Tablets, USP 10 mg Rx Only Aripiprazole Tablets, USP 15 mg Rx Only Aripiprazole Tablets, USP 20 mg Rx Only Aripiprazole Tablets, USP 30 mg Rx Only Atorvastatin Calcium Tablets USP, 10 mg* Rx Only Atorvastatin Calcium Tablets USP 20 mg* Rx Only Atorvastatin Calcium Tablets USP 40 mg* Rx Only Atorvastatin Calcium Tablets USP 80 mg* Rx Only BusPIRone Hydrochloride Tablets USP 7.5 mg, 100-count bottle, Rx Only BusPIRone Hydrochloride Tablets USP, 5 mg, Rx Only BusPIRone Hydrochloride Tablets USP 15 mg, Rx Only BusPIRone Hydrochloride Tablets USP, 10 mg 500-count bottle, Rx Only BusPIRone Hydrochloride Tablets USP 30 mg, 60-count bottle, Rx Only Clopidogrel Tablets USP, 75 mg, Rx Only Daptomycin for Injection 350 mg/vial, Rx only Daptomycin for Injection 500 mg per vial, Single-dose vial, Rx only Dofetilide Capsules, 125 mcg (0.125 mg), 60-count bottle, Rx only Dofetilide Capsules 250 mcg (0.25 mg) 60-count bottle, Rx only Dofetilide Capsules 500 mcg (0.5 mg), 60-count bottle, Rx only Doxazosin Tablets USP 1 mg, Rx Only Doxazosin Tablets USP, 2 mg, Rx Only Doxazosin Tablets USP, 4 mg, Rx Only Doxazosin Tablets USP, 8 mg, Rx Only Finasteride Tablets USP, 1 mg, Rx Only Finasteride Tablets USP 1 mg, 90-count bottle, Keeps, Rx Only Finasteride Tablets USP, 5 mg, Rx Only Glimepiride Tablets USP, 1 mg, Rx Only Glimepiride Tablets USP, 2 mg, Rx Only Glimepiride Tablets USP, 4 mg, Rx Only Glycopyrrolate Injection, USP, 0.2 mg/mL, 1 mL Single Dose Vial x 25 vials, Rx Only Glycopyrrolate Injection, USP, 0.4 mg/2 mL (0.2 mg/mL) 2 mL Single Dose Vial X 25 vials carton, Rx Only Glycopyrrolate Injection, USP 1 mg/5 mL (0.2 mg/mL) 5 mL Multiple Dose Vial, x 10 vials carton, Rx Only Glycopyrrolate Injection, USP 4 mg/20 mL (0.2 mg/mL) 20 mL Multiple Dose Vial, 10vial carton, Rx Only Montelukast Sodium Tablets, USP, 10 mg* Rx Only Phenylephrine Hydrochloride Injection, USP 10 mg/mL Rx Only Phenylephrine Hydrochloride Injection, USP, 50 mg/5mL (10 mg/mL), Rx Only Phenylephrine Hydrochloride Injection, USP 100 mg/10 mL (10 mg/mL), Rx Only, 10 mL Vial Rosuvastatin Tablets, USP, 5 mg*, Rx Only Rosuvastatin Tablets, USP, 10 mg*, Rx Only Rosuvastatin Tablets, USP 20 mg* Rx Only Rosuvastatin Tablets, USP 40 mg* Rx Only Simvastatin Tablets USP 5 mg Rx Only Simvastatin Tablets, USP, 10 mg, Rx Only Simvastatin Tablets USP 20 mg Rx Only Simvastatin Tablets USP 40 mg Rx Only Simvastatin Tablets USP 80 mg Rx Only Succinylcholine Chloride Injection, USP, 200 mg/10 mL (20 mg/mL), 10 mL Multiple-dose vial in 10x10 carton, Rx Only Tadalafil Tablets, USP, 2.5 mg Rx Only Tadalafil Tablets, USP, 5 mg Rx Only Tadalafil Tablets, USP 10 mg Rx Only Tadalafil Tablets, USP, 20 mg, Rx Only Vigabatrin for Oral Solution, USP, 500 mg, Rx Only Pirfenidone Tablets 267 mg 90-count bottle x3/Carton, Rx Only Pirfenidone Tablets 801 mg, Rx Only Pravastatin Sodium Tablets USP, 10 mg, Rx Only Pravastatin Sodium Tablets USP 20 mg, Rx Only Pravastatin Sodium Tablets USP, 40 mg, Rx Only Pravastatin Sodium Tablets USP, 80 mg, Rx Only rOPINIRole Tablets USP 0.25 mg*, 100-count bottle, Rx Only rOPINIRole Tablets USP 0.5 mg*, 100-count bottle, Rx Only rOPINIRole Tablets USP 1 mg*, 100-count bottle, Rx Only rOPINIRole Tablets USP 2 mg*, 100-count bottle, Rx Only rOPINIRole Tablets USP 3 mg*, 100-count bottle, Rx Only rOPINIRole Tablets USP 4 mg* 100-count bottle, Rx Only rOPINIRole Tablets USP 5 mg* 100-count bottle, Rx Only Carbidopa and Levodopa Tablets, USP 25 mg/100 mg, 10x10 Unit Dose carton, Rx Only Sterile Water for Injection, USP, 30x5 mL Single-Dose Vials, Rx Only     FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  03/03/2023 Class I Recall 15% MSM Drops (Pharmedica USA LLC)   FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  03/02/2023 Class II Recall Brimonidine Tartrate Ophthalmic Solution, 0.15%     FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  03/01/2023 Class I Recall TIROSINT - SOL (levothyroxine sodium) Oral Solution, 13 microgram/mL; 6 pouches x 5 ampules, Rx Only TIROSINT - SOL (levothyroxine sodium) Oral Solution, 100 microgram/mL; 6 pouches x 5 ampules, Rx Only TIROSINT - SOL (levothyroxine sodium) Oral Solution, 125 microgram/mL;  6 pouches x 5 ampules, Rx Only TIROSINT - SOL (levothyroxine sodium) Oral Solution, 175 microgram/mL;  6 pouches x 5 ampules, Rx Only TIROSINT - SOL (levothyroxine sodium) Oral Solution, 25 microgram/mL; 6 pouches x 5 ampules, Rx Only TIROSINT - SOL (levothyroxine sodium) Oral Solution, 37.5 microgram/mL; 6 pouches x 5 ampules, Rx Only TIROSINT - SOL (levothyroxine sodium) Oral Solution, 44 microgram/mL;  6 pouches x 5 ampules, Rx Only TIROSINT - SOL (levothyroxine sodium) Oral Solution, 50 microgram/mL; 6 pouches x 5 ampules, Rx Only TIROSINT - SOL (levothyroxine sodium) Oral Solution, 62.5 microgram/mL; 6 pouches x 5 ampules, Rx Only TIROSINT - SOL (levothyroxine sodium) Oral Solution, 75 microgram/mL; 6 pouches x 5 ampules, Rx Only TIROSINT - SOL (levothyroxine sodium) Oral Solution, 88 microgram/mL; 6 pouches x 5 ampules, Rx Only TIROSINT - SOL (levothyroxine sodium) Oral Solution, 112 microgram/mL; 6 pouches x 5 ampules, Rx Only TIROSINT - SOL (levothyroxine sodium) Oral Solution, 137 microgram/mL; 6 pouches x 5 ampules, Rx Only TIROSINT - SOL (levothyroxine sodium) Oral Solution, 150 microgram/mL; 6 pouches x 5 ampules, Rx Only TIROSINT - SOL (levothyroxine sodium) Oral Solution, 200 microgram/mL; 6 pouches x 5 ampules, Rx Only Class II Recall 0.9% Sodium Chloride Injection, USP, 1000 mL Excel Plus Container, Rx Only 0.9% Sodium Chloride Injection, USP, 500 mL Excel Plus Container, Rx Only Tacrolimus Capsules, USP, 0.5 mg, 100-count bottle, Rx Only Warfarin Sodium Tablets, USP 1 mg, 100-count bottle, Rx Only   FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  02/24/2023 Class I Recall Artificial Eye Ointment (Global Pharma Healthcare)     FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  02/22/2023 Class II Recall Sodium Chloride 0.9% used as a diluent or hydration packaged volume of (a)1000ML (b)2000ML (c) 720ML used with Curlin pump, no pump or gravity    Amikacin 450MG in NS 45ml Ampicillin 12 gm in NS 600m Ampicillin  8 gm in NS 400ml Ampicillin/Sulbactam 3gm in NS 100ml Caspofungin 50mg in NS 100ml Cefazolin (a) 12gm in NS 600ml, (b) 2gm in NS 100ml, (c) 2gm/20ml SW Syringe, (d) 3gm in NS 150ml Cefazolin 5mg/mL/Heparin 100unit/ml 1.5ml SYR Cefepime (a) 2gm in NS 100ml (b) 8gm in NS 400ml (c) 12gm in NS 600ml Cefoxitin (a) 1gm in NS 50ml,(b) 2gm in NS 100ml Ceftriaxone (a) 1gm in NS 50ml, (b) 4gm in NS 200ml, (c) 8gm in NS 400ml Ceftriaxone (a) 2gm in NS 100ml, (b) 4gm in NS 200ml, Antibiotic  D5 NS 2300ml D5W1/2NS W/ 77MEQ of Sod Acetate 1000ml Hydration Daptomycin (a) 360mg in NS 18ml syringe (b) 580mg in NS 29ml syringe (c) 630mg in NS 31.5ml Daptomycin (a) 400mg in NS 20ml, (b) 550mg in NS 27.5ml Dextrose 10% 720ml, TPN Diphenhydramine 18mg in 3.6ml NS Syringe Dobutamine (a) 1080mg IN D5W 270ml, (b) 760mg in D5W 190ml Ertapenem (Invanz) 1gm  NS 100ml Ethanol 70% 0.5ml Syringe Fluconazole 200mg NS 100ml Ganciclovir (Cytovene) (a)1480mg in NS 296ml, (b) 740 mg in NS 336ml Hydrocortisone 9a) 2mg in NS 0.2ml Syringe, 9mg in NS 2ml Syringe Hydromophone (a) 1mg/ml in NS, 50ml, 75ml, 100ml, 175ml; (b) 5mg/ml in NS 60ml, 100ml, 250ml Imipenem/cilastatin 2000mg in NS 400mml Intralipid 18gm TPN   Kytril 350mcg in 3.5ml NS Syringe Lactated Ringers packaged in volume of 1000ml, 2500ml, 3000ml, 3600ml, 500ml hydration Levaquin 750mg in D5W 150ml Levothyroxine 25mcg in NS 1.25ml Syringe Meropenem (a) 1000mg in NS 250ml, (b) 2gm in NS 100ml  (c) 500mg in NS 125ml Methadone (a) 2.5mg in 5ml NS syringe, (b) 4mg in 5ml NS syringe Methylprednisolone 12mg in NS 1.2ml syringe Metronidazole 500mg 100ml Milrinone Morphine Sulfate (a) 1mg/ml in NS 350ml (b) 5mg/ml in NS 200ml Mycamine 100mg in NS 100ml Nafcillin 24gm in NS 1200ml Nalbuphine (a) 1.5mg in 1.5ml NS (b) 2.5mg in 2.5ml NS Syringe Ondansetron 8mg in NS 100ml Pantoprazole 30mg in NS 7.5ml Syringe Penicillin (a)40mu in D5W 400ml(continuous) (b)40u in D5W 400ml (continuous) (c)48mu in D5W 480ml Piperacillin/Tazobactam (a)4.5gm in NS 100ml (b)18gm in NS 267m (c)27gm in NS 400ml (d)3.375gm in NS 50ml (e)36 gm in NS 533ml Sodium Chloride 0.9 % (a)100ml (Magnesium) (b)69.3ml (c)71.4ml (d)77.7ml (e)130ML (f)210ml (g)190ml (h)220ml: diluent Tobramycin 660mg in NS 66ml TPN (a)100gm/AA, 285gm/DEX (b)55gm/LIP 2300ml (c)55gm/AA 285gm/DEX 50gm/LIP1800ml (d)TPN AA:100gm DEX:250gm LIP:50gm 2400ml (e)55gm DEX:285gm 1800ml TPN 107gm/AA, 200gm/DEX, 50gm/LIP 2250mL (b)108gm/AA, 330gm/DEX 3000ml (c)108gm/AA, 330gm/DEX, 60gm/LIP 3000ml (d)37gm/AA, 160gm/DEX 1450ml (e)37gm/AA, 160gm/DEX, 25gm/LIP 1450ml (f)74-100gm of protein B4197 74gm (g)75fm/AA, 200gm/DEX, 43gm/LIP 2500ml (h)90gm/AA ; 255gm/DEX ; 50gm/LIP 3500ml (i)90gm/AA ; 255gmDEX 3500ml (j)TPN AA 100gm DEX: 320gm LIP: 50gm 2400ml (k)TPN AA 30gm DEX: 145gm 1210ml (l)TPN AA 30gm DEX: 145gm LIP: 35gm 1210ml (m)TPN AA  42GM DEX: 432gm 2070ml (n)TPN AA 50gm DEX: 130gm 2500ml (o)TPN AA 55gm DEX:180gm 1000ml (p)TPN AA 70gm DEX:290gm 2100ml (q)TPN AA 70gm DEX:290gm 2500ml (r)TPN AA 80gm DEX:200gm 1900ml (s)TPN AA 80gm DEX:200gm LIP:38gm 1900ml (t)TPN AA 30gm; DEX 82gm;  IN 890ml (u)TPN AA 30gm; DEX 82gm; LIP 18gm in 890 ml TPN (a)115gm/AA, 215gm/DEX, 25gm/LIP 1150ml (b)90gm/AA, 215gm/DEX, 25gm/LIP 1150ml (c)TPN AA: 100gm DEX: 105gm 2700ml (d) TPN AA: 100gm DEX: 105gm LIP: 45gm 2700ml (e)TPN:  AA100gm; DEX185gm; LIP50gm in 1500ml (f)TPN: AA 150gm; DEX 220gm; LIP 45gm in 2400ml (g)TPN: AA 60gm; DEX 200gm; LIP 30gm in 1500ml TPN (a)95gm/AA,385/DEX, 50gm/LIP 1800ml (b)TPN AA:100gm DEX:250gm LIP:50gm 2400ml (c)TPN: AA 80gm; DEX 320gm; LIP 50gm in 2300ml Vancomycin (a)1.25gm in NS 250ml (b)1.5gm in NS 300ml (c)1000mg in NS 200ml (d)2gm in 400ml NS (e)900mg in NS 180ml (f)500mg NS 100ml (g)750mg NS 150ml Vancomycin (a)700mg NS 140ml (b)1000mg in NS 200ml Vitamin K (Phytonadione) 2.5mg(0.25ml) Syringe Thiamine Hydrochloride 200mg/2mL (100mg/mL), Riboflavin 2 mg/2mL (1mg/mL) Injection Thiamine Hydrochloride 3000mg/30mL (100mg/mL), Riboflavin 30mg/30mL (1mg/mL) Injection Techni-Care Chloroxylenold 3%, [4 fl oz /118 mL or 8 fl oz/236 mL] per bottle Humatrix Microclysmic Gel 8 oz bottle Metoprolol Succinate Extended-Release 50 mg Tablets Bupropion Hydrochloride 75 mg Tablets Abelcet (Amphotericin B Lipid Complex) Injection 5 mg/ml 100 mg vial New & Improved Blue Gel Anesthetic 1oz bottle Maximum Zone2 Topical Analgesic 1oz bottle   FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  02/21/2023 Class I Recall Hand Sanitizer (nanoMaterials Discovery Corporation)   FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  02/15/2023 Class II Recall Ohm Hand Sanitizer (alcohol (ethanol) 70 % Ohm Sanitizer Spray (alcohol (ethyl alcohol) 80% Posaconazole Delayed-Release 100 mg Tablets     FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  02/13/2023 Class I Recall PrimeZEN Black 6000 male enhancement capsules     FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  02/08/2023 Class I Recall Easy Care first aid Burn Cream (benzalkonium chloride 0.13% and lidocaine hydrochloride 0.5%) First Aid Kit, containing Easy Care first aid After Burn Cream 0.9 g packets (Adventure Marine 150, Adventure First Aid, Easy Care First Aid, CVS First Aid Home) Easy Clean 70% Isopropyl Alcohol, packaged in a) 1 Gallon (128 fl. oz.) or; b) 16 fl. oz. (473 mL) Class II Recall Easy Clean 75% Ethyl Alcohol, packaged in a) 1 Gallon (128 fl. oz.); b) 16 fl. oz. (473 mL) ; c) Rubbing Alcohol 10 fl. oz. (296 mL) Easy Clean Alcohol Mult Surface Disinfecting Cleaner 75% Ethyl Alcohol, 32 FL. OZ. (946 mL.) Easy Clean Antiseptic Hand Sanitizer Solution 65% with Glycerine, 1 Gallon (128 Fl. oz.) Easy Clean Isopropyl Alcohol 99%, 1 Gallon (128 fl. oz.) Global Care 70% Alcohol Ethyl Rubbing Alcohol, packaged in a) 32 FL OZ (946 mL); b) 16 FL OZ (473 mL); c) 1 Gallon (128 FL OZ) 3785.41 mL Global Care Antibacterial Hand Sanitizer Alcohol Etilico 70% Original, 1 Gallon (128 FL OZ) 3785.41 mL Diltiazem Hydrochloride Extended-Release 360 mg Capsules Conzerol zero molluscum contagiosum Topical Cream   FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  02/02/2023 Class I Recall Artificial Tears Lubricant Eye Drops   FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  02/01/2023 Class I Recall Epinephrine (L-Adrenaline), USP, CAS 51-43-4, 1 KG amber glass bottle in a vacuum sealed pouch Vancomycin Hydrochloride for Injection, USP, 1.5 g/vial, Sterile powder, Single-dose Fliptop Vial,  10 vials per carton Advil (ibuprofen) Tablets, 200 mg, packaged as a) 360-count bottle and b) 200-count bottles Epinephrine (L-Adrenaline), USP, CAS 51-43-4, Packaged in amber glass bottles in a vacuum sealed pouch as (a)100 G; (b)1 G, (c) 25 G, (d) 5 G Advil Liqui Gels (minis), Solubilized ibuprofen capsules, 200mg, Pain Reliever Fever Reducer (NSAID), 200 liquid filled capsules Advil Liqui Gels, Solubilized ibuprofen capsules, 200mg, Pain Reliever Fever Reducer (NSAID), 200 liquid filled capsules TIROSINT®-SOL (levothyroxine sodium) Class II Recall Allopurinol Tablets USP, 100 mg, 100-count bottle Metoprolol Succinate Extended-Release Tablets, USP 25 mg Metoprolol Succinate Extended-Release Tablets, USP 50 mg Metoprolol Succinate Extended-Release Tablets, USP 50 mg 0.9% Sodium Chloride Injection, USP, 100 mL Single-Dose Container bag Asthmanefrin Racepinephrine Inhalation Solution Bronchodilator (racephedrine, USP 11.25), 30x0.5 mL Sterile Vials each in a foil pouch S2 Racepinephrine Inhalation Solution, USP 2.25% Bronchodilator 30x0.5 mL Sterile Unit-of-Use Vials each in a foil pouch Sterile Water for Injection, USP, For Drug Diluent Use Only, 5 mL Single-Dose Vial, packaged in 30 x 5 mL Single-Dose Vials per carton 5-Fluorouracil 1%, 2.5ML droptainer, and 5ML droptainer Ophthalmic Acetylcysteine 10% Ophthalmic Solution Albuterol (PF/SULFURIC ACID/DYE FREE) - 3ML tube - 0.083% Inhalation Solution, Rx Only, Pharmacy Innovations, 2936 W 17th St., Erie, PA.  Apomorphine HCL 2MG/ML (10ML vial) Injectable Atropine sulfate 0.05%, 1ML dropper, and Atropine sulfate 0.01%, 1 ML dropper Rx Only, Pharmacy Innovations, 2936 W 17th St., Erie, PA.  BSS Plus/Lidocaine Opth 1% (1ML syringe) Injectable Buprenorphine HCL 0.9 MG/ML (25ML vial) Injectable Ceftazidime Intravitreal (1ML vial) 22.5 MG/ML(2.25MG/0.1ML) Injectable Chlorpheniramine/Hyoscyamine (1ML) 10MG/0.25MG/ML Injectable Cholecalciferol (Vitamin D3) 100,000U/ML Injectable Clindamycin/EDTA Calcium 4.1667MG/0.333MG/ML (30ML syringe) Irrigation Cyclosporine (A) 0.1%; Cyclosporine (A) 0.2%; Cyclosporine (A) 1%; Cyclosporine (A) 2%; Cyclosporine (A) - Corn oil - 1% Oph solution DEXAMETHASONE 16MG/ML (3ML VIAL) INJECTABLE; DEXAMETHASONE 24MG/ML INJECTABLE; DEXAMETHASONE-PF- 0.1% (1ML DROPPER) OPH SOLUTION Dexpanthenol/Pyridoxine/Hydroxocobalamin-PF- 250MG/100MG/1MG/ML (1ML vial) Injectable Dutasteride 0.1% (1.5ML VIAL) Injectable Edetate Calcium Disodium 400MG/ML (30ML vial) Injectable EDETATE DISODIUM (VET) 1% (3ML droptainer) OPH Solution Estradiol 0.05% OPH Solution, Rx Only ESTRADIOL CYP/TEST CYP- SS OIL- 2MG/50MG/ML (1.5ML VIAL) INJECTABLE; ESTRADIOL CYP/TEST CYP -SS OIL- 2MG/25MG/ML (1ML VIAL) INJECTABLE; ESTRADIOL CYP-CS OIL- 5MG/ML (1.25ML VIAL) INJECTABLE; ESTRADIOL CYP-GS OIL- 5MG/ML (1ML VIAL) INJECTABLE ESTRADIOL CYP-SS OIL- 5MG/ML (1.5ML VIAL) INJECTABLE; ESTRADIOL CYP-SS OIL- 5MG/ML (1ML VIAL) INJECTABLE Ethyl Alcohol 95% (5ML vial) Injectable FLURBIPROFEN -CORN OIL- 0.04% (3ML DROPTAINER) OPH SOLUTION GENTAMICIN BLADDER 0.08MG/ML (60ML SYRINGE) IRRIGATION; GENTAMICIN BLADDER 0.48MG/ML (30ML SYRINGE) IRRIGATION; GENTAMICIN BLADDER 0.48MG/ML (60ML SYRINGE) IRRIGATION; GENTAMICIN BLADDER 0.64MG/ML (25ML SYRINGE) IRRIGATION; GENTAMICIN BLADDER 0.64MG/ML (25ML SYRINGE) IRRIGATION GLUTATHIONE L REDUCED 100MG/ML (2ML NEBVL) INHALATION; GLUTATHIONE L REDUCED 200MG/ML (1ML NEBVL) INHALATION; GLUTATHIONE L REDUCED 220MG/ML (30ML VIAL) INJECTABLE; GLUTATHIONE L REDUCED 500MG/ML (1ML VIAL) INJECTABLE; GLUTATHIONE L REDUCED 500MG/ML (2ML VIAL) INJECTABLE; GLUTATHIONE L REDUCED-PF- 200MG/ML (2ML VIAL) INJECTABLE GLYCERIN 72% (W/V) (15ML VIAL) INJECTABLE GLYCERIN STERILE 99% 2ML VIAL and 5ML VIAL, Injectable  GLYCERIN/LIDOCAINE HCL/EPINEPHRINE 31%(V/V)/0.17%/0.00017% (10ML VIALS); GLYCERIN/LIDOCAINE HCL/EPINEPHRINE 48.7%(W/V)/0.67%/0.00067% (10ML VIAL) INJECTABLE HEPARIN/LIDO HCL/SODIUM BICARB 100U/2MG/16.8MG/ML (20ML SYRINGE) IRRIGATION Hydroxocobalamin 25MG/ML (2ML vial) Injectable HYDROXOCOBALAMIN-PF- 1MG/ML (1ML VIAL) INJECTABLE KETAMINE 50MG/ML (10ML VIAL) INJECTABLE LEVEMIR-STS- 100U/ML (1ML VIAL) INJECTABLE LIDOCAINE-PF- 5% (5ML VIAL) INJECTABLE MAGNESIUM CHLORIDE HEXAHYDRATE-PF- 200MG/ML (5ML VIAL) INJECTABLE METHION/INOSIT/CHOLINE/CYANOCOBAL 25MG/50MG/50MG/1MG/ML (1ML VIAL) INJECTABLE; METHION/INOSIT/CHOLINE/METHYLCOBAL 15MG/50MG/100MG/1MG/ML (1ML VIAL) INJECTABLE; METHION/INOSIT/CHOLINE/RIBOFLA/NIACINAMIDE/PYRIDOX/ASCORBIC ACID 15.625MG/31.25MG/31.25MG/6.25MG/62.5MG/6.25MG/62.5MG/ML (1ML VIAL) INJECTABLE METHOTREXATE INTRAVITREAL (1ML VIAL) 4MG/ML (400MCG/0.1ML) INJECTABLE METHYLCOBALAMIN 12.5MG/ML (1ML VIAL) INJECTABLE METHYLCOBALAMIN 25MG/ML (1.2ML VIAL) INJECTABLE; METHYLCOBALAMIN 3MG/ML (1ML VIAL) INJECTABLE; METHYLCOBALAMIN 5MG/ML (0.2ML VIAL) INJECTABLE; METHYLCOBALAMIN 5MG/ML (1ML VIAL) INJECTABLE; METHYLCOBALAMIN-PF- 12.5MG/ML (1ML VIAL) INJECTABLE; METHYLCOBALAMIN-PF- 25MG/ML (0.5ML VIAL) INJECTABLE Methylcobalamin 1MG/ML (1ML vial); Methylcobalamin 3MG/ML (1ML vial); Methylcobalamin 5MG/ML (1ML vial) INJECTABLE Minoxidil 0.75% (1.5ML vial) Injectable MITOMYCIN 0.2MG/ML (1ML DROPTAINER) OPH SOLUTION; MITOMYCIN 0.2MG/ML (1ML VIAL) OPH SOLUTION MITOMYCIN 0.4MG/ML (1ML DROPTAINER) OPH SOLUTION; MITOMYCIN 0.4MG/ML (1ML VIAL) OPH SOLUTION; MITOMYCIN 0.4MG/ML (4ML VIAL) OPH SOLUTION NADH 10MG/ML (10ML VIAL) INJECTABLE PAPAVERINE/PHENTOLAMINE 30MG/0.5MG/ML (1ML VIAL) INJECTABLE; PAPAVERINE/PHENTOLAMINE 30MG/1MG/ML (1ML VIAL) INJECTABLE; PAPAVERINE/PHENTOLAMINE 30MG/2MG/ML (1ML VIAL) INJECTABLE; PAPAVERINE/PHENTOLAMINE 30MG/3MG/ML (1ML VIAL) INJECTABLE; PAPAVERINE/PHENTOLAMINE 30MG/5MG/ML (1ML VIAL) INJECTABLE PE1/PAPAV/ATROP/CHLOPROM** 7MCG/8.7MG/0.1MG/1.8MG/ML (1ML VIAL) INJECTABLE PE1/PAPAV/ATROP/CHLORPROM 100MCG/8.7MG/0.1MG/1.8MG/ML (1ML VIAL) INJECTABLE PE1/PAPAV/ATROP/CHLORPROM 15MCG/8.7MG/0.1MG/1.8MG/ML (1ML VIAL) INJECTABLE PE1/PAPAV/ATROP/CHLORPROM 30MCG/8.7MG/0.1MG/1.8MG/ML (1ML VIAL) INJECTABLE PE1/PAPAV/ATROP/CHLORPROM** 7MCG/8.7MG/0.1MG/1.8MG/ML (1ML VIAL) INJECTABLE PE1/PAPAV/PHEN 20MCG/30MG/2MG/ML (1ML VIAL) INJECTABLE PE1/PAPAV/PHEN 30MCG/30MCG/2MG/ML (1ML VIAL) INJECTABLE PE1/PAPAV/PHEN 5.88MCG/17.65MG/0.588MG/ML (1ML VIAL) INJECTABLE PE1/PAPAV/PHENT (1ML) 10MCG/30MG/2MG/ML INJECTABLE PE1/PAPAV/PHENT 10MCG/18MG/1MG/ML (1ML VIAL) INJECTABLE PE1/PAPAV/PHENT 10MCG/30MG/0.5MG/ML (1ML VIAL) INJECTABLE PE1/PAPAV/PHENT 10MCG/30MG/1MG/ML (1ML VIAL) INJECTABLE PE1/PAPAV/PHENT 10MCG/30MG/3MG/ML (1ML VIAL) INJECTABLE PE1/PAPAV/PHENT 11.8MCG/18MG/0.6MG/ML (1ML VIAL) INJECTABLE PE1/PAPAV/PHENT 12.2MCG/19.29MG/1.22MG/ML (1ML VIAL) INJECTABLE PE1/PAPAV/PHENT 12.5MCG/24MG/1MG/ML (1ML VIAL) INJECTABLE PE1/PAPAV/PHENT 20MCG/30MG/1MG/ML (1ML VIAL) INJECTABLE PE1/PAPAV/PHENT 20MCG/30MG/2MG/ML (1ML VIAL) INJECTABLE PE1/PAPAV/PHENT 20MCG/30MG/3MG/ML (1ML VIAL) INJECTABLE PE1/PAPAV/PHENT 30MCG/30MG/1MG/ML (1ML VIAL) INJECTABLE PE1/PAPAV/PHENT 30MCG/30MG/2MG/ML (1ML VIAL) INJECTABLE PE1/PAPAV/PHENT 30MCG/30MG/3MG/ML (1ML VIAL) INJECTABLE PE1/PAPAV/PHENT 40MCG/30MG/1MG/ML (1ML VIAL) INJECTABLE PE1/PAPAV/PHENT 5.88MCG/17.65MG/0.588MG/ML (1ML VIAL) INJECTABLE PE1/PAPAV/PHENT 5.88MCG/18MG/0.6MG/ML (1ML VIAL) INJECTABLE PE1/PAPAV/PHENT 5.8MCG/17.44MG/0.64MG/ML (1ML VIAL) INJECTABLE PE1/PAPAV/PHENT 5.9MCG/17.64MG/0.59MG/ML (1ML VIAL) INJECTABLE PE1/PAPAV/PHENT 50MCG/30MG/2MG/ML (1ML VIAL) INJECTABLE PE1/PAPAV/PHENT 50MCG/30MG/3MG/ML (1ML VIAL) INJECTABLE PE1/PAPAV/PHENT 5MCG/15MG/0.5MG/ML (1ML VIAL) INJECTABLE PE1/PAPAV/PHENT 5MCG/30MG/1MG/ML (1ML VIAL) INJECTABLE PE1/PAPAV/PHENT 60MCG/30MG/2MG/ML (1ML VIAL) INJECTABLE PE1/PAPAV/PHENT 60MCG/30MG/3MG/ML (1ML VIAL) INJECTABLE PE1/PAPAV/PHENT 70MCG/30MG/3MG/ML (1ML VIAL) INJECTABLE PE1/PAPAV/PHENT 8.3MCG/25MG/0.83MG/ML (1ML VIAL) INJECTABLE PE1/PAPAV/PHENT 80MCG/30MG/3MG (1ML VIAL) INJECTABLE PE1/PAPAV/PHENT/ATROP 10MCG/12MG/1MG/0.15MG/ML (1ML VIAL) INJECTABLE PE1/PAPAV/PHENT/ATROP 10MCG/30MG/2MG/0.15MG/ML (1ML VIAL) INJECTABLE PE1/PAPAV/PHENT/ATROP 20MCG/30MG/2MG/0.15MG/ML (1ML VIAL) INJECTABLE PE1/PAPAV/PHENT/ATROP 20MCG/30MG/4MG/0.4MG/ML (1ML VIAL) INJECTABLE PE1/PAPAV/PHENT/ATROP 30MCG/30MG/1MG/0.15MG/ML (1ML VIAL) INJECTABLE PE1/PAPAV/PHENT/ATROP 30MCG/30MG/2MG/0.15MG/ML (1ML VIAL) INJECTABLE PE1/PAPAV/PHENT/ATROP 40MCG/30MG/4MG/0.4MG/ML (1ML VIAL) INJECTABLE PE1/PAPAV/PHENT/ATROP 50MCG/30MG/2MG/0.1MG/ML (1ML VIAL) INJECTABLE PE1/PAPAV/PHENT/ATROP 60MCG/30MG/4MG/0.15MG/ML (1ML VIAL) INJECTABLE PHENOL 10% (10ML VIAL) INJECTABLE PHOSPHATIDYLCHOLINE/DEOXYCHOLIC ACID (10ML VIAL) 50MG/50MG/ML (5%/5%) INJECTABLE POLIDOCANOL 50MG/ML (5%) (30ML VIAL) INJECTABLE POLYHEXAMETHYLENE BIGUANIDE 0.2MG/ML (0.2%) (10ML DROPTAINER) OPTH SOLUTION PROGESTERONE-GS OIL- 100MG/ML (2ML VIAL) INJECTABLE PROSTAGLANDIN (PE1) 45MCG (1ML VIAL) INJECTABLE PROSTAGLANDIN E1 17MCG/ML (1ML VIAL) INJECTABLE PROSTAGLANDIN E1 20MCG/ML (1ML VIAL) INJECTABLE PROSTAGLANDIN E1 22.5MCG/ML (1ML VIAL) INJECTABLE PROSTAGLANDIN E1 23MCG/ML (1ML VIAL) INJECTABLE PROSTAGLANDIN E1 30MCG/ML (1ML VIAL) INJECTABLE PROSTAGLANDIN E1 40MCG/ML (1ML VIAL) INJECTABLE PROSTAGLANDIN E1 44.5MCG/ML (1ML VIAL) INJECTABLE PROSTAGLANDIN E1 45MCG/ML (3ML VIAL) INJECTABLE PROSTAGLANDIN E1 50MCG/ML (1ML VIAL) INJECTION PROSTAGLANDIN E1 60MCG/ML (1ML VIAL) INJECTABLE SCOPOLAMINE HYDROBROMIDE 0.25% OPH SOLUTION SEMAGLUTIDE 0.5MG/ML (0.5ML VIAL) INJECTABLE SEMAGLUTIDE 1MG/ML (0.5ML VIAL) INJECTABLE SEMAGLUTIDE 2MG/ML (0.5ML VIAL) INJECTABLE SEMAGLUTIDE 4MG/ML (0.5ML VIAL) INJECTABLE SEMAGLUTIDE 5.4MG/ML (0.5ML VIAL) INJECTABLE TACROLIMUS  0.03% OPH SOLUTION TACROLIMUS  0.1% (1ML DROPTAINER) OPH SOLUTION TACROLIMUS -CORN OIL- 0.03% OPH SOLUTION TACROLIMUS-VET- 0.02% (10ML DROPPER) OPHTHALMIC TACROLIMUS-VET- 0.02% (15ML DROPPER) OPHTHALMIC TACROLIMUS-VET- 0.02% (5ML DROPPER) OPHTHALMIC TACROLIMUS-VET- 0.03% (10ML DROPPER) OPHTHALMIC TESTOSTERONE 3% (4GM TUBE) OPHTH OINTME TESTOSTERONE CYP/ANASTROZOLE-GS OIL- 200MG/0.5MG/ML (3.5ML VIAL) INJECTABLE TESTOSTERONE CYP/ANASTROZOLE-GS OIL- 200MG/1MG/ML (1.5ML VIAL) INJECTABLE TESTOSTERONE CYP/ANASTROZOLE-GS OIL- 200MG/1MG/ML (3ML VIAL) INJECTABLE TESTOSTERONE CYP/ANASTROZOLE-GS OIL- 200MG/1MG/ML (4ML VIAL) INJECTABLE TESTOSTERONE CYP/ESTRADIOL CYP-SS OIL- 50MG/2MG/ML (1.5ML VIAL) INJECTABLE TESTOSTERONE CYP/ESTRADIOL CYP-SS OIL- 50MG/2MG/ML (1ML VIAL) INJECTABLE TESTOSTERONE CYP/ESTRADIOL CYP-SS OIL- 50MG/2MG/ML (2ML VIAL) INJECTABLE TESTOSTERONE CYP/PROP(80/20)-GS OIL- 200MG/ML (5ML VIAL) INJECTABLE TESTOSTERONE CYP-CS OIL-PF- 80MG/ML (0.7ML VIAL) INJECTABLE TESTOSTERONE CYP-GS OIL- 100MG/ML (1.2ML VIAL) INJECTABLE TESTOSTERONE CYP-GS OIL- 150MG/ML (3.5ML VIAL) INJECTABLE TESTOSTERONE CYP-GS OIL- 150MG/ML (4ML VIAL) INJECTABLE TESTOSTERONE CYP-GS OIL- 200MG/ML (2.5ML VIAL) INJECTABLE TESTOSTERONE CYP-GS OIL- 200MG/ML (3.5ML VIAL) INJECTABLE TESTOSTERONE CYP-GS OIL- 200MG/ML (3ML VIAL) INJECTABLE TESTOSTERONE CYP-GS OIL- 200MG/ML (4ML VIAL) INJECTABLE TESTOSTERONE CYP-GS OIL- 20MG/ML (1.5ML VIAL) INJECTABLE TESTOSTERONE CYP-GS OIL- 20MG/ML (2ML VIAL) INJECTABLE TESTOSTERONE CYP-GS OIL- 25MG/ML (1.5ML VIAL) INJECTABLE TESTOSTERONE CYP-GS OIL- 25MG/ML (2ML VIAL) INJECTABLE TESTOSTERONE CYP-GS OIL- 25MG/ML (3.5ML VIAL) INJECTABLE TESTOSTERONE CYP-GS OIL- 300MG/ML (5ML VIAL) INJECTABLE TESTOSTERONE CYP-GS OIL- 50MG/ML (1.5ML VIAL) INJECTABLE TESTOSTERONE CYP-GS OIL- 50MG/ML (1ML VIAL) INJECTABLE TESTOSTERONE CYP-GS OIL- 50MG/ML (2.5ML VIAL) INJECTABLE TESTOSTERONE CYP-GS OIL- 50MG/ML (3.5ML VIAL) INJECTABLE TESTOSTERONE CYP-GS OIL- 75MG/ML (1.5ML VIAL) INJECTABLE TESTOSTERONE CYP-GS OIL- 75MG/ML (2ML VIAL) INJECTABLE TESTOSTERONE CYP-GS OIL- 80MG/ML (1.5ML VIAL) INJECTABLE TESTOSTERONE CYP-GS OIL- 80MG/ML (1ML VIAL) INJECTABLE TESTOSTERONE CYP-GS OIL-PF- 75MG/ML (1ML VIAL) INJECTABLE TESTOSTERONE CYP-OLIVE OIL- 50MG/ML (2ML VIAL) INJECTABLE TESTOSTERONE CYP-SS OIL- 125MG/ML (5ML VIAL) INJECTABLE TESTOSTERONE CYP-SS OIL- 200MG/ML (5ML VIAL) INJECTABLE TESTOSTERONE CYP-SS OIL- 50MG/ML (2ML VIAL) INJECTABLE TESTOSTERONE CYP-SS OIL-PF- 80MG/ML (1ML VIAL) INJECTABLE TESTOSTERONE ENAN-GS OIL-PF- 300MG/ML (0.4ML VIAL) INJECTABLE TESTOSTERONE-PF- 50MG/ML (5%) (1ML DROPTAINERS) OPHTHALMIC THIAMINE/RIBOFLA/NIACINAMI/DEXPANTH/PYRIDOX/HYDROXYCOBAL 25MG/25MG/25MG/25MG/25MG/20MG/ML (3ML VIAL) INJECTABLE THIAMINE/RIBOFLA/NIACINAMI/DEXPANTH/PYRIDOX/METHYLFOLATE/METHYLCOBAL 10MG/2.5MG/25MG/5MG/5MG/10MG/10MG/ML (1ML VIAL) INJECTABLE THIAMINE/RIBOFLAVIN/NIACINAMIDE/DEXPANTHENOL/PYRIDOXINE 50MG/1MG/100MG/3MG/2MG/ML (30ML VIAL) INJECTABLE TOBRAMYCIN FORTIFIED 15MG/ML OPH SOLUTION VANCOMYCIN FORTIFIED 10MG/ML (1ML DROPTAINER) OPH SOLUTION VANCOMYCIN FORTIFIED 14MG/ML (3ML DROPTAINER) OPH SOLUTION VANCOMYCIN FORTIFIED-STS- 50MG/ML OPH SOLUTION VANCOMYCIN-STS- 25MG/ML (2ML DROPTAINER) OPH SOLUTION VITAMIN D3-AQUEOUS- 10,000IU/ML (1ML VIAL) INJECTABLE; VITAMIN D3-PF-ETHYL OLEATE- 50,000IU/ML (1ML VIAL) INJECTABLE VORICONAZOLE 10MG/ML (10ML DROPPER) OPH SOLUTION Allopurinol Tablets 100mg, USP, 90-count bottles   FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  01/30/2023 Class II Recall: Hair & Scalp Spray SPF 30   FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  01/25/2023 Class I Recall: Daptomycin for Injection 350 mg/vial 1 Single-dose vial Class II Recall:  AK-POLY-BAC brand of Bacitracin cand Polymixin B Sulfate Ophthalmic Ointment USP,   3.5 g (1/8 oz.) tube Artificial Tears OINTMENT, Lubricant Eye Ointment, Net Wt. 3.5 g (1/8 oz.) per tube, Sterile Artificial Tears Solution, Lubricant Eye Drops, Polyvinyl Alcohol 1.4%,  15 mL (0.5 fl. oz.) per bottle, Sterile Betaxolol Ophthalmic Solution, USP 0.5%,  (Betaxolol HCl 5.6 mg/mL), 5 mL per bottle, Sterile Ciprofloxacin Ophthalmic Solution, USP 0.3% (Ciprofloxacin HCl), 2.5mL per bottle Cromolyn Sodium Ophthalmic Solution, USP 4%, 10mL per bottle ERYTHROMYCIN OPHTHALMIC OINTMENT USP 0.5%, Net Weight: 3.5g (1/8 oz) per tube Erythromycin Ophthalmic Ointment USP, 0.5%, Net Weight: 1 g per tube (50 unit-dose tubes per carton) GONAK Hypromellose Ophthalmic Demulcent Solution, (25 mg) 2.5%, 15 mL per dropper bottle Ketorolac Tromethamine Ophthalmic Solution, 0.5% Levofloxacin Ophthalmic Solution 0.5%, 5 mL per bottle Lidocaine Hydrochloride Jelly USP, 2% Moxifloxacin Ophthalmic Solution, USP, 0.5%, 3 mL per dropper bottle Neomycin and Polymyxin B Sulfates, and Bacitracin Zinc Ophthalmic Ointment, USP, Net Wt. 3.5 g (1/8 oz.) Ofloxacin Ophthalmic Solution, USP 0.3%, 5 mL per bottle Olopatadine HCl Ophthalmic Solution, USP 0.1%, 5 mL (0.17 FL OZ) per bottle, Antihistamine and Redness Reliever Olopatadine HCl Ophthalmic Solution, USP 0.1%, 5 mL per bottle Olopatadine HCl Ophthalmic Solution, USP 0.1%, 5 mL per dropper  bottle Olopatadine HCL Ophthalmic Solution, USP 0.1%, Antihistamine and Redness Reliever, 5 mL (0.17 FL OZ) per bottle Olopatadine HCl Ophthalmic Solution, USP 0.2%, 2.5 mL per bottle PAREMYD (hydroxyamphetamine hydrobromide/ tropicamide ophthalmic solution) 1%/0.25%, 15 mL per dropper bottle Proparacaine Hydrochloride Ophthalmic Solution, USP 0.5%, 15 mL per bottle Proparacaine Hydrochloride Ophthalmic Solution, USP 0.5%, 15 mL per dropper bottle Sodium Chloride Ophthalmic Ointment, USP, 5%, Net Wt. 3.5 g (1/8 oz.) per tube Timolol Maleate Ophthalmic Solution, USP, 0.5% Tobramycin Ophthalmic Solution, USP, 0.3%, 5 mL per bottle Tobramycin Ophthalmic Solution, USP, 0.3%, 5 mL per dropper bottle Rifampin Capsules USP, 300 mg, 100 Capsules (10 x 10) per carton, Rx Only, Distributed by: American Health Packaging, Columbus, Ohio 43217, Carton NDC 60687-586-01 (Individual Dose NDC: 60687-586-11) Rasagiline Mesylate Tablets 1 mg; 30 tablets in HDPE bottle Hand Sanitizer, HSANI4LI, (Isopropyl Alcohol), 75% Topical Solution, packaged in 4 L bottles Hand Sanitizer, HSANI500ML, (Isopropyl Alcohol), 75% v/v, packaged in a) 500 mL bottle and b) 6 x 500 mL bottles per case Sensorcaine (Bupivacaine HCl and Epinephrine Injection, USP) with Epinephrine 1:200,000 (as bitartrate), 0.25%, 125 mg per 50 mL (2.5 mg per mL) Sensorcaine (Bupivacaine HCl and Epinephrine Injection, USP) with Epinephrine 1:200,000 (as bitartrate), 0.5%, 250 mg per 50 mL (5 mg per mL) Sensorcaine-MPF (Bupivacaine HCl and Epinephrine Injection, USP) with Epinephrine 1:200,000 (as bitartrate), 0.25%, 25 mg per 10 mL (2.5 mg per mL) SIREtizer Hand Sanitizer (Ethyl Alcohol) 80%, packaged in a) 3.38 oz (100 mL), b) 10 oz (295 ml), and c) 16.9 oz (500 ml)   FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  1/18/2023 Class II Recall: Moxifloxacin Ophthalmic Solution, 0.5%, 3 mL Rifampin Capsules USP, 300 mg, 30-count bottle Rocuronium Bromide Injection, 50 mg/5 mL (10 mg/mL), 5 x 5 mL Pre-Filled Syringe, 6 x 5 syringe carton BiMix Injection (Papaverine HCl/Phentolamine Mesylate) 30mg/0.5mg/mL INJECTABLE, packaged in 2.5 mL Multiple-Dose vials BiMix STD 001 (Papaverine HCl/Phentolamine Mesylate) 30mg/1mg/mL INJECTABLE, 2.5 mL Multiple-Dose vials Methylcobalamin Injection Solution, 12.5mg/ml, packaged in 2 mL Multiple-Dose vials Mitomycin Injection Solution, 4mg/ml, packaged in a 10 mL Multiple-Dose vial, Rx Only Prostaglandin (E1) Injection Solution, 10 mcg/ml, packaged in 2.5 mL Multiple-Dose vials Prostaglandin (E1) Injection Solution, 20 mcg/ml, 2.5 mL Multiple-Dose vials Prostaglandin (E1) Injection Solution, 25mcg/ml, 2.5 mL Multiple-Dose vials Prostaglandin (E1) Injection Solution, 40mcg/ml, 2.5 mL Multiple-Dose vials QuadMix Injectable (PGE1/Papaverine HCl/Phentolamine Mesylate/Atropine) 20mcg/20mg/2mg/0.2mg/mL INJECTABLE, 2.5 mL Multiple-Dose vials QuadMix Injectable (PGE1/Papaverine HCl/Phentolamine Mesylate/Atropine) 50mcg/40mg/4mg/0.4mg/mL INJECTABLE, packaged in 2.5 mL Multiple-Dose vials QuadMix Plus (PGE1/Papaverine HCl/Phentolamine Mesylate/Atropine) 20mcg/30mg/2mg/0.2mg/mL INJECTABLE, packaged in 2.5 mL Multiple-Dose vials QuadMix Standard 001 (PGE1/Papaverine HCl/Phentolamine Mesylate/Atropine) 10mcg/30mg/1mg/0.2mg/mL INJECTABLE, packaged in 2.5 mL Multiple-Dose vials QuadMix Standard 002 (PGE1/Papaverine HCl/Phentolamine Mesylate/Atropine) 10mcg/30mg/2mg/0.2MG/ML INJECTABLE, packaged in 2.5 mL Multiple-Dose vials.   QuadMix Super 001 (PGE1/Papaverine HCl/Phentolamine Mesylate/Atropine) 40mcg/30mg/2mg/0.4mg/mL INJECTABLE, packaged in 2.5 mL Multiple-Dose vials QuadMix Super 002 (PGE1/Papaverine HCl/Phentolamine Mesylate/Atropine) 40mcg/30mg/4mg/0.4mg/mL INJECTABLE, packaged in 2.5 mL Multiple-Dose vials TriMix Injection (PGE1/Papaverine HCl/Phentolamine Mesylate) 100mcg/30mg/3mg/mL INJECTABLE, 2.5 mL Multiple-Dose vials TriMix Injection (PGE1/Papaverine HCl/Phentolamine Mesylate) 10mcg/20mg/1mg/mL INJECTABLE, packaged in 2.5 mL Multiple-Dose vials TriMix Injection (PGE1/Papaverine HCl/Phentolamine Mesylate) 11.8mcg/18mg/0.6mg/mL INJECTABLE, packaged in 2.5 mL Multiple-Dose vials TriMix Injection (PGE1/Papaverine HCl/Phentolamine Mesylate) 30mcg/60mg/2mg/mL INJECTABLE, 2.5 mL Multiple-Dose vials TriMix Injection (PGE1/Papaverine HCl/Phentolamine Mesylate) 40mcg/30mg/2mg/mL INJECTABLE, 2.5 mL Multiple-Dose vials TriMix Injection (PGE1/Papaverine HCl/Phentolamine Mesylate) 60mcg/30mg/3mg/mL INJECTABLE, 2.5 mL Multiple-Dose vials TriMix Injection (PGE1/Papaverine HCl/Phentolamine) 100mcg/30mg/2mg/mL INJECTABLE, packaged in 2.5 mL Multiple-Dose vials TriMix Original (PGE1/Papaverine HCl/Phentolamine Mesylate) 5.88mcg/18mg/0.6mg/mL INJECTABLE, packaged in 2.5 mL Multiple-Dose vials TriMix Plus 001 (PGE1/Papaverine HCl/Phentolamine Mesylate) 20mcg/30mg/2mg/mL INJECTABLE, 2.5 mL Multiple-Dose vials TriMix Plus 002 (PGE1/Papaverine HCl/Phentolamine Mesylante) 25mcg/30mg/2mg/mL INJECTABLE, packaged in 2.5 mL Multiple-Dose vials Rifampin Capsules, 300 mg, 30 count blister card, Rx only   FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  1/11/2023 Class II Recall Acyclovir Sodium Injection 1,000 mg per 20 mL* (50 mg/mL); Single Dose 20mL Vial Heparin Sodium 2,000, USP Units, per 1,000 mL (2 USP Units/mL) in 0.9% Sodium Chloride Injection, 1,000 mL bags Epi-Caine, Epinephrine 0.025% Lidocaine HCL 0.75% Solution for Intraocular Injection, 1 ml, Single Dose Vial, Compound   FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  12/28/2022 Quinapril Tablets USP, 20 mg (90 pack) Quinapril Tablets USP, 40 mg (90 pack) Oxcarbazepine Tablets 600mg Glycopyrrolate Tablets, USP, 1 mg, 100 tablets Vancomycin HCl Injection, USP, 1.5g/vial single dose fliptop vial Easy Care first aid Afterburn cream 0.9 g single use packets Adventure Marine 150 First aid kit Adventure First Aid 1.0 Adventure First Aid 1.5 Easy Care First Aid 25 person 2009 ANSI Easy Care First Aid 10 person 2009 ANSI Easy Care First Aid Class A ANSI 25 person Easy Care First Aid 25 Person 2009 ANSI CVS First Aid Home Kit Easy Care First Aid 10 person 2009 ANSI Daptomycin for injection 500 mg/vial Daptomycin for injection 350 mg/vial   FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  12/21/2022 8.4% Sodium Bicarbonate Injection, USP 50 mEq/50 mL (1 mEq/mL) 8.4% Sodium Bicarbonate Injection, USP 50 mEq/50 mL (1 mEq/mL) Iohexol (300 mg Iodine/mL), 2.4 g Iodine/8 ml, Total Volume 8 ml in 10 ml syringe, 5-count syringes packaged in a bag labeled as Omnipaque (iohexol) 300 mg I/mL, 2.4g Iodine/8 mL in a 10 mL syringe, Compounded with GE Healthcare product, Each mL contains (647 mg) of iohexol as 300 mg of organically bound iodine, 1.21 mg tromethamine, and 0.1 mg edetate calcium disodium FentaNYL Citrate 2.5 mg/50 mL (50mcg/ml) Injection Solution, Preservative Free Neuroquell Plus, Advanced Formula, A Homeopathic Drug, Calendula Oil packaged in 0.22 Fl. oz. (6.6 mL) bottles Neuroquell, A Homeopathic Drug, Calendula Oil, packaged in1/8 Fl. oz. (3.5 g) bottles ProSirona, A Homeopathic Formula, Calendula Oil packaged in 1/8 Fl. oz. (3.5 g) bottles Menastil, A Homeopathic Formula, Calendula Oil packaged in 1/8 Fl. oz. (3.5 g) bottles   FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  12/14/2022 Sodium Chloride 0.9% Injection USP 1000 ml Sodium Chloride 0.9% Injection USP 100 ml Desmopressin Acetate 0.2 mg Tablet   FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  12/07/2022 Daytrana (methylphenidate transdermal system), Delivers 15 mg over 9 hours, (1.6 mg/hr) Desmopressin Acetate Tablets 0.2mg Sodium Sulfacetamide 10% Sulfur 4% Cleansing Pads, Net weight 3.7g (60 cleansing pads Net weight 3.7 g each per carton,) Allergy Relief D, Fexofenadine HCL 60mg/Antihistamine, Pseudoephedrine HCL 120mg/Nasal Decongestant, Extended-Release Tablets USP   FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  11/30/2022 Pantoprazole Sodium for Delayed-Release Oral Suspension 40 mg Sodium   FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  11/23/2022 Adam's Polishes ALCOHOL BASED HAND SANITIZER, isopropyl alcohol 75% v/v Phenoxybenzamine Hydrochloride Capsules, USP 10mg 0.9% Sodium Chloride Injection, USP, 100 mL flexible container bag PF-Labetalol HCl Injection, USP 20 mg/4 mL (5 mg/mL) vial PF-Neostigmine Methylsulfate Injection, USP 3 mg/3 mL (1 mg/mL) vial Timolol-Latanoprost (0.5/0.005%) ophthalmic drops, Compounded, 5 mL bottle Fyarro (sirolimus protein-bound particles for injectable suspension (albumin-bound), 100 mg per vial   FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  11/16/2022 Octreotide Acetate Injection 500 mcg/mL 10 x 1 mL Single-Dose Unit-of-Use Syringes   FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  11/09/2022 ACETYLCYSTEINE OPTH 10% Solution, 15 mL droptainers ACETYLCYSTEINE OPTH 5% Solution, 15 mL droptainers AUTOLOGUS TEARS SERUM SOLN FULL STRENGTH, 3 mL droptainers BRILLIANT BLUE G, 0.04% Solution, 2 mL vials CEFTAZIDIME INTRAVITREAL 2.25MG/0.1ML Solution, 0.5 mL syringe CEFUROXIME INTRAVITREAL SYR 1MG/0.1ML Solution in 1 mL syringe CYCLOSPORIN 0.07% OPTH 0.07% Solution in 10 mL bottles GLYCERIN OPHTHALMIC DROPS 98.5% Solution, 10 mL droptainer LAURETH-9 INJ 2% Solution, 30 ML vial LIDOCAINE/PHENYLEPHRINE PF SYR 1%/1.5% Solution, 3 mL syringes LIDOCAINE EPINEPHRINE BUFFERED 2%/1:1000 Solution, 10 mL syringe MEDROXYPROGESTERONE ACETATE 300 MG/ML Suspension, 10 mL vial METHYLCOBALAMIN PF 1 ML Injection Solution 5,000 MCG/ML Solution, 1 mL vials MITOMYCIN INJECTION 0.375 mg/mL SYR, 0.375 mg/mL solution, 1 mL syringe MOXIFLOXACIN PRESERVATIVE FREE SYR, 0.15 mg/0.1 mL, Sterile Solution, 1 mL syringes PAP/PHEN/PROSTAG/ATROPINE INJ 150MG/7.5MG/75MCG/1MG bottle solution, 5 mL vials PAPAVERINE / PHENTOLAMINE / PROSTAGLANDIN 150MG /2.5MG/ 50MCG SOLUTION, 5 mL vials PAPAVERINE / PHENTOLAMINE / PROSTAGLANDIN INJ 150MG/10MG/100MCG/ BOTTLE SOLUTION, 5 ML vial PAPAVERINE / PHENTOLAMINE / PROSTAGLANDIN INJ 75MG/2.5MG/50MCG/ BOTTLE SOLUTION, 5 ML vial PAPAVERINE / PHENTOLAMINE / PROSTAGLANDIN INJ 90MG/3MG/29.4MCG/ BOTTLE SOLUTION, 5 ML vial PAPAVERINE / PHENTOLAMINE INJECTION 150MG /5MG/ VIAL SOLUTION, 10 mL vials PAPAVERINE HCL STOCK SOLUTION 30MG/ML SOLUTION, 10 mL vial PAPAVERINE/PHENTOLAMINE/PROSTAGLANDIN INJ 150/5/50MCG / VIAL SOLUTION, 10 mL vials PAPAVERINE/PHENTOLAMINE/PROSTAGLANDIN INJ 150MG/5MG/10MCG/VIAL SOLUTION, 5 ML vial PHENTOLAMINE 10MG/ML INJECTION, 10MG/ML SOLUTION, 10 mL vial PRED ACETATE / GATIFLOXACIN 1% / 0.5% SUSP, 10 mL droptainers PROSTAGLANDIN E1 INJECTION SOLUTION 500MCG/ML SOLUTION, 1 ML vials SEMAGLUTIDE INJECTION 5MG/ML (0.25MG/0.05ML) SOLN, various amounts in unit dose vials SERUM TEARS IN NSAL 20% OPTH SOLUTION, 3 mL droptainers TALC, STERILE POWDER, 5 GM vial VANCOMYCIN INTRAVITREAL 1MG/0.1ML SOLUTION, 0.5 mL syringes VORICONAZOLE OPTH SOLUTION 2% STERILE SOLN, 10 ML droptainer Buprenorphine and Naloxone Sublingual Tablets 8 mg/2 mg, 30-count bottles Adam’s Polishes Hand Sanitizer   FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  11/02/2022 Atenolol Tablets USP 25 mg Sodium Bicarbonate 8.4% Injection USP 50 mEq/50 mL(1 mEq/mL) Sodium Bicarbonate 8.4% Injection USP 50 mEq/50 mL(1 mEq/mL) Fondaparinux Sodium Injection USP 7.5 mg per 0.6 mL Pyridostigmine Bromide Oral Solution USP 60 mg/5 mL Quinapril and Hydrochlorothiazide Tablets USP 20mg/12.5mg Proton Armor Anti-Microbial Alcohol-Free Foaming Hand Sanitizer   FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  10/26/2022 Acyclovir Sodium Injection, 500mg/10mL (50mg/mL), 10 mL Single Dose Vial Flunisolide Nasal Solution, USP 0.025%, 25 mL bottle Rifampin Capsules, USP, 150 mg, 30-count bottle Rifampin Capsules, USP, 300 mg, packaged in a) 30-count bottle, b) 60-count bottle, c) 100-count bottle 0.9% Sodium Chloride Injection, USP, Each 100 mL contains: SODIUM CHLORIDE, USP - 900 mg, WATER FOR INJECTION, USP - qs, 1000mL Bag, 12 PK   FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  10/25/2022 Octreotide Acetate Injection 500 mcg/mL 10x1 mL Single dose unit-of-use Syringe   FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  10/24/2022 Quinapril and hydrochlorothiazide tablets, USP, 20 mg/12.5 mg, 90s HDPE bottle   FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  10/19/2022 Skincell Mole & Skin Corrector Serum Skincell Mole & Skin Corrector Serum   FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  10/13/2022 Sodium Bicarbonate Injection, USP, 8.4%, 50 mEq/50 mL vial   FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  10/12/2022 Antica Farmacista Hand Sanitizer Ocean Citron (ethyl alcohol, denatured 65%) packaged in 473 mL/16 fl. oz. bottles Sanitizing Hand Spray 80% (alcohol 80% v/v) Packaged in 2 FL OZ (60 mL) bottles Aminophylline Injection, USP 250 mg/10 mL (25 mg/mL) 25x10 mL Single-dose vial Arformoterol Tartrate Inhalation Solution, 15 mcg/2mL, 2 mL Sterile Unit-Dose Vial packaged in 5 x 2 mL Sterile Unit-Dose; 60 (12 x 5) x 2 mL Sterile Unit-Dose Vials   FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  10/05/2022 Neoral soft gelatin capsules (cyclosporine capsules, USP) Modified 25 mg Budesonide Inhalation Suspension 0.25mg/2mL Rifampin Capsules USP 150 mg Rifampin Capsules USP 300 mg Ampicillin for Injection USP 2 grams/vial   FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  09/21/2022 CVS Health, Magnesium Citrate Saline Laxative, Oral Solution Equate Magnesium Citrate, Saline Laxative, (1.745g/fl oz) 10 FL OZ (296mL) Equaline magnesium citrate Saline Laxative, oral solution Kroger, Magnesium Citrate Saline Laxative, Oral Solution Meijer, magnesium citrate Saline Laxative, Oral Solution P, magnesium citrate Saline Laxative, Oral Solution Rexall, Magnesium Citrate Saline Laxative, Oral Solution Swan, Citroma Magnesium Citrate, Saline Laxative, Oral Solution Topcare Health, Magnesium Citrate, Saline Laxative, Oral Solution Walgreens, Dye-Free, Magnesium Citrate, Saline Laxative, Oral Solution Walgreens, Dye-Free, Magnesium Citrate, Saline Laxative, Oral Solution Propofol Injectable Emulsion, 1 g/100 mL (10 mg/mL) Magnesium Citrate Saline Laxative, Oral Solution Magnesium Citrate Saline Laxative, Oral Solution Magnesium Citrate Saline Laxative, Oral Solution L-Carnitine 500 mg/mL Injectable, 10 ML vial MIC/B12 25/50/50/1 MG/ML Injectable, 10 ML vial MIC/B12/L-Carn (HD) 35/35/35/1/35 MG/ML Injectable, 10 ML vial Sermorelin Acetate 1 MG/ML Injectable, 9 ML syringes Semaglutide/Cyanocobalamin 5/2 MG/ML Injectable, 0.2 ML syringe Semaglutide/Cyanocobalamin 10/2 MG/ML Injectable, 0.4 ML syringe Semaglutide/Cyanocobalamin 24/2 MG/ML Injectable, 0.4 ML syringe TEST CYP (Grapeseed) 200 MG/ML Injectable, 10 ML vial TEST CYP/DHEA (Sesame Oil) 100 MG/2.5 MG/ML Injection, 3 ML and 6 ML vials TEST CYP/DHEA (Sesame) 200 MG/2.5 MG/ML Injectable, 10 ML vial TEST CYP/PROP (50:50) 100 MG/100 MG/ML Injectable, 12.6 ML vial TRI-MIX 30/1/10 Injectable, 10 ML vial TRI-MIX 30/1/20 Injectable, 5 ML vial TRI-MIX 30/1/40 Injectable, 10 ML vial TRI-MIX 30/1/60 Injectable, 5 ML vial TRI-MIX 30/2/20 Injectable, 10 ML vial TRI-MIX 30/2/40 Injectable, 10 ML vial TRI-MIX 50/2.5/25 Injectable, 2 ML vial QUAD-MIX 30/2/60/0.15 Injectable, 5 ML vial QUAD-MIX 30MG/3MG/60MCG/0.2 Injectable, 10 ML Dextroamphetamine Saccharate, Amphetamine Aspartate, Dextroamphetamine Sulfate and Amphetamine Sulfate Tablets 15 mg Synergy Hand Sanitizer Bupivacaine HCl 0.375% w/v and Lidocaine HCl 2% w/v Solution Lisinopril Tablets USP, 10 mg, 1000-count bottles Triamcinolone Acetonide cream, 0.1%, 80 g tube Lisinopril 10 mg tablets   FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  09/14/2022 Milk of Magnesia USP, 2400 mg/30 mL, Magnesium Hydroxide, 30 mL cup, packaged in 10 cups per tray, 10 trays per carton, For Institutional Use Only Milk of Magnesia USP, 2400 mg/10 mL, Magnesium Hydroxide, 30 mL cup, packaged in 10 cups per tray, 10 trays per carton, For Institutional Use Only Magnesium Hydroxide 1200 mg, Aluminum Hydroxide 1200 mg, Simethicone 120 mg per 30 mL, 30 mL cup, packaged in 10 cups per tray, 10 trays per carton, For Institutional Use Only Magnesium Hydroxide 2400 mg, Aluminum Hydroxide 2400 mg, Simethicone 240 mg MAX, per 30 mL Oral Suspension, 30 mL cup, packaged in 10 cups per tray, 10 trays per carton, For Institutional Use Only Milk of Magnesia USP, 2400 mg/30 mL, Magnesium Hydroxide, 30 mL cup, packaged in 10 cups per tray, 10 trays per carton, For Institutional Use Only Milk of Magnesia USP, 2400 mg/10 mL, Magnesium Hydroxide, 30 mL cup, packaged in 10 cups per tray, 10 trays per carton, For Institutional Use Only Magnesium Hydroxide 1200 mg, Aluminum Hydroxide 1200 mg, Simethicone 120 mg per 30 mL, 30 mL cup, packaged in 10 cups per tray, 10 trays per carton, For Institutional Use Only Magnesium Hydroxide 2400 mg, Aluminum Hydroxide 2400 mg, Simethicone 240 mg MAX, per 30 mL Oral Suspension, 30 mL cup, packaged in 10 cups per tray, 10 trays per carton, For Institutional Use Only Acetaminophen Oral Solution 160 mg / 5 mL, 5 mL cup, packaged in 10 cups per tray, 10 trays per carton, For Institutional Use Only Acetaminophen Oral Solution, 325 mg / 10.15 mL, 10.15 mL cup, packaged in 10 cups per tray, 10 trays per carton, For Institutional Use Only Acetaminophen Oral Solution 650 mg / 20.3 mL, 20.3 mL cup, packaged in 10 cups per tray, 10 trays per carton, For Institutional Use Only Calcium Carbonate Oral Suspension, 1250 mg/5 mL, 5 mL cup, packaged in 10 cups per tray, 4 trays per carton, For Institutional Use Only Diphenhydramine HCl Oral Solution 12.5 mg / 5 mL, 5 mL cup, packaged in 10 cups per tray, 10 trays per carton, For Institutional Use Only Diphenhydramine HCl Oral Solution, 25 mg / 10 mL, 10 mL cup, packaged in 10 cups per tray, 10 trays per carton, For Institutional Use Only Guaifenesin and Dextromethorphan 100 mg-10 mg/5 mL, 5 mL cup, packaged in 10 cups per tray, 10 trays per carton, For Institutional Use Only Guaifenesin and Dextromethorphan 200-20 mg/10 mL, 10 mL cup, packaged in 10 cups per tray, 10 trays per carton, For Institutional Use Only Correctdose Children's Allergy Relief (Diphenhydramine HCl 12.5 mg per 5 mL), 2.04 FL. OZ (60 mL) packaged in 12- 5mL individual doses Correctdose Children's Pain Relief & Fever Reducer, Cherry, (Acetaminophen 160 mg per 5 mL), 2.04 FL.OZ (60mL), packaged in 12-5mL individual doses Correctdose Children's Cough & Chest Congestion DM (Guaifenesin 100 mg / Dextromethorphan 5 mg per 5 mL) 2.04FL. OZ (60mL), packaged in 12-5 individual doses Difluprednate Ophthalmic Emulsion, 0.05%, 5 mL bottle Difluprednate Ophthalmic Emulsion, 0.05%, 5 mL bottle Lidocaine Hydrochloride Jelly USP, 2%,  Sterile, 30mL tube Sodium Chloride Ophthalmic Ointment USP, 5%, Sterile, Net Wt 3.5 g (1/8 oz) tube   FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts 09/07/2022 Triamcinolone Acetonide 0.1% Cream, 80 g tube Neomycin Sulfate 500 mg Tablets   FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  08/31/2022  Divalproex Sodium 250 mg Extended Release Tablets   FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  08/24/2022 Rifampin 150 mg Capsules Fulvestrant Injection 250mg/5mL (50 mg/mL), Contains 2 Single-Dose Prefilled Syringes Prednisolone 15 mg per 5 mL Oral Solution, 240 ml bottle Acetaminophen Injection, 10 mg/mL, 1,000 mg/100 mL, 100 mL VIAFLO container bag, Single Dose Container, For Intravenous Use Only  Ketorolac Tromethamine Injection, 60 mg/2 mL (30 mg/mL), packaged in 2 mL single dose vials PF-Neostigmine Methylsulfate Injection, USP, 3 mg/3 mL (1 mg/mL), One 3 mL Unit-Dose Vial, packaged in 30 x 3 mL Sterile Unit-Dose Vials per carton Trisodium Citrate 0.5% Solution, (0.5%/4L), contains Per Liter: Sodium 140 mmol/L, Chloride 86 mmol/L, Citrate 18 mmol/L, 4000 mL IV bag, packaged in 1 x 1 IV bag per carton PF-0.125% Bupivacaine HCl Injection, 625 mg/500 mL (1.25 mg/mL), 500 mL bag, packaged in 10 x 1 IV Bag per case PF-Labetalol HCl Injection, 20 mg/4 mL (5 mg/mL), One 4 mL Unit-Dose Vial, packaged in 30 x 4 mL Sterile Unit-dose Vials per carton   FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  08/22/2022 PropofolInjectable Emulsion, 100 mL Single Patient Use Glass Fliptop Vial   FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  08/17/2022 Telmisartan and Hydrochlorothiazide 80 mg/25 mg Tablets Telmisartan and Hydrochlorothiazide 80 mg/12.5 mg Tablets  Triple Antibiotic Ointment, Bacitracin zinc, Neomycin sulfate, Polymixin B sulfate, First Aid Antibiotic, Triple Antibiotic Ointment, 144 packets per box, Net wt. per packet 0.5 g Bisacodyl Suppositories, Fast Acting Stimulant Laxative, 100 suppositories per box, 10 mg each Naphcon A eye drops, Naphazoline HCl 0.025% and Pheniramine Maleate 0.3%, Redness Reliever and Antihistamine Eye Drops, Sterile, 15 mL (0.5 FL OZ) bottle per box Systane, Lubricant Eye Drops, Polyethylene Glycol 400 0.4% Lubricant, Propylene Glycol 0.3% Lubricant, Original, Long Lasting Dry Eye Relief, Sterile Eye-stream, eye wash solution, sterile, 4 FL OZ (118 mL) bottle per box Systane Balance, Lubricant Eye Drops, Propylene Glycol 0.6% lubricant, Restorative Formula, Sterile, 10 mL (1/3 FL OZ) bottle per box Systane Zaditor, ketotifen fumarate ophthalmic solution 0.035%, Antihistamine eye drops, Eye Itch Relief, up to 12 Hours, Sterile, 30 day supply, 5mL (0.17 FL OZ) bottle per box Debrox, Carbamide Peroxide, Earwax Removal Aid, 0.5 FL OZ (15 mL) bottle per box) Miralax (Polyethylene Glycol 3350), Powder for Solution, Osmotic Laxative, 30 Once-Daily Doses, Net WT 17.9 OZ (510 g) bottle GenTeal Tears, Lubricant Eye Ointment, Night-Time Ointment, Sterile, 3.5 gm (0.12 FL OZ) per box Pataday, Once Daily Relief, Olopatadine hydrochloride ophthalmic solution 0.2%, Antihistamine, Eye Allergy Itch Relief, Once Daily, Sterile, 2.5 mL (0.085 FL OZ) bottle per box A&D Original Ointment, Diaper Rash Ointment & Skin Protectant, 16 oz. Jar Dakin's Solution, sodium hypochlorite 0.125%, quarter strength Dakin's Solution, sodium hypochlorite 0.25%, half strength Dakin's Solution, sodium hypochlorite 0.5% full strength  Asthmanefrin Racephinephrine Inhalation Solution Bronchodilator, For temporary relief of mild symptoms of intermittent asthma, Preservative Free, Sterile, For Oral  Inhalation Only, 30 vials per box Racepinephrine Inhalation Solution, USP 2.25%, Bronchodilator, For Oral Inhalation Only, Sulfite Free, Preservative Free, 30 x 0.5 mL Sterile Unit-of-Use Vials, each in a foil pouch, per carton Sterile Alcohol Prep Pads, Sterile, Latex Free, 100 large pads per box Alcohol Swabsticks, Antiseptic, 50 4" saturated individual packets per box Lorazepam 2mg/mL Injection, 1 mL vial,  25 vials per carton Ativan Injection (lorazepam injection), 2mg/mL, 1 mL vial,  25 vials per carton Lorazepam 2mg/mL Injection, 1 mL vial,  25 vial per carton Lorazepam 4mg/mL Injection, 1 mL vial,  25 vial per carton Prednisone 20 mg Tablets Fentanyl Citrate in 0.9% Sodium Chloride 1 mg per 100 mL (10 mcg per mL) IV bags Fentanyl Citrate in 0.9% Sodium Chloride, 2.5 mg per 250 mL, (10 mcg per mL) IV bags Difluprednate Ophthalmic Emulsion 0.05%, For Ophthalmic Use Only, Sterile, 5 mL bottles   FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  08/10/2022 Naftifine Hydrochloride 1% Gel Matzim LA (Diltiazem Hydrochloride) 180 mg Extended-Release Tablets Matzim LA (Diltiazem Hydrochloride) 240 mg Extended-Release Tablets     FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  08/04/2022 Milk of Magnesia 2400 mg / 30 mL Oral Suspension Milk of Magnesia 2400 mg / 10 mL Oral Suspension Magnesium Hydroxide 1200 mg / Aluminum Hydroxide 1200 mg / Simethicone 120 mg per 30 mL OralSuspension Magnesium Hydroxide 2400 mg / Aluminum Hydroxide 2400 mg / Simethicone 240 mg per 30 mL Oral Suspension   FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  08/03/2022 Nifedipine WSP 0.2% Ointment, 60 gram tubes (Compound) Insulin Glargine (Insulin glargine-yfgn) Injection, 100 units/mL (U-100) Propofol Injectable Emulsion, 1 g/100 mL (10 mg/mL) Divalproex Sodium 500 mg Delayed-Release Tablets Testosterone Gel 1% (25mg testosterone/2.5g of gel) 2.5 g per unit dose Lansoprazole 15 mg Delayed-Release Orally Disintegrating Tablets Lansoprazole 30 mg Delayed-Release Orally Disintegrating Tablets Irbesartan 150 mg Tablets Irbesartan 75 mg Tablets     FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  07/27/2022 Amino Acid Injection 50 g/1000 mL (50 mg/mL) bags Atropine Sulfate Injection, 1.2 mg/3 mL (0.4 mg/mL) syringe, packaged in 5 x 3 mL Pre-Filled Syringes per carton, 6 x 5 Syringe Carton per case 0.125% Bupivacaine HCl Injection, USP, 62.5 mg/50 mL (1.25 mg/mL) syringes, packaged in 5 x 50 mL Pre-Filled Syringes per carton, 6 x 5 Syringe Carton per case 0.9% Buffered Lidocaine HCl (buffered in 8.4% Sodium Bicarbonate), 45 mg/5 mL (9 mg/mL) syringes, packaged in 5 x 5 mL Prefilled Syringes per carton, 6 x 5 Syringe Carton per case Bupivacaine HCl 150 mg (3.0 mg/mL), Ketorolac Tromethamine 60 mg (1.2 mg/mL), Ketamine HCl 60 mg (1.2 mg/mL) Injection, 50 mL syringes, packaged in 5 x 50 mL Pre-Filled Syringes per carton, 6 x 5 Syringe Carton per case Epinephrine Injection, 0.1 mg/10 mL (10 mcg/mL) syringes, 5 x 10 mL Pre-Filled Syringes per carton, 6 x 5 Syringe Carton per case Epinephrine Injection 1 mg/10 mL (100 mcg/mL) syringe, packaged in 5 x 10 mL Pre-Filled Syringes per carton, 6 x 5 Syringe Carton per case Fentanyl Citrate in 0.9% Sodium Chloride Injection, 2500 mcg/250 mL (10 mcg/mL*) bags, packaged as 10 x 1 IV bag per case Glycopyrrolate Injection, 1 mg/5 mL (0.2 mg/mL) syringes, packaged in 5 x 5 mL Pre-Filled Syringes per carton, 6 x 5 Syringe Carton per case Glycopyrrolate Injection, 0.6 mg/3 mL (0.2 mg/mL) syringes, packaged in 5 x 3 mL Pre-Filled Syringes per carton, 6 x 5 Syringe Carton per case Hydromorphone HCl Injection, 10 mg/50 mL (0.2 mg/mL) syringes, 5 x 50 mL Pre-Filled Syringes per carton, 6 x 5 Syringe Carton per case Hydromorphone HCl Injection, 6 mg/30 mL (0.2 mg/mL) syringes, 5 x 30 mL Pre-Filled Syringes per carton, 6 x 5 Syringe Carton per cas Hydromorphone HCl Injection, 30 mg/30 mL (1 mg/mL) syringe, 5 x 30 mL Pre-Filled Syringes per carton, 6 x 5 Syringe Carton per case Hydromorphone HCl Injection, 50 mg/50 mL (1 mg/mL) syringes, packaged in 5 x 50 mL Pre-Filled Syringes per carton, 6 x 5 Syringe Carton per case Ketamine HCl Injection, 50 mg/5 mL (10 mg/mL*) syringes, packaged in 5 x 5 mL Pre-Filled Syringes per carton, 6 x 5 Syringe Carton per case Ketamine HCl Injection, 30 mg/3 mL (10 mg/mL*) syringes, packaged in 5 x 3 mL Pre-Filled Syringes per carton, 6 x 5 Syringe Carton per case Ketamine HCl Injection, 50 mg/1 mL (50 mg/mL*) syringe, packaged in 5 x 1 mL Pre-Filled Syringes per carton, 6 x 5 Syringe Carton per case Labetalol HCl Injection, 20 mg/4 mL (5 mg/mL) syringe, packaged in 5 x 4 mL Pre-Filled Syringes per carton, 6 x 5 Syringe Carton per case Lidocaine HCl Injection, 2%, 100 mg/5 mL (20 mg/mL) syringe, packaged in 5 x 5 mL Pre-Filled Syringes per carton, 6 x 5 Syringe Carton per case Lidocaine HCl Injection, 1%, 50 mg/5 mL (10 mg/mL) syringe, packaged in 5 x 5 mL Pre-Filled Syringes per carton, 6 x 5 Syringe Carton per case Morphine Sulfate Injection, 50 mg/50 mL (1 mg/mL) syringe, packaged in 5 x 50 mL Pre-Filled Syringes per carton, 6 x 5 Syringe Carton per case Morphine Sulfate Injection, 30 mg/30 mL (1 mg/mL) syringe, packaged in 5 x 30 mL Pre-Filled Syringes per carton, 6 x 5 Syringe Carton per case Morphine Sulfate Injection, 2 mg/2 mL (1 mg/mL) syringe, packaged in 5 x 2 mL Pre-Filled Syringes per carton, 6 x 5 Syringe Carton per case Morphine Sulfate Injection, 1 mg/mL syringe, packaged in 5 x 1 mL Pre-Filled Syringes per carton, 6 x 5 Syringe Carton per case del Nido Cardioplegia Solution 1000 mL (1000 mL) Single-Dose Container IV bag, 4 x 1 IV Bag per case Neostigmine Methylsulfate Injection, 3 mg/3 mL (1 mg/mL) syringe, packaged in 5 x 3 mL Pre-Filled Syringes per carton, 6 x 5 Syringe Carton per case Neostigmine Methylsulfate Injection, 4 mg/4 mL (1 mg/mL) syringe, packaged in 5 x 4 mL Pre-Filled Syringes per carton, 6 x 5 Syringe Carton per case Neostigmine Methylsulfate Injection, 5 mg/5 mL (1 mg/mL) syringe, packaged in 5 x 5 mL Pre-Filled Syringes per carton, 6 x 5 Syringe Carton per case Oxytocin 30 Units/500 mL (0.06 Units/mL) in 0.9% Sodium Chloride Injection, USP IV bag, packaged in 10 x 1 IV Bag per case Phenylephrine HCl Injection, 0.4 mg/10 mL (40 mcg/mL) syringe, packaged in 5 x 10 mL Pre-Filled Syringes per carton, 6 x 5 Syringe Carton per case Phenylephrine HCl Injection,  0.8 mg/10 mL (80 mcg/mL)syringe, packaged in 5 x 10 mL Pre-Filled Syringes per carton, 6 x 5 Syringe Carton per case Phenylephrine HCl Injection, 1 mg/10 mL (100 mcg/mL) syringe, packaged in 5 x 10 mL Pre-Filled Syringes per carton, 6 x 5 Syringe Carton per case Rocuronium Bromide Injection, 50 mg/5 mL (10 mg/mL) syringe, packaged in 5 x 5 mL Pre-Filled Syringes per carton, 6 x 5 Syringe Carton per case Ropivacaine HCl 123 mg (2.46 mg/mL), Clonidine HCl 0.04 mg (0.0008 mg/mL), Ketorolac Tromethamine 15 mg (0.3 mg/mL) Injection, 50 mL syringe, packaged in 5 x 50 mL  Pre-Filled Syringes per carton, 6 x 5 Syringe Carton per case 8.4% Sodium Bicarbonate Injection, USP, 4.2 g/50 mL (84 mg/mL) 1 mEq/mL syringe, packaged in 1 x 50 mL Pre-Filled Syringe per carton, 30 x 1 syringe carton per case Anticoagulant Sodium Citrate Solution, USP 4%, 200 mg/5 mL (40 mg/mL) syringe, packaged in 5 x 5 mL Pre-Filled Syringes per carton, 6 x 5 Syringe Carton per case Succinylcholine Chloride Injection, USP, 200 mg/10 mL (20 mg/mL) syringe, packaged in 5 x 10 mL Pre-Filled Syringes per carton, 6 x 5 Syringe Carton per case Aripiprazole 20 mg Tablets Difluprednate Ophthalmic Emulsion, 0.05%, 5ml bottles   FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  07/26/2022 Best Choice 10oz Lemon Magnesium Citrate Best Choice 10oz Cherry Citrate Best Choice 10oz Grape Citrate Care One 10oz Lemon Magnesium Citrate Care One 10oz Cherry Citrate Cariba 10oz Lemon Magnesium Citrate Cruz Blanc 10oz Lemon Magnesium Citrate CVS 10oz Lemon Magnesium Citrate CVS 10oz Lemon Magnesium Citrate CVS 10oz Cherry Citrate CVS 10oz Clr Grape Citrate Discount Drug Mart 10oz Lemon Magnesium Citrate Equaline 10oz Lemon Magnesium Citrate Equaline 10oz Cherry Citrate Equate 10oz Lemon Magnesium Citrate Syrup Equate 10oz Cherry Citrate Syrup Equate 10oz Grape Magnesium Citrate Syrup Exchange Select 10oz Lemon Magnesium Citrate Family Wellness 10oz Lemon Citrate Family Wellness 10oz Cherry Citrate Good Sense 10oz Lemon Magnesium Citrate Good Sense 10oz Cherry Citrate Harris Teeter 10oz Lemon Magnesium Citrate Heb 10oz Lemon Mag Citrate Heb 10oz Cherry Citrate Heb 10oz Grape Magnesium Citrate Health Mart 10oz Lemon Magnesium Citrate Health Mart 10oz Cherry Citrate Kroger 10oz Lemon Magnesium Citrate Kroger 10oz Grape Citrate Leader 10oz Lemon Magnesium Citrate Leader 10oz Cherry Citrate Leader 10oz Grape Magnesium Citrate Major 10oz Lemon Magnesium Citrate Meijer 10oz Lemon Magnesium Citrate Meijer 10oz Cherry Citrate Premier Value 10oz Low Sodium Lemon Citrate Premier Value 10oz Cherry Citrate Publix 10oz Lemon Magnesium Citrate Publix 10oz Cherry Citrate Quality Choice 10oz Lemon Magnesium Citrate Quality Choice 10oz Cherry Citrate Rexall 10oz Lemon Magnesium Citrate Rexall 10oz Cherry Citrate Rexall 10oz Grape Magnesium Citrate Rite Aid 10oz Lemon Citrate Rite Aid 10oz Cherry Citrate Signature Care 10oz Lemon Magnesium Citrate Signature Care 10oz Cherry Citrate Sound Body 10oz Lemon Magnesium Citrate Sunmark 10oz Lemon Magnesium Citrate Sunmark 10oz Cherry Citrate Swan 10oz Lemon Magnesium Citrate Swan 10oz Cherry Citrate Topcare 10oz Lemon Magnesium Citrate Topcare 10oz Cherry Citrate Up&Up 10oz Lemon Magnesium Citrate Up&Up 10oz Lemon Magnesium Citrate Walgreens 10oz Lemon Magnesium Citrate Walgreens 10oz Cherry Citrate Walgreens 10oz Grape Magnesium Citrate   FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  07/20/2022 Morphine Sulfate 30 mg Extended-Release Tablets Morphine Sulfate 60 mg Extended-Release Tablets;  Alpha Lipoic Acid 25mg/mL, 30mL-vial, Refrigerate, Tailor Made Compounding   Alprostadil/Papaverine/Phentolamine 60mcg/30mg/3mg/mL, 3mL-vial, Refrigerate, Tailor Made Compounding   Anastrozole/Testosterone Cypionate/Propionate 1mg/160mg/40mg/mL, 10 mL-vial, Room Temperature, Tailor Made Compounding   Ascorbic Acid 500mg/mL, a) 25 ml-vial, b) 50 ml-vial, Refrigerate, Tailor Made Compounding   BCAAs (Leucine/Iso-Leucine/Valine) 10mg/10mg/5mg/mL, 30mL-vial, Refrigerate, Tailor Made Compounding   Biotin 5mg/mL, 5mL-vial, Refrigerate, Tailor Made Compounding   Calcium Chloride Preservative Free, 100mg/mL, a) 5 mL-vial, b) 30 ml-vial, Room Temperature, Tailor Made Compounding   Dexpanthenol 250mg/mL, 30mL-vial, Room Temperature, Tailor Made Compounding   Dexpanthenol Preservative Free 250mg/mL, 2mL-vial, Room Temperature, Tailor Made Compounding   Estradiol Cypionate 10mg/mL, a) 1mL-vial, b) 2 mL-vial, Room Temperature, Tailor Made Compounding   Folic Acid 5mg/mL,  30mL-vial, Refrigerate, Tailor Made Compounding   GAC (Glutamine/Arginine/L-Carnitine) 25mg/100mg/250mg/mL, 30mL-vial, Refrigerate, Tailor Made Compounding   GOAL (Glutamine/Ornithine/Arginine/Lysine 25mg/75mg/150mg/250mg/ml) 30 ml-vial, Refrigerate, Tailor Made Compounding   Glutathione 200mg/mL Preservative Free, Injectable, 30mL-vial, Refrigerate, Tailor Made Compounding   Glycyrrhizic Acid 8mg/mL, 10mL-vial, Refrigerate, Tailor Made Compounding   Gonadorelin 100mcg/mL, 10mL per vial, Refrigerate, Tailor Made Compounding   Hydroxocobalamin 25mg/mL, 10mL-vial, Room Temperature, Tailor Made Compounding   Hydroxocobalamin Preservative Free 5mg/mL, 1mL-vial, Refrigerate, Tailor Made Compounding   Inositol/Choline B12 + Carnitine 40mg/40mg/1mg/100mg/mL, 30mL-vial, Refrigerate, Tailor Made Compounding   Levocarnitine 500mg/mL, 30mL-vial, Refrigerate, Tailor Made Compounding   Melanotan I 200mcg/mL (2mg/ml), a) 1.5mL-vial, b) 5 mL-vial, Refrigerate, Tailor Made Compounding Methionine/Inositol/Choline B12 + Carnitine 10mg/40mg/40mg/1mg/100mg/mL, a) 4mL-vial, b) 10 mL-vial,  c) 30mL- vial, Refrigerate, Tailor Made Compounding Methionine/Inositol/Choline B12 25mg/50mg/50mg/1mg/mL, a)10 mL-vial, b) 30 mL-vial,  Room Temperature, Tailor Made Compounding Methylcobalamin 10mg/mL, a) 1 mL-vial, b) 10mL-vial, c) 30 mL-vial,  Room Temperature, Tailor Made Compounding Methylcobalamin 1mg/mL,  a) 10 mL-vial, b) 30 ml-vial,  Room Temperature, Tailor Made Compounding Methylcobalamin Preservative Free, 10mg/mL, 1mL-vial,  Room Temperature, Tailor Made Compounding Methylene Blue Hypotonic Solution, 10mg/mL, a) 2 mL-vial, b) 10mL-vial,  Refrigerate, Tailor Made Compounding NAD+ 200mg/mL, 10mL-vial,  Refrigerate, Tailor Made Compounding Nandrolone Decanoate 200mg/mL, a) 5 mL-vial, b) 10mL-vial,  Refrigerate, Tailor Made Compounding Pentosan Polysulfate Sodium 250mg/mL, 5mL-vial,  Room Temperature, Tailor Made Compounding Procaine HCL 2% (20mg/mL), 30 ml-vial, Refrigerate, Tailor Made Compounding PT-141 10mg/mL a) 1mL-vial, b) 2 mL-vial, Refrigerate, Tailor Made Compounding Semaglutide/Cyanocobalamin 2mg/0.4mg/ml, 1mL-vial,  Refrigerate, Tailor Made Compounding Semaglutide/Cyanocobalamin 5mg/0.2mg/ml, 2ml-vial,  Refrigerate, Tailor Made Compounding Sermorelin 2000mcg/mL, 7.5mL-vial, Refrigerate, Tailor Made Compounding Sermorelin/Glycine 2000mcg/5mg/mL, 4mL-vial, Refrigerate, Tailor Made Compounding Sermorelin/Glycine 2000mcg/5mg/mL, 7.5mL-vial, Refrigerate, Tailor Made Compounding Teriparatide 226mcg/ml Injectable, 4 Pre-filled Syringes, 0.25 mL-Syringe, Refrigerate, Tailor Made Compounding Testosterone Cypionate (GSO) 100mg/ml a)1mL-vial , b) 2mL-vial, Room temperature, Tailor Made Compounding Testosterone Cypionate (GSO) 200mg/ml a) 2 mL-vial, b) 4 mL-vial, c) 5 mL-vial, d) 10 mL-vial, Room temperature, Tailor Made Compounding Testosterone Cypionate/Anastrozole 200mg/0.5mg/mL, 10mL-vial, Room temperature, Tailor Made Compounding Testosterone Cypionate/Anastrozole 200mg/1mg/mL, a) 4 mL-vial, b)10mL-vial, Room temperature, Tailor Made Compounding Testosterone Cypionate/Enanthate 100/100mg/ml, a) 2 mL-vial, b) 4 mL-vial c) 10 mL-vial,  Room temperature, Tailor Made Compounding Testosterone Cypionate/Enanthate/Propionate 80/80/40mg, a) 5 mL-vial, b) 10 ml-vial,  Room temperature, Tailor Made Compounding Testosterone Cypionate/Propionate 180/20mg/ml, a) 5 mL-vial, b) 10 mL-vial, Room temperature, Tailor Made Compounding Testosterone Enanthate (GSO) 100mg/ml, 2 mL-vial,  Room temperature, Tailor Made Compounding Testosterone Enanthate (GSO) 200mg/ml, a) 5 mL-vial, b) 10 mL-vial, Room temperature, Tailor Made Compounding Testosterone Propionate 100mg/ml, 10mL-vial,  Room temperature, Tailor Made Compounding Vitamin B-Complex, a) 10 mL-vial, b) 30 mL-vial, Refrigerate, Tailor Made Compounding Vitamin B-Complex Preservative Free, 3ml-vial, Refrigerate, Tailor Made Compounding Vitamin D3 50,000IU/mL, 10mL-vial, Room Temperature, Tailor Made Compounding Glutathione 200mg/ml, a) 10ml-vial, b) 30ml-vial, Refrigerate, Tailor Made Compounding Testosterone Cypionate 200mg/mL Injection, CIII Draximage MAA (Kit for the preparation of Technnetium Tc 99m Albumin Aggregate) 2.5 mg per vial, 30 glass vials per carton Hydrogen Peroxide Topical Solution, USP, 32 fl. oz. (1 QT) 946 mL     FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  07/15/2022 Best Choice 10oz Lemon Magnesium Citrate Care One 10oz Lemon Magnesium Citrate Cariba 10oz Lemon Magnesium Citrate Cruz Blanc 10oz Lemon Magnesium Citrate CVS 10oz Lemon Magnesium Citrate CVS 10oz Lemon Magnesium Citrate Discount Drug Mart 10oz Lemon Magnesium Citrate Equaline 10oz Lemon Magnesium Citrate Equate 10oz Lemon Magnesium Citrate Srp Exchange Select 10oz Lemon Magnesium Citrate Family Wellness 10oz Lemon Citrate Good Sense 10oz Lemon Magnesium Citrate Harris Teeter 10oz Lemon Magnesium Citrate Heb 10oz Lemon Magnesium Citrate Health Mart 10oz Lemon Magnesium Citrate Kroger 10oz Lemon Magnesium Citrate Leader 10oz Lemon Magnesium Citrate Major 10oz Lemon Magnesium Citrate Meijer 10oz Lemon Magnesium Citrate Premier Value 10oz Low Sodium Lemon Citrate Publix 10oz Lemon Magnesium Citrate Quality Choice 10oz Lemon Mag Citrate Rexall 10oz Lemon Magnesium Citrate Rite Aid 10oz Lemon Citrate Signature Care 10oz Lemon Magnesium Citrate Sound Body 10oz Lemon Magnesium Citrate Sunmark 10oz Lemon Magnesium Citrate Swan 10oz Lemon Magnesium Citrate Topcare 10oz Lemon Magnesium Citrate Up&Up 10oz Lemon Magnesium Citrate Up&Up 10oz Lemon Magnesium Citrate Walgreens 10oz Lemon Magnesium Citrate   FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  07/13/2022 Propofol Injectable Emulsion, 100 mL Single Patient Use Glass Fliptop Vial CVS Health Magnesium Citrate Saline Laxative, Oral Solution, 1.745 g, Lemon Flavor, 10 FL OZ (296 mL) Enalapril Maleate 2.5 mg Tablets Enalapril Maleate 5 mg Tablets Enalapril Maleate 10 mg Tablets Enalapril Maleate 20 mg Tablets Bethanechol Chloride 1mg/ml, 80 ml Suspension bottles Banana/Strawberry, Qty:1 Doxycycline (as Calcium) (equivalent to 50mg/5mL), 10 mg/ml, 60 ml suspension bottles, Peppermint, Qty: 1 Boric Acid 600 mg capsules, 14 capsules per box, Qty: 1 Boric Acid 600 mg per suppository, 14 Vaginal Suppositories per box Estriol 1mg/gm, Vaginal Cream, 30 gm tube, Qty: 1   Estriol 1mg/gm, Vaginal Cream, 60 gm tube, Qty: 1 Testosterone Cypionate 200mg/ml Injection, One Single-dose vial Eszopiclone 1 mg Tablets   FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  07/06/2022 Insulin Glargine (Insulin glargine-yfgn) Injection, 100 units/mL (U-100), 3 mL Prefilled Pen Tegsedi (inotersen) Injection 284 mg/1.5 mL, Sterile solution for Subcutaneous Use, 4 prefilled syringes, each containing 284 mg of inotersen, (equivalent to 300 mg inotersen sodium in 1.5 ml of solution) Allergy Bee Gone for Kids Nasal Swab Remedy 0.33 FL OZ (10 mL) tubes SnoreStop NasoSpray, 0.3 FL OZ (9 mL) Losartan Potassium 25 mg Tablets Losartan Potassium 50 mg Tablets Losartan Potassium 100 mg Tablets Fluticasone Propionate 50 mcg Nasal Spray, 16 g net fill weight per amber glass bottle Losartan potassium & Hydrochlorothiazide 100 mg/25 mg Tablets  Desmopressin Acetate 0.2 mg Tablets Calcipotriene Topical Solution, 0.005% (Scalp Solution), 60 mL (2 fl. oz.) bottle Daytrana (methylphenidate transdermal system) Delivers 10 mg over 9 hours (1.1 mg/hr) Contains: 30 Patches   FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  06/29/2022 Morphine Sulfate 30 mg Extended-Release Tablets Morphine Sulfate 60 mg Extended-Release Tablets Clonazepam 0.125mg Orally Disintegrating Tablets Testosterone Cypionate Injection, 200 mg/mL, 1 mL Single-dose vial per carton Testosterone Cypionate Injection, 200 mg/mL, 1 mL Single-dose vial per carton Clonidine 0.3 mg/day Transdermal System, 4 Patches Tretinoin 10 mg Capsules 70% Isopropyl Alcohol First aid antiseptic, 4 FL OZ (118 mL) bottle   FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  06/22/2022 Medroxyprogesterone Acetate 150 mg/mL Injectable Suspension, 1 mL Prefilled Syringe Medroxyprogesterone Acetate 150 mg/mL Injectable Suspension, 1 mL Prefilled Syringe Medroxyprogesterone Acetate 150 mg/mL Injectable Suspension, 1 mL Prefilled Syringe Medroxyprogesterone Acetate 150 mg/mL Injectable Suspension, 1 mL Prefilled Syringe Medroxyprogesterone Acetate 150 mg/mL Injectable Suspension, 25 x 1 mL Single-Dose Vial Zileuton 600 mg Extended-Release Tablets CVS Health: Magnesium Citrate Saline Laxative Oral Solution, Lemon Flavor 10 FL OZ (296 mL)    FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  06/15/2022 EPI-PEN 2-PAK (epinephrine injection), Single-Dose Auto-Injectors 0.3 mg Miocol-E (acetylcholine chloride intraocular solution) 20 mg/2mL (10 mg/mL) TobraDex (tobramycin and dexamethasone), 3.5 gm Ophthalmic Ointment Topex (benzocaine 20%), Topical Anesthetic Gel Strawberry, 1 oz Azithromycin for Injection Vial, 500 mg per vial Bupivacaine HCl Injection, single dose vial, Preservative Free 0.5%, 10mL (25/ct) Bupivacaine HCl Injection, single dose vial, 0.5%, 30 mL/5 mg/mL Bupivacaine HCl Injection, Multi dose vial, 0.25%, 50 mL/2.5 mg/mL Bupivacaine HCl Injection, Multi dose vial, 0.50%, 50 mL/5 mg/mL Bupivacaine HCl Injection, Single Dose Vial, 0.75%, 10 mL/7.5 mg/mL Dexmedetomidine HCL Single Dose Vial 200 mcg per 2 mL (100mcg/mL) Lidocaine Patch, 5%, 30-count box Olanzapine single dose vial Lyophilized, 10 mg Arzol (Silver Nitrate Applicator), (Silver Nitrate 75%, Potassium Nitrate 25%) Sumatriptan Injection, USP, 6mg/0.5 mL, packaged in a box of 5 x 0.5 mL single-dose vials Betadine 5%, Sterile Ophthalmic Prep Solution, (povidine-iodine ophthalmic solution), 1 fl. oz. (30 mL) Ampicillin for Injection, 1 g per vial Epidural Tray, Nerve Block Single shot Dihydroergotamine Mesylate, Injection, 1mg/mL, packaged in box of 5 x 1 mL ampules EPI-Pen Jr, 2-PAK, (epinephrine injection) Single-Dose Auto-Injectors 0.15 mg, packaged in 2 count carton Epinephrine Injection, Single-Dose Auto-Injectors 0.3 mg, packaged in 2 count carton Epinephrine Injection, USP, Single-Dose Auto-Injectors 0.15 mg, packaged in 2 count carton Firmagon (degarelix for injection) 80 mg, Maintenance Dose (28 days), packaged in a kit Firmagon (degarelix for injection) 240 mg, Starting Dose, packaged in a kit GlucaGen (glucagon) for injection, 1 mg per vial, single dose kit Albuterol Sulfate Inhalation Solution, 0.021%, 0.63 mg/3mL, packaged in 30 x 3 mL Sterile Unit-Dose Vials Albuterol Sulfate Inhalation Solution 0.083%, 2.5 mg/3mL, packaged in 5 x 3 mL unit-dose vials Albuterol Sulfate Inhalation Solution 0.083%, 2.5 mg/3mL, packaged in 25 X 3mL unit-dose vials Adrenalin (epinephrine injection, USP) 30 mg/30 mL (1mg/mL), 30 mL multiple dose vial Albuterol Sulfate Inhalation Aerosol HFA with Dose Indicator, 90 mcg, 200 metered inhalations Albuterol Sulfate Inhalation Aerosol HFA 90 mcg, with Dose Indicator, 200 metered inhalations Amoxicillin 500 mg Capsules Aparaclonidine Ophthalmic Solution 0.5% as base, 0.5%, 5 mL bottle Aprepitant 40 mg Capsule, 1 capsule per unit dose package Betamethasone Dipropionate 0.05% Cream, 45 grams tube Ciprofloxacin Ophthalmic 0.3% Solution, 10 mL bottle Spinal Tray (A4058-25 Spinal Tray 25G Whitacre No Epinephrine) Sterile Water for Injection USP, 2000 mL Doxycycline 100 mg Capsules BSS Sterile Irrigating Solution (balanced salt solution), 15 mL bottle BSS Sterile Irrigating Solution (balanced salt solution), 500 mL bottle Isopto Atropine (atropine sulfate ophthalmic solution) 1%,  5mL bottle Miostat (Carbachol Intraocular Solution) 0.01%, 1.5 mL Meclizine Hydrochloride 25 mg Tablets, 50-count cartons (5 x10 unit dose), 10 Tablets per card, 5 cards per carton Glucagen (glucagon) for injection, packaged in a 10-count box, (10 vials each containing 1 mg per vial) Naltrexone Hydrochloride 50 mg Tablets Ipratropium Bromide Inhalation Solution, 0.02%, 0.5 mg/2.5 mL, packaged in 25-count box (25 x 2.5 mL sterile unit-dose vials) Clomiphene Citrate 50 mg Tablets Olanzapine 10 mg Orally Disintegrating Tablets, 30-count box unit dose tablets (3 blister cards each containing 10 tablets) Lidocaine Patch 5%, 30-count carton Ciprofloxacin Ophthalmic Solution 0.3%, 5 mL bottle Hydrocortisone Ointment, 2.5%, NET WT 28.35 g (1 oz) tube Hydroxyzine Pamoate 50 mg Capsules Lidocaine and Prilocaine Cream, 2.5%/2.5%, 5 gram tubes Metronidazole 0.75% Vaginal Gel with 5 applicators Nitrostat (Nitroglycerin Sublingual) 0.4 mg/tablet Xylocaine - MPF (lidocaine HCl and epinephrine injection), 1%, 300 mg/30 mL, single dose vial Glucagon Emergency Kit  for Low Blood Sugar, Glucagon for Injection, 1 mg per vial Diluent for Glucagon, 1ml syringe Xylocaine + Epinephrine, multi dose vial 1% Xylocaine + Epinephrine, multi dose vial 2%, 20 mL Doxycycline Hyclate 100 mg Tablets, 50-count carton (10 tablets each blister pack x 5) Ibuprofen 400 mg Tablets Metronidazole 250 mg Tablets Promethazine HCl 25 mg Tablets Sodium Bicarbonate 600 mg Tablets Sulfamethoxazole and Trimethoprim 800mg/160mg Tablets Medroxyprogesterone Acetate 150 mg/mL injectable suspension, 1 mL single dose vial Methylprednsolone Acetate 40 mg/mL Injectable Suspension Methylprednsolone Acetate 200 mg/5 mL (40 mg/mL) Injectable Suspension, 5 mL Multiple Dose Vial Methylprednsolone Acetate 400 mg/10 mL (40 mg/mL) Injectable Suspension, 10 mL Multiple Dose Vial Methylprednsolone Acetatee 400 mg/5 mL (80 mg/mL) Injectable Suspension, 5 mL Multiple Dose Vial Ketoconazole Cream, 2%, Net Wt 60 grams tube Clonidine Hydrochloride 0.1 mg Tablets Levalbuterol Tartrate HFA Inhalation Aerosol, 45 mcg/actuation, 200 metered inhalations Lidocaine Patch 5%, 30-count box Medroxyprogesterone acetate 150 mg/mL injectable suspension Methylprednsolone Acetate 40 mg/mL Injectable Suspension Methylprednsolone Acetate 200mg/5mL (40 mg/mL) Injectable Suspension, 5 mL multi-dose vial Methylprednsolone Acetate 400 mg/10 mL (40 mg/mL) Injectable Suspension, 10 mL multi-dose vial Methylprednsolone Acetate 80 mg/mL Injectable Suspension Methylprednisolone Acetate 400 mg/5mL (80 mg/mL) Injectable Suspension, 5 mL multi-dose vials Mupirocin 2% Ointment, 22 grams tube Proair, HFA (albuterol sulfate) Inhalation Aerosol 90 mcg per actuation, 200 metered inhalations Propofol  Injectable Emulsion, 200 mg/ 20 mL (10 mg/mL) Propofol Injectable Emulsion, 200 mg per 20 mL (10 mg per mL), twenty-five 20 mL vials Vecuronium Bromide for Injection, 10 mg (1mg/ mL) vial Revonto (dantrolene sodium for injection), 20 mg/vial, 6-count box Revonto (dantrolene sodium for injection), 20 mg/vial, 6-count box Recothrom Thrombin Topical (Recombinant), 5,000 units, packaged in a box containing a 5000-unit vial of RECOTHROM with a 5-mL prefilled diluent syringe (containing sterile 0.9% sodium chloride, USP), a sterile needle-free transfer device, a 5-mL sterile empty syringe Transderm Scop (scopolamine) Transdermanl System, 1 mg/ 3 days, 10 (patches) transdermal Systems Multipack E-Z-HD (Barium Sulfate for Oral Suspension), 98% w/w, 340 g bottle E-Z-Gas II, Effervescent Granules, Net Weight: 4 g, 50 packets per box\ Gastrografin (Diatrizoate Meglumine and Diatrizoate Sodium Solution) Kinevac (Sincalide for Injection) 5mcg per vial Levofloxacin 500 mg Tablets  Celestone Soluspan (betamethasone sodium phosphate and betametasone acetate injectable suspension 6 mg/mL, 30 mg/5mL, multidose vial Proventil HFA,  (Albuterol Sulfate Inhalation Aerosol), 200 metered inhalations Duraclon (clonidine HCl injection, 1000 mcg/10 mL (100 mcg/mL), 10 mL single-dose vial Loperamide Hydrochloride 2 mg Capsules Prazosin Hydrochloride 1 mg Capsules Labetalol Hydrochloride 100 mg Tablets Bupivacaine Hydrochloride 0.5% (5mg/mL), 25 vials x 50 mL per box Depo-Medrol (methylprednisolone acetate) 40 mg/mL injectable suspension, 1 mL single-dose vial Depo-Medrol (methylprednisolone acetate) 80mg/mL injectable suspension Epinephrine, ABJT 0.1 mg/mL, 10 mL,  20GX1.5 (10 pack) Thrombin JMI, Vial 5,000IU 2/diluent, kit Verapamil HCL, Ampule, 2.5 mg/ML 2ML (5/pack) Diphenhydramine HCl 5 mg/10 mL Oral solution Neomycin and Polymyxin B Sulfates and Dexamethasone Ophthalmic Ointment, 3.5 g tube Ondansetron HCL 8 mg filmcoated Tablets Pantoprazole Sodium 40 mg/vial for Injection, 10 single-dose vials Prednisolone Acetate 1% Ophthalmic Suspension, 5 mL bottle Triamcinolone Acetonide 0.1% Cream ,15 grams tube Polymyxin B Sulfate and Trimethoprim 0.1% Ophthalmic Solution, sterile, 10 mL bottle Tropicamide 1% Ophthalmic Solution, 3 mL bottle  Pilocarpine HCL 2% Ophthalmic Solution, 15 mL Metoprolol 50 mg Tablets  Sumatriptan Succinate 100 mg Tablets, 9 (1 x 9) Unit-of- use tablets box Geodon for injection (ziprasidone mesylate), 20 mg/mL, 1 mL single dose vial Tetracaine Hydrochloride Ophthalmic Solution, 0.5%, 4 mL bottle Ofloxacin Otic Solution 0.3%, 5 mL bottle Diprivan (Propofol) Emulsion, 100 mg/mL, 10mL  vial Diprivan (Propofol) Emulsion, 200 mg per 20 mL (10mg/mL), 20 mL vial Cefazolin 1 Gram for injection and Dextrose Injection 50 ML duplex container Cefazolin 2 gram for injection and Dextrose Injection 50 mL duplex container Intralipid (I.V. Fat emulsion), 20%, 250 mL bag Intralipid (I.V. Fat emulsion), 20%, 100 mL bag Biopsy and Aspiration Tray Bone Marrow Illinois 11GX4 (10/cs) Rx CRFPED Lidocaine Hydrochloride USP, 1%, 5mL Paracentesis/Thoracentises Tray (10/cs) Ethanol for Injection 95%, 67 mL Multi-Dose vial B-Complex + Chromic Chloride (Choline Chloride 3%, Inositol 3%, Pyridoxine HCl 2%, Niacinamide 2%, Thiamine HCl 2%,  Chlorobutanol 0.5%, Riboflavin 0.05%, Chromic  Chloride 0.003%), 30 mL Multi-Dose Vial, packaged in 2 x 30 mL Multi-Dose Vials per carton Homeopathic EarAche Drops, 0.33 FL OZ (10 mL) bottles Homeopathic EarAche Ear Drops, 0.33 FL OZ (10 mL) bottles Earache Drops, 0.33 FL OZ (10 mL) bottles     FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  06/14/2022 Artri King Reforzado Con Ortiga Y Omega 3   FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  06/09/2022  SnoreStop NasoSpray, packaged in 0.3 FL OZ (9ml) bottles     FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  06/08/2022 Losartan Potassium & HCTZ 100 mg/12.5 mg Tablets 8.4% Sodium Bicarbonate Injection, USP, 1 mEq/mL, 4.2 g/50 mL (84 mg/mL), 1 x 50 mL Pre-Filled Syringe, packaged in a) 10 x 1 syringe carton, b) 30 x 1 syringe carton Calcium Gluconate Injection, USP 10%, 0.465 mEq Ca++/mL, 1 g/10 mL (100 mg/mL), 10 mL Pre-Filled Syringe, 5 x 10 Pre-filled Syringes, 6 x 5 Syringe Carton Epinephrine Injection, USP, 0.1 mg/10 mL (10 mcg/mL), 10 mL Pre-Filled Syringe, 5 x 10 mL Pre-filled Syringes, 6 x 5 Syringe Carton Epinephrine Injection, USP, 1 mg/10 mL (100 mcg/mL), 10 mL Pre-Filled Syringe, 5 x 10 mL Pre-Filled Syringes, 6 x 5 Syringe Carton Fentanyl Citrate in 0.9% Sodium Chloride Injection, USP, 2500 mcg/250 mL (10 mcg/mL), 150 mL IV Bag, 10 x 1 IV Bag Glycopyrrolate Injection, USP, 1 mg/5 mL (0.2 mg/mL), Preservative Free, 5 mL Pre-Filled Syringe, 5 x 5 mL Pre-Filled Syringes, 6 x 5 Syringe Carton Glycopyrrolate Injection, USP, 0.6 mg/3 mL (0.2 mg/mL), Preservative Free, 3 mL Pre-Filled Syringe, 5 x 3 mL Pre-Filled Syringes, 6 x 5 Syringe Carton Hydromorphone HCl Injection, USP, 50 mg/50 mL (1 mg/mL), 50 mL Pre-Filled Syringe, 5 x 50 mL Pre-Filled Syringes, 6 x 5 Syringe Carton Hydromorphone HCl Injection, USP, 6 mg/30 mL (0.2 mg/mL), 30 mL Pre-Filled Syringe, 5 x 30 mL Pre-Filled Syringes, 6 x 5 Syringe Carton Ketamine Hydrochloride Injection, USP, 30 mg/3 mL (10 mg/mL), 3 mL Pre-Filled Syringe, 5 x 3 mL Pre-Filled Syringes, 6 x 5 Syringe Carton Ketamine Hydrochloride Injection, USP, 50 mg/5 mL (10 mg/mL), 5 mL Pre-Filled Syringe, 5 x 5 mL Pre-Filled Syringes, 6 x 5 Syringe Carton Labetalol HCl Injection, USP, 20 mg/4 mL (5 mg/mL), Preservative Free, 4 mL Pre-Filled Syringe, 5 x 4 mL Pre-Filled Syringes, 6 x 5 Syringe Carton Lidocaine HCl Injection, USP, 2%, 100 mg/5 mL (20 mg/mL), Preservative Free, 5 mL Pre-Filled Syringe, 5 x 5 mL Pre-FIlled Syringes, 6 x 5 Syringe Carton Neostigmine Methylsulfate Injection, USP, 5 mg/5 mL (1 mg/mL), Preservative Free, 5 mL Pre-Filled Syringe, 5 x 5 mL Pre-Filled Syringes, 6 x 5 Syringe Carton Oxytocin 30 Units/500 mL (0.06 Units/mL) in 0.9% Sodium Chloride Injection, USP, 500 mL Single-Dose Container Bag, 10 x 1 IV Bag Phenylephrine HCl Injection, USP, 0.4 mg/10 mL (40 mcg/mL), 10 mL Pre-Filled Syringe, 5 x 10 mL Pre-Filled Syringes, 6 x 5 Syringe Carton Phenylephrine HCl Injection, USP, 0.8 mg/10 mL (80 mcg/mL), 10 mL Pre-Filled Syringes, 5 x 10 mL Pre-Filled Syringes, 6 x 5 Syringe Carton Phenylephrine HCl Injection, USP, 1 mg/10 mL (100 mcg/mL), 10 mL Pre-Filled Syringe, 5 x 10 mL Pre-Filled Syringes, 6 x 5 Syringe Carton Rocuronium Bromide Injection, 50 mg/5 mL (10 mg/mL), Preservative Free, 5 mL Pre-Filled Syringe, 5 x 5 mL Pre-Filled Syringes, 6 x 5 Syringe Carton Succinylcholine Chloride Injection, USP, 100 mg/5 mL (20 mg/mL),  Preservative Free, 5 mL Pre-Filled Syringe, 5 x 5 mL Pre-Filled Syringes, 6 x 5 Syringe Carton Losartan Potassium 25 mg Tablets Losartan Potassium 50 mg Tablets Losartan Potassium 100 mg Tablets     FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  06/01/2022 Ukoniq (umbralisib) Losartan HCTZ 100 mg/25 mg Tablets  Losartan HCTZ 100 mg/12.5 mg Tablets Losartan HCTZ 50mg /12.5 mg Tablets Losartan Potassium & HCTZ 5 0mg/12.5 mg Tablets Losartan Potassium & HCTZ 50 mg/12.5 mg Tablets Daytrana (methylphenidate transdermal system) Delivers 10 mg over 9 hours (1.1 mg/hr) Contains: 30 Patches Losartan Potassium & HCTZ 100 mg/12.5 mg Tablets Losartan Potassium & HCTZ 50 mg/12.5 mg Tablets Losartan Potassium & HCTZ 100 mg/25 mg Tablets QM-4 Papaverine 30 mg/mL Phentolamine 3 mg/mL Alprostadil 300 mcg/mL Atropine 0.2 mg/mL, Multi-Dose 10 mL vial RE-1 Papaverine 30 mg/mL Phentolamine 3 mg/mL Alprostadil 200 mcg/mL RE-2 Papaverine 30 mg/mL Phentolamine 3 mg/mL Alprostadil 300 mcg/mL SB-5 Papaverine 30 mg/mL Phentolamine 3 mg/mL PGE 50 mcg/mL, Multi-Dose 10 mL vial SB-6 Papaverine 30 mg/mL Phentolamine 3 mg/mL PGE 60 mcg/mL Sermorelin Acetate Lyophilized powder for reconstitution 9 mg Per Multi-Dose Vial Diluent for Reconstitution Multi-Dose 10 mL vial Sodium Bicarbonate 8.4% MDV Injection, Multi-Dose 30 mL vial Sodium Selenite 200 mg/mL, Multi-Dose 30 mL vial Sodium Tetradecyl Sulfate 0.3% Injection, Multi-Dose 30 mL vial Sodium Tetradecyl Sulfate 1.5% MDV Injection, Multi-Dose 30 mL vial Sodium Tetradecyl Sulfate 5% MDV Injection, Multi-Dose 5 mL vial T-105 Papaverine 30 mg/mL Phentolamine 1 mg/mL PGE 10 mcg/mL T-106 Papaverine 30 mg/mL Phentolamine 1 mg/mL Alprostadil 25 mcg/mL Testosterone Cypionate 200 mg/mL in Grapeseed Oil, Multi-Dose 10 mL vial Testosterone Cypionate 200 mg/mL in Sesame Oil Tri-Immune Boost Glutathione 200 mg/mL Ascorbic Acid 200 mg/mL Zinc Sulfate 2.5 mg/mL Multi-Dose 30 mL vial Ultratest Testosterone Cypionate 160 mg/mL Testosterone Propionate 40 mg/mL, Multi-Dose 10 mL vialSte Vitamin D3 (50,000 IU/mL)Multi-Dose 30 mL vial Zinc Chloride (0.5 mg/mL), Multi-Dose 30 mL vial Alpha Lipoic Acid 25 mg/mL, Multi-Dose 30 mL vial Preserved Ascorbic Acid 500 mg/mL, Multi-Dose 30 mL vial AT-6 Papaverine 40 mg/mL Phentolamine 4 mg/mL Atropine 0.3 mg/mL, Multi-Dose 10 mL vial Bimix-3 Papaverine 30 mg/mL Phentolamine 3 mg/mL Calcium Chloride 10% (100 mg/mL), Multi-Dose 30 mL vial Cyanocobalamin 2 mg/mL, Multi-Dose 10 mL vial Pyridoxine 100 mg/mL, Multi-Dose 30 mL vial Dexpanthenol 250 mg/mL Multi-Dose 30 mL  FA Papaverine 20 mg/mL Phentolamine 2 mg/mL Alprostadil 20 mcg/mL Atropine 0.2 mg/mL, Multi-Dose 10 mL vial Folic Acid 1 mg/mL Hydroxocobalamin 1 mg/mL, Multi-Dose 30 mL vial Formula F1 Papaverine 1.8 mg/mL Phentolamine 0.2 mg/mL Alprostadil 18 mcg/mL Atropine 0.02 mg/mL Formula F2 Papaverine 9 mg/mL Phentolamine 1 mg/mL Alprostadil 10 mcg/mL Atropine 0.1 mg/mL, Multi-Dose 10 mL vial Formula F9 Papaverine 0.9 mg/mL Phentolamine 0.1 mg/mL PGE 20 mcg/mL Atropine 0.01 mg/mL, Multi-Dose 10 mL vial Lidocaine 2% (20 mg/mL), Multi-Dose 30 mL vial Lidocaine 1%/Epinephrine 1:100,000/mL, Multi-Dose 30 mL vial Lipo-Mino-Mix Pyridoxine HCL (B6) 2 mg/mL Methionine 12.4 mg/mL Inositol 25 mg/mL Choline Chloride 25 mg/mL Thiamine HCL (B1) 50 mg/mL Riboflavin5P04 (B2) 5 mg/mL Lipostat-Plus Methionine 25 mg/mL Inositol 50 mg/mL Choline Chloride 50 mg/mL Cyanocobalamin 1 mg/mL Pyridoxine HCL 175 mcg/mL, Multi-Dose 30 mL vial Lipostat Plus SF Inositol 50 mg/mL Choline Chloride 50 mg/mL Cyanocobalamin 1 mg/mL Pyridoxine HCL 175 mcg/mL Multi-Dose 30 mL vial Magnesium Chloride, 200 mg/mL, Multi-Dose 30 mL vial Methylcobalamin 5 mg/mL, Packaged as a) Multi-Dose 10mL vial MICC, Methionine 25 mg/mL Inositol 50 mg/mL Choline Chloride 50 mg/mL Cyanobalamin 330 mcg/mL Myers Cocktail, Magnesium Chloride 9.65 mg/mL Dexpanthenol 4.07 mg/mL Thiamine HCL 1.62 mg/mL Riboflavin-5-Phosphate 3.23 mg/mL Pyridoxine HCL 1.63 mg/mL Niacinamide 1.62 mg/mL Calcium Gluconate 4.07 mg/mL Ascorbic Acid 64.4 mg/mL, Single-Dose 10 mL vial NAD+ Nicotinamide Adenine Dinucleotide, Lyophilized powder for reconstitution, Multi-Dose 500 mg per vial NB-343 Papaverine 30 mg/mL Phentolamine 3 mg/mL PGE 30 mcg/mL, Multi-Dose 10 mL vial Olympia Mineral Blend Magnesium Chloride 80 mg/mL Zinc Sulfate 1 mg/mL Manganese Sulfate 20 mcg/mL Copper Gluconate 0.2 mg/mL Sodium Selenite 18 mcg/mL, Multi-Dose 30 mL vial Olympia Vita-Complex Thiamine HCL (B1) 100 mg/mL Niacinamide (B3) 100 mg/mL Riboflavin 5 P04 (B2) 2 mg/mL Dexpanthenol (B5) 2 mg/mL Pyridoxine HCL (B6) 2 mg/mL Multi-Dose 30 mL vial Ondansetron Hydrochloride, 1 mg/mL, Multi-Dose 30 mL vial PGE-3 Alprostadil 150 mcg/mL, Multi-Dose 10 mL vial Phenylephrine 1 mg/mL, Multi-Dose 5 mL vial Pyridoxine HCL 100 mg/mL, Multi-Dose 30 mL vial QM-2 Papaverine 30 mg/mL Phentolamine 3 mg/mL Alprostadil 60 mcg/mL Atropine 0.2 mg/mL Multi-Dose 10 mL  QM-3 Papaverine 30 mg/mL Phentolamine 3 mg/mL Alprostadil 150 mcg/mL Atropine 0.2 mg/mL, Multi-Dose 10 mL vial Amino Blend Glutamine 30 mg/mL Ornithine HCL 50 mg/mL Arginine HCL 100 mg/mL Lysine HCL 50 mg/mL Citrulline 50 mg/mL, Multi-Dose 30 mL vial Zonisamide 100 mg Capsules   FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  05/25/2022 Milk of Magnesia (Magnesium Hydroxide) 2400 mg/30 mL, 30 mL cup, packaged in 10 cups per tray, 10 trays per carton Magnesium Hydroxide 1200mg, Aluminum Hydroxide 1200mg, Simethicone 120mg, 30 mL cup, packaged in 10 cups per tray, 10 trays per carton Humalog KwikPen, Insulin lispro injection, U-100, 100 units per mL, 5x3 mL Prefilled Pens per box Acetaminophen Oral Solution, 650mg/ 20.3 mL cup, packaged in 10 cups per tray, 10 trays per carton Milk of Magnesia (Magnesium Hydroxide), 2400 mg/30 mL, 30 mL cup, packaged in 10 cups per tray, 10 trays per carton Magnesium Hydroxide 1200mg, Aluminum Hydroxide 1200mg, Simethicone 120mg, 30 mL cup, packaged in 10 cups per tray, 10 trays per carton Trulicity (dulaglutide) injection, 1.5 mg/0.5mL once weekly, 4 Single-Dose Pens Trulicity (dulaglutide) injection, 0.75 mg/0.5mL once weekly, 4 Single-Dose Pen Accupril (Quinapril HCl) 10 mg Tablets Accupril (Quinapril HCl) 20 mg Tablets Accupril (Quinapril HCl) 40 mg Tablets GaviLyte -C (Polyethylene Glycol 3350, 240 g) and electrolytes for Oral Solution with flavor pack     FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  05/23/2022 Anagrelide 0.5 mg Capsules   FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  05/18/2022 SyrSpend SF Suspending Base, Cherry Flavored Esomeprazole Magnesium 20 mg Delayed-Release Capsules, packaged in Unit Dose Blister Cards of 6 (10 cards of 6 Capsules each per carton) Esomeprazole Magnesium 40 mg Delayed-Release Capsules, packaged in Unit Dose Blister Cards of 6 (10 cards of 6 Capsules each per carton) Xanax XR (alprazolam) 3 mg extended-release Tablets MVASI (bevacizumab-awwb), Injection, For Intravenous Infusion After Dilution, 100 mg/4 ml, Single dose vial   FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  05/11/2022 Losartan Potassium 25 mg Tablets  Losartan Potassium 50 mg Tablets Losartan Potassium 100 mg Tablets Losartan Potassium and Hydrochlorothiazide 50 mg/12.5 mg Tablets Losartan Potassium and Hydrochlorothiazide 100 mg/25 mg Tablets Losartan Potassium and Hydrochlorothiazide 100 mg/12.5 mg  Tablets Halobetasol Propionate Ointment 0.05% Net Wt., 50 gram tube Lidocaine Hydrochloride Topical Solution USP 4% (40 mg/mL), 50 mL bottle Lidocaine Prilocaine Cream USP, 2.5%/2.5% Net Wt. 30 gram tube Betamethasone Dipropionate Ointment USP, 0.05%* (Augmented) (Potency expressed as betamethasone), 15 gram tube Erythromycin Topical Gel USP, 2%, Net Wt 60 g tube Pantoprazole Sodium 20 mg Delayed-Release Tablets Lansoprazole Delayed-Release 30 mg Orally Disintegrating Tablets Losartan Potassium 25mg Tablets  Losartan Potassium 50 mg Tablets  Losartan Potassium 100 mg Tablets Losartan Potassium - Hydrochlorothiazide 50 mg/12.5 mg  Tablets  Losartan Potassium - Hydrochlorothiazide 100 mg/25 mg Tablets Losartan Potassium - Hydrochlorothiazide 100 mg/12.5 mg Tablets Alprazolam XR 3 mg Extended-Release Tablets Norepinephrine 8mg in 0.9% Sodium Chloride 250 mL bag Fentanyl 2mcg/ml and Bupivacaine 0.125% in 0.9% Sodium Chloride 100 mL bags Vancomycin HCl 1.5 g in 0.9% Sodium Chloride, 500 mL bags   FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  05/04/2022 NAD+ Nicotinamide Adenine Dinucleotide Lyophilized powder for reconstitution, Multi-Dose 500 mg Per Vial Diluent for Reconstitution Each ML contains: 1.5% Benzyl Alcohol NF, Sterile Water for Injection USP, 10 mL Multi-Dose vial Sermorelin Acetate, Lyophilized powder for reconstitution, Multi-Dose vials, Packaged as 3 mg or 9 mg per vial  QM-2 Papaverine 30 mg/mL. Phentolamine 3 mg/mL . Alprostadil 60 mcg/mL . Atropine 0.2 mg/mL, Multi-Dose 10 mL vial T-105, Papaverine 30mg/mL . Phentolamine 1mg/ml . PGE 10mcg/ml, Packaged as 10 ml Multi-Dose vial; 5 ml Multi-Dose vial;  2.5 ml Multi-Dose vial Formula F9, Papaverine 0.9mg/ml . Phentolamine 0.1mg/ml . PGE 20mcg/mL Atropine 0.01mg/ml, Multi-Dose 10 ml vial AT-6, Papaverine 40mg/ml . Phentolamine 4mg/ml . Atropine 0.3mg/ml, Multi-Dose 10 ml vial AT-1, Papaverine 8mg/ml . Phentolamine 2mg/ml . Atropine 0.2mg/ml, Multi-Dose 10 ml vial NB-243, Papaverine 30mg/ml . Phentolamine 3mg/ml . Alprostadil 20mcg/ml, 10ml Multi-Dose vials T-106, Papaverine 30 mg/mL . Phentolamine 1 mg/mL . Alprostadil 25 mcg/mL, Packaged as 10 mL Multi-Dose vial; 5 mL Multi-Dose vial T-101, Papaverine 17.65 mg/mL . Phentolamine 0.59 mg/mL . Alprostadil 5.9 mcg/mL. Packaged as 10 mL Multi-Dose vial; 5 mL Multi-Dose vial  SB-4, Papaverine 30 mg/mL . Phentolamine 3 mg/mL . Alprostadil 40 mcg/mL, 10 mL Multi-Dose vial SB-5, Papaverine 30 mg/mL . Phentolamine 3 mg/mL . PGE 50 mcg/mL, 10 mL, Multi-Dose vial SB-6, Papaverine 30 mg/mL . Phentolamine 3 mg/mL . PGE 60 mcg/mL, Multi-Dose 10 mL vial ST-1, Papaverine 30 mg/mL . Phentolamine 1.5 mg/mL . Alprostadil 50 mcg/ml, 10 mL Multi-Dose vial ST-2, Papaverine 30 mg/mL . Phentolamine 3 mg/mL . Alprostadil 100 mcg/mL, 10 mL Multi-Dose vial QM-3, Papaverine 30 mg/mL . Phentolamine 3 mg/mL . Alprostadil 150 mcg/mL . Atropine 0.2 mg/mL, 10 mL Multi-Dose vial QM-4, Papaverine 30 mg/mL . Phentolamine 3 mg/mL . Alprostadil 300 mcg/mL . Atropine 0.2 mg/mL, 10 mL Multi-Dose vial RE-1, Papaverine 30 mg/mL . Phentolamine 3 mg/mL . Alprostadil 200 mcg/mL, Packaged in 10 mL Multi-Dose vial; 2.5 mL Multi-Dose vial RE-2, Papaverine 30 mg/mL . Phentolamine 3 mg/mL . Alprostadil 300 mcg/mL, Multi-Dose 10 mL vial BIMIX-3, Papaverine 30 mg/mL . Phentolamine 3 mg/mL, 10 mL Multi-Dose vial FA, Papaverine 20 mg/mL . Phentolamine 2 mg/mL . Alprostadil 20 mcg/mL . Atropine 0.2 mg/mL, 10 mL Multi-Dose vial PGE-1, Alprostadil 40 mcg/mL, 10ml Multi-Dose vial PGE-2, Alprostadil 80 mcg/mL, 10ml Multi-Dose vial PGE-3, Alprostadil 150 mcg/mL, 10ml Multi-Dose vial T-50, Papaverine 8 mg/mL . Phentolamine 0.29 mg/mL . Alprostadil 2.9 mcg/mL, 10ml Multi-Dose vial Formula F2, Papaverine 9 mg/mL . Phentolamine 1 mg/mL . Alprostadil 10 mcg/mL . Atropine 0.1 mg/mL, 10 mL Multi-Dose vial Phenylephrine 1 mg/mL, 5 mL Multi-Dose vial Testosterone Cypionate 200 mg/mL (in Grapeseed Oil), Packaged in 10 mL Multi-Dose vial; 5 mL Multi-Dose vial Testosterone Cypionate 200 mg/mL, (in Sesame Oil), Packaged in 10 mL Multi-Dose vial; 5 mL Multi-Dose vial Ultratest, Testosterone Cypionate 160 mg/mL, Testosterone Propionate 40 mg/mL, 10 mL Multi-Dose vial Hydroxocobalamin B12, 1 mg/mL, 30 mL Multi-Dose vial Sincalide. Lyophilized powder for reconstitution. 5 mcg per Multi-Dose vial NAD+ Nicotinamide Adenine Dinucleotide Lyophilized powder for reconstitution, Multi-Dose 500 mg Per Vial Lidocaine 2.5% and Prilocaine 2.5% Cream, USP,  packaged in 5 g tubes; 30 g tubes Losartan Potassium 50 mg Tablet, 30-count blister card; 60-count blister card Losartan Potassium 50 mg Tablets Zonisamide 25 mg Capsules Zonisamide 50 mg Capsules Zonisamide 100 mg Capsules   FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  05/03/2022 SyrSpend SF 500mL and 4L   FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  04/27/2022 Rifampin for Injection, 600 mg/vial, One Vial per carton Diclofenac Sodium (Generic for Pennsaid) Topical Solution 1.5% w/w, 150 ml bottle ARA-290 (Cibinetide Acetate) 6 mg/mL (4 mL) Injection, 4 mL vials BPC-157 2 mg/mL (5 mL) Injection, 5 mL vials Ipamorelin Acetate/Sermorelin Acetate (1 mg/1 mg)/mL (10 mL) Injection, 10 mL vials LL-37 2 mg/mL (5 mL) Injection, 5 mL vials Melanotan II 1 mg/mL (10 mL) Injection, 10mL vials PT-141 (Bremelanotide Acetate) 10 mg/mL (2 mL) Injection, 2mL vials Sermorelin Acetate 1 mg/mL (6 mL) Injection, 6 mL vials   FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  04/22/2022 Accupril® (Quinapril HCl Tablets), 10 mg Accupril® (Quinapril HCl Tablets), 20 mg Accupril® (Quinapril HCl Tablets), 40 mg     FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  04/20/2022 Idarubicin Hydrochloride Injection 5gm/5mL (1mg/mL), 5mL Single Dose Vial Clobetasol Propionate Lotion 0.05%, Generic for Temovate, 118 mL bottle Econazole Nitrate Cream, 1%, Generic for Spectazole, 30 gm tube Lansoprazole (Generic for Prevacid) 15mg Delayed-Release Capsules   FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  04/13/2022 Symjepi (epinephrine injection) 0.3 mg, (0.3 mg/0.3 mL), Two Pre-Filled Single-Dose Syringes per carton Symjepi (epinephrine injection) 0.15 mg (0.15 mg/0.3 mL), Two Pre-Filled Single-Dose Syringes per carton Orphenadrine Citrate 100 mg Extended-Release Tablets Tetracaine 1% Tetracaine HCI Injection, 20mg/2mL (10mg/mL), 10 x 2ml Single Use Vials per box Papaverine Hydrochloride 60 mg/2mL (30 mg/mL) Injection Phenobarbital Sodium 65mg/mL Injection Phenobarbital Sodium 130 mg/mL Injection Sucralfate 1g/10ml Oral Suspension Accuretic (quinapril HCl/hydrochlorothiazide) 10 mg/12.5 mg Tablets Accuretic (quinapril HCl/hydrochlorothiazide) 10 mg/12.5 mg  Tablets  Accuretic (quinapril HCl/hydrochlorothiazide) 20 mg/12.5 mg Tablets Accuretic (quinapril HCl/hydrochlorothiazide) 20 mg/25 mg Tablets Quinapril and hydrochlorothiazide 20 mg/25 mg Tablets Quinapril HCl/hydrochlorothiazide 20 mg/12.5 mg Tablets Quinapril HCl/hydrochlorothiazide 20 mg/25 mg Tablets  Accuretic (quinapril HCl/hydrochlorothiazide) 20 mg/12.5 mg Tablets Janumet (sitagliptin and metformin HCl) 50 mg/500 mg Tablets, Sample-Not For Sale Travoprost  0.004% Ophthalmic Solution, 2.5 mL bottle     FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  04/12/2022  Insulin Glargine (Insulin glargine-yfgn) Injection, 100 units/mL (U-100), 10 mL vial   FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  04/06/2022 GONADORELIN (5ML) 0.2 MG/ML INJECTABLE, Packaged in a multi dose 10ML vial, Formula ID132227, APS Pharmacy (CA) GONADORELIN (4ML) 0.2 MG/ML INJECTABLE, Packaged in a multi dose 10ML vial, Formula ID136345, APS Pharmacy TESTOSTERONE CYPIONATE/ANASTROZOLE *GS* OIL 200MG/1MG/ML  Injectable, Packaged in a multi dose 10ML vial, as a) 4 ML Formula ID 115387; b) (RM) 10 ML Formula ID 115125; APS Pharmacy TESTOSTERONE CYPIONATE/ ANASTROZOLE *GS* OIL (10ML) 200MG/0.5MG/ML; Packaged in a multi dose 10ML vial, as a) (CA) 4 ML Formula ID 136164; b) (RM) 10 ML Formula ID 115962; APS Phar TESTOSTERONE CYPIONATE/ DHEA *GS* 200/10MG/ML Injectable, Packaged in a multi dose 10ML vial, as a) 5 ML Formula ID 115678; b) 10 ML Formula ID 115498, APS Pharmacy TESTOSTERONE CYPIONATE/PROPIONATE *SES* Oil (10 ML) 160MG/20MG/ML Injectable, Packaged in a multi dose 10ml vial, Formula ID 115498, APS Pharmacy TESTOSTERONE CYPIONATE *GS* Oil 200 MG/ML Injectable, Packaged in a multi dose 10ML vial, Formula ID 76681, APS Pharmacy TESTOSTERONE CYPIONATE  *GS* (2 mL) 80 MG/ML Injectable, Packaged in a multi dose 10ML vial, Formula ID 127492, APS Pharmacy Glycopyrrolate 1 mg Tablets Lansoprazole 15 mg Delayed-Release Capsules Lansoprazole 30 mg Delayed-Release Capsules   FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  03/30/2022 Sermorelin Acetate Lyophilized powder for reconstitution, Multi-Dose 9 mg per vial, Each ML contains: 5% Mannitol USP, Sterile Water for Injection NAD+ Nicotinamide Adenine Dinucleotide, Lyophilized powder for reconstitution, Multi-Dose 500 mg per vial, Each ML contains: 0.288% Sodium Phosphate Monobasic USP,  0.42% Sodium Phosphate Dibasic USP, 5% Mannitol USP, Sterile Water for Injection USP Sincalide Lyophilized powder for reconstitution Each ML contains: Mannitol 170mg, Arginine 30mg, Lysine 15mg, Potassium Phosphate 9mg, Methionine 4mg, Edetate Disodium Dihydrate 2mg, Polysorbate mcg, Water for Injection, Multiple Dose Injection 5 mcg Vial Norepinephrine Bitartrate Injection 4mg per 250 mL in 0.9% Sodium Chloride, 4 mg, 250 mL excel bag Norepinephrine Bitartrate Injection 16 mg per 250 mL added to 0.9% Sodium Chloride, 16 mg, 250 mL excel bag Norepinephrine Bitartrate Injection 8 mg per 250 mL in 0.9% Sodium Chloride, 8 mg, 250 mL excel bag Phenylephrine HCl Injection 40 mg per 250 mL in 0.9% Sodium Chloride, 40 mg, 250 mL excel bag Phenylephrine HCl Injection 50 mg per 250 mL in 0.9% Sodium Chloride, 50 mg, 250 mL excel bag Phenylephrine HCl Injection in 0.9% Sodium Chloride, 20 mg, 250 mL excel bag Epinephrine Injection 8 mg per 250 mL in 0.9% Sodium Chloride, 8mg, 250 mL excel bag Betamethasone Dipropionate  0.05%* Lotion (Augmented) Clobetasol Propionate 0.05% Cream Clobetasol Propionate 0.05%  Cream (Emollient) Clobetasol Propionate 0.05% Lotion Clobetasol Propionate  0.05% Ointment Clobetasol Propionate 0.05% Gel Desonide 0.05% Ointment Desoximetasone 0.05% Ointment, Net Wt. 100 grams tubes  Desoximetasone 0.05% Ointment Desoximetasone  0.25% Ointment Diclofenac Sodium 1.5% w/w Topical Solution, 5 fl. oz. (150 mL) bottle Diclofenac Sodium 1.5% w/w Topical Solution, 5 fl. oz. (150 mL) bottles Diflorasone Diacetate 0.05% Ointment, Net Wt 60 g tubes Econazole Nitrate 1% Cream Fluocinonide 0.1% Cream, 120 grams tube Fluocinonide 0.05% Gel Fluocinonide 0.05% Topical Solution Gentamicin Sulfate 0.1% Cream Gentamicin Sulfate 0.1% Ointment Halobetasol Propionate 0.05% Ointment, Net Wt. 50 grams tube Halobetasol Propionate 0.05% Ointment  Hydrocortisone Butyrate  0.1% Lotion, 4 fl. oz. (118 mL) bottle Halobetasol Propionate 0.05% Ointment, Net Wt. 50 grams tube Hydrocortisone Butyrate 0.1% Lotion Lidocaine 4% Cream Lidocaine 5% Ointment, Net Wt 35.44 g (1 1/4 oz) tube Nystatin and Triamcinolone Acetonide Ointment Triamcinolone Acetonide 0.5% Ointment, Net Wt. 15 grams tube Triamcinolone Acetonide 0.1% Cream Triamcinolone Acetonide 0.025% Lotion, 60 mL (60 grams) bottle Triamcinolone Acetonide 0.1% Ointment Clobetasol Propionate 0.05% Cream, packaged in 60 grams tube Diflorasone Diacetate 0.05% Ointment, Net Wt 60 g tubes Gentamicin Sulfate 0.1% Cream, packaged in 30 grams tubes Hydrocortisone Butyrate 0.1% Lotion, 4 fl oz (118 mL) bottle Lidocaine 4% Cream, Net Wt. 30 grams tube Lidocaine 5% Ointment, Net Wt 35.44 g (1 1/4 Oz) tube Diclofenac Sodium 1.5% Topical Solution, 150 mL TheraTears Extra (sodium carboxymethylcellulose) 0.25% Lubricant Eye Drops, 30 Sterile Single-Use Vials per box   FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  03/29/2022 Idarubicin Hydrochloride 5 mg/5 mL Injection Vial   FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  03/24/2022 Milk of Magnesia 2400 mg/30 mL Oral Suspension, Carton containing 100 single dose cups (10 trays x 10 cups) Magnesium Hydroxide 1200mg/Aluminum Hydroxide 1200mg/Simethicone 120mg per 30 mL, Carton containing 100 single dose cups (10 trays x 10 cups) Acetaminophen 650mg/20.3mL, Carton containing 100 single dose cups (10 trays x 10 cups)   FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  03/23/2022 Hydralazine HCl 10 mg Tablets 0.9% Sodium Chloride Injection USP, 250 mL Excel Container Alprazolam 1 mg Tablets Hydromorphone HCl 2 mg/mL Infusion 250 mL bags Hydromorphone HCl 1 mg/mL 250 mL bags Hydromorphone HCl 5 mg/mL Infusion in 250 mL bags Hydromorphone HCl 0.1 mg/mL Infusion in 1000 mL bags Trimix (Alprostadil/Papaverine/Phentolamine) 20 mcg/30 mg/0.5 mg Injectable 5 mL vials Trimix (Alprostadil/Papaverine/Phentolamine) 10 mcg/20 mg/1 mg Injectable 5 mL vials Vancomycin14 mg/mL Fortified Ophthalmic Solution in 5 mL bottles Morphine Sulfate 6 mg/mL Infusion  in 250 mL bag Ketamine 50 mg Infusion (LV 1) Solution in 250 mL bags Lorazepam 1 mg/mL Infusion Solution in 250 mL bags Methylcobalamin 1 mg/mL Injectable in 1 mL syringes Fentanyl 150 mcg/mL Infusion Solution in 250 mL bags   FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  03/22/2022 Accuretic™ (quinapril HCl/hydrochlorothiazide) 10/12.5 mg Tablets Accuretic™ (quinapril HCl/hydrochlorothiazide) 20/12.5 mg Tablets Accuretic™ (quinapril HCl/hydrochlorothiazide) 20/25 mg Tablets SYMJEPI (epinephrine) 0.15 mg/0.3 mL Injection SYMJEPI (epinephrine) 0.3 mg/0.3 mL Injection Orphenadrine Citrate 100 mg Extended Release (ER) Tablets   FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  03/16/2022 Oxycodone Hydrochloride Oral Solution, (C-II), 5 mg/5 mL, Delivers 5 mL per Cup, 1 Tray of 10 Cups  Paliperidone 9 mg Extended-Release Tablets, 100 Tablets per carton (10 x 10 blister packs) Alprazolam C-IV 1 mg Tablets Alprazolam C-IV 2 mg Tablets   FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  03/10/2022 Olympia Pharmaceuticals - Compounded Injectables - NAD (Nicotinamide Adenine Dinucleotide) 500mg vial Olympia Pharmaceuticals - Compounded Injectables - Sincalide 5 mcg vial Olympia Pharmaceuticals - Compounded Injectables - Trimix Formula F9 10 ml vial (Papeverine 0.9mg/ml - Phentolamine 0.1mg/ml - PGE 20mcg/ml - Atropine 0.01 mg/ml) Olympia Pharmaceuticals - Compounded Injectables - Sermorelin Acetate 9 mg Olympia Pharmaceuticals - Compounded Injectables - Trimix T-105 5 ml vial (Papaverine 30mg/ml - Phentolamine 1mg/ml - PGE 10mcg/ml) Olympia Pharmaceuticals - Compounded Injectables - Trimix T-105 10 ml vial (Papaverine 30mg/ml - Phentolamine 1mg/ml - PGE 10mcg/ml) Olympia Pharmaceuticals - Compounded Injectables - Trimix SB-4 5 ml vial (Papaverine 30mg/ml - Phentolamine 3mg/ml - Alprostadil 40 mcg/ml) Olympia Pharmaceuticals - Compounded Injectables - Trimix SB-4 10 ml vial  (Papaverine 30mg/ml - Phentolamine 3mg/ml - Alprostadil 40 mcg/ml) Olympia Pharmaceuticals - Compounded Injectables - Hydroxocobalamin 1mg/ml 30 ml vial   FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  03/09/2022 70% Isopropyl Alcohol First Aid Antiseptic with Wintergreen, 12 FL. OZ. 355 ML bottle Luxury 70% Isopropyl Alcohol, 16 FL. OZ. (1PT) 473 ML bottle Amlodipine and Olmesartan Medoxomil 10 mg /20 mg Tablets Olanzapine 10 mg Tablets Moxifloxacin 0.5% Ophthalmic Solution, 3 mL Alprazolam (Generic for Xanax) 1mg Tablets All Over-The-Counter (OTC) drug products sold by Family Dollar retail stores located in Alabama, Arkansas, Louisiana, Mississippi, Missouri and Tennessee. HEB 50% Isopropyl Alcohol First Aid Antiseptic, packaged in 16 FL OZ 91 PT) 473 mL  brown bottles with brown colored closures   FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  03/07/2022 Sodium Acetate Injection, USP, 400 mEq/100 mL (4 mEq/mL), 100 mL fill in a 100 mL vial   FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  03/03/2022 0.9% Sodium Chloride for Injection USP 250ML in Excel   FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  03/02/2022 Acetaminophen Oral Suspension Grape Flavor, 160 mg per 5 mL, 16 fl oz (473 mL) per bottle   Children's  Pain & Fever Bubblegum Flavored Acetaminophen Suspension (160mg/5ml), 4 fl oz (118 mL) per bottle Children's Grape Flavored Acetaminophen Oral Suspension (160mg/5ml), 4 FL OZ (118 mL) per bottle Children's Cherry Flavored Acetaminophen Oral Suspension (160mg/5ml), 4 FL OZ (118 mL) per bottle Acetaminophen Child Strawberry Oral Suspension (160 mg/5 ml), 4 FL OZ (118 mL) per bottle Acetaminophen Infant Dye Free Grape Oral Suspension (160mg/5ml), 2 FL OZ (59 mL) per bottle Infant's Grape Flavored Acetaminophen Oral Suspension (160mg/5ml), 2 FL OZ (59 mL) per bottle Acetaminophen Child Dye Free Cherry Flavor Oral Suspension (160mg/5ml), 4 FL OZ (118 mL) per bottle Children's Grape Flavored Acetaminophen Oral Suspension (160mg/5ml), 4 FL OZ (118 mL) per bottle Acetaminophen Child Strawberry Oral Suspension (160 mg/5 ml), 4 FL OZ (118 mL) per bottle Acetaminophen Infant Dye Free Grape Oral Suspension (160mg/5ml), 2 FL OZ (59 mL) per bottle Infant's Grape Flavored Acetaminophen Oral Suspension (160mg/5ml), 2 FL OZ (59 mL) per bottle Acetaminophen Child Bubble Gum Flavored Oral Suspension (160 mg/5 ml), two 4 FL OZ (118 mL) bottles per pack Children's Pain & Fever Acetaminophen, 160 mg per 5 mL Oral Suspension combo pack Acetaminophen Child Bubble Gum Flavored Oral Suspension (160 mg/5 ml), 4 FL OZ (118 mL) per bottle Maximum Strength Plus Menthol No Drip Nasal Spray, Oxymetazoline HCl 0.05% Nasal Decongestant, 1 FL Oz (30 mL) per bottle Severe Congestion Nasal Spray, No Drip Plus Menthol, Oxymetazoline HCl 0.05% Nasal Decongestant, 1 FL Oz (30 mL) per bottle Severe Congestion Nasal Spray, No Drip Plus Menthol, Oxymetazoline HCl 0.05%, 1 FL Oz (30 mL) per bottle Severe Congestion No Drip Nasal Spray Plus Menthol, Oxymetazoline HCl 0.05%, 1 FL Oz (30 mL) per bottle Severe Congestion Nasal Spray, No Drip Plus Menthol, Oxymetazoline HCl 0.05%, 1 FL Oz (30 mL) per bottle Maximum Strength No Drip Nasal Spray, Oxymetazoline HCl 0.05% Nasal Decongestant,  1 FL Oz (30 mL) per bottle No Drip Nasal Mist, Oxymetazoline HCl 0.05% Nasal decongestant, 1 FL Oz (30 mL) per bottle Maxiumum Strength No Drip Nasal Spray, Oxymetazoline HCl 0.05% Nasal Decongestant, 1 FL Oz (30 mL) per bottle Nasal Spray Decongestant, No Drip, Oxymetazoline HCl 0.05%, 1 FL Oz (30 mL) per bottle Soothing 12 Hour Nasal Decongestant Spray No Drip, Oxymetazoline HCl 0.05%, 1 FL Oz (30 mL) per bottle Maximum Strength No Drip Nasal Spray, Oxymetazoline HCl 0.05% Nasal Decongestant, 1 FL Oz (30 mL) per bottle No Drip Nasal Decongestant, Oxymetazoline HCl 0.05%, 1 FL Oz (30 mL) per bottle No Drip Nasal Spray, Oxymetazoline HCl 0.05% Nasal Decongestant, 1 FL Oz (30 mL) per bottle Maximum Strength No Drip Nasal Spray, Oxymetazoline HCl 0.05% Nasal Decongestant, 1 FL Oz (30 mL) per bottle No Drip Nasal Spray, Oxymetazoline HCl 0.05% Nasal Decongestant, 1 FL Oz (30 mL) per bottle Sinus Severe, Oxymetazoline HCl 0.05% Nasal Decongestant with Menthol, 1 FL Oz (30 mL) per bottle Maximum Strength Nasal Spray, Oxymetazoline HCl 0.05% Nasal Decongestant with Menthol, 1 FL Oz (30 mL) per bottle Methylphenidate Hydrochloride 2.5 mg Chewable Tablets Prevantics (chlorhexidine gluconate and isopropyl alcohol) Maxi Swabstick, 3.15% w/v and 70% v/v Prevantics (chlorhexidine gluconate and isopropyl alcohol) Swab, 3.15% w/v and 70% v/v Prevantics (chlorhexidine gluconate and isopropyl alcohol) Swabstick, 3.15% w/v and 70% v/v Lung Cleaner (saline eucalyptus) inhaler, 37 oz cans     FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  02/23/2022 Hydromorphone HCL PF 10 mg/50 mL (0.2 mg/mL) in NaCL, 50 mL in 50 mL Syringe, Injection for IV Use Only, This is a compounded drug Morphine Sulfate 25 mg/25 mL (1 mg/mL) in NaCl, 25 mL in 30 mL Syringe, For IV Use Only. This is a compounded drug Moxifloxacin Ophthalmic Solution, USP 0.5% w/v, 3 mL bottle Diazepam Oral Solution (Concentrate), 25 mg per 5 mL (5 mg/mL), 30 mL BOTTLE and DROPPER Alprazolam  0.25 mg Tablets Alprazolam 0.5 mg Tablets Alprazolam 1.0 mg Tablets Alprazolam 2.0 mg Tablets Pyrazinamide 500 mg Tablets   FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  02/16/2022 Polymyxin B for Injection, 500,000 Units per Vial, 10 mL vials, packaged in 10 vials per carton, Sterile 3-Component Cold Tabs (Acetaminophen 325 mg, Guaifenesin 200 mg, Phenylephrine HCl 5mg) Bulk Container 4-Component Cold Tabs (Acetaminophen 325 mg, Guaifenesin 200 mg, Dextromethorphan HBr 15mg, Phenylephrine HCL 5mg) Bulk Container Zee Cold Tabs (Acetaminophen 325 mg, Guaifenesin 100 mg, Phenylephrine HCl 5 mg Bulk Container Kramer Novis Tusicof Caplet (Guaifenesin 400 mg, Dextromethorphan HBr 20 mg, Phenylephrine HCl 10 mg) Bulk Container Dologen 325 Caplet (Acetaminophen 325 mg, Dexbrompheniramine Maleate 1.0 mg) Bulk Container Coated APAP 325 mg Phenyl HCl 5 mg tablet (Acetaminophen 325 mg, Phenylephrine HCl 5mg) Bulk Container APAP 325 mg/Phenylephrine HCl, 5mg Tablets Bulk Container, ULTRAtab Laboratories, Inc., Highland, NY  APAP 500 mg Phenyl HCl 5mg tablet (Acetaminophen 500mg, Phenylephrine HCl 5mg), Bulk Container APAP 325 mg (Acetaminophen 325 mg) Bulk Container Coated APAP 325mg (Acetaminophen 325 mg) Bulk Container Normed APAP 325 mg (Acetaminophen 325 mg) Bulk Container Coated APAP 500 mg caplet (Acetaminophen 500 mg) Bulk Container Extra-Strength Unaspirin caplet (Acetaminophen 500 mg) Bulk Container APAP 500 mg tablet (Acetaminophen 500 mg) Bulk Container APAP 500 mg SRC Coated (Acetaminophen 500 mg) Bulk Container HPC Tablet (Acetaminophen 110 mg, Aspirin 162 mg, Caffeine 32.4 mg, Salicylamide 152 mg) Bulk Container Peppermint Antacid tablet (Calcium Carbonate 420 mg) Bulk Container Cherry Antacid Tablet (Calcium Carbonate 420 mg) Bulk Container Trial Antacid Tablet (Calcium Carbonate 420 mg) Bulk Container Spearmint Antacid Tablet (Calcium Carbonate 420 mg) Bulk Container Nutralox Peppermint Antacid (Calcium Carbonate 420 mg) Bulk Container Ephedrine 25 Guaifenesin 200 Tablet (Ephedrine HCl 25 mg, Guaifenesin 200 mg) Bulk Container Phenylephrine HCl 5 mg Tablet (Phenylephrine HCl 5mg) Bulk Container Coated Phenylephrine HCl 5mg Tablet (Phenylephrine HCl 5mg ) Bulk Container Migrenol Caplet (Acetaminophen 500 mg, Caffeine 65 mg) Bulk Container APAP 325 mg (Acetaminophen 325 mg, Pamabrom 25 mg tablet) Bulk Container Normed Fem Tablet (Acetaminophen 325 mg, Pamabrom 25 mg) Bulk Container  Pain Aid PMF Caplet (Acetaminophen 500 mg, Pamabrom 25 mg) Bulk Container Back Relief II (Acetaminophen 200 mg, Magnesium Salicylate 200 mg) Bulk Container Legatrin (Acetaminophen 500 mg, Diphenhydramine HCl 50 mg) Bulk Container Coated Back Relief Tablet (Acetaminophen 250 mg, Magnesium Salicylate 290 mg, Caffeine 50 mg) Bulk Container Cystex Tablet (Sodium Salicylate 162.5 mg, Methenamine 162 mg) Bulk Container     FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  02/09/2022 Medroxyprogesterone Acetate Injection, IM, 150 mg/mL, packaged in 1 ml Single Dose Vial Tretinoin 10 mg Capsules Doxylamine Succinate and Pyridoxine Hydrochloride 10 mg/10 mg Delayed-Release Tablets  Nasal & Sinus Decongestant (phenylephrine HCl 5mg) 2 tablets per packet Cold Tablet Pain Reliever/Fever Reducer/Expectorant/Nasal Decongestant (acetaminophen 325 mg, Guaifenesin 200mg, Phenylephrine HCl 5 mg) 2 tablets per packet AERO TAB Cold Relief (acetaminophen 325 mg, Guaifenesin 200mg, Phenylephrine HCl 5mg) 2 tablet packets Maximum Strength Non Aspirin Pain Reliever/Fever Reducer (acetaminophen 500 mg) 2 tablet packets CHLORESIN (acetaminophen 325mg, dextromethorphan HBr 15mg, Guaifenesin 200mg, Phenylephrine HCl 5mg) 2 tablet packets Extra Strength (ES) Pain Reliever (acetaminophen 500 mg) 2 tablet packets Legatrin PM Pain Reliever/Sleep Aid (acetaminophen 500 mg, diphenhydramine HCl 50mg caplets)  Ephedrine Plus (Ephedrine HCl 25mg, Guaifenesin 200mg) Tablets Dologen (acetaminophen 325 mg and dexbrompheniramine maleate 1mg) Caplets MidNite Sleep Health (melatonin 1.5 mg) Tablets Back Pain-Off (caffeine 50mg, magnesium salicylate 290mg) Tablets 2-count packets Cetafen Non-aspirin pain reliever (acetaminophen 325mg) tablets,  2-count packets Multi Symptom Cold Relief (acetaminophen 325 mg, Dextromethorphan HBr 15mg, Guaifenesin 200mg, Phenylephrine HCl 5mg) tablets, 2-count packets Lite Remfresh Advanced Ion-Powered Melatonin (Melatonin 0.5mg) Tablets Cold Relief Severe Pain/Cough (acetaminophen 325mg, Dextromethorphan HBr 15mg, Guaifenesin 200mg, phenylephrine HCl 5mg), 2-tablet packets Multi-Symptom Cramp Relief (acetaminophen 325mg and Pamabrom 25mg), 2- tablet packets Backache & Muscle Relief (acetaminophen 250 mg, magnesium salicylate-tetrahydrate 290mg, caffeine 50 mg) 2 tablets per packet Cold Relief (acetaminophen 250 mg, guaifenesin 200mg, phenylephrine HCl 5 mg) 2 tablets per packet Headache & Congestion Sinus Relief (acetaminophen 250 mg, phenylephrine HCl 5 mg) 2 tablets per packet Pain Away Pain Reliever/Fever Reducer (NSAID) (acetaminophen 110 mg, aspirin 162 mg, salicylamide 152mg, caffeine 32.4 mg), 2 tablets per packet Cold/Sinus Pain Reliever/Fever Reducer Nasal Decongestant (acetaminophen 325 mg, Phenylephrine HCl 5mg), 2 tablets per packet COLD TERMINATOR decongestant/cold relief (acetaminophen 325 mg, Guaifenesin 200mg, 5.0 Phenylephrine HCl) 2 tablet packets PAIN TERMINATOR extra strength pain relief (aspirin 162 mg, acetaminophen 110 mg, Caffeine 32.4mg, Salicylamide 152 mg) 2 tablet packets SINU-PHEN PLUS sinus pain and congestion tabs (acetaminophen 500 mg, Phenylephrine HCl 5.0 mg) 2 tablet packets DILOTAB II, SINUS AND COLD RELIEF NON DROWSY (acetaminophen 325 mg, Phenylephrine HCl 5 mg) 2 tablet packets EXTRA STRENGTH UN-ASPIRIN (acetaminophen 500 mg) 2 Caplet packets PAINAID (acetaminophen 110 mg, aspirin 162mg, caffeine 32.4 mg, salicylamide 152mg) 2 tablet packets PAINAID BRF Back Relief Formula (acetaminophen 250 mg, caffeine 50 mg, Magnesium salicylate 290 mg) 2 tablet packets PAINAID PMF Premenstrual Formula (acetaminophen 500 mg, pamabrom 25mg) 2 caplet packets CONGESTAID II Nasal Decongestant (Phenylephrine HCl 5mg) 2 tablet packets Mint Flavored Antacid (Calcium Carbonate 420mg) 2 tablet packets Pain & Sinus Reliever Pain Reliever/Nasal Decongestant (acetaminophen 500mg, Phenylephrine HCl 5mg) 2 tablet packets Regular Strength Pain Reliever (acetaminophen 110 mg, aspirin 162 mg, Caffeine 32.4 mg, Salicylamide 152 mg) 2 tablet packets PAPENOL (acetaminophen 500 mg), 2 tablet packets MAGNACAL (calcium carbonate 420 mg), 2 tablet packets CVS Health Natural Sleep Aid Chewable Tablets Cherry Flavor (melatonin 1.5mg) MidNite Natural sleep aid Chewable Tablets Cherry Flavor (melatonin 1.5mg) Exaprin pain reliever (acetaminophen 110 mg, aspirin 162 mg, caffeine 32.4mg, salicylamide 152mg) tablets, 2- tablet packets Nutralox Mint Antacid (calcium carbonate 420mg) Chewable tablets, 2-count packets FEM-PRIN MENSTRUAL RELIEF (acetaminophen 325 mg, pamabrom 25mg) tablets, 2-count packets CETAFEN COUGH & COLD COUGH & COLD RELIEF (Acetaminophen 325 mg, Dextromethorphan HBr 15mg, Guaifenesin 200mg, phenylephrine HCl 5mg) Coated tablets, 2-count packets CETAFEN Extra Non-Aspirin Pain Relieve (Acetaminophen 500 mg) caplets, 2-count packets AYPANAL Non-aspirin Pain Reliever (acetaminophen 325 mg) tablets, 2-count packets SINUS DECONGESTANT Nasal Decongestant (phenylephrine HCl 5mg) tablets, 2-count packets MIRALAC (calcium carbonate 420mg) tablets,  Mint Flavor, 2-count packets REMfresh Advanced Ion-Powered Melatonin (Melatonin 2 mg) Caplets REMfresh Advanced Ion-Powered Melatonin (Melatonin 5 mg) Caplets Sinus Relief (acetaminophen 325mg, Guaifenesin 200mg, phenylephrine HCl 5mg), 2-tablet packets Sinus Relief Headache/Nasal (acetaminophen 325mg, phenylephrine HCl 5mg), 2 tablet packets     FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  02/02/2022 ALUM Concentrate (Aluminum Potassium Sulfate Dodecahydrate in Sterile Water (PF) 30 g/300 ml, IV bag Lidocaine HCl Sterile Buffered Solution for Injection (PF) 1%, 10mL per syringe, Single Use Syringe for Infiltration and Nerve Block Lidocaine HCl/Epinephrine, Sterile Buffered Solution for Injection (PF) 1% / 1:100,000, 3 mL per syringe Ceftazidime, Sterile Ophthalmic Solution for Injection, Preservative Free (11.25 mg/0.5 mL (22.5 mg/mL), 0.5mL single use syringe for Intraocular Injection Cefuroxime, Sterile Ophthalmic Solution for Injection, Preservative Free, 3mg/0.3mL (10 mg/mL), 0.3 mL single use syringe for Intraocular Injection Dexamethasone sodium phosphate, sterile otic solution for injection Preservative free, 19.2 mg/0.8mL (24mg/mL), 0.8 mL per syringe Single Use Syringe For Otic Injection Edetate Disodium (EDTA), Sterile Ophthalmic Solution (PF) 1.5%, 10 mL per dropper, Single Dose Droptainer for Topical Ophthalmic Use Edetate Disodium (EDTA), Sterile Ophthalmic Solution, (PF) 3%, 10mL per dropper, Single Dose Droptainer for Topical Ophthalmic Use Epinephrine/Lidocaine HCl Sterile Ophthalmic Solution for Injection, Preservative Free, 0.025%/0.75%, 0.8 mL per syringe, Single Use Syringe, For Intraocular Injection Gemcitabine, Sterile Intravesical Solution, Preservative Free, 1g/50mL (20 mg/mL), 50 mL per syringe, Single Dose Syringe for Intravesical Use Lidocaine HCL / Bupivacaine HCL (contains Hyaluronidase 15 units/mL), Sterile Ophthalmic Solution for Injection (PF), 2%/0.375%, 8 mL per syringe Methacholine Challenge 5-Syringe Test Kit, Sterile Inhalation Solution, Preservative Free,  3 mL per syringe Methotrexate, USP, Sterile Solution for Injection (PF), 125 mg/5mL (2mg/mL), 5 mL per syringe Mitomycin-C, 40mg/40mL (1mg/mL), 40 mL per syringe, Single Dose Syringe for Intravesical Use Mitomycin-C Sterile Ophthalmic Solution, Preservative Free, 0.32mg/0.8 mL (0.4mg/mL) 0.8 mL per syringe, Single Use Syringe, For Topical Ophthalmic Use Mitomycin-C, Sterile Ophthalmic Solution, Preservative Free, 0.16mg/0.8mL (0.2 mg/mL), 0.8 mL per syringe, Single Use Syringe, For Topical Ophthalmic Use Moxifloxacin, Sterile Ophthalmic Solution for Injection, Preservative Free, 0.8mg/0.8 mL (1mg/mL), 0.8 mL per syringe, Single Use Syringe, For Intraocular Injection Neostigmine methylsulfate, 5 mg/5mL (1 mg/mL), 5 mL per syringe, Single Use Syringe for IV or IM Injection MVASI, (bevacizumab-awwb), Sterile Ophthalmic Solution for Injection, 3.25mg/0.13mL (25 mg/mL) 0.13 mL per syringe, Dose: 1.25mg/0.05mL, Single Use Syringe For Intraocular Injection Phenol, Sterile Solution for Injection (PF), 6%, 5 mL per vial, Single Use Vial for Perineural Injection Phenylephrine HCl / Tropicamide / Ciprofloxcin / Ketorolac Sterile Ophthalmic Solution, 10%/1%/0.3%/0.125%, 0.8 mL per syringe, Single Use Syringe, For Topical Ophthalmic Use Phenylephrine HCl 0.5 mg/5mL, (0.1 mg/mL), 5 mL per syringe, Single Use Syringe for IV Injection Phenylephrine HCl, 1mg/10mL (0.1mg/mL), 10 mL per syringe, Single Use Syringe for IV Injection Phenylephrine HCl, Sterile Solution for Injection, (PF), 800 mcg/10mL (80 mcg/mL), Single Use Syringe for IV Injection PhenyLephrine, 0.9% Sodium Chloride Injection, USP, 20 mg/250mL, (0.08 mg/mL), Single use bag for IV injection (Preservative Free) Phenylephrine HCl/Lidocaine, Sterile Ophthalmic Solution for Injection, Preservative Free, 1.5%/1%, 0.8mL per syringe, Single Use Syringe For Intraocular Injection Phenylephrine HCl/Tropicamide, Sterile Ophthalmic Solution, 2.5%/1%, 15 mL per dropper, Multiple Dose Droptainer for Topical Ophthalmic Use Phenylephrine HCl/Tropicamide/Cyclopentolate HCl/Ketorolac Sterile Ophthalmic Solution, 2.5%/0.25%/0.25%/0.125%, 0.5 mL syringe, Single Use Syringe, For Topical Ophthalmic Use   Phenylephrine HCl/Tropicamide/Cyclopentolate HCl/ Ketorolac Sterile Ophthalmic Solution, 10%/ 0.25%/ 0.25%/0.125%, 10 mL per dropper, Multiple Dose Droptainer for Topical Ophthalmic Use Betadine (povidone-iodine), Sterile Ophthalmic Solution, Preservative Free, 5% 0.5mL per syringe, Single Use Syringe, For Topical Ophthalmic Use Vancomycin HCl, Sterile Ophthalmic Solution for Injection, Preservative Free, 8 mg/0.8mL (10 mg/mL) (vancomycin equivalent), 0.8 mL per syringe, Single Use Syringe, For Intraocular Injection Vancomycin HCl in 0.9 % Sodium Chloride Injection, USP, 1,250 mg/250 mL, Single Use Bag for IV Injection (Preservative Free), 250 mL pre-filled bag Vancomycin HCl in 0.9% Sodium Chloride Injection, 1,500 mg/500 mL, USP, Single Use Bag for IV Injection (Preservative Free), 500 mL pre-filled bag Vancomycin HCl in 0.9% Sodium Chloride Injection, USP, 1,750mg/500mL, Single Use Bag for IV Injection (Preservative Free), 500 mL pre-filled bag BLT Topical Cream, Benzocaine/Lidocaine/Tetracaine, 20%/8%/4%, 60gm per jar, Multiple Dose Container For Topical Use Cantharidin Gel-Forming Suspension, 0.7%, 10 mL per vial, Multiple Dose Vial for Topical Use Cantharidin PLUS, Cantharidin/Salicylic Acid Gel-Forming Suspension, 10 mL per vial, Multiple Dose Vials for Topical Use CSF Otic Insufflation Capsule, Sulfacetamide Sodium/ Ciprofloxacin/ Amphotericin B Otic Powder, 50mg / 30mg / 5mg, 5 count bottle, For Otic Use with Insufflator,  CSF-HC Otic Insufflation Capsule, Sulfacetamide Sodium/Ciprofloxacin/Hydrocortisone/Amphotericin B Otic Powder, 50mg/ 30mg/ 25mg/ 5mg, 5 count bottle Dexamethasone sodium phosphate 0.4%, 120 mL per bottle, Multiple Dose Container For Topical Use Dibutyl Squaric Acid, Topical Solution (PF), Multiple Dose Vial, 2%, 10 mL per vial Dibutyl Squaric Acid, Topical Solution (PF) Multiple Dose Vial, 1%, 10 mL per vial LT Topical Cream, Lidocaine/Tetracaine, 23%/7%, 60gm per jar, Multiple Dose Container for Topical Use LET Topical Gel, Lidocaine HCL / Epinepherine / Tetracaine HCl, 4%/0.05%/0.5%, 3 mL per syringe, Single Dose Syringe for Topical Use Lidocaine HCl / Oxymetazoline HCl Nasal Solution, 4% / 0.05%, 240mL per bottle,  Multiple Dose Container for Intranasal Use Profound Dental Gel, Lidocaine HCl/Prilocaine HCl/Tetracaine HCl, 10%/10%/4% Raspberry Marshmallow, 30 grams per jar, Multiple Dose Container For Topical Oral Use Profound Dental Gel, Lidocaine HCl/Prilocaine HCl/Tetracaine HCl, 10% / 10% / 4%, Spearmint-Peppermint, Multiple Dose Container for Topical Oral Use Profound-PE Dental Gel, Lidocaine HCl/ Prilocaine HCl/ Tetracaine HCl/ Phenylephrin HCl, 10% / 10% / 4% / 2% Raspberry-Marshmallow, Multiple Dose Container for Topical Oral Use Profound-PE Dental Gel, Lidocaine HCl/Prilocaine HCl/Tetracaine HCl/Phenylephrine, 10% / 10% / 4% / 2%, Spear-Peppermint, Multiple Dose Container for Topical Oral Use, 30 grams per jar Phenol, Topical Solution (PF) Multiple Dose Vial, 89%, 3 mL per vial Lidocaine HCl/Phenylephrine HCl Nasal Solution, 4%/1%, 240 mL per bottle, Multiple Dose Container Vitamin K (Vitamin K ) Oral Solution (PF), 5 mg/mL, 1mL per syringe, single Dose Syringe for Oral Use Promethazine HCl Topical Ointment, 2.5% (25 mg/mL), 1.2 mL per syringe, Single Dose Syreinge for Topical Use Only Tetracaine HCl Nasal Solution, 4%, 240 mL per bottle, Multiple Dose Container for Intranasal Use Vancomycin HCl Oral Solution (PF) 125mg / 2.5mL (50 mg/mL), 2.5 mL per syringe, Single Dose Syringe for Oral Use Only Trypan Blue 0.03%, 0.5mL per syringe, Sterile Ophthalmic Solution for Injection Preservative Free, Single Use Syringe, For Intraocular Injection Metformin Hydrochloride 750 mg Extended-Release Tablets Pioglitazone 45 mg Tablets Metoprolol Succinate 50 mg Extended-Release Tablets Metoprolol Succinate 25 mg Extended-Release Tablets Proctofoam HC (hydrocortisone acetate 1% and  pramoxine hydrochloride 1%) topical aerosol, 10 g aerosol containers   FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  01/28/2022  Polymyxin B 500,000 Units/Vial for Injection   FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  01/27/2022 RevitaDerm (Wound Care Gel) 1.0 ounce bottle or 3.0 ounce tube   FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  01/26/2022 Senna Syrup (sennosides) Natural Vegetable Laxative 8.8 mg/5mL unit-dose cups Brinzolamide 1% Ophthalmic Suspension Physicians Care Extra Strength Pain Reliver [Acetaminophen, Aspirin (NSAID), and Caffeine], 250 mg, 250 mg, 65 mg Tablets Medique Pain-Off (Acetaminophen 250 mg, Aspirin (NSAID*) 250 mg, Caffeine 65 mg) Tablets Extra Strength Headache (acetaminophen 250 mg, aspirin 250 mg, caffeine 65 mg) Tablets Clobetasol Propionate 0.05% Foam, 50 g can  Clobazam 2.5 mg/mL Oral Suspension, 120 mL bottles Lexette (halobetasol propionate) 0.05% Topical Foam, 50 g canisters   FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  01/19/2022 Semglee® (insulin glargine injection), 100 units/mL (U-100, 3mL prefilled pens Clobetasol Propionate 0.05% Ointment, 60g tubes Carbamazepine 200 mg Tablets Nitroglycerin Lingual Spray, 400 mcg per spray, 200 metered sprays, 12 g bottles Metoprolol Tartrate 25 mg Tablets Methylprednisolone Acetate Injectable Suspension USP 400 mg/10mL (40mg/mL), 10 mL Multiple-Dose Vial Norepinephrine Bitartrate Injection USP 4 mg/4 mL (1 mg/mL), 4 mL Single-Dose Vials, 10 vials per carton Metformin 750 mg Extended Release Tablets 8.4% Sodium Bicarbonate Injection, 50 mEq/50 mL (1 mEq/mL), 50 mL vials   FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  01/12/2022 Equaline Aller-Ease, Fexofenadine Hydrochloride 180 mg 24-Hour Tablets GoodSense Aller.Ease,  Fexofenadine Hydrochloride 60 mg 12 Hour Tablets Amazon, Allergy, Fexofenadine Hydrochloride 180 mg 24-Hour Tablets Basic+Care, Allergy, Fexofenadine Hydrochloride 180 mg 24-Hour Tablets Basic+Care, Allergy, Fexofenadine Hydrochloride 60 mg 12-Hour Tablets Berkley Jensen, Allergy Relief,  Fexofenadine Hydrochloride 180 mg 24-Hour Tablets Careone Allergy Relief, Fexofenadine Hydrochloride 180 mg Tablets CVS Allergy Relief, Fexofenadine Hydrochloride 60 mg 12-Hour Tablets DG/health Aller.Ease, Fexofenadine Hydrochloride 180 mg 24-Hour Tablets Health Mart, Fexofenadine Hydrochloride 60 mg 12-Hour Tablets Health Mart, Fexofenadine Hydrochloride 180 mg 24-Hour Tablets H.E.B Allergy Relief, Fexofenadine Hydrochloride 60 mg 12-Hour Tablets H.E.B Allergy Relief, Fexofenadine Hydrochloride 180 mg 24-Hour Tablets Kroger Allergy Relief, Fexofenadine Hydrochloride 60 mg 12-Hour Tablets Major, Fexofenadine Hydrochloride 60 mg 12-Hour Tablets Meijer allergy relief, Fexofenadine Hydrochloride 180 mg 24-Hour Tablets allergyrelief, Fexofenadine Hydrochloride 180 mg 24-Hour Tablets Perrigo, Fexofenadine Hydrochloride 180 mg 24-Hour Tablets Perrigo, Fexofenadine Hydrochloride 60 mg 12-Hour Tablets Rite Aid, Allergy Relief, Fexofenadine Hydrochloride 60 mg 12-Hour Tablets Rite Aid, Allergy Relief, Fexofenadine Hydrochloride 180 mg 24-Hour Tablets TopCare Allergy Relief, Fexofenadine Hydrochloride 60 mg 12-Hour Tablets TopCare Allergy Relief, Fexofenadine Hydrochloride 180 mg 24-Hour Tablets Up&Up Allergy Relief, Fexofenadine Hydrochloride 180 mg 24-Hour Tablets Wal-Fex, Fexofenadine Hydrochloride 180 mg 24-Hour Tablets Wal-Fex, Fexofenadine Hydrochloride 60 mg 12-Hour Tablets Amazon Basic+Care, Allergy Fexofenadine Hydrochloride 60 mg 12-Hour Tablets Kirkland Aller-Fex, Fexofenadine Hydrochloride 180 mg 24-Hour Tablets CVS Allergy Relief, Fexofenadine Hydrochloride 180 mg 24-Hour Tablets GoodSense Aller.Ease, Fexofenadine Hydrochloride 180 mg 24-Hour Tablets Pregabalin 50 mg Capsules Pain Aid ESF- (Acetaminopehn USP 250mg, Asprin USP 250mg Caffeine 65mg) coated, bulk OTC tablets packaged in corrugated boxes lined with 2 polyethylene bags 100 lb, Ultratab  Cefixime 400 mg Capsules Senna Syrup 8.8mg/5mL, unit-dose cups     FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  01/05/2022  Lidocaine Hydrochloride 4% (40 mg/mL) Topical Solution, packaged in 50 mL screw cap bottles Veklury (remdesivir) 100 mg/vial for injection, Single-Dose Vial Betamethasone Dipropionate 0.05% (Augmented) Lotion, 30 mL bottle, (29 grams) Midazolam in 0.9% Sodium Chloride Injection, 50 mg per 50 mL (1 mg per mL) Morphine Sulfate in 0.9% Sodium Chloride Injection, 100 mg per 100 mL (1 mg per mL) Diltiazem HCl 125 mg per 125 mL (1 mg per mL) in 0.7% Sodium Chloride Injection Norepineprine 4 mg per 250 mL (16 mcg per mL) in 5% Dextrose Injection Epinephrine, 2 mg per 250 mL (8 mcg per mL) in 0.9% Sodium Chloride Injection Phenylepherine HCL in 0.9% Sodium Chloride, 20 mg per 250 mL (80 mcg per mL) Sodium Bicarbonate in 5% Dextrose Injection, 150 mEq per 1000 mL (12.6 mg per mL) Succinylcholine Chloride Injection, 200 mg per 10 mL (20 mg per mL), 1,000 mL Epinephrine in 0.9% Sodium Chloride Injection, 4 mg per 250 mL (16 mcg per mL) Epinephrine in 0.9% Sodium Chloride Injection, 5 mg per 250 mL (20 mcg per mL) Epinephrine in 0.9% Sodium Chloride Injection, 8 mg per 250 mL (32 mcg per mL) Epinephrine in 0.9% Sodium Chloride Injection, 16 mg per 250 mL (64 mcg per mL) Midazolam in 0.9% Sodium Chloride Injection, 100 mg per 100 mL (1 mg per mL) Morphine Sulfate in 5% Dextrose Injection, 100 mg per 100 mL (1 mg per mL) Norepinephrine in 5% Dextrose Injection, 8 mg per 250 mL (32 mg per mL) Injection Diltiazem HCl in 5% Dextrose Injection, 125 mg per 125 mL, (32 mcg per mL) Fentanyl Citrate, in 0.9% Sodium Chloride Injection, 1 mg per 100 mL, (10 mcg per mL) Fentanyl Citrate, in 0.9% Sodium Chloride Injection, 2.5 mg per 250 mL, (10 mcg per mL) Morphine Sulfate, in 0.9% Sodium Chloride Injection, 50 mg per 50 mL, (1 mg per mL) Norepinephrine, 16 mg per 250 mL, (64 mcg per mL) in 5% Dextrose Injection Norepinephrine, 4 mg per 250 mL, (18 mcg per mL) in 0.9% Sodium Chloride Injection Norepinephrine, 8 mg per 250 mL, (32 mcg per mL) in 0.9% Sodium Chloride Injection Norepinephrine, 16 mg per 250 mL, (64 mcg per mL) in 0.9% Sodium Chloride Injection Phenylephrine HCl, 40 mg per 250 mL, (160 mcg per mL) in 0.9% Sodium Chloride Injection Phenylephrine HCl, 50 mg per 250 mL, (200 mg per mL) in 0.9% Sodium Chloride Injection Sodium Bicarbonate in 5% Dextrose Injection Lidocaine Hydrochloride 4% (40 mg/mL) Topical Solution, packaged in 50 mL screw cap bottles   FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  12/30/2021 Clobetasol Propionate 0.05% Ointment, packaged in 60 gram tubes   FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  12/29/2021 Fexofenadine Hydrochloride 60 mg Tablets Moxifloxacin, 1 mg/mL, 1mL in 2mL vial, solution for intracameral injection, 10 vials/carton Rompe Pecho CF Cold & Flu Advanced Formula, 6 Fl. oz. (178 mL) bottles Rompe Pecho DM, 6 Fl Oz (178 mL) bottles Rompe Pecho Ex Expectorant,  packaged in a) 4 Fl. Oz. (118 mL) bottles NDC 58593-829-04 and b) 6 Fl. Oz. (178 mL) bottles  Rompe Pecho Max Multi-Symptoms Maximum Strength, 8 Fl. Oz. (237 mL) bottles Penicillin V Potassium for Oral Solution, 125 mg (200,000 U) per 5 mL    FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  12/28/2021 Metformin Hydrochloride 750 mg Extended-Release Tablets   FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  12/27/2021  Nitroglycerin Lingual Spray 400 mcg per spray     FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  12/22/2021 Lidocaine Hydrochloride 4% (40 mg/mL) Topical Solution, 50 mL glass bottles Clindamycin and Benzoyl Peroxide 1%/5% Gel, 25 gram jars Diclofenac Sodium Topical Solution, 1.5% w/w, packaged in 150 mL bottles Methylcobalamin 12mg/ml  injection, 1 mL vials B-Complex, injection, 1 mL vials     FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  12/15/2021 Vancomycin 1 gram added to 250mL of 0.9% Sodium Chloride (Injection for Intravenous Use Only), 260 mL per bag (This is a Compounded Drug, Hospital/Office Use Only) Hydrocodone Bitartrate and Acetaminophen 10 mg/325 mg Tablets   FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  12/10/2021 Rompe Pecho CF Rompe Pecho DM Rompe Pecho EX Rompe Pecho MAX   FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  12/08/2021 Methylcobalamin Solution for Injection, 1 mg/mL, 30 mL Multiple Dose Vial, For IM, SC or IV Use Only Biotin Solution for Injection, 10 mg/mL, 30 mL Multiple Dose Vial, Sterile, For IM or IV use only Ascorbic Acid Solution for Injection, 500 mg/mL, 50 mL Multiple Dose Vial, For IM, IV or SC Use Only 5% Dextrose Injection, USP, 50 mL ADD-Vantage Unit   FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  12/07/2021 Aluminum Potassium Sulfate Concentrated (Pf) 300 G/300 Ml Buffered Lidocaine HCl (Pf) 1% Buffered Lidocaine HCl / Epinephrine Solution (Pf) 1% / 1:100,000 Ceftazidime (Pf) 22.5 Mg/Ml Cefuroxime Ophthalmic Solution (Pf) 10 Mg/Ml Dexamethasone Phosphate (Pf) 24 Mg/Ml Edetate Disodium (Edta) (Pf) 1.5% Edetate Disodium (Edta) (Pf) 3% Epinephrine / Lidocaine Hcl (Pf) 0.025% / 0.75% Gemcitabine (Pf) 20 Mg/Ml Glycerin, Sterile (Pf) 99% Lidocaine Hcl / Bupivacaine Hcl / Hyaluronidase (Pf) 2% / 0.375% / 15 Units/Ml Methacholine Challenge 5 Syringe Test Kit Methacholine Chloride (Pf) 16 Mg/Ml Methacholine Chloride (Pf) 4 Mg/Ml Methacholine Chloride (Pf) 1 Mg/Ml Methacholine Chloride (Pf) 0.25 Mg/Ml Methacholine Chloride (Pf) 0.0625 Mg/Ml Methotrexate (Pf) 125 Mg/5Ml Mitomycin Irrigation (Pf) 1 Mg/Ml Mitomycin-C (Pf) 0.4 Mg/Ml Mitomycin-C (Pf) 0.2 Mg/Ml Moxifloxacin HCl (Pf) 1 Mg/Ml Mvasi 3.75Mg/0.15Ml (25 Mg/Ml) Neostigmine Methylsulfate 1 Mg/Ml Norepinephrine Bitartrate 8 Mg/250Ml Phenol, Sterile (Pf) 6% Phenylephrine / Tropicamide / Ketorolac / Ciprofloxacin (Pf) 10% / 1% / 0.125% / 0.3% Phenylephrine HCl 0.1 Mg/Ml Phenylephrine HCl 0.1 Mg/Ml Phenylephrine HCl (Pf) 800 Mcg/10 Ml Phenylephrine Hcl (Pf) 20 Mg/ 250 Ml Phenylephrine HCl / Lidocaine Hcl (Pf) 1.5% / 1% Phenylephrine HCl / Tropicamide 2.5% / 1% Phenylephrine/ Cyclopentolate / Tropicamide / Ketorolac 10% / 0.25% / 0.25% / 0.125% Phenylephrine/ Cyclopentolate / Tropicamide / Ketorolac (Pf) 2.5% / 0.25% / 0.25% / 0.125% Benzocaine / Lidocaine / Tetracaine 20% / 8% / 4% Cantharidin 0.7% Cantharidin Plus 1% / 30% Ciprofloxacin / Sulfacetamide Sodium / Amphotericin B 30Mg / 50Mg / 5Mg Ciprofloxacin / Sulfacetamide Sodium / Amphotericin B / Hydrocortisone 30Mg / 50Mg / 5Mg / 25Mg Dexamethasone Iontophoresis 0.4% Dibutyl Squarate 2% Dibutyl Squarate 1% Lidocaine / Tetracaine 23% / 7% Lidocaine HCl / Epinephrine / Tetracaine Hcl (Let) 4%/0.05%/0.5% Lidocaine HCl / Oxymetazoline 4% / 0.05% Lidocaine HCl / Prilocaine Hcl / Tetracaine Hcl (Profound) Dental (Raspberry Marshmallow) 10% / 10% / 4% Lidocaine HCl / Prilocaine Hcl / Tetracaine Hcl (Profound) Dental Gel (Mint) 10% / 10% / 4% Lidocaine HCl / Prilocaine Hcl / Tetracaine Hcl / Phenylephrine HCl (Profound-Pe) Dental (Raspberry Marshmallow) 10% / 10% / 4% / 2% Lidocaine HCl / Prilocaine Hcl / Tetracaine Hcl / Phenylephrine HCl (Profound-Pe) Dental Gel (Mint) 10% / 10% / 4% / 2% Phenol 89% Phenylephrine HCl / Lidocaine Hcl 1% / 4% Phytonadione (Vitamin K) 5 Mg/Ml Promethazine HCl 25 Mg / 1.2Ml Tetracaine HCl 4% Vancomycin HCl 125 Mg / 2.5Ml (50 Mg/Ml) Lidocaine Hydrochloride Topical Solution 4% (40 mg/mL), 50mL bottle   FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  12/03/2021  Veklury® (remdesivir 100mg for injection)   FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  12/02/2021  Enoxaparin Sodium 40 mg/0.4 mL Injection   FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  12/01/2021 Diclofenac Sodium Topical Solution, 1.5 w/w, 5 fl oz (150 mL) plastic bottles   FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  11/24/2021 Lotrimin AF (Miconazole nitrate 2%) Deodorant Powder Spray, NET WT 133g (4.6 OZ) can Lotrimin AF, (Miconazole nitrate 2%), Jock Itch, Powder Spray, NET WT 133g (4.6 OZ) can Lotrimin AF, (Miconazole nitrate 2%), Powder Spray, NET WT 133g (4.6 OZ) can Lotrimin AF (Tolnaftate 1%) Daily Prevention deodorant powder spray, NET WT 160g (5.6 OZ) can Tinactin (Tolnaftate 1%) DEODORANT POWDER SPRAY NET WT 133g (4.6 OZ) can Tinactin (Tolnaftate 1%) LIQUID SPRAY NET WT150g (5.3 OZ) can Tinactin (Tolnaftate 1%) JOCK ITCH POWDER SPRAY NET WT133g (4.6 oz) can Tinactin (Tolnaftate 1%) POWDER SPRAY NET WT 133g (4.6 oz) can Lotrimin AF (Miconazole nitrate 2%) Deodorant Powder Spray NET WT 133g (4.6 OZ) can Lotrimin AF (Miconazole nitrate 2%) Jock Itch Powder Spray NET WT 133g (4.6 OZ) can Lotrimin AF (Miconazole nitrate 2%) Powder Spray NET WT 133g (4.6 OZ) can Lotrimin AF (Tolnaftate 1%) DAILY PREVENTION deodorant powder spray NET WT 133g (4.6 OZ) can Lotrimin AF (Tolnaftate 1%) DAILY PREVENTION deodorant powder spray, NET WT 160g (5.6 OZ) can Lotrimin AF (Miconazole nitrate 2%) Liquid Spray NET WT 133g (4.6 oz) can Tinactin (Tolnaftate 1%) DEODORANT POWDER SPRAY NET WT 133g (4.6 OZ) can Tinactin (Tolnaftate 1%) LIQUID SPRAY NET WT150g (5.3 OZ) can  Tinactin (Tolnaftate 1%) JOCK ITCH POWDER SPRAY NET WT133g (4.6 oz) can Tinactin (Tolnaftate 1%) POWDER SPRAY NET WT 133g (4.6 oz) can Lotrimin AF (Tolnaftate 1%) DAILY PREVENTION deodorant powder spray, NET WT 160g (5.6 OZ) can Flocinolone Acetonide 0.01% Topical Oil, Body Oil, packaged in 4 oz. bottle       FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  11/22/2021  Levetiracetam 500 mg per 5 mL Injection   FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  11/17/2021  Compound - Estradiol Valerate 20 mg/mL in Ethyl Oleate Injection 20 mg/mL Injection in vials Compound - (Well'S Lipo-Lean)Inositol/Choline/B-Comp+Leucine+Carn+ Chrom+Lido  25Mg/25Mg/1.5Mg/25Mg/25Mcg/10Mg Injectable In Vials Compound - Alprostadil 22.5Mcg/Ml 22.5Mcg/Ml Injectable  Compound - Alprostadil 22Mcg/Ml  22Mcg/Ml Injectable    Compound - Alprostadil 25Mcg/Ml  25Mcg/Ml Injectable      Compound - Alprostadil 30Mcg/Ml Inj  30Mcg/Ml Injectable        Compound - Alprostadil 32Mcg/Ml  32Mcg/Ml Injectable          Compound - Alprostadil 40Mcg/Ml Inj  40Mcg/Ml Injectable            Compound - Alprostadil 45Mcg/Ml  45Mcg/Ml Injectable              Compound - B Complex Inj Cmp-No B12, No Lidocaine  Injectable                Compound - Bi-Mix Papaverine 40/Phentolamine 2 Inj   Injectable                    Compound - Blue Tree Lipo Extreme (/W Methylcobalamin) Injection  Injectable                      Compound - Cjc-1295 4Mg/Ipamorelin 4Mg Vial 4Mg/4Mg Injectable                        Compound - Estradiol Valerate 10Mg/Ml In Ethyl Oleate 10Mg/Ml Injectable                          Compound - Estradiol Valerate 30Mg/Ml Inj #1 In Ethyl Oleate Oil Injectable                            Compound - Estradiol Valerate 40Mg/Ml In Ethyl Oleate Inj  Injectable                              Compound - Estradiol Valerate 50Mg/Ml In Ethyl Oleate Inj  Injectable                                Compound - Estradiol Valerate 50Mg/Ml Inj #2  Injectable                                  Compound - Estradiol Valerate 5Mg/Ml In Ethyl Oleate 5Mg/Ml Injectable                                    Compound - Goal-Glutamine 75Mg/Ornithine 75Mg/Arginine 150Mg/Lysine 150Mg+Lidocaine 10Mg/Ml 75Mg/75Mg/150Mg/150Mg/10Mg/Ml Injectable                                      Compound - Hydroxocobalamin 1,000Mcg/Ml Inj  Vial 1,000Mcg/Ml Injectable                                        Compound - Hydroxocobalamin 5,000Mcg/Ml Inj 5,000Mcg/Ml Injectable                                          Compound - Ic B Complex Inj  Injectable Compound - Ivme Hcg Vitamin B Inj (Contains No Hcg)  Injectable  Compound - Ivme Super B Inj  Injectable    Compound - L-Carnitine 250Mg/Ml Inj  Injectable      Compound - Leucine 10Mg/ Isoleucine 15Mg/ Valine 40Mg/Ml (Bcaa) Inj 10Mg/15Mg/40Mg/Ml Injectable        Compound - Medroxyprogesterone Acet 150Mg/Ml Susp (Pf)  150Mg/Ml Suspension          Compound - Methylcobalamin 1Mg/Ml (1000Mcg/Ml) Inj 1Mg/Ml Injectable            Compound - Methylcobalamin 5Mg/Ml (5000Mcg/Ml)  Inj 5Mg/Ml Injectable                Compound - Mic 20/40/50 /B Complex +Chrom/Carn 25/25Mg/Ml 20/40/50/25/25Mg/Ml Injectable                  Compound - Mic 20/40/50 /B Complex +Chrom/Carn 25/25Mg/Ml+Lido 20/40/50/25/25Mg/Ml+Lido Injectable                    Compound - Mic B Complex Inj-Miles Formulation Injectable                      Compound - Mic B Complex W Chromium/ Methylcob (Boyden) Inj  Injectable                        Compound - Mic B Complex With Hydroxocobalamin 5Mg/Ml  Inj  Injectable                          Compound - Mic B12 25/50/50/0.5Mg/Ml L-Carnitine 250Mg/Ml  Injectable                            Compound - Mic B12 25/50/50/1+B6 100 Mg/Ml Inj  Injectable                              Compound - Progesterone 100Mg/Ml Inj #1 In Ethyl Oleate Injectable                                Compound - Quad-Mix Papav 20/Phentol 2/Pge-1 25/Atropine 0.2 Inj   Injectable                                  Compound - Quad-Mix Papav 30/Phentol 1/Pge-1 10/Atropine 0.15 Inj   Injectable  Compound - Quad-Mix Papav 30/Phentol 1/Pge-1 20/Atropine 0.1 Inj Injectable    Compound - Quad-Mix Papav 30/Phentol 2/Pge-1 20/Atropine 0.2 Inj *C5*  Injectable      Compound - Quad-Mix Papav 30/Phentol 2/Pge-1 200/Atropine 0.02 Inj Injectable        Compound - Quad-Mix Papav 30/Phentol 2/Pge-1 30/Atropine 0.2 Inj   Injectable          Compound - Quad-Mix Papav 30/Phentol 3/Pge-1 100/Atropine 0.2  Inj   Injectable            Compound - Quad-Mix Papav 30/Phentol 4/Pge-1 40/Atropine 0.4 Inj *C6*  Injectable              Compound - Sermorelin Acetate 15Mg/Ipamorelin 15Mg - Lyophilized 15Mg/15Mg Vial                Compound - Sermorelin Acetate 6Mg/Ipamorelin 6Mg - Lyophilized   6Mg/6Mg Vial                  Compound - Sermorelin Acetate 9Mg/Ipamorelin 9Mg - Lyophilized   9Mg/9Mg Vial                    Compound - Trimtropic - Mic B Complex/Chrom/Carn 20Mg/40Mg/50Mg/5Mg/33Mg/2Mg/1Mg/25Mcg/25Mg Injectable                      Compound - Tri-Test 200 (Cy50%-En37.5%-Pr12.5%) Inj #1 200Mg/Ml Injectable                        Compound - Ultra-Test (Cyp 80%/Prop 20%) 200Mg/Ml Inj #1 200Mg/Ml Injectable                          Compound - Vitamin D3 100,000 Iu/Ml Injectable 100,000Iu/Ml                            Compound - Test Cypionate 200Mg/Anastrozole 0.25Mg/Dutasteride 1Mg/Ml In Oil  Injectable                              Compound - Test Cypionate 200Mg/Anastrozole 0.5Mg/Dutasteride 0.5Mg/Ml In Oil  Injectable                                Compound - Test Cypionate 200Mg/Anastrozole 0.5Mg/Dutasteride 0.75Mg/Ml In Oil  Injectable                                  Compound - Test Cypionate 200Mg/Anastrozole 0.5Mg/Dutasteride 1.5Mg/Ml In Oil  Injectable                                    Compound - Test Cypionate 200Mg/Anastrozole 0.5Mg/Dutasteride 1Mg/Ml #2  Injectable                                      Compound - Test Cypionate 200Mg/Anastrozole 0.5Mg/Dutasteride 1Mg/Ml In Oil  Injectable                                        Compound - Test Cypionate 200Mg/Anastrozole 0.75Mg/Dutasteride 1Mg/Ml In Oil  Injectable                                          Compound - Test Cypionate 200Mg/Anastrozole 1.5Mg/Dutasteride 1.5Mg/Ml In Oil  Injectable                                            Compound - Test Cypionate 200Mg/Anastrozole 1.5Mg/Dutasteride 2Mg/Ml In Oil  Injectable                                              Compound - Test Cypionate 200Mg/Anastrozole 1Mg/Dutasteride 0.5Mg/Ml In Oil  Injectable                                                Compound - Test Cypionate 200Mg/Anastrozole 1Mg/Dutasteride 1.5Mg/Ml In Oil  Injectable                                                  Compound - Test Cypionate 200Mg/Anastrozole 1Mg/Dutasteride 1Mg/Ml In Oil  Injectable                                                    Compound - Test Cypionate 200Mg/Anastrozole 1Mg/Dutasteride 2Mg/Ml In Oil  Injectable                                                      Compound - Test Cypionate 200Mg/Anastrozole 2Mg/Dutasteride 0.5Mg/Ml In Oil  Injectable                                                      Compound - Test Cypionate 200Mg/Anastrozole 2Mg/Dutasteride 2Mg/Ml In Oil  Injectable                                                        Compound - Test Cypionate 200Mg/Dutasteride 0.5Mg/Ml In Oil  Injectable                                                          Compound - Test Cypionate 200Mg/Dutasteride 1Mg/Ml In Oil  Injectable                                                            Compound - Test Cypionate 200Mg/Dutasteride 2Mg/Ml In Oil  Injectable                                                            Compound - Testosterone Bi-Blend 100/100Mg/Ml  Injectable                                                                Compound - Testosterone Cypionate 100Mg/Ml Inj #1 In Ethyl Oleate Injectable                                                                  Compound - Testosterone Cypionate 200Mg/Anastrozole 0.25Mg/Ml In Oil  Injectable                                                                    Compound - Testosterone Cypionate 200Mg/Anastrozole 0.5Mg/Ml Inj #1 In Ethyl Oleate Injectable                                                                      Compound - Testosterone Cypionate 200Mg/Anastrozole 0.5Mg/Ml Inj #2 In Sesame Oil Injectable                                                                        Compound - Testosterone Cypionate 200Mg/Anastrozole 0.75Mg/Ml In Oil  Injectable                                                                          Compound - Testosterone Cypionate 200Mg/Anastrozole 0.7Mg/Ml In Oil  Injectable                                                                            Compound - Testosterone Cypionate 200Mg/Anastrozole 1.5Mg/Ml In Oil  Injectable                                                                              Compound - Testosterone Cypionate 200Mg/Anastrozole 1.75Mg/Ml In Oil  Injectable                                                                                Compound - Testosterone Cypionate 200Mg/Anastrozole 1Mg/Ml #2 In Sesame Oil Injectable                                                                                  Compound - Testosterone Cypionate 200Mg/Anastrozole 1Mg/Ml In Oil  Injectable                                                                                    Compound - Testosterone Cypionate 200Mg/Ml Inj #1 In Ethyl Oleate Injectable                                                                                      Compound - Testosterone Cypionate 200Mg/Ml Inj #2 In Sesame Oil Injectable                                                                                        Compound - Testosterone Cypionate 20Mg/Ml Inj #1 In Ethyl Oleate Injectable                                                                                          Compound - Testosterone Cypionate 25Mg/Ml Inj #1 In Ethyl Oleate Injectable                                                                                            Compound - Testosterone Cypionate 30Mg/Ml #1  In Ethyl Oleate Injectable                                                                                              Compound - Testosterone Cypionate 50Mg/Ml Inj #1 In Ethyl Oleate Injectable                                                                                                Compound - Tri-Mix Papav 23.3Mg/Phentol 1Mg/Pge-1 12Mcg/Ml Inj   Injectable                                                                                                  Compound - Tri-Mix Papaverine 15/Phentolamine 0.25/Pge-1 6 Inj   Injectable                                                                                                    Compound - Tri-Mix Papaverine 15/Phentolamine 0.5/Pge-1 5 Inj   Injectable                                                                                                      Compound - Tri-Mix Papaverine 15/Phentolamine 1/Pge-1 10 Inj   Injectable                                                                                                        Compound - Tri-Mix Papaverine 15/Phentolamine 2/Pge-1 20 Inj   Injectable                                                                                                          Compound - Tri-Mix Papaverine 17.65/Phentolamine 0.59/Pge-1 5.9 Inj **T 101**  Injectable                                                                                                            Compound - Tri-Mix Papaverine 18/Phentol 0.6/Pge-1 5.88/Ml Inj   Injectable                                                                                                              Compound - Tri-Mix Papaverine 18/Phentol 0.6/Pge-1 6/Ml Inj   Injectable                                                                                                                Compound - Tri-Mix Papaverine 20/Phentolamine 1/Pge-1 20 Inj   Injectable                                                                                                                  Compound - Tri-Mix Papaverine 23.3/Phentolamine 1/Pge-1 12 Inj   Injectable                                                                                                                    Compound - Tri-Mix Papaverine 25/Phentolamine 3/Pge-1 80 Inj   Injectable                                                                                                                      Compound - Tri-Mix Papaverine 25Mg/Phentolamine 1Mg/Pge1 25Mcg/Ml Inj   Injectable                                                                                                                        Compound - Tri-Mix Papaverine 26/Phentolamine 3/Pge-1 60/Ml Inj   Injectable                                                                                                                          Compound - Tri-Mix Papaverine 30/Phentolamine 0.25/Pge-1 6 Inj  Injectable                                                                                                                            Compound - Tri-Mix Papaverine 30/Phentolamine 0.5/Pge-1 10 Inj  Injectable                                                                                                                              Compound - Tri-Mix Papaverine 30/Phentolamine 0.5/Pge-1 20 Inj  Injectable                                                                                                                                Compound - Tri-Mix Papaverine 30/Phentolamine 0.5/Pge-1 30 Inj  Injectable                                                                                                                                  Compound - Tri-Mix Papaverine 30/Phentolamine 0.5/Pge-1 40 /Ml  Injectable                                                                                                                                    Compound - Tri-Mix Papaverine 30/Phentolamine 1.5/Pge-1 50 Inj **St 1**  Injectable                                                                                                                                      Compound - Tri-Mix Papaverine 30/Phentolamine 1/Pge-1 12 Inj   Injectable                                                                                                                                        Compound - Tri-Mix Papaverine 30/Phentolamine 1/Pge-1 2.5 Inj   Injectable                                                                                                                                          Compound - Tri-Mix Papaverine 30/Phentolamine 1/Pge-1 20 Inj   Injectable                                                                                                                                            Compound - Tri-Mix Papaverine 30/Phentolamine 1/Pge-1 25 Inj**T 106**  Injectable                                                                                                                                              Compound - Tri-Mix Papaverine 30/Phentolamine 1/Pge-1 30 Inj   Injectable                                                                                                                                                Compound - Tri-Mix Papaverine 30/Phentolamine 1/Pge-1 40 Inj   Injectable                                                                                                                                                  Compound - Tri-Mix Papaverine 30/Phentolamine 1/Pge-1 5 Inj   Injectable                                                                                                                                                    Compound - Tri-Mix Papaverine 30/Phentolamine 2/Pge-1 20 Inj **T 104**  Injectable                                                                                                                                                      Compound - Tri-Mix Papaverine 30/Phentolamine 2/Pge-1 30 Inj   Injectable                                                                                                                                                        Compound - Tri-Mix Papaverine 30/Phentolamine 2/Pge-1 40 Inj   Injectable                                                                                                                                                          Compound - Tri-Mix Papaverine 30/Phentolamine 2/Pge-1 50 Inj   Injectable                                                                                                                                                            Compound - Tri-Mix Papaverine 30/Phentolamine 2/Pge-1 60 Inj   Injectable                                                                                                                                                              Compound - Tri-Mix Papaverine 30/Phentolamine 3/Pge-1 100 Inj   Injectable                                                                                                                                                                Compound - Tri-Mix Papaverine 30/Phentolamine 3/Pge-1 30 Inj   Injectable                                                                                                                                                                  Compound - Tri-Mix Papaverine 30/Phentolamine 3/Pge-1 40 Inj   Injectable                                                                                                                                                                    Compound - Tri-Mix Papaverine 30/Phentolamine 3/Pge-1 40 Inj   Injectable                                                                                                                                                                      Compound - Tri-Mix Papaverine 30/Phentolamine 4/Pge-1 20 Inj   Injectable                                                                                                                                                                        Compound - Tri-Mix Papaverine 30/Phentolamine 4/Pge-1 5 Inj   Injectable                                                                                                                                                                          Compound - Tri-Mix Papaverine 30/Phentolamine 4/Pge-1 60 Inj   Injectable                                                                                                                                                                            Compound - Tri-Mix Papaverine 30/Phentolamine 4/Pge-1 7.5/Ml Inj   Injectable                                                                                                                                                                              Compound - Tri-Mix Papaverine 30/Phentolamine 6/Pge-1 60 Inj   Injectable                                                                                                                                                                            Compound - Tri-Mix Papaverine 40/Phentolamine 2/Pge-1 10 Inj   Injectable                                                                                                                                                                                  Compound - Tri-Mix Papaverine 40/Phentolamine 2/Pge-1 40 Inj   Injectable                                                                                                                                                                                    Ezetimibe and Simvastatin 10 mg/40mg Tablets Ezetimibe and Simvastatin 10 mg/80mg Tablets Tadalafil 5 mg Tablets Tadalafil 20 mg Tablets Acetaminophen 160 mg/5 mL Oral Suspension, Hospital Use Only Acetaminophen 325 mg/10.15 mL Oral Suspension,  Hospital Use Only Cefixime 400 mg Capsules      FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  11/10/2021 Methocarbamol 500 mg Tablet Cubicin (daptomycin) 500 mg Injection, Single-dose vial  Ezetimibe and Simvastatin 10 mg/10 mg Tablets Ezetimibe and Simvastatin10 mg/20 mg Tablets Ezetimibe and Simvastatin 10 mg/80 mg Tablets Ezetimibe and Simvastatin 10 mg/40 mg Tablets Ezetimibe and Simvastatin 10 mg/40 mg Tablets Irbesartan 75 mg Tablets Irbesartan 150 mg Tablets Irbesartan 300 mg Tablets  Irbesartan and Hydrochlorothiazide 150/12.5 mg Tablets   Irbesartan and Hydrochlorothiazide 300/12.5 mg Tablets   FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  11/03/2021 Calcium Chloride, 100 Mg/Ml Mdv Inj, Rx Only, Red Mountain Compounding Rx Magnesium Chloride, 200 Mg/Ml Mdv Inj, Rx Only, Red Mountain Compounding Rx Levocarnitine 100Mg/Ml Mdv Soln, Rx Only, Red Mountain Compounding Rx Ascorbic Acid (Non-Corn) 500Mg/Ml Mdv Soln, Rx Only, Red Mountain Compounding Rx Ascorbic Acid (Non-Corn) 500Mg/Ml Soln (Pf), Rx Only, Red Mountain Compounding Rx Ascorbic/Glutathione 1.25/1.25% Opth Soln, Rx Only, Red Mountain Compounding Rx Cyclosporine 0.2% Oil Opth Susp, Rx Only, Red Mountain Compounding Rx Cyclosporine 2% Mct Oil Susp, Rx Only, Red Mountain Compounding Rx Dexpanthenol 250Mg/Ml Inj Soln, Rx Only, Red Mountain Compounding Rx Estradiol Valerate 5Mg/Ml Mdv Inj, Rx Only, Red Mountain Compounding Rx Glutathione 200Mg/Ml Mdv, Rx Only, Red Mountain Compounding Rx Hydroxyprog Caproate 250Mg/Ml Oil Inj, Rx Only, Red Mountain Compounding Rx Levocarnitine 100Mg/Ml Mdv Soln, Rx Only, Red Mountain Compounding Rx Pyridoxine Hcl (B6) 100Mg/Ml Mdv, Red Mountain Compounding Rx Testosterone Cypionate 100Mg/Ml In Ethyl Oleate Oil, Rx Only, Red Mountain Compounding Rx     Testosterone Cypionate 200Mg/Ml In Sesame Oil Mdv, Rx Only, Red Mountain Compounding Rx     Testosterone Cypionate 200Mg/Ml Mdv Ethyl Oleate, Rx Only, Red Mountain Compounding Rx     Testosterone Cypionate 25Mg/Ml In Ethyl Oleate Mdv, Rx Only, Red Mountain Compounding Rx     Testosterone Cypionate 50Mg/Ml In Ethyl Oleate Oil, Rx Only, Red Mountain Compounding Rx     Testosterone Cypionate/Prop 160/40Mg/Ml Mdv In Ethyl Oleate, Rx Only, Red Mountain Compounding Rx   Testosterone Cypionate/Prop/Deca-Nan 125Mg/Ml (80/10/10) In Sesame Oil, Rx Only, Red Mountain Compounding Rx   Testosterone Cypionate/Prop/Deca-Nan 125Mg/Ml (80/10/10) In Sesame Oil, Rx Only, Red Mountain Compounding Rx   Testosterone Ultra 250Mg/Ml Mdv In Sesame Oil, Rx Only, Red Mountain Compounding Rx   Vitamin B Complex Inj Soln (Hp), Rx Only, Red Mountain Compounding Rx   Vitamin B Complex Inj Soln (Hp), Rx Only, Red Mountain Compounding Rx   Acetylcysteine 10% Opth Soln, Red Mountain Compounding Rx   Acetylcysteine 2% Opth Soln, Rx Only, Red Mountain Compounding Rx   Benzalkonium Chloride 0.013% Solution, Rx Only, Red Mountain Compounding Rx   Calcium Gluconate 10% Inj (Pf), Rx Only, Red Mountain Compounding Rx   Folic Acid 10Mg/Ml Mdv Inj, Rx Only, Red Mountain Compounding Rx   Methylcobalamin 10,000Mcg/Ml Mdv Inj, Rx Only, Red Mountain Compounding Rx   Methylcobalamin 1000Mcg/Ml Mdv Inj, Rx Only, Red Mountain Compounding Rx   Methylcobalamin 12.5Mg/Ml Mdv Inj Soln, Rx Only, Red Mountain Compounding Rx   Methylcobalamin 5000Mcg/Ml Mdv Inj, Rx Only, Red Mountain Compounding Rx Mic 25/50/50Mg/Ml Mdv, Rx Only,Red Mountain Compounding Rx Mic/B12A 25/50/50Mg/Ml 1Mg/Ml Mdv, Red Mountain Compounding Rx Mic/B12A/B6 15/50/100 5Mg/50Mg/Ml Mdv, Rx Only, Red Mountain Compounding Rx Mit/B12 25/50/50Mg/Ml 1Mg/Ml Mdv, Rx Only, Red Mountain Compounding Rx Progesterone 100Mg/Ml Mdv Oil Injection, Rx Only, Red Mountain Compounding Rx Sodium Selinite 200Mcg/Ml For Inj, Rx Only, Red Mountain Compounding Rx   FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  10/27/2021 Glipizide 2.5 mg Extended-Release Tablets, (3 blister cards each with 10 individually blistered doses)  AirDuo Digihaler 113/14 (fluticasone propionate 113 mcg and salmeterol 14 mcg) Inhalation Powder, Sample Not For Sale AirDuo Digihaler 232/14 (fluticasone propionate 232 mcg and salmeterol 14 mcg) Inhalation Powder, Sample Not For Sale AirDuo Digihaler 55/14 (fluticasone propionate 55 mcg and salmeterol 14 mcg) Inhalation Powder AirDuo Digihaler 113/14 (fluticasone propionate 113 mcg and salmeterol 14 mcg) Inhalation Powder AirDuo Digihaler 232/14 (fluticasone propionate 113 mcg and salmeterol 14 mcg) Inhalation Powder Omeprazole Delayed-Release Capsules, 20 mg* (equivalent to 20.6 mg omeprazole magnesium),  24 Hour Imipramine Pamoate 125 mg Capsules  Rocuronium Bromide 50mg/5 mL Injection, 5mL Multi-Dose Vial   FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  10/20/2021 Daptomycin 500mg Injection  Glucagon Emergency Kit for Low Blood Sugar, Glucagon for Injection, 1 mg per vial; Diluent for Glucagon, 1 mL syringe Potassium Chloride 40 mEq in 0.9% Sodium Chloride 270 mL NS, 250 mL bag Potassium Chloride Extended-Release 10 mEq (750 mg) Tablets   FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  10/19/2021 Methocarbamol 500mg Tablets     FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  10/14/2021 Irbesartan 75 mg Tablets Irbesartan 150 mg Tablets Irbesartan 300 mg Tablets Irbesartan and Hydrochlorothiazide 150mg/12.5mg Tablets Irbesartan and Hydrochlorothiazide 300mg/12.5mg Tablets   FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  10/13/2021 Firvanq (vancomycin hydrochloride for oral solution), Vancomycin 50 mg/mL Kit, Each Kit Includes: 1 bottle containing 7.7 g Vancomycin  Hydrochloride USP, powder for oral solution and 1 bottle containing 145 mL Grape Flavored Diluent for reconstitution per carton Meclizine HCl Tablets, 25 mg, packaged in 100-count HDPE bottle Artesunate for Injection, 110 mg/vial, packaged in a) 2x2 pack containing 2 Single-dose vials artesunate  Betaxolol Ophthalmic Solution, USP, 0.5%, (Betaxolol HCl 5.6 mg/mL), 5 mL dropper bottle      FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  10/12/2021 Lidocaine Hydrochloride  4% (40 mg/mL) Topical Solution   FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  10/06/2021 Lyrica CR (pregabalin) 330 mg extended release Tablets Valproic Acid 500 mg/10 mL Oral Solution Morphine Sulfate 2 mg per mL Injection, 1 mL single dose vial Cefazolin, 2 Grams/20 mL in Sterile Water, 20 mL Sterile Syringe for Injection Cefazolin 3 Grams in 0.9% Sodium Chloride, 115 mL Bag for Injection, Sterile Product, IntegraDose Compounding Services Testosterone Cypionate Testosterone Propionate, 180mg/mL, 20mg/mL, 1 mL  vial Sodium Phenylbutyrate 250 Grams Powder Hydroquinone 4% Skin Bleaching Cream, Net Wt 1 oz (28.35g)   FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  10/01/2021 Lotrimin® Anti-Fungal (AF) Athlete's Foot Powder Spray 133 Grams Lotrimin® Anti-Fungal (AF) Athlete's Foot Powder Spray 133 Grams - 3 pack Lotrimin® Anti-Fungal Jock Itch (AFJI) Athlete's Foot Powder Spray 133 Grams Lotrimin® Anti-Fungal (AF) Athlete’s Foot Deodorant Powder Spray Lotrimin® AF Athlete's Foot Liquid Spray 133 Grams (4.6 oz) Lotrimin® AF Athlete's Foot Liquid Spray 133 Grams - 3 pack Lotrimin® AF Athlete’s Foot Daily Prevention Deodorant Powder Spray 133 Grams Lotrimin® AF Athlete’s Foot Daily Prevention Deodorant Powder Spray - 3 Pack Lotrimin®  Prevention Spray + Ultra AF Cream Economy Pack Lotrimin® AF Athlete’s Foot Daily Prevention Deodorant Powder Spray 160 Grams Tinactin® Jock Itch (JI) Powder Spray 133 Grams Tinactin® Athlete’s Foot Powder Spray 133 Grams Tinactin® Athlete’s Foot Deodorant Powder Spray 133 Grams Tinactin® Athlete’s Foot Liquid Spray 133 Grams Tinactin® Athlete’s Foot Liquid Spray 150 Grams   FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  09/29/2021 Avicel RC-591 NF (MCC/Carboxymethylcellulose Sodium) NF, bulk powder, 80.0 KG drum Chantix (varenicline) 0.5mg/1mg Tablets, 56 Tablets Chantix (varenicline) 0.5mg Tablets, 56 Tablets Chantix (varenicline) 1 mg Tablets, 56 Tablets Chantix (varenicline) 1 mg Tablets  Betadine Solution Swabstick Povidone-Iodine Solution USP, 10 % single  Carbamazepine 200 mg Tablets Fulvestrant Injection 250 mg/5 mL (50 mg/mL) For Intramuscular Use Only Contains 2 single-dose pre-filled syringes Rx only  Naproxen Sodium 275 mg Tablets Naproxen Sodium 550 mg Tablets Chlorzoxazone 375 mg Tablets Chlorzoxazone 750 mg Tablets Zonisamide 50 mg  Capsules Zonisamide 100 mg Capsules Arformoterol Tartrate Inhalation Solution 15 mcg*/2 mL For Oral Inhalation Only Promethazine Syrup Plain, 6.25 mg/5 mL (Promethazine Hydrochloride Syrup, USP), 1 Pint (473 mL) Promethazine With Codeine Oral Solution, (Promethazine Hydrochloride 6.25 mg/5mL & Codeine Phosphate 10 mg/5 mL), 1 Pint (473 mL) Valproic Acid  (250 mg/5 mL) Oral Solution USP, 1 Pint (473 mL) Entacapone 200 mg Tablets Metoprolol Tartrate 100 mg Tablets Zonisamide 100 mg Capsules   FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  09/26/2021 Glucagon Emergency Kit     FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  09/22/2021 Lidocaine Hydrochloride 4% Topical Solution, 50 mL glass bottles Aminosyn II 15% An Amino Acid Injection, Sulfite-Free, 2000 mL in flexible containers Betamethasone Dipropionate 0.05%  Lotion (Augmented) Oxycodone Hydrochloride 10 mg Tablets Spironolactone Ophthalmic Solution 0.005 mg/mL, 15 mL bottles, Compound MIC+Methyl B12 injection Methionine Inositol Choline+Methylcobalamin 25 mg/50 mg/50 mg/1 mg/mL, 10 mL vial sterile   FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  09/21/2021 Cefazolin 2 gram in 20 mL syringe for injection Cefazolin 3 gram in 100 mL 0.9% sodium chloride bag for injection     FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  09/16/2021 Chantix 0.5 mg Tablets Chantix 1 mg Tablets Chantix 0.5/1 mg Tablets   FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  09/13/2021 Ruzurgi® (amifampridine) 10 mg Tablets    FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  09/08/2021 Firvanq® (Vancomycin Hydrochloride for Oral Solution), Vancomycin 50 mg/mL Kit, Due to a Mix-Up of the Diluent Included in the Kit  China_Gel (Camphor 3.00%, Menthol 5.00%) a Topical Pain Reliever China_Gel White (Camphor 3.00%, Menthol 5.00%) a Topical Pain Reliever Aulief (Organic Camphor 3.00% Organic Menthol 5.00%), Topical Pain Relief Cyclobenzaprine Hydrochloride 7.5mg Tablets Clopidogrel 75 mg Tablets Naproxen Sodum 220 mg Tablets (Caplet) Artificial Tears Ointment, Lubricant Eye Ointment, Net Wt. 3.5 g (1/8 oz.) per tube Ruzurgi® (amifampridine) 10 mg Tablets    FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  09/07/2021 Aminosyn II, 15%, An Amino Acid Injection, Sulfite   FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  09/01/2021 Atovaquone 750 mg/5 mL Oral Suspension, 210 mL bottle Sodium Bicarbonate in 5% Dextrose Injection, 150 mEq per 1,000 mL (12.6 mg per mL), 1,000 mL bags Erythromycin 2% Topical Solution,  60mL bottle Sodium Bicarbonate in 5% Dextrose Injection, 150 mEq per 1,000 mL (12.6 mg per mL), 1,000 mL bags Micafungin 50 mg/vial for Injection, Single-Dose Vial Micafungin 100 mg/vial for Injection, Single-Dose Vial Sodium Phenylbutyrate Powder, 250 grams bottle Fludarabine Phosphate 50 mg per vial for Injection, Single dose vial Trulicity (dulaglutide), 0.75 mg/0.5 mL, 4 Single-Dose Pens per box Carvedilol 25 mg Tablets   FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  08/30/2021 Lidocaine HCl Topical Solution 4%   FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  08/25/2021 Econazole Nitrate 1% Cream, 85 grams bulk shippers, packaged in tube Triamcinolone Acetonide 0.1%  Ointment, 80 g cartons, packaged in tubes Tizanidine HCl 4 mg Tablets Acetaminophen 325 mg Tablets, Regular Strength Pain Reliever Combipatch (estradiol/norethindrone acetate transdermal system) 0.05/0.14 mg per day, 50/140 Twice Weekly Combipatch (estradiol/norethindrone acetate transdermal system) 0.05/0.25 mg per day 50/250 Twice Weekly GaviLyteTM - C PEG-3350 (240g) and Electrolytes for Oral Solution Daunorubicin Hydrochloride 20 mg/4mL Injection  Methylprednisolone Acetate 40 mg/mL Injectable Suspension Haloperidol Decanoate 100 mg/mL Injection  Amikacin Sulfate  1 gram/4mL (250mg/ML) Injection Idarubicin Hydrochloride 20 mg/20 mL Injection  Vecuronium Bromide 10 mg for Injection  Octreotide Acetate 1000 mcg/5mL Injection  Leucovorin Calcium 350 mg/vial for Injection Epoprostenol Sodium 1.5 mg/vial for Injection Norepinephrine Bitartrate 4 mg/4 mL Injection Adenosine 60mg/20mL (3 mg/mL) Injection Metoclopramide 10 mg/2mL (5 mg/mL) Injection Alprostadil 500 mg/mL Injection Methylprednisolone Acetate 80 mg/mL Injectable Suspension Octreotide Acetate 100 mcg/mL Injection  Octreotide Acetate 50 mcg/mL Injection  Leucovorin Calcium 100 mg/vial for Injection Leucovorin Calcium 350 mg/vial for Injection Adenosine 60mg/20 mL (3 mg/mL) Injection Carvedilol 25 mg Tablets   FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  08/18/2021 Bupivacaine HCl-Baclofen PF Injectable 40mg-4000 mcg/ml, 21 ml Syringe Bupivacaine HCl-Lioresal PF Injectable 7.5mg-1625mcg/ml, 41 ml Syringe Fentanyl-Bupivacaine HCl Pf Injectable 3000 mcg-12mg/ml, 21 ml Syringe Fentanyl-Bupivacaine HCl-Baclofen PF Injectable 575mcg-18mg-6000mcg/ml, 21 ml Syringe Hydromorphone HCl-Bupivacaine Hcl-Baclofen PF Injectable 21 mL syringes in  various strengths:  a)  2.5MG-1.25MG-0.5MCG/ML, b) 10MG-5MG-10MCG/ML, c) 2MG-1MG-10MCG/ML, d) 10MG-5MG-10MCG/ML, e) 15MG-5MG-2000MCG/ML, f) 8MG-10MG-400MCG/ML Hydromorphone HCl-Bupivacaine HCl-Clonidine HCl Pf Injectable 21 ml Syringes In Two Strengths:  A) 20mg-20mg-60mcg/ml Injectable, B) 5mg-5mg-100mcg/ml Morphine-Bupivacaine Pf Injectable 21 ML, 22 ML, 23 ML, 41 ML And 43 ML Syringes In Various Strengths: A) 20mg/ML-40mg/ML, B) 15mg-30mg/ML, C) 5mg/ML-20mg/ML, D) 2mg-30mg/ML, E) 20mg-5mg/ML, F) 15mg-5mg/ML, G) 5mg-2mg/ML, H) 5mg-11mg/ML, I) 20mg-6mg/ML, J) 10mg-10mg/ML, K) 6mg-4.8mg/ML, L) 30mg-10mg/ML, M) 5mg-4mg/ML, N) 10mg/ML-20mg/ML, O) 40mg-5mg/ML, P) 20mg-20mg/ML, Q) 30mg-20mg/ML Hydromorphone HCl-Bupivacaine Hcl-Fentanyl Pf Injectable 21 Ml Syringe In Various Strengths, A)10mg-20mg-100mcg/Ml, B) 20mg-10mg-450mcg/Ml, C) 13.3mg-3mg-3000mcg/Ml Morphine-Hydromorphone-Bupivacaine Pf 13mg-19mg-2mg/Ml Injectable 21 Ml Syringe Morphine-Bupivacaine-Ketamine Pf Injectable 21 Ml Syringe In Two Strengths: A) 5mg-25mg-5mg/Ml, B) 1mg-2mg-100mcg/Ml Sufentanil-Bupivacaine-Baclofen Pf 25mcg-12.5mg-750mcg/Ml Injectable 41 Ml Syringe Morphine-Bupivacaine-Fentanyl Pf 30mg-15mg-2000mcg/Ml Injectable 21 Ml Syringe Hydromorphone HCl-Bupivacaine Hcl-Sufentanil Pf 25mg-9mg-110mcg/Ml Injectable 21 Ml Syringe Hydromorphone HCl-Bupivacaine HCl Pf Injectable 21 And 22 Ml Syringes In Various Strengths: A) 0.5mg-5mg/Ml, B) 2mg-35mg/Ml, C) 25mg-15mg/Ml, D) 6mg-1.5mg/Ml, E) 3mg-3mg/Ml, F) 5mg-15mg/Ml, G)12mg-8mg/Ml, H)2mg-2mg/Ml, I) 30mg-30mg/Ml, J) 8mg-20mg/Ml, K) 20mg-10mg/Ml, L)50mg-3.5mg/Ml, M) 10mg-30mg/Ml, N)15mg-1.6mg/Ml, O) 20mg-30mg/Ml, P)15mg-6mg/Ml, Q)15mg-27mg/Ml C-Progesterone oil 100 mg/ml, 10 ml vials, compound Zyprexa (Olanzapine) Intramuscular for Injection, 10 mg per Single Use Vial Sulfamethoxazole and Trimethoprim 800mg/160mg Double Strength Tablets Venlafaxine 50 mg Tablets Nystatin Oral Suspension, 100,000 units per mL, Cherry/Peppermint Flavor Cimetidine Hydrochloride 300 mg/5 mL Oral Solution,  8 fl oz (237 mL)  Ethosuximide250 mg/5 mL Oral Solution, 16 fl oz (473 mL)   FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  08/16/2021 Chantix (varenicline) 0.5 mg Tablets Chantix (varenicline) 1 mg Tablets  Chantix (varenicline) 0.5/1 mg Tablets   FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  08/11/2021 Chantix (varenicline) 0.5mg tablets, 56 Tablets Chantix (varenicline)Tablets, Contains: 1 Starting Week (0.5 mg* x 11 tablets), 3 Continuing Weeks (1 mg x 42 tablets) Chantix (varenicline) 1 mg tablets, 56 Tablets  Succinylcholine Chloride 100 mg/5 mL (20 mg/mL), 5 mL Syringes, Rx only, For IV Use only   FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  08/10/2021 Sodium Bicarbonate in 5% Dextrose Injection 150mEq per 1,000 mL   FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  08/04/2021 Estriol USP41 Micro 25 Grams Azelaic Acid 99.0+% Micro 500 Grams   FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  07/28/2021 Compounded Lyophilized Semorelin/Ipamorelin 3 mg For subcutaneous or intramuscular injection, Compounded by: Innoveix Addison Compounded Lyophilized AOD-9604, 3 mg For subcutaneous or intramuscular injection, Compounded by: Innoveix Addison     FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  07/21/2021 Solifenacin Succinate 10 mg Tablets Nifedipine 30 mg Extended-Release Tablets   FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  07/19/2021 Chantix (varenicline) 0.5 mg Tablets Chantix (varenicline) 1 mg Tablets Chantix (varenicline) 0.5/1 mg Tablets   FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  07/14/2021 Topotecan  4 mg/4mL (1 mg/mL) Injection, Single-Dose vial Buprenorphine and Naloxone Sublingual Film 2mg/0.5mg, 30 pouches each containing 1 sublingual film Xolair (omalizumab) Injection, 150 mg/1 mL, 1 prefilled syringe.  Xylocaine-MPF with Epinephrine 1:200,000, (Lidocaine HCl and Epinephrine Injection, USP), 1%, 300 mg/30 mL, (10 mg/mL), 30 mL Single Dose Vial     FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  07/13/2021 Compounded Lypohilized Injectable Semorelin / Ipamorelin 3mg  Compounded Lypohilized Injectable AOD-9604 3mg   FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  07/01/2021 Topotecan 4 mg/4 mL (1 mg/mL) Injection   FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  06/30/2021 Diflorasone Diacetate 0.05%  Ointment (15 grams or 30 grams) DermOtic Oil (fluocinolone acetonide oil) 0.01% Ear Drops  20 mL bottles Metformin Hydrochloride 750 mg Extended-Release Tablets     FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  06/16/2021 Sodium Chloride 0.9%, 1000 mL   FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  06/11/2021 Metformin Hydrochloride 750 mg Extended-Release Tablets   FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  06/09/2021 0.5% Bupivacaine Hydrochloride 150 mg/30 mL (5 mg/mL)  Injection, 30 mL Single-dose Teartop Vials 1% Lidocaine HCl 300 mg/30 mL (10 mg/mL)  Injection, 30 mL Single-dose vial  Micardis (telmisartan Tablets) 80 mg Tablets BusPIRone Hydrochloride 15 mg Tablets   FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  06/02/2021 NP Thyroid 15 Thyroid 15 mg (1/4 grain) Tablets NP Thyroid 30 Thyroid 30 mg (1/2 grain) Tablets NP Thyroid 60 Thyroid 60 mg (1 grain) Tablets NP Thyroid 90 Thyroid 90 mg (1&1/2 grain) Tablets NP Thyroid 120 Thyroid 120 mg (2 grain) Tablets Niacin 250 mg Tablets (OTC) Creon (pancrelipase) Delayed-Release Capsules Dose By Lipase Units Lipase 36,000 USP Units Orilissa elagolix tablets 150 mg per tablet equivalent to 155.2 mg elagolix sodium, 28 Tablets For 28 Days Norvir Ritonavir 100 mg Tablets  Synthroid (levothyroxine sodium) Tablets in all pack sizes, styles and concentrations Methocarbamol 500 mg Tablets  Fenofibrate 67 mg Capsules Ofloxacin 0.3% 5 ml Ophthalmic Lidocaine HCl Viscous 2% 100ml Atropine Sulfate 1% Ophthalmic Solution For Topical Application To The Eye Sterile 5 mL Cosopt (Dorzolamide Hydrochloride-Timolol Maleate Ophthalmic Solution) (Dorzolamide Hydrochloride 22.3 mg/mL Timolol Maleate 6.8 mg/mL) 10 mL Ocumeter Plus Ophthalmic Dispenser Sterile Ophthlamic Solution Metoprolol Tartrate and Hydrochlorothiazide 50 mg/25 mg Tablets  Bromfenac Ophthalmic Solution 0.09% 1.7 ml Vaniqa (eflornithine hydrochloride) 13.9%  Cream, For Topical Use Only Net wt. 1.59 oz (45 g) Ubrelvy 100 mg 10ud Cplt Restasis 0.05%30x 0.4 ml Ophthalmic Preserved-free Linzess (linaclotide) 72 mcg Capsules  Namzaric (memantine HCl extended release and donepezil HCl) 14 mg/10 mg Capsules  Rectiv (nitroglycerin) Ointment 0.4% For Intra-anal Use Only 30 grams Vraylar (cariprazine) capsules in all pack sizes, styles and strengths Nitrofurantoin Macrocrystals 25 mg Capsules  Buprenorphine and Naloxone Sublingual Film 4mg/1mg  30 Pouches Each Containing 1 Sublingual Film   Oseltamivir Phosphate for Oral Suspension 6 mg/mL* *Each mL contains 6 mg oseltamivir base after constitution.  60 mL (usable volume after constitution)  Erythromycin 250 mg Tablets Travoprost Ophthalmic 0.004% 2.5 mL Solution Drops Enoxaparin Dofium Injrvyion, Upd 150mg/1ml 10x1ml Single Dose Syringes Butorphanol Tartrate 10 mg/mL Nasal Solution 2. 5 mL bottle Timolol Maleate 0.5% Ophthalmic Solution 2.5 mL Sterile For Topical Application In The Eye Edarbi (azilsartan medoxomil) 80 mg Tablets Edarbyclor Azilsartan Medoxomil and Chlorthalidone 40 mg*/12.5 mg Tablets Edarbyclor Azilsartan Medoxomil and Chlorthalidone Tablets 40 mg*/25 mg *Each tablet contains: 42.68 mg azilsartan kamedoxomil (equivalent to 40 mg azilsartan medoxomil) and 25 mg chlorthalidone Tablets Gemcitabine 200 mg/5.26 mL Vial Brilinta ticagrelar 60 mg Tablets  Bevespi Aerosphere (glycopyrrolate and formoterol fumarate) Inhalation Aerosol 9 mcg/4.8 mcg per inhalation For Oral Inhalation only 120 inhalations Xigduo XR (dapgliflozin/metformin HCl extended-release) 10 mg/1000 mg Tablets  Xigduo XR (dapagliflozin/metformin HCl extended-release) 5 mg/1000 mg Tablets  Ibuprofen Oral Suspension 100 mg/5 ml 120 ml Eletriptan Hydrobromide Tablets 20 mg 6(1x6) Unit-dose Tablets Amoxicillin 500 mg Tablets Ondansetron HCl 4 mg Tablets Eszopiclone 3 Mg Tablets Nuedexta (dextromethorphan HBr and quinidine sulfate) 20 mg/10 mg Capsules  Lotemax SM (Loteprednol Etabonate Ophthalmic Gel) 0.38% 5 gm Benzefoam Emollient Foam Benzoyl Peroxide 5.3% 100gm Topical Emollient OTC, Foams Muro-128 2% 15ml Ophthalmic OTC, Drops Tobramy/Dex 0.3-0.1% 10ml Ophthalmic Drops Dexameth Sod Phos 0.1% 5ml, Drops Belbuca (buprenorphine hydrochloride) buccal film 300 mcg 60 pouches containing 1 buccal film each Belbuca (buprenorphine hydrochloride) buccal film 600 mcg 60 pouches containing 1 buccal film each Symproic (Naidemedine) 0.2 mg Tablets Nurtec ODT (Rimegepant) 75 mg 8 pk Tablets For Rapid Dissolution (Not Sublingual) Catapres-TTS-2 1x4 Spiriva HandiHaler (tiotropium bromide inhalation powder) For Oral Inhalation Only 18 mcg (as tiotropium) per capsule  Atrovent HFA 17 mcg 12.9 Gm; Inhaler Medical Internal - May Or May Not Be Aerosol Glyxambi (empagliflozin and linagliptin) 25 mg/5 mg  Tablets  Synjardy (empagliflozin and metformin hydrochloride) 12.5 mg/1000 mg Tablets  Jentadueto XR (linagliptin and metformin hydrochloride extended-release) 5 mg/1000 mg  Tablets  Synjardy XR (empagliflozin and metformin hydrochloride extended-release) 25 mg/1000 mg  Tablets  Synjardy XR (empagliflozin and metformin) hydrochloride extended-release) 12.5 mg/1000 mg Tablets  Pravachol 40 mg Tablets Valsartan 40 mg Scored Tablets Sodium Sulfacetamide 9.8% & Sulfur 4.8% Cleanser (sodium sulfacetamide 9.8% and sulfur 4.8%) Net Wt. 10 oz. (285 g) Meloxicam 7.5 mg Tablets Nadolol  40 mg Tablets Ciproflox/D5w 400/200 24 X 200 Ml Iv Solution (Piggyback) Prilosec (Omeprazole Magnesium) 10 mg For Delayed-Release Oral Suspension  Iron 100 with Vitamin C Tablets Dietary Supplement  Benicar 40 mg Tablets Pregabalin 300 mg Capsules  Phenobarbital 32.4 mg Tablets Ivermectin 3 mg  Tablets (2 Foil Strips of 10 tablets each)  Banzel (rufinamide)200 mg Tablets  Narcan (naloxone HCl) Nasal Spray 4 mg Two Pack This box contains two (2) 4-mg doses of naloxone HCl in 0.1 mL of nasal spray. 0.1 mL intranasal spray per unit For use in the nose  Brompheniramine Maleate, Pseudoephedrine Hydrochloride, And Dextromethorphan Hydrobromide Syrup 10-30-2mg/5ml 473 mL Syrup Prenatal Tablets Gluten Free Multivitamin/ Multimineral Dietary Supplement for Pregnant and Lactating Women Unit Dose Tablets  Cathflo Activase (Alteplase) 2 mg  Flovent Diskus 100 mcg Inhaler Medical Internal - May Or May Not Be Aerosol Advair HFA 45-21 mcg 12 gm Inhaler Medical Internal - May Or May Not Be Aerosol Arnuity Ellipta 100 mcg 30 Inhalations - May Or May Not Be Aerosol Arnuity Ellipta (fluticasone furoate inhalation powder) 200 mcg 1 Ellipta Inhaler containing 1 Foil Strip of 30 Blisters Rx Only  Trelegy Ellipta (Fluticasone Furoate, Umedidinium and Vilanterol Inhalation Powder) 100-62.5-25 mcg 60 Inhaler Medical Internal - May Or May Not Be Aerosol Trelegy Ellipta (fluticasone furoate, umeclidinium, and vilanterol inhalation powder) 100 mcg/62.5 mcg/25 mcg Verapamil Hydrochloride 120 mg Extended-Release Tablets Ezetimibe and Simvastatin 10-10 Mg Tablets Theophylline (Anhydrous) 400 mg Extended-Release Tablets  Triumeq (abacavir, dolutegravir, and lamivudine) 600 mg/50 mg/300 mg Tablets  Hydrocortisone Ointment USP 1% Maximum Strength Net Wt. 1 oz (28 g)  FaBB Vitamin B6 (as Pyridoxine Hydrochloride) 25 mg Folic Acid 2.2 mg Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) 1.0 mg Dietary Supplement Bupropion Hydrochloride 75 mg Tablets Acetazolamide 125 mg Tablets Calcium Acetate 667 mg Capsules  Lithium Carb 150 mg Capsules Leucovorin 15 mg Tablets Levofloxacin Injection in 5% Dextrose 500 mg in 100 mL 5% Dextrose (5 mg/mL)  24x100 mL Single Dose Flexible Containers   Tirosint (levothyroxine sodium) 175 mcg Capsules  Enbrace HR 30 ct. Softgels Enhanced Prenatal Vitamin Supplement  Tylenol Acetaminophen Pain Regular Strength Liquid Gels Pain Reliever Fever Reducer 20 Liquid Gels 325 mg each  Invega Sustenna 156mg/1ml Syringes Auryxia (ferric citrate) 210 mg Tablets  Livalo (pitavastatin) 2 mg  Tablets  Phentermine HCl 30 mg Capsules Phentermine HCl 37.5 mg Capsules Infants Aqueous Vitamin D Oral Drops 400 IU/mL 50 mL (1 2/3 fl oz)  Ferrous Sulfate 75 mg (equivalent to 15 mg Iron) Per 1.0 mL Alcohol 0.2% v/v Drops Iron Supplement Drops For Infants and Toddlers 50 mL (1 2/3 fl oz)  Siladryl 12.5/5 mL 118 mL SF AF OTC Liquid Pantoprazole Sodium 20 mg Delayed-Release Tablets Nohist-DM Antihistamine/Antitussive Nasal Decongestant 16 fl. oz. (473 mL)  Tri-Lo-Marzia 0.180mg/0.025mg; 0.215 Mg/0.025mg and 0.250mg/0.025mg 3x28 Bpk Tablets Amlodipine and Olmesartan Medoxomil 10 mg/20 mg Tablets  Trazodone Hydrochloride 50 mg Tablets Miconazole 7 2% 45 gm Applicator Cream OTC Banophen (Diphenhydramine HCl) 25 mg Antihistamine Acne Medication Benzoyl Peroxide Gel, 5% Net Wt 1.5 oz (42.5 g)  Vitamin D3 50 mcg Softgels OTC Vitamin D3 25 mcg OTC Tablets Vitamin D3 25 mcg OTC Tablets Dibucaine Topical Anesthetic 1%  Hemorrhoidal Ointment 28 gm OTC Ointment Benzoyl Peroxide Wash 5% 148 ml OTC Liquid Vitamin D3 50 mcg OTC Tablets Carbidopa And Levodopa 25mg/100mg Tablets Pedia-Lax 66ml OTC Enema Belsomra (suvorexant) 10 mg Tablets. Each tablet contains 10 mg suvorexant Belsomra (suvorexant) 20 mg Tablets. Each tablet contains 20 mg suvorexant Steglatro (ertugliflozin) 15 mg Tablets  Asmanex Twist 220mcg 60 Inhalation Powder; Inhaler Medical Internal - May Or May Not Be Aerosol Levothyroxine Sodium 125 mcg (0.125 mg) Tablets Estradiol Transdermal System, 0.1 mg/day (Twice-Weekly) Delivers 0.1 mg/day  Epinephrine Injection Auto-Injectors in all strengths, packs and styles Proctofoam HC (hydrocortisone acetate 1% and pramoxine hydrochloride 1%) topical aerosol 10 g net wt  Nat B Vitamin D3 2000u Otc Tablets Vitamin D3 Cholecalciferol 50,000 IU Dietary Supplement 100 Capsules  Vitamin D3 Cholecalciferol 50,000 IU Dietary Supplement 12 Capsules  Tobrex 0.3% 3.5 gm Ophthalmic Ointment Ilevro (nepafenac ophthalmic suspension) 0.3% 3 mL Sterile  Ciprodex (Ciprofloxacin 0.3 And Dexamethasone 0.1%) 7.5 ml Drops Rybelsus (semaglutide) Tablets 7 mg Once daily Each tablet contains 7 mg semaglutide 30 tablets 3 blister packs Benztropine Mesylate Tablets, in all pack sizes, styles and strengths Lamotrigine Extended-Release 250 mg Tablets  Zolpidem Tartrate Sublingual Tablet 3.5 Mg 30 Unit Dose Pouches; Each Pouch Contains One Sublingual Tablet HySept Solution 0.25% Sodium Hypochlorite Solution 473 mL (16 fl. oz.)  Risperidone 1 mg/mL 30 ml Solution (Usually Not Otic, Opth, Nasal Drops) Benzoyl Peroxide 2.5% Aqueous Base, Acne Treatment Gel Net Wt. 2.1 oz (60 g) Benzoyl Peroxide 10% Acne Medication Wash Net Wt 5 oz (142 g) Polyethylene Glycol 3350 Powder for Solution, Laxative Net Wt 4.1 oz (119 g) 7 Once-Daily Doses  Polyethylene Glycol 3350 Powder for Solution Osmotic Laxative 14 Once-Daily Doses 14 Packet- Newt Wt. 0.5 Oz (17g) Each    Fexofenadine Hydrochloride 180 mg Tablets, Non-Drowsy Antihistamine  Loratadine 10mg 24-Hour Non-Drowsy Tablets OTC Cetirizine Hydrochloride 10 mg  Tablets, OTC Podofilox Topical Solution 0.5% 3.5 mL For Topical Use Only Hydrocortisone Acetate 30 mg Suppository Triamcinolone Acetonide 0.025% Ointment, 80 grams Lyrica (pregabalin) 200 mg Capsules Methotrexate Injection, 50 mg/2mL (25 mg/mL) 5 x 2mL Single-Dose Vials, Sterile Chantix (varenicline) Tablets Continuing Month Box Contains: 4 Continuing Weeks (1 mg x 56 tablets)  Chantix (varenicline) Tablets Continuing Month Box Contains: 4 Continuing Weeks (1 mg x 56 tablets)  Chantix (varenicline) Tablets Starting Pack Contains: 1 Starting Week (0.5 mgx11 tablets) 3 Continuing Weeks (1 mgx42 tablets) Levoxyl 150 mcg Tablets  Promethazine Plain Oral Solution 6.25mg/5ml 473 ml; Solution (Usually Not Otic, Opth, Nasal Drops) Intrarosa Prasterone Vaginal Inserts 6.5 mg 28 inserts/applicators Budesonide and Formoterol Fumarate Dihydrate Inhalation Aerosol 80/4.5 budesonide 80 mcg/formoterol fumarate dihydrate 4.5 mcg Inhalation  Aerosol 120 inhalations  Medroxyprogesterone acetate 150 mg per mL 1 mL injectable suspension, Prefilled Syringe Medroxyprogesterone acetate 150 mg/mL 1 mL injectable suspension  Cefazolin for Injection 1 gram per vial Rx Only Single-use Vial Sterile Hydrocortisone 1% 30gm cream Tuberculin Purified Protein Derivative (Mantous) Tubersol, Stabilized Solution 5 US Units Collagenase Santyl Ointment 250 units/g 30 grams Clindamycin Hydrochloride 150 mg Capsules COREG CR (carvedilol phosphate) 80 mg Extended Release Capsules Trokendi XR (topiramate) 100 mg Extended-Release Capsules  Colcrys (colchicine) 0.6 mg Tablets Children's Loratadine Oral Solution USP, 5 mg/5 mL (Antihistamine) Allergy Grape Flavor 4 FL OZ (120 mL)  Proair HFA (albuterol sulfate) Inhalation Aerosol 90 mcg per actuation With Dose Counter 200 Metered Inhalation 8.5 g Net Contents Neomycin Sulfate 500 mg Tablets  Bisoprolol Fumarate and Hydrochlorothiazide 2.5 mg/6.25 mg Tablets  Penicillin V Potassium for oral solution 125mg/5ml 100ml (when mixed) Epinephrine Injection, 0.3 mg (Auto-Injectors) For Allergic Emergencies (Anaphylaxis)  2 Auto-Injectors And 1 Trainer Epinephrine Injection, 0.15 mg (Auto-Injectors) For Allergic Emergencies (Anaphylaxis)  2 Auto-Injectors And 1 Trainer Balziva 28 Day (norethindrone and ethinyl estradiol) 6 Blister Card Dispensers, 28 tablets each Levalbuterol tartrate HFA Inhalation Aerosol 45 mcg/actuation 200 Metered Inhalations Net Contents: 15 g  Desvenlafaxine 25 mg Extended-Release Tablets  Sulindac 200mg Tablets Darifenacin 7.5 mg Extended-release Tablets  Darifenacin 15 mg Extended-release Tablets  Tramadol Hydrochloride 100 mg Tablets Integra 325/40/3mg Vimpat (lacosamide) 100 mg Tablets Vimpat (lacosamide) 200 mg Tablets Briviact (brivaracetam) 50 mg Tablets Amantadine Hydrochloride 100 mg Tablets  Haloperidol 20 mg Tablets Corgard (nadolol) 40 mg Tablets Cyanocobal Injection 1000 mcg/ml 25x1ml; Brompheniramine Maleate, Pseudoephedrine Hydrochloride and Dextromethorphan Hydrobromide Oral Syrup Enalapril Maleate 2.5 mg Tablets Daytrana (methylphenidate transdermal system), Delivers 10 mg over 9 hours (1.1 mg/hr) Daytrana (methylphenidate transdermal system), Delivers 15 mg over 9 hours (1.6 mg/hr)     FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  05/26/2021 Delflex Peritoneal Dialysis Solution with 1.5% Dextrose, LM/LC, packaged in a case containing 2 x 6 Liter bags Sterile Water for Injection, 25 x 100 mL Single Dose Vials per carton Metformin HCl (Generic for Glucophage XR) 500 mg Extended Release Tablets Cefixime for Oral Suspension 100 mg/5mL, 50mL HDPE bottles Leucovorin Calcium for Injection, equivalent to leucovorin 350 mg/vial (20 mg/mL), For IM or IV Use  Haloperidol Decanoate 50 mg/mL Injection, 1 mL Single Dose Vials Methylprednisolone Acetate 40 mg/mL Injectable Suspension, 10 mL Multiple Dose Vial Metoclopramide 10 mg/2 mL (5 mg/mL) Injection, 2 mL Single-Use Vial Haloperidol Decanoate 100 mg/mL Injection, 1 mL Single Dose Vials   FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  05/19/2021 BD ChloraPrep Hi-Lite Orange 26 mL Applicator (2% w/v chlorhexidine gluconate (CHG) and 70% v/v Isopropyl alcohol (IPA)) Sterile Solution Metformin HCl 500 mg Extended-Release Tablets   FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  05/12/2021 Acetaminophen, Extra Strength, Aspirin Free, 500 MG Tablets   FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  05/05/2021 BD ChloraPrep Clear, 2% w/v chlorhexidine gluconate (CHG) and 70% v/v isopropyl alcohol (IPA) Sterile Solution, 0.10 fl. oz. (3 ml) each BD ChloraPrep Hi-Lite Orange 2% w/v chlorhexidine gluconate (CHG) and 70% v/v isopropyl alcohol (IPA), Sterile Solution, 0.10 fl. oz. (3 ml) each ChloraPrep One-Step 2% w/v chlorhexidine gluconate (CHG) and 70% v/v isopropyl alcohol (IPA) Non-Sterile Solution -Clear, 0.10 fl. oz. (3ml) each ChloraPrep With Tint 2% w/v chlorhexidine gluconate (CHG) and 70% v/v isopropyl alcohol (IPA) Non-Sterile Solution - Hi-Lite Orange, 0.10 fl. oz. (3 ml) each BD ChloraPrep Clear, 2% w/v chlorhexidine gluconate (CHG) and 70% v/v isopropyl alcohol (IPA) Sterile Solution, 0.10 fl. oz. (3 ml) each BD ChloraPrep Hi-Lite Orange 2% w/v chlorhexidine gluconate (CHG) and 70% v/v isopropyl alcohol (IPA), Sterile Solution, 0.10 fl. oz. (3 ml) each ChloraPrep One-Step 2% w/v chlorhexidine gluconate (CHG) and 70% v/v isopropyl alcohol (IPA) Non-Sterile Solution -Clear, 0.10 fl. oz. (3ml) each ChloraPrep With Tint 2% w/v chlorhexidine gluconate (CHG) and 70% v/v isopropyl alcohol (IPA) Non-Sterile Solution - Hi-Lite Orange, 0.10 fl. oz. (3 ml) each Cephalexin (Keflex)  250 mg/5mL for Oral Suspension, Pkg Size 100 Losartan Potassium 50 mg Tablets   FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  05/04/2021 0.5% Bupivacaine Hydrochloride 0.5%, 150 mg/30mL (5 mg/mL) Injection, 30 mL 1% Lidocaine HCl 1%, 300 mg/30 mL (10 mg/mL) Injection, 30 mL   FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  04/30/2021 NP Thyroid 15 mg Tablets NP Thyroid 30 mg Tablets NP Thyroid 60 mg Tablets NP Thyroid 90 mg Tablets NP Thyroid 120 mg Tablets   FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  04/28/2021 Betadine (Povidone-Iodine) 5%, 0.5mL per syringe Single Use Syringe Rx only, For Topical Ophthalmic Use (Do Not Inject) Sterile Ophthalmic Solution, Preservative Free Minivelle (estradiol transdermal system) Delivers 0.075 mg/day, 8 patches/box Estradiol Transdermal System Delivers 0.0375 mg/day, 8 Systems/box     FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  04/21/2021 Cefprozil  250mg/5mL for Oral Suspension, 50 mL (when mixed) bottle Riomet (metformin hydrochloride oral solution) 500 mg/5 mL Cherry Flavor, 16 fl. oz. Itraconazole 100 mg Capsules   FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  04/14/2021 Telmisartan 20 mg Tablets Neomycin Sulfate 500 mg Tablets Ganirelix Acetate 250 mcg/0.5 mL Injection Mometasone Furoate 0.1% Topical Solution (Lotion)  Guanfacine 2 mg Extended-Release Tablets      FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  04/07/2021 Acyclovir Sodium Injection 1000mg/20mL (50mg/mL) Vial Acyclovir Sodium Injection 500mg/10mL (50mg/mL) Vial  ZOMA-Jet 5 Demonstration Kit, Needle-free delivery device for use with Zomacton (somatropin) for injection 5mg vial ZOMA-Jet 10 Demonstration Kit, Needle-free delivery device for use with Zomacton (somatropin) for injection 10 mg vial   FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  04/02/2021 Acetaminophen Extra Strength 500 mg Tablets   FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  03/31/2021 Guanfacine 2 mg Extended-Release Tablets  0.9% Sodium Chloride Irrigation, 1000 mL Semi-Rigid Bottle Omeprazole 20 mg Delayed Release Capsules     FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  03/25/2021 Acyclovir Sodium 50 mg/mL Injection   FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  03/24/2021 Telmisartan  20 mg Tablets Spironolactone 25 mg Tablets Spironolactone 50 mg Tablets Nortriptyline HCL 10 mg Capsules Gabapentin 250 mg/5 mL Oral Solution,  5 mL per unit dose cup Phenylephrine HCl 10 mg per mL Injection, 1 mL per Single-Dose Vial Omeprazole Delayed-Release 20 mg Capsules   FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  03/11/2021 Phenylephrine Hydrochloride 10 mg/mL Injection   FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  03/10/2021 Famotidine 40 mg Tablets Metoclopramide 10 mg/2 mL (5 mg/mL) Injection, 25x2mL Single Dose Vials Daytrana (methylphenidate transdermal system), Delivers 10 mg over 9 hours (1.1 mg/hr), Contains: 30 Patches in a foil-sealed polypropylene tray, packed in a paper carton Daytrana (methylphenidate transdermal system), Delivers 15 mg over 9 hours (1.6 mg/hr), Contains: 30 Patches in in a foil-sealed polypropylene tray, packed in a paper carton Daytrana (methylphenidate transdermal system) Delivers 20 mg over 9 hours (2.2 mg/hr) Contains: 30 Patches in a foil-sealed polypropylene tray, packed in a paper carton Daytrana (methylphenidate transdermal system) Delivers 30 mg over 9 hours (3.3 mg/hr) Contains: 30 Patches in a foil-sealed polypropylene tray,  packed in a paper carton Progesterone 200 mg Capsules     FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  03/09/2021 Spironolactone 25 mg Tablets Spironolactone 50 mg Tablets   FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  03/03/2021 BD ChloraPrep Clear, 2% w/v chlorhexidine gluconate (CHG) and 70% v/v isopropyl alcohol (IPA) Sterile Solution, 0.10 fl. oz. (3 ml) each ChloraPrep With Tint 2% w/v chlorhexidine gluconate (CHG) and 70% v/v isopropyl alcohol (IPA) Non-Sterile Solution - Hi-Lite Orange, 0.10 fl. oz. (3 ml) each ChlroraPrep One-Step 2% w/v chlorhexidine gluconate (CHG) and 70% v/v isopropyl alcohol (IPA) Non-Sterile Solution -Clear, 0.10 fl. oz. (3ml) each BD ChloraPrep Hi-Lite Orange 2% w/v chlorhexidine gluconate (CHG) and 70% v/v isopropyl alcohol (IPA), Sterile Solution, 0.01 fl. oz. (3 ml) each Cisatracurium Besylate 10mg per 5mL (2 mg per mL) Injection Dacarbazine 200 mg Injection Desmopressin Acetate 4 mcg/mL Injection Sterile Diluent for Epoprostenol Sodium for Injection Epoprostenol Sodium for Injection, 0.5 mg/vial (500,000 ng) Methylpredisolone Acetate Injectable Suspension USP,   40 mg/mL, 1 mL Single-Dose Vial Leucovorin Calcium 100 mg/vial Injection Metoclopramide 10 mg/2 mL (5 mg/mL) Injection   Toposar (etoposide) 1 gram/50 mL (20 mg/mL) injection Vecuronium Bromide for Injection, 10 mg, 1 mg/mL when reconstituted to 10 mL Epoprostenol Sodium for Injection, 1.5 mg/vial (1,500,000 ng) Methylpredisolone Acetate 80 mg/mL Injectable Suspension Methylpredisolone Acetate 400 mg/10 mL (40 mg/mL) Injectable Suspension Methylpredisolone Acetate 200 mg/5 mL (0 mg/mL) Injectable Suspension Methylpredisolone Acetate 400 mg/5 mL (80 mg/mL) Injectable Suspension Leucovorin Calcium 350 mg/vial Injection Imatinib Mesylate 100 mg Tablets  Irinotecan Hydrochloride 40 mg/2 mL (20 mg/mL) Injection Fludeoxyglucose F 18 Injection, 20-300 mCi/mL at End of Synthesis (EOS) Solution     FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  02/24/2021 Cephalexin 250 mg per 5 mL for Oral Suspension, 100 ml (when mixed) Cephalexin 250 mg per 5 mL for Oral Suspension, 200 ml (when mixed) Meclizine HCl 12.5 mg Tablets  Meclizine HCl 25 mg Tablets    FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  02/17/2021 Enoxaparin Sodium Injection, USP 100 mg/mL Single Dose Syringes with Automatic Safety Device For Subcutaneous Injection 10 x 1 mL Single Dose Syringes Enoxaparin Sodium Injection, USP 120 mg/ 0.8 mL Single Dose Syringes with Automatic Safety Device For Subcutaneous Injection 10 x 0.8 mL Single Dose Syringes Lidocaine/Tetracaine (LIPO110)* 23%/7% Ointment 100 GMS per 4 ounce plastic ointment jar   FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  02/10/2021 Acetaminophen Injection 1,000 mg per 100 mL (10 mg/mL), 100 mL Single Dose Vial Nortriptyline HCl Capsules, equivalent to 10mg base  Metformin Hydrochloride 750 mg Extended-Release Tablets   FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  02/03/2021 Ketorolac Tromethamine 30 mg per mL Injection Enoxaparin Sodium 100 mg/mL Injection Enoxaparin Sodium 120 mg/mL Injection   FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  01/27/2021 Refresh Relieva PF Preservative-Free Lubricant Eye Drops 0.33 fl oz (10 mL) Sterile Human Chorionic Gonadotropin 11,000 IU per vial Aso contains Mannitol 9%, Sodium Phosphate 2% in water for injection. Lyophilized, Unpreserved Human Chorionic Gonadotropin 6,000 IU per vial Aso contains Mannitol 9%, Sodium Phosphate 2% in water for injection. Lyophilized, Unpreserved Human Chorionic Gonadotropin 5,000 IU per vial Aso contains Mannitol 9%, Sodium Phosphate 2% in water for injection. Lyophilized, Unpreserved Human Chorionic Gonadotropin 1,250 IU per vial Aso contains Mannitol 9%, Sodium Phosphate 2% in water for injection. Lyophilized, Unpreserved Ceftazidime Sterile Ophthalmic Solution for Injection Preservative Free 11.25mg / 0.5ml (22.5mg/ml) 0.5ml per syringe. This is a compounded (re-packaged) drug. Not for Resale, Hospital/Office use only. Nitrofurantoin (Monohydrate/Macrocrystals) 100 mg Capsules Cisatracurium Besylate 10mg per 5mL Injection   FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  01/25/2021 Metformin HCl 750 mg Extended Release Tablets   FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  01/20/2021 Levetiracetam Oral Solution, 100 mg/mL Paroex (Chlorhexidine Gluconate) 0.12% Oral Rinse, Alcohol Free Metformin Hydrochloride 750 mg Extended-Release Tablets Chlorhexidine Gluconate 0.12% Oral Rinse Methotrexate, Sterile Solution for Injection, Preservative Free 125mg/5ml (25mg/ml), 5 mL per syringe, Syringe for IM Injection   FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  01/13/2021 Cephalexin for Oral Suspension 125 mg per 5 mL  Atropine Sulfate Injection, 0.8 mg/2 mL (0.4 mg/mL), 2 mL Single Dose Syringe Buffered Lidocaine HCl, 1%, 5 mL (10mg/mL) with Sodium Bicarbonate Injection for Local Anesthetic Use, 5 mL Single Dose Syringe Ephedrine Sulfate, 50 mg/5mL in 0.9% Sodium Chloride Injection, 5 mL Single Dose Syringe Ephendrine Sulfate 50 mg/10mL in 0.9% Sodium Chloride Injection, 10 mL Single Dose Syringe Esmolol HCl 100 mg/10 mL (10mg/ mL), 10 mL Single Dose Syringe Fentanyl 100 mcg/50mL Ropivacaine HCl 0.1% in 0.9% Sodium Chloride 50 mL, 50 mL Single Dose Syringe Fentanyl 100 mcg/50mL Bupivacaine HCl 0.125% in 0.9% Sodium Chloride 50 mL, 50 mL Single Dose Syringe Fentanyl 1500 mcg/30 mL (50 mcg/mL), 30 mL Single Dose Syringe Glycopyrrolate 1 mg/5mL (0.2mg/mL), 5 mL Single Dose Syringe Hydromorphone HCl 6 mg/30mL in 0.9% Sodium Chloride Injection (0.2 mg/mL) Hydromorphon HCl 30 mg/30 mL in 0.9% Sodium Chloride Injection (1 mg/mL) Ketamine 100 mg/10mL in 0.9% Sodium Chloride Injection (10 mg/mL), CII Labetalol HCl  20 mg/4 mL, Injection for Intravenous Use (5mg/mL) Lidocaine HCl 1% 10 mL (10mg/ml) Lidocaine HCl 2% 5 mL, 20 mg/mL Morphine sulfate 150 mg/30 mL in 0.9% Sodium Chloride Injection, (5 mg/mL) Neostigmine methylsulfate 5 mg/5 mL, (1mg/ml) Phenylephrine HCl 1000 mcg/10 mL in 0.9% Sodium Chloride, (100 mcg/mL) Phenylephrine HCl 800 mcg/10 mL in 0.9% Sodium Chloride (80 mcg/mL) Rocuronium Br 100 mg/10mL (10 mg/mL) Sodium Citrate 4% 3 mL Anticoagulation Solution (40mg/mL) Succcinylcholine Chloride 200 mg/10 mL, (20 mg/mL) Morphine Sulfate 30 mg/30 mL in 0.9% Sodium Chloride (1mg/ml), CII Phenylephrine HCl 500 mcg/5mL in 0.9% Sodium Chloride (100 mcg/mL) Rocuronium Br 50 mg/5mL (10 mg/mL) Succinylcholine Chloride 100 mg/5mL Ephedrine 25 mg/5 mL in 0.9% Sodium Chloride Injection Fentanyl 100 mcg/2mL Injection for IV or IM Use, 2 mL Single Dose Syringe, CII Hydromorphone HCl 10mg/50mL in 0.9% Sodium Chloride Injection, CII PhenylLephrine HCl 5000 mg/50 mL in Sodium Chloride 0.9% (100 mcg/mL) Ketamine 50 mg/5mL in 0.9% Sodium Chloride Injection (10 mg/mL), CII Zerbaxa (ceftolozane and tazobactam) 1.5g per vial for injection   FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  01/08/2021 Ketorolac Tromethamine 30 mg/mL Injection   FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  01/06/2021 Ketorolac Tromethamine Injection, 60 mg per 2 mL (30 mg per mL), packaged in 2 mL Single Dose Vial Zerbaxa (ceftolozane and tazobactam) 1.5g per vial for injection, Single-Dose vial Dexamethasone - Moxifloxacin PF Injection (1/5) mg/mL, Imprimis Rx Volume: 1mL/vial Cephalexin for Oral Suspension, USP 250 mg per 5 mL 100 ml (when mixed)  Cephalexin for Oral Suspension, 250 mg per 5 mL 200 ml (when mixed)  Esomeprazole Magnesium for Delayed-Release Oral Suspension 10mg, packaged in unit dose packets Esomeprazole Magnesium for Delayed-Release Oral Suspension 20mg, packaged in unit dose packets Esomeprazole Magnesium for Delayed-Release Oral Suspension 40mg, packaged in unit dose packets   FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  01/04/2021 Metformin HCl 750 mg Extended Release Tablets   FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  12/31/2020 Paroex Chlorhexidine Gluconate 0.12% Oral Rinse, 15 mL unit dose cups   FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  12/30/2020 Paroex Chlorhexidine Gluconate 0.12% Oral Rinse Hydroxyzine Hydrochloride 10 mg/5 mL Oral Solution (Syrup) Auryxia (ferric citrate) 210 mg Tablets Sensorcaine-MPF (Bupivacaine HCl and Epinephrine Injection), 0.5%, 150 mg per 30 mL (5 mg per mL), 30 mL Single Dose Vial Vasopressin 20 Units added to 0.9% Sodium Chloride 100 mL     FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  12/23/2020 Trazodone Hydrochloride 100 mg Tablets CJC-1295, 2000 mcg/mL, 5 mL Vial FGL, 10 MG/mL, 3 mL Vial PT-141, 10 mg/mL, 2 mL Vial AOD-9604, 1200 mcg/mL, 5 mL Vial  BPC-157, 2000 mcg/mL, 5 mL Vial Thymosin Alpha, 2000 mcg/mL, 5 mL Vial Ipamorelin, 2000 mcg/mL, 5 mL Vial GHRP, 2000 mcg/mL, 5 mL Vial Nandrolone, 200 mcg/mL, 2 mL B12 for Injection, 2 mg/mL, 10 mL Vial DSIP, 1000 mcg/mL, 5 mL Vial Cerebrolysin, 107.5 MG/mL, 10 mL Vial Thymosin Beta - 4, 2000 mcg/mL, 5 mL Vial GHK-CU, 10 MG/mL, 5 mL Vial High Dose E B12, 10 mg/mL, 10 mL Vial LL-37, 2000 mcg/mL, 2 mL Vial Pentosan Polysulfate, 300 mg/mL, 5 mL Vial Kollidon CL-M Crospovidone Ph.Eur.Type B, USP/NF, JP, micronized, packaged in 30 kg plastic drums CVS Health Athlete's Foot Cream, Clotrimazole 1% Cream , Antifungal, (28.4 g) Equate Athlete's Foot, Clotrimazole 1%, Antifungal Cream, (14.2g), (60g) H-E-B - Athlete's Foot Cream Clotrimazole 1% Cream, (14.2 g) Kaiser Permanente Clotrimazole 1% Cream, Antifungal Cream,  (28.4 g) Kroger Athlete's Foot Cream, Clotrimazole 1% Cream, Antifungal, (15g) Kroger Jock Itch Cream, Clotrimazole 1% Cream, Antifungal Cream, (15 g) RiteAid Pharmacy RIngworm Cream, Clotrimazole 1% Cream, Antifungal (14.2g) Best Choice, Clotrimazole 1% Cream, Antifungal, (14.2g) TopCare Health, Athlete's Foot Cream, Clotrimazole 1% Cream, Antifungal, (14.2 g) Athlete's Foot Cream, Clotrimazole 1% Cream, Antifungal Cream, (30 g) Lansoprazole Delayed-Release 15 mg Orally Disintegrating Tablets Lansoprazole Delayed-Release 30 mg Orally Disintegrating Tablets Sildenafil 100 mg Tablets Vumerity (diroximel fumarate) 231 mg Delayed-Release Capsule Sodium Chloride  0.9% Injection, 0.308 mOsmol/mL, 2mL Single Dose Vial Azacitidine for Injection 100 mg/Vial For Subcutaneous and Intravenous Use Only Single-Dose Vial     FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  12/16/2020 Dexmedetomidine HCl in 0.9% Sodium Chloride Injection, 200 mcg / 50 mL (4 mcg / mL), 50 mL Single Dose Bottle Busulfan Injection 60 mg/10 mL (6 mg/mL), For Intravenous Infusion Only Azacitidine for Injection 100 mg/vial, For Subcutaneous and Intravenous Use Only, Rx Only, One Single Dose Vial, Cytotoxic Agent Azacitidine for Injection 100 mg/vial, For Subcutaneous and Intravenous Use Only, Rx Only, One Single Dose Vial, Cytotoxic Agent Imatinib Mesylate 100 mg Tablets  Imatinib Mesylate 400 mg Tablets    FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  12/09/2020 Chlorhexidine Gluconate Oral Rinse USP, 0.12%, Alcohol Free, packaged in 15 mL unit does cups Regenecare HA (Lidocaine HCL 2%) Topical Anesthetic Hydrogel, Net Wt. 3 oz. (85 g) Aripiprazole 15 mg Tablets  Aripiprazole 15 mg Tablets per unit dose carton Anagrelide 1 mg Capsule Sildenafil 100 mg Tablets Trazodone 100 mg Tablets   FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  12/02/2020 Paroex (chlorhexidine gluconate) 0.12% Oral Rinse, Alcohol Free Clomipramine Hydrochloride 50 mg Capsules  /Levetiracetam 500 mg Tablets Immune Boost with natural strawberry flavor, 8,000 IU, Supports a Healthy and Balanced Immune System, 60 mL bottle   FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  11/25/2020 Sodium Chloride Injection, USP, 0.9%, 0.308 mOsmol/mL, 2mL Single Dose Vial, Preservative Free Metformin HCl 500 mg Extended Release Tablets Aripiprazole 15 mg Tablets   FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  11/19/2020 Dexmedetomidine HCl in 0.9% Sodium Chloride Injection, 200 mcg /50 mL (4 mcg / mL), 50 mL fill in a 50 mL vial   FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  11/18/2020 Bupivacaine Hydrochloride in 8.25% Dextrose Injection, Spinal 0.75% (15 mg/2 mL) 10 x 2 mL single-dose ampules Mesalamine 1.2 gram Delayed-Release Tablets Mesalamine 1.2 gram Delayed-Release Tablets (Once-Daily)     FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  11/11/2020 Metformin Hydrochloride 500 mg Extended-Release Tablets Metformin Hydrochloride 750 mg Extended-Release Tablets Chlorhexidine Gluconate 20% Lansoprazole 15 mg Delayed-Release Orally Disintegrating Tablets  Lansoprazole 30 mg  Delayed-Release Orally Disintegrating Tablets      FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  11/09/2020 Gluconate 0.12% Oral Rinse     FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  11/04/2020 Catapres (clonidine hydrochloride, USP)  0.1 mg Tablets Catapres (clonidine hydrochloride, USP)  0.2 mg Tablets   Catapres (clonidine hydrochloride, USP)  0.3 mg Tablets Hydrocortisone butyrate Cream, 0.1%, 15-gram tubes Metformin Hydrochloride Extended Release 750 mg Tablets   FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  11/02/2020 Metformin HCl 750 mg Extended Release Tablets Metformin HCl 500 mg Extended Release Tablets   FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  10/28/2020 Paroex Chlorhexidine Gluconate Oral Rinse, 4 oz and 16 oz NP Thyroid 15, Thyroid 1/4 grain (15 mg) Tablets NP Thyroid 120, Thyroid 2 grain (120 mg) Tablets   FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  10/15/2020 Nonsteroidal Anti-Inflammatory Drugs (NSAIDs): Drug Safety Communication - Avoid Use of NSAIDs in Pregnancy at 20 Weeks or Later     FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  10/14/2020 Diethylpropion 25 mg Tablets Diethylpropion 75 mg Tablets Phentermine 30 mg Capsules Ranitidine 150 mg Tablets Ranitidine 300 mg 30 Tablets Losartan Potassium 100 mg 30 Tablets Nature-Throid 1 GR (65 mg), Each Tablet Contains: Thyroid USP 1 GR (65 mg), Liothyronine (T3) 9 mcg, Levothyroxine (T4) 38 mcg, 100 Tablets     FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  10/07/2020 Potassium Chloride Extended-Release Tablets, USP  8mEq  (600 mg) Eye Itch Relief, Ketotifen Fumarate Ophthalmic Solution 0.035%, Sterile, 5 mL Buprenorphine Transdermal System 5 mcg/hour, 4 transdermal systems/4 disposal units per carton pH-D Feminine Health Boric Acid Vaginal Suppositories, 24 vaginal suppositories per box Riomet ER (metformin hydrochloride for extended-release oral suspension) 500 mg per 5 mL 16 oz. For Oral Use  Losartan Pot/HCTZ 50/12.5 mg Tablets   FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  10/05/2020 Metformin HCL ER 500 mg Tablets  Metformin HCL ER 750 mg Tablets   FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  09/30/2020 Nature-Throid, 1/2 Grain, 32.5 mg (Thyroid U.S.P. 1/2 gr. (32.5 mg)/Liothyronine (T3) 4.5mcg/Levothyroxine (T4) 19mch Nature-Throid, 3/4 Grain (48.75 mg) Thyroid U.S.P. 3/4 gr. (48.75 mg)/Liothyronine (T3) 6.75mcg/Levothyroxine (T4) 28.5mcg    Nature-Throid, 1 Grain, 65 mg (Thyroid U.S.P. 1 gr. (65mg)/Liothyronine (T3) 9mcg/Levothyroxine (T4) 38mcg  Nature-Throid, 1.5 Grain, (97.5 mg), (Thyroid U.S.P. 1.5 gr. (97.5mg)/Liothyronine (T3) 13.5mcg/Levothyroxine (T4) 57mcg Albuterol Sulfate Inhalation Aerosol, 90 mcg per actuation, 200 metered inhalations   FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  09/24/2020 Benadryl (diphenhydramine): Drug Safety Communication - Serious Problems with High Doses of the Allergy Medicine   FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  09/23/2020 RIOMET ER™ (metformin hydrochloride for extended-release oral suspension), 500 mg per 5 mL Benzodiazepine Drug Class: Drug Safety Communication - Boxed Warning Updated to Improve Safe Use   FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  09/21/2020  Albuterol Inhaler (At the Retail Level only)   FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  09/16/2020 Cephalexin 250 mg per 5 mL for Oral Suspension Vancomycin HCL 1.5 mg   FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  09/09/2020 Amiodarone Hydrochloride 450 mg/9 mL (50 mg/mL) Injection  Tranexamic Acid 1000 mg/10 mL (100 mg/mL) Injection     FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  09/03/2020 Nature-Throid 0.50 grain Tablets Nature-Throid 0.75 grain Tablets Nature-Throid 1.00 grain Tablets Nature-Throid 1.25 grain Tablets Nature-Throid 1.50 grain Tablets Nature-Throid 1.75 grain Tablets Nature-Throid 2.00 grain Tablets Nature-Throid 2.50 grain Tablets Nature-Throid 3.00 grain Tablets WP Thyroid 0.50 grain Tablets WP Thyroid 0.75 grain Tablets WP Thyroid 1.00 grain Tablets WP Thyroid 1.25 grain Tablets WP Thyroid 1.50 grain Tablets WP Thyroid 1.75 grain Tablets WP Thyroid 2.00 grain Tablets   FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  09/02/2020 Dexmedetomididne HCl in 0.9% Sodium Chloride Injection, 200 mcg per 50 mL (4 mcg per mL), for intravenous infusion, preservative free, 50 mL Single Dose Bottle Heparin Sodium 2,500 units in 0.9% Sodium Chloride 500 mL, Single Dose Container for Intravenous Use (5 units/mL) Heparin Sodium 5,000 units in 0.9% Sodium Chloride 500 mL, Single Dose Container for Intravenous Use (10 units/mL) Heparin Sodium 5,000 units in 0.9% Sodium Chloride 1000 mL, Single Dose Container for Intravenous Use (5 units/mL) Heparin Sodium 10,000 units in 0.9% Sodium Chloride 1000 mL, Single Dose Container for Intravenous Use (10 units/mL) Sulfamethoxazole and Trimethoprim 800 mg/160 mg Double Strength Tablets Losartan Potassium 50 mg Tablets Buspirone Hydrochloride 7.5 mg Tablets   Buprenorphine HCl 0.3 mg/mL Injection, 1 mL vial Metformin Hydrochloride Extended-Release 500 mg Tablets  Metformin Hydrochloride Extended-Release 750 mg Tablets    FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  08/31/2020 Amiodarone HCl 450 mg/9 mL10 Injection x 9 mL single-dose vials Tranexamic Acid 1000 mg/10 mL Injection 10 x 10 mL single-dose vials   FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  08/26/2020 Invokana, Invokamet, Invokamet XR (canagliflozin) BD ChloraPrep Clear 3 mL Applicators (2% w/v chlorhexidine gluconate (CHG) and 70% v/v isopropyl alcohol (IPA)) Sterile Solution ChloraPrep With Tint (2% w/v chlorhexidine gluconate (CHG) and 70% v/v isopropyl alcohol (IPA)) 3 mL applicators  ChlroraPrep One-Step (2% w/v chlorhexidine gluconate (CHG) and 70% v/v isopropyl alcohol (IPA)) 3 mL Applicator  DDAVP Nasal Spray (desmopressin acetate) 10 mcg/0.1 mL Desmopressin Acetate Nasal Spray 10 mcg/0.1 mL, 5mL glass vial with spray cap STIMATE (desmopressin acetate) Nasal Spray1.5 mg/mL, 2.5 mL glass vial with spray cap Hydrochlorothiazide 25 mg Tablets Hydrochlorothiazide (HCTZ) 25 mg Orange Tablets  Hydrochlorothiazide 50 mg Tablets Thyroid 1 Grain Tablets  Thyroid Neutral 2 Grain Tablets  Topiramate 25 mg Tablets (White/round tablets) Phendimetrazine 35 mg Yellow Tablets  Phendimetrazine 105 mg Brown/Clear Capsules Phentermine HCL 15 mg Gray/Yellow Capsules Phentermine 15 mg Grey/Yellow Capsules Phentermine HCL 15 mg GrayYellow Capsules  Phentermine HCL 30 mg Yellow Capsules  Phentermine HCL 30 mg Blue/Clear Capsules Phentermine HCL 37.5 mg Blue/White Capsules Phentermine HCL 37.5 mg White/Blue Speckled Tablets  Phentermine HCL 37.5 mg Blue Speckled Tablets Prednisone 2.5 mg Tablets Elitek (rasburicase) for injection, 7.5 mg vial   FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  08/20/2020 Metformin Hydrochloride 500 mg Extended-Release Tablets Metformin Hydrochloride 750 mg Extended-Release Tablets   FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  08/19/2020 Lidocaine Patch 5%, packaged in 30-count cartons Mibelas 24 Fe (norethindrone acetate and ethinyl estradiol tablets and ferrous fumarate tablets) chewable,1 mg/0.02 mg/75 mg Nystatin 100,000 units per mL Oral Suspension, Cherry/Peppermint Flavor, 16 fl. oz. (473 mL) Ear Pain MD Pain Relief Drops For Kids (lidocaine HCl Monohydrate 4%) 0.5 FL OZ (15 mL) bottles Ear Pain MD Pain Relief Drops with 4% Lidocaine (lidocaine HCl Monohydrate 4%) 0.5 FL OZ (15 mL) bottles Ear Itch MD Anti-Itch Spray (pramoxine HCL 1%) 0.5 FL OZ (15 mL) bottles Day & Night Pack Ear Itch MD Anti-Itch Spray (pramoxine HCL 1%), 0.5 FL OZ (15 mL) bottles/Ear  Itch MD Nighttime Intensive Soothing Spray (pramoxine HCL 1%), 0.5 FL OZ (15 mL) bottles Heparin Sodium 5,000 units in 0.9% Sodium Chloride 1000 mL bag (5 units/mL)   FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  08/18/2020 Compounded Product: Heparin Sodium 10 units/mL in 0.9% Sodium Chloride 500 mL Bag (5,000 units/500 mL) Compounded Product: Heparin Sodium 5 units/mL in 0.9% Sodium Chloride 500 mL Bag (2,500 units/500 mL) Compounded Product: Heparin Sodium 10 units/mL in 0.9% Sodium Chloride 1,000 mL Bag (10,000 units/1,000 mL) Compounded Product: Heparin Sodium 5,000 units in 0.9% Sodium Chloride 1000mL Bag (5 units/mL)   FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  08/12/2020 Daptomycin 500 mg/vial for Injection, Single-Dose Vial VILAMIT MB (118 mg methenamine, 36 mg phenyl salicylate, 40.8 mg sodium phosphate monobasic, 10.0 mg methylene blue and 0.12 mg hyoscyamine sulfate) VILEVEV MB Urinary Antispetic (81.0 mg methenamine, 40.8 mg sodium phosphate monobasic and 10.8 mg methylene blue, 0.12 mg hyoscyamine sulfate and 32.4 mg phenyl salicylate) Fentanyl Citrate Injection, 100 mcg Fentanyl/2 mL (50 mcg/mL) 2 mL Single-dose Fliptop Vials       FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  08/05/2020 Calcium citrate tetrahydrate powder, 100 gm container    D-Biotin 300 mg Capsule, 90 capsules per bottle Estriol 6 mg Capsule, 90 capsules per bottle Estriol 8 mg Capsule, 90 capsules per bottle  Finasteride Plus 1.25mg Capsule, 90 capsules per bottle      Formula 82F (Minoxidil 5%/Tretinoin 0.01%/Fluocinolone Acetonide 0.01%/Finasteride 0.25%), 0.5 FL OZ (15 mL) bottle Formula 82M (Minoxidil 5%/Tretinoin 0.01%/Fluocinolone acetonide 0.01%), a) 0.5 FL OZ (15 mL), b) 2 FL OZ (60 mL) bottle     Minoxidil/Biotin 1.25mg/5mg Capsule, 90 capsules per bottle     Minoxidil/Biotin/Spironolactone 1.25/5/25mg capsules, 90 capsules per bottle     Progesterone (Modified Release) 150 mg Capsule, 90 capsules per bottle   Progesterone 150 mg Troche, 30 troches   Progesterone 300 mg Troche, 30 troches per bottle   Progesterone (Rapid-Dissolve) 150 mg Tablet, 30 tablets per bottle     Progesterone 200 mg Troche, 30 troches per bottle   Progesterone 50 mg Modified Release Capsule, 90 capsules per bottle   Progesterone Modified Release 100 mg Capsule, 90 capsules per bottle Progesterone Modified Release 200 mg Capsule, 90 capsules per bottle   Sildenafil 50 mg Troche, 30 troches per bottle    Tadalafil 12 mg Capsule, 90 capsules per bottle     Tadalafil 18 mg Capsule, 90 capsules per bottle    Tadalafil 26 mg Capsule, 90 capsules per bottle    Tadalafil 3 mg Capsule, 90 capsules per bottle    Tadalafil 7 mg Capsule, 90 capsules per bottle Testosterone/Anastrozole Pellet 100/6 mg, 100 pellets per bottle Vardenafil 20 mg Troche, 30 troches per bottle    Yohimbine HCL 5.4mg Capsule, 90 capsules per bottle Lisinopril 10 mg Tablets  DDAVP® Nasal Spray 10 mcg/0.1mL Desmopressin Acetate Nasal Spray 10 mcg/0.1mL STIMATE® Nasal Spray 1.5 mg/mL     FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  07/29/2020 Cefdinir 250 mg/5mL for Oral Suspension    FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  07/22/2020 Metformin Hydrochloride Extended-Release 750 mg Tablets    Metformin Hydrochloride Extended-Release 500 mg Tablets    Metformin Hydrochloride Extended-Release 1000 mg Tablets Lidothol Patch, Lidocaine 4.5% & Menthol 5% Carbamazepine 200 mg Tablets, 100-unit dose tablets per box Auryxia (ferric citrate) 210 mg Tablets  Dexmedetomidine Hydrochloride 200 mcg/50 mL Injection   FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  07/15/2020  Cetrotide (cetrorelix acetate for Injection) 0.25 mg, Sterile - for subcutaneous use only   FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  07/08/2020 Metformin Hydrochloride Extended-Release 500 mg Tablets Metformin Hydrochloride Extended-Release 1000 mg Tablets Minoxidil/Biotin/Spironolactone 1.25/5/25 mg capsule, compounded drug not for resale Childrens Robitussin Honey Cough and Chest Congestion DM, dextromethorphan (cough suppressant), guaifenesin  (expectorant), 4 FL OZ. bottle (118 mL) Childrens Dimetapp Cold & Cough, For ages 6 yrs. & over, 8 FL OZ. bottle, (237 mL)    FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  07/07/2020  Daptomycin 500 mg/vial for Injection   FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  07/03/2020  Metformin Hydrochloride Extended-Release 750 mg Tablets   FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  07/01/2020 Sterile Cannabidiol (CBD) 4mg/mL, 10mL vial Sterile Curcumin, 4mg/mL, 10mL vial Sterile Cannabidiol (CBD) 50mg/mL, 10mL vial Sterile Cannabidiol (CBD) + Curcumin 50mg/mL, 10 mL vial Sterile Curcumin 50mg/mL, 10 mL vial Metformin Hydrochloride Extended-Release 500 mg Tablets Metformin Hydrochloride Extended-Release 750 mg Tablets Metformin Hydrochloride Extended-Release Tablets, Bulk,     Soft Whisper by Powerstick Dandruff Shampoo (Pyrithione Zinc), 14.4 FL OZ. (426 mL) Nystatin 100,000 units per gram Cream, 30 grams Nystatin 100,000 units per gram Cream, 15 grams Aripiprazole 2 mg Tablets      Clozapine 100mg Tablets   FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  06/24/2020 Gaviscon Regular Strength Liquid Antacid Cool Mint, 6 FL OZ (177 mL) Gaviscon Regular Strength Liquid Antacid Cool Mint, 12 FL OZ (355 mL) Gaviscon Extra Strength Liquid Antacid Extra Strength Cherry, 12 FL OZ. (355 mL) Gaviscon Liquid Antacid Extra Strength, Cool Mint, 12 FL OZ (355 mL)    Metformin Hydrochloride Extended-Release 500 mg Tablets  Metformin Hydrochloride Extended-Release 750 mg Tablets  Metformin HCl ER 500 mg  Irinotecan HCl 100mg/5mL Injection Heparin Sodium 5,000 units in 0.9% Sodium Chloride 1000 mL bag (5 units/mL)   FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  06/18/2020 Children's Robitussin Honey Cough and Chest Congestion DM Children's Dimetapp Cold and Cough   FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  06/17/2020 Ketorolac Tromethamine 30 mg per mL Injection Ketorolac Tromethamine 60 mg per 2 mL (30 mg per mL) Injection Doxycycline Hyclate 100 mg Tablets Unasyn (ampicillin sodium/sulbacatam) 1.5 g* per vial for injection Lisinopril 5 mg Tablets Oxytocin 30 Units/500 mL (0.06 Units/mL) added to 0.9% Sodium Chloride Injection for IV Use   FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  06/11/2020  Metformin Hydrochloride Extended-Release 500 mg Tablets   FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  06/10/2020 NP Thyroid 30, Thyroid  1/2 grain (30 mg) Tablets NP Thyroid 60, Thyroid 1 grain (60 mg) Tablets NP Thyroid 90, Thyroid 1 & 1/2 grain  (90 mg) Tablets  Doxycycline Hyclate 100 mg Tablets Estriol Micronized 5 G Dextroamphetamine Saccharate, Amphetamine Aspartate, Dextroamphetamine Sulfate and Amphetamine Sulfate Tablets ( Mixed Amphetamine Salts Product), 5 mg Dextroamphetamine Saccharate, Amphetamine Aspartate, Dextroamphetamine Sulfate and Amphetamine Sulfate Tablets ( Mixed Amphetamine Salts Product), 15 mg Dextroamphetamine Saccharate, Amphetamine Aspartate, Dextroamphetamine Sulfate and Amphetamine Sulfate Tablets ( Mixed Amphetamine Salts Product), 20 mg   FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  06/05/2020  Metformin Hydrochloride Extended-Release 500 mg Tablets   FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  06/03/2020 Doxycycline Hyclate 100 mg Tablets Doxycycline Hyclate 100 mg Tablets  LidoPatch (lidocaine HCl 3.6%, menthol 1.25%) Pain Relief Patch  LidoPro (lidocaine 4%, menthol 5%, methyl salicylate 4%) patch  Mencaine (lidocaine 4.5%, menthol 5%) Patch  Maximum Strength Lidocaine Cold & Hot Patch (lidocaine 4%, menthol 1%)    FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  06/01/2020 Metformin Hydrochloride Extended-Release 500 mg Tablets Metformin Hydrochloride Extended-Release 750 mg Tablets   FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  05/28/2020 Metformin Hydrochloride Extended-Release 500 mg Tablets    FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and  05/27/2020 Lactated Ringer's Injection 1000 mL flexible container Aloprim (allopurinol sodium) 500 mg for Injection Single-Dose Vial    FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  05/22/2020 NP Thyroid 30 mg Tablets NP Thyroid 60 mg Tablets NP Thyroid 90 mg Tablets   FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  05/20/2020  Finasteride Plus 1.25 mg Capsule, 30, 90-count Bottle, Compounded Product Not for Resale   FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  05/13/2020  Epinephrine Injection 0.3 mg (Auto-Injector) 0.3 mg/ 0.3 mL pre-filled syringe  Infuvite Pediatric Pharmacy,  kit in 1 carton (40 mL fill in a 50 mL) vial  1 and (10 mL) in vial 2   FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  05/11/2020  Finasteride Plus 1.25mg Capsules   FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  05/08/2020  Lactated Ringer’s Injection    FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  05/06/2020 Ceftazidime 2 g for Injection and Dextrose for Injection 50 mL Duplex Container Nizatidine 15 mg/mL (75 mg/5mL) Oral Solution    FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  04/29/2020 Daytrana (methylphenidate transdermal system) Delivers 10 mg over 9 hours (1.1 mg/hr), 30-count box  Daytrana (methylphenidate transdermal system) Delivers 20 mg over 9 hours (2.2 mg/hr) 30-count box  Daytrana (methylphenidate transdermal system) Delivers 30 mg over 9 hours (3.3 mg/hr) 30-count box   Cefixime 100mg/5mL for Oral Suspension  Lisinopril 20 mg Tablets   FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  04/27/2020 R.E.C.K. (Ropivacaine, Epinephrine, Clonidine, Ketorolac) 50 ml in Sodium Chloride-60 ml BD syringe   FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  04/22/2020 Acetaminophen and Codeine Phosphate 300 mg/15 mg Tablets Acetaminophen and Codeine Phosphate 300 mg/30 mg Tablets Acetaminophen and Codeine Phosphate 300 mg/60 mg Tablets Gabapentin 100 mg  Capsules Levetiracetam 750 mg Tablets Simvastatin 40 mg Tablets Mirtazapine 15 mg Tablets Phentermine Hydrochloride 15 mg Capsules Oxycodone and Acetaminophen 10 mg*/325 mg Tablets Losartan Potassium 25 mg Tablets Estriol Vaginal Cream (0.1%) 1 mg Cream 30 gm tubes Testosterone W/Cosmetic HRT Base 100 mg (10%) Cream 30 gm Fluorouracil (5-FU) 4.5% Cream 100 gm Bi-Est8:2/Progesterone/Testosterone 1.0/50 mg/0.5 mg/mL Cream 30 gm tube Bi-Est8:2/Progesterone/Testosterone 1.0/50 mg/0.5mg/mL Cream 30 gm Naltrexone (Loxoral) 4.5 mg Capsules, 60 count bottle Estradiol/Progesterone/Testosterone 1.5/100/1.25 mg/mL Cream 30 gm tube Estradiol Vaginal Cream 0.01% Cream 30 gm tube Testosterone w/ Atrevis 20 mg (2%) Cream 30 gm tube Testosterone w/ Atrevis 100 mg/mL Gel, 90 gm pump Estradiol 1.8 mg capsule, 30 capsule bottle Bi-Est (1:1) Progesterone/Testosterone 0.5 mg/40 mg/10.5 mg/mL Cream 30 gm tube Bi-Est (8:2) Progesterone/Testosterone 2/80/3 mg/mL cream 30 gm tube Bi-Est (1:1) Progesterone/Testosterone0.5 mg/1.5 mg/mL cream 60 gm tube Bi-Est (1:1) Progesterone/Testosterone 1.0 mg/60 mg/0.5 mg/mL Cream 60 gm tube Progesterone/Versa Base 20 mg (2%) Cream 30 gm tube Progesterone 200 mg Capsules, 90 capsules Bi-Est 1:1/Progesterone/Testosterone 1mg/40 mg/0.5 mg/mL Cream 30 gm tube Bi-Est (8:2)/DHEA/Testosterone 0.8 mg/ 9/0.4 mg/0.2 mg/mL Cream 6 gm tube Hydroquinone/Fluocinolone/Tretonoin/Kojic Acid 4/0.01/0.05/2% Cream 30 gm tube Ergotamine Tartrate 1 mg/Caffeine 100 mg Base Suppository (Pink) 48 count box Diethylstilbestrol 1 mg capsule 300 capsules bottle Bi-Est 8:2/Progesterone 2.5 mg/150/mL Cream 30 gm tube Bi-Est 8:2/Progesterone/Testosterone DHEA 4.0/100/1/25.0 mg capsules, 90 capsules bottle Bi-Est 1:1/Progesterone/Testosterone 2.0/100/0.25 mg/mL Cream 30 gm tube Bi-Est 1:1/Progesterone/DHEA 1/40/5 mg/mL Cream 30 mL jar Bi-Est 1:1/Progesterone/DHEA 0.5 mg/180 mg/25 mg/mL Cream 30 mL jar Bi-Est (8:2)/Progesterone/Test/DHEA 6/50/0.5/10 mg/mL Cream 30 mL Bi-Est (50/50)/Progesterone 1.25 mg/80 mL Cream 30 gm tube Testosterone in Atrevis 50 mg/mL Gel 30 gm tube Paregoric Compound (contains Morphine) Solution 480 mL bottle Hydromorphone Oral 1 mg/mL Solution 240 mL, bottle Clobetasol Mouth Rinse 0.05% Solution 450 mL bottle Naltrexone 4.5 mg/mL Suspension 30 mL bottle Estriol 5 mg Suppository, 36 each box Hydrocortisone in Aquaphor/Therapeutic Moisturizing Cream 100 gm tube Hydrocortisone 2.5%/Econazole 1% 50/50 Using Powder 25%/1% Cream 60 gm tube Bi-Est (1:1)/Progesterone/Testosterone 2.0 mg/40 mg/1.0 mg/mL Cream 30 gm tube Bi-Est (50/50)/Progesterone/Testosterone 1.5 mg/40 mg/0.5 mg/mL Cream 30 gm tube Bi-Est (50/50)/Progesterone/Testosterone 1.5/100/0.5 mg Cream 30 gm tube Bi-Est (8:2)/Progesterone 2/100 mg/mL capsule 90 caps bottle Bi-Est (50/50/Progesterone 0.2 mg/70 mg Cream 30 gm jar Bi-Est (1:1)/PProgesterone/Testosterone 2.5/150/1.5 mg/mL Versabase CR 90 mL bottle Bi-Est (8:2)/Progesterone/Testosterone 0.5/75 mg per 0.2 mL Cream 6 mL jar Estriol/Testosterone Vaginal 0.1/0.1% Cream 30 gm jar Paregoric Alternate Elixir 300 mL bottle Progesterone/Natacream 20 mg/2% mL Cream 60 gm jar Testosterone in Atrevis 75 mg/mL Gel 90 gmS tube Ketoprofen/DMSO 20%/10% Lipoderm 50 gm jar Testosterone w/Cosmetic HRT Base 20 mg (2%) Cream 30 gm jar Tretinoin 0.1% in Versabase Cream 0.1% Versabase CR 45 gm jar Ergotamine Tartrate 1 mg/Caffeine 100 mg base F Suppository (Pink) 48 suppositories Betahistine 16 mg Capsule, 180 capsules bottle Levothyroxin (T4)/Liothyronine (T3) SR 130 mg/175 mg capsule, 21 capsules bottle Estradiol (Non-Micronized) (Hemihydrate)  Acetaminophen and Codeine Phosphate 300/30 mg tablets    FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  04/21/2020  TRUE METRIX AIR Blood Glucose Meter   FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  04/20/2020 Ceftazidime for Injection USP (2g) and Dextrose for Injection USP (50 mL) in Duplex® Container Ketorolac Tromethamine 30 mg/mL Injection Ketorolac Tromethamine 60 mg/2mL Injection   FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  04/16/2020 Tetracycline HCl 250 mg Capsules Tetracycline HCl 500 mg Capsules   FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  04/15/2020 Ephedrine Sulfate, 5 mg per mL, 50 mg per 10 mL,  In 0.9% Sodium Chloride 10 mL syringe, For IV Use Preservative Free Nicardipine HCl (0.1 mg/mL) 1 mg/10mL,  in 0.9% Sodium Chloride Injection, 10 ml in a 20mL syringe Rocuronium Bromide 10 mg per mL 50 mg per 5 mL, 5 mL BD Syringe, For IV Use     Hydromorphone in 0.9% Sodium Chloride HCl, 1 mg per mL, For IV Use, 30 mg per 30 mL, 30 mL in a 35 mL Monoject Barrel Syringe  Fentanyl Citrate 10 mcg per mL, 2,500 mcg per 250 mL,  250 mL in a LifeCare Bag, in Sodium Chloride 0.9% Succinylcholine Chloride, 20 mg per 5 mL, 100 mg per 5 mL, 5 mL BD Syringe, For IV Use Rocuronium Bromide, 10 mg per mL, 50 mg per 5 mL, 5 mL BD Syringe, for IV Use Ephedrine Sulfate, 5 mg per mL, 25 mg per 5 mL  in 0.9% Sodium Chloride, 5 mL syringe, For IV use, Preservative Free Fentanyl Citrate 50 mcg per mL, (Preservative Free) Injection, For IV use, 1,500 mcg per 30 mL, 30 mL Total Volume, in a 35 mL  Monoject Barrel Syringe Ephedrine Sulfate 5 mg per mL 25 mg per 5 mL, in 0.9% Sodium Chloride, 5 mL BD Syringe, For IV Use Ephedrine Sulfate 10 mg per mL  50 mg per 5 mL  in 0.9% 5 mL Sodium Chloride  5 mL syringe,  For IV Use Fentanyl Citrate Injection, 50 mcg per mL, 250 mcg per 5 mL  5 mL syringe, For IV Use  Fentanyl Citrate Injection 50 mcg per mL, 100 mcg per 2 mL, 2 mL per syringe, For IV Use Losartan Potassium 50 mg Tablets  Losartan Potassium 100 mg Tablets  Losartan Potassium 25 mg Tablets, Bulk Losartan Potassium 50 mg Tablets, Bulk Losartan Potassium 100 mg Tablets, Bulk Methylcobalamin 1000 mcg/ml Solution, 10 mL, Injectable (Compounded) MIC-8 (Methionine 15mg /Inositol 50 mg/Choline 100 mg/B-12 6mcg/ml) , 10 mL, Injectable (Compounded) Hydroxyprogesterone Caproate (BUD) 350mg/ml, 4 mL, Injectable (Compounded) Testosterone Cypionate In Sesame Oil 200mg/ml, 5 mL, Injectable (Compounded) Alprostadil 10mcg/Papaverine 30mg/Phentolamine 1mg/ml lnjectable Solution, 5 mL, Injectable (Compounded) Nizatidine 15 mg/mL Oral Solution      FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  04/08/2020  Phytonadione 10 mg/mL 1 mL Injectable Emulsion ampule C-*Albumin Eye Drop 10% S, packaged in 10 mL bottles C-*Vancomycin Opthalmic 14 mg drops, 5 mL bottle *Morphine 2 mg/mL Cassette, 100 mL CADD Cassette C-*Gentamicin/Bacitracin Bladder Irrigation in N.S., 250 mL bags *Mitomycin 0.04% Ophthalmic DR eye drops, 5 mL bottle Gentamicin 80mg/60 mL Irrigation, containers Glycopyrrolate 1 mg Tablets Lisinopril 30 mg Tablets    FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  04/01/2020 Buprexone Banana cream 6-0.6 mg Troche Buprenorphine Watermelon 8 mg Troche Buprenorphine Black Cherry 2 mg Troche Advil Allergy & Congestion Relief  (Ibuprofen 200 mg Chlorpheniramine Maleate 4mg Phenylephrine)10 mg) Tablets Advil Liquid-Gel Minis (Ibuprofen 200 mg) liquid filled Capsules   Advil Infant Concentrated Drops White Grape (Ibuprofen 50 mg per 1.25 mL) Oral Suspension   Advil Sinus Congestion and Pain/Advil Allergy and Congestion Relief Advil Liquid-Gel Mini Draximage DTPA (Kit for The Preparation of Technetium TC 99M Pentetate Injection), 20 mg Vial Theophylline (Anhydrous) 400 mg Extended-Release Tablets Nystatin 100,000 units per mL Oral Suspension, Cherry/Peppermint Flavor All Ranitidine Products (Zantac)   FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  03/26/2020  Phytonadione 10 mg/mL Injectable Emulsion Single-Dose Ampules   FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  03/25/2020 Lisinopril/HCTZ 20mg/12.5mg Tablet   Regular Strength Acid Reducer, Ranitidine 75 mg Tablets, 30 tablets per bottle Regular Strength Acid Reducer, Ranitidine 75 mg Tablets, 60 tablets per bottle Regular Strength Acid Reducer, Ranitidine 75 mg Tablets, 80 tablets per bottle Regular Strength Acid Reducer, Ranitidine 75 mg Tablets, 150 tablets per bottle Regular Strength Acid Reducer, Ranitidine 75 mg Tablets, 160 tablets per bottle Maximum Strength Acid Reducer, Ranitidine 150 mg Tablets, 8 tablets Maximum Strength Acid Reducer, Ranitidine 150 mg Tablets, 24 tablets per bottle  Maximum Strength Acid Reducer, Cool Mint Ranitidine tablets, USP 150 mg, 24 tablets per bottle  Maximum Strength Acid Reducer, Cool Mint Ranitidine 150 mg Tablets, USP , 40 tablets per bottle  Maximum Strength Acid Reducer, Ranitidine 150 mg Tablets, 50 tablets per bottle Maximum Strength Acid Reducer, Ranitidine 150 mg Tablets, 65 tablets per bottle  Maximum Strength Acid Reducer, Cool Mint Ranitidine 150 mg Tablets, 65 tablets per bottle  Maximum Strength Acid Reducer, Ranitidine 150 mg Tablets, 90 tablets per bottle  Maximum Strength Acid Reducer, Cool Mint Ranitidine tablets, USP 150 mg, 90 tablets per bottle  Maximum Strength Acid Reducer, Ranitidine 150 mg Tablets, 95 tablets per bottle  Maximum Strength Acid Reducer, Cool Mint Ranitidine 150 mg Tablets, USP , 95 tablets per bottle  Maximum Strength Acid Reducer, Ranitidine 150 mg Tablets, 200 tablets per bottle  Daytrana (methylphenidate transdermal system) patches, Delivers 10 mg over 9 hours (1.1 mg/hr)   Daytrana (methylphenidate transdermal system) patches, Delivers 15 mg over 9 hours (1.6 mg/hr)  Daytrana (methylphenidate transdermal system) patches, Delivers 20 mg over 9 hours (2.2 mg/hr)  Daytrana (methylphenidate transdermal system) patches, Delivers 30 mg over 9 hours (3.3 mg/hr)  Sotalol HCl 80 mg Tablets Pantoprazole Sodium 40 mg Delayed-Release Tablets  Atorvastatin Calcium 40 mg Tablets  Solifenacin Succinate 5 mg Tablets  Solifenacin Succinate 10 mg Tablets  Doxycycline 75 mg Capsules, 100-count bottle  Doxycycline 100 mg Capsules, 50-count bottle      FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  03/18/2020 Ranitidine 150 mg/10 mL Oral Solution Ranitidine 150 mg Tablets Acetylcysteine Ophthalmic 10% Solution, 5 mL per dropper bottle (10ML) Morphine Sulfate, 20 mg/mL intrathecal, 20 mL per syringe Daptomycin, 500 mg in 0.9% NaCl 100 mL Injectable   Ertapenem in 100 mL 0.9% NaCl 1 gram Injectable, Vancomycin 900 mg in 100 mL 0.9% NaCl Injectable Morphine Sulfate (MITIGO), 5 mg/mL intrathecal, 40 mL per syringe   FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  03/11/2020 Alprostadil/Papaverine Hydrochloride/Phentolamine Mesylate/Atropine Sulfate 18 mcg/1.8mg/0.2mg/0.02mg/mL Intracavernosal Injection Alprostadil/Papaverine Hydrochloride/Phentolamine Mesylate/Atropine Sulfate 18 mcg/1.8mg/0.2mg/0.02mg/mL Intracavernosal Injection Alprostadil/Papaverine Hydrochloride/Phentolamine Mesylate/Atropine Sulfate 40 mcg/25 mg/0.5mg/0.01mg/ml Intracavernosal Injection Alprostadil/Papaverine Hydrochloride/Phentolamine Mesylate/Atropine Sulfate  60 mcg/30 mg/2 mg/0.15mg/ml Intracavernosal Injection Alprostadil (prostaglandin E1)150 mcg/ml Intracavernosal Injection Alprostadil (prostaglandin E1) 80 mcg/ml Intracavernosal Injection Alprostadil/Papaverine Hydrochloride/Phentolamine Mesylate Injection  20mcg/30MG/1MG/ml Intracavernosal Injection Alprostadil/Papaverine Hydrochloride/Phentolamine Mesylate Injection  40mcg/30MG/2MG/ml Intracavernosal Injection AscorbiX (Buffered C) Injection, Ascorbix (30ml) 500MG/ml Injectable  AscorbiX (Buffered C) Injection, Ascorbix (50ml) 500MG/ml Injectable B-Complex 110 Injectable Betamethasone Acetate/Betamethasone (Preservative free) Injectable Suspension, Betamethasone Acetate/Betamethasone (Preservative free) CMC [2ml] 6mg/ml Injectable Suspension  Betamethasone Acetate/Betamethasone (Preservative free) Injectable Suspension, Betamethasone Acetate/Betamethasone (Preservative free) CMC [10ml] 7mg/ml Injectable Suspension  Betamethasone Acetate/Betamethasone (Preservative free) Injectable Suspension, Betamethasone Acetate/Betamethasone (Preservative free) CMC [5ml] 7mg/ml Injectable Suspension  Biotin (Vitamin H) Injectable Suspension, Biotin 10 mg/ml Injection Suspension Calcium Chloride Injection Coenzyme Q10 Injection, Coenzyme Q-10 20 mg/ml Oil Injection Solution Cyanocobalamin Injection, Cyanocobalamin 2000 mcg/ml Injectable Cyanocobalamin/Folinic Acid Injection, Cyanocobalamin : Folinic Acid 2000 mcg/ml: 500 mcg/ml Injectable Deoxycholic Acid Sodium Injection, Deoxycholic Acid Sodium 1.67% Injectable Dexamethasone (La) Injectable Suspension, Dexamethasone La [10ml] 16mg Injection Suspension Dexpanthenol Injection, Dexpanthenol 250 mg/ml injectable Glutathione Injection, Glutathione 200 mg/ml Injectable Glycerin (Preservative free) Injection, Glycerin 99% Injectable Glycine Injection, Glycine 50 mg/ml Injectable Human Chorionic Gonadotropin (HCG) Injection, HCG [10ml] 1000 IU/ml Injectable Hydroxocobalamin Injection, Hydroxocobalamin 5 mg/ml Injectable Hydroxyprogesterone Caproate Injection, Hydroxyprogesterone Caproate [4ml] 250 mg/ml Injectable Arginine Hydrochloride Injection, L-Arginine HCl 100 mg/ml Injectable Polyoxyl Lauryl Ether (Polidocanol) Injection, Laureth-9 (Polidocanol) 5% Injectable Levocarnitine Injection, Levocarnitine 500 mg/ml Injectable Lidocaine HCl (Preservative free) Injection, Lidocaine HCl 4% (Preservative free) 40 mg/ml Ocular injection Lysine Hydrochloride Injection, Lysine HCl 100 mg/ml Injectable Methionine/Inositol/Choline Injection, Methionine/Inositol/Choline 25mg/50mg/50mg/ml Injectable Methylcobalamin Injection, Methylcobalamin [CD] 10mg/100mg/ml Injectable Methylcobalamin Injection, Methylcobalamin 1 mg/ml Injectable Methylprednisolone Acetate/Bupivacaine Hydrochloride Injectable Suspension, Methylprednisolone Acetate/Bupivacaine [10ml] CMC 40mg/5mg/ml Injection Suspension Methylprednisolone Acetate/Bupivacaine Hydrochloride Injectable Suspension, Methylprednisolone Acetate/Bupivacaine [10ml] CMC 80mg/5mg/ml Injection Suspension Methylprednisolone Acetate Injectable Suspension, Methylprednisolone Acetate (Preservative free) CMC [2ml] 80 mg/ml Injection Suspension Methylprednisolone Acetate Injectable Suspension, Methylprednisolone Acetate [10ml] CMC 100 mg/ml Injection Suspension Methylprednisolone Acetate Injectable Suspension, Methylprednisolone Acetate [10ml] CMC 50 mg/ml Injection Suspension MIC-B12 Injection, MIC-B12 25mg/50mg/50mg/1mg/ml Injectable MIC-PLEX Injection, Vitamin Complex, MIC-COMBO* 25MG/50MG/50MG/1MG/20MG/5MG/ml Injectable MIC-PLUS Injection, Vitamin Complex, MIC-COMBO* 25MG/50MG/50MG/1MG/20MG/5MG/ml Injectable Mitomycin-C (Preservative free) Irrigation Solution, MITOMYCIN-C (Preservative free) 0.5 MG/ml Preservative Free Syringe, For Intravesicular Nicotinamide Adenine Dinucleotide (Preservative free) Injection, Nicotinamide Adenine Dinucleotide (Preservative free) 50 mg/ml Injectable Nicotinamide Adenine Dinucleotide (Preservative free) Injection, Nicotinamide Adenine Dinucleotide (Preservative free) 20 mg/ml Injectable Iohexol (Preservative free) Injection, Omnipaque Injection [5ml] 300  mg/ml Injectable Pyridoxine Hydrochloride Injection, Pyridoxine HCl 100 MG/ml Injectable  Selenium Injection, Selenium  200 mcg/ml Injectable Super MIC Injection, Super MIC*  Injectable, Vitamin Complex Testosterone Cypionate Injection, Testosterone Cypionate in grapeseed oil [10 ml] 200 MG/ml Injectable Testosterone Cypionate Injection, Testosterone Cypionate in grapeseed oil [1 ml] 200 MG/ml Injectable Testosterone Cypionate/Progesterone Injection, Testosterone Cypionate/Progesterone [2ml] 200mg/2.5mg/ml Injectable Triamcinolone Acetonide/Bupivacaine Hydrochloride Injectable Suspension, Triamcinolone Acetonide/Bupivacaine HCl [10ml] 40mg/5mg/ml Injection Suspension Triamcinolone Acetonide (Preservative free) Injectable Suspension, Triamcinolone Acetonide (Preservative free) [2ml] 40mg/ml Injection Suspension Triamcinolone Acetonide (Preservative free) Injectable Suspension, Triamcinolone Acetonide  (Preservative free) [10ml] 50 mg/ml Injection Suspension Triamcinolone Diacetate Injectable Suspension, Triamcinolone Diacetate [10ml] CMC 10 mg/ml Injection Suspension Triamcinolone Diacetate Injectable Suspension, Triamcinolone Diacetate (Preservative free) [2ml] CMC 40 mg/ml Injection Suspension Triamcinolone Diacetate Injectable Suspension, Triamcinolone Diacetate  [10ml] CMC 80 mg/ml Injection Suspension Cholecalciferol (Vitamin D3) Injection, Vitamin D3 [P] 1,000 IU/ml Injectable Cholecalciferol (Vitamin D3) Injection, Vitamin D3 [P] 100,000 IU/ml Injectable Zinc Chloride Injection, Zinc Chloride 10 mg/ml Injectable Desoximetasone Topical Spray, 0.25%, 2.5 mg desoximetasone Mesalamine 1.2 gram Delayed-Release Tablets Elelyso (taliglucerase alfa) 200 units/vials   FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  03/05/2020  Ketorolac Tromethamine 30mg/ml Injection   FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  03/04/2020 Phenytoin 125 mg/5 mL Oral Suspension  All Montelukast generics   FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  02/26/2020 Phenytoin Oral Suspension, 125 mg/5 mL Desmopressin Acetate Tablets, 0.1 mg, 30 tablets (3 x 10 unit dose blister cards) Desmopressin Acetate Tablets, 0.2 mg, 30 tablets (3 x 10 unit dose blister cards) Glycopyrrolate Tabs, 1 mg, 30-count unit dose blister card     FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  02/19/2020 Lamotrigine Tablets, 100 mg, 100-count bottle Methylphenidate hydrochloride Extended-Release Tablets USP (CII), 18 mg, 100-count bottle Methylphenidate hydrochloride Extended-Release Tablets USP (CII), 27 mg, 100-count bottle Fentanyl Citrate Injection, 100 mcg Fentanyl/2 mL (50 mcg/mL), 2 mL Single-dose Vial, Each Tray contains 25 Vials, Intravenous or Intramuscular Use Ethacrynate Sodium for Injection, 50mg/vial, Single Dose Vial Caduet (amlodipine besylate/atorvastatin calcium) Tablets, 10 mg/20 mg, 30-count bottle, Caduet (amlodipine besylate/atorvastatin calcium) Tablets, 10 mg/10 mg, 30-count bottle Hydrocortisone and Acetic Acid Otic Solution, 10 mL dropper bottle     FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  02/12/2020 Desmopressin Acetate Tablets, 0.1 mg, 100-count bottle Desmopressin Acetate Tablets, 0.2 mg, 100-count bottle Ranitidine Hydrochloride (powder), 1 gram, 5 grams, 25 grams, 100 grams, 500 grams, 1 Kilogram Atorvastatin Calcium Tablets, 10 mg, 90-count bottle Olmesartan Medoxomil Tablets 20 mg, 90 Tablets per Bottle Ranitidine Hydrochloride, 150 mg tablets, 14, 30, 60, 90, 100-count bottles     FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  02/05/2020 DHEA/Pregnenol One 10.25 MG Cap, Compounded Product Finasteride/Biotin 1 mg/50 mcg, Compounded Product Lidocaine/Priloc/PE 15/5/0.25% 30 GM jars, Compounded Product Lidocaine/Priloc/PE 30/5/0.25% 30 GM jars, Compounded Product Liothyronine (T3) 80 mcg SR cap, Compounded Product Liothyronine (T3) 92.5 MCG, Compounded Product Magic Bullet Supplement, Compounded Product Naltrexone 4.5 mg capsule, Compounded Product Progesterone 200 mg Troche, Compounded Product Progesterone 50 mg capsules, Compounded Product Progesterone E4M SR 100 mg capsules, Compounded Product Sildenafil 200 mg Troche (Clinic), Compounded Product Sildenafil 80 mg capsules, Compounded Product Squaric Acid 0.1% Topical Solution (Clinic) 30 mL, Compounded Product T3/T4 SR 9 mcg/38 mcg capsule, Compounded Product Tadalafil 20 mg Troche, Compounded Product Tadalafil 6 mg Capsule, Compounded Product Testosterone Topical Cream 4%, Compounded Product Dimercaptopropanesulfonate Sodium (DMPS), Aqueous injection solution, 50mg/mL 5 mL SDV, Compounded Product Nystatin Oral Suspension, USP 100,000 units per mL Cherry/Peppermint Flavor, 16 fl oz (473 mL)     FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  01/29/2020 Entropic Labs SARM RAD-140, 20mg Capsules, 30-count bottles Nizatidine Capsules, USP 150 mg Nizatidine Capsules, USP 300 mg Ranitidine 150 mg Tablets, 7, 14, 20, 30, 60-count bottles Ranitidine Tablets USP 150 mg, 4, 20, 24, 30, 90-count bottles   Ranitidine Tablets USP 300 mg, 15, 90-count bottles  Ranitidine Tablets, 150 mg, 30, 60, 90, 100-count bottles Ranitidine Tablets 300 mg, 14, 30, 90, 100-count bottles  NETSPOT, (kit for the preparation of Ga 68 dotatate injection) 40 mcg dotatate, For Intravenous Use Only Ranitidine 150 mg tablet   FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  01/22/2020 Alprostadil 40 mcg/ml (2 ml vial) Injectable. Soln. in 2 ml vials Assurance Infusion  Autologous Serum 20% Eye Drops in 3 ml droppers Assurance Infusion  BAC 150 mcg/Buprenorphine 2 mg/HydroMorphone 15 mg/Morphine 20 mg/SUF 650 mcg/ml Injectable. in 20 ml syringe Assurance Infusion  BAC 15mcg/HydroMorphone 15mg/ml  Injectable in 20 ml syringe  Assurance Infusion  BAC 160mcg/HydroMorphone 16mg/ml  Injectable in 20 ml syringe  Assurance Infusion    BAC 200mcg/ ClonidineI 250mcg/ Morphine 10mg/ml  Injectable in 20 ml syringe Assurance Infusion        BAC 200mcg/Buprenorphine22mg/Clonidine210mcg/HydroMorphone 15mg/SUF800mcg/ml ml Injectable in 20 ml syringe  Assurance Infusion        BAC 225mcg/ Buprenorphine 4.5mg/ Clonidine 9mcg/ Morphine 3mg/ml ml Injectable in 20 ml syringe Assurance Infusion            BAC 2400mcg/ Fentanyl 2600mcg/ Morphine 3600mcg/ml  Injectable in 20 ml syringe  Assurance Infusion          BAC 250mcg/ /Fentanyl 3500mcg/ /Morphine 25mg/ml  Injectable in 20 ml syringe Assurance Infusion              BAC 4000mcg /Fentanyl 600mcg/ml  Injectable in 20 ml syringe  Assurance Infusion            BAC 400mcg/Buprenorphine 20mg/HydroMorphone 15mg/SUF 1000mcg/ml  Injectable in 20 ml syringe Assurance Infusion                BAC 50mcg/ HydroMorphone 10mg/ml   Injectable in 20 ml syringe  Assurance Infusion                BAC 800mcg/Buprenorphine 6.7mg/Clonidine 600 mcg/Fentanyl 850mcg/Morphine 20mg   Injectable in 20 ml syringe Assurance Infusion      Baclofen 2000mcg/ml (40)  Injectable in 20 ml syringe  Assurance Infusion                  Bi-Mix 30 mg/1 mg/ml Injectable. in 1 ml vials Assurance Infusion                    Bi-Mix Forte 30 mg/2 mg/ml Injectable. in 1 ml vials  Assurance Infusion                  BPC-157 2000 mcg/ml in 5 ml vials Assurance Infusion              Buprenorphine 10mg/ Fentanyl 1000mcg/ml  Injectable in 20 ml syringe  Assurance Infusion                  Buprenorphine 10mg/HydroMorphone 10mg/Morphine 2mg/SUF 250mcg/ml  Injectable in 20 ml syringe Assurance Infusion                      Buprenorphine 10mg/HydroMorphone 15mg/SUF 200mcg/ml  Injectable in 20 ml syringe Assurance Infusion                        Buprenorphine 15mg/Clonidine 300mcg/ Fentanyl 1500mcg/ml(40)  Injectable in 20 ml syringe Assurance Infusion                          Buprenorphine 15mg/Clonidine 400mcg/ Fentanyl 6000mcg/ml Injectable in 20 ml syringe Assurance Infusion                            Buprenorphine 15mg/Clonidine 600mcg/Morphine 30mg/ml (40)  Injectable in 20 ml syringe Assurance Infusion                            Buprenorphine 15mg/HydroMorphone 5mg/ml  Injectable in 20 ml syringe  Assurance Infusion                            Buprenorphine 17mg/Morphine 22mg/ml  Injectable in 20 ml syringe  Assurance Infusion                              Buprenorphine 1mg//ml/HydroMorphone 7mg  Injectable in 20 ml syringe  Assurance Infusion                                Buprenorphine 2.5mg/ ClonidineI 5mcg/ Fentanyl 200mcg/ SUF 50mcg/ml (40)  Injectable in 20 ml syringe Assurance Infusion Buprenorphine 2.5mg/Fentanyl 25mcg/HydroMorphone 2mg/Morphine 40mg/ml in 20 ml syringe Assurance Infusion                                    Buprenorphine 20mg/Clonidine 250mcg/Fentanyl 7200mcg/ml  Injectable in 20 ml syringe Assurance Infusion                                      Buprenorphine 20mg/Clonidine 300mcg/Fentanyl 2000mcg/ml  Injectable in 20 ml syringe Assurance Infusion                                        Buprenorphine 20mg/SUF 1000mcg/ml  Injectable in 20 ml syringe Assurance Infusion                                          Buprenorphine 20mg/SUF 105mcg/ml  Injectable in 20 ml syringe  Assurance Infusion                                          Buprenorphine 21mg/Clonidine 252mcg/Morphine 20mg/ml  Injectable in 20 ml syringe Assurance Infusion                                              Buprenorphine 23mg/HydroMorphone 25mg/SUF 100mcg/ml  Injectable in 20 ml syringe Assurance Infusion                                                Buprenorphine 2mg/ HydroMorphone 2mg/ml  Injectable in 20 ml syringe  Assurance Infusion                                                Buprenorphine 3.5mg/ HydroMorphone 4mg/ml  Injectable in 20 ml syringe  Assurance Infusion                                                  Buprenorphine 30mg/ Fentanyl 400mcg/ml  Injectable in 20 ml syringe  Assurance Infusion                                                    Buprenorphine 30mg/ HydroMorphone 10mg/ml  Injectable in 20 ml syringe  Assurance Infusion                                                    Buprenorphine 30mg/ Morphine 8mg/ml  Injectable in 20 ml syringe  Assurance Infusion                                                      Buprenorphine 30mg/Fentanyl 750mcg/HydroMorphone 15mg/ml (40)  Injectable in 20 ml syringe Assurance Infusion                                                          Buprenorphine 35mg/Fentanyl 1.5mg/ml in 20 ml syringe  Assurance Infusion                                                          Buprenorphine 35mg/Morphine 10mg/ml  Injectable in 20 ml syringe Assurance Infusion                                                            Buprenorphine 3mg/HydroMorphone 15mg/ml Injectable in 20 ml syringe  Assurance Infusion                                                              Buprenorphine 3 mg/Morphine 15 mg/ml Injectable. in 20 ml syringe  Assurance Infusion                                                          Buprenorphine 40mg/Fentanyl 1200mcg/SUF 400mcg/ml  Injectable in 20 ml syringe Assurance Infusion    Buprenorphine 40mg/Fentanyl 3000mcg/ml  Injectable in 20 ml syringe  Assurance Infusion                                                                Buprenorphine 40mg/Morphine 4mg/ml  Injectable in 20 ml syringe  Assurance Infusion                                                                  Buprenorphine 4mg/Fentanyl 3000mcg/ml  Injectable in 20 ml syringe  Assurance Infusion                                                                    Buprenorphine 5.3mg/ Fentanyl 1050 mcg/ml  Injectable in 20 ml syringe  Assurance Infusion                                                                      Buprenorphine 5mg/ HydroMorphone 15mg/ SUF 600mcg/ml (40ml)  Injectable in 20 ml syringe Assurance Infusion                                                  Buprenorphine 5mg/HydroMorphone 5mg/ml   Injectable in 20 ml syringe  Assurance Infusion                                                                        Buprenorphine 5mg/Morphine 10mg/ml  Injectable in 20 ml syringe  Assurance Infusion                                                                            Buprenorphine 5mg/Morphine 20mg/ml  Injectable in 20 ml syringe  Assurance Infusion                                                                              Buprenorphine 675mcg/Morphine 20mg/ml  Injectable in 20 ml syringe  Assurance Infusion                                                                                Buprenorphine 7mg/HydroMorphone 20mg/ml  Injectable in 20 ml syringe  Assurance Infusion    Buprenorphine 8mg/Clonidine 100mcg/HydroMorphone 20mg/ml  Injectable in 20 ml syringe Assurance Infusion                                                                        Buprenorphine 9mg/ HydroMorphone 25mg/ SUF 110mcg/ml  Injectable in 20 ml syringe Assurance Infusion                                                                                         CJC-1295 2000 mcg/Ipamorelin 2000 mcg/ml Injectable. in 2 ml vial  Assurance Infusion                                                                                    Clonidine 100mcg/Morphine 12mg/ml  Injectable in 20 ml syringe  Assurance Infusion                                                                                        Clonidine 300mcg/Morphine 10mg/ml  Injectable in 20 ml syringe  Assurance Infusion                                                                                          Clonidine 500mcg/HydroMorphone 5mg/ml  Injectable in 20 ml syringe  Assurance Infusion                                                                                       Clonidine 750mcg/Morphine 30mg/SUF 37.5mcg/ml in 20 ml syringe Assurance Infusion                                                                                               Clonidine 800mcg/Fentanyl 2000mcg/ml Injectable in 20 ml syringe  Assurance Infusion                                                                                               Fentanyl 600mcg/ SUF 800mcg/ml Injectable in 20 ml syringe  Assurance Infusion                                                                                                  Fentanyl 900mcg/SUF 210mcg/ml  Injectable in 20 ml syringe  Assurance Infusion                                                                                                  Fentanyl 3000mcg/ml  Injectable in 20 ml syringe  Assurance Infusion                                                                                                      Fentanyl 1000mcg/ml  Injectable in 20 ml syringe  Assurance Infusion                                                                                                      Fentanyl 100mcg/ml  Injectable in 20 ml syringe  Assurance Infusion                                                                                                        Fentanyl 2000mcg/ml Injectable in 20 ml syringe  Assurance Infusion                                                                                                          Fentanyl 5mg/ml  Injectable in 20 ml syringe  Assurance Infusion                                                                                                            Fentanyl800mcg/ml  Injectable in 20 ml syringe  Assurance Infusion                                                                                                              Human Chorionic Gonadotropin (HCG)  1,000U/1ml  Injectable in 4 ml vial  Assurance Infusion                                                                                               Human Chorionic Gonadotropin (HCG)  10,000U/1ml  Injectable in 4 ml vial Assurance Infusion                                                                                                    Human Chorionic Gonadotropin (HCG)  3000U/1ml Injectable in 4 ml vial Assurance Infusion                                                                                                           HydroMorphone 10mg/SUF 200mcg/ml  Injectable in 20 ml syringe  Assurance Infusion                                                                                               HydroMorphone 17mg/PRIALT 5mcg/ml  Injectable in 20 ml syringe  Assurance Infusion                                                                                                 HydroMorphone 1mg/Morphine 20mg/SUF 100mcg/ml  Injectable in 20 ml syringe Assurance Infusion                                                                                                                      HydroMorphone 15mg/ml  Injectable in 20 ml syringe  Assurance Infusion                                                                                                          HydroMorphone 1mg/ml  Injectable in 20 ml syringe  Assurance Infusion                                                                                                                           HydroMorphone 20mg/ml  Injectable in 20 ml syringe  Assurance Infusion                                                                                                                             HydroMorphone 2mg/ml  Injectable in 20 ml syringe  Assurance Infusion                                                                                                                               HydroMorphone 3mg/ml  Injectable in 20 ml syringe Assurance Infusion                                                                                                                                   HydroMorphone 4mg/ml  Injectable in 20 ml syringe  Assurance Infusion                                                                                                                                   HydroMorphone 5mg/ml  Injectable in 20 ml syringe  Assurance Infusion                                                                                                                                     HydroMorphone 6mg/ml  Injectable in 20 ml syringe  Assurance Infusion                                                                                                                                       Ipamorelin 2000mcg/ml  Injectable in 2 ml vial  Assurance Infusion                                                                                                                                       LIPO B 25mg/50mg/50mg/1000mcg/ml  (10ml VIAL) in 20 ml syringe and 10 ml vial Assurance Infusion                                                                                                                                      Morphine 20mg/SUF 70mcg/ml  Injectable in 20 ml syringe  Assurance Infusion                                                                                                                                           Morphine 10mg/ml  Injectable in 20 ml syringe  Assurance Infusion                                                                                                                                             Morphine 15mg/ml  Injectable in 20 ml syringe  Assurance Infusion                                                                                                                                               Morphine 18mg/ml  Injectable in 20 ml syringe  Assurance Infusion                                                                                                                                                 Morphine 1mg/ml  Injectable in 20 ml syringe  Assurance Infusion                                                                                                                                                   Morphine 20mg/ml  Injectable in 20 ml syringe  Assurance Infusion                                                                                                                                                   Morphine 2mg/ml  Injectable in 20 ml syringe  Assurance Infusion                                                                                                                                                       Morphine 30mg/ml  Injectable in 20 ml syringe  Assurance Infusion                                                                                                                                                     Morphine 4mg/ml  Injectable in 20ml syringe  Assurance Infusion                                                                                                                                                           Morphine 5mg/ml  Injectable in 20 ml syringe  Assurance Infusion                                                                                                                                                             Morphine 6mg/ml  Injectable in 20 ml syringe Assurance Infusion                                                                                                                                                                 Morphine 7mg/ml  Injectable in 20 ml syringe  Assurance Infusion                                                                                                                                                                 Phenol 2.5% STERILE  SOLUTION in 50 ml syringe  Assurance Infusion                                                                                                                                 QuadMix in 1 ml vial Assurance Infusion                                                                                                                                               QuadMix 30mg/2mg/20mcg/100mcg/ml Injectable in 1 ml vial  Assurance Infusion                                                                                                                                                          QuadMix Forte in 1 ml vial Assurance Infusion                                                                                                                                                             QuadMix Forte 30mg/4mg/40mcg/400mcg/ml Injectable in 1 ml vial Assurance Infusion                                                                                                                                                                     Sufentanil 150mcg/ml  Injectable in 20 ml syringe  Assurance Infusion                                                                                                                                                                           Sufentanil 300mcg/ml  Injectable in 20 ml syringe Assurance Infusion                                                                                                                                                                 Sufentanil 55.5 mcg/ml IN 18ml  Injectable in 18 ml syringe  Assurance Infusion                                                                                                                                                      Testosterone Cypionate 200mg/ml OIL in 10 ml vial  Assurance Infusion                                                                                                                                                                                 Testosterone Cypionate 200mg/ml OIL  (SESAME)  Injectable in 10 ml vial Assurance Infusion                                                                                                                                                                Testosterone Cypionate 200mg/ml OIL  Injectable in 10 ml vial  Assurance Infusion                                                                                                                                                                                   TriMix  30mg/1mg/10mcg/ml Injectable in 5 ml/10 ml vials  Assurance Infusion                                                                                                                                                            TriMix (UA) 30mg/1mg/20mcg/ml Injectable in 1 ml vial  Assurance Infusion                                                                                                                                                                                         TriMix -A  (UA) 30mg/1mg/5 mcg/ml Injectable in 1 ml vial  Assurance Infusion                                                                                                                                                                                           TriMix Forte 30mg/2mg/20mcg/ml Injectable in 1 ml vial  Assurance Infusion                                                                                                                                                                             TriMix Forte 4 (UA) 30mg/3mg/30mcg/ml Injectable in 1 ml vial Assurance Infusion                                                                                                                                                                               TriMix Forte PLUS 30mg/4mg/40mcg/ml Injectable in 1 ml vial Assurance Infusion                                                                                                                                                                                      TriMix Super (A) 30mg/2mg/30mcg/ml Injectable in 1 ml vial  Assurance Infusion                                                                                                                                                                                                   Sumatriptan Succinate Tablets, 50 mg, packaged in 9 (1x9) Unit-of use blister card, 100 count bottles   Sumatriptan Succinate Tablets, 100 mg  packaged in 9 (1X9) Unit-of-use blister card Testosterone Cypionate for Injectableection, USP, 1,000 mg/10 ml (100 mg/ml), 10 ml Multiple Dose Vial Testosterone Cypionate for Injectableection, 2,000 mg/10 ml (200 mg/ml), 1 ml Single Use vial, 10 ml Multiple Dose Vial Dutasteride Capsules, 0.5 mg, 30 Capsules (6 X 5) Unit Dose per carton Estriol USP Micronized 100 gm; 1 gm; 1 kg; 25 gm; 500 gm; 5 gm   FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  01/15/2020 Lamotrigine Tablets 100mg, 100-count bottles Glenmark Ranitidine Tablets 150 mg, 60, 100, 500-Tablets Glenmark Ranitidine Tablets 300 mg, 30, 100, 250-Tablets Estriol, USP, (Micronized), 0.06 g Estriol, USP, (Micronized), 0.12 g Estriol, USP, (Micronized), 0.24 g Blisovi Fe  1.5/30 (norethindrone acetate and ethinyl estradiol tablets USP and ferrous fumarate tablets 75mg) Ranitidine 150 mg tablets, 24 count bottles Ranitidine 150 mg tablets, 130 count bottles Ranitidine Capsules 300 mg, 30 count bottles Ranitidine Capsules 150 mg, 60, 500-count bottles   FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  01/08/2020 Ranitidine Syrup (Ranitidine Oral Solution USP), 15 mg/mL, 150 mg/10 mL per cup, Case of 50 cups, Case of 40 cups, Unit Dose Cup Myorisan (isotretinoin capsules, USP), 20mg, packaged in 30-count Capsules (3 x 10 Prescription Packs) per box Ranitidine Tablets, USP 150mg, 10,000-count bag Ranitidine Tablets 150mg 60, 500-count bottles Ranitidine Tablets 300mg 30-count bottles Ranitidine Tablets 150mg, 4, 20, 24, 30, 90-count bottles Ranitidine Tablets  300mg, 15, 90-count bottles Nizatidine Capsules 150mg, 60-count bottles Nizatidine Capsules 300mg 30-count bottles   FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  01/01/2020 Estriol [(16a, 17B)-Estra-1,3,5(10)-triene-3,16,17-triol; Oestriol] Micronized, USP, CAS 50-27-1, packaged in 1 G glass bottles, 5 G glass bottles, 25 G glass bottles, 100 G glass bottles, 500 G glass bottles, and 1 KG plastic bottles   FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  12/26/2019 Levetiracetam Oral Solution 100mg/mL Estriol, USP (Micronized) 1 g, 5 g, 25 g, 100 g, 2000 g, 1 kg, containers Mirtazapine Tablets 7.5 mg Tablet 500-count bottle   FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  12/18/2019 Ranitidine Tablets 150mg, 60, 100, 500-count bottles Ranitidine Tablets 300mg, 30, 100, 250-count bottles Clonidine HCL and Morphine Sulfate in all strengths, all doses and all packaging Glutamine/Arginine/Carnitine in all strengths, all doses and all packaging Clonidine HCL/Hydromorphone HCL in all strengths, all doses and all packaging Baclofen in all strengths, all doses and all packaging Baclofen and Morphine Sulfate in all strengths, all doses and all packaging Bupivacaine HCL and Clonidine HCL and Hydromorphone HCL in all strengths, all doses and all packaging Bupivacaine HCL and Clonidine HCL and Hydromorphone HCL and Fentanyl Citrate in all strengths, all doses and all packaging Bupivacaine HCl and Hydromorphone HCl in all strengths, all doses and all packaging Fentanyl Citrate in all strengths, all doses and all packaging Fentanyl Citrate and Bupivacaine HCl and Morphine Sulfate in all strengths, all doses and all packaging Hydromorphone HCL in all strengths, all doses and all packaging Hydromorphone HCL and Bupivacaine HCL in all strengths, all doses and all packaging Hydromorphone HCL and Baclofen and Clonidine HCL in all strengths, all doses and all packaging Hydromorphone HCL and Clonidine HCL in all strengths, all doses and all packaging Morphine Sulfate in all strengths, all doses and all packaging Morphine Sulfate and Bupivacaine HCL in all strengths, all doses and all packaging Morphine Sulfate and Fentanyl Citrate and Baclofen in all strengths, all doses and all packaging Clonidine HCL in all strengths, all doses and all packaging Clonidine HCL and Baclofen in all strengths, all doses and all packaging Clonidine HCL and Baclofen and Fentanyl Citrate in all strengths, all doses and all packaging Clonidine HCL PF 750 mcg/mL/Prialt PF (vial) 55 mcg/mL/Bupivacaine HCL PF 24 mg/mL *Compounded 20 mL Syringe (Standard) Sufentanil Citrate PF 90 mcg/mL/Clonidine HCL PF 500 mcg/mL/Bupivacaine HCL PF 12.8 mg/mL, Compounded, 20 mL Syringe Morphine Sulfate and Bupivacaine HCL and Clonidine HCL in all strengths, all doses and all packaging  Morphine Sulfate and Bupivacaine HCL and Baclofen and Clonidine HCL in all strengths, all doses and all packaging Baclofen and Clonidine HCL and Morphine Sulfate in all strengths, all doses and all packaging Fentanyl Citrate and Bupivacaine HCL and Clonidine HCL and Baclofen in all strengths, all doses and all packaging Fentanyl Citrate and Bupivacaine HCL and Clonidine HCL in all strengths, all doses and all packaging Fentanyl Citrate and Clonidine HCL and Morphine Sulfate and Baclofen in all strengths, all doses and all packaging Hydromorphone HCL and Bupivacaine HCL and Baclofen and Clonidine HCL and Fentanyl Citrate in all strengths, all doses and all packaging Hydromorphone HCL and Bupivacaine HCL and Baclofen and Clonidine HCL in all strengths, all doses and all packaging Hydromorphone HCL and Clonidine HCL and Fentanyl Citrate in all strengths, all doses and all packaging Lidocaine HCl 2% 5 mL, Syringe Ranitidine Tablets, USP 150 mg, 60, 100, 180, 500, 1000-count bottles Ranitidine Tablets, USP 300 mg, 30, 100,  250-count bottles Ranitidine Syrup Oral Solution 15 mg/mL 6. fl. oz. (473 mL) Ranitidine Tablets, USP 150 mg, 1000-count bottles Ranitidine Tablets, USP 300 mg, 250-count bottles Vancomycin Hydrochloride for Injection, USP, 1 g* per vial, packaged in 10-count vials per carton 25% Dextrose Injection, USP 2.5 grams (250 mg/mL) 10 mL Single-dose Amantadine Hydrochloride Tablets, 100 mg, 100-count bottle Memorial Central TPN Trisodium Citrate 0.5% CRRT SOLUTION Ranitidine Tablets, USP 150 mg, OTC,  30, 60-count bottle     FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  12/11/2019 Cool Mint Tablets Maximum Strength Zantac 150 mg  Regular Strength Zantac 75 mg Maximum Strength Zantac 150 mg  Regular Strength Zantac 150 mg   Cool Mint Maximum Strength Zantac 150 mg Maximum Strength Zantac 150 mg Regular Strength Zantac 75 mg Regular Strength Zantac 150 mg Regular Strength Zantac 75 mg Regular Strength Zantac 75 mg Zantac 150 mg Zantac 75 mg LETS GEL KIT Convenience Pack (To prepare 100 mL LETS GEL), Contains: LETS Powders for Gel:  Lidocaine Hydrochloride - 4 g, Ephinephrine Bitartrate - 180 mg, Tetracaine Hydrochloride - 500 mg, Sodium Metabisulfite - 75 mg, SuturaGel Methlcellulose Base Fluphenazine Decanoate Injection USP 125mg/5mL, (5 mL Multiple Dose Vial) Fentanyl 500 mcg/250 mL (2 mcg/mL) Bupivacaine HCl 0.1% 250 mg/250 mL (1 mg/mL) in 0.9% Sodium Chloride 250 mL Bag Fentanyl 500 mcg/250 mL (2 mcg/mL) 0.125% BUPivacaine HCl 312.5 mg/250 mL (1.25 mg/mL) in 0.9% Sodium Chloride 250 mL Bag Fentanyl 200 mcg/100 mL (2 mcg/mL) ROPivacaine HCl 0.2% 200 mg/100 mL (2 mg/mL) in 0.9% Sodium Chloride 100 mL CADD Fentanyl 500 mcg/250 mL (2 mcg/mL) BUPivacaine HCl 0.0625% 156.25 mg/250 mL (0.625 mg/mL) in 0.9% Sodium Chloride in 250 mL Bag Fentanyl 200 mcg/100 mL (2 mcg/mL) BUPivacaine HCl 0.125% 125 mg/100 mL (1.25 mg/mL) in 0.9% Sodium Chloride Preservative Free, 100 mL in 150 Bag Fentanyl 1500 mcg/30 mL (50 mcg/mL) 30 mL in 35 mL Syringe Preservative Free Fentanyl 500 mcg/250 mL (2 mcg/mL) ROPivacaine HCl 0.2% 500 mg/250 mL (2 mg/mL) in 0.9% Sodium Chloride 250 mL Bag  Fentanyl 2500 mcg/250 mL (10 mcg/mL) in 0.9% Sodium Chloride 250 mL Bag Preservative Free Fentanyl 400 mcg/200 mL (2 mcg/mL) ROPivacaine HCl 0.2% 400 mg/200 mL (2 mg/mL) in 0.9% Sodium Chloride 200 mL CADD Preservative Free Fentanyl 1000 mcg/100 mL (10 mcg/mL) in 0.9% Sodium Chloride Preservative Free Fentanyl 100 mcg/2 mL (50 mcg/mL) Preservative Free Fentanyl 200 mcg/100 mL (2 mcg/mL) 0.125% Bupivacaine HCl 125 mg/100 mL (1.25 mg/mL) in 0.9% Sodium Chloride, 100 mL CADD Preservative Free Fentanyl 2750 mcg/55 mL (50 mcg/mL) 55 mL Syringe Fentanyl 200 mcg/100 mL (2 mcg/mL) BUPivacaine HCl 0.1% 100 mg/100 mL (1 mg/mL) in 0.9% Sodium Chloride 100 mL CADD Preservative Free Fentanyl 250 mcg/5 mL (50 mcg/mL), 5 mL Syringe Fentanyl 200 mcg/100 mL (2 mcg/mL) ROPivacaine HCl 0.2% 200 mg/100 mL (2 mg/mL) in 0.9% Sodium Chloride, 100 mL bag Fentanyl 400 mcg/200 mL (2 mcg/mL) 0.1% ROPivacaine HCl 200 mg/200 mL (1 mg/mL) in 0.9% Sodium Chloride, 200 mL bag Fentanyl 2000 mcg/100 mL (20 mcg/mL) in 0.9% Sodium Chloride, 100 mL Bag Fentanyl 400 mcg/200 mL (2 mcg/mL) ROPivacaine HCl 0.1% 200 mg/200 mL (1 mg/mL) in 0.9% Sodium Chloride 200 mL CADD Fentanyl 200 mcg/100 mL (2 mcg/mL) BUPivacaine HCl 0.1% 100 mg/100 mL (1 mg/mL) in 0.9% Sodium Chloride Preservative Free 100 mL in 150 mL Bag Fentanyl 1000 mcg/20 mL (50 mcg/mL) 20 mL in 20 mL Syringe  Fentanyl 1250 mcg/250 mL (5 mcg/mL) in 0.9% Sodium Chloride 250 mL Bag  Fentanyl 800 mcg/200 mL (4 mcg/mL) BUPivacaine HCl 0.1667% 333.4 mg/200 mL (1.667 mg/mL) in 0.9% Sodium Chloride 200 mL in 250 mL CADD Preservative Free Fentanyl 2500 mcg/50 mL (50 mcg/mL) 50 mL bag Fentanyl 1500 mcg/30 mL (50 mcg/mL) 30 mL PCA Vial Preservative Free Fentanyl 1000 mcg/100 mL (10 mcg/mL) in 0.9% Sodium Chloride 100 mL CADD Preservative Free Fentanyl 550 mcg/55 mL (10 mcg/mL) in 0.9% Sodium Chloride 55 mL Syringe Preservative Free EXPAREL, Bupivicaine Liposome Injectable Suspension, 1.3%, 266 mg/20 mL (13 mg/mL), Sterile, 20 mL vial     FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  12/04/2019 Testosterone Cypionate 180 mg/mL/Testosterone Propionate 20mg/mL Oil Injection Solution, 10 mL per vial DG Health Acid Reducer Ranitidine Tablets 150 mg, 8-count carton Aurobindo Ranitidine Caspules 150 mg, 60-count bottle Aurobindo Ranitidine Capsules 300 mg, 30-count bottle Ranitidine Syrup (Ranitidine Oral Solution, USP), 15 mg/mL (75 mg/5mL) 474 mL bottle Aurobindo Ranitidine Capsules 150 mg, 500 count bottle     FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  11/27/2019 Perrigo Neomycin and Polymixin B Sulfates and Dexamethasone Ophthalmic Ointment, Net. Wt 3.5 gm Perrigo Neo-Polycin neomycin and polymixin B sulfates and bacitracin zinc Ophthalmic Ointment Net Wt. 3.5 g Perrigo Sterile Neo-Polycin HC (neomycin and polymixin B sulfates, bacitracin zinc and hydrocortisone acetate) Ophthalmic Ointment USP, Net Wt. 3.5 g  (1/8 oz) Polycin (bacitracin zinc and polymyxin B sulfate) Ophthalmic Ointment USP, Net. Wt. 3.5 g (1/8 oz.) Perrigo Bacitracin Ophthalmic Ointment, Net Wt. 3.5 g (1/8 oz), Rx only Perrigo Sulfacetamide Sodium Ophthalmic Ointment USP, 10% Sterile, Rx only, Net Wt 3.5 g, Manufactured For: Perrigo Minneapolis, MN 55427,  Equate Restore PM Nighttime Lubricant Eye Ointment, Sterile, Net Wt. 0.125 oz. (3.5g) Ocusoft Goniosoft Hypromellose 2.5% Opthalmic Demulcent Solution, 15 mL Ocusoft Tears Again Lubricant Eye Drops, 15 mL   iSolutions ActivEyes Nighttime Lubricant Eye Ointment Preservative Free, Sterile, Net Wt: 3.5 g (1.8 oz) Altacaine (Tetracaine Hydrochloride) Ophthalmic Solution, USP, 0.5%, 15 mL ActivEyes Altachlore Sodium Chloride Hypertonicity Opthalmic Ointment, 5%,  ActivEyes Altachlore Solution, 15 mL (1/2 FL OZ) ActivEyes Sterile Altalube Ointment, Net Wt 1/8 oz (3.5g) Altaire Ciprofloxacin Ophthalmic Solution, USP, 0.3%, Rx only 2.5 mL Altaire Ciprofloxacin Ophthalmic Solution, USP,  0.3%, 10 mL Altaire Diclofenac Sodium Opthalmic Solution, 0.1%, 2.5 mL Altaire Fluorescein Sodium with Proparacaine Hydrochloride Ophthalmic Solution, USP, 0.25%/0.5%, 5 mL (Sterile) Altaire Sterile Eye Wash, 15 mL (1/2 fl oz) Altaire Sterile Eye Wash, 30 mL (1 fl oz.) Altaire Sterile Eye Wash, 118 mL (4 fl oz) Altaire Goniotaire Hypromellose 2.5% Opthlamic Demulcent Solution (Sterile), 1/2 fl oz 15 mL Ofloxacin Ophthalmic Solution, USP, 0.3%, 5 mL ActivEyes Lubricant Eye Ointment Preservative Free, Product Size: 3.5 gram OCuSOFT Homatropine Hydrobromide Ophthalmic Solution, 5%, 5 mL Tetcaine (Tetracaine Hydrochloride) Ophthalmic Solution USP, 0. 5 fl oz (15 mL) OCuSOFT Goniosoft Hypromellose 2.5% Ophthalmic Demulcent Solution, Net Wt. 0.5 fl oz (15 mL) OCuSOFT Tetravisc Forte (Tetracaine HCl) 0.5% Sterile Anesthetic, 0.6 mL Single Dose (12/CT), Rx only, OCuSOFT, Inc. PO Box 492 Richmond TX 77406-0429 800-233-5469 Made in USA, Mfg. By: Altaire Pharmaceuticals, Inc. Aquebogue, NY 11931, OCuSOFT Tetravisc Forte Tetracaine HCl 0.5 % Sterile Anesthetic, Rx only, 5 mL OCuSOFT Tetravisc Tetracaine HCl 0.5% Sterile Anesthetic Single Dose 0.6 mL OCuSOFT Tetravisc Tetracaine HCl 0.5% Sterile Anesthetic, 5 mL, Mfd. for OCuSOFT, Inc. PO Box 429 Richmond, TX 77406-0429 Made in USA,  OCuSOFT Eye Wash Sterile Isotonic Buffered Solution, 1 FL OZ (30 mL) OCuSOFT Eye Wash Sterile Isotonic, 4 FL OZ (118 mL) OCuSOFT Flucaine Proparacaine Hydrochloride and Fluorescein Sodium Ophthalmic Solution, USP (Sterile) 5 mL  OCuSOFT Tears Again Lubricant Eye Drops, Net Wt. 15 mL (0.5 fl oz), Manufactured for OCuSOFT Inc. Rosenberg, TX 77471 USA,  Altaire Homatropaire Homatropine Hyrdobromide Opthalmic Solution, USP, 5 %, 5 mL Puralube Petrolatum Ophthalmic Ointment, Net Wt 3.5 gram (1/8 oz) Puralube Ophthalmic Ointment, 3.5 gram Altaire Ciprofloxacin HCl Ophthalmic Solution, 0.3%, 5 mL,     FreshKote Lubricant Eye Drops, Product Size: 15 mL Clear Eyes Redness Relief, Product Size: 15 mL  Clear Eyes Redness Relief (Handy Pocket Pal), Product Size: 0.2 FL. Oz. Clear Eyes Redness Relief (Handy Pocket Pal), Product Size: 0.2 FL. Oz.  Clear Eyes Redness Relief (Little Drug),Product Size: 0.2 FL. Oz.     Valganciclovir Hydrochloride for Oral Solution, 50 mg/mL, 100 mL (3.4 fl. oz.)  Formoterol 12mcg / Budesonide 0.5mg, 3.5ML Vial, For Inhalation Only Budesonide 0.4mg, 3ML Vial, For Inhalation Only Albuterol 3.75mg / Ipratropium 0.75mg, 3ML Vial Albuterol 2.5mg / Ipratropium 0.75mg, 2ML Vial Albuterol 2.5mg / Ipratropium 0.75mg /Budesonide 0.5mg, 3ML Vial, For Inhalation Only Albuterol 2.5mg / Ipratropium 0.75mg /Budesonide 0.25mg, 3ML Vial, For Inhalation Only Albuterol 2.5mg / Budesonide 0.5mg, 3ML Vial, For Inhalation Only Albuterol 1.25mg / Ipratropium 0.5mg/ Budesonide 0.25mg, 3ML Vial, For Inhalation Only Albuterol 1.25mg / Ipratropium 0.5mg, 2ML Vial, For Inhalation Only Albuterol 2.5mg / Ipratropium 0.75mg/ Triamcinolone 0.5 mg 3ML Vial   FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  11/20/19 Ranitidine Oral Solution, USP 150 mg/10 mL Walgreens Maximum Strength Wal-Zan 150 Ranitidine Tablets, USP 150 mg/Acid Reducer, 200 Tablets,  24 Tablets, 95 Tablets, 65 Tablets  Walgreens Regular Strength Wal-Zan 75 Ranitidine Tablets, USP 75 mg/Acid Reducer 30 Tablets  Equate Maximum Strength Ranitidine Tablets, USP 150 mg Acid Reducer 130 Tablets Twin Pack, Single Pack  Rite Aid Pharmacy Maximum Strength Ranitidine Tablets, USP 150 mg Cool Mint Acid Reducer 24 Tablets Sugar Free   Equate Maximum Strength Ranitidine Tablets, USP 150 mg Acid Reducer Cool Mint Tablets Sugar Free 65 Tablets   Rite Aid Pharmacy Maximum Strength Ranitidine Tablets, USP 150 mg-acid reducer, 50 tablets, 65 tablets, 95 tablets,  24 tablets  Viatrexx-Connectissue, 10 mL Sterile multi-dose via Viatrexx-MuSkel-Neural, 10 mL Sterile multi-dose vial Viatrexx-Ouch, 10 mL Sterile multi-dose vial Viatrexx-Ithurts, 10 mL Sterile multi-dose vial Viatrexx-Adipose, 10 mL Sterile multi-dose vial Viatrexx-Systemic Detox, 10 mL Sterile multi-dose vial Viatrexx-Articula, 10 mL Sterile multi-dose vial Viatrexx-Neuro 3, 10 mL Sterile multi-dose vial Viatrexx-Infla, 10 mL Sterile multi-dose vial Viatrexx-Collagen, 10 mL Sterile multi-dose vial Viatrexx-Prolo, 10 mL Sterile multi-dose vial Viatrexx-Lymph 1, 10 mL Sterile multi-dose vial Viatrexx-Mesenchyme, 10 mL Sterile multi-dose vial Viatrexx-GI, 10 mL Sterile multi-dose vial Viatrexx-Arthros, 10 mL Sterile multi-dose vial Viatrexx-Immunexx, 10 mL Sterile multi-dose vial Viatrexx-Relief +, 10 mL Sterile multi-dose vial Viatrexx-Intra-Cell, 10 mL Sterile multi-dose vial Viatrexx-Facial, 10 mL Sterile multi-dose vial Viatrexx-Hair, 10 mL Sterile multi-dose vial Viatrexx-Neuro, 10 mL Sterile multi-dose vial Viatrexx-Male+, 10 mL Sterile multi-dose vial Viatrexx-ANS/CNS, 10 mL Sterile multi-dose vial Novitium Pharma Ranitidine Capsules 150 mg 60 capsules  Novitium Pharma Ranitidine Capsules 150 mg 500 capsules  Novitium Pharma Ranitidine Capsules 300 mg 30 capsules  Novitium Pharma Ranitidine Capsules 300 mg 100 capsules  Lannett Ranitidine Syrup (Ranitidine Oral Solution, USP),  15mg/mL Rx Only Distributed by: Lannett Company, Inc. Philadelphia, PA 19154  GSMS: Ranitidine Capsules 150 mg, Rx only, 500 count bottles GSMS: Ranitidine Capsules 300 mg, Rx only, 100 count bottles      FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  11/13/2019 Ranitidine Capsules 150mg Ranitidine Capsules 300mg AHP Ranitidine Syrup (Ranitidine Oral Solution USP) 150 mg/10 mL Liquid Unit Dose Cups Ranitidine Tablets, 150 mg  Ranitidine Tablets, 300 mg  Ranitidine Syrup (Ranitidine Oral Solution, USP), 15 mg/mL  Dr. Reddy's: Ranitidine Capsules 150 mg, 60, 500-count bottles, Rx Ranitidine Tablets, USP 150 mg, 190 count bottles (2x95) Tray (Sam's Club) OTC Ranitidine Tablets, USP 150 mg, 24, 65, 95, 200 count  bottle,  (Walgreens) OTC   Ranitidine Tablets, USP 150 mg, 65, 130, 220 count bottles (Walmart) OTC     Ranitidine Tablets, USP 150 mg, 24, 50 count bottles (Kroger) OTC   Ranitidine Tablets, USP 75 mg, 30, 80, 160 count bottles (CVS) OTC     Ranitidine Tablets, USP 75 mg,  30 count bottles (Kroger) Ranitidine Tablets 75 mg, 30. 60 count bottles (CDMA) OTC   Ranitidine Tablets, USP 150 mg, 95, 220 count bottles (HCA) OTC Ranitidine Tablets, USP 150 mg, 24, 95 count bottles (Thirty Madison) OTC Ranitidine Tablets, USP 75 mg, (GeriCare) OTC Ranitidine Tablets, USP 150 mg, 40 count bottles, (Target) OTC Dr. Reddy's Ranitidine Capsules, USP 300 mg, 30, 100 count bottles Dr. Reddy's Ranitidine Tablets, USP 75 mg, 60 count bottles, (OTC) Dr. Reddy's Ranitidine Tablets, USP 150 mg, 24 count bottles, (OTC) Ranitidine Tablets, USP 75 mg, 30,  80-count bottles (Walgreens) OTC Ranitidine Tablets, USP 150 mg, 24, 50-count bottles (CDMA) OTC Ranitidine Tablets, USP 150 mg,  (GeriCare) OTC Alprazolam Tablets, USP 0.5 mg, 500-count bottles     FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  11/06/2019 Ibuprofen Oral Suspension USP, 100 mg/5 mL, 4 fl. oz., (118 mL), Rx only Ibuprofen Oral Suspension USP, 100 mg/5 mL, One Pint, (473 mL), Rx only  Children's Ibuprofen Oral Suspension USP, 100 mg per 5 mL, Berry Flavor, Dye-Free, Alcohol Free, 4 fl. oz. (120 mL) Children's Ibuprofen Oral Suspension USP, 100 mg per 5 mL, Berry Flavor, Dye-Free, Alcohol Free,  8 fl. oz.(240 mL) Children's Ibuprofen Oral Suspension USP, 100 mg per 5 mL, Berry Flavor, Dye-Free, Alcohol Free,  4 fl. oz.(120 mL) Lyophilized Chorionic Gonadotropin 11,000 USP Units for Injection Lactated Ringer's Injection, 500 mL Flexible Container 0.9% Sodium Chloride Injection, 250 mL VisIVTM Container Lyophilized Human Chorionic Gonadotropin 5,000 USP Units For injection Lyophilized Sermorelin w/ GHRP2 3 mg For injection Lyophilized Human Chorionic Gonadotropin 5,500 USP Units For injection Prasugrel Tablets 5 mg, 30-count bottles Estradiol Vaginal Inserts USP, 10 mcg, packaged in a) 8-count Vaginal Inserts (with disposable applicators) per carton  and 18-count Vaginal Inserts (with disposable applicators) per carton AVKARE Ranitidine Hydrochloride Capsules 150 mg 500 Capsules Rx Only  AVKARE Ranitidine Hydrochloride Capsules 300 mg 500 Capsules Rx Only      FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  10/30/2019 Ranitidine Syrup (Ranitidine Oral Solution, USP), 15mg/ml Ranitidine Capsules 150mg,  60 ct bottle  Ranitidine Capsules 150mg, 500 ct bottle Ranitidine Capsules 300mg, 30 ct bottle Ranitidine Capsules 300mg, 100 ct bottle Alprazolam 0.5 mg Tablets, 500 bottle Povidone Iodine, 5% Ophthalmic Solution, 5 mL per droptainer Amino Acid Injection 50 g/1000 mL (50 mg/mL) 25 g L-Arginine HCl; 25 g L-Lysine HCl, Single Dose Container del Nido Cardioplegia Solution, 1000 mL, Single-Dose Container PF-Fentanyl Citrate (2 mcg/mL)* & Bupivacaine HCl 0.0625  in 0.9% Sodium Chloride Injection-250 mL Total Dose: (500 mcg/156.3 mg)/250 mL PF-Fentanyl Citrate 2 mcg/mL* & Bupivacaine HCl 0.125% in 0.9% Sodium Chloride Injection-250 mL, Rx Only  Total Dose: (500 mcg/312.5 mg)/250 mL PF-Fentanyl Citrate 2 mcg/mL* & Ropivacaine HCl 0.1% in 0.9% Sodium Chloride Injection-200 mL Total Dose: (400 mcg/200 mg)/200 mL     FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  10/23/2019 Pantoprazole Sodium Delayed Release Tablets, USP, 40 mg, packaged in 90-count bottle, Rx only Ascorbic Acid Sterile Injection Solution, 500 mg/mL, 50 mL vial, Non-Corn Source, Rx only Fentanyl Citrate USP, Active Pharmaceutical Ingredient, Spectrum Chemical MFG. CORP., Gardena, CA 90248 NDC 49452-0032-06 Dextroamphetamine Sacharate, Amphetamine Aspartate, Dextroamphetamine Sulfate and Amphetamine Sulfate Tablets, 20mg, 100-count bottle, RX Only Pioglitazone Hydrochloride Tablets USP 15 mg, 30 count bottle Leucovorin Calcium Injection, USP 500 mg*/50 mL (10 mg/mL) 50 mL Single-Dose Vial   Ranitidine Capsules 150mg, 60 ct bottle Ranitidine Capsules 150mg, 500 ct bottle Ranitidine Capsules 300mg, 30 ct bottle Ranitidine Capsules 300mg, 100 ct bottle Rantidine Tablets, USP 150mg,190(2x95)Tray (Sam’s Club) Ranitidine Tablets, USP 150mg, 95 ct bottle (Walgreens) Ranitidine Tablets, USP 150 mg 220 CT Btl (Walmart) Ranitidine Tablets, USP 150mg 50ct Btl (Kroger) Ranitidine Tablets, USP 150mg 24ct Btl (Kroger) Ranitidne Tablets, USP 150mg 65 Ct Btl (Walgreens) Ranitidine Tablets, USP 150 TAB 65ct BTL CP32 (Walmart) Ranitidine Tablets, USP 150 Tab 200Ct Btl (Walgreens) Ranitidine Tablets, USP 150mg Tabs Btl, 24 (Walgreens) Ranitidine Tablets, USP 75 TAB 30ct Bottle NG (CVS) Ranitidine Tablets, USP 75mg Tab 30Ct Btl (Walgreens) Ranitidine Tablets, USP 75mg Tab 80Ct Btl (Walgreens) Ranitidine Tablets, USP 75 TAB 80ct Bottle NG (CVS) Ranitidine Tablets, USP 75 TAB 160ct Bottle NG (CVS) Ranitidine Tablets, USP 75mg 30ct Btl (Kroger) Ranitidine Tablets, USP 150 TAB 24ct BTL (CDMA) Ranitidine Tablets, USP 150 Tablet 130ct Bottle NV (Walmart) Ranitidine Tablets, USP 150 TAB 50ct BTL (CDMA) Ranitidine Tablets, USP 75 Tab 60ct Btl (Dr. Reddy’s) Ranitidine Tablets, USP 75 TAB 60ct BTL (CDMA) Ranitidine Tablets, USP 75 TAB 30ct BTL (CDMA) Ranitidine Tablets, USP 150mg Tablets 24ct BTL00 (Dr. Reddy’s) Ranitidine Tablets, USP 150 Tab 95ct Btl (HCA) Ranitidine Tablets, USP 150 Tab 220ct Btl (HCA) Ranitidine Tablets, USP Tab 150mg 40ct Bottle (Target) Ranitidine Tablets, USP 150 Tab 24ct Btl (Thirty Madison) Ranitidine Tablets, USP 150 Tab 95ct Btl (Thirty Madison) Ranitidine Tablets, USP 75mg  (GeriCare) All Counts Ranitidine Tablets, USP 150mg (GeriCare) All Counts     FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  10/16/2019 Optiray 320 (ioversol) Injection 68%, 320 mg/mL Organically Bound Iodine, packaged in 1 - 100 mL Ultraject Prefilled Syringe For Power Injection per carton Major Infants' Gas Relief Drops, Simethicone Oral Suspension USP, 1 FL OZ (30 mL) bottle Estradiol  tablets, 0.5 mg, 100-count bottles Prednisolone Sodium Phosphate Oral Solution, 15 mg/5 mL, packaged in a 8 fl oz (237 mL) bottle Sandoz Ranitidine Hydrochloride Capsules 150mg 60 Capsules Rx Only    Sandoz Ranitidine Hydrochloride Capsules 150mg 500 Capsules Rx Only  Sandoz Ranitidine Hydrochloride Capsules 300mg 30 Capsules Rx Only  DrKids Children's Natural Cough Syrup English Ivy Leaf, packaged in Pre-measured Single-Use Vials 0.17 fl. oz. (5 mL) Each 3.4 fl. oz. (100 mL),  DrKids Himasal Natural Nasal Saline Solution, packaged in Pre-measured Singe-Use Vials  a)  0.5 mL Each (20 count) ; b) 1.5 mL Each (20 count)  Rifampin for Injection, USP, 600 mg/vial 10% LMD in 5% Dextrose Injection Dextran 40 in Dextrose Injection, USP,  500 mL bags, Rx only     FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  10/09/2019   C-Acetylcysteine Ophthalmic 10% Solution, Packaged In A) 5 ML And B) 10 ML Droptainer Bottles C-Albumin 5% Ophthalmic Solution, 10 ML Droptainer Bottles C-Atropine Sulfate Ophthalmic 0.01%, 5 ML Droptainer Bottles C-Atropine Sulfate Ophthalmic 0.02%, 5 ML Droptainer Bottles C-Calcium Gluconate 1% Injection Solution, 10 ML Vial C-Cromolyn Sod 20 Mg/2 ML Inhalation Solution, 120 ML In 60 Nebulizer Vials C-Dexamethasone 24mg/ML Injection Solution, Packaged In 1 ML Single Dose Vials C-Edetate Disodium 1.5% Ophthalmic Solution, 10 ML Droptainer Bottle C-Gentamicin 30mg/ML Injection Solution Single-dose-vial, 3 ML Vial C-Hydroxocobalamin 5 Mg/ML Injection Solution, 1 ML Syringe C-Hydroxocobalamin 25 Mg/ML Injection Solution, 1 ML Syringe C-Hydroxyprogesterone Capro 250mg/ML Injection, 5 ML Vial C-Interferon Alfa2b 1milu/ML Ophthalmic Solution, 3 ML Droptainer Bottle C-Mb12/Hb12 5mg/5mg/ML Injection Solution, 0.9 ML in A 3 ML Syringe C-Mb12 Nac 13mg/48mg/ML Injection Solution, 0.29 ML in A 0.3 ML Syringe C-Methylcobalamin 25mg/ML Injection Pfs, Packaged In 0.3 ML, 0.5 ML, 1 ML, And 3 ML Syringes C-Papav/Phentol/Pge1 10mg/1mg/10mcg/ML, Packaged In A) 5 ML And B) 10 ML Vials C-Papav/Phentol/Pge1 10mg/1mg/20mcg/ML, 5 ML Vial C-Papav/Phentol/Pge1 18mg/0.6mg/5.8mcg/ML, 5 ML Vial C-Papav/Phentol/Pge1 18mg/0.6mg/5.88mcg/ML, 5 ML Vial C-Papav/Phentol/Pge1 18mg/0.6mg/11.8mcg/ML, 10 ML Vial C-Papav/Phentol/Pge1 20mg/2mg/20mcg/ML, Packaged In A) 5 ML And B) 10 ML Vial C-Papav/Phentol/Pge1 30mg/0.5mg/30mcg/ML, 5 ML Vial C-Papav/Phentol/Pge1 30mg/1mg/20mcg/ML, 5 ML Vial C-Papav/Phentol/Pge1 30mg/1mg/30mcg/ML, 5 ML Vial C-Papav/Phentol/Pge1 30mg/1mg/50mcg/ML, 5 ML Vial C-Papav/Phentol/Pge1 30mg/2mg/5mcg/ML, 5 ML Vial C-Papav/Phentol/Pge1 30mg/2mg/20mcg/ML, 5 ML Vial C-Phenol/Cottonseed Oil Injection 5%, 5 ML Vial C-Tacrolimus 0.03% Ophthalmic Suspension, 5 ML Droptainer Bottle C-Urea 40% Bladder Instill, 30 ML Vial C-Verapamil 2.5mg/ML Injection Solution, 10 ML Vial Alpha Lipoic Acid (PF) 750 mg/30 mL (25 mg/mL) 30 mL Single Dose Vial for IV Use Ascorbic Acid (Tapioca Source) (PF) 25 g/50 mL (0.5 g/mL) 50 mL Vial-Single Dose Only-For IV/SC/IM Use Ascorbic Acid (Tapioca Source) 25 g/50 mL (0.5 g/mL) 50 mL Vial--For SC/IM Use-Contains Sulfites Bacteriostatic Water for Injection, 30 mL Vial Bimix #3 (Papaverine HCl 30 mg/mL/Phentolamine Mesylate 3 mg/mL) in 5 mL Vial L-Carnitine 27 mL in a 30 mL Vial, 4,590 mg/27 mL (170 mg/mL) L-Carnitine 27 mL Fill in a 30 mL Vial, For Dilution Use Only, 2,025 mg/27 mL (75 mg/mL) ePHEDrine Sulfate in 0.9% Sodium Chloride (PF), 50 mg/5 mL (10 mg/mL) 5 mL Fill in a 6 mL Syringe, Single Dose Syringe ePHEDrine Sulfate in 0.9% Sodium Chloride (PF) 25 mg/5 mL (5 mg/mL) 5 mL Fill in a 6 mL Syringe, Single Dose Syringe ePHEDrine Sulfate in 0.9% Sodium Chloride (PF) 50 mg/10 mL (5 mg/mL) 10 mL Fill in a 12 mL Single Dose Syringe Fentanyl Citrate in 0.9% Sodium Chloride (PF) 1,000 mcg/100 mL (10 mcg/mL) 100 mL Fill in 150 mL IV Bag Fentanyl Citrate in 0.9% Sodium Chloride (PF), 2,000 mcg/100 mL (20 mcg/mL) 100 mL Fill in 150 mL IV Bag Fentanyl Citrate in 0.9% Sodium Chloride (PF) 2,500 mcg/100 mL (25 mcg/mL) 100 mL Fill in 150 mL IV Bag Fluorescein (PF) Lyophilized-For IV Use, Single Dose Vial, 500 mg/vial Glutathione 30 mL Vial-For IM Use-Hypertonic solution, 6,000 mg/30 mL (200 mg/mL) GLYCOpyrrolate (PF) 0.6 mg/3 mL (0.2 mg/mL) in 3 mL Single Dose Syringe GLYCOpyrrolate (PF) 1 mg/5 mL (0.2 mg/mL) 5 mL Fill in a 6 mL Single Dose Syringe Human Chorionic Gonadotropin 11,000 Units/Vials Lyophilized For SC/IM Use Human Chorionic Gonadotropin 20,000 Units/Vials Lyophilized For SC/IM Use Human Chorionic Gonadotropin 5,000 Units/Vials Lyophilized For SC/IM Use Human Chorionic Gonadotropin 6,000 Units/Vials Lyophilized For SC/IM Use Hyaluronidase (PF) Ophthalmic Injection 450 Units/3 mL (150 Units/mL) 3 mL Fill in a 5 mL Single Dose Vial Hydroxocobalamin 10 mL Vial 5 mg/10 mL (0.5 mg/mL) For IM Use Hydroxocobalamin 10 mg/20 mL (0.5 mg/mL) 20 mL fill in a 30 mL Vial Hydroxocobalamin 30 mg/30 mL (1 mg/mL) 30 mL Vial For IM Use Ketamine in 0.9% Sodium Chloride (PF) 10 mg/mL, 1 mL fill in a 3 mL Syringe Ketamine in 0.9% Sodium Chloride (PF) 50 mg/ 5mL (10 mg/mL) 5 mL fill in a 6 mL Single Dose Syringe Labetalol HCl 5 mg/mL 20 mg/4 mL (5 mg/mL) 4 mL Fill in a 6 mL Single Dose Syringe Lidocaine HCl 0.75%(7.5 mg/mL)/ EPINRPHrine 0.025% (0.25 mg/mL) (PF) (Sulfite Free) in BSS, 1 mL Fill in a 3 mL Single Dose Syringe Lidocaine HCl 1% (PF) 50 mg/5 mL (10 mg/mL), 5 mL Fill in a 6 mL Single Dose Syringe Lidocaine HCl 2% (PF) 100 mg/5 mL (20 mg/mL) 5 mL Fill in a 6 mL Single Dose Syringe Lidocaine HCl 30 mg/mL/Hyaluronidase 15 Units/mL (PF) 5 mL Fill in a 6 mL Single Dose Syringe Lidocaine 2% (20 mg/mL)/Bupivacaine 0.375% (3.75 mg/mL)/ Hyaluronidase 3 U/mL (PF) Ophthalmic Injection, 5 mL Fill in a 6 mL Single Dose Syringe Methionine 750 mg / Inositol 1,500 mg / Choline Chloride 1,500 mg / Pyridoxine HCl 1,500 mg / Cyanocobalamin 30 mg Lyophilized, Vial For IM Use Methylcobalamin 30 mL Vial-For SC / IM / IV Use, 30 mg / 30 mL (1 mg / mL) Magnesium Chloride Hexahydrate 82.5 mg/mL; Calcium Gluconate 30 mg/mL (PF), For IV Use, 10 mL Single Dose vial Moxifloxacin 0.1% in BSS, Ophthalmic Injection, 0.25 mg / 0.25 mL, 0.25 mL Fill in a 1 mL Single Dose Syringe Moxifloxacin 0.1% in BSS, Ophthalmic Injection, 0.3 mg/0.3 mL, 0.3 mL Fill in a 1 mL Single Dose Syringe Neostigmine Methylsulfate (PF), 3 mg/3 mL (1 mg/mL), 3 mL Single Dose Syringe Neostigmine Methylsulfate (PF), 5 mg/5 mL (1 mg/mL), 5 mL fill in a 6 mL Single Dose Syringe Nicotinamide Adenine Dinucleotide (PF), Lyophilized-For IV Use-Single Dose Vial, 500 mg/Vial Norepinephrine in 0.9% Sodium Chloride (PF), 250 mL IV bag, 4 mg/250 mL (0.016 mg/mL) Norepinephrine in 0.9% Sodium Chloride (PF), 250 mL IV bag, 8 mg/250 mL (0.032 mg/mL) Norepinephrine added to 5% Dextrose (PF), 250 mL IV bag, 8 mg/250 mL (0.032 mg/mL) Oxytocin in 0.9% Sodium Chloride Solution (PF), 30 Units / 500 mL (0.06 Units / mL) Single Dose IV Bag Phenylephrine HCl 1.5% (15 mg/mL) Lidocaine HCl 1% (10 mg/mL) (PF) (Sulfite Free) Ophthalmic Injection, 3 mL Single Dose Syringe Phenylephrine HCl 1.5% (15 mg/mL) LIDOcaine 1% (10 mg/mL) (PF) (Sulfite Free) Ophthalmic Injection, 3 mL fill in a 5 mL Single Dose Syringe Phenylephrine HCl in 0.9% Sodium Chloride (PF), 1 mg / 10 mL (0.1 mg/mL), 10 mL Fill in a 12 mL Single Dose Syringe Injection Phenyephrine HCl in 0.9% Sodium Chloride (PF) (Contains Sulfites), 100 mg / 250 mL (0.4 mg/mL), 250 mL Single-Dose Bag For IV Infusion Use  Phenyephrine HCl in 0.9% Sodium Chloride (PF) (Contains Sulfites),  25 mg / 250 mL (0.1 mg/mL), 250 mL Single-Dose Bag For IV Infusion Use Phenyephrine HCl in 0.9% Sodium Chloride (PF) (Contains Sulfites). 30 mg/250 mL (0.12 mg/mL),  250 mL Single-Dose Bag For IV Infusion Use Polidocanol 5%, 500 mg / 10 mL (50 mg/mL), 10 mL Vial for IV Use Quadmix #13A (Prostaglandin E1-0.3 mg / Papaverine HCl-200 mg / Phentolamine Mesylate-30 mg / Atropine Sulfate Monohydrate-0.375 mg / Vial) Quadmix # 19 (Prostaglandin E1-0.75 mg / Papaverine HCl-150 mg / Phentolamine Mesylate-15 mg / Atropine Sulfate Monohydrate-1.5 mg/vial) Sermorelin Acetate, 9 mg / GHRP-2, 5.4 mg/vial Lyophilized-for SC Use Sermorelin Acetate, 3 mg/mL/GHRP6, 1.8 mg/mL/GHRP2, 1.8 mg/mL, 3 mL Injections-For SC Use Sermorelin, 3 mg/GHRP6, 3 mg/GHRP2, 3 mg/Vial, For SC Use, Vial-Lyophilized Sermorelin 9 mg / GHRP6, 5.4 mg / GHRP2, 5.4 mg, Vial For SC Use-Lyophilized Sermorelin Acetate 9 mg/ 3 mL (3 mg/mL) Sermorelin Acetate 3 mg / Vial, For SC Use-Lyophilized Sermorelin Acetate 9 mg / Vial, For SC Use-Lyophilized Sermorelin, 3 mg / GHRP-2, 3 mg / Vial, For SC Use-Lyophilized Sodium Bicarbonate 8.4%, 4,200 mg / 50 mL 50 mEq / 50 mL (84 mg/mL) (1 mEq/mL), 50 mL Fill in a 60 mL Single Dose Syringe, For IV Use Sodium Citrate 40 mg/mL (4%) / Gentamicin 0.32 mg/mL. 30 mL vial for Intra-Catheter Use Only Succinylcholine Chloride (PF), 100 mg / 5 mL (20 mg/mL), 5 mL Fill in a 6 mL Single Dose Syringe, For IV Use-Injection SUCCinylcholine Chloride (PF), 140 mg/7 mL (20 mg/mL), 7 mL Fill in a 12 mL Single Dose Syringe, For IV Use Injection SUCCinylcholine Chloride (PF), 200 mg/10 mL (20 mg/mL), 10 mL Fill in a 12 mL Single Dose Syringe, For IV Use Injection Cyclopentolate HCl 1% (5 mg/0.5 mL) / Phenylephrine HCl 2.5% (12.5 mg/0.5 mL) / Tropicamide 1% (5 mg/0.5 mL) / Ketorolac Tromethamine 0.5% (2.5 mg/0.5 mL), Sterile Ophthalmic Topical Solution, 0.5 mL Fill in 3 mL Syringe Cyclopentolate HCl 1% (10 mg/mL) / Phenylephrine HCl 2.5% (25 mg/mL) / Tropicamide 1% (10 mg/mL),  Sterile Ophthalmic Topical Solution, 5 mL Fill in a 7 mL Droptainer Cyclopentolate HCl 1% (10 mg/mL) / Phenylephrine HCl 2.5% (25 mg/mL) / Tropicamide 1% (10 mg/mL) / Ketorolac Tromethamine 0.5% (5 mg/mL), 3 mL Droptainer, Sterile Ophthalmic Topical Solution Cyclopentolate HCl 1% (5 mg/0.5 mL) / Phenylephrine HCl 2.5% (12.5 mg/0.5 mL) / Tropicamide 1% (5 mg/0.5 mL), 0.5 mL Fill in a 3 mL Syringe, Sterile Ophthalmic Topical Solution, (Contains Sulfites) Vitamin 10 B Lyophilized, Vial, For IM Use, Vitamin 10 D Lyophilized, Vial For IM/Slow IV Infusion Use Vitamin 5 B, 30 mL Vial For IM Use Vitamin 9 Lyophilized, Vial For IM Use Vitamin 9A/B Lyophilized, Vial For IM Use Vitamin B1/B2/B3/B6/Hydroxocobalamin 66/1.33/66/66/0.66 mg/mL (PF), For IV Use, 3 mL fill in a 5 mL Single Dose Vial Cyclopentolate HCl 1% (10 mg/mL) / Phenylephrine HCl 10% (100 mg/mL) / Tropicamide 1% (10 mg/mL) / Ketorolac Tromethamine 0.5% (5 mg/mL), Sterile Ophthalmic Topical Solution, 5 mL Fill in a 7 mL Droptainer L-Asparaginase Lyophilized, 10,000 International Units/Vial, For IV / IM / SC Use Isoproterenol HCL (PF) in D5W, 200 mcg / 50 mL (4 mcg/mL), 50 mL IV Bag, Single Dose Only, Contains Sulfites, For Slow IV use Losartan Potassium Tablets, USP 50mg, 1000 tablets per bottle Losartan Potassium Tablets, USP 100 mg, [90 or 1000] tablets per bottle Losartan Potassium /Hydrochlorothiazide Tablets, USP 50mg/12.5mg, 90 tablets per bottle Losartan Potassium/ Hydrochlorothiazide Tablets, USP 100mg/25mg, 90 tablets per bottle Phenylephrine Hydrochloride Ophthalmic Solution, USP, 2.5%, 15 mL bottle Vivitrol (naltrexone for extended-release injectable suspension) 380 mg/vial     FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  10/02/2019 Losartan Potassium Tablets, USP 50mg, 1000 count Losartan Potassium Tablets, USP 100mg, 90 count Losartan Potassium Tablets, USP 100mg, 1000 count Losartan Potassium / Hydrochlorothiazide Tablets, USP 50mg/12.5mg, 90 count Losartan Potassium / Hydrochlorothiazide Tablets, USP 100mg/25mg, 90 count. Ranitidine 150mg Capsules, 500 Count Ranitidine 150mg Capsules, 500 Count Ranitidine 150mg Capsules, 500 Count Ranitidine 150mg Capsules, 500 Count Ranitidine 150mg Capsules, 60 Count Ranitidine 150mg Capsules, 60 Count Ranitidine 150mg Capsules, 60 Count Ranitidine 150mg Capsules, 60 Count Ranitidine 150mg Capsules, 60 Count Ranitidine 300mg Capsules, 30 Count Ranitidine 300mg Capsules, 30 Count Ranitidine 300mg Capsules, 30 Count Ranitidine 300mg Capsules, 30 Count Ranitidine 300mg Capsules, 30 Count Ranitidine tablets, USP 150mg, 50's Bottle Ranitidine tablets, USP 150mg, 65's Bottle Ranitidine tablets, USP 150mg, 95's Bottle Ranitidine tablets, USP 150mg, 65's Bottle Ranitidine tablets, USP 150mg, 24's Bottle Wal-Zan® 150 Ranitidine Tablets, USP 150 mg, 200's Bottle Ranitidine tablets, USP 150 mg, 24's Bottle Ranitidine tablets, USP 150mg, 130's Bottle Wal-Zan® 150 Ranitidine Tablets, Usp 150 Mg, 24's Bottle Wal-Zan® 75 Ranitidine Tablets, Usp 75 Mg, 30's Bottle Cool Mint Ranitidine Tablets, Usp 150 Mg, 24's Bottle Wal-Zan® 150 Ranitidine Tablets, Usp 150 Mg, 65's Bottle Wal-Zan® 150 Ranitidine Tablets, Usp 150 Mg, 95's Bottle Natpara (parathyroid hormone) for Injection, 25 mcg/dose, 2 pack cartridges Natpara (parathyroid hormone) for Injection, 50 mcg, 2 pack medication cartridges Natpara (parathyroid hormone) for Injection, 75 mcg, 2 pack medication cartridges Natpara (parathyroid hormone) for Injection, 100 mcg, 2 pack medication cartridges Fentanyl Citrate Active Pharmaceutical Ingredient Cisplatin Active Pharmaceutical Ingredient Oxaliplatin Active Pharmaceutical Ingredient Fexofenadine HCl Tablets, 180 mg, Pkg Size 90 Lidocaine Hydroclhoride Jelly USP, 2%, 30 mL tubes Nucala (mepolizumab) Injection, 100 mg/mL Prefilled Syringe, Single-Dose     FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  09/25/2019 PRE-TAT (lidocaine) 3 in 1 Pre Tattoo Prep With Lidocaine Cream, 4%, packaged in a) 1 OZ,  2 OZ, and c) 4 OZ jars, OTC PRE-TAT (lidocaine) 3 in 1 Pre Tattoo Prep With Lidocaine Liquid Gel, 4%, packaged in a) 1 OZ, 2 OZ, 4 OZ bottles, OTC Superior Pain & Itch Relief (lidocaine) Cream, 4%, packaged in a) 1 OZ, 2 OZ,  4 OZ jars, OTC Superior Pain & Itch Relief (lidocaine) Liquid Gel, 4%, packaged in a) 1 OZ, 2 OZ, and 4 OZ bottles, OTC Soothing Sore Relief (lidocaine) Cream, 4%, packaged in a) 1 OZ, 2 OZ, and 4 OZ  jars, OTC Soothing Sore Relief (lidocaine) Liquid Gel, 4%, packaged in a) 1 OZ, 2 OZ, and 4 OZ  bottles, OTC Fexofenadine Hydrochrloride Tablets USP, 180 mg, 100-count bottle Allergy Relief (Fexofenadine Hydrochrloride) Tablets USP, 180 mg, packaged in 15, 30, 45-count cartons  Allergy Relief (fexofenadine hydrochrloride) tablets, 180 mg, 5-count carton Fexofenadine hydrochloride tablets USP, 180 mg, 150-count bottle Fexofenadine Hydrochloride Tablets USP, 180 mg, packaged in 15, 30-count carton Allergy Relief (Fexofenadine HCl) tablets USP, 180 mg, 15-count cartons Fexofenadine Hydrochloride Tablets USP, 180 mg, packaged in 15, 30-count cartons Fexofenadine HCL Tablets USP, 180 mg, 500's Brite Stock Allergy (Fexofenadine Hydrochloride) Tablets USP, 180 mg, 30-count bottles Wal-Fex (Fexofenadine Hydrochloride) Tablets USP, 180 mg, 5-count cartons Allergy (Fexofenadine Hydrochloride) Tablets USP, 180 mg, 30-count cartons Oxcarbazepine Oral Suspension, USP, 300 mg/5 mL, 250 mL per bottle Anagrelide Capsules, USP, 0.5 mg, 100-count bottle   FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  09/18/2019  Bacteriostatic Water for Injection, USP, 30 mL vials AVKARE Fexofenadine Hydrochloride Tablets USP Antihistamine 180 mg, 500 Tablets per bottle Bevacizumab, 2.5 mg/0.1 mL, Norm-Ject Syringe Intravitreal Injection, Single use only,Rx only   Bevacizumab, 1.25 mg/0.05 mL, 31G MJ Syringe Intravitreal Injection, Single use only, Rx only 20% Acetyl-L-Cysteine Ophthalmic Solutions, dispensed in 3ml dropper bottle. 10% Acetyl-L-Cysteine Ophthalmic Solutions,  5ml, 10ml, 15 ml, dropper bottles 5% Acetyl-L-Cysteine Ophthalmic Solutions, 5ml, 10ml dropper bottles   FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  09/11/2019  Milk of Magnesia Oral Suspension 2400 mg/30 ml   FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  09/04/2019 Bevacizumab 1.25mg/0.05mL 31G Injectable and Bevacizumab 2.5mg/0.1ml Normject TB Injectable Vivitrol (naltrexone for extended-release injectable suspension) 380 mg/vial and diluent per kit  Relpax (eletriptan HBr) tablets, 40 mg,  [6-count or 12] per carton   FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  08/28/2019 Clear eyes Redness Relief (Glycerin 0.25%, Naphazoline hydrochloride 0.012%) eye drops, packaged in 0.5 FL OZ (15 mL) bottle, 1 FL OZ (30 mL) bottle, 0.2 FL OZ (6 mL) bottle, Handy Pocket Pal  Clear eyes Redness Relief (Glycerin 0.25%, Naphazoline hydrochloride 0.012%) eye drops, Handy Pocket Pal, 0.2 FL OZ (6 mL) bottle Clear eyes Maximum Itchy Eye Relief (Glycerin 0.25%, Naphazoline hydrochloride 0.012%, Zinc Sulfate 0.25%) eye drops, 0.5 FL OZ (15 mL) bottle Clear eyes Maximum Redness Relief (Glycerin 0.5%, Naphazoline hydrochloride 0.03%) eye drops, 0.5 FL OZ (15 mL) bottle Clear eyes Redness Relief (Glycerin 0.25%, Naphazoline hydrochloride 0.012%) eye drops, Handy Pocket Pal, 0.2 FL OZ (6 mL) bottle Bexarotene Capsules, 75 mg, 100 capsules per bottle Ketamine 50 mg/5 mL in 0.9% Sodium Chloride Injection for IV or IM Use (concentration = 10 mg/mL), 6 mL Syringe     FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  08/21/2019 Oxytocin 60 units/1000 mL Lactated Ringers Intravenous Solution Abraxane 170 MG / 34 ML IVPB; Abraxane 200 MG / 40 ML IVPB;  Abraxane 180 MG / 36 ML IVPB Adcetris 96 MG/100 ML NS IVPB Ado-Trastuzumab 210 MG/250 ml NS;  Ado-Trastuzumab E 213 MG / 250 ML NS;  Ado-Trastuzumab 242 MG/250 ml NS;  Ado-Trastuzumab EMT 168 mg / 250 ml NS;  Ado-Trastuzumab E 160 MG / 250 ML NS; Ado-Trastuzumab 150 mg / 250 ml NS;  Ado-Trastuzumab EMT 301 mg / 250 ml NS;  Ado-Trastuzumab Emtansine 230mg/250ml NS IV  Alimta 785 mg QS 100 ml 0.9% NaCl IVPB;  Alimta 1000 mg QS 100 ml 0.9% NaCl IVPB Atezolizumab 1200 MG / 250 ML 0.9% NaCl Avastin 630 MG / 100 ML 0.9% NaCl IVPB;  Avastin 2.5 mg/ 0.1ML Syringe;  Avastin 587.5 MG/100 ML 0.9% NaCl IVPB; Avastin 350 MG/100 ML 0.9% NaCl IVPB;  Avastin  325 MG / 100 ML 0.9% NaCl IVPB;    Avastin 3.75 mg/ 0.15 ML Syringe;  Avastin 416 MG / 100 ML 0.9% NaCl IVPB;  Avastin 360 MG/100 ML 0.9% NaCl IVPB;  Avastin 250 MG / 100 ML 0.9% NaCl IVPB;  Avastin 693.125 MG/100 ML 0.9% NaCl IVPB;  Avastin 1020 MG/100 ML NS IVPB;  Avastin 811.875 MG/100 ML 0.9% NaCl IVPB;  Avastin 1006.25 MG/100 ML NS IVPB Azacitidine 125 MG / 5 ML SUB-Q Syringe;  Azacitidine 75 MG (3 ML) Syringe; Azacitidine 135 MG / 5.4 ML SUB-Q Syringe Bevacizumab 784 MG / 100 ML NS IVPB;  Bevacizumab 350 MG/100 ml NS IVPB;  Bevacizumab 425 MG/ 100 ml NS IVPB;  Bevacizumab 420 MG/100 ml 0.9% NaCl IVPB;  Bevacizumab 556 mg/100 ml NS IVPB   Bevacizumab 330 MG / 100 ML NS IVPB;  Bevacizumab 790 MG / 100 ML NS IVPB;  Bevacizumab 470 MG / 100 ML NS IVPB;  Bevacizumab 758 MG / 100 ML NS IVPB;  Bevacizumab 690 MG / 100 ML NS IVPB; Bevacizumab 599 MG/100 ml NS IVPB;  Bevacizumab 1113 MG / 100 ML NS IVPB;  Bevacizumab 660 MG /100 ml NS IVPB;  Bevacizumab 590 MG / 100 ML NS IVPB;  Bevacizumab 620 MG / 100 ML NS IVPB; Bevacizumab 800 MG / 100 ML NS IVPB         Bleomycin 18 UNITS / 100 ML NS IVPB Bortezomib 2.5 mg / 1 ML SQ Syringe;  Bortezomib 2.88 MG / 1.15 ML SQ Syringe;  Bortezomib 2.31 MG / 0.92 ml SQ Syringe;  Bortezomib 2.7 mg / 1.08 ML SQ Syringe;  Bortezomib 1.45 mg / 0.58 ml SQ Syringe;  Bortezomib 2.25 mg (0.9 ML) SQ Syringe;  Bortezomib 1.98 mg / 0.79 ml SQ Syringe Calcium Gluconate 1 GM /100 ML NaCl 0.9% IVPB Carboplatin 174 MG / 250ml NS IVPB;  Carboplatin 240 MG / 250 ML NS IVPB;  Carboplatin 750 MG / 250 ML NaCl 0.9% IVPB;  Carboplatin 895 MG / 250 ML NaCl 0.9% IVPB;  Carboplatin 235 MG / 250ml NS IVPB; Carboplatin 716 MG / 250 ML D5W IVPB;  Carboplatin 400 MG / 500 ML NS IVPB;  Carboplatin 500 MG / 100 ML NaCl 0.9% IVPB;  Carboplatin 575 MG / 500 ML NS IVPB;  Carboplatin 307 MG / 100 ML NaCl 0.9% IVPB;  Carboplatin 766 MG / 500 ML NS IVPB;  Carboplatin 684 / 250 ML NaCl 0.9% IVPB;  Carboplatin 260 MG / 100 ML D5W IVPB   Carboplatin 360 MG /100 ML NaCl 0.9% IVPB;  Carboplatin 274 MG / 250 ML D5W IVPB;  Carboplatin 240 MG / 100 ML D5W IVPB;  Carboplatin 750 MG / 250 ML NS IVPB;  Carboplatin 260 MG / 250 ML NS IVPB;  Carboplatin 460 MG / 250 ML NS IVPB;  Carboplatin 175 MG / 250 ML NS IVPB;  Carboplatin 229.4 MG / 500 ML NS IVPB; Carboplatin 780 MG / 100 ML NaCl 0.9% IVPB;  Carboplatin 140 MG / 250 ML NS IVPB;  Carboplatin 408 MG / 500 ML NS IVPB; Carboplatin 847 MG / 250 ML D5W IVPB;  Carboplatin 560 MG / 250 ML D5W IVPB;  Carboplatin 180 MG / 250 ML NS IVPB;  Carboplatin 200 MG / 250 ML D5W IVPB;  Carboplatin 238 MG / 500 ML NS IVPB Carfilzomib 65 MG IN 50 ML D5W IVPB;  Carfilzomib 75 MG IN 50 ML D5W IVPB;  Carfilzomib 50 MG IN 50 ML D5W IVPB;  Carfilzomib 45 MG IN 50 ML D5W IVPB;  Carfilzomib 46.2 MG IN 50 ML D5W IVPB Cetuximab 335 MG / 167.5 ML IVPB        Cisplatin 40 MG / 500 ml NS IVPB with Mannitol 40 G;  Cisplatin 80 MG / 250 ml 0.9% NaCl;  Cisplatin 44 MG QS 500 ml NS IVPB;  Cisplatin 40 MG / 500 ml 0.9% NaCl; Cisplatin 36 MG / 500 ML NS IVPB;  Cisplatin 73 MG QS 500 ml 0.9% NaCl with Mannitol 12.5 G;  Cisplatin 70 MG / 500 ml NS with Magnesium 1 G and Mannitol 12.5 G;  Cisplatin 60 MG /250 ml 0.9% NaCl; Cisplatin 47 MG /250 ml 0.9% NaCl with Mannitol 12.5 G;  Cisplatin 150 MG / 250 ml 0.9% NaCl;  Cisplatin 115 MG /250 ml NS IVPB;  Cisplatin 80 MG QS 500 ml NS IVPB with Mannitol 12.5 G;  Cisplatin 120 MG / 500 ML NS IVPB; Cisplatin 157 MG /250 ml 0.9% NaCl with Mannitol 12.5 G;  Cisplatin 43 MG QS 1000 ml 0.9% NaCl with Mannitol 12.5 G Cisplatin 40 MG / 500 ml NS IVPB with Mannitol 40 G;  Cisplatin 80 MG / 250 ml 0.9% NaCl;  Cisplatin 44 MG QS 500 ml NS IVPB;  Cisplatin 40 MG / 500 ml 0.9% NaCl;  Cisplatin 36 MG / 500 ML NS IVPB;  Cisplatin 73 MG QS 500 ml 0.9% NaCl with Mannitol 12.5 G;  Cisplatin 70 MG / 500 ml NS with Magnesium 1 G and Mannitol 12.5 G;  Cisplatin 60 MG /250 ml 0.9% NaCl; Cisplatin 47 MG /250 ml 0.9% NaCl with Mannitol 12.5 G;  Cisplatin 150 MG / 250 ml 0.9% NaCl;  Cisplatin 115 MG /250 ml NS IVPB;  Cisplatin 80 MG QS 500 ml NS IVPB with Mannitol 12.5 G;  Cisplatin 120 MG / 500 ML NS IVPB; Cisplatin 157 MG /250 ml 0.9% NaCl with Mannitol 12.5 G;  Cisplatin 43 MG QS 1000 ml 0.9% NaCl with Mannitol 12.5 G Cyclophosphamide 840 MG / 250 ML NS IVPB;  Cyclophosphamide 1112 MG / 250 ML NS IVPB;  Cyclophosphamide 1248 MG / 50 ML NS IVPB;  Cyclophosphamide 1125 MG / 100 ML NS IVPB;  Cyclophosphamide 1000 MG / 500 ML NS IVPB;  Cyclophosphamide 1400 MG / 100 ML NS IVPB;  Cyclophosphamide 1056 MG / 250 ML NS IVPB;  Cyclophosphamide 980 MG / 500 ML NS IVPB;  Cyclophosphamide 580 mg / 500 ML NS IVPB;  Cyclophosphamide 880 MG / 500 ML NS IVPB;  Cyclophosphamide 501 MG / 250 ML NS IVPB;  Cyclophosphamide 1163 MG / 50 ML NS IVPB;  Cyclophosphamide 1100 MG / 500 ML NS IVPB;  Cyclophosphamide 1152 MG / 250 ML NS IVPB;  Cyclophosphamide 1116 MG / 250 ML NS IVPB;  Cyclophosphamide 894 MG / 250 ML NS IVPB;  Cyclophosphamide 1210 MG / 500 ML NS IVPB;  Cyclophosphamide 1010 MG/ 500 ML NS IVPB;  Cyclophosphamide 1030 MG / 500 ML NS IVPB;  Cyclophosphamide 500 MG / 250 ML NS IVPB Cytarabine 128 MG/250 ML D5W IVPB;  Cytarabine 20 MG / 1 ML SQ Syringe;  Cytarabine 70 MG QS 6 ML PF NS Syringe;  Cytarabine 100 MG QS 3 ML PF NS Syringe Dacarbazine 680 MG in 250 ml NS;  Dacarbazine 675 MG in 250 ml NS Daratumumab904 MG QS 500 ML NS IVPB;  Daratumumab668 MG QS 1000 ML NS IVPB Darzalex 1008 MG / 500 ML NS IVPB     Decitabine 40 MG / 100 ml NS IVPB    Dexamethasone 10 MG / 50 ML NS IVPB;  Dexamethasone 5 MG / 50 ML NS;  Dexamethasone 5 MG / 50 ML NS IVPB Diphenhydramine 25 MG/50 ML NS Docetaxel 60 MG / 250 ml D5W IVPB;  Docetaxel 71 MG/ 250 ML NS IVPB;  Docetaxel 155 MG/ 250 ml NS IVPB;  Docetaxel 110 mg / 250 ml NS IVPB;  Docetaxel 150 MG / 250 ml NS IVPB;  Docetaxel 137 mg / 250 ml 0.9% NaCl IVPB;  Docetaxel 130 MG/ 250 ml NS IVPB;  Docetaxel 140 MG/ 250 ml NS IVPB;  Docetaxel 144 MG/ 250 ML NS IVPB;  Docetaxel 117 MG/ 250 ML NS IVPB;  Docetaxel 30 mg / 250 ml D5W IVPB;  Docetaxel 125 MG/ 250 ml NS IVPB;  Docetaxel 135 MG / 250 ml NS IVPB Doxorubicin 110 MG / 55 ML IVP Syringe;  Doxorubicin 56 MG / 28 ML IVP Syringe;  Doxorubicin 75 MG / 37.5 ML IVP Syringe;  Doxorubicin 125 MG / 62.5 ML Syringe IVP;  Doxorubicin 93 MG / 46.5 ML IV Syringe;  Doxorubicin 112 MG / 56 ML IVP Syringe;  Doxorubicin 50 MG / 25 ML IVP Syringe;  Doxorubicin 120 MG / 60 ML IVP Syringe;  Doxorubicin 106 MG / 53 ML IVP Syringe;  Doxorubicin 90 MG / 45 ML IVP Syringe;  Doxorubicin 14 MG/500 ML NS IV with Vincristine 0.7 MG and Etoposide 70 MG;  Doxorubicin 100 MG / 50 ML IVP Syringe;  Doxorubicin 16 MG/1000 ML NS IV with Vincristine 0.6 MG and Etoposide 78 MG;  Doxorubicin 45 MG / 22.5 ML IVP Syringe            Doxorubicin Liposomal 71 MG / 250 ML D5W IVPB; Doxorubicin Liposomal 66 MG/250 ML D5W; Doxorubicin 16 MG/1000 ML NS IV with Vincristine 0.6 MG and Etoposide 78 MG   Doxorubicin 16 MG/1000 ML NS IV with Vincristine 0.6 MG and Etoposide 78 MG; Doxorubicin 45 MG / 22.5 ML IVP Syringe           Durvalumab 651 mg/ 250 ml NS IVPB;  Durvalumab 650 mg/ 250 ml NS IVPB Entyvio 300 MG /250 ML 0.9% NaCl                Erbitux 770 MG/ 385 ML IVPB;  Erbitux 440 MG/ 220 ml IVPB;  Erbitux 850 MG/ 425 ml IVPB Eribulin 1.12 MG / 100 ML NS IVPB;  Eribulin 1.87 MG / 100 ML NS IVPB;   Eribulin 1.89 MG / 100 ML NS IVPB Etoposide 184 MG / 500 ml NS IVPB;  Etoposide 176 MG/ 500 ml 0.9% NaCl IVPB;  Etoposide 170 MG / 500 ml 0.9% NaCl IVPB;  Etoposide 152 MG / 500 ml 0.9% NaCl IVPB;  Etoposide 275 MG / 500 ml NS IVPB;  Etoposide 270 MG / 500 ml NS IVPB;  Etoposide 90 MG / 500 ml NS IVPB;  Etoposide 160 MG / 500 ml NS IVPB;  Etoposide 178 MG/ 500 ml 0.9% NaCl IVPB;  Etoposide 214 MG / 500 ml NS IVPB;  Etoposide 290 MG / 500 ml NS IVPB Fluorouracil 560 MG / 11.2 ML IVP;  Fluorouracil 3340 MG QS 92 ML 0.9% NaCl;  Fluorouracil 3920 MG QS 92 ML 0.9% NaCl;  Fluorouracil 3760 mg QS 100 ml NS CASS;  Fluorouracil 4000 MG QS 92 ml 0.9% NaCl;  Fluorouracil 3140 MG QS 240 ML NS PUMP;  Fluorouracil 2400 MG QS 96 ML 0.9% NaCl; Fluorouracil 5000 MG QS 101 ml 0.9% NaCl;  Fluorouracil 750 MG / 15 ML IVP; Fluorouracil 4500 mg QS 100 ml NS CASS;  Fluorouracil 4100 mg QS 100 ml NS CASS;  Fluorouracil 690 mg / 13.8 ml IVP;  Fluorouracil 2400 MG QS 96 ML NS IV;  Fluorouracil 812 MG/16.24 ML IVP;  Fluorouracil 4872 MG QS 240 ML NS PUMP;  Fluorouracil 4200 mg QS 100 ml NS CASS;  Fluorouracil 1110 MG QS 96 ml NS IVPB;  Fluorouracil 370 MG/ 50 ML NS;  Fluorouracil 620 MG/ 12.4 ML Syringe IVP;  Fluorouracil 3160 MG QS 92 ML 0.9% NaCl;  Fluorouracil 1050 mg QS 92 ml NS IVPB;  Fluorouracil 370 MG /100 ML NS IVPB;  Fluorouracil 4080 MG QS  1000 ML NS IVPB;  Fluorouracil 5 MG / 0.1 ML Syringe;  Fluorouracil 5040 MG QS 101 ml NS CADD;  Fluorouracil 4224 MG QS 100 ml NS CASS;  Fluorouracil 700 MG / 14 ML IVP;  Fluorouracil 3550 mg QS 92 ML 0.9% NaCl IV;  Fluorouracil 760 MG / 15.2 ML IVP;  Fluorouracil 4560 MG QS 240 ML NS PUMP;  Fluorouracil 796 MG / 15.92 MLIVP; Fluorouracil 4776 MG QS 240 ML NS PUMP;  Fluorouracil 930 MG QS 240 ML NS PUMP;  Fluorouracil 730 MG / 14.6 ML IVP SYR;  Fluorouracil 4400 MG QS 100 ml NS CADD;  Fluorouracil 2430 MG QS 96 ml 0.9% NaCl;  Fluorouracil 4728 MG QS 100 ml NS CASS;  Fluorouracil 3550 MG QS 92 ML 0.9% NaCl; Fluorouracil 588 MG / 11.76 ML IVP;  Fluorouracil 3528 MG QS 240 ML NS PUMP; Fluorouracil 2520 mg QS 96 ml NS IVPB;  Fluorouracil 790 MG / 15.8 ml IVP;  Fluorouracil 4750 mg QS 97 ml 0.9% NaCl IV;  Fluorouracil 2660 MG QS 96 ml NS IVPB;  Fluorouracil 720 MG/ 14.4 ML IVP;  Fluorouracil 4370 mg QS 92 ml 0.9% NaCl IV;  Fluorouracil 3280 MG QS 92 ML 0.9% NaCl;  Fluorouracil 780 MG / 15.6 ML IVP;  Fluorouracil 4660 MG QS 97 ml 0.9% NaCl; Fluorouracil 3620 MG QS 100 ml NS CASS;  Fluorouracil 2370 MG QS 92 ML 0.9% NaCl;  Fluorouracil 800 MG / 16 ML IVP;  Fluorouracil 4800 MG QS 101 ml NS CADD;  Fluorouracil 4000 mg QS 92 ML 0.9% NaCl IV;  Fluorouracil 2480 MG QS 96 ML 0.9% NaCl;  Fluorouracil 688 MG / 13.76 ml IVP; Fluorouracil 4128 MG QS 1000 ML D5W IVPB;  Fluorouracil 6000 MG QS 250 ml NS CASS;  Fluorouracil 672 MG / 13.44 ML IVP;  Fluorouracil 4032 MG / 1000 ML D5W IVPB;  Fluorouracil 894 MG / 17.88 ml IVP;  Fluorouracil 400 MG / 50 ML NS IVPB;  Fluorouracil 840 MG / 16.8 ml IVP;  Fluorouracil 590 MG/ 11.8 ML IVP Fosaprepitant150 mg/150 ml NS IVPB Fluorouracil 560 MG / 11.2 ML IVP; Fluorouracil 3340 MG QS 92 ML 0.9% NaCl; Fluorouracil 3920 MG QS 92 ML 0.9% NaCl; Fluorouracil 3760 mg QS 100 ml NS CASS; Fluorouracil 4000 MG QS 92 ml 0.9% NaCl; Fluorouracil 3140 MG QS 240 ML NS PUMP; Fluorouracil 2400 MG QS 96 ML 0.9% NaCl; Fluorouracil 5000 MG QS 101 ml 0.9% NaCl; Fluorouracil 750 MG / 15 ML IVP; Fluorouracil 4500 mg QS 100 ml NS CASS; Fluorouracil 4100 mg QS 100 ml NS CASS; Fluorouracil 690 mg / 13.8 ml IVP; Fluorouracil 2400 MG QS 96 ML NS IV; Fluorouracil 812 MG/16.24 ML IVP; Fluorouracil 4872 MG QS 240 ML NS PUMP; Fluorouracil 4200 mg QS 100 ml NS CASS; Fluorouracil 1110 MG QS 96 ml NS IVPB; Fluorouracil 370 MG/ 50 ML NS; Fluorouracil 620 MG/ 12.4 ML Syringe IVP; Fluorouracil 3160 MG QS 92 ML 0.9% NaCl; Fluorouracil 1050 mg QS 92 ml NS IVPB; Fluorouracil 370 MG /100 ML NS IVPB; Fluorouracil 4080 MG QS  1000 ML NS IVPB; Fluorouracil 5 MG / 0.1 ML Syringe; Fluorouracil 5040 MG QS 101 ml NS CADD; Fluorouracil 4224 MG QS 100 ml NS CASS; Fluorouracil 700 MG / 14 ML IVP; Fluorouracil 3550 mg QS 92 ML 0.9% NaCl IV; Fluorouracil 760 MG / 15.2 ML IVP; Fluorouracil 4560 MG QS 240 ML NS PUMP; Fluorouracil 796 MG / 15.92 MLIVP; Fluorouracil 4776 MG QS 240 ML NS PUMP; Fluorouracil 930 MG QS 240 ML NS PUMP; Fluorouracil 730 MG / 14.6 ML IVP SYR; Fluorouracil 4400 MG QS 100 ml NS CADD; Fluorouracil 2430 MG QS 96 ml 0.9% NaCl; Fluorouracil 4728 MG QS 100 ml NS CASS; Fluorouracil 3550 MG QS 92 ML 0.9% NaCl; Fluorouracil 588 MG / 11.76 ML IVP; Fluorouracil 3528 MG QS 240 ML NS PUMP; Fluorouracil 2520 mg QS 96 ml NS IVPB; Fluorouracil 790 MG / 15.8 ml IVP; Fluorouracil 4750 mg QS 97 ml 0.9% NaCl IV; Fluorouracil 2660 MG QS 96 ml NS IVPB; Fluorouracil 720 MG/ 14.4 ML IVP; Fluorouracil 4370 mg QS 92 ml 0.9% NaCl IV; Fluorouracil 3280 MG QS 92 ML 0.9% NaCl; Fluorouracil 780 MG / 15.6 ML IVP; Fluorouracil 4660 MG QS 97 ml 0.9% NaCl; Fluorouracil 3620 MG QS 100 ml NS CASS; Fluorouracil 2370 MG QS 92 ML 0.9% NaCl; Fluorouracil 800 MG / 16 ML IVP; Fluorouracil 4800 MG QS 101 ml NS CADD; Fluorouracil 4000 mg QS 92 ML 0.9% NaCl IV; Fluorouracil 2480 MG QS 96 ML 0.9% NaCl; Fluorouracil 688 MG / 13.76 ml IVP; Fluorouracil 4128 MG QS 1000 ML D5W IVPB; Fluorouracil 6000 MG QS 250 ml NS CASS; Fluorouracil 672 MG / 13.44 ML IVP;  Fluorouracil 4032 MG / 1000 ML D5W IVPB; Fluorouracil 894 MG / 17.88 ml IVP; Fluorouracil 400 MG / 50 ML NS IVPB; Fluorouracil 840 MG / 16.8 ml IVP; Fluorouracil 590 MG/ 11.8 ML IVP                       Gazyva 100 MG IN 250 ML NS IVPB;  Gazyva 900 MG IN 250 ML NS IVPB Gemcitabine 1910 MG / 250 ML NS IVPB;  Gemcitabine 1140 MG / 250 ML NS 0.9% IVPB;  Gemcitabine 1290 MG /250 ML NS IVPB;  Gemcitabine 460 MG / 250 ML NS IVPB;  Gemcitabine 880 MG / 250 ML NS IVPB;  Gemcitabine 810 MG / 250 ML NS IVPB;  Gemcitabine 820 MG / 250 ML NS IVPB;  Gemcitabine 1748 MG / 250 ML NS IVPB;  Gemcitabine 890 MG /250 ML NS IVPB;  Gemcitabine 2000 MG /250 ML 0.9% NaCl IVPB;  Gemcitabine 660 MG / 250 ML NS IVPB;  Gemcitabine 1880 MG /250 ML NS IVPB;  Gemcitabine 1180 MG / 250 ML NS IVPB;  Gemcitabine 1400 MG / 250 ML NS IVPB; Gemcitabine 1300 MG / 250 ML NS IVPB;  Gemcitabine 1406 MG /250 ML NS IVPB;  Gemcitabine 1672 MG / 250 ML NS IVPB;  Gemcitabine 2050 MG / 250 ML NS IVPB;  Gemcitabine 1260 MG / 250 ML NS IVPB;  Gemcitabine 1710 MG / 250 ML NS IVPB;  Gemcitabine 1320 MG / 250 ML NS IVPB;  Gemcitabine 1200 MG /250 ML NS IVPB  Granisetron 1000 MCG / 50 ML NS  Herceptin 400 MG / 250 ML NS IVPB;  Herceptin 340 MG /250 ml 0.9% NaCl IVPB;  Herceptin 553 MG / 250 ml NS IVPB;  Herceptin 305 MG / 250 ml NS IVPB;  Herceptin 526 MG / 250 ML NS IVPB;  Herceptin 162 MG / 250 ML NS IVPB;  Herceptin 354 MG/ 250 ml 0.9% NaCl IVPB;  Herceptin 440 MG / 250 ML NS IVPB;  Herceptin 650 MG / 250 ML NS IVPB;  Herceptin 472 MG / 250 ML NS IVPB   Ifosfamide 9200 MG / 1 L NS IVPB with MESNA 9200 MG Infliximab  300 mg / 250 ml 0.9% NaCl IVPB,     Injectafer 720 MG in 100 ml NS IVPB;  Injectafer 210 MG in 100 ml NS IVPB Irinotecan 250 MG /500 ml D5W IVPB;  Irinotecan 110 MG /250 ML D5W IVPB;  Irinotecan 250 MG/250 ML NS IVPB;  Irinotecan 315 MG / 250 ML NS IVPB;  Irinotecan 155 MG / 500 ml D5W IVPB;  Irinotecan 75 MG / 250 ML NS IVPB;  Irinotecan 140 MG / 250 ML NS IVPB;  Irinotecan 317 MG /500 ML D5W IVPB;  Irinotecan 135 mg / 500 ml D5W IVPB;  Irinotecan 265 MG / 500 ML D5W IVPB;  Irinotecan 140 MG / 500 ml D5W IVPB;  Irinotecan 195 mg / 500 ml D5W IVPB;  Irinotecan 245 mg / 500 ml D5W IVPB;  Irinotecan 130 MG / 500 ML D5W IVPB Iron Sucrose 200 mg / 100 ML NS IVPB Leucovorin 560 MG / 250 ML NS IVPB;  Leucovorin 830 MG / 250 ml NS IVPB;  Leucovorin 300 MG / 50 ml D5W IVPB;  Leucovorin 840 MG / 250 ml NS IVPB;  Leucovorin 750 MG / 250 ml NS IVPB;  Leucovorin 690 MG / 250 ml NS IVPB;  Leucovorin 314 mg / 50 ml NS IVPB;  Leucovorin 620 MG / 250 ml D5W IVPB;  Leucovorin 420 MG / 50 ML D5W IVPB;  Leucovorin 700 MG / 250 ml D5W IVPB;  Leucovorin 592 mg / 250 ml D5W IVPB;  Leucovorin 760 mg / 250 ml D5W IVPB; Leucovorin 796 MG / 250 ml D5W IVPB;  Leucovorin 730 MG / 250 ml D5W IVPB;  Leucovorin 324 mg / 50 ml NS IVPB;  Leucovorin 590 MG / 250 ml D5W IVPB;  Leucovorin 336 MG / 50 ml NS IVPB;  Leucovorin 398 MG/ 250 ml D5W IVPB;  Leucovorin 354 MG / 50 ml NS IVPB;  Leucovorin 720 MG / 250 ml D5W IVPB;  Leucovorin 328 mg / 50 ml NS IVPB;  Leucovorin 776 MG / 250 ml D5W IVPB;  Leucovorin 339 MG / 250 ml D5W IVPB;  Leucovorin 800 mg / 250 ml D5W IVPB;  Leucovorin 330 MG / 50 ml D5W IVPB;  Leucovorin 330 MG / 50 ml NS IVPB;  Leucovorin 688 MG in 250 ML D5W IVPB;  Leucovorin 350 MG / 250 ml NS IVPB;  Leucovorin 672 MG / 250 ml D5W IVPB;  Leucovorin 588 mg / 250 ml D5W IVPB;  Leucovorin 812 MG / 250 ML D5W IVPB;  Leucovorin 300 MG / 100 ml NS IVPB Methotrexate 25 MG / 1 ML IM SYR;  Methotrexate 12 mg QS 5 ml PF 0.9% NaCl;  Methotrexate 98 MG / 3.92 ML IM SYR;  Methotrexate 55 MG / 2.2 ML IVP;  Methotrexate 59.5 MG / 2.38 ML IVP;  Methotrexate 12 mg QS 6 ml 0.9% NaCl;  Methotrexate 150 MG / 50 ML NS IVPB;  Methotrexate 112.5 MG/ 4.5 ML IM SYR Methylprednisolone 10 MG / 0.16 ML IVP Mitomycin 10 MG /20 ML IVP Syringe Nivolumab 480 MG / 100 ML NS IVPB;  Nivolumab 200 mg / 100 ML NS IVPB;  Nivolumab 165 mg / 100 ML NS IVPB;  Nivolumab 240 mg / 100 ML NS IVPB Ondansetron 8 MG / 50 ml NS IVPB Opdivo 200 mg /100 ML NS IVPB;  Opdivo 480 mg/100 ML NS IVPB Orencia 750 mg QS 100 ml 0.9% NaCl IVPB Oxaliplatin 145 MG /250 ML D5W IVPB;  Oxaliplatin 154 MG / 250 ML D5W IVPB;  Oxaliplatin 130 MG / 250 ML D5W IVPB;  Oxaliplatin 140 MG / 250 ml D5W IVPB;  Oxaliplatin 162 MG / 250 ML D5W IVPB;  Oxaliplatin 169 MG / 250 ML D5W IVPB;  Oxaliplatin 90 MG / 500 ML D5W IVPB;  Oxaliplatin 50 MG / 250 ML D5W IVPB;  Oxaliplatin 70 MG / 500 ML D5W IVPB;  Oxaliplatin 40 MG / 250 ML D5W IVPB;  Oxaliplatin 155 MG / 250 ML D5W IVPB;  Oxaliplatin 85 MG / 250 ML D5W IVPB; Oxaliplatin 146 MG / 250 ML D5W IVPB;  Oxaliplatin 246 MG / 500 ML D5W IVPB;  Oxaliplatin 143 MG / 250 ML D5W IVPB;  Oxaliplatin 65 MG / 500 ML D5W IVPB;  Oxaliplatin 80 MG / 500 ML D5W IVPB;   Oxaliplatin 100 MG / 250 ML D5W IVPB;  Oxaliplatin 150 MG / 250 ML D5W IVPB;  Oxaliplatin 125 MG / 250 ML D5W IVPB;  Oxaliplatin 170 MG / 250 ML D5W IVPB Paclitaxel 258 MG / 500 ML NS IVPB;  Paclitaxel 318 MG / 500 ML NS IVPB;  Paclitaxel 385 MG / 500 ML NS IVPB;  Paclitaxel 340 MG / 500 ML NS IVPB;  Paclitaxel 332 MG / 500 ML NS IVPB;  Paclitaxel 250 MG / 500 ML NS IVPB;  Paclitaxel 117 MG / 250 ML NaCl 0.9% IVPB; Paclitaxel 90 MG / 250 ML NS IVPB;  Paclitaxel 290 MG / 500 ML NS IVPB;  Paclitaxel 168 MG / 250 ML NS IVPB;  Paclitaxel  157 MG / 250 ML NS IVPB;  Paclitaxel 350 MG / 500 ML NS IVPB;  Paclitaxel 280 mg / 500 ML NS IVPB;  Paclitaxel 282 mg / 500 ML NS IVPB;  Paclitaxel 90 MG / 250 ML D5W IVPB;  Paclitaxel 255 MG / 500 ML NS IVPB;  Paclitaxel 100 MG / 250 ML NS IVPB;  Paclitaxel 80 MG / 250 ML D5W IVPB;  Paclitaxel 117 MG / 250 ML NS IVPB;  Paclitaxel 159 MG / 250 ML NS IVPB;  Paclitaxel 330 MG / 500 ML NS IVPB;  Paclitaxel 135 MG / 250 ML NS IVPB;  Paclitaxel 200 MG / 500 ML NS IVPB;  Paclitaxel 150 MG / 250 ML NS IVPB;  Paclitaxel 130 MG / 250 ML NS IVPB;  Paclitaxel 144 MG / 250 ML NS IVPB;  Paclitaxel 300 MG / 500 ML NS IVPB;  Paclitaxel 120 MG / 250 ML NS IVPB;  Paclitaxel 140 MG / 250 ML NS IVPB Paclitaxel Albumin 185 mg /100 ml NS IVPB;  Paclitaxel Albumin 160 MG / 100 ml NS IVPB;  Paclitaxel Albumin 145 MG / 100 ml NS IVPB; Paclitaxel Albumin 165 mg / 100 ml NS IVPB;  Paclitaxel Albumin 150 mg /100 ml NS IVPB   Paclitaxel Protein 175 MG/100 ML NS IVPB;  Paclitaxel Protein 190 MG/100 ML NS IVPB;  Paclitaxel Protein 355 MG/100 ML NS IVPB Pembrolizumab 200 MG / 100 ML NS IVPB Panitumumab 400 MG / 100 ml NS IVPB      Pemetrexed 910 MG QS 100 ML NS IVPB;  Pemetrexed 940 mg QS 100 ml NS IVPB;  Pemetrexed 1000 mg QS 100 ml 0.9% NaCl IVPB;  Pemetrexed 490 MG /100 ml NS IVPB; Pemetrexed 800 mg/ 100 ml NS IVPB Perjeta 420 MG/250 ml 0.9% NaCl IVPB Pertuzumab 840 MG/250 ml0.9% NaCl IVPB Preservative Free 0.9% NaCl 5 ML SYR     Ramucirumab 457 MG QS 250 ML NS IVPB;  Ramucirumab 1182 MG QS 250 ML NS IVPB Remicade 680 MG QS 250 ML 0.9% NaCl IVPB;  Remicade 270 MG QS 250 ML 0.9% NaCl IV;  Remicade 730 MG QS 250 ML 0.9% NaCl IVPB; Remicade 330 MG QS 250 ML 0.9% NaCl IVPB;  Remicade 740 MG IN 250 ML NS IVPB;  Remicade 650 MG / 250 ml 0.9% NaCl;  Remicade 1200 MG/250 ml 0.9% NaCl IVPB;  Remicade 800 MG/250 ml 0.9% NaCl IVPB; Remicade  600 MG / 250 ml 0.9% NaCl IVPB            Rituxan  728 MG QS 728 mL 0.9% NaCl IVPB;  Rituxan  560 MG / 306 ml 0.9% NaCl;  Rituxan 562 MG IN 562 ml 0.9% NaCl;  Rituxan  700 MG QS 700 mL 0.9% NaCl IVPB; Rituxan  1000 MG / 350 mL 0.9% NaCl IVPB; Rituxan  730 MG / 730 mL 0.9% NaCl IVPB;  Rituxan 1000 MG QS 1000 ml NS;  Rituxan 1000 MG QS 200 ml 0.9% NaCl;  Rituxan 500 MG / 300 ml 0.9% NaCl;  Rituxan  660 MG QS 660 ml 0.9% NaCl;  Rituxan  770 MG QS 770 mL 0.9% NaCl IVPB Rituximab 575 MG / 250 ml 0.9% NaCl IVPB;  Rituximab 675 MG / 250 ml 0.9% NaCl IVPB;  Rituximab 1000 MG / 1000 ml NS IVPB      Romiplostim 700 MCG/ 1.4 ML SQ SYR            Sodium Chloride 0.9% 1 LITER with Potassium Chloride 20 mEq, Mannitol 12.5 G, Magnesium Sulfate 2 G Soliris 1200 MG QS 240 ML NaCl0.9% IVPB;  Soliris 900 MG QS 180 ML NaCl 0.9% IVPB   Topotecan 1.24 MG / 100 ML NS IVPB         Trastuzumab 427 MG / 250 ml NS IVPB;  Trastuzumab 531 MG / 250 ML NS IVPB;  Trastuzumab 276 MG / 250 ML NS IVPB;  Trastuzumab 360 MG / 250 ML NS IVPB;  Trastuzumab 757 MG / 250 ML NS IVPB; Trastuzumab 450 MG / 250 ML NS IVPB;  Trastuzumab 120 MG / 250 ML NS IVPB;  Trastuzumab 164 MG / 250 ML NS IVPB;  Trastuzumab 444 MG / 250 ml NS IVPB;  Trastuzumab 634 MG / 250 ML NS IVPB;  Trastuzumab 330 MG / 250 ML NS IVPB;  Trastuzumab 781 MG / 250 ML NS IVPB;  Trastuzumab 376 mg / 250 ML NS IVPB;  Trastuzumab 114 MG / 250 ML NS IVPB;  Trastuzumab 266 MG / 250 ML NS IVPB;    Trastuzumab 323 MG / 250 ML NS IVPB                 Velcade 2.1 mg / 0.84 ml SQ Syringe;  Velcade 2.5 MG/ 1 ML SUB-Q Syringe;  Velcade 2.2 MG/ 0.88 ML SUB-Q Syringe;  Velcade 2.6 MG (1.04 ML) Sub Q Syringe;  Velcade 4 mg / 1.6 ml SQ Syringe;  Velcade 2.75 mg / 1.1 ml SQ Syringe;  Velcade 2.6 mg / 1.04 ml SQ Syringe; Velcade 1.7 mg / 0.68 ml SQ Syringe;  Velcade 3.5 mg / 1.4 ML SQ Syringe;  Velcade 2.2 mg / 0.88 ml SQ Syringe;  Velcade 2.33 MG/ 0.93 ML SUB-Q Syringe;  Velcade 2.4 MG/ 0.96 ML SUB-Q Syringe; Velcade 2.63 MG/ 1.052 ML SUB-Q Syringe              Vinblastine 10.9 MG / 100 ML D5W IVPB;  Vinblastine 10.8 MG / 100 ML D5W IVPB                  Vincristine 1 MG /50 ML NS IVPB;  Vincristine 1.2 MG /50 ML NaCl 0.9% IVPB;  Vincristine 1 MG / 1 ML IVP Syringe;  Vincristine 2 MG /100 ML D5W IVPB           Ferric Carboxymaltose 750mg/50ml NS IVPB CVS Health Glycerin Suppositories, 50-count box  Eczema Lotion Hydrocortisone 1% / Anti-Itch Lotion, 3.5 oz (99.2 g) CVS Therapeutic Menthol Gel, 8 FL OZ (227 g)  Children Glycerin Suppositories Laxative for ages 2 to 5. Package Size 25-count Adult Glycerin Suppositories, Package Size 25-count suppositories Adult Glycerin Suppositories, Package Size 50-count suppositories Adult Glycerin Suppositories, Package Size 100-count suppositories Hydrocortisone Cream with Aloe, Hydrocortisone 1% / Anti-Itch Cream with Aloe, 1 OZ (28 g) tube Hydrocortisone Cream with Aloe, Hydrocortisone 1% / Anti-Itch Cream with Aloe, 2 OZ (56 g) tube Hydrocortisone Cream, Hydrocortisone 1% / Anti-Itch Cream, 1 OZ (28 g) tube Hydrocortisone Cream, Hydrocortisone 1% / Anti-Itch Cream, 2 OZ (56 g) tube Soothe&Cool Protect Moisture Guard Skin Protectant, 3.5 oz. (99 g), tube CVS Health Glycerin Suppositories, 100- count box CRYO-273 Cold Pain Relieving Gel Roll-On 3 FL. OZ. (89 mL)  Cool Hot Ice Analgesic Gel, 8 oz (227 g)  Kool Comfort Cooling Pain Relief,  5% Menthol, Packaged in 3 OZ./85 g, 4 OZ/ 113 g, 32 OZ/ 907 g, 16 OZ/ 454 g, 128 OZ/ 3629 g Wonder Freeze Pain Releiving Gel with ILEX, Menthol 5%, packaged in 3 OZ /85 g, 4 OZ / 113 g, 16 OZ / 454 g  CRYO-273 Cold Pain Relieving Gel 128 FL. OZ.   Lisinopril and Hydrochlorothiazide Tablets USP, 10 mg/12.5 mg, 100 tablet bottle Nitrofurantoin Monohydrate/Macrycrystals Capsules, 100 mg, 100-count bottle Macrobid Urinary Tract Anitbacterial, 100 mg, 100-count bottle Aspirin and Extended-release Dipyridamole Capsules, 25 mg/200 mg, 20 capsules per carton (5 blister cards x 4 unit doses) Carbamazepine, Extended-Release Tablets, USP, 400 mg, 30 Tablets (3 blister cards x 10 unit doses)     FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  08/14/19 Ascorbic Acid 500 mg/ml (Non-Corn) Injection (PFV), 50 m per vial Ascorbic Acid 400 mg/ml (Non-Corn) Injection Solution, 65 mL per vial Ascorbic Acid 500 mg/ml (Non-Corn) Injection (Multi-dose Vial), 50 mL per vial Avastin, 25MG/ML Syringe 0.1 mL, 0.12 mL, 0.15 mL Buffered Lidocaine 1%+EPI 1:100,000 Injection Solution, 3ml and 30ml per Syringe Buffered Lidocaine HCl 1% Injection Solution (Pf), 10ml per Vial Buffered Lidocaine HCl 1% Injection Solution (Pf) Syringe, 0.5 ml per Vial Calcium Chloride 100mg/ml (PFV) Injection Solution, 10 ml per Vial Calcium Gluconate 5% Injection Solution (MDV), 20 ml per Vial Copper 0.4mg/ml (PVF) Injection Solution, 10 ml Per Vial Cyancobalamin 1200mcg/ml MDV Injection, 30 ml Per Vial Dexpanthenol 250mg/ml (Multi-dose) Injection Solution, 30ml per Vial Dextrose 50% Injection Solution (PF) Syringe, 50 ml per Syringe Dextrose 50% Injection Solution (PF) Vial, 50 ml per Vial Diazepam 5 Mg/ml Injection Solution (C-IV) Syringe, 2 ml per Syringe Dimercapto-Propanesulfonic 5% (Dmps)(PFV) Injection Sol, 5 ml per Vial Edetate Calcium Disodium 150mg/ml Injectable, 100 ml per Vial Edetate Disodium 30% Injectable, 100 ml per Vial Edetate Disodium 15% Injectable, 30 ml per Vial Edetate Disodium 15% Injectable, 100 ml per Vial Edetate Disodium150mg/ml PFV, 10 ml per Vial Ephedrine 5mg/ml (PF) Syringe, 5 ml per Syringe Epinephrine 4mg Added to D5w 5%, 250 ml per Bag Epinephrine 1:1000 Injection Solution (PF) Syringe, 1 ml per Syringe Fentanyl 0.05mg/ml Injection Sol (PF), 55ml per Syringe (C-II) Fentanyl 2mcg/ml Bupivacaine 0.125% In NaCl 0.9% Sry C-II, 50ml per Syringe (C-II)  Folic Acid 10mg/ml Injection Solution (Multi-dose), 5 ml per Vial Folic Acid 5mg/ml Injection Solution (Multi-dose), 10 ml per Vial Glutathione 200mg/ml (PFV) Injection Solution, 10 ml per Vial Glutathione 200mg/ml (Multi-dose) Injection Solution, 30 ml per Vial Hydrogen peroxide 3% Injectable PFV, 30 ml per Vial Hydromorphone 0.2mg/ml In NaCl 0.9% Syringe (C-Ii), 50 ml, 55 ml Hydroxocobalamin 1000 Mcg/ml (PFV), 10 ml per Vial Hydroxocobalamin 1000 Mcg/ml (Multi-dose), 30 ml per Vial Inositol/Choline B12:B6, 50/50/1/0.175 Mg/ml Injection Solution (Sulfa Free Lipostat), 30 ml per Vial Ketamine 50 Mg/ml (NPV) Injection Solution (C-Iii), 10 ml per Vial Ketamine 10 Mg/ml Injection Sol Syringe (C-Iii), 2 ml, 5 ml per Syringe Lidocaine HCl 1% Injection Solution (NPV), 20ml per Vial Lidocaine HCl 2% Injection Solution (NPV), 20ml per Vial Magnesium 200 mg/ml/ Calcium Gluc 6mg/ml/ Zinc 1mg/ml, 5ml per Vial Magnesium Chloride Hexahydrate (Multi-dose) 20% Injection Solution, 50 ml per Vial Magnesium Chloride Hexahydrate (PFV) 20% Injection Solution, 50 ml per Vial Manganese Sulfate Monohydrate (PFV) 0.1mg/ml Injection, 10 ml per Syringe Methylcobalamin 10mg/ml Injectable Solution (Multi-dose), 10 ml per Vial Methylcobalamin 1 Mg/ml (Multi-dose) Injectable Solution, 10 ml per Vial Methylcobalamin (PFV) 10 Mg/ml Injectable, 10 ml per Vial MIC (Methionine/Inositol/Choline Chloride) 25/50/50 Mg/ml Injection, 30 ml per Vial MIC B12 W/B6 (Lipostat Plus) 25/50/50/1/.175 Mg/ml, 30 ml per Vial Midazolam 1mg/ml In NaCl 0.9% Injection Sol Syringe (C-Iv), 10 ml per Syringe Midazolam 1mg/ml In NaCl 0.9% Injection Syringe C-Iv, 55 ml per Syringe Mitomycin 0.04% (PF) Ophthalmic Solution, 1ml per Syringe Molybdenum 0.025mg/ml Injection Solution, 10ml per Vial Morphine 1mg/ml In NaCl 0.9% 55ml Syringe (C-Ii), 55 ml per Vial Moxifloxacin 0.5% Ophthalmic Solution Syringe, 1 ml per Syringe Neostigmine Methyl Sulfate 1mg/ml Injection Sol Syringe, 5 ml per Syringe Niacinamide 100mg/ml, 10ml per Vial Ondansetron 2 Mg/ml Injection Solution (NPF), 20ml per Vial Ondansetron 2 Mg/ml Injection Solution (PFV), 2 ml per Vial Phenylephrine HCl 100 Mcg/ml In NaCl 0.9% Syringe, 10 ml per Syringe Pho-Tid-Chol 50mg/ Deoxycholic 42 Mg/ml Injection, 30 ml per Vial Potassium Chloride 15% (2meq/ml) Injection Solution, 30 ml per Vial Prednisolone 1%, Moxifloxacin 0.5% Ophthalmic Sol, 5ml per Dropper Bottle Procaine HCl 20 Mg/ml (Multi-dose) Injectable Solution, 30 ml per Vial Procaine HCl (PFV) 20 Mg/ml Injectable Solution, 30 ml per Vial  Procaine HCl 8% (PFV) Injectable, 10ml per Vial Pyridoxine (Multi-dose) 100mg/ml, 30ml per Vial Pyridoxine (PFV) 100mg/ml, 30ml per Vial Riboflavin 0.1% Ophthalmic Solution Syringe, 2 ML per Syringe Ropivicaine 0.2%, Injection Solution, 550 ml On-Q Pump RXQ Cain (Phenylep 1.5%/ Lido 1% Ophthalmic Sol (PF), 1 ml per Vial, .  Sodium Bicarbonate 8.4% (1 MEQ/ml) Injection Solution (PFV), 50 ml per Vial Lidocaine 0.75%/Epinephrine 0.025%/BSS 0.56ml Syringe, 1 ml per Syringe Sod-Phos (Phos 3mmol/ml-Sod 4meq/ml) PFV Injection Solution, 10 ml per Vial Sterile Water for Injection USP, [10, 30, Or 50 ML] per Vial Succinylcholine Chloride 20mg/ml Injection Solution, 10 ml per Vial Taurine 50 Mg/ml (Multi-Dose Vial) Injectable, 30 ml per Vial Thiamine HCl 100mg/ml (Multi-dose Vial) Injection, 10 ml per Vial Travasol 10% (Amino Acid) Injection Solution, 50 ml per Vial Turbo Caine 2.5 (Phen2.5/Cyclo1/ Trop1/Tetra 0.5), 0.4 ml per Syringe Turbo Drops (Phen 0.625%/Cyclo 0.25%/Trop 0.25%/Keto 0.125%) Ophthalmic Solution, 0.4 ml per Syringe Turbo Drops (Phen 10% / Cyclo 1%/ Trop 1%/ Keto 0.5%) Ophthalmic Solution, 5 ml per Dropper Bottle Turbo Drops (Phen 2.5% / Cyclo 1%/ Trop 1%/ Keto 0.5%) Ophthalmic Solution, 5 ml per Dropper Bottle Vitamin B Complex 100 (Multi-dose Vial), 30 ml per Vial Vitamin B Complex 100 (PFV), [2 Or 30 ml] per Vial Zinc Sulfate 1mg/ml Injection Solution (PFV), 10ml per Vial Zinc Sulfate 1mg/ml Injection Solution, 30ml per Vial Mometasone Furoate Cream USP, 0.1%, packaged in 15 gram and 45 gram tubes CVS Health Children's Allergy Relief Liquid Medication Diphenhydramine HCl 12.5 mg/5 mL Oral Solution, Antihistamine, Mixed Berry Flavor, 20 Single-Use Vials per Carton, 0.17 fl. oz. (5 mL) Each, 3.4 fl. oz. (100 mL)  DrKids Children's Allergy Relief Diphenhydramine HCl 12.5 mg/5 mL Antihistamine, Mixed berry Flavor, 20 Pre-measured Single-Use vials per Carton CVS Health Children's Nasal Saline Drops with Himalayan Salt Saline Nasal Moisturizer, 30 single-use vials per Carton,0.05 fl. oz. (1.5 mL) each 1.5 fl. oz. (45 mL) total   FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  08/07/19 Equate Night-time Sleep Aide (Diphenhydramine HCl), 50 mg, Alcohol Free, Berry Flavor, 12 Fl. Oz. (354 mL) Neomycin 3.5 mg/g / Polymyxin B10000 USP Units/g / Dexamethasone 1 mg/g Ophthalmic Ointment, 3.5 g tube Timolol-Latanoprost P-F (0.5/0.005%) ophthalmic drops, packaged in 5mL bottles Timolol- Dorzolamide- Latanoprost P-F (0.5/2.0/0.005%) ophthalmic drops, packaged in 5mL bottles Acetylcysteine 2% Otic Drop, 15 mL bottle Alprostadil 100 mcg/mL Injectable, 2.5 mL vial Dexamethasone Sodium Phosphate PF 24 mg/mL Injection, Refrigerate, Single Use Vial, 1 mL vial Gentamicin (GU) Irrigation 240 mg/500 mL Solution, 250 mL Container Tobramycin Irrigation 80 mg/1000 mL Solution, 1000 mL Container, Refrigerate, Nasal Papaverine/Phentolamine 30 mg/1 mg/mL Injectable, 2.5 mL Vial Papaverine/Phentolamine/Alprostadil 30 mg/0.2 mg/10 mcg/mL Injectable, 2.5 mL Vial Papaverine/Phentolamine/Alprostadil - 30 mg/1 mg/10 mcg/mL Injectable, 2.5 mL Vial Papaverine/Phentolamine/Alprostadil 30 mg/2 mg/30 mcg/mL Injectable, 2.5 mL Vial Papaverine/Phentolamine/Alprostadil 30 mg/2 mg/50 mcg/mL Injectable, 2.5 mL Vial Papaverine/Phentolamine/Alprostadil/Atropine 30 mg/2 mg/50 mcg/0.15 mg/mL Injectable, 2.5 mL Vial Divalproex Sodium Extended-Release Tablets, USP Tablets, 250 mg, 100 count-unit dose carton Doxycycline Hyclate Tablets, USP, 100 mg, 30 Tablets per carton (3 x 10 Unit Dose Blisters)     FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  07/31/2019  Gencontuss (Chlorpheniramine Maleate, 2mg; Dextromethorphan HBr, 10 mg; Phenylephrine HCl, 5 mg) in each 5 mL tsp, Cherry Flavor, N/A, 16 fl oz (474 mL) bottle Double Tussin DM (Dextromethorphan Hbr 20 mg, Guaifenesin 300 mg) in each 5ml teaspoon, 4 FL OZ (120 mL) bottle LidoAID (Lidocaine HCL 4%) portable pain-relieving Topical Analgesic Gel, 0.17 Oz (4 g) roll on bottle Lido E.R. (Lidocaine HCL 4%) Pain Relieving Topical Analgesic Cream, 4 oz (113 g) jar Tusslin (Dextromethorphan HBr, 28 mg; Guaifenesin, 388 mg; Phenylephrine HCl, 10 mg) in each 5 mL tsp, Grape Flavor, 16 Fl.oz. (474 mL) bottle Sorbugen NR (Dextromethorphan HBr, 15 mg; Glyceryl Guaiacolate (Guaifenesin), 150 mg) in each 7.5 mL 1 1/2 tsp), GRAPE FLAVOR, 16 Fl.oz. (473 mL) bottle Neogen-D (Dextromethorphan HBr, 30 mg; Guaifenesin, 200 mg; Phenylephrine HCl, 7.5 mg) in each 5 mL tsp, Raspberry Flavor, 16 fl oz (473 mL) bottle Diphenhydramine Oral Liquid Alcohol Free, 12.5 mg/5 mL, 4 fl oz (118 mL) Ritussin DM Children & Adults, N/A, 4 Fl. Oz. (118 mL) Gericare Diocto Liquid Docusate Sodium Stool Softener, 50 mg/5mL, 16 FL OZ (473 ml) Gericare Iron Supplement Elixir Ferrous Sulfate, 220 mg, 16 fl oz. (473 mL) Preferred Plus Pharmacy Iron Elixir Ferrous Sulfate, 220 mg, 16 fl oz. (473 mL) Ritussin DM Double Strength, 4 FL. OZ. (118 mL) Gericare Geri-Tussin DM, N/A, 16 FL OZ (473 mL) Preferred Plus Dioctyl Liquid Stool Softener (Docusate Sodium), 50mg/5mL, 16 FL. Oz. (1 PT.) 473 mL Temozolomide Capsules, 5 mg, 5, 14-count bottle Temozolomide Capsules, 20 mg, 5, 14-count bottle Temozolomide Capsules, 100 mg, 5, 14-count bottle Temozolomide Capsules, 140 mg, 5, 14-count bottle Temozolomide Capsules, 180 mg, 5, 14-count bottle Temozolomide Capsules, 250 mg, 5-count bottle   FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  07/24/2019 Fluorouracil Injection, 5 g / 100 mL (50 mg / mL), 100 mL fill in a 100 mL vial Milrinone Lactate Injection 200 mcg (0.2 mg)/mL* in 5% Dextrose Injection 40 mg/200 mL, 200 mL bag Milrinone Lactate Injection 200 mcg (0.2 mg)/mL* in 5% Dextrose Injection, 20 mg/100 mL, 100 mL bag Kogenate FS antihemophilic factor (recombinant), 2000 IU Drospirenone and Ethinyl Estradiol Tablets, 3 mg/ 0.02mg, 3x28 tablets   FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  07/17/2019 Losartan Potassium Tablets, 50 mg, 90 Count Bottles, 1000 Count Bottles Losartan Potassium Tablets, 100 mg, 90 Count Bottles Losartan Potassium 50 mg Tablet, 90 Tablets Losartan Potassium Tablet, 50 mg, 1000 Tablets Losartan Potassium and Hyrdochlorothiazide, Tablets, 50 mg/12.5 mg, 90 Tablets Losartan Potassium and Hydrochlorthiazide Tablets, 100 mg/12.5 mg, 90 Tablets Losartan Potassium and Hydrochlorthiazide Tablets, 100 mg/25 mg, 90 Tablets Losartan Potassium Tablets, 50 mg, 30 Count Bottle Losartan Potassium Tablets, 50 mg, 90 Count Bottle Losartan Potassium Tablets, 50 mg, 1000 Count Bottle Losartan Potassium Tablets, 100 mg, 90 Count Bottle Losartan Potassium Tablets, 50 mg, 100 Count Unit Dose Cartons Testosterone Cypionate 100 mg/ml Sesame Oil, Injectable, 12ml Vial Testosterone Cypionate 150 mg/ml Sesame Oil, Injectable, 12 ml Vial Testosterone Cypionate 200 mg/ml Sesame Oil, Injectable, 9 ml Vials, 12 ml Vials Testosterone Cypionate 200 mg/ml Ethyl Oleate, Injectable, 7.2 ml Vial, 9.6 ml Vial, 10.8ml Vial Testosterone Cypionate 100 mg/ml, Oil Injectable, 12 ml Vial Testosterone Cyp/Estradiol Cyp 50 mg/2.5 mg/ml, Injectable, 3ml Vial Hydroxyprogesterone Caproate 250 mg/ml Sesame Oil, Injectable, 5 ml Vial Prostaglandin 20 mcg/ml/Procaine 0.1%, Injectable, 2.5ml Vial, 10 ml Vial Hydroxocobalamin 10 mg/ml, Injectable, 30 ml Vial ActivEyes Nighttime Lub Eye, Ointment, 3.5 gm Altaire Altacaine, Solution, 15 ml ActivEyes Altachlore, Ointment, 3.5 gm ActivEyes Altachlore, Solution, 15 ml ActivEyes Altalube, Ointment, 3.5 gm Altaire Ciprofloxacin HCl Ophthalmic Solution 0.3%, 2.5 ml Altaire Ciprofloxacin HCl Ophthalmic Solution 0.3%, 5ml Altaire Ciprofloxacin HCl Ophthalmic Solution 0.3%, 10ml Altaire Diclofenac Sodium Solution 1%, 5ml Altaire Fluorescein Sodium with Proparacaine HCl, Ophthalmic Solution, 5ml Altaire Eye Wash, 15ml Altaire Eye Wash, 15ml Altaire Eye Wash, 4 Fl. Oz.  Altaire Goniotaire, 15 ml Altaire Homatropaire, 5 ml NanoTears HA PF Multi Dose Lubricant Gel Drops, 10 ml Nano Tears MO Clear Emollient Mineral Oil Lipids, 10 ml Nano Tears MXP Forte Clear Emollient Lubricant Gel Drops, 10 ml Nano Tears MXP Forte Clear Emollient Lubricant Gel Drops Twin, 2x10ml Nano Tears TF Clear Emollient Tear Film Replenishment Essential Lipids Preservative Free Multi-Dose, 7.5ml Nano Tears MXP Forte Clear Emollient Lubricant Gel Drops Preservative Free, 0.6ml x32 ct Nano Tears TF Clear Emollient Lubricant Gel Drops Preservative Free, 0.6ml x32 ct.  Nano Tears TF Clear Emollient Lubricant Gel Drops, 2x15 ml  Nano Tears TF Clear Emollient Lubricant Gel Drops, 15ml  Nano Tears XP Clear Emollient Lubricant Gel Drops twin pack, 2x10ml Nano Tears XP Clear Emollient Lubricant Gel Drops, 10ml  Altaire Ofloxacin 0.3% Ophthalmic Solution, 5ml ActivEyes Preservative Free Multi-Dose Lubricant Gel Drops Long Lasting PF, 7.5ml  ActivEyes Preservative Free Multi-Dose Lubricant Drops Sensitive PF, 7.5ml ActivEyes Lubricant Eye Ointment Preservative Free, 3.5 gm Natural Ophthalmics Ortho-K Thick Comfort Gel, 15 mL Natural Ophthalmics Women's Tear Stimulation Dry Eye Drops, 15 mL Natural Ophthalmics Ortho-K Thin Eye Drops, 15 mL Natural Ophthalmics Tear Stimulation Forte Dry Eye Drops, 15 mL Natural Ophthalmics Cataract Eye Drops with Cineraria, 15 mL Natural Ophthalmics Allergy Desensitization Eye Drops, 15 mL TRP/ TARGET up & up intensive relief lubricating eye drop, 10 mL TRP Blur Relief, 15 mL TRP Pink Eye Relief, 4 g Ocusoft Homatropine Hydrobromide Ophthalmic Solution 5%, 5 mL Ocusoft Tetcaine Hydrochloride Ophthalmic Solution USP, 0. 5%, 15 mL Ocusoft Goniosoft Hypromellose 2.5% Ophthalmic Demulcent Solution, 15 mL Ocusoft Tetravisc Forte, 0.6 mL x 12 pcs Ocusoft Tetravisc Forte, 5 mL Ocusoft Tetravisc, 0.6 mL x 12 pcs Ocusoft Tetravisc, 5 mL Ocusoft Flucaine, 5 mL Ocusoft Eye Wash, 1fl oz Ocusoft Eye Wash, 4 fl oz Ocusoft Tears Again Lubricant Eye Drops, 15 mL Ocusoft Tears Again Lubricant Eye Drops, 30mL Ocusoft Tears Again Lubricant Eye Ointment Nighttime Relief, 3.5g Ocusoft retaine NaCl Ophthalmic Ointment, 3.5g Ocusoft retaine NaCl Ophthalmic Solution, 15mL Accutome Accu-WASH, 4 FL. OZ. FreshKote Lubricant Eye Drops, 15 mL Grandall Colirio Ojo De Aguila Eye Drops, 15 mL Grandall Colirio Oftal-Mycin Redness Relief Eye Drops, 15mL Grandall Oftal-Mycin Ophthalmic Ointment, 3.5 g Clear Eyes Redness Relief, 15 mL Clear Eyes Redness Relief, 30 mL Clear Eyes Redness Relief (Handy Pocket Pal) 0.2 FL. Oz. Clear Eyes Redness Relief (Little Drug) 0.2 FL. Oz. Clear Eyes Redness Relief (Select Corp) 0.2 FL. Oz. Methylcobalamin 1 mg/ml, Injectable, 8 ml Vial Methylcobalamin 10 mg/ml, Injectable, 5.4 ml Vial Pap/Phen/Pge1 22 mg/0.8mg/8mcg/ml, Injectable, 5ml Vial Pap/Phen/Pge1 30 mg/2mg/20mcg/ml, Injectable, 10ml Vial Pap/Phen/Pge1 30 mg/0.83mg/10mcg/ml, Injectable, 5 ml Pap/Phen/Pge1 18 Mg/0.6mg/5.88mcg/ml, Injectable, 5 ml Vial Chorionic Gonadotropin 2,000u/ml PF, Injectable, 8 ml Vial Glutathione 100 mg/ml, Inhalation Solution, 45 ml Vial Serum Tears 20% Eye Drops PF Solution, 15 Ea, 15 ml Vials, 12 Ea Anastrozole Tablets 1 mg, 30-Count Bottles, 1000-Count Bottles   FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts    07/10/2019 Equate Support Advanced Lubricant Gel Drops Multi Dose Preservative Free 7.5 mL Neo-Polycin HC (Neomycin and Polymixin B and Bacitracin Zinc and Hydrocortisone Acetate) 3.5 gm Bacitracin Ophthalmic Ointment 3.5 gm Equate Comfort Gel Lubricant Eye Gel Twin Pack 2 x 15 mL Equate Eye Allergy Relief Drops 15 mL Equate Night & Day Restore Tears Lubricant Eye Pack 3.5g and 15mL Equate Restore PM Nighttime Lubricant Eye Ointment 3.5 gram Equate Restore Tears Lubricant Eye Drops Twin Pack 2 x 15 mL Equate Sterile Lubricant Stye Ointment 3.5 gram Equate Support Advanced Lubricating Eye Drops Dose Preservative Free 25 count (0.6 mL fill) Equate Support Advanced Twin Pack 2 x 15 mL Equate Support Moisture Lubricant Eye Drops 10 mL Lubricant Eye Drops Moisturizing Twin Pack 2 x 15 mL Lubricant Eye Drops Moisturizing 15 mL Lubricant Eye Ointment PF Soothing 3.5 gram Neomycin and Polymixin B and Bacitracin Zinc Ophthalmic Ointment 3.5 gm Neo-Poly Dex (Neomycin and Polymixin B and Dexamethasone) 3.5 gm Polycin (Polymixin B and Bacitracin Zinc) 3.5 gm Puralube Ophthalmic Ointment 1 gm Puralube Ophthalmic Ointment 3.5 gm Sodium Chloride Ophthalmic Ointment, 5% Hypertonicity Eye Ointment 3.5 gram Sodium Chloride Ophthalmic Solution, 5% Hypertonicity Eye Drops 15 mL Sulfacetamide Sodium Ophthalmic Ointment 3.5 gm Support Harmony Lubricant Eye Drops 10 mL      FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  07/03/2019 Fluorouracil Injection, 5g/100mL (50mg/mL), 100 mL vial Pramipexole Dihydrochloride Tablets, 0.125 mg, 30 Tablets (6 tablets per blister card) Pramipexole Dihydrochloride Tablets, 0.25 mg, 100 Tablets (10 x 10) Pramipexole Dihydrochloride Tablets, 0.5 mg, 30 Tablets (6 tablets per blister card) Pramipexole Dihydrochloride Tablets, 1.0 mg, 30 Tablets (6 tablets per blister card) Atropine Sulfate Preservative-Free Injection, 0.8 mg/2 mL (0.4 mg/mL), 2mL Single Dose Syringe Brilliant Blue Ophthalmic Preservative-Free Injection, 0.5mg/mL (0.05%), 1 mL SDV Chlorpromazine HCL Injection, *Contains Sulfites*, 25mg/mL, 1mL in a 5mL Sterile SDV Dexamethasone Sodium Phosphate Preservative-Free Sterile Solution for Injection, 24mg/mL, 1mL  Sterile Single-Use Syringe Droperidol Injectable Sterile Solution, 0.625mg/mL, 1mL in a 3mL Sterile Single-Use Syringe Isoproterenol HCL in D5W (Sterile to Sterile), 200mcg/50mL (4mcg/mL), 50mL Sterile Single-Dose Bag Isoproterenol HCL in D5W (Non Sterile to Sterile), 200mcg/50mL (4mcg/mL), 50mL Sterile Single-Dose Bag Isoproterenol HCL in D5W, 500mcg/50mL (10mcg/mL), 50mL Sterile Single-Dose Bag Lidocaine 0.5%/Phenylephrine 0.75% Preservative-Free Injection, n/a, 1mL Sterile SDV Mitomycin Preservative Free Irrigation, 40mg/10mL (4mg/mL), 10mL SDV Naloxone HCL Preserved Injection, 500mg/50mL (10mg/mL), 50mL Sterile MDV Neostigmine Methylsulfate, 5mg/5mL (1mg/mL), 5mL Single Dose Syringe Orphenadrine Citrate Sterile Injectable Solution *Contains Sulfites*, 30mg/mL, 1mL Sterile Single-Use  Syringe Phenylephrine HCL Preservative-Free Injection in 0.9% Sodium Chloride, 1000mcg/10mL (100mgc/mL), *Contains Sulfites*, n/a, 10mL Single-Dose Syringe Riboflavin 5-Phosphate Sodium Ophthalmic Solution, 19.05mg/3mL (6.35 mg/mL), 3 mL Dropper Bottle Sodium Bicarbonate Injection, 8.4% 50 mEq/50mL (84mg/mL) (1mEq/mL), 50mL Sterile SDV Succinylcholine Chloride, 100mg/5mL (20mg/mL), 5mL Sterile Single-Use Syringe Succinylcholine Chloride, 200mg/10mL (20mg/mL), 10mL Sterile Single Dose Syringe Acetaminophen Children's Liquid, 160 mg/5 mL, 4 oz bottle Diphenhydramine HCL Liquid, 12.5 mg/5 mL, 4 oz bottle     FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  06/26/2019  Anastrozole Tablets, 1mg, 30-count unit dose blisters per carton Allergy Relief D, Fexofenadine HCl 60 mg/ Pseudoephedrine HCl 120 mg, Extended Release Tablet, 30-count box  Allergy Relief D, Fexofenadine HCl 60 mg/ Pseudoephedrine HCl 120 mg, Extended Release Tablet, 20-count box Wal-Fex D Fexofenadine HCl 60 mg/ Pseudoephedrine HCl 120 mg/ Extended-Release Tablets, 30-count box Wal-Fex D Fexofenadine HCl 60 mg/ Pseudoephedrine HCl 120 mg, Extended-Release Tablets, 20-count box Robafen DM, Dextromethorphan HBr, USP 10mg, /Guaifenesin, USP 100mg, 118mL (4oz) bottle Cetirizine HCL Oral Solution 1 mg/ml, Children's Allergy, Antihistamine, Dye Free, Grape Flavor, 5mg/5mL, 4 FL. oz. Bottle Cetirizine Oral Solution 1 mg/mL, Children's Allergy, Antihistamine, Dye Free, Grape Flavor, 4 FL. oz. Bottle Cetirizine Oral Solution 1 mg/ml, Dye Free, Grape Flavor, 4 FL. oz. (118 mL) Bottle   FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  06/19/2019 Risperidone Oral Solution, 1 mg/ml, 30 ml Bottle Children's Acetaminophen Liquid, Cherry Flavor, 160 mg Per 5 ml, 4 FL. Oz. (118 ml) Bottle Allergy Liquid Antihistamine, Diphenhydramine HCl USP, Alcohol Free, 12.5 mg/5 ml, 4 FL. Oz. (118 ml) Bottle Children's MAPAP Acetaminophen Liquid, Cherry Flavored, 160 mg Per 5 ml, 4 FL. Oz. (118 ml) Bottle, One Pint (473 ml) Bottle Robafen Cough Formula Expectorant Guaifenesin USP 200 mg in Each 10 ml, 4 Fl. Oz. (118 ml) Bottle, One Pint (473 ml) Bottle  Robafen AC Oral Solution (Guaifenesin and Codeine Phosphate Oral Solution, USP) 100 mg/10 mg Per 5 ml, One Pint (473 ml) Bottle Robafen DM Syrup (Dextromethorphan HBr, USP 20 mg/10 ml And Guaifenesin, USP 200 mg/10 ml), 4 oz. Bottle, 8 Oz. Bottle, 16 Oz. Bottle Banophen Oral Solution, Sugar Free, Alcohol Free, Cherry Flavor, (Diphenhydramine HCl, USP) Each Teaspoonful Contains Diphenhydramine Hydrochloride, USP 12.5 mg, 4 Fl. Oz. (118 ml) Bottle, One Pint (473 ml) Bottle Pseudoephedrine Oral Solution, 30 Mg in Each Teaspoonful, Nasal Decongestant, One Pint (473 ml) Bottle Nasal Decongestant Spray Regular, Oxymetazoline HCl, 0.05%, 0.5 FL. Oz. (15 ml) Bottle 1 FL. Oz. (30 ml) Bottle Robafen DM Cough Sugar-Free Clear Cough Expectorant (Dextromethorphan HBr, USP 20 mg), Expectorant (Guaifenesin, USP 200 mg In Each 2 teaspoonfuls (10ml)), 4 Fl. Oz. (118 ml) Bottle Pedia Relief Cough-Cold Oral Solution, Alcohol Free, (Chlorpheniramine Maleate, USP 2 mg; Dextromethorphan HBr, USP 10 mg; Pseudoephedrine HCl, USP 30 mg In Each 2 Tsp (10 ml)), 4 Fl. Oz. (118 ml) Bottle Biscolax Laxative (Bisacodyl, USP 10 mg), 12 Suppositories Per Carton, 100 Suppositories Per Carton Cyproheptadine Hydrochloride Syrup Oral Solution, USP, 2mg/5ml, 473 ml (16 FL. Oz.) Bottle Hyoscyamine Oral Drops, 0.125 mg/ml, 15 ml Bottle (0.5 FL. Oz.) Hyoscyamine Sulfate Elixir, 0.125 mg Per 5 ml, 473 ml (16 Oz.) Bottle Cetirizine HCL Oral Solution, 1mg/ml, 4 Oz - BULK Acetic Acid Otic Solution, 2%, 15 ml Bottle Guaifenesin AC Cough Syrup (Guaifenesin and Codeine Phosphate Oral Solution, USP) 100 mg/10 mg Per 5 ml, One Pint (473 ml) Bottle Guaifenesin DAC Oral Solution, Sugar Free, (Guaifenesin, Pseudoephedrine HCl And Codeine Phosphate Oral Solution, USP), Expectorant, Nasal Decongestant, Cough Suppressant, 100 mg/30 mg/10 mg Per 5 ml, One Pint (473 ml) Bottle Phenobarbital Oral Solution, USP, 20 mg Per 5 ml, One Pint (473 ml) Bottle Pain & Fever Oral Solution (Acetaminophen 160 mg/5 ml), Sugar Free, Aspirin & Alcohol Free, Cherry Flavored, 4 Fl. Oz. Bottle, One Pint (473 ml) Bottle Kid Kare Childrens Cough/Cold Liquid, Cherry Flavored, Alcohol Free, (Chlorpheniramine Maleate, USP  2 mg, Dextromethorphan HBr, USP 10 mg, Pseudoephedrine HCl, USP 30 mg In Each 2 Tsp (10ml)), 4 Fl. Oz. Bottle Cough Syrup (Guaifenesin Syrup, USP) 200 mg/10 ml, Alcohol Free Non-Narcotic Expectorant, One Pint (473 ml) Oz. Bottle Extra Action Cough Syrup (Guaifenesin and Dextromethorphan HBr Syrup) 100 mg/10 mg Per 5 ml, 4 FL. Oz. (118 ml) Bottle, One Pint (473 ml) Bottle Diphenhist Oral Solution (Diphenhydramine HCl, USP), 12.5 mg/5 ml, 4 FL. Oz. (118 ml) Bottle, One Pint (473 ml) Bottle Nasal Decongestant Liquid, Pseudoephedrine HCl, 30 mg in each teaspoonful, 4 Fl. Oz. (118 ml) Bottle Lactulose Solution, 10 G/15 ml, 16 FL. Oz., 32 FL. Oz. Lactulose Solution, 10 G/15 ml, 16 FL. Oz. Bottle Memantine Hydrochloride Oral Solution, 2 mg/ml, 12 Oz. Bottle Memantine Hydrochloride Oral Solution, 2 mg/ml, 13 Oz. Bottle Hydrocortisone Acetate Suppositories, 25 mg, 12 Adult Suppositories Per Carton, 24 Adult Suppositories Per Carton Laxative Suppositories (Bisacodyl USP, 10 mg), 12 Suppositories Per Carton, 100 Suppositories Per Carton Hemorrhoidal Suppositories (Phenylephrine HCl 0.25%; Hard Fat 88.7%), 12 Rectal Suppositories Per Carton Anu-Med Brand of Hemorrhoidal Suppositories (Phenylephrine HCl 0.25%; Hard Fat 88.7%), 12 Suppositories Per Carton Cetirizine Hydrochloride Oral Solution, 1 mg/ml, 120 ml Bottle Cetirizine Hydrochloride Oral Solution, 1mg/ml, 120 ml Bottle Risperidone Oral Solution, 1 mg/ml, 30 ml Bottle Hydrocodone Bitartrate And Homatropine Methylbromide Oral Solution, 5 mg/1.5 mg Per 5 ml, 16 FL. Oz. (473 ml) Bottle Hydrocodone Bitartrate And Homatropine Methylbromide Oral Solution, 5 mg/1.5 mg Per 5 ml, 16 FL. Oz. (473 ml) Bottle Bisacodyl Suppositories  Bacteriostatic Water for Injection, 10 ml Vials B-Complex (Thiamine 100mg, Riboflavin 2mg, Niacinamide 100 Mg, Pyridoxine 2mg, Depanthenol 5mg), 10 ml Vials Human Chorionic Gonadotropin, 10,000 IU, Vials Human Chorionic Gonadotropin, 5,000 IU, Vials Human Chorionic Gonadotropin, 12,000 IU, Vials  Ipamorelin Acetate, 9 mg/9ml , Injectable Vials  Lipo MIC-12 (Methylcobalamin, USP 1mg, Methionine USP 15mg, Inositol, FCC 50mg, Choline Chloride, FCC 100 Mg), 10 ml Injectable Vials Nandrolone Decanoate, 200 mg/ml, 10 ml Vials Sermorelin/Ipamorelin, 18 mg/15 mg, 10 ml Vials Sermorelin/GHRP, 2 9 mg/9 mg, Vials  Sermorelin/GHRP, 2 9 mg/6 mg, Vials Sermorelin/GHRP, 2 & 6 (3-3-3 mg), Vials  Sermorelin/GHRP, 2 &6 (9-9-9-mg), Vials  Sermorelin/GHRP, 2 &6 (9-9-9 mg), Vials  Testosterone, 200 mg/ml, 30 ml Vials  Testosterone Cyp/Pro, 95/5%, 10 ml Vials Testosterone Cypionate, 200 Mg/ml, 5 ml Vials, 10 ml Vials  Trimix 30mg/1 mg/10mcg/ml (30 mg Papaverine, 1mg Phentolamine Mesylate, 30 mcg Alprostadil), 5 ml Vials  ZYFLO CR (Zileuton) Extended-Release Tablets, 600 mg, 120-Count Bottles Zileuton Extended-Release Tablets, 600 mg, 120-Count Bottles Estradiol Vaginal Inserts, 10 mcg, Packaged in Box Of 8 Vaginal Inserts (With Disposable Applicators)  Heparin Sodium 25,000 USP Units Per 250 ml (100 USP Units Per ml) In 5% Dextrose Injection, 250 ml EXCEL Container Bag   FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  06/12/2019 Losartan Potassium, 50 mg, 30, 90, 1000-count bottles, Tablets Losartan Potassium, 100 mg, 90-count bottles, Tablets   FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  06/04/2019  Bevacizumab, 2.5 mg/0.1 mL, packaged in a Prefilled Syringe, Injection Cefdinir for Oral Suspension, 250mg/5mL, 60 mL bottle, Powder for oral suspension   FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  05/29/2019 Articaine Dental, Articane hydrochloride 4% and epinephrine 1:100,000, n/a, 50 cartridges. 1.7 mL each, Tablets Losartan Potassium, 25 mg, 90-count bottles, Film Coated Tablets Losartan Potassium, 50 mg, 90, 1000-count bottles, Film Coated Tablets Losartan Potassium, 100 mg, 90, 1000-count bottles, Film Coated Tablets Losartan Potassium, 25 mg, 30, 90, 1000-count bottles, Tablets Losartan Potassium, 100 mg, 90, 1000-count bottles, Tablets   FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  05/22/2019 Losartan Potassium Tablets, 50 mg, 30, 90-count bottles   FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  05/15/2019 Promacta oral suspension, 12.5 mg, Bottle Fentanyl Transdermal System, 12 mcg/h, five (12 mcg/h) systems per carton Acyclovir Tablets, 400 mg, 100 count bottles Carvedilol Tablets, 6.25 mg, 500 count bottles Mycophenolate Mofetil for Injection, 500 mg, 4 Single Dose Vials     FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  05/08/2019 Mycophenolate Mofetil, 500 mg, 1 Vial Injection Losartan Potassium, 25 mg, 90-count bottle, Tablets Losartan Potassium, 50 mg, 90, 1000-count bottle, Tablets Losartan Potassium, 100 mg, 90, 1000-count bottle, Tablets BPlex (methylcobalamin 1000 mcg/ml pyridoxal 5 phosphate 20mg/ml dexpanthenol 250mg/ml), 10 ml multidose vial, Compounded Injectable BPlex (methylcobalamin 1000 mcg/ml pyridoxal 5 phosphate 20mg/ml dexpanthenol 250mg/ml) , 10 ml multidose vial, Compounded Injectable Glutathione, 200mg/ml, 10 ml and 12 ml multidose vial, Compounded Injectable HCG (chorionic gonadotropin 1000 IU/ml pep 25 mg/ml), 5 mL multidose vial, compounded injectable Lipoplex (methionine 25 mg/ml inositol 50 mg/ml choline chloride 50 mg/ml hydroxocobalamin 500 mc/ml dexpanthenol 50 mg/ml pyridoxine HCl 50 mg/ml), 10 ml multidose vial, Compounded Injectable Test D (testosterone cypionate 200mg/ml Vitamin D3 5,000IU/ml), 5 ml multidose vial, Compounded Injectable Test D (testosterone cypionate 200mg/ml Vitamin D3 5,000IU/ml), 5 ml multidose vial, Compounded Injectable Test PROCYP (testosterone cypionate 200mg/ml testosterone propionate 20mg/ml), 5 ml multidose vial, Compounded Injectable Trimix HIGH (Papaverine HCl 30 mg/mL Phentolamine Mesylate 2 mg/mL Alprostadil 20 mcg/mL), 2 mL multidose vial, Compounded Injectable TriMix MEDIUM (Papaverine HCL 21 mg/mL Phentolamine Mesylate 0.7 mg/mL Alprostadil 7 mcg/mL), 2 mL multidose, Compounded Injectable Losartan Potassium, 25 mg, 90, 1000 count bottle, Tablets Losartan Potassium, 50 mg, 90, 1000 count bottle, Tablets Losartan Potassium, 100 mg, 90, 1000 count bottle, Tablets Losartan Potassium and Hydrochlorothiazide, 50mg/12.5mg, 30, 90, 1000 count bottle, Tablets Losartan Potassium and Hydrochlorothiazide, 100mg/12.5mg, 90, 1000 count bottle, Tablets Losartan Potassium and Hydrochlorothiazide, 100mg/25mg, 30, 90, 1000 count bottle, Tablets Bevacizumab, 1.25 mg/0.05 mL 31G MJ Syringe, Intravitreal Injection Losartan Potassium, 50 mg, 50 tablets (5x10) Unit Dose, Tablets Losartan Potassium, 25 mg, 50 tablets (5x10) Unit Dose, Tablets Losartan Potassium, 50 mg, 30 tablet bottles, Tablets Hydromorphone 20 mg/100 mL Injectable Solution, Hydromorphone HCl 20 mg 0.9% Sodium Chloride 100 mL, Sterile single use bag. Compounded Injectable   FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  05/01/2019 Dexmedetomidine, 400 mcg in NS 100 mL, bag Clindamycin, 900 mg in NS 50 mL, bag, Mixed bag Diltiazem, 250 mg in NS 250 mL, bag, Mixed bag Labetalol, 20 mg/4 mL, 20 mg in 4 mL syringe, Syringe Magnesium Sulfate, 1 GM in NS 50 mL, bag, Mixed bag Magnesium Sulfate, 2 GM in NS 50 mL, bag, Mixed bag Magnesium Sulfate, 4 GM in NS 50 mL, bag, Mixed bag Magnesium Sulfate, 6 GM in NS 50 mL, bag, Mixed bag NICARdipine, 25 mg in NS 250 mL, EXCEL bag, Mixed bag Norepinephrine, 16 mg in NS 250 mL, bag, Mixed bag Oxytocin, 30 units in NS 500 mL, bag, Mixed bag Alteplase, 1 mg/mL 1 mL, 10 mL syringe, Syringe Lidocaine Buffered with J-Tip 0.25 mL, 1 mL syringe, Syringe Lidocaine 1% - Sodium Bicarb 8.4% 10:1, 10 mL syringe, Syringe Lidocaine 1% - Sodium Bicarbonate 8.4% 1:1, 1 mL syringe, Syringe CeFAZolin, 1 GM in NS 100 mL bag, 100 mg/mL (10 mL) syringe, Syringe CeFAZolin 2 GM in NS 100 mL bag, 100 mg/mL (20 mL) syringe, Syringe CeFAZolin, 3 gm, 100 mg/mL 30 mL syringe, Syringe CefTRIAXone, 1 GM, 100 mg/mL 10 mL syringe, Syringe Chlorothiazide, 100 mg, 3.57 mL syringe, Syringe Heparin Pork, 30,000 Units in NS 1000 mL, bag, Mixed bag Phenylephrine, 0.8 mg/10 mL NS (0.08 mg/mL), (80 mcg/mL) syringe, Syringe Phenylephrine, 20 mg NS 250 mL, bag, Mixed bag Phenylephrine, 40 mg in 0.9% Sodium Chloride 250 mL bag, 160 mcg/mL  Sodium Bicarbonate, 150 mEq in D5W 1000 mL, bags, Mixed bag Sodium Citrate 4% Flush Syringe, 40 mg/mL, 3 mL syringe, Syringe Vancomycin, 1000 mg in NS 250 mL, bag, Mixed bag Vancomycin, 1250 mg in NS 250 mL, bag, Mixed bag Vancomycin, 1500 mg in NS 250 mL, bag, Mixed bag Vancomycin, 1750 mg in 0.9% Sodium Chloride 500 mL, bag, Mixed bag Vancomycin, 2000 mg in 0.9% Sodium Chloride 500 mL, bag, Mixed bag DelNido Cardioplegia (Normosol-R pH 7.4 or Plasma-Lyte A pH 7.4 1000 mL bag) Mannitol 20%-16.3 mL, Potassium Chloride 2 meq/mL-13 mL, Sodium Bicarbonate 8.4%-Lidocaine 1%-1:1 Dilution-26 mL, Magnesium Sulfate 500 mg/mL-4 mL, Cardiac Perfusion Only - Not for IV Use Losartan Potassium Tablets, 25 mg, 30. 90, 1000 count bottle, Tablets Losartan Potassium Tablets, 100 mg, 90, 1000 count bottle, Tablets Bevacizumab 31G Injectable, 1.25mg/0.05mL Injectable Ketorolac Tromethamine Injection, 60 mg/2 ml, 2 ml, Injection   FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  04/24/2019 MSM, Eye Drops, 15%, 30ml, Eye Drops   Dry Eye, Eye Drops, Active Ingredients: OptiMSM, Glycerin USP, Hyaluronic Acid, Polyethylene Glycon, n/a, 15ml, Eye Drops   Red Eye, Eye Drops, Active Ingredients: OptiMSM, Glycerin USP, Hyaluronic Acid, Naphazolene Chloride, n/a, 15ml, Eye Drops   Dr. Berne's MSM DROPS, 15%, 30ml, Solution   Testosterone Cypionate Injection, 2000 mg/10 mL (200 mg/mL), 10 mL Vial, intramuscular   Testosterone Cypionate Injection, 200 mg/mL, 1 mL Vial, intramuscular   Testosterone Cypionate Injection, 1000 mg/10 mL (100 mg/mL), 10 mL Vial, intramuscular   Acetylcysteine Ophthalmic Eye Drop, 10%, 2 mL droptainer, Compounded eye drops   Atropine Eye Drops, 0.01%, 1 mL and 2 mL Dropper, Compounded eye drops   Amphotericin B Eye Drops, 0.15%, 2 mL Droppers, Compounded eye drops   Vancomycin Inhalation, 125 mg/3mL, 3 mL Vial, Compounded Inhalation   Dexamethasone Injection, 24 mg/mL, 10 mL Vial, Compounded Injectable   DMSO 50% 60 mL/Heparin 1 mL/ Sodium Bicarbonate 60 mL/ Solu-Cortef 100 mg, 41 mL syringe, Compounded Injectable   Estradiol Cypionate, 10 mg/mL, 5 mL Vial, Compounded Injectable   Gentamicin 120 mg/250 mL 0.9% Sodium Chloride for Irrigation, , 30 mL Syringe, Compounded Irrigation   Gentamicin L Irrigation, 250 mg/1000 m, 1000 mL, Compounded Irrigation   HCG Injection, 1,000 U/mL, 30 mL, Compounded Injectable   HCG, 11,000 Units, , Compounded Injectable   HCG 20 Day Injection, 2625 Units/4 mL, Compounded Injectable   HCG 23 Day, 2876 Units/4.6 mL Vial, Compounded Injectable   HCG 30 Day, 3750 Units/6 mL, 10 mL Vial, Compounded Injectable   HCG 20 Day Extra Strength, 3500 Units/4 mL, 10 mL Vial, Compounded Injectable   HCG, 20,000 units/vial, Compounded Injectable   HCG 23 Day Injection Extra Strength, vials, Compounded Injectable   HCG, 4,100 Units/vial Injection, Compounded Injectable   HCG 40 Day Injection Extra Strength, vials, Compounded Injectable   Heparin 20,000 U/Lidocaine 2% 10 mL/Sodium Bicarbonate 8.4% 10 mL/Sterile Water 5 mL, 27 mL Syringe, Compounded Injectable   Heparin 10 mL/ Marcain 0.25% 20 mL/Sodium Bicarbonate 8.4%-40 mL/ Normal Saline 5 mL, 60 mL Syringe, Compounded Injectable   Heparin 10,000 U/Bupivacaine 0.5% 10 mL, Sodium Bicarbonate 8.4% 50 mL, 61 mL Syringe, Compounded Injectable   Heparin 10 mL/Marcain 0.25% 20 mL/Sodium Bicarbonate 8.4%-40 mL/per 70 mL, Compounded Injectable   Heparin 2 mL/Lidocaine 2%-10 mL/Sodium Bicarbonate 8.4%-5mL/ Sterile Water 10 mL, , , Compounded Injectable   Methionine 15mg/Choline 100mg/ Inositol 50mg/ Methylcobalamin 1mg/ Lidocoaine 10 mg, benzyl alcohol/ water, , , Compounded Injectable   Methylcobalamin , 1 mg/mL Injection, 2 mL Vial, Compounded Injectable   Methylprednisolone PF Ophthalmic, 1%, 3 mL Droppers, Compounded eye drops   Morphine Sulfate Inhalation, 5 mg/3mL, 3 mL Vials, Compounded Inhalation   Penicillin G, 100,000/mL, 10 mL Syringe, Compounded Injectable   Phenylephrine Injection, 1 mg/mL, 10 mL Vial, Compounded Injectable   Polyhexamethylene Biguanide Ophthalmic Drops, 0.02%, 2 mL Dropper, Compounded eye drops   Prostaglandin, 20 mcg/mL, 10 mL Vial, Compounded Injectable   Prostaglandin, 40 mcg/mL, Vial, Compounded Injectable   Prostaglandin, 60 mcg/mL, Vial, Compounded Injectable   Prostaglandin Quad-Mix 20:30:1:0.15 Injection, 10 mL Vial, Compounded Injectable   Prostaglandin Quad with Atropine 10:30:1:0.15, 2 mL Vial, Compounded Injectable   Prostaglandin Tri-Mix 20:30:1, 10 mL Vial, Compounded Injectable   Prostaglandin Tri-Mix 50:30:1, 10 mL Vial, Compounded Injectable   Sermorelin, 0.3 mg/0.5 mL, 10 mL Vial, Compounded Injectable   Sermorelin, 0.4 mg/0.5 mL, 10 mL Vial, Compounded Injectable   Serum Tears 20% Drops, 1 mL Droptainer, Compounded drops   Serum Tears 30% Drops, 1 mL Droptainer, Compounded drops   Streptomycin 24 mg/Dexamethasone 10 mg/mL Otic Injection, 1 mL Syringe, Compounded Injectable   Bacitracin 3000U/30 mL Irrigation,30 mL Syringe, Compounded Irrigation   Testosterone Cypionate 250 mg/mL Sterile Injection, 5 mL Vial, Compounded Injectable   Vitamin D3 200,000 IU/mL Injection, 2 mL Vial, Compounded Injectable   Methylcobalamin 3000 mcg/mL Injection Solution, 2 mL Vial, Compounded Injectable   Serum Tears 50% Ophthalmic Drops, 1 mL Dropper, Compounded eye drops   Interferon 1 Million IU/mL Eye Drops, 1 mL Droptainer, Compounded eye drops   Prostaglandin Tri-Mix 60:30:1 Injection, 2 mL Vial, Compounded Injectable   Neomycin 40 mg/Polymixin B 200,000 Bladder Irrigation Solution,1000 mL bottle, Compounded Solution   Lidocaine 1%/Dextrose 12.5% (PF) Injection, 10 mL Vial, Compounded Injectable   EDTA Sterile Injection (Preservative Free), 1%, Compounded Injectable   Sodium Bicarbonate Injection, 8.40%, 10 mL Vial, Compounded Injectable   Heparin 20,000U/Marcaine 0.25%, 10 mL, Sodium Bicarbonate 8.4% 48 mL, 60 mL Syringe, Compounded Injectable   Gentamicin Sterile Water for Irrigation, 160 mg/1000 mL, 1000 mL Bottle, Compounded Irrigation   Gentamicin Sterile Water for Irrigation, 240 mg/500 mL, 60 mL Syringe, Compounded Irrigation   Heparin 10 mL/Marcaine 0.25% 20 mL/Sodium Bicarbonate 40 mL/Normal Saline 5 mL per 75 mL, 60 mL Syringe, Compounded Injectable   Estrone Oil Injection, 5mg/mL, 10 mL Vial, Compounded Injectable   HCG 11,00Units/B 12 11,000 mcg Injection, 30 mL Vial, Compounded Injectable   Papaverine 30 mg/Phentolamine 0.5 mg/mL, 2 mL Vial, Compounded Injectable   Papaverine 30 mg/mL Injection, 10 mL Vial, Compounded Injectable   Phenol 10% Injection, 5 mL Vial, Compounded Injectable   Prostaglandin Tri-Mix 5:15:0.5 Injection, 2 mL Vial, Compounded Injectable   Prostaglandin Tri-Mix 2.5:7.5:0.25 Injection,  2 mL Vial, Compounded Injectable   Prostaglandin Tri-Mix 8.33:22.5:0.833 Injection,  2 mL Vial, Compounded Injectable   Prostaglandin Tri-Mix 20:25:1 Injection,  2 mL Vial, Compounded Injectable   Prostaglandin Tri-Mix 30:30:1 Injection,  2 mL Vial, Compounded Injectable   Divalproex Sodium Extended-Release Tablets, 100, 500-count bottle, Tablets   Fentanyl Transdermal System, 12 mcg/h, 5 systems, transdermal patches   Losartan potassium tablets, 25mg, 50 mg, 100 mg, 30, 90, 1000-count bottle, Tablets   Losartan potassium and Hydrochlorothiazide tablets, 50mg/12.5mg, 100mg/12.5 mg, 100mg/25 mg, 30, 90, 1000-count bottle, Tablets     FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  04/17/2019 SODIUM CHLORIDE PRES-FREE OPHTHALMIC STERILE SOLUTION, 5%, 20ml, Compounded eye drops DEXAMETHASONE (NAPO4) OPHTHALMIC PRES-FREE SOLUTION, 0.10%, 10ml, Compounded eye drops ACETYL-L-CYSTEINE P.F. OPHTHALMIC SOLUTION, 10%, 10ml, Compounded eye drops HYDROXYPROGESTERONE CAPROATE OIL, 250 MG/ML, 10ml, 9ml, Compounded Injectable Drug PAPAVERINE-PHENTOLAMINE-PGE1 INJECTABLE, 22-0.8 MG-8 MCG/ML, 5ml, 10ml, 6ml, Compounded Injectable Drug PGE1 INJECTABLE, 40 MCG/ML, 5ml, 10ml, 6ml, 9ml, Compounded Injectable Drug PAPAVERINE-PHENTOLAMINE, penile injection, 30-1 MG/ML, 10ml, 9ml, Compounded Injectable Drug PAPAVERINE-PHENTOLAMINE-PGE1, 30-1 MG-10 MCG/ML, 5ml, 6ml, 9ml, 10ml, Compounded Injectable Drug PAPAVERINE-PHENTOLAMINE-PGE1, 12-1MG-10MCG/ML, 10ml, 9ml, Compounded Injectable Drug PAPAVERINE-PHENTOLAMINE-PGE1, 17.16-0.57MG-19.45MCG/ML, 5ml, Compounded Injectable Drug PAPAVERINE-PHENTOLAMINE-PGE1, 23-0.96MG-19.2MCG/ML, 5ml, 6.5ml, Compounded Injectable Drug PAPAVERINE-PHENTOLAMINE-PGE1, 30-1.6 MG-16 MCG/ML, n/a, Compounded Injectable Drug PGE1-LIDOCAINE, 40 MCG-1% /ML, 10 ml, 9ml, Compounded Injectable Drug PAPAVERINE-PHENTOLAMINE, 15-0.5MGMG/ML, 9ml, Compounded Injectable Drug PAPAVERINE-PHENTOLAMINE, 30-0.5 MG/ML, 9ml, Compounded Injectable Drug PAPAVERINE-PHENTOLAMINE-PGE1, 30-2 MG-30 MCG/ML, 5ml, Compounded Injectable Drug PAPAVERINE-PHENTOLAMINE-PGE1, 15-0.5MG-10MCG/ML, 9ml, Compounded Injectable Drug PAPAVERINE-PHENTOLAMINE-PGE1, 16.6-0.55 MG-11.1 MCG/ML, 10 ml, Compounded Injectable Drug PAPAVERINE-PHENTOLAMINE-PGE1, 17.64-0.58MG-5.88MCG/ML, 9 ml, Compounded Injectable Drug PAPAVERINE-PHENTOLAMINE-PGE1, 22.5-0.8MG-8.3MCG/ML, 5 ml, Compounded Injectable Drug PAPAVERINE-PHENTOLAMINE-PGE1, 9-1 MG-10 MCG/ML, 18 ml, Compounded Injectable Drug PAPAVERINE-PHENTOLAMINE-PGE1, 30-1 MG-20 MCG/ML, 5 ml, Compounded Injectable Drug PAPAVERINE-PHENTOLAMINE-PGE1, 15-0.25MG-6MCG/ML, 5 ml, Compounded Injectable Drug PAPAVERINE-PHENTOLAMINE-PGE1, 17.44-0.58MG-5.8MCG/ML, 5 ml, Compounded Injectable Drug PAPAVERINE-PHENTOLAMINE-PGE1, 17.44-0.64MG-5.8MCG/ML, 5 ml, Compounded Injectable Drug Gavilyte-N, Sodium chloride, Sodium Bicarbonate and Potassium Chloride Oral Solution, PEG-3350, Solution Pravastatin Sodium Tablets, 20 mg, 500 count bottle, Tablets Losartan, 50mg, 30 count each blister card, Tablets Bismuth Subsalicylate Oral Suspension, OTC, 262mg/15mL, unit dose cups, Suspension Phenobarbital Oral Solution, 20 mg/5mL, unit dose cup, Solution Losartan Potassium, 100 mg, 30 count bottles, Tablets LOSARTAN POTASSIUM, 25 mg, 90, 1000 count bottles, Tablets LOSARTAN POTASSIUM, 50 mg, 30, 90, 1000 count bottles, Tablets LOSARTAN POTASSIUM, 100 mg, 90, 1000 count bottles, Tablets Losartan Potassium / Hydrochlorothiazide, 50mg/12.5mg, 30, 90, 1000 count bottles, Tablets Losartan Potassium / Hydrochlorothiazide, 100mg/12.5mg, 30, 90 count bottles, Tablets Losartan Potassium / Hydrochlorothiazide, 100mg/25mg, 30, 90, 1000 count bottles, Tablets   FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  04/10/2019 8.4% Sodium Bicarbonate Injection, 50mEq, 50ml single dose vial, Injection Morphine Sulfate Cefuroxime, 10mg/ml, Single Dose Vial, Injection Losartan Potassium, 50mg, 30 count bottle, Tablets Pantoprazole Sodium Delayed-Release, 40mmg, 90 count bottle, Tablets   FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  04/03/2019 Gel Hand Sanitizer, 70% , 37ml, 118ml, 540ml bottles, Hand Sanitizer Advanced Gel Hand Sanitizer, 62%, 37ml & 540ml bottles, Hand Sanitizer Moisturizing Gel Hand Sanitizer, 62%, 118ml bottle, Hand Sanitizer Quick-Care Foam Hand Sanitizer, 62%, 1.5 fl oz, Hand Sanitizer Express Gel Hand Sanitizer, 70%, 1.25 fl oz,  Hand Sanitizer Fayosim (levonorgestrel and ethinyl estradiol) tablets, 0.15 mg/0.02 mg, 0.15 mg/0.025 mg, 0.15 mg/0.03 mg, Cartons Tablets Combigan (brimonidine tartrate/timolol maleate ophthalmic solution), 0.2%/0.5%,  5ml bottles, Opthalmic Solution   FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  03/27/2019 Docusate Sodium, 100mg, 10 x 10 unit dose blister cards, Tablets Alprazolam Tablets, 0.25mg, 10x10 per carton, Tablets Valsartan Tablets, 320mg, 90 count bottle, Tablets Amlodipine and Valsartan Tablets, 10mg/160mg, 30 count bottle, Tablets Valsartan Tablets, 40mg, 30 count bottle, Tablets Valsartan Tablets, 80mg, 90 count bottle, Tablets Valsartan Tablets, 160mg, 90 count bottle, Tablets Losartan Potassium and Hydrochlorothiazide Tablets, 100mg/25mg, 90 count bottle, Tablets Losartan Potassium Tablets, 25mg, 90, 500, 1000 count bottles, Tablets Losartan Potassium Tablets, 50mg, 90, 500, 1000 count bottles, Tablets Losartan Potassium Tablets, 100mg, 30, 90, 1000 count bottles, Tablets Losartan Potassium Tablets, 50mg, 50 Tablets (5x10) Unit Dose boxes, Tablets Losartan Potassium and Hydrochlorothiazide Tablets, 50mg/12.5mg, 50 Tablets (5x10) Unit Dose boxes, Tablets Losartan Potassium and Hydrochlorothiazide Tablet, 100 mg/12.5 mg, 50 Tablets (5x10) Unit Dose boxes, Tablets Valsartan Tablets, 160mg, 100 Tablets (10 x 10)  per Unit Dose Blisters, Tablets Losartan Potassium Tablets, 25mg, 30 count bottle, Tablets Losartan Potassium Tablets, 50mg, 30 count bottle, Tablets Losartan Potassium Tablets, 100mg, 30 count bottle, Tablets Losartan Potassium Tablets, 50mg, 30, 90 count bottle, Tablets Valsartan Tablets, 40mg, 30 count bottle, Tablets Valsartan Tablets, 80mg, 90 count bottle, Tablets Valsartan Tablets, 160mg, 90 count bottle, Tablets Valsartan Tablets, 320mg, 90 count bottle, Tablets Hydrocortisone and Acetic Acid Otic Solution, 10ml, Dropper, Otic Solution Volumex (Iodinated I 131 Albumin) Injection, 25uCi, Syringe, Injection Hydromorphone HCl, 1mg/5ml,  0.9% Sodium Chloride, Injectable Solution Fentanyl  Injectable Solution, 1000 mcg/100 mL,  0.9% Sodium Chloride, Injectable Solution Fentanyl  Injectable Solution, 2500 mcg/250 mL, 0.9% Sodium Chloride, Injectable Solution Midazolam Benzodiazepine, 50 mg/50 mL, 0.9% Sodium Chloride, Injectable Solution Phenylephrine HC, 500mcg, 0.9% Sodium Chloride, Injectable Solution Glycopyrrolate Injectable Solution, 1 mg/5 mL, Single Use Syringe,  Injectable Solution Phenylephrine HCl, 400mcg 0.9% Sodium Chloride, Injectable Solution Phenylephrine HCl, 1mg/5ml, 0.9% Sodium Chloride,  Injectable Solution Neostigmine Methylsulfate Injection Solution, 5 mg/5mL, Single Use Syringe, Injectable Solution Glycopyrrolate 0.6 mg/3 mL, Single Use Syringe, Injectable Solution 2% Lidocaine HCl, 60 mg/3 mL, Single Use Syringe, Injectable Solution 2% Lidocaine HCl, 100mg/5ml, Single Use Syringe, Injectable Solution Phenylephrine HCl, 800mcg, 0.9% Sodium Chloride, Injectable Solution Esmolol HCl, 100 mg/10 mL, Single Use Syringe, Injectable Solution Heparin,10 Units/10 mL, 0.9% Sodium Chloride, Injectable Solution Heparin, 5,000 Units/5mL, 0.9% Sodium Chloride, Injectable Solution Phenylephrine HCl, 1mg, Sterile Water, Injectable Solution Morphine Sulfate, 30 mg/30 mL, 0.9% Sodium Chloride, Injectable Solution Phenylephrine HCl, 1,200 mcg, 0.9% Sodium Chloride, Injectable Solution   FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  03/20/2019 Telmisartan & Hydrochlorothiazide, 40mg/12.5mg, 80mg/12.5mg, 80mg/25mg, 30-count bottles, Tablets Gentamicin Sulfate Opthalmic Solution, 0.3%, 5ml bottles, Opthalmic Solution Oxygen, Refrigerated Liquid   FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  03/06/2019 Moxifloxicin, 0.50%, 3ml bottle, Opthalmic Solution   FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  02/27/2019 LOSARTAN POTASSIUM 100mg, 30, 90, 1000 count bottles, Tablets LOSARTAN POTASSIUM 50mg, 30, 90, 1000 count bottles, Tablets LOSARTAN POTASSIUM 25mg, 90 count bottle, Tablets LOSARTAN POTASSIUM and HYDROCHLOROTHIAZIDE, 100 mg/12.5 mg, 90, 1000 count bottle, Tablets LOSARTAN POTASSIUM and HYDROCHLOROTHIAZIDE, 50 mg/12.5 mg, 90, 1000 count bottle, Tablets Ephedrine Sulfate, 50 mg/10 mL, 10 mL Single Use Syringe, Injection 0.9% Sodium Chloride Injection 0.90%, 1000ml,  Injection Divalproex Sodium Extended-release, 250mg, 100 count bottle, tablets Tubby Todd Bath Co, 100% NATURAL DREAM CREAM, 3.5fl oz, Cream Fentanyl in 0.9% Sodium Chloride QS, 5 mcg/0.5 mL, 0.1ml, Sterile single use syringe Moisturizing Lubricant Eye Drops, 0.25%, 0.5fl oz, eye Drops   FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  02/20/2019 Levetiracetam in 0.54 % Sodium Chloride Injection, 15mg/ml, 0.54% Sodium Chloride Injection, IV Infusion CIDOFOVIR DIHYDRATE 10g                         Acetylcysteine Ophthalmic Solution, 100mg/ml, Opthalmic Solution Prednisolone and Moxifloxacin Ophthalmic Solution, 1%/0.5%, Combo Drops 3ml, Opthalmic Solution Prednisolone and Gatifloxacin Ophthalmic Solution, 1%/0.5%, Combo Drops 3ml, Opthalmic Solution Prednisolone and Gatifloxacin and Ketorolac Ophthalmic Solution, 1%/0.5%/0.5%, Combo Drops 3ml, Opthalmic Solution Prednisolone and Gatifloxacin and Bromfenac Ophthalmic Solution, 1%/0.5%/0.09%, Combo Drops 6ml, Opthalmic Solution Prednisolone and Gatifloxacin and Bromfenac, Ophthalmic Solution, 1%/0.5%/0.09%, Combo Drops 3ml, Opthalmic Solution Prednisolone and Bromfenac Ophthalmic Solution, 1%/0.09%, Combo Drops 3ml, Opthalmic Solution Vitamin B Complex, Dexpanthenol/Leucine/Niacinamide/Pyridoxine/Riboflavin/Thiamine, 2 mg/2.5 mg/25 mg/ 25 mg/ 2 mg/ 25 mg/mL, 10 mL vial, Compounding Solution Multi Trace, Zinc/Copper/Manganese/Selenium, 5mg/1mg/0.5mg/60mcg/ml, 30 mL vial, Injection Vitamin D3, 50,000iu/mL, 5ml vial, Injection Trim Complete, Methlonine/Inositol/Choline/Thiamine/Riboflavin/Niacinamide Dexpanthenol/Pyridoxine/Methylcobalamin/Leucine/Chromium, 25 mg/50 mg/50 mg/25 mg/2.5 mg/25 mg/2 mg/25 mg/0.5 mg2.5 mg/1.33 mcg/mL, 10 mL, Injection Methylcobalamin lyophilized Injection, 50,000 mcg Injection Methylcobalamin lyophilized, 10,000 mcg, Injection Amino Blend Injection, Ornithine/Arginine/Lysine/Lidocaine, 75 mg/75 mg/75 mg/10 mg/mL, 10 mL, Injection Glutathione Injection, 200 mg/mL, 10 mL, Injection Ascorbic Acid, Compounded-Tapioca, 450 mg/mL, 50 mL, Injection Thymosin Beta-4, 15 mg, Injection Sermorelin Theanine/GHRP2, 15 mg/75 mg/5.4 mg, Injection Sermorelin, 9mg, Injection Sermorelin/GHRP2/GHRP6, 9 mg/9 mg/9 mg, Injection Sermorelin/GHRP2/GHRP6, 6mg/3mg/3mg, Injection Ipamorelin+Modified GRF, 1-29, 9 mg/5mg, Injection Ipamorelin, 9mg, Injection Ipamorelin+Sermorelin 15mg/15mg, Injection Ipamorelin, 15mg, Injection IGF-1 LR3, 620 mcg Injection Epithalon, 15mg, Injection Bremelanotide (PT 141) 20mg, Injection BPC 157, 10mg, Injection HCG, Human chorionic gonadotropin, 11,000 units, Injection HCG, Human chorionic gonadotropin 5,000 units, injection, Injection HCG, Human chorionic gonadotropin 2,000 units, Injection Sermorelin, 15mg                             IGF-1-LR3, 3 mg Injection Melanotan II, 10mg Injection ICB-Complex, 25mg/25mg/5mg/2.5mg/25mg/5mg/5mg/0.1mg/1.5mg/25mg/25mg/10mg/ML, 10ml, Injection MIC B12+L-Carnitine+Chromium injection, Methionine Inositol Choline Methylcobalamin+L-Carnitine+Chromium, 25mg/50mg/50mg/1mg/100mg/0.4mcg/ml, 10ml, Injection Nicotinamide Adenine Dinucleotide, 0.5mg, 10ml vial, Injection Niacinamide injection, 100mg/mL, 5ml vial, Injection Myer's Cocktail, Pyridoxine/Dexpanthenol/Calcium Gluconate/Niacinamide/Vit B6/Vit B1/Leucine/Vit B5/Riboflavin/Ascorbic Acid/Hydroxycobalamin/Magnesium Chloride, 10ml, 10ml vial, Injection Zinc Sulfateinjection, 5mg/mL, 10ml vial, Injection Folic Acid, Injection, 10 mg/mL, 10ml vial, Injection Trim Calm, GABA/Magnesium/Taurine/Theanine, 50mg/50mg/50mg/50mg/ml, 10mL vial, Injection Procaine HCl, 2%, 10mL vial, Injection Pyridoxine HCl, 100 mg/mL, 10mL vial, Injection Leucine/Isoleucine/Valine injection, 10mg/10mg/5mg/mL/mL, 10mL vial, Injection Lysine HCl, 100 mg/mL, 10mL vial, Injection Dexpanthenol, 250mg/mL, 10mL vial, Injection Glycyrrhizic Acid, 8mg/mL, 10mL vial, Injection Zinc Sulfate, 10mg/mg, 10mL vial, Injection Folic Acid, 5mg/ml, 10mL vial, Injection Infants' Ibuprofen, 50mg/1.25ml, 15ml bottle, Oral Suspension Infants' Ibuprofen, 50mg/1.25ml, 30ml bottle, Oral Suspension LET Gel 4%, 4%/0.05%, 3ml bottle, Syringe   FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  02/13/2019 Soothe & Cool Protect Moisture Guard Skin Protectant, 59%, 3.5oz tubes, Skin Protectant Hydrocortisone Cream 1% MS Anti itch Cream with Intensive Healing, 1%, 2oz tubes, Cream Medline Remedy Essential Barrier Skin Protectant Ointment, 59%, 2 & 6 oz tubes, Ointment Dymista (azelastine hydrochloride and fluticasone propionate) Nasal Spray, 137mcg/50mcg, 23g bottle, Nasal Spray   FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  02/06/2019 Gentamicin Sulfate Ophthalmic Solution 3mg/ml 5ml dropper bottle, Ophthalmic Solution Gentamicin Sulfate Ophthalmic Solution 3mg/ml 5ml dropper bottle, Ophthalmic Solution Omeprazole 4 mg/mL Suspension, 4mg/ml, Suspension Progesterone 10%, Cream            Testosterone 0.1%, Cream           Promethazine 50mg/ml, Gel        Progesterone, 10mg SR Capsules              Domperidone, 10mg, 100 count bottle, Capsules Cephalexin, 250mg/5ml, Oral Suspension             Irbesartan Tablets, 300mg, 90 count bottle, Tablets Irbesartan and Hydrochlorothiazide 150/12.5mg, 90 count bottle, Tablets Irbesartan and Hydrochlorothiazide 300/12.5mg, 90 count bottle, Tablets Irbesartan and Hydrochlorothiazide 300/12.5mg, 90 count bottle, Tablets Irbesartan and Hydrochlorothiazide 150/12.5mg, 90 count bottle, Tablets Fexofenadine HCl, 180MG, 30/500 count bottle, Tablets BromSite (bromfenac ophthalmic solution), 0.08%, 5ml bottles, Ophthalmic Solution   FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts  01/30/2019 5K Premium Enhancement capsule 5000 mg, Blister Box, Capsules curaplex Epi Safe Administration and Training Kits, #8600-01100 curaplex Epi Safe Kit, 8600-01101, 1ml Curaplex Epi Safe Kit, 8600-01102 Curaplex Epi Kit NOT FOR IV USE, 1ml Fluocinolone Acetonide Topical Solution 0.01%, 60ml bottle, Topical Solution Ezetimibe and Simvastatin Tablets 10mg/80mg, 1000 count bottle, Tablets   FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts 01/23/2019 Curaplex Epi Safe Administration and Training Kits Olmesartan Medoxomil and Hydrochlorothiazide Tablets 40mg/25mg, 30 & 90 count bottle, Tablets EEMT HS (esterified estrogens and methyltestosterone) 0.625 mg/1.25 mg, 100 count bottle, Tablets EEMT (esterified estrogens and methyltestosterone) 1.25 mg/2.5 mg, 100 count bottle, Tablets Amlodipine and Valsartan Tablets 5 mg/160 mg, 30 count bottle, Tablets Amlodipine and Valsartan Tablets 10 mg/160 mg, 30 count bottle, Tablets Amlodipine and Valsartan Tablets 5 mg/320 mg, 30 count bottle, Tablets Amlodipine and Valsartan Tablets 10 mg/320 mg, 30 count bottle, Tablets Valsartan and Hydrochlorothiazide tablets 320mg/12.5 mg, 90 count bottle, Tablets Valsartan and Hydrochlorothiazide tablets 160mg/12.5 mg, 90 count bottle, Tablets Valsartan and Hydrochlorothiazide tablets 320 mg/25 mg, 90 count bottle, Tablets Valsartan and Hydrochlorothiazide tablets 80 mg/12.5 mg, 90 count bottle, Tablets Valsartan and Hydrochlorothiazide tablets 160 mg/25 mg, 90 count bottle, Tablets Valsartan tablets 320mg, 90 count bottle, Tablets Cephalexin 250mg/5ml, Bottles, Oral Suspension   FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts 01/16/2019 Ceftriaxone for Injection 250mg, Single Use Vial Injection Ceftriaxone for Injection 500mg, Single Use Vial Injection Ceftriaxone for Injection 1G, Single Use Vial, Injection Ceftriaxone for Injection 2G, Single Use Vial, Injection Vecuronium Bromide, 10MG, Vials, Injection Vecuronium Bromide, 20MG, Vials, Injection OZURDEX (dexamethasone intravitreal implant) 0.7mg, Applicator, Implant Estradiol Vaginal Inserts 10mcg, Cartons, Vaginal Inserts Dianeal Low Calcium, 2.5mEq/L, Container bag, Solution Cefdinir 125mg/5ml, Bottles, Oral Suspension Cefdinir 250mg/5ml, Bottles, Oral Suspension 0.9% Buffered Lidocaine HCl (buffered in 8.4% Sodium Bicarbonate) 1ml, 5ml, Cartons, Syringe Cidofovir Injection 375mg/4ml, 5ml vials, Injection   FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts 01/09/2019 Nitrofurantoin Oral Suspension 25mg/ml, 230ml bottle, Oral Suspension   FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts FDA Recalls (Biologics) https://www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/safety-availability-biologics/recalls-biologics FDA Recalls, Market Withdrawal Alerts https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts Medicines Recommended for Disposal by Flushing https://www.fda.gov/drugs/disposal-unused-medicines-what-you-should-know/drug-disposal-flush-potentially-dangerous-medicine#FlushList Patient Safety Resource Center https://www.ashp.org/Pharmacy-Practice/Resource-Centers/Patient-Safety FDA Enforcement Report FDA Recalls, Market Withdrawals and Safety Alerts

P4P - Proposition 56 - GEMT - Proposition 56 & GEMT

2016, now includes proposed supplemental payments for physicians participating in Medi-Cal Fee-For-Service (FFS) and Medi-Cal Managed Care. Proposition 56 Directed Payment for Physician Services (PDF) Published: August 04, 2023 FAQs on Proposition 56 - Directed Payment for Physician Services (PDF) Published: August 04, 2023 Click on the following links to jump to that specific section: Electronic Payments Ground Emergency Medical Transport (GEMT) Payment Adverse Childhood Experiences Screening (ACES) Services HYDE Developmental Screening Services Proposition 56 and GEMT Payment Schedule Family Planning Services Proposition 56 Payment Dispute Process Electronic Payments With the current public health situation that our country is experiencing, it is necessary for IEHP to take additional precautions to ensure the health and well-being of our community. These precautions are being reviewed, and discussed daily, by our Executive leadership team and will be implemented as deemed necessary.  Future COVID-19 precautions may include reduced on-site staffing and prioritization of electronic payments over printed checks. To minimize any disruption or delay in payment, we recommend that you sign up for electronic payments as soon as possible if you have not done so already. Our team is available to assist you with the necessary paperwork required to make this change or to answer any questions you may have. The team can be reached by e-mailing vendormaintenance@iehp.org or by calling (909) 294-3928 and selecting Option 1. Our priority remains keeping our Members, Providers, Vendors, and Team Members safe while doing what we can to minimize the potential spread of the virus. We will continue to work hard to provide you with the level of service you have come to expect during this uncertain time. (Back to Prop 56 Menu) Adverse Childhood Experiences Screening (ACES) Services Proposition 56 Adverse Childhood Experience Screening (ACES) Services (PDF) Published: August 04, 2023 FAQs on Proposition 56 Payment - Adverse Childhood Experience Screening (ACES) Services (PDF) Published: August 04, 2023 PSA Videos: Do More Ask Resilience (Back to Prop 56 Menu) Developmental Screening Services Proposition 56 Developmental Screening Services (PDF) Published: August 04, 2023 FAQs on Proposition 56 - Developmental Screening Services (PDF) Published: August 04, 2023 (Back to Prop 56 Menu) Family Planning Services Proposition 56 - Family Planning Services (PDF) Published: August 04, 2023 FAQs on Proposition 56 - Family Planning Screening Services (PDF) Published: August 04, 2023 (Back to Prop 56 Menu) Ground Emergency Medical Transport (GEMT) Payment The Department of Health Care Services (DHCS) has established a Ground Emergency Medical Transport (GEMT) Quality Assurance Fee (QAF) program. In accordance with 42 USC Section 1396u-2(b)(2)(D), Title 42 of the Code of Federal Regulations part 438.114(c), and WIC Sections 14129-14129.7, Medi-Cal Managed Care Health Plans must provide increased reimbursement rates for specified GEMT services to non-contracted GEMT providers. SPA 18-004 implements a one-year QAF program and reimbursement add-on for GEMT provided by emergency medical transportation providers effective for State Fiscal Year (SFY) 2018-19 from July 1, 2018, to June 30, 2019. GEMT Program Overview (PDF) FAQs on GEMT (PDF) GEMT Dispute Request Form (PDF) Public Provider GEMT Program Overview (PDF) FAQs on Public Provider GEMT (PDF) Please email completed forms to Prop56Inquiry@iehp.org or fax to (909) 296-3550. (Back to Prop 56 Menu) Private Services - HYDE Proposition 56 Private Services - HYDE (PDF) Published: August 04, 2023 FAQs on Proposition 56 - Private Services - HYDE (PDF) Published: August 04, 2023 (Back to Prop 56 Menu) Proposition 56 and GEMT Payment Schedule Proposition 56 and GEMT Supplemental Payment Schedule CY2023 Updated: August 04, 2023 (Back to Prop 56 Menu) Proposition 56 Payment Dispute Process Proposition 56 - Paid Claims Dispute Request Form (PDF) Proposition 56 - Encounter Dispute Request Form (PDF) Please email completed forms to Prop56Inquiry@iehp.org or fax to (909) 296-3550. (Back to Prop 56 Menu) You will need Adobe Acrobat Reader 6.0 or later to view the PDF files. You can download a free copy by clicking here.

Provider Resources - Health and Wellness

and achieve health goals. IEHP’s Health & Wellness Programs help Members learn how to manage their health and make healthy lifestyle changes. You can refer your IEHP Members to these programs anytime by logging into the Secure Provider Website and completing the Health Education Program Request Form. Health Resources Kids and Teens Managing Your Illness Pregnancy and Postpartum Senior Health Weight Management Health & Wellness Brochures and Handouts Inland Empire Health Plan (IEHP) offers many Wellness Programs that focus on the health and well-being of our Members. All of our programs are free, join us at our next session and learn ways to stay healthy.  Get information on important health topics through our health education brochures and handouts: Controlling Asthma (PDF) Diabetes. What's next? (PDF) Eat Healthy, Feel Better (PDF) Fever in Children (PDF) Flu Decision Guide (PDF) Flu Shot (PDF) High Blood Pressure (PDF) Immunizations - English (PDF) Immunizations - Spanish (PDF) Immunizations - Chinese (PDF) Immunizations - Vietnamese (PDF) PAP and HPV Tests: What to Expect (PDF) Diabetes Prevention Program (DPP) - Live the Life You Love Format: Online (small group) Duration: One year Ages: 18 years and over This online year-long lifestyle change program helps you make real changes that last.  During the first 6 months, you will meet weekly with a small online group to learn how to make healthy choices into your life. In the second 6 months, you will meet monthly to practice what you have learned. No person is alike, so the program will be tailored to meet your needs and honor your customs and values. You will also be paired with a health coach for one year to help you set your goals, such as how to: Eat healthier Add physical activity into your daily life Reduce stress Improve problem-solving and coping skills Studies have shown that those who finish the program can lose weight and prevent Type 2 Diabetes. Small changes can have big results! Let's start living the best version of you and living the life you love. Find out if you qualify! Click here to visit the Skinny Gene Project online, or Call Skinny Gene Project at (909) 922- 0022, Monday - Friday 8am – 5pm., or Email hello@skinnygeneproject.org For Providers DPP Rx Pad (PDF) Educational Resources 2021 Population Needs Assessment (PNA) Report IEHP’s Population Needs Assessment (PNA) identifies Member health status and behaviors, Member health education priorities, cultural/linguistics needs, health disparities, and gaps in service related to these issues. The findings of the PNA may help Providers better understand and serve our Members. For questions, please contact IEHP Health Education Department at healthed@iehp.org 2021 Population Needs Assessment (PNA) Report Loving Support Program IEHP supports and sponsors the Loving Support Program that is run by Riverside University Health System (RUHS). Loving Support is a program committed to helping mothers achieve their breastfeeding goals. This service offers help and support with the first days at home, return to work, support groups, and timely answers to challenges nursing mothers face. Members can directly contact the Loving Support 24/7 Helpline at 888-451-2499. No referral is necessary. English and Spanish-speaking certified lactation specialists and Internationally Board Certified Lactation Consultants (IBCLCs) are available 24 hours a day, 7 days a week to answer questions. Messages are recorded after hours and promptly addressed. Member Education Resources The following websites are good sources of easy-to-read patient information that can be downloaded, printed, or ordered. By clicking on these links, you will be leaving the IEHP website.  RESOURCE  DESCRIPTION Medline Plus A service of the US National Library of Medicine and the National Institutes of Health. Easy to read information and audio tutorials on many health topics in English and Spanish. Topics are available in multiple languages. Food and Drug Administration - Office of Women's Health Easy-to-read handouts in English, Spanish and other languages on nutrition, diabetes, depression, and other topics related to women’s health. Learning About Diabetes, Inc. Easy to read “Handouts and Visual Aids” in color on diabetes care and nutrition to help patients eat the right foods to control blood sugar. Weight Control Information Network An extensive list of health education materials about healthy weight and physical activity in English and Spanish. Materials can be printed or ordered. Health Information Translations Easy-to-read educational handouts on many health topics and in multiple languages.   You will need Adobe Acrobat Reader 6.0 or later to view the PDF files. You can download a free copy by clicking here.

Trung Tâm Nguồn Lực Hỗ Trợ Cộng Đồng - Giới Thiệu về Chúng Tôi

ộng Đồng Là Gì?  Trung Tâm Nguồn Lực Hỗ Trợ Cộng Đồng (CRC) của IEHP là nguồn lực hỗ trợ tại địa phương, cung cấp thông tin chăm sóc sức khỏe tại Riverside, San Bernardino và Victorville. Nhân viên thân thiện, nói được hai thứ tiếng của chúng tôi có thể giúp quý vị tham gia các lớp học miễn phí, tìm hiểu về chăm sóc sức khỏe và các chương trình bảo hiểm y tế. Chúng tôi luôn chào đón các Hội Viên của IEHP và toàn thể cộng đồng.  Chúng Tôi Có Các Lớp Học Trực Tiếp và Trực Tuyến Lớp Thể Dục Tràn đầy năng lượng với các lớp học như Yoga, Zumba (mọi cấp độ), Thái Cực Quyền, Nhảy Đơn Theo Hàng, Yoga cho Người Cao Tuổi và Người Khuyết Tật, Thiền, Quyền Anh Nhịp Điệu, Khiêu Vũ Latin, Thể Lực và Thể Dục Nhịp Điệu cho Trẻ Em. Lớp Hướng Dẫn Chăm Sóc Sức Khỏe Tìm hiểu về dinh dưỡng, cách kiểm soát các triệu chứng hen suyễn, kiểm soát bệnh tiểu đường, kiểm soát căng thẳng, cách điều hòa hơi thở và thư giãn. Tôi có thể xem các Lớp Học ở đâu? Trực Tiếp: Riverside | San Bernardino | Victorville Trực Tuyến: Các Lớp Học Trực Tuyến Hãy theo dõi chúng tôi trên Facebook để được cập nhật các tin tức mới nhất Trung Tâm Nguồn Lực Hỗ Trợ Cộng Đồng Riverside XEM LỊCH HỌC HÀNG THÁNG TẠI CRC RIVERSIDE CỦA CHÚNG TÔI Nhấp vào để Tải xuống bản PDF Click to Download PDF Địa Chỉ CRC Riverside: 3590 Tyler Street, Suite 101, Riverside, CA 92503 Điện Thoại CRC Riverside: 1-866-228-4347 Người dùng TTY vui lòng gọi 711. Xem các địa điểm CRC khác của chúng tôi: CRC San Bernardino CRC Victorville  Trực Tuyến  Nhấp vào để xem trên Google Maps Trung Tâm Nguồn Lực Hỗ Trợ Cộng Đồng San Bernardino XEM LỊCH HỌC HÀNG THÁNG TẠI CRC SAN BERNARDINO CỦA CHÚNG TÔI Nhấp vào để Tải xuống bản PDF Click to Download PDF Địa Chỉ CRC San Bernardino: 805 West 2nd Street, Suite C, San Bernardino, CA 92410 Điện Thoại CRC San Bernardino: 1-866-228-4347 Người dùng TTY vui lòng gọi 711. Xem các địa điểm CRC khác của chúng tôi: CRC Riverside CRC Victorville  Trực Tuyến  Nhấp vào để xem trên Google Maps Trung Tâm Nguồn Lực Hỗ Trợ Cộng Đồng Victorville XEM LỊCH HỌC HÀNG THÁNG TẠI CRC VICTORVILLE CỦA CHÚNG TÔI Nhấp vào để Tải xuống bản PDF Click to Download PDF Địa Chỉ CRC Victorville: 12353 Mariposa Road, Suites C-2 & C-3, Victorville, CA 92395 Điện Thoại CRC Victorville: 1-866-228-4347 Người dùng TTY vui lòng gọi 711. Xem các địa điểm CRC khác của chúng tôi: CRC Riverside CRC San Bernardino  Trực Tuyến  Nhấp vào để xem trên Google Maps Trung Tâm Nguồn Lực Hỗ Trợ Cộng Đồng Victorville cũng xin gửi lời cảm ơn đến các đối tác sau đây của chúng tôi: Goodwill Southern California: Một nhà cung cấp lực lượng lao động giúp mọi người trao quyền cho chính họ với những kỹ năng và dịch vụ hỗ trợ việc làm họ cần và mong muốn có được để phát triển. Cơ Quan Nhà Ở Quận San Bernardino: Nhà cung cấp nhà ở giá phải chăng và hỗ trợ thuê nhà cho các gia đình có thu nhập thấp thông qua phiếu mua hàng hoặc căn hộ dân cư giá rẻ. Viện Lãnh Đạo Thanh Thiếu Niên Young Visionaries: Cố vấn giúp thanh thiếu niên có được vốn sống phong phú hơn thông qua các hoạt động xây dựng cuộc sống và hướng dẫn trong các lĩnh vực giáo dục, việc làm, sức khỏe, cố vấn và dịch vụ cộng đồng. Đối Tác Hành Động Cộng Đồng Quận San Bernardino: Cung cấp Chương Trình Hỗ Trợ Năng Lượng Nhà Ở (HEAP) và Hỗ Trợ Nhà Ở cho cư dân Quận San Bernardino. TODEC: Cung cấp các dịch vụ nhập cư hợp pháp, vận động, tổ chức cộng đồng và sự tham gia của công dân. Các lớp học trực tuyến XEM LỊCH HỌC HÀNG THÁNG CÁC LỚP HỌC TRỰC TUYẾN CỦA CHÚNG TÔI Nhấp vào để Tải xuống bản PDF Click to Download PDF Tham gia Lớp Học qua Facebook: Trung Tâm Nguồn Lực Hỗ Trợ Cộng Đồng của chúng tôi hiện đang tổ chức lớp học theo hình thức trực tuyến qua Facebook. Tham gia lớp học ngay hôm nay. Tham gia Lớp Học qua WebEx:   Lớp Học trên Webex (mật khẩu: 12345): Người dùng thiết bị Apple Người dùng thiết bị Android Người dùng máy tính cá nhân

Cuộc Họp của Ban Quản Trị - Chương Trình Cuộc Họp và Báo Cáo

will now be held at the following address: Dr. Bradley P. Gilbert Center for Learning & Innovation 9500 Cleveland Ave. Rancho Cucamonga, CA 91730 Click here to view the meeting room map. Any Member of the public may observe the scheduled proceedings by using the link listed below. Click here to join the virtual meeting. September 2023 Watch Video (YouTube) Agenda Board Report Under $200k Summary Report August 2023 Watch Video (YouTube) Agenda Board Report Under $200k Summary Report July 2023 Watch Video (YouTube) Agenda Board Report Under $200k Summary Report