main content

Tìm Kiếm Kết Quả Cho : " UNIVERSITEIT NYENOORD PHYSICS "

Các Trang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Sự Kiện Sắp Tới - Breathe Well, Live Well (Online)

at happens in the lungs when asthma symptoms start, learn about asthma triggers, and how to avoid asthma attacks. Click here to register for this WebEx class   Session Number: 26314191432 Download Webex for Apple users Download Webex for Android users Download Webex for PC users

Sự Kiện Sắp Tới - Understanding Diabetes (Online)

symptoms of low and high blood sugar levels, how to treat them, and how to prevent them. Also, learn to manage blood sugar levels when you get sick. Click here to register for this Webex class   Session Number: 26337069256 Download Webex for Apple users Download Webex for Android users Download Webex for PC users

Sự Kiện Sắp Tới - Breathe Well, Live Well (Online)

pens in the lungs when asthma symptoms start, learn about asthma triggers, and how to avoid asthma attacks. Click here to register for this WebEx class   Session Number: 26349460053 Download Webex for Apple users Download Webex for Android users Download Webex for PC users

Sự Kiện Sắp Tới - Eat Healthy, Be Active Workshop (Online)

to eat healthy on a budget, how to make healthy selections when dining out, and it also reviews the importance of physical activity. Click here to register for this WebEx class   Session Number: 26321543021 Download Webex for Apple users Download Webex for Android users Download Webex for PC users  

Sự Kiện Sắp Tới - Eat Healthy, Be Active Workshop (Online)

d managing weight.  Click here to register for this WebEx class   Session Number: 26332058753 Download Webex for Apple users Download Webex for Android users Download Webex for PC users  

Sự Kiện Sắp Tới - Healthy Heart (Online): Protect Your Heart from Diabetes + Take Control of Your Health: Live Tobacco Free (Online)

ow diabetes and tobacco affect your heart and ways to protect your heart from diabetes and tobacco. Click here to register for this Webex class   Session Number:  26339970200 Download Webex for Apple users Download Webex for Android users Download Webex for PC users

Medication Therapy Management

n đủ điều kiện. MTM là một thuật ngữ được sử dụng để mô tả một loạt các dịch vụ được các Dược Sĩ trong đội ngũ chăm sóc sức khỏe của chúng tôi cung cấp. Đội Ngũ Dược Lâm Sàng của IEHP xem xét các loại thuốc của quý vị, đảm bảo rằng quý vị đang dùng những loại thuốc phù hợp với tình trạng sức khỏe của mình. Nếu quý vị là Hội Viên đủ điều kiện tham gia Chương Trình MTM, thì quý vị sẽ nhận được thư thông báo từ chúng tôi. Quý vị sẽ được ghi danh—trừ khi quý vị từ chối. Chương trình này miễn phí cho những người đủ điều kiện. Ai có thể đủ điều kiện?  Một số Hội Viên đã được xác định để tham gia chương trình này có thể chỉ được bảo hiểm Medi-Cal với IEHP.   Hoặc họ có thể được ghi danh tham gia IEHP DualChoice Cal MediConnect Plan (Medicare-Medicaid Plan). Họ phải đáp ứng các tiêu chí và sẽ nhận được các dịch vụ từ Chương Trình MTM của Medicare. (Hãy xem mô tả bên dưới.)  Dịch vụ MTM là gì?  Dịch vụ MTM của IEHP bao gồm những yếu tố cơ bản sau: Đánh giá liệu pháp điều trị bằng thuốc Giáo dục về sử dụng thuốc - bao gồm kế hoạch hành động về thuốc Quản lý bệnh Nhóm Dược Lâm Sàng IEHP của chúng tôi xem xét các loại thuốc, tiền sử gia đình, tình trạng bệnh và mục tiêu điều trị bằng thuốc của Hội Viên. Dựa trên đánh giá đầy đủ, nhóm này sau đó đưa ra các đề xuất cho Hội Viên và Nhà Cung Cấp.  Một Nhóm các Dược Sĩ và kỹ thuật viên đã đăng ký phối hợp với Bác Sĩ (hoặc Nhà Cung Cấp khác) của quý vị và các Nhà Thuốc để cung cấp dịch vụ chăm sóc đầy đủ. Chúng tôi cũng phối hợp với nhóm Quản Lý Chăm Sóc của mình để cung cấp dịch vụ chăm sóc “sức khỏe toàn diện” cho các Hội Viên của chúng tôi. Chương Trình MTM của Medicare Nhóm Dược Lâm Sàng của IEHP cung cấp các dịch vụ MTM hoàn toàn miễn phí cho các Hội Viên IEHP DualChoice: có một số vấn đề về sức khỏe, và đang dùng nhiều loại thuốc, và có chi phí thuốc cao Sau khi ghi danh tham gia vào chương trình, quý vị sẽ nhận được gói thông tin qua đường bưu điện có thông tin chi tiết. Quý vị cũng sẽ nhận được thông tin về cách hủy ghi danh nếu quý vị chọn không tham gia chương trình. Nếu quý vị quyết định không tham gia chương trình, thì việc ghi danh và tư cách hội đủ điều kiện tham gia IEHP DualChoice của quý vị sẽ không thay đổi. Chúng tôi hy vọng rằng nếu quý vị đủ điều kiện, thì quý vị sẽ tham gia chương trình được cung cấp miễn phí này — để giúp quý vị quản lý tốt hơn các loại thuốc của mình.  Chương trình MTM bao gồm đánh giá thuốc toàn diện (CMR) hàng năm và đánh giá thuốc theo mục tiêu (TMR). Dưới đây là một số thông tin chi tiết về dịch vụ MTM: Đánh Giá Thuốc Toàn Diện (CMR) Một Dược Sĩ Lâm Sàng của IEHP sẽ cung cấp cho quý vị đánh giá đầu đủ hàng năm về các loại thuốc của quý vị qua điện thoại. Dược Sĩ xem xét các loại thuốc của quý vị để đảm bảo rằng quý vị có những loại phù hợp với tình trạng của mình và tránh sự tương tác thuốc, v.v.  Sau khi CMR của quý vị được thực hiện, quý vị sẽ nhận được Kế Hoạch Hành Động Về Thuốc (MAP) và Danh Sách Thuốc Cá Nhân (PML) qua đường bưu điện. Quý vị có thể nhận các tài liệu về dịch vụ MTM, cùng với bản sao Danh Sách Thuốc Cá Nhân, bằng cách gọi điện cho Dịch Vụ Hội Viên và yêu cầu nói chuyện với Nhóm Dược Lâm Sàng. Đánh Giá Thuốc Theo Mục Tiêu (TMR) Nhóm Dược Lâm Sàng IEHP cũng sẽ cung cấp TMR trong suốt cả năm bằng cách xem xét các vấn đề với các loại thuốc của Hội Viên IEHP DualChoice tham gia chương trình. Nhóm sẽ thực hiện TMR cho tất cả những người thụ hưởng đã ghi danh ba tháng một lần. Người thụ hưởng có thể nhận các khuyến nghị TMR qua đường bưu điện và Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Chăm Sóc Chính của họ có thể nhận các khuyến nghị qua fax — nếu Nhóm Dược Lâm Sàng IEHP cho là cần thiết. Để biết thêm thông tin, Hội Viên IEHP DualChoice đủ điều kiện nhận các dịch vụ CMR hoặc TMR có thể gọi số 1-877-273-IEHP (4347), 8 giờ sáng - 8 giờ chiều (Giờ Thái Bình Dương), 7 ngày một tuần, kể cả ngày nghỉ. Người dùng TTY vui lòng gọi số 1-800-718-4347.  Nhấp vào đây để biết danh sách thuốc cá nhân trống. Tiêu Chí Đủ Điều Kiện Các dịch vụ này của Chương Trình MTM có thể có các tiêu chí hạn chế về tính đủ điều kiện và không được coi là một quyền lợi. Chúng được cung cấp cho các tình trạng sau: 1. Hội Viên có tối thiểu ba (3) tình trạng bệnh: Bệnh Xương-Viêm Khớp-Loãng Xương Bệnh Xương-Viêm Khớp-Viêm Khớp Dạng Thấp Suy Tim Mạn Tính (CHF) Bệnh tiểu đường Rối loạn lipid máu Bệnh Thận Giai Đoạn Cuối (ESRD) Tăng huyết áp Tình Trạng Sức Khỏe Tâm Thần Mạn Tính/Khuyết Tật Sức Khỏe Tâm Thần Bệnh Đường Hô Hấp - Hen Suyễn Bệnh Đường Hô Hấp - Bệnh Phổi Tắc Nghẽn Mạn Tính (COPD) 2. Hội Viên được kê toa tối thiểu năm (5) loại thuốc khác nhau để điều trị các tình trạng bệnh đó: Thuốc ức chế men chuyển (ACE) Thuốc Chẹn Thụ Thể Angiotensin II (ARB) Thuốc chống trầm cảm Thuốc chống tăng lipid máu Thuốc điều trị cao huyết áp Thuốc chống loạn thần Thuốc Chẹn Beta Thuốc giãn phế quản Thuốc Chẹn Kênh Canxi Thuốc Chống Thấp Khớp Tác Dụng Chậm (DMARD) Thuốc lợi tiểu Insulin Thuốc Uống Điều Trị Đái Tháo Đường Thuốc Ức Chế Tái Hấp Thu Serotonin Chọn Lọc (SSRI) Yếu Tố Hoại Tử Khối U (TNF) Corticosteroid Dạng Hít Calcimimetic Cardiac Glycoside Yếu Tố Kích Thích Khuẩn Lạc Glucagon-Like Peptide-1 Glucocorticosteroids Thuốc Ức Chế Neprilysin NSAID Chất Kết Dính Phosphate Các Chất Tương Tự Vitamin D  3. Có khả năng sẽ phát sinh chi phí thuốc là $1,174 (một phần tư của $4,696) cho ba tháng trước đó. Để tìm hiểu thêm về MTM, hãy gọi cho Dịch Vụ Hội Viên IEHP DualChoice theo số 1-877-273-IEHP (4347), 8 giờ sáng - 8 giờ tối (Giờ Thái Bình Dương), 7 ngày một tuần kể cả ngày nghỉ. Người dùng TTY nên gọi số 1-800-718-4347. Thông tin trên trang này được cập nhật từ ngày 08 tháng 10 năm 2021. H5355_CMC_22_2246727  

Sự Kiện Sắp Tới - Understanding Diabetes (Online)

ways to cope, and strategies to talk to your doctor.  Click here to register for this Webex class   Session Number: 26349490166 Download Webex for Apple users Download Webex for Android users Download Webex for PC users

Trung Tâm Nguồn Lực Hỗ Trợ Cộng Đồng - Giới Thiệu về Chúng Tôi

ộng Đồng Là Gì?  Trung Tâm Nguồn Lực Hỗ Trợ Cộng Đồng (CRC) của IEHP là nguồn lực hỗ trợ tại địa phương, cung cấp thông tin chăm sóc sức khỏe tại Riverside, San Bernardino và Victorville. Nhân viên thân thiện, nói được hai thứ tiếng của chúng tôi có thể giúp quý vị tham gia các lớp học miễn phí, tìm hiểu về chăm sóc sức khỏe và các chương trình bảo hiểm y tế. Chúng tôi luôn chào đón các Hội Viên của IEHP và toàn thể cộng đồng.  Chúng Tôi Có Các Lớp Học Trực Tiếp và Trực Tuyến Lớp Thể Dục Tràn đầy năng lượng với các lớp học như Yoga, Zumba (mọi cấp độ), Thái Cực Quyền, Nhảy Đơn Theo Hàng, Yoga cho Người Cao Tuổi và Người Khuyết Tật, Thiền, Quyền Anh Nhịp Điệu, Khiêu Vũ Latin, Thể Lực và Thể Dục Nhịp Điệu cho Trẻ Em. Lớp Hướng Dẫn Chăm Sóc Sức Khỏe Tìm hiểu về dinh dưỡng, cách kiểm soát các triệu chứng hen suyễn, kiểm soát bệnh tiểu đường, kiểm soát căng thẳng, cách điều hòa hơi thở và thư giãn. Tôi có thể xem các Lớp Học ở đâu? Trực Tiếp: Riverside | San Bernardino | Victorville Trực Tuyến: Các Lớp Học Trực Tuyến Hãy theo dõi chúng tôi trên Facebook để được cập nhật các tin tức mới nhất Trung Tâm Nguồn Lực Hỗ Trợ Cộng Đồng Riverside XEM LỊCH HỌC HÀNG THÁNG TẠI CRC RIVERSIDE CỦA CHÚNG TÔI Nhấp vào để Tải xuống bản PDF Click to Download PDF Địa Chỉ CRC Riverside: 3590 Tyler Street, Suite 101, Riverside, CA 92503 Điện Thoại CRC Riverside: 1-866-228-4347 Người dùng TTY vui lòng gọi 711. Xem các địa điểm CRC khác của chúng tôi: CRC San Bernardino CRC Victorville  Trực Tuyến  Nhấp vào để xem trên Google Maps Trung Tâm Nguồn Lực Hỗ Trợ Cộng Đồng San Bernardino XEM LỊCH HỌC HÀNG THÁNG TẠI CRC SAN BERNARDINO CỦA CHÚNG TÔI Nhấp vào để Tải xuống bản PDF Click to Download PDF Địa Chỉ CRC San Bernardino: 805 West 2nd Street, Suite C, San Bernardino, CA 92410 Điện Thoại CRC San Bernardino: 1-866-228-4347 Người dùng TTY vui lòng gọi 711. Xem các địa điểm CRC khác của chúng tôi: CRC Riverside CRC Victorville  Trực Tuyến  Nhấp vào để xem trên Google Maps Trung Tâm Nguồn Lực Hỗ Trợ Cộng Đồng Victorville XEM LỊCH HỌC HÀNG THÁNG TẠI CRC VICTORVILLE CỦA CHÚNG TÔI Nhấp vào để Tải xuống bản PDF Click to Download PDF Địa Chỉ CRC Victorville: 12353 Mariposa Road, Suites C-2 & C-3, Victorville, CA 92395 Điện Thoại CRC Victorville: 1-866-228-4347 Người dùng TTY vui lòng gọi 711. Xem các địa điểm CRC khác của chúng tôi: CRC Riverside CRC San Bernardino  Trực Tuyến  Nhấp vào để xem trên Google Maps Trung Tâm Nguồn Lực Hỗ Trợ Cộng Đồng Victorville cũng xin gửi lời cảm ơn đến các đối tác sau đây của chúng tôi: Goodwill Southern California: Một nhà cung cấp lực lượng lao động giúp mọi người trao quyền cho chính họ với những kỹ năng và dịch vụ hỗ trợ việc làm họ cần và mong muốn có được để phát triển. Cơ Quan Nhà Ở Quận San Bernardino: Nhà cung cấp nhà ở giá phải chăng và hỗ trợ thuê nhà cho các gia đình có thu nhập thấp thông qua phiếu mua hàng hoặc căn hộ dân cư giá rẻ. Viện Lãnh Đạo Thanh Thiếu Niên Young Visionaries: Cố vấn giúp thanh thiếu niên có được vốn sống phong phú hơn thông qua các hoạt động xây dựng cuộc sống và hướng dẫn trong các lĩnh vực giáo dục, việc làm, sức khỏe, cố vấn và dịch vụ cộng đồng. Đối Tác Hành Động Cộng Đồng Quận San Bernardino: Cung cấp Chương Trình Hỗ Trợ Năng Lượng Nhà Ở (HEAP) và Hỗ Trợ Nhà Ở cho cư dân Quận San Bernardino. TODEC: Cung cấp các dịch vụ nhập cư hợp pháp, vận động, tổ chức cộng đồng và sự tham gia của công dân. Các lớp học trực tuyến XEM LỊCH HỌC HÀNG THÁNG CÁC LỚP HỌC TRỰC TUYẾN CỦA CHÚNG TÔI Nhấp vào để Tải xuống bản PDF Click to Download PDF Tham gia Lớp Học qua Facebook: Trung Tâm Nguồn Lực Hỗ Trợ Cộng Đồng của chúng tôi hiện đang tổ chức lớp học theo hình thức trực tuyến qua Facebook. Tham gia lớp học ngay hôm nay. Tham gia Lớp Học qua WebEx:   Lớp Học trên Webex (mật khẩu: 12345): Người dùng thiết bị Apple Người dùng thiết bị Android Người dùng máy tính cá nhân

CalAIM - Pay for Performance (P4P)

th Care Services (DHCS), California Advancing and Innovating Medi‐Cal (CalAIM) is a long‐term commitment to transform and strengthen Medi‐Cal, offering Californians a more equitable, coordinated, and person‐centered approach to maximizing their health and life trajectory.1 DHCS Goals For CalAIM 2 Identify and manage comprehensive needs through whole person care approaches and social drivers of health. Improve quality outcomes, reduce health disparities, and transform the delivery system through value-based initiatives, modernization, and payment reform. Make Medi‐Cal a more consistent and seamless system for enrollees to navigate by reducing complexity and increasing flexibility. Resource Links DHCS CalAIM page DHCS CalAIM Transformation Infographic (PDF) DHCS Medi-Cal Alignment Primer (PDF) IEHP Enhanced Care Management IEHP Enhanced Care Management (Member Page) IEHP Community Support Services IEHP Community Support Services (Member Page)   1,2https://dhcs.ca.gov/calaim You will need Adobe Acrobat Reader 6.0 or later to view the PDF files. You can download a free copy by clicking here.  

Pharmacy Communications - Pharmacy Communications

or later to view the PDF files. You can download a free copy by clicking here. By clicking on this link, you will be leaving the IEHP website. TITLE DATE RECIPIENTS May 2023     Pharmacy Recalls, Market Withdrawals Safety Alerts - April 2023 05/10 All IEHP PCP's, All IEHP Pharmacy Providers April 2023     Pharmacy Recalls Withdrawals Safety Alerts - January to March 2023 04/10 All IEHP PCP's & Pharmacy Providers March 2023     IEHP DualChoice (HMO D-SNP): Known Billing Issue 03/31 All IEHP Pharmacy Providers Pharmacy Recalls - Withdrawals - Safety Alerts - March 1-15, 2023 03/31 All IEHP PCPs & Pharmacy Providers Pharmacy Recalls - Withdrawals - Safety Alerts - Dec 2022 to Feb 2023 03/31 All IEHP PCPs & Pharmacy Providers DualChoice Medicare Billing for Non-FDA Approved Medications 03/21 All IEHP Pharmacy Providers Claim Processing during State of Emergency due to Snowstorm 03/03 All IEHP Pharmacy Providers February 2023     Transition to 30-day Coverage Determination Backdating 02/02 All LTC & SNF Providers January 2023     IEHP DualChoice (HMO D-SNP): Over-the-Counter Drugs 01/09-01/30 All IEHP Pharmacy Providers IEHP DualChoice (HMO D-SNP): Medicare Part B Coinsurance Billing 01/05-01/13 All IEHP Pharmacy Providers IEHP DualChoice (HMO D-SNP): PBM Update and Medicare Part B Coinsurance 01/02-01/20 All IEHP Pharmacy Providers IEHP DualChoice (HMO D-SNP) Members - Medication Overrides 01/02 All IEHP Pharmacy Providers December 2022     Cal MediConnect (CMC) to Medi-Cal Rx/HMO D-SNP Transition 12/22 All IEHP Pharmacy Providers Claims Rejected in Error 12/19 All IEHP Pharmacy Providers PBM Change & Prior Authorization Submission Method - for DualChoice (HMO D-SNP) Members (Effective January 1, 2023) 12/13-12/29 All IEHP Pharmacy Providers Pharmacy Recalls, Withdrawals & Safety Alerts - November 2022 12/07 All IEHP Pharmacy Providers CoverMyMeds - Prior Authorization Submission Method for DualChoice Members (Effective January 1, 2023) 12/01-12/12 All IEHP Pharmacy Providers November 2022     Recalls, Withdrawals & Safety Alerts - October 2022 11/14 All IEHP Pharmacy Providers Recalls, Withdrawals & Safety Alerts - September 2022 11/02 All IEHP Pharmacy Providers COVID-19: Test to Treat Monoclonal Antibodies 11/01 All IEHP Pharmacy Providers October 2022     Cal MediConnect to Medi-Cal Rx Transition (D-SNP) 10/28 All IEHP Pharmacy Providers September 2022     Recalls, Withdrawals & Safety Alerts 09/08 All IEHP Pharmacy Providers August 2022     2022-2023 Flu Vaccination for IEHP Members 08/31 All IEHP Pharmacy Providers Reminder: Medi-Cal Rx Gradual Reinstatement of PAs - Phase 1 08/31 All IEHP Pharmacy Providers 30-Day Countdown: Reinstatement of PA Requirements for 11 Drug Classes 08/18 All IEHP Pharmacy Providers 30-Day Countdown: Reinstatement of PA Requirements for 11 Drug Classes 08/17 All IEHP Pharmacy Providers Recalls, Withdrawals & Safety Alerts 08/10 All IEHP Pharmacy Providers July 2022     Academic Detailing Services Now Offered 07/15 All IEHP Pharmacy Providers DHCS Medi-Cal Rx Update: Postponement of Implementation of NCPDP Reject Code 80 07/13 All IEHP Pharmacy Providers Recalls, Withdrawals & Safety Alerts 07/07 All IEHP Pharmacy Providers June 2022     New DHCS DUR Board Educational Article 06/22 All IEHP Pharmacy Providers MTM Medicare Pharmacy Mailing Campaign 06/08 All IEHP Pharmacy Providers Recalls, Withdrawals & Safety Alerts 06/05 All IEHP Pharmacy Providers Academic Detailing Services Now Offered 06/04 All IEHP Pharmacy Providers Medi-Cal Rx Transition: Blood Pressure Monitors and Cuffs 06/03 All IEHP Pharmacy Providers Important Notice: COVID-19 Oral Antivirals Billing 06/01 All IEHP Pharmacy Providers May 2022     Recalls, Withdrawals & Safety Alerts 05/05 All IEHP Pharmacy Providers April 2022     Rejected Claims Due To Prescriber Error Codes 04/06 All IEHP Pharmacy Providers Recalls, Withdrawals & Safety Alerts 04/05 All IEHP Pharmacy Providers MTM COVID-19: Test to Treat 04/04 All IEHP Pharmacy Providers March 2022     MTM Medicare Pharmacy Mailing Campaign 03/29 All IEHP Pharmacy Providers New DHCS DUR Board Educational Article 03/16 All IEHP Pharmacy Providers Medi-Cal Rx Transition: How To Assist IEHP Members 03/28-03/31 All IEHP Pharmacy Providers Medi-Cal Rx Transition: How To Assist IEHP Members 03/21-03/25 All IEHP Pharmacy Providers Medi-Cal Rx Transition: How To Assist IEHP Members 03/14-03/18 All IEHP Pharmacy Providers Medi-Cal Rx Transition: How To Assist IEHP Members 03/07-03/11 All IEHP Pharmacy Providers Recalls, Withdrawals & Safety Alerts 03/07 All IEHP Pharmacy Providers IEHP Contracted DME Pharmacies: CGM, BP Monitor, Nebulizer 03/02 All IEHP Pharmacy Providers February 2022     Medi-Cal Rx Transition: How To Assist IEHP Members 02/28-03/04 All IEHP Pharmacy Providers Medi-Cal Rx Transition: How To Assist IEHP Members 02/22-02/25 All IEHP Pharmacy Providers Medi-Cal Rx Transition: How To Assist IEHP Members 02/14-02/18 All IEHP Pharmacy Providers Medi-Cal Rx Transition: How To Assist IEHP Members 02/10-02/11 All IEHP Pharmacy Providers Pharmacy Empowerment Program 02/08 All IEHP Pharmacy Providers Recalls, Withdrawals & Safety Alerts 02/07 All IEHP Pharmacy Providers New DHCS DUR Board Educational Article 02/02 All IEHP Pharmacy Providers January 2022     Free OTC COVID-19 Antigen Test Kits Available 01/31 All IEHP Pharmacy Providers Medi-Cal Rx Transition Implementation 01/17-01/21 All IEHP Pharmacy Providers Medi-Cal Rx Transition Implementation 01/10-01/14 All IEHP Pharmacy Providers Medi-Cal Rx Transition Implementation 01/07 All IEHP Pharmacy Providers Recalls, Withdrawals & Safety Alerts 01/05 All IEHP Pharmacy Providers  

Plan Updates - Coronavirus (COVID-19) Advisory

Control and Prevention (CDC) is responding to an outbreak of respiratory disease caused by a novel (new) coronavirus that was first detected in China and which has now been detected in almost 70 locations internationally, including in the United States. The virus has been named "SARS-CoV-2" and the disease it causes has been named "coronavirus disease 2019" (abbreviated "COVID-19"). IEHP will continually update you on the latest recommendations, news, and resources on COVID-19 as it becomes available. COVID-19 Symptoms and Members Care For a complete list of COVID-19 symptoms and step-by-step Member direction, visit our COVID-19 Member page. COVID-19 Therapeutics Available for Members In an effort to provide the most up-to-date treatments against COVID-19, IEHP continues to maintain a list of providers, including but not limited to infusion clinics, ancillary, hospital and non-hospital based infusion centers offering COVID-19 infusion therapy treatment. Under all Member coverage, outpatient COVID therapeutics will be offered immediately after a Member is determined to be clinically eligible under and Emergency Use Authorization (EUA). For more information, Providers can utilize the COVID-19 Therapeutics Clinical Consult Line to connect with other clinicians for a free and confidential consultation on COVID-19 testing and treatment: 1-866-268-4322 (1-866-COVID-CA). List of Infusion Sites COVID-19 Infusion Treatments by Organization (PDF) Test-To-Treat COVID-19 Vaccine Reimbursement for Medi-Cal Providers DHCS has carved out the COVID-19 vaccine from Medi-Cal managed care health plans and will reimburse providers under the Fee-for-Service (FFS) delivery system for both medical and pharmacy claims. Medi-Cal will reimburse the associated COVID-19 vaccine administration fee at the allowable Medicare rate for all claims (medical, outpatient, and pharmacy), based on the number of required doses for all Medi-Cal beneficiaries. For further information: June 13, 2022 - DHCS COVID-19 Vaccine Administration Provider FAQs   How Vaccines Build Immunity While the COVID-19 vaccines are relatively new - the technology and science behind the vaccines have been in development for decades. In the video below, we demonstrate how years of vaccine research and advanced technology allowed researchers and scientists worldwide to be prepared to develop an mRNA vaccine that could help fight the spread of a global infectious disease. FIND A TESTING AND VACCINATION SITE NEAR YOU TODAY! RIVERSIDE Riverside County Public Health COVID Testing Site Vaccine Information Vaccine Locations & Registration Registrations encouraged but not required for: The CDC recommends everyone ages 6 months and older get vaccinated against COVID-19 as well as a booster for everyone 5 years and older, if eligible. For more information, visit the Riverside Country Vaccine webpage. Teenagers 5 to 17 years old must register for a vaccination clinic that offers the Pfizer vaccine and be accompanied by a parent/legal guardian or present a signed written consent from a parent/legal guardian and be accompanied by an adult. Pfizer Minor Consent Form (PDF) | Spanish  The Moderna and Johnson & Johnson vaccines can only be given to individuals age 18 years and older. Johnson & Johnson Fact Sheet (PDF) | Spanish - Published April 26, 2021  SAN BERNARDINO San Bernardino County Public Health COVID Testing Site Vaccine Locations & Registration Additional Dose and Boosters Information COVID-19 Vaccine Consent Form (PDF) | Spanish   The CDC recommends everyone ages 6 months and older get vaccinated against COVID-19 as well as a booster for everyone 5 years and older, if eligible. For more information, visit the San Bernardino County Pediatric COVID-19 Vaccination web page Walk-ins are now available at County-operated vaccination sites. Walk-in individuals will not need to bring any additional information to the site, however be prepared to register on site, which will include answering health screening questions. Walk-ins may experience longer wait times and availability may vary based on site demand.  Centers for Disease Control and Prevention (CDC) Clinical Care Guidance Vaccines Vaccination Plans January 10, 2022 - Continued Coverage of COVID-19 Diagnostic Testing (PDF) CalVax CalVax is a state-wide centralized system for health care Providers enrolled or interested in participating in the California COVID-19 Vaccination Program, developed by the California Department of Public Health (CDPH). The new CalVax platform will provide a system to manage vaccine enrollment, ordering, inventory, administration, reporting and data analytics. Training materials such as job aids, videos, and recorded demos will be available to support all system users as they navigate through the new CalVax platform (mycavax.cdph.ca.gov).  CA Notify • CA Notify Flyer in English (PDF) and Spanish(PDF) • CA Notify Shareable Tools for web and social media • CA Notify Website  Financial Assistance Resources Riverside County Medical Association - COVID-19 Financial Toolkit for Medical Practice U.S. Department of Health & Human Services (HHS) CARES Provider Relief Fund Learn more about the Provider Relief Fund (PRF) Provider Relief Fund (PRF) Portal U.S. Small Business Administration. Borrowers may be eligible for Paycheck Protection Program (PPP) loan forgiveness. See if you're eligible here. Guidance Regarding Monoclonal Antibody Treatment for COVID-19 Even with decreasing cases and hospitalizations, those with high-risk conditions who have tested positive for COVID-19 are encouraged to get monoclonal antibody treatment at Riverside University Health System (RUHS) – Medical Center. In January, the U.S. Food and Drug Administration (FDA) limited the use of certain monoclonal antibody therapies that were ineffective against the omicron variant. In response, RUHS – Medical Center is administering sotrovimab, an IV infusion shown to be effective against omicron and other variants. January 14, 2022 - RUHS-Medical Center Offers Monoclonal Antibodies Treatment Quest Diagnostic For more information, please visit Quest Diagnostics FAQs COVID-19 Specimen Collection Instructions (Watch Video Here)                        Fact Sheet for Healthcare Providers for COVID-19 Testing (View PDF Here)   LabCorp For more information, please visit LabCorp's COVID-19 page. Which COVID-19 Test is Right For You? COVID-19 FAQs If you do not have the ability to collect specimens for COVID-19, please refer to your County Public Health resources for guidance on directing Members for testing.   Telehealth IEHP is strongly encouraging the utilization of telehealth for visits that can be conducted over the phone or via other audiovisual telecommunications.  IEHP has published a telehealth FAQ which is available here: Telehealth Services Due to Limiting Exposure to COVID-19 (PDF)- October 17, 2022 Remember: IEHP Provider Telehealth Information (PDF) IEHP expects that Providers will offer telehealth services and support to their Members during their published business hours.  Existing authorizations are valid and do not need to be changed even if services are being provided via telehealth You can request a POS 02 or POS 10 on your authorization however if you do not, you can still utilize the authorization for telehealth services even if a different POS was approved. When billing the claim for the service, you will utilize a POS 02 or POS 10. ONLY Services that are deemed clinically appropriate to provide via telehealth should be provided via telehealth. If there are treatments, exams, procedures or other services that cannot be provided via telehealth, those are not eligible to be provided via telehealth.  Provider Resources for Combatting COVID-19 Fatigue ACEs Aware - Support for those on the front lines as California addresses stress and anxiety related to COVID-19   Department of Health Care Services (DHCS) and California Department of Public Health (CDPH) COVID 19 Response Department of Health Care Services (DHCS) California Department of Public Health (CDPH)   The California Department of HealthCare Services (DHCS) has published a COVID-19 response page with guidance for Providers and Partners, Home and Community Based Services and Behavioral Health. Found Here: DHCS COVID‑19 Response | DHCS COVID-19 Medi-Cal FAQs The California Department of Public Health (CDPH) also has a page with new guidance documents and additional resources and news releases. Found Here: CDHP COVID-19 Updates Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) CMS Health Care Provider Toolkit - Help link to COVID-19 related questions   San Bernardino Medical Society The San Bernardino County Medical Society promotes the science and art of medicine, the care and well-being of patients, the protection of the public health and to promote the betterment of the medical profession. The latest news, research and developments on the COVID-19 outbreak for physicians can be found here: SBCMS COVID-19. January 07, 2021 - COVID-19 Vaccines For All Practicing Physicians and Staff – San Bernardino County (PDF) 2-1-1 San Bernardino County Resource & Information Guide   2-1-1 San Bernardino County has curated a COVID-19 Resource & Information Guide and will update this page regularly as the situation changes. For more information, please click here.   Correspondences May 2, 2022 - Webinar - IWIN COVID and the Community April 13, 2022 - COVID-19 “Test to Treat” Initiative April 8, 2022 - 2nd Round of Free At-Home COVID-19 Test Kits Available February 23, 2022 - COVID-19 Oral Antiviral Drugs – Coverage and Dispensing Pharmacies  January 28, 2022 - Free OTC COVID-19 Antigen Kits Available January 26, 2022 - Free At-Home COVID-19 Tests Available by Request January 5, 2022 - Extending SNF COVID-19 Per Diem Rate December 22, 2021 - COVID-19 Vaccine Billing for Medicare Advantage Enrollees Effective DOS January 1, 2022 December 16, 2021- COVID-19 Vaccine Incentive Program – Program Guide December 16, 2021 - REMINDER: COVID Vaccine Enrollment Survey - Your Response is Requested December 10, 2021 - REMINDER: COVID Vaccine Enrollment Survey - Your Response is Requested December 10, 2021 - COVID-19 Vaccine Billing for Medicare Advantage Enrollees December 3, 2021- COVID-19 Vaccine Enrollment Survey December 1, 2021- CDC Encourages COVID Booster Due to Omicron Variant November 17, 2021- UPDATE! COVID-19 Vaccine FQHC, RHC and IHF Incentive Program November 9, 2021- Three Upcoming Webinars on Building COVID-19 Vaccine Trust October 22, 2021- 2021 COVID-19 Vaccination Member Incentive October 22, 2021- NEW!!! COVID-19 Vaccine FQHC and RHC Incentive Program October 19, 2021- COVID-19 Treatment – RUHS Monoclonal Antibody Treatment Center October 12, 2021- Reminder - NEW COVID-19 Vaccine PCP Incentive Program - Kickoff Meeting October 6, 2021- NEW COVID-19 Vaccine PCP Incentive Program- Kickoff Meetings October 4, 2021- New COVID-19 Vaccine PCP Incentive Program September 8, 2021- CDPH Webinar: How to Have Crucial Conversations About COVID-19 Vaccines – Thursday, September 9th August 18, 2021 - Riverside County Public Townhall on COVID-19 Vaccines For additional resources regarding COVID-19, please visit: Centers for Disease Control and Prevention (CDC) Riverside County Public Health San Bernardino Public Health You will need Adobe Acrobat Reader 6.0 or later to view the PDF files. You can download a free copy by clicking here.

COVID-19 - Vi-rút corona

gọi là COVID-19) Các dấu hiện và triệu chứng của COVID-19 Những người nhiễm COVID-19 đã có một loạt các triệu chứng được báo cáo, từ các triệu chứng nhẹ đến bệnh nặng. Các triệu chứng có thể xuất hiện 2-14 ngày sau khi phơi nhiễm virus. Bất cứ ai cũng có thể có các triệu chứng từ nhẹ đến nặng, bao gồm: Sốt hoặc ớn lạnh Ho Thở gấp hoặc khó thở Mệt mỏi Đau cơ hoặc đau người Đau đầu Mới mất vị giác hoặc khứu giác Đau họng Nghẹt mũi hoặc chảy nước mũi Buồn nôn hoặc nôn mửa Tiêu chảy Hãy đến bệnh viện hoặc tìm kiếm sự chăm sóc y tế khẩn cấp ngay lập tức nếu quý vị xuất hiện các triệu chứng nghiêm trọng của COVID-19, bao gồm: Khó thở Đau hoặc tức ngực dai dẳng Bắt đầu lú lẫn Không thể thức giấc hoặc không thể tỉnh táo Da, môi hoặc móng tay nhợt nhạt, xám hoặc xanh, tùy thuộc vào màu da Phải làm gì nếu quý vị cảm thấy bị ốm Nếu quý vị đang gặp phải bất kỳ triệu chứng nào trong số này, hãy xem xét các hành động sau: Xét nghiệm COVID-19: Xét nghiệm là miễn phí. IEHP cũng sẽ thanh toán cho các thành viên được xét nghiệm COVID-19 tiêu chuẩn và xét nghiệm theo chỉ định của bác sĩ, bất kể loại xét nghiệm nào. Bác sĩ của quý vị phải lập hóa đơn trực tiếp cho IEHP đối với các xét nghiệm này. Hãy trực tiếp đến gặp bác sĩ của quý vị hoặc trung tâm chăm sóc khẩn cấp hoặc tiếp cận telehealth trong vòng 24 giờ kể từ khi các triệu chứng bắt đầu. Dành cho các thành viên IEHP, nếu quý vị không thể liên hệ với bác sĩ của mình hoặc sau giờ làm việc, quý vị có thể gọi cho Đường dây Y tá Tư vấn 24 Giờ của IEHP theo số 1-888-244-4347 hoặc 1-866-577-8355 dành cho người dùng TTY, 24 giờ mỗi ngày, 7 ngày một tuần. Các y tá được đào tạo của chúng tôi cung cấp lời khuyên y tế và, nếu cần, sẽ kết nối quý vị với bác sĩ qua điện thoại hoặc trò chuyện qua video. Sự thật về phương pháp điều trị COVID-19 Hầu hết các phương pháp điều trị COVID-19 đều là thuốc uống tại nhà. Thuốc điều trị COVID-19 được cung cấp miễn phí tại California. Quý vị không cần phải có bảo hiểm hoặc là công dân Hoa Kỳ. Thuốc điều trị COVID-19 hoạt động tốt nhất khi bắt đầu sử dụng càng sớm càng tốt, trong vòng 5-7 ngày đầu tiên kể từ khi có triệu chứng. Nếu quý vị nghĩ rằng mình có thể mắc COVID, đừng đợi các triệu chứng trở nên tồi tệ hơn. Thuốc điều trị COVID-19 an toàn và hiệu quả trong việc ngăn chặn bệnh COVID-19 trở nên nghiêm trọng. Chúng có thể giảm nguy cơ mắc bệnh nghiêm trọng, nhập viện và tử vong do COVID-19 xuống một nửa hoặc hơn. Thuốc điều trị COVID-19 có thể giúp quý vị có kết quả xét nghiệm âm tính sớm hơn và có thể làm giảm nguy cơ mắc các triệu chứng COVID kéo dài.* Thuốc điều trị COVID-19 được khuyên dùng cho những người từ 12 tuổi trở lên mắc một số tình trạng bệnh lý nhất định hoặc các yếu tố phổ biến khác làm tăng nguy cơ mắc bệnh. Bác sĩ có thể cho quý vị biết liệu quý vị có hội đủ điều kiện dùng thuốc điều trị COVID-19 hay không và loại nào tốt nhất cho quý vị. Thuốc điều trị COVID-19 có hiệu quả cho dù quý vị đã được chủng ngừa hay chưa. Nếu quý vị có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19, có các triệu chứng và đáp ứng các tiêu chí sau, quý vị nên tìm kiếm điều trị: Quý vị từ 50 tuổi trở lên –HOẶC– Quý vị chưa chủng ngừa hoặc chưa tiêm vắc-xin COVID-19 đầy đủ –HOẶC– Quý vị có tình trạng bệnh lý hoặc các yếu tố khác làm tăng nguy cơ. Chúng bao gồm béo phì, hen suyễn, tiểu đường, lười vận động thể chất, hút thuốc, tình trạng bệnh lý tâm thần như trầm cảm, thuộc chủng tộc/dân tộc thiểu số, và các yếu tố khác. Tìm hiểu thêm về các tình trạng y tế làm tăng nguy cơ mắc bệnh nghiêm trọng do COVID-19. Nhấp vào đây để biết thêm thông tin về sức khỏe tâm thần và tình trạng cảm xúc. * Bằng chứng ban đầu cho thấy thuốc điều trị COVID-19 Paxlovid có thể làm giảm nguy cơ phát triển các triệu chứng COVID kéo dài. Những triệu chứng này có thể kéo dài hàng tuần, hàng tháng hoặc hàng năm sau khi bị nhiễm COVID-19. Làm thế nào để xét nghiệm COVID-19 Điều quan trọng là phải biết cách thức và thời điểm xét nghiệm COVID-19. Xét nghiệm có thể giúp quý vị yên tâm, cung cấp cho quý vị thông tin để giúp quý vị đưa ra quyết định về sức khỏe của mình và giúp làm chậm sự lây lan của vi-rút trong cộng đồng của chúng ta. Tôi sẽ được xét nghiệm COVID-19 ở đâu Truy cập liên kết của chúng tôi: Điều gì sẽ xảy ra nếu quý vị xét nghiệm dương tính với COVID-19 Tự cách ly để tránh lây lan vi-rút cho người khác; nhấp vào đây để biết các mẹo về cách ly và biện pháp phòng ngừa cho những người mắc COVID-19 Tìm kiếm ngay các lựa chọn điều trị Làm thế nào để được điều trị Liên hệ với văn phòng bác sĩ của quý vị Liên hệ với hiệu thuốc của quý vị Đến một địa điểm xét nghiệm để điều trị

IEHP DualChoice - Các Nguồn Lực Hỗ Trợ Quan Trọng

h Người Đại Diện (PDF) Biểu Mẫu Than Phiền Medicare (bằng cách nhấp vào liên kết này, quý vị sẽ rời khỏi trang web của IEHP DualChoice) Thông Báo Quyền Riêng Tư của IEHP DualChoice mô tả cách thông tin y tế có thể được sử dụng và tiết lộ, và cách quý vị có thể tiếp cận thông tin này. Thông Báo Quyền Riêng Tư của IEHP DualChoice (PDF) Trung Tâm Dịch Vụ Medicare và Medicaid Liên kết sau sẽ đưa quý vị đến trang web của Trung Tâm Dịch Vụ Medicaid và Medicare, tại đó quý vị có thể xem qua Chính Sách Bằng Chứng Cập Nhật Nhất của CMS bằng cách sử dụng liên kết sau: Chính Sách Bằng Chứng Cập Nhật Nhất của CMS.. Bằng cách nhấp vào liên kết này, quý vị sẽ rời khỏi trang web của IEHP DualChoice. Quý vị sẽ cần Adobe Acrobat Reader 6.0 trở lên để xem các tệp PDF. Quý vị có thể tải bản sao miễn phí bằng cách nhấp vào đây. Bằng cách nhấp vào liên kết này, quý vị sẽ rời khỏi trang web của IEHP DualChoice. IEHP DualChoice (HMO D-SNP) là một Chương trình HMO có hợp đồng với Medicare. Việc ghi danh tham gia IEHP DualChoice (HMO D-SNP) phụ thuộc vào quá trình gia hạn hợp đồng. Thông tin trên trang này được cập nhật từ ngày 1 Tháng Mười, 2022. H8894_DSNP_23_3241532_M Pending Accepted

Pharmacy Services - Formulary

most appropriate, high quality and cost-effective drug therapies.   The Inland Empire Health Plan Pharmacy and Therapeutics (P & T) Subcommittee develops and monitors the Formulary. The P & T is composed of the IEHP Chief Medical Officer, Medical Directors, Director of Pharmaceutical Services, physicians from various medical specialties, local communities, and clinical pharmacists. This panel reviews the medications in all therapeutic categories based on safety, clinical efficacy, and cost-effectiveness and selects the most appropriate drugs in each class.   Formulary development and maintenance is a dynamic process. The IEHP P & T Subcommittee is responsible for developing, managing, updating and administering the Formulary. The Subcommittee also ensures that the IEHP Formulary remains responsive to the needs of our members and providers.   You will need Adobe Acrobat Reader 6.0 or later to view the PDF files. Click here to download a free copy by clicking Adobe Acrobat Reader. By clicking on this link, you will be leaving the IEHP website.   IEHP Medi-Cal Formulary Items: DHCS Noncapitated Physician Administered Drugs (PADs) Medi-Cal Medical Benefit PA (PDF) Medi-Cal Medical Benefit Formulary (PDF) Referral Form for Medi-Cal Benefit (PDF) Exceptions to criteria or requests for coverage of drugs not on the Medi-Cal Drug Benefit Formulary may be submitted by prescribers on the Referral Form for Medi-Cal Benefit. Starting January 1, 2022, all IEHP Medi-Cal pharmacy services will be transitioned from managed care (MC) to fee for service (FFS). The Medi-Cal pharmacy benefits and services administered by the Department of Health Care Services (DHCS) will be identified collectively as "Medi-Cal Rx." Magellan Medicaid Administration, Inc. (MMA) will assume operations for Medi-Cal Rx on behalf of DHCS. For further information on Medi-Cal Rx, please visit: https://www.iehp.org/en/providers/pharmacy-services?target=medi-cal-rx For more information on the Medi-Cal Rx Covered Drug List (CDL), please visit: https://medi-calrx.dhcs.ca.gov/home/cdl   IEHP DualChoice (HMO D-SNP) - Medicare-Medicaid Plan Items: IEHP DualChoice (HMO D-SNP) Formulary Book (PDF) Grievance Coverage Determination and Appeals Process IEHP DualChoice (HMO D-SNP) Formulary Search Tool        10 Reasons Why You Should Be E-prescribing Brochure (PDF) E-prescribing Tips (PDF)   Information on this page is current as of May 01, 2023

IEHP DualChoice - Thuốc Theo Toa

ầu của Trung Tâm Dịch Vụ Medicare và Medicaid (CMS) về quyền tiếp cận nhà thuốc trong khu vực của quý vị. Có hơn 700 nhà thuốc trong mạng lưới IEHP DualChoice. Các nhà cung cấp trong mạng lưới của IEHP DualChoice cần tuân thủ các tiêu chuẩn tối thiểu về hành nghề dược theo quy định của Tiểu Bang California. IEHP DualChoice Bao Trả Cho Những Loại Thuốc Theo Toa Nào? IEHP DualChoice (HMO D-SNP) có Danh Sách Thuốc Được Bao Trả được gọi là Danh Mục Thuốc. Danh Mục Thuốc này cho biết những loại thuốc theo toa Phần D nào được IEHP DualChoice bao trả. Các loại thuốc trong danh sách này được chương trình lựa chọn với sự trợ giúp của đội ngũ các bác sĩ và dược sĩ. Danh sách phải đáp ứng các yêu cầu do Medicare đặt ra. Medicare đã phê duyệt Danh Mục Thuốc IEHP DualChoice.  Tìm một loại thuốc được bao trả bên dưới: Danh Mục Thuốc năm 2023 (PDF) Những thay đổi đối với Danh Mục Thuốc (PDF) Liệu Pháp Từng Bước năm 2023 (PDF) Thuốc Yêu Cầu Cho Phép Trước năm 2023 (PDF) IEHP DualChoice Ký Hợp Đồng Với Những Nhà Thuốc Nào? Danh Bạ Nhà Cung Cấp và Nhà Thuốc của IEHP DualChoice (HMO D-SNP) cung cấp cho quý vị danh sách đầy đủ các nhà thuốc trong mạng lưới của chúng tôi – điều đó có nghĩa là tất cả các nhà thuốc đã đồng ý cung cấp các đơn thuốc được bao trả cho các hội viên tham gia chương trình của chúng tôi. Nói chung, quý vị phải nhận được tất cả các dịch vụ chăm sóc định kỳ từ các nhà cung cấp tham gia chương trình và các nhà thuốc trong mạng lưới để tiếp cận các quyền lợi thuốc theo toa của họ, ngoại trừ trong các trường hợp không theo quy trình, có thể áp dụng các giới hạn về số lượng và hạn chế.  Đây không phải danh sách đầy đủ. Thông tin quyền lợi là một bản tóm tắt ngắn gọn, không phải là một bản mô tả đầy đủ về các quyền lợi. Các giới hạn, khoản đồng thanh toán và các hạn chế có thể được áp dụng. Khoản đồng thanh toán cho các loại thuốc theo toa có thể thay đổi tùy theo mức Hỗ Trợ Bổ Sung mà quý vị nhận được. Các quyền lợi và khoản đồng thanh toán có thể thay đổi vào ngày 1 tháng 1 hàng năm. Danh Sách Thuốc Được Bao Trả và mạng lưới nhà thuốc và nhà cung cấp có thể thay đổi trong suốt cả năm. Chúng tôi sẽ gửi cho quý vị một thông báo trước khi chúng tôi thực hiện thay đổi ảnh hưởng đến quý vị. Để biết thêm thông tin, hãy gọi điện cho Ban Dịch Vụ Hội Viên IEHP DualChoice hoặc đọc Cẩm Nang Hội Viên IEHP DualChoice.  Danh Mục Nhà Cung Cấp và Nhà Thuốc của IEHP DualChoice năm 2023 (Sắp có) Quý vị sẽ cần phần mềm Adobe Acrobat Reader 6.0 trở lên để đọc được các tệp PDF. Quý vị có thể tải bản sao miễn phí tại đây. Bằng cách nhấp vào liên kết này, quý vị sẽ rời khỏi trang web của IEHP DualChoice.  Nếu quý vị không có Danh Bạ Nhà Cung Cấp và Nhà Thuốc của IEHP DualChoice, thì quý vị có thể nhận được một bản sao từ Ban Dịch Vụ Hội Viên IEHP DualChoice. Quý vị có thể gọi cho Ban Dịch Vụ Hội Viên IEHP DualChoice bất kỳ lúc nào để nhận thông tin cập nhật về những thay đổi trong mạng lưới nhà thuốc. Gọi IEHP DualChoice theo số 1-877-273-IEHP (4347), từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối (PST), 7 ngày một tuần, bao gồm cả ngày nghỉ lễ. Người dùng TTY vui lòng gọi số 1-800-718-4347. Bảo Hiểm Ngoài Mạng Lưới Nói chung, IEHP DualChoice (HMO D-SNP) sẽ đài thọ cho các loại thuốc được mua tại nhà thuốc ngoài mạng lưới chỉ khi quý vị không thể sử dụng được nhà thuốc trong mạng lưới. Dưới đây là các trường hợp chúng tôi sẽ bao trả cho các đơn thuốc được mua tại hiệu thuốc ngoài mạng lưới: Tôi nên làm gì nếu tôi cần một loại thuốc theo toa trong trường hợp cấp cứu y tế? Chúng tôi sẽ bao trả cho các loại thuốc theo toa được mua tại nhà thuốc ngoài mạng lưới nếu các loại thuốc theo toa đó liên quan đến chăm sóc cấp cứu y tế hoặc chăm sóc cần thiết khẩn cấp. Trong tình huống này, quý vị sẽ phải thanh toán toàn bộ chi phí (thay vì chỉ trả khoản đồng thanh toán) khi quý vị mua thuốc theo toa của mình. Quý vị có thể yêu cầu chúng tôi bồi hoàn cho quý vị khoản chia sẻ chi phí của chúng tôi bằng cách gửi biểu mẫu yêu cầu bảo hiểm bằng giấy. Để tìm hiểu cách gửi yêu cầu bằng giấy, vui lòng tham khảo quy trình yêu cầu bằng giấy được mô tả dưới đây. Nhận được bảo hiểm khi quý vị đi du lịch hoặc ở xa khu vực phục vụ của Chương Trình Nếu quý vị thường xuyên dùng thuốc theo toa và quý vị đang đi du lịch, hãy nhớ kiểm tra nguồn cung cấp thuốc trước khi đi. Khi có thể, hãy mang theo tất cả các loại thuốc quý vị cần. Quý vị có thể đặt mua thuốc theo toa của mình trước khi hết thuốc thông qua dịch vụ đặt mua thuốc qua đường bưu điện trong mạng lưới của chúng tôi hoặc thông qua nhà thuốc trong mạng lưới bán lẻ cung cấp nguồn cung cấp thuốc mở rộng. Nếu quý vị đang đi du lịch trong lãnh thổ Hoa Kỳ, nhưng bên ngoài khu vực phục vụ của Chương trình và quý vị bị ốm, mất hoặc hết thuốc theo toa của mình, thì chúng tôi sẽ bao trả cho các loại thuốc theo toa được mua tại một nhà thuốc ngoài mạng lưới nếu quý vị tuân thủ tất cả các quy tắc bảo hiểm được xác định trong tài liệu này và không có nhà thuốc trong mạng lưới. Trong tình huống này, quý vị sẽ phải thanh toán toàn bộ chi phí (thay vì chỉ trả khoản đồng thanh toán) khi quý vị mua thuốc theo toa của mình. Quý vị có thể yêu cầu chúng tôi bồi hoàn cho quý vị khoản chia sẻ chi phí của chúng tôi bằng cách gửi biểu mẫu yêu cầu bảo hiểm. Để tìm hiểu cách gửi yêu cầu bằng giấy, vui lòng tham khảo quy trình yêu cầu bằng giấy được mô tả dưới đây. Trước khi mua thuốc theo toa của quý vị tại một nhà thuốc ngoài mạng lưới, hãy gọi điện cho Ban Dịch Vụ Hội Viên IEHP DualChoice để tìm hiểu xem có nhà thuốc trong mạng lưới trong khu vực quý vị đang đi du lịch hay không. Nếu không có nhà thuốc trong mạng lưới trong khu vực đó, thì Ban Dịch Vụ Hội Viên IEHP DualChoice có thể sắp xếp để quý vị mua thuốc theo toa từ một nhà thuốc ngoài mạng lưới. Chúng tôi không thể thanh toán cho bất kỳ loại thuốc theo toa nào mua tại các nhà thuốc bên ngoài Hoa Kỳ, ngay cả đối với trường hợp khẩn cấp về mặt y tế. Quý vị nên làm gì nếu quý vị đang ở bên ngoài khu vực phục vụ của chương trình khi quý vị có nhu cầu chăm sóc khẩn cấp? Khi quý vị đang ở bên ngoài khu vực phục vụ và không thể nhận được dịch vụ chăm sóc từ nhà cung cấp trong mạng lưới, chương trình của chúng tôi sẽ bao trả cho các dịch vụ chăm sóc khẩn cấp cần thiết mà quý vị nhận được từ bất kỳ nhà cung cấp nào. Chương trình của chúng tôi không bao trả cho dịch vụ chăm sóc khẩn cấp cần thiết hoặc bất kỳ dịch vụ chăm sóc nào khác nếu quý vị nhận được các dịch vụ chăm sóc đó bên ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ. Đôi khi, quý vị có thể được bao trả cho loại thuốc theo toa nếu quý vị mua tại một nhà thuốc ngoài mạng lưới Chúng tôi sẽ bao trả cho loại thuốc theo toa của quý vị mua tại nhà thuốc ngoài mạng lưới nếu ít nhất một trong những điều sau áp dụng: Nếu quý vị không thể nhận được loại thuốc được bao trả kịp thời trong khu vực phục vụ của chúng tôi vì không có nhà thuốc nào trong mạng lưới trong khoảng cách lái xe hợp lý cung cấp dịch vụ 24 giờ. Nếu quý vị đang cố gắng mua thuốc theo toa được bao trả không được dự trữ thường xuyên tại nhà thuốc bán lẻ trong mạng lưới đủ điều kiện hoặc nhà thuốc đặt mua qua đường bưu điện (những loại thuốc này bao gồm thuốc điều trị bệnh hiếm gặp hoặc các dược phẩm chuyên khoa khác). Trong những trường hợp này, vui lòng kiểm tra trước với Ban Dịch Vụ Hội Viên IEHP DualChoice để xem có nhà thuốc trong mạng lưới nào gần đó không.  Làm thế nào để tôi có thể yêu cầu bồi hoàn từ chương trình?  Nếu quý vị phải sử dụng một nhà thuốc ngoài mạng lưới, thì thông thường quý vị sẽ phải trả toàn bộ chi phí (thay vì thanh toán khoản chia sẻ chi phí thông thường của quý vị) khi quý vị mua thuốc theo toa của mình. Quý vị có thể yêu cầu chúng tôi bồi hoàn khoản chia sẻ chi phí của IEHP DualChoice cho quý vị. Gửi cho chúng tôi yêu cầu thanh toán của quý vị, kèm theo hóa đơn và chứng từ về bất kỳ khoản thanh toán nào quý vị đã thực hiện. Quý vị nên tạo bản sao hóa đơn và biên lai để lưu hồ sơ. Gửi yêu cầu thanh toán của quý vị qua đường bưu điện kèm theo bất kỳ hóa đơn hoặc biên lai nào cho chúng tôi theo địa chỉ:  IEHP DualChoice P.O. Box 4259 Rancho Cucamonga, CA 91729-4259  Quý vị phải gửi yêu cầu thanh toán cho chúng tôi trong vòng 1 năm kể từ ngày quý vị nhận được dịch vụ, vật dụng hoặc thuốc. Vui lòng liên hệ với Ban Dịch Vụ Hội Viên IEHP DualChoice nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc nào. Nếu quý vị không biết mình phải thanh toán cho những khoản nào hoặc quý vị nhận được hóa đơn và quý vị không biết phải làm gì với những hóa đơn đó, thì chúng tôi có thể trợ giúp quý vị. Quý vị cũng có thể gọi điện nếu quý vị muốn cung cấp cho chúng tôi thêm thông tin về yêu cầu thanh toán mà quý vị đã gửi cho chúng tôi. Xem Chương 7 và 9 trong Cẩm Nang Hội Viên IEHP DualChoice để tìm hiểu về cách yêu cầu chương trình bồi hoàn cho quý vị. Thay đổi sang Danh Mục Thuốc IEHP DualChoice Danh Mục Thuốc IEHP DualChoice bao gồm các loại thuốc được coi là liệu pháp đầu tiên (các loại thuốc nên được sử dụng đầu tiên cho các tình trạng được chỉ định). IEHP DualChoice lập và duy trì Danh Mục Thuốc liên tục bằng cách xem xét hiệu quả (mức độ hiệu quả) và độ an toàn (mức độ an toàn) của các loại thuốc mới, so sánh các loại thuốc mới với các loại thuốc hiện có và xây dựng các hướng dẫn thực hành lâm sàng dựa trên bằng chứng lâm sàng. Tùy từng thời điểm (trong năm quyền lợi), IEHP DualChoice sửa đổi (thêm hoặc bớt các loại thuốc) Danh Mục Thuốc dựa trên bằng chứng lâm sàng mới và tính sẵn có của các sản phẩm trên thị trường.  Tất cả những thay đổi này sẽ do một nhóm các Nhà Cung Cấp và Dược Sĩ được lựa chọn hiện đang hành nghề xem xét và phê duyệt. IEHP DualChoice sẽ gửi thông báo cho Hội Viên IEHP DualChoice trước khi loại bỏ thuốc Phần D khỏi danh mục thuốc Phần D. Chúng tôi cũng sẽ gửi thông báo nếu có bất kỳ thay đổi nào liên quan đến sự cho phép trước, giới hạn số lượng, liệu pháp từng bước hoặc chuyển một loại thuốc sang bậc chia sẻ chi phí cao hơn. Nếu IEHP DualChoice xóa một loại thuốc Phần D Được Bao Trả hoặc thực hiện bất kỳ thay đổi nào trong Danh Mục Thuốc IEHP DualChoice, thì chúng tôi sẽ đăng tải những thay đổi về danh mục thuốc lên trang web của IEHP DualChoice và thông báo cho những Hội Viên bị ảnh hưởng ít nhất ba mươi (30) ngày trước ngày có hiệu lực của những thay đổi được thực hiện trên Danh Mục Thuốc IEHP DualChoice. Tuy nhiên, nếu Cục Quản Lý Thực Phẩm và Dược Phẩm (FDA) cho rằng một loại thuốc trên danh mục thuốc của chúng tôi là không an toàn hoặc nhà sản xuất loại thuốc đó đã thu hồi thuốc ngoài thị trường, thì chúng tôi sẽ loại bỏ ngay loại thuốc đó khỏi danh mục thuốc. Một số những thay đổi đối với Danh Sách Thuốc sẽ diễn ra ngay. Ví dụ: Đã có một loại thuốc gốc mới. Đôi khi, một loại thuốc mới và rẻ hơn cũng có tác dụng như loại thuốc có trong Danh Sách Thuốc. Khi điều đó xảy ra, chúng tôi có thể xóa bỏ loại thuốc hiện tại, nhưng chi phí của quý vị cho loại thuốc mới sẽ không đổi hoặc sẽ thấp hơn. Khi chúng tôi bổ sung loại thuốc gốc mới, chúng tôi cũng có thể quyết định giữ lại loại thuốc hiện tại trong danh sách nhưng thay đổi quy tắc hoặc giới hạn bảo hiểm của nó. Chúng tôi sẽ không thông báo cho quý vị trước khi chúng tôi thực hiện thay đổi này, nhưng chúng tôi sẽ gửi cho quý vị thông tin về thay đổi hoặc những thay đổi cụ thể. Quý vị hoặc nhà cung cấp của quý vị có thể yêu cầu “ngoại lệ” đối với những thay đổi này. Chúng tôi sẽ gửi cho quý vị thông báo về các bước quý vị có thể thực hiện để yêu cầu ngoại lệ. Vui lòng xem Chương 9 (Những việc cần làm nếu quý vị có vấn đề hoặc than phiền [quyết định bảo hiểm, kháng nghị, than phiền]) về Cẩm Nang Hội Viên để biết thêm thông tin về các trường hợp ngoại lệ. Một loại thuốc bị thu hồi khỏi thị trường. Nếu Cục Quản Lý Thực Phẩm và Dược Phẩm (FDA) cho biết loại thuốc mà quý vị đang dùng không an toàn hoặc nhà sản xuất loại thuốc đó thu hồi thuốc khỏi thị trường, thì chúng tôi sẽ xóa loại thuốc đó khỏi Danh Sách Thuốc. Nếu quý vị đang dùng loại thuốc đó, thì chúng tôi sẽ thông báo cho quý vị biết. Nhà cung cấp của quý vị cũng sẽ biết về thay đổi này. Họ có thể phối hợp cùng quý vị tìm một loại thuốc khác cho tình trạng của quý vị. Chúng tôi có thể thực hiện những thay đổi khác ảnh hưởng đến các loại thuốc mà quý vị đang dùng. Chúng tôi sẽ báo trước cho quý vị về những thay đổi khác này đối với Danh Sách Thuốc. Những thay đổi này có thể diễn ra nếu: FDA cung cấp hướng dẫn mới hoặc có các hướng dẫn lâm sàng mới về một loại thuốc. Chúng tôi bổ sung một loại thuốc gốc không phải loại thuốc mới trên thị trường và: Thay thế một loại thuốc biệt dược hiện có trong Danh Sách Thuốc hoặc Thay đổi các quy tắc hoặc giới hạn bảo hiểm đối với thuốc biệt dược. Khi xảy ra những thay đổi này, chúng tôi sẽ thông báo cho quý vị biết ít nhất 30 ngày trước khi chúng tôi thực hiện thay đổi Danh Sách Thuốc hoặc khi quý vị yêu cầu mua thêm thuốc. Điều này sẽ giúp quý vị có thời gian để trao đổi với bác sĩ hoặc bác sĩ kê toa khác của mình. Họ có thể giúp quý vị quyết định xem có một loại thuốc tương tự trong Danh Sách Thuốc mà quý vị có thể dùng để thay thế hoặc có yêu cầu một trường hợp ngoại lệ hay không. Sau đó, quý vị có thể: Nhận lượng thuốc đủ dùng trong 31 ngày trước khi thay đổi trong Danh Sách Thuốc được thực hiện, hoặc Yêu cầu trường hợp ngoại lệ từ những thay đổi này. Để tìm hiểu thêm về cách yêu cầu trường hợp ngoại lệ, hãy xem Chương 9 (Những việc cần làm nếu quý vị có vấn đề hoặc than phiền [quyết định bảo hiểm, kháng cáo, than phiền]). Một lần nữa, nếu một loại thuốc đột nhiên bị thu hồi vì bị phát hiện là không an toàn hoặc vì các lý do khác, chương trình sẽ ngay lập tức loại bỏ loại thuốc đó khỏi Danh Mục Thuốc. Chúng tôi sẽ thông báo ngay cho quý vị về sự thay đổi này. Bác sĩ của quý vị cũng sẽ biết sự thay đổi này và có thể phối hợp với quý vị để tìm một loại thuốc khác cho tình trạng của quý vị. Làm sao quý vị biết được bảo hiểm thuốc của quý vị đã được thay đổi? Nếu IEHP DualChoice xóa một loại thuốc Phần D được bao trả hoặc thực hiện bất kỳ thay đổi nào trong Danh Mục Thuốc IEHP DualChoice, thì IEHP DualChoice sẽ đăng tải những thay đổi về danh mục thuốc lên trang web của IEHP DualChoice và thông báo cho những Hội Viên bị ảnh hưởng ít nhất ba mươi (30) ngày trước ngày có hiệu lực của những thay đổi được thực hiện trên Danh Mục Thuốc IEHP DualChoice. Tuy nhiên, nếu Cục Quản Lý Thực Phẩm và Dược Phẩm (FDA) cho rằng một loại thuốc trên danh mục thuốc của chúng tôi là không an toàn hoặc nhà sản xuất loại thuốc đó đã thu hồi thuốc ngoài thị trường, thì chúng tôi sẽ loại bỏ ngay loại thuốc đó khỏi danh mục thuốc. Nhận Phê Duyệt từ Chương Trình Đối với một số loại thuốc, quý vị hoặc nhà cung cấp của quý vị cần được chương trình phê duyệt khi chúng tôi đồng ý bao trả loại thuốc đó cho quý vị. Đây được gọi là “sự cho phép trước”. Đôi khi, yêu cầu được phê duyệt trước giúp hướng dẫn sử dụng phù hợp một số loại thuốc. Nếu quý vị không nhận được sự phê duyệt này, thì thuốc của quý vị có thể không được chương trình bao trả. Để biết thêm thông tin về liệu pháp từng bước và giới hạn số lượng, hãy tham khảo Chương 5 trong Cẩm Nang Hội Viên IEHP DualChoice. Sử dụng Biểu Mẫu Quyết Định Bảo Hiểm Thuốc Theo Toa của IEHP Medicare để cho phép trước. Yêu Cầu Quyết Định Bảo Hiểm Thuốc Theo Toa của Medicare (PDF) Hướng Dẫn Biểu Mẫu Các biểu mẫu này cũng có sẵn trên trang web CMS:  Biểu Mẫu Yêu Cầu Quyết Định Bảo Hiểm Thuốc Theo Toa của Medicare (dành cho người ghi danh và nhà cung cấp sử dụng).  Bằng cách nhấp vào liên kết này, quý vị sẽ rời khỏi trang web của IEHP DualChoice. Điều Kiện và Giới Hạn Áp Dụng Thông thường, chúng tôi sẽ bao trả cho một loại thuốc trong Danh Mục Thuốc của chương trình nếu quý vị tuân thủ các quy tắc bảo hiểm khác được giải thích trong Chương 6 của Cẩm Nang Hội Viên IEHP DualChoice và loại thuốc đó cần thiết về mặt y tế, nghĩa là hợp lý và cần thiết để điều trị thương tích hoặc bệnh tật của quý vị. Đó cũng phải là một phương pháp điều trị được chấp nhận cho tình trạng bệnh của quý vị. Dưới đây là ba quy tắc chung về các loại thuốc mà các chương trình thuốc của Medicare sẽ không bao trả theo Phần D: Bảo hiểm thuốc Phần D của chương trình sẽ không bao trả cho một loại thuốc sẽ được bao trả theo Medicare Phần A hoặc Phần B. Chương trình của chúng tôi sẽ không bao trả cho một loại thuốc được mua bên ngoài Hoa Kỳ và các vùng lãnh thổ của Hoa Kỳ. Chương trình của chúng tôi thường không bao trả cho việc sử dụng thuốc không theo chỉ định. “Sử dụng thuốc không theo chỉ định” là bất kỳ việc sử dụng thuốc nào khác chỉ định ghi trên nhãn thuốc được Cục Quản Lý Thực Phẩm và Dược Phẩm phê duyệt. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo Chương 6 trong Cẩm Nang Hội Viên IEHP DualChoice của quý vị. Nhận lượng thuốc tạm thời Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể cung cấp cho quý vị lượng thuốc tạm thời khi thuốc không có tên trên Danh Sách Thuốc hoặc khi thuốc bị hạn chế theo một cách nào đó. Điều này giúp quý vị có thời gian trao đổi với nhà cung cấp của mình về việc nhận loại thuốc khác hoặc yêu cầu chúng tôi bao trả cho loại thuốc đó. Để nhận một lượng thuốc tạm thời, quý vị phải đáp ứng hai quy tắc dưới đây: Loại thuốc quý vị đang dùng: không còn có tên trên Danh Sách Thuốc của chúng tôi, hoặc chưa từng có tên trong Danh Sách Thuốc của chúng tôi, hoặc hiện đang bị hạn chế theo một cách nào đó. Quý vị phải đang ở một trong những trường hợp sau: Khi nhận được lượng thuốc tạm thời, quý vị nên trao đổi với nhà cung cấp của mình để quyết định cần làm gì khi nguồn cung cấp thuốc của quý vị sắp hết. Dưới đây là các lựa chọn của quý vị: Quý vị có thể thay đổi sang loại thuốc khác. Có thể có một loại thuốc khác được chương trình của chúng tôi bao trả hiệu quả với quý vị. Quý vị có thể gọi cho Dịch Vụ Hội Viên để yêu cầu danh sách các loại thuốc được bao trả điều trị cùng một tình trạng y tế. Danh sách có thể giúp nhà cung cấp của quý vị tìm thấy loại thuốc được đài thọ có thể hiệu quả với quý vị. HOẶC Quý vị có thể yêu cầu trường hợp ngoại lệ. Quý vị và nhà cung cấp của quý vị có thể yêu cầu chúng tôi cấp trường hợp ngoại lệ. Ví dụ: quý vị có thể yêu cầu chúng tôi bao trả cho một loại thuốc mặc dù nó không có tên trên Danh Sách Thuốc. Hoặc quý vị có thể yêu cầu chúng tôi bao trả cho loại thuốc mà không giới hạn. Nếu nhà cung cấp của quý vị cho biết quý vị có một lý do y tế chính đáng để nhận trường hợp ngoại lệ, thì họ có thể giúp quý vị yêu cầu trường hợp ngoại lệ. Nếu một loại thuốc quý vị đang dùng sẽ bị loại khỏi Danh Sách Thuốc hoặc bị hạn chế theo một cách nào đó trong năm tới, thì chúng tôi sẽ cho phép quý vị yêu cầu một trường hợp ngoại lệ trước năm sau. Chúng tôi sẽ thông báo cho quý vị về bất kỳ thay đổi nào trong phạm vi bảo hiểm cho thuốc của quý vị trong năm tới. Sau đó, quý vị có thể yêu cầu chúng tôi cung cấp trường hợp ngoại lệ và bao trả cho thuốc theo cách quý vị muốn được bao trả cho năm tới. Chúng tôi sẽ phản hồi yêu cầu của quý vị về trường hợp ngoại lệ trong vòng 72 giờ sau khi chúng tôi nhận được yêu cầu của quý vị (hoặc tuyên bố hỗ trợ từ bác sĩ kê toa của quý vị). Bảo Hiểm Thuốc Theo Toa của Medicare và Thông Báo Các Quyền Của Quý Vị- Đăng Tải Các Quyền Bảo Hiểm Thuốc cho Hội Viên: Medicare yêu cầu các nhà thuốc cung cấp thông báo cho người ghi danh mỗi khi hội viên bị từ chối bảo hiểm hoặc không đồng ý với thông tin về khoản chia sẻ chi phí. Quý vị có quyền kháng cáo hoặc yêu cầu trường hợp ngoại lệ về Danh Mục Thuốc nếu quý vị không đồng ý với thông tin do dược sĩ cung cấp.  Hãy đọc Quyền Bảo Hiểm Thuốc Dành Cho Hội Viên của Medicare.   Quản Lý Sử Dụng Thuốc Chúng tôi tiến hành đánh giá việc sử dụng thuốc cho các hội viên của mình để giúp đảm bảo rằng họ đang được chăm sóc an toàn và thích hợp. Những đánh giá này đặc biệt quan trọng đối với các hội viên có nhiều hơn một nhà cung cấp kê toa thuốc cho họ. IEHP DualChoice (HMO D-SNP) có sẵn một quy trình để xác định và giảm thiểu các sai sót về thuốc. Chúng tôi sẽ xem xét mỗi khi quý vị mua thuốc theo toa. Chúng tôi cũng thường xuyên đánh giá hồ sơ của mình. Trong quá trình đánh giá này, chúng tôi tìm kiếm các vấn đề tiềm ẩn, chẳng hạn như: Các sai sót về thuốc có thể xảy ra. Các loại thuốc có thể không cần thiết vì quý vị đang dùng một loại thuốc khác để điều trị cùng một tình trạng y tế. Các loại thuốc có thể không an toàn hoặc không phù hợp do tuổi tác hoặc giới tính của quý vị. Một số kết hợp thuốc có thể gây hại cho quý vị nếu dùng cùng một lúc. Toa thuốc ghi rõ các loại thuốc có các thành phần mà quý vị bị dị ứng. Các sai sót có thể xảy ra về số lượng (liều lượng) hoặc thời hạn của một loại thuốc quý vị đang dùng. Sử dụng quá liều và sử dụng không đủ liều Lạm dụng/sử dụng sai về mặt lâm sàng Nếu chúng tôi nhận thấy có thể xảy ra vấn đề trong việc sử dụng thuốc của quý vị, thì chúng tôi sẽ phối hợp với Bác Sĩ của quý vị để khắc phục vấn đề. IEHP DualChoice cũng cung cấp thông tin cho các Trung Tâm Dịch Vụ Medicare và Medicaid (CMS) liên quan đến các biện pháp đảm bảo chất lượng của họ theo các hướng dẫn của CMS. Thông tin trên trang này được cập nhật từ ngày 1 Tháng Mười, 2022 DSNP_23_3241532_M Pending Accepted

Quý vị có thể gia hạn chương trình Medi-Cal của mình trực tuyến. - FAQs

uý vị có biết? Medi-Cal của quý vị cần được gia hạn mỗi năm để duy trì quyền lợi của quý vị.  Mỗi năm một lần, quý vị sẽ nhận được một lá thư qua đường bưu điện cho bạn biết liệu Medi-Cal của quý vị có được quận tự động gia hạn hay quận của quý vị cần thêm thông tin. Điều quan trọng là phải đọc thư này và làm theo hướng dẫn.  Quận sẽ yêu cầu những thông tin gì? Các mẫu gia hạn đã hoàn thành  Xác minh (chẳng hạn như bản sao cuống phiếu lương của quý vị) Cập nhật thông tin liên lạc của quý vị Nếu quận của quý vị yêu cầu thêm thông tin, quý vị phải cung cấp cho họ trước ngày đến hạn.  Nếu quý vị không trả lời trước ngày đến hạn, quyền lợi Medi-Cal của quý vị có thể kết thúc.  Làm thế nào quý vị có thể gửi trong thông tin này? Quý vị có thể gửi thông tin trực tuyến, qua thư, trực tiếp hoặc điện thoại. Truy cập trực tuyến: Tạo tài khoản trực tuyến của quý vị ngay hôm nay bằng cách truy cập BenefitsCal.com, và chọn liên kết “Tạo Tài khoản (Create an Account)”. Để tìm hiểu thêm, hãy xem video: “BenefitsCal: (Cách để Tạo một Tài khoản) How to Create an Account” Nếu quý vị đã có tài khoản ProfitCal.com, quý vị có thể gửi bằng cách làm theo các bước trong video này: “(Cách Gửi Yêu cầu Gia hạn Medi-Cal của BenefitsCal) BenefitsCal How to Submit a Medi-Cal Renewal” Gửi bưu kiện trở lại quận của quý vị. Đến trực tiếp văn phòng quận của quý vị. Gọi cho văn phòng quận của quý vị: Quận Riverside: 1-877-410-8827, Thứ Hai-Thứ Sáu, từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều Quận San Bernardino: 1-877-410-8829, Thứ Hai-Thứ Sáu, từ 7 giờ sáng đến 5 giờ chiều Nếu quý vị bỏ lỡ ngày đến hạn thì sao? Liên hệ với quận để tìm hiểu xem liệu quý vị vẫn có thể nộp giấy tờ của mình hay không. Quý vị nói chuyện với ai nếu quý vị có thắc mắc? Nếu quý vị cần được trợ giúp thêm, hãy gọi cho IEHP theo số 1-888-860-1296, Thứ Hai - Thứ Sáu, 8 giờ sáng - 5 giờ chiều  hoặc văn phòng Medi-Cal tại quận của quý vị: Quận Riverside: 1-877-410-8827, Thứ Hai-Thứ Sáu, từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều Quận San Bernardino: 1-877-410-8829, Thứ Hai-Thứ Sáu, từ 7 giờ sáng đến 5 giờ chiều Điều gì xảy ra sau khi quý vị điền và gửi thông tin của mình? Quý vị sẽ nhận được một lá thư từ quận sau khi tài liệu của quý vị đã được xem xét. Quý vị mới chuyển đi? Quý vị cần cung cấp thông tin gì cho quận? Liên hệ với văn phòng quận để đảm bảo họ có thông tin hiện tại cho quý vị và gia đình quý vị. Trong đó bao gồm: Tên hiện tại Địa chỉ Số điện thoại Địa chỉ email Quận cần điều này để liên hệ với quý vị với thông tin quan trọng về Medi-Cal của quý vị.

Provider Resources - Educational Opportunities

isciplinary Care Team (ICT) Dual Choice Medicare CM IPA Training Alzheimer's and Dementia Care Specialty Mental Health Care Coordination National LGBT Health Education Webinars Online Cultural Competency Training Interdisciplinary Care Team (ICT) Fact Sheet (PDF) Healthcare Provider Toolkit: Assisting Patients with Requests for Workplace Accommodations or Leaves of Absence (PDF) Dual Choice Medicare CM IPA Training 2021 Care Management Delegation Oversight Medi-Cal IPA Training (MP4 Video) - December 08, 2021 Discussion Topics: Health Risk Assessments (HRA) Individual Care Plans (ICP) Interdisciplinary Care Team (ICT) Coordination of Care Delegated IPA Reporting Requirements   2021 Care Management Delegation Oversight Medi-Cal IPA Training (MP4 Video) - February 16, 2021 Alzheimer's and Dementia Care Project ECHO Opportunities From The Alzheimer's Association For Inland Empire Primary Care Clinics Alzheimer’s Association / UCSF Memory and Aging Center Alzheimer’s and Dementia Care ECHO Faculty partners: UCSF Memory and Aging Center faculty When: Thursdays beginning February 16, 2023 until July 20, 2023 from 12:00 pm - 1:00 pm PT via Zoom Who can be involved: All California based Primary care practice teams (including MD/DO, NP, PA, social work, MA) UCSF/Inland Empire ECHO 2023 Flyer (PDF) To register, please contact Kelsey Burnham at kburnham@alz.org  UCLA ADC ECHO Faculty partners: UCLA Alzheimer’s and Dementia Care (ADC) program faculty When: Wednesdays beginning March 29, 2023 until September 6, 2023 from 11:00 am - 12:00 pm PT via Zoom Who can be involved: Nationwide teams interested in adding to their own knowledge and skills and those interested in learning about or implementing the highly effective UCLA ADC program ADC ECHO 2023 Flyer (PDF) To register, please contact Rachel Goldberger at rbgoldberger@alz.org Specialty Mental Health Care Coordination The Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS) is requiring IEHP and its IPAs to document and report the efforts made to coordinate the care of IEHP DualChoice (HMO D-SNP)  Members receiving specialty mental health services through the County Mental Health Plans.   As of June 1, 2018, IEHP has put policies and procedures in place to comply with these process and reporting requirements: On the first (1st) of each month, IEHP will provide IPAs and County MH Clinics a list of IEHP DualChoice (HMO D-SNP) Members known to be receiving specialty mental health services through the County MH Plans. IPAs are expected to outreach to these Members and their County MH Clinic Provider, as well as, document their outreach attempts and outcomes as outlined in Policy 25C2, “Care Management Requirements – Delegated IPA Responsibilities.” IPAs are required to provide data elements specific to this measure, as outlined in Policy 25F1, “Encounter Data Reporting - Medicare MMP Reporting Requirements – IEHP DualChoice (HMO D-SNP)" and Attachment, “Medicare Provider Reporting Requirements Schedule” in Section 25. IEHP, through its Delegation Oversight process, will monitor the IPAs’ compliance with documentation and reporting requirements, as outlined in Policy 25A2, “Delegation Oversight Audit.” To access the On-Site training material presented to IPAs and County Mental Health Clinics, click here (PDF). National LGBT Health Education Webinars IEHP has put together a list of webinars, provided by a third party, to provide educational programs, resources, and consultation to health care organizations with the goal of optimizing quality, cost-effective health care for lesbian, gay, bisexual, transgender, and all sexual and gender minority (LGBT) people. The National LGBT Health Education Center is part of the Division of Education and Training at The Fenway Institute, Fenway Health. The Fenway Institute (TFI) is an interdisciplinary center for research, training, education, and policy development that works to ensure access to quality, culturally affirming medical and mental health care for traditionally underserved communities, including LGBTQIA+ people and those affected by HIV/AIDS. The mission of Fenway Health is to enhance the wellbeing of the LGBTQIA+ community as well as people in our neighborhoods and beyond through access to the highest quality health care, education, research, and advocacy. Fenway Health is one of the largest providers of LGBTQIA+ health care and HIV primary care in the country; as such, it is a leader in the field of LGBTQIA+ health and informs much of the promising practices and innovative models that the Education Center disseminates to health centers nationwide. By clicking on these links, you will be leaving the IEHP website. The National LGBT Health Education Center Webinars  Courses Include:  HIV Prevention/PrEP at Health Centers: An Overview and Current Best Practices What’s new in PrEP and STIs? Cases From a Sexual Health Clinic Insurance Considerations for Navigating Gender-affirming Care Building Your Family: LGBTQ Reproductive Options Behavioral Health Assessments and Referral for Gender-Affirming Surgery Navigating Gender Affirming Care Collecting Sexual Orientation and Gender Identity (SO/GI) Data In Electronic Health Records Providing Mental Health Assessments for Gender Affirming Surgery Referral Letters Online Cultural Competency Training AHRQ Health Literacy Modules Available for Continuing Education (CE) and Maintenance of Certification (MOC) Credit  Physicians and nurses can earn CE credits while learning about the challenges in caring for patients with low health literacy as well as strategies to improve overall patient communication and care. OptumHealth Education is issuing continuing education credit for taking the AHRQ-developed Health Literacy Knowledge Self-Assessment. No fees are charged for the two CE activities: By clicking on these links, you will be leaving the IEHP website. 1. An Updated Overview of Health Literacy Link (optumhealtheducation.com) 2. Improving Health Literacy by Improving Communication Skills Link (optumhealtheducation.com) Pediatricians and family physicians can earn credit for re-certification (MOC Part 2) as well as CE by taking the Health Literacy Knowledge Self-Assessment through the American Board of Pediatrics and the American Academy of Family Physicians, respectively. To learn about AHRQ’s tools to address health literacy, visit Health Literacy Topics at:  https://www.ahrq.gov/health-literacy/index.html To find out about other free AHRQ continuing education opportunities, go to: https://www.ahrq.gov/patient-safety/education/continuing-ed/index.html To contact AHRQ, visit https://www.ahrq.gov/contact/index.html   Office of Minority Health - https://cccm.thinkculturalhealth.hhs.gov/ CDC - www.cdc.gov U.S. Department of Health and Human Service, Health Resources and Services Administration - www.hrsa.gov You will need Adobe Acrobat Reader 6.0 or later to view the PDF files. You can download a free copy by clicking here.

IEHP DualChoice - Quyền Lợi của Chương Trình năm 2023

à những dịch vụ quý vị sẽ nhận được và các chi phí quý vị sẽ phải trả: Các quyền lợi Thăm Khám với Bác Sĩ: $0 Chăm Sóc Thị Lực: giới hạn $350 mỗi năm cho kính áp tròng và kính mắt (gọng kính và mắt kính)  Chăm Sóc Nội Trú Tại Bệnh Viện: $0 Chăm Sóc Sức Khỏe Tại Nhà: $0 Dịch Vụ Cứu Thương: $0 Đưa Đón: $0. Bao gồm cả vé xe buýt theo tháng. Hãy gọi cho American Logistics Company (ALC) theo số (866) 880-3654, đối với người dùng TTY, hãy gọi dịch vụ tiếp âm hoặc Dịch Vụ Tiếp Âm California theo số 711. Để đặt chỗ, hãy gọi điện từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, 7 giờ sáng - 6 giờ tối (Giờ Chuẩn Thái Bình Dương). Hãy gọi ít nhất 5 ngày trước lịch hẹn của quý vị. Xét Nghiệm Chẩn Đoán, Chụp X-quang & Dịch Vụ trong Phòng Xét Nghiệm: $0 Thiết Bị Y Tế Lâu Bền: $0 Dịch Vụ Tại Nhà và Cộng Đồng (HCBS): $0 Chương Trình Cung Cấp Dịch Vụ Tại Cộng Đồng Dành Cho Người Trưởng Thành (CBAS): $0 Chăm Sóc Dài Hạn bao gồm dịch vụ chăm sóc và cơ sở giam giữ: $0 Khoản trợ cấp dịch vụ tiện ích $40 cho các dịch vụ tiện ích được đài thọ. Quý vị phải hội đủ điều kiện cho quyền lợi này. Quý vị không phải thanh toán bất kỳ chi phí nào cho lượng thuốc đủ dùng trong một tháng hoặc lâu dài Với IEHP DualChoice, quý vị không phải thanh toán bất kỳ chi phí nào cho các loại thuốc được bao trả miễn là quý vị tuân thủ theo các quy tắc của chương trình. Thuốc bậc 1 là: các loại thuốc gốc, thuốc biệt dược và thuốc tương tự sinh học. Chúng có khoản đồng thanh toán là $0. Sau khi chương trình bảo hiểm của quý vị bắt đầu với IEHP DualChoice, quý vị phải nhận được các dịch vụ y tế và dịch vụ thuốc theo toa trong mạng lưới IEHP DualChoice. Để tìm hiểu thêm về các quyền lợi, khoản chia sẻ chi phí, điều kiện và giới hạn áp dụng của chương trình, hãy tham khảo Cẩm Nang Hội Viên của IEHP DualChoice. Tóm Tắt Quyền Lợi Năm 2023 (PDF) Thông Báo Thay Đổi Hàng Năm 2023 (PDF) Cẩm Nang Hội Viên IEHP DualChoice năm 2023 (PDF) Quý vị sẽ cần phần mềm Adobe Acrobat Reader 6.0 trở lên để đọc được các tệp PDF. Nhấp vào đây để tải bản sao miễn phí Adobe Acrobat Reader.Bằng cách nhấp vào liên kết này, quý vị sẽ rời khỏi trang web của IEHP DualChoice.  Phí Bảo Hiểm của Chương Trình Có một khoản phí bảo hiểm hàng tháng từ $0-$38.90 cho IEHP DualChoice. Quý vị có thể đủ điều kiện nhận “Trợ giúp Bổ sung” có thể giúp giảm phí bảo hiểm hàng tháng của quý vị. Khoản Khấu Trừ của Chương Trình Chương trình IEHP DualChoice không áp dụng khoản khấu trừ. Vì quý vị đủ điều kiện tham gia Medi-Cal, quý vị đủ tiêu chuẩn và sẽ nhận được “Hỗ Trợ Bổ Sung” từ Medicare để thanh toán các chi phí chương trình thuốc theo toa của quý vị. Quý vị không cần làm gì thêm để nhận được Hỗ Trợ Bổ Sung này.  Quý vị có thể nhận thêm hỗ trợ để thanh toán cho các phí bảo hiểm và chi phí chương trình thuốc theo toa của mình. Để xem quý vị có đủ điều kiện nhận thêm hỗ trợ không, quý vị có thể liên hệ: 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227). , Người dùng TTY xin gọi (877) 486-2048, 24 giờ mỗi ngày/7 ngày một tuần Văn Phòng An Sinh Xã Hội theo số (800) 772-1213 từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối, Thứ Hai đến Thứ Sáu, người dùng TTY nên gọi số (800) 325-0778; hoặc Văn Phòng Medicaid Tiểu Bang của Quý Vị Cách nhận điều phối dịch vụ chăm sóc Quý vị có cần hỗ trợ nhận dịch vụ chăm sóc mà quý vị cần không? Một đội ngũ chăm sóc có thể hỗ trợ quý vị. Một đội ngũ chăm sóc có thể bao gồm bác sĩ của quý vị, một điều phối viên dịch vụ chăm sóc hoặc một chuyên gia y tế khác mà quý vị chọn. Điều phối viên dịch vụ chăm sóc là người được đào tạo để giúp quý vị quản lý dịch vụ chăm sóc mà quý vị cần. Quý vị sẽ có một điều phối viên dịch vụ chăm sóc khi quý vị ghi danh tham gia IEHP DualChoice. Người này cũng sẽ giới thiệu quý vị đến các nguồn lực hỗ trợ từ cộng đồng nếu IEHP DualChoice không cung cấp các dịch vụ mà quý vị cần. Để nói chuyện với điều phối viên chăm sóc, vui lòng gọi Ban Dịch vụ Hội viên của DualChoice của IEHP theo số (877) 273-IEHP (4347), 8 giờ sáng - 8 giờ tối (PST), 7 ngày một tuần, kể cả ngày lễ. Người dùng TTY vui lòng gọi số 1-800-718-4347. Cho Phép Trước và Bảo Hiểm Ngoài Mạng Lưới  Quý vị có thể nhận được những loại chăm sóc y tế nào và các dịch vụ khác mà không cần được Nhà cung cấp Dịch vụ Chăm sóc Chính (PCP) chấp thuận trước trong IEHP DualChoice (HMO D-SNP)? Quý vị có thể nhận được các dịch vụ như các dịch vụ được nêu dưới đây khi không được sự phê duyệt trước từ Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Chăm Sóc Chính (PCP). Chăm sóc sức khỏe định kỳ cho phụ nữ, bao gồm khám vú, chụp sàng lọc quang tuyến vú (chụp X-quang vú), xét nghiệm Pap và khám vùng chậu miễn là quý vị nhận được các dịch vụ này từ một nhà cung cấp trong mạng lưới. Tiêm phòng cúm miễn là quý vị nhận được dịch vụ này từ nhà cung cấp trong mạng lưới. Dịch vụ cấp cứu từ nhà cung cấp trong mạng lưới hoặc từ nhà cung cấp ngoài mạng lưới. Dịch vụ chăm sóc khẩn cấp cần thiết từ các nhà cung cấp trong mạng lưới hoặc từ các nhà cung cấp ngoài mạng lưới khi các nhà cung cấp trong mạng lưới tạm thời không thể cung cấp dịch vụ hoặc không thể tiếp cận, như khi quý vị tạm thời đang ở bên ngoài khu vực phục vụ của chương trình. Dịch vụ chạy thận mà quý vị nhận được tại cơ sở chạy thận được Medicare chứng nhận khi quý vị tạm thời đang ở bên ngoài khu vực phục vụ của chương trình. (Nếu có thể, vui lòng gọi điện cho Ban Dịch Vụ Hội Viên của IEHP DualChoice trước khi quý vị rời khỏi khu vực phục vụ để chúng tôi có thể sắp xếp cho quý vị tiếp tục được chạy thận khi quý vị đi xa.) Cách nhận dịch vụ chăm sóc từ bác sĩ chuyên khoa và các nhà cung cấp trong mạng lưới khác Bác sĩ chuyên khoa là bác sĩ chung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho một loại bệnh cụ thể hoặc một bộ phận cơ thể. Có nhiều loại bác sĩ chuyên khoa. Dưới đây là một số ví dụ: Bác sĩ ung thư chăm sóc cho bệnh nhân bị ung thư. Bác sĩ tim mạch chăm sóc cho bệnh nhân bị bệnh tim. Bác sĩ chỉnh hình chăm sóc cho bệnh nhân mắc một số bệnh về xương, khớp hoặc cơ. Quý vị sẽ thường thăm khám với PCP của mình trước cho hầu hết các nhu cầu chăm sóc sức khỏe định kỳ như kiểm tra sức khỏe thể chất, tiêm chủng, v.v. Khi PCP của quý vị cho rằng quý vị cần được điều trị hoặc các vật tư chuyên khoa, PCP của quý vị sẽ cần nhận được sự cho phép trước (phê duyệt trước) từ Chương Trình và/hoặc nhóm y khoa. Đây được gọi là giấy giới thiệu. PCP của quý vị sẽ gửi giấy giới thiệu đến chương trình hoặc nhóm y khoa của quý vị. Điều rất quan trọng là quý vị phải nhận được giấy giới thiệu (phê duyệt trước) từ PCP của mình trước khi thăm khám với bác sĩ chuyên khoa của Chương Trình hoặc một số nhà cung cấp dịch vụ khác. Nếu quý vị không có giấy giới thiệu (phê duyệt trước) trước khi quý vị nhận các dịch vụ từ bác sĩ chuyên khoa, thì quý vị có thể phải tự thanh toán cho các dịch vụ này. PCP thường được liên kết với một số bệnh viện và bác sĩ chuyên khoa. Khi quý vị chọn PCP, điều đó cũng xác định bệnh viện và bác sĩ chuyên khoa mà quý vị có thể sử dụng.  Nếu bác sĩ chuyên khoa hoặc nhà cung cấp dịch vụ khác rời khỏi chương trình thì sao? Đôi khi, bác sĩ chuyên khoa, phòng khám, bệnh viện hoặc nhà cung cấp dịch vụ khác mà quý vị đang sử dụng có thể rời khỏi chương trình. Khi nhà cung cấp rời khỏi mạng lưới, chúng tôi sẽ gửi cho quý vị một lá thư thông báo về nhà cung cấp mới của quý vị qua đường bưu điện. Nếu quý vị muốn sử dụng một nhà cung cấp khác, vui lòng gọi cho Ban Dịch Vụ Hội Viên của IEHP DualChoice và chúng tôi có thể hỗ trợ quý vị tìm và chọn một nhà cung cấp khác. Cách nhận dịch vụ chăm sóc từ nhà cung cấp ngoài mạng lưới Khi bác sĩ của quý vị khuyến cáo sử dụng các dịch vụ không có trong mạng lưới của chúng tôi, quý vị có thể nhận các dịch vụ này từ nhà cung cấp ngoài mạng lưới. Để nhận các dịch vụ ngoài mạng lưới, Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Chăm Sóc Chính (PCP) hoặc Bác Sĩ Chuyên Khoa của quý vị phải gửi yêu cầu giấy giới thiệu đến chương trình hoặc nhóm y khoa của quý vị. Tất cả các yêu cầu nhận dịch vụ ngoài mạng lưới đều phải được nhóm y khoa của quý vị phê duyệt trước mới được nhận. IEHP DualChoice (HMO D-SNP) là một Chương trình HMO có hợp đồng với Medicare. Việc ghi danh vào IEHP DualChoice (HMO D-SNP) phụ thuộc vào việc gia hạn hợp đồng. Đây không phải danh sách đầy đủ.  Thông tin trên trang này được cập nhật từ ngày 1 Tháng Mười, 2022. H8894_DSNP_23_3241532_M Pending Accepted

Cuộc Họp của Ban Quản Trị - Chương Trình Cuộc Họp và Báo Cáo

will now be held at the following address: Dr. Bradley P. Gilbert Center for Learning & Innovation 9500 Cleveland Ave. Rancho Cucamonga, CA 91730 Click here to view the meeting room map. Any Member of the public may observe the scheduled proceedings by using the link listed below. March 6, 2023 - 9 a.m. Click here to join the virtual meeting. May 2023 Agenda Board Report Under $200k Summary Report April 2023 Agenda Board Report Under $200k Summary Report