main content

Tìm Kiếm Kết Quả Cho : " UNIVERSITEIT NYENOORD PHYSICS "

Các Trang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Thông Tin Hữu Ích và Nguồn Lực Hỗ Trợ - Chấn Thương và Tai Nạn Cá Nhân

-Cal đủ điều kiện, vui lòng liên hệ với Sở Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe theo số (916) 445-9891 hoặc truy cập https://protect-us.mimecast.com/s/Xe1jCJ6xqQCBo4gtnovWOE?domain=dhcs.ca.gov . Giờ làm việc: 8 giờ sáng – 12 giờ trưa và 1 giờ chiều – 5 giờ chiều, Thứ Hai đến Thứ Sáu. Đóng cửa cuối tuần và các ngày nghỉ lễ. Địa chỉ gửi thư: Department of Health Care Services Third Party Liability and Recovery Division Casualty Insurance Section – MS 4720 P.O. Box 997425 Sacramento, CA 95899-7425 Hội Viên IEHP DualChoice (HMO D-SNP) Medicare-Medicaid Plan Nếu quý vị là Hội Viên Medicare và muốn báo cáo về một thỏa thuận trách nhiệm pháp lý tiềm ẩn, phán quyết, giải thưởng hoặc khoản thanh toán khác mà quý vị đã nhận được, hoặc để yêu cầu Thông Tin Sức Khỏe Được Bảo Vệ của quý vị, vui lòng nhấp vào đây để Ủy Quyền Phát Hành (PDF).  

Chính Sách Quyền Riêng Tư

n. Chúng tôi hiểu rằng khách truy cập trang https://protect-us.mimecast.com/s/l9exC31X2wfXv8WhgmqrjX?domain=iehp.org cần được kiểm soát thông tin cá nhân của họ.  Do đó, IEHP đề ra Chính Sách Quyền Riêng Tư Trên Internet sau đây: Quý vị không cần phải cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân khi truy cập trang web của chúng tôi. Nếu quý vị quyết định không cung cấp thông tin cá nhân, quý vị vẫn có thể truy cập trang https://protect-us.mimecast.com/s/l9exC31X2wfXv8WhgmqrjX?domain=iehp.org . Cookie Cookie là gì? Cookie là một đoạn thông tin nhỏ được gửi đến trình duyệt của quý vị – cùng với một trang Web – khi quý vị truy cập trang Web. Có hai loại cookie. Cookie phiên truy cập là một dòng văn bản được lưu trữ tạm thời trong bộ nhớ máy tính của quý vị. Vì hệ thống không bao giờ lưu cookie phiên truy cập, nên cookie này sẽ bị hủy ngay sau khi quý vị đóng trình duyệt. Cookie lưu cố định là một dòng văn bản tồn tại trong thời gian lâu hơn được trình duyệt của quý vị lưu vào một tệp trên ổ cứng. IEHP chỉ sử dụng cookie phiên truy cập. Chúng tôi không sử dụng bất kỳ cookie lưu cố định nào. Cách IEHP Sử Dụng Cookie Một số ứng dụng trên trang web https://protect-us.mimecast.com/s/l9exC31X2wfXv8WhgmqrjX?domain=iehp.org yêu cầu phải có cookie phiên mới hoạt động bình thường. Nếu quý vị đã tắt cookie phiên truy cập, quý vị không thể sử dụng được các ứng dụng hoặc tính năng này trên trang web của chúng tôi. Nếu quý vị sử dụng cookie, cookie phiên truy cập của IEHP sẽ ghi nhớ các tiêu chí lựa chọn của quý vị. Ví dụ: nếu quý vị sử dụng phiên bản "Thân Thiện với Trình Đọc Màn Hình" trên trang https://protect-us.mimecast.com/s/l9exC31X2wfXv8WhgmqrjX?domain=iehp.org, nhưng quý vị lại tắt cookie, thì quý vị cần chọn tùy chọn này khi truy cập vào bất kỳ trang nào. Nếu quý vị đã bật cookie, thì hệ thống sẽ ghi nhớ tùy chọn này trong suốt thời gian quý vị truy cập. Quý vị không cần bật cookie phiên truy cập khi xem nội dung web tĩnh trên trang https://protect-us.mimecast.com/s/l9exC31X2wfXv8WhgmqrjX?domain=iehp.org . Chúng tôi đã viết phần mềm sao cho trình duyệt của quý vị chỉ trả thông tin cookie về trang https://protect-us.mimecast.com/s/l9exC31X2wfXv8WhgmqrjX?domain=iehp.org. Không trang web nào khác có thể yêu cầu thông tin này. Lưu ý: Bất kể quý vị sử dụng cookie trên trang web của IEHP nhằm mục đích cụ thể gì, chúng tôi sẽ không chia sẻ bất kỳ thông tin cookie nào với bất kỳ bên thứ ba nào. Liên kết đến các trang web khác Đôi khi, chúng tôi sẽ cung cấp đường liên kết đến các trang web khác không thuộc quyền sở hữu hoặc kiểm soát của IEHP. Chúng tôi cung cấp như vậy vì chúng tôi nghĩ rằng quý vị có thể quan tâm hoặc sử dụng thông tin này hoặc trong trường hợp quý vị là Hội Viên, chúng tôi có thể cung cấp cho quý vị thêm thông tin và/hoặc dịch vụ. Mặc dù chúng tôi cố gắng hết sức để bảo vệ quyền riêng tư cho quý vị, nhưng chúng tôi không thể chịu trách nhiệm về hoạt động bảo vệ quyền riêng tư của các trang web khác. Đường liên kết đến một trang Web nào đó không phải của IEHP không có nghĩa hoặc ngụ ý rằng IEHP chứng thực trang Web đó. Ngoài ra, chúng tôi không thể đảm bảo chất lượng hoặc độ chính xác của thông tin được đăng tải trên các trang web không phải của IEHP. Quý vị nên xem xét hoạt động bảo vệ quyền riêng tư của bất kỳ trang web nào quý vị truy cập. Trang web của IEHP hiển thị rõ ràng khi Người Dùng rời khỏi trang chủ và truy cập trang web được liên kết. Chương trình sử dụng thông tin thu thập được về tôi như thế nào? Chúng tôi có thể thu thập thông tin nhận dạng cá nhân (tên, địa chỉ email, địa chỉ thực và các mã số nhận dạng duy nhất khác) chỉ khi được quý vị cung cấp một cách rõ ràng và có chủ ý. Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng thông tin nhận dạng cá nhân thu thập được, chẳng hạn như thông tin quý vị cung cấp cho chúng tôi khi gửi khiếu nại, khi thông tin đó liên quan đến https://protect-us.mimecast.com/s/l9exC31X2wfXv8WhgmqrjX?domain=iehp.org hoặc cho các mục đích được nêu rõ tại thời điểm chúng tôi thu thập. IEHP sẽ bảo vệ thông tin cá nhân mà quý vị chia sẻ với chúng tôi. IEHP không tiết lộ, cung cấp, bán hoặc chuyển giao bất kỳ thông tin cá nhân nào cho bên thứ ba. Nếu chúng tôi chia sẻ thông tin nhân khẩu học với các bên thứ ba, chúng tôi sẽ chỉ cung cấp cho họ thông tin tổng hợp. Chúng tôi thu thập thông tin nhằm mục đích thống kê. IEHP phân tích hành vi của người dùng để đo lường mức độ quan tâm của Hội Viên đối với các lĩnh vực khác nhau trên trang web của chúng tôi.  Để thay đổi bất kỳ thông tin nào quý vị đã cung cấp cho chúng tôi qua mạng, vui lòng gọi điện đến ban Dịch Vụ Hội Viên của IEHP theo số 1-800-440-IEHP (4347)/TTY (909) 890-0731. Chúng tôi quản lý và duy trì thông tin y tế cá nhân đã lưu trữ trong sáu năm theo quy định của liên bang và tiểu bang. Chúng tôi tiến hành xóa và/hoặc gỡ bỏ thông tin theo Thủ Tục và Chính Sách Xử Lý Khiếu Nại: Xóa và Gỡ Bỏ. Sử Dụng Thư Điện Tử Mặc dù IEHP sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ thông tin cá nhân mà quý vị chia sẻ với chúng tôi, nhưng thư điện tử không an toàn vì có nguy cơ phát sinh sự cố truyền tải. Nếu thông tin liên lạc của quý vị là thông tin rất nhạy cảm, quý vị có thể gửi thông tin đó qua đường bưu điện. Hoặc gọi điện đến ban Dịch Vụ Hội Viên của IEHP theo số 1-800-440-IEHP (4347)/TTY (909) 890-0731. Quy trình minh bạch: Chúng tôi sẽ không lấy thông tin nhận dạng cá nhân của quý vị khi quý vị truy cập trang web của chúng tôi, trừ khi quý vị quyết định cung cấp thông tin đó. Chúng tôi sẽ phản hồi những email gửi tới địa chỉ memberservices@iehp.org của ban Dịch Vụ Hội Viên trong vòng 24 giờ. Chúng tôi sẽ gửi văn bản xác nhận trong vòng 5 ngày theo lịch đối với thư khiếu nại được gửi qua mạng. Yêu Cầu Cung Cấp Chính Sách và Thủ Tục Quý vị có thể xem Chính Sách và Thủ Tục của chúng tôi trên trang web để biết thông tin chi tiết về các chính sách biên tập nội dung, bảo mật, trách nhiệm giải trình, hoặc yêu cầu chúng tôi cung cấp bản sao bằng cách gọi điện đến ban Dịch Vụ Hội Viên IEHP theo số 1-800-440-IEHP (4347)/TTY (909) 890-0731. Những Thay Đổi trong Tuyên Bố về Quyền Riêng Tư Trên Web của Chúng Tôi Vào ngày 8 tháng 7 năm 2004, chúng tôi đã sửa lại Tuyên Bố về Quyền Riêng Tư Trên Web cũ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 9 năm 2002. Đôi khi IEHP có thể thay đổi tuyên bố này mà không cần thông báo. Tuyên bố này không nhằm mục đích tạo và không tạo ra bất kỳ quyền theo hợp đồng hoặc quyền hợp pháp nào khác trong hoặc thay mặt cho bất kỳ bên nào. Hãy bảo vệ bản thân để không rơi vào những chiêu trò lừa đảo qua email có tên email “giả mạo” hoặc “tấn công giả mạo”. IEHP ưu tiên bảo vệ quyền riêng tư của Hội Viên. Chúng tôi cũng đặc biệt khuyến cáo Hội Viên thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa để bảo vệ thông tin cá nhân của mình trước những chiêu trò lừa đảo qua Email được gọi là “tấn công giả mạo”. Giả mạo và tấn công giả mạo là hai kỹ thuật khác nhau, nhưng có liên quan lẫn nhau, được những kẻ lừa đảo sử dụng để lấy cắp thông tin cá nhân của quý vị. Giả mạo tức là hành vi "mạo danh" người khác trong email hoặc trên Web. Tấn công giả mạo là hành vi lừa người dùng tiết lộ thông tin cá nhân của họ, thường đi kèm với email và trang web giả mạo. Tấn công giả mạo qua Email là gì? “Tấn công giả mạo” được thiết kế nhằm mục đích đánh cắp danh tính. Kẻ phạm tội sử dụng những Email gian lận mạo nhận là email của các doanh nghiệp hợp pháp để lừa mọi người cung cấp thông tin cá nhân, chẳng hạn như số thẻ tín dụng, mật khẩu, dữ liệu tài khoản hoặc các thông tin có giá trị khác. Kẻ tội phạm thực hiện hành vi tấn công giả mạo qua Email như thế nào? Các Email thường hiển thị những cái tên thương hiệu nổi tiếng như ngân hàng, hãng bảo hiểm của quý vị hoặc thậm chí là nhà cung cấp dịch vụ không dây của quý vị. Những email lừa bịp như vậy được gọi là "Email Giả Mạo" vì chúng giả mạo giao diện của một trang web hoặc công ty nổi tiếng hòng thực hiện hành vi đánh cắp danh tính. Thông thường, Email sẽ cố tạo cảm giác cấp bách, yêu cầu người nhận cập nhật hoặc xác nhận thông tin cá nhân của họ. Email cũng có thể chứa đường liên kết đến một trang web nào đó, mà trang web này cũng có thể hiển thị logo công ty hoặc các yếu tố nổi tiếng khác của công ty. Quý vị cần lưu ý đến những yếu tố sau: Lời chào chung chung. Thay vì chào bằng tên của quý vị, nhiều email lừa đảo mở đầu thư bằng lời chào chung chung, chẳng hạn như: “Kính gửi khách hàng [Tên Công Ty]”. (IEHP sẽ luôn ghi rõ số ID Hội Viên hoặc họ tên của quý vị trong mỗi email). Cảm giác cấp bách giả. Email sẽ cố đánh lừa quý vị bằng cách đe dọa rằng tài khoản của quý vị sẽ gặp nguy hiểm nếu quý vị không cập nhật thông tin trong thời gian sớm nhất có thể.  Đường liên kết giả. Nội dung đường liên kết trông có vẻ hợp lệ, nhưng rồi sẽ dẫn quý vị đến địa chỉ “giả mạo”. Hãy luôn kiểm tra xem đường liên kết sẽ dẫn quý vị đến đâu trước khi nhấp vào. Di chuột qua đường liên kết đó và xem URL trên trình duyệt hoặc thanh trạng thái. Nếu đường liên kết đó trông có vẻ khả nghi, đừng nhấp vào. Điều gì xảy ra nếu tôi nhận được một Email lừa đảo hoặc trông giống như lừa đảo?  Nếu vậy thì quý vị không nên trả lời Email hoặc địa chỉ Email trong nội dung thư. Nếu quý vị nhận được một Email khả nghi từ IEHP, vui lòng gọi điện ngay đến ban Dịch Vụ Hội Viên của IEHP theo số 1-800-440-IEHP. Áp dụng các biện pháp bảo mật hiệu quả thường dùng trên máy tính. Các biện pháp này bao gồm cài đặt và duy trì tường lửa và phần mềm diệt vi-rút. Một số email tấn công giả mạo chứa phần mềm gián điệp có thể theo dõi hoạt động trên Internet của quý vị và làm mất tính bảo mật của hệ thống. Lưu ý: IEHP không gửi qua Email những thông báo yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin thanh toán, tên người dùng hoặc mật khẩu được dùng để quản lý tài khoản. Tin nhắn và giao dịch Chúng tôi có thể chia sẻ những bình luận hoặc thắc mắc mà quý vị đã gửi đến chúng tôi qua email hoặc biểu mẫu nhắn tin bảo mật, với những nhân viên và chuyên gia chăm sóc sức khỏe của IEHP có khả năng xử lý tốt nhất mối quan ngại của quý vị. Chúng tôi sẽ lưu trữ tin nhắn của quý vị sau khi đã nỗ lực hết sức để cung cấp cho quý vị câu trả lời đầy đủ và thỏa đáng. Tất cả nhân viên IEHP đều coi thông tin của Hội Viên là thông tin bảo mật. IEHP ưu tiên bảo vệ Quyền Riêng Tư của quý vị.   Khi quý vị sử dụng một dịch vụ trên phần bảo mật của trang Web này để tương tác trực tiếp với các chuyên gia chăm sóc sức khỏe của IEHP, thì chúng tôi có thể lưu một số thông tin quý vị cung cấp vào hồ sơ bệnh án của quý vị và chúng tôi có thể dùng những thông tin đó để hướng dẫn quý vị cách điều trị với tư cách là một bệnh nhân. Trẻ em  Chúng tôi cố ý không cho phép Hội Viên IEHP dưới 18 tuổi tạo những tài khoản cho phép truy cập vào các tính năng bảo mật trên trang web này. Hủy nhận thư  Nếu người dùng cung cấp địa chỉ email để yêu cầu chúng tôi gửi thông tin liên tục qua trang Web này (ví dụ: gửi yêu cầu mua dài hạn một trong các ấn phẩm trực tuyến của chúng tôi), thì người dùng cũng có thể yêu cầu chúng tôi ngừng gửi thư về sau. Tương tự như vậy, nếu quý vị nhận thông tin về dịch vụ IEHP qua email, quý vị có thể yêu cầu chúng tôi ngừng gửi các thông báo tương tự về sau. Tất cả các tài liệu được chúng tôi gửi qua email như vậy đều chứa thông tin về cách thức hủy nhận thư. Để ngừng nhận email từ IEHP, hãy đăng nhập vào tài khoản Hội Viên của quý vị. Nhấp vào tab “Update Profile” (Cập Nhật Hồ Sơ) và hủy chọn ô có ghi “Email Contact” (Liên Hệ qua Email) (làm như vậy đối với từng Hội Viên trong gia đình quý vị). Ngoài ra, với tư cách là hội viên, khi đăng ký sử dụng các tính năng được bảo vệ trên trang Web của chúng tôi, quý vị có thể nhận được email về các loại sản phẩm, dịch vụ, thông báo và cập nhật khác nhau của IEHP. Quý vị có thể thay đổi tùy chọn của mình bất cứ lúc nào bằng cách gọi điện đến ban Dịch Vụ Hội Viên của IEHP theo số 1-800-440-IEHP. Một lần nữa, chúng tôi hy vọng giúp quý vị trải nghiệm môi trường trực tuyến thú vị và an toàn. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian đọc Tuyên Bố về Quyền Riêng Tư này.    

Đối Tác Cộng Đồng - Giới thiệu về Đối Tác của chúng tôi

ình sống tại quận Riverside và San Bernardino. Vui lòng xem Lịch Cộng Đồng của chúng tôi để tìm các sự kiện sắp tới của đối tác ở gần nơi quý vị sinh sống. Làm sao để trở thành Đối Tác Cộng Đồng với IEHP? Vui lòng đọc thông tin vềCuộc Họp Mạng Lưới Đối Tác Cộng Đồng để tìm hiểu thêm. Vui lòng liên hệ với Đội Ngũ Tiếp Cận Cộng Đồng của chúng tôi để được trợ giúp.  Nếu tổ chức của quý vị muốn trở thành Đối Tác Cộng Đồng của IEHP, vui lòng đăng ký tại đây.  Làm cách nào để tôi tìm được nguồn lực hỗ trợ trong cộng đồng? ConnectIE là một trang web mới, có tính năng tương tác, chứa đầy đủ mọi tiện ích giúp dễ dàng liên kết mọi người với các nguồn lực hỗ trợ trong cộng đồng tại khu vực Inland Empire. Vui lòng truy cập ConnectIE để tìm hiểu thêm!  

IEHP DualChoice - Vấn đề với Phần C

hực hiện kháng cáo về các vấn đề liên quan đến quyền lợi và bảo hiểm của quý vị. Phần này cũng bao gồm các vấn đề về thanh toán. Quý vị không chịu trách nhiệm đối với các chi phí của Medicare, ngoại trừ khoản đồng thanh toán Phần D. Cách yêu cầu quyết định bảo hiểm để nhận được các dịch vụ y tế, sức khỏe hành vi hoặc một số dịch vụ và hỗ trợ dài hạn (dịch vụ CBAS, hoặc NF)  Để yêu cầu quyết định bảo hiểm, hãy gọi, viết thư, hoặc gửi fax cho chúng tôi, hoặc yêu cầu người đại diện hoặc bác sĩ của quý vị yêu cầu chúng tôi đưa ra quyết định bảo hiểm.  Quý vị có thể gọi cho chúng tôi theo số: (877) 273-IEHP (4347), 8 giờ sáng-8 giờ tối (Giờ Thái Bình Dương), 7 ngày một tuần, kể cả ngày nghỉ, TTY (800) 718-4347.  Quý vị có thể gửi fax cho chúng tôi theo số: (909) 890-5877  Quý vị có thể gửi thư cho chúng tôi theo địa chỉ: IEHP DualChoice P.O. Box 1800 Rancho Cucamonga, CA 91729-1800. Mất bao lâu để nhận được quyết định bảo hiểm cho các dịch vụ Phần C? Thường mất tối đa 14 ngày theo lịch sau khi quý vị yêu cầu. Nếu chúng tôi không đưa ra quyết định trong vòng 14 ngày theo lịch, thì quý vị có thể kháng nghị. Đôi khi chúng tôi cần thêm thời gian và chúng tôi sẽ gửi thư cho quý vị cho biết rằng chúng tôi cần hơn 14 ngày theo lịch. Thư này sẽ giải thích lý do tại sao lại cần thêm thời gian. Tôi có thể nhận được quyết định bảo hiểm cho các dịch vụ Phần C nhanh hơn không? Có. Nếu quý vị cần phản hồi nhanh hơn vì tình hình sức khỏe của mình, thì quý vị nên yêu cầu chúng tôi đưa ra “quyết định bảo hiểm nhanh”.  Nếu chúng tôi phê duyệt yêu cầu, thì chúng tôi sẽ thông báo cho quý vị về quyết định bảo hiểm trong vòng 72 giờ. Tuy nhiên, đôi khi chúng tôi cần thêm thời gian và chúng tôi sẽ gửi thư cho quý vị cho biết rằng chúng tôi cần hơn 14 ngày theo lịch. Yêu cầu quyết định bảo hiểm nhanh: Nếu quý vị yêu cầu quyết định bảo hiểm nhanh, hãy bắt đầu bằng cách gọi điện hoặc gửi fax đến chương trình của chúng tôi để yêu cầu chúng tôi bao trả cho các dịch vụ chăm sóc mà quý vị muốn.  Quý vị có thể gọi cho Ban Dịch Vụ Hội Viên của IEHP DualChoice theo số (877) 273-IEHP (4347), 8 giờ sáng-8 giờ tối (Giờ Chuẩn Thái Bình Dương), 7 ngày một tuần, kể cả ngày lễ. Người dùng TTY nên gọi số (800) 718-4347 hoặc gửi fax cho chúng tôi theo số (909) 890-5877. Quý vị cũng có thể yêu cầu bác sĩ hoặc người đại diện của mình gọi cho chúng tôi. Dưới đây là các quy tắc để yêu cầu quyết định bảo hiểm nhanhi:  Quý vị phải đáp ứng hai yêu cầu sau để nhận được quyết định bảo hiểm nhanh:  Quý vị có thể nhận được quyết định bảo hiểm nhanh chỉ khi quý vị yêu cầu bao trả cho các dịch vụ chăm sóc hoặc vật dụng mà quý vị chưa nhận được. (Quý vị không thể nhận được quyết định bảo hiểm nhanh nếu yêu cầu là về khoản thanh toán cho các dịch vụ chăm sóc hoặc vật dụng mà quý vị đã nhận được.) Quý vị có thể nhận được quyết định bảo hiểm nhanh chỉ khi thời hạn 14 ngày theo lịch tiêu chuẩn có thể gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình sức khỏe của quý vị hoặc tổn hại đến khả năng hoạt động của quý vị.  Nếu bác sĩ của quý vị cho rằng quý vị cần quyết định bảo hiểm nhanh, thì chúng tôi sẽ tự động cung cấp cho quý vị. Nếu quý vị yêu cầu quyết định bảo hiểm nhanh, mà không cần sự hỗ trợ từ bác sĩ của mình, chúng tôi sẽ quyết định xem quý vị có nhận được quyết định bảo hiểm nhanh không.  Nếu chúng tôi quyết định rằng tình hình sức khỏe của quý vị không đáp ứng yêu cầu nhận quyết định bảo hiểm nhanh, chúng tôi sẽ gửi thư thông báo cho quý vị. Chúng tôi cũng sẽ áp dụng thời hạn 14 ngày theo lịch tiêu chuẩn. Thư này sẽ cho quý vị biết nếu bác sĩ của quý vị yêu cầu quyết định bảo hiểm nhanh, chúng tôi sẽ tự động cung cấp quyết định bảo hiểm nhanh. Thư này cũng sẽ cho quý vị biết cách nộp “đơn kháng nghị nhanh” về quyết định của chúng tôi liên quan đến quyết định bảo hiểm nhanh mà quý vị yêu cầu. Nếu quyết định bảo hiểm là Có, thì khi nào tôi sẽ nhận được dịch vụ hoặc vật dụng? Quý vị sẽ có thể nhận được dịch vụ hoặc khoản mục trong vòng 14 ngày theo lịch (đối với quyết định bảo hiểm tiêu chuẩn) hoặc 72 giờ (đối với quyết định bảo hiểm nhanh) kể từ khi quý vị yêu cầu. Nếu chúng tôi cần thêm thời gian để đưa ra quyết định bảo hiểm, thì chúng tôi sẽ đưa ra quyết định bảo hiểm trước khi hết thời gian gia hạn đó. Nếu quyết định bảo hiểm là Không, thì làm sao tôi biết được?  Nếu từ chối, chúng tôi sẽ gửi cho quý vị thư thông báo lý do từ chối. Nếu chúng tôi từ chối, thì quý vị có quyền yêu cầu chúng tôi thay đổi quyết định này bằng cách kháng nghị. Kháng nghị nghĩa là yêu cầu chúng tôi xem xét lại quyết định từ chối bảo hiểm. Nếu quý vị quyết định kháng nghị, thì nghĩa là quý vị sẽ tiến hành Cấp 1 của quy trình kháng nghị. Kháng nghị Kháng nghị là gì? Kháng nghị là một cách chính thức để yêu cầu chúng tôi xem xét lại quyết định của mình và thay đổi quyết định nếu quý vị cho rằng chúng tôi đã nhầm lẫn. Ví dụ: chúng tôi có thể quyết định rằng một dịch vụ, vật dụng hoặc loại thuốc mà quý vị muốn không được bao trả hoặc không còn được Medicare hoặc Medi-Cal bao trả. Nếu quý vị hoặc bác sĩ của quý vị không đồng ý với quyết định của chúng tôi, thì quý vị có thể kháng nghị. Trong hầu hết các trường hợp, quý vị phải bắt đầu kháng nghị ở Cấp 1. Nếu quý vị không muốn tiến hành kháng nghị đầu tiên đối với chương trình cho dịch vụ Medi-Cal, thì trong các trường hợp đặc biệt, quý vị có thể yêu cầu Đánh Giá Y Khoa Độc Lập. Nếu quý vị cần trợ giúp trong quá trình kháng nghị, thì quý vị có thể gọi cho Văn Phòng Thanh Tra theo số 1-888-452-8609. Văn Phòng Thanh Tra không liên quan đến chúng tôi hoặc bất kỳ công ty bảo hiểm hoặc chương trình bảo hiểm y tế nào. Kháng Nghị Cấp 1 cho các dịch vụ Phần C là gì? Kháng Nghị Cấp 1 là kháng nghị đầu tiên đối với chương trình của chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét lại quyết định bảo hiểm của mình để xem đã chính xác chưa. Người xem xét lại sẽ không phải là người đưa ra quyết định bảo hiểm ban đầu. Sau khi xem xét xong, chúng tôi sẽ gửi quyết định bằng văn bản cho quý vị. Sau khi xem xét lại, nếu chúng tôi thông báo với quý vị rằng dịch vụ hoặc khoản mục không được đài thọ, thì trường hợp của quý vị có thể chuyển lên Kháng Nghị Cấp 2.  Người khác có thể kháng nghị thay cho tôi cho các dịch vụ Phần C không? Có. Bác sĩ hoặc nhà cung cấp dịch vụ khác của quý vị có thể thực hiện kháng nghị thay cho quý vị. Ngoài ra, người khác ngoài bác sĩ hoặc nhà cung cấp khác của quý vị có thể thực hiện kháng nghị thay cho quý vị, nhưng trước tiên quý vị phải hoàn thành Biểu Mẫu Chỉ Định Người Đại Diện. Biểu mẫu này cho phép người khác đại diện cho quý vị. Nếu người khác thực hiện kháng nghị, thay vì quý vị, bác sĩ hoặc nhà cung cấp khác của quý vị, thì chúng tôi phải nhận được biểu mẫu Chỉ Định Người Đại Diện hoàn chỉnh trước khi chúng tôi có thể xem xét lại kháng nghị. Làm thế nào để tôi có thể Kháng Nghị Cấp 1 cho các dịch vụ Phần C? Để bắt đầu kháng nghị, quý vị, bác sĩ hoặc nhà cung cấp khác của quý vị phải liên hệ với chúng tôi. Quý vị có thể gọi cho Ban Dịch Vụ Hội Viên của IEHP DualChoice theo số (877) 273-IEHP (4347), 8 giờ sáng-8 giờ tối (Giờ Chuẩn Thái Bình Dương), 7 ngày một tuần, kể cả ngày nghỉ. Người dùng TTY nên gọi số (800) 718-4347. Để biết thêm chi tiết về cách liên hệ với chúng tôi để kháng nghị, hãy xem Chương 9 của Cẩm Nang Hội Viên IEHP DualChoice. Quý vị có thể yêu cầu chúng tôi “kháng nghị tiêu chuẩn” hoặc “kháng nghị nhanh”. Nếu quý vị yêu cầu kháng nghị tiêu chuẩn hoặc kháng nghị nhanh, hãy thực hiện kháng nghị bằng văn bản: IEHP DualChoice P.O. Box 1800 Rancho Cucamonga, CA 91729-1800 Fax: (909) 890-5748 Quý vị cũng có thể yêu cầu kháng cáo bằng cách gọi điện cho Dịch Vụ Hội Viên của IEHP DualChoice theo số (877) 273-IEHP (4347), 8 giờ sáng-8 giờ tối (Giờ Thái Bình Dương), 7 ngày một tuần, kể cả ngày nghỉ. Người dùng TTY nên gọi số (800) 718-4347. Chúng tôi sẽ gửi cho quý vị thư thông báo trong vòng 5 ngày làm việc về việc đã nhận được đơn kháng nghị của quý vị. Tôi có bao nhiêu thời gian để tiến hành kháng nghị cho các dịch vụ Phần C? Quý vị phải yêu cầu kháng nghị trong vòng 60 ngày theo lịch kể từ ngày nhận được thư thông báo về quyết định của chúng tôi. Nếu quý vị bỏ lỡ thời hạn cuối cùng này nhưng có lý do chính đáng, chúng tôi có thể cho quý vị thêm thời gian để đưa ra kháng nghị. Các ví dụ về lý do chính đáng bao gồm: quý vị bị ốm nặng hoặc chúng tôi cung cấp sai thông tin cho quý vị về thời hạn yêu cầu kháng nghị. Tôi có thể sao chép hồ sơ vụ việc của mình không? Có. Yêu cầu chúng tôi sao chép bằng cách gọi điện cho Ban Dịch Vụ Hội Viên theo số (877) 273-IEHP (4347). TTY (800) 718-4347. Bác sĩ của tôi có thể cung cấp cho quý vị thêm thông tin về kháng nghị cho các dịch vụ Phần C không? Có, quý vị và bác sĩ của quý vị có thể cung cấp cho chúng tôi thêm thông tin để hỗ trợ cho kháng nghị của quý vị. Chương trình sẽ đưa ra quyết định kháng nghị như thế nào?  Chúng tôi sẽ xem xét cẩn thận tất cả các thông tin về yêu cầu bảo hiểm cho các dịch vụ chăm sóc y tế của quý vị. Sau đó, chúng tôi sẽ kiểm tra xem chúng tôi có tuân thủ theo các quy tắc khi chúng tôi từ chối yêu cầu của quý vị không. Người xem xét lại sẽ không phải là người đưa ra quyết định ban đầu. Nếu chúng tôi cần thêm thông tin, thì chúng tôi có thể yêu cầu quý vị hoặc bác sĩ của quý vị cung cấp thêm thông tin.  Khi nào tôi sẽ nhận được quyết định kháng nghị “tiêu chuẩn” cho các dịch vụ Phần C? Chúng tôi phải phản hồi quý vị trong vòng 30 ngày theo lịch sau khi chúng tôi nhận được đơn kháng nghị của quý vị. Chúng tôi sẽ đưa ra quyết định sớm hơn nếu tình trạng sức khỏe của quý vị yêu cầu như vậy. Tuy nhiên, nếu quý vị cần thêm thời gian hoặc nếu chúng tôi cần thu thập thêm thông tin, thì chúng tôi có thể cần đến 14 ngày theo lịch trở lên. Nếu chúng tôi quyết định cần thêm ngày để đưa ra quyết định, thì chúng tôi sẽ gửi thư thông báo cho quý vị. Nếu quý vị cho rằng chúng tôi không nên kéo dài thời gian, thì quý vị có thể nộp “đơn than phiền nhanh” về quyết định kéo dài thời gian của chúng tôi. Khi quý vị nộp đơn than phiền nhanh, chúng tôi sẽ phản hồi đơn kháng nghị của quý vị trong vòng 24 giờ. Nếu chúng tôi không phản hồi quý vị trong vòng 30 ngày theo lịch hoặc trước khi kết thúc thời gian kéo dài (nếu chúng tôi áp dụng), thì chúng tôi sẽ tự động gửi hồ sơ của quý vị lên Cấp 2 của quy trình kháng nghị nếu vấn đề liên quan đến dịch vụ hoặc vật dụng của Medicare. Quý vị sẽ được thông báo khi vấn đề này xảy ra. Nếu vấn đề của quý vị liên quan đến một dịch vụ hoặc vật dụng của Medi-Cal, thì quý vị sẽ cần phải tự nộp Đơn Kháng Nghị Cấp 2. Vui lòng xem bên dưới để biết thêm thông tin.  Nếu chúng tôi phê duyệt một phần hoặc tất cả những gì quý vị yêu cầu, thì chúng tôi phải phê duyệt hoặc cung cấp bảo hiểm trong vòng 30 ngày theo lịch sau khi nhận được đơn kháng nghị của quý vị. Nếu chúng tôi từ chối một phần hoặc tất cả những gì quý vị yêu cầu, thì chúng tôi sẽ gửi thư thông báo cho quý vị. Nếu vấn đề của quý vị liên quan đến một dịch vụ hoặc vật dụng của Medicare, thì thư này sẽ thông báo quý vị biết rằng chúng tôi đã gửi hồ sơ của quý vị đến Cơ Quan Đánh Giá Độc Lập để Kháng Nghị Cấp 2. Nếu vấn đề của quý vị liên quan đến một dịch vụ hoặc vật dụng của Medi-Cal, thì thư này sẽ thông báo cho quý vị biết cách tự nộp Đơn Kháng Nghị Cấp 2. Vui lòng xem bên dưới để biết thêm thông tin. Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi yêu cầu kháng nghị nhanh? Nếu quý vị yêu cầu kháng nghị nhanh, thì chúng tôi sẽ phản hồi quý vị trong vòng 72 giờ sau khi nhận được đơn kháng nghị của quý vị. Chúng tôi sẽ phản hồi sớm hơn nếu tình trạng sức khỏe của quý vị yêu cầu như vậy. Tuy nhiên, nếu quý vị cần thêm thời gian hoặc nếu chúng tôi cần thu thập thêm thông tin, thì chúng tôi có thể cần đến 14 ngày theo lịch trở lên. Nếu chúng tôi quyết định cần thêm ngày để đưa ra quyết định, thì chúng tôi sẽ gửi thư thông báo cho quý vị. Nếu quý vị cho rằng chúng tôi không nên kéo dài thời gian, thì quý vị có thể nộp “đơn than phiền nhanh” về quyết định kéo dài thời gian của chúng tôi. Khi quý vị nộp đơn than phiền nhanh, chúng tôi sẽ phản hồi đơn kháng nghị của quý vị trong vòng 24 giờ. Nếu chúng tôi không phản hồi quý vị trong vòng 72 giờ hoặc trước khi kết thúc thời gian kéo dài (nếu chúng tôi áp dụng), thì chúng tôi sẽ tự động gửi hồ sơ của quý vị lên Cấp 2 của quy trình kháng nghị nếu vấn đề liên quan đến dịch vụ hoặc vật dụng của Medicare. Quý vị sẽ được thông báo khi vấn đề này xảy ra. Nếu vấn đề của quý vị liên quan đến một dịch vụ hoặc vật dụng của Medi-Cal, thì quý vị sẽ cần phải tự nộp Đơn Kháng Nghị Cấp 2. Vui lòng xem bên dưới để biết thêm thông tin. Nếu chúng tôi phê duyệt một phần hoặc tất cả những gì quý vị yêu cầu, thì chúng tôi phải ủy quyền hoặc cung cấp bảo hiểm trong vòng 72 giờ sau khi nhận được đơn kháng nghị của quý vị.  Nếu chúng tôi từ chối một phần hoặc tất cả những gì quý vị yêu cầu, thì chúng tôi sẽ gửi thư thông báo cho quý vị. Nếu vấn đề của quý vị liên quan đến một dịch vụ hoặc vật dụng của Medicare, thì thư này sẽ thông báo quý vị biết rằng chúng tôi đã gửi hồ sơ của quý vị đến Cơ Quan Đánh Giá Độc Lập để Kháng Nghị Cấp 2. Nếu vấn đề của quý vị liên quan đến một dịch vụ hoặc vật dụng của Medi-Cal, thì thư này sẽ thông báo cho quý vị biết cách tự nộp Đơn Kháng Nghị Cấp 2. Vui lòng xem bên dưới để biết thêm thông tin. Tôi có vẫn sẽ nhận được các quyền lợi trong quá trình kháng nghị Cấp 1 không? Nếu chúng tôi quyết định thay đổi hoặc ngừng bảo hiểm cho một dịch vụ hoặc vật dụng đã được phê duyệt trước đó, thì chúng tôi sẽ gửi cho quý vị thông báo trước khi thực hiện hành động. Nếu quý vị không đồng ý với hành động này, thì quý vị có thể gửi Kháng Nghị Cấp 1 và yêu cầu chúng tôi tiếp tục các quyền lợi của quý vị đối với dịch vụ hoặc vật dụng. Quý vị phải thực hiện yêu cầu vào hoặc trước ngày sau để tiếp tục nhận được các quyền lợi của mình: Trong vòng 10 ngày sau khi gửi thông báo về hành động qua đường bưu điện; hoặc Ngày có hiệu lực dự kiến của hành động. Nếu quý vị đáp ứng thời hạn này, thì quý vị có thể tiếp tục nhận được dịch vụ hoặc vật dụng đang tranh chấp trong khi đơn kháng nghị của quý vị đang được xử lý. Kháng Nghị Cấp 2 Nếu chương trình từ chối ở Cấp 1, thì quý vị nên làm gì tiếp theo? Nếu chúng tôi từ chối một phần hay toàn bộ Kháng Nghị Cấp 1 của quý vị, thì chúng tôi sẽ gửi thư thông báo cho quý vị. Thư này sẽ cho quý vị biết dịch vụ hoặc vật dụng này có thường được Medicare hoặc Medi-Cal bao trả không. Nếu vấn đề của quý vị là về một dịch vụ hoặc vật dụng của Medicare, thì chúng tôi sẽ tự động gửi hồ sơ của quý vị lên Cấp 2 của quy trình kháng nghị ngay khi hoàn tất Kháng Nghị Cấp 1. Nếu vấn đề của quý vị liên quan đến một dịch vụ hoặc vật dụng của Medi-Cal, thì quý vị có thể tự nộp Đơn Kháng Nghị Cấp 2. Thư này sẽ cho quý vị biết cách thực hiện việc này. Thông tin được cung cấp dưới đây. Kháng Nghị Cấp 2 là gì? Kháng Nghị Cấp 2 là kháng nghị thứ hai, được thực hiện bởi một tổ chức độc lập không liên quan đến chương trình.   Vấn đề của tôi là về một dịch vụ hoặc vật dụn của Medi-Cal. Làm thế nào để tôi có thể Kháng Cáo Cấp 2? Có hai cách để kháng cáo Cấp 2 đối với các dịch vụ và vật dụng Medi-Cal: 1) Đánh Giá Y Khoa Độc Lập hoặc 2) Phiên Điều Trần Cấp Tiểu Bang. 1)    Đánh Giá Y Khoa Độc Lập Quý vị có thể yêu cầu Đánh Giá Y Khoa Độc Lập (IMR) từ Trung Tâm Hỗ Trợ tại Sở Chăm Sóc Sức Khỏe Có Quản lý của California (DMHC). IMR được cung cấp cho bất kỳ dịch vụ hoặc vật dụng y tế nào được Medi-Cal bao trả. IMR là việc bác sĩ không tham gia chương trình của chúng tôi đánh giá hồ sơ của quý vị. Nếu IMR được quyết định có lợi cho quý vị, thì chúng tôi phải cung cấp cho quý vị dịch vụ hoặc vật dụng mà quý vị yêu cầu. Quý vị không phải thanh toán cho IMR. Quý vị có thể yêu cầu IMR nếu chương trình của chúng tôi: Từ chối, thay đổi hoặc trì hoãn dịch vụ hoặc phương án điều trị Medi-Cal (không bao gồm Dịch Vụ Hỗ Trợ Tại Nhà [IHSS]) vì chương trình của chúng tôi xác định điều đó không cần thiết về mặt y tế. Sẽ không bao trả cho một phương án điều trị Medi-Cal thử nghiệm hoặc nghiên cứu cho một tình trạng y tế nghiêm trọng. Sẽ không thanh toán cho các dịch vụ Medi-Cal khẩn cấp hoặc cấp cứu mà quý vị đã nhận được. Chưa giải quyết Kháng Nghị Cấp 1 của quý vị về dịch vụ Medi-Cal trong vòng 30 ngày theo lịch đối với kháng nghị tiêu chuẩn hoặc 72 giờ đối với kháng nghị nhanh. Quý vị có thể yêu cầu IMR nếu quý vị cũng đã yêu cầu Phiên Điều Trần Cấp Tiểu Bang, nhưng không thể yêu cầu IMR nếu quý vị đã có Phiên Điều Trần Cấp Tiểu Bang về cùng một vấn đề. Trong hầu hết các trường hợp, quý vị phải nộp đơn kháng nghị cho chúng tôi trước khi yêu cầu IMR. Nếu quý vị không đồng ý với quyết định của chúng tôi, thì quý vị có thể yêu cầu Trung Tâm Hỗ Trợ của DMHC cung cấp IMR. Nếu phương án điều trị của quý vị bị từ chối vì đó là phương án điều trị thử nghiệm hoặc nghiên cứu, thì quý vị không cần phải tham gia vào quy trình kháng nghị của chúng tôi trước khi đăng ký IMR. Nếu quý vị gặp vấn đề khẩn cấp và liên quan đến một mối đe dọa tức thời và nghiêm trọng đối với sức khỏe của quý vị, thì quý vị có thể yêu cầu DMHC giải quyết ngay vấn đề đó. DMHC có thể miễn yêu cầu về việc trước tiên quý vị phải tuân thủ quy trình kháng nghị của chúng tôi trong những trường hợp bất thường và thuyết phục. Quý vị phải nộp đơn xin IMR trong vòng 6 tháng sau khi chúng tôi gửi cho quý vị quyết định bằng văn bản về đơn kháng nghị của quý vị. DMHC có thể chấp nhận đơn đăng ký của quý vị sau 6 tháng nếu xác định được rằng có các trường hợp khiến quý vị không thể nộp đơn kịp thời. Để yêu cầu IMR: Điền vào Biểu Mẫu Yêu Cầu Đánh Giá/Than Phiền Y Khoa: http://www.dmhc.ca.gov/FileaComplaint/SubmitanIndependentMedicalReviewComplaintForm.aspx hoặc gọi cho Trung Tâm Hỗ Trợ của DMHC theo số (888) 466-2219. Người dùng TDD nên gọi số (877) 688-9891. Hãy đính kèm bản sao của thư từ hoặc tài liệu khác về dịch vụ hoặc vật dụng mà chúng tôi đã từ chối, nếu có. Điều này có thể làm tăng tốc độ quy trình IMR. Gửi bản sao các tài liệu, chứ không phải bản gốc. Trung Tâm Hỗ Trợ không thể gửi lại bất kỳ tài liệu nào. Điền vào Biểu Mẫu Ủy Quyền Hỗ Trợ nếu người khác hỗ trợ quy trình IMR của quý vị. Quý vị có thể nhận biểu mẫu tại http://www.dmhc.ca.gov/FileaComplaint/SubmitanIndependentMedicalReviewComplaintForm.aspx Hoặc gọi cho Trung Tâm Hỗ Trợ DMHC theo số (888) 466-2219. Người dùng TDD nên gọi số (877) 688-9891. Gửi qua đường bưu điện hoặc fax các biểu mẫu và bất kỳ tài liệu đính kèm nào của quý vị đến:  Trung Tâm Hỗ Trợ Sở Chăm Sóc Sức Khỏe Có Quản Lý 980 Ninth Street, Suite 500 Sacramento, CA 95814-2725 FAX: 916-255-5241 Nếu quý vị đủ điều kiện nhận IMR, thì DMHC sẽ xem xét trường hợp của quý vị và gửi cho quý vị thư thông báo trong vòng 7 ngày theo lịch cho biết quý vị đủ điều kiện nhận IMR. Sau khi nhận được đơn đăng ký và các tài liệu hỗ trợ từ chương trình của quý vị, quyết định IMR sẽ được đưa ra trong vòng 30 ngày theo lịch. Quý vị sẽ nhận được quyết định IMR trong vòng 45 ngày theo lịch kể từ ngày nộp đầy đủ tài liệu. Nếu quý vị gặp trường hợp khẩn cấp và đủ điều kiện nhận IMR, thì DMHC sẽ xem xét trường hợp của quý vị và gửi cho quý vị thư thông báo trong vòng 2 ngày theo lịch cho biết quý vị đủ điều kiện nhận IMR. Sau khi nhận được đơn đăng ký và các tài liệu hỗ trợ từ chương trình của quý vị, quyết định IMR sẽ được đưa ra trong vòng 3 ngày theo lịch. Quý vị sẽ nhận được quyết định IMR trong vòng 7 ngày theo lịch kể từ ngày nộp đầy đủ tài liệu. Nếu quý vị không hài lòng với kết quả của IMR, thì quý vị vẫn có thể yêu cầu Phiên Điều Trần Cấp Tiểu Bang.  Nếu DMHC quyết định rằng trường hợp của quý vị không đủ điều kiện nhận IMR, thì DMHC sẽ xem xét trường hợp của quý vị thông qua quy trình khiếu nại thông thường của khách hàng. 2)    Phiên Điều Trần Cấp Tiểu Bang Quý vị có thể yêu cầu Phiên Điều Trần Cấp Tiểu Bang cho các dịch vụ và vật dụng được Medi-Cal bao trả. Nếu bác sĩ hoặc nhà cung cấp khác của quý vị yêu cầu một dịch vụ hoặc vật dụng mà chúng tôi sẽ không phê duyệt hoặc chúng tôi sẽ không tiếp tục thanh toán cho một dịch vụ hoặc vật dụng mà quý vị đã nhận được và chúng tôi từ chối kháng nghị Cấp 1 của quý vị, thì quý vị có quyền yêu cầu Phiên Điều Trần Cấp Tiểu Bang. Trong hầu hết các trường hơp, quý vị có 120 ngày để yêu cầu Phiên Điều Trần Cấp Tiểu Bang sau khi thông báo “Quyền Điều Trần Của Quý Vị” được gửi cho quý vị qua đường bưu điện.  LƯU Ý: Nếu quý vị yêu cầu Phiên Điều Trần Cấp Tiểu Bang vì chúng tôi thông báo với quý vị rằng dịch vụ quý vị đang nhận sẽ bị thay đổi hoặc phải dừng lại, thì quý vị có ít ngày hơn để gửi yêu cầu nếu quý vị muốn tiếp tục nhận dịch vụ đó trong khi chờ Phiên Điều Trần Cấp Tiểu Bang. Hãy đọc phần “Tôi có tiếp tục được nhận các quyền lợi trong quá trình kháng cáo Cấp 2 không” trong Chương 9 của Cẩm Nang Hội Viên để biết thêm thông tin. Có hai cách để yêu cầu Phiên Điều Trần Cấp Tiểu Bang: Quý vị có thể hoàn thành "Yêu cầu Phiên Điều Trần Cấp Tiểu Bang" ở mặt sau của thông báo hành động. Quý vị cần cung cấp tất cả thông tin cần thiết như họ và tên, địa chỉ, số điện thoại, tên của chương trình hoặc quận đã thực hiện hành động trái với mong muốn của quý vị, (các) chương trình trợ cấp có liên quan và lý do chi tiết tại sao quý vị lại muốn có phiên điều trần. Sau đó, quý vị có thể gửi yêu cầu của mình theo một trong các cách sau: Đến sở quyền lợi của quận theo địa chỉ ghi trên thông báo. Đến Sở Dịch Vụ Xã Hội California: State Hearings Division P.O. Box 944243, Mail Station 9-17-37 Sacramento, California 94244-2430 Đến Phòng Điều Trần Cấp Tiểu Bang theo số fax: 916-651-5210 hoặc 916-651-2789. Quý vị có thể gọi cho Sở Dịch Vụ Xã Hội California theo số (800) 952-5253. Người dùng TDD nên gọi số (800) 952-8349. Nếu quý vị quyết định yêu cầu Phiên Điều Trần Cấp Tiểlu Bang qua điện thoại, thì quý vị nên biết rằng đường dây điện thoại rất bận. Tôi có tiếp tục được nhận các quyền lợi trong quá trình kháng nghị Cấp 2 không? Nếu vấn đề của quý vị là về một dịch vụ hoặc vật dụng được Medicare bao trả, thì quyền lợi của quý vị cho dịch vụ hoặc vật dụng đó sẽ không tiếp tục trong quy trình kháng nghị Cấp 2 với Đơn Vị Đánh Giá Độc Lập. Nếu vấn đề của quý vị là về một dịch vụ hoặc vật dụng được Medi-Cal bao trả và quý vị yêu cầu Phiên Điều Trần Công Bằng Cấp Tiểu Bang, thì quyền lợi Medi-Cal của quý vị cho dịch vụ hoặc vật dụng đó sẽ được tiếp tục cho đến khi có quyết định phiên điều trần. Quý vị phải yêu cầu phiên điều trần vào hoặc trước ngày sau để tiếp tục các quyền lợi của mình: Trong vòng 10 ngày kể từ ngày quý vị nhận được thông báo qua đường bưu điện cho biết quyết định bất lợi về quyền lợi (quyết định kháng nghị Cấp 1) vẫn được giữ nguyên; hoặc Ngày có hiệu lực dự kiến của hành động. Nếu quý vị đáp ứng thời hạn này, thì quý vị có thể tiếp tục nhận được dịch vụ hoặc vật dụng đang tranh chấp cho đến khi có quyết định của phiên điều trần. Tôi sẽ tìm hiểu về quyết định này bằng cách nào? Nếu Kháng Nghị Cấp 2 của quý vị là một Phiên Điều Trần Cấp Tiểu Bang, thì Sở Dịch Vụ Xã Hội California sẽ gửi cho quý vị thư giải thích quyết định của họ.  Nếu quyết định của Phiên Điều Trần Cấp Tiểu Bang phê duyệt một phần hoặc tất cả những gì quý vị yêu cầu, thì chúng tôi phải tuân thủ theo quyết định này. Chúng tôi phải hoàn thành (các) hành động theo quy định trong vòng 30 ngày theo lịch kể từ ngày nhận được bản sao quyết định này. Nếu quyết định của Phiên Điều Trần Cấp Tiểu Bang từ chối một phần hoặc tất cả những gì quý vị yêu cầu, thì có nghĩa là họ đồng ý với quyết định Cấp 1. Chúng tôi có thể ngừng bất kỳ khoản trợ cấp nào đang chờ xử lý mà quý vị sẽ nhận được.  Nếu Kháng Nghị Cấp 2 của quý vị là một Đánh Giá Y Khoa Độc Lập, thì Sở Chăm Sóc Sức Khỏe Có Quản Lý sẽ gửi cho quý vị thư giải thích quyết định của họ.  Nếu quyết định Đánh Giá Y Khoa Độc Lập phê duyệt một phần hoặc tất cả những gì quý vị yêu cầu, thì chúng tôi phải cung cấp dịch vụ hoặc phương án điều trị đó. Nếu quyết định Đánh Giá Y Khoa Độc Lập từ chối một phần hoặc tất cả những gì quý vị yêu cầu, thì có nghĩa là họ đồng ý với quyết định Cấp 1. Quý vị vẫn có thể được Điều Trần Cấp Tiểu Bang. Nếu Kháng Nghị Cấp 2 của quý vị được chuyển đến Đơn Vị Đánh Giá Độc Lập của Medicare, thì họ sẽ gửi cho quý vị thư giải thích quyết định của họ. Nếu Đơn Vị Đánh Giá Độc Lập phê duyệt một phần hoặc tất cả những gì quý vị yêu cầu, thì chúng tôi phải cho phép bảo hiểm chăm sóc y tế trong vòng 72 giờ hoặc cung cấp cho quý vị dịch vụ hoặc vật dụng trong vòng 14 ngày theo lịch kể từ ngày nhận được quyết định của IRE.  Nếu quyết định Đơn Vị Đánh Giá Độc Lập từ chối một phần hoặc tất cả những gì quý vị yêu cầu, thì có nghĩa là họ đồng ý với quyết định Cấp 1. Điều này được gọi là “giữ nguyên quyết định”. Điều này được gọi là “từ chối kháng nghị của quý vị”. Nếu quyết định từ chối tất cả hoặc một phần những gì quý vị yêu cầu, thì tôi có thể tiến hành kháng nghị khác không? Nếu Kháng Nghị Cấp 2 của quý vị là Phiên Điều Trần Cấp Tiểu Bang, thì quý vị có thể yêu cầu một phiên điều trần trong vòng 30 ngày sau khi quý vị nhận được quyết định. Quý vị cũng có thể yêu cầu đánh giá tư pháp đối với việc từ chối Phiên Điều Trần Cấp Tiểu Bang bằng cách nộp đơn lên Tòa Án Tối Cao (theo Mục 1094.5, Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự) trong vòng một năm sau khi quý vị nhận được quyết định.  Nếu Kháng Nghị Cấp 2 của quý vị là Đánh Giá Y Khoa Độc Lập, thì quý vị có thể yêu cầu Phiên Điều Trần Cấp Tiểu Bang.  Nếu Kháng Nghị Cấp 2 của quý vị được chuyển đến Đơn Vị Đánh Giá Độc Lập của Medicare, thì quý vị chỉ có thể kháng nghị lại nếu giá trị khoản tiền của dịch vụ hoặc vật dụng mà quý vị muốn nhận được đáp ứng một số tiền tối thiểu nhất định. Thư quý vị nhận được từ IRE sẽ giải thích thêm về các quyền kháng nghị mà quý vị có thể có. Vấn Đề về Thanh Toán Chúng tôi không cho phép các nhà cung cấp trong mạng lưới của mình lập hóa đơn cho quý vị đối với các dịch vụ và vật dụng được bao trả. Điều này đúng ngay cả khi chúng tôi thanh toán cho nhà cung cấp thấp hơn mức phí mà nhà cung cấp tính cho một dịch vụ hoặc vật dụng được bao trả. Quý vị không cần phải thanh toán số tiền trên bất kỳ hóa đơn nào. Số tiền duy nhất quý vị cần thanh toán là khoản đồng thanh toán cho các loại dịch vụ, vật dụng và/hoặc thuốc yêu cầu khoản đồng thanh toán. Nếu quý vị nhận được hóa đơn vượt quá số tiền của khoản đồng thanh toán cho các dịch vụ và vật dụng được bao trả, hãy gửi hóa đơn đó cho chúng tôi. Quý vị không nên tự thanh toán hóa đơn. Chúng tôi sẽ liên hệ trực tiếp với nhà cung cấp và xem xét vấn đề. Làm thế nào để tôi có thể yêu cầu chương trình trả lại cho tôi phần chia sẻ của chương trình đối với các dịch vụ và vật dụng y tế mà tôi đã thanh toán? Hãy nhớ, nếu quý vị nhận được hóa đơn vượt quá số tiền của khoản đồng thanh toán cho các dịch vụ và vật dụng được bao trả, thì quý vị không nên tự thanh toán hóa đơn đó. Nhưng nếu quý vị thanh toán hóa đơn, thì quý vị có thể được hoàn lại tiền nếu quý vị tuân thủ các quy tắc khi nhận dịch vụ và vật dụng.  Nếu quý vị yêu cầu được hoàn tiền, thì yêu cầu đó là về một quyết định bảo hiểm. Chúng tôi sẽ xem xét xem dịch vụ hoặc vật dụng mà quý vị đã thanh toán có phải dịch vụ hoặc vật dụng được bao trả không và chúng tôi sẽ kiểm tra xem quý vị có tuân thủ tất cả các nguyên tắc khi sử dụng bảo hiểm của mình không. Nếu dịch vụ hoặc vật dụng mà quý vị đã thanh toán được bao trả và quý vị tuân thủ tất cả các quy tắc, thì chúng tôi sẽ gửi cho quý vị khoản thanh toán cho phần chi phí của dịch vụ hoặc vật dụng đó trong vòng 60 ngày sau khi chúng tôi nhận được yêu cầu của quý vị. Hoặc nếu quý vị chưa thanh toán cho dịch vụ hoặc vật dụng, thì chúng tôi sẽ gửi khoản thanh toán trực tiếp cho nhà cung cấp. Khi chúng tôi gửi khoản thanh toán, có nghĩa là chúng tôi phê duyệt yêu cầu của quý vị về quyết định bảo hiểm. Nếu dịch vụ hoặc vật dụng không được bao trả, hoặc quý vị không tuân thủ tất cả các quy tắc, thì chúng tôi sẽ gửi thư thông báo cho quý vị biết chúng tôi sẽ không thanh toán cho dịch vụ hoặc vật dụng đó và giải thích rõ lý do. Tôi nên làm gì nếu chương trình không đồng ý thanh toán? Nếu quý vị không đồng ý với quyết định của chúng tôi, thì quý vị có thể tiến hành kháng nghị. Tuân thủ quy trình kháng nghị. Khi quý vị làm theo các hướng dẫn này, vui lòng lưu ý: Nếu quý vị kháng nghị để được bồi hoàn, thì chúng tôi phải phản hồi quý vị trong vòng 60 ngày theo lịch sau khi chúng tôi nhận được đơn kháng nghị của quý vị. Nếu quý vị đang yêu cầu chúng tôi hoàn trả cho quý vị dịch vụ chăm sóc y tế mà quý vị đã nhận và tự thanh toán, thì quý vị không được phép yêu cầu kháng nghị nhanh.  Nếu chúng tôi “từ chối” yêu cầu kháng nghị của quý vị và dịch vụ hoặc vật dụng thường được Medicare bao trả, thì chúng tôi sẽ tự động gửi hồ sơ của quý vị cho Đơn Vị Đánh Giá Độc Lập. Chúng tôi sẽ thông báo cho quý vị qua thư nếu điều này xảy ra. Nếu IRE thay đổi quyết định và cho biết chúng tôi cần thanh toán cho quý vị, thì chúng tôi phải gửi khoản thanh toán cho quý vị hoặc nhà cung cấp trong vòng 30 ngày theo lịch. Nếu chúng tôi phê duyệt kháng nghị của quý vị tại bất kỳ giai đoạn nào của quy trình kháng nghị sau Cấp 2, thì chúng tôi phải gửi khoản thanh toán cho quý vị hoặc nhà cung cấp trong vòng 60 ngày theo lịch. Nếu IRE từ chối kháng nghị của quý vị, thì có nghĩa là họ đồng ý với quyết định của chúng tôi không phê duyệt yêu cầu của quý vị. (Điều này được gọi là “giữ nguyên quyết định”. Đây được gọi là “từ chối kháng nghị của quý vị”.) Thư quý vị nhận được sẽ giải thích thêm các quyền kháng nghị mà quý vị có thể có. Quý vị chỉ có thể kháng nghị lại nếu giá trị khoản tiền của dịch vụ hoặc vật dụng quý vị muốn nhận được đáp ứng một số tiền tối thiểu nhất định. Nếu chúng tôi “từ chối” yêu cầu kháng nghị của quý vị và dịch vụ hoặc vật dụng đó thường được Medi-Cal bao trả, thì quý vị có thể tự nộp Kháng Nghị Cấp 2 (xem bên trên). IEHP DualChoice (HMO D-SNP) là một Chương trình HMO có hợp đồng với Medicare. Việc ghi danh tham gia IEHP DualChoice (HMO D-SNP) phụ thuộc vào quá trình gia hạn hợp đồng. Thông tin trên trang này được cập nhật từ ngày 1 Tháng Mười, 2022. H8894_DSNP_23_3241532_M Pending Accepted

IEHP DualChoice - Vấn đề với Phần D

làm nếu quý vị gặp phải các vấn đề khi nhận thuốc Phần D hoặc quý vị muốn chúng tôi hoàn lại số tiền thanh toán cho thuốc Phần D. Quyền lợi của quý vị với tư cách là hội viên của chương trình bao gồm bảo hiểm cho nhiều loại thuốc theo toa. Hầu hết các loại thuốc này đều là “thuốc Phần D”. Có một số loại thuốc mà Medicare Phần D không bao trả nhưng Medi-Cal có thể sẽ bao trả. Tôi có thể yêu cầu quyết định bảo hiểu hoặc tiến hành kháng nghị về thuốc theo toa Phần D không? Có. Dưới đây là các ví dụ về quyết định bảo hiểm mà quý vị có thể yêu cầu chúng tôi đưa ra đối với các loại thuốc Phần D của quý vị.  Quý vị yêu cầu chúng tôi thực hiện một ngoại lệ, như: Yêu cầu chúng tôi bao trả cho một loại thuốc Phần D không có trên Danh Sách Thuốc (Danh Mục Thuốc) Được Bao Trả của chương trình Yêu cầu chúng tôi miễn trừ giới hạn đối với bảo hiểm cho một loại thuốc của chương trình (như giới hạn về số lượng thuốc mà quý vị có thể nhận được) Quý vị hỏi chúng tôi xem một loại thuốc có được bao trả cho quý vị hay không (ví dụ: khi thuốc của quý vị có tên trong Danh Mục Thuốc của chương trình nhưng chúng tôi yêu cầu quý vị phải được chúng tôi phê duyệt trước khi chúng tôi bao trả cho quý vị). Vui lòng lưu ý: Nếu nhà thuốc của quý vị thông báo rằng quý vị không thể mua thuốc theo toa, thì quý vị sẽ nhận được thông báo giải thích cách liên hệ với chúng tôi để yêu cầu quyết định bảo hiểm. Quý vị yêu cầu chúng tôi thanh toán cho một loại thuốc theo toa mà quý vị đã mua. Đây là yêu cầu quyết định bảo hiểm về việc thanh toán. Nếu quý vị không đồng ý với quyết định bảo hiểm mà chúng tôi đã đưa ra, thì quý vị có thể kháng nghị quyết định của chúng tôi. Trường hợp ngoại lệ là gì? Trường hợp ngoại lệ là sự cho phép nhận bảo hiểm cho một loại thuốc thường không có tên trong Danh Sách Thuốc Được Bao Trả của chúng tôi, hoặc sử dụng thuốc mà không có các quy tắc và giới hạn nhất định. Nếu một loại thuốc không có trong Danh Sách Thuốc Được Bao Trả của chúng tôi, hoặc không được bao trả theo cách quý vị muốn, thì quý vị có thể yêu cầu chúng tôi cung cấp “trường hợp ngoại lệ”. Khi quý vị yêu cầu một trường hợp ngoại lệ, bác sĩ hoặc bác sĩ kê toa khác của quý vị sẽ cần giải thích rõ lý do y tế về trường hợp ngoại lệ đó. Dưới đây là các ví dụ về các trường hợp ngoại lệ mà quý vị, bác sĩ hoặc bác sĩ kê toa khác của quý vị có thể yêu cầu chúng tôi thực hiện:  Bao trả cho một loại thuốc Phần D không có tên trong Danh Sách Thuốc (Danh Mục Thuốc) Được Bao Trả của chúng tôi. Nếu chúng tôi đồng ý cung cấp trường hợp ngoại lệ và bao trả cho một loại thuốc không có tên trong Danh Mục Thuốc, thì quý vị sẽ cần phải thanh toán khoản chia sẻ chi phí áp dụng cho các loại thuốc. Quý vị không thể yêu cầu trường hợp ngoại lệ đối với khoản đồng thanh toán hoặc khoản đồng bảo hiểm mà chúng tôi yêu cầu quý vị trả cho thuốc. Loại bỏ hạn chế về phạm vi bảo hiểm của chúng tôi. Có thêm các quy tắc hoặc hạn chế áp dụng cho một số loại thuốc trong Danh Mục Thuốc của chúng tôi. Các quy tắc và hạn chế bổ sung đối với khoản bảo hiểm cho một số loại thuốc bao gồm: Được yêu cầu sử dụng thuốc gốc tương tự của một loại thuốc thay vì thuốc biệt dược. Được chương trình phê duyệt trước khi chúng tôi đồng ý bao trả cho loại thuốc của quý vị. (Điều này đôi khi được gọi là “sự cho phép trước”.) Cần thử trước loại thuốc khác trước khi chúng tôi đồng ý bao trả cho loại thuốc mà quý vị yêu cầu. (Điều này đôi khi được gọi là “liệu pháp từng bước”.) Giới hạn số lượng. Đối với một số loại thuốc, chương trình giới hạn số lượng thuốc quý vị có thể nhận được. Nếu chúng tôi đồng ý cung cấp trường hợp ngoại lệ và miễn trừ một hạn chế cho quý vị, quý vị vẫn có thể yêu cầu trường hợp ngoại lệ đối với khoản đồng thanh toán mà chúng tôi yêu cầu quý vị thanh toán cho loại thuốc đó. Những điều quan trọng cần biết khi yêu cầu trường hợp ngoại lệ Bác sĩ hoặc bác sĩ kê toa khác của quý vị phải cung cấp cho chúng tôi thông báo giải thích lý do y tế khi yêu cầu trường hợp ngoại lệ. Bác sĩ hoặc bác sĩ kê toa khác của quý vị phải cung cấp cho chúng tôi thông báo giải thích lý do y tế khi yêu cầu trường hợp ngoại lệ. Quyết định của chúng tôi về trường hợp ngoại lệ sẽ nhanh hơn nếu quý vị cung cấp thông tin này từ bác sĩ hoặc bác sĩ kê toa khác của quý vị khi quý vị yêu cầu trường hợp ngoại lệ. Thông thường, Danh Mục Thuốc của chúng tôi bao gồm nhiều loại thuốc để điều trị một tình trạng cụ thể. Những khả năng khác nhau này được gọi là thuốc “thay thế”. Nếu một loại thuốc thay thế sẽ có hiệu quả tương đương với loại thuốc quý vị đang yêu cầu và không gây ra thêm các tác dụng phụ hoặc các vấn đề về sức khỏe khác, thì chúng tôi thường sẽ không phê duyệt yêu cầu về trường hợp ngoại lệ của quý vị. Chúng tôi sẽ phê duyệt hoặc từ chối yêu cầu về trường hợp ngoại lệ của quý vị. Nếu chúng tôi phê duyệt yêu cầu về trường hợp ngoại lệ của quý vị, thì trường hợp ngoại lệ thường có hiệu lực đến cuối năm theo lịch. Điều này vẫn có hiệu lực nếu bác sĩ của quý vị tiếp tục kê toa loại thuốc đó cho quý vị và loại thuốc đó tiếp tục an toàn và hiệu quả để điều trị cho tình trạng của quý vị. Nếu chúng tôi từ chối yêu cầu về trường hợp ngoại lệ của quý vị, thì quý vị có thể yêu cầu xem xét lại quyết định của chúng tôi bằng cách tiến hành kháng nghị. Quyết Định Bảo Hiểm Điều cần làm Yêu cầu loại quyết định bảo hiểm mà quý vị mong muốn. Gọi điện, gửi thư hoặc fax cho chúng tôi để yêu cầu. Quý vị, người đại diện, hay bác sĩ (hoặc người kê toa khác) của quý vị có thể làm điều này.   Quý vị có thể gọi cho chúng tôi theo số: (877) 273-IEHP (4347), 8 giờ sáng - 8 giờ tối (Giờ Thái Bình Dương), 7 ngày một tuần, kể cả ngày nghỉ. Người dùng TTY vui lòng gọi số 1-800-718-4347. Quý vị có thể gửi fax cho chúng tôi theo số: (909) 890-5877  Quý vị có thể gửi thư cho chúng tôi theo địa chỉ: IEHP DualChoice P.O. Box 1800 Rancho Cucamonga, CA 91729-1800 Quý vị hoặc bác sĩ của quý vị (hoặc bác sĩ kê toa khác) hay người đại diện khác của quý vị có thể yêu cầu quyết định bảo hiểm. Quý vị cũng có thể nhờ một luật sư để hành động thay mặt quý vị. Quý vị không cần phải cung cấp sự cho phép bằng văn bản cho bác sĩ hoặc bác sĩ kê toa khác của quý vị để họ thay mặt quý vị yêu cầu chúng tôi đưa ra quyết định bảo hiểm. Nếu quý vị yêu cầu trường hợp ngoại lệ, hãy cung cấp “tuyên bố hỗ trợ”. Bác sĩ hoặc bác sĩ kê toa khác của quý vị phải cung cấp cho chúng tôi lý do y tế để xin cấp trường hợp ngoại lệ về thuốc. Chúng tôi gọi đây là “tuyên bố ủng hộ.”  Bác sĩ hoặc bác sĩ kê toa khác của quý vị có thể fax hoặc gửi tuyên bố đó qua đường bưu điện cho chúng tôi. Hoặc bác sĩ hoặc bác sĩ kê toa khác của quý vị có thể tuyên bố cho chúng tôi qua điện thoại, sau đó fax hoặc gửi tuyên bố qua đường bưu điện. Yêu Cầu Quyết Định Bảo Hiểm Thuốc Theo Toa của Medicare (PDF) Các biểu mẫu này cũng có sẵn trên trang web CMS: Biểu Mẫu Yêu Cầu Quyết Định Bảo Hiểm Thuốc Theo Toa của Medicare (dành cho người ghi danh và nhà cung cấp sử dụng) Bằng cách nhấp vào liên kết này, quý vị sẽ rời khỏi trang web của IEHP DualChoice. Thời hạn cho “quyết định bảo hiểm tiêu chuẩn” về một loại thuốc mà quý vị chưa nhận được Nếu chúng tôi sử dụng thời hạn tiêu chuẩn, thì chúng tôi phải phản hồi quý vị trong vòng 72 giờ sau khi chúng tôi nhận được yêu cầu của quý vị hoặc, sau khi chúng tôi nhận được tuyên bố hỗ trợ từ bác sĩ hoặc bác sĩ kê toa của quý vị nếu quý vị đang yêu cầu trường hợp ngoại lệ. Chúng tôi sẽ phản hồi sớm hơn theo tình hình sức khỏe của quý vị. Nếu chúng tôi không đáp ứng thời hạn, thì chúng tôi sẽ gửi yêu cầu của quý vị lên Cấp 2 của quy trình kháng nghị. Ở Cấp 2, một Đơn Vị Đánh Giá Độc Lập sẽ xem xét quyết định. Nếu chúng tôi phê duyệt một phần hoặc tất cả những gì quý vị yêu cầu, thì chúng tôi phải phê duyệt hoặc cung cấp bảo hiểm trong vòng 72 giờ sau khi nhận được yêu cầu của quý vị hoặc tuyên bố hỗ trợ từ bác sĩ hoặc bác sĩ kê toa khác của quý vị nếu quý vị đang yêu cầu trường hợp ngoại lệ.  Nếu chúng tôi từ chối một phần hoặc tất cả những gì quý vị yêu cầu, thì chúng tôi sẽ gửi cho quý vị thư thông báo lý do từ chối. Thư thông báo này cũng giải thích cách quý vị có thể kháng nghị quyết định của chúng tôi. Thời hạn cho “quyết định bảo hiểm tiêu chuẩn” về khoản thanh toán cho loại thuốc mà quý vị đã mua Chúng tôi phải phản hồi quý vị trong vòng 14 ngày theo lịch sau khi chúng tôi nhận được yêu cầu của quý vị. Nếu chúng tôi không đáp ứng thời hạn, thì chúng tôi sẽ gửi yêu cầu của quý vị lên Cấp 2 của quy trình kháng nghị. Ở Cấp 2, một Đơn Vị Đánh Giá Độc Lập sẽ xem xét quyết định. Nếu chúng tôi phê duyệt một phần hoặc tất cả những gì quý vị yêu cầu, thì chúng tôi sẽ tiến hành thanh toán cho quý vị trong vòng 14 ngày theo lịch. Nếu chúng tôi từ chối một phần hoặc tất cả những gì quý vị yêu cầu, thì chúng tôi sẽ gửi cho quý vị thư thông báo lý do từ chối. Thông báo này cũng giải thích cách quý vị có thể kháng nghị quyết định của chúng tôi. Nếu tình hình sức khỏe của quý vị yêu cầu, hãy yêu cầu chúng tôi đưa ra “quyết định bảo hiểm nhanh” Chúng tôi sẽ sử dụng “thời hạn tiêu chuẩn” trừ khi chúng ta đã thống nhất áp dụng “thời hạn nhanh”. Quyết định bảo hiểm tiêu chuẩn có nghĩa là chúng tôi sẽ phản hồi quý vị trong vòng 72 giờ sau khi chúng tôi nhận được thông báo từ bác sĩ của quý vị. Quyết định bảo hiểm nhanh có nghĩa là chúng tôi sẽ phản hồi quý vị trong vòng 24 giờ sau khi chúng tôi nhận được thông báo từ bác sĩ của quý vị. Quý vị chỉ có thể nhận được quyết định bảo hiểm nhanh nếu quý vị đang yêu cầu cho loại thuốc mà quý vị chưa nhận được. (Quý vị không thể nhận được quyết định bảo hiểm nhanh nếu quý vị yêu cầu chúng tôi thanh toán cho một loại thuốc quý vị đã mua.) Quý vị có thể nhận được quyết định bảo hiểm nhanh chỉ khi việc sử dụng thời hạn tiêu chuẩn có thể gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình sức khỏe của quý vị hoặc tổn hại đến khả năng hoạt động của quý vị. Nếu bác sĩ hoặc bác sĩ kê toa khác của quý vị cho chúng tôi biết rằng tình hình sức khỏe của quý vị cần “quyết định bảo hiểm nhanh”, thì chúng tôi sẽ tự động đồng ý đưa ra quyết định bảo hiểm nhanh cho quý vị và thư thông báo này sẽ cho quý vị biết điều đó. Nếu quý vị tự yêu cầu quyết định bảo hiểm nhanh (mà không có sự hỗ trợ từ bác sĩ hoặc bác sĩ kê toa khác), thì chúng tôi sẽ quyết định xem quý vị có nhận được quyết định bảo hiểm nhanh hay không. Nếu chúng tôi quyết định rằng tình trạng y tế của quý vị không đáp ứng các yêu cầu để nhận quyết bảo hiểm nhanh, thì chúng tôi sẽ sử dụng thời hạn tiêu chuẩn. Chúng tôi sẽ gửi cho quý vị thư thông báo về điều đó. Thư thông báo sẽ cho quý vị biết cách để than phiền về quyết định cung cấp cho quý vị quyết định tiêu chuẩn của chúng tôi. Quý vị có thể nộp “đơn than phiền nhanh” và nhận phản hồi trong vòng 24 giờ. Thời hạn cho “quyết định bảo hiểm nhanh” Nếu chúng tôi sử dụng thời hạn nhanh, thì chúng tôi phải cung cấp cho quý vị phản hồi trong vòng 24 giờ. Có nghĩa là 24 giờ sau khi chúng tôi nhận được yêu cầu của quý vị. Hoặc nếu quý vị yêu cầu trường hợp ngoại lệ, thì quý vị sẽ nhận được phản hồi trong vòng 24 giờ sau khi chúng tôi nhận được tuyên bố hỗ trợ từ bác sĩ hoặc bác sĩ kê toa của quý vị cho yêu cầu của quý vị. Chúng tôi sẽ phản hồi sớm hơn nếu tình trạng sức khỏe của quý vị yêu cầu như vậy. Nếu chúng tôi không đáp ứng thời hạn, thì chúng tôi sẽ gửi yêu cầu của quý vị lên Cấp 2 của quy trình kháng nghị. Ở Cấp 2, một tổ chức độc lập bên ngoài sẽ xem xét yêu cầu của quý vị và quyết định của chúng tôi. Nếu chúng tôi phê duyệt một phần hoặc tất cả những gì quý vị yêu cầu, thì chúng tôi phải phản hồi quý vị trong vòng 24 giờ sau khi nhận được yêu cầu của quý vị hoặc tuyên bố hỗ trợ từ bác sĩ hoặc bác sĩ kê toa của quý vị cho yêu cầu của quý vị. Nếu chúng tôi từ chối một phần hoặc tất cả những gì quý vị yêu cầu, thì chúng tôi sẽ gửi cho quý vị thư thông báo lý do từ chối. Thư thông báo này cũng giải thích cách quý vị có thể kháng nghị quyết định của chúng tôi. Kháng Nghị Cấp 1 về thuốc Phần D Để bắt đầu kháng nghị, quý vị, bác sĩ hoặc bác sĩ kê toa của quý vị phải liên hệ với chúng tôi. Nếu quý vị đang yêu cầu một kháng nghị tiêu chuẩn, thì quý vị có thể kháng nghị bằng cách gửi văn bản yêu cầu. Quý vị cũng có thể yêu cầu kháng nghị bằng cách gọi điện cho Ban Dịch Vụ Hội Viên của IEHP DualChoice theo số 1-877-273-IEHP (4347), 8 giờ sáng – 8 giờ tối (Giờ Chuẩn Thái Bình Dương), 7 ngày một tuần, kể cả ngày nghỉ. Người dùng TTY/TDD vui lòng gọi số 1-800-718-4347. Nếu quý vị muốn kháng nghị nhanh, thì quý vị có thể kháng nghị bằng văn bản hoặc quý vị có thể gọi cho chúng tôi. Gửi yêu cầu kháng nghị của quý vị trong vòng 60 ngày theo lịch kể từ ngày nhận được thông báo về quyết định của chúng tôi. Nếu quý vị quá thời hạn này và có lý do chính đáng, thì chúng tôi có thể cho quý vị thêm thời gian để kháng nghị.  Ví dụ: lý do chính đáng để nhỡ thời hạn là nếu quý vị bị ốm nặng khiến quý vị không thể liên hệ với chúng tôi hoặc nếu chúng tôi cung cấp cho quý vị thông tin không chính xác hoặc không đầy đủ về thời hạn yêu cầu kháng nghị. Quý vị có thể yêu cầu bản sao thông tin trong kháng nghị của mình và bổ sung thêm thông tin. Quý vị có quyền yêu cầu chúng tôi cung cấp bản sao thông tin về kháng nghị của mình.  Nếu quý vị muốn, thì quý vị và bác sĩ hoặc bác sĩ kê toa khác của quý vị có thể cung cấp thêm thông tin cho chúng tôi để hỗ trợ cho kháng nghị của quý vị. Quý vị có thể sử dụng biểu mẫu sau để nộp đơn kháng nghị: Biểu Mẫu Quyết Định Bảo Hiểm (PDF) Người khác có thể kháng nghị thay cho tôi không? Có. Bác sĩ hoặc nhà cung cấp dịch vụ khác của quý vị có thể thực hiện kháng nghị thay cho quý vị. Ngoài ra, một người nào đó ngoài bác sĩ hoặc nhà cung cấp khác của quý vị có thể tiến hành kháng nghị thay cho quý vị, nhưng trước tiên quý vị phải hoàn thành Biểu Mẫu Chỉ Định Người Đại Diện. Biểu mẫu này cung cấp cho người khác quyền được đại diện cho quý vị. Nếu người khác thực hiện kháng nghị, thay vì quý vị, bác sĩ hoặc nhà cung cấp khác của quý vị, thì chúng tôi phải nhận được biểu mẫu Chỉ Định Người Đại Diện hoàn chỉnh trước khi chúng tôi có thể xem xét lại kháng nghị.  Thời hạn cho “kháng nghị tiêu chuẩn” Nếu chúng tôi sử dụng thời hạn tiêu chuẩn, thì chúng tôi phải phản hồi quý vị trong vòng 7 ngày theo lịch sau khi chúng tôi nhận được đơn kháng nghị của quý vị, hoặc sớm hơn theo tình hình sức khỏe của quý vị. Nếu quý vị cho rằng tình hình sức khỏe của quý vị cần kháng nghị nhanh, thì quý vị nên yêu cầu “kháng nghị nhanh”. Nếu quý vị yêu cầu chúng tôi hoàn tiền cho loại thuốc quý vị đã mua, thì chúng tôi phải phản hồi cho quý vị trong vòng 14 ngày theo lịch sau khi chúng tôi nhận được đơn kháng nghị của quý vị. Nếu chúng tôi không đưa ra quyết định cho quý vị trong vòng 7 ngày theo lịch hoặc 14 ngày nếu quý vị yêu cầu chúng tôi hoàn tiền cho loại thuốc quý vị đã mua, thì chúng tôi sẽ gửi yêu cầu của quý vị đến Cấp 2 của quy trình kháng nghị. Ở Cấp 2, một Đơn Vị Đánh Giá Độc Lập sẽ xem xét quyết định của chúng tôi. Nếu tình hình sức khỏe của quý vị cần kháng nghị nhanh, hãy yêu cầu “kháng nghị nhanh” Nếu quý vị đang kháng nghị một quyết định mà chương trình của chúng tôi đã đưa ra về loại thuốc mà quý vị chưa nhận được, thì quý vị và bác sĩ hoặc bác sĩ kê toa khác của quý vị sẽ cần quyết định xem quý vị có cần “kháng nghị nhanh” hay không. Yêu cầu được “kháng nghị nhanh” tương tự như những yêu cầu nhận “quyết định bảo hiểm nhanh”.  Chương trình của chúng tôi sẽ xem xét kháng nghị của quý vị và đưa ra quyết định của chúng tôi Chúng tôi xem xét cẩn thận tất cả thông tin về yêu cầu bảo hiểm của quý vị. Chúng tôi sẽ kiểm tra xem chúng tôi có tuân thủ theo các quy tắc khi chúng tôi từ chối yêu cầu của quý vị không. Chúng tôi có thể liên hệ với quý vị, bác sĩ hoặc bác sĩ kê toa khác của quý vị để thu thập thêm thông tin. Thời hạn cho “kháng nghị nhanh” Nếu chúng tôi sử dụng thời hạn nhanh, thì chúng tôi sẽ phản hồi quý vị trong vòng 72 giờ sau khi chúng tôi nhận được đơn kháng nghị của quý vị, hoặc sớm hơn theo tình hình sức khỏe của quý vị. Nếu chúng tôi không phản hồi trong vòng 72 giờ, thì chúng tôi sẽ gửi yêu cầu của quý vị lên Cấp 2 của quy trinh kháng nghị. Ở Cấp 2, một Đơn Vị Đánh Giá Độc Lập sẽ xem xét đơn kháng nghị của quý vị. Nếu chúng tôi phê duyệt một phần hoặc tất cả những gì quý vị yêu cầu, thì chúng tôi phải cung cấp bảo hiểm trong vòng 72 giờ sau khi nhận được đơn kháng nghị của quý vị. Nếu chúng tôi từ chối một phần hoặc tất cả những gì quý vị yêu cầu, thì chúng tôi sẽ gửi cho quý vị thư giải thích lý do từ chối. Kháng Nghị Cấp 2 cho thuốc Phần D Nếu chúng tôi từ chối đơn kháng nghị của quý vị, thì quý vị cần chọn sẽ chấp nhận quyết định này hay tiếp tục tiến hành kháng nghị khác. Nếu quý vị quyết định tiếp tục Kháng Nghị Cấp 2, thì Đơn Vị Đánh Giá Độc Lập (IRE) sẽ xem xét quyết định của chúng tôi. Nếu quý vị muốn Tổ Chức Đánh Giá Độc Lập xem xét lại trường hợp của quý vị, thì quý vị phải gửi yêu cầu kháng nghị bằng văn bản.   Hãy yêu cầu trong vòng 60 ngày kể từ ngày nhận được quyết định mà quý vị đang kháng nghị. Nếu quý vị nhỡ thời hạn vì lý do chính đáng, thì quý vị vẫn có thể kháng nghị. Quý vị, bác sĩ hoặc bác sĩ kê toa khác của quý vị, hoặc người đại diện của quý vị có thể yêu cầu Kháng Nghị Cấp 2. Khi quý vị tiến hành kháng nghị với Đơn Vị Đánh Giá Độc Lập, chúng tôi sẽ gửi cho họ hồ sơ vụ việc của quý vị. Quý vị có quyền yêu cầu chúng tôi cấp bản sao hồ sơ vụ việc của mình. Quý vị có quyền cung cấp cho Đơn Vị Đánh Giá Độc lập những thông tin khác để hỗ trợ cho kháng nghị của mình. Đơn Vị Đánh Giá Độc Lập là một tổ chức độc lập do Medicare thuê. Đơn vị này không liên quan đến chương trình này và không phải một cơ quan chính phủ. Người đánh giá và Đơn Vị Đánh Giá Độc Lập sẽ tiến hành xem xét cẩn thận tất cả những thông tin liên quan đến kháng nghị của quý vị. Tổ chức sẽ gửi cho quý vị một lá thư giải thích quyết định của họ. Nếu chúng tôi giữ nguyên quyết định từ chối sau khi Quyết Định Lại, thì quý vị có quyền yêu cầu Xem Xét Lại. Xem biểu mẫu bên dưới: Biểu Mẫu Xem Xét Lại (PDF) Thời hạn cho “kháng nghị nhanh” ở Cấp 2 Nếu tình hình sức khỏe của quý vị cần kháng nghị nhanh, hãy yêu cầu Đơn Vị Đánh Giá Độc Lập tiến hành “kháng nghị nhanh”. Nếu tổ chức đánh giá đồng ý “kháng nghị nhanh” cho quý vị, thì họ phải phản hồi Kháng Nghị Cấp 2 của quý vị trong vòng 72 giờ sau khi nhận được yêu cầu kháng nghị của quý vị. Nếu Đơn Vị Đánh Giá Độc Lập phê duyệt một phần hoặc tất cả những gì quý vị yêu cầu, thì chúng tôi phải cho phép hoặc cung cấp bảo hiểm thuốc trong vòng 24 giờ sau khi nhận được quyết định. Thời hạn cho “kháng nghị tiêu chuẩn” ở Cấp 2 Nếu quý vị có yêu cầu kháng nghị tiêu chuẩn ở Cấp 2, thì Đơn Vị Đánh Giá Độc Lập phải phản hồi Kháng Nghị Cấp 2 của quý vị trong vòng 7 ngày theo lịch sau khi nhận được đơn kháng nghị của quý vị. Nếu Đơn Vị Đánh Giá Độc Lập phê duyệt một phần hoặc tất cả những gì quý vị yêu cầu, thì chúng tôi phải cho phép hoặc cung cấp bảo hiểm thuốc trong vòng 72 giờ sau khi nhận được quyết định.   Nếu Đơn Vị Đánh Giá Độc Lập phê duyệt yêu cầu hoàn tiền cho loại thuốc quý vị đã mua, thì chúng tôi sẽ gửi khoản thanh toán cho quý vị trong vòng 30 ngày theo lịch sau khi nhận được quyết định. Tôi nên làm gì nếu Đơn Vị Đánh Giá Độc Lập từ chối Kháng Nghị Cấp 2 của tôi? Từ chối nghĩa là Đơn Vị Đánh Giá Độc Lập đồng ý với quyết định của chúng tôi về việc không phê duyệt yêu cầu của quý vị. Điều này được gọi là “giữ nguyên quyết định”. Điều này được gọi là “từ chối kháng nghị của quý vị”. Nếu giá trị khoản tiền của bảo hiểm thuốc mà quý vị muốn nhận được đáp ứng một số tiền tối thiểu nhất định, thì quý vị có thể tiến hành một kháng nghị khác ở Cấp 3. Thư quý vị nhận được từ Đơn Vị Đánh Giá Độc Lập sẽ cho quý vị biết số tiền cần thiết để tiếp tục quý trình kháng nghị. Kháng Cáo Cấp 3 được một thẩm phán luật hành chính xử lý. Để biết thêm thông tin về Khiếu Nại, hãy xem Chương 9 của Cẩm Nang Hội Viên IEHP DualChoice của quý vị. IEHP DualChoice (HMO D-SNP) là một Chương trình HMO có hợp đồng với Medicare. Việc ghi danh tham gia IEHP DualChoice (HMO D-SNP) phụ thuộc vào quá trình gia hạn hợp đồng. Thông tin trên trang này được cập nhật từ ngày 1 Tháng Mười, 2022. H8894_DSNP_23_3241532_M Pending Accepted

Trẻ Em và Thanh Thiếu Niên - Chủng ngừa

phát của bệnh bại liệt, quai bị và các bệnh khác có thể khiến họ bị ốm nặng hoặc thậm chí là gây tử vong.  Vắc-xin có tác dụng như thế nào? Vắc-xin hỗ trợ cơ thể chống lại các mầm bệnh gây bệnh. Khi phơi nhiễm với bệnh, cơ thể sẽ biết cách chống chọi và tiêu diệt mầm bệnh trước khi chúng gây hại cho sức khỏe. Đây được gọi là khả năng miễn dịch chống lại bệnh tật. Tại sao lại có nhiều loại vắc-xin như vậy? Vắc-xin cần thiết trong tất cả các giai đoạn của cuộc đời. Nhiều loại được tiêm cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, những người cần tiêm vắc-xin nhất để Phát Triển Khỏe Mạnh. Vắc-xin bảo vệ chống lại các bệnh như: Cúm Sởi, quai bị, rubella Bệnh bại liệt Uốn ván Bệnh trái rạ (bệnh thủy đậu) Ho gà Để biết danh sách các mũi tiêm đầy đủ, hãy xem Lịch Chủng Ngừa Khuyến Nghị dành cho Người từ 0-18 tuổi (PDF) và Tài Liệu Chủng Ngừa (PDF). Tiêm Vắc-xin Miễn Phí Với IEHP, quý vị có thể được tiêm vắc-xin miễn phí. Quý vị cũng có thể tìm lịch tiêm chủng và kiểm tra sức khỏe trong Cẩm Nang Hội Viên IEHP của mình. Yêu cầu Bác Sĩ của quý vị cấp Thẻ Hồ Sơ Chủng Ngừa hoặc in thẻ bằng cách đăng nhập vào Tài Khoản Y Tế IEHP của quý vị và đem theo thẻ này mỗi lần đi kiểm tra sức khỏe.  

Quản Lý Bệnh Tật Của Quý Vị - Tiền tiểu đường

ến (nhóm nhỏ) Thời lượng: 1 năm Độ tuổi: 18 tuổi trở lên Chương trình thay đổi lối sống kéo dài một năm trực tuyến này giúp quý vị thực hiện những thay đổi thực sự kéo dài.  Trong 6 tháng đầu, quý vị sẽ họp hàng tuần với một nhóm trực tuyến nhỏ để tìm hiểu cách đưa ra những lựa chọn lành mạnh cho cuộc sống của quý vị. Trong 6 tháng sau, quý vị sẽ họp hàng tháng để thực hành những điều quý vị đã học được. Không ai giống ai, vì vậy chương trình sẽ được điều chỉnh để đáp ứng nhu cầu của quý vị và tôn trọng phong tục và giá trị của quý vị. Quý vị cũng sẽ được kết nối với một huấn luyện viên sức khỏe trong một năm để giúp quý vị đặt ra các mục tiêu của mình, như cách: Ăn uống lành mạnh hơn Bổ sung hoạt động thể chất vào cuộc sống hàng ngày của quý vị Giảm căng thẳng Cải thiện các kỹ năng giải quyết và đối phó với vấn đề Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người hoàn thành chương trình có thể giảm cân và phòng ngừa bệnh tiểu đường tuýp 2. Những thay đổi nhỏ có thể mang lại kết quả lớn! Hãy bắt đầu sống the cách tốt nhất của quý vị và sống cuộc đời quý vị mong muốn.  Tìm hiểu xem quý vị có đủ điều kiện không! Nhấp vào đây để truy cập Skinny Gene Project trực tuyến, hoặc Gọi cho Skinny Gene Project theo số (909) 922- 0022, Thứ Hai - Thứ Sáu, 8 giờ sáng – 5 giờ chiều, hoặc Email hello@skinnygeneproject.org Bấm vào video bên dưới để tìm hiểu thêm về chương trình này. 

IEHP DualChoice - NCD

sau đây là cần thiết để điều trị bệnh tật hoặc thương tích. Quyết Định Bảo Hiểm Quốc Gia (NCD) được thực hiện thông qua một quy trình dựa trên bằng chứng. Hãy xem bản mô tả tóm tắt về mỗi NCD dưới đây. Có thể có các tiêu chuẩn hoặc hạn chế đối với các quy trình dưới đây. Để biết thêm thông tin chi tiết về mỗi NCD bao gồm các hạn chế và tiêu chuẩn, hãy nhấp vào liên kết sau mỗi NCD hoặc gọi cho Ban Dịch Vụ Hội Viên của IEHP DualChoice theo số (877) 273-IEHP (4347), 8 giờ sáng - 8 giờ tối (Giờ Chuẩn Thái Bình Dương), 7 ngày một tuần, kể cả các ngày lễ, hoặc. TTY/TDD (800) 718-4347 1. Khám Sàng Lọc Nhiễm Vi-rút Viêm Gan B (HBV) (Ngày hiệu lực: Ngày 28 Tháng Chín, 2016)  (Ngày thực hiện: Ngày 2 Tháng Mười, 2017 – thiết kế và mã hóa; Ngày 1 Tháng Một, 2018 – xét nghiệm và thực hiện) Theo khuyến cáo của Nhóm Công Tác Dịch Vụ Phòng Ngừa Hoa Kỳ (USPSTF), CMS đã ban hành Quyết Định Bảo Hiểm Quốc Gia (NCD) trong đó mở rộng phạm vi bảo hiểm bao gồm sàng lọc nhiễm HBV. Trước đó, việc khám sàng lọc và sàng lọc lại HBV chỉ được đài thọ cho phụ nữ mang thai.  Vi-rút Viêm gan B (HBV) lây truyền khi tiếp xúc với chất dịch cơ thể. Vi-rút tấn công gan, gây viêm. Người bị nhiễm có thể xuất hiện các triệu chứng như buồn nôn, chán ăn, mệt mỏi, sốt và đau bụng, hoặc có thể không có triệu chứng. Nhiễm HBV cấp tính có thể tiến triển và dẫn đến các biến chứng đe dọa tính mạng. USPTF đã phát hiện ra rằng việc sàng lọc HBV cho phép can thiệp sớm có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh, lây truyền và cải thiện khả năng phục hồi cho những người bị nhiễm bệnh thông qua điều trị. Những gì được bao trả? Có hiệu lực đối với các yêu cầu bảo hiểm có ngày cung cấp dịch vụ vào hoặc sau ngày 28/09/2016, CMS bao trả cho việc sàng lọc nhiễm HBV. Ai được bao trả? Người thụ hưởng Medicare đáp ứng một trong các tiêu chí sau: Họ được coi là có nguy cơ lây nhiễm cao; hoặc Họ đang mang thai. Nhấp vào đây để biết thêm thông tin về Sàng Lọc HBV. 2. Giảm Áp Vùng Thắt Lưng Có Hướng Dẫn Bằng Hình Ảnh Qua Da (PILD) để điều trị Bệnh Hẹp Cột Sống Thắt Lưng (LSS) ((Ngày hiệu lực: Ngày 7 Tháng Mười Hai, 2016)  (Ngày thực hiện: Ngày 27 Tháng Sáu, 2017) CMS đã mở rộng Quyết Định Bảo Hiểm Quốc Gia (NCD) về PILD để điều trị LSS để đài thọ cho những người thụ hưởng được ghi danh tham gia một nghiên cứu theo thời gian được CMS phê duyệt. Trước đây, PILD để điều trị LSS chỉ được bao trả cho những người thụ hưởng đã ghi danh tham gia thử nghiệm lâm sàng được kiểm soát, ngẫu nhiên (RCT) tiến cứu được CMS phê duyệt theo mô hình Coverage with Evidence Development (CED). Bây giờ, NCD sẽ bao trả PILD để điều trị LSS theo cả RCT và các nghiên theo thời gian. LSS là tình trạng thu hẹp ống cột sống ở phần thắt lưng. PILD là sự giảm áp phía sau của cột sống thắt lưng được thực hiện theo hướng dẫn bằng hình ảnh gián tiếp mà không có bất kỳ hình ảnh trực tiếp nào về khu vực phẫu thuật. Thủ thuật loại bỏ một phần lớp màng để loại bỏ dây chằng flavum, về cơ bản là mở rộng ống cột sống ở khu vực bị ảnh hưởng. Những gì được bao trả? Có hiệu lực đối với các yêu cầu bảo hiểm có ngày cung cấp dịch vụ vào hoặc sau ngày 07/12/2016, Medicare sẽ bao trả PILD theo CED cho những người thụ hưởng mắc LSS khi được cung cấp trong một nghiên cứu lâm sàng được phê duyệt. Ai được bao trả? Người thụ hưởng Medicare mắc LSS đang tham gia nghiên cứu lâm sàng được phê duyệt. Nhấp vào đây để biết thêm thông tin về PILD để Khám Sàng Lọc LSS. 3. Máy Tạo Nhịp Tim Không Dây   (Ngày hiệu lực: Ngày 18 Tháng Một, 2017)  (Ngày thực hiện: Ngày 29 Tháng Tám, 2017 – đối với các chỉnh sửa cục bộ MAC; Ngày 2 Tháng Một, 2018 – đối với các chỉnh sửa chung MCS) CMS đã ban hành Quyết Định Bảo Hiểm Quốc Gia (NCD) trong đó mở rộng phạm vi bao gồm máy tạo nhịp tim không dây khi các thủ thuật được thực hiện trong các nghiên cứu Coverage with Evidence Development (CED) được CMS phê duyệt.  Máy tạo nhịp tim không dây được đưa vào tim qua ống thông và hoạt động tương tự như các máy tạo nhịp tâm thất một buồng qua đường tĩnh mạch khác. Máy tạo nhịp tim không dây loại bỏ nhu cầu sử dụng túi đựng thiết bị và cắm dây dẫn tạo nhịp, những bộ phận không thể thiếu trong các hệ thống tạo nhịp truyền thống. Điều này giúp loại bỏ nguồn gây biến chứng quan trọng liên quan đến các hệ thống tạo nhịp truyền thống, đồng thời mang lại những lợi ích tương tự. Máy tạo nhịp tim không dây được đưa vào tim qua ống thông và hoạt động tương tự như các máy tạo nhịp tâm thất một buồng qua đường tĩnh mạch khác. Trước ngày 18 tháng 1 năm 2017, không có quyết định bảo hiểm quốc gia (NCD) nào có hiệu lực. Những gì được bao trả? Có hiệu lực đối với các yêu cầu bảo hiểm có ngày cung cấp dịch vụ vào hoặc sau ngày 18/01/2017, Medicare sẽ bao trả cho máy tạo nhịp tim không dây theo CED khi các thủ thuật được thực hiện trong các nghiên cứu được CMS phê duyệt. Ai được bao trả? Người thụ hưởng Medicare cần sử dụng máy tạo nhịp tim đang tham gia vào một nghiên cứu lâm sàng đã được phê duyệt. Nhấp vào đây để biết thêm thông tin về Máy Tạo Nhịp Tim Không Dây. 4. Liệu Pháp Oxy Cao Áp (HBO) (Mục C, Cấp Oxy Tại Chỗ)  (Ngày hiệu lực: Ngày 3 Tháng Tư, 2017)  (Ngày thực hiện: Ngày 18 Tháng Mười Hai, 2017) CMS đã sửa đổi Chương 1, Mục 20.29, Tiểu mục C Cấp Oxy Tại Chỗ để loại trừ phương pháp điều trị này.  Đã cập nhật thông tin về việc các Nhà Thầu địa phương có thể đưa ra các quyết định bảo hiểm liên quan đến Cấp Oxy Tại Chỗ để điều trị các vết thương mạn tính.     Những gì được bao trả? Cấp Oxy Tại Chỗ để Điều Trị Vết Thương Mạn Tính. Ai được bao trả? Người thụ hưởng Medicare có thể được đài thọ với Quyết Định Bảo Hiểm được xác nhận. Nhấp vào đây để biết thêm thông tin về Cấp Oxy Tại Chỗ. 5. Liệu Pháp Tập Thể Dục Có Giám Sát (SET) để điều trị Bệnh Động Mạch Ngoại Biên Có Triệu Chứng (PAD) (Ngày hiệu lực: Ngày 25 Tháng Năm, 2017) (Ngày Thực Hiện: Ngày 2 Tháng Bảy, 2018) CMS đã thêm một mục mới, Mục 20.35, vào Chương 1 có tiêu đề Liệu Pháp Tập Thể Dục Có Giám Sát (SET) để điều trị Bệnh Động Mạch Ngoại Biên Có Triệu Chứng (PAD).  Theo kết luận, nghiên cứu chất lượng cao chứng tỏ SET có hiệu quả đối với các phương pháp điều trị xâm lấn hơn và những người thụ hưởng chịu Cơn Đau Cách Hồi (một triệu chứng thường gặp của PAD) hiện đang được điều trị ban đầu. Những gì được bao trả? Người thụ hưởng đủ điều kiện được tham gia 36 buổi đào tạo trong khoảng thời gian 12 tuần sau khi gặp bác sĩ phụ trách điều trị PAD và nhận được giấy giới thiệu.  Chương trình SET phải: Bao gồm các buổi đào tạo 30-60 phút bao gồm chương trình đào tạo-tập thể dục trị liệu cho PAD; Được tiến hành tại một cơ sở nội trú trong bệnh viện hoặc phòng khám của bác sĩ; Được cung cấp bởi nhân viên phụ tá có trình độ cần thiết để đảm bảo lợi ích lớn hơn tác hại, và những người được đào tạo về liệu pháp tập thể dục để điều trị PAD; và Được bác sĩ giám sát trực tiếp. Ai được bao trả? Người thụ hưởng Medicare được chẩn đoán mắc bệnh Động Mạch Ngoại Biên Có Triệu Chứng sẽ được hưởng lợi từ liệu pháp này. Nhấp vào đây để biết thêm thông tin về Liệu Pháp Tập Thể Dục Có Giám Sát (SET) để điều trị Bệnh Động Mạch Ngoại Biên Có Triệu Chứng (PAD). 6. Chụp Cộng Hưởng Từ (MRI) (Ngày hiệu lực: Ngày 10 Tháng Tư, 2017) (Ngày Thực Hiện: Ngày 10 Tháng Mười Hai, 2018) CMS đã bổ sung một mục mới, Mục 220.2, vào Chương 1, Phần 4 của Cẩm Nang Quyết Định Bảo Hiểm Quốc Gia của Medicare có tiêu đề Chụp Cộng Hưởng Từ (MRI). Theo thông tin ghi nhãn của FDA trong môi trường MRI, bảo hiểm MRI sẽ được cung cấp cho người thụ hưởng trong một số điều kiện nhất định. Những gì được bao trả? Có hiệu lực vào hoặc sau ngày 10 tháng 4 năm 2018, bảo hiểm MRI sẽ được cung cấp khi được sử dụng theo thông tin ghi nhãn của FDA trong môi trường MRI. Trong trường hợp không có thông tin ghi nhãn FDA cụ thể để sử dụng trong môi trường MRI, bảo hiểm chỉ được cung cấp trong các điều kiện cụ thể sau: Trường lực MRI 1.5 Tesla khi sử dụng Chế Độ Vận Hành Bình Thường Máy tạo nhịp tim được cấy ghép (PM), máy khử rung tim cấy ghép (ICD), máy tạo nhịp điều trị tái đồng bộ tim (CRT-P) và hệ thống máy khử rung tim trị liệu tái đồng bộ tim (CRT-D) không có dây dẫn bị đứt hoặc bị bỏ ngoài màng tim Cơ sở đã lập danh sách kiểm tra cụ thể Ai được bao trả? Người thụ hưởng Medicare có máy tạo nhịp tim được cấy ghép (PM), máy khử rung tim cấy ghép (ICD), máy tạo nhịp tim trị liệu tái đồng bộ tim (CRT-P) và máy khử rung tim trị liệu tái đồng bộ tim (CRT-D). Nhấp vào đây để biết thêm thông tin về Bảo Hiểm MRI. 7. Máy Khử Rung Tim Cấy Ghép (ICD) (Ngày hiệu lực: Ngày 15 Tháng Hai, 2018) (Ngày Thực Hiện: Ngày 26 Tháng Ba, 2019) CMS đã cập nhật Chương 1, Phần 1, Mục 20.4 của Cẩm Nang Quyết Định Bảo Hiểm Quốc Gia của Medicare cung cấp các tiêu chí bảo hiểm bổ sung cho Máy Khử Rung Tim Cấy Ghép (ICD) để điều trị Chứng Rối Loạn Nhịp Nhanh Trên Tâm Thất (VT). Những gì được bao trả? ICD là một thiết bị điện tử để chẩn đoán và điều trị Chứng Rối Loạn Nhịp Nhanh Trên Thất (VT) có nguy cơ dẫn đến tử vong đã được chứng minh là cải thiện tỷ lệ sống sót và giảm tử vong do bệnh tim mạch ở một số bệnh nhân. Trung Tâm Dịch Vụ của Medicare và Medicaid (CMS) sẽ bao trả cho các yêu cầu bảo hiểm cho các ngày cung cấp dịch vụ có hiệu lực vào hoặc sau ngày 15 tháng 2 năm 2018. Ai được bao trả: Người thụ hưởng đáp ứng các tiêu chí bảo hiểm, nếu được xác định là đủ điều kiện. ICD sẽ được bao trả cho các chỉ định sau dành cho bệnh nhân: Tiền sử cá nhân mắc chứng VT kéo dài hoặc ngừng tim do Rung Thất (VF) Trước đây từng bị Nhồi Máu Cơ Tim (MI) và Phân Suất Tống Máu Thất Trái (LVEF) đo được nhỏ hơn hoặc bằng 0.03 Bệnh cơ tim giãn nở nặng, thiếu máu cục bộ không có tiền sử VT kéo dài hoặc ngừng tim do VF, và bị suy tim cấp II hoặc III theo Hiệp Hội Tim Mạch New York (NYHA) với LVEF nhỏ hơn hoặc bằng 35% Bệnh cơ tim giãn nở nặng, không thiếu máu cục bộ, không có tiền sử ngừng tim hoặc VT kéo dài, suy tim cấp II hoặc II theo NYHA, LVEF thấp hơn hoặc bằng 35% và sử dụng liệu pháp y tế tối ưu trong ít nhất ba (3) tháng Đã ghi nhận các rối loạn có tính chất gia đình hoặc di truyền với nguy cơ cao dẫn đến loạn nhịp tim nhanh đe dọa tính mạng, nhưng không giới hạn ở hội chứng QT dài hoặc bệnh cơ tim phì đại ICD hiện tại cần thay thế do hết pin, Chỉ Báo Thay Thế Chọn Lọc (ERI) hoặc bị trục trặc Vui lòng tham khảo mục 20.4 của Cẩm Nang NCD để biết thêm các tiêu chí bảo hiểm. Nhấp vào đây để biết thêm thông tin về Bảo Hiểm ICD. 8. Giải Trình Tự Gen Thế Hệ Mới (NGS) dành cho Người Thụ Hưởng Medicare mắc Bệnh Ung Thư Do Di Truyền (Ngày hiệu lực: Ngày 27 Tháng Một, 2020)  (Ngày Thực Hiện: Ngày 13 Tháng Mười Một, 2020) CMS đã cập nhật Chương 1, Phần 2, Mục 90.2 của Cẩm Nang Quyết Định Bảo Hiểm Quốc Gia của Medicare để đài thọ cho cả xét nghiệm NGS đối với bệnh ung thư do di truyền khi đáp ứng các yêu cầu cụ thể và cập nhật các tiêu chí về phạm vi bảo hiểm cho bệnh ung thư đột biến (mắc phải). Những gì được bao trả: Có hiệu lực cho những ngày cung cấp dịch vụ vào hoặc sau ngày 27 tháng 1 năm 2020, CMS đã xác định rằng NGS, một xét nghiệm chẩn đoán trong phòng thí nghiệm, là hợp lý và cần thiết và được bao trả toàn quốc cho những bệnh nhân mắc bệnh ung thư do di truyền khi được thực hiện trong phòng thí nghiệm được CLIA chứng nhận, khi do bác sĩ điều trị chỉ định và khi đáp ứng các yêu cầu cụ thể. Ai được bao trả: Người thụ hưởng mắc bệnh ung thư đột biến (mắc phải) hoặc bệnh ung thư do di truyền khi được thực hiện trong phòng thí nghiệm được Clinical Laboratory Improvement Amendments (CLIA) chứng nhận, khi được bác sĩ điều trị chỉ định và khi đáp ứng tất cả các yêu cầu sau: Đối với bệnh ung thư đột biến (mắc phải): Người thụ hưởng mắc: bệnh ung thư hồi quy, tái phát, khó chữa, di căn hoặc tiến triển giai đoạn III hoặc IV và; trước đây chưa được xét nghiệm với cùng loại xét nghiệm sử dụng NGS cho cùng loại bệnh ung thư do di truyền và đã quyết định tìm kiếm thêm phương pháp điều trị ung thư (ví dụ: hóa trị liệu). Xét nghiệm chẩn đoán trong phòng thí nghiệm sử dụng NGS phải: Được Cơ Quan Quản Lý Thực Phẩm & Dược Phẩm (FDA) phê duyệt hoặc thông qua tư cách đồng hành trong chẩn đoán in vitro và; Được chỉ định sử dụng điều trị bệnh ung thư cho bệnh nhân đó theo sự phê duyệt hoặc thông qua của FDA và; có kết quả được cung cấp cho bác sĩ điều trị để quản lý bệnh nhân bằng cách sử dụng mẫu báo cáo nêu rõ các phương án điều trị. Đối với Ung Thư Do Di Truyền Người thụ hưởng: -ung thư buồng trứng hoặc ung thư vú và; được chỉ định lâm sàng làm xét nghiệm di truyền về ung thư vú hoặc buồng trứng di truyền và; một yếu tố nguy cơ đối với ung thư vú hoặc ung thư buồng trứng do di truyền và; -trước đây chưa được xét nghiệm với cùng loại xét nghiệm di truyền bằng cách sử dụng NGS cho cùng một loại bệnh di truyền. Xét nghiệm chẩn đoán trong phòng thí nghiệm sử dụng NGS phải: được FDA phê duyệt hoặc thông qua; và, có kết quả được cung cấp cho bác sĩ điều trị để quản lý bệnh nhân bằng cách sử dụng mẫu báo cáo nêu rõ các phương án điều trị. Các Nhà Thầu Quản Lý của Medicare (MAC) có thể xác định phạm vi bảo hiểm của NGS như một xét nghiệm chẩn đoán khi đáp ứng thêm các tiêu chí cụ thể. Nhấp vào đây để biết thông tin về bảo hiểm Giải Trình Tự Gen Thế Hệ Mới. 9. Nong Tạo Hình Lòng Mạch Qua Da (PTA)    (Ngày hiệu lực: Ngày 19 Tháng Hai, 2019)  (Ngày Thực Hiện: Ngày 19 Tháng Hai, 2019)  CMS đã cập nhật Chương 1, Phần 1, Mục 20.7 trong Cẩm Nang Quyết Định Bảo Hiểm Quốc Gia của Medicare để cung cấp thêm thông tin liên quan đến PTA.  Những gì được đài thọ: Nong Tạo Hình Lòng Mạch Qua Da (PTA) được đề cập trong các trường hợp dưới đây để cải thiện lưu lượng máu qua đoạn mạch bị bệnh nhằm làm giãn các tổn thương của động mạch ngoại biên, thận và mạch vành.  Ai được đài thọ: PTA được đài thọ trong các điều kiện sau:  1. Điều trị các Tổn Thương Tắc Nghẽn Do Xơ Vữa Động Mạch  2. Đồng thời với Đặt Stent Động Mạch Cảnh các Thử Nghiệm Lâm Sàng theo Đăng Ký Kế Hoạch Thử Nghiệm Lâm Sàng Loại B được Cơ Quan Quản Lý Thực Phẩm và Dược Phẩm (FDA) phê duyệt  3. Đồng thời với Đặt Stent Động Mạch Cảnh trong các Nghiên Cứu Sau Khi Được FDA Phê Duyệt  4. Đồng thời với Đặt Stent Động Mạch Cảnh ở Bệnh Nhân Có Nguy Cơ Cao Bị Cắt Nội Mạc Động Mạch Cảnh (CEA) 5. Đồng thời với Đặt Stent Nội Sọ trong các Thử Nghiệm Lâm Sàng IDE Loại B được FDA Phê Duyệt Nhấp vào đây để biết thêm thông tin chi tiết về bảo hiểm PTA. 10. Thay Van Động Mạch Chủ Qua Ống Thông (TAVR) (Ngày hiệu lực: Ngày 21 Tháng Sáu, 2019) (Ngày Thực Hiện: Ngày 12 Tháng Sáu, 2020) CMS đã cập nhật Chương 1, mục 20.32 trong Cẩm Nang Quyết Định Bảo Hiểm Quốc Gia của Medicare. Trung Tâm Dịch Vụ Medicare và Medicaid (CMS) sẽ bao trả cho việc thay van động mạch chủ qua ống thông (TAVR) theo Coverage with Evidence Development (CED) khi đáp ứng các yêu cầu cụ thể. Những gì được bao trả: Có hiệu lực từ ngày 21 tháng 6 năm 2019, CMS sẽ bao trả TAVR theo CED khi quy trình liên quan đến điều trị chứng hẹp động mạch chủ có triệu chứng và theo chỉ định được Cơ Quan Quản Lý Thực Phẩm và Dược Phẩm (FDA) phê duyệt để sử dụng với thiết bị đã được phê duyệt hoặc trong các nghiên cứu lâm sàng khi đáp ứng các tiêu chí, ngoài các tiêu chí bảo hiểm được nêu trong Cẩm Nang NCD. Ai được bao trả: Dịch vụ này sẽ được bao trả khi TAVR được sử dụng để điều trị chứng hẹp van động mạch chủ có triệu chứng theo các chỉ định được FDA phê duyệt và đáp ứng các điều kiện sau: Quy trình và hệ thống cấy ghép đã nhận được phê duyệt trước khi ra thị trường (PMA) của FDA cho chỉ định được FDA phê duyệt cho hệ thống đó Bệnh nhân đang được đội ngũ tim mạch chăm sóc, trong đó có bác sĩ phẫu thuật tim mạch, bác sĩ tim mạch can thiệp và các Nhà Cung Cấp, y tá và nhân viên nghiên cứu khác nhau (Các) bác sĩ tim mạch can thiệp và (các) bác sĩ phẫu thuật tim của nhóm tim mạch phải cùng tham gia vào các hoạt động có liên quan của TAVR Bệnh viện nơi hoàn thành TAVR phải có đủ trình độ chuyên môn và đã thực hiện các chương trình Cơ quan đăng ký sẽ thu thập dữ liệu cần thiết và có kế hoạch phân tích bằng văn bản để giải đáp nhiều câu hỏi khác nhau. Dịch vụ này sẽ được bao trả khi TAVR không được liệt kê rõ ràng là chỉ định được FDA phê duyệt, nhưng khi được thực hiện trong một nghiên cứu lâm sàng và đáp ứng các điều kiện sau: (Các) bác sĩ tim mạch can thiệp và (các) bác sĩ phẫu thuật tim của nhóm tim mạch phải cùng tham gia vào các hoạt động có liên quan của TAVR Nghiên cứu lâm sàng phải đánh giá nghiêm túc chất lượng cuộc sống của mỗi bệnh nhân trước và sau khi TAVR trong ít nhất 1 năm, nhưng cũng phải giải đáp các câu hỏi khác nhau Nghiên cứu lâm sàng phải tuân thủ tất cả các tiêu chuẩn về tính toàn vẹn khoa học và phù hợp với cộng đồng Medicare. Nhấp vào đây để biết thêm thông tin về bảo hiểm NGS. 11. Theo Dõi Huyết Áp Lưu Động (ABPM) (Ngày hiệu lực: Ngày 2 Tháng Bảy, 2019) (Ngày Thực Hiện: Ngày 16 Tháng Sáu, 2020) CMS đã cập nhật Chương 1, mục 20.19 trong Cẩm Nang Quyết Định Bảo Hiểm Quốc Gia của Medicare. Trung Tâm Dịch Vụ Medicare và Medicaid (CMS) sẽ bao trả cho dịch vụ Theo Dõi Huyết Áp Lưu Động (ABPM) khi đáp ứng các yêu cầu cụ thể. Những gì được đài thọ: Có hiệu lực từ ngày 2 tháng 7 năm 2019, CMS sẽ bao trả cho dịch vụ Theo Dõi Huyết Áp Lưu Động (ABPM) khi người thụ hưởng bị nghi ngờ tăng huyết áp áo choàng trắng hoặc tăng huyết áp ẩn giấu ngoài các tiêu chí bảo hiểm được nêu trong Cẩm Nang NCD. Ai được đài thọ: Dịch vụ này sẽ được bao trả khi dịch vụ Theo Dõi Huyết Áp Lưu Động (ABPM) được sử dụng để chẩn đoán cao huyết áp khi có nghi ngờ tăng huyết áp áo choàng trắng hoặc tăng huyết áp ẩn giấu và đáp ứng các điều kiện sau: Thiết bị ABPM phải: Có khả năng tạo ra các biểu đồ phép đo BP chuẩn hóa trong 24 giờ với các cửa sổ ban ngày và ban đêm và các dải BP bình thường được phân ranh giới; Được cung cấp cho bệnh nhân hướng dẫn bằng lời nói và văn bản, đồng thời phải thực hiện chạy thử tại phòng khám của bác sĩ; và, Được giải thích bởi bác sĩ điều trị hoặc nhân viên điều trị không phải bác sĩ. Bảo hiểm cho các chỉ định khác cho ABPM tùy theo quyết định của các Nhà Thầu Quản Lý Medicare. Nhấp vào đây để biết thêm thông tin về bảo hiểm theo dõi huyết áp lưu động. 12. Châm Cứu Điều Trị Đau Thắt Lưng Mạn Tính (cLBP) (Ngày hiệu lực: Ngay 21 Tháng Một, 2020) (Ngày Thực Hiện: Ngày 5 Tháng Mười, 2020) CMS đã cập nhật Chương 1, mục 30.3.3 trong Cẩm Nang Quyết Định Bảo Hiểm Quốc Gia của Medicare. Trung Tâm Dịch Vụ Medicare và Medicaid (CMS) sẽ bao trả cho dịch vụ châm cứu điều trị đau thắt lưng mạn tính (cLBP) khi đáp ứng các yêu cầu cụ thể. Những gì được đài thọ: Có hiệu lực từ ngày 21 Tháng Một, 2020, CMS sẽ đài thọ cho dịch vụ châm cứu điều trị đau thắt lưng mạn tính (cLBP) cho tối đa 12 lần trong 90 ngày và thêm 8 buổi cho những người thụ hưởng có sự tiến triển, ngoài tiêu chí bảo hiểm được nêu trong demonstrate improvement, in addition to the coverage criteria outlined in the Cẩm Nang NCD. Ai được đài thọ: Dịch vụ này sẽ chỉ được bao trả cho những người thụ hưởng được chẩn đoán bị Đau Thắt Lưng mạn tính (cLBP) khi đáp ứng các điều kiện sau: Theo mục đích của quyết định này, cLBP được xác định là: Kéo dài 12 tuần trở lên; không rõ ràng, không rõ nguyên nhân cụ thể (nghĩa là không liên quan đến bệnh di căn, viêm, nhiễm trùng, v.v.); không liên quan đến phẫu thuật; và, không liên quan đến mang thai. 8 buổi thêm sẽ được bao trả cho những người có tiến triển. Không quá 20 buổi điều trị châm cứu có thể được thực hiện hàng năm. Phải ngừng điều trị nếu bệnh nhân không có tiến triển hoặc gặp tình trạng thoái lui. Tất cả các loại hình châm cứu bao gồm cả châm cứu khô cho bất kỳ tình trạng nào khác không liên quan đến cLBP đều không được Medicare đài thọ. Nhấp vào đây để biết thêm thông tin về bảo hiểm châm cứu điều trị đau thắt lưng mạn tính. 13. Kích Thích Dây Thần Kinh Phế Vị (VNS) (Ngày hiệu lực: Ngày 15 Tháng Hai, 2020) (Ngày Thực Hiện: Ngày 22 Tháng Bảy, 2020) CMS đã cập nhật Chương 1, mục 160.18 trong Cẩm Nang Quyết Định Bảo Hiểm Quốc Gia của Medicare. Trung Tâm Dịch Vụ Medicare và Medicaid (CMS) sẽ bao trả cho các thiết bị Kích Thích Dây Thần Kinh Phế Vị (VNS) để điều trị chứng trầm cảm kháng trị khi đáp ứng các yêu cầu cụ thể. Những gì được đài thọ:  Có hiệu lực từ ngày 15 tháng 2 năm 2020, CMS sẽ bao trả cho các thiết bị Kích Thích Dây Thần Kinh Phế Vị (VNS) được FDA phê duyệt để điều trị chứng trầm cảm kháng trị thông qua Coverage with Evidence Development (CED) trong một thử nghiệm lâm sàng được CMS phê duyệt ngoài các tiêu chí bảo hiểm được nêu trong Cẩm Nang Quyết Định Bảo Hiểm Quốc Gia. Ai được đài thọ: Người thụ hưởng tham gia vào một nghiên cứu lâm sàng được CMS phê duyệt được Kích Thích Dây Thần Kinh Phế Vị (VNS) để điều trị chứng trầm cảm kháng trị và đáp ứng các yêu cầu sau: Phương pháp điều trị được cung cấp như một phần của thử nghiệm được CMS phê duyệt thông qua Coverage with Evidence Development (CED). Các tiêu chí thử nghiệm lâm sàng chi tiết có thể được tìm thấy trong mục 160.18 của Cẩm Nang Xác Định Bảo Hiểm Quốc Gia. Nghiên cứu lâm sàng phải làm rõ được liệu phương án điều trị VNS có cải thiện tình hình sức khỏe cho bệnh nhân mắc chứng trầm cảm kháng trị không so với một nhóm đối chứng, bằng cách giải đáp tất cả các câu hỏi nghiên cứu được liệt kê trong mục 160.18 của Cẩm Nang Xác Định Bảo Hiểm Quốc Gia. Tiêu Chí cho Bệnh Nhân:      Phải sử dụng các tiêu chí sau để xác định một người thụ hưởng có tiến triển trong quá trình điều trị chứng trầm cảm kháng trị: Người thụ hưởng phải ở giai đoạn rối loạn trầm cảm nặng trong nhất hai năm hoặc đã có ít nhất bốn giai đoạn, bao gồm cả giai đoạn hiện tại. Bệnh trầm cảm của bệnh nhân đáp ứng tiêu chí tối thiểu của bốn phương pháp điều trị thất bại trước đó về đủ liều lượng và thời gian được đo bằng công cụ được thiết kế cho mục đích này. Bệnh nhân đang trải qua giai đoạn trầm cảm nặng, được đo bằng công cụ đánh giá thang điểm trầm cảm được khuyên dùng theo hướng dẫn trong hai lần thăm khám, trong khoảng thời gian 45 ngày trước khi cấy thiết bị VNS. Bệnh nhân phải duy trì chế độ dùng thuốc ổn định trong ít nhất bốn tuần trước khi cấy thiết bị. Nếu bệnh nhân mắc cả chứng rối loạn lưỡng cực, thì cần phải xem xét tình trạng cẩn thận. Bệnh nhân không được có: Tiền sử hiện tại hoặc suốt đời về chứng rối loạn thần kinh ở bất kỳ MDE nào; Tiền sử hiện tại hoặc suốt đời về bệnh tâm thần phân liệt hoặc rối loạn phân liệt; Tiền sử hiện tại hoặc suốt đời về bất kỳ chứng rối loạn tâm thần nào khác; Tiền sử hiện tại hoặc suốt đời về chứng rối loạn lưỡng cực có từ bốn giai đoạn trở lên; Chẩn đoán thứ phát hiện tại về chứng mê sảng, sa sút trí tuệ, mất trí nhớ hoặc rối loạn nhận thức khác; Ý định tự tử hiện tại; hoặc, Điều trị bằng thiết bị hoặc thuốc nghiên cứu khác. CMS xem xét các nghiên cứu để xác định xem chúng có đáp ứng các tiêu chí được liệt kê trong Mục 160.18 của Cẩm Nang Xác Định Bảo Hiểm Quốc Gia hay không. Các Chỉ Định Không Được Bao Trả Toàn Quốc VNS không được bao trả cho việc điều trị TRD khi được cung cấp bên ngoài một nghiên cứu CED được CMS phê duyệt. Tất cả các chỉ định khác về VNS để điều trị chứng trầm cảm đều không được bao trả trên toàn quốc. Bệnh nhân được cấy thiết bị VNS để điều trị TRD có thể được thay thế thiết bị VNS nếu cần thiết do hết pin hoặc bất kỳ sự cố nào khác liên quan đến thiết bị. Nhấp vào đây để biết thêm thông tin về Kích Thích Dây Thần Kinh Phế Vị.  14. Liệu pháp tế bào T Mang Thụ Thể Kháng Nguyên Dạng Khảm (CAR) (Ngày hiệu lực: Ngày 7 Tháng Tám, 2019) (Ngày Thực Hiện: Ngày 20 Tháng Chín, 2021)) CMS đã cập nhật Mục 110.24 trong Cẩm Nang Quyết Định Bảo Hiểm Quốc Gia của Medicare để bao gồm bảo hiểm cho liệu pháp tế bào T mang thụ thể kháng nguyên dạng khảm (CAR) khi đáp ứng các yêu cầu cụ thể. Những gì được bao trả: Có hiệu lực cho những ngày cung cấp dịch vụ vào hoặc sau ngày 7 tháng 8 năm 2019, CMS bao trả cho phương pháp điều trị ung thư tự thân bằng tế bào T có ít nhất một thụ thể kháng nguyên dạng khảm (CAR) khi được thực hiện tại các cơ sở chăm sóc sức khỏe đã đăng ký tham gia Chiến Lược Giảm Thiểu và Đánh Giá Rủi Ro (REMS) của Cục Quản Lý Thực Phẩm và Dược Phẩm (FDA) và khi đáp ứng các yêu cầu cụ thể. Ai được bao trả: Người thụ hưởng được điều trị tự thân cho bệnh ung thư bằng tế bào T có ít nhất một thụ thể kháng nguyên dạng khảm CAR, khi đáp ứng tất cả các yêu cầu sau: Điều trị tự thân cho bệnh ung thư bằng tế bào T có ít nhất một thụ thể kháng nguyên dạng khảm (CAR); và Điều trị được thực hiện tại một cơ sở chăm sóc sức khỏe đã ghi danh tham gia REMS của FDA; và Liệu pháp được sử dụng cho một chỉ định được chấp nhận về mặt y tế, được xác định là được sử dụng cho một trong hai và chỉ định được FDA phê duyệt theo nhãn của sản phẩm đó hoặc việc sử dụng được hỗ trợ trong một hoặc nhiều bản tóm tắt được CMS phê duyệt. Sử Dụng Không Được Bao Trả: Việc sử dụng tế bào T tự thân không được FDA phê duyệt có ít nhất một CAR không được đài thọ hoặc khi không đáp ứng các yêu cầu về bảo hiểm. Nhấp vào đây để biết thêm thông tin về bảo hiểm liệu pháp tế bào T Mang Thụ Thể Kháng Nguyên Dạng Khảm (CAR).  15. Xét Nghiệm Dấu Ấn Sinh Học Từ Máu để Tầm Soát Ung Thư Đại Trực Tràng (CRC) (Ngày hiệu lực: Ngày 19 Tháng Một, 2021)  (Ngày Thực Hiện: Ngày 4 Tháng Mười, 2021)  Những gì được đài thọ: Có hiệu lực từ ngày 19 tháng 1 năm 2021, CMS đã xác định được rằng xét nghiệm dấu ấn sinh học từ máu là một xét nghiệm tầm soát ung thư đại trực tràng thích hợp, được thực hiện 3 năm một lần cho những người thụ hưởng Medicare khi đáp ứng một số yêu cầu nhất định.  Ai được bao trả: Người thụ hưởng Medicare sẽ được bao trả cho xét nghiệm tầm soát ung thư đại trực tràng từ máu 3 năm một lần khi có chỉ định của bác sĩ điều trị và đáp ứng các điều kiện sau: Quy trình được thực hiện trong phòng thí nghiệm được chứng nhận theo Đạo Luật về Cải Tiến Phòng Thí Nghiệm Lâm Sàng (CLIA) Bệnh nhân:  từ 50-85 tuổi, và, không có triệu chứng (không có dấu hiệu hoặc triệu chứng của bệnh đại trực tràng bao gồm nhưng không giới hạn đau đường tiêu hóa dưới, có máu trong phân, xét nghiệm máu ẩn trong phân Guaiac dương tính hoặc xét nghiệm hóa miễn dịch phân) và, nguy cơ phát triển ung thư đại trực tràng ở mức trung bình (không có tiền sử cá nhân về polyp tuyến, ung thư đại trực tràng hoặc bệnh viêm ruột, bao gồm Bệnh Crohn và viêm loét đại tràng; không có tiền sử gia đình mắc bệnh ung thư đại trực tràng hoặc polyp tuyến, bệnh đa polyp tuyến gia đình hoặc ung thư đại trực tràng không do di truyền) Xét nghiệm tầm soát phải bao gồm: Giấy phép lưu hành của Cục Quản Lý Thực Phẩm và Dược Phẩm (FDA) kèm theo chỉ định tầm soát ung thư đại trực tràng; và Các đặc tính về hiệu suất xét nghiệm đã được chứng minh cho xét nghiệm tầm soát từ máu với cả độ nhạy lớn hơn hoặc bằng 74% và độ đặc hiệu lớn hơn hoặc bằng 90% trong việc phát hiện ung thư đại trực tràng so với biện pháp tiêu chuẩn đã được công nhận (biện pháp được chấp nhận hiện tại là nội soi), dựa trên các nghiên cứu quan trọng được ghi trên nhãn của FDA. Những dịch vụ nào không được bao trả: Tất cả các chỉ định khác để tầm soát ung thư đại trực tràng không có quy định cụ thể khác trong các quy định hoặc Quyết Định Bảo Hiểm Quốc Gia nêu trên. Trong đó bao gồm: Tất cả các xét nghiệm sDNA tầm soát, có hiệu lực từ ngày 28 tháng 4 năm 2008 đến ngày 8 tháng 10 năm 2014. Có hiệu lực cho những ngày cung cấp dịch vụ vào hoặc sau ngày 9 tháng 10 năm 2014, tất cả các xét nghiệm sDNA tầm soát khác không được chỉ định ở trên vẫn không được bao trả toàn quốc. Chụp cắt lớp vi tính (CTC) tầm soát, có hiệu lực từ ngày 12 Tháng Năm, 2009. Nhấp vào đây để biết thêm thông tin về bảo hiểm NGS. 16. Thiết Bị Hỗ Trợ Tâm Thất (VAD) (Ngày hiệu lực: Ngày 1 Tháng Mười Hai, 2020) (Ngày Thực Hiện: Ngày 27 Tháng Bảy, 2021) Những gì được đài thọ: Có hiệu lực cho những ngày cung cấp dịch vụ vào hoặc sau ngày 1 Tháng Mười Hai, 2020, CMS đã cập nhật mục 20.9.1 của Cẩm Nang Quyết Định Bảo Hiểm Quốc Gia để đài thọ thiết bị hỗ trợ tâm thất (VAD) khi được nhận tại các cơ sở được chứng nhận bởi một tổ chức được CMS phê duyệt và khi đáp ứng các yêu cầu cụ thể. Ai được đài thọ: Người thụ hưởng được điều trị để cấy thiết bị hỗ trợ tâm thất (VAD), khi đáp ứng các yêu cầu sau và: Thiết bị được sử dụng sau phẫu thuật mở tim (giai đoạn sau phẫu thuật mở tim) để hỗ trợ lưu thông máu. Thiết bị phải được Cục Quản Lý Thực Phẩm và Dược Phẩm (FDA) phê duyệt cho mục đích này; HOẶC Họ nhận được một thiết bị hỗ trợ thất trái (LVAD) nếu thiết bị được FDA phê duyệt sử dụng ngắn hạn hoặc dài hạn để hỗ trợ tuần hoàn cơ học cho những người thụ hưởng bị suy tim đáp ứng các yêu cầu sau: Bị suy tim loại IV theo Hiệp Hội Tim Mạch New York (NYHA); và Có phân suất tống máu thất trái (LVEF) ≤ 25%; và Phụ thuộc vào thuốc inotrope HOẶC có Chỉ Số Tim (CI) < 2,2 L/phút/m2, trong khi không phụ thuộc vào thuốc inotrope và đáp ứng một trong những yêu cầu sau: Đang được quản lý y tế tối ưu, dựa trên các hướng dẫn thực hành điều trị suy tim hiện tại ít nhất 45/60 ngày qua và không có phản ứng; hoặc Bị suy tim nặng trong ít nhất 14 ngày và phụ thuộc vào bơm bóng đối xung trong động mạch chủ (IABP) hoặc phương pháp hỗ trợ tuần hoàn cơ học tạm thời tương tự trong ít nhất 7 ngày. Người thụ hưởng phải được quản lý bởi đội ngũ các chuyên gia y tế đáp ứng các yêu cầu tối thiểu được nêu trong Cẩm Nang Quyết Định Bảo Hiểm Quốc Gia. Các cơ sở phải được một tổ chức được CMS phê duyệt chứng nhận. Sử Dụng Không Được Bao Trả: Tất cả các chỉ định khác để sử dụng VAD không được liệt kê vẫn không được đài thọ, ngoại trừ trong trường hợp các thử nghiệm lâm sàng miễn trừ thiết bị nghiên cưu Loại B (42 CFR 405) hoặc dưới dạng chi phí thông thường trong các thử nghiệm lâm sàng được xác định theo mục 310.1 của Cẩm Nang Quyết Định Bảo Hiểm Quốc Gia (NCD). Nhấp vào đây để biết thêm thông tin về bảo hiểm Thiết Bị Hỗ Trợ Tâm Thất (VAD). 17. Các chế phẩm có nguồn gốc từ máu cho các vết thương mạn tính, không liền (Ngày hiệu lực: Ngày 13 Tháng Tư, 2021) (Ngày Thực Hiện: Ngày 14 Tháng Hai, 2022) Những gì được đài thọ: Có hiệu lực cho những ngày cung cấp dịch vụ vào hoặc sau ngày 13 Tháng Tư, 2021, CMS đã cập nhật mục 270.3 của Cẩm Nang Quyết Định Bảo Hiểm Quốc Gia để đài thọ Huyết Tương Giàu Tiểu Cầu (PRP) Tự Thân (lấy từ cùng một người) và khi đáp ứng các yêu cầu cụ thể. Ai được đài thọ: Người thụ hưởng được điều trị vết thương tiểu đường mạn tính và không lành trong thời gian 20 tuần, khi được chuẩn bị bởi một thiết bị được Cục Quản Lý Thực Phẩm và Dược Phẩm (FDA) thông qua để kiểm soát các vết thương tiết dịch (chảy máu, rỉ dịch, v.v.) ảnh hưởng đến da. Sử Dụng Không Được Đài Thọ: Việc sử dụng sau đây được coi là không được đài thọ: Sử dụng Yếu Tố Tăng Trưởng Có Nguồn Gốc Từ Tiểu Cầu (PDGF) tự thân để điều trị các vết thương mạn tính, không liền, trên da (ảnh hưởng đến da) và, Becaplermin, một yếu tố tăng trưởng không tự thân dùng cho các vết thương mạn tính, không liền, dưới da (bên dưới da) và, Huyết tương giàu tiểu cầu (PRP) tự thân điều trị các vết thương phẫu thuật cấp tính khi đưa trực tiếp lên vết mổ đóng, hoặc vết thương hở hoặc nứt. Khác: Phạm vi bảo hiểm cho việc điều trị trên 20 tuần hoặc cho tất cả các vết thương mạn tính không liền khác sẽ được xác định bởi Các Nhà Thầu Quản Lý Medicare tại địa phương ( Nhấp vào đây để biết thêm thông tin về phạm vi bảo hiểm của Các Chế Phẩm Có Nguồn Gốc Từ Máu cho Các Vết Thương Mạn Tính, Không Liền. 18. Khâu Cố Định Mép Van Hai Lá Qua Ống Thông [TEER] để Điều Trị Hở Van Hai Lá (Ngày hiệu lực: Ngày 19 Tháng Một, 2021) (Ngày Thực Hiện: Ngà 08 Tháng Mười, 2021) Những gì được đài thọ: Có hiệu lực cho những ngày cung cấp dịch vụ vào hoặc sau ngày 19 Tháng Một, 2021, CMS đã cập nhật mục 20.33 của Cẩm Nang Quyết Định Bảo Hiểm Quốc Gia để đài thọ dịch vụ Khâu Cố Định Mép Van Hai Lá Qua Ống Thông (TEER) để Điều Trị Hở Van Hai Lá khi đáp ứng các yêu cầu cụ thể. Ai được đài thọ: Người thụ hưởng được điều trị Khâu Cố Định Mép Van Hai Lá Qua Ống Thông (TEER) khi đáp ứng các yêu cầu sau: Để điều trị hở van hai lá (MR) có triệu chứng từ vừa đến nặng khi bệnh nhân vẫn còn triệu chứng, mặc dù đã sử dụng liều lượng ổn định của liệu pháp điều trị nội khoa theo hướng dẫn (GDMT) được dung nạp tối đa và liệu pháp tái đồng bộ tim, khi thích hợp và đáp ứng các điều kiện sau: Điều trị là chỉ định được Cục Quản Lý Thực Phẩm và Dược Phẩm (FDA) phê duyệt, Thủ thuật này được sử dụng với hệ thống TEER van hai lá đã được FDA phê duyệt trước khi ra thị trường. Người thụ hưởng đang được đội ngũ tim mạch chăm sóc trước hoặc sau khi phẫu thuật đáp ứng các điều kiện sau: Bác Sĩ Phẫu Thuật Tim Mạch đáp ứng các yêu cầu được liệt kê trong quyết định. Bác Sĩ Tim Mạch Can Thiệp đáp ứng các yêu cầu được liệt kê trong quyết định. Bác sĩ siêu âm tim can thiệp đáp ứng các yêu cầu được liệt kê trong quyết định. Bác sĩ tim mạch chuyên về suy tim có kinh nghiệm điều trị bệnh nhân suy tim giai đoạn cuối. Các nhà cung cấp từ các nhóm khác bao gồm nhân viên điều trị bệnh nhân, y tá, nhân viên nghiên cứu và người quản trị. Bệnh nhân phải được đánh giá về mức độ phù hợp để chữa trị và phải được ghi nhận và sẵn sàng cho các thành viên trong đội ngũ Tim Mạch đáp ứng các yêu cầu của quyết định này. Thủ thuật phải được thực hiện bởi bác sĩ tim mạch can thiệp hoặc bác sĩ phẫu thuật tim mạch.< Bác sĩ siêu âm tim can thiệp phải thực hiện siêu âm tim qua thực quản trong quá trình thực hiện thủ thuật. Tất cả các bác sĩ tham gia vào thủ thuật phải được nhà sản xuất thiết bị đào tạo riêng về thiết bị. Thủ thuật phải được thực hiện tại bệnh viện có cơ sở hạ tầng và kinh nghiệm đáp ứng các yêu cầu trong quyết định này. Đội ngũ Tim Mạch phải tham gia vào cơ quan đăng ký quốc gia và theo dõi kết quả theo các yêu cầu trong quyết định này.> TEER van hai lá được đài thọ cho việc sử dụng khác không được liệt kê rõ ràng là chỉ định được FDA phê duyệt, khi được thực hiện trong một nghiên cứu lâm sàng và đáp ứng các điều kiện sau: Thủ thuật phải được thực hiện bởi bác sĩ tim mạch can thiệp hoặc bác sĩ phẫu thuật tim mạch. Bác sĩ siêu âm tim can thiệp phải thực hiện siêu âm tim qua thực quản trong quá trình thực hiện thủ thuật.> Tất cả các bác sĩ tham gia vào thủ thuật phải được nhà sản xuất thiết bị đào tạo riêng về thiết bị. Nghiên cứu lâm sàng phải đánh giá mười hai câu hỏi bắt buộc trong quyết định này. Nghiên cứu lâm sàng phải đánh giá chất lượng cuộc sống của bệnh nhân trước và sau ít nhất một năm và trả lời ít nhất một trong các câu hỏi trong mục quyết định này. Nghiên cứu lâm sàng phải đáp ứng các tiêu chuẩn về tính toàn vẹn khoa học và phù hợp với cộng đồng Medicare được mô tả trong quyết định này. Gửi thông tin nghiên cứu được yêu cầu cho CMS để được phê duyệt. Sử Dụng Không Được Đài Thọ: Việc sử dụng sau đây được coi là không được đài thọ: Điều trị cho những bệnh nhân bị các bệnh đồng mắc hiện có sẽ loại trừ quyền lợi của thủ thuật. Điều trị cho những bệnh nhân bị hẹp van động mạch chủ nặng không được điều trị. Khác: Quyết định này sẽ hết hiệu lực sau mười năm kể từ ngày hiệu lực nếu không thực hiện xem xét lại trong thời gian này.  Khi hết hiệu lực, phạm vi bảo hiểm sẽ được quyết định bởi các Các Nhà Thầu Quản Lý Medicare (MAC) tại địa phương. Nhấp vào đây để biết thêm thông tin về phạm vi bảo hiểm của Khâu Cố Định Mép Van Hai Lá Qua Ống Thông [TEER] để Điều Trị Hở Van Hai Lá. 19. Chụp Cắt Lớp Phát Xạ Positron NaF-18 (NaF-18 PET) để Xác Định Di Căn Xương Của Ung Thư- Chỉ Cập Nhật Cẩm Nang  (Ngày hiệu lực: Ngày 15 Tháng Mười Hai, 2017) (Ngày Thực Hiện: Ngày 17 Tháng Một, 2022)  Có hiệu lực kể từ ngày thực hiện dịch vụ vào hoặc sau ngày 15 Tháng Mười Hai, 2017, CMS đã cập nhật mục 220.6.19 của Cẩm Nang Quyết Định Bảo Hiểm Quốc Gia làm rõ không có chỉ định được áp dụng trên toàn quốc đối với dịch vụ Chụp Cắt Lớp Phát Xạ Positron NaF-18 (NaF-18 PET). Sử Dụng Không Được Đài Thọ: Dịch vụ Chụp Cắt Lớp Phát Xạ Positron NaF-18 (NaF-18 PET) nhằm xác định di căn xương của ung thư được cung cấp vào hoặc sau ngày 15 Tháng Mười Hai, 2017, trên toàn quốc không được đài thọ. Khác Việc sử dụng các chất phóng xạ PET khác cho bệnh ung thư có thể được đài thọ theo quyết định của các Nhà Thầu Quản Lý Medicare (MAC) tại địa phương, khi được sử dụng theo các chỉ định phê duyệt của Cơ Quan Quản Lý Thực Phẩm Và Dược Phẩm Hoa Kỳ (FDA). Nhấp vào đây để biết thêm thông tin về dịch vụ Chụp Cắt Lớp Phát Xạ Positron NaF-18 (NaF-18 PET) để xác định tình trạng di căn xương của ung thư. Thông tin trên trang hiện tại tính đến ngày 28 Tháng Mười Hai, 2021 H5355_CMC_221_250293927462025 Đã chấp nhận 20. Sử Dụng Oxy Tại Nhà  (Ngày hiệu lực: Ngày 27 Tháng Chín, 2021) (Ngày Thực Hiện: Ngày 3 Tháng Một, 2023) Những gì được đài thọ: Có hiệu lực từ ngày 27 tháng 9 năm 2021, CMS đã cập nhật phần 240.2 của Hướng dẫn Xác định Mức độ Bảo hiểm Quốc gia để bao gồm liệu pháp oxy và thiết bị oxy để sử dụng tại nhà cho các tình trạng cấp tính và mãn tính, ngắn hạn hoặc dài hạn, khi bệnh nhân có biểu hiện giảm oxy máu. CMS đã cập nhật phần 240.2 của Sổ tay Xác định Mức độ Bảo hiểm Quốc gia để sửa đổi khoảng thời gian bảo hiểm ban đầu cho bệnh nhân trong phần D của NCD 240.2 từ 120 ngày thành 90 ngày, để phù hợp với khoảng thời gian luật định 90 ngày Ai được bao trả:Người thụ hưởng có biểu hiện giảm oxy máu (lượng oxy trong máu thấp) khi TẤT CẢ (A, B và C) được đáp ứng A. Hạ oxy máu dựa trên kết quả của một cuộc kiểm tra lâm sàng được bác sĩ điều trị của bệnh nhân yêu cầu và đánh giá trong cuộc họp của một trong những điều sau đây: a. Một thử nghiệm lâm sàng cung cấp phép đo áp suất riêng phần của oxy (PO2) trong máu động mạch.Tôi. i. Các phép đo PO2 có thể được thực hiện qua tai hoặc bằng phương pháp đo oxy xung. ii. PO2 có thể được thực hiện bởi bác sĩ điều trị hoặc bởi nhà cung cấp đủ điều kiện hoặc nhà cung cấp các dịch vụ phòng thí nghiệm. b. Một xét nghiệm lâm sàng cung cấp phép đo khí máu động mạch.Tôi. i. Nếu PO2 và kết quả khí máu động mạch trái ngược nhau, kết quả khí máu động mạch là nguồn ưu tiên để xác định nhu cầu y tế. B. Thử nghiệm lâm sàng phải được thực hiện vào thời điểm cần thiết:một. a. Thời điểm cần thiết được chỉ định khi việc điều trị bằng ôxy trong cơ sở tại nhà sẽ cải thiện tình trạng của bệnh nhân.Tôi. i. Đối với bệnh nhân nội trú của bệnh viện, thời gian cần thiết là trong vòng 2 ngày kể từ ngày xuất viện. ii. Đối với những bệnh nhân không có đơn thuốc ban đầu cho oxy trong thời gian nằm viện nội trú, thời điểm cần thiết xảy ra khi bác sĩ điều trị xác định các dấu hiệu và triệu chứng của tình trạng giảm oxy máu có thể thuyên giảm bằng liệu pháp oxy tại nhà. C. Chẩn đoán của người thụ hưởng đáp ứng một trong các nhóm được xác định sau đây: a. Nhóm I: i. PO2 động mạch bằng hoặc dưới 55 mm Hg hoặc độ bão hòa oxy động mạch bằng hoặc dưới 88% khi thử nghiệm khi nghỉ ngơi trong không khí phòng thở, hoặc; ii. PO2 động mạch bằng hoặc dưới 55 mm Hg, hoặc độ bão hòa oxy động mạch bằng hoặc dưới 88% khi được kiểm tra trong khi ngủ đối với những bệnh nhân chứng tỏ PO2 động mạch bằng hoặc trên 56 mmHg, hoặc iii. Độ bão hòa ôxy trong động mạch bằng hoặc trên 89% khi thức; hoặc giảm nồng độ ôxy trong khi ngủ cao hơn bình thường biểu hiện bằng giảm PO2 động mạch hơn 10 mmHg hoặc giảm độ bão hòa ôxy động mạch hơn 5%. a. Bệnh nhân cũng phải xuất hiện các dấu hiệu và triệu chứng giảm oxy máu như trằn trọc về đêm, mất ngủ hoặc suy giảm quá trình nhận thức. 2. Trong những sự kiện này, oxy trong khi ngủ là loại thiết bị duy nhất sẽ được bảo vệ. 3. Oxy di động sẽ không được bảo hiểm. iv. PO2 động mạch ở mức hoặc dưới 55 mm Hg hoặc độ bão hòa oxy trong động mạch ở mức hoặc dưới 88%, được kiểm tra trong quá trình thực hiện chức năng của bệnh nhân hoặc một bài tập chính thức, 1. Đối với bệnh nhân có PO2 động mạch ở mức hoặc trên 56 mm Hg, hoặc độ bão hòa oxy trong động mạch bằng hoặc trên 89%, khi nghỉ ngơi và trong ngày. 2. Trong những trường hợp này, oxy bổ sung được cung cấp trong khi tập thể dục, nếu việc sử dụng oxy giúp cải thiện tình trạng giảm oxy máu đã được chứng minh khi tập thể dục khi bệnh nhân thở không khí trong phòng.. b. Nhóm II: i. Bệnh nhân có PO2 động mạch từ 56-59 mm Hg hoặc độ bão hòa oxy trong máu động mạch là 89%, với bất kỳ tình trạng nào sau đây: 1. Phù phụ thuộc (sưng liên quan đến trọng lực do chất lỏng dư thừa) gợi ý suy tim sung huyết; hoặc, 2. Tăng áp động mạch phổi hoặc nhịp tim (huyết áp cao trong động mạch phổi), được xác định bằng cách đo áp lực động mạch phổi, quét hồ máu, siêu âm tim hoặc "P" pulmonale trên EKG (Sóng P lớn hơn 3 mm ở các chuyển đạo tiêu chuẩn II, III , hoặc AVFL; hoặc, 3. Tăng hồng cầu (tăng hồng cầu) với hematocrit lớn hơn 56%. c. Các nhà thầu quản lý của Medicare (MAC) sẽ xem xét mức PO2 động mạch ở trên và cũng xem xét các phép đo oxy khác nhau có thể là kết quả của các yếu tố như tuổi của bệnh nhân, sắc tố da của bệnh nhân, mức độ cao và bệnh nhân giảm khả năng vận chuyển oxy. Sử Dụng Không Được Bao Trả:Các điều kiện y tế sau đây không được bảo hiểm đối với liệu pháp oxy và thiết bị oxy trong môi trường gia đình: Cơn đau thắt ngực (đau ngực) trong trường hợp không có giảm oxy máu; hoặc, Khó thở mà không có nhịp tim hoặc bằng chứng giảm oxy máu; hoặc, Bệnh mạch máu ngoại vi nặng dẫn đến giảm bão hòa rõ ràng về mặt lâm sàng ở một hoặc nhiều chi; hoặc, Bệnh giai đoạn cuối, trừ khi nó ảnh hưởng đến khả năng thở của bệnh nhân. Khác:MAC có thể xác định bảo hiểm cần thiết cho liệu pháp oxy tại nhà cho bệnh nhân không đáp ứng các tiêu chí được mô tả ở trên. Bảo hiểm ban đầu cho các tình trạng bệnh nhân gặp phải không được mô tả ở trên có thể được giới hạn trong một đơn thuốc ngắn hơn 90 ngày hoặc ít hơn số ngày được chỉ định trên đơn thuốc của bác sĩ. Liệu pháp oxy có thể được MAC thay mới nếu xét thấy cần thiết về mặt y tế. MAC cũng có thể chấp thuận việc sử dụng hệ thống oxy di động cho những người thụ hưởng di động trong nhà và hưởng lợi từ thiết bị này một mình, hoặc kết hợp với hệ thống oxy cố định. Để biết thêm thông tin về Sử dụng Oxy tại nhà, hãy nhấp vào đây. here. 21. 180.1 - Trị liệu Dinh dưỡng Y tế (MNT) (Ngày hiệu lực: Ngày 1 Tháng Một, 2022) (Ngày Thực hiện: Ngày 5 Tháng Bảy, 2022)) Những gì được bao trả: Có hiệu lực kể từ ngày cung cấp dịch vụ vào hoặc sau ngày 1 tháng 1 năm 2022, CMS đã cập nhật phần 180.1 của Sổ tay Xác định Mức độ Bảo hiểm Quốc gia để bao gồm ba giờ sử dụng trong suốt một năm của Liệu pháp Dinh dưỡng Y tế (MNT) ở những bệnh nhân được chẩn đoán mắc bệnh thận hoặc tiểu đường , như được định nghĩa trong 42 CFR 410.130. Phạm vi bảo hiểm trong những năm tới là hai giờ cho những bệnh nhân được chẩn đoán mắc bệnh thận hoặc tiểu đường. Medicare sẽ đài thọ cho cả MNT và Đào tạo Tự Quản lý Bệnh nhân Tiểu đường Ngoại trú (DSMT) trong những năm đầu và những năm tiếp theo, nếu bác sĩ xác định việc điều trị là cần thiết về mặt y tế và miễn là DSMT và MNT không được cung cấp vào cùng một ngày. Chuyên gia dinh dưỡng và bác sĩ dinh dưỡng sẽ xác định số lượng đơn vị sẽ được sử dụng mỗi ngày và phải đáp ứng các yêu cầu của NCD này cũng như ở mức 42 CFR 410.130 - 410.134. Số giờ điều trị bổ sung được coi là cần thiết về mặt y tế nếu bác sĩ xác định có sự thay đổi về tình trạng sức khỏe, chẩn đoán hoặc phác đồ điều trị của bệnh nhân cần điều chỉnh theo thứ tự MNT hoặc thêm giờ chăm sóc. Ai được bao trả: Những người thụ hưởng có chẩn đoán bệnh thận hoặc tiểu đường như được định nghĩa trong 42 CFR 410.130. Để biết thêm thông tin về phạm vi bảo hiểm của Liệu pháp Dinh dưỡng Y tế (MNT), hãy nhấp vào đây. here. 22.  Xem xét lại - Tầm soát ung thư phổi bằng chụp phim điện toán liều thấp (LDCT) (Ngày hiệu lực: Ngày 10 Tháng Hai, 2022) (Ngày Thực Hiện: Ngà 08 Tháng Mười, 2022)   Những gì được đài thọ:Có hiệu lực đối với các yêu cầu có ngày dịch vụ vào hoặc sau ngày 10 tháng 2 năm 2022, CMS sẽ chi trả, theo Medicare Phần B, một cuộc tư vấn tầm soát ung thư phổi và chuyến thăm đưa ra quyết định chung. Việc tầm soát ung thư phổi với LDCT hàng năm sẽ được thực hiện nếu đáp ứng các tiêu chí cụ thể về tính đủ điều kiện.Trước buổi khám sàng lọc LDCT ung thư phổi đầu tiên của người thụ hưởng, người thụ hưởng phải được tư vấn và chia sẻ việc đưa ra quyết định đáp ứng các tiêu chí cụ thể. Ai được bao trả: Các thành viên phải đáp ứng tất cả các tiêu chí đủ điều kiện sau đây: 50– 77 tuổi; Không có triệu chứng (không có dấu hiệu hoặc triệu chứng của ung thư phổi); Tiền sử hút thuốc lá ít nhất 20 năm (một gói năm = hút một gói mỗi ngày trong một năm; 1 gói = 20 điếu); Người hút thuốc hiện tại hoặc người đã bỏ thuốc trong vòng 15 năm qua; Nhận lệnh khám tầm soát ung thư phổi bằng LĐCT. Nhấp vào đây để biết thêm thông tin về hình thức chăm sóc sức khỏe từ xa.   23. (Kháng thể Đơn dòng Trực tiếp Chống lại Amyloid để Điều trị Bệnh Alzheimer (AD)) (Có hiệu lực vào: Ngày 7 Tháng Tư, 2022) (Ngày Triển khai: Ngày 12 Tháng Mười Hai, 2022) Những mục được đài thọ: Có hiệu lực từ Ngày 7 Tháng Tư, 2022, CMS đã cập nhật phần 200.3 của Sổ tay Xác định Phạm vi Bảo hiểm Quốc gia (NCD) để đài thọ cho các kháng thể đơn dòng được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) phê duyệt nhằm chống lại amyloid để điều trị Bệnh Alzheimer (AD) khi các tiêu chí bảo hiểm dưới đây được đáp ứng. Người được đài thọ: Những người thụ hưởng mắc Bệnh Alzheimer (AD) có thể được đài thọ điều trị khi đáp ứng các điều kiện sau (A hoặc B): Việc điều trị dựa trên hiệu quả từ một sự thay đổi trong điểm cuối đại diện như giảm amyloid. Phương pháp điều trị được coi là có khả năng dự đoán lợi ích lâm sàng một cách hợp lý và được thực hiện trong một thử nghiệm ngẫu nhiên có kiểm soát theo một ứng dụng thuốc mới đang được nghiên cứu. Phương pháp điều trị dựa trên hiệu quả từ phép đo trực tiếp về lợi ích lâm sàng trong các nghiên cứu so sánh tiềm năng được CMS phê duyệt. Dữ liệu nghiên cứu cho các nghiên cứu so sánh tiềm năng được CMS phê duyệt có thể được thu thập trong sổ đăng ký. Đối với các nghiên cứu được CMS phê duyệt, quy trình, bao gồm cả kế hoạch phân tích, phải đáp ứng các yêu cầu được liệt kê trong NCD này. Các nghiên cứu được CMS phê duyệt về kháng thể đơn dòng trực tiếp chống lại amyloid được FDA phê duyệt để điều trị AD dựa trên bằng chứng về hiệu quả từ thước đo trực tiếp về lợi ích lâm sàng phải giải quyết tất cả các câu hỏi có trong phần B.4 của Xác định Phạm vi Bảo hiểm Quốc gia. Các nghiên cứu được CMS phê duyệt cũng phải tuân thủ các tiêu chuẩn về tính liêm chính khoa học đã được Cơ quan Nghiên cứu và Chất lượng Chăm sóc Sức khỏe (AHRQ) xác định trong phần 5 của NCD này. Để biết thêm thông tin về thiết kế nghiên cứu và các yêu cầu hợp lý tại đây. Việc Sử dụng Không Được Đài thọ: Kháng thể đơn dòng trực tiếp chống amyloid để điều trị AD được cung cấp bên ngoài một thử nghiệm ngẫu nhiên có kiểm soát được FDA phê duyệt, các nghiên cứu được CMS phê duyệt hoặc các nghiên cứu được NIH hỗ trợ. Khác: Không Áp dụng. Để biết thêm thông tin về Các Kháng thể Đơn dòng Trực tiếp Chống lại Amyloid để Điều trị Bệnh Alzheimer (AD), hãy nhấp vào đây. 24. Xét nghiệm Sàng Lọc Ung Thư Đại Trực Tràng (Có hiệu lực: Ngày 1 Tháng Một, 2023) (Ngày Triển Khai: Ngày 27 Tháng Hai, 2023) Những mục được đài thọ: Có hiệu lực từ Ngày 1 Tháng Một, 2023, CMS đã cập nhật mục 210.3 của Bản Hướng Dẫn NCD cung cấp khoản bảo hiểm cho các xét nghiệm sàng lọc ung thư đại trực tràng (CRC) theo Medicare Phần B. Người được đài thọ: Những người thụ hưởng ít nhất 45 tuổi trở lên có thể được sàng lọc cho các xét nghiệm sau đây khi đáp ứng tất cả các tiêu chí của Medicare trong xác định khoản bảo hiểm quốc gia này: Xét nghiệm Máu Ẩn trong Phân (gFOBT) một lần mỗi 12 tháng Cologuard™ – Xét nghiệm DNA trong Phân Đa mục tiêu (sDNA) 3 năm một lần Xét nghiệm Dấu ấn Sinh học Dựa trên Mẫu máu 3 năm một lần Mục không được Đài thọ: Tất cả các chỉ định khác cho sàng lọc ung thư đại trực tràng không được quy định khác trong Đạo luật An sinh Xã hội, các quy định, hoặc những điều trên vẫn không được đài thọ trên toàn quốc. Các mục không được đài thọ cụ thể bao gồm những mục sau đây: Tất cả các xét nghiệm sDNA sàng lọc, có hiệu lực từ Ngày 28 Tháng Tư, 2008 đến Ngày 8 Tháng Mười, 2014. Có hiệu lực kể từ ngày cung cấp dịch vụ vào hoặc sau Ngày 9 Tháng Mười, 2014, tất cả các xét nghiệm sDNA sàng lọc khác không được chỉ định ở trên vẫn không được đài thọ trên toàn quốc. Chụp cắt lớp vi tính sàng lọc (CTC), có hiệu lực từ Ngày 12 Tháng Năm, 2009. Để biết thêm thông tin về Theo dõi Điện não đồ Ngoại trú và Xét nghiệm Sàng Lọc Ung Thư Đại Trực Tràng, hãy nhấp vào đây. 25. Cấy ghép Ốc tai Điện tử   (Có hiệu lực: Ngày 26 Tháng Chín, 2022) (Ngày Triển khai: Ngày 24 Tháng Ba, 2023)     Những mục được đài thọ:   Có hiệu lực từ ngày 26 Tháng Chín, 2022, CMS đã cập nhật điều khoản 50.3 của Sổ tay Xác định Bảo hiểm Quốc gia (NCD, National Coverage Determination) nhằm mở rộng bảo hiểm về cấy ghép ốc tai điện tử để điều trị mất thính giác tiền hoặc hậu ngôn ngữ, thần kinh giác quan, suy giảm thính lực từ mức trung bình đến nặng ở hai bên khi một cá nhân cho thấy lợi ích hạn chế từ khuếch đại âm thanh theo Medicare Phần B.   Người được đài thọ: Người thụ hưởng cho thấy lợi ích hạn chế từ khuếch đại âm thanh. Lợi ích hạn chế từ khuếch đại âm thanh được xác định theo điểm số kém hơn hoặc bằng 60% đúng trong điều kiện nghe được hỗ trợ tốt nhất trong các bài kiểm tra nhận biết câu hỏi mở được ghi lại. Phải đáp ứng các tiêu chí sau theo mô tả trong NCD:   Chẩn đoán khiếm thính giác quan từ trung bình tới nặng ở hai bên tai với lợi ích hạn chế Có khả năng nhận thức để dùng các gợi ý nghe được và sẵn sàng trải qua chương trình hồi phục chức năng mở rộng Không bị nhiễm trùng tai giữa, xoang ốc tai có thể tiếp cận được có cấu trúc phù hợp để cấy ghép, và không bị tổn thương ở thần kinh thính giác và các khu vực âm thanh của hệ thần kinh trung ương Không có rủi ro được chỉ định đối với việc phẫu thuật được xác định là có hại hoặc không thích hợp Thiết bị phải được sử dụng theo tài liệu dán nhãn được Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA, Food and Drug Administration) phê duyệt   Mục không được đài thọ:   Người thụ hưởng không đáp ứng được tất cả các tiêu chí để cấy ghép ốc tai điện tử được coi là không hội đủ điều kiện để nhận đài thọ Medicare, trừ các thử nghiệm lâm sàng được FDA phê duyệt theo mô tả trong NCD.   Để biết thêm thông tin về Cấy ghép Ốc tai Điện tử, vui lòng nhấn vào đây. Thông tin trên trang hiện hành kể từ Ngày 14 Tháng Hai, 2023 H8894_DSNP_23_3820564_M Accepted

- Well-care Visit

our child stay healthy. During the well-care visit, the Doctor will complete a physical exam, and make sure you or your child are up to date on all shots. Please call your Doctor today and set up a well-care visit to get needed shots, screenings or exams. What do you need to do? Get a well-care visit with your or your child’s Doctor by 12/15/23.* The Doctor will send proof of the visit to IEHP. Once IEHP receives proof of the visit, a reward certificate will be mailed.** Choose your gift card from the list of major companies online, over the phone or by mail, and your $25 gift card will be mailed to you.*** Questions? Call IEHP Member Services at 1-800-440-IEHP (4347), Monday–Friday, 7am–7pm, and Saturday–Sunday, 8am–5pm. TTY users should call 1-800-718-4347.   *Member must be eligible with IEHP on the day of the exam and at the time of gift card distribution. **Reward certificate may be mailed up to two weeks after IEHP receives proof of your exam. ***After choosing your gift card, please allow two to three weeks for delivery. Note: Gift card cannot be used to purchase alcohol, tobacco or firearms.                                                                

toa được Medi-Cal bao trả của mình thông qua Medi-Cal Rx thay vì Inland Empire Health Plan (IEHP). DHCS sẽ hợp tác với một nhà thầu mới là Magellan Medicaid Administration, Inc. (Magellan) để cung cấp các dịch vụ Medi-Cal Rx. Sẽ không có sự thay đổi về cách quý vị thanh toán cho các loại thuốc. Hầu hết những người thụ hưởng Medi-Cal sẽ được miễn phí. IEHP, Bác Sĩ và nhà thuốc của quý vị biết rõ những thay đổi và biết rõ nên làm gì. Do đó, hầu hết mọi người tham gia Medi-Cal sẽ không cần phải làm gi. Đa phần các nhà thuốc sẽ chấp nhận chương trình bảo hiểm mới của quý vị. Quý vị có thể gọi đến Đường Dây Hỗ Trợ Hội Viên Medi-Cal (1-800-541-5555, TTY 1-800-430-7077) để hỏi xem nhà thuốc của quý vị có chấp nhận Medi-Cal Rx hay không. Nếu quý vị cần được hỗ trợ tìm một nhà thuốc vào hoặc sau ngày 1 tháng 4 năm 2021, hãy sử dụng Công Cụ Tìm Nhà Thuốc Medi-Cal Rx trực tuyến tại https://protect-us.mimecast.com/s/FwoSCBBmL6fDNZzIvWMgke?domain=medi-calrx.dhcs.ca.gov  hoặc gọi điện cho Dịch Vụ Khách Hàng theo số 1-800-977-2273 24 giờ mỗi ngày, 7 ngày một tuần hoặc 711 dành cho TTY từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Tôi nên làm gì nếu có thắc mắc? Nếu quý vị có thắc mắc về thông báo này hoặc có các thắc mắc chung về Medi-Cal Rx, hãy liên hệ với Đường Dây Hỗ Trợ Hội Viên Medi-Cal (1- 800-541-5555, TTY 1-800-430- 7077), Thứ Hai đến Thứ Sáu, 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều.

Cách Nhận Dịch Vụ Chăm Sóc - An Toàn Sử Dụng Thuốc

oại thuốc cùng một lúc? Khi quý vị uống hai loại thuốc trở lên, chúng có khả năng phản ứng với nhau. Trong một số trường hợp, quý vị có thể có triệu chứng được gọi là “tương tác thuốc”. Điều này có nghĩa là một số loại thuốc quý vị uống cùng nhau có thể gây ra một phản ứng phụ trong cơ thể quý vị. Ví dụ: “tương tác thuốc” có thể: làm giảm tác dụng thuốc của quý vị (làm suy yếu thuốc) làm một hoặc nhiều loại thuốc trở nên quá mạnh và gây ra những tác dụng phụ không mong muốn, có thể dẫn đến tử vong GỢI Ý: Hãy trao đổi với Dược Sĩ của quý vị về tất cả các loại thuốc mà quý vị đang dùng và hỏi xem chúng có phản ứng với nhau không. Tôi có thể có tác dụng có hại khi dùng một hoặc nhiều loại thuốc cùng một lúc vì một số lý do nào? Những lý do này có thể bao gồm: liều dùng có thể quá cao tương tác với các loại thuốc khác Lưu ý: Mỗi người có thể có phản ứng khác nhau – tùy thuộc vào độ tuổi, cân nặng, giới tính, v.v. GỢI Ý: Để tránh các vấn đề khi dùng hai hoặc nhiều loại thuốc cùng nhau, hãy trao đổi với Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe và Dược Sĩ của quý vị về tất cả các loại thuốc (và các biện pháp điều trị khác) quý vị đang sử dụng.    Làm sao tôi biết tôi có đang dùng đúng thuốc - đúng liều lượng, vào đúng thời điểm để kiểm soát các triệu chứng của mình hay không? Mọi loại thuốc dùng sai cách đều có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe của quý vị.  Nhà sản xuất thuốc phải trình dữ liệu nghiên cứu cho FDA để được phê duyệt từng loại thuốc. Nghiên cứu này có thể là về: tác dụng của thuốc lý do vì sao thuốc lại an toàn (hoặc không an toàn) để sử dụng liều lượng tốt nhất với ít tác dụng phụ nhất là gì Một loại thuốc được dùng ở liều cao có thể gây nguy hiểm không? Có. Đó là lý do tại sao Dược Sĩ của quý vị cần kiểm tra các loại thuốc của quý vị để đảm bảo rằng quý vị đang sử dụng đúng liều lượng. Đừng quên hỏi Bác Sĩ hoặc Dược Sĩ bất kỳ câu hỏi nào về thuốc của quý vị.  Dùng liều cao hơn liều được khuyên dùng của một số loại thuốc không cần toa (OTC) và thuốc theo toa - bao gồm cả việc lạm dụng hoặc sử dụng sai thuốc - có thể gây ra các vấn đề về sức khỏe nghiêm trọng. Thậm chí có thể dẫn đến tử vong. Ngoài ra, liều an toàn cho quý vị lại có thể không an toàn với người khác.     Ai cần thay đổi liều thuốc thường xuyên nhất và tại sao? Một số người cần thay đổi liều thuốc của mình để không dùng quá nhilều (được gọi là “quá liều”). Trong đó bao gồm người cao tuổi, trẻ em và phụ nữ đang mang thai hoặc bà mẹ đang cho con bú và những người có tình trạng sức khỏe mạn tính.  Luôn hỏi Dược Sĩ của quý vị xem các loại thuốc có an toàn để quý vị sử dụng ở liều lượng được kê toa hay không. Không dùng chung thuốc với bạn bè hoặc gia đình.    “Các liệu pháp điều trị bằng thuốc trùng lặp” là gì? Tại sao tôi cần biết điều này? Quý vị có thể có các Bác Sĩ khác nhau đã kê những loại thuốc có tác dụng tương tự cho quý vị. Khi thuốc có các thành phần hoạt tính giống nhau, chúng có thể là:  cùng một loại thuốc nhưng có tên khác nhau (ví dụ: một loại thuốc có thể mang tên thương hiệu và loại còn lại có tên gốc), hoặc  hai loại thuốc có tính chất như nhau GỢI Ý: Hãy cẩn thận khi dùng cùng một loại thuốc hai lần – quý vị có thể có hai lọ thuốc cùng loại! GỢI Ý: Điều quan trọng là quý vị phải lưu giữ danh sách đầy đủ mỗi loại thuốc, vitamin và thảo dược mà quý vị đang dùng. Vui lòng đưa danh sách này cho Dược Sĩ hoặc Bác Sĩ của quý vị. Danh sách này giúp Nhà Cung Cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị kiểm tra bất kỳ tác dụng không mong muốn nào giữa các loại thuốc và kiểm tra xem hai hoặc nhiều loại thuốc có tác dụng với quý vị hay không. Điều gì sẽ xảy ra nếu thuốc của tôi bị thu hồi? Quyết định thu hồi có thể được đưa ra nếu một loại thuốc: Có nguy cơ đến sức khỏe: Nếu có một số rủi ro sức khỏe liên quan đến việc sử dụng thuốc.  Bị dán nhãn sai hoặc đóng gói không phù hợp: Nếu có vấn đề với dụng cụ định lượng được cung cấp cùng với thuốc.  Sản xuất không phù hợp: Nếu có sai sót liên quan đến chất lượng kém, tạp chất và hiệu lực của thuốc không chính xác từ nhà sản xuất.  Vui lòng nhấp vào đây để xem danh sách cập nhất các thông báo thu hồi thuốc. Tại sao một số loại thuốc lại có “nguy cơ cao” đối với người cao tuổi?  Một số loại thuốc có thể quá mạnh đối với một số nhóm người nhất định và được coi là có “nguy cơ cao” đối với họ. Nhóm đặc biệt này có thể bao gồm người cao tuổi, phụ nữ có thai hoặc bà mẹ đang cho con bú, trẻ em và những người mắc các bệnh lý khác ảnh hưởng đến thận hoặc gan của họ. Ví dụ: một số loại thuốc được kê toa điều trị các vấn đề về trí nhớ có thể có tác dụng phụ gây chóng mặt ở một số người cao tuổi có “nguy cơ cao” bị ngã. Trong trường hợp đó, tốt hơn nên dùng loại thuốc thay thế (hoặc không có thuốc) cho tình trạng này.   Tôi có thể tìm thông tin chi tiết về các loại thuốc có thể có hại cho người cao tuổi ở đâu? Nếu quý vị trên 65 tuổi, hãy hỏi Bác Sĩ hoặc Dược Sĩ liệu các loại thuốc quý vị đang dùng có thể không phù hợp với quý vị.  Vui lòng xem danh sách ngắn dưới đây về các loại thuốc theo toa phổ biến nhất có thể có hại cho người cao tuổi.  Người cao tuổi (65 tuổi trở lên): Hãy kiểm tra với Bác Sĩ của quý vị trước khi dùng các loại thuốc này: Thuốc và Loại Thuốc   Nguy Cơ Tiềm Ẩn Liều insulin dao động Có thể làm cho lượng đường huyết ở mức quá thấp - mà không cải thiện tình trạng Glyburide  Có thể khiến lượng đường huyết thấp quá mức trong thời gian dài Thuốc giãn cơ  Có thể được dung nạp kém Thuốc an thần Có thể làm tăng nguy cơ phụ thuộc vào thuốc và dùng quá liều Benzodiazepines (alprazolam, temazepam, lorazepam) Có thể làm tăng nguy cơ té ngã và gãy xương Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập: https://protect-us.mimecast.com/s/H1mBCwpwmrfvnOgUQvT-mV?domain=pharmacytoday.org Quyền Lợi Nhà Thuốc: Hội Viên Medi-Cal Hội Viên IEHP Dual Choice Cal MediConnect

Sống Lành Mạnh - Bệnh Đậu Mùa Khỉ

ậu mùa khỉ, cùng họ với vi-rút gây bệnh đậu mùa. Bệnh đậu mùa khỉ có nguy hiểm không?  Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) tuyên bố rằng hầu hết những người bị nhiễm bệnh sẽ khỏi bệnh đậu mùa khỉ sau hai đến bốn tuần Những người bị nhiễm vi-rút sẽ xuất hiện phát ban (trông giống như mụn nhọt hoặc mụn nước) có thể gây đau đớn.    Những người có hệ thống miễn dịch yếu, trẻ em dưới 8 tuổi, những người đang mang thai hoặc đang cho con bú và những người có tiền sử bệnh chàm có thể dễ bị bệnh nặng hoặc tử vong hơn.  Các triệu chứng như thế nào? Các triệu chứng phổ biến nhất là:  Sốt hoặc đau đầu nhẹ Đau cơ và đau lưng Sưng hạch bạch huyết Kiệt sức và ớn lạnh Đau họng, nghẹt mũi hoặc ho Phát ban (ví dụ mụn nhọt hoặc mụn nước xuất hiện trên mặt, bên trong miệng và trên các bộ phận cơ thể khác) Nếu quý vị có các triệu chứng bệnh đậu mùa khỉ, vui lòng gọi cho văn phòng Bác sĩ của quý vị. Cách bệnh đầu mùa khỉ lây lan? Bệnh lây lan qua tiếp xúc trực tiếp với người bị phát ban, đóng vảy hoặc dịch cơ thể bị nhiễm bệnh. Nó cũng có thể lây lan qua tiếp xúc trực tiếp. Hoặc nó có thể lây lan khi chạm vào những đồ vật mà những người bị nhiễm bệnh đã chạm vào. Những người không có các triệu chứng bệnh đậu mùa khỉ không thể truyền vi-rút này cho những người khác. Làm thế nào tôi có thể bảo vệ bản thân và gia đình mình? Thực hiện các biện pháp phòng ngừa sau:  Tránh tiếp xúc da kề da với những người bị phát ban trông giống như bệnh đậu mùa khỉ. Tình trạng phát ban này có thể trông giống như mụn nước nhỏ hoặc mụn nhọt và có thể gây ngứa hoặc đau. Tránh tiếp xúc với các bề mặt hoặc vật liệu mà người bị bệnh đậu mùa khỉ đã sử dụng hoặc chạm vào. Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước trong 20 giây hoặc sử dụng chất khử trùng tay chứa cồn. Có vắc-xin cho bệnh đậu mùa khỉ không? JYNNEOS là vắc-xin 2 liều được phát triển để bảo vệ chống lại bệnh đậu mùa khỉ. Quý vị nên tiêm liều thứ hai 4 tuần sau khi tiêm liều đầu tiên. Tham khảo ý kiến của nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị nếu quý vị có nguy cơ phơi nhiễm cao hoặc nếu quý vị đã tiếp xúc với người mắc bệnh đậu mùa khỉ trong vòng 2 tuần qua.  Thuốc kháng vi-rút được sử dụng để điều trị bệnh đậu mùa khỉ có thể được coi là một số trường hợp để điều trị tình trạng nhiễm vi-rút bệnh đậu mùa khỉ. Tham khảo ý kiến với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của qusy vị để biết thêm thông tin.  Ai nên tiêm vắc-xin này? Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) khuyến nghị dùng thuốc này cho những người đã tiếp xúc gần với những người mắc bệnh đậu mùa khỉ. Mặc dù bất kỳ ai tiếp xúc với bệnh đậu mùa khỉ này đều có thể bị nhiễm bệnh, nhưng 98% các ca nhiễm bệnh hiện nay được tìm thấy ở nam giới có quan hệ tình dục đồng giới. Nói chuyện với Bác sĩ của quý vị nếu quý vị cho rằng quý vị đã tiếp xúc với bệnh đậu mùa khỉ. Nếu quý vị có các triệu chứng bệnh đậu mùa khỉ, vui lòng gọi cho văn phòng Bác sĩ của quý vị. Nhấp vào đây để tìm hiểu thêm.  Các tác dụng phụ của vắc-xin là gì? Các tác dụng phụ phổ biến nhất là đau, đỏ và ngứa tại chỗ tiêm vắc-xin. Quý vị cũng có thể bị sốt, nhức đầu, mệt mỏi, buồn nôn, ớn lạnh và đau cơ; tuy nhiên, đây là những dấu hiệu cho thấy vắc-xin đang hoạt động, không phải là bị bệnh. Những tác dụng phụ này có thể kéo dài trong vài tuần. Vắc-xin có an toàn không? Vắc xin là an toàn. Tuy nhiên, quý vị không nên tiêm vắc-xin nếu quý vị bị phản ứng dị ứng nghiêm trọng (sốc phản vệ) sau khi tiêm liều vắc-xin JYNNEOS đầu tiên. Đảm bảo cho nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị biết nếu quý vị bị phản ứng dị ứng nghiêm trọng do tiêm vắc-xin. Tôi có phải thanh toán cho vắc-xin không? Vắc-xin bệnh đậu mùa khỉ là MIỄN PHÍ. Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị phải tiêm vắc-xin cho quý vị bất kể khả năng thanh toán phí chích ngừa của quý vị.   

Plan Updates - Newsletters

Provider Staff Newsletter; keep you in the know about our newest programs, incentive opportunities, study results, and more.    Volume 34 - Summer 2022 (PDF) Volume 33 - Fall 2021 (PDF) Volume 32 - Spring 2021 (PDF) Volume 31 - Fall 2020 (PDF) Volume 30 - Fall 2019 (PDF)   Volume 34 - Winter 2022 (PDF) Volume 33 - Spring 2021 (PDF) Volume 32 - Winter 2021 (PDF) Volume 30 - Winter 2020 (PDF) Volume 29 - Spring 2019 (PDF) Volume 28 - Winter 2018 (PDF) Volume 27 - Summer 2018 (PDF) To access past Newsletters, please contact the Provider Relations Team at (909) 890-2054. You will need Adobe Acrobat Reader 6.0 or later to view the PDF files. You can download a free copy by clicking here.

Plan Updates - Updates

l Notes for DY 2 to 8 (PDF) Core Quality Withhold Technical Notes for DY 2 to 10 (PDF) Riverside University Health System - Health Advisory Public Health Advisory - Respiratory Viruses (PDF) A Message From IEHP Medical Director, Dr. Takashi Wada The 2022-2023 influenza season continues to coincide with circulation of COVID-19 virus (SARS-CoV-2). As of August 2022, approximately 94.2 million cases of COVID-19 had been reported in the United States. Influenza vaccination remains an important tool for the prevention of potentially severe respiratory illness, which helps decrease the stress on the U.S. health care system. IEHP DualChoice members who are 18 years of age or older may obtain flu vaccines through the IEHP Pharmacy Vaccine Network. Vaccine Notice: Access to Pharmacy Vaccine Network (PDF) Mpox Vaccination Locations San Bernardino County: Monkeypox (mpox) – Department of Public Health Riverside County: Mpox Vaccine Locations – Riverside University Health System Please advise members to call before going in for a vaccination as some locations are only available with appointments. Members may make appointments for the JYNNEOS vaccine at https://myturn.ca.gov/. Mpox Testing As of December 8, 2022, no commercial testing is available for the diagnosis of Mpox. Providers may contact CDC in the diagnosis, management of patients with suspected Mpox, and for any additional information regarding Mpox connect with the CDC Emergency Operations Center. Phone: 1-770-488-7100, Monday through Friday, 8:00 AM to 4:30 PM EST After Hours Phone: 1-404-639-2888 Treatment Mpox patients usually recover fully within 2-4 weeks without the need for medical treatment. While there are no treatments specifically for Mpox, the virus that causes Mpox is similar to the smallpox virus and therefore antiviral drugs developed to protect against smallpox may be used. The antiviral drug, tecovirimat (TPOXX), has been approved by the FDA to treat smallpox in adults and children. If you prescribe tecovirimat to treat members with Mpox the member must sign a consent form stating tecovirimat is an investigational drug that has not yet been approved by the FDA for treatment of Mpox. More information about tecovirimat visit https://www.cdc.gov/poxvirus/monkeypox/if-sick/treatment.html. Frequently Asked Influenza (Flu) Questions: 2022-2023 Season (CDC Recommendations) What’s New for 2022-2023  By clicking on these links, you will be leaving the IEHP website. The composition of flu vaccines has been updated. For the 2022-2023 flu season, there are three flu vaccines that are preferentially recommended for people 65 years and older. These are Fluzone High-Dose Quadrivalent vaccine, Flublok Quadrivalent recombinant flu vaccine and Fluad Quadrivalent adjuvanted flu vaccine. The recommended timing of vaccination is similar to last season. For most people who need only one dose for the season, September and October are generally good times to get vaccinated. Vaccination in July and August is not recommended for most adults but can be considered for some groups. While ideally it’s recommended to get vaccinated by the end of October, it’s important to know that vaccination after October can still provide protection during the peak of flu season. The age indication for the cell culture-based inactivated flu vaccine, Flucelvax Quadrivalent (ccIIV4), changed from 2 years and older to 6 months and older. Pre-filled Afluria Quadrivalent flu shots for children are not expected to be available this season. However, children can receive this vaccine from a multidose vial at the recommended dose. Preventive Services Immunizations  By clicking on these links, you will be leaving the IEHP website. CDC ACIP Vaccine Recommendations and Guidelines: https://www.cdc.gov/vaccines/hcp/acip-recs/index.html CDC ACIP Immunization Schedule for Children: https://www.cdc.gov/vaccines/schedules/hcp/child-adolescent.html CDC ACIP Immunization Schedule for Adults: https://www.cdc.gov/vaccines/schedules/hcp/adult.html USPSTF Task Force's Immunization Recommendations: https://www.uspreventiveservicestaskforce.org/BrowseRec/Search?s=immunization California Immunization Registry Portal (CAIR): https://cair.cdph.ca.gov/CAPRD/portalInfoManager.do Immunization Timing 2022 (PDF) You will need Adobe Acrobat Reader 6.0 or later to view the PDF files. You can download a free copy by clicking here.

Plan Updates - Medicare Beneficiary Identifier (MBI)

d Services (CMS) to remove Social Security Numbers (SSN) from all Medicare cards to address the risk of Medicare beneficiary medical identity theft. CMS will mail out new Medicare Cards to Medicare Beneficiaries starting April 2018 through April 2019.  By clicking on the CMS web links below, you will be leaving the IEHP website. For more information regarding the new Medicare cards, please visit https://www.cms.gov/medicare/new-medicare-card/nmc-home.html. For an overview of the new Medicare cards, please visit https://www.cms.gov/medicare/new-medicare-card/nmc-home. New Medicare card resources: New Medicare Card: Information for Partners & Stakeholders (PPT) You're getting a new Medicare card! (PDF) New Card! New Number! (PDF) "10 Things to Know About Your New Medicare Card" (PDF) Your New Medicare Card: Information for People with Medicare (PPT) For additional resources regarding the new Medicare cards, please visit https://www.cms.gov/Medicare/New-Medicare-Card/Partners-and-Employers/Partners-and-Employers.html. You will need Adobe Acrobat Reader 6.0 or later to view the PDF files. You can download a free copy by clicking here.

Plan Updates - Regulatory Updates

reventable Conditions. Visit Reporting of Provider Preventable Conditions for DHCS instructions for online reporting. By clicking on these links, you will be leaving the IEHP website. Medicare Outpatient Observation Notice (MOON) In the event any Medicare recipient has been in a status of outpatient observation for greater than 24 hours, Acute Hospitals are required to provide Medicare Members with a Medicare Outpatient Observation Notice (MOON). Medicare recipients must receive the MOON within 36 hours of admission to observation level of care. Please refer to the following website for further details on MOON requirements at https://www.federalregister.gov/articles/2016/08/22/2016-18476/medicare-program-hospital-inpatient-prospective-payment-system-for-acute-care-hospitals-etc.  By clicking on this link, you will be leaving the IEHP website. Document Catalog: MOON FAQs (PDF) MOON Instruction Summary (PDF) CMS Manual System 10611_Pub 100-04 Medicare Claims Processing MOON Instructions (PDF) MOON Forms MOON English (PDF) MOON Spanish (PDF) MOON Correspondence (PDF) You will need Adobe Acrobat Reader 6.0 or later to view the PDF files. You can download a free copy by clicking here.

Pharmacy Services - Provider Communications

otices from most recent P&T Formulary changes to current PER processing changes, and even CME event invitations.  The published notifications are grouped respectively for: Provider Communication - Pharmacy Provider Communication - Physician

Pharmacy Services - Academic Detailing

treach program for our providers and pharmacies. We perform phone and one-on-one outreaches with physicians, nurse practitioners, physician assistants, and pharmacy staff. Our goal is to transform the prescriber and pharmacy practice and enhance the provider, pharmacist and member experience. Clinical Drug Education Clinical Drug Education provides materials that focus on a specific drug, drug class, and/or disease state. These materials contain pharmacological and clinical practice information to assist providers and pharmacies in their practice. As new drug information is available, it is important to stay up to date on clinical research findings to assist with member care and medication-use decisions.   Practice Development Practice development education provides materials that focus on enhancing provider and member experience. The materials contain guidance on Formulary Utilization and PA submissions as well as insights regarding electronic prescribing and electronic health records. It is our commitment to provider practice optimization tools and resources to enhance member care.   You will need Adobe Acrobat Reader 6.0 or later to view the PDF files. Click here to download a free copy by clicking Adobe Acrobat Reader.  By clicking on this link, you will be leaving the IEHP website. Biosimilars A growing trend in healthcare is the use of biosimilar drugs. The following information will assist you and your practice on prescribing biosimilars. What is a Biosimilar? (PDF) Biosimilars: Are They the Same Quality? (PDF) Biological Product Definitions (PDF) Prescribing Biosimilar Products (PDF) Prescribing Interchangeable Products (PDF) Opioid and Chronic Pain Management In collaboration with Riverside University Health System (RUHS) and Centers for Disease Control and Prevention (CDC), IEHP would like to provide the following information to assist you and your practice on prescribing opioids for chronic pain management. CURES CURES FAQ (PDF) CURES 2.0 User Guide (PDF) CURES tips and tricks (PDF) Naloxone Naxolone Drug facts (PDF) Naxolone instructions for use (PDF) First Responder Naxolone administration fact sheet (PDF) Opioid Prescribing Guidelines Medication Assisted Treatment (MAT) and Opioid Treatment Program (OTP) FAQ (PDF) CDC Guideline Infographic (PDF) CDC Guidelines Factsheet (PDF) TurnTheTide Pocket Guide for Prescribing Opioids for Chronic Pain (PDF) CDC Guideline at a Glance  Opioid Tapering Clinical Pocket Guide to Tapering (PDF) Tapering Resource-AAFP (PDF) Opioid Tapering Resource pack (PDF) Pharmacy Medication Assisted Treatment (MAT) for Substance Abuse (PDF) Urine Drug Testing CDC Clinical Practice Guideline for Prescribing Opioids for Pain UDT for monitoring opioid therapy-AAFP (PDF) X-Waiver  X-Waiver resources Removal of DATA Waiver (X-Waiver) Requirement https://www.samhsa.gov/medications-substance-use-disorders/removal-data-waiver-requirement All prescriptions for buprenorphine will now only require a standard DEA registration number. For additional information on the removal of the DATA-Waiver requirement, see the Removal of DATA Waiver (X-Waiver) Requirement. Practice Optimization   Electronic Prescribing (e-Rx) Electronic prescribing is a growing standard in the healthcare industry. Most electronic health record systems offer electronic prescription capabilities. The information below will provide insight to the practice of e-prescribing. Benefits of e-Rx brochure (PDF) Formulary Utilization The IEHP Formulary offers a variety of drugs based on safety and efficacy for any condition. The information below will help you find out how to access and interpret the formulary Medicare FAQ (PDF) The process of submitting a prior authorization may be cumbersome for your practice. The information below will help you understand this process and assist with receiving a proper decision in a timely manner.   For any questions regarding Pharmacy Academic Detailing Training please contact: PharmacyAcademicDetailing@iehp.org     You will need Adobe Acrobat Reader 6.0 or later to view the PDF files. Click here to download a free copy by clicking Adobe Acrobat Reader. By clicking on this link, you will be leaving the IEHP website. Information on this page is current as of January 1. 2022  

Pharmacy Services - DHCS Medi-Cal Rx

e January 1, 2022, the Medi-Cal pharmacy benefits and services are administered by DHCS in the Fee-For-Service (FFS) delivery system, known as "Medi-Cal Rx." Magellan Medicaid Administration, Inc. (MMA) assumes operations for Medi-Cal Rx on behalf of the State of California Department of Health Care Services (DHCS). How to Register for the User Administration Console (UAC) (PDF) User Administration Console (UAC) Quick Start Guide (PDF) Medi-Cal Rx 101 Webinar Presentation (PDF) IEHP and DHCS strongly recommends our Providers to visit the new Medi-Cal Rx website (https://medi-calrx.dhcs.ca.gov) to register for the Magellan Medi-Cal Rx portal, review schedule of trainings available on the new Medi-Cal Rx Portal, and review general information about the transition. Communication from DHCS Please refer to the DHCS Medi-Cal Rx: Transition and DHCS Medi-Cal Provider Pharmacy News Bulletins pages for additional information.   Communication from IEHP While you can always refer to Pharmacy Communication and Provider Correspondence pages, the below list is provided for your convenience. January 02, 2023 - IEHP DualChoice (HMO D-SNP): PBM Update and Medicare Part B Coinsurance (PDF) December 22, 2022 - Cal MediConnect (CMC) to Medi-Cal Rx/HMO D-SNP Transition (PDF) October 28, 2022 - Cal MediConnect to Medi-Cal RX Transition (D-SNP) (PDF) July 29, 2022 - NEW DATE: Medi-Cal RX Gradual Reinstatement of Prior Auths (PAs) – Phase 1 – September 16, 2022 (PDF) July 13, 2022 - DHCS Medi-Cal Rx Update: Postponement of Implementation of NCPDP Reject Code 80 (PDF) July 11, 2022 - Medi-Cal Rx Gradual Reinstatement of PAs - Phase 1 (PDF) June 03, 2022 - Medi-Cal RX Transition: Blood Pressure Monitors and Cuffs (PDF) June 03, 2022 - Medi-Cal RX Billing Policy for Physician Administered Drugs (PADs) (PDF) February 17, 2022 - RETRACTION - Medi-Cal Rx Transition - Continuous Glucose Monitors (CGM - PCP) (PDF) February 17, 2022 - RETRACTION - Medi-Cal Rx Transition - Continuous Glucose Monitors (CGM - IPA)  (PDF) February 14, 2022 - Medi-Cal Rx Transition Survey - Your Response is Important! (PDF) February 11, 2022 - Updated - Medi-Cal Rx Transition - Implantable and Injectable Contraceptives FAQs (PDF) February 09, 2022 - Medi-Cal Rx Transition - Hyaluronic Acid Knee Injections (PDF) February 07, 2022 - Medi-Cal Rx UPDATE: Revised Prior Auth Policy for Prescribers and Emergency Fill Quantity Limit (PDF) February 07, 2022 - Medi-Cal Rx Transition - How To Assist IEHP Members (PDF) January 18, 2022 - Medi-Cal Rx Transition - Implantable and Injectable Contraceptives (PDF) January 18, 2022 - Medi-Cal Rx (Magellan) Customer Service (PDF) January 18, 2022 - Medi-Cal Rx Transition - Continuous Glucose Monitors (CGM) (PDF) January 04, 2022 - CORRECTION! Medi-Cal Rx: Mail Order for Blood Pressure Monitors and Nebulizers (PDF) You will need Adobe Acrobat Reader 6.0 or later to view the PDF files. You can download a free copy by clicking here.

Special Programs - Tobacco Cessation Services

acco Cessation Services   Provider Education Resources Smoking Cessation Resources - Help your patients quit Tobacco The CDC's Brief Tobacco Intervention ASK In a caring manner, at each visit, ...if your patients use tobacco If they do not, congratulate them If they do, proceed to next step ADVISE Patients who use tobacco to consider quitting. Tobacco products can lead to health problems such as...  Heart and Lung Disease Diabetes Stroke Ongoing infections and colds Cancer People exposed to secondhand smoke can also experience these health problems REFER If the patient is interested in quitting, connect them to KICK IT CA and any other local resource (below) Prescribe medications (if appropriate) Congratulate your patient on the decision to quit If patient is not ready to quit, user personalized motivational messages to encourage quitting. Let them know you are here when they are ready. Kick it CA How it works:  Patient will receive services from a Coach that has undergone rigorous training & apprenticeships, participates in weekly monitoring and case reviews, and attend continuing education courses on cultural competency. To enroll, patients can call, chat, or complete an online web form. The patient will then receive a Kick-Off call to collect their basic information and find out what they are trying to quit. Right after kick-off, coaching begins. The patient will receive clinically sound motivational interviewing. The coach will help patient put together a quit plan and set a quit date. The patient will then receive check-ins at times they are most susceptible to relapse. The coach will see if their quit-plan is working and help them modify as needed. Phone Number:  English - 1 (800) 300-8086 Spanish - 1 (800) 600-8191 Website: KICKITCA.ORG Text:  For English: Text "Quit Smoking" or "Quit Vaping" to 66819 For Spanish: Mande "Dejar de Fumar" o "No Vapear" to 66819 Other Smoking Cessation Resources: Link to Resources on Member page: https://iehp.org/en/members/healthy-living?target=smoking-cessation Resources in the Inland Empire: Connect IE Information and Training for Providers: http://www.CAquits.com https://www.cdc.gov/tobacco/ Local Tobacco Control Projects: Tobacco Free San Bernardino County: https://healthcollaborative.org/SBCTobaccoControl/ Tobacco Free Riverside County: https://www.rivcotcp.org/ (Back to Tobacco Cessation Services Menu) Tobacco Cessation Services By clicking on these links, you may be leaving the IEHP website. Training: Comprehensive Tobacco Cessation Services for Medi-Cal Members (PDF) The Smoking Cessation Leadership Center's (SCLC): Recordings Available for CME/CE Credit Kick it CA Education, Training and Technical Assistance: https://kickitca.org/health-professionals 5 Major Steps to Intervention: http://www.ahrq.gov/professionals/clinicians-providers/guidelines-recommendations/tobacco/5steps.html Tobacco Cessation CPT Codes for Identification ACA Facts Sheets and Resources (American Lung Association): https://www.lung.org/policy-advocacy/healthcare-lung-disease/healthcare-policy/affordable-care-act-tobacco Helpline: https://kickitca.org/ (also available in Spanish, Chinese, Korean, and Vietnamese)  https://kickitca.org/health-professionals https://kickitca.myshopify.com/collections/all Continuing Medical Education California courses offered through UC Schools of Medicine: https://cmecalifornia.com/Education.aspx Tip: Use key word in search: Tobacco Cessation Centers for Disease Control Coverage for Tobacco Use Cessation Treatments: https://www.cdc.gov/tobacco/quit_smoking/cessation/coverage/ Patients Not Ready to Make a Quit Attempt Now (The “5 R’s”): http://www.ahrq.gov/sites/default/files/wysiwyg/professionals/clinicians-providers/guidelines-recommendations/tobacco/5rs.pdf Smokefree.gov: https://smokefree.gov/help-others-quit/health-professionals University of California San Francisco’s Smoking Cessation Leadership Center’s Tools and Resources: https://smokingcessationleadership.ucsf.edu/ USPSTF-Tobacco Smoking Cessation in Adults, Including Pregnant Women: Behavioral and Pharmacotherapy Interventions: https://www.uspreventiveservicestaskforce.org/uspstf/index.php/recommendation/tobacco-use-in-adults-and-pregnant-women-counseling-and-interventions USPSTF-Tobacco Use in Children and Adolescents: Primary Care Interventions: https://www.uspreventiveservicestaskforce.org/uspstf/recommendation/tobacco-and-nicotine-use-prevention-in-children-and-adolescents-primary-care-interventions (Back to Tobacco Cessation Services Menu) You will need Adobe Acrobat Reader 6.0 or later to view the PDF files. You can download a free copy by clicking here.