main content TIER3 SUBLAYOUT
======== TABBED LIST CONTENT EVENTS

IEHP cam kết trao đổi thông tin công khai và minh bạch. Chúng tôi luôn cố gắng đảm bảo các bên liên quan và giới truyền thông hiểu cách chúng tôi phục vụ hội viên và vai trò quan trọng của chúng tôi trong cộng đồng. Tìm hiểu thêm về các chương trình, thành tựu, cải tiến sản phẩm, quan hệ đối tác cộng đồng, bộ tài liệu về doanh nghiệp, v.v. của IEHP. 

Thông tin liên hệ của ban truyền thông
Chelsea Galvez, Chuyên Viên Tư Vấn Chiến Lược Truyền Thông
(909) 727-5263, press@iehp.org

 

01
June
2022

IEHP Có được Chứng nhận CORE của Ngành về An ninh Dữ liệu

Inland Empire Health Plan (IEHP) đã có được Dấu Chứng nhận Quy tắc Vận hành cho Trao đổi Thông tin (CORE®) liên quan đến Điều kiện Hội đủ, Hiện trạng Yêu cầu Thanh toán, và Thanh toán & Chuyển quỹ của Hội đồng Chăm sóc Sức khỏe Chất lượng Giá cả Phải chăng (CAQH®).

Điều đó có nghĩa là IEHP đã hoàn tất thành công quy trình thử nghiệm rộng khắp và xem xét các tiêu chuẩn vận hành quốc gia, cho phép các chương trình bảo hiểm y tế và nhà cung cấp chia sẻ bằng phương tiện điện tử số lượng lớn dữ liệu quản lý một cách nhanh chóng và chính xác Các quy tắc và hướng dẫn này nhằm cải thiện sự hiệu quả và giảm các chi phí hệ thống chăm sóc sức khỏe quốc gia.

“Việc vượt quá các tiêu chuẩn này là rất quan trọng để đảm bảo rằng các nhà cung cấp của chúng tôi có được thông tin cần thiết để cung cấp dịch vụ chăm sóc tốt nhất cho các thành viên của chúng tôi,” Vinil Devabhaktuni, Giám đốc Thông tin của IEHP cho biết. “Các đội của chúng tôi làm việc không biết mệt mỏi để xây dựng các hệ thống và quy trình bền vững để hỗ trợ nỗ lực này, và sẽ tiếp tục tìm ra các giải pháp sáng tạo để hỗ trợ các nhu cầu tiếp diễn của các thành viên và nhà cung cấp của chúng tôi.”

Được nhìn nhận rộng rãi như là “tiêu chuẩn vàng” của ngành, Chứng nhận CORE là minh chứng cho cam kết của IEHP đối với việc trao đổi bảo mật dữ liệu về thành viên và việc cung cấp kịp thời các dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Chứng nhận này cũng thể hiện công việc tiếp diễn của IEHP để tuân thủ các quy tắc vận hành và những tiêu chuẩn của nó, và còn vượt quá những gì được yêu cầu.

“Inland Empire Health Plan đang chứng tỏ vai trò đi đầu trong ngành,” Robin J. Thomashauer, chủ tịch của CAQH nói. “Các quy tắc vận hành có hiệu quả nhất khi mọi người đều tuân theo chúng, và ngày nay, nhờ có IEHP, hệ thống chăm sóc sức khỏe của đất nước chúng ta đã có được một bước tiến quan trọng nữa.”

CAQH CORE là kết quả của sự hợp tác của hơn 130 tổ chức tham gia làm việc cùng nhau để lập nên các quy tắc vận hành. Những tổ chức tham gia là đại diện cho các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, chương trình bảo hiểm y tế, người bán, hiệp hội, tổ chức chính quyền và các tổ chức đặt ra những tiêu chuẩn cho việc chăm sóc sức khỏe và trao đổi dữ liệu. Chứng nhận CORE hiện sẵn có cho tất cả các Bộ Quy tắc Vận hành đã được công bố.

Để tìm hiểu thêm về IEHP hãy truy cập  iehp.org. Để biết thêm thông tin về CAQH CORE, hãy truy cập www.caqhcore.org. 

01
June
2022

IEHP Có được Chứng nhận CORE của Ngành về An ninh Dữ liệu

Inland Empire Health Plan (IEHP) đã có được Dấu Chứng nhận Quy tắc Vận hành cho Trao đổi Thông tin (CORE®) liên quan đến Điều kiện Hội đủ, Hiện trạng Yêu cầu Thanh toán, và Thanh toán & Chuyển quỹ của Hội đồng Chăm sóc Sức khỏe Chất lượng Giá cả Phải chăng (CAQH®).

Điều đó có nghĩa là IEHP đã hoàn tất thành công quy trình thử nghiệm rộng khắp và xem xét các tiêu chuẩn vận hành quốc gia, cho phép các chương trình bảo hiểm y tế và nhà cung cấp chia sẻ bằng phương tiện điện tử số lượng lớn dữ liệu quản lý một cách nhanh chóng và chính xác Các quy tắc và hướng dẫn này nhằm cải thiện sự hiệu quả và giảm các chi phí hệ thống chăm sóc sức khỏe quốc gia.

“Việc vượt quá các tiêu chuẩn này là rất quan trọng để đảm bảo rằng các nhà cung cấp của chúng tôi có được thông tin cần thiết để cung cấp dịch vụ chăm sóc tốt nhất cho các thành viên của chúng tôi,” Vinil Devabhaktuni, Giám đốc Thông tin của IEHP cho biết. “Các đội của chúng tôi làm việc không biết mệt mỏi để xây dựng các hệ thống và quy trình bền vững để hỗ trợ nỗ lực này, và sẽ tiếp tục tìm ra các giải pháp sáng tạo để hỗ trợ các nhu cầu tiếp diễn của các thành viên và nhà cung cấp của chúng tôi.”

Được nhìn nhận rộng rãi như là “tiêu chuẩn vàng” của ngành, Chứng nhận CORE là minh chứng cho cam kết của IEHP đối với việc trao đổi bảo mật dữ liệu về thành viên và việc cung cấp kịp thời các dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Chứng nhận này cũng thể hiện công việc tiếp diễn của IEHP để tuân thủ các quy tắc vận hành và những tiêu chuẩn của nó, và còn vượt quá những gì được yêu cầu.

“Inland Empire Health Plan đang chứng tỏ vai trò đi đầu trong ngành,” Robin J. Thomashauer, chủ tịch của CAQH nói. “Các quy tắc vận hành có hiệu quả nhất khi mọi người đều tuân theo chúng, và ngày nay, nhờ có IEHP, hệ thống chăm sóc sức khỏe của đất nước chúng ta đã có được một bước tiến quan trọng nữa.”

CAQH CORE là kết quả của sự hợp tác của hơn 130 tổ chức tham gia làm việc cùng nhau để lập nên các quy tắc vận hành. Những tổ chức tham gia là đại diện cho các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, chương trình bảo hiểm y tế, người bán, hiệp hội, tổ chức chính quyền và các tổ chức đặt ra những tiêu chuẩn cho việc chăm sóc sức khỏe và trao đổi dữ liệu. Chứng nhận CORE hiện sẵn có cho tất cả các Bộ Quy tắc Vận hành đã được công bố.

Để tìm hiểu thêm về IEHP hãy truy cập  iehp.org. Để biết thêm thông tin về CAQH CORE, hãy truy cập www.caqhcore.org. 

31
May
2022

Chương trình Trên Toàn Tiểu bang Hỗ trợ Sức khỏe Hành vi của Thanh thiếu niên Inland Empire

Giữa một cuộc khủng hoảng sức khỏe hành vi của thanh thiếu niên ở phạm vi quốc gia, Inland Empire Health Plan (IEHP) hợp tác với Molina Healthcare, Sở Sức khỏe Hành vi Quận, Phòng Giáo dục ở các quận Riverside và San Bernardino, và một số học khu và trường công lập đặc quyền của địa phương để triển khai Chương trình Khuyến khích Sức khỏe Hành vi Học sinh (SBHIP). 

Chương trình kéo dài ba năm này phù hợp với mục tiêu của Sở Dịch vụ Chăm sóc Sức khỏe California (DHCS) là mở rộng các dịch vụ phòng ngừa và can thiệp sớm về sức khỏe hành vi ở các trường và cung cấp biện pháp khích lệ cho các đối tác là học khu và trường công đặc quyền. Khoản tiền tổng cộng $389 triệu đã được phân bổ cho California. Giữa IEHP và Molina Healthcare, một khoản tiền lên tới $50,845,334 có thể được sử dụng để hỗ trợ chương trình này.

Theo Hiệp hội Tâm lý Học Mỹ, một trên năm nữ thanh niên và một trên mười nam thanh niên phải chịu một lần trầm cảm nghiêm trọng trước 25 tuổi. COVID Collaborative cũng lưu ý rằng một trên 330 trẻ em California đã bị mất một phụ huynh hay một người chăm sóc trong hai năm qua, gây ra thêm những căng thẳng và thương tổn đáng kể cho cuộc sống của thanh thiếu niên California, cùng với các lệnh ở nhà và học từ xa. 

“Nếu như có một bài học được rút ra từ kinh nghiệm trong vài năm qua, thì đó là chúng ta phải tích cực giải quyết sớm các nhu cầu về sức khỏe hành vi và sự khỏe mạnh tổng thể, trước khi các tổn thương có cơ hội hình thành sau này trong cuộc sống,” Amrita Rai, giám đốc lâm sàng của IEHP phụ trách sức khỏe hành vi cộng đồng cho biết. 

Thông qua các nỗ lực của SBHIP, các chương trình hiện có về sức khỏe hành vi sẽ được củng cố, và sẽ có sự phối hợp giữa các trường, các chương trình chăm sóc có quản lý, sở sức khỏe hành vi quận và các đối tác cộng đồng nhằm giảm khoảng cách về sự công bằng và cải thiện sự tiếp cận dịch vụ phòng ngừa và điều trị sức khỏe tâm thần cho học sinh.  Các nguồn lực sẽ được dùng cho việc lấp đầy các khoảng cách trong những lĩnh vực này ở các trường tham gia chương trình và các cộng đồng tương ứng của họ. Các dịch vụ sẽ hạn chế trong phạm vi các trường tham gia SBHIP và nhận được ngân quỹ tài trợ.  

“Nếu nói đến sức khỏe tâm thần và sự khỏe mạnh tổng thể của thanh thiếu niên thì chúng ta đang ngập sâu vào khủng hoảng. Giờ là lúc cần mạnh dạn và nỗ lực không ngừng nghỉ vì các trẻ em của chúng ta vì những gì chúng ta đang làm sẽ ảnh hưởng đến nhiều thế hệ tương lai,” Rai nói. “Sao lại không tập trung các nguồn lực, niềm đam mê, và cam kết của chúng ta cho cộng đồng và các trường học? Các trẻ em của chúng ta dành phần lớn thời gian ở trường, và điều đó khiến cho quan hệ đối tác đa tổ chức này có giá trị.”

Các quan hệ đối tác với những cơ quan giáo dục địa phương và trường học bao gồm Cơ quan Quản lý Các Trường học Quận San Bernardino (SBCSS); Sở Giáo dục Quận Riverside; Học khu Palm Springs Unified; Học khu Hemet Unified; Học khu San Bernardino City Unified; Học khu Rialto Unified; Trường Trung học Victor Valley Union; Học khu Ontario-Montclair; Leadership Military Academy; Học khu Nuview Union; Provisional Accelerated Learning Academy; và Chương trình Giáo dục Thay thế của Phòng Giáo dục Quận Riverside.  Mặc dù chương trình sẽ bắt đầu tại các điểm đối tác này, chúng tôi dự kiến việc học tập sẽ mang lại lợi ích cho các trường và học khu khác muốn thực hiện các chương trình tương tự trong tương lai.  

“Cơ quan Quản lý Các Trường học Quận San Bernardino nhận ra cuộc khủng hoảng về sức khỏe tâm thần đang gia tăng trong số các thanh thiếu niên của chúng ta và hỗ trợ nỗ lực kết hợp này để giải quyết vấn đề nghiêm trọng này,” Giám đốc Giáo dục Quận Ted Alejandre cho biết. “SBCSS muốn nâng cao năng lực trong các hệ thống cấp quận và tăng khả năng tiếp cận đến sự hỗ trợ cần thiết để đảm bảo mọi trẻ em nhận được các dịch vụ mà các em cần khi các em cần.” 

“Các nhà giáo tại Phòng Giáo dục Quận Riverside và ở tất cả các Cơ quan Giáo dục Địa phương (LEA) tại Quận Riverside, rất mong muốn đáp ứng các nhu cầu toàn diện của học sinh ở ngoài trường học. Việc hợp tác với các đối tác trên toàn quận thông qua Chương trình Khuyến khích Sức khỏe Hành vi Học sinh (SBHIP) sẽ cung cấp các dịch vụ về sức khỏe tâm thần một cách công bằng cho những học sinh lẽ ra không được tiếp cận mức hỗ trợ ở cấp độ này,” Giám đốc các Trường học Quận Riverside, Tiến sĩ Edwin Gomez cho biết.

Việc lựa chọn các học khu và trường công đặc quyền phụ thuộc vào hướng dẫn của DHCS và cân nhắc các tiêu chí cụ thể, chẳng hạn như số học sinh nhận Medi-Cal, là thanh thiếu niên trong chương trình nuôi dưỡng tạm thời hoặc là người học Tiếng Anh, nhận bữa ăn miễn phí hoặc giảm giá, muốn tham gia vào chương trình và các yếu tố khác. 

“Đó là điều đúng đắn cần làm. Chương trình này mang lại cho chúng tôi một cơ hội tuyệt vời để mở rộng cả trái tim và bàn tay cho các trẻ em trong cộng đồng của chúng ta,” Bác sĩ Takashi Wada, giám đốc y khoa của IEHP nói. “Làm việc cùng nhau chúng ta có thể trang bị cho các em những kỹ năng, thói quen và sự chăm sóc cần thiết mà các em có thể dùng hôm nay và khi các em trưởng thành, giúp các em sẵn sàng đón nhận một tương lai khỏe mạnh hơn và hạnh phúc hơn.” 

“Đại dịch COVID-19 đã làm trầm trọng thêm và nâng cao nhu cầu về sức khỏe hành vi trong các cộng đồng của chúng ta, bao gồm cả các thanh thiếu niên. Sức khỏe tâm thần và cảm xúc tạo nên một phần đáng kể về sức khỏe tổng thể và các thanh thiếu niên khỏe mạnh sẽ dẫn đến cải thiện sức khỏe tổng thể của cả cộng đồng. Chúng tôi tự hào được hợp tác với IEHP, các văn phòng giáo dục địa phương và các chuyên gia về sức khỏe tâm thần để giải quyết cuộc khủng hoảng sức khỏe hành vi của thanh thiếu niên theo những cách thức dễ thấy, mang tính chất phòng ngừa.” Bác sĩ Sayeed Khan, giám đốc y khoa của Molina Healthcare nói.

Giai đoạn chuẩn bị của chương trình đã bắt đầu trong năm nay và sẽ hỗ trợ việc triển khai chương trình vào Tháng Một 2023 tại toàn bộ 10 cơ quan giáo dục địa phương tham gia chương trình. Thông qua việc lập kế hoạch kỹ lưỡng và triển khai, chương trình này sẽ hướng đến xây dựng và hỗ trợ một hệ thống bền vững vượt quá vòng đời của chương trình, vốn sẽ kết thúc vào Tháng Mười Hai, 2024.

<img alt="" src="/-/media/images/about/latestnews/2022/sb-hip-pr.ashx?h=233&amp;w=350&la=vi" class="col-lg-12 col-xs-4 padleft0; ></p> <br /> alt=" "="" src="/-/media/images/about/latestnews/2022/sb-hip-pr.ashx?h=233&w=350&la=vi" class="" />

27
May
2022

SAC Health được trao tặng GIẢI THƯỞNG INSPIRE cho Sứ mệnh của IEHP

SAC Health, Trung Tâm Y tế Đạt Chuẩn Liên Bang (FQHC) theo chuyên môn và giảng dạy lớn nhất cả nước, đã được trao tặng Giải Thưởng INSPIRE cho Sứ Mệnh của Inland Empire Health Plan (IEHP) tháng này tại Hội nghị Sứ mệnh Thường niên thứ hai của chương trình bảo hiểm y tế này. Giải thưởng này công nhận sự hỗ trợ và phục vụ của SAC Health tới các cư dân tại các quận Riverside và San Bernardino.

Khởi nguồn của SAC Health bắt đầu từ những năm 1960, đã dẫn tới 35 chuyên ngành được cung cấp ngày hôm nay tại 10 địa điểm, bao gồm cả đơn vị di động hỗ trợ hơn 144,000 bệnh nhân đến khám mỗi năm. SAC Health cũng là một trong các đối tác nổi bật nhất của IEHP, cung cấp dịch vụ chăm sóc tới hơn 50,000 cư dân dễ bị tổn thương nhất của Inland Empire và đào tạo các bác sĩ tương lai trong khu vực. 

Trong khuôn khổ hợp tác với SAC Health, các phòng khám chăm sóc sức khỏe mới đã được thành lập tại các khu vực dịch vụ hoàn toàn mới, hỗ trợ hàng nghìn cư dân tại Bltythe và Barstow. “Quý vị không thể làm công việc này và thực sự tác động tới cộng đồng cùng với những người cần sự chăm sóc mà không có các quan hệ đối tác cực kì vững mạnh. Cần cả một cộng đồng để thực hiện điều đó,” Bác sĩ Jason Lohr, Giám đốc Điều hành của SAC Health phát biểu. “Chúng tôi xin bày tỏ sự biết ơn sâu sắc và khiêm nhường vì đã được vinh hạnh nhận giải thưởng này.”

SAC Health là một trong những tổ chức đầu tiên nhận Giải thưởng INSPIRE cho Sứ mệnh của IEHP. Giải thưởng tôn vinh các nhà cung cấp, tổ chức cộng đồng và đối tác vì cam kết của họ với sứ mệnh “hàn gắn và tạo cảm hứng cho tinh thần của con người.” 

“Chúng tôi rất vui mừng được tôn vinh sự tận tụy và quyết tâm của SAC Health để luôn làm điều đúng đắn cho các cộng đồng và Thành viên của chúng tôi,” Jarrod McNaughton, Giám đốc Điều hành của IEHP cho biết. 

Để tìm hiểu thêm về Hội nghị Sứ mệnh IEHP và cách chương trình bảo hiểm y tế này xác định một lộ trình hợp tác cho tương lai, hãy truy cập iehp.org.
 
24
May
2022

IEHP Hỗ trợ các Bà Mẹ Mới Sinh với các Sự kiện về Sức khỏe Bà Mẹ

Để cải thiện sức khỏe cho các thành viên mang thai và các em bé của họ, Inland Empire Health Plan (IEHP) sẽ tổ chức một loạt các sự kiện về sức khỏe bà mẹ tại cả ba Trung tâm Nguồn Trợ giúp Cộng đồng của họ trong cả Tháng Năm. 

Các sự kiện sẽ tôn vinh các bà mẹ mới sinh và các bà mẹ sắp sinh và sẽ cung cấp các nguồn trợ giúp bao gồm chăm sóc hậu sản và tiếp cận sự hỗ trợ của đối tác cộng đồng, bao gồm cả CalFresh. Có cả nội dung hỗ trợ và hướng dẫn ghi danh Medi-Cal về cách làm thế nào và khi nào thì nên tiếp cận dịch vụ chăm sóc.

Ngoài ra, các sự kiện sẽ tập trung vào sức khỏe hành vi của các thành viên mang thai và đang trong kỳ hậu sản. Theo Đánh giá Sức khỏe Bà Mẹ và Trẻ Sơ sinh mới nhất của Sở Y tế Cộng đồng California, 21% phụ nữ mang thai và trong thời kỳ hậu sản ở California cho biết về các triệu chứng trầm cảm có tác động tiêu cực đến sức khỏe và sự khỏe mạnh tổng thể của trẻ sơ sinh và cha mẹ các bé.

“Chúng tôi biết là các con số này ảnh hưởng lớn đến các thành viên của mình ở Inland Empire. Một số nghiên cứu cho thấy có những khác biệt lớn về chủng tộc và dân tộc trong việc nhận dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần cho chứng trầm cảm sau sinh,” Ruth Villalpando Albarran, Quản lý Chăm sóc Sức khỏe Tâm thần có Giấy phép của IEHP cho biết. “Các sự kiện này được thiết kế để hướng dẫn và hỗ trợ các thành viên trong mọi giai đoạn của thai kỳ và hành trình hậu sản của họ. Làm việc cùng nhau chúng ta có thể giúp đảm bảo dịch vụ chăm sóc tối ưu và khuyến khích sức khỏe dồi dào cho họ và các em bé của họ.”

Chương trình bảo hiểm sức khỏe này đã tổ chức sự kiện đầu tiên của mình vào ngày 18 Tháng Năm tại Trung tâm Nguồn Trợ giúp Cộng đồng Riverside của mình. Các sự kiện bổ sung sẽ được tổ chức tại các Trung tâm Nguồn Trợ giúp Cộng đồng San Bernardino và Victorville của IEHP tại 805 West 2nd Street, suite C ở San Bernardino vào Thứ Tư, ngày 25 Tháng Năm và tại 12353 Mariposa Road, Suites C-2 & C-3 ở Victorville vào Thứ Năm, ngày 26 Tháng Năm. Cả hai sự kiện sẽ được tổ chức từ 9 a.m. đến 1 p.m. Các thành viên có thể đăng ký bằng cách truy cập ConnectIE.org.
 
19
May
2022

Đối tác Hành động Cộng đồng của Quận San Bernardino Dành được GIẢI THƯỞNG INSPIRE cho Sứ mệnh của IEHP

Đối tác Hành động Cộng đồng của Quận San Bernardino (CAPSBC) đã được trao Giải thưởng INSPIRE cho Sứ mệnh của Inland Empire Health Plan (IEHP) tại Hội nghị Sứ mệnh thường niên lần thứ hai của chương trình bảo hiểm sức khỏe vào ngày 6 Tháng Năm. Giải thưởng đã công nhận những cống hiến của CAPSBC trong việc xóa bỏ ảnh hưởng của nghèo đói thông qua vận động cho các thành viên cộng đồng có được kiến ​​thức và kỹ năng để tự lực và ổn định kinh tế. 

Chỉ trong một năm, CAPSBC đã hỗ trợ hơn 800,000 cá nhân, phân phát hơn 16.3 triệu pound thực phẩm, phục vụ 214,415 bữa ăn thông qua các đối tác bếp nấu súp, cung cấp cho 541 cá nhân tiền thuê nhà mới và hỗ trợ phòng ngừa trục xuất, hỗ trợ 389 cá nhân có nhà ở, hỗ trợ 9,826 cá nhân có hỗ trợ tiện ích, và các hoạt động khác. 

“Cơ quan của chúng tôi giúp đỡ mọi người và thay đổi cuộc sống và chúng tôi muốn thừa nhận rằng IEHP là một đối tác có giá trị đối với Đối tác Hành động Cộng đồng của Quận San Bernardino, và chúng tôi không thể thực hiện công việc của mình nếu không có sự hợp tác đó,” Patricia Nickols-Butler, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành CAPSBC nói.  

Phối hợp với IEHP, CAPSBC cũng tạo động lực để phân phối thực phẩm và đồ gia dụng tại ba Trung tâm Nguồn trợ giúp Cộng đồng của chương trình bảo hiểm sức khỏe và chia sẻ hậu cần và các phương pháp hay nhất để phân phối thực phẩm với các nhóm IEHP để hỗ trợ các nhu cầu hiện tại của Thành viên. 

“Chúng tôi biết các nhu cầu trong quận của chúng tôi là khó khăn và để giúp cho cộng đồng của chúng tôi mạnh mẽ hơn và linh hoạt hơn, cần có các cá nhân và tổ chức hiểu những nhu cầu đó và IEHP thực hiện điều đó mỗi ngày. Họ có mặt vì cộng đồng và họ ủng hộ công việc đang được thực hiện để giúp cộng đồng này trở thành một nơi tốt hơn để sinh sống,” Nickols-Butler nói. “Cảm ơn IEHP vì sự công nhận này; chúng tôi rất khâm phục và biết ơn sâu sắc.”

CAPSBC là một trong những người đầu tiên nhận Giải thưởng INSPIRE cho Sứ mệnh của IEHP. Giải thưởng tôn vinh các nhà cung cấp, tổ chức cộng đồng và đối tác vì cam kết của họ với sứ mệnh “hàn gắn và tạo cảm hứng cho tinh thần của con người.” 

“Cần có một cộng đồng để hỗ trợ các Thành viên của chúng tôi,” Jarrod McNaughton, Giám đốc Điều hành IEHP cho biết. “Ngay cả giữa một đại dịch toàn cầu, những người bạn của chúng tôi tại Đối tác Hành động Cộng đồng của Quận San Bernardino đã không dừng lại bất kỳ việc gì để tiếp tục phục vụ cộng đồng và các tổ chức của họ như IEHP. Kiến thức, sự hỗ trợ và quan hệ đối tác của họ rất quan trọng đối với sứ mệnh của chúng tôi và chúng tôi rất biết ơn vì điều đó.”

Để tìm hiểu thêm về Hội nghị Sứ mệnh IEHP và các chương trình bảo hiểm y tế xác định một lộ trình hợp tác cho tương lai, hãy truy cập iehp.org.
17
May
2022

IEHP được công nhận là Nơi Làm việc Tuyệt vời® (Great Place to Work®) vào Ngày Chứng nhận Quốc gia

Inland Empire Health Plan (IEHP) tự hào kỷ niệm Ngày Chứng nhận Quốc gia vào ngày 17 Tháng Năm, cùng với cộng đồng các công ty Great Place to Work-Certified™ trên toàn quốc. 

IEHP đã giành được chứng nhận trong năm nay sau khi 92% trong số 2,817 Thành viên Nhóm của IEHP chia sẻ rằng chương trình bảo hiểm sức khỏe là một nơi tuyệt vời để làm việc trong Khảo sát Tham gia Tích cực hàng năm của tổ chức. “Chúng tôi có một trung tâm học tập tuyệt vời, một phòng tập thể dục và những lợi ích tuyệt vời dành cho chúng tôi. Tôi tự hào là một phần của đại gia đình IEHP và có động lực để đóng góp vào sự thành công của tổ chức bằng mọi cách mà tôi có thể,” một Thành viên Nhóm IEHP bày tỏ trong một khảo sát ẩn danh.

Chứng nhận Nơi Làm việc Tuyệt với™ (Great Place to Work®) được công nhận trên toàn thế giới bởi các nhân viên cũng như chủ lao động và là tiêu chuẩn toàn cầu để xác định những trải nghiệm xuất sắc của nhân viên.

“Văn hóa và giá trị mạnh mẽ của IEHP đã tạo nên một môi trường làm việc giúp cho Các Thành viên Nhóm vô cùng hòa hứng,” Janet Nix, Ed.D., Giám đốc Phát triển Tổ chức của IEHP cho biết:. “Văn hóa nhóm của chúng tôi tập trung vào việc làm điều đúng đắn và được xây dựng dựa trên các mối quan hệ bền chặt, sự tin tưởng, đánh giá cao và cam kết không ngừng hướng đến tương lai. Khảo mức Tham gia Tích cực hàng năm của chúng tôi thể hiện tác động của văn hóa đối với các Thành viên Nhóm và niềm vui mà công việc của họ mang lại cho họ.”

Kết quả Khảo sát Tham gia Tích cực hàng năm của IEHP cho thấy 96% Thành viên Nhóm cảm thấy hài lòng về những cách tổ chức đóng góp cho cộng đồng của mình; 95% cho biết có những lợi ích đặc biệt và duy nhất của công ty; 95% Thành viên Nhóm báo cáo cảm thấy được chào đón khi gia nhập công ty; 94% khẳng định cơ sở vật chất góp phần tạo ra môi trường làm việc tốt; và 94% tự hào khi nói cho người khác biết nơi làm việc của họ. 

“Chứng nhận Nơi Làm việc Tuyệt với™ không phải là thứ đến dễ dàng,” Sarah Lewis-Kulin, Phó Chủ tịch Bộ phận Công nhận Toàn cầu tại Great Place to Work (Nơi Làm việc Tuyệt vời) cho biết. "Cần phải có sự cống hiến liên tục cho trải nghiệm của nhân viên.”

Ngay cả khi trải qua đại dịch COVID-19, ban lãnh đạo của IEHP vẫn kết nối với các Thành viên Nhóm bằng cách tổ chức các cuộc họp công ty trực tuyến hàng tháng, cập nhật email thường xuyên và thậm chí gửi quà tặng kỳ nghỉ lễ qua đường bưu điện đến nhà các Thành viên Nhóm. Nhân viên IEHP liên tục báo cáo mức độ hài lòng trong công việc, giành được Giải thưởng Nơi làm việc Hàng đầu của Inland Empire 2020 và đứng thứ hai trong Ngành Chăm sóc Sức khỏe Hoa Kỳ.

“Những kết quả khảo sát này cho thấy rằng các Thành viên Nhóm của chúng tôi đã tham gia, tận tâm và thực sự quan tâm đến công việc họ làm hàng ngày để phục vụ những người dễ bị tổn thương nhất trong khu vực của chúng tôi,” Jarrod McNaughton, Giám đốc Điều hành IEHP cho biết. “Tôi rất tự hào được hợp tác với họ và mong muốn tìm ra những cách thức mới và sáng tạo hơn nữa để hỗ trợ những nỗ lực không ngừng của họ nhằm tạo ra sự khác biệt trong cộng đồng của chúng ta.”

CHÚNG TÔI ĐANG TUYỂN DỤNG!

Quý vị đang muốn phát triển sự nghiệp của mình tại một công ty luôn đặt nhân viên lên hàng đầu? Truy cập trang tuyển dụng của chúng tôi tại: careers.iehp.org.

<img src="/-/media/images/about/latestnews/2022/photo-3-jarrod-and-employees.ashx?h=233&amp;w=350&la=vi" class="col-lg-12 col-xs-4 padleft0; /></p> <br /> src=" /-/media/images/about/latestnews/2022/photo-3-jarrod-and-employees.ashx?h="233&w=350"" class="" />

12
May
2022

Medi-Cal Mở rộng Dịch vụ tới Thêm 185,000 Người Lớn Nữa

Lần đầu tiên trong lịch sử, gần 185,000 cư dân California thu nhập thấp tuổi từ 50 trở lên đủ điều kiện nhận quyền lợi Medi-Cal đầy đủ, bất kể hiện trạng nhập cư của họ. Theo Dự luật Hạ viện California 133, các chương trình bảo hiểm y tế như Inland Empire Health Plan (IEHP) giờ đây có thể cho phép những người lớn đó tiếp cận các dịch vụ như chăm sóc sức khỏe phòng ngừa, dịch vụ sức khỏe hành vi, chăm sóc nhãn khoa và các dịch vụ khác.

Năm 2019, tiểu bang đã có bước đi lịch sử đầu tiên trong việc cung cấp dịch vụ Medi-Cal đầy đủ cho tất cả cư dân California từ 0-26 tuổi. AB 133 hiện là bước đi mạnh dạn nhất của tiểu bang hướng đến sự công bằng về sức khỏe và cung cấp chính sách chăm sóc sức khỏe phổ cập nhất cho người thu nhập thấp trên cả nước.

“Mọi người đều xứng đáng được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc và sức khỏe mà họ có thể tin tưởng,” Bác sĩ Takashi Wada, Giám Đốc Y Khoa của IEHP cho biết. “Chúng tôi đã tận mắt thấy các tác động về sức khỏe cộng đồng trong hai năm qua. Khi có thêm các cư dân được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc được điều phối và dịch vụ phòng ngừa, sức khỏe và tình trạng khỏe mạnh về thể chất và tinh thần đã được cải thiện, và các cộng đồng phát triển mạnh. Tất cả các cộng đồng, bất chấp hiện trạng nhập cư, đều xứng đáng có cơ hội đạt được sức khỏe dồi dào.” 

IEHP hiểu nỗi lo sợ gắn với việc làm đơn xin Medi-Cal khi là cư dân không có giấy tờ và họ đang nỗ lực kết nối các cư dân với thông tin, nguồn trợ giúp và hỗ trợ đáng tin cậy để giúp họ đưa ra quyết định tốt nhất cho họ. Các nỗ lực này bao gồm các sự kiện cộng đồng, quan hệ đối tác với các tổ chức pháp lý như TODEC và các tổ chức khác. 

“IEHP rất mong được làm tất cả những gì chúng tôi có thể để hỗ trợ những người cao tuổi để họ có thể nhận được dịch vụ chăm sóc và quyền lợi mà họ cần để sống có ý nghĩa như các cư dân của Inland Empire,” Jarrod McNaughton, Giám đốc Điều hành IEHP nói.

Để biết thêm thông tin và để ghi danh vào Medi-Cal, các cư dân có thể gọi cho Cố vấn Ghi danh của IEHP theo số 1-866-294-4347 (1-800-720-4347 TTY) hoặc truy cập iehp.org.

09
May
2022

IEHP Tổ chức Hội nghị Sứ mệnh cho các Nhà Lãnh đạo Y tế

Inland Empire Health Plan đã chào đón gần 200 nhà lãnh đạo y tế đến với Hội nghị Sứ mệnh hàng năm của tổ chức vào ngày 6 Tháng Năm. Được tổ chức tại trụ sở chính của công ty tại Rancho Cucamonga, hội nghị có các cơ hội về giáo dục và giao lưu và phần thuyết trình chính của tác giả sách bán chạy nhất của New York Times và là CEO của Reality-Based Leadership Cy Wakeman. 

Hội nghị Sứ mệnh được tổ chức lần đầu vào năm 2019 nhưng phải hoãn trong đại dịch COVID-19. “Việc tụ họp có thể đã bị hoãn lại, nhưng chắc chắn là công việc không hề bị trì hoãn,” CEO của IEHP Jarrod McNaughton cho biết. “Điều quan trọng với chúng tôi, với vai trò là các nhà lãnh đạo y tế, là cần ngồi lại với nhau để suy ngẫm về những thách thức và thành công trong hai năm qua, củng cố mối liên kết, cùng nhau thể hiện quyết tâm, và tìm ra các cơ hội để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của những người mà chúng tôi phục vụ tại Inland Empire.”

Như sự kiện lần đầu, hội nghị năm nay quy tụ các CEO ngành y tế, các thành viên hội đồng của bệnh viện và các lãnh đạo ngành khác từ khắp tiểu bang để cùng nhau chuẩn bị cho một thế giới tương lai hậu đại dịch. 

Sự kiện năm nay cũng tôn vinh những người đạt giải thưởng Living the Mission INSPIRE Award (Giải thưởng INSPIRE cho người Sống theo Sứ mệnh) đầu tiên của IEHP, tôn vinh các nhà cung cấp, tổ chức cộng đồng và đối tác vì sự cam kết của họ đối với sứ mệnh của chương trình bảo hiểm y tế này, đó là “hàn gắn và tạo cảm hứng cho tinh thần của con người.” Các giải thưởng năm nay tôn vinh Community Action Partnership of San Bernardino County vì sự tận tụy của họ trong việc xóa bỏ các hiệu ứng của đói nghèo và SAC Health System vì sự hỗ trợ và phụng sự không ngừng của họ cho các cư dân ở cả hai quận Riverside và San Bernardino.

Chia sẻ ý kiến của mình về những gì mà đại dịch đã dạy chúng ta về phát triển sau thương tổn, Wakeman nêu bật cách thức mà những kinh nghiệm của năm qua có thể được tận dụng để xây dựng khả năng chống chịu bền vững và giảm sự mệt mỏi và kiệt sức. “Nếu quý vị làm trong ngành chăm sóc sức khỏe, quý vị cần làm hai việc. Quý vị cần yêu quý mọi người và gọi điện cho họ. Nhắc nhở mọi người rằng việc chúng ta làm ở đây là rất thiêng liêng,” Wakeman chia sẻ với những người tham dự hội nghị. 

“Điều khiến cho Hội nghị Sứ mệnh của IEHP trở nên đặc biệt là khả năng của nó trong việc tôn vinh sự dũng cảm và thực sự truyền cảm hứng cho một tương lai dồi dào sức khỏe và sự khỏe mạnh tổng thể trong Inland Empire,” Chủ tịch Hội đồng Quản trị của IEHP và Giám sát viên Khu vực Ba của Quận San Bernardino Dawn Rowe cho biết. “Việc đưa tất cả những điều đó vào cùng một sự kiện giúp ươm mầm một kiểu hợp tác mà sẽ tạo dựng và định nghĩa Hệ thống Y tế Cộng đồng của Inland Empire trong nhiều thế hệ.”

Để tìm hiểu thêm về cách mà IEHP xác định một lộ trình hợp tác cho tương lai, hãy truy cập iehp.org hoặc theo dõi IEHP trên mạng xã hội. 

<img alt="" src="/-/media/images/about/latestnews/2022/mission-conference_may2022.ashx?h=267&amp;w=400&la=vi" class="col-lg-12 col-xs-4 padLeft0" "="" />

 
03
May
2022

Từ Medi-Cal đến Trường Y: Hành trình của Một Thành viên IEHP để Phục vụ Inland Empire

Jordan Hough không bao giờ có thể đoán trước được là chương trình bảo hiểm y tế đã quản lý quyền lợi chăm sóc sức khỏe của cô khi còn nhỏ sẽ trả chi phí đi học trường y cho cô hôm nay. Nhưng đó chính là điều mà Inland Empire Health Plan (IEHP) đã làm trong hai năm qua—và trong nhiều năm tới.   

IEHP đã trao cho Hough phần thưởng Quỹ Học bổng Chăm sóc Sức khỏe đổi mới trong năm 2020, biến hành trình của Hough từ thành viên Medi-Cal trở thành sinh viên trường y trở thành hiện thực.

Là người gốc Victorville và giờ là sinh viên năm thứ ba ngành y tại California University of Science and Medicine (CUSM), Hough là một trong 50 sinh viên nhận được giải thưởng đầu tiên từ IEHP. Chương trình bảo hiểm y tế đã duy trì chương trình này với các học bổng hàng năm từ mức trả học phí đầy đủ đến một phần tại ba trường đại học y: CUSM, Loma Linda University và University of California, Riverside.

“Học bổng này có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với tôi,” Hough nói. “Lớn lên trong một gia đình luôn gặp khó khăn tài chính, ước mơ được học trường y dường như quá xa vời đối với tôi trong một thời gian dài.”

IEHP đã lập quỹ học bổng để giúp giải quyết vấn đề thiếu hụt nhà cung cấp ở các quận Riverside và San Bernardino. “Bằng việc hỗ trợ các sinh viên trường y địa phương, chúng tôi có thể có được sự phục vụ của họ cho Inland Empire sau khi tốt nghiệp và tạo nên một dòng chảy các chuyên gia y tế cam kết phục vụ cộng đồng của chúng ta với sự cảm thông và thấu hiểu,” Jarrod McNaughton, Giám đốc Điều hành của IEHP nói.

Hough phát hiện ra niềm đam mê y khoa của mình khi học lớp khoa học về con người tại California State University Fullerton và đã dành rất nhiều giờ làm tình nguyện tại Children’s Health Orange County.

Được các trải nghiệm này và nhiều cố vấn thông thái là bác sĩ khuyến khích, cô đã quyết định theo đuổi nghề bác sĩ. Hough chủ động chỉ làm đơn xin vào các trường ở địa phương để cô có thể tiếp tục duy trì kết nối với gốc gác Inland Empire của mình. “Hầu hết mọi người làm đơn xin học ở phạm vi rất rộng—tới bao nhiêu trường tùy ý,” Hough nói. “Nhưng tôi cảm thấy việc được ở khu vực này là điều thực sự quan trọng, nên tôi chỉ làm đơn xin học ở ba trường y. Điều đó rất rủi ro, nhưng cuối cùng mọi việc đã diễn ra tốt đẹp.”

Hough nhớ lại việc không có nhiều sự hướng dẫn hay người để cô noi gương theo liên quan đến giấc mơ học ngành y khi lớn lên, vì vậy việc trở thành bác sĩ lúc đó có vẻ như là điều không thể. “Khi tôi nhận được thư mời nhập học,” cô nói, “đó thực sự là khoảnh khắc khiến tôi bị sốc.”
 
Thông qua quy trình nhập học trường y, Hough tìm hiểu về Quỹ Học bổng Chăm sóc Sức khỏe của IEHP và mục tiêu của quỹ nhằm hỗ trợ các sinh viên địa phương mong muốn được ở lại Inland Empire.

Hough nhớ rằng IEHP là chương trình bảo hiểm y tế mà cô có khi còn nhỏ và cô đánh giá cao cách mà họ quáng bá một nhiệm vụ mà cô cũng mong muốn thực hiện. Cô đã làm đơn xin và được nhận học bổng bốn năm.  

“Sau khi nhận học bổng, tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm,” Hough nói. “Từ tận đáy lòng, tôi xin chân thành cảm ơn IEHP. Tôi không biết dùng câu từ nào để diễn tả hết lòng biết ơn của tôi.”

Chi phí học trường y ở California không ngừng tăng lên kể từ năm 2013, tăng khoảng $1,500 mỗi năm và hiện mức bình quân là $218,792. Điều này khiến ước mơ trở thành bác sĩ trở nên xa vời hơn nữa đối với nhiều sinh viên ở IE, và ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc khủng hoảng thiếu hụt nhà cung cấp đang diễn ra trong khu vực.

“Làm cầu nối giữa các chuyên gia y tế nhiều khát vọng của IE và các trường y địa phương để phục vụ các nhóm dân số có nguy cơ bị ảnh hưởng lớn nhất của khu vực là điều mà chương trình học bổng này được thiết kế để thực hiện,” McNaughton cho biết. “Chúng tôi rất vui mừng được hỗ trợ Jordan và những sinh viên đạt học bổng HSF trong chặng đường của các em để trở thành bác sĩ và đặc biệt là chúng tôi rất mong muốn được kết nối ước vọng và khả năng của các em để cung cấp dịch vụ chăm sóc tối ưu và sức khỏe dồi dào cho các cộng đồng mà các em yêu quý.”

Chương trình bảo hiểm y tế sẽ tổ chức các sự kiện giao lưu và hỗ trợ cho sinh viên ngành y trong cả hành trình học trường y của các em, bao gồm một bữa tối tại tổng hành dinh IEHP vào ngày 3 Tháng Năm. Để tìm hiểu thêm về Quỹ Học bổng Chăm sóc Sức khỏe của IEHP, hãy truy cập iehp.org.

21
April
2022

Inland Empire Health Plan

Kỷ niệm Tháng Nhận thức về chứng Tự kỷ, Inland Empire Health Plan (IEHP) muốn truyền cảm hứng cho các Thành viên và phụ huynh của các Thành viên cảm thấy tự tin trong việc ủng hộ bản thân, con cái, và các thành viên gia đình họ tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe hành vi mà họ cần. Chương trình bảo hiểm y tế này hỗ trợ hơn 7,500 Thành viên sử dụng các dịch vụ điều trị sức khỏe hành vi cho hội chứng phổ tự kỷ (ASD) và các tình trạng bệnh liên quan. Những dịch vụ này có thể bao gồm: phân tích hành vi ứng dụng, âm ngữ trị liệu, vật lý trị liệu, trị liệu vận động, dịch vụ tâm lý và các dịch vụ khác.

“Việc mắc chứng Tự kỷ hay thuộc phổ tự kỷ không phải là điều cần phải sợ hãi,” Heather Waters, Quản lý Phụ trách Sức khỏe Hành vi và Quản lý Chăm sóc của IEHP cho biết. “Là một chương trình bảo hiểm y tế, chúng tôi muốn loại bỏ sự kỳ thị khỏi việc hỏi và tìm kiếm dịch vụ chăm sóc sức khỏe hành vi và khuyến khích các Thành viên hay phụ huynh của Thành viên tin tưởng vào trực giác của mình và đề nghị hỗ trợ ngay khi họ thấy bất kỳ dấu hiệu hay triệu chứng nào của chứng chậm phát triển.”

Waters cho biết rằng việc điều trị và nhận biết sớm các triệu chứng, ngay từ khi một tuổi và trước khi đứa trẻ vào trường học, có thể dẫn đến kết quả về sức khỏe tốt hơn, đặc biệt là cho trẻ em. Các dấu hiệu và triệu chứng là khác nhau và có thể biến thiên từ các hành vi ám ảnh hay bột phát đến các kỹ năng xã hội kém, chậm đạt các cột mốc phát triển, và các dấu hiệu khác.

Các Thành viên Medi-Cal IEHP có thể được giới thiệu đến các dịch vụ và biện pháp điều trị triệu chứng ASD do một Bác sĩ Y khoa hay một Chuyên gia Tâm lý có Giấy phép cung cấp. Việc này cho phép các Thành viên dưới 21 tuổi tiếp cận ngay các liệu pháp quan trọng về hành vi và phát triển, trong khi họ tham gia quá trình đánh giá tự kỷ.  

Nhóm Sức khỏe Hành vi Nội bộ của IEHP giúp các Thành viên và gia đình họ hiểu rõ về chẩn đoán ASD thông qua việc tích cực điều phối các dịch vụ và các nguồn trợ giúp bổ sung thông qua quan hệ đối tác với một số nhóm nhà cung cấp và các cơ quan địa phương trong vùng.

Gần đây, IEHP đã hợp tác với Inland Empire Autism Assessment Center of Excellence (AAC) để cung cấp cho một Thành viên ở Indio dịch vụ Đánh giá Chẩn đoán Tự kỷ hoàn thiện thông qua các cuộc hẹn khám từ xa.

“Ngay cả với những khó khăn trong việc điều phối dịch vụ chăm sóc như địa điểm và tình trạng bệnh lý của Thành viên, tình hình không hẳn là bất khả thi,” Waters nói. “Khi Thành viên và gia đình họ được kết nối với AAC, nhóm chúng tôi liên lạc thường xuyên để đảm bảo các dịch vụ có hiệu quả và nhắc gia đình và Thành viên rằng họ không đơn độc trong chặng đường này.”

Để được đánh gíá hoặc nhận các dịch vụ bổ sung, Thành viên được khuyến khích gọi Ban Dịch vụ Hội viên IEHP theo số 1-800-440-4347 và đề nghị nói chuyện với Ban Sức khỏe Hành vi.

12
April
2022

IEHP Triển khai Chương trình Sức khỏe Mầm non

Để hỗ trợ sự phát triển lành mạnh của trẻ em ở Inland Empire, Inland Empire Health Plan (IEHP), Loma Linda University Health (LLUH), và Help Me Grow Inland Empire (HMGIE) đã cùng hợp tác để lập nên Chương trình Sức khỏe Mầm non IEHP (IEHP Early Childhood Wellness Program). Chương trình này khuyến khích sự hiểu biết của cha mẹ về các cột mốc phát triển của trẻ em (0-5 tuổi) thông qua các phép sàng lọc phòng ngừa, các lớp học tương tác, nguồn trợ giúp hữu ích và nhiều hơn nữa.

Các cột mốc phát triển rất hữu ích trong việc đo lường sự phát triển của trẻ em và có thể cung cấp các dấu hiệu cảnh báo sớm về chứng chậm phát triển. “Sự phát triển của một đứa trẻ không chỉ là về thể chất, và có thể được quan sát từ cách đứa trẻ chơi, học tập, nói và ứng xử,” Jane Wang, Giám đốc Giáo dục Sức khỏe của IEHP nói.

“Phụ huynh và người giám hộ biết rõ về đứa trẻ nhất có thể là người đầu tiên xác định bất kỳ cột mốc nào không đạt được và họ là một phần quan trọng của giải pháp,” Wang cho biết thêm. “Việc giúp mọi người nhận thức được các cột mốc phát triển thông qua các hoạt động và nguồn trợ giúp cho các phụ huynh cơ hội tìm hiểu thêm về con mình và cách mà họ có thể tác động đến sự phát triển của con.”

Hồi tưởng lại thời gian tham gia chương trình, Jessica Cortez, mẹ của Jayla (8 tháng) nói, “Bằng việc thực hiện các hoạt động trong chương trình, tôi đã học hỏi được nhiều cách khác nhau có thể giúp tôi dạy và cải thiện việc học tập của cháu. Nếu tôi không tham gia lớp học, tôi đã không thể nghĩ ra các hoạt động mà chúng tôi đang làm. Bảng câu hỏi cho tôi ý tưởng về điều gì cần để ý và những lĩnh vực nào cần cải thiện.”

Chương trình sử dụng Ages and Stages Questionnaire (ASQ-3, Bảng Câu hỏi về Tuổi và Giai đoạn) phối hợp với HMGIE. Kết quả trả lời bảng câu hỏi cho phụ huynh thông tin về hiện trạng phát triển của trẻ trên cả năm lĩnh vực cốt yếu mà có thể mang ra thảo luận với bác sĩ nhi khoa của trẻ. Năm lĩnh vực cốt yếu bao gồm: giao tiếp, vận động thô, vận động tinh, giải quyết vấn đề, và kỹ năng cá nhân-xã hội.

Ngoài ra, phụ huynh còn được tiếp cận các phép sàng lọc phát triển, các tài liệu giáo dục và học tập mầm non khuyến khích sự tăng trưởng và phát triển lành mạnh ở nhà. Chương trình này cũng bao gồm lớp học tương tác trực tuyến Circle Time cho phụ huynh và con họ và giới thiệu phụ huynh đến các nguồn trợ giúp khi quan sát thấy bất kỳ quan ngại nào về phát triển.

“Help Me Grow Inland Empire tự hào phục vụ với vai trò đối tác sàng lọc phát triển cho các Chuyên gia Giáo dục Sức khỏe của IEHP,” Bác sĩ Marti Baum, Bác sĩ Nhi Khoa và Bác sĩ Liên lạc của HMGIE nói. “HMGIE hỗ trợ các phụ huynh và người chăm sóc được giới thiệu của IEHP trong việc đánh giá sự phát triển của con họ so với các cột mốc đã được thiết lập. Khi xác định được các quan ngại, các Chuyên gia Giáo dục Sức khỏe của IEHP ngay lập tức bắt đầu làm việc với gia đình để cung cấp cho đứa trẻ sự chăm sóc y tế và dịch vụ xã hội cần thiết.  Cùng nhau, IEHP và HMGIE đang làm nên sự khác biệt trong cuộc sống của những đứa trẻ — một mối quan hệ hợp tác thành công giúp đỡ trẻ em sẵn sàng học tập khi các em bắt đầu đến trường.”

Chương trình này được cung cấp trực tuyến hàng tuần và sẽ mở lại các lớp học tương tác trực tiếp trong tháng này tại Victorville Community Resource Center của IEHP.

“Dịch vụ chăm sóc phòng ngừa và khuyến khích sức khỏe phản ánh chính xác sứ mệnh của chúng tôi trong Giáo dục Sức khỏe tại IEHP,” Wang nói. “Tuy nhiên, để thực sự cung cấp dịch vụ chăm sóc toàn diện, chúng tôi tin rằng chúng tôi cũng phải tiếp tục củng cố mối quan hệ hợp tác với các nhà cung cấp của IEHP – chẳng hạn như tận dụng các giải pháp công nghệ để giúp tiếp cận các công cụ sàng lọc và kết quả dễ dàng hơn. Trong các năm tới, chúng tôi hy vọng sẽ góp phần hỗ trợ các nỗ lực này để các trẻ em từ 0-5 tuổi có được dịch vụ chăm sóc phù hợp đúng lúc, và có thể đạt đến tiềm năng của các em.”

Các phụ huynh của IEHP có thể tham gia chương trình bằng cách nộp yêu cầu qua email tới screening@iehp.org hoặc bằng cách tham gia một lớp học Circle Time với con mình. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập iehp.org hoặc gọi cho Ban Dịch Vụ Hội Viên IEHP theo số (800) 440-4347 hoặc (800) 718-4347 (TTY).

06
April
2022

Các Đối Tác IEHP Tiếp Tục Làm Giảm Tỷ Lệ Mắc COVID-19 Ở IE

Inland Empire Health Plan (IEHP) rất hân hạnh được tài trợ cho một số sự kiện trong mùa xuân, bao gồm các phòng khám chủng ngừa vắc-xin COVID-19 nhằm nhắc nhở các cư dân trong cộng đồng rằng vẫn chưa quá muộn để tiêm ngừa vắc-xin COVID-19. Các sự kiện đã được lên lịch trong cả tuần và có sự hợp tác với Music Changing Lives và Never Stop Grinding Impact.  

Cho đến hiện tại, còn khoảng 43% cư dân Quận San Bernardino chưa được tiêm ngừa đầy đủ, góp phần cho thấy tầm quan trọng của các phòng khám đang hoạt động cùng các hỗ trợ đang diễn ra. “Một trong những bước hiệu quả nhất chúng ta có thể thực hiện để duy trì tỷ lệ mắc COVID-19 ở mức thấp là tiêm ngừa đầy đủ,”Tiến sĩ Takashi Wada, Giám Đốc Y Tế của IEHP cho biết. “Chúng tôi rất hân hoan khi tỷ lệ nhiễm COVID-19 đã giảm đi trong những tuần vừa qua, và chúng tôi muốn duy trì xu hướng này để có thể tận hưởng các sự kiện dành cho cộng đồng và công chúng mà chúng tôi rất yêu thích.”

Chương trình chăm sóc sức khỏe sẽ được bắt đầu trong tháng 4 với việc tài trợ cho một phòng khám chủng ngừa cho khách vãng lai tại Sự Kiện Lễ Phục Sinh Thường Niên Lần 2 Của Cộng Đồng (2nd Annual Community Easter Event), do IE Survive và Sista’s Making A Difference tổ chức, vào Chủ Nhật ngày 10 tháng 4, từ 11 giờ sáng đến 2 giờ chiều tại Music Changing Lives Urban Garden (261 W. 40th Street tại San Bernardino). Sự kiện có sự hợp tác của So Cal Trash Army và Just Plant It, sẽ có thức ăn, âm nhạc, xổ số, nghệ thuật và thủ công cùng một cuộc thi săn tìm trứng phục sinh. Có thể xem thông tin về sự kiện này trên trang Facebook chính thức của sự kiện. 

IEHP cũng sẽ hỗ trợ Sự Kiện Spring Easter của Never Stop Grinding Impact với sự hợp tác của Thành Phố Rialto vào thứ Bảy, ngày 16 tháng 4, từ 11 giờ sáng đến 2 giờ chiều tại 150 South Palm Ave. ở Rialto. Tại sự kiện vào cửa miễn phí này sẽ có một phòng khám chủng ngừa, gian hàng trò chơi, phần thưởng, nhà bơm hơi, quà cho trẻ em và người lớn, đồ ăn nhẹ, và nhiều hơn thế. Cần phải đăng ký để tham gia và có thể đăng ký bằng cách truy cập trang Facebook của Never Stop Grinding Impact. 

“Việc hợp tác với các đối tác cộng đồng của chúng tôi là một trong những cách tuyệt vời nhất để chúng tôi có thể chủ động gắn kết với các cộng đồng của chúng tôi và gặp các Hội viên của chúng tôi ngoài đời thực,” Marci Coffey, Giám Đốc Hợp Tác của IEHP cho biết. “Chúng tôi rất cảm kích tất cả những cơ hội được làm việc cùng với các tổ chức cộng đồng và các đối tác vắc-xin, như Sở Y Tế Công Cộng (Public Health Department) của Quận San Bernardino và Rite Aid, đã hỗ trợ cho các nỗ lực tiêm ngừa vắc-xin của chúng tôi trong vùng.”

Bên cạnh các sự kiện này, chương trình chăm sóc sức khỏe còn tiếp tục tài trợ cho các phòng khám và sự kiện dành cho cộng đồng trong suốt cả năm nhằm đảm bảo các cư dân của Inland Empire có được quyền tiếp cận cần thiết với vắc-xin COVID-19. Để biết thêm thông tin về các sự kiện và phòng khám, hãy truy cập iehp.org. 

 
31
March
2022

IEHP Công bố Angelica Baltazar được Bổ nhiệm làm Chủ tịch Tổ chức Mới

Inland Empire Health Plan (IEHP) là một trong 10 chương trình bảo hiểm y tế Medicaid lớn nhất và là chương trình Medicare-Medicaid phi lợi nhuận lớn nhất cả nước, hôm nay đã công bố rằng Angelica Baltazar, MSW đã được bổ nhiệm làm chủ tịch của tổ chức IEHP Foundation mới được thành lập.

Tổ chức này là bộ phận từ thiện của IEHP và có vị trí đặc biệt để giúp tăng tinh thần từ thiện và sự hào phóng trong vùng, giúp đỡ những người dễ bị tổn thương nhất và giữ nguồn tiền ở lại với cộng đồng. 

Công việc của tổ chức tập trung vào việc đạt được điều mà IEHP gọi là Sức khỏe Dồi dào cho Inland Empire. Sức khỏe Dồi dào có nghĩa là các Thành viên của IEHP và các cư dân của Inland Empire sẽ được tiếp cận với một cuộc sống tốt hơn, vui vẻ hơn thông qua các chương trình giải quyết nguyên nhân gốc rễ của bệnh tật, sự bình đẳng về sức khỏe và nhu cầu cốt lõi của cộng đồng. 

Baltazar có hơn 20 năm kinh nghiệm về sức khỏe cộng đồng và dịch vụ nhân sinh. Bà đã tham gia IEHP từ San Antonio Regional Hospital nơi bà đã phục vụ với vai trò gần đây nhất là Trưởng phòng Điều hành về Bình đẳng Sức khỏe và Giám đốc Điều hành của Lewis-San Antonio Healthy Communities Institute. 

Baltazar có bằng cử nhân về công tác xã hội của Cal Poly Pomona và bằng thạc sĩ về lập kế hoạch và quản trị chính sách của Loma Linda University. Bà là thành viên cố vấn cộng đồng cho Inland SoCal United Way, và là ủy viên hội đồng của Partners for Better Health và Promise Scholars. 

“Tìm được đúng người để dẫn dắt IEHP Foundation là bước đầu quan trọng cho sự phát triển của tổ chức,” Giám đốc Điều hành của IEHP Jarrod McNaughton nói. “Kinh nghiệm của Angelica trong lĩnh vực này sẽ hỗ trợ các nỗ lực của chúng tôi trong việc cải thiện sức khỏe cho IE trong nhiều thập kỷ tới.”

31
March
2022

Phụ nữ với vai trò lãnh đạo của IEHP Tiếp xúc với Sinh viên Địa phương

Ủng hộ sự tham gia của phụ nữ trong vai trò lãnh đạo y tế, Inland Empire Health Plan (IEHP) gần đây đã tham dự Hội thảo "Tôn vinh Phụ nữ trong vai trò lãnh đạo y tế” của Trung tâm Công bằng về Văn hóa và Xã hội thuộc Chaffey College, giáo dục sinh viên về vai trò hiện tại và những cống hiến cho Y học của phụ nữ tại Inland Empire.

Buổi hội thảo, được tổ chức qua Zoom, với sự góp mặt của một số lãnh đạo IEHP, bao gồm Susie White, Giám đốc Điều hành; Bác sĩ Priya Batra, Giám đốc Y tế Cấp cao về Sức khỏe Gia đình và Cộng đồng; Shelly LaMaster, Giám đốc Chăm sóc Tích hợp; và Anna Wang, Cố vấn Chung. 

“Sự kiện thật tuyệt vời và việc được nghe từ các lãnh đạo phụ nữ của IEHP có tác động lớn với tất cả mọi người tham dự,” Tiến sĩ Leticia Romo, Giám đốc về Công bằng và Sự tham gia của Sinh viên Chaffey College nói. “Chúng tôi đã có cơ hội được lắng nghe những câu chuyện thực, trí tuệ, và cả sự khích lệ.  Sinh viên của chúng tôi được học về việc cố vấn, trách nhiệm quản lý, phát triển khả năng lãnh đạo, và vượt qua hội chứng nghi ngờ khả năng của bản thân.  Chúng tôi rất mong được kết nối với các lãnh đạo IEHP trong tương lai.”

Hội thảo này cũng đem đến cho các sinh viên những câu chuyện về hành trình học tập và sự nghiệp của chính họ và những lời khuyên dành cho những lãnh đạo y tế tương lai. “Công việc của chúng tôi với vai trò là một chương trình bảo hiểm y tế tại cộng đồng vượt xa các dịch vụ y tế truyền thống,” White nói. “Điều này cũng bao gồm cả đảm bảo thế hệ lãnh đạo tiếp theo có được sự hỗ trợ, công cụ và thông tin cần thiết để tạo nên những cống hiến to lớn hơn cho ngành y tế trong tương lai.

Vào năm 2020, chương trình bảo hiểm y tế đã phát động Quỹ Học Bổng Chăm Sóc Sức Khỏe (HSF) của Inland Empire Health Plan (IEHP), là thành quả hợp tác với Loma Linda University Medical School, University of California Riverside, và California University of Science and Medicine, nhằm mục đích giúp xóa bỏ gánh nặng nợ nần cho sinh viên y khoa địa phương và phát triển lực lượng chuyên gia chăm sóc sức khỏe ngày càng lớn mạnh để chăm sóc cho cộng đồng hội viên Medi-Cal ngày càng đông đảo của Inland Empire.

Cùng với đó, ngay giữa đại dịch, IEHP đã cung cấp vị trí thực tập cho các sinh viên y khoa cộng đồng địa phương tại Claremont Graduate University và Western University of Health Sciences để hỗ trợ phát triển chương trình giảng dạy tại Community Resource Centers của chương trình.  

“Chia sẻ kiến thức và chỉ dẫn các sinh viên Inland Empire vừa mới tham gia lực lượng y tế là một cách khác để chúng ta có thể tác động tích cực tới y tế và sức khỏe,” Tiến sĩ Priya Batra, Giám đốc Y tế Cấp cao về Sức khỏe Gia đình và Cộng đồng của IEHP cho biết. “Hỗ trợ bước tiến của các chuyên gia y tế đa dạng sẽ giúp đỡ chúng ta đạt được sức khỏe dồi dào tại khu vực của chúng ta.”

 

22
March
2022

IEHP Mở rộng Dịch vụ Chăm sóc Sức khỏe tới Toàn bộ Inland Empire

Kể từ ngày 1 Tháng Một, Inland Empire Health Plan (IEHP) hiện chịu trách nhiệm đảm bảo quyền tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho hơn 11,000 cư dân ở Needles, Big River, Red Mountain, Blythe, Trona và các khu vực lân cận ở California. 

Phạm vi dịch vụ mở rộng, được hướng dẫn thông qua chương trình CalAIM, sẽ chuyển các dịch vụ truyền thống sang các chương tình chăm sóc có quản lý như IEHP và cung cấp dịch vụ chăm sóc được điều phối mới cho toàn bộ 27,408 dặm của Inland Empire.

Trước khi mở rộng, các cư dân trong những khu vực nông thôn này nhận bảo hiểm sức khỏe thông qua mô hình trả phí theo từng dịch vụ truyền thống của Medi-Cal nhưng không được tiếp cận các dịch vụ như chương trình giáo dục sức khỏe, y tá tư vấn qua điện thoại, và hỗ trợ chăm sóc được điều phối. 

IEHP hiện đang trong quá trình ký hợp đồng và chứng nhận các Nhà Cung cấp sẵn có trong các khu vực này để đảm bảo các Hội viên được chỉ định cho Nhà Cung cấp Dịch vụ Chăm sóc Chính gần với khu vực của họ nhất.  

“Cũng như phần còn lại của các Hội viên của chúng tôi, các Hội viên mới này xứng đáng nhận được dịch vụ chăm sóc tốt nhất có thể và cần được tiếp cận một mạng lưới vững chắc các Nhà Cung cấp và dịch vụ hỗ trợ cộng đồng,” Susie White, Giám đốc Hoạt động của IEHP cho biết. “Chúng tôi rất vui mừng vì một số đối tác Cung cấp đáng tin cậy của chúng tôi đã mở dịch vụ tới khu vực dịch vụ mới của chúng tôi và mở các y viện để chào đón những Hội viên mới của chúng tôi. Các nhóm trên toàn tổ chức tiếp tục nỗ lực để xây dựng một mạng lưới bền vững cho toàn bộ cộng đồng chúng ta.” 

Để giúp các Hội viên mới làm quen với chương trình bảo hiểm sức khỏe và các nguồn lực mà giờ đây họ được tiếp cận, Nhóm Sức khỏe Cộng đồng của IEHP đã tham dự và tổ chức nhiều sự kiện khác nhau trong cộng đồng, với cam kết tiếp tục hỗ trợ các nỗ lực trong tương lai. Đầu năm nay, IEHP đã tham gia cùng các đối tác cộng đồng là Young Visionaries, Family & Kids Foundation, và Food Forward, để cung cấp thực phẩm, đồ chơi, đồ gia dụng, nông sản tươi, và cơ hội chích ngừa cho hơn 300 cư dân ở Trona. 

“Là Hội viên của IEHP, quý vị có thể tin tưởng rằng chúng tôi sẽ làm điều đúng đắn cho quý vị và gia đình để đảm bảo quý vị có được dịch vụ chăm sóc mình cần,” Jarrod McNaughton, Giám đốc Điều hành của IEHP nói. “Chúng tôi rất vui mừng được chào đón các láng giềng của mình trong những khu vực nông thôn này và hỗ trợ họ theo cách bổ trợ và nâng cao chất lượng cuộc sống của họ trong nhiều năm tới.”
 
15
March
2022

Chương trình Mới của IEHP Ngăn chặn sự Cô đơn và Trầm cảm

Inland Empire Health Plan (IEHP) đã hợp tác với Pyx Health trong một chương trình mới để hỗ trợ các Thành viên bị cô đơn, lo âu hay trầm cảm. Quan hệ đối tác này đã kết nối 70,000 Thành viên với các dịch vụ hỗ trợ sàng lọc sức khỏe tâm thần.  

Chương trình này bắt đầu từ Tháng Ba và sẽ tiếp tục đến hết mùa thu 2022.

Các Thành viên chọn tham gia được mời tải về Ứng dụng Pyx trên điện thoại thông minh hay máy tính bảng của họ, và các thiết bị này sẽ kết nối ngay với Pyx-ir, một robot tương tác. Pyx-ir sẽ thường xuyên trò chuyện, hỏi các câu hỏi về sức khỏe và kết nối Thành viên với các dịch vụ và các tổng đài của IEHP, tùy vào nhu cầu.

Các dịch vụ của chương trình được triển khai cho các Thành viên nói Tiếng Anh và Tiếng Tây Ban Nha là người nhận cả quyền lợi Medicare và Medi-Cal (Thành viên Cal MediConnect), cũng như các Thành viên Medi-Cal là người cao niên có khuyết tật hoặc được xác định là không thể rời nhà và có nguy cơ bị cô đơn cao hơn.  

“Việc cách ly và lệnh ở nhà đã tác động to lớn đến những nhóm người này trong hai năm qua,” Anna Edwards, Giám đốc Lâm sàng về Quản lý Chăm sóc của IEHP cho biết. “Chương trình hợp tác của chúng tôi với Pyx Health sẽ mở rộng dịch vụ chăm sóc ra ngoài giờ làm việc thông thường của chương trình bảo hiểm y tế và thực sự gặp được các Thành viên nơi họ sống.”

Để dịch vụ chăm sóc diễn ra liên tục, Pyx Health sẽ cung cấp cho chương trình bảo hiểm y tế các báo cáo toàn diện dựa trên các thủ thuật khám sàng lọc của Thành viên để kết nối Thành viên với các nguồn trợ giúp bổ sung ở cấp chương trình. Nếu cần, các Thành viên cũng sẽ có lựa chọn kết nối với các đại diện của Trung tâm Tổng đài Đồng cảm của Pyx Health, là người sẽ chuyển thông tin và báo cáo tới Nhóm Quản lý Chăm sóc của IEHP. 

“Ngoài các dịch vụ thông thường của chương trình bảo hiểm y tế, chúng tôi tin rằng mối quan hệ hợp tác của chúng tôi với Pyx Health sẽ cung cấp cho Thành viên một khía cạnh duy nhất về chăm sóc cá nhân hóa,” Bác sĩ Takashi Wada, Giám Đốc Y Khoa của IEHP nói. “Chúng tôi rất mong được tìm hiểu cách mà chương trình thí điểm và kiểu dịch vụ này có thể giúp Thành viên tích cực tham gia vào chăm sóc sức khỏe bản thân họ và cách mà nó sẽ tác động tích cực đến sự khỏe mạnh tổng thể của họ.” 
 
15
March
2022

Thông Báo Công Khai về Cuộc Họp Thường Kỳ của các Cơ Quan Quản Lý Chung

This Notice shall confirm the REGULAR MEETING of the Joint Powers Agencies - INLAND EMPIRE HEALTH PLAN AND IEHP HEALTH ACCESS.

Date of Meeting:
April 11, 2022

Time of Meeting:
9:00 AM

Location of Meeting: 

Inland Empire Health Plan
Headquarters
10801 Sixth Street, Suite 120
Rancho Cucamonga, California 91730

This Notice shall confirm the REGULAR MEETING of the Joint Powers Agencies - INLAND EMPIRE HEALTH PLAN AND IEHP HEALTH ACCESS.

If disability-related accommodations are needed to participate in this meeting, please contact Annette Taylor, Secretary to the IEHP Governing Board at (909) 296-3584 during regular business hours of IEHP (M-F 8:00 a.m. – 5:00 p.m.)

Agenda

Copies of the Packet may be obtained here.

14
March
2022

IEHP Tôn vinh Nhân viên Xã hội Đầu tiên của Chương trình

Inland Empire Health Plan (IEHP) kỷ niệm Tháng Công tác Xã hội Quốc gia bằng việc tôn vin nhân viên xã hội đầu tiên của mình, Dennis Kaney, người đã phục vụ các cư dân của Inland Empire trong 16 năm trước khi ông qua đời vào đầu tháng này.

Khi nói chuyện với Kaney đầu năm nay để tìm hiểu thêm về trải nghiệm của ông với vai trò Thành viên Nhóm IEHP, ông đã mô tả vai trò của mình là "được làm điều ông yêu thích nhất”—đó là cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân hóa, chất lượng cao và hỗ trợ cho các Thành viên dễ bị tổn thương nhất của khu vực thông qua công việc của ông là Nhân viên Quản lý Hồ sơ IEHP. 

Trong Tháng Một, Kaney đã gặp một Thành viên IEHP gặp phải chấn thương đe dọa đến tính mạng trong một vụ tai nạn xe hơi, khiến cho Thành viên đó bị liệt tứ chi.  

Kaney, bản thân cũng phải ngồi xe lăn, hiểu được nhu cầu cần sự hỗ trợ nhiều cấp và đã nhanh chóng giúp kết nối Thành viên đó với các nguồn trợ giúp để hỗ trợ quá trình chuyển tiếp có tầm quan trọng to lớn với cuộc sống này. “Tôi tin rằng thông qua công việc của tôi tại IEHP, tôi có thể làm được chính xác những gì tôi cần phải làm và sử dụng trải nghiệm cá nhân của mình để giúp một người khác làm quen với sự khởi đầu mới của họ,” Kaney cho biết.

Thông qua mối liên kết này, Kaney đã giúp Thành viên đó tìm ra những cách thức mới để quản lý cuộc sống hàng ngày, bao gồm cả việc làm thế nào để đi lại bằng xe lăn, viết, nói chuyện, và sử dụng tốt nhất các nguồn trợ giúp và công cụ sẵn có.

Điều này cuối cùng đã đem lại cho Thành viên đó hy vọng và nhắc họ rằng cuộc đời của họ còn lâu mới kết thúc.

“Một mối liên hệ cảm động đem lại nhiều sự chăm sóc cho tâm hồn con người hơn những gì chúng ta nghĩ,” Jarrod McNaughton, Giám đốc Điều hành của IEHP cho biết. “Trong khi chúng ta tôn vinh Dennis và kỷ niệm Tháng Công tác Xã hội, chúng ta tôn vinh tinh thần của tất cả các nhân viên xã hội, là những người đem lại dũng khí và sự cảm thông tới một thế giới đang rất cần ánh sáng và tình yêu thương của họ.”
 
04
March
2022

IEHP Dẫn dắt Đợt Đánh giá Sức khỏe Cộng đồng Liên Quận Đầu tiên

Để hỗ trợ sức khỏe dồi dào trong khu vực, Inland Empire Health Plan (IEHP) sẽ dẫn dắt đợt Đánh giá Sức khỏe Cộng đồng (CHA) liên quận và liên ngành đầu tiên của Inland Empire trong năm nay. Đánh giá này sẽ giúp ta hiểu rõ hơn các nhu cầu cấp thiết nhất của khu vực về sức khỏe và xã hội: đó là sức khỏe tâm thần, tình trạng vô gia cư, công bằng về sức khỏe và các vấn đề khác.  

Sử dụng cách tiếp cận hợp tác, IEHP tập hợp các bệnh viện trong mạng lưới, các sở sức khỏe cộng đồng của quận, các tổ chức hàn lâm, và các tổ chức trong cộng đồng để phối hợp tốt hơn các nỗ lực tiếp diễn về đánh giá sức khỏe trong vùng. Chương trình bảo hiểm y tế này cũng sẽ cung cấp tài trợ và nguồn lực để đảm bảo cuộc đánh giá hợp tác đáp ứng được nhu cầu của các đối tác.  Từ trước đến nay, các CHA đã tạo tiền đề cho những thay đổi rộng khắp về chính sách và hệ thống để nâng cao sức khỏe cộng đồng.

“Chương trình này sẽ điều chỉnh phù hợp tốt hơn các đánh giá hiện tại cho Thành viên và cộng đồng, bao gồm những đánh giá được thực hiện bởi các đối tác sức khỏe cộng đồng và bệnh viện của chúng tôi,” Bác sĩ Priya Batra, Giám đốc Y tế Cao cấp của IEHP về Sức khỏe Gia đình và Cộng đồng cho biết. “Làm việc cùng nhau chúng ta có thể xác định các khoảng cách và nỗ lực cần thiết để đóng góp vào và đưa cả vùng tiến về phía trước trong lộ trình chung hướng tới sức khỏe dồi dào.”

Đánh giá Sức khỏe Cộng đồng hợp tác của IEHP hiện đang được triển khai và dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2022.

“Là một chương trình bảo hiểm y tế dựa trên cộng đồng, chúng tôi có trách nhiệm kết nối các Thành viên với dịch vụ mà họ cần, cũng như kết nối các đối tác của chúng tôi với các nguồn trợ giúp cần thiết, tất cả để đảm bảo là các Thành viên và cộng đồng có cơ hội cải thiện sức khỏe và sự khỏe mạnh của họ,” Bác sĩ Takashi Wada cho biết. “Chúng tôi mong sớm được hợp tác với các bên liên quan trong vùng để xác định các ưu tiên lớn nhất cho các cộng đồng của chúng ta.”

22
February
2022

Thông Báo Công Khai về Cuộc Họp Thường Kỳ của các Cơ Quan Quản Lý Chung

This Notice shall confirm the REGULAR MEETING of the Joint Powers Agencies - INLAND EMPIRE HEALTH PLAN AND IEHP HEALTH ACCESS.

Date of Meeting:
March 14, 2022

Time of Meeting:
9:00 AM

Location of Meeting: 

Inland Empire Health Plan
Headquarters
10801 Sixth Street, Suite 120
Rancho Cucamonga, California 91730

This Notice shall confirm the REGULAR MEETING of the Joint Powers Agencies - INLAND EMPIRE HEALTH PLAN AND IEHP HEALTH ACCESS.

If disability-related accommodations are needed to participate in this meeting, please contact Annette Taylor, Secretary to the IEHP Governing Board at (909) 296-3584 during regular business hours of IEHP (M-F 8:00 a.m. – 5:00 p.m.)

Agenda

Copies of the Packet may be obtained here.

11
February
2022

683 Bộ Xét nghiệm COVID-19 Miễn phí đã được Phân phối cho các Cư dân Inland Empire

Inland Health Plan (IEHP) đã phân phối 683 bộ xét nghiệm COVID-19 Miễn phí cho các Hội viên chương trình bảo hiểm y tế trong tuần này, giúp nâng cao việc tiếp cận xét nghiệm trong khu vực. Việc phân phối được tổ chức qua Các Trung tâm Nguồn Trợ giúp Cộng đồng của chương trình bảo hiểm y tế ở Riverside, San Bernardino và Victorville.

Ngoài nỗ lực đang diễn ra của tiểu bang trong việc cung cấp xét nghiệm cho các Hội viên Medi-Cal thông qua các hiệu thuốc thuộc Medi-Cal, IEHP cũng tích cực giúp tiếp cận xét nghiệm thêm bằng việc mua và phân phối các xét nghiệm trực tiếp cho các Hội viên của mình. Các hội viên nhận được hai bộ xét nghiệm mỗi gia đình, bao gồm tổng cộng bốn xét nghiệm kháng nguyên.

Đầu năm nay, khi số ca nhiễm biến thể Omicron đạt đỉnh, nhu cầu xét nghiệm COVID-19 nhanh là rất cao trong khi nguồn cung rất hạn chế.  “Khả năng tiếp cận xét nghiệm là thiết yếu đối với sức khỏe cộng đồng,” Bác sĩ Gabriel Uribe, Giám đốc Sức khỏe Cộng đồng của IEHP cho biết. “Việc tiếp cận được với các xét nghiệm COVID-19 làm giảm sự lây lan trong khu vực bằng việc giúp các cư dân đưa ra các quyết định có cân nhắc đầy đủ thông tin về sức khỏe của họ. Việc biết được liệu bản thân quý vị có dương tính với COVID-19 hay không tạo nên sự khác biệt to lớn trong cuộc sống của bạn bè và gia đình quý vị.”

Các xét nghiệm được phân phối bởi chương trình bảo hiểm y tế không phải là xét nghiệm PCR và không được chấp nhận để du lịch hay tham gia các sự kiện, nhưng có thể được sử dụng để biết kết quả nhanh. Mặc dù chỉ các Hội viên IEHP mới đủ tiêu chuẩn nhận xét nghiệm COVID-19 qua chương trình bảo hiểm y tế này, những người Không phải Hội viên được khuyến khích truy cập trang web của Quận Riverside hoặc San Bernardino để biết các địa điểm phân phối bộ xét nghiệm.  

IEHP cũng nhắc nhở các Hội viên rằng các bộ xét nghiệm COVID-19 tại nhà được mua trong khoảng thời gian từ 3/11/21 đến 1/31/22 có thể được hoàn tiền nếu quý vị có giấy biên nhận sử dụng quy trình yêu cầu thanh toán của DHCS.

“Việc cung cấp cho các Hội viên của chúng tôi khả năng tiếp cận đến các xét nghiệm, dịch vụ chăm sóc và hỗ trợ chất lượng cao luôn là ưu tiên lớn nhất của chúng tôi,” Bác sĩ Takashi Wada, Giám đốc Y tế của IEHP cho biết. “Là một chương trình bảo hiểm y tế dựa vào cộng đồng, chúng tôi tích cực tìm kiếm các cách thức mới và đột phá để hoàn thành sứ mệnh của mình là hàn gắn và tạo cảm hứng và sẽ tiếp tục làm như vậy, dù phải đối mặt với đại dịch bất định này.”  

Các đợt phân phối sắp tới được xếp lịch vào Thứ Ba, 15 Tháng Hai tại tất cả các Trung tâm Nguồn Trợ giúp Cộng đồng của IEHP từ 1:00pm đến 5:00pm. Truy cập trang Facebook của IEHP để biết thông tin chi tiết.  

04
February
2022

UC Riverside Athletics và IEHP Hợp tác vì Sức khỏe Cộng đồng

Inland Empire Health Plan (IEHP) và University of California Riverside (UCR) Athletics đang hợp lực trong mùa giải này nhằm cung cấp các nguồn trợ giúp về sức khỏe thể chất và tinh thần, bao gồm thông tin về việc phổ biến kiến thứ và vắc-xin COVID-19 cho cộng đồng trường học và nhiều đối tượng hơn.

Sử dụng phương pháp tiếp cận đa kênh, các tổ chức sẽ đóng vai trò là điểm tiếp cận thông tin sức khỏe kịp thời và chính xác cho sinh viên, nhân viên và cộng đồng trong thời gian đại dịch đang diễn ra.

“Chúng tôi rất vui mừng chào đón IEHP với tư cách là đối tác giúp chúng tôi tiếp tục sứ mệnh nhằm chuẩn bị cho sinh viên-vận động viên có các cơ hội trong cuộc sống thông qua thể thao,” Wesley Mallette, Giám đốc Intercollegiate Athletics cho biết. “Hợp tác với IEHP, chúng tôi hy vọng sẽ phổ biến kiến thức và thông báo cho tất cả những người Highlanders về những nguồn trợ giúp tuyệt vời mà IEHP cung cấp và tác động tích cực của chúng đối với cuộc sống.”

Với tư cách là nhà tài trợ của công ty, IEHP sẽ cổ vũ cho các trận bóng rổ, bóng chày và bóng mềm trên sân nhà của UCR, đồng thời sẽ tài trợ một trận bóng rổ diễn ra vào ngày 17 Tháng Hai, kỷ niệm Tháng Lịch Sử Người Da Đen. Tại sự kiện này, Michael Deering, Phó Chủ tịch Sáng tạo, Tăng tốc và Đa dạng (Innovation, Acceleration and Diversity) của IEHP, sẽ công bố đội hình xuất phát của UCR Highlanders.

Cũng nổi bật trong mối quan hệ đối tác này là hoạt động hợp tác của chương trình sức khỏe với Trung tâm Cộng đồng Lành mạnh và Trường Y khoa (School of Medicine) của UCR và sẽ được phát sóng trên màn hình bảng chiếu video trước trận đấu—xuất hiện trên ESPN+ khi các trận đấu của Highlander được truyền hình.

“Cam kết của UCR đối với sức khỏe cộng đồng là vô cùng rõ ràng trong tất cả những việc họ làm, Jarrod McNaughton, Giám đốc Điều hành của IEHP nói. “Chúng tôi rất cảm kích khi được hợp tác với họ ở nhiều cấp độ và rất mong được chia sẻ những nguồn trợ giúp và thông tin chính xác về COVID-19 để chúng tôi có thể nỗ lực hết mình trong việc sống khỏe mạnh và cùng nhau đánh bại virus này.”

Để biết lịch trình và các sự kiện của trận đấu UCR sắp tới, vui lòng truy cập gohighlanders.com.

Logo của IEHP và UCR

25
January
2022

Các Bác Sĩ Của IEHP Khuyến Khích Tiêm Vắc-Xin COVID-19 Cho Thanh Thiếu Niên

Các bác sĩ của Inland Empire Health Plan đang khuyến khích các gia đình trong khu vực tiêm vắc-xin cho các con em mình (từ 5-11 tuổi) chống lại COVID-19 khi số ca nhiễm bệnh tiếp tục gia tăng trên toàn tiểu bang. Chương trình bảo hiểm y tế đang hỗ trợ các gia đình Inland Empire tiếp cận vắc-xin thông qua việc tài trợ cho các phòng khám tiêm vắc-xin thân thiện với trẻ em trên khắp các quận Riverside và San Bernardino.

Các hội viên tiêm liều vắc-xin COVID-19 đầu tiên cũng đủ điều kiện nhận được một thẻ quà tặng trị giá $50 miễn phí tại các phòng khám do IEHP tài trợ được liệt kê trên trang web của chương trình bảo hiểm y tế. IEHP cũng đang cung cấp thông tin dựa trên thực tế cho phụ huynh và người giám hộ trên trang web của mình và trên các tài khoản mạng xã hội của chương trình.

“IEHP đang hợp tác với một số đối tác để đảm bảo cộng đồng được tiếp cận với vắc-xin và thông tin lâm sàng để luôn khỏe mạnh,” Bác Sĩ Priya Batra, Giám Đốc Y Khoa Cấp Cao về Sức Khỏe Gia Đình và Cộng Đồng của IEHP cho biết. “Việc tiêm vắc-xin cho những trẻ em đủ điều kiện có thể bảo vệ các em chưa được tiêm vắc-xin và các Hội Viên trong gia đình dễ bị tổn thương bởi COVID-19. Nguy cơ nhập viện và các biến chứng về sức khỏe giảm đáng kể ở những trẻ được tiêm vắc-xin”. 

Theo CDC, liều Pfizer hoàn chỉnh được cấp phép cho trẻ từ 5-11 tuổi là 20 microgam (một phần ba so với 60 microgam đối với người lớn) – được dùng với liều lượng 10 microgam, mỗi liều cách nhau 21 ngày – và đã trải qua quá trình thử nghiệm nghiêm ngặt để chứng minh nó là an toàn và hiệu quả. 

“Không có gì bí mật khi vắc-xin có hiệu quả trong việc giảm đáng kể tình trạng nhiễm COVID-19 và các triệu chứng cần nhập viện,” Bác Sĩ Takashi Wada, Giám Đốc Y Khoa của IEHP nói. “Cung cấp cho những đứa trẻ của chúng ta rằng sự bảo vệ là điều cần thiết, đặc biệt là khi cộng đồng của chúng ta tiếp tục mở cửa và cố gắng trở lại hoạt động bình thường. Tiêm phòng cho trẻ em sẽ khuyến khích và cho phép tất cả các hoạt động thể thao yêu thích của con em chúng ta, những ngày hẹn nhau cùng vui chơi, các hoạt động của trường học và những hoạt động khác hoạt động trở lại an toàn.” 

Nhấp vào đây để tìm hiểu thêm về địa điểm tiêm vắc-xin COVID-19 cho quý vị và con quý vị. 
 
20
January
2022

IEHP Xếp ở Phân vị Thứ 99 về Mức độ Hài lòng của Nhà Cung cấp.

Các nhà cung cấp dịch vụ của Inland Empire Health Plan (IEHP) đã đạt điểm số 96.4% về mức độ hài lòng trong năm 2021 và được xếp vào phân vị thứ 99 về mức độ hài lòng của nhà cung cấp trên toàn quốc. 

Chương trình bảo hiểm y tế áp dụng khảo sát này cho ’mạng lưới nhà cung cấp qua điện thoại thông qua nhà cung ứng bên thứ ba, nhằm đánh giá mức độ hài lòng của nhà cung cấp hàng năm đối với các dịch vụ và hỗ trợ mà họ nhận được trực tiếp từ IEHP. Khảo sát này bao gồm các câu trả lời từ bác sĩ chăm sóc chính, bác sĩ chuyên khoa và nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe hành vi. 

“Susie White, Giám đốc Điều hành IEHP cho biết, để cung cấp dịch vụ chăm sóc tốt nhất cho hội viên của chúng tôi, các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi cần sự hỗ trợ liên tục từ đối tác chương trình bảo hiểm y tế của mình”. “Các câu trả lời trong bản khảo sát cho chúng tôi biết những lĩnh vực chúng tôi cần cải thiện và những lỗ hổng nằm ở đâu để chúng tôi có thể đạt được hiệu quả trong việc áp dụng các giải pháp chiến lược để hỗ trợ các nhà cung cấp dịch vụ của mình. Cuối cùng, chúng tôi muốn đảm bảo các Nhà cung cấp Dịch vụ của chúng tôi cảm thấy an toàn và tin tưởng vào công việc và dịch vụ mà họ cung cấp cho các hội viên của chúng tôi. Bản khảo sát này cung cấp cái nhìn sâu sắc về điều đó.”

Để nhận được ý kiến phản hồi có thể thực hiện được từ ’mạng lưới nhà cung cấp dịch vụ của chương trình bảo hiểm y tế, bản khảo sát sẽ tập trung vào những yếu tố chính nâng cao mức độ hài lòng của nhà cung cấp. Những yếu tố hàng đầu bao gồm: tiếp cận người quản lý hồ sơ và chăm sóc, tính kịp thời của quá trình xử lý yêu cầu thanh toán và số lượng bác sĩ chuyên khoa trong mạng lưới. 

Đáng chú ý là 98.1% nhà cung cấp dịch vụ chia sẻ rằng họ sẽ giới thiệu IEHP cho các bác sĩ hành nghề khác. Khi xét đến hạng mục nhỏ hơn, IEHP được xếp hạng ở phân vị thứ 99 về quan hệ với nhà cung cấp, nhân viên tổng đài của chương trình bảo hiểm y tế, nhà thuốc, quy trình sử dụng và quản lý chất lượng và điều phối dịch vụ chăm sóc. Chương trình bảo hiểm y tế cũng đạt mức xếp hạng phân vị thứ 99 ở hạng mục tài chính,’ nêu bật khả năng của chương trình bảo hiểm y tế trong việc giải quyết các thắc mắc hoặc những sai lệch về thanh toán. 

Bản khảo sát đã cung cấp thêm thông tin chi tiết về các cách cải thiện các hoạt động hỗ trợ. “White cho biết ý kiến phản hồi của nhà cung cấp dịch vụ đã cho chúng tôi thấy một cơ hội thực sự tuyệt vời để tăng cường khả năng tiếp cận các nguồn trợ giúp và thông tin hỗ trợ các dịch vụ khám sức khỏe từ xa”. “Khi chúng ta tiếp tục cùng nhau vượt qua đại dịch này, việc tăng cường các nỗ lực trong lĩnh vực này sẽ rất quan trọng đối với cộng đồng của chúng ta.”

“Jarrod McNaughton, Giám đốc Điều hành IEHP cho biết hai năm qua là một khoảng thời gian cực kỳ khó khăn đối với các Nhà cung cấp Dịch vụ của chúng tôi với tư cách là chuyên gia chăm sóc sức khỏe và con người”. “Tôi khôn’g thể bắt đầu bằng việc nói rằng chúng tôi biết ơn như thế nào đối với việc làm của họ trong cộng đồng của chúng ta và IEHP cam kết sẽ nỗ lực hết sức để hỗ trợ các Nhà cung cấp Dịch vụ của chúng tôi để các Hội viên và Cộng đồng của chúng tôi có thể hưởng dịch vụ chăm sóc tối ưu mà họ xứng đáng được nhận.”
 
11
January
2022

Các Đại sứ Sinh viên tại Địa phương Tập trung vào Tỷ lệ Tiêm Vắc-xin Trong Trường Thấp

IEHP đang hợp tác với San Bernardino Valley College (SBVC) và Crafton Hills College (CHC) để nâng cao nhận thức, phổ biến kiến thức và tỷ lệ sử dụng vắc-xin COVID-19 cho học sinh thông qua việc phổ biến kiến thức về vắc-xin được dẫn dắt bởi sinh viên.

“Tôi đang tham gia Chương trình Đại sứ Sinh viên COVID-19 này để phổ biến kiến thức và cập nhật thông tin cho cộng đồng của tôi về việc chủng ngừa COVID-19,” Jasmine Mejia, Đại sứ Sinh viên của CHC cho biết. “Nhiều sinh mạng đã bị mất đi và cộng đồng của tôi cần biết sự thật về tầm quan trọng của việc tiêm vắc-xin.  Nếu tôi có thể tìm hiểu những sự thật về vắc-xin COVID 19, thì tôi sẽ đóng một phần nhỏ trong việc cứu được nhiều mạng sống tại cộng đồng của mình.”

Được các Nhóm Y tế Cộng đồng của IEHP và Sở Y tế Công cộng Quận San Bernardino đào tạo, tám đại sứ sinh viên – bốn đại sứ tại mỗi trường – nhằm mục đích tăng tỷ lệ tiêm vắc-xin tại trường bằng cách cung cấp thông tin về vắc-xin tại các quầy trong khu vực chính của mỗi khu học xá, các bài thuyết trình từ các sinh viên khác, quảng cáo phòng khám tạm thời và giúp đặt lịch hẹn tiêm vắc-xin.  

“Với các quy định về việc tiêm vắc-xin trong trường, chúng tôi muốn đảm bảo các sinh viên đại học tại địa phương của chúng tôi có tất cả những gì các em cần để tiếp tục phổ biến kiến thức một cách an toàn,” Marci Coffey, Giám đốc Đối tác Cộng đồng IEHP cho biết. “Chúng tôi rất vui khi được làm việc với các sinh viên với vai trò này và tạo điều kiện cho các em cập nhật thông tin và tương tác hiệu quả với các bạn bè cùng trang lứa của mình.”

IEHP sẽ cung cấp cho sinh viên các nguồn thông tin phổ biến kiến thức về vắc-xin, tài liệu về chương trình bảo hiểm y tế và các vật dụng quảng cáo để chia sẻ trong suốt thời gian của chương trình. Ngoài ra, chương trình bảo hiểm y tế sẽ cung cấp một khoản trợ cấp cho các sinh viên cam kết tham gia chương trình bốn ngày (16 giờ) một tuần.

“Phổ biến kiến thức là yếu tố then chốt và, nếu được cung cấp thông tin, tôi cảm thấy rằng mỗi người sẽ đưa ra quyết định sáng suốt. Với tư cách là một đại sứ, tôi hy vọng sẽ lan truyền thông tin rằng việc thiếu bảo hiểm, tình trạng nhập cư hoặc không có nhà ở cố định sẽ không khiến bất kỳ người nào không được chủng ngừa và tiêm các liều chích ngừa tăng cường,” Sophia Zamora, Đại sứ Sinh viên SBVC nói.   

Dự án được thiết lập để hoạt động từ ngày 4 Tháng Một đến ngày 31 Tháng Ba trong cả hai trường.

“Chúng tôi hiểu rằng có những mối quan ngại và lo sợ liên quan đến vắc-xin COVID-19,” Bác sĩ Takashi Wada, Giám đốc Y khoa của IEHP cho biết. “Tìm hiểu từ một người bạn cùng trang lứa có trình độ, đầy đủ thông tin có thể giúp tạo ra những ảnh hưởng tích cực và đưa ra quyết định lành mạnh. Chúng tôi hy vọng sẽ tăng cường những cơ hội đó cho sinh viên bằng cách tạo điều kiện cho các đại sứ sinh viên với tất cả những gì các em cần để khơi dậy các cuộc trò chuyện mà cuối cùng sẽ giúp các sinh viên và cộng đồng khỏe mạnh hơn.”

04
January
2022

Ontario Fury và IEHP Hợp tác để Cải thiện Sức khỏe Cộng đồng

Ontario Fury, đội bóng đá trong nhà chuyên nghiệp của Ontario, và Inland Empire Health Plan (IEHP) sẽ hợp tác với nhau trong mùa giải này để kết nối các cư dân với các nguồn trợ giúp sức khỏe cộng đồng thiết thực, bao gồm cả việc tiếp cận vắc-xin.

Để triển khai quan hệ hợp tác, đội tiếp thị của chương trình bảo hiểm y tế này sẽ phối hợp với Ontario Fury cùng tổ chức các cuộc phỏng vấn tương tác qua mạng xã hội, quảng bá các y viện chích ngừa vắc-xin, và nhiều thông tin khác.

“Quan hệ hợp tác này là một bước tiến tích cực để nâng cao sức khỏe cộng đồng trong vùng chúng ta,” Cesar Armendariz, Giám đốc Cao cấp Phụ trách Sức khỏe Cộng đồng của IEHP cho biết. “Khi các gia đình bắt đầu tham gia trở lại các sự kiện và hoạt động, điều quan trọng là vắc-xin và thông tin y tế vẫn phải dễ tiếp cận và luôn sẵn sàng để bảo vệ mọi người. Mối quan hệ hợp tác này cho phép cả hai tổ chức tham gia tích cực với các cộng đồng của chúng ta theo một cách thức mới vui và thú vị hơn hẳn trước đây, và chúng tôi rất mong được gửi các thông điệp tích cực về sức khỏe đến cộng đồng IE và các cổ động viên bóng đá nhiệt thành của chúng tôi!”

Mùa giải của Ontario Fury bắt đầu vào ngày 15 Tháng Mười Hai trong trận mở màn trên sân nhà tại Toyota Arena ở Ontario, Calif., và sẽ kéo dài đến hết Tháng Tư, 2022. Trong mùa giải, mối quan hệ hợp tác này cũng sẽ tôn vinh những Phản ứng Viên Đầu tiên bằng việc tổ chức một sự kiện Heroes Night (Đêm Dành cho Những Người Hùng) vào mùa xuân. 

“Ontario Fury rất vui mừng được hợp tác với một tổ chức tuyệt vời như IEHP,” Jimmy Nordberg, Huấn luyện viên trưởng của Ontario Fury cho biết. “Với các mục tiêu chung và tầm nhìn của đối tác quản lý của chúng tôi là Ông Jeffery Burum, đó là giúp đỡ cộng đồng và truyền cảm hứng cho những người khác trở thành những người ủng hộ tích cực, đây là một sự kết hợp tuyệt vời.  IEHP sẽ thực sự giúp cộng đồng và Ontario Fury trong sứ mệnh của chúng tôi để trở thành #ChampionshipBound!”

Để tìm hiểu thêm về Ontario Fury hoặc xem lịch mùa giải, hãy truy cập ontariofury.com
 
17
December
2021

Public Notice for the Regular Meeting of the Joint Powers Agencies (January)

This Notice shall confirm the REGULAR MEETING of the Joint Powers Agencies - INLAND EMPIRE HEALTH PLAN AND IEHP HEALTH ACCESS.

Date of Meeting:
January 10, 2022

Time of Meeting:
9:00 AM

Location of Meeting: 

Inland Empire Health Plan
Headquarters
10801 Sixth Street, Suite 120
Rancho Cucamonga, California 91730

This Notice shall confirm the REGULAR MEETING of the Joint Powers Agencies - INLAND EMPIRE HEALTH PLAN AND IEHP HEALTH ACCESS.

If disability-related accommodations are needed to participate in this meeting, please contact Annette Taylor, Secretary to the IEHP Governing Board at (909) 296-3584 during regular business hours of IEHP (M-F 8:00 a.m. – 5:00 p.m.)

Agenda

Copies of the Packet may be obtained here.

09
December
2021

Inland Empire Health Plan Được Công Nhận vì Sự Đổi Mới trong Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe

Inland Empire Health Plan (IEHP) đã được Sở Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe (Department of Healthcare Services, DHCS) California công nhận với sáng kiến đổi mới Thiết Kế Lại Quy Trình Tự Động Chỉ Định Bác Sĩ Chăm Sóc Chính của Medi-Cal.

Hàng năm, Giải Thưởng Đổi Mới của DHCS công nhận Các Chương Trình Bảo Hiểm Y Tế Chăm Sóc Có Quản Lý (Managed Care Health Plan, MCP) của Medi-Cal đã có thành tích xuất sắc trong việc cải thiện chất lượng chăm sóc sức khỏe cho hàng triệu người thụ hưởng nhận dịch vụ Medi-Cal qua dịch vụ chăm sóc có quản lý. 

Sự kiện này đánh dấu lần thứ năm IEHP được DHCS vinh danh—nhiều hơn bất cứ chương trình bảo hiểm y tế nào khác tại California. Những lần công nhận trước đó dành cho những nỗ lực có tư duy tiến bộ bao gồm sử dụng định vị thông minh để tiếp cận Hội Viên (2020), tạo dựng Sáng Kiến Nhà Ở IEHP (2018), phát triển Sáng Kiến Chăm Sóc Phức Hợp và Tích Hợp Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe Hành Vi (2017) và tổ chức Dự Án Dịch Vụ Chăm Sóc Chuyển Tiếp (2015).

Giám Đốc Điều Hành Jarrod McNaughton của IEHP cho biết: “Chúng tôi thật vinh dự khi được ghi nhận vì những nỗ lực và cam kết kiên định trong việc phục vụ các Hội Viên, Nhà Cung Cấp và cộng đồng của chúng tôi. Những nỗ lực này nhằm hỗ trợ công việc mà chúng tôi đang làm khi chúng tôi một lần nữa cam kết sẽ thực hiện Sứ Mệnh chữa bệnh và truyền cảm hứng cho mọi người”.

Công nhận của năm nay tôn vinh quy trình tự động chỉ định Bác Sĩ Chăm Sóc Chính (Primary Care Physician, PCP) của IEHP, tập trung vào việc hướng các Hội Viên trong chương trình bảo hiểm y tế đến các Nhà Cung Cấp có điểm số chất lượng cao, đảm bảo các Hội Viên nhận được dịch vụ chăm sóc tối ưu và khuyến khích các Nhà Cung Cấp đạt được thành tích tuyệt vời. Để làm vậy, IEHP đã tạo ra một thuật toán chỉ định kết hợp hơn 12 thuộc tính có trọng số của nhà cung cấp liên quan đến điểm chất lượng của họ. 
  
McNaughton cho biết thêm: “Đổi mới cho phép chúng tôi thấy được nhiều thứ khác ngoài tình hình và những rào cản hiện tại của mình, đồng thời mở rộng tư duy về những gì có thể làm được cho các Hội Viên và Nhà Cung Cấp của chúng tôi. Trong mọi mối quan hệ, chúng tôi đều có khả năng truyền cảm hứng và cho phép họ phát huy tiềm năng tối đa”.
09
December
2021

Public Notice for the Regular Meeting of the Joint Powers Agencies (December)

This Notice shall confirm the REGULAR MEETING of the Joint Powers Agencies - INLAND EMPIRE HEALTH PLAN AND IEHP HEALTH ACCESS.

Date of Meeting:
December 13, 2021

Time of Meeting:
9:00 AM

Location of Meeting: 

Inland Empire Health Plan
Headquarters
10801 Sixth Street, Suite 120
Rancho Cucamonga, California 91730

This Notice shall confirm the REGULAR MEETING of the Joint Powers Agencies - INLAND EMPIRE HEALTH PLAN AND IEHP HEALTH ACCESS.

If disability-related accommodations are needed to participate in this meeting, please contact Annette Taylor, Secretary to the IEHP Governing Board at (909) 296-3584 during regular business hours of IEHP (M-F 8:00 a.m. – 5:00 p.m.)

Agenda 

Copies of the Packet may be obtained here.

01
December
2021

IEHP Cung Cấp Phòng Khám Chủng Ngừa Trong Dịp Lễ Hội Tamale Quốc Tế

Inland Empire Health Plan tự hào công bố việc tham gia Lễ Hội Tamale Quốc Tế của Indio tại Trung Tâm Thành Phố Indio, California vào ngày 4 và 5 tháng 12. Là đối tác hỗ trợ tổ chức lễ hội lâu năm, IEHP sẽ cung cấp tài nguyên giáo dục sức khỏe và tổ chức phòng khám chủng ngừa ở gần địa điểm tổ chức lễ hội.

Trong mối quan hệ hợp tác với Kaiser Permanente, phòng khám chủng ngừa của IEHP sẽ có địa chỉ tại 45720 Smurr St., Indio, chỉ cách lễ hội hai dãy nhà và sẽ cung cấp miễn phí vắc-xin cúm và COVID-19 cho người lớn và trẻ em từ 12 giờ trưa đến 6 giờ chiều. Người dân không cần đặt lịch hẹn.

Lễ Hội Tamale Quốc Tế của Indio bắt đầu vào năm 1992 và chào đón đám đông đa dạng tham dự lễ hội từ khắp nơi trên thế giới đến thưởng thức món bánh tamale làm thủ công. Ngoài món bánh tamale nổi tiếng thế giới, lễ hội năm nay sẽ có chương trình biểu diễn nhạc sống, vào cửa Nhà Bạt Nhún Lớn Nhất Thế Giới, sân trượt pa-tanh, lễ hội hóa trang và hàng trăm gian hàng.

Marci Coffey, Giám Đốc Phụ Trách Quan Hệ Cộng Đồng của IEHP cho biết: “Hoạt động hỗ trợ tổ chức Lễ Hội Tamale của Indio đã trở thành truyền thống của IEHP trong hơn 15 năm qua. Lễ hội mang đến khoảng thời gian vui vẻ bên gia đình cho cộng đồng của chúng ta và chúng tôi luôn hào hứng cung cấp thông tin về quyền lợi và kết nối đến các tài nguyên. Năm nay, chúng tôi đặc biệt hào hứng khi trở lại lễ hội và cung cấp vắc-xin cho cộng đồng.”

Trước đây, hàng trăm Thành Viên Nhóm IEHP và các thành viên trong gia đình của họ đã tình nguyện tham gia sự kiện hàng năm và được đưa đón đến Indio từ trụ sở công ty tham gia chương trình bảo hiểm y tế ở Rancho Cucamonga bằng xe buýt. Năm nay, các nhóm phụ trách sức khỏe cộng đồng của IEHP sẽ có mặt tại khắp khu vực để hỗ trợ tổ chức Lễ Hội Tamale của Indio và các sự kiện cộng đồng khác tại Rialto, Victorville và Needles. 

Cesar Armendariz, Giám Đốc Cấp Cao Phụ Trách Sức Khỏe Cộng Đồng của IEHP chia sẻ: “Chúng tôi mong muốn các thành viên và cộng đồng của chúng ta có cơ hội tận hưởng trọn vẹn niềm vui trong dịp lễ một cách an toàn nhất có thể. Chúng tôi rất biết ơn khi có các nguồn lực và quan hệ đối tác chiến lược để cung cấp vắc-xin cho những người cần đến và mong muốn tiếp tục khuyến khích dịch vụ chăm sóc tối ưu và sức khỏe tốt trong khu vực của chúng ta.”
 
20
October
2021

Thông Báo Công Khai về Cuộc Họp Thường Kỳ của các Cơ Quan Quản Lý Chung

Thông Báo này xác nhận diễn ra CUỘC HỌP THƯỜNG KỲ của các Cơ Quan Quản Lý Chung – INLAND EMPIRE HEALTH PLAN VÀ IEHP HEALTH ACCESS.

Ngày Họp:
13 tháng 9 năm 2021

Giờ Họp:
9:00 Sáng

Nhấp vào đây để tham gia cuộc họp qua WebEx

Tham Gia qua Điện Thoại: (866) 499-4146
Mã truy cập/Mã số sự kiện:177 309 2484

Inland Empire Health Plan vẫn tiếp tục tổ chức các cuộc họp Ban Quản Trị để triển khai các hoạt động thiết yếu. Căn cứ vào Sắc Lệnh Hành Chính của Thống Đốc, các thành viên trong Ban Quản Trị có thể tham dự cuộc họp thông qua hình thức họp từ xa hoặc họp qua video và sẽ tham gia cuộc họp với mức độ tương tự như khi gặp mặt trực tiếp. Các thành viên cộng đồng có thể quan sát và tham gia theo hình thức trực tuyến vào các cuộc họp. Do Sắc Lệnh Hành Chính yêu cầu phải ở nhà, nên không được phép trực tiếp tham gia các cuộc họp của Ban Quản Trị vào thời điểm này. 

Nếu cần chúng tôi điều chỉnh để người khuyết tật có thể tham gia cuộc họp này, vui lòng liên hệ với Annette Taylor, Thư Ký Ban Quản Trị của IEHP theo số (909) 296-3584 trong giờ làm việc thông thường của IEHP (Thứ Hai – Thứ Sáu, từ 8 giờ sáng – 5 giờ chiều).

Chương Trình Cuộc Họp

Quý vị có thể tải bản sao Tập Thông Tin tại đây.

Bình Luận Công Khai:

Quý vị có thể gửi Bình Luận Công Khai qua bản ghi tin nhắn thoại, email hoặc trong phần Bình Luận Công Khai của Chương Trình Cuộc Họp.

Bình luận công khai được ghi âm giọng nói: Để gửi bình luận công khai qua tin nhắn thoại, vui lòng gọi đến số 909-296-3584 trước 5 giờ chiều Thứ Sáu, ngày 8 tháng 5 năm 2020. Cho biết tên của quý vị và (các) số đề mục mà quý vị muốn nói. Thời lượng ghi tin nhắn thoại tối đa là hai phút. Chúng tôi có thể phát những bình luận này vào thời điểm thích hợp trong cuộc họp của ban quản trị.

Bình luận công khai qua email: Để gửi bình luận công khai qua email cho Ban Quản Trị, vui lòng gửi email tới địa chỉ PublicComment@IEHP.org và ghi rõ tên của quý vị, (các) số đề mục mà quý vị muốn nói và bình luận của quý vị. Chúng tôi sẽ gửi những bình luận này qua email cho tất cả các thành viên trong Ban Quản Trị.

18
October
2021

IEHP Chào Đón Tân Giám Đốc Công Nghệ Thông Tin

Inland Empire Health Plan (IEHP) vô cùng vinh dự thông báo rằng Vinil Devabhaktuni sẽ trở thành tân Giám Đốc Công Nghệ Thông Tin của chương trình. Trên cương vị này, Vinil có trách nhiệm chỉ đạo các kiến trúc công nghệ thông tin tổng thể, cũng như thiết kế, phát triển, thực thi và hỗ trợ các hệ thống của IEHP.

Vinil gia nhập IEHP sau khi rời Health New England với tư cách là Giám Đốc Công Nghệ Thông Tin chịu trách nhiệm quản lý một bộ danh mục đầu tư độc đáo, nâng tầm vị thế của công nghệ từ chỗ có chức năng hỗ trợ trở thành đối tác chiến lược đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển của tổ chức.  Vinil cũng phát triển và thực hiện một lộ trình vận hành từ đầu tới cuối cho hoạt động bán hàng, thẩm định bảo hiểm và kế toán. Thêm vào đó, ông còn thực hiện tái cấu trúc và tổ chức hợp lý các hoạt động hỗ trợ sản xuất cũng như phát triển ứng dụng để mang tới sự ổn định, khả năng dự đoán và tối ưu hóa cho tổ chức.

Trước khi làm việc tại Health New England, Vinil từng đảm nhận vị trí phó chủ tịch, giám đốc chuyển đổi kỹ thuật số tại American International Group (AIG) ở New York. Trên cương vị này, ông đã dẫn dắt một sáng kiến chuyển đổi kỹ thuật số toàn cầu trị giá $50 triệu, bao gồm việc di chuyển và hợp nhất các tài sản kỹ thuật số từ 140 quốc gia trên khắp thế giới.

Với tấm bằng Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh của Đại Học Bay Path ở Longmeadow, Massachusetts, ông rất mong được gia nhập IEHP và đã chia sẻ: “Tôi mong muốn được gia nhập vào đội ngũ và đóng góp sức lực trong công cuộc hoàn thành sứ mệnh của IEHP thông qua sự hợp tác, đổi mới và hỗ trợ mang tính chiến lược.  Những thành quả mà chúng ta có thể đạt được dành cho các hội viên, nhà cung cấp, nhân viên và cộng đồng là vô hạn khi chúng ta đồng lòng hợp sức.”

Giám Đốc Điều Hành Jarrod McNaughton của IEHP phát biểu: “Vinil sẽ là mảnh ghép tuyệt vời cho đội ngũ và chúng tôi rất vui khi được chào đón ông ấy. Kinh nghiệm và chuyên môn nghiệp vụ của Vinil sẽ hỗ trợ cho các nỗ lực của chúng tôi nhằm nâng cao hiệu quả của những công việc ý nghĩa mà IEHP
đang thực hiện mỗi ngày để xoa dịu và khơi dậy tinh thần con người.”


05
October
2021

IEHP Hợp Tác với Special Needz Coffee để Nâng Cao Nhận Thức về Sự Đa Dạng

Inland Empire Health Plan (IEHP) rất háo hức khi hợp tác với Special Needz Coffee (SNC) để tôn vinh Tháng Nhận Thức về Sự Đa Dạng, đồng thời cũng là Tháng Nhận Thức Quốc Gia về Việc Làm cho Người Lao Động.

SNC là một cửa hàng cà phê lưu động tại Ontario, California, luôn tạo cơ hội việc làm cho những người trưởng thành bị khuyết tật về trí tuệ và phát triển. Gần 95% nhân viên tại SNC được xác định là người khuyết tật.

Đại Diện về Y Tế Cộng Đồng Marisol Pilotin của IEHP chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên IEHP hợp tác với SNC nhưng sẽ không phải là lần cuối cùng. Vào tháng 10 hàng năm, đội ngũ Dịch Vụ Đa Dạng và Sinh Hoạt Độc Lập của chúng tôi sẽ tổ chức các buổi hội thảo cung cấp thông tin và các khóa đào tạo cho Thành Viên Nhóm, trong đó nhấn mạnh tầm quan trọng của công bằng và hòa nhập. SNC là một mô hình tuyệt vời thể hiện điều đó và chúng ta không thể phủ nhận những tác động tích cực đến đội ngũ nhân viên đặc biệt của họ và cả cộng đồng”.

Quan hệ hợp tác này bao gồm hoạt động mua và phân phát phiếu cà phê SNC cho các Thành Viên Nhóm (nhân viên) của IEHP tham gia nhiều khóa đào tạo và sự kiện khác nhau trong tháng này. Nhân viên từ SNC cũng sẽ tham gia chương trình bảo hiểm y tế với tư cách diễn giả khách mời tại một hội thảo qua mạng có tiêu đề Social Inclusion for People with Disabilities (Giúp Người Khuyết Tật Hòa Nhập Xã Hội).

Giám Đốc Hành Chính của SNC là Mia Humphreys chia sẻ: "Hợp tác với IEHP trong Tháng Nhận Thức về Sự Đa Dạng giúp chúng tôi hoàn thành sứ mệnh nâng cao nhận thức và trao quyền cho những người có nhu cầu đặc biệt và/hoặc bệnh tâm thần. Special Needz Coffee và IEHP đều có chung mục tiêu khuyến khích mọi người chấp nhận những khác biệt của người khác, cho dù về chủng tộc, văn hóa, tôn giáo hay niềm tin chính trị và quan trọng nhất là khả năng thể chất hoặc tâm thần của họ. Cả hai tổ chức chúng tôi đều nỗ lực hướng đến mục tiêu tạo cơ hội công bằng để những người có nhu cầu đặc biệt làm việc tại các tổ chức khuyến khích sự đa dạng và hòa nhập".

Cửa hàng cà phê lưu động của SNC có trụ sở tại Ontario ở địa chỉ 2920 Inland Empire Blvd. Suite 108 (trong khu đỗ xe gần đường cao tốc). Cửa hàng mở cửa phục vụ công chúng từ 7 giờ 30 sáng đến 3 giờ 30 chiều, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu và từ 9 giờ sáng đến 1 giờ chiều vào Thứ Bảy.

Đại Diện về Y Tế Cộng Đồng Jose Solorzano của IEHP chia sẻ: "Chúng tôi thực sự đang háo hức mong chờ tiếp tục hợp tác với SNC ngay cả sau khi kết thúc tháng kỷ niệm này. Chúng ta cần tôn vinh sự đa dạng mỗi ngày và chúng tôi thực sự cảm kích khi SNC nhắc nhở những người trưởng thành có khuyết tật rằng chính vì những khó khăn và khác biệt, họ có thể tác động tích cực đến thế giới này".

Để tìm hiểu thêm về SNC, hãy truy cập specialneedzcoffee.com.

29
September
2021

IEHP Hợp Tác với các Tổ Chức Cộng Đồng để Tiêm Chủng cho 38.000+ Cư Dân I.E.

Trong sáu tháng qua, hơn 38,400 cư dân Inland Empire đã được tiêm vắc xin COVID-19 thông qua phòng khám do IEHP tài trợ hoặc hỗ trợ. Các phòng khám được thực hiện thông qua quan hệ đối tác với các tổ chức dựa trên cộng đồng như Y Tế Đại Học Loma Linda, Hệ Thống Y Tế SAC, Nhà Thờ Giám Lý St. Paul Phi châu, Trung Tâm Khu Vực Inland, Hạt San Bernardino và dự kiến sẽ tiếp tục chiến đấu tỷ lệ gia tăng của các ca nhiễm COVID-19.

Họ đã tiêm khoảng 36,900 liều vắc xin thông qua địa điểm tiêm chủng siêu cấp của Hạt San Bernardino, tổ chức tại trụ sở công ty của chương trình y tế ở Rancho Cucamonga. Ngoài ra, họ cũng phân phối hơn 1,500 liều vắc xin tại các sự kiện cộng đồng, như sự kiện cộng đồng Fiestas Patrias năm 2021 của Que Buena và các phòng khám do nhà thờ hoặc cơ quan tổ chức trong sáu tháng qua.

“Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để gặp gỡ cư dân tại nơi họ ở.” - Ông Marci Coffey, Giám Đốc Đối Tác Cộng Đồng của IEHP phát biểu. “Đối với một số người, điều này phụ thuộc vào sự thuận tiện và khả năng tiếp cận. Đối với những người khác, điều này lại phụ thuộc vào mức độ giáo dục và nhận thức. Chúng tôi rất vui mừng vì được cung cấp các dịch vụ cũng như nguồn lực này cho cư dân tại I.E. và chúng tôi đang tích cực làm việc để tạo thêm cơ hội cho các nhóm của mình kết nối và hỗ trợ cộng đồng! ”

Với sự tài trợ từ Chương Trình Khuyến Khích Tiêm Chủng Medi-Cal COVID-19 của tiểu bang, IEHP có kế hoạch mở rộng quan hệ đối tác để đảm bảo các phòng khám vắc xin tiếp tục hoạt động. Chương trình sức khỏe cũng đang phát triển các chương trình thúc đẩy nhà cung cấp để khuyến khích sự can thiệp của bác sĩ giữa các bệnh nhân, tăng tỷ lệ tiêm chủng.

“Sự thật này là rõ ràng. Mọi người đều được an toàn hơn khi họ đều nhận tiêm chủng, ” - Jarrod McNaughton, Giám đốc điều hành IEHP cho biết. “Mặc dù tự hào về số lượng vắc xin đã tiêm nhưng chúng tôi vẫn còn nhiều việc phía trước để đảm bảo cộng đồng của mình được hưởng dịch vụ chăm sóc tối ưu và sức khỏe tràn đầy. Chúng tôi hiểu việc tiêm vắc-xin là một lựa chọn cá nhân, tuy nhiên, mức độ tác động lên cộng đồng này là đáng kinh ngạc. Vì đại dịch này bắt đầu thông qua sự lan truyền của cộng đồng, nó cần phải được kết thúc thông qua sự cộng tác và phản hồi của cộng đồng. ”

Để biết các điểm tiêm vắc xin COVID-19 gần quý vị, hãy truy cập myturn.ca.gov.

27
September
2021

IEHP Kỷ Niệm 25 Năm “Làm Điều Đúng Đắn”

Vào tháng 9 này, Inland Empire Health Plan (IEHP) kỷ niệm 25 năm cung cấp dịch vụ. Phục vụ 1,4 triệu cư dân, ký hợp đồng với hơn 6.700 nhà cung cấp và sở hữu gần 2.500 thành viên đội ngũ, Inland Empire Health Plan rất vinh dự đón nhận cột mốc quan trọng này bằng việc tiếp tục chinh phục lộ trình chiến lược phía trước.

Ông Jarrod McNaughton, Giám Đốc Điều Hành IEHP cho biết: “Trong 25 năm qua, chúng tôi rất hân hạnh được kết nối hàng triệu người trong khu vực với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe toàn diện”. “Với các sáng kiến lớn như CalAIM đang được triển khai và trước tình hình đại dịch COVID-19 đang diễn ra, chúng tôi phải tiếp tục gặp gỡ hội viên, nhà cung cấp và thành viên đội ngũ ở nơi họ hiện diện. Vì vậy, chúng tôi có thể cùng nhau làm việc hiệu quả để mang lại dịch vụ chăm sóc tối ưu và sức khỏe dồi dào cho cư dân tại khu vực của mình.”

IEHP bắt đầu hoạt động vào năm 1996 với hơn 60.000 hội viên Medi-Cal, đồng thời ra mắt chương trình Gia Đình Khỏe Mạnh vào năm 1998 để chủ động làm việc nhằm cung cấp bảo hiểm cho trẻ em không không có bảo hiểm, xuất thân từ những gia đình lao động không đủ điều kiện tham gia chương trình Medi-Cal. Tính đến năm 2000: IEHP trở thành một trong những chương trình chăm sóc sức khỏe Medi-Cal đầu tiên duy nhất ở California đạt Chứng Nhận "Đáng Tuyên Dương" của NCQA và được xếp hạng là Medicaid Plan lớn thứ 9 tại Hoa Kỳ.  

Với việc phát triển nhiều chương trình hỗ trợ trẻ em (Healthy Kids), người cao tuổi (Medicaid), người khuyết tật (Medicare DualChoice) và các tình trạng sức khỏe cụ thể (như bệnh tiểu đường và bệnh hen suyễn), IEHP có thể hỗ trợ nhiều Cư Dân Inland Empire đủ điều điện hưởng dịch vụ chăm sóc sức khỏe thông qua Đạo Luật Chăm Sóc Giá Cả Phải Chăng, qua đó số hội viên của chương trình chăm sóc sức khỏe này tăng thành 1 triệu người tính đến năm 2015.

Gần đây, chương trình chăm sóc sức khỏe này được đề cập là mô hình trong Kế Hoạch Tổng Thể Cho Người Cao Tuổi của California và đã đóng góp một số ý tưởng cho sáng kiến chuyển tiếp trong nhiều năm của tiểu bang nhằm giải quyết nhiều thách thức phức tạp tác động đến hội viên Medi-Cal (CalAIM) của tiểu bang. Các chương trình đóng vai trò là mô hình gồm có công việc đổi mới liên quan đến sức khỏe và nhà ở, chẳng hạn như chương trình  Sáng Kiến về Nhà Ở và Chăm Sóc Sức Khỏe Tại Nhà của IEHP.

Ngoài việc hỗ trợ các sáng kiến chuyển tiếp như CalAIM, IEHP cũng đang nỗ lực hướng đến các giải pháp bền vững để cải thiện kết quả sức khỏe tích cực của cư dân trong khu vực. Ông McNaughton cho biết: “Mặc dù chúng tôi kỷ niệm công việc tuyệt vời đã thực hiện tại khu vực, nhưng công việc của chúng tôi trong vai trò là chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng còn chưa kết thúc”.

Ông McNaughton bổ sung: “Việc xây dựng và củng cố mạng lưới nhà cung cấp tại Inland Empire để cân bằng tình trạng thiếu hụt nhà cung cấp dang diễn ra, cũng như hợp tác với các đối tác để tạo ra một hệ thống Hồ Sơ Y Tế Điện Tử nhằm chăm sóc tốt hơn cho hội viên chỉ là 2 trong số các ưu tiên lớn mà chúng tôi đang nỗ lực thực hiện”. “Cùng với câu thần chú là luôn “làm điều đúng đắn” cho hội viên, sứ mệnh chữa lành và truyền cảm hứng cho tinh thần của con người sẽ làm kim chỉ nam cho suy nghĩ, quyết định của chúng tôi, và quan trọng nhất là hành động chúng tôi thực hiện thông qua các dự án này cũng như tại IEHP trong những năm tháng sắp tới.”

21
September
2021

Chương Trình Thử Nghiệm của IEHP Được Xuất Bản trong Tạp Chí Journal of Managed Care & Specialty Pharmacy

Khi hợp tác với Surveyor Health, Chương Trình Thử Nghiệm Quản Lý Thuốc Toàn diện (CMM) của Inland Empire Health Plan sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để quản lý việc sử dụng thuốc của Hội Viên. Gần đây, Chương trình này được xuất bản trong Tạp ChíJournal of Managed Care & Specialty Pharmacy.

Với việc sử dụng nền tảng AI nâng cao, dữ liệu chương trình chăm sóc sức khỏe và dược sĩ lâm sàng (được đào tạo về quản lý bệnh và CMM) có thể tương tác với Hội Viên qua điện thoại và tăng cường điều phối dịch vụ chăm sóc, giảm 15,2% các nguy cơ tương tác thuốc, giảm 15% số ca đến phòng cấp cứu, giảm 9% số ca nhập viện, v.v.  

Lưu ý đến khả năng của chương trình thử nghiệm trong việc cải thiện đáng kể kết quả sức khỏe của Hội Viên và giảm tình trạng dùng thuốc, Tạp Chí Journal of Managed Care & Specialty Pharmacy ước tính rằng mỗi năm, chương trình Medicaid (Medi-Cal) của California có thể tiết kiệm hơn 1 tỷ USD nhờ áp dụng các biện pháp của chương trình cho một nhóm bệnh nhân tương tự. Ông Michael Blatt, Giám Đốc Lâm Sàng về Chiến Lược Nhà Thuốc và Sản Phẩm tại IEHP cho biết: “Nghiên cứu này khẳng định rằng chương trình Quản Lý Thuốc Điều Trị cho bệnh nhân Medicaid là cần thiết để tối ưu hóa dịch vụ chăm sóc bệnh nhân”.

Số người tham gia chương trình thử nghiệm gồm 2.150 Hội Viên IEHP từ 40 đến 60 tuổi với mức sử dụng trung bình 25 loại thuốc được kê toa để điều trị các bệnh mạn tính. Tiến sĩ Edward Jai, Giám Đốc Cấp Cao Phụ Trách Dịch Vụ Dược Phẩm tại IEHP cho biết: “Chương trình quản lý thuốc toàn diện này do các dược sĩ xây dựng và được công nghệ ra quyết định mới hỗ trợ, cho phép chúng tôi thuê một đội ngũ hỗ trợ cho từng Hội Viên bằng cách kết nối đúng Hội Viên với các tài nguyên phù hợp vào đúng thời điểm”.

Để chia sẻ kiến thức bổ sung về nỗ lực này và hỗ trợ các chương trình chăm sóc sức khỏe khác muốn tận dụng AI vào chương trình CMM, Tiến sĩ Jai sẽ giới thiệu các bài học và kết quả chương trình tại Hội nghị Nexus năm 2021 của Academy of Managed Care Pharmacy vào ngày 18 tháng 10. Bài trình bày của ông cũng sẽ cung cấp thông tin chi tiết về Chương Trình Điều Soát Thuốc của IEHP. Chương trình này cũng góp phần giảm số ca nhập viện và tái nhập viện.

Để biết thêm thông tin về nghiên cứu này, vui lòng truy cập vào trang web jmcp.org.

17
September
2021

IEHP Ra Mắt Chiến Dịch Nhằm Tăng Tỷ Lệ Tiêm Vắc-xin tại Inland Empire

Để giải quyết tỷ lệ tiêm vắc-xin COVID-19 thấp tại các quận Riverside và San Bernardino, Inland Empire Health Plan (IEHP) đã tổ chức một loạt các chiến dịch giáo dục, quan hệ đối tác cộng đồng và sự cộng tác của bên liên quan nhằm hỗ trợ giáo dục cũng như cung cấp quyền tiếp cận cho những cư dân chưa được tiêm vắc-xin.

Theo dữ liệu của tiểu bang, cộng đồng Người Da Đen, cộng đồng Người Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha cùng Hội Viên Medi-Cal thuộc mức xếp loại có tỷ lệ tiêm vắc-xin thấp nhất tại các quận Riverside và San Bernardino. Ngoài ra, tỷ lệ bệnh nhân dương tính với COVID-19 trong khu vực tiếp tục dao động đáng kể, dẫn đến sự bất ổn và nguy cơ luôn trường trực.

Tiến sĩ Takashi Wada, Giám Đốc Y Tế tại IEHP cho biết: “Vắc-xin COVID-19 là phương pháp “chắc chắn” nhất mà chúng ta có để chống lại vi-rút này”. “Mặc dù có thể có trường hợp đã được tiêm vắc-xin nhưng vẫn nhiễm vi-rút, dữ liệu cho thấy vắc-xin có hiệu quả tuyệt vời trong việc làm giảm tác động của vi-rút, nhờ vậy giảm số ca nhập viện và tử vong. Đó là lý do khiến việc được tiêm vắc-xin lại quan trọng đến vậy.”

Kể từ khi vắc-xin được tung ra thị trường, IEHP đã tham gia một số sự kiện tiêm vắc-xin tạm thời, trong đó có việc hợp tác với Loma Linda University Health (LLUH) và SAC Health System (SACHS), để tổ chức một phòng tiêm vắc-xin COVID-19 tại Nhà Thờ Giám Mục Hội Giám Lý Châu Phi (St. Paul AME) ở San Bernardino (nơi thờ cúng nổi tiếng của Cộng Đồng Người Da Đen tại quận này).

Với việc có thêm quỹ từ Chương Trình Khuyến Khích Tiêm Vắc-xin COVID-19 Medi-Cal của tiểu bang,  IEHP sẽ tiếp tục phát triển quan hệ đối tác với các quận, tổ chức cộng đồng, trường học và nhà thờ để cải tiến cũng như xây dựng các hành động khác nhằm tăng tỷ lệ tiêm vắc-xin.  IEHP cũng sẽ phát triển một chương trình khuyến khích để khích lệ các nhà cung cấp trong mạng lưới của IEHP tăng tỷ lệ tiêm vắc-xin COVID.  

Ông Wada bổ sung: “Chúng tôi thấu hiểu nỗi sợ của những người chọn không tiêm vắc-xin. Vì vậy, chúng tôi muốn hỗ trợ những người này bằng cách gặp gỡ họ ở các địa điểm quen thuộc, trang bị cho họ dữ kiện, thông tin và cơ hội được tiêm vắc-xin”. “Sự quen thuộc và niềm tin là một phần lớn trong việc đưa ra quyết định đó. Chúng tôi rất vui mừng khi hợp tác với các nhà lãnh đạo và tổ chức cộng đồng để tiếp tục tạo dựng niềm tin đó.”

Vào tháng trước, IEHP cũng hợp tác với chương trình chăm sóc sức khỏe chị em là L.A. Care để ra mắt một chiến dịch giáo dục với sự trợ giúp của diễn viên Jaime Camil từng đoạt giải thưởng, nổi tiếng với vai diễn trong bộ phim Jane the Virgin của CW và bộ phim Coco của Disney. Ngoài ra, IEHP còn tham gia các sự kiện Instagram Live, các PSA và biển quảng cáo sẽ chạy vào những tuần sắp tới. 

Ông Jarrod McNaughton, Giám Đốc Điều Hành IEHP cho biết: “Ngoài việc chiến đấu với đại dịch COVID, chúng tôi còn góp một chút sức lực vào việc chống đại dịch tin giả”. “Việc cung cấp cho cộng đồng thông tin xác thực, thành thật về vắc-xin theo cách liên quan đến bản thân họ có thể tạo nên sự khác biệt. Dịch vụ chăm sóc sức khỏe chủ yếu mang tính cá nhân. Vì vậy, chúng tôi rất vui mừng khi hợp tác với một nhóm đối tác đáng kính nhằm đảm bảo rằng những cư dân yếu thế nhất được trang bị tất cả những thứ họ cần để được hưởng dịch vụ chăm sóc tối ưu và sức khỏe dồi dào.”

Chương trình chăm sóc sức khỏe này sẽ tiếp tục phục vụ Quận San Bernardino, đóng vai trò là địa điểm tiêm vắc-xin vô cùng hiệu quả, tổ chức phòng khám tại trụ sở ở Rancho Cucamonga, với các chương trình nhằm mở rộng hoạt động thông qua các đối tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng khác trong tương lai gần. Để tìm hiểu thêm, vui lòng truy cập vào trang web sbcovid19.com/vaccine.

 
13
September
2021

IEHP Giành Giải Thưởng Đối Tác Kinh Doanh của Năm do Cơ Quan Cứu Hỏa ở Rancho Cucamonga trao tặng

Inland Empire Health Plan (IEHP) đã nhận được giải thưởng Đối Tác Kinh Doanh của Năm do Cơ Quan Cứu Hỏa ở Rancho Cucamonga trao tặng tại Lễ Kỷ Niệm Ghi Nhận Lính Cứu Hỏa và Cảnh Sát của Thành Phố vào ngày 9 tháng 9. Giải thưởng xuất sắc này ghi nhận mối quan hệ đối tác của Inland Empire Health Plan với Thành Phố và Quận San Bernardino trong việc tổ chức một phòng tiêm vắc-xin vô cùng hiệu quả tại trụ sở của đơn vị này.

Tòa nhà trụ sở IEHP rộng 400.000 foot vuông tại Rancho Cucamonga (còn gọi là Atrium) đã chuyển thành một địa điểm tiêm vắc-xin vô cùng hiệu quả vào tháng 2 năm 2021, với hơn 36.900 liều vắc-xin COVID-19 đã được tiêm tính đến nay.

Ông Jarrod McNaughton, Giám Đốc Điều Hành IEHP cho biết: “Chúng tôi thật vinh dự khi nhận được giải thưởng này của Cơ Quan Cứu Hỏa ở Rancho Cucamonga”. “Việc tổ chức phòng tiêm vắc-xin rất quan trọng đối với chúng tôi. Là một chương trình chăm sóc sức khỏe, một đối tác của quận và thành phố, chúng tôi biết mình cần phải có nghĩa vụ đảm bảo mọi người tiếp cận được vắc-xin”.

Từ trước đến nay, giải thưởng Đối Tác Doanh Nghiệp của Năm từ Cơ Quan Cứu Hỏa ở Rancho Cucamonga được trao cho doanh nghiệp cộng đồng hỗ trợ cơ quan này trong vai trò là bên giải quyết sự cố.

Ông Ivan Rojer, Trưởng Phòng Chữa Cháy của Cơ Quan Cứu Hỏa ở Rancho Cucamonga cho biết: “Giải thưởng này là một cách khiêm tốn để chúng tôi bày tỏ lòng biết ơn đối với quan hệ đối tác trong nỗ lực lịch sử này. Chúng tôi cảm ơn IEHP đã mở rộng cánh cửa và tạo nên sự khác biệt cho hàng nghìn cuộc sống trong cộng đồng của chúng ta ở những thời điểm chưa từng thấy này”.

IEHP đã trở thành Đối Tác Kinh Doanh tại Rancho Cucamonga kể từ khi công ty chuyển từ San Bernardino vào năm 2013. Trước tháng 3 năm 2020, tòa nhà Atrium đạt chứng nhận ENERGY STAR® của IEHP hỗ trợ hơn 2.400 Thành Viên Đội Ngũ (nhân viên IEHP), đây là những người đã tạm thời chuyển sang hình thức làm việc tại nhà toàn thời gian trong đại dịch COVID-19.

Tiến sĩ Takashi Wada, Giám Đốc Y Tế tại IEHP cho biết: “Ngoài việc giải quyết nhu cầu của Hội Viên và cư dân trên khắp Inland Empire, thật có ý nghĩa khi chúng tôi có thể mở cửa tòa nhà để những người bạn cũng như hàng xóm của chúng tôi được tiếp cận vắc-xin nhiều hơn”. “Chúng tôi vô cùng biết ơn sự ghi nhận này và sự nỗ lực không ngừng dành cho phòng tiêm vắc-xin. Đồng thời, chúng tôi mong muốn tiếp tục mối quan hệ đối tác để tăng tỷ lệ tiêm vắc-xin trong khu vực.”

Phòng tiêm nằm trên đường 10801 Sixth Street, Rancho Cucamonga và dự kiến sẽ hoạt động vào cuối năm nay. Quý vị có thể trực tiếp đến và đặt lịch hẹn. Quý vị có thể đặt lịch hẹn tại trang web SBCovid19.com/vaccine.

Ảnh về RCCFD
08
September
2021

Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe Tiếp Nhận Bàn Khám Bệnh Dễ Tiếp Cận

Hai mươi phòng khám y tế địa phương sẽ nhận được bàn khám bệnh UpScale dễ tiếp cận miễn phí để hỗ trợ tốt hơn cho người khuyết tật trong Inland Empire (I.E.). Sau khi đăng ký và tham gia Khảo Sát Đánh Giá Khả Năng Tiếp Cận Thể Chất Đối Với Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe Của Sở Y tế California (PARS), các nhà cung cấp đã được Inland Empire Health Plan (IEHP) lựa chọn và lên lịch để phân phối bàn khám bệnh vào mùa thu này.

Các địa điểm phòng khám tiếp nhận bao gồm: Palm Desert, Corona, Hemet, Pomona, Rancho Cucamonga và Indio với các loại phòng khám khác nhau, từ Trung Tâm Chăm Sóc Người Lớn Ban Ngày, Phòng Khám Sản Phụ Khoa đến Trung Tâm Chăm Sóc Khẩn Cấp. 

Các nghiên cứu chỉ ra rằng chưa tới 10% các Phòng Khám Chăm Sóc Chính ở California cho biết có bàn khám bệnh dễ tiếp cận, mặc dù cứ bảy người trưởng thành thì có một người khuyết tật. Carmen Ramirez, giám đốc chương trình người khuyết tật của IEHP cho biết: “Có thể thoải mái đến thăm và được bác sĩ thăm khám là yếu tố quan trọng để nhận được dịch vụ chăm sóc tối ưu và đầy đủ”. “Những bàn khám bệnh này giúp những bệnh nhân gặp khó khăn về khả năng vận động có cơ hội kết nối với bác sĩ của họ — một cách đàng hoàng”.

Các bàn khám bệnh dễ tiếp cận của UpScale do Medical Accessibility LLC sản xuất đều Tuân Thủ Theo Đạo Luật Người Khuyết Tật Hoa Kỳ (ADA) và được thiết kế thuận tiện để cho phép kiểm tra toàn thân bao gồm cả số đo chiều cao và cân nặng - vốn là những phần khó kiểm tra đối với người khuyết tật. 

Denise E. Grant, Giám Sát Viên Hoạt Động Phòng Khám ARMC cho biết: “Là một phòng khám Nội Khoa, các nhà cung cấp của chúng tôi nhận thấy một số bệnh nhân ốm yếu nhất mắc nhiều bệnh đi kèm, điều này gây cản trở đến tiềm năng lớn nhất và chất lượng cuộc sống của họ”. “Khi có bàn khám bệnh, chúng tôi có thể phục vụ tốt hơn cho những bệnh nhân mắc chứng béo phì, có nguy cơ té ngã và/hoặc gặp phải những điều kiện khiến họ không thể đứng được trên một cân đo thông thường. Bàn khám bệnh sẽ giúp chúng tôi dễ tiếp cận bệnh nhân hơn, điều này không chỉ nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc có khả năng tác động đến sức khỏe của bệnh nhân mà còn góp phần giúp nhóm chăm sóc của chúng tôi có thể thu thập các chỉ số sức khỏe quan trọng của dân số”.

Để hỗ trợ hơn nữa cho sự công bằng về y tế và nhu cầu có thể thăm khám toàn diện, dễ tiếp cận cho người khuyết tật, IEHP cũng có kế hoạch cung cấp phản hồi toàn diện dựa trên phản hồi từ khảo sát PARS của mỗi nhà cung cấp và tiến hành các Khóa Đào Tạo Về Năng Lực Văn Hóa cho các nhà cung cấp nhận được các bàn khám bệnh dễ tiếp cận. 

Chương trình bảo hiểm y tế sẽ tiến hành phân phối bàn khám bệnh dễ tiếp cận hằng năm để tăng số lượng các phòng khám I.E. có thể tiến hành dịch vụ thăm khám dễ tiếp cận, tăng khả năng tiếp cận cho người khuyết tật và tăng cơ hội để có được kết quả khám sức khỏe tốt hơn.

Tiến sĩ Takashi Wada, Giám Đốc Y Tế tạm thời của IEHP cho biết: “Mọi người đều có quyền được khám sức khỏe toàn diện và an toàn”. “Những bàn khám bệnh và cam kết tiếp tục nỗ lực này sẽ biến kỳ vọng đó trở thành hiện thực đối với rất nhiều người trong cộng đồng của chúng tôi.  Những bàn khám bệnh này cũng đóng vai trò như một lời nhắc nhở tích cực về tầm quan trọng của sự công bằng về chăm sóc sức khỏe và việc gặp gỡ những người hàng xóm của chúng tôi tại nơi họ ở để cung cấp dịch vụ chăm sóc tối ưu và nhiệt tình giúp mang lại lợi ích cho họ”.
 
31
August
2021

IEHP và Victor Valley College Tiếp Tục Phân Phát Hộp Thực Phẩm ở Vùng Hoang Mạc Cao

Inland Empire Health Plan (IEHP) đã hợp tác với Victor Valley College (VVC) để giải quyết tình trạng mất an ninh lương thực ở vùng hoang mạc trên cao. Cư dân cộng đồng có thể nhận một hộp thức ăn miễn phí tại Lower Campus của VVC vào mỗi Thứ Hai, từ 11:00 trưa đến 12:30 trưa.

Song song với đó, cư dân được khuyến khích đăng ký trực tuyến tại Connect IE, những người tới nhận mà chưa đăng ký sẽ được đón vào lúc 12:30 trưa khi vẫn còn đồ ăn. Người nhận phải từ 18 tuổi trở lên và mỗi hộ gia đình chỉ được nhận một hộp đồ ăn.

Trước khi hợp tác với VVC, chương trình chăm sóc sức khỏe đã tổ chức các sự kiện phân phát hộp thực phẩm hàng tuần tại Victorville Community Resource Center (CRC), với tổng giá trị thực phẩm lên tới hơn 5 triệu đô la từ tháng Sáu năm 2020 đến tháng Bảy năm 2021.

Delia Orosco, Giám Đốc Của IEHP Victorville CRC cho biết: “Mất an ninh lương thực là một trong những mối quan tâm lớn nhất ở khu vực của chúng tôi. Chúng tôi biết rằng cần tiếp tục chương trình phân phát. Chúng tôi rất biết ơn VVC, một đối tác cộng đồng quan trọng, đã tiếp tục phục vụ cộng đồng để các trung tâm tài nguyên của chúng tôi có thể chuẩn bị mở cửa và phục vụ trở lại trong tương lai”.

Để hỗ trợ cư dân vùng hoang mạc cao, thực phẩm được đặt hằng tuần thông qua Community Action Partnership của San Bernardino, do High Desert Second Chance lựa chọn vào mỗi sáng Thứ Hai và chuyển đến VVC. Các Thành Viên Nhóm IEHP, sinh viên và giảng viên của VVC cùng các tình nguyện viên của God’s Hand Extended tham gia điều hành sự kiện và phối hợp để phân phát thực phẩm trực tiếp cho cư dân.

“Chúng tôi thực sự rất hân hạnh khi được hợp tác với những tổ chức tuyệt vời như IEHP và God’s Hand Extended. Đây là một nỗ lực hợp tác và là ví dụ tuyệt vời về cách các tổ chức giáo dục, chăm sóc sức khỏe và cộng đồng có thể cùng hướng tới một mục tiêu và mục đích chung để phục vụ”, Amber Allen, Giám Đốc Chương Trình Tài Trợ Đặc Biệt của VVC cho hay. “Bằng cách đưa cộng đồng của chúng tôi đến trường đại học để cung cấp thực phẩm, chúng tôi đang mở rộng cánh cửa cho những người có thể chưa nhận thức được những cơ hội sẵn có tại VVC. Chương trình này giúp chúng tôi tiếp cận mọi người ở nơi họ ở, để họ có khả năng tập trung vào mục tiêu của mình, bên cạnh việc chỉ đáp ứng những nhu cầu cơ bản của họ”.

Ngoài nỗ lực phân phát thực phẩm, IEHP và VVC sẽ triển khai các chương trình về sức khỏe thể chất và tinh thần trong khuôn viên trường để hỗ trợ sinh viên VVC. Các chương trình sẽ bap gồm việc hỗ trợ về chăm sóc sức khỏe được điều chỉnh riêng cho từng sinh viên, các lớp học thể dục và nhiều lợi ích khác.

Jarrod McNaughton, Giám Đốc Điều Hành của IEHP cho biết: “Những tài nguyên này là do cộng đồng mang đến cho cộng đồng. Những quan hệ đối tác này đưa những tài nguyên có khả năng thay đổi cuộc sống tới tầm tay của rất nhiều cư dân dễ bị tổn thương nhất của chúng tôi. Thời gian có thể khắc nghiệt và tài nguyên có thể hạn chế, nhưng các quan hệ đối tác và hợp tác giúp tạo điều kiện liên tục hiện thực hóa hy vọng và sự tiến bộ”.

VVC hy vọng sẽ tiếp tục chương trình phân phát trong thời gian cần thiết. Để tìm hiểu thông tin cụ thể về Dự Án Puente, vui lòng truy cập https://protect-us.mimecast.com/s/JhquC2kNvWsK5r1f2DCh9?domain=vvc.edu .
25
August
2021

Tiến Sĩ Takashi Wada Được Vinh Danh Là Giám Đốc Y Tế của IEHP

IEHP tự hào thông báo Tiến Sĩ Takashi Wada là Giám Đốc Y Tế mới của IEHP. Trong vai trò này, Tiến Sĩ Wada sẽ giám sát bộ phận Dịch Vụ Y tế của IEHP và phối hợp chỉ đạo việc thực hiện các sáng kiến như CalAIM, Dịch Vụ Tại Nhà và Dịch Vụ Cộng Đồng (Home and Community-Based Services), Kế Hoạch Chiến Lược của tổ chức, v.v. 

Thêm vào đó, Tiến Sĩ Wada sẽ thể hiện khả năng lâm sàng và lãnh đạo có chiến lược thông qua các quy trình có trách nhiệm nhằm cải thiện chất lượng cung cấp dịch vụ chăm sóc, với thước đo là các chỉ số đo lường chất lượng bên ngoài ngày càng khả quan. “Nhờ có những sáng kiến tiến bộ về chăm sóc sức khỏe được triển khai ở cấp tiểu bang và liên bang, tôi rất trông chờ được dẫn dắt và hỗ trợ công việc của nhóm để chúng tôi có thể đóng góp theo những cách mới mẻ và có ý nghĩa nhằm mang đến tác động tích cực cho sức khỏe của các thành viên và cộng đồng của chính chúng tôi”, ông cho hay. 

Tiến sĩ Wada gia nhập IEHP vào năm 2019 với tư cách là Phó Chủ Tịch về Sức Khỏe Dân Số. Theo phạm vi quyền hạn này, ông giám sát các bộ phận nội bộ gồm Quản Lý Dịch Vụ Chăm Sóc và Sức Khỏe Hành Vi, Y Tế Cộng Đồng và Gia Đình, Hướng Dẫn Chăm Sóc Sức Khỏe và Chuyển Đổi Phương Pháp Hành Nghề. Ông cũng đảm nhiệm vai trò quan trọng trong các sáng kiến về sức khỏe nhóm đối tượng cấp toàn tiểu bang và khu vực.  

Trước khi đảm nhiệm vai trò tại IEHP, Tiến Sĩ Wada từng giữ chức Giám Đốc Y Khoa/Phó Giám Đốc Y Khoa của CenCal Health và Giám Đốc/Chuyên Viên Y Tế của Sở Y Tế Quận Santa Barbara.

Tiến Sĩ Wada có bằng cử nhân chuyên ngành khoa học y sinh của Đại Học California, Riverside và bằng thạc sĩ chuyên ngành y tế cộng đồng của Đại Học California, Los Angeles (UCLA). Sau khi nhận bằng y khoa tại UCLA, ông tiếp tục hoàn thành chương trình đào tạo y khoa sau đại học tại Kaiser Permanente Los Angeles Medical Center.

Jarrod McNaughton, Giám Đốc Điều Hành IEHP, cho biết: “Tiến Sĩ Wada thực sự đam mê công việc này. 
Tôi vô cùng phân khởi khi ông ấy sẽ tham gia Nhóm Điều Hành của chúng tôi. Chúng tôi vô cùng trông đợi được làm việc cùng Tiến Sĩ Wada khi ông đảm nhận vai trò mới, đồng thời tiếp tục sứ mệnh của mình là chữa lành và truyền cảm hứng cho tinh thần của con người”.
 
19
August
2021

Chương Trình Thí Điểm Mới Hỗ Trợ I.E. Những Cư Dân mắc Bệnh Suy Tim

Một chương trình thử nghiệm mới kéo dài sáu tháng do Inland Empire Health Plan (IEHP) tổ chức nhằm mục đích cung cấp cho 100 Hội Viên suy tim các công cụ để quản lý tình trạng sức khỏe của họ bằng cách cung cấp dịch vụ chăm sóc và hỗ trợ được điều chỉnh riêng cho từng người theo cách mới mẻ và thú vị. Phối hợp với Purfoods, LLC (Suất Ăn của Mẹ DBA), các Hội Viên tham gia sẽ nhận được thực phẩm và bữa ăn lành mạnh, được giáo dục về dinh dưỡng và cân đo kỹ thuật số. Chương trình sẽ diễn ra từ tháng Sáu đến tháng Mười Hai. 

Khi điều chỉnh dịch vụ phù hợp cho từng cá nhân, Điều Hướng Viên Y Tế của IEHP cũng sẽ đến thăm từng Hội Viên tại nhà của họ để giúp kết nối họ với Y Tá Quản Lý Chăm Sóc, thiết lập cân kỹ thuật số cho họ, cung cấp Chương Trình Quản Lý Chứng Suy Tim và thực hiện Đánh Giá Rủi Ro Sức Khỏe.

Anna Edwards, giám đốc lâm sàng về quản lý dịch vụ chăm sóc của IEHP cho biết: “Mục tiêu là trao quyền cho các Hội Viên của chúng tôi để họ trở nên khỏe mạnh nhất. Chương trình này rất sáng tạo và thiết thực. Chúng tôi giúp cung cấp các công cụ để các Hội Viên có thể đưa ra quyết định sáng suốt về sức khỏe của họ, từ đó giảm khả năng xảy ra các tình huống cấp cứu và nhu cầu nhập viện”.

Sau khi đánh giá kết quả của tháng thứ sáu, chương trình có tiềm năng được mở rộng, có khả năng cung cấp hỗ trợ cho nhiều Hội Viên hơn nữa. 

Điều Hướng Viên Y Tế của IEHP cũng sẽ tham gia vào Chương Trình Thí Điểm Sáng Kiến ​​Trường Học Khỏe Mạnh, hợp tác cùng San Bernardino County School District và Colton Joint Unified School District để tiếp cận và hỗ trợ học sinh. Nhóm cũng đã hợp tác với HumanGood để phục vụ các cư dân cao tuổi tại Mt. Rubidoux Manor ở Riverside. 

Carmen Ramirez, giám đốc chương trình điều hướng sức khỏe của IEHP cho biết: “Việc điều phối dịch vụ chăm sóc được điều chỉnh riêng cho từng người bắt đầu bằng việc tìm hiểu nhu cầu cá nhân của từng Hội Viên. “Thông qua việc thăm khám tại nhà, Điều Hướng Viên Y Tế có thể kết nối với Hội Viên, đánh giá nhu cầu của họ và làm việc với Ban Quản Lý Chăm Sóc để điều phối việc chăm sóc hiệu quả và được điều chỉnh riêng cho từng người, đồng thời mang tới kết quả tích cực nhất về sức khỏe”.
 
18
August
2021

Thông Báo Công Khai về Cuộc Họp Thường Kỳ của các Cơ Quan Quản Lý Chung

Thông Báo này xác nhận diễn ra CUỘC HỌP THƯỜNG KỲ của các Cơ Quan Quản Lý Chung – INLAND EMPIRE HEALTH PLAN VÀ IEHP HEALTH ACCESS.

Ngày Họp:
13 tháng 9 năm 2021

Giờ Họp:
9:00 Sáng

Nhấp vào đây để tham gia cuộc họp qua WebEx

Tham Gia qua Điện Thoại: (866) 499-4146
Mã truy cập/Mã số sự kiện:177 309 2484

Inland Empire Health Plan vẫn tiếp tục tổ chức các cuộc họp Ban Quản Trị để triển khai các hoạt động thiết yếu. Căn cứ vào Sắc Lệnh Hành Chính của Thống Đốc, các thành viên trong Ban Quản Trị có thể tham dự cuộc họp thông qua hình thức họp từ xa hoặc họp qua video và sẽ tham gia cuộc họp với mức độ tương tự như khi gặp mặt trực tiếp. Các thành viên cộng đồng có thể quan sát và tham gia theo hình thức trực tuyến vào các cuộc họp. Do Sắc Lệnh Hành Chính yêu cầu phải ở nhà, nên không được phép trực tiếp tham gia các cuộc họp của Ban Quản Trị vào thời điểm này. 

Nếu cần chúng tôi điều chỉnh để người khuyết tật có thể tham gia cuộc họp này, vui lòng liên hệ với Annette Taylor, Thư Ký Ban Quản Trị của IEHP theo số (909) 296-3584 trong giờ làm việc thông thường của IEHP (Thứ Hai – Thứ Sáu, từ 8 giờ sáng – 5 giờ chiều).

Chương Trình Cuộc Họp

Quý vị có thể tải bản sao Tập Thông Tin tại đây.

Bình Luận Công Khai:

Quý vị có thể gửi Bình Luận Công Khai qua bản ghi tin nhắn thoại, email hoặc trong phần Bình Luận Công Khai của Chương Trình Cuộc Họp.

Bình luận công khai được ghi âm giọng nói: Để gửi bình luận công khai qua tin nhắn thoại, vui lòng gọi đến số 909-296-3584 trước 5 giờ chiều Thứ Sáu, ngày 8 tháng 5 năm 2020. Cho biết tên của quý vị và (các) số đề mục mà quý vị muốn nói. Thời lượng ghi tin nhắn thoại tối đa là hai phút. Chúng tôi có thể phát những bình luận này vào thời điểm thích hợp trong cuộc họp của ban quản trị.

Bình luận công khai qua email: Để gửi bình luận công khai qua email cho Ban Quản Trị, vui lòng gửi email tới địa chỉ PublicComment@IEHP.org và ghi rõ tên của quý vị, (các) số đề mục mà quý vị muốn nói và bình luận của quý vị. Chúng tôi sẽ gửi những bình luận này qua email cho tất cả các thành viên trong Ban Quản Trị.

17
August
2021

Diễn viên Jaime Camil tham gia L.A. Care Và IEHP Để Khuyến Khích Tiêm Chủng Phòng COVID-19 Và Chăm Sóc Sức Khỏe

Mặc dù California hầu như đã trở lại bình thường sau hơn một năm chiến đấu với COVID-19, nhưng điều quan trọng là phải nhận thức được rằng đại dịch vẫn chưa kết thúc. Trên thực tế, số ca nhiễm và nhập viện đã tăng lên kể từ khi bang mở cửa trở lại vào giữa tháng Sáu, khi biến thể Delta có khả năng lây nhiễm cao của vi rút Corona đang lây lan nhanh chóng. Nhiều người dân California đã ngừng kiểm tra sức khỏe hằng năm, tiêm chủng và dùng thuốc phòng ngừa trong thời kỳ đại dịch để tránh vi rút. Với nỗ lực nhằm đảm bảo rằng 3,8 triệu thành viên và cộng đồng của mình sẽ được tiêm chủng và tiếp tục nhận dịch vụ chăm sóc sức khỏe định kỳ, L.A. Care Health Plan và Inland Empire Health Plan (IEHP) đã khởi động một chiến dịch giáo dục đa ngành với sự giúp đỡ của diễn viên từng đoạt giải thưởng Jaime Camil. 

Camil, người được biết đến với vai diễn ấn tượng trong Jane the Virgin và những bộ phim truyền hình ăn khách của Mexico như You are my Destiny và La Fea Más Bella, đang hỗ trợ các chương trình bảo hiểm y tế ở Nam California qua những thông báo về dịch vụ công, sự kiện trên Instagram Live có sự tham gia của các chuyên gia y tế và thông điệp trên mạng xã hội. 

“Tôi rất vinh dự được tham gia vào chiến lược quan trọng này”, Camil nói. “Điều này rất quan trọng đối với cá nhân tôi vì COVID-19 đã gây tác động bất bình đẳng đối với cộng đồng người gốc Tây Ban Nha. Tôi muốn giúp đưa ra sự thật và nâng cao sự công bằng về sức khỏe cho mọi cộng đồng để đảm bảo tất cả chúng ta đều vượt qua được điều này mà không phải chịu thêm đau khổ”.

Tỷ lệ tiêm chủng nói chung đã bị đình trệ nhưng đặc biệt là ở các cộng đồng người La tinh và người gốc Phi, những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất từ COVID-19.

“Tiêm vắc xin COVID-19 là chìa khóa để chấm dứt đại dịch, nhưng quá nhiều người vẫn ngần ngại chưa tiêm”, John Baackes, Tổng Giám Đốc Điều Hành của L.A. Care cho biết. “Khán giả truyền hình yêu mến Jaime Camil, vậy nên anh ấy chính là người phát ngôn tuyệt vời để giúp chúng tôi nói về tầm quan trọng của việc tiêm chủng và cũng giúp chúng tôi lật tẩy những thuyết âm mưu gây cản trở mục tiêu đang lan truyền như cháy rừng trên mạng xã hội”. 

Các chương trình bảo hiểm y tế cũng thể hiện sự lo ngại về việc trì hoãn những cuộc thăm khám sức khỏe và các xét nghiệm định kỳ trong thời kỳ đại dịch có thể làm tăng tỷ lệ mắc bệnh và tử vong. 

Jarrod McNaughton, Tổng Giám Đốc Điều Hành của IEHP cho biết: “Việc chăm sóc sức khỏe thường xuyên là rất quan trọng để ngăn ngừa bệnh tật cũng như phát hiện và điều trị bệnh trước khi bệnh trở nên nghiêm trọng”. “Chúng tôi khuyến khích mọi thành viên của mình tiếp tục kiểm tra và xét nghiệm định kỳ, hợp tác với các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của họ”. 

Chiến dịch giáo dục sẽ có các thông báo được phát sóng trên dịch vụ công cộng và các biển quảng cáo có hình Camil. Chiến dịch sẽ bắt đầu hôm nay với một trong hai sự kiện trên Instagram Live.

Hai sự kiện trên Instagram Live được lên lịch cho:

L.A. Care trên Instagram Live về vấn đề Vắc xin phòng COVID-19: Jaime Camil và Dr. Ilan Shapiro
Thứ Ba, 17/08,
lúc 12:00 chiều theo múi giờ Thái Bình Dương (PST)
@LACAREHEALTH

IEHP trên Instagram Live về Chăm Sóc Sức Khỏe:
Thứ Ba, 24/08,
lúc 12:00 chiều theo múi giờ Thái Bình Dương (PST)
@IEHP_HEALTHCARE

Các bài đăng trên mạng xã hội có sự góp mặt của Camil sẽ được áp dụng trong suốt thời gian còn lại trong năm. Chiến dịch giáo dục này phù hợp với cam kết của cả L.A. Care và IEHP nhằm nâng cao sự công bằng về chăm sóc sức khỏe cho các thành viên và cộng đồng của họ. 
 
13
August
2021

Các Tổ Chức Địa Phương Hợp Sức Khôi Phục Bức Tranh Tường Ở Giao Lộ nhằm Đảm Bảo An Toàn Cho Sinh Viên

Nhằm tăng cường an toàn cho học sinh và người đi bộ ở khu vực Trường Tiểu Học Los Amigos ở Rancho Cucamonga, Ca., Thành Phố Rancho Cucamonga đã tập hợp các đối tác để giúp khôi phục bức tranh tường ở giao lộ Los Amigos, từ đó tạo những con đường đi bộ an toàn và thực hiện các chiến lược làm dịu giao thông ở một khu phố vốn có tiếng không an toàn từ lâu. 

Khi sử dụng khoản tài trợ của SCAG (Hiệp Hội Chính Phủ Nam California) hợp tác với Music Changing Lives và khoản tài trợ từ America Walks, thành phố cần thêm 10.000 đô la để hoàn thành dự án và đã liên hệ với Inland Empire Health Plan (IEHP) để được hỗ trợ. Marci Coffey, Giám Đốc Đối Tác Cộng Đồng của IEHP cho biết: “Đây không chỉ là một khoản tài trợ”. “Đây là một nỗ lực chung nhằm tạo ra không gian an toàn cho cộng đồng của chúng tôi và chúng tôi rất vui khi được góp phần xây dựng nên cộng đồng này”. 

Phối hợp với nhân viên Thành Phố, Music Changing Lives cùng Chris Becktel, nghệ sĩ của họ và cũng là cư dân của Rancho Cucamonga, đã tiên phong trong việc tạo ra tác phẩm nghệ thuật vỉa hè ở khu phố xung quanh trường học. Tổ chức cũng sẽ hỗ trợ khôi phục bức tranh tường giao lộ nằm ở giao lộ của Đường 9 và Đại Lộ Baker, vốn được vẽ lần đầu vào năm 2018 với sự hỗ trợ kinh phí từ SCAG. Trong nỗ lực nhằm mở rộng các mục tiêu về an toàn giao thông liên quan đến dự án ban đầu năm 2018, cơ sở hạ tầng bán kiên cố bổ sung sẽ được thiết lập ở dọc Đường 9 giữa Đại Lộ Grove và Vineyard để thử khuyến khích xe cộ đi chậm hơn và nâng cao nhận thức của người lái xe. 

Là sản phẩm thiết kế của Becktel, những tuyến đường đi bộ được sơn ở các khu vực lân cận đã tạo ra các tuyến đường dễ tiếp cận, sôi nổi và vui vẻ cho người dân và học sinh. Erika Lewis-Huntley, Nhà Phân Tích Quản lý III tại Thành Phố Rancho Cucamonga, cho biết: “Việc tạo ra các không gian dành riêng cho mục đích đi bộ giúp phá vỡ nhận thức rằng việc đi bộ trong khu phố là không an toàn”  “Dự án cũng hỗ trợ  Chương Trình ‘Các Tuyến Đường Đến Trường An Toàn của Healthy RC nhằm mục đích tạo ra các tuyến đường an toàn hơn, dễ đi bộ hơn cho học sinh di chuyển quanh trường”.

Sau khi hoàn thành dự án, Tổng Giám Đốc Điều Hành IEHP là Jarrod McNaughton và Thành Viên Hội Đồng Quản Trị Eileen Zorn, đã được mời vẽ biểu tượng IEHP ở một trong những lối đi trên vỉa hè. 

McNaughton nói: “Chúng tôi hy vọng những bức tranh tường tuyệt đẹp này có thể nhắc nhở sinh viên và cư dân Los Amigos rằng họ được quan tâm và thực sự được trân trọng trong cộng đồng của chúng tôi. Khi hợp tác với các đối tác và cộng đồng theo cách này, chúng tôi có thể đạt được những bước tiến lâu dài và hiệu quả để đảm bảo cộng đồng của chúng tôi được hưởng sự chăm sóc tối ưu và sức khỏe dồi dào mà họ xứng đáng có được”.

 

JM1
05
August
2021

Chương Trình Chăm Sóc Sức Khỏe Địa Phương Đặt Tên Cho Mô Hình Trong Kế Hoạch Tổng Thể Cho Người Cao Tuổi của California

Tính đến năm 2030, số người từ 65 tuổi trở lên tại California dự kiến sẽ tăng lên 10,8 triệu người, chiếm 1/4 dân số của tiểu bang. Với mục tiêu tập trung xây dựng “California cho Mọi Lứa Tuổi” giúp hỗ trợ những cư dân lớn tuổi, tiểu bang đã xây dựng Kế Hoạch Tổng Thể Cho Người Cao Tuổi (Master Plan for Aging, MPA), có tham khảo Inland Empire Health Plan (IEHP) khi xây dựng mô hình cho nội dung “Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe Cải Cách” trong Cẩm Nang Địa Phương Của MPA

Kế hoạch công việc hiện tại của IEHP hỗ trợ người cao tuổi thông qua các điều phối viên chăm sóc đa ngành, các chương trình tập thể dục cho người cao tuổi tại IEHP Community Resource Centers, và các chương trình chăm sóc cá nhân có thực hiện sàng lọc Alzheimer và Sa Sút Trí Tuệ, Cẩm Nang Địa Phương MPA của California nêu chi tiết về 7 “kịch bản” mà chính quyền và cộng đồng địa phương có thể tham khảo trong chương trình của riêng họ để khuyến khích thái độ thân thiện của cộng đồng với người khuyết tật và người cao tuổi.

Shelly LaMaster, Giám Đốc Dịch Vụ Chăm Sóc Tích Hợp Của IEHP cho biết: “Các cộng đồng dễ tiếp cận, bất kể tuổi tác, là yếu tố quan trọng để duy trì sức khỏe. Chúng tôi rất vui mừng vì công việc hỗ trợ 
người dân từ 65 tuổi trở lên tại địa phương của chúng tôi trong 25 năm qua đã mang lại lợi ích cho những người cao tuổi trên khắp California và chúng tôi rất vui khi được chia sẻ cũng như hỗ trợ các sáng kiến theo mọi cách có thể. Chúng tôi đặc biệt biết ơn khi triển khai sâu rộng các chương trình MPA của chúng tôi cùng với một nhóm các đối tác đã cam kết tại Inland Empire”.

IEHP cũng sẽ đóng vai trò tích cực trong việc triển khai chương trình MPA riêng cho địa phương, hợp tác và cộng tác với Liên Minh Dịch Vụ Và Hỗ Trợ Dài Hạn Inland Empire (Inland Empire Long-Term Services and Supports, IELTSS). Chương trình chăm sóc sức khỏe đã hợp tác với liên minh để tổ chức một cuộc họp trên mạng nhằm thu hút và chỉ dẫn cho các quan chức được bầu cử tại địa phương cùng các nhà cung cấp dịch vụ về MPA và lựa chọn các sáng kiến liên quan đến MPA để triển khai. 

Tiến Sĩ Takashi Wada, Giám Đốc Y Tế Tạm Thời của IEHP, người đã phát biểu tại cuộc họp trực tuyến của Liên Minh IELTSS vào đầu tuần này cho hay: “Xây dựng cộng đồng bền vững, mạnh mẽ và lành mạnh cần có nỗ lực nhất quán từ các nhà lãnh đạo tại địa phương của chúng tôi”.. “Khi làm việc cùng nhau, chúng tôi có thể xác định nhu cầu riêng của những cư dân lớn tuổi tại I.E. và xây dựng các giải pháp hiệu quả giúp mang lại lợi ích cho các thế hệ sau”.

Bên cạnh “Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe Cải Cách”, MPA đã vạch ra 4 mục tiêu bổ sung bao gồm: nhà ở cho tất cả mọi người, hòa nhập và công bằng chứ không cô lập, chăm sóc hiệu quả và tuổi già có khả năng tài chính.

Ông Jeanna Kendrick, Giám Đốc Cấp Cao về Tích Hợp Dịch Vụ Chăm Sóc của IEHP cho biết: “Đại dịch COVID-19 là một lời nhắc nhở bi thảm về mức độ dễ bị tổn thương của các nhóm dân số già của chúng ta và mức độ quan trọng của Kế Hoạch Tổng Thể Cho Người Cao Tuổi. Cùng nhau thực hiện các ưu tiên về sức khỏe và hạnh phúc cho người cao tuổi của chúng tôi thực sự là một lợi ích cho tất cả người dân California, những người xứng đáng được già đi theo cách khỏe mạnh nhất có thể. Chúng tôi mong muốn được tiếp tục và chia sẻ công việc của mình tại I.E. và trên toàn tiểu bang để giúp hiện thực hóa mục tiêu này”.

Để tìm hiểu thêm về MPA, hãy truy cập vào trang web mpa.aging.ca.gov.
 
05
August
2021

IEHP Sử Dụng Nguồn Dữ Liệu NCQA Mới Được Phê Duyệt cho Báo Cáo HEDIS®

Inland Empire Health Plan, hợp tác với Manifest MedEx, là chương trình bảo hiểm y tế đầu tiên ở California sử dụng nguồn dữ liệu bổ sung từ chương trình Xác Thực Dữ Liệu của Ủy Ban Quốc Gia về Đảm Bảo Chất Lượng (NCQA) để báo cáo về các phân tích trong Bộ Thông Tin và Dữ Liệu Hiệu Quả về Chăm Sóc Sức Khỏe MY2020 (HEDIS®).  

NCQA là một tổ chức tư nhân, phi lợi nhuận chuyên về cải thiện chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe.  HEDIS®, được thành lập bởi NCQA, là công cụ đo lường được các chương trình bảo hiểm y tế quốc gia sử dụng để đánh giá hoạt động của họ về chất lượng lâm sàng và dịch vụ khách hàng.

Genia Fick, Phó Giám Đốc Chất Lượng Của IEHP cho biết: “Kể từ năm 2018, các nhóm hoạt động của chúng tôi đã hợp tác chặt chẽ với Manifest MedEx để cải thiện quyền truy cập dữ liệu chăm sóc sức khỏe trên toàn khu vực nhằm hỗ trợ chăm sóc bệnh nhân một cách bình đẳng”. 

Để chia sẻ thêm về những bài học từ chương trình này và để hỗ trợ các chương trình bảo hiểm y tế khác đang tìm cách sử dụng HIE hỗ trợ các hội viên và báo cáo, IEHP vui mừng trình bày các quy trình và bài học kinh nghiệm của mình tại Hội nghị Thường Niên Hợp Tác Trao Đổi Thông Tin Y Tế Chiến Lược năm 2021 (2021 Strategic Health Information Exchange Collaborative Annual Conference) vào tháng Tám

Edward Juhn, MD, Giám Đốc Chất Lượng của IEHP cho biết: “Việc đóng góp vào quá trình trao đổi dữ liệu tập trung giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về các đối tượng và cộng đồng mà chúng tôi phục vụ. Đổi lại, chúng tôi có cơ hội gặp gỡ các Hội Viên của mình ở nơi họ đang ở và cung cấp các dịch vụ cũng như dịch vụ chăm sóc tối ưu mà họ xứng đáng được hưởng”.
28
July
2021

IEHP Công Bố Người Được Nhận Tài Trợ Từ Quỹ Học Bổng Chăm Sóc Sức Khỏe

Với sự hợp tác của ba trường đại học Inland Empire, 50 sinh viên y khoa địa phương đã được trao học bổng từ Quỹ Học Bổng Chăm Sóc Sức Khỏe (HSF) của Inland Empire Health Plan (IEHP) với tổng trị giá 40 triệu đô la trong 5 năm tới. Học bổng giúp sinh viên địa phương có cơ hội tiếp cận nhiều hơn với giáo dục từ trường y và nhằm giải quyết tình trạng thiếu bác sĩ đang diễn ra trong khu vực. 

IEHP đã hợp tác với Đại Học California, Riverside; Đại Học Khoa Học Và Y Khoa California; và Đại Học Loma Linda để hỗ trợ, phát triển và cung cấp các bác sĩ, chuyên gia và bác sĩ hành vi cần thiết cho Inland Empire, tăng tỷ lệ hiện tại gồm 35 bác sĩ chăm sóc chính và bác sĩ chuyên khoa trên 100.000 dân ở California lên tỷ lệ khuyến nghị là 60-80 bác sĩ trên 100.000 dân.

“Trong quá trình trưởng thành ở Inland Empire, tôi khao khát được làm việc cùng những người ít có điều kiện,” Kathy Gomez, người nhận học bổng từ UC Riverside cho biết. “Điều này khuyến khích tôi trở thành một bác sĩ. Tôi hiểu về văn hóa và biết về những tài nguyên xã hội có thể giúp những người ít có điều kiện. Với tư cách là một bác sĩ được cấp phép, tôi sẽ nâng cao tầm ảnh hưởng của mình trong Inland Empire và tôi sẽ tiếp tục tiếp cận cộng đồng và công việc cố vấn của mình ở khu vực mà tôi gọi là quê hương.”

Nhóm thuần tập đầu tiên của học bổng quy tụ một nhóm gồm nhiều sinh viên từ Inland Empire. Hơn 30 sinh viên nhận học bổng lớn lên ở Inland Empire và hơn 50% là sinh viên y khoa thế hệ đầu tiên và sinh trưởng trong các hộ gia đình có thu nhập thấp. 

“Học bổng này đã giúp tôi giải tỏa được gánh nặng căng thẳng lớn và nỗi lo thường trực trong tôi suốt quãng thời gian trưởng thành và suốt quá trình học tập như là “Làm sao đảm đương được đây?” rồi “Mình có cần mua sách giáo khoa đó không?”, Diana Martinez, người nhận học bổng từ CUSM cho hay. “Những hoàn cảnh sống này đã khơi dậy niềm đam mê mong muốn phục vụ những người thuộc những cộng đồng khó khăn mà tôi đã tương tác trong suốt sự nghiệp giáo dục của mình”.

Ở Inland Empire, trung bình cần 276.800 đô la để học lấy bằng y tế trong bốn năm - bằng khoảng một nửa giá của một ngôi nhà trung bình ở California vào năm 2020. Jarrod McNaughton, giám đốc điều hành IEHP, cho biết: “Do mức học phí tăng cao, trường y không còn là lựa chọn dễ tiếp cận với nhiều người”. “Điều này đã ngăn bước những sinh viên biết tới và dành tình yêu cho I.E. có thể đạt được mục tiêu của mình. Là một chương trình bảo hiểm y tế cộng đồng, chúng tôi muốn xóa bỏ rào cản tài chính này và kết nối họ với các cơ hội giáo dục cũng mang lại lợi ích cho cộng đồng của chúng ta”.

Thông qua quỹ học bổng, các chuyên gia chăm sóc sức khỏe có nguyện vọng sẽ được hướng dẫn về hệ thống và kết nối với mạng lưới nhà cung cấp của chương trình bảo hiểm y tế. Điều này tạo điều kiện để sinh viên theo đuổi sự nghiệp thành công trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe ngay sau khi tốt nghiệp để giúp hỗ trợ dân số ngày càng tăng của khu vực.

McNaughton nói: “Thực tế là chúng tôi cần những sinh viên này nhiều như họ cần chúng tôi vậy. “Quỹ Học Bổng Chăm Sóc Sức Khỏe của chúng tôi tạo điều kiện để chúng tôi tiếp nhận nhu cầu của khu vực và sinh viên để xây dựng một giải pháp bền vững, có khả năng phục vụ cả hai bên và từ đó tạo điều kiện cho những cộng đồng có thể đạt được dịch vụ chăm sóc tối ưu và sức khỏe mạnh mẽ trong nhiều năm tới”.  

Các trường đại học hợp tác tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình nộp đơn với điều kiện là sinh viên đồng ý hành nghề y tại Inland Empire ít nhất 5 năm sau khi tốt nghiệp. Nhấp vào đây để tìm hiểu thêm. 
12
July
2021

Thông Báo Công Khai về Cuộc Họp Thường Kỳ của các Cơ Quan Quản Lý Chung

Thông Báo này xác nhận diễn ra CUỘC HỌP THƯỜNG KỲ của các Cơ Quan Quản Lý Chung – INLAND EMPIRE HEALTH PLAN VÀ IEHP HEALTH ACCESS.

Ngày Họp:
Ngày 9 tháng 8 năm 2021

Giờ Họp:
9 giờ sáng

Nhấp vào đây để tham gia cuộc họp qua WebEx

Tham gia cuộc họp qua Điện Thoại: (866) 499-4146
Mã truy cập/Mã số sự kiện:177 096 1029

Inland Empire Health Plan vẫn tiếp tục tổ chức các cuộc họp Ban Quản Trị để triển khai các hoạt động thiết yếu. Căn cứ vào Sắc Lệnh Hành Chính của Thống Đốc, các thành viên trong Ban Quản Trị có thể tham dự cuộc họp thông qua hình thức họp từ xa hoặc họp qua video và sẽ tham gia cuộc họp với mức độ tương tự như khi gặp mặt trực tiếp. Các thành viên cộng đồng có thể quan sát và tham gia theo hình thức trực tuyến vào các cuộc họp. Do Sắc Lệnh Hành Chính yêu cầu phải ở nhà, nên không được phép trực tiếp tham gia các cuộc họp của Ban Quản Trị vào thời điểm này. 

Nếu cần chúng tôi điều chỉnh để người khuyết tật có thể tham gia cuộc họp này, vui lòng liên hệ với Annette Taylor, Thư Ký Ban Quản Trị của IEHP theo số (909) 296-3584 trong giờ làm việc thông thường của IEHP (Thứ Hai – Thứ Sáu, từ 8 giờ sáng – 5 giờ chiều).

Chương trình cuộc họp (sắp công bố)

Quý vị có thể tải bản sao Tập Thông Tin tại đây.

Bình Luận Công Khai:

Quý vị có thể gửi Bình Luận Công Khai qua bản ghi tin nhắn thoại, email hoặc trong phần Bình Luận Công Khai của Chương Trình Cuộc Họp.

Ghi bình luận công khai dưới dạng tin nhắn thoại: Để gửi bình luận công khai qua tin nhắn thoại, vui lòng gọi đến số 909-296-3584 trước 5 giờ chiều Thứ Sáu, ngày 8 tháng 5 năm 2020. Cho biết tên của quý vị và (các) số đề mục mà quý vị muốn nói. Thời lượng ghi tin nhắn thoại tối đa là hai phút. Chúng tôi có thể phát những bình luận này vào thời điểm thích hợp trong cuộc họp của ban quản trị.

Gửi email bình luận công khai: Để gửi bình luận công khai qua email cho Ban Quản Trị, vui lòng gửi email tới địa chỉ PublicComment@IEHP.org và ghi rõ tên của quý vị, (các) số đề mục mà quý vị muốn nói và bình luận của quý vị. Chúng tôi sẽ gửi những bình luận này qua email cho tất cả các thành viên trong Ban Quản Trị.

06
July
2021

IEHP Tham Gia vào Nghiên Cứu Quốc Gia của Community Catalyst

Community Catalyst, một tổ chức hỗ trợ chương trình bảo vệ sức khỏe phi lợi nhuận quốc gia, công bố một báo cáo mới, trong đó đề xuất các chính sách được liên bang ban hành yêu cầu phải hỗ trợ thêm cho những người đủ điều kiện tham gia cả chương trình bảo hiểm y tế Medicare và Medicaid. Nghiên cứu cũng chỉ ra các chính sách cụ thể về chiến lược tiếp cận và ghi danh. Để đưa ra các khuyến nghị như vậy và để hoàn thành nghiên cứu, Community Catalyst đã hợp tác với các tổ chức của tiểu bang và các chương trình bảo hiểm y tế trên khắp cả nước, bao gồm cả Inland Empire Health Plan (IEHP) và các hội viên đủ điều kiện ghi danh kép.

Phó Chủ Tịch Chiến Lược Thomas Pham của IEHP đã tham gia vào Hội Đồng Trao Đổi của Community Catalyst, “Quan Điểm của các Bên Liên Quan về Ghi Danh,” và bổ sung thêm chi tiết vào kết quả báo cáo cũng như cung cấp thông tin chi tiết về việc hỗ trợ chiến lược ghi danh lấy con người làm trung tâm, những rào cản đang và sẽ phải đối mặt cũng như cách thức mà tiểu bang có thể hỗ trợ hơn nữa cho nỗ lực này.

“Dịch vụ chăm sóc sức khỏe phải phù hợp với từng cá nhân. Chiến lược ghi danh lấy con người làm trung tâm sẽ đặt nhu cầu cá nhân của các Hội Viên đủ điều kiện ghi danh kép lên hàng đầu và được coi là chiến lược rất quan trọng giúp họ đạt được sức khỏe tốt nhất,” ông Pham cho biết. “Cộng đồng Medicare-Medicaid của chúng tôi thực sự cần đến chiến lược này, vì những người đủ điều kiện ghi danh kép có thu nhập thấp hơn và trên 65 tuổi hoặc bị khuyết tật và/hoặc có nhu cầu chăm sóc phức hợp dài hạn. Nghiên cứu cho thấy các chương trình cần phục vụ tốt hơn nữa cho nhóm đối tượng đủ điều kiện ghi danh kép.”

Nghiên cứu chỉ ra những yếu tố quan trọng thúc đẩy các cá nhân đủ điều kiện ghi danh kép ghi danh hoặc tiếp tục ghi danh, bao gồm khả năng gặp các nhà cung cấp cần thiết, tình trạng sẵn có các tài liệu dành cho người khuyết tật để giúp các cá nhân đưa ra quyết định sáng suốt, khả năng trao đổi với những người am hiểu về quyền lợi và khả năng nhận thêm quyền lợi hoặc nhận quyền lợi bổ sung.

Kết quả khác cho thấy rằng mạng lưới phong phú trong mô hình Medicare-Medicaid sẽ có tác dụng giúp hội viên duy trì tiếp cận thường xuyên đến các nhà cung cấp, từ đó, suy ra rằng các quy trình ghi danh hiện tại còn tồn tại một số hạn chế, khiến những cá nhân đủ điều kiện ghi danh kép gặp khó khăn khi xem các tài liệu dễ tiếp cận, trao đổi với người am hiểu và tìm hiểu về quyền lợi – tất cả đều ảnh hưởng đến quyết định ghi danh và tiếp tục ghi danh.

Nghiên cứu đề xuất một số chính sách để giúp giải quyết những nhu cầu này. Một trong số đó là những chính sách do chính quyền liên bang ban hành, yêu cầu các chương trình phải giúp các cá nhân đủ điều kiện ghi danh kép duy trì tiếp cận với các nhà cung cấp và phải tạo một trung tâm nguồn lực hỗ trợ để các cá nhân nhận được thông tin rõ ràng, toàn diện về dịch vụ chăm sóc của họ.

“Nguồn lực hỗ trợ đáng tin cậy cung cấp thông tin về quyền lợi chăm sóc sức khỏe dễ tiếp cận là yếu tố quan trọng giúp quý vị đưa ra quyết định sáng suốt về dịch vụ chăm sóc,”Jarrod McNaughton, giám đốc điều hành IEHP cho biết. “Chúng tôi rất biết ơn những đối tác đã giúp đỡ chúng tôi như Community Catalyst khi đã ủng hộ nhóm đối tượng yếu thế nhất của chúng tôi và luôn kiên định để biến các đề xuất chính sách này thành hiện thực.”

Community Catalyst là một tổ chức hỗ trợ chương trình bảo vệ sức khỏe quốc gia phi lợi nhuận hàng đầu, có sứ mệnh thúc đẩy phong trào bình đẳng và công bằng trong ngành y tế. Community Catalyst hợp tác với các tổ chức và chuyên gia tại địa phương, tiểu bang và quốc gia để có thể cung cấp các phương pháp hay nhất và các khuyến nghị chính sách mới cho các cơ quan như Trung Tâm Dịch Vụ Medicare và Medicaid. Để biết thông tin chi tiết về nghiên cứu, vui lòng truy cập trang: https://protect-us.mimecast.com/s/q6H-COYDy8cNkPEHENNr6s?domain=healthinnovation.org

22
June
2021

IEHP Cung Cấp Vắc-xin COVID-19 cho Gần 4.000 Cư Dân Phải Ở Trong Nhà

Inland Empire Health Plan (IEHP) đã sử dụng công cụ My Turn trực tuyến để cung cấp và tiêm vắc-xin COVID-19 cho gần 4.000 cư dân phải ở trong nhà.

Sáng kiến vắc-xin, do Sở Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe California đưa ra, yêu cầu các chương trình bảo hiểm y tế phải giúp đỡ những hội viên không thể rời khỏi nhà để đi tiêm vắc-xin vì lý do tuổi tác, sức khỏe hoặc các lý do sức khỏe khác.

Để đơn giản hóa tối đa quy trình cho những hội viên phải ở trong nhà, IEHP sẽ liên hệ trực tiếp với họ và cung cấp thông tin về cách nhận hoặc đặt lịch hẹn tiêm vắc-xin tại nhà.

Nếu cần hỗ trợ thêm hoặc không thể truy cập internet, hội viên nên gọi đến Đường Dây Nóng về COVID-19 của California theo số 1-833-422-4255 để đặt lịch hẹn tiêm vắc-xin. 

“Mọi người dân phải có thể tiếp cận an toàn với vắc-xin COVID-19”, Tiến Sĩ Takashi Wada, Phó Chủ Tịch IEHP phụ trách dịch vụ sức khỏe nhóm đối tượng cho biết. “Đội ngũ của chúng tôi đang rất nỗ lực để đáp ứng tốt hơn nữa sáng kiến của tiểu bang, đảm bảo tất cả hoạt động hậu cần và các hoạt động cụ thể như lập bản đồ địa lý, tiếp cận hội viên và quy trình nhận dạng đều hiệu quả và có thể đáp ứng các hội viên phải ở trong nhà cho dù họ ở bất kỳ khu vực nào. Chúng tôi đặt mục tiêu bảo đảm rằng quá trình tiêm vắc-xin trở nên dễ dàng, thuận tiện và hiệu quả”.

Để có thêm hỗ trợ và chuyên môn, IEHP cũng tìm đến chương trình bảo hiểm y tế chị em là L.A. Care để tìm hiểu thêm về quy trình và phân phối vắc-xin tại nhà. 

“Chúng tôi cần phải tiêm vắc-xin cho mọi người dân sống tại hai quận để có thể đẩy lùi đại dịch này,” Tiến Sĩ Karen Hansberger, giám đốc y khoa IEHP cho biết. “Suýt nữa thì phần lớn nhóm đối tượng yếu thế phải ở trong nhà của chúng tôi đã bị bỏ lại.  Chúng tôi rất vinh dự khi được hợp tác với những đối tác tuyệt vời giúp chúng tôi thu hẹp chênh lệch hệ trọng này.”
 
17
June
2021

Giám Đốc IEHP Giải Quyết các Vấn Đề mà Giới Trẻ LGBTQ+ Phải Đối Mặt trong Cuộc Thảo Luận Nhóm

Mới đây, Giám Đốc Ban Y Tế Cộng Đồng của Inland Empire Health Plan (IEHP), Tiến Sĩ Gabriel Uribe, đã cùng hơn 30 thủ lĩnh sinh viên tham gia vào cuộc thảo luận nhóm “Hoạt Động Xã Hội Trong Thời Buổi Hiện Nay” của Chương Trình Dự Án Puente. Trong sự kiện, mọi người sẽ cùng đối thoại cởi mở về nhu cầu của cộng đồng cũng như các vấn đề và trải nghiệm cá nhân của giới trẻ LGBTQ+ ngày nay.

Cuộc thảo luận nhóm này là một phần trong chương trình phát triển khả năng lãnh đạo kéo dài hai ngày, được tổ chức theo hình thức trực tuyến dành cho học sinh đến từ 17 trường trung học cơ sở và trung học phổ thông trên khắp California.

Tiến Sĩ Uribe nhấn mạnh tính chất liên kết giữa tất cả học sinh và cách các em có thể hỗ trợ tốt hơn cho giới trẻ LGBTQ+ trong cộng đồng của mình. “Các chương trình bảo hiểm y tế trên toàn quốc hiện đang tập trung đến những yếu tố chính trong xã hội ảnh hưởng đến sức khỏe” Tiến Sĩ Uribe nói. “Bốn mươi phần trăm thanh niên vô gia cư ở Mỹ là thành viên cộng đồng LGBTQ+. Bằng cách cung cấp chương trình giáo dục cho những học sinh tham gia chương trình Puente, chúng tôi có thể giúp nâng cao nhận thức cho các em và tạo cơ hội để giải quyết những thách thức này một cách toàn diện và có hệ thống.”

Dự Án Puente là một chương trình bắt đầu hoạt động tại California vào năm 1981 và từng đoạt giải thưởng quốc gia. Được đồng tài trợ bởi Đại Học California và Văn Phòng Hiệu Trưởng Trường Cao Đẳng Cộng Đồng California, Dự Án Puente đã tăng cường ghi danh cho những học sinh có trình độ thấp vào các trường đại học bốn năm và giúp các em trở lại cộng đồng với tư cách là cố vấn và lãnh đạo cho thế hệ mai sau.

“Dự Án Puente được coi là một ví dụ ấn tượng cho thấy sự hợp tác sẽ mang đến thay đổi tích cực” Tiến Sĩ Uribe nói. “Khi trở thành những nhà lãnh đạo tương lai của California, các em học sinh tham gia chương trình Puente có thể tiên phong kiến tạo nên môi trường hòa nhập và dễ tiếp nhận hơn cho giới trẻ LGBTQ+ của chúng ta.”

Để tìm hiểu thông tin cụ thể về Dự Án Puente, vui lòng truy cập https://protect-us.mimecast.com/s/LjnHCR6Jo1CGXKyc9jKQr7?domain=thepuenteproject.org


11
June
2021

Ban Lãnh Đạo của IEHP Chia Sẻ Phương Pháp Thực Hiện Tốt Nhất Trong Buổi Vấn Đáp Trực Tiếp

Ban lãnh đạo của Inland Empire Health Plan (IEHP) sẽ chia sẻ những thông tin chi tiết quan trọng về kết quả cải thiện hoạt động trong một buổi vấn đáp trực tiếp vào lúc 9 giờ sáng Thứ Tư, ngày 16 tháng 6. Sự kiện “Hiện Thực Hóa Phương Pháp Sản Xuất Tinh Gọn Theo Hình Thức Trực Tuyến”, sẽ do Hiệp Hội Hỗ Trợ Sản Xuất Ưu Việt (AME ), một tổ chức quốc tế chuyên chia sẻ các kết quả và thực tiễn tốt nhất về Phương Pháp Sản Xuất Tinh Gọn, đứng lên tổ chức.

Phương Pháp Sản Xuất Tinh Gọn, còn được gọi là mô hình Lean Six Sigma, là phương pháp cải thiện hiệu quả hoạt động cho tổ chức bằng cách loại bỏ hao phí và hạn chế bất ổn một cách có hệ thống. Sau khi bắt đầu triển khai Phương Pháp Sản Xuất Tinh Gọn với sự hỗ trợ của Simpler Consulting vào năm 2015, IEHP vẫn không ngừng vận động và phát triển trong suốt đại dịch. Ngay cả sau hơn một năm làm việc từ xa, các giải pháp Cải Thiện trong Phương Pháp Sản Xuất Tinh Gọn được chương trình bảo hiểm y tế áp dụng vẫn rất thiết thực và còn nguyên giá trị, theo đúng tinh thần đổi mới và cam kết cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt nhất và dồi dào của chương trình. 

“Phương pháp sản xuất tinh gọn là một phần không thể thiếu trong văn hóa làm việc hàng ngày của chúng tôi và COVID-19 đã không làm thay đổi điều đó”, Susie White, Giám Đốc Vận Hành của IEHP cho biết. “Khi chúng tôi chuyển 2.400 Thành Viên Đội Ngũ sang hình thức làm việc từ xa, chúng tôi đã rất ấn tượng trước tốc độ điều chỉnh, tìm ra cách áp dụng Phương Pháp Sản Xuất Tinh Gọn vào môi trường trực tuyến và sử dụng các giải pháp trong Phương Pháp này của đội ngũ để tiếp tục cung cấp dịch vụ chăm sóc chất lượng cho các Hội Viên và Nhà Cung Cấp của chương trình.”

Trong thời gian làm việc từ xa, chương trình bảo hiểm y tế chúng tôi đã có những cải tiến sau: lập ra Chương Trình Thí Điểm về Bệnh Hen Suyễn để giúp cải thiện Tỷ Lệ Dùng Thuốc Điều Trị Bệnh Hen Suyễn của Hội Viên, tăng hiệu quả đánh giá ca bệnh đồng thời của y tá để đẩy nhanh thời gian chăm sóc hội viên, và điều chỉnh để hợp lý hóa quy trình Quản Lý Dịch Vụ Chăm Sóc và Dịch Vụ Hội Viên. 

Áp dụng theo Phương Pháp Sản Xuất Tinh Gọn trong môi trường trực tuyến, chương trình bảo hiểm y tế cũng đã tận dụng trụ sở IEHP 400.000 foot vuông tại Rancho Cucamonga để biến nơi đây thành một trong những điểm Tiêm Vắc-xin COVID-19 Quy Mô Lớn của Quận San Bernardino.

IEHP cũng tổ chức Hội Nghị Phương Pháp Sản Xuất Tinh Gọn Trực Tuyến 100% đầu tiên vào năm 2020, ghi nhận và thu hút gần 400 Thành Viên Đội Ngũ đến chia sẻ những kết quả cải tiến của họ từ năm 2019, truyền cảm hứng để mọi người tiếp tục cải tiến và đạt tới mục tiêu.  

“Chương trình bảo hiểm y tế cộng đồng uy tín và đáng tin cậy cần phải trang bị hệ thống vững chắc và quy trình hoạt động hiệu quả,”Jarrod McNaughton, giám đốc điều hành IEHP cho biết. “Trong thời điểm có nhiều bất ổn như hiện nay, sứ mệnh chữa bệnh và khơi niềm cảm hứng tinh thần cho mọi người của chúng tôi chưa bao giờ rõ ràng hơn thế và việc chúng tôi triển khai Phương Pháp Sản Xuất Tinh Gọn để tiếp tục cung cấp dịch vụ chăm sóc tốt nhất giúp mọi người có sức khỏe dồi dào chưa bao giờ quan trọng hơn lúc này. Tôi hy vọng khi chúng tôi chung sức nỗ lực cùng AME, các tổ chức và chương trình bảo hiểm y tế khác sẽ có động lực thực hiện những thay đổi tích cực để hỗ trợ tốt hơn cho các cộng đồng mà họ phục vụ.”

Những thành viên tham gia vấn đáp của IEHP gồm có Jarrod McNaughton, CEO; Susie White, Giám Đốc Vận Hành (COO); Mike Grant, Giám Đốc Cấp Cao; và Andy Nguyen, Giám Đốc. Buổi vấn đáp cũng có sự góp mặt của Chuyên Viên Hỗ Trợ Ban Điều Hành Craig Weathers đến từ Simpler Consulting.
04
June
2021

IEHP Chào Đón Tiến Sĩ Edward Juhn trở thành Giám Đốc Chất Lượng Mới

IEHP tự hào thông báo Tiến Sĩ Edward Juhn là Giám Đốc Chất Lượng mới của IEHP. Khi ở cương vị này, Tiến Sĩ Juhn sẽ hợp tác với các nhà cung cấp để đảm bảo chương trình luôn duy trì được cam kết cung cấp dịch vụ chăm sóc chất lượng cao nhất cho các cộng đồng mà họ phục vụ.

Ngay trước khi gia nhập IEHP, Tiến Sĩ Juhn từng công tác tại Blue Shield of California với vai trò là Giám Đốc Y Khoa Cấp Cao chuyên phụ trách các sáng kiến tận dụng dữ liệu lớn, kỹ thuật phân tích tiên tiến và các dịch vụ được hỗ trợ bằng công nghệ để đạt được bốn mục tiêu và tính bình đẳng trong ngành y tế. Ngoài ra, ông cũng từng quản lý các tổ chức chăm sóc có trách nhiệm (ACO) ở Bắc California và tham gia vào nhóm cố vấn lâm sàng cho Blue Venture Fund. 

Tiến Sĩ Juhn cũng từng làm nhà khoa học lâm sàng tại một công ty khởi nghiệp do Intel cấp vốn và từng là Giám Đốc Chiến Lược và Cải Tiến Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe tại Premier HealthCare. Ông cũng là một thành viên trong Liên Minh Chăm Sóc Có Trách Nhiệm Greater New York của Premier HealthCare, chuyên tập trung vào nhu cầu của người lớn khuyết tật trí tuệ và chậm phát triển.

Tiến Sĩ Juhn có bằng Cử Nhân và Bác Sĩ Y Khoa của Đại Học George Washington, bằng M.B.A. cho nhà quản lý của Đại Học New York và bằng M.P.H. của Đại Học Johns Hopkins. Tiến Sĩ Juhn được hội đồng chuyên khoa cấp chứng nhận chuyên Nội Khoa, hiện đang làm nghiên cứu sinh tại Đại Học Y Bác Sĩ Hoa Kỳ, và từng là giảng viên lâm sàng tại Đại Học Stanford. Tiến Sĩ Juhn cũng từng là thành viên Lực Lượng Đặc Nhiệm Xác Định Ưu Tiên Sử Dụng Tiêu Chuẩn về Khả Năng Tương Tác, một tiểu ban trực thuộc Ủy Ban Tư Vấn Công Nghệ Thông Tin Y Tế (HITAC).

Tiến Sĩ Juhn rất mong được gia nhập IEHP để có thể chia sẻ kinh nghiệm của mình và đóng góp vào sứ mệnh của chương trình bảo hiểm y tế. “Tôi thực sự rất vinh hạnh khi được gia nhập vào đội ngũ IEHP và chân thành cảm ơn chương trình vì đã cho tôi cơ hội tuyệt vời này để chúng ta cùng sát cánh phục vụ hội viên, nhà cung cấp, đối tác và hỗ trợ lẫn nhau,” Tiến Sĩ Juhn chia sẻ.

“Chúng tôi rất vui mừng chào đón Tiến Sĩ Juhn đến với gia đình IEHP,” Giám Đốc Điều Hành IEHP, ông Jarrod McNaughton, thông báo. “Kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và cam kết tận tâm phục vụ của Tiến Sĩ Juhn khiến ông trở thành mảnh ghép hoàn hảo cho đội ngũ chúng tôi. Chúng tôi mong muốn được hợp tác với Tiến Sĩ Juhn vì chúng tôi có cùng cam kết cung cấp dịch vụ chăm sóc tốt nhất giúp mọi người có sức khỏe dồi dào ở Inland Empire.”


Ed Juhn

03
June
2021

Đơn Vị Cung Cấp Dịch Vụ Tắm Rửa Lưu Động Hỗ Trợ Cư Dân Vô Gia Cư tại I.E.

Trong năm năm qua, The Shower of Hope đã giúp những cư dân vô gia cư ở Nam California lấy lại phẩm giá bằng cách xây dựng hệ thống tắm rửa để giúp họ sạch sẽ và đảm bảo sức khỏe. Tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại Los Angeles này đã hợp tác với Inland Empire Health Plan (IEHP) và Path of Life Ministries để cung cấp dịch vụ tắm rửa hàng tuần cho hơn 200 cư dân sống tại khu vực I.E.

“Chúng tôi rất vui khi được hỗ trợ những người bạn và người trong khu vực rơi vào cảnh vô gia cư ở Inland Empire bằng dòng nước hoa sen chân tình,” Mel Tillekeratne, nhà đồng sáng lập kiêm giám đốc điều hành của Shower of Hope cho biết. “Dịch vụ của chúng tôi không chỉ là cơ hội để tắm rửa. Dịch vụ còn giúp những người gặp khó khăn lấy lại phẩm giá và niềm hy vọng, và thường là bước đầu tiên giúp họ tìm kiếm các dịch vụ hỗ trợ rất cần thiết khác.”

Thông qua sự kiện tắm rửa tạm thời hàng tuần được tổ chức tại Nhà Thờ Trinity Lutheran trên Đại Lộ Brockton ở Riverside, những người vô gia cư sẽ có cơ hội được tắm rửa, ăn uống và nhận đồ vệ sinh miễn phí vào Thứ Năm hàng tuần từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.

“Đội ngũ của The Shower of Hope thực sự hiểu tầm quan trọng của việc tiếp cận nguồn nước ấm chảy liên hồi và nhu cầu tắm rửa bức thiết đối với sức khỏe thể chất và tinh thần tổng thể của con người”, Cesar Armendariz, giám đốc tiếp cận cộng đồng cấp cao của IEHP cho biết. “Nỗ lực không ngừng nghỉ này mang lại tác dụng rất lớn đối với sức khỏe thể chất và tinh thần của toàn thể cộng đồng của chúng tôi và là một bước tiến mang tính tập thể có tác dụng chữa bệnh và khơi niềm cảm hứng tinh thần cho mọi người. Đây chỉ là giải pháp căn bản giúp giải quyết vấn đề phức tạp đó, và chúng tôi rất vui khi được đóng góp”
 
Không chỉ cung cấp dịch vụ tắm rửa di động, The Shower of Hope còn hợp tác chặt chẽ với các đối tác cộng đồng tại địa phương để giúp người dân tiếp cận bữa ăn, quần áo, vật dụng vệ sinh và nguồn lực hỗ trợ quản lý hồ sơ để có thể hồi phục sức khỏe.

“Chúng tôi đã chứng kiến nhiều mối quan hệ nảy nở giữa những người không có nhà và các đối tác cung cấp dịch vụ xã hội trong thời gian ngắn mà Showers of Hope hoạt động tại cộng đồng của chúng tôi.  Theo quan điểm của họ, việc cung cấp nhu cầu cơ bản cho tất cả mọi người trong cộng đồng sẽ trở thành cầu nối trao gửi niềm tin nơi Path of Life Ministries và những tổ chức khác có thể tiếp tục đáp ứng nhu cầu của người vô gia cư đối với các dịch vụ quan trọng hơn như sức khỏe tâm thần, điều trị tình trạng lạm dụng chất kích thích và dịch vụ việc làm,” Rusty Bailey, CEO của Path of Life Ministries cho biết. “Tạ ơn Chúa đã ban xuống những tổ chức phi lợi nhuận như Shower of Hope và các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe như IEHP thấu hiểu những gì cần thiết để đưa con người thoát khỏi cảnh bần hàn và hướng tới một lối sống lành mạnh và tự túc hơn.”

“Chốn nương thân là một điều kiện cơ bản giúp đảm bảo sức khỏe.  Nếu không có nhà ở ổn định, mọi người có nguy cơ mắc bệnh cao hơn và không thể kiểm soát tốt trong hoàn cảnh sống của họ,” Tiến Sĩ Karen Hansberger, giám đốc y khoa của IEHP cho biết. “The Shower of Hope tuân theo nguyên tắc cơ bản rằng sinh mệnh của ai cũng đều quý giá và là một mắt xích trong cấu trúc cộng đồng của chúng ta. Khi một người trong chúng ta mất đi, cộng đồng chúng ta sẽ bị thu nhỏ.  Khi cung cấp dịch vụ tắm rửa và nguồn lực hỗ trợ cần thiết một cách thường xuyên cho những người vô gia cư trong khu vực, tức là chúng ta thể hiện tinh thần tôn trọng họ và gửi đi thông điệp rằng họ không hề đơn độc.  Đây là bước chuyển then chốt để cải thiện sức khỏe thể chất và tinh thần.  Thật may mắn khi có một tổ chức phục vụ cộng đồng của chúng ta xuất phát từ mục đích là giữ gìn phẩm giá con người!”

Nhấp vào đây để tìm hiểu thêm về Shower of Hope
và địa điểm tiếp theo mà họ sẽ cung cấp dịch vụ.

Nhấp vào đây để tìm hiểu thêm về Path of Life Ministries và các dịch vụ tổ chức này cung cấp.


Phòng Khám Phân Phát Thực Phẩm JM 03

25
May
2021

CEO IEHP Nhận Giải Thưởng Công Dân Ưu Tú

Hiệp Hội Y Tế Quận San Bernardino (SBCMS) đã tuyên dương CEO Inland Empire Health Plan, Jarrod McNaughton là người giành Giải Thưởng Công Dân Ưu Tú năm 2021. Giải thưởng này tôn vinh những nhà lãnh đạo có đóng góp đáng kể trong ngành chăm sóc sức khỏe và tích cực thúc đẩy hoạt động tăng cường sức khỏe thể chất và tinh thần cho cư dân Inland Empire thông qua các diễn đàn công khai hoặc tham gia vào các tổ chức cộng đồng.

McNaughton gia nhập IEHP vào năm 2018 với tư cách là Giám Đốc Vận Hành và trở thành Giám Đốc Điều Hành vào năm 2019, sau khi CEO trước đó Brad Gilbert nghỉ hưu. McNaughton phối hợp chặt chẽ với Ban Quản Trị của chương trình bảo hiểm y tế và gần 2.500 nhân viên để xây dựng mối quan hệ hợp tác bền chặt của IEHP với các Nhà Cung Cấp, bệnh viện và hàng trăm đối tác cộng đồng nhằm cung cấp dịch vụ chăm sóc toàn diện, chất lượng cho hơn 1,4 triệu Hội Viên.

“Jarrod thực sự tận tâm với Inland Empire, nhân viên và cộng đồng mà chúng tôi phục vụ,” Cesar Armendariz, Giám Đốc Cấp Cao Ban Y Tế Cộng Đồng của IEHP cho biết. “Mọi việc ông làm rõ ràng đều bắt nguồn từ sứ mệnh, tầm nhìn và giá trị của IEHP, đồng thời ông rất thích gương mẫu tiên phong trong hoạt động. Kể từ khi đại dịch bùng phát, ông đã tìm mọi cách để tìm nguồn và quyên góp thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE) rất cần thiết cho các chuyên gia y tế tại địa phương, và thậm chí còn đeo khẩu trang xông pha cùng Đội Ngũ Y Tế Cộng Đồng để tự mình phân phát thực phẩm cho cư dân trong cộng đồng. Nếu ai đó xứng đáng nhận danh hiệu này, thì đó chắc chắn là Jarrod!”

McNaughton đã tiên phong dẫn đầu các nỗ lực biến trụ sở Rancho Cucamonga của chương trình bảo hiểm y tế thành một trong những điểm tiêm vắc-xin Covid quy mô lớn của Quận San Bernardino với công suất tiêm 1.000 liều vắc-xin mỗi ngày. Ông cũng giải quyết tình trạng thiếu Nhà Cung Cấp tại khu vực Inland Empire bằng cách khởi động Quỹ Học Bổng Chăm Sóc Sức Khỏe của IEHP và gương mẫu tiên phong khuyến khích các tổ chức khác tại địa phương tích cực tham gia vào các sáng kiến y tế cộng đồng.

Giám đốc điều hành Alison Elsner của SBCMS mong muốn được vinh danh McNaughton tại sự kiện Tôn Vinh Chuyên Viên Thường Niên của SBCMS tại Redlands vào ngày 24 tháng 6. Theo lời nhận xét của bà, McNaughton là một nhà lãnh đạo linh hoạt, là đại diện cho những cá nhân xuất sắc nhất trong ngành chăm sóc sức khỏe.

 “Chúng tôi cảm thấy mình thật bé nhỏ và thẳng thắn mà nói, bị choáng ngợp trước khả năng lãnh đạo nhìn xa trông rộng của Jarrod cũng như cam kết liên tục cải thiện dịch vụ cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của ông — ông luôn tìm ra giải pháp cho cả nhà cung cấp và bệnh nhân giúp họ khỏe mạnh về cả thể chất lẫn tinh thần theo những cách chưa từng có,” Elsner cho biết.  “Tóm lại, Jarrod biết cách hoàn thành công việc đem lại lợi ích cho cộng đồng y tế và cho cuộc sống của cư dân. Những nỗ lực chân thành của ông là minh chứng cho thấy rằng một cá nhân hoàn toàn có thể thay đổi được thế giới xung quanh.”

Phòng Khám Phân Phát Thực Phẩm JM 03

13
May
2021

IEHP Khởi Động Chương Trình Thực Tập cho Thế Hệ Chuyên Gia Y Tế Tương Lai

17 học viên tại địa phương sẽ gia nhập đội ngũ y tế cộng đồng của Inland Empire Health Plan (IEHP) vào mùa hè này, theo chương trình thực tập mới tập trung vào nghiên cứu và phát triển chương trình vì cộng đồng.

Trong chương trình đôi bên cùng có lợi này, học viên sẽ hợp tác với nhân viên chương trình bảo hiểm y tế để hỗ trợ những cư dân yếu thế nhất trong khu vực thông qua hoạt động xây dựng nội dung giảng dạy cho chương trình bảo vệ sức khỏe cộng đồng, hỗ trợ dữ liệu phân tích, v.v.

Được chọn từ Đại Học Sau Đại Học Claremont (CGU) và Cao Đẳng Y Khoa Xương Khớp (COMP) tại Đại Học Y Khoa Phương Tây (WesternU), nhóm thực tập sinh đầu tiên sẽ bao gồm 10 sinh viên Y Khoa, sáu học viên Thạc Sĩ Y Tế Cộng Đồng và một nghiên cứu sinh Tiến Sĩ Y Tế Cộng Đồng. Những học viên này cam kết làm việc cho Inland Empire (I.E.) sau khi tốt nghiệp.

“Chương trình lựa chọn học viên dựa trên niềm đam mê và lĩnh vực mà các em quan tâm trong ngành y tế cộng đồng với mục tiêu đảm bảo cả học viên và IEHP đều có lợi”, Tiến Sĩ Deborah Freund, Giáo Sư Đại Học, Giám Đốc Chương Trình Tiến Sĩ Y Tế Cộng Đồng CGU, Cựu Hiệu Trưởng CGU, cho biết. “Khoa Y Tế Cộng Đồng và Y Tế Toàn Cầu của Đại Học Sau Đại Học Claremont cam kết trở thành một phòng thí nghiệm đô thị hoạt động vì mục tiêu đảm bảo cả sức khỏe thể chất và tinh thần, đặc biệt cho những nhóm đối tượng yếu thế. Mối quan hệ hợp tác này đưa những học viên chuyên ngành y tế cộng đồng, những thế hệ lãnh đạo kế tiếp, đi sâu vào cộng đồng để tạo ra tác động tích cực và tức thì.”

Nhóm học viên thực tập sẽ tìm hiểu mối tương quan giữa hiện trạng và các vấn đề y tế cộng đồng, tạo cầu nối giữa các dịch vụ y tế và các yếu tố chính trong xã hội ảnh hưởng đến sức khỏe, và sẽ có cơ hội làm việc với các Thành Viên Đội Ngũ của IEHP ở tất cả các cấp để hiểu được quy trình vận hành liên tục liên quan đến việc cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho hơn 1,4 triệu hội viên.

“Nhóm học viên thực tập sẽ tham gia vào các hoạt động để hiểu rõ hơn những vấn đề hiện đang ảnh hưởng đến cộng đồng I.E., đặc biệt là những người chịu ảnh hưởng bất công từ đại dịch COVID-19, sau đó tìm cách giải quyết những vấn đề này,” Tiến Sĩ Marcel Fraix, Giáo Sư, Trợ Lý Trưởng Khoa WesternU, Khoa Y Học Thể Chất & Phục Hồi Chức Năng, kiêm Trưởng Bộ Phận Quản Lý & Chính Sách Y Tế tại Khoa Sức Khỏe Nhóm Đối Tượng của trường, cho biết. “Thông qua chương trình này, học viên có cơ hội hiểu rõ hơn và giúp đỡ các bệnh nhân và cộng đồng mà một ngày nào đó về sau, các em sẽ phục vụ với tư cách là bác sĩ và nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe.”

Chương trình thực tập mới này cũng sẽ cung cấp một đội ngũ chuyên gia y tế giúp tháo gỡ tình trạng thiếu nhà cung cấp đang diễn ra tại I.E. Theo dự kiến, chương trình sẽ bắt đầu vào tháng 6 năm 2021, kéo dài trong một năm, và có khả năng kéo dài thêm năm nữa khi chương trình phát triển. 

Thông qua mối quan hệ hợp tác nhiều năm như thế này, trong giai đoạn đầu của nhiều sáng kiến theo kế hoạch, nhóm học viên thực tập sẽ đánh giá kiến thức hiện tại của cộng đồng và Hội Viên về COVID-19, sau đó, thiết kế chương trình giảng dạy dựa trên những kết quả thu được. Với hoạt động này, nhóm học viên thực tập sẽ cung cấp cho Hội Viên và cộng đồng thông tin rõ ràng về COVID-19, vắc-xin và những lầm tưởng khiến mọi người do dự đưa ra quyết định tiêm vắc-xin. Ngoài ra, nhóm học viên thực tập sẽ đào tạo và hướng dẫn Thành Viên Đội Ngũ IEHP và đối tác cộng đồng cách kết hợp chương trình giảng dạy sau này.

“Chương trình thực tập mới này là nơi quy tụ trái tim và khối óc của những con người thực sự quan tâm đến I.E.,”Jarrod McNaughton, giám đốc điều hành IEHP cho biết. “Chúng tôi rất mong muốn được hợp tác với các chuyên gia y tế đầy triển vọng này và cam kết cống hiến kinh nghiệm thực tập phong phú và thiết thực trong quá trình hợp tác để có thể cung cấp dịch vụ chăm sóc tốt nhất giúp cộng đồng của chúng tôi có sức khỏe dồi dào.”

10
May
2021

Thông Báo Công Khai về Cuộc Họp Thường Kỳ của các Cơ Quan Quản Lý Chung

Thông Báo này xác nhận diễn ra CUỘC HỌP THƯỜNG KỲ của các Cơ Quan Quản Lý Chung – INLAND EMPIRE HEALTH PLAN VÀ IEHP HEALTH ACCESS.

Ngày Họp:
Ngày 14 tháng 6 năm 2021

Giờ Họp:
9 giờ sáng

Nhấp vào đây để tham gia cuộc họp qua WebEx

Tham gia cuộc họp qua Điện Thoại: (866) 499-4146
Mã truy cập/Mã số sự kiện:133 393 2501

Inland Empire Health Plan vẫn tiếp tục tổ chức các cuộc họp Ban Quản Trị để triển khai các hoạt động thiết yếu. Căn cứ vào Sắc Lệnh Hành Chính của Thống Đốc, các thành viên trong Ban Quản Trị có thể tham dự cuộc họp thông qua hình thức họp từ xa hoặc họp qua video và sẽ tham gia cuộc họp với mức độ tương tự như khi gặp mặt trực tiếp. Các thành viên cộng đồng có thể quan sát và tham gia theo hình thức trực tuyến vào các cuộc họp. Do Sắc Lệnh Hành Chính yêu cầu phải ở nhà, nên không được phép trực tiếp tham gia các cuộc họp của Ban Quản Trị vào thời điểm này. 

Nếu cần chúng tôi điều chỉnh để người khuyết tật có thể tham gia cuộc họp này, vui lòng liên hệ với Annette Taylor, Thư Ký Ban Quản Trị của IEHP theo số (909) 296-3584 trong giờ làm việc thông thường của IEHP (Thứ Hai – Thứ Sáu, từ 8 giờ sáng – 5 giờ chiều).

Chương trình cuộc họp (sắp công bố)

Quý vị có thể tải bản sao Tập Thông Tin tại đây.

Bình Luận Công Khai:

Quý vị có thể gửi Bình Luận Công Khai qua bản ghi tin nhắn thoại, email hoặc trong phần Bình Luận Công Khai của Chương Trình Cuộc Họp.

Ghi bình luận công khai dưới dạng tin nhắn thoại: Để gửi bình luận công khai qua tin nhắn thoại, vui lòng gọi đến số 909-296-3584 trước 5 giờ chiều Thứ Sáu, ngày 8 tháng 5 năm 2020. Cho biết tên của quý vị và (các) số đề mục mà quý vị muốn nói. Thời lượng ghi tin nhắn thoại tối đa là hai phút. Chúng tôi có thể phát những bình luận này vào thời điểm thích hợp trong cuộc họp của ban quản trị.

Gửi email bình luận công khai: Để gửi bình luận công khai qua email cho Ban Quản Trị, vui lòng gửi email tới địa chỉ PublicComment@IEHP.org và ghi rõ tên của quý vị, (các) số đề mục mà quý vị muốn nói và bình luận của quý vị. Chúng tôi sẽ gửi những bình luận này qua email cho tất cả các thành viên trong Ban Quản Trị.

06
May
2021

Young Visionaries Tổ Chức 20 Năm Hoạt Động tại Inland Empire

Học Viện Lãnh Đạo Young Visionaries (YVYLA) đã làm việc không mệt mỏi trong suốt hai thập kỷ qua để hỗ trợ thanh thiếu niên yếu kém, nâng cao khả năng thành công trong học tập, kinh tế và xã hội của các em, cũng như thúc đẩy xây dựng các cộng đồng an toàn hơn, bình đẳng hơn.

Trong hơn 15 năm hợp tác, Inland Empire Health Plan (IEHP) và YVYLA đã cộng tác trong nhiều dự án, sự kiện và sáng kiến. YVYLA cũng là đối tác nội bộ tại Trung Tâm Nguồn Lực Hỗ Trợ Cộng Đồng (CRC) của chương trình bảo hiểm y tế tại Victorville, California, chuyên cung cấp các dịch vụ cố vấn và hỗ trợ cho thanh niên tại địa phương.

“Young Visionaries rất may mắn được hợp tác với IEHP,” Terrance Stone, giám đốc điều hành YVYLA cho biết. “Kể từ khi bùng phát COVID-19, chúng tôi đã có thể tập trung vào các hoạt động tiếp cận cộng đồng và phục vụ hơn 20.000 gia đình. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc cùng đối tác để phục vụ cộng đồng và luôn sẵn sàng hợp tác với tất cả các cơ quan hữu quan để có thể hỗ trợ tốt hơn nữa cho mọi người trong khu vực.”

YVYLA đã phục vụ hơn 85.000 thanh thiếu niên trong cộng đồng thông qua nhiều sự kiện và hoạt động khác nhau tập trung vào học tập, việc làm, khả năng lãnh đạo và phát triển kỹ năng sống, v.v. YVYLA sẽ tiếp tục phát triển các chương trình mới hướng đến mục tiêu đổi mới và chuyển đổi xã hội.

“Young Visionaries hoàn toàn phù hợp với cộng đồng mà họ phục vụ, chúng tôi rất tự hào khi họ trở thành đối tác nội bộ tại CRC Victorville của chúng tôi,” Marci Coffey, giám đốc ban quan hệ đối tác cộng đồng IEHP cho biết. “Cộng tác với những tổ chức đáng tin cậy và uy tín như Young Visionaries là một yếu tố quan trọng đối với sứ mệnh của chúng tôi trong cộng đồng. Không chỉ giúp thu hẹp chênh lệch xã hội, những tổ chức này thường đóng vai trò là sợi dây liên kết hoặc cầu nối giữa nhu cầu và sự thay đổi lối sống theo hướng lành mạnh. Chúng tôi chúc mừng YVYLA và mong muốn tiếp tục sứ mệnh biến IE trở thành nơi đáng sống hơn cho tất cả mọi người.”

Để tìm hiểu thêm về Young Visionaries và Tiệc Trực Tuyến Kỷ Niệm 20 Năm Thành Lập, vui lòng truy cập trang https://protect-us.mimecast.com/s/01YRCZ6nV0C7YmXuzlI6-D?domain=yvyla-ie.org .  

04
May
2021

Chương Trình Podcast của IEHP Kỷ Niệm Một Năm Ra Mắt

Inland Empire Health Plan (IEHP) đang kỷ niệm một năm khởi động chương trình podcast về sức khỏe tâm thần có tên “Chat & Chai”. Chương trình podcast này gồm 35 tập với các chủ đề như nuôi dạy con cái, quản lý mối quan hệ, phân biệt chủng tộc, v.v. Trong năm đầu tiên ra mắt, “Chat and Chai” đã thu hút hơn 1.900 người nghe và ngày càng được nhiều người biết đến.

Dẫn chương trình là Giám Đốc Khoa Sức Khỏe Hành Vi đồng thời cũng là bác sĩ chuyên khoa tâm thần của IEHP, Gayani DeSilva và Giám Đốc Lâm Sàng Khoa Sức Khỏe Hành Vi của IEHP, Amrita Rai. Chương trình “Chat & Chai” tập trung vào những cuộc trò chuyện liên quan đến vấn đề không kỳ thị bệnh tâm thần và nâng cao sức khỏe tinh thần cho Hội Viên IEHP và Cộng Đồng Inland Empire.

“Chúng tôi hy vọng mọi người nhận ra được tầm quan trọng của sức khỏe hành vi đối với sức khỏe, chẳng hạn như sức khỏe thể chất,” DeSilva nói.  “Chúng tôi muốn nâng cao nhận thức về ý kiến cho rằng không cần phải chăm sóc sức khỏe hành vi khi chăm sóc sức khỏe tinh thần, nhưng chúng ta phải học cách nhận ra rằng sức khỏe hành vi gây ảnh hưởng và cần được lưu tâm.”

Chương trình podcast ra mắt vào tháng 5 năm 2020, ngay sau khi đại dịch COVID-19 bắt đầu và cung cấp nguồn lực hỗ trợ quan trọng để hỗ trợ người nghe trong thời gian cách ly xã hội. Chương trình podcast ngay lập tức đi sâu vào những cuộc thảo luận bàn về những chủ đề hợp thời gồm cảm xúc, nỗi cô đơn và niềm đau buồn trong thời gian cách ly.

“Chúng tôi đã chọn chủ đề và lập kế hoạch sẵn cho các chương trình podcast mới; tuy nhiên, kế hoạch nhanh chóng thay đổi vì cuộc sống của tất cả chúng ta thay đổi hoàn toàn vì COVID,” Rai chia sẻ. “Chúng tôi đã chọn những chủ đề có liên quan nhất đến thời điểm này.”

Đến tập thứ ba, “Chat & Chai” đã thực hiện những bước đi táo bạo khi thảo luận về những dấu hiệu cảnh báo hành vi tự tử, sau đó là các cuộc thảo luận sôi nổi hơn về tầm quan trọng của tình bạn và sức bật tinh thần.

Trong năm đầu tiên, “Chat & Chai” đã chào đón các vị khách như Giám Đốc Điều Hành của IEHP, ông Jarrod McNaughton và Giám Đốc Y Khoa, Tiến Sĩ Karen Hansberger. Họ đến để chia sẻ kinh nghiệm cá nhân và chuyên môn về giảm cân, sức khỏe bà mẹ và bệnh trầm cảm.

“Chúng tôi thực sự muốn bàn về chủ đề sức khỏe và nâng cao sức khỏe tinh thần.  Chúng tôi hy vọng sẽ mời được nhiều vị khách mời tuyệt vời hơn nữa đến tham gia chương trình của chúng tôi trong các tập tiếp theo,” DeSilva cho biết. “Ví dụ: theo dự kiến, một vị chuyên gia đến từ cơ quan công sẽ đến tham dự chương trình của chúng tôi để thảo luận về chứng nói lắp.  Tôi rất nóng lòng được chia sẻ và học hỏi thêm nhiều điều với Amrita và thính giả trong năm tới!”


Bước sang phần hai, “Chat and Chai” đi sâu bàn về “Những Vấn Đề Cơ Bản liên quan đến Sức Khỏe Tâm Thần”, thảo luận về những điều cơ bản của các dịch vụ và phương pháp điều trị hỗ trợ sức khỏe tâm thần.

“Chúng tôi đã nhận được một số thư phản hồi tuyệt vời về những chủ đề mà mọi người muốn nghe, vì vậy chúng tôi chắc chắn sẽ lấy đó làm cơ sở để bắt đầu xây dựng nội dung”, Rai nói thêm.  “Gayani và tôi thực sự bổ sung cho nhau, ở chỗ cô ấy rất sáng tạo và không ngại phóng tác kịch bản còn tôi có xu hướng cứng nhắc hơn một chút và thích theo đúng kế hoạch. Điều đó đôi khi làm nên những cuộc trò chuyện vui vẻ!”

“Chat & Chai” vẫn phát sóng thường xuyên trên Apple Podcasts, Google Podcasts và Spotify. Nhấp vào đây để tìm hiểu thêm về Chat & Chai.

03
May
2021

Thông Báo Công Khai về Cuộc Họp Thường Kỳ của các Cơ Quan Quản Lý Chung

Thông Báo này xác nhận diễn ra CUỘC HỌP THƯỜNG KỲ của các Cơ Quan Quản Lý Chung – INLAND EMPIRE HEALTH PLAN VÀ IEHP HEALTH ACCESS.

Ngày Họp:
Ngày 10 tháng 5 năm 2021

Giờ Họp:
9 giờ sáng

Nhấp vào đây để tham gia cuộc họp qua WebEx

Tham gia cuộc họp qua Điện Thoại: (866) 499-4146
Mã truy cập/Mã số sự kiện:133 946 6547

Inland Empire Health Plan vẫn tiếp tục tổ chức các cuộc họp Ban Quản Trị để triển khai các hoạt động thiết yếu. Căn cứ vào Sắc Lệnh Hành Chính của Thống Đốc, các thành viên trong Ban Quản Trị có thể tham dự cuộc họp thông qua hình thức họp từ xa hoặc họp qua video và sẽ tham gia cuộc họp với mức độ tương tự như khi gặp mặt trực tiếp. Các thành viên cộng đồng có thể quan sát và tham gia theo hình thức trực tuyến vào các cuộc họp. Do Sắc Lệnh Hành Chính yêu cầu phải ở nhà, nên không được phép trực tiếp tham gia các cuộc họp của Ban Quản Trị vào thời điểm này. 

Nếu cần chúng tôi điều chỉnh để người khuyết tật có thể tham gia cuộc họp này, vui lòng liên hệ với Annette Taylor, Thư Ký Ban Quản Trị của IEHP theo số (909) 296-3584 trong giờ làm việc thông thường của IEHP (Thứ Hai – Thứ Sáu, từ 8 giờ sáng – 5 giờ chiều).

Chương Trình Cuộc Họp

Quý vị có thể tải bản sao Tập Thông Tin tại đây.

Bình Luận Công Khai:

Quý vị có thể gửi Bình Luận Công Khai qua bản ghi tin nhắn thoại, email hoặc trong phần Bình Luận Công Khai của Chương Trình Cuộc Họp.

Ghi bình luận công khai dưới dạng tin nhắn thoại: Để gửi bình luận công khai qua tin nhắn thoại, vui lòng gọi đến số 909-296-3584 trước 5 giờ chiều Thứ Sáu, ngày 8 tháng 5 năm 2020. Cho biết tên của quý vị và (các) số đề mục mà quý vị muốn nói. Thời lượng ghi tin nhắn thoại tối đa là hai phút. Chúng tôi có thể phát những bình luận này vào thời điểm thích hợp trong cuộc họp của ban quản trị.

Gửi email bình luận công khai: Để gửi bình luận công khai qua email cho Ban Quản Trị, vui lòng gửi email tới địa chỉ PublicComment@IEHP.org và ghi rõ tên của quý vị, (các) số đề mục mà quý vị muốn nói và bình luận của quý vị. Chúng tôi sẽ gửi những bình luận này qua email cho tất cả các thành viên trong Ban Quản Trị.

15
April
2021

IEHP Hợp Tác với Walgreens và IEDC để Tổ Chức Phòng Tiêm Vắc-xin

Để đưa vắc-xin COVID-19 đến vùng High Desert, Inland Empire Health Plan (IEHP) đã hợp tác với Walgreens và Tổ Chức Hợp Tác Hỗ Trợ Người Khuyết Tật Khu Vực Inland Empire (IEDC) để tổ chức một phòng tiêm vắc-xin tại Trung Tâm Nguồn Lực Hỗ Trợ Cộng Đồng Victorville của chương trình bảo hiểm y tế. Phòng tiêm vắc-xin đầu tiên trong số nhiều phòng tiêm sắp tới đã được tổ chức vào Thứ Hai, ngày 5 tháng 4 và tiêm 465 liều vắc-xin.

Những phòng tiêm này được gọi là "phòng tiêm bình đẳng tại cộng đồng", được thiết kế để phục vụ cộng đồng tại những điểm đáng tin cậy thuộc những khu vực bị ảnh hưởng tiêu cực nhằm hỗ trợ các cộng đồng người da màu, những người có trình độ tiếng Anh hạn chế hoặc những khu vực có khoảng cách số lớn.

 “Tiêm vắc-xin COVID-19 là giải pháp rất quan trọng trong cuộc chiến chống lại loại vi-rút này,” Tiến Sĩ Gabriel Uribe, giám đốc ban y tế cộng đồng của IEHP cho biết. “Giải pháp triển khai tại chỗ và biến Trung Tâm Nguồn Lực Hỗ Trợ Cộng Đồng Victorville thành phòng tiêm vắc-xin sẽ mang đến cơ hội tiếp cận vắc-xin cho rất nhiều Hội Viên và cư dân cộng đồng. Là chương trình bảo hiểm y tế vì cộng đồng, chúng tôi sẽ tiếp tục hành trình đó.”

Trung Tâm Nguồn Lực Hỗ Trợ Cộng Đồng Victorville của IEHP có địa chỉ tại 12353 Mariposa Road, Unit C2 và C3, Victorville đã được chuyển đổi thành phòng tiêm vắc-xin được trang bị để tiêm 500 liều vắc-xin một ngày. Tại đây, chúng tôi đã thiết lập năm trạm tiêm vắc-xin cũng như một khu vực quan sát để theo dõi bất kỳ tác dụng phụ nào sau khi tiêm vắc-xin.

Mỗi liều vắc-xin được tiêm ra đồng nghĩa với việc chúng ta tiến gần hơn đến những người thân yêu, việc làm và tái thiết cộng đồng,” Tiến Sĩ Karen Hansberger, giám đốc y khoa IEHP cho biết.  “Chúng tôi quan tâm đến những người đã từng tham gia vào tuyến đầu chống dịch và đã phải chịu những tác động nặng nề nhất của đại dịch.  Chúng tôi kêu gọi đưa vắc-xin đến những khu vực không được phục vụ đầy đủ để đảm bảo an toàn cho Hội Viên và cộng đồng cũng như bảo đảm rằng không ai bị bỏ lại phía sau.”

Ngoài phòng tiêm vắc-xin ở Victorville, chương trình bảo hiểm y tế vẫn tiếp tục tổ chức điểm tiêm vắc-xin quy mô lớn tại Trụ Sở Rancho Cucamonga của chương trình với sự hợp tác của Quận San Bernardino. IEHP cũng đã hợp tác với SAC Health System, các nhà thờ tại địa phương và tổ chức cộng đồng để cung cấp nhân viên và hỗ trợ các nỗ lực cung cấp vắc-xin. 

Để tìm hiểu thêm về những nỗ lực cung cấp Vắc-xin COVID-19, vui lòng truy cập trang https://protect-us.mimecast.com/s/l9exC31X2wfXv8WhgmqrjX?domain=iehp.org theo dõi IEHP trên Facebook.

13
April
2021

Chương Trình Học Bổng Mới Giữ Chân Bác Sĩ tại Khu Vực Inland Empire

Nhằm mục đích giữ chân đội ngũ bác sĩ giỏi nhất tại Inland Empire (IE) trong khi bồi dưỡng thế hệ bác sĩ lãnh đạo mới, Hiệp Hội Y Tế Quận Riverside (RCMA) và Inland Empire Health Plan (IEHP) đã hợp tác để xây dựng Chương Trình Học Bổng Ban Sức Khỏe Nhóm Đối Tượng cho những bác sĩ vừa hoàn thành chương trình nội trú chăm sóc sức khỏe ban đầu của mình.

Chương trình chưa từng có này có mục đích chính là giữ chân và đào tạo những bác sĩ nội trú chăm sóc sức khỏe ban đầu giỏi nhất tại IE bằng cách cung cấp cơ hội học tập chưa từng có do đội ngũ bác sĩ lãnh đạo trong mạng lưới IEHP hỗ trợ.  Chương trình cũng cung cấp các gói xóa nợ để giúp giảm bớt áp lực nợ nần cho sinh viên và xóa bỏ căng thẳng từ các chương trình học bổng hỗ trợ thấp.

“Sự nghiệp trở thành bác sĩ không phải là con đường dễ dàng”, Dolores Green, Giám Đốc Điều Hành RCMA cho biết. “Tuy nhiên, khi kết nối bác sĩ với các nguồn lực hỗ trợ và dịch vụ trợ giúp mà họ cần ngay từ đầu, chúng tôi hy vọng họ sẽ tìm ra những con đường sự nghiệp nở rộ và thành công hơn tại IE. Chúng tôi muốn họ phát huy hết tiềm năng của bản thân khi ở vai trò lãnh đạo và khi là nhân tố làm nên thay đổi trong hệ thống chăm sóc sức khỏe.”

Để khởi động chương trình vào tháng 7 – tháng 8 năm 2021, hai Nghiên Cứu Sinh đầu tiên sẽ làm việc với hai bác sĩ khu vực IE từ mạng lưới của IEHP. Bác sĩ Ashley Molina sẽ gia nhập Arrowhead Family Medical Group cùng bác sĩ David Lanum, và bác sĩ Kacie Paik sẽ gia nhập Riverside Family Physicians cùng bác sĩ Tarek Mahdi.

Barry Bittman, MD, Giám Đốc Chất Lượng và Sức Khỏe Nhóm Đối Tượng của Tổ Chức Y Tế Inland Empire, đồng thời là chủ tịch khoa nghiên cứu sinh, cho biết chương trình độc đáo này mở ra một con đường chiến lược để chuyển tiếp thế hệ bác sĩ lãnh đạo, đây là bước đi rất quan trọng để thúc đẩy hệ thống chăm sóc sức khỏe trong tương lai. “Chúng tôi xây dựng mô hình này dựa trên tiền đề rằng việc tiếp thu và áp dụng các quan điểm và hiểu biết cốt lõi về sức khỏe nhóm đối tượng ngay từ đầu trong sự nghiệp hành nghề của bác sĩ chính là giải pháp hiệu quả nhất để trang bị cho họ trở thành những nhân tố làm nên thay đổi hiệu quả,” Tiến Sĩ Bittman chia sẻ. “Điểm thực sự độc đáo trong chương trình học bổng này đó là, mục tiêu chính của chúng tôi cuối cùng không còn hạn chế ở các hoạt động hành nghề của bác sĩ — mà chúng tôi muốn chuyển đổi sức khỏe của cộng đồng theo hướng tích cực.”

Chưa bao giờ nhu cầu cần đến các bác sĩ chất lượng trong khu vực này lại lớn đến vậy, nơi vẫn còn đối mặt với tình trạng thiếu nhà cung cấp nghiêm trọng. Theo Tổ Chức Chăm Sóc Sức Khỏe California, ngoài những tỷ lệ thấp nhất khác thì Inland Empire có tỷ lệ Bác Sĩ Chăm Sóc Chính (PCP) và bác sĩ chuyên khoa/100.000 dân thấp nhất California.

Để tháo gỡ tình trạng thiếu nhà cung cấp này, chương trình bảo hiểm y tế cũng đã cấp Quỹ Học Bổng Chăm Sóc Sức Khỏe cho 50 sinh viên y khoa tại IE, những người sau khi tốt nghiệp sẽ cam kết phục vụ trong khu vực ít nhất năm năm.

“Đây là cơ hội rất tuyệt vời dành cho các bác sĩ trong khu vực của chúng tôi và cộng đồng mà chúng tôi rất tận tâm phục vụ ”, Jarrod McNaughton, giám đốc điều hành của IEHP nhận xét. “Khi xây dựng hệ thống hỗ trợ cho bác sĩ trong khu vực ngay từ đầu và làm việc với họ để khắc phục những hạn chế cá nhân và chuyên môn mà họ gặp phải, cư dân Inland Empire chắc chắn sẽ được hưởng dịch vụ chăm sóc tốt hơn và có sức khỏe tốt hơn. Các bác sĩ trong khu vực xứng đáng được quan tâm theo cách mà mọi người mong muốn họ sẽ chăm sóc cho Hội Viên, và chúng tôi cảm thấy biết ơn khi những tổ chức tuyệt vời bên trên đã hợp tác giúp chúng tôi thực hiện chiến dịch này.”

senior-doctor-talking-with-female-doctor-at-hospit-QW7GCY7

30
March
2021

Bác Sĩ của IEHP Cung Cấp Dịch Vụ Chăm Sóc Tốt Nhất Trong Đại Dịch

Với mục tiêu chữa bệnh và khơi niềm cảm hứng tinh thần cho mọi người, IEHP cảm thấy vinh dự khi được hợp tác với mạng lưới hơn 6.400 Bác Sĩ và Nhà Cung Cấp, những người luôn cam kết theo đuổi sứ mệnh này vì nhóm đối tượng đa dạng gồm 1,3 triệu Hội Viên.

Là một thành viên trong mạng lưới Nhà Cung Cấp của chương trình bảo hiểm y tế, bác sĩ Chahat Thakur hành nghề y học gia đình tại Rancho Mirage, California và chuyên cung cấp dịch vụ chăm sóc phòng ngừa cho bệnh nhân, ngay cả khi đối mặt với đại dịch COVID-19. “Tôi đã nhận ra một điều rằng nỗi sợ hãi và thái độ kỳ thị phát sinh từ bệnh tật là những điều khiến bệnh nhân đau khổ. Lòng nhân ái và đồng cảm cộng với các khuyến nghị khoa học sẽ giúp bệnh nhân giảm thiểu rủi ro do đại dịch mang lại,” Tiến Sĩ Thakur chia sẻ.

“Khi còn nhỏ, tôi thực sự ngạc nhiên trước phẩm chất cao thượng và vị tha của các bác sĩ đến thăm khám cho tôi. Lòng nhân ái và tinh thần nhiệt tình làm điều tử tế cho cộng đồng của họ cũng như những giá trị mà cha mẹ tôi đã truyền cho tôi là nguồn cảm hứng chính cho tôi. Những lời chúc phúc và sự đánh giá cao dành cho tôi từ những bệnh nhân được tôi giúp đỡ, hỗ trợ chính là phần thưởng quý giá nhất mà tôi nhận được với tư cách là một bác sĩ,” Tiến Sĩ Thakur nói thêm. “Với cương vị là bác sĩ, tôi chỉ có thể đề xuất các giải pháp, còn chính mạng lưới các chuyên gia tận tâm tại IEHP mới là người thực thi những giải pháp đó.”

Nhằm hỗ trợ cho nỗ lực của những Nhà Cung Cấp như bác sĩ Thakur, một đội ngũ gồm chín Giám Đốc Y Khoa và Giám Đốc Điều Hành, tất cả đều là bác sĩ y khoa hoặc bác sĩ nắn xương, chủ động chỉ đạo thực hiện các sáng kiến trong Phòng Dịch Vụ Y Tế của chương trình bảo hiểm y tế, dưới sự chỉ đạo của Tổng Giám Đốc Y Khoa, bác sĩ Karen Hansberger.

Bác sĩ Ernesto Campos, một trong những Giám Đốc Y Khoa Cấp Cao của IEHP, đã trở thành bác sĩ chăm sóc chính sau khi được truyền cảm hứng mãnh liệt từ sự hy sinh và nỗ lực vượt bậc để nuôi sống ông ở Hoa Kỳ của cha mẹ mình vốn là những người nhập cư. Ngày nay, bác sĩ Campos lại tiếp tục truyền đi cảm hứng đó khi ông chú trọng đến chất lượng trong dịch vụ chăm sóc Hội Viên IEHP.

“Theo tôi, chất lượng là yếu tố cốt lõi phải có khi cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe,” Tiến Sĩ Campos nói. Ông tự hào về các đồng nghiệp Giám Đốc Y Khoa của mình khi luôn làm việc siêng năng để đảm bảo rằng chương trình đáp ứng được “tiêu chuẩn chăm sóc” ở các khâu trong quá trình cung cấp dịch vụ chăm sóc.

 “Chúng tôi luôn tâm niệm rằng mỗi Hội Viên chương trình đều xứng đáng nhận được dịch vụ chăm sóc tốt nhất có thể và rằng chúng tôi có thể làm nên những điều phi thường trong các cộng đồng mà chúng tôi phục vụ,” Tiến Sĩ Campos nói. “Tôi luôn cố gắng trở thành một hình mẫu tốt trong việc quảng bá và minh chứng cho sự chuẩn mực và thật đáng mừng khi thấy những nỗ lực của chúng tôi mang lại kết quả tích cực.”

Chương trình bảo hiểm y tế nhận thức rõ rằng việc cung cấp dịch vụ chăm sóc tốt nhất giúp Hội Viên và Cộng Đồng Inland Empire có sức khỏe dồi dào đóng vai trò rất quan trọng giúp chúng tôi duy trì sứ mệnh, đó là vừa chữa bệnh vừa khơi niềm cảm hứng tinh thần cho mọi người.

“Các bác sĩ chính là những nhân tố gắn kết thân tình trong ngành chăm sóc sức khỏe,” Tiến Sĩ Hansberger nói. “Ngay cả trong đại dịch này, đội ngũ Nhà Cung Cấp và Giám đốc Y Khoa của chúng tôi cũng chưa bao giờ ngừng lưu tâm đến các nhu cầu của Hội Viên để cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt nhất có thể. Chúng tôi rất biết ơn sự cống hiến không ngừng và nỗ lực làm điều đúng đắn của họ để biến khu vực của chúng tôi trở thành một nơi hạnh phúc hơn, lành mạnh hơn cho tất cả mọi người.”

29
March
2021

Thông Báo Công Khai về Cuộc Họp Thường Kỳ của các Cơ Quan Quản Lý Chung

Thông Báo này xác nhận diễn ra CUỘC HỌP THƯỜNG KỲ của các Cơ Quan Quản Lý Chung – INLAND EMPIRE HEALTH PLAN VÀ IEHP HEALTH ACCESS.

Ngày Họp:
Ngày 12 tháng 4 năm 2021

Giờ Họp:
9 giờ sáng

Nhấp vào đây để tham gia cuộc họp qua WebEx

Tham gia cuộc họp qua Điện Thoại: (866) 499-4146
Mã truy cập/Mã số sự kiện:133 946 6547

Inland Empire Health Plan vẫn tiếp tục tổ chức các cuộc họp Ban Quản Trị để triển khai các hoạt động thiết yếu. Căn cứ vào Sắc Lệnh Hành Chính của Thống Đốc, các thành viên trong Ban Quản Trị có thể tham dự cuộc họp thông qua hình thức họp từ xa hoặc họp qua video và sẽ tham gia cuộc họp với mức độ tương tự như khi gặp mặt trực tiếp. Các thành viên cộng đồng có thể quan sát và tham gia theo hình thức trực tuyến vào các cuộc họp. Do Sắc Lệnh Hành Chính yêu cầu phải ở nhà, nên không được phép trực tiếp tham gia các cuộc họp của Ban Quản Trị vào thời điểm này. 

Nếu cần chúng tôi điều chỉnh để người khuyết tật có thể tham gia cuộc họp này, vui lòng liên hệ với Annette Taylor, Thư Ký Ban Quản Trị của IEHP theo số (909) 296-3584 trong giờ làm việc thông thường của IEHP (Thứ Hai – Thứ Sáu, từ 8 giờ sáng – 5 giờ chiều).

Chương Trình Cuộc Họp

Quý vị có thể tải bản sao Tập Thông Tin tại đây.

Bình Luận Công Khai:

Quý vị có thể gửi Bình Luận Công Khai qua bản ghi tin nhắn thoại, email hoặc trong phần Bình Luận Công Khai của Chương Trình Cuộc Họp.

Ghi bình luận công khai dưới dạng tin nhắn thoại: Để gửi bình luận công khai qua tin nhắn thoại, vui lòng gọi đến số 909-296-3584 trước 5 giờ chiều Thứ Sáu, ngày 8 tháng 5 năm 2020. Cho biết tên của quý vị và (các) số đề mục mà quý vị muốn nói. Thời lượng ghi tin nhắn thoại tối đa là hai phút. Chúng tôi có thể phát những bình luận này vào thời điểm thích hợp trong cuộc họp của ban quản trị.

Gửi email bình luận công khai: Để gửi bình luận công khai qua email cho Ban Quản Trị, vui lòng gửi email tới địa chỉ PublicComment@IEHP.org và ghi rõ tên của quý vị, (các) số đề mục mà quý vị muốn nói và bình luận của quý vị. Chúng tôi sẽ gửi những bình luận này qua email cho tất cả các thành viên trong Ban Quản Trị.

22
March
2021

IEHP và SACHS Đưa Phòng Tiêm Vắc-xin đến Nhà Thờ tại Khu Vực IE

Inland Empire Health Plan (IEHP) và SAC Health System (SACHS) đã hợp tác để cung cấp phòng tiêm vắc-xin COVID-19 tại Nhà Thờ Giáo Hội Giám Lý St. Paul African (St. Paul AME) ở San Bernardino, California, vào ngày 14 tháng 3, cho những cư dân đủ điều kiện.

Sau khi hợp tác, SACHS đã tiêm được 322 liều vắc-xin và IEHP đã phân phát được hơn 300 túi hàng tạp hóa. “Chúng tôi rất vinh dự khi được hợp tác với IEHP,” Tiến Sĩ Jason Lohr, giám đốc điều hành tại SACHS cho biết. “Khi chương trình bảo hiểm y tế và nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe kết hợp với nhau để tập trung đáp ứng nhu cầu y tế cộng đồng, thì mọi mục tiêu đều thành hiện thực.”

Những người tham dự đã được thông báo về phòng tiêm vắc-xin tại St. Paul AME và mối quan hệ đối tác giữa họ với sáu nhà thờ khác tại khu vực Inland Empire, mỗi nơi được phân bổ 50 điểm tiêm vắc-xin

“Nếu không có mối quan hệ hợp tác như vậy, giáo đoàn và cộng đồng của chúng tôi sẽ tiếp tục phải chịu ảnh hưởng của COVID và không thể tiếp cận vắc-xin cũng như dịch vụ chăm sóc sức khỏe”, Đức Giám Mục Shephard tại St. Paul AME cho biết. “Chúng tôi mong muốn tiếp tục duy trì mối quan hệ hợp tác này (không chỉ ở hoạt động phòng tiêm chủng) và mở rộng nỗ lực sang các thành phố khác trong Quận San Bernardino để mang lại sự bình đẳng và quyền tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho các cộng đồng thiếu thốn dịch vụ.”

IEHP cũng huy động nhân viên tình nguyện tham gia hỗ trợ hoạt động thiết lập phòng tiêm vắc-xin, tiêm vắc-xin và phân phát hàng tạp hóa. “Chúng tôi là một chương trình bảo hiểm y tế vì cộng đồng và chúng tôi cam kết nỗ lực hết sức để mang đến những nguồn lực hỗ trợ cần thiết cho những người cần nhất,” Tiến Sĩ Karen Hansberger, giám đốc y khoa của IEHP tuyên bố. “Năm ngoái, chúng tôi phát hàng tạp hóa và xét nghiệm COVID-19. Hiện tại, chúng tôi hỗ trợ việc tiêm vắc-xin.  Với những đối tác tuyệt vời như SACHS và các đơn vị đi đầu phục vụ cộng đồng Người Da Đen, chúng tôi đã có thể biến phòng khám này thành phòng tiêm tạm thời.”

Chương trình bảo hiểm y tế chúng tôi vẫn nỗ lực để duy trì mối quan hệ hợp tác với các đối tác và tổ chức cộng đồng tại địa phương như St. Paul AME để đưa vắc-xin đến với người dân. Ngoài ra, IEHP cũng sẽ vẫn phục vụ Quận San Bernardino với vai trò là điểm tiêm vắc-xin quy mô lớn bằng cách tổ chức phòng tiêm chỉ tiếp nhận trường hợp có lịch hẹn tại trụ sở Rancho Cucamonga của chương trình cho đến cuối mùa hè — hoặc lâu hơn, nếu cần.

“Được phục vụ cộng đồng theo cách này là vinh dự lớn nhất của chúng tôi,”Jarrod McNaughton, giám đốc điều hành IEHP cho biết. “Cho dù là phân phát hàng tạp hóa, điều chỉnh hợp đồng bảo hiểm về dịch vụ chăm sóc hay điều phối nhân viên đến phòng tiêm vắc-xin, thì chúng tôi vẫn cảm thấy vô cùng vinh hạnh khi góp phần hiện thực hóa mục tiêu những tháng ngày tươi đẹp và khỏe mạnh hơn đang chờ đón tất cả chúng ta.”

Để biết thêm thông tin về vắc-xin COVID-19 và thông tin cụ thể về hoạt động cung cấp vắc-xin, Cư Dân Quận San Bernardino có thể truy cập trang  https://protect-us.mimecast.com/s/FLv-C68NR9fPJ3ZcpZ81ow?domain=sbcovid19.com . Cư dân Quận Riverside vui lòng truy cập trang https://protect-us.mimecast.com/s/096JC82N6EfXgJBhnr0kEM?domain=rivcoph.org .

 

18
March
2021

Các Bác Sĩ Giải Đáp Lầm Tưởng về Vắc-xin COVID-19 Trong Hội Thảo Trên Web Trình Bày Bằng Tiếng Tây Ban Nha

Inland Empire Health Plan (IEHP) và Loma Linda University Health (LLUH) sẽ tổ chức hội thảo trên web về COVID-19 cho những người nói tiếng Tây Ban Nha ở Inland Empire vào Chủ Nhật, ngày 21 tháng 3, từ 5 đến 6 giờ chiều.

Hội thảo trên web tương tác miễn phí này sẽ có sự tham dự của một nhóm các bác sĩ, họ sẽ giải đáp những lầm tưởng thường gặp về vắc-xin COVID-19. Hội thảo còn gồm phần Hỏi-Đáp để người xem có thể gửi câu hỏi để được xem xét và giải đáp về mặt lâm sàng. Chương trình sẽ phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube của IEHP và chỉ được trình bày bằng tiếng Tây Ban Nha. Hội thảo trên web này hoan nghênh tất cả mọi người và không yêu cầu đăng ký.

Những thành viên tham gia hội thảo bao gồm: bác sĩ Liset Stoletniy, bác sĩ chuyên khoa phổi của LLUH, bác sĩ Dafne Moretta, bác sĩ chuyên khoa tim mạch của LLUH, và bác sĩ Ernesto Campos, giám đốc cấp cao về dịch vụ y tế của IEHP. Nội dung đối thoại sẽ do Cesar Armendariz, giám đốc cấp cao ban y tế cộng đồng của IEHP, kiểm duyệt.

“Thông tin xác thực có thể giúp mọi người bớt lo lắng và mơ hồ — và khi hiểu về vi-rút COVID-19 cũng như vắc-xin COVID-19, mọi người có thể đưa ra quyết định sáng suốt,” Tiến Sĩ Stoletniy nói. “Tôi hy vọng rằng chúng tôi có thể giúp cộng đồng đưa ra quyết định sáng suốt cho bản thân và gia đình để đảm bảo sức khỏe và an toàn cho họ.”

IEHP và LLUH thường phục vụ hội viên Medi-Cal và Medi-Care vốn chủ yếu là người gốc Tây Ban Nha hoặc La-tinh. Riêng IEHP phục vụ cộng đồng gồm 1,3 triệu cư dân Quận Riverside và San Bernardino, trong đó 56% hội viên Medi-Cal do IEHP phục vụ là người gốc Tây Ban Nha.

Đại dịch đã ảnh hưởng không đồng đều đến các cộng đồng người gốc Tây Ban Nha và người La-tinh ở California với tỷ lệ tử vong do COVID-19 cao hơn 21% so với dân số trên toàn tiểu bang (theo dữ liệu tiểu bang).

“Điều quan trọng là phải cung cấp cho Hội Viên và Cộng Đồng của chúng tôi thông tin chính xác về COVID-19,” Tiến Sĩ Campos cho biết. “Mỗi nhóm đối tượng mà chúng tôi phục vụ đều mang đặc điểm riêng và chúng tôi cần nỗ lực hết sức để đáp ứng nhu cầu của họ bất kể họ ở khu vực nào. Sự kiện này giải đáp tất cả mọi thắc mắc hoặc mối quan ngại về COVID-19 và chúng tôi hy vọng rằng hội thảo trên web này sẽ cung cấp cho các cộng đồng nói tiếng Tây Ban Nha thông tin cần thiết để họ có sức khỏe dồi dào nhất trong thời điểm hiện tại và tương lai.”

 

17
March
2021

Tuyên Bố chống hành vi phân biệt chủng tộc và bạo lực Bài Người Châu Á

IEHP kiên quyết lên án hành vi phân biệt đối xử và bạo lực đối với cộng đồng người Mỹ gốc Á và người dân Đảo Thái Bình Dương (AAPI). Khi những cuộc tấn công nhằm vào cộng đồng AAPI không ngừng gia tăng trong năm qua, chúng tôi không thể – và sẽ không – ngồi yên.

Sứ mệnh của chúng tôi là chữa bệnh và khơi niềm cảm hứng tinh thần cho mọi người. Chúng tôi sẽ không nghỉ ngơi khi cộng đồng còn chưa được hưởng dịch vụ chăm sóc tốt nhất và chưa có được sức khỏe dồi dào. Chúng tôi sẽ không thể thực hiện sứ mệnh này nếu chúng tôi ngồi yên trước hành vi phân biệt chủng tộc và phân biệt đối xử cho đến nay đã diễn ra quá nhiều ở đất nước này và trong cộng đồng của chúng tôi.

Để góp phần hiện thực hóa sứ mệnh này, chúng tôi phải ủng hộ phong trào hòa nhập, đảm bảo an toàn và trao quyền cho mọi người thuộc mọi chủng tộc, quốc gia xuất thân và sắc tộc.

Để làm được như vậy, tất cả chúng ta phải cùng chung bước và cam kết tham gia thực hiện giải pháp. Chúng tôi phải cam kết tổ chức những buổi trò chuyện nghiêm túc về vấn đề phân biệt chủng tộc và phân biệt đối xử tại Hoa Kỳ.

Hãy sát cánh với chúng tôi, hãy trò chuyện trong phạm vi của quý vị và lắng nghe tiếng nói trong những cộng đồng cần chúng tôi.

11
March
2021

IEHP Tiếp Tục Vận Động Ủng Hộ và Hợp Tác để Đấu Tranh Chống Phân Biệt Chủng Tộc

IEHP sẽ tiếp tục hợp tác với các tổ chức cộng đồng ở quận Riverside và San Bernardino để đấu tranh giành quyền bình đẳng chủng tộc ở khu vực Inland Empire (IE).

Hoạt động gần đây nhất là hoạt động tài trợ 2.000 đô la để tổ chức Hội Nghị Bài Kẻ Phân Biệt Chủng Tộc đầu tiên tại I.E. của Trung Tâm Chống Phân Biệt Chủng Tộc và Tổn Thương (CART). Sự kiện trực tuyến này được tổ chức vào ngày 17 tháng 3 và sẽ thông báo cho cư dân IE biết về Phong Trào Chống Phân Biệt Chủng Tộc và cách chủ động đấu tranh chống lại hành vi phân biệt chủng tộc. Quý vị có thể đăng ký tham gia sự kiện này tại trang https://protect-us.mimecast.com/s/EtahCgJEL2UqJg4hNggZG1?domain=destroyracism.org .

“Đây là những buổi trò chuyện rất quan trọng để giải quyết vấn đề và thực hiện thay đổi,” Marci Coffey, giám đốc ban quan hệ đối tác cộng đồng IEHP cho biết. “Chúng tôi rất vinh dự khi được hỗ trợ ủy ban chủ trì CART và Hiệp Hội Sáng Kiến Đòi Quyền Bình Đẳng Cho Người Da Đen để họ có thể đến hỗ trợ IE.”

Để giúp khẳng định vị thế cho những tổ chức do Người Da Đen lãnh đạo và những tổ chức trao quyền cho Người Da Đen, IEHP cũng đã hợp tác với Cơ Quan Cộng Đồng Inland Empire, Hiệp Hội Sáng Kiến Đòi Quyền Bình Đẳng Cho Người Da Đen và Liên Minh Nhà Tài Trợ Inland Empire để tài trợ khoản tiền trị giá 50.000 đô la cho Quỹ Đòi Quyền Bình Đẳng Cho Người Da Đen Inland Empire.

Ngoài hoạt động hỗ trợ và tài trợ tài chính, chương trình bảo hiểm y tế còn hợp tác với các tổ chức y tế và cộng đồng tại địa phương để tổ chức hội thảo trên web bàn về các vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến cộng đồng Người Da Đen và gốc Tây Ban Nha. Ngoài ra, IEHP cam kết ủng hộ chính sách đảm bảo quyền bình đẳng trong tất cả các chính sách công, bằng cách tham gia và tuân thủ Sáng Kiến Medi-Cal Cải Tiến và Đổi Mới sắp tới của tiểu bang, được gọi là CalAIM.

Sáng kiến kéo dài nhiều năm của CalAIM này đặt ra ba mục tiêu chính: xác định và quản lý rủi ro cũng như nhu cầu của hội viên thông qua các phương pháp chăm sóc toàn diện và giải quyết những Yếu Tố Chính Trong Xã Hội Ảnh Hưởng Đến Sức Khỏe (mất an ninh lương thực, nhà ở, v.v.); chuyển Medi-Cal sang một hệ thống nhất quán và liền mạch hơn bằng cách giảm độ phức tạp và tăng độ linh hoạt; và cải thiện chất lượng dịch vụ, giảm bất bình đẳng về chăm sóc sức khỏe, v.v.

“Chúng ta phải trực tiếp đối mặt với tình trạng bất bình đẳng chủng tộc trong cộng đồng,” Jarrod McNaughton, giám đốc điều hành IEHP nói. “Tất cả chúng ta đều biết đại dịch COVID-19 đã tác động đến dân cư một cách không đồng đều xét về mặt chủng tộc, và chúng tôi cần nỗ lực hết sức để giải quyết tình trạng này. Là chương trình bảo hiểm y tế vì cộng đồng, chúng tôi mong muốn được hỗ trợ và tiếp tục triển khai những nỗ lực hợp tác đấu tranh đòi quyền bình đẳng chủng tộc và đòi sự ủng hộ tích cực trong nội bộ và bên ngoài.”

Antiracist_Summit_Flyer_1

09
March
2021

Từ Trụ Sở của Chương Trình Bảo Hiểm Y Tế biến thành Điểm Tiêm Vắc-xin Quy Mô Lớn: Bên trong Chương Trình Bảo Hiểm Y Tế là Phòng Tiêm Vắc-xin Đầu Tiên và Duy Nhất ở California

Hơn 3.374 cư dân đã được tiêm mũi vắc-xin COVID-19 đầu tiên tại Trụ Sở Chính của Chương Trình Bảo Hiểm Y Tế Inland Empire, nơi đã được chuyển đổi thành Điểm Tiêm Vắc-xin COVID-19 Quy Mô Lớn của Quận San Bernardino.

Khởi động chiến dịch lần đầu cách đây hai tuần với sự hợp tác của Quận San Bernardino, IEHP là chương trình bảo hiểm y tế đầu tiên và duy nhất tại tiểu bang tổ chức phòng tiêm vắc-xin trong tòa nhà trụ sở của công ty. Tòa nhà Atrium đạt chứng nhận ENERGY STAR® của IEHP có diện tích hơn 400.000 foot vuông và đã hỗ trợ hơn 2.300 Thành Viên Đội Ngũ (nhân viên IEHP) trước đại dịch COVID-19. 

“96% Thành Viên Đội Ngũ của chúng tôi làm việc tại nhà, vậy không có lý do gì mà chúng tôi không tận dụng trụ sở của mình để hỗ trợ cộng đồng trong thời gian này,” Jarrod McNaughton, giám đốc điều hành IEHP chia sẻ. “Bằng cách cộng tác với các đối tác trong quận, đội ngũ phụ trách cơ sở vật chất và Thành Viên Đội Ngũ của chính chúng tôi để triển khai nỗ lực này, chúng tôi đã có thể nhanh chóng biến trụ sở của mình thành điểm tiêm vắc-xin quy mô lớn.”

Thông qua quy trình hẹn và lên lịch cẩn thận, phòng tiêm có thể tiêm 500 liều vắc-xin mỗi ngày và dự kiến sẽ tiêm lên đến 1.000 liều vắc-xin mỗi ngày, tùy theo nguồn vắc-xin sẵn có. Phòng tiêm cũng chuẩn bị sẵn nhiều phương án linh hoạt để hỗ trợ những người gặp vấn đề về vận động, và bao gồm khu vực quan sát để theo dõi bất kỳ tác dụng phụ nào. 

Sau hai tuần hoạt động, điểm tiêm vắc-xin của IEHP đã nhận được phản hồi tích cực, nổi bật là khả năng tiếp cận dễ dàng, không gian rộng rãi và quy trình khám bệnh đơn giản. 

“Nỗ lực hợp tác vượt trội của IEHP được coi là nỗ lực then chốt trong những nỗ lực tiêm vắc-xin nhanh chóng và công bằng cho tất cả mọi người trong cộng đồng của Quận,” Chủ Tịch Ban Giám Sát Quận San Bernardino, Phó Chủ Tịch Ban Quản Trị IEHP, Curt Hagman cho biết. “Tiêm vắc-xin là giải pháp của quận để thoát khỏi đại dịch này và trở lại cuộc sống bình thường. Tất nhiên, trong hành trình đó, không đối tác nào tốt hơn IEHP để dẫn dắt mọi người đến hành trình mang lại sức khỏe tốt và sự an toàn.”

Phòng tiêm nằm trên đường 10801 Sixth Street, Rancho Cucamonga và dự kiến sẽ hoạt động trong khoảng sáu tháng, hoặc trong thời gian lâu hơn nếu cần. Phòng tiêm yêu cầu quý vị phải có lịch hẹn và quý vị có thể đặt lịch hẹn tại địa chỉ https://protect-us.mimecast.com/s/KcTVCjRKq8iY06ZhW00LpD?domain=sbcovid19.com .

Để hội viên có thông tin mới nhất về nỗ lực cung cấp vắc-xin, chương trình bảo hiểm y tế sẽ tiếp tục làm việc với Quận Riverside và San Bernardino để cập nhật thông tin mới nhất trên trang web của họ, https://protect-us.mimecast.com/s/l9exC31X2wfXv8WhgmqrjX?domain=iehp.org và làm việc với những Hội Viên cần đưa đón đến và rời điểm hẹn tiêm. Ngoài ra, IEHP sẽ tham gia cùng các chương trình bảo hiểm y tế khác với hy vọng cung cấp thêm điểm tiêm vắc-xin tại IE. 

“Tận dụng không gian của chính mình để hỗ trợ cộng đồng là điều đúng đắn nên làm,” McNaughton nói. “Chúng tôi là một chương trình bảo hiểm y tế vì cộng đồng, có cam kết kiên định rằng chúng tôi sẽ giúp cộng đồng được hưởng dịch vụ chăm sóc tốt nhất để có được sức khỏe dồi dào, đặc biệt là những người yếu thế nhất. Lúc này đây, chúng tôi chỉ có thể tiêm vắc-xin COVID-19 để đảm bảo mọi người trong khu vực có cơ hội sống khỏe mạnh hơn, hạnh phúc hơn.”
 
01
March
2021

Công Chức Quận Riverside Nhận Giải Thưởng Danh Giá Quốc Gia

Matteu (Matt) D. Daniels, Giám Đốc Cấp Khu Vực Sở Dịch Vụ Xã Hội Công (DPSS) Quận Riverside, đã được Hiệp Hội Chương Trình Bảo Hiểm Y Tế Liên Kết Cộng Đồng (ACAP) trao tặng một trong những giải thưởng danh giá năm nay. Được Inland Empire Health Plan (IEHP) đề cử Giải Thưởng Nhà Lãnh Đạo Hỗ Trợ Sôi Nổi, Daniels đã được ghi nhận vì duy trì được mối quan hệ đối tác kéo dài hàng thập kỷ và vì cống hiến to lớn của ông trong việc cung cấp quyền tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho những nhóm đối tượng thiếu thốn dịch vụ trong cộng đồng. 

Trong lá thư đề cử gửi tới ACAP, Jarrod McNaughton, giám đốc điều hành IEHP, đã khen ngợi Daniels vì tinh thần nỗ lực không biết mệt mỏi trong hoạt động hỗ trợ và thúc đẩy Medicaid, cũng như các nhóm đối tượng mà chương trình phục vụ ở Quận Riverside, bao gồm những người có thu nhập thấp, người cao tuổi, người khuyết tật và những người có nhiều nhu cầu sức khỏe cần đáp ứng.

“Để chương trình bảo hiểm y tế vì cộng đồng có thể phát triển mạnh mẽ, chương trình đó rất cần đến những đối tác như Matt,” McNaughton nói. “Matt không ngừng theo đuổi niềm đam mê và mục đích để đảm bảo cung cấp dịch vụ chăm sóc và hỗ trợ cho hơn 870.000 cá nhân đủ điều kiện tham gia Medicaid ở Quận Riverside. Những nỗ lực của Matt cho thấy ý nghĩa lớn lao của việc quan tâm đến những người hàng xóm của quý vị. Chúng tôi mong muốn ông sẽ tiếp tục hợp tác cùng chúng tôi trong những nỗ lực chữa bệnh và khơi niềm cảm hứng tinh thần cho mọi người và rất vui mừng khi thấy ACAP đã ghi nhận công lao của ông theo cách này.”

Hàng năm, ACAP, một hiệp hội quy tụ 78 Chương Trình Bảo Hiểm Y Tế Mạng Lưới An Toàn phi lợi nhuận, hoạt động vì cộng đồng, trên phạm vi toàn quốc, đều tổ chức trao giải thưởng cho cá nhân có công hỗ trợ Medicaid và các chương trình bảo hiểm y tế mạng lưới an toàn khác. Do số lượng đề cử xuất sắc quá nhiều, nên ACAP chỉ công bố những giải thưởng danh giá trong Hội Nghị CEO ACAP Thường Niên năm nay.

“Chân thành cảm ơn IEHP đã đề cử tôi cũng như ACAP đã ghi nhận tôi và Sở Dịch Vụ Xã Hội Công (DPSS) Quận Riverside bằng giải thưởng danh giá này,” Daniels phát biểu. “DPSS Quận Riverside có sứ mệnh phục vụ cư dân Quận Riverside và thiết lập mối quan hệ đối tác với các cơ quan khác, chẳng hạn như IEHP, với mục tiêu cung cấp dịch vụ ưu việt.  Có rất nhiều con người tuyệt vời, tận tâm tại DPSS Quận Riverside, họ đã hết sức nỗ lực để đảm bảo mối quan hệ đối tác của chúng tôi mang đến kết quả tốt và cư dân của chúng tôi nhận được những quyền lợi chăm sóc sức khỏe mà họ cần.”

Trong lá thư đề cử của mình, McNaughton cũng nhấn mạnh một số dự án và sáng kiến chính mà Daniels và đội ngũ của ông đã hợp tác cùng chương trình bảo hiểm y tế — lưu ý rằng những dự án này đều là dự án tiên phong. Các dự án bao gồm phát triển và thực hiện các quy trình để giúp Hội Viên duy trì quyền lợi, cộng tác để phục hồi tư cách hội viên cho hơn 1.000 cư dân tham gia Medicaid sống tại Riverside đã bị hủy ghi danh do nhầm lẫn trong đại dịch, và nhiều nỗ lực để hỗ trợ tốt hơn các nhóm Hội Viên khác nhau bằng cách tận dụng dữ liệu.

“Matt và sự cống hiến của ông cho cộng đồng thực sự là nguồn cảm hứng cho chúng tôi và chúng tôi rất tự hào khi ông nhận được giải thưởng này,” Thomas Pham, phó chủ tịch chiến lược của IEHP cho biết. “Những hành động của Matt đều chân thành, xuất phát từ trái tim và thực sự đã làm nên những điều phi thường, đặc biệt là trong nhiệm vụ cấp bách và có ý nghĩa mà chúng tôi đã thực hiện để giải quyết cuộc khủng hoảng y tế cộng đồng đang diễn ra này.”

Để ghi nhận giải thưởng danh giá này, Daniels đã được trao bằng và được mời tham dự trực tuyến Hội Nghị CEO ACAP Thường Niên năm nay được tổ chức vào tháng 6.

Nhấp vào đây để tìm hiểu thêm về ACAP và Giải Thưởng Lãnh Đạo Xuất Sắc và Nỗ Lực Hỗ Trợ.

Matt-Riverside
24
February
2021

Thông Báo Công Khai về Cuộc Họp Thường Kỳ của các Cơ Quan Quản Lý Chung

Thông Báo này xác nhận diễn ra CUỘC HỌP THƯỜNG KỲ của các Cơ Quan Quản Lý Chung – INLAND EMPIRE HEALTH PLAN VÀ IEHP HEALTH ACCESS.

Ngày Họp:
Ngày 8 tháng 3 năm 2021

Giờ Họp:
9 giờ sáng

Nhấp vào đây để tham gia cuộc họp qua WebEx

Tham gia cuộc họp qua Điện Thoại: (866) 499-4146
Mã truy cập/Mã số sự kiện: 133 791 0846

Inland Empire Health Plan vẫn tiếp tục tổ chức các cuộc họp Ban Quản Trị để triển khai các hoạt động thiết yếu. Căn cứ vào Sắc Lệnh Hành Chính của Thống Đốc, các thành viên trong Ban Quản Trị có thể tham dự cuộc họp thông qua hình thức họp từ xa hoặc họp qua video và sẽ tham gia cuộc họp với mức độ tương tự như khi gặp mặt trực tiếp. Các thành viên cộng đồng có thể quan sát và tham gia theo hình thức trực tuyến vào các cuộc họp. Do Sắc Lệnh Hành Chính yêu cầu phải ở nhà, nên không được phép trực tiếp tham gia các cuộc họp của Ban Quản Trị vào thời điểm này. 

Nếu cần chúng tôi điều chỉnh để người khuyết tật có thể tham gia cuộc họp này, vui lòng liên hệ với Annette Taylor, Thư Ký Ban Quản Trị của IEHP theo số (909) 296-3584 trong giờ làm việc thông thường của IEHP (Thứ Hai – Thứ Sáu, từ 8 giờ sáng – 5 giờ chiều).

Chương Trình Cuộc Họp

Quý vị có thể tải bản sao Tập Thông Tin tại đây.

Bình Luận Công Khai:

Quý vị có thể gửi Bình Luận Công Khai qua bản ghi tin nhắn thoại, email hoặc trong phần Bình Luận Công Khai của Chương Trình Cuộc Họp.

Ghi bình luận công khai dưới dạng tin nhắn thoại: Để gửi bình luận công khai qua tin nhắn thoại, vui lòng gọi đến số 909-296-3584 trước 5 giờ chiều Thứ Sáu, ngày 8 tháng 5 năm 2020. Cho biết tên của quý vị và (các) số đề mục mà quý vị muốn nói. Thời lượng ghi tin nhắn thoại tối đa là hai phút. Chúng tôi có thể phát những bình luận này vào thời điểm thích hợp trong cuộc họp của ban quản trị.

Gửi email bình luận công khai: Để gửi bình luận công khai qua email cho Ban Quản Trị, vui lòng gửi email tới địa chỉ PublicComment@IEHP.org và ghi rõ tên của quý vị, (các) số đề mục mà quý vị muốn nói và bình luận của quý vị. Chúng tôi sẽ gửi những bình luận này qua email cho tất cả các thành viên trong Ban Quản Trị.

22
February
2021

IEHP Tổ Chức Điểm Tiêm Vắc-xin COVID-19

Nhằm hỗ trợ các nỗ lực tiêm vắc-xin COVID-19 cần thiết, Inland Empire Health Plan (IEHP) đã hợp tác với Quận San Bernardino để tổ chức điểm tiêm vắc-xin quy mô lớn.

Phòng tiêm vắc-xin sẽ được tổ chức tại trụ sở của IEHP tại 10801 Sixth Street, Rancho Cucamonga bắt đầu từ thứ Ba, ngày 23 tháng 2. Giờ làm việc bình thường sẽ từ Thứ Ba đến Thứ Bảy, từ 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Theo dự kiến, phòng tiêm vắc-xin sẽ hoạt động trong khoảng sáu tháng. Phòng tiêm yêu cầu quý vị phải có lịch hẹn và quý vị có thể đặt lịch hẹn tại địa chỉ https://protect-us.mimecast.com/s/KcTVCjRKq8iY06ZhW00LpD?domain=sbcovid19.com .

“Khi hợp tác với quận, IEHP có thể tăng đáng kể số lượng người được tiêm vắc-xin tại Quận San Bernardino và giúp những bộ phận dân cư quan trọng dễ tiếp cận vắc-xin hơn nhiều,” Curt Hagman, Chủ Tịch Ban Giám Sát Viên Quận San Bernardino kiêm Phó Chủ Tịch Ban Quản Trị IEHP, cho biết.

“IEHP là một thương hiệu nổi tiếng và uy tín trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe trong khu vực của chúng tôi,” Giám Sát Viên Khu Vực Thứ Hai, Janice Rutherford, nói. “Tôi tin rằng họ sẽ là một đối tác tuyệt vời, sẽ hợp tác hiệu quả với chúng tôi trong nỗ lực gia tăng số người được tiêm vắc-xin.”

Đội ngũ y tá của Quận và IEHP sẽ tiêm khoảng 500 liều vắc-xin mỗi ngày và dự định tiêm đến 1.000 liều vắc-xin mỗi ngày, tùy thuộc nguồn vắc-xin. Phòng tiêm sẽ chuẩn bị sẵn nhiều phương án linh hoạt để hỗ trợ những người gặp vấn đề về vận động, và bao gồm khu vực quan sát để theo dõi bất kỳ tác dụng phụ nào.

Karen Hansberger MD, giám đốc y khoa của IEHP cho biết: “Tiêm những liều vắc-xin này cho cư dân của chúng tôi được coi là một bước đi quan trọng trong cuộc chiến chống lại COVID-19. Cần tiêm vắc-xin cho cư dân càng sớm càng tốt và chúng tôi đang nỗ lực hết sức để hoàn thành nhiệm vụ này. Tiêm vắc-xin cho cả cộng đồng sẽ đưa chúng ta tiến gần hơn đến cuộc sống an toàn và khỏe mạnh.”

Để hội viên và cư dân có thông tin mới nhất về các nỗ lực cung cấp vắc-xin, chương trình bảo hiểm y tế sẽ tiếp tục làm việc với Quận Riverside và San Bernardino để cung cấp thông tin mới nhất trên trang web của họ, https://protect-us.mimecast.com/s/l9exC31X2wfXv8WhgmqrjX?domain=iehp.org .

Jarrod McNaughton, giám đốc điều hành IEHP, cho biết: “Chúng tôi là chương trình bảo hiểm y tế vì cộng đồng và phục vụ người dân trong khu vực theo cách này chính là nhiệm vụ của chúng tôi. Chúng tôi rất vinh dự khi được góp sức vào nỗ lực này bằng cách cung cấp không gian và nhân viên. Chúng tôi hy vọng rằng đó có thể là khởi đầu tốt để chúng tôi tiếp tục nhiệm vụ mà chúng tôi biết là cần phải thực hiện trong khu vực của mình.”

 

18
February
2021

Hơn 300 Ngàn Cư Dân I.E. Kết Nối với Nguồn Lực Hỗ Trợ Cộng Đồng Miễn Phí

Để giải quyết nhu cầu về mặt xã hội của cư dân Inland Empire trong đại dịch COVID-19, Inland Southern California United Way (ISCUW), Inland Empire Health Plan (IEHP), Coachella Valley Health Info Place (CVHIP) và Tổ Chức Thông Tin Y Tế Inland Empire (IEHIO) sẽ tiếp tục tận dụng các mối quan hệ đối tác lâu dài để giúp người dân tiếp cận đến các dịch vụ xã hội và hỗ trợ thông qua các nền tảng điện thoại và trực tuyến như 211 và Connect I.E. Cả hai dịch vụ này hoạt động 24/7, miễn phí cho công chúng.

Kể từ tháng 3 năm 2020, thông qua những nền tảng này, mối quan hệ đối tác đã kết nối được hơn 305.665 cư dân và gia đình với các nguồn lực hỗ trợ cần thiết. Những nhu cầu như vậy bao gồm từ mất an ninh lương thực và nhà ở, sức khỏe thể chất và tinh thần, hỗ trợ người khuyết tật, đến hỗ trợ trẻ em và gia đình.

Người dân có thể sử dụng dịch vụ điện thoại 211 bằng cách bấm số 2-1-1 trên bất kỳ điện thoại nào. Dịch vụ này do ISCUW cung cấp tại địa phương. Nhân viên sẽ so khớp người gọi với các nguồn lực hỗ trợ sẵn có dựa trên nhu cầu và có thể kết nối hoặc giới thiệu họ trực tiếp đến một cơ quan hoặc tổ chức hỗ trợ.

Connect I.E. (https://protect-us.mimecast.com/s/3kKpCR6Jo1CGXKycjxCT3?domain=connectie.org ) cho phép cư dân tìm kiếm nguồn lực hỗ trợ như kho thực phẩm, dịch vụ pháp lý, v.v. chỉ bằng mã zip. Với mỗi yêu cầu tìm kiếm, người dân sẽ nhận được một bản danh sách cập nhật gồm các nguồn lực hỗ trợ trong cộng đồng địa phương có thể đáp ứng hoặc hỗ trợ các nhu cầu.

Kimberly Starrs, phó chủ tịch ban đối ngoại của ISCUW cho biết: “ISCUW211+ rất vinh dự khi được hợp tác với IEHP và IEHIO để cung cấp các dịch vụ cộng đồng quan trọng cho những cư dân có nhu cầu. Chúng tôi cam kết đảm bảo công bằng khi cung cấp quyền tiếp cận thông tin, đặc biệt là đối với những người phải ở nhà, nói các ngôn ngữ khác không phải tiếng Anh hoặc không thể tiếp cận công nghệ. Tổng đài đã bắt kịp với nhu cầu luôn thay đổi của cộng đồng trong suốt đại dịch, bao gồm việc cung cấp thông tin phi y tế liên quan đến COVID-19 và xếp lịch hẹn tiêm vắc-xin.”

Tăng cường hỗ trợ cho những cư dân không có bảo hiểm đã gọi đến số 211 để hỏi hoặc nêu mối quan ngại về y tế liên quan đến đại dịch COVID-19. Thông qua mối quan hệ đối tác quan trọng với cả hai quận, IEHP và Carenet Health, những người không có bảo hiểm gọi điện đến có thể được tư vấn y tế miễn phí 24/7. “Dịch vụ đặc biệt do Chuyên Viên Tư Vấn Nguồn Lực Hỗ Trợ Cộng Đồng của chúng tôi cung cấp đã chứng tỏ rằng tổng đài mang lại nhiều lợi ích và đóng vai trò quan trọng giúp duy trì sức khỏe thể chất và tinh thần của cộng đồng,” Starrs nói thêm.

Khi mức độ sử dụng 211 ngày càng tăng (hỗ trợ hơn 244.668 cư dân kể từ tháng 3 năm 2020) và để giảm thời gian chờ đợi cho cư dân, ISCUW đã tận dụng mối quan hệ hợp tác của mình với IEHP, CVHIP và IEHIO để đảm bảo cư dân có thể tiếp cận liên tục nguồn lực hỗ trợ qua nền tảng Connect IE.

Các Tổ Chức Cộng Đồng cũng đã chuyển sang sử dụng Connect IE để gửi và nhận thư giới thiệu, cũng như để đảm bảo cư dân nhận được dịch vụ kịp thời. Ngoài ra, IEHP đang tích cực tăng quyền tiếp cận vào những nguồn lực hỗ trợ này bằng cách cung cấp hệ thống giới thiệu của nền tảng cho các nhà cung cấp dịch vụ mạng.

“Điều quan trọng là phải đảm bảo sao cho cộng đồng tiếp cận được với những dịch vụ xã hội tuy nằm ngoài dịch vụ chăm sóc sức khỏe tiêu chuẩn nhưng lại ảnh hưởng lớn đến sức khỏe thể chất và tinh thần tổng thể của họ”, Tiến Sĩ Gabriel Uribe, giám đốc ban y tế cộng đồng của IEHP cho biết. “Khi phối hợp cùng các đối tác tại ISCUW và IEHIO, chúng tôi có thể dễ dàng thực hiện nỗ lực này hơn và kết nối hiệu quả cư dân với những nguồn lực hỗ trợ họ cần vào thời điểm phù hợp. Khi hợp tác, chúng ta có thể khắc phục hạn chế và giúp cộng đồng được hưởng dịch vụ chăm sóc tốt nhất để có sức khỏe dồi dào”.

Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về những dịch vụ này hoặc muốn tự mình khám phá, vui lòng truy cập trang https://protect-us.mimecast.com/s/qVKjCpYmQ2c9ZlpcPK3iz3?domain=inlandsocaluw.org https://protect-us.mimecast.com/s/3kKpCR6Jo1CGXKycjxCT3?domain=connectie.org .

United Way trên Connect IE

11
February
2021

Báo Cáo Ban Đầu về Sáng Kiến Nhà Ở của IEHP Cho Thấy Hiệu Quả Tiết Kiệm Chi Phí

Tổ chức phi lợi nhuận RAND Corporation đã thực hiện một báo cáo bình duyệt mới, xác định tác động của sáu tháng ghi danh tham gia Sáng Kiến Nhà Ở của Inland Empire Health Plan (IEHP) đến mức độ sử dụng dịch vụ, kết quả sức khỏe và chi phí trên một nhóm gồm 162 hội viên.

Nhận thấy mối liên hệ chặt chẽ giữa sức khỏe và nhà ở, IEHP đã khởi động Sáng Kiến Nhà Ở lần đầu tiên vào năm 2018 với mục tiêu hỗ trợ nhà ở cố định (PSH), quản lý hồ sơ và hỗ trợ tiền thuê nhà cho những hội viên trong chương trình bảo hiểm y tế rơi vào cảnh vô gia cư, mang bệnh mạn tính và thường xuyên sử dụng dịch vụ y tế.

Mặc dù báo cáo mới nhất cho thấy sáng kiến trên giúp giảm mức độ sử dụng các dịch vụ chăm sóc nội trú và cấp cứu, cũng như giảm chi phí, nhưng báo cáo cũng chỉ ra rằng những người tham gia ghi danh thường yêu cầu được quản lý hồ sơ và dịch vụ chăm sóc chuyên sâu hơn để ổn định tình trạng sức khỏe hành vi và y tế trong “giai đoạn chuyển tiếp” từ thời gian vô gia cư đến thời điểm tìm được nhà ở cố định.

Theo báo cáo, sau khi đã ghi danh tham gia chương trình này, chi phí chăm sóc đã giảm từ mức trung bình là 5.264 đô la trong giai đoạn chuyển tiếp xuống còn 2,876 đô la (hơn 45%), điều này chứng tỏ khi người dân được sống trong PSH, mức độ sử dụng dịch vụ và chi phí sẽ giảm đi.

Nghiên cứu trước đó của RAND về Sáng Kiến Nhà Ở đánh dấu thành công của IEHP trong việc tìm ra một số hội viên vô gia cư yếu thế nhất trong chương trình bảo hiểm y tế. Trung bình, nhóm người đầu tiên tham gia ghi danh mang 17 bệnh mạn tính và cấp tính, tiêu tốn chi phí chăm sóc sức khỏe trung bình là 70.447 đô la/bệnh nhân/năm — gấp gần 20 lần chi phí trung bình cho một hội viên IEHP.

“Chúng tôi phải tìm và hỗ trợ những hội viên này bằng cách ghi danh họ vào Chương Trình Sáng Kiến Nhà Ở của chúng tôi,” Tiến Sĩ Karen Hansberger, giám đốc y khoa IEHP, cho biết. “Do những hội viên này có bệnh trạng và hoàn cảnh sống phức tạp, nên chúng tôi biết thời gian là điều cốt yếu, vì vậy, chúng tôi cần triển khai nhanh chóng và đồng đều để họ có cơ hội được hưởng dịch vụ chăm sóc tốt nhất để có sức khỏe dồi dào.”

Đội ngũ RAND tin rằng nếu đánh giá trong thời gian dài, đội ngũ có thể xác định được tính ổn định của việc sử dụng dịch vụ chăm sóc, kết quả sức khỏe và chi phí liên quan đến PSH, và sau đó, sẽ công bố kết quả.

Để đáp ứng sự quan tâm ngày càng lớn đối với các chương trình này ở cấp tiểu bang và liên bang, RAND sẽ bổ sung kết quả từ nghiên cứu đang thực hiện này vào nội dung tài liệu khoa học về các chương trình nhà ở do các tổ chức chăm sóc sức khỏe quản lý.

“Chúng tôi rất hồi hộp trước những kết quả đầy hứa hẹn sẽ có trong các báo cáo này,”Jarrod McNaughton, giám đốc điều hành IEHP cho biết. “Chúng tôi rất muốn theo dõi tiếp tác động của chương trình này sau một năm và lâu hơn nữa để không chỉ hỗ trợ các hội viên yếu thế nhất, mà còn muốn cổ vũ để mọi người tiếp tục quan tâm và áp dụng các chương trình như Sáng Kiến Nhà Ở của chúng tôi.”

Nhấp vào đây để tìm hiểu thêm.
11
February
2021

Người Cao Tuổi tại Địa Phương Nhận Thiệp Chúc Mừng Thủ Công Nhân Ngày Lễ Tình Nhân

Mặc dù COVID tiếp tục khiến các gia đình và người thân yêu phải cách ly với nhau, nhưng đội ngũ nhân viên của Inland Empire Health Plan (IEHP) vẫn quyết tâm thể hiện tình yêu thương với những người cao tuổi đang cư trú trong các cơ sở điều dưỡng chuyên môn (SNF) của Inland Empire.

Ngày Lễ Tình Nhân năm nay, chúng tôi sẽ gửi tặng hơn 2.100 tấm thiệp chúc mừng thủ công cho những người cao tuổi trong các cơ sở đang hoạt động này. Chúng tôi sẽ gửi thiệp đến những trung tâm sau: Inland Valley Care & Rehab ở Pomona, Jurupa Post-Acute Centre ở Riverside, Las Colinas Providence ở Ontario, và Palm Grove Healthcare ở Beaumont.

Kristy Garan-Martinez, giám đốc ban quản lý mức độ sử dụng dịch vụ y tế IEHP, cho biết: “COVID-19 đã đẩy tất cả mọi người rơi vào những thời khắc thật khó khăn, đặc biệt là đối với những người cao tuổi trong các cơ sở chăm sóc điều dưỡng. Nhiều cơ sở đã phải giảm thời gian thăm nom đối với những người cao tuổi và gia đình của họ, những cơ sở khác đã yêu cầu những hội viên nội trú tại cơ sở bớt đi lại xung quanh trung tâm để tuân thủ quy định giãn cách xã hội,” bà nói thêm. “Chúng tôi thực sự muốn những hội viên nội trú này biết rằng chúng tôi luôn nghĩ đến họ và họ thực sự luôn nằm trong trái tim của chúng tôi.  Cho dù xa nhau, nhưng chúng tôi muốn họ cảm thấy họ là những người đặc biệt và được yêu thương.”

Huy động tình nguyện viên và góp sức cho những nỗ lực như vậy, đội ngũ Đối Tác Cộng Đồng của IEHP đã cùng nhân viên chia sẻ bớt nhu cầu và cơ hội tình nguyện cho khắp cộng đồng.

“Mọi hội viên nội trú và thành viên cộng đồng đều có giá trị,” Marci Coffey, giám đốc ban đối tác cộng đồng của IEHP cho biết. “Thành Viên Đội Ngũ của chúng tôi hiểu điều này và chủ động tình nguyện hỗ trợ cho những hành động thể hiện tình cảm như vậy. Chúng tôi có sứ mệnh chữa bệnh và khơi niềm cảm hứng tinh thần cho mọi người, và chúng tôi hy vọng những tấm thiệp viết tay như vậy sẽ khiến cho những hội viên nội trú nhớ rằng chúng tôi luôn yêu thương họ và muốn họ biết rằng sức khỏe thể chất và tinh thần của họ quan trọng dường nào đối với chúng tôi.”

Góp sức cho nỗ lực này, Giám Đốc Điều Hành Ban Công Nghệ Thông Tin của IEHP, Jane Maass, đã khuyến khích các đội ngũ của mình tham gia bằng cách tổ chức một cuộc thi giao hữu giữa các đơn vị kinh doanh. Tổng cộng, đội ngũ của bà đã làm được 1.532 tấm thiệp để trao tặng. “Mọi người đều say mê sáng tạo và muốn góp chút công sức để hỗ trợ những hội viên nội trú này”, Maass chia sẻ. “Đội ngũ của chúng tôi luôn hào hứng tham gia và làm điều đúng đắn, bất kể hoàn cảnh ra sao”.

Để ủng hộ tinh thần cho những hội viên nội trú tại SNF trong suốt đại dịch, chương trình bảo hiểm y tế đã tổ chức các cuộc diễu hành ngoài trời có cách ly xã hội và bắt tay triển khai chương trình làm và trao tặng thiệp chúc mừng thủ công — hơn 1.400 tấm thiệp vào năm 2020 — cho những hội viên nội trú tại các trung tâm trong khu vực. IEHP dự kiến sẽ tiếp tục tặng những tấm thiệp này trong suốt cả năm.

“Gia đình IEHP không bao giờ từ chối bất kỳ lời kêu gọi ủng hộ nào như thế này”, Jarrod McNaughton, giám đốc điều hành IEHP cho biết. “Tôi không bao giờ ngạc nhiên trước tình yêu và cam kết mà Thành Viên Đội Ngũ của chúng tôi thể hiện đối với Hội Viên, Nhà Cung Cấp, Đối Tác, Người Dân trong Khu Vực và lẫn nhau. Tôi hy vọng hội viên cộng đồng nội trú tại những cơ sở điều dưỡng chuyên môn biết rằng mỗi tấm thiệp chúc mừng mà họ nhận được đều xuất phát từ tận trái tim của Thành Viên Đội Ngũ IEHP, những người thực sự quan tâm và luôn nhiệt tình nỗ lực để biến khu vực trở thành nơi lành mạnh hơn cho tất cả chúng ta”.

09
February
2021

IEHP Tài Trợ 50 Ngàn Đô La cho Quỹ Đòi Quyền Bình Đẳng Cho Người Da Đen tại I.E.

Inland Empire Health Plan (IEHP) sẽ tài trợ 50.000 đô la cho Quỹ Đòi Quyền Bình Đẳng Cho Người Da Đen tại Inland Empire để giúp khẳng định vị thế cho những tổ chức do Người Da Đen lãnh đạo và những tổ chức trao quyền cho Người Da Đen. Quỹ tổng hợp do Hiệp Hội Sáng Kiến Đòi Quyền Bình Đẳng Cho Người Da Đen (IEBEI) và Liên Minh Nhà Tài Trợ Inland Empire thành lập này sẽ đem lại nhiều kết quả giúp đạt được sự bình đẳng về chủng tộc trong khu vực.

Được thành lập vào năm 2014, IEBEI bao gồm hơn 20 tổ chức do Người Da Đen lãnh đạo tại khu vực Inland Empire, có chung mong muốn xóa bỏ tình trạng bất bình đẳng xã hội và chủng tộc thông qua giải pháp trao quyền, giáo dục và thay đổi chính sách. Bằng nỗ lực tập thể, nhóm đã giải quyết được nhiều vấn đề, từ cải cách tư pháp hình sự đến nâng cao trình độ học vấn, bồi dưỡng thanh thiếu niên, trao quyền, sức khỏe thể chất và tinh thần.

“Thông qua mối quan hệ đối tác với Cơ Quan Cộng Đồng Inland Empire, chúng tôi đã biết đến sáng kiến quan trọng này và rất mong muốn được tham gia và đóng góp”, Marci Coffey, giám đốc ban đối tác cộng đồng của IEHP cho biết. “Những kết quả được nêu trong sáng kiến là những kết quả có chủ đích, cần thiết và sẽ tạo ra động lực tích cực thúc đẩy thay đổi trong khu vực của chúng tôi.”

Kết quả bao gồm nêu bật lịch sử và tác động của những tổ chức do Người Da Đen lãnh đạo và những tổ chức trao quyền cho Người Da Đen tại Inland Empire, hỗ trợ bền vững cho hoạt động thay đổi hệ thống gắn với kế hoạch chiến lược của Hiệp Hội Sáng Kiến Đòi Quyền Bình Đẳng Cho Người Da Đen, v.v..

Quỹ này do Cơ Quan Cộng Đồng Inland Empire (IECF) và The California Endowment gây dựng với mục tiêu huy động được 5 triệu đô la, trong đó quyền quản lý thuộc IECF. Các thành viên trong Hiệp Hội Sáng Kiến Đòi Quyền Bình Đẳng Cho Người Da Đen sẽ đóng vai trò là những người ra quyết định chính trong việc phân phối nguồn lực hỗ trợ.

“Hành động tập thể, quan hệ đối tác và cùng phối hợp để giải quyết nạn bất bình đẳng chủng tộc trong khu vực của chúng tôi thực sự là một bước tiến táo bạo,” Jarrod McNaughton, giám đốc điều hành IEHP cho biết. “Là chương trình bảo hiểm y tế vì cộng đồng, chúng tôi luôn nỗ lực thúc đẩy bình đẳng trên phạm vi toàn quốc và rất vinh dự khi có cơ hội được đóng góp cho sáng kiến này.”

Để tìm hiểu thêm về Quỹ Đòi Quyền Bình Đẳng Cho Người Da Đen tại Inland Empire, vui lòng truy cập trang: https://protect-us.mimecast.com/s/HQMPCxkxv1sLjGPuvYzC7F?domain=iegives.org

04
February
2021

IEHP Nhận 32 Triệu Đô La để triển khai chương trình Hỗ Trợ Cung Cấp Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe Hành Vi

Nhằm thúc đẩy hoạt động tích hợp dịch vụ chăm sóc sức khỏe hành vi vào các mô hình chăm sóc sức khỏe tiêu chuẩn, Tiểu Bang California sẽ cấp khoản ngân sách 32.376.142 đô la cho Inland Empire Health Plan (IEHP) trong hai năm tới. Sau đó, chương trình bảo hiểm y tế sẽ phân bổ khoản ngân sách này cho các tổ chức y tế địa phương trên khắp khu vực Inland Empire (quận Riverside và San Bernardino) để hỗ trợ cho các chương trình thúc đẩy tích hợp dịch vụ chăm sóc sức khỏe hành vi cho cả Hội Viên IEHP và Hội Viên Medi-Cal nói chung. 

Mục tiêu là giúp Nhà Cung Cấp dịch vụ lâm sàng cải thiện kết quả sức khỏe thể chất và hành vi, nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ chăm sóc và trải nghiệm của bệnh nhân bằng cách xây dựng hoặc mở rộng các mô hình hành nghề chăm sóc tích hợp. Hoạt động cấp ngân sách này nằm trong dự án đầu tư trị giá 140 triệu đô la của tiểu bang vào Chương Trình Khuyến Khích Tích Hợp Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe Hành Vi, trong đó gồm 70 triệu đô la tiền thuế thuốc lá theo Dự Luật 56.

“Gần hai triệu cư dân California đang mắc một chứng bệnh tâm thần nghiêm trọng và cần được điều trị,” Tiến Sĩ Takashi Wada, phó chủ tịch ban sức khỏe nhóm đối tượng của IEHP cho biết. “Khi được tiểu bang hỗ trợ như vậy, chúng tôi có thể đáp ứng nhu cầu này và nỗ lực cải thiện hệ thống hiện tại cũng như cách thức tiếp cận và cung cấp dịch vụ chăm sóc thông thường. Các khoản ngân sách cũng giúp chúng tôi hợp tác sâu rộng hơn nữa với các nhà cung cấp để có thể cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe toàn diện cho cộng đồng.”

Để nhận được tài trợ từ chương trình bảo hiểm y tế, chúng tôi đã mời các Nhà Cung Cấp đủ điều kiện nộp đơn và gửi những đề xuất dự án đáp ứng hiệu quả mục tiêu của tiểu bang. Những nhà cung cấp đủ điều kiện bao gồm nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc chính, chăm sóc chuyên khoa, chăm sóc thời kỳ chu sinh, bệnh viện và nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe hành vi.

Sở Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe (DHCS) đã phê duyệt 32 dự án trong số 83 đề xuất sau khi đã đánh giá và lựa chọn kỹ càng.  Những dự án này đến từ 20 tổ chức khác nhau với mục tiêu là cải thiện hệ thống hiện có và tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ điều trị sức khỏe tâm thần cho vô số cư dân sống tại khu vực Inland Empire. 

Những lĩnh vực chính được tập trung trong các dự án bao gồm tích hợp dịch vụ chăm sóc sức khỏe hành vi cơ bản, tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe hành vi cho bà mẹ, quản lý thuốc cho những người mắc bệnh tâm thần, sàng lọc bệnh tiểu đường cho những người mắc bệnh tâm thần và nhập viện/theo dõi tại phòng cấp cứu cho những người đã được điều trị bệnh tâm thần.

Theo lịch trình ban đầu, chương trình sẽ bắt đầu vào năm 2020; tuy nhiên, do đại dịch COVID-19, nỗ lực này đã bị DHCS tạm dừng và tiếp tục vào tháng 7 năm 2020.  Các dự án dự kiến bắt đầu vào đầu năm 2021.

“Chúng tôi rất hào hứng triển khai sáng kiến này và rất vui khi tiểu bang đã nhận ra nhu cầu to lớn này,” Tiến Sĩ Karen Hansberger, giám đốc y khoa IEHP cho biết. “Chúng tôi có đủ năng lực quản lý chương trình này và cam kết hợp tác với các Nhà Cung Cấp để triển khai mọi giải pháp nhằm đảm bảo hội viên và cộng đồng có cơ hội được hưởng dịch vụ chăm sóc tốt nhất để có sức khỏe dồi dào theo mọi cách có thể.”

 
01
February
2021

IEHP Kỷ Niệm Sự Kiện Nhận Giải Thưởng Nơi Làm Việc Tuyệt Vời Nhất

Inland Empire Health Plan (IEHP) đã được vinh danh là đơn vị giành Giải Thưởng Nơi Làm Việc Tuyệt Vời Nhất Inland Empire năm 2020 và đứng thứ hai trong Ngành Chăm Sóc Sức Khỏe tại Hoa Kỳ (dựa trên hạng mục những tổ chức có quy mô từ 1000-2499 nhân viên) sau khi đạt điểm số nằm ở phân vị thứ 91 trong một Khảo Sát mới đây của Energage.  Cuộc khảo sát nêu bật những nhân viên năng động và theo đuổi sứ mệnh của IEHP, những nhà lãnh đạo gắn bó, chính sách đổi mới và cam kết kiên định đối với các giá trị của công ty.

Cuộc khảo sát được thực hiện trên 2.300 nhân viên của IEHP vào tháng 8 năm 2020, gần sáu tháng sau khi chương trình bảo hiểm y tế chuyển phần lớn nhân viên của mình sang hình thức làm việc tại nhà trong đại dịch COVID-19. Tỷ lệ nhân viên tham gia khảo sát là 93% — cao hơn mức trung bình tại hầu hết các tổ chức.

“Điểm gắn kết của chúng tôi cao chứng tỏ IEHP xây dựng được văn hóa mạnh mẽ bất chấp hoàn cảnh,” Janet Nix, Ed.D., giám đốc phát triển cơ cấu của IEHP cho biết. “Văn hóa đồng đội của IEHP được xây dựng dựa trên mối quan hệ bền chặt giữa mọi người trong tổ chức khi cùng thực hiện những điều tốt đẹp cho hội viên, nhà cung cấp và lẫn nhau.  Những kết quả trên cho thấy chúng tôi không đánh mất cam kết đó và vẫn có thể kết nối với nhau theo cách có ý nghĩa để thực hiện sứ mệnh của mình!”

Kết quả khảo sát là minh chứng cho thấy mọi người hoàn toàn tin tưởng vào khả năng lãnh đạo và đường hướng của công ty. Ngoài ra, nhân viên IEHP cho biết họ cảm thấy được đánh giá cao, được khuyến khích nên cân bằng giữa công việc và cuộc sống, có thể thoải mái chia sẻ ý tưởng mới và tự hào khi làm được những việc có ý nghĩa. Tiến Sĩ Nix nói thêm: “Thật thú vị khi thấy những khía cạnh văn hóa định tính này của IEHP được thể hiện dưới dạng dữ liệu có thể đo lường. Đây là những yếu tố khiến IEHP trở nên đặc biệt và cho thấy nhân viên cảm thấy hạnh phúc thực sự khi được trở thành một phần của đội ngũ.”

“Tôi có thể làm trong ngành, làm những việc tôi yêu thích, phục vụ người khác và làm nên những điều phi thường trong cuộc sống của họ dưới sự chỉ đạo của ban quản lý có trách nhiệm, trung thực và chu đáo”, một nhân viên đến từ Ban Quản Lý Dịch Vụ Chăm sóc và Sức Khỏe Hành Vi của IEHP đã bày tỏ như vậy trong bài khảo sát. “Tôi là một phần tử trong công ty này vì sứ mệnh và mục tiêu của công ty hiện hữu ngay trong cách chúng tôi phục vụ hội viên và phục vụ chúng tôi với tư cách là thành viên đội ngũ. Tôi thật may mắn và tự hào khi được làm việc cho IEHP, tất nhiên, tôi chẳng nhận được gì khi nói điều này cả vì cuộc khảo sát này hoàn toàn ẩn danh. Và các thành viên trong đội ngũ của tôi cũng cảm thấy như vậy.”

Tiếp nối sứ mệnh của IEHP là chữa bệnh và khơi niềm cảm hứng tinh thần cho mọi người, nhân viên của chương trình bảo hiểm y tế đã không ngừng hỗ trợ cộng đồng địa phương theo cả những cách cũ và mới. Chúng tôi đã phối hợp với các cơ quan và tổ chức y tế địa phương để điều chỉnh hợp đồng sao cho hỗ trợ nhiều hơn cho các nhà cung cấp, đã tài trợ hơn hai triệu bộ PPE cũng như tham gia vào hơn 450 sự kiện và hoạt động cộng đồng vào năm 2020.

“Thành viên đội ngũ IEHP sẽ không dừng lại ở đó và sẽ tiếp tục để đảm bảo cộng đồng được hưởng các dịch vụ chăm sóc tốt nhất để có sức khỏe dồi dào,”Jarrod McNaughton, giám đốc điều hành IEHP cho biết. “Chúng tôi vô cùng may mắn khi có một đội ngũ tận tâm và cam kết hỗ trợ các hội viên, nhà cung cấp và cộng đồng của chúng tôi theo cách chu đáo đến vậy. Chúng tôi rất mong được xem cụ thể dữ liệu khảo sát để điều chỉnh và tìm ra các giải pháp khác nhằm hỗ trợ tốt hơn cho thành viên đội ngũ cả trong và ngoài văn phòng.”

Để tìm hiểu thêm, vui lòng truy cập Danh Sách Những Nơi Làm Việc Tuyệt Vời Nhất của Inland Empire Health Plan.

Hình ảnh về những nơi làm việc tuyệt vời nhất

28
January
2021

IEHP Chào Mừng Giám Sát Viên Khu Vực Thứ Ba của Quận San Bernardino, Dawn Rowe, Gia Nhập vào Ban Quản Trị

Inland Empire Health Plan (IEHP) vui mừng thông báo Giám Sát Viên Khu Vực Thứ Ba của Quận San Bernardino, ông Dawn Rowe đã gia nhập Ban Quản Trị của chương trình bảo hiểm y tế và sẽ cống hiến cùng các thành viên tận tâm khác đại diện cho quận Riverside và San Bernardino.

Là người gốc Nam California, Giám Sát Viên Rowe được bổ nhiệm vào Ban Giám Sát Viên vào tháng 12 năm 2018. Trước khi được bổ nhiệm vào cương vị này, Rowe đã công tác tại Hội Đồng Thị Trấn Thung Lũng Yucca từ năm 2010 đến năm 2014. Bà đã được cử tri Khu Vực Thứ Ba bầu lại và bắt đầu nhiệm kỳ bốn năm đầu tiên trong Ban Giám Sát Viên vào tháng 12 năm 2020.

“Tôi rất vui mừng được chào đón thành viên mới, Giám Sát Viên Rowe, gia nhập Ban Quản Trị,” Chủ Tịch Karen Spiegel, Giám Sát Viên Khu Vực Thứ Hai của Quận Riverside cho biết. “Từng đại diện cho những cộng đồng đa dạng thành phần nhất Quận San Bernardino và có giải pháp giải quyết mang tính toàn diện giúp đảm bảo quyền tiếp cận công bằng tới dịch vụ chăm sóc sức khỏe, Giám Sát Viên Rowe chắc chắn sẽ là sự bổ sung quý giá vào Ban Quản Trị.” 

Với tư cách là Giám Sát Viên Khu Vực Thứ Ba của Quận San Bernardino, Rowe đại diện cho một trong những quận lớn nhất quận, bao gồm Lưu Vực Mojave đến các cộng đồng miền núi và thành phố Barstow đến các cộng đồng thung lũng. Với tư cách là Giám Sát Viên cấp Quận, Rowe chú trọng đến mục tiêu biến Quận San Bernardino trở thành môi trường thân thiện với doanh nghiệp, cải thiện cơ sở hạ tầng và tăng cường an toàn công cộng.

“Tôi rất vui được gia nhập Ban Quản Trị của IEHP và đóng vai trò cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cho cư dân Inland Empire,” giám sát viên Rowe chia sẻ. “Chúng tôi vẫn ưu tiên để các gia đình lao động trong khu vực được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe hợp túi tiền và tôi muốn đảm bảo IEHP tiếp tục đáp ứng nhu cầu của họ.”

Giám Sát Viên Rowe gia nhập Ban Quản Trị của chương trình bảo hiểm y tế cùng bốn Giám Sát Viên cấp Quận do dân bầu và ba thành viên cộng đồng được bổ nhiệm.

Ban hiện có những thành viên sau: Karen Spiegel, Giám Sát Viên Khu Vực Thứ Hai của Quận Riverside; Curt Hagman, Chủ Tịch Ban Giám Sát Viên Quận San Bernardino, đồng thời cũng là Giám Sát Viên Khu Vực Thứ Tư; Daniel P. Anderson, Chủ Tịch kiêm CEO Tổ Chức Y Tế Cộng Đồng Riverside; Jeff Hewitt, Giám Sát Viên Khu Vực Thứ Năm của Quận Riverside; Andrew Williams, Thành Viên Công Liên Quận; và Eileen Zorn, cựu bác sĩ lâm sàng chăm sóc sức khỏe và chuyên gia giáo dục.

“Giám Sát Viên Rowe mang đến nhiều kinh nghiệm phục vụ cộng đồng và sẽ là đại diện có tầm ảnh hưởng trong ban quản trị IEHP” Phó Chủ Tịch Curt Hagman, Chủ Tịch Ban Giám Sát Viên Quận San Bernardino, đồng thời cũng là Giám Sát Viên Khu Vực Thứ Tư, cho biết. “Sự lãnh đạo của bà chắc chắn sẽ mang đến những quan điểm mới mẻ về hoạt động phục vụ cộng đồng. Tôi rất mong được hợp tác với Giám Sát Viên Rowe để IEHP tiếp tục đổi mới và cung cấp những dịch vụ đầy nhân ái.”

Kể từ khi IEHP thành lập Ban Quản Trị, ban này đã hỗ trợ và ảnh hưởng rất nhiều đến quá trình phát triển và thực hiện Chương Trình Điều Phối Dịch Vụ Chăm Sóc Tổng Hợp, Sáng Kiến Nhà Ở, Chương Trình Tích hợp Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe Hành Vi của IEHP, v.v.

“Ban Quản Trị của IEHP không giống như bất kỳ ban nào khác,” Jarrod McNaughton, giám đốc điều hành IEHP phát biểu. “Đó là sự hội tụ đích thực của những bộ óc vĩ đại của quận Riverside và San Bernardino với mục tiêu cung cấp cho cư dân dịch vụ chăm sóc tốt nhất để có sức khỏe dồi dào. Chúng tôi rất vui mừng khi được Giám Sát Viên Rowe góp sức vào nỗ lực này và rất cảm kích trước sự cống hiến và cam kết của bà đối với Hội Viên, nhà cung cấp, thành viên đội ngũ IEHP và cộng đồng mà chúng tôi phục vụ.”

27
January
2021

Thông Báo Công Khai về Cuộc Họp Thường Kỳ của các Cơ Quan Quản Lý Chung

Thông Báo này xác nhận diễn ra CUỘC HỌP THƯỜNG KỲ của các Cơ Quan Quản Lý Chung – INLAND EMPIRE HEALTH PLAN VÀ IEHP HEALTH ACCESS.

Ngày Họp:
Ngày 8 tháng 2 năm 2021

Giờ Họp:
9 giờ sáng

Nhấp vào đây để tham gia cuộc họp qua WebEx

Tham gia cuộc họp qua Điện Thoại: (866) 499-4146
Mã truy cập/Mã số sự kiện: 177 985 8512

Inland Empire Health Plan vẫn tiếp tục tổ chức các cuộc họp Ban Quản Trị để triển khai các hoạt động thiết yếu. Căn cứ vào Sắc Lệnh Hành Chính của Thống Đốc, các thành viên trong Ban Quản Trị có thể tham dự cuộc họp thông qua hình thức họp từ xa hoặc họp qua video và sẽ tham gia cuộc họp với mức độ tương tự như khi gặp mặt trực tiếp. Các thành viên cộng đồng có thể quan sát và tham gia theo hình thức trực tuyến vào các cuộc họp. Do Sắc Lệnh Hành Chính yêu cầu phải ở nhà, nên không được phép trực tiếp tham gia các cuộc họp của Ban Quản Trị vào thời điểm này. 

Nếu cần chúng tôi điều chỉnh để người khuyết tật có thể tham gia cuộc họp này, vui lòng liên hệ với Annette Taylor, Thư Ký Ban Quản Trị của IEHP theo số (909) 296-3584 trong giờ làm việc thông thường của IEHP (Thứ Hai – Thứ Sáu, từ 8 giờ sáng – 5 giờ chiều).

Chương Trình Cuộc Họp

Quý vị có thể tải bản sao Tập Thông Tin tại đây.

Bình Luận Công Khai:

Quý vị có thể gửi Bình Luận Công Khai qua bản ghi tin nhắn thoại, email hoặc trong phần Bình Luận Công Khai của Chương Trình Cuộc Họp.

Ghi bình luận công khai dưới dạng tin nhắn thoại: Để gửi bình luận công khai qua tin nhắn thoại, vui lòng gọi đến số 909-296-3584 trước 5 giờ chiều Thứ Sáu, ngày 8 tháng 5 năm 2020. Cho biết tên của quý vị và (các) số đề mục mà quý vị muốn nói. Thời lượng ghi tin nhắn thoại tối đa là hai phút. Chúng tôi có thể phát những bình luận này vào thời điểm thích hợp trong cuộc họp của ban quản trị.

Gửi email bình luận công khai: Để gửi bình luận công khai qua email cho Ban Quản Trị, vui lòng gửi email tới địa chỉ PublicComment@IEHP.org và ghi rõ tên của quý vị, (các) số đề mục mà quý vị muốn nói và bình luận của quý vị. Chúng tôi sẽ gửi những bình luận này qua email cho tất cả các thành viên trong Ban Quản Trị.

15
January
2021

IEHP Khuyến Khích Mọi Người Đến Khám Bác Sĩ Chăm Sóc Chính

Trong tình hình sụt giảm số lượng bệnh nhân đến khám bác sĩ tại khu vực Inland Empire trong đại dịch COVID-19, Inland Empire Health Plan (IEHP) muốn nhắc nhở tất cả các hội viên và cư dân cộng đồng về tầm quan trọng của việc đến gặp bác sĩ chăm sóc chính để đặt lịch hẹn khám định kỳ và khám phòng ngừa.

Các bác sĩ của IEHP đã giảm 30% số buổi khám chăm sóc chính trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 9 năm 2020 (so với cùng kỳ năm trước), nguyên nhân là do đại dịch COVID-19. Trước tình hình rất nhiều cư dân bỏ các buổi khám phòng ngừa như thế này, nhiều chuyên gia y tế lo ngại điều này có thể ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất và tinh thần của cộng đồng Inland Empire sau khi đại dịch lắng xuống.

Trong một cuộc phỏng vấn mới đây với Michaela Pereira đến từ Good Day LA, Giám Đốc Y Khoa của IEHP, bác sĩ Karen Hansberger đã đưa ra những lời khuyên hữu ích về cách người dân tiếp cận dịch vụ chăm sóc, thực hiện các biện pháp phòng ngừa sao cho đảm bảo an toàn cho bản thân. “Bác sĩ và các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị luôn luôn sẵn sàng,” Tiến Sĩ Hansberger khẳng định. “Họ luôn có phương án giúp quý vị an toàn nếu quý vị cần thăm khám.” 

“Ngoài ra, quý vị cũng có thể gọi điện cho bác sĩ,” Tiến Sĩ Hansberger bổ sung. “Gọi điện thoại có thể giúp quý vị giải quyết được nhiều mối quan ngại, chẳng hạn như mua thêm thuốc theo toa và quý vị có thể gọi điện thoại cho bác sĩ của mình.”

Trong bài phỏng vấn, bác sĩ Hansberger đã nêu ra tầm quan trọng của việc ưu tiên chăm sóc. Bà chia sẻ rằng mặc dù một số buổi hẹn khám như chụp quang tuyến vú có thể phải hoãn lại vài tuần, nhưng không nên hoãn quá sáu tháng. “Đừng ngại tìm đến dịch vụ chăm sóc sức khỏe,” Tiến Sĩ Hansberger nói. “Nếu quý vị cảm thấy cơ thể không khỏe, chắc chắn quý vị cần tìm đến dịch vụ chăm sóc sức khỏe.”

Nếu hội viên hoặc cư dân có thắc mắc về việc khám bệnh trong những trường hợp không khẩn cấp, hội viên hoặc cư dân nên liên hệ với bác sĩ chăm sóc chính. Cư dân cần khám chữa bệnh hoặc quyền lợi y tế có thể gọi điện đến số (866) 294-4347 để được hỗ trợ ghi danh và được liên hệ với bác sĩ.

“Các bác sĩ luôn sẵn sàng và được trang bị để hỗ trợ sức khỏe thể chất và tinh thần cho quý vị, ngay cả trong thời kỳ đại dịch này,” Tiến Sĩ Hansberger cho biết. “Hội viên và cư dân cộng đồng nên tiếp tục tìm đến dịch vụ chăm sóc cần thiết khi cần để tất cả chúng tôi có thể tiếp tục nỗ lực mang đến dịch vụ chăm sóc tốt nhất giúp quý vị có sức khỏe dồi dào.”

Nhấp vào đây để biết thêm thông tin về hình thức chăm sóc sức khỏe từ xa.

14
January
2021

Trung Tâm Nguồn Lực Hỗ Trợ Cộng Đồng Victorville Có Tên Trong Danh Sách Trung Tâm HUD EnVision tại California

Hợp tác với Cơ Quan Nhà Ở Quận San Bernardino (HACSB), Trung Tâm Nguồn Lực Hỗ Trợ Cộng Đồng (CRC) Victorville của Inland Empire Health Plan (IEHP) đã được chỉ định là Trung Tâm EnVision đầu tiên ở Quận San Bernardino, trung tâm đầu tiên ở Vùng IX thuộc quản lý của HUD (Arizona, California, Hawaii, Nevada) hợp tác với một chương trình bảo hiểm y tế, và trung tâm thứ bảy ở tiểu bang California.

Chỉ định trên, do Bộ Phát Triển Nhà Ở và Đô Thị Hoa Kỳ (HUD) công bố, nhấn mạnh đến khả năng và cam kết của trung tâm trong việc trao quyền cho các hộ gia đình thông qua nguồn lực hỗ trợ và dịch vụ trợ giúp cần thiết để họ sống theo hướng tự túc. Những nguồn lực hỗ trợ giúp người dân chủ động về mặt kinh tế, nâng cao trình độ học vấn, sức khỏe thể chất và tinh thần, và bồi dưỡng khả năng lãnh đạo. Nhờ thúc đẩy triển khai cam kết này, HACSB giờ đây sẽ có thể tiếp cận hội viên và cư dân cộng đồng tại CRC Victorville của chương trình bảo hiểm y tế.

“Với sự hỗ trợ của HACSB, cộng đồng sẽ được hưởng nhiều lợi ích,” Delia Orosco, giám đốc CRC Victorville của IEHP cho biết. “Khi đó, HACSB sẽ cung cấp nhiều chương trình nhà ở giá rẻ khác nhau và chúng ta có thể cùng hợp tác để hỗ trợ và trao quyền cho những người trong khu vực, giúp họ được hưởng cuộc sống tốt nhất có thể.”

Được thành lập vào năm 2019, CRC Victorville của IEHP là một trong ba trung tâm ở Inland Empire, bao gồm các khu vực tại quận Riverside và San Bernardino. Cả ba CRC lại tiếp tục những nỗ lực từ năm 2020, đó là tổ chức nhiều đợt phân phát hàng tạp hóa, phòng tiêm vắc-xin cúm, v.v. để hỗ trợ cư dân cộng đồng. 

Bình thường, các trung tâm sẽ cung cấp dịch vụ tư vấn cho thanh thiếu niên, dịch vụ nhập cảnh, dịch vụ pháp lý, các lớp hướng dẫn chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần, chương trình dành cho trẻ em và cung cấp thông tin về bảo hiểm y tế bằng cả tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. Các trung tâm cũng đã thiết lập mối quan hệ đối tác với Goodwill Southern California, Community Action Partnership of San Bernardino, Cơ Quan Dịch Vụ Pháp Lý TODEC và Học Viện Lãnh Đạo Thanh Thiếu Niên Young Visionaries.

Theo Christopher Patterson, quản trị viên cấp khu vực của HUD: “Mặc dù chúng ta có thể đo lường nấc thành công dựa trên số lượng người được Trung Tâm Nguồn Lực Hỗ Trợ Cộng Đồng Victorville của Inland Empire Health Plan phục vụ, nhưng thước đo thành công thực sự nằm ở số lượng người có thể sống tự túc tốt hơn. Tự lập về mặt tài chính, đủ sức thuê, hoặc thậm chí mua nhà riêng được coi là một thành công mà tất cả chúng ta có thể ăn mừng.”

Để xét xem trung tâm có đủ điều kiện được chỉ định hay không, HSCSB đã tham gia vào quy trình kiểm tra hồ sơ và duyệt xét chuyên sâu nhằm đánh giá kế hoạch hoạt động của CRC Victorville, bao gồm các nguồn tài trợ và chiến lược, kế hoạch tiếp cận cộng đồng và mục tiêu của trung tâm.

“Là đối tác lâu năm của IEHP, chúng tôi rất vui khi hợp tác theo cách này và mở rộng nguồn lực hỗ trợ được cung cấp tại CRC Victorville,” Maria Razo, giám đốc điều hành HACSB cho biết. “Mối quan hệ đối tác chiến lược này cho phép chúng tôi chia sẻ nguồn lực hỗ trợ với những người có nhu cầu và mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới với đối tác để thúc đẩy triển khai cam kết này trong toàn quận và rộng hơn nữa. Chúng tôi rất cảm kích trước sự hợp tác của IEHP, vì thông qua đó, các gia đình có thể tiếp cận một cách thuận tiện với các dịch vụ toàn diện ngay tại cơ sở.” 

CRC Victorville của IEHP sẽ có tên trong danh sách chọn lọc gồm bảy Trung Tâm EnVision HUD hiện có ở California, bao gồm: Trung Tâm Hỗ Trợ Cộng Đồng Bền Vững NHS ở Compton, Trung Tâm Khu Dân Cư Maple của La Familia và Tổ Chức Hợp Tác Hỗ Trợ Cộng Đồng Fruit Ridge ở Sacramento, Liên Minh Phát Triển Cộng Đồng Có Trách Nhiệm ở Los Angeles, Trung Tâm Tuyển Dụng Metro ở San Diego, và Trung Tâm Hemet Envision ở Hemet.

“Chúng tôi được chỉ định như vậy nhờ mối quan hệ hợp tác, sự cống hiến, nhận thức về nhu cầu và cam kết đảm bảo sức khỏe thể chất và tinh thần cho cộng đồng của chúng tôi,”Jarrod McNaughton, giám đốc điều hành IEHP cho biết. “Chúng tôi rất cảm kích khi được hợp tác với những đối tác như HACSB, những đơn vị hiện thân cho sứ mệnh của chúng tôi là chữa bệnh và khơi niềm cảm hứng tinh thần cho mọi người và sẵn sàng cộng tác để đảm bảo rằng những nhóm đối tượng yếu thế nhất của chúng tôi có quyền tiếp cận và có cơ hội trao quyền cho bản thân cũng như có cuộc sống khỏe mạnh hơn.”

Để tìm hiểu thêm về các Trung Tâm HUD EnVision, vui lòng truy cập trang https://protect-us.mimecast.com/s/WtJ_CDko98soZ6Du5Bwr_Q?domain=hud.gov .

05
January
2021

IEHP Được Xếp Hạng Ở Phân Vị Thứ 99 đối với hạng mục Mức Độ Hài Lòng của Nhà Cung Cấp

Các Nhà Cung Cấp của Inland Empire Health Plan (IEHP) đã chia sẻ kinh nghiệm của bản thân với  chương trình bảo hiểm y tế trong Khảo Sát Mức Độ Hài Lòng của Nhà Cung Cấp năm nay. Chương trình bảo hiểm y tế đạt điểm số 96,6% về mức độ hài lòng trong năm và được xếp vào phân vị thứ 99 về Mức Độ Hài Lòng của Nhà Cung Cấp trên toàn quốc. Mặc dù tỷ lệ mức độ hài lòng cao như vậy là nguồn động viên cho chương trình, nhưng chương trình vẫn cần tìm ra những lĩnh vực  và cơ hội hỗ trợ tốt hơn nữa cho Nhà Cung Cấp. 

Chương trình bảo hiểm y tế áp dụng khảo sát này cho mạng lưới nhà cung cấp hàng năm qua điện thoại và thông qua nhà cung ứng bên thứ ba, nhằm đánh giá mức độ hài lòng của Nhà Cung Cấp đối với các dịch vụ và hỗ trợ mà họ nhận được từ IEHP. Khảo sát này bao gồm câu trả lời từ Bác Sĩ Chăm Sóc Chính, Bác Sĩ Chuyên Khoa và Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe Hành Vi.

“Đặc biệt trong năm nay, thông tin được chia sẻ trong Khảo Sát Mức Độ Hài Lòng của Nhà Cung Cấp là thông tin rất quan trọng,” Susie White, giám đốc điều hành IEHP cho biết. “Nhà cung cấp chính là những người hoạt động tại cơ sở và trực tiếp nhận ra những ưu điểm và nhược điểm của chương trình. Để đảm bảo hội viên chương trình nhận được sự chăm sóc và dịch vụ cần thiết, chúng tôi phải đảm bảo rằng các nhà cung cấp cảm thấy tự tin khi sử dụng các công cụ và nguồn lực hỗ trợ mà chúng tôi cung cấp cho họ.”

Để khảo sát hiệu quả mạng lưới nhà cung cấp của chương trình bảo hiểm y tế, cuộc khảo sát sẽ tập trung vào những yếu tố chính nâng cao Mức Độ Hài Lòng của Nhà Cung Cấp. Những yếu tố như vậy bao gồm: Khả năng gặp chuyên viên quản lý dịch vụ chăm sóc, mức độ hữu ích của nhân viên tổng đài của chương trình bảo hiểm y tế khi xin giấy giới thiệu cho bệnh nhân, và thời gian nhận được thông tin về sự cho phép trước, giấy giới thiệu hoặc ủy quyền.

Trong số các nhà cung cấp đã phản hồi, 98,7% chia sẻ rằng họ muốn giới thiệu IEHP cho các bác sĩ khác. Khi xét đến hạng mục nhỏ hơn, IEHP được xếp hạng ở phân vị thứ 99 về Quan Hệ với Nhà Cung Cấp, nhân viên tổng đài của chương trình bảo hiểm y tế, nhà thuốc, quy trình sử dụng và quản lý chất lượng và điều phối dịch vụ chăm sóc. Chương trình bảo hiểm y tế cũng đạt mức phân vị thứ 98 ở hạng mục tài chính.

Mặc dù chương trình bảo hiểm y tế đạt điểm cao trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe từ xa trong khảo sát, nhưng IEHP vẫn phát hiện ra còn có thể cải thiện hơn nữa để giúp hội viên dễ dàng tiếp cận các nguồn lực hỗ trợ và thông tin để sử dụng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe từ xa.  “Các Nhà Cung Cấp đã trải qua một năm rất khó khăn và mặc dù chúng tôi rất vui mừng khi nhận được những phản hồi tích cực, nhưng chúng tôi cũng rất muốn lắng nghe ý kiến đóng góp về những điều chúng tôi cần cải thiện để có thể hỗ trợ họ tốt hơn nếu họ tiếp tục cung cấp dịch vụ chăm sóc cho hội viên và cộng đồng của chúng tôi,” White nói thêm.

“Mặc dù vẫn nỗ lực cùng nhau vượt qua đại dịch này, nhưng chúng tôi muốn các nhà cung cấp biết rằng cam kết của chúng tôi trong việc hỗ trợ họ hoàn toàn không dao động,” White cho biết. “Là chương trình bảo hiểm y tế vì cộng đồng, chúng tôi có nhiệm vụ đáp ứng nhu cầu của họ và không ngừng điều chỉnh, cải thiện và lắng nghe sao cho hội viên và cộng đồng có thể được hưởng dịch vụ chăm sóc tốt nhất để có sức khỏe dồi dào.”

/>

30
December
2020

IEHP Đạt Chứng Nhận ENERGY STAR® năm 2020

Inland Empire Health Plan (IEHP) đã được Cơ Quan Bảo Vệ Môi Sinh Hoa Kỳ (EPA) cấp chứng nhận ENERGY STAR® năm 2020 với điểm số xếp hạng theo sao là 85. Kết quả này cho thấy rằng tòa nhà Atrium của Inland Empire Health Plan ở Rancho Cucamonga, California, tiết kiệm năng lượng hơn 85% so với các cơ sở tương tự trên toàn quốc.

Chứng nhận ENERGY STAR của EPA là chứng nhận duy nhất trong nước xét kết quả dựa trên hiệu suất năng lượng đã được xác minh. Theo ENERGY STAR, các tòa nhà được chứng nhận là những tòa nhà có khả năng tiết kiệm năng lượng, bảo toàn ngân sách và bảo vệ môi trường bằng cách phát thải ít khí nhà kính hơn so với các tòa nhà thông thường. Để đạt được chứng nhận, tòa nhà phải đáp ứng hoặc đạt xếp hạng sao trên 75 điểm.

Atrium của IEHP hỗ trợ 2.300 nhân viên (thành viên đội ngũ) và rộng hơn 400.000 foot vuông. Sau khi chuyển trụ sở chính từ San Bernardino đến Rancho Cucamonga vào năm 2013, chương trình bảo hiểm y tế đã có những bước tiến đồng đều để đảm bảo tòa nhà hoạt động hiệu quả nhất có thể.

“Tôi vô cùng tự hào với cam kết bảo vệ môi trường thông qua giải pháp sử dụng năng lượng hiệu quả của IEHP,” Angelo Cox, giám đốc cơ sở cấp cao của IEHP cho biết. “Chúng tôi có trách nhiệm chăm sóc cộng đồng và môi trường một cách nghiêm túc và vô cùng cảm kích khi những nỗ lực của chúng tôi được ghi nhận.”

Mặc dù phần lớn số thành viên đội ngũ của chương trình bảo hiểm y tế hiện đang làm việc tại nhà do đại dịch COVID-19, nhưng đội ngũ rất mong muốn tiếp tục cải thiện và tăng điểm STAR cho những năm sau.

“Chúng tôi rất tự hào khi trụ sở chính đạt danh hiệu tòa nhà được chứng nhận ENERGY STAR,” Susie White, giám đốc điều hành IEHP cho biết. “Là một trong những đơn vị tuyển dụng lớn nhất khu vực Rancho Cucamonga, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp chúng tôi là vận hành hoạt động theo cách hiệu quả nhất có thể. Trách nhiệm này rất quan trọng đối với chúng tôi và chúng tôi mong muốn tiếp tục tìm ra những giải pháp mới để biến môi trường và cộng đồng trở thành một nơi lành mạnh hơn.”

Để tìm hiểu thêm về chứng nhận ENERGY STAR, vui lòng truy cập trang https://protect-us.mimecast.com/s/pFpECJ6xqQCBo4gtGnDRxj?domain=energystar.gov

Ảnh Chụp Tòa Nhà Atrium Đạt Chứng Nhận Energy Star/>

22
December
2020

Thông Báo Công Khai về Cuộc Họp Thường Kỳ của các Cơ Quan Quản Lý Chung

Thông Báo này xác nhận diễn ra CUỘC HỌP THƯỜNG KỲ của các Cơ Quan Quản Lý Chung – INLAND EMPIRE HEALTH PLAN VÀ IEHP HEALTH ACCESS.

Ngày Họp:
Ngày 11 tháng 1 năm 2021

Giờ Họp:
9 giờ sáng

Nhấp vào đây để tham gia cuộc họp qua WebEx

Tham gia cuộc họp qua Điện Thoại: (866) 499-4146
Mã truy cập: 177 593 2557

Inland Empire Health Plan vẫn tiếp tục tổ chức các cuộc họp Ban Quản Trị để triển khai các hoạt động thiết yếu. Căn cứ vào Sắc Lệnh Hành Chính của Thống Đốc, các thành viên trong Ban Quản Trị có thể tham dự cuộc họp thông qua hình thức họp từ xa hoặc họp qua video và sẽ tham gia cuộc họp với mức độ tương tự như khi gặp mặt trực tiếp. Các thành viên cộng đồng có thể quan sát và tham gia theo hình thức trực tuyến vào các cuộc họp. Do Sắc Lệnh Hành Chính yêu cầu phải ở nhà, nên không được phép trực tiếp tham gia các cuộc họp của Ban Quản Trị vào thời điểm này. 

Nếu cần chúng tôi điều chỉnh để người khuyết tật có thể tham gia cuộc họp này, vui lòng liên hệ với Annette Taylor, Thư Ký Ban Quản Trị của IEHP theo số (909) 296-3584 trong giờ làm việc thông thường của IEHP (Thứ Hai – Thứ Sáu, từ 8 giờ sáng – 5 giờ chiều).

Chương Trình Cuộc Họp

Quý vị có thể tải bản sao Tập Thông Tin tại đây.

Bình Luận Công Khai:

Quý vị có thể gửi Bình Luận Công Khai qua bản ghi tin nhắn thoại, email hoặc trong phần Bình Luận Công Khai của Chương Trình Cuộc Họp.

Ghi bình luận công khai dưới dạng tin nhắn thoại: Để gửi bình luận công khai qua tin nhắn thoại, vui lòng gọi đến số 909-296-3584 trước 5 giờ chiều Thứ Sáu, ngày 8 tháng 5 năm 2020. Cho biết tên của quý vị và (các) số đề mục mà quý vị muốn nói. Thời lượng ghi tin nhắn thoại tối đa là hai phút. Chúng tôi có thể phát những bình luận này vào thời điểm thích hợp trong cuộc họp của ban quản trị.

Gửi email bình luận công khai: Để gửi bình luận công khai qua email cho Ban Quản Trị, vui lòng gửi email tới địa chỉ PublicComment@IEHP.org và ghi rõ tên của quý vị, (các) số đề mục mà quý vị muốn nói và bình luận của quý vị. Chúng tôi sẽ gửi những bình luận này qua email cho tất cả các thành viên trong Ban Quản Trị.

15
December
2020

IEHP Tiết Lộ Sứ Mệnh Mới trong Thông Điệp Nhân Ngày Lễ năm 2020

Inland Empire Health Plan (IEHP) có một câu chuyện muốn kể cho mọi người, và sau hành trình hơn 24 năm cống hiến cho cộng đồng Inland Empire, chúng tôi đã sẵn sàng chia sẻ câu chuyện ấy. Trong thông điệp mới nhân ngày lễ có tựa đề “Món Quà Hy Vọng”, chương trình bảo hiểm y tế đã tiết lộ sứ mệnh mới của mình: chữa bệnh và khơi niềm cảm hứng tinh thần cho mọi người.

Đơn vị chế tác và sản xuất video là Sergey Astakhov, nhà sản xuất phương tiện số của IEHP. “Đây không phải là video thương mại hay quảng cáo, mà là một thông điệp chân thành. Cậu bé trong câu chuyện là một phép ẩn dụ đại diện cho IEHP và khát khao muốn giúp đỡ người khác bừng cháy bên trong”, Astakhov chia sẻ. “IEHP muốn nhắc nhở chúng tôi không được quên khát khao đó, vì chương trình bảo hiểm y tế đã tận tụy chăm sóc các thành viên, nhà cung cấp và thành viên đội ngũ trong suốt thời gian này.”

Astakhov cũng nói đến cách xây dựng ý tưởng cho câu chuyện này vượt qua ranh giới lứa tuổi và tầng lớp xã hội. “Không món quà nào ý nghĩa hơn món quà đến từ tấm lòng tử tế và đó là nội dung quan trọng trong câu chuyện. Tôi tin rằng nhiều người hiểu rõ điều đó. Đặc biệt là trong thời kỳ đại dịch này, thời kỳ mà rất nhiều tổ chức phải ngừng hoạt động và đóng cửa giống như câu chuyện trên,” Astakhov nói. “Tôi vô cùng biết ơn IEHP đã cho tôi cơ hội áp dụng kiến thức sáng tạo và chuyên môn của mình để minh họa điều đó và biến câu chuyện của tổ chức trở nên gần gũi.”

Mặc dù IEHP đã hé lộ một chút thông tin về sứ mệnh mới trong quảng cáo, nhưng chương trình bảo hiểm y tế sẽ công bố toàn bộ sứ mệnh, tầm nhìn và giá trị của chương trình vào đầu năm 2021.

Jarrod McNaughton, giám đốc điều hành IEHP cho biết: “Là chương trình bảo hiểm y tế vì cộng đồng, sứ mệnh, tầm nhìn và giá trị của IEHP sẽ định hình cách thức chúng tôi làm việc. Đó là hướng đi mà chúng tôi sẽ dấn bước và là tuyên bố về trách nhiệm đối với hội viên, nhà cung cấp, đối tác và cộng đồng đông đảo hơn của chúng tôi. Mặc dù không hề xa lạ đối với chúng tôi, nhưng những mục tiêu ấy lại chứng minh rõ ràng và tập trung vào những điều mà chúng tôi cần ưu tiên trong những năm tới.”

Trong vài năm trở lại đây, chương trình bảo hiểm y tế đã có những bước tiến đáng kể, vượt ngoài tiêu chuẩn chăm sóc sức khỏe thông thường và tập trung vào những yếu tố chính trong xã hội ảnh hưởng đến sức khỏe cho cả hội viên và cộng đồng đông đảo hơn. Chương trình đã thực hiện những nỗ lực sau: mở trung tâm nguồn lực hỗ trợ cộng đồng thứ ba, tổ chức nhiều sự kiện giải quyết tình trạng mất an ninh lương thực, quyên góp cho các tổ chức ủng hộ chính sách bình đẳng về chủng tộc, xây dựng sáng kiến nhà ở và quyên góp hơn 1,5 đô la để hỗ trợ công tác xây dựng trung tâm dưỡng lão ở khu vực Inland Empire.

“Chúng tôi sẽ không nghỉ ngơi khi cộng đồng còn chưa được hưởng dịch vụ chăm sóc tốt nhất và chưa có được sức khỏe dồi dào,” McNaughton nói thêm. “Thông qua trí sáng tạo, tấm lòng và nỗ lực cống hiến của những thành viên đội ngũ như Sergey, chúng tôi mong muốn tiếp tục hành trình của mình để có thể hiện thực hóa mục tiêu mang đến nguồn sức khỏe dồi dào như trong thông điệp đến cho tất cả mọi người trong khu vực.”

15
December
2020

IEHP Tổ Chức Chương Trình Phát Đồ Chơi Cho Cộng Đồng

Trung Tâm Nguồn Lực Hỗ Trợ Cộng Đồng (CRC) của Inland Empire Health Plan (IEHP) sẽ hỗ trợ các gia đình có nhu cầu trong mùa lễ này bằng cách tổ chức các sự kiện phân phát bộ quà tặng đồ chơi miễn phí cho trẻ từ 3-12 tuổi vào ngày 18 tháng 12 theo hình thức gia đình ngồi trên xe nhận quà, dừng trong thời gian ngắn và không tiếp xúc.

Bộ quà tặng bao gồm ba món đồ chơi cho mỗi trẻ và sẽ khác nhau tùy theo độ tuổi. Sự kiện sẽ được tổ chức tại cả ba trung tâm nguồn lực hỗ trợ cộng đồng của chương trình bảo hiểm y tế tại Riverside, San Bernardino và Victorville. Sự kiện này yêu cầu gia đình phải đăng ký trước.

“Năm nay đã gây ra khó khăn và mất mát to lớn cho cộng đồng của chúng tôi,” Delia Orosco, giám đốc CRC Victorville của IEHP nói. “Với vai trò là thành viên đội ngũ IEHP, đồng thời cũng là cư dân cộng đồng, chúng tôi cảm thấy thật vinh dự và may mắn khi được hỗ trợ mọi người trong khu vực theo cách này. Chúng tôi hy vọng những món đồ chơi này sẽ khiến các gia đình cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc trong mùa lễ này. Những món đồ chơi ấy cũng giống như một lời nhắc nhở rằng chúng ta thực sự vẫn sát cánh bên nhau.”

Đây không phải lần đầu tiên chương trình bảo hiểm y tế sử dụng đến cả ba CRC để phân phát nguồn lực hỗ trợ cho những cư dân có nhu cầu. Đầu năm nay, chương trình bảo hiểm y tế đã sử dụng hệ thống trung tâm để phân phát hàng tạp hóa và đồ vệ sinh, ba lô cho trẻ em đi học, gà tây dịp Lễ Tạ Ơn và tiêm phòng cúm. Hàng tuần, chương trình bảo hiểm y tế cũng vẫn tiếp tục phân phát hàng tạp hóa cho cư dân, với trị giá hơn 1,5 triệu đô la kể từ tháng 6.

“Mặc dù tác động của đại dịch đã tàn phá nhiều thứ, nhưng sẽ không làm thay đổi tấm lòng mà IEHP dành cho cộng đồng,” Cesar Armendariz, giám đốc cấp cao ban y tế cộng đồng của IEHP cho biết. “Với đội ngũ và đối tác vô cùng tuyệt vời, chúng tôi đã có thể liên tục hỗ trợ cộng đồng trong năm nay và sẽ tiếp tục tiếp cận cộng đồng để cung cấp các dịch vụ hỗ trợ trong năm tới. Sứ mệnh của chúng tôi là chữa bệnh và khơi niềm cảm hứng tinh thần cho mọi người và chúng tôi cam kết biến sứ mệnh này thành hiện thực!”

IEHP sẽ tổ chức sự kiện tại các địa điểm Trung Tâm Nguồn Lực Hỗ Trợ Cộng Đồng sau đây:

Trung Tâm Nguồn Lực Hỗ Trợ Cộng Đồng Riverside:

Ngày: Ngày 18 tháng 12

Địa điểm: 3590 Tyler St. Suite 101 Riverside, CA 92503

Để đăng ký, vui lòng gọi số: 1-866-228-4347 nhấn phím "3"

 

Trung Tâm Nguồn Lực Hỗ Trợ Cộng Đồng San Bernardino:

Ngày: Ngày 18 tháng 12,

Địa điểm: 805 W. 2nd Street San Bernardino, CA 92410

Để đăng ký, vui lòng gọi số: 1-866-228-4347 nhấn phím "4"

 

Trung Tâm Nguồn Lực Hỗ Trợ Cộng Đồng Victorville:
Ngày: Ngày 18 tháng 12

Địa điểm: 12353 Mariposa Rd Unit C2 và C3 Victorville, CA 92395

 

Nhấp vào đây để đăng ký.

 

08
December
2020

Bác Sĩ Hansberger Trao Đổi về những Phương Án Tiếp Cận Dịch Vụ Chăm Sóc An Toàn trên chương trình Good Day LA

Làm sao để tìm kiếm dịch vụ chăm sóc sức khỏe một cách an toàn trong đại dịch COVID-19? Giám đốc y khoa của chúng tôi, bác sĩ Karen Hansberger đã có buổi trò chuyện cùng Michaela Pereira đến từ Good Day LA để chia sẻ một số lời khuyên hữu ích về cách tìm kiếm an toàn.

“Bác sĩ và nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe luôn sẵn sàng, và họ luôn có phương án giúp quý vị an toàn nếu quý vị cần thăm khám,” Tiến Sĩ Hansberger nói.  “Quý vị cũng có thể gọi điện cho bác sĩ. Gọi điện thoại có thể giúp quý vị giải quyết được nhiều mối quan ngại, chẳng hạn như mua thêm thuốc theo toa và quý vị có thể chăm sóc sức khỏe từ xa với bác sĩ của mình. Đôi khi quý vị thậm chí không cần phải đặt lịch hẹn.”

Bác sĩ Hansberger cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục chăm sóc sức khỏe trong đại dịch, lưu ý rằng một số buổi hẹn khám như chụp quang tuyến vú có thể phải hoãn lại vài tuần, nhưng không nên hoãn quá 6 tháng. “Đừng ngại tìm đến dịch vụ chăm sóc sức khỏe,” Tiến Sĩ Hansberger nói. “Nếu quý vị cảm thấy cơ thể không khỏe, chắc chắn quý vị cần tìm đến dịch vụ chăm sóc sức khỏe.”

03
December
2020

IEHP Tham Gia Hỗ Trợ Hơn 450 Hoạt Động và Sự Kiện năm 2020

Trong thời điểm nhiều tổ chức phải cắt giảm nhân sự và hủy bỏ các sự kiện cộng đồng, thì Inland Empire Health Plan (IEHP) vẫn theo đúng sứ mệnh đã đặt ra và tăng cường tham gia cũng như tích cực hoạt động tình nguyện, tổng cộng đã tham gia vào hơn 450 sự kiện và hoạt động cộng đồng vào năm 2020.

Marci Coffey, giám đốc ban đối tác cộng đồng của IEHP cho biết: “Chúng tôi cần phải thực sự sáng tạo và tiếp tục triển khai những hoạt động bình thường để có thể đáp ứng nhu cầu của hội viên và cộng đồng trong đại dịch này. Kết quả là — nhờ vào mối quan hệ đối tác của chúng tôi, tấm lòng giản dị của thành viên đội ngũ và rất nhiều biện pháp phòng ngừa COVID-19 — chúng tôi đã có thể hỗ trợ có ý nghĩa cho cộng đồng của mình vào thời điểm họ cần chúng tôi nhất.”

Nhằm hỗ trợ cho nỗ lực này, 117 thành viên đội ngũ IEHP đã tình nguyện dành thời gian quý báu của mình để tham gia chương trình “Tấm Lòng Nhân Ái”, một chương trình tình nguyện hỗ trợ cộng đồng dành cho nhân viên chương trình bảo hiểm y tế.

“Tôi tin rằng nỗ lực tình nguyện sẽ giúp đỡ được cho cộng đồng của tôi,” Michelle Crandall, quản trị viên hệ thống lâm sàng IEHP cho biết. “Chương Trình Tấm Lòng Nhân Ái là một chương trình rất linh hoạt, có nhiều cơ hội tình nguyện và giúp thành viên đội ngũ dễ dàng tham gia góp sức.”

Thông qua chương trình này, thành viên đội ngũ có cơ hội trải qua quy trình chứng nhận tiếp cận cộng đồng và có thể đăng ký làm tình nguyện viên tại nhiều sự kiện khác nhau do đội ngũ đối tác cộng đồng và tiếp cận cộng đồng của chương trình bảo hiểm y tế hỗ trợ.

“Nhờ Chương Trình Tấm Lòng Nhân Ái của IEHP, tôi có cơ hội được giúp đỡ cộng đồng cải thiện sức khỏe thể chất và tinh thần, đồng thời củng cố cam kết của mình là hỗ trợ hội viên IEHP và đối tác cộng đồng theo cách cá nhân như vậy,” Crandall nói thêm.

Chương trình bao gồm sự kiện diễu hành có giãn cách xã hội tại các cơ sở điều dưỡng chuyên môn trong khu vực Inland Empire, tặng sách tập đọc viết theo hình thức người nhận ngồi trên xe nhận sách, Điểm Dừng Ruy Băng Hồng Nâng Cao Nhận Thức về Ung Thư Vú, cung cấp chương trình xem phim không cần xuống xe, phát ba lô, cổ vũ tinh thần cho những anh hùng chăm sóc sức khỏe tại nhiều bệnh viện, phát thực phẩm theo hình thức người nhận ngồi trên xe, bố trí nhân viên cho các ngân hàng thực phẩm tại địa phương, giao thực phẩm đến các Khu Căn Hộ Dành Cho Người Cao Tuổi, tặng 1.400 tấm thiệp thủ công cho các cơ sở điều dưỡng chuyên môn và tặng hơn 2 triệu bộ PPE cho các cơ quan y tế trong khu vực.

“Thành viên đội ngũ IEHP thực sự là trái tim của tổ chức,”Jarrod McNaughton, giám đốc điều hành IEHP cho biết. “Tình yêu chân thành mà chúng tôi dành cho hội viên, nhà cung cấp và cộng đồng được thể hiện trong hoạt động mà chúng tôi làm mỗi ngày. Cho dù đó là hoạt động tình nguyện tại sự kiện cộng đồng hay nỗ lực tìm kiếm những giải pháp sáng tạo để hỗ trợ cho hội viên hoặc nhà cung cấp, thành viên đội ngũ IEHP cũng sẽ cố gắng hết sức miễn sao cộng đồng được hưởng dịch vụ chăm sóc tốt nhất để có sức khỏe dồi dào.”

 

24
November
2020

Thông Báo Công Khai về Cuộc Họp Thường Kỳ của các Cơ Quan Quản Lý Chung

Thông Báo này xác nhận diễn ra CUỘC HỌP THƯỜNG KỲ của các Cơ Quan Quản Lý Chung – INLAND EMPIRE HEALTH PLAN VÀ IEHP HEALTH ACCESS.

Ngày Họp:
Ngày 14 tháng 12 năm 2020

Giờ Họp:
9 giờ sáng

Nhấp vào đây để tham gia cuộc họp qua WebEx

Tham gia cuộc họp qua Điện Thoại: (866) 499-4146
Mã truy cập: 177470 5813

Inland Empire Health Plan vẫn tiếp tục tổ chức các cuộc họp Ban Quản Trị để triển khai các hoạt động thiết yếu. Căn cứ vào Sắc Lệnh Hành Chính của Thống Đốc, các thành viên trong Ban Quản Trị có thể tham dự cuộc họp thông qua hình thức họp từ xa hoặc họp qua video và sẽ tham gia cuộc họp với mức độ tương tự như khi gặp mặt trực tiếp. Các thành viên cộng đồng có thể quan sát và tham gia theo hình thức trực tuyến vào các cuộc họp. Do Sắc Lệnh Hành Chính yêu cầu phải ở nhà, nên không được phép trực tiếp tham gia các cuộc họp của Ban Quản Trị vào thời điểm này. 

Nếu cần chúng tôi điều chỉnh để người khuyết tật có thể tham gia cuộc họp này, vui lòng liên hệ với Annette Taylor, Thư Ký Ban Quản Trị của IEHP theo số (909) 296-3584 trong giờ làm việc thông thường của IEHP (Thứ Hai – Thứ Sáu, từ 8 giờ sáng – 5 giờ chiều).

Chương trình cuộc họp (sắp công bố)

Quý vị có thể tải bản sao Tập Thông Tin tại đây.

Bình Luận Công Khai:

Quý vị có thể gửi Bình Luận Công Khai qua bản ghi tin nhắn thoại, email hoặc trong phần Bình Luận Công Khai của Chương Trình Cuộc Họp.

Ghi bình luận công khai dưới dạng tin nhắn thoại: Để gửi bình luận công khai qua tin nhắn thoại, vui lòng gọi đến số 909-296-3584 trước 5 giờ chiều Thứ Sáu, ngày 8 tháng 5 năm 2020. Cho biết tên của quý vị và (các) số đề mục mà quý vị muốn nói. Thời lượng ghi tin nhắn thoại tối đa là hai phút. Chúng tôi có thể phát những bình luận này vào thời điểm thích hợp trong cuộc họp của ban quản trị.

Gửi email bình luận công khai: Để gửi bình luận công khai qua email cho Ban Quản Trị, vui lòng gửi email tới địa chỉ PublicComment@IEHP.org và ghi rõ tên của quý vị, (các) số đề mục mà quý vị muốn nói và bình luận của quý vị. Chúng tôi sẽ gửi những bình luận này qua email cho tất cả các thành viên trong Ban Quản Trị.

24
November
2020

IEHP Tài Trợ Chương Trình Hỗ Trợ Thanh Niên Vô Gia Cư

Inland Empire Health Plan (IEHP) đã tài trợ 15.000 đô la cho Chương Trình Hỗ Trợ Ở Nhờ tại địa phương của Point Source Youth. Chương trình này được khởi động vào ngày 2 tháng 11, chuyên hỗ trợ nhà ở ngắn hạn cho 20 thanh niên (18-24 tuổi) không có nơi ăn chốn ở ổn định tại Inland Empire. Chương trình bảo hiểm y tế cũng đứng lên tổ chức cuộc họp hàng tuần để hỗ trợ trực tiếp trong suốt chương trình kéo dài cả năm này.

Chương Trình Hỗ Trợ Ở Nhờ này của Point Source Youth là một sáng kiến cấp quốc gia, cung cấp nhà ở ngắn hạn an toàn và thân thiện (1-6 tháng) cho những thanh niên vô gia cư vì nhiều lý do bao gồm xung đột gia đình, nghèo đói, khuynh hướng tình dục, bản dạng giới và cách thể hiện giới. Những biện pháp này giúp các em có môi trường an toàn để hàn gắn, cải thiện mối quan hệ với gia đình hoặc hỗ trợ các em đưa ra quyết định về môi trường sống trong tương lai với sự giúp đỡ của chuyên viên quản lý hồ sơ.

Ngoài khoản tài trợ của IEHP, các đối tác cộng đồng tại địa phương — chẳng hạn như Free Mom Hugs Inland Empire,  Inland Empire United Way, 211 San Bernardino và Goodwill Southern California — sẽ hỗ trợ bằng cách kết nối thanh niên với các thành viên cộng đồng hoặc cung cấp chuyên viên quản lý hồ sơ để hỗ trợ cho các em. 

“Sự hợp tác và hỗ trợ của cộng đồng chính là yếu tố then chốt giúp Chương Trình Hỗ Trợ Ở Nhờ hoạt động có hiệu quả” Orlando Roybal, Giám Đốc của Point Source Youth cho biết. “Tất cả chúng ta đều có thể trở thành một phần tử quan trọng giúp tạo nên phản ứng của cộng đồng với tình trạng vô gia cư của thanh niên, bằng cách dựa vào đội ngũ nhân tài và phương pháp hay nhất của mỗi tổ chức để có thể đáp ứng mọi nhu cầu của những thanh niên tham gia chương trình, giúp các em ngày càng phát triển. Khi cùng hợp tác, tập trung lắng nghe giới trẻ và xóa bỏ rào cản, tất cả chúng ta có thể làm nên những điều phi thường cho những thanh niên đang rơi vào cảnh vô gia cư.”

Để đủ điều kiện tham gia chương trình, các em phải hoàn thành quy trình kiểm tra lý lịch và phỏng vấn. Các em bắt buộc phải có việc làm, tích cực tìm kiếm việc làm, hoặc được ghi danh vào một chương trình học thuật nào đó. Những gia đình tham gia chương trình Hỗ Trợ Ở Nhờ cũng phải hoàn thành quy trình kiểm tra lý lịch và phỏng vấn. Ngoài việc phải là cư dân Quận San Bernardino, họ phải có thêm một phòng ngủ trong nhà và cam kết cung cấp môi trường an toàn, thân thiện, không phán xét cho một thanh niên đủ điều kiện trong khoảng thời gian tối thiểu từ 3 đến 6 tháng.

“Cho dù ta bao nhiêu tuổi, thì tình trạng không có nơi ăn chốn ở ổn định cũng khiến ta gặp phải nhiều bất ổn trong các khía cạnh khác của cuộc sống, đặc biệt là sức khỏe,” Tiến Sĩ Gabriel Uribe, Giám Đốc Ban Y tế Cộng Đồng của IEHP cho biết. “Để đảm bảo những thanh niên yếu thế nhất trong cộng đồng có cơ hội phát triển ở mọi khía cạnh trong cuộc sống, chúng ta phải hợp tác để đáp ứng nhu cầu của các em trong tầm khả năng của chúng ta. Mặc dù việc bố trí sinh hoạt tại các gia đình trong chương trình Hỗ Trợ Ở Nhờ chỉ mang tính tạm thời, nhưng chúng tôi tin rằng việc đó sẽ tạo ra tác động suốt đời.”

Để biết thêm thông tin về chương trình này, vui lòng truy cập trang https://protect-us.mimecast.com/s/f0rCCxkxv1sLjGPuvBPyua?domain=inlandsocaluw.org .

24
November
2020

IEHP Tiêm Phòng Cúm và Phát Hàng Tạp Hóa cho Cộng Đồng

Inland Empire Health Plan sẽ tổ chức hai sự kiện tiêm vắc-xin cúm và phân phát hàng tạp hóa cho cộng đồng Riverside, San Bernardino và Victorville vào ngày 23 và 30 tháng 11. Chúng tôi yêu cầu mọi người giãn cách xã hội và đeo khẩu trang tại tất cả các sự kiện này, đồng thời ưu tiên những trường hợp đăng ký trước.

Do tỷ lệ thất nghiệp gia tăng và số ca nhiễm COVID-19 tăng vọt, nên nhu cầu về cả thực phẩm và vắc-xin cúm đã tăng lên rất nhiều. “Để đáp ứng nhu cầu này, chúng tôi may mắn tận dụng được hệ thống CRC của mình tại những địa điểm quan trọng để tiếp cận nhóm đối tượng yếu thế và đóng vai trò là trung tâm nguồn lực hỗ trợ để cung cấp thực phẩm cho cư dân cộng đồng và tiêm phòng cúm cho hội viên IEHP”, Cesar Armendariz, giám đốc cấp cao ban y tế cộng đồng của IEHP cho biết. “Chúng tôi cũng khuyến khích mọi người ra ngoài tiêm phòng cúm nếu họ chưa tiêm,”

Vì mùa cúm còn chưa kết thúc, nên mức độ nghiêm trọng khi nhiễm cả cúm và COVID-19 thực sự đáng lo ngại. Theo Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh (CDC), cách tốt nhất để giảm nguy cơ này là tiêm vắc-xin cúm và tiếp tục tuân thủ các quy định của CDC.

“Là tổ chức y tế vì cộng đồng, chúng tôi có trách nhiệm nỗ lực hết sức để hỗ trợ những người đang gặp khó khăn trong khu vực và đảm bảo họ được tiếp cận tất cả các biện pháp phòng ngừa cần thiết để sống khỏe mạnh trong mùa cúm này. Chúng tôi hợp tác với các đối tác cộng đồng để có thể hỗ trợ nhu cầu to lớn này theo cách an toàn nhất có thể,” Armendariz bổ sung.

Những đối tác tham gia hỗ trợ bao gồm: Rite Aid, Community Action Partnership of San Bernardino, Family and Kids Foundation, City of Riverside và High Desert Second Chance.

IEHP sẽ tổ chức các sự kiện tại Trung Tâm Nguồn Lực Hỗ Trợ Cộng Đồng theo thời gian/địa điểm sau:

Trung Tâm Nguồn Lực Hỗ Trợ Cộng Đồng Riverside:

Ngày/Giờ: Ngày 23 và 30 tháng 11, từ 10 giờ sáng đến 12 giờ trưa

Địa điểm: 3590 Tyler St. Suite 101 Riverside, CA 92503

 

Trung Tâm Nguồn Lực Hỗ Trợ Cộng Đồng San Bernardino:

Ngày/Giờ: Ngày 23 và 30 tháng 11, từ 10 giờ sáng đến 12 giờ trưa

Địa điểm: 805 W. 2nd Street San Bernardino, CA 92410

 

Trung Tâm Nguồn Lực Hỗ Trợ Cộng Đồng Victorville:
Ngày/Giờ: Ngày 23 và 30 tháng 11, từ 2 giờ chiều đến 4 giờ chiều

Địa điểm:12353 Mariposa Rd Unit C2 và C3 Victorville, CA 92395

Để đăng ký, vui lòng truy cập trang https://protect-us.mimecast.com/s/3kKpCR6Jo1CGXKycjxCT3?domain=connectie.org hoặc gọi điện cho CRC theo Số Điện Thoại 1-866-228-4347.

Ảnh Chụp Ngày Tiêm Phòng Cúm tại CRC

19
November
2020

IEHP Nhận Giải Thưởng Cống Hiến Vì Sự Bình Đẳng Trong Ngành Y Tế cho Giải Pháp Kết Nối Thông Tin Liên Lạc

Vào năm 2020, Inland Empire Health Plan (IEHP) đã nhận được Giải Thưởng Cống Hiến Vì Sự Bình Đẳng Trong Ngành Y Tế vì đã tham gia và kết nối với hội viên qua tin nhắn văn bản trong thời gian áp dụng lệnh cách ly xã hội của Thống Đốc Newsom năm nay. Giải thưởng được mPulse Mobile, đơn vị đi đầu về các giải pháp đàm thoại sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong ngành chăm sóc sức khỏe, trao tặng trong lễ trao Giải Thưởng Activate hàng năm của đơn vị này.

IEHP đã khởi động chiến dịch nhắn tin hai chiều, kéo dài 45 ngày để kết nối với những hội viên có nguy cơ (người cao tuổi hoặc người khuyết tật). Chiến dịch sẽ cung cấp nhiều lời khuyên giúp hội viên duy trì kết nối với bạn bè và gia đình, giúp hội viên vận động cơ thể và khám phá những sở thích mới. Chiến dịch cũng cung cấp nhiều đường liên kết đến nguồn lực hỗ trợ để hỗ trợ các hoạt động này.

Hội viên tham gia có thể chọn tần suất nhận tin nhắn và tham gia theo mức độ và nhịp độ của riêng họ.  Nhiều thành viên đã bày tỏ lòng biết ơn đối với những nỗ lực đảm bảo thông tin liên lạc của chương trình bảo hiểm y tế. “Thật tuyệt khi quý vị bền bỉ nhắn tin cho mọi người, vì như vậy, chúng ta biết ngoài kia vẫn còn có người quan tâm”, một hội viên cho biết. “COVID khiến cuộc sống trở nên căng thẳng, đặc biệt là đối với những người có vấn đề về sức khỏe như tôi.”

Khi sử dụng công cụ phân tích của mPulse, IEHP biết được rằng 86% hội viên tham gia nhận thấy chương trình này hữu ích, với mức độ hài lòng cao nhất tại cộng đồng nói tiếng Tây Ban Nha. “Chúng tôi phải luôn duy trì kết nối với hội viên, đặc biệt là trong thời kỳ cách ly xã hội đỉnh điểm này” Michelle Rai, giám đốc truyền thông và tiếp thị của IEHP cho biết. “Những nỗ lực tiếp cận cộng đồng để hỗ trợ hội viên như thế này chứng minh rằng IEHP thực sự là một chương trình bảo hiểm y tế nhân ái.”

Những đơn vị giành giải thưởng là những đơn vị đã tạo ra kết quả và tác động lớn lao khi sử dụng phần mềm và dịch vụ của mPulse Mobile. Giải Thưởng Cống Hiến Vì Sự Bình Đẳng Trong Ngành Y Tế là một hạng mục giải thưởng mới, do đó, IEHP trở thành chương trình bảo hiểm y tế đầu tiên từng nhận được giải thưởng này.

“Chủ định kết nối với hội viên, đặc biệt là những hội viên yếu thế nhất, là yếu tố quyết định bản chất của chúng tôi với tư cách là một tổ chức,” Jarrod McNaughton, giám đốc điều hành IEHP cho biết. “Chúng tôi rất vinh dự khi nhận được giải thưởng cho giải pháp kết nối sáng tạo với hội viên và chúng tôi mong muốn tìm ra những cách thức mới và sáng tạo để tiếp tục gặp gỡ hội viên ngay tại nơi họ đang ở.”

Activate Award_photo

17
November
2020

Inland Empire Health Plan Vinh Danh Giám Sát Viên Quận San Bernardino, bà Josie Gonzales

Inland Empire Health Plan (IEHP) đã vinh danh Giám Sát Viên Quận San Bernardino, bà Josie Gonzales, trong cuộc họp ban quản trị vào ngày 9 tháng 11, kỷ niệm 16 năm cống hiến của bà trên cương vị Giám Sát Viên Khu Vực Thứ Năm của Quận, trong đó 10 năm là thành viên Ban Quản Trị của IEHP.

Được bổ nhiệm lần đầu vào Ban Quản Trị IEHP vào năm 2004 đến năm 2009, Giám Sát Viên Gonzales giữ chức vụ Phó Chủ Tịch từ tháng 1 năm 2006 đến tháng 12 năm 2006. Năm 2015, bà được bổ nhiệm lại vào ban quản trị và tiếp tục khơi dậy tinh thần hợp tác cũng như xây dựng mối quan hệ với nhiều tổ chức cộng đồng khác nhau.

“Chúng tôi không thể diễn tả hết lòng biết ơn đối với Giám Sát Viên Gonzales vì những năm tháng cống hiến không mệt mỏi của bà cho cộng đồng thông qua vai trò của bà trong ban quản trị cũng như cam kết của bà với sứ mệnh của chúng tôi,” giám đốc điều hành IEHP, Jarrod McNaughton cho biết. “Trong 10 năm là Thành Viên Ban Quản Trị IEHP, Giám Sát Viên Gonzales đã ảnh hưởng và hỗ trợ rất nhiều đến hoạt động của chương trình bảo hiểm y tế trong việc giải quyết tình trạng vô gia cư và tăng cường tiếp cận cộng đồng để hỗ trợ nhu cầu của trẻ em tại khu vực Inland Empire.”

Nhờ sự góp mặt của bà, IEHP đã lập ra Sáng Kiến Nhà Ở và một số mối quan hệ đối tác phát triển nhà ở để hỗ trợ nhà ở ổn định cho những hội viên vô gia cư cần dịch vụ chăm sóc phức hợp.

Giám Sát Viên Gonzales cũng có công rất lớn trong việc giúp chương trình bảo hiểm y tế tạo ra những kết nối thiết yếu để phục vụ tốt hơn cho trẻ em trong cộng đồng, giúp kết nối IEHP với các tổ chức như First 5 California và các khu học chánh tại địa phương.

”Tôi thật vinh dự khi được trở thành một phần trong gia đình IEHP, được làm việc cùng những người có chung niềm đam mê và tầm nhìn mong muốn giúp đỡ các cá nhân, gia đình và trẻ em, những người mà cảm thấy mình cần đến sự hỗ trợ của chúng tôi, vì bất cứ lý do gì trong những thời khắc khó khăn của cuộc đời họ,” Giám Sát Viên Gonzales cho biết. “Thời gian công tác tại Ban Quản Trị IEHP đã giúp tôi có cơ hội đấu tranh vì những điều tốt đẹp và giúp tôi tìm ra những giải pháp giải quyết nhiều vấn đề phức tạp, chẳng hạn như giải quyết tình trạng vô gia cư bằng phương pháp tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe sáng tạo, giúp mang lại lợi ích lâu dài cho hội viên chương trình.”

“Tôi tin rằng trong 15 năm nữa, nếu không muốn nói là sớm hơn, nếu chúng ta quyết tâm và tập trung thực hiện kế hoạch của IEHP, chúng ta có thể giải quyết thành công tình trạng vô gia cư bằng cách tạo ra những ngôi nhà và cộng đồng an toàn hơn, lành mạnh hơn cho các gia đình” Giám Sát Viên Gonzales nói thêm. “Chúng tôi biết rằng dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng tốt đóng vai trò rất quan trọng đối với khả năng học tập của con em chúng ta và thành công sau này của các em phụ thuộc vào điều đó. Khi hiểu được mối tương quan chặt chẽ giữa những yếu tố trên, chúng ta sẽ tạo ra được môi trường lành mạnh, ổn định và an toàn cho con em chúng ta, như vậy chúng ta mới chắc chắn đạt được mục tiêu của mình.”

Không chỉ vậy, Giám Sát Viên Gonzales còn là một nguồn lực hỗ trợ quan trọng giúp chương trình bảo hiểm y tế tăng cường lợi ích từ dịch vụ giao thông vận tải, thiết lập mối quan hệ đối tác với Omnitrans và đảm bảo hội viên tiếp cận được với các dịch vụ và sự chăm sóc cần thiết. 

“Triết lý ‘con người là trên hết’ mà Giám Sát Viên Gonzales luôn theo đuổi và kiên trì vận động vì những nhóm đối tượng thiếu thốn dịch vụ đã tạo nên những ấn tượng khó phai tại IEHP,” McNaughton nói thêm. “Chúng tôi chúc cho Giám Sát Viên Gonzales sẽ gặp được những điều tốt đẹp nhất trên con đường tương lai và chúng tôi sẽ mãi biết ơn những đóng góp và nỗ lực của bà để biến Inland Empire trở thành một cộng đồng sôi động và khỏe mạnh. Từ tận đáy lòng, chúng tôi xin chân thành cảm ơn Giám Sát Viên Gonzales.”

10
November
2020

Inland Empire Health Plan Tài Trợ cho Chiến Dịch Chạy Tự Do Đo Kết Quả Bằng Thiết Bị Thông Minh của Thành Phố Victorville

Nhằm tôn vinh các cựu chiến binh ở khắp mọi nơi nhân Ngày Cựu Chiến Binh, Inland Empire Health Plan (IEHP) đã tài trợ 2.500 đô la cho chiến dịch Chạy Tự Do 5k Đo Kết Quả Bằng Thiết Bị Thông Minh của Thành Phố Victorville.

Sự kiện này kéo dài từ ngày 9 đến ngày 13 tháng 11, khuyến khích cư dân Victorville đi bộ hoặc chạy 3,1 dặm trong khu phố hoặc công viên địa phương . Để tôn vinh những người bạn và gia đình có công với đất nước, người tham gia có quyền tải xuống và in thẻ chạy bộ có ghi tên của cựu chiến binh mà họ muốn tôn vinh. 200 người tham gia đăng ký đầu tiên cũng nhận được áo thun, chai nước và túi của chương trình Chạy Tự Do năm 2020.

“Chúng ta phải tôn vinh các cựu chiến binh vì những hy sinh lớn lao mà họ đã cống hiến để bảo vệ quyền tự do của chúng ta,” Thị Trưởng Thành Phố Victorville, ông Gloria Garcia, phát biểu. “Với sự tài trợ của IEHP, chúng tôi mới nghĩ ra được một giải pháp có ý nghĩa và mang tính cá nhân để các thành viên trong cộng đồng thể hiện tinh thần ủng hộ của bản thân đối với tất cả các cựu chiến binh và nhận ra những người thân thiết và gần gũi đối với họ.” 

Do đại dịch COVID-19, chiến dịch Chạy Tự Do được tổ chức theo hình thức trực tuyến đo kết quả bằng thiết bị thông minh. Nhấp vào đây để biết thêm thông tin.

“Hành động tôn vinh cựu chiến binh của chúng tôi luôn và sẽ luôn có ý nghĩa rất quan trọng đối với IEHP,” LuAnna Jáuregui, Giám Đốc Ban Quan Hệ Đối Tác Cộng Đồng của IEHP cho biết. “Chúng tôi thực sự tán dương hành động tiếp tục tôn vinh cựu chiến binh của các đối tác như Thành Phố Victorville, đặc biệt là trong đại dịch toàn cầu hiện nay. Thật vinh dự khi được tài trợ cho sự kiện này vì cả động cơ tổ chức đầy ý nghĩa và bản chất kiên cường của thành phố.”

05
November
2020

Bệnh Viện Nhi Đại Học Loma Linda và IEHP Tổ Chức Hội Thảo Trên Web Miễn Phí Trao Đổi về Vấn Đề Mang Thai trong Đại Dịch COVID-19

Bệnh Viện Nhi Đại Học Loma Linda và Inland Empire Health Plan đang hợp tác để giúp các bà mẹ tương lai hiểu được những vấn đề phát sinh khi mang thai trong đại dịch COVID-19. Bệnh viện và chương trình bảo hiểm y tế sẽ tổ chức một hội thảo trên web miễn phí vào Thứ Ba, ngày 10 tháng 11, lúc 5 giờ chiều qua trang Facebook của Bệnh Viện Nhi LLU và IEHP.

Hội thảo trên web sẽ thảo luận về các rủi ro, triệu chứng và biến chứng có thể xảy ra của bệnh COVID-19 trong thời kỳ mang thai. Đội ngũ diễn giả bao gồm các bác sĩ đến từ Bệnh Viện Nhi LLU, bác sĩ Courtney Martin và bác sĩ Ruofan Yao, cũng như Giám Đốc Y Khoa của IEHP, bác sĩ Karen Hansberger và Giám Đốc Y Tế Cộng Đồng và Gia Đình Người Cao Tuổi của IEHP, bác sĩ Priya Batra.

“Chúng tôi thực sự vui mừng khi có cơ hội hợp tác với IEHP để trao đổi về vấn đề mang thai trong đại dịch COVID-19,” Tiến Sĩ Martin, giám đốc y khoa phụ trách các dịch vụ thai sản tại Bệnh Viện Nhi LLU cho biết. “Trên khắp tiểu bang và tại khu vực Inland Empire này, chúng tôi đã thấy tác động không đồng đều đến phụ nữ La-tinh và những người có bảo hiểm do tiểu bang tài trợ. Chúng tôi cũng quan sát thấy tỷ lệ suy hô hấp cao hơn trong cùng nhóm đối tượng này. Chúng tôi hy vọng có thể chia sẻ cho các đối tác trong khu vực Inland Empire những điều chúng tôi đã học được thông qua vô số ca bệnh tại Đại Học Y Loma Linda, các cuộc họp hai tuần một lần của Tổ Chức Hợp Tác Hỗ Trợ Dịch Vụ Chăm Sóc Chất Lượng Cho Bà Mẹ California và công trình nghiên cứu cập nhật.”

“Bộ phận quản lý sản khoa chưa từng chứng kiến biến chứng nào như COVID 19,” Tiến Sĩ Yao đến từ Sản Phụ Khoa (OBGYN), bác sĩ chuyên khoa y khoa thai nhi tại Bệnh Viện Nhi LLU, cho biết. “Tại Đại Học Loma Linda, chúng tôi theo dõi mọi ca nhiễm COVID-19 để tìm ra liệu trình điều trị tốt nhất nhằm mang đến sức khỏe tốt nhất cho bà mẹ và trẻ sơ sinh.”

Trong hội thảo trên web, người xem sẽ có cơ hội đặt câu hỏi và chủ động tương tác với các Bác Sĩ, bác sĩ sẽ trực tiếp trả lời câu hỏi và bình luận.

“Đây là địa quận còn mới lạ đối với tất cả chúng ta,” Tiến Sĩ Karen Hansberger cho biết. “Tuy nhiên, điều đó không làm thay đổi cam kết của IEHP đối với hội viên, nhà cung cấp và đối tác của IEHP. Khi cùng hợp tác và chia sẻ thông tin này, chúng tôi có thể hỗ trợ hội viên, những người hy vọng và cho chúng tôi cơ hội tuyệt vời để hỗ trợ hơn nữa cho các cộng đồng chung mà chúng tôi rất vinh dự được phục vụ.”

Để xem hội thảo trên web vào ngày 10 tháng 11, vui lòng truy cập LLUCHIEHP trên Facebook.

03
November
2020

IEHP Giành Giải Thưởng Sáng Tạo của Tiểu Bang

Mới đây, Inland Empire Health Plan (IEHP) đã nhận được Giải Thưởng Sáng Tạo danh giá của Sở Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe (DHCS) California năm 2020. IEHP nhận được giải thưởng này vì công trình mang tính đột phá của IEHP, đó là sử dụng thông tin vị trí để tiếp cận hội viên và nhà cung cấp có nguy cơ cao ở những khu vực địa lý chịu ảnh hưởng do mất điện, cháy rừng và các thiên tai khác.

Đây là lần thứ tư chương trình bảo hiểm y tế nhận được vinh dự này — nhiều lần hơn bất kỳ chương trình bảo hiểm y tế nào khác ở California. Trong những năm trước, chương trình bảo hiểm y tế đã nhận được Giải Thưởng Sáng Tạo vì những nỗ lực có tư duy tiến bộ khi tạo ra Sáng Kiến Nhà Ở IEHP (2018), Sáng Kiến Chăm Sóc Phức Hợp và Tích Hợp Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe Hành Vi (2017) và Dự Án Dịch Vụ Chăm Sóc Chuyển Tiếp (2015).

“Là chương trình bảo hiểm y tế, ưu tiên số một của chúng tôi là hỗ trợ hội viên và cộng đồng mà chúng tôi phục vụ,” Tiến Sĩ Karen Hansberger, giám đốc y khoa IEHP, cho biết. “Đặc biệt là trong những trường hợp khẩn cấp, chúng tôi cần phải duy trì được khả năng hỗ trợ đó. Khi sử dụng thông tin vị trí này, chúng tôi có thể nhanh chóng định vị và tiếp cận những hội viên và nhà cung cấp có nguy cơ cao, kết nối họ với đội ngũ chăm sóc đa ngành của chúng tôi và hỗ trợ đáp ứng các nhu cầu của họ, bao gồm cả việc chuyển họ đến môi trường an toàn và ổn định.”

Để hiện thực hóa mục tiêu này, IEHP đã hợp tác với công ty công nghệ không gian địa lý Esri để thực hiện dự án thông tin vị trí của mình.

“Chúng tôi vui mừng thay cho IEHP với danh hiệu xứng đáng mà họ nhận được khi giành giải thưởng này. Hãy cùng chúc mừng họ vì thành tích xuất sắc như vậy,” Tiến Sĩ Este Geraghty, giám đốc y khoa của Esri cho biết. “Sự công nhận này là minh chứng cho thấy IEHP đã rất nỗ lực để không ngừng đổi mới và cải thiện kết quả cho hội viên thông qua thông tin vị trí.”

Bằng cách lấy dữ liệu từ các cơ quan tiện ích tại địa phương, cơ quan ứng phó khẩn cấp và hồ sơ bệnh nhân của IEHP, chương trình bảo hiểm y tế đã phát triển ra một ứng dụng cho phép nhân viên tuyến đầu định vị nhà và cơ sở của hội viên ở gần các khu vực cháy rừng hoặc mất điện.

Khả năng này đã giúp ích rất nhiều cho chương trình bảo hiểm y tế trong Trận Cháy Rừng ở California năm 2019. Khi sử dụng thông tin vị trí như vậy, chương trình bảo hiểm y tế có thể theo dõi, di dời và hỗ trợ những hội viên phải sống phụ thuộc vào thiết bị y tế lâu bền chạy điện (như máy thở), giúp đảm bảo hội viên được chăm sóc liên tục.

Jarrod McNaughton, giám đốc điều hành IEHP cho biết: “Chúng tôi thật vinh dự khi được ghi nhận những nỗ lực sáng tạo nhằm phục vụ và hỗ trợ tốt hơn cho hội viên cũng như cộng đồng của chúng tôi. Đối với chúng tôi, điều quan trọng là phải luôn trong tình trạng sẵn sàng phục vụ hội viên, đặc biệt là khi họ cần chúng tôi nhất. Chúng tôi sẽ không dừng lại ở việc thực hiện lời hứa đó mà sẽ tiếp tục chủ động điều chỉnh và phát triển để luôn hiện diện hỗ trợ cho hội viên, bất kể hoàn cảnh như thế nào.”

Để tìm hiểu thêm, vui lòng truy cập trang https://protect-us.mimecast.com/s/nNdCCL9z8Jtk2olcqLeikL?domain=dhcs.ca.gov .

29
October
2020

IEHP Cộng Tác để Phân Phát Thực Phẩm và Hàng Tạp Hóa Trị Giá Hơn 1,3 Triệu Đô La

Kể từ tháng 6, vào mỗi buổi sáng Thứ Hai hàng tuần, Đội Ngũ Tiếp Cận Cộng Đồng của Inland Empire Health Plan (IEHP) sẽ tập trung vào nhiệm vụ: cấp phát hàng thiết yếu cho cư dân. Đến nay, chương trình bảo hiểm y tế đã làm việc với hơn 60 đối tác cộng đồng và đang tiến hành phân phát thực phẩm và hàng tạp hóa trị giá hơn 1,3 triệu đô la cho cư dân Inland Empire (IE).

Thông qua mối quan hệ hợp tác giữa IEHP với Tổ Chức Hợp Tác Hỗ Trợ Người Khuyết Tật Khu Vực Inland Empire, chúng tôi đã sắp xếp, phân chia, đóng gói và phân phối những mặt hàng được Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ (USDA) phê duyệt, bao gồm nông sản tươi sống, sữa và thịt gà, đến các tổ chức cộng đồng tại địa phương, sau đó những tổ chức này sẽ phân phát thực phẩm trực tiếp cho cư dân.

“Nhu cầu thực phẩm luôn là một trong những nhu cầu được hội viên của chúng tôi yêu cầu nhiều nhất,” Tiến Sĩ Gabriel Uribe, giám đốc ban y tế cộng đồng của IEHP, cho biết. “Ngoài vấn đề sa thải, thay đổi mức thu nhập và những hoàn cảnh không may khác do đại dịch COVID-19 gây ra, nhu cầu về thực phẩm đã tăng lên rất nhiều. Thông qua mối quan cộng tác và hợp tác với một số tổ chức trong cộng đồng, chúng tôi có thể đáp ứng những nhu cầu trên theo những cách thức tuyệt vời hơn so với tưởng tượng của chúng tôi.”

Tính đến nay, chúng tôi đã phân phát được hơn 593 tấn nông sản, thịt và các sản phẩm từ sữa, với giá trị là 1.378.368 đô la.

Marci Coffey, giám đốc ban đối tác cộng đồng của IEHP cho biết: “Vì không chuyên ngành thực phẩm, nên chúng tôi đã phải học hỏi rất nhiều và vô cùng biết ơn các đối tác đã giúp đỡ chúng tôi trong những bước đầu triển khai. Music Changing Lives và Community Action Partnership of San Bernardino là những đơn vị quan trọng góp phần làm nên thành công cho nỗ lực phân phát thực phẩm của chúng tôi.”

Không chỉ hỗ trợ vào sáng Thứ Hai như vậy, chương trình bảo hiểm y tế cũng đã bố trí nhân viên vào các ngân hàng thực phẩm tại địa phương, tổ chức các sự kiện phân phát theo hình thức người nhận ngồi trên xe, tổ chức giao hàng tạp hóa đến Khu Căn Hộ Dành Cho Người Cao Tuổi, tặng hơn 1.400 tấm thiệp thủ công cho các cơ sở điều dưỡng chuyên môn, lấy hàng và tặng PPE cho các cơ quan y tế trong khu vực.

“IEHP luôn chủ động lắng nghe ý kiến của hội viên, nhà cung cấp và cộng đồng để hiểu rõ hơn nhu cầu của mọi người,” Cesar Armendariz, giám đốc cấp cao ban y tế cộng đồng của IEHP cho biết. “Chúng tôi vẫn như vậy ngay cả trong đại dịch! Trên thực tế, chúng tôi đã phải nỗ lực hơn rất nhiều để có thể phân bổ nguồn lực hỗ trợ và năng lượng của mình đến tất cả các lĩnh vực phù hợp sao cho hành động của chúng tôi vừa đem lại hiệu quả vừa tạo ra tác động nhanh nhất. Chúng tôi hiểu rằng nhiều cư dân IE đã phải trải qua những thời khắc thật khó khăn và chúng tôi cam kết tiếp tục nhiệm vụ cung cấp thêm thực phẩm cho những người gặp khó khăn nhất để lan tỏa niềm hy vọng và nâng cao tinh thần cho mọi người.”

Để tìm ngân hàng thực phẩm tại khu vực của quý vị, vui lòng truy cập trang https://protect-us.mimecast.com/s/jSAHCVOjPQT284zfm66dW?domain=connectie.org/ .

22
October
2020

Thông Báo Công Khai về Cuộc Họp Thường Kỳ của các Cơ Quan Quản Lý Chung

Thông Báo này xác nhận diễn ra CUỘC HỌP THƯỜNG KỲ của các Cơ Quan Quản Lý Chung – INLAND EMPIRE HEALTH PLAN VÀ IEHP HEALTH ACCESS.

Ngày Họp:
Ngày 9 tháng 11 năm 2020

Giờ Họp:
9 giờ sáng

Nhấp vào đây để tham gia cuộc họp qua WebEx

Tham gia cuộc họp qua Điện Thoại: (866) 499-4146
Mã truy cập: 133 258 5143

Inland Empire Health Plan vẫn tiếp tục tổ chức các cuộc họp Ban Quản Trị để triển khai các hoạt động thiết yếu. Căn cứ vào Sắc Lệnh Hành Chính của Thống Đốc, các thành viên trong Ban Quản Trị có thể tham dự cuộc họp thông qua hình thức họp từ xa hoặc họp qua video và sẽ tham gia cuộc họp với mức độ tương tự như khi gặp mặt trực tiếp. Các thành viên cộng đồng có thể quan sát và tham gia theo hình thức trực tuyến vào các cuộc họp. Do Sắc Lệnh Hành Chính yêu cầu phải ở nhà, nên không được phép trực tiếp tham gia các cuộc họp của Ban Quản Trị vào thời điểm này. 

Nếu cần chúng tôi điều chỉnh để người khuyết tật có thể tham gia cuộc họp này, vui lòng liên hệ với Annette Taylor, Thư Ký Ban Quản Trị của IEHP theo số (909) 296-3584 trong giờ làm việc thông thường của IEHP (Thứ Hai – Thứ Sáu, từ 8 giờ sáng – 5 giờ chiều).

Chương Trình Cuộc Họp

Quý vị có thể tải bản sao Tập Thông Tin tại đây.

Bình Luận Công Khai:

Quý vị có thể gửi Bình Luận Công Khai qua bản ghi tin nhắn thoại, email hoặc trong phần Bình Luận Công Khai của Chương Trình Cuộc Họp.

Ghi bình luận công khai dưới dạng tin nhắn thoại: Để gửi bình luận công khai qua tin nhắn thoại, vui lòng gọi đến số 909-296-3584 trước 5 giờ chiều Thứ Sáu, ngày 8 tháng 5 năm 2020. Cho biết tên của quý vị và (các) số đề mục mà quý vị muốn nói. Thời lượng ghi tin nhắn thoại tối đa là hai phút. Chúng tôi có thể phát những bình luận này vào thời điểm thích hợp trong cuộc họp của ban quản trị.

Gửi email bình luận công khai: Để gửi bình luận công khai qua email cho Ban Quản Trị, vui lòng gửi email tới địa chỉ PublicComment@IEHP.org và ghi rõ tên của quý vị, (các) số đề mục mà quý vị muốn nói và bình luận của quý vị. Chúng tôi sẽ gửi những bình luận này qua email cho tất cả các thành viên trong Ban Quản Trị.

22
October
2020

L.A. Care Health Plan, Inland Empire Health Plan Công Bố Triển Khai Chương Trình Hỗ Trợ Nhà Cung Cấp là Dược Sĩ

Thông qua California Right Meds Collaborative của Đại Học Nam California (USC), L.A. Care Health Plan và Inland Empire Health Plan sẽ giới thiệu bệnh nhân đến các dược sĩ cộng đồng để được hỗ trợ quản lý thuốc điều trị những căn bệnh mạn tính ảnh hưởng xấu đến bệnh COVID-19; dược sĩ sẽ được bồi hoàn chi phí dịch vụ lâm sàng nếu đáp ứng được mục tiêu sức khỏe của bệnh nhân.

California Rigt Meds Collaborative

LOS ANGELES -- Vì COVID-19 vẫn ảnh hưởng đến khu vực Nam California, nên L.A. Care Health Plan và Inland Empire Health Plan (IEHP) sẽ cùng tham gia vào California Right Meds Collaborative, một sáng kiến do dược sĩ chỉ đạo được khởi động tại USC, để cải thiện  kết quả sức khỏe trong cộng đồng địa phương, giảm chi phí chăm sóc sức khỏe, phân bổ nguồn bác sĩ hiệu quả hơn và giảm số lần nhập viện không cần thiết. 

Đội ngũ dược sĩ trong California Right Meds Collaborative cung cấp dịch vụ lâm sàng cho những bệnh nhân Medi-Cal, Medicare và Covered California sống tại Quận Los Angeles và Inland Empire, đang mang những căn bệnh khó kiểm soát liên tục như bệnh tiểu đường, huyết áp cao và hen suyễn. L.A. Care Health Plan và IEHP – cùng phục vụ hơn ba triệu hội viên – sẽ chi trả cho những dược sĩ tham gia sáng kiến dựa trên mức độ hoàn thành các mục tiêu điều trị.

“Bằng cách tận dụng hệ thống nhà thuốc trong cộng đồng làm trung tâm y tế phục vụ khu vực lân cận, những bệnh nhân đang phải vật lộn kiểm soát bệnh mạn tính có thể dễ dàng tiếp cận Dịch Vụ Quản Lý Thuốc Toàn Diện, một dịch vụ giúp tối ưu hóa liệu pháp điều trị bằng thuốc,” Steven Chen, người thành lập chương trình, đồng thời cũng là phó trưởng khoa phụ trách các vấn đề lâm sàng tại Khoa Dược của USC, cho biết. “Sáng kiến California Right Meds Collaborative tập trung vào những vấn đề sức khỏe cần ưu tiên của người dân, cho phép dược sĩ cộng tác với bác sĩ để tận dụng tối đa hiệu quả đào tạo nhằm mang lại lợi ích cho bệnh nhân, bác sĩ, chương trình bảo hiểm y tế và cộng đồng..”

Với hơn 90% dân số Hoa Kỳ sống cách nhà thuốc trong phạm vi 5 dặm, thì dược sĩ được coi là người đứng ở vị trí chủ chốt đóng vai trò quan trọng hơn giúp bệnh nhân kiểm soát bệnh tiểu đường, béo phì, huyết áp cao, hen suyễn và các bệnh mạn tính khác, những căn bệnh làm tăng cao nguy cơ nhập viện và tử vong do COVID-19.

“Là chương trình bảo hiểm y tế cộng đồng lớn nhất cả nước, L.A. Care ghi nhận chuyên môn và giá trị mà các dược sĩ mang lại là một phần không thể thiếu trong đội ngũ chăm sóc sức khỏe,” John Baackes, CEO L.A. Care cho biết. “Bằng cách tiên phong triển khai chương trình thanh toán dựa trên giá trị vốn thu hút các dược sĩ cộng đồng, California Right Meds Collaborative có thể kết nối bệnh nhân với những nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe đáng tin cậy và dễ tiếp cận nhất ngay trong khu vực của họ.”

Bệnh nhân rất yêu thích chương trình này

Những bệnh nhân tiểu đường nào được giới thiệu tham gia vào chương trình thí điểm California Right Meds Collaborative của L.A. Care, những bệnh nhân đó sẽ thường xuyên được gặp gỡ dược sĩ trực tiếp hoặc thông qua hình thức chăm sóc sức khỏe từ xa để được Quản Lý Thuốc Toàn Diện. Dược sĩ sẽ hợp tác với bác sĩ của bệnh nhân để đánh giá tất cả các loại thuốc và thực hiện thay đổi hoặc đưa ra khuyến nghị. Bệnh nhân được hướng dẫn và tư vấn về cách sử dụng thuốc cũng như về cách tự quản lý thuốc sao cho phù hợp, và họ được theo dõi một cách toàn diện để đội ngũ chăm sóc xác định tính hiệu quả/an toàn và tiến hành điều chỉnh liều. Dược sĩ cũng có thể thông báo cho bác sĩ nếu vấn đề phát sinh hoặc sức khỏe của bệnh nhân không cải thiện.

Đầu năm nay, Dana Prince đến từ Los Angeles đã được bác sĩ giới thiệu đến chương trình California Right Meds Collaborative, bác sĩ nói với cô rằng tiền sử bệnh tiểu đường khó kiểm soát kéo dài 20 năm của cô khiến cô có nguy cơ cao phải nhập viện và có thể phải cắt cụt chi.

Prince bắt đầu gặp gỡ dược sĩ tại địa phương, Tiến Sĩ Christal Pham, qua video trò chuyện để học cách thay đổi thói quen ăn uống, tập thể dục, theo dõi lượng đường trong máu đều đặn và điều chỉnh thuốc của mình. Hiện giờ cô đang đáp ứng các mục tiêu sức khỏe do bác sĩ đặt ra. “Tôi thực sự đánh giá cao dược sĩ của mình,” Prince cho biết. “Tôi chỉ cần có ai đó truyền cho tôi động lực ‘quý vị có thể làm được.’.”

Nhiều dược sĩ được chọn tham gia chương trình thí điểm California Right Meds Collaborative này cho biết sáng kiến này được coi là công cụ giúp họ nâng cao hiệu quả đào tạo và góp phần gia tăng sức khỏe cho cộng đồng tại địa phương họ.

“Dược sĩ sẽ có cơ hội hỗ trợ bệnh nhân rất nhiều để giúp họ cải thiện kết quả sức khỏe,Tiến Sĩ Annie Thai đến từ 986 Pharmacy cho biết. “Chúng tôi có thể dành thời gian tư vấn cho bệnh nhân để đảm bảo rằng họ tuân thủ đúng chế độ dùng thuốc và chúng tôi có thể đảm bảo bác sĩ, bệnh nhân, toàn đội ngũ làm việc ăn khớp với nhau. Tất cả mọi người đều có lợi — bệnh nhân, bác sĩ, dược sĩ, cộng đồng — đặc biệt là trong giai đoạn diễn ra đại dịch COVID-19 này.”

Những bác sĩ hợp tác với dược sĩ trong sáng kiến hợp tác này sẽ được hưởng lợi theo nhiều cách. Tình trạng thiếu hụt nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc chính khiến bác sĩ trở nên bận rộn hơn bao giờ hết và không có nhiều thời gian giải quyết các nhu cầu liên quan đến thuốc của bệnh nhân. Ngoài ra, ngày nay, những khoản tiền bác sĩ nhận được thường dựa trên tình trạng kiểm soát bệnh tật của bệnh nhân như kiểm soát huyết áp hoặc hen suyễn. Thông qua California Right Meds Collaborative, đội ngũ đã điều chỉnh các gói khuyến khích theo hướng đặt nhu cầu của bệnh nhân lên hàng đầu, do đó, bệnh nhân có nhiều thời gian gặp gỡ dược sĩ để tối ưu hóa liệu pháp điều trị bằng thuốc, giúp tăng cường mức độ hài lòng, khả năng tiếp cận/khả năng cung cấp của bác sĩ. 

Để hỗ trợ những hội viên mắc bệnh hen suyễn khó kiểm soát, IEHP cũng sẽ triển khai chương trình này.

“California Right Meds Collaborative là một giải pháp táo bạo và sáng tạo cho phép chúng tôi tăng cường các dịch vụ chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần mà chúng tôi cung cấp cho hội viên,” Jarrod McNaughton, giám đốc điều hành IEHP cho biết. “Chương trình này đáp ứng được nhu cầu của những hội viên yếu thế nhất của chúng tôi ngay trong cộng đồng của họ và cung cấp cho họ một lượng nguồn lực hỗ trợ vô giá. Chúng tôi mong muốn được hợp tác và hỗ trợ tài chính cho những dược sĩ tham gia tại địa phương để giúp họ mở rộng dịch vụ.”

22
October
2020

IEHP Vượt Qua Mốc 30 Ngàn Hội Viên Medical_Medicare

Inland Empire Health Plan (IEHP) đã vượt mốc 30.000 hội viên đủ tư cách tham gia Chương Trình DualChoice Cal Medi-Connect. Con số này đảm bảo IEHP xứng đáng là Medicare-Medicaid Plan phi lợi nhuận lớn nhất quốc gia.

Những cư dân sống tại khu vực Inland Empire hưởng cả bảo hiểm Medicare và Medicaid này sẽ nhận được các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tích hợp, khi đó,  những người yếu thế nhất trong cộng đồng có cơ hội tiếp cận với các dịch vụ và sự chăm sóc cần thiết. Những cư dân ghi danh vào chương trình này đều từ 65 tuổi trở lên hoặc là những người bị khuyết tật cũng đủ điều kiện hưởng Medi-Cal. Khi kết hợp cả chương trình Medicare và Medi-Cal, những hội viên DualChoice sẽ có cơ hội tiếp cận dịch vụ chăm sóc tích hợp và phối hợp.

Tích hợp ở đây có nghĩa là bệnh nhân được tiếp cận các quyền lợi Medicare và Medi-Cal, dịch vụ chăm sóc dài hạn, dịch vụ chăm sóc sức khỏe hành vi, cũng như dịch vụ chăm sóc tại gia đình và cộng đồng. Điều Phối Viên Dịch Vụ Chăm Sóc của IEHP sẽ làm việc với từng khu vực để hướng dẫn và hỗ trợ hội viên dễ dàng quản lý và kiểm soát các quyền lợi dịch vụ y tế.

Jeanna Kendrick, giám đốc cấp cao ban tích hợp dịch vụ chăm sóc của IEHP cho biết: “Bất kỳ nhóm đối tượng nào cũng có thể e ngại việc kiểm soát hệ thống chăm sóc sức khỏe. Với dịch vụ điều phối chăm sóc toàn diện, hỗ trợ trực tiếp mà đội ngũ của chúng tôi cung cấp cho các hội viên DualChoice, chúng tôi mong muốn thực sự nâng cao được sức khỏe thể chất và tinh thần cho hội viên thông qua hình thức kết nối điểm cầu và đáp ứng mọi nhu cầu về chăm sóc mà họ có thể có. Kéo dài giai đoạn ghi danh và lâu hơn nữa, chúng tôi muốn cung cấp cho hội viên nhiều hướng dẫn và hỗ trợ nhất có thể, từng bước đi cụ thể trong hành trình.”

Để ghi danh vào Chương Trình DualChoice của IEHP, cư dân có thể gọi điện trực tiếp cho đội ngũ Ghi Danh Medicare của chương trình bảo hiểm y tế theo số (800) 741-IEHP (4347). Trong quá trình trao đổi với người gọi để sàng lọc xem họ có đủ điều kiện hay không, đội ngũ Ghi Danh Medicare cũng sẽ giúp họ chọn bác sĩ chăm sóc chính và kết nối họ với đội ngũ Quản Lý Dịch Vụ Chăm Sóc để đội ngũ hiểu rõ hơn về nhu cầu của họ và lập kế hoạch chăm sóc cá nhân riêng cho họ.

“Chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ nhóm đối tượng đại diện cho một số hội viên yếu thế nhất trong cộng đồng của chúng tôi,” Tiến Sĩ Karen Hansberger, giám đốc y khoa IEHP cho biết. “Đội ngũ tận tâm của chúng tôi sẽ làm việc với các nhà cung cấp để họ cung cấp dịch vụ chăm sóc tốt nhất, mang tính liên kết và hỗ trợ, cho hội viên để hội viên có được sức khỏe và cuộc sống tốt nhất.  Chúng tôi rất vui khi được phục vụ những Hội Viên này và luôn cố gắng cải thiện mỗi ngày.”

Nhấp vào đây để tìm hiểu thêm thông tin về Chương Trình DualChoice.

15
October
2020

IEHP Tổ Chức Sự Kiện Chiếu Phim Không Cần Xuống Xe với Đối Tác Cộng Đồng

Do nhiều quy định được ban hành trong đại dịch COVID-19, nên nhiều chương trình đã bị bỏ lỡ, trong đó có rạp chiếu phim. Mặc dù hệ thống rạp chiếu phim truyền thống vẫn đóng cửa, nhưng Inland Empire Health Plan (IEHP) đang nỗ lực mang lại cảm giác kết nối và hòa nhập cộng đồng an toàn bằng cách tổ chức và tài trợ các Đêm Chiếu Phim Không Cần Xuống Xe miễn phí cho hội viên, cán sự dịch vụ xã hội chủ lực và cộng đồng đông đảo hơn.

Vào tháng 9, IEHP đã tổ chức 4 Đêm Chiếu Phim Không Cần Xuống Xe cho hội viên của chương trình. Chúng tôi đã tổ chức chiếu bộ phim Coco và Black Panther của Disney bằng cả tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha tại Sân Vận Động San Manual ở San Bernardino. Hàng trăm hội viên đã tham gia sự kiện này, truyền cảm hứng cho chương trình chúng tôi tìm kiếm cơ hội sàng lọc thêm trong cộng đồng đông đảo hơn và tổ chức Đêm Chiếu Phim Không Cần Xuống Xe cho những cán sự dịch vụ xã hội chủ lực, để cảm ơn họ đã tận tâm và tiếp tục cống hiến cho cộng đồng trong thời kỳ đại dịch.

“Nhu cầu về các dịch vụ xã hội đã tăng lên rất nhiều trong thời kỳ đại dịch này,” Tiến Sĩ Gabriel Uribe, Giám Đốc Ban Y Tế Cộng Đồng của IEHP cho biết. “Chúng tôi chẳng thể diễn tả hết bằng lời lòng biết ơn mà chúng tôi muốn gửi tới các đối tác cộng đồng đã tận tâm tận lực trong suốt thời gian qua. Dù quản lý hệ thống ngân hàng thực phẩm, tổ chức các sự kiện không cần xuống xe hay cung cấp nguồn lực hỗ trợ công nghệ, v.v, tất cả đều luôn hiện diện hỗ trợ cho cư dân Inland Empire dù bằng cách này hay cách khác. Chúng tôi rất tự hào và biết ơn khi sắp tới đây, chúng tôi có cơ hội được tổ chức một sự kiện tôn vinh sự hỗ trợ và tận tụy của họ đối với cộng đồng.”

Trong nỗ lực tăng cường mức độ phủ sóng tác động tích cực mà những sự kiện như thế này mang lại, IEHP cũng sẽ tài trợ cho nhiều đối tác cộng đồng, như Free Mom Hugs, để tổ chức các Đêm Chiếu Phim Không Cần Xuống Xe của riêng họ.

“IEHP cũng làm theo đối tác, đó là tập trung và điều chỉnh để tiếp tục phục vụ hội viên cũng như cộng đồng trong thời gian này,” Tiến Sĩ Uribe nói. “Rạp chiếu phim có thể đóng cửa, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta cũng không thể cùng nhau thưởng thức phim một cách an toàn.”

Để duy trì môi trường an toàn và khỏe mạnh trong sự kiện cho tất cả những người tham dự Đêm Chiếu Phim Không Cần Xuống Xe, vui lòng đăng ký trước, đeo khẩu trang và duy trì giãn cách xã hội.

Nhấp vào đây để biết thêm thông tin về Đêm Chiếu Phim Không Cần Xuống Xe. 

13
October
2020

IEHP Tổ Chức Điểm Dừng Ruy Băng Hồng trong Sự Kiện Tháng Nâng Cao Nhận Thức về Ung Thư Vú

Ngay cả khi đối mặt với COVID-19, Inland Empire sẽ vẫn Mạnh Mẽ Tiến Bước trong Hành Trình Chống Lại Bệnh Ung Thư Vú, nhờ vào Hiệp Hội Ung Thư Hoa Kỳ-Inland Empire.  Để gây quỹ thực hiện nghiên cứu về ung thư vú, tổ chức này đã tổ chức sự kiện 5k Mạnh Mẽ Tiến Bước trong Hành Trình Chống Lại Bệnh Ung Thư Vú thường niên theo một hình thức mới, biến sự kiện này thành một chiến dịch truy tìm ruy băng hồng mang tên Pink & Go Seek, có giãn cách xã hội an toàn. Để hỗ trợ cho sự kiện này, vào ngày 17 tháng 10, Inland Empire Health Plan (IEHP) sẽ tài trợ 2.500 đô la và sẽ tổ chức ba “Điểm Dừng Ruy Băng Hồng” cho Người Truy Tìm tại Inland Empire.

Không chỉ gây quỹ thực hiện nghiên cứu về ung thư vú, những sự kiện thường niên của Hiệp Hội Ung Thư Hoa Kỳ-Inland Empire còn gây quỹ để giáo dục cộng đồng về bệnh ung thư vú, cách phòng ngừa, chúc mừng những người vượt qua bệnh tật và hỗ trợ những người bị ung thư vú. Hiệp Hội Ung Thư Hoa Kỳ chỉ phụ thuộc vào sự đóng góp của cộng đồng và cũng cung cấp các chương trình hỗ trợ những người đang phải chiến đấu chống lại bệnh ung thư.

“Lần đầu tiên, sứ mệnh của chúng tôi gặp trở ngại vì COVID-19,” Julie Pizzitola, giám đốc phát triển cộng đồng cấp cao của Hiệp Hội Ung Thư Hoa Kỳ cho biết. “Chúng tôi thực sự lo sợ không thể tài trợ cho các dịch vụ và chương trình cứu sinh của chúng tôi như Chương Trình Con Đường Phục Hồi, một dịch vụ miễn phí cung cấp dịch vụ đưa đón bệnh nhân đến các buổi hẹn điều trị.”

Ba địa điểm tham gia chiến dịch Pink & Go Seek của IEHP bao gồm ba Trung Tâm Nguồn Lực Hỗ Trợ Cộng Đồng của chương trình tại Riverside, San Bernardino và Victorville. Tất cả các “Điểm Dừng Ruy Băng Hồng” tham gia sẽ tiến hành theo hình thức không cần xuống xe hoặc có khoảng không rộng rãi đủ để triển khai theo hình thức giãn cách xã hội. Tại những “Điểm Dừng Ruy Băng Hồng”, người tham gia có cơ hội chụp ảnh, nhận quà, v.v.

Carmen Ramirez, giám đốc ban y tế cộng đồng của IEHP cho biết: “Chúng tôi phải tập trung và điều chỉnh sao cho có thể hỗ trợ được những đối tác và cộng đồng tại địa phương, chúng tôi quyết tâm không để COVID-19 cản đường chúng tôi hỗ trợ sự kiện thường niên này. Chúng tôi rất cảm ơn các đối tác như Hiệp Hội Ung Thư Hoa Kỳ - Inland Empire đã hỗ trợ để sự kiện này được diễn ra và cho chúng tôi cơ hội tiếp tục đồng hành cùng nỗ lực chống lại bệnh ung thư.”

Cư dân cộng đồng và nhà tài trợ tham gia được mời đăng ký và tham gia. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang https://protect-us.mimecast.com/s/su4OCPNEZQi0nDJU02ydxS?domain=makingstrideswalk.org .