main content TIER3 SUBLAYOUT

27
June
2022

Lấy Lại Bình Tĩnh (San Bernardino)

Thứ Hai, ngày 27 Tháng Sáu, 2022
10:00am - 11:00am (bằng Tiếng Tây Ban Nha)

Lớp học kéo dài 1 Giờ này sẽ giúp học viên hiểu rõ hơn về tình trạng căng thẳng và  sức khỏe.

Địa Điểm

Trung Tâm Nguồn Lực Hỗ Trợ Cộng Đồng của IEHP (San Bernardino)
805 W 2nd St
San Bernardino, CA 92410


27
June
2022

Hội Thảo về Ăn Uống Lành Mạnh, Vận Động Thể Chất (Trực tuyến)

Thứ Hai, ngày 27 Tháng Sáu, 2022
10:00 AM - 11:00 AM (bằng Tiếng Tây Ban Nha)

Lớp học kéo dài 1 Giờ này sẽ giới thiệu cách ăn trong chánh niệm.

Địa Điểm

Trung Tâm Nguồn Lực Hỗ Trợ Cộng Đồng của IEHP (Victorville)
12353 Mariposa Rd Suites C-2 & C-3
Victorville, CA 92395

 

 


27
June
2022

Sống Khỏe trong Cộng Đồng: Giao Tiếp Lành Mạnh (Trực Tuyến)

Thứ Sáu, ngày 27 Tháng Sáu, 2022
9:00am - 10:00am (bằng Tiếng Anh)

Một chương trình dành cho người khuyết tật.

Chủ Đề: Thông Báo Rõ Ràng, Mạch Lạc – Quý vị sẽ được tìm hiểu cách thông báo nhu cầu của mình với bác sĩ hoặc mạng lưới hỗ trợ sao cho rõ ràng, mạch lạc.

  Mã Số Buổi Học:  24605364244

 1. Tải xuống phiên bản Webex cho người dùng thiết bị Apple
 2. Tải xuống phiên bản Webex cho người dùng thiết bị Android
 3. Tải xuống phiên bản Webex cho người dùng máy tính cá nhân

27
June
2022

Sống Khỏe trong Cộng Đồng: Tìm Kiếm Thông Tin (Trực Tuyến)

Thứ Hai, ngày 27 Tháng Sáu, 2022
10:30am - 11:30am (bằng Tiếng Anh)

Một chương trình dành cho người khuyết tật.

Chủ Đề: Tìm Kiếm Thông Tin – Tìm hiểu địa điểm và cách thức tìm kiếm thông tin để giúp quý vị đạt được mục tiêu.

  Mã Số Buổi Học:  24570633607

 1. Tải xuống phiên bản Webex cho người dùng thiết bị Apple
 2. Tải xuống phiên bản Webex cho người dùng thiết bị Android
 3. Tải xuống phiên bản Webex cho người dùng máy tính cá nhân

27
June
2022

Hít Thở Tốt, Sống Khỏe (Victorville)

Thứ Hai, ngày 27 Tháng Sáu, 2022
11:30 AM - 12:30 PM (bằng Tiếng Tây Ban Nha)

Chủ Đề: Kiểm soát Bệnh Hen Suyễn của Quý vị - Tìm hiểu điều gì xảy ra trong phổi khi các triệu chứng hen suyễn bắt đầu, tìm hiểu về các yếu tố là tác nhân gây bệnh hen suyễn và cách tránh các cơn hen suyễn.

Địa Điểm

Trung Tâm Nguồn Lực Hỗ Trợ Cộng Đồng của IEHP (Victorville)
12353 Mariposa Rd Suites C-2 & C-3
Victorville, CA 92395

 

 

 

 


27
June
2022

Trái Tim Khỏe Mạnh: Nạp Năng Lượng! Nói Có với Hoạt Động Thể Chất + Kiểm Soát Huyết Áp (San Bernardino)

Thứ Hai, ngày 27 Tháng Sáu, 2022
11:30 AM - 12:30 PM (bằng Tiếng Anh)

Trái tim của quý vị có khoẻ mạnh không? Trong lớp học này, quý vị sẽ tìm hiểu về các loại hoạt động thể chất khác nhau để cải thiện sức khoẻ của trái tim cũng như học cách kiểm soát huyết áp. 

Địa Điểm

Trung Tâm Nguồn Lực Hỗ Trợ Cộng Đồng của IEHP (San Bernardino)
805 W 2nd St
San Bernardino, CA 92410


 


27
June
2022

Trái Tim Khỏe Mạnh: Kiểm Tra Lượng Cholesterol + Nâng Niu Sức Khoẻ của Quý Vị: Hướng Tới Cân Nặng Khoẻ Mạnh (Victorville)

Thứ Hai, ngày 27 Tháng Sáu, 2022
4:00 PM - 5:00 PM (bằng Tiếng Tây Ban Nha)

Trái tim của quý vị có khoẻ mạnh không? Trong lớp học này, quý vị sẽ tìm hiểu về cholesterol và nó ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe của quý vị cũng như những thói quen lâu dài để có một cân nặng khỏe mạnh.

Địa Điểm

Trung Tâm Nguồn Lực Hỗ Trợ Cộng Đồng của IEHP (Victorville)
12353 Mariposa Rd Suites C-2 & C-3
Victorville, CA 92395


28
June
2022

Làm Mẹ: Căng Thẳng Trong Thai Kỳ (Mecca)

Thứ Ba, ngày 28 Tháng Sáu, 2022
1:30pm - 2:30pm (bằng Tiếng Tây Ban Nha)

Chủ Đề: Trong lớp học này, chúng ta sẽ thảo luận về tầm quan trọng của việc giảm căng thẳng và tích cực hoạt động trong thai kỳ của quý vị.

Địa Điểm

Trung Tâm Dịch Vụ Cho Gia Đình và Nông Dân Mecca
Bên trong Trung Tâm Cộng Đồng Mecca
91275 66th Ave.
Mecca, CA 92254


28
June
2022

Làm Mẹ: Ăn Uống Lành Mạnh Trong Thai Kỳ (Mead Valley)

Thứ Ba, ngày 28 Tháng Sáu, 2022
10:00 AM - 11:00 AM (bằng Tiếng Anh)

Chủ Đề: Ăn Uống Lành Mạnh Trong Thời Kỳ Mang Thai - Lớp học này tập trung dạy cách ăn uống lành mạnh trong thời kỳ mang thai và giúp quý vị biết được những loại thực phẩm cần tránh hoặc hạn chế. 

Địa Điểm

Mead Valley Family Resource Center
21091 Rider Street.
Perris, CA 92570

 


28
June
2022

Lấy Lại Bình Tĩnh (San Bernardino)

Thứ Ba, ngày 28 Tháng Sáu, 2022
4:00pm - 5:00pm (bằng Tiếng Anh)

Lớp học kéo dài 1 Giờ này sẽ giúp học viên hiểu rõ hơn về tình trạng căng thẳng và  sức khỏe.

Địa Điểm

Trung Tâm Nguồn Lực Hỗ Trợ Cộng Đồng của IEHP (San Bernardino)
805 W 2nd St
San Bernardino, CA 92410

 

 


28
June
2022

Hiểu về Bệnh Tiểu Đường (Trực tuyến)

Thứ Ba, ngày 28 Tháng Sáu, 2022
9:00am -10:00am (bằng Tiếng Anh)

Tích Cực Vận Động. Khi tham gia lớp học này, quý vị sẽ biết được tác động của việc tập thể dục đến lượng đường trong máu, các hình thức tập thể dục khác nhau và cách xử lý các vấn đề gặp phải khi tập thể dục. 

  Mã Số Buổi Học: 24693044434

 1. Tải xuống phiên bản Webex cho người dùng thiết bị Apple
 2. Tải xuống phiên bản Webex cho người dùng thiết bị Android
 3. Tải xuống phiên bản Webex cho người dùng máy tính cá nhân

28
June
2022

Hiểu về Bệnh Tiểu Đường (Trực tuyến)

Thứ Ba, ngày 28 Tháng Sáu, 2022
10:30am - 11:30am (bằng Tiếng Tây Ban Nha)

Tích Cực Vận Động. Khi tham gia lớp học này, quý vị sẽ biết được tác động của việc tập thể dục đến lượng đường trong máu, các hình thức tập thể dục khác nhau và cách xử lý các vấn đề gặp phải khi tập thể dục. 

  Mã Số Buổi Học: 24658896017

 1. Tải xuống phiên bản Webex cho người dùng thiết bị Apple
 2. Tải xuống phiên bản Webex cho người dùng thiết bị Android
 3. Tải xuống phiên bản Webex cho người dùng máy tính cá nhân

28
June
2022

Làm Mẹ: Ăn Uống Lành Mạnh Trong Thai Kỳ (Mead Valley)

Thứ Ba, ngày 28 Tháng Sáu, 2022
11:30 AM - 12:30 PM (bằng Tiếng Tây Ban Nha)

Chủ Đề: Ăn Uống Lành Mạnh Trong Thời Kỳ Mang Thai - Lớp học này tập trung dạy cách ăn uống lành mạnh trong thời kỳ mang thai và giúp quý vị biết được những loại thực phẩm cần tránh hoặc hạn chế.

Địa Điểm

Mead Valley Family Resource Center
21091 Rider Street.
Perris, CA 92570

 


28
June
2022

Trái Tim Khỏe Mạnh: Nạp Năng Lượng! Nói Có với Hoạt Động Thể Chất + Kiểm Soát Huyết Áp (Mecca)

Thứ Ba, ngày 28 Tháng Sáu, 2022
12:00 PM - 1:00 PM (bằng Tiếng Tây Ban Nha)

Trái tim của quý vị có khoẻ mạnh không? Trong lớp học này, quý vị sẽ tìm hiểu về các loại hoạt động thể chất khác nhau để cải thiện sức khoẻ của trái tim cũng như học cách kiểm soát huyết áp. 

Địa Điểm

Trung Tâm Dịch Vụ Cho Gia Đình và Nông Dân Mecca
Bên trong Trung Tâm Cộng Đồng Mecca
91275 66th Ave.
Mecca, CA 92254


28
June
2022

Hội Thảo về Ăn Uống Lành Mạnh, Vận Động Thể Chất (Mecca)

Thứ Ba, ngày 28 Tháng Sáu, 2022
3:00 PM - 4:00 PM (bằng Tiếng Tây Ban Nha)

Lớp học kéo dài 1 Giờ này sẽ giới thiệu cách ăn trong chánh niệm.

Địa Điểm

Mecca Family and Farmworkers Service Center
Bên trong Trung Tâm Cộng Đồng Mecca
91275 66th Ave.
Mecca, CA 92254

 

 


28
June
2022

Hít Thở Tốt, Sống Khỏe (San Bernardino)

Thứ Ba, ngày 28 Tháng Sáu, 2022
2:30 PM - 3:30 PM (bằng Tiếng Tây Ban Nha)

Chủ Đề: Hiểu về Bệnh Hen Suyễn của Quý vị - Tìm hiểu điều gì xảy ra trong phổi khi các triệu chứng hen suyễn bắt đầu, tìm hiểu về các yếu tố là tác nhân gây bệnh hen suyễn và cách tránh các cơn hen suyễn.

Địa Điểm

Trung Tâm Nguồn Lực Hỗ Trợ Cộng Đồng của IEHP (San Bernardino)
805 W 2nd St
San Bernardino, CA 9241029
June
2022

Hít Thở Tốt, Sống Khỏe (Trực tuyến)

Thứ Tư, ngày 29 Tháng Sáu, 2022
9:00 AM - 10:00 AM (bằng Tiếng Anh)

Chủ Đề: Hiểu về Bệnh Hen Suyễn của Quý vị - Tìm hiểu điều gì xảy ra trong phổi khi các triệu chứng hen suyễn bắt đầu, tìm hiểu về các yếu tố là tác nhân gây bệnh hen suyễn và cách tránh các cơn hen suyễn.

  Mã Số Buổi Học: 24591496236

 1. Tải xuống phiên bản Webex cho người dùng thiết bị Apple
 2. Tải xuống phiên bản Webex cho người dùng thiết bị Android
 3. Tải xuống phiên bản Webex cho người dùng máy tính cá nhân

29
June
2022

Trái Tim Khỏe Mạnh: Hiểu Biết là Sức Mạnh + Phản Ứng Kịp Thời với Các Dấu Hiệu của Đau Tim (San Bernardino)

Thứ Tư, ngày 29 Tháng Sáu, 2022
9:00 AM - 10:00 AM (bằng Tiếng Tây Ban Nha)

Trái tim của quý vị có khoẻ mạnh không? Trong lớp học này, quý vị sẽ hiểu cách hoạt động của tim và những thay đổi trong lối sống để có một trái tim khỏe mạnh. Chúng ta cũng sẽ thảo luận về các dấu hiệu sớm của đau tim và cách ngăn ngừa cơn đau tim. 

Địa Điểm

Trung Tâm Nguồn Lực Hỗ Trợ Cộng Đồng của IEHP (San Bernardino)
805 W 2nd St
San Bernardino, CA 92410


29
June
2022

Hiểu về Bệnh Tiểu Đường: Dùng Thuốc (San Bernardino)

Thứ Tư, ngày 29 Tháng Sáu, 2022
10:30am - 11:30am (bằng Tiếng Anh)

Dùng Thuốc - Tìm hiểu xem tại sao một số người lại phải dùng thuốc và tác dụng của các loại thuốc khác nhau trong kiểm soát bệnh tiểu đường.

Địa Điểm

Trung Tâm Nguồn Lực Hỗ Trợ Cộng Đồng của IEHP (San Bernardino)
805 W 2nd St
San Bernardino, CA 92410


29
June
2022

Hiểu về Bệnh Tiểu Đường: Ăn Uống Lành Mạnh Phần 2 (Victorville)

Thứ Tư, ngày 29 Tháng Sáu, 2022
2:30pm - 3:30pm (bằng Tiếng Tây Ban Nha)

Trong phần hai này, chúng tôi sẽ hướng dẫn quý vị cách chuẩn bị một đĩa ăn lành mạnh để quý vị có thể thưởng thức các món ăn mình yêu thích. Tìm hiểu cách chuẩn bị một đĩa ăn lành mạnh và cách đọc nhãn thực phẩm khi chăm sóc người mắc bệnh tiểu đường. Phần hai cũng giới thiệu các lời khuyên khi đi ăn hàng. 

Địa Điểm

Trung Tâm Nguồn Lực Hỗ Trợ Cộng Đồng của IEHP (Victorville)
12353 Mariposa Rd Suites C-2 & C-3
Victorville, CA 92395