main content TIER3 SUBLAYOUT

30
November
2022

Kế hoạch Chăm sóc Trước: Làm Chủ Cuộc Đời (Riverside)

Thứ Tư, Ngày 30 Tháng Mười Một, 2022
4:00 CH - 5:00 CH (bằng tiếng Anh)

Chủ Đề: Bất kỳ ai cũng có thể rơi vào trường hợp phải đi cấp cứu y tế. Ai có thể đưa ra quyết định về dịch vụ chăm sóc y tế cho quý vị khi quý vị không thể? Những người thân yêu của quý vị có biết cách quyết định thay mặt cho quý vị không? Lớp học này sẽ giúp quý vị tìm ra lời giải cho hai câu hỏi trên. Chúng tôi cũng sẽ cho quý vị biết nơi lấy biểu mẫu được gọi là Chỉ Thị Trước, cách điền vào biểu mẫu này và tại sao cần biểu mẫu đó. Chúng ta lên kế hoạch tổ chức tiệc sinh nhật và đám cưới, vậy tại sao không lập kế hoạch chăm sóc y tế cho bản thân trong tương lai? 

Địa Điểm

Trung Tâm Nguồn Lực Hỗ Trợ Cộng Đồng của IEHP (Riverside)
3590 Tyler St
Riverside, CA 92503


30
November
2022

Quyền lợi Y tế và Sức khỏe của Quý vị (Trực tuyến)

Thứ Tư, Ngày 30 Tháng Mười Một, 2022
10:30 SA - 11:30 SA (bằng tiếng Anh)

Trong lớp học này, chúng tôi liệt kê các quyền lợi về Giáo dục Sức khỏe của quý vị như sàng lọc phòng ngừa, các công cụ tự quản lý, và các nguồn trợ giúp khác. Tìm hiểu xem chương trình nào phù hợp nhất với quý vị! 

Mã Số Buổi Học: 24565055237

  1. Tải xuống phiên bản Webex cho người dùng thiết bị Apple
  2. Tải xuống phiên bản Webex cho người dùng thiết bị Android
  3. Tải xuống phiên bản Webex cho người dùng máy tính cá nhân

30
November
2022

Làm Mẹ: Desert Hot Springs

Thứ Tư, ngày 30 Tháng Mười Một, 2022
10:30 sáng - 11:30 sáng (bằng tiếng Tây Ban Nha)

Chủ Đề: Hành Trình Khỏe Mạnh cho Trẻ - Lớp học này đề cập đến sự phát triển của trẻ và lịch trình thăm khám Sức khỏe Nhi khoa để đảm bảo con quý vị luôn đi đúng hướng để có một tương lai khỏe mạnh!

Địa Điểm

Desert Hot Springs Family Resource Center
14-320 Palm Dr.
Desert Hot Springs, CA 92240

 

 


30
November
2022

Kế hoạch Chăm sóc Trước: Cuộc sống Của Tôi, Lựa chọn Của Tôi (Perris)

Thứ Tư, ngày 30 Tháng Mười Một, 2022
11:30 SA - 12:30 SA (bằng tiếng Tây Ban Nha)

Chủ Đề: Bất kỳ ai cũng có thể rơi vào trường hợp phải đi cấp cứu y tế. Ai có thể đưa ra quyết định về dịch vụ chăm sóc y tế cho quý vị khi quý vị không thể? Những người thân yêu của quý vị có biết cách quyết định thay mặt cho quý vị không? Lớp học này sẽ giúp quý vị tìm ra lời giải cho hai câu hỏi trên. Chúng tôi cũng sẽ cho quý vị biết nơi lấy biểu mẫu được gọi là Chỉ Thị Trước, cách điền vào biểu mẫu này và tại sao cần biểu mẫu đó. Chúng ta lên kế hoạch tổ chức tiệc sinh nhật và đám cưới, vậy tại sao không lập kế hoạch chăm sóc y tế cho bản thân trong tương lai? 

Địa Điểm

Mead Valley Family Resource Center
21091 Rider Street.
Perris, CA 92570

 

 

 

 

 


30
November
2022

Sống Khỏe trong Cộng Đồng: Đặt Mục tiêu (San Bernardino)

Thứ Tư, ngày 30 Tháng Mười Một, 2022
1:30 chiều - 2:30 chiều (bằng tiếng Anh)

Một chương trình dành cho người khuyết tật.

Chủ Đề: Đặt Mục Tiêu Cải Thiện Cuộc Sống: quý vị sẽ được học cách đặt mục tiêu để có cuộc sống mình mong muốn. Ngoài ra, quý vị còn được dạy cách quản lý mục tiêu.

Địa Điểm

Trung Tâm Nguồn Lực Hỗ Trợ Cộng Đồng của IEHP (San Bernardino)
805 W 2nd St
San Bernardino, CA 92410


30
November
2022

Hội Thảo về Ăn Uống Lành Mạnh, Vận Động Thể Chất (San Bernardino)

Thứ Tư, Ngày 30 Tháng Mười Một, 2022
10:30 SA - 11:30 SA (bằng tiếng Anh)

Lớp học kéo dài 1 Giờ này sẽ giới thiệu cách ăn trong chánh niệm.

Địa Điểm

Trung Tâm Nguồn Lực Hỗ Trợ Cộng Đồng của IEHP (San Bernardino)
805 W 2nd St
San Bernardino, CA 92410


30
November
2022

Quyền lợi Y tế và Sức khỏe của Quý vị (Trực tuyến)

Thứ Tư, ngày 30 Tháng Mười Một, 2022
2:00 CH - 3:00 CH (bằng tiếng Tây Ban Nha)

Trong lớp học này, chúng tôi liệt kê các quyền lợi về Giáo dục Sức khỏe của quý vị như sàng lọc phòng ngừa, các công cụ tự quản lý, và các nguồn trợ giúp khác. Tìm hiểu xem chương trình nào phù hợp nhất với quý vị! 

Mã Số Buổi Học: 24616873466

  1. Tải xuống phiên bản Webex cho người dùng thiết bị Apple
  2. Tải xuống phiên bản Webex cho người dùng thiết bị Android
  3. Tải xuống phiên bản Webex cho người dùng máy tính cá nhân

30
November
2022

Làm Mẹ: Chuyển Dạ và Sinh Nở (Riverside)

Thứ Tư, ngày 30 Tháng Mười Một, 2022
1:00 chiều - 2:00 chiều (bằng tiếng Tây Ban Nha)

Chủ Đề:  Ngày Trọng Đại – Chuyển Dạ và Sinh Nở - Lớp học này tập trung vào một số điều quý vị có thể làm để  chuẩn bị cho quá trình chuyển dạ và sinh nở. 

 

Địa Điểm

Trung Tâm Nguồn Lực Hỗ Trợ Cộng Đồng của IEHP (Riverside)
3590 Tyler St
Riverside, CA 92503


30
November
2022

Hội Thảo về Ăn Uống Lành Mạnh, Vận Động Thể Chất (Riverside)

Thứ Tư, Ngày 30 Tháng Mười Một, 2022
2:30 CH - 3:30 CH (bằng tiếng Anh)

Lớp học kéo dài 1 Giờ này sẽ giới thiệu cách ăn trong chánh niệm.

Địa Điểm

Trung Tâm Nguồn Lực Hỗ Trợ Cộng Đồng của IEHP (Riverside)
3590 Tyler St
Riverside, CA 92503


30
November
2022

Hội Thảo về Ăn Uống Lành Mạnh, Vận Động Thể Chất (Desert Hot Springs)

Thứ Tư, ngày 30 Tháng Mười Một, 2022
2:30 CH - 3:30 CH (bằng tiếng Tây Ban Nha)

Giữ gìn sức khỏe và tích cực vận động có thể vui cho cả gia đình!  Không cần mua thẻ tập gym đắt tiền. Tham gia với chúng tôi trong một lớp học vui vẻ nơi mọi người có thể thưởng thức hoạt động thể chất thông qua SPARK (Giải trí cho Trẻ em bằng Thể thao, Vui chơi, và Tích cực vận động). Chào đón mọi lứa tuổi và mức khả năng.

Địa Điểm

Desert Hot Springs Family Resource Center
14-320 Palm Dr.
Desert Hot Springs, CA 92240

 

 

 


30
November
2022

Kế hoạch Chăm sóc Trước: Cuộc sống Của Tôi, Lựa chọn Của Tôi (Desert Hot Springs)

Thứ Tư, Ngày 30 Tháng Mười Một, 2022
1:00 CH - 2:00 CH (bằng tiếng Anh)

Chủ Đề: Bất kỳ ai cũng có thể rơi vào trường hợp phải đi cấp cứu y tế. Ai có thể đưa ra quyết định về dịch vụ chăm sóc y tế cho quý vị khi quý vị không thể? Những người thân yêu của quý vị có biết cách quyết định thay mặt cho quý vị không? Lớp học này sẽ giúp quý vị tìm ra lời giải cho hai câu hỏi trên. Chúng tôi cũng sẽ cho quý vị biết nơi lấy biểu mẫu được gọi là Chỉ Thị Trước, cách điền vào biểu mẫu này và tại sao cần biểu mẫu đó. Chúng ta lên kế hoạch tổ chức tiệc sinh nhật và đám cưới, vậy tại sao không lập kế hoạch chăm sóc y tế cho bản thân trong tương lai? 

Địa Điểm

 Trung Tâm Nguồn Trợ Giúp Gia Đình Desert Hot Springs
14-320 Palm Dr.
Desert Hot Springs, CA 92240

 

 

 

 

 


30
November
2022

Kế hoạch Chăm sóc Trước: Cuộc sống Của Tôi, Lựa chọn Của Tôi (San Bernardino)

Thứ Tư, ngày 30 Tháng Mười Một, 2022
4:00 CH - 5:00 CH (bằng tiếng Tây Ban Nha)

Chủ Đề: Bất kỳ ai cũng có thể rơi vào trường hợp phải đi cấp cứu y tế. Ai có thể đưa ra quyết định về dịch vụ chăm sóc y tế cho quý vị khi quý vị không thể? Những người thân yêu của quý vị có biết cách quyết định thay mặt cho quý vị không? Lớp học này sẽ giúp quý vị tìm ra lời giải cho hai câu hỏi trên. Chúng tôi cũng sẽ cho quý vị biết nơi lấy biểu mẫu được gọi là Chỉ Thị Trước, cách điền vào biểu mẫu này và tại sao cần biểu mẫu đó. Chúng ta lên kế hoạch tổ chức tiệc sinh nhật và đám cưới, vậy tại sao không lập kế hoạch chăm sóc y tế cho bản thân trong tương lai? 

Địa Điểm

Trung Tâm Nguồn Lực Hỗ Trợ Cộng Đồng của IEHP (San Bernardino)
805 W 2nd St
San Bernardino, CA 92410


30
November
2022

Hiểu về Bệnh Tiểu Đường: Ăn Uống Lành Mạnh Phần 1 (Perris)

Thứ Tư, ngày 30 Tháng Mười Một, 2022
2:00 chiều - 3:00 chiều (bằng tiếng Tây Ban Nha)

Chủ đề này quá rộng, do vậy, chúng tôi sẽ chia thành hai phần. Trong Phần 1, chúng tôi sẽ cho quý vị biết những loại thực phẩm nào ảnh hưởng nhiều nhất (và ít nhất) đến lượng đường trong máu và nên lựa chọn những loại thực phẩm (và chất béo) nào để kiểm soát lượng đường trong máu. Ngoài ra, chúng tôi sẽ cung cấp những lời khuyên giúp quý vị giảm chất béo và cholesterol.  

Địa Điểm

Mead Valley Family Resource Center
21091 Rider Street.
Perris, CA 92570

 


30
November
2022

Hiểu về Bệnh Tiểu Đường: Dùng Thuốc (Desert Hot Springs)

Thứ Tư, ngày 30 Tháng Mười Một, 2022
9:00 sáng - 10:00 sáng (bằng tiếng Anh)

Dùng Thuốc - Tìm hiểu xem tại sao một số người lại phải dùng thuốc và tác dụng của các loại thuốc khác nhau trong kiểm soát bệnh tiểu đường.

Địa Điểm

Desert Hot Springs Family Resource Center
14-320 Palm Dr.
Desert Hot Springs, CA 92240

 

 


02
December
2022

Hội Thảo về Ăn Uống Lành Mạnh, Vận Động Thể Chất (Riverside)

Thứ Sáu, ngày 2 Tháng Mười Hai, 2022
10:30 sáng - 11:30 sáng (bằng tiếng Tây Ban Nha)

Lớp học kéo dài 1 Giờ này sẽ giúp học viên học cách ăn uống lành mạnh với ngân sách tiết kiệm, cách lựa chọn lành mạnh khi đi ăn ở ngoài và đồng thời cũng nhắc lại tầm quan trọng của hoạt động thể chất.

Địa Điểm

Trung Tâm Nguồn Lực Hỗ Trợ Cộng Đồng của IEHP (Riverside)
3590 Tyler St
Riverside, CA 92503


02
December
2022

Làm Mẹ: Kiến Thức Cơ Bản về Nuôi Con Bằng Sữa Mẹ (Riverside)

Thứ Sáu, ngày 2 Tháng Mười Hai, 2022
12:00 trưa - 1:00 chiều (bằng tiếng Anh)

Chủ Đề: Kiến Thức Cơ Bản về Nuôi Con Bằng Sữa Mẹ - Khi tham gia lớp học này, quý vị sẽ được tìm hiểu thông tin cơ bản về nuôi con bằng sữa mẹ như, khớp ngậm đúng, bế cho con bú và các dấu hiệu cho thấy trẻ muốn bú. 

Địa Điểm

Trung Tâm Nguồn Lực Hỗ Trợ Cộng Đồng của IEHP (Riverside)
3590 Tyler St
Riverside, CA 92503


02
December
2022

Quyền lợi Y tế và Sức khỏe của Quý vị (Trực tuyến)

Thứ Sáu, ngày 2 Tháng Mười Hai, 2022
10:30 sáng - 11:30 sáng (bằng tiếng Tây Ban Nha)

Trong lớp học này, chúng tôi liệt kê các quyền lợi về Giáo dục Sức khỏe của quý vị như sàng lọc phòng ngừa, các công cụ tự quản lý, và các nguồn trợ giúp khác. Tìm hiểu xem chương trình nào phù hợp nhất với quý vị! 

Mã Số Buổi Học: 24651058367

  1. Tải xuống phiên bản Webex cho người dùng thiết bị Apple
  2. Tải xuống phiên bản Webex cho người dùng thiết bị Android
  3. Tải xuống phiên bản Webex cho người dùng máy tính cá nhân

02
December
2022

Hít Thở Tốt, Sống Khỏe (Perris)

Thứ Sáu, Ngày 2 Tháng Mười Hai, 2022
11:30 SA - 12:30 CH (bằng tiếng Anh)

Chủ Đề: Hiểu về Bệnh Hen Suyễn của Quý vị - Tìm hiểu điều gì xảy ra trong phổi khi các triệu chứng hen suyễn bắt đầu, tìm hiểu về các yếu tố là tác nhân gây bệnh hen suyễn và cách tránh các cơn hen suyễn.

Địa Điểm

Mead Valley Family Resource Center
21091 Rider Street.
Perris, CA 92570

 

 

 

 


02
December
2022

Hiểu về Bệnh Tiểu Đường: Ăn Uống Lành Mạnh Phần 2 (Perris)

Thứ Sáu, ngày 28 Tháng Mười Hai, 2022
10:00 sáng - 11:00 sáng (bằng tiếng Tây Ban Nha)

Trong phần hai này, chúng tôi sẽ hướng dẫn quý vị cách chuẩn bị một đĩa ăn lành mạnh để quý vị có thể thưởng thức các món ăn mình yêu thích. Tìm hiểu cách chuẩn bị một đĩa ăn lành mạnh và cách đọc nhãn thực phẩm khi chăm sóc người mắc bệnh tiểu đường. Phần hai cũng giới thiệu các lời khuyên khi đi ăn hàng. 

Địa Điểm

Mead Valley Family Resource Center
21091 Rider Street.
Perris, CA 92570

 02
December
2022

Trái Tim Khỏe Mạnh: Hiểu Biết là Sức Mạnh + Phản Ứng Kịp Thời với Các Dấu Hiệu của Đau Tim (Perris)

Thứ Sáu, ngày 2 Tháng Mười Hai, 2022
2:00 CH sáng - 3:00 CH sáng (bằng tiếng Tây Ban Nha)

Trái tim của quý vị có khoẻ mạnh không? Trong lớp học này, quý vị sẽ hiểu cách hoạt động của tim và những thay đổi trong lối sống để có một trái tim khỏe mạnh. Chúng ta cũng sẽ thảo luận về các dấu hiệu sớm của đau tim và cách ngăn ngừa cơn đau tim. 

Địa Điểm

Mead Valley Family Resource Center
21091 Rider Street.
Perris, CA 92570