main content TIER3 SUBLAYOUT

24
May
2022

Lấy Lại Bình Tĩnh (San Bernardino)

Thứ Ba, ngày 24 Tháng Năm năm 2022
2:30 PM - 3:30 PM (bằng Tiếng Tây Ban Nha)

Lớp học kéo dài 1 Giờ này sẽ giúp học viên hiểu rõ hơn về tình trạng căng thẳng và  sức khỏe.

Địa Điểm

Trung Tâm Nguồn Lực Hỗ Trợ Cộng Đồng của IEHP (San Bernardino)
805 W 2nd St
San Bernardino, CA 92410


24
May
2022

Trái Tim Khỏe Mạnh: Bảo Vệ Trái Tim khỏi Bệnh Tiểu Đường + Kiểm Soát Sức Khoẻ của Quý vị: Không Hút Thuốc Lá (Riverside)

Thứ Ba, ngày 24 Tháng Năm năm 2022
4:00 PM - 5:00 PM (bằng Tiếng Anh)

Trái tim của quý vị có khoẻ mạnh không? Trong lớp học này, quý vị sẽ tìm hiểu bệnh tiểu đường và thuốc lá ảnh hưởng đến tim của quý vị như thế nào và những cách để bảo vệ trái tim của quý vị khỏi bệnh tiểu đường và thuốc lá.

Địa Điểm

Trung Tâm Nguồn Lực Hỗ Trợ Cộng Đồng của IEHP (Riverside)
3590 Tyler St
Riverside, CA 92503


24
May
2022

Hội Thảo về Ăn Uống Lành Mạnh, Vận Động Thể Chất (San Bernardino)

Thứ Ba, ngày 24 Tháng Năm năm 2022
4:00 PM - 5:00 PM (bằng Tiếng Anh)

Lớp học kéo dài 1 Giờ này sẽ giới thiệu các mẹo giảm cân và kiểm soát cân nặng.

Địa Điểm

Trung Tâm Nguồn Lực Hỗ Trợ Cộng Đồng của IEHP (San Bernardino)
805 W 2nd St
San Bernardino, CA 9241024
May
2022

Lấy Lại Bình Tĩnh (Trực tuyến)

Thứ Ba, ngày 24 Tháng Năm năm 2022
9:00 AM - 10:00 AM (bằng Tiếng Anh)

Lớp học kéo dài 1 Giờ này sẽ giúp học viên biết cách giảm căng thẳng.

  Mã Số Buổi Học: 24601815784

 1. Tải xuống phiên bản Webex cho người dùng thiết bị Apple
 2. Tải xuống phiên bản Webex cho người dùng thiết bị Android
 3. Tải xuống phiên bản Webex cho người dùng máy tính cá nhân

24
May
2022

Lấy Lại Bình Tĩnh (Trực tuyến)

Thứ Ba, ngày 24 Tháng Năm năm 2022
10:30 AM - 11:30 AM (bằng Tiếng Tây Ban Nha)

Lớp học kéo dài 1 Giờ này sẽ giúp học viên biết cách giảm căng thẳng.

  Mã Số Buổi Học: 24603180164

 1. Tải xuống phiên bản Webex cho người dùng thiết bị Apple
 2. Tải xuống phiên bản Webex cho người dùng thiết bị Android
 3. Tải xuống phiên bản Webex cho người dùng máy tính cá nhân

24
May
2022

Hít Thở Tốt, Sống Khỏe (Riverside)

Thứ Ba, ngày 24 Tháng Năm năm 2022
9:00 AM - 10:00 AM (bằng Tiếng Tây Ban Nha)

Chủ Đề: Hiểu về Bệnh Hen Suyễn của Quý vị - Tìm hiểu điều gì xảy ra trong phổi khi các triệu chứng hen suyễn bắt đầu, tìm hiểu về các yếu tố là tác nhân gây bệnh hen suyễn và cách tránh các cơn hen suyễn.

Địa Điểm

Trung Tâm Nguồn Lực Hỗ Trợ Cộng Đồng của IEHP (Riverside)
3590 Tyler St
Riverside, CA 9250324
May
2022

Lấy Lại Bình Tĩnh (Riverside)

Thứ Ba, ngày 24 Tháng Năm năm 2022
10:30 AM - 11:30 AM (bằng Tiếng Anh)

Lớp học kéo dài 1 Giờ này sẽ giúp học viên biết cách giảm căng thẳng.

Địa Điểm

Trung Tâm Nguồn Lực Hỗ Trợ Cộng Đồng của IEHP (Riverside)
3590 Tyler St
Riverside, CA 92503

25
May
2022

Hiểu về Bệnh Tiểu Đường: Ăn Uống Lành Mạnh Phần 2 (Victorville)

Thứ Tư, ngày 25 Tháng Năm năm 2022
10:30 AM - 11:30 AM (bằng Tiếng Tây Ban Nha)

Trong phần hai này, chúng tôi sẽ hướng dẫn quý vị cách chuẩn bị một đĩa ăn lành mạnh để quý vị có thể thưởng thức các món ăn mình yêu thích. Tìm hiểu cách chuẩn bị một đĩa ăn lành mạnh và cách đọc nhãn thực phẩm khi chăm sóc người mắc bệnh tiểu đường. Phần hai cũng giới thiệu các lời khuyên khi đi ăn hàng. 

Địa Điểm

Trung Tâm Nguồn Lực Hỗ Trợ Cộng Đồng của IEHP (Victorville)
12353 Mariposa Rd Suites C-2 & C-3
Victorville, CA 92395


25
May
2022

Hội Thảo về Ăn Uống Lành Mạnh, Vận Động Thể Chất (Riverside)

Thứ Tư, ngày 25 Tháng Năm năm 2022
4:00 PM - 5:00 PM (bằng Tiếng Anh)

Lớp học kéo dài 1 Giờ này sẽ giới thiệu các mẹo giảm cân và kiểm soát cân nặng.

Địa Điểm

Trung Tâm Nguồn Lực Hỗ Trợ Cộng Đồng của IEHP (Riverside)
3590 Tyler St
Riverside, CA 92503


25
May
2022

Sống Khỏe trong Cộng Đồng: Thông Báo Y Tế (Victorville)

Thứ Tư, ngày 25 Tháng Năm năm 2022
9:00 AM - 10:00 AM (bằng Tiếng Anh)

Một chương trình dành cho người khuyết tật.

Chủ Đề: Thông Báo Rõ Ràng, Mạch Lạc – Quý vị sẽ được tìm hiểu cách thông báo nhu cầu của mình với bác sĩ hoặc mạng lưới hỗ trợ sao cho rõ ràng, mạch lạc.

Địa Điểm

Trung Tâm Nguồn Lực Hỗ Trợ Cộng Đồng của IEHP (Victorville)
12353 Mariposa Rd Suites C-2 & C-3
Victorville, CA 92395


25
May
2022

Hội Thảo về Ăn Uống Lành Mạnh, Vận Động Thể Chất (Riverside)

Thứ Tư, ngày 25 Tháng Năm năm 2022
1:00 PM - 2:00 PM (bằng Tiếng Anh)

Lớp học kéo dài 1 Giờ này sẽ giúp học viên học cách ăn uống lành mạnh với ngân sách tiết kiệm, cách lựa chọn lành mạnh khi đi ăn ở ngoài và đồng thời cũng nhắc lại tầm quan trọng của hoạt động thể chất. 

Địa Điểm

Trung Tâm Nguồn Lực Hỗ Trợ Cộng Đồng của IEHP (Riverside)
3590 Tyler St
Riverside, CA 92503

 

 


25
May
2022

Hít Thở Tốt, Sống Khỏe (Riverside)

Thứ Tư, ngày 25 Tháng Năm năm 2022
2:30 PM - 3:30 PM (bằng Tiếng Anh)

Chủ Đề: Kiểm Soát Bệnh Hen Suyễn của Quý Vị - Hãy tham gia cùng chúng tôi để tìm hiểu về các loại thuốc điều trị bệnh hen suyễn và các cách để tích cực vận động và khỏe mạnh.

Địa Điểm

Trung Tâm Nguồn Lực Hỗ Trợ Cộng Đồng của IEHP (Riverside)
3590 Tyler St
Riverside, CA 92503

26
May
2022

Hiểu về Bệnh Tiểu Đường (Trực tuyến)

Thứ Năm, ngày 26 Tháng Năm năm 2022
2:30 PM - 3:30 PM (bằng Tiếng Tây Ban Nha)

Chủ đề này quá rộng, do vậy, chúng tôi sẽ chia thành hai phần. Trong Phần 1, chúng tôi sẽ cho quý vị biết những loại thực phẩm nào ảnh hưởng nhiều nhất (và ít nhất) đến lượng đường trong máu và nên lựa chọn những loại thực phẩm (và chất béo) nào để kiểm soát lượng đường trong máu. Ngoài ra, chúng tôi sẽ cung cấp những lời khuyên giúp quý vị giảm chất béo và cholesterol.  

  Mã Số Buổi Học: 24601466059

 1. Tải xuống phiên bản Webex cho người dùng thiết bị Apple
 2. Tải xuống phiên bản Webex cho người dùng thiết bị Android
 3. Tải xuống phiên bản Webex cho người dùng máy tính cá nhân

26
May
2022

Lấy Lại Bình Tĩnh (Trực tuyến)

Thứ Năm, ngày 26 Tháng Năm năm 2022
4:30 PM - 5:30 PM (bằng Tiếng Anh)

Lớp học kéo dài 1 Giờ này sẽ giúp học viên hiểu rõ hơn về tình trạng căng thẳng và  sức khỏe.

  Mã Số Buổi Học: 24552101648

 1. Tải xuống phiên bản Webex cho người dùng thiết bị Apple
 2. Tải xuống phiên bản Webex cho người dùng thiết bị Android
 3. Tải xuống phiên bản Webex cho người dùng máy tính cá nhân

27
May
2022

Trái Tim Khỏe Mạnh: Kiểm Tra Lượng Cholesterol + Nâng Niu Sức Khoẻ của Quý Vị: Hướng Tới Cân Nặng Khoẻ Mạnh (Riverside)

Thứ Sáu, ngày 27 Tháng Năm năm 2022
9:00 AM - 10:00 AM (bằng Tiếng Anh)

Trái tim của quý vị có khoẻ mạnh không? Trong lớp học này, quý vị sẽ tìm hiểu về cholesterol và nó ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe của quý vị cũng như những thói quen lâu dài để có một cân nặng khỏe mạnh.

Địa Điểm

Trung Tâm Nguồn Lực Hỗ Trợ Cộng Đồng của IEHP (Riverside)
3590 Tyler St
Riverside, CA 92503


27
May
2022

Hội Thảo về Ăn Uống Lành Mạnh, Vận Động Thể Chất (Victorville)

Thứ Sáu, ngày 27 Tháng Năm năm 2022
2:30 PM - 3:30 PM (bằng Tiếng Anh)

Lớp học kéo dài 1 Giờ này sẽ giới thiệu cách ăn trong chánh niệm.

Địa Điểm

Trung Tâm Nguồn Lực Hỗ Trợ Cộng Đồng của IEHP (Victorville)
12353 Mariposa Rd Suites C-2 & C-3
Victorville, CA 92395


27
May
2022

Hoạt Động Vòng Tròn (Độ Tuổi 0–5) (Trực Tuyến)

Thứ Sáu, ngày 27 Tháng Năm năm 2022
11:00 AM - 12:00 PM (bằng Tiếng Anh)

Khi tham gia lớp học này, quý vị sẽ được học các kỹ năng nuôi dạy con cái và bồi dưỡng trẻ theo hướng lành mạnh, bằng cách sử dụng trò chơi, tương tác xã hội và dạy trẻ theo từng chặng phát triển thời thơ ấu.  

Mã Số Buổi Học: 24620583710

 1. Tải xuống phiên bản Webex cho người dùng thiết bị Apple
 2. Tải xuống phiên bản Webex cho người dùng thiết bị Android
 3. Tải xuống phiên bản Webex cho người dùng máy tính cá nhân

27
May
2022

Hiểu về Bệnh Tiểu Đường: Dùng Thuốc (Riverside)

Thứ Sáu, ngày 27 Tháng Năm năm 2022
12:30 PM - 1:30 PM (bằng Tiếng Anh)

Dùng Thuốc - Tìm hiểu xem tại sao một số người lại phải dùng thuốc và tác dụng của các loại thuốc khác nhau trong kiểm soát bệnh tiểu đường.

Địa Điểm

Trung Tâm Nguồn Lực Hỗ Trợ Cộng Đồng của IEHP (Riverside)
3590 Tyler St
Riverside, CA 92503


27
May
2022

Hiểu về Bệnh Tiểu Đường: Ăn Uống Lành Mạnh Phần 2 (Victorville)

Thứ Sáu, ngày 27 Tháng Năm năm 2022
4:00 PM - 5:00 PM (bằng Tiếng Anh)

Ăn Uống Lành Mạnh: Phần 2. Trong phần hai này, chúng tôi sẽ hướng dẫn quý vị cách chuẩn bị một đĩa ăn bổ dưỡng để quý vị có thể thưởng thức các món ăn mình yêu thích. Tìm hiểu cách chuẩn bị một đĩa ăn lành mạnh và cách đọc nhãn thực phẩm khi chăm sóc người mắc bệnh tiểu đường. Phần hai cũng giới thiệu các lời khuyên khi đi ăn hàng. 

Địa Điểm

Trung Tâm Nguồn Lực Hỗ Trợ Cộng Đồng của IEHP (Victorville)
12353 Mariposa Rd Suites C-2 & C-3
Victorville, CA 92395

 


27
May
2022

Làm Mẹ: Chăm Sóc Em Bé của Quý Vị (Victorville)

Thứ Sáu, ngày 27 Tháng Năm năm 2022
1:00 PM - 2:00 PM (bằng Tiếng Anh)

Chủ Đề: Chăm Sóc Em Bé của Quý Vị - Lớp học này bao gồm các chủ đề sẽ giúp quý vị giữ cho con mình an toàn và khỏe mạnh như an toàn khi đi xe hơi, kiểm tra sức khỏe, khám sàng lọc và giấc ngủ an toàn. 

Địa Điểm

Trung Tâm Nguồn Lực Hỗ Trợ Cộng Đồng của IEHP (Victorville)
12353 Mariposa Rd Suites C-2 & C-3
Victorville, CA 92395