main content TIER3 SUBLAYOUT

07
October
2022

Hội Thảo về Ăn Uống Lành Mạnh, Vận Động Thể Chất (Riverside)

Thứ Sáu, Ngày 7 Tháng Mười, 2022
9:00 giờ sáng - 10:00 giờ sáng (bằng tiếng Anh)

Lớp học kéo dài 1 Giờ này sẽ hướng dẫn học viên cách thực hiện những thay đổi nhỏ lành mạnh đối với  các lựa chọn thực phẩm/đồ uống.

Địa Điểm

Trung Tâm Nguồn Lực Hỗ Trợ Cộng Đồng của IEHP (Riverside)
3590 Tyler St
Riverside, CA 92503


07
October
2022

Hiểu về Bệnh Tiểu Đường: Giải Quyết Vấn Đề (Riverside)

Thứ Sáu, Ngày 7 Tháng Mười, 2022
10:30 giờ sáng - 11:30 giờ trưa (bằng tiếng Tây Ban Nha)

Giải Quyết Vấn Đề: Trong lớp học kéo dài 1 giờ này, quý vị sẽ được học cách nhận biết các triệu chứng báo hiệu lượng đường trong máu đang ở mức thấp và cao, cách xử lý và cách phòng ngừa những tình trạng này. Ngoài ra, quý vị còn được học cách kiểm soát lượng đường trong máu khi mắc bệnh.

Địa Điểm

Trung Tâm Nguồn Lực Hỗ Trợ Cộng Đồng của IEHP (Riverside)
3590 Tyler St
Riverside, CA 92503


07
October
2022

Living Well in the Community: Healthy Reactions (Online)

Friday, October 7, 2022
10:30am - 11:30am (in English)

A program for persons with disabilities.

Topic: Healthy Reactions: You will learn how to change frustration into motivation.

  Session Number:  24526841488

  1. Download Webex for Apple users
  2. Download Webex for Android users
  3. Download Webex for PC users

07
October
2022

Sống Khỏe trong Cộng Đồng: Thông Báo Bảo Trì (Riverside)

Thứ Sáu, Ngày 7 Tháng Mười, 2022
12:00 giờ trưa - 1:00 giờ chiều (bằng tiếng Anh)

Một chương trình dành cho người khuyết tật.

Chủ Đề: Duy trì – Khi quý vị bắt đầu đạt được mục tiêu, hãy học cách duy trì lối sống lành mạnh.

Địa Điểm

Trung Tâm Nguồn Lực Hỗ Trợ Cộng Đồng của IEHP (Riverside)
3590 Tyler St
Riverside, CA 92503


10
October
2022

Understanding Diabetes (Online)

Monday, October 10, 2022
11:30am - 12:30am (in English)

Healthy Coping: Learn to spot stressors, healthy ways to cope, and strategies to talk to your doctor. 

  Session Number: 24657891336

  1. Download Webex for Apple users
  2. Download Webex for Android users
  3. Download Webex for PC users

10
October
2022

Quyền lợi Y tế và Sức khỏe của Quý vị (San Bernardino)

Thứ Hai, Ngày 10 Tháng Mười, 2022
1:00 giờ chiều - 2:00 giờ chiều (bằng tiếng Anh)

Trong lớp học này, chúng tôi liệt kê các quyền lợi về Giáo dục Sức khỏe của quý vị như sàng lọc phòng ngừa, các công cụ tự quản lý, và các nguồn trợ giúp khác. Tìm hiểu xem chương trình nào phù hợp nhất với quý vị! 

Địa Điểm

Trung Tâm Nguồn Lực Hỗ Trợ Cộng Đồng của IEHP (San Bernardino)
805 W 2nd St
San Bernardino, CA 92410

 


10
October
2022

Làm Mẹ: Những điều cần Tránh Khi Mang Thai (San Bernardino)

Thứ 2, Ngày 10 Tháng Mười, 2022
11:30 giờ trưa - 12:30 giờ trưa (bằng tiếng Anh)

Chủ Đề: Những Điều Cần Tránh Khi Mang Thai - Khi tham gia lớp học này, quý vị sẽ biết được tác hại của khói thuốc, rượu, thuốc cấm, tình trạng lạm dụng thuốc theo toa đến thai nhi. 

Địa Điểm

Trung Tâm Nguồn Lực Hỗ Trợ Cộng Đồng của IEHP (San Bernardino)
805 W 2nd St
San Bernardino, CA 92410


11
October
2022

Hít Thở Tốt, Sống Khỏe (Riverside)

Thứ Ba, Ngày 11 Tháng Mười, 2022
4:30 giờ chiều - 5:30 giờ chiều (bằng tiếng Tây Ban Nha)

Chủ Đề: Kiểm soát Bệnh Hen Suyễn của Quý vị - Tìm hiểu điều gì xảy ra trong phổi khi các triệu chứng hen suyễn bắt đầu, tìm hiểu về các yếu tố là tác nhân gây bệnh hen suyễn và cách tránh các cơn hen suyễn.

Địa Điểm

Trung Tâm Nguồn Lực Hỗ Trợ Cộng Đồng của IEHP (Riverside)
3590 Tyler St
Riverside, CA 92503

 


11
October
2022

Hiểu về Bệnh Tiểu Đường: Cách Đối Phó Theo Hướng Tích Cực (Riverside)

Thứ Ba, Ngày 11 Tháng Mười, 2022
1:00 giờ chiều - 2:00 giờ chiều (bằng tiếng Tây Ban Nha)

Cách Đối Phó Theo Hướng Tích Cực: Tìm hiểu cách phát hiện những tác nhân gây căng thẳng, cách đối phó theo hướng tích cực và các chiến lược khi nói chuyện với bác sĩ. 

Địa Điểm

Trung Tâm Nguồn Lực Hỗ Trợ Cộng Đồng của IEHP (Riverside)
3590 Tyler St
Riverside, CA 92503


11
October
2022

Trái Tim Khỏe Mạnh: Nạp Năng Lượng! Nói Có với Hoạt Động Thể Chất + Kiểm Soát Huyết Áp (Riverside)

Thứ Ba, Ngày 11 Tháng Mười, 2022
9:00 giờ sáng - 10:00 giờ sáng (bằng tiếng Tây Ban Nha)

Trái tim của quý vị có khoẻ mạnh không? Trong lớp học này, quý vị sẽ tìm hiểu về các loại hoạt động thể chất khác nhau để cải thiện sức khoẻ của trái tim cũng như học cách kiểm soát huyết áp. 

Địa Điểm

Trung Tâm Nguồn Lực Hỗ Trợ Cộng Đồng của IEHP (Riverside)
3590 Tyler St
Riverside, CA 92503


11
October
2022

Becoming a Mom: The Well-Child Journey (Mecca)

Tuesday, October 11, 2022
12:00pm - 1:00pm (in Spanish)

Topic: The Well-Child Journey - This class covers child development and the Well-Child visit schedule to make sure your child stays on track to a healthy future!

Location

Mecca Family and Farmworkers Service Center
Inside Mecca Community Center
91275 66th Ave.
Mecca, CA 92254


11
October
2022

Trái Tim Khỏe Mạnh: Hiểu Biết là Sức Mạnh + Phản Ứng Kịp Thời với Các Dấu Hiệu của Đau Tim (Riverside)

Thứ Ba, Ngày 11 Tháng Mười, 2022
2:30 giờ chiều - 3:30 giờ chiều (bằng tiếng Anh)

Trái tim của quý vị có khoẻ mạnh không? Trong lớp học này, quý vị sẽ hiểu cách hoạt động của tim và những thay đổi trong lối sống để có một trái tim khỏe mạnh. Chúng ta cũng sẽ thảo luận về các dấu hiệu sớm của đau tim và cách ngăn ngừa cơn đau tim. 

Địa Điểm

Trung Tâm Nguồn Lực Hỗ Trợ Cộng Đồng của IEHP (Riverside)
3590 Tyler St
Riverside, CA 92503


12
October
2022

Quyền lợi Y tế và Sức khỏe của Quý vị (Riverside)

Thứ Tư, Ngày 12 Tháng Mười, 2022
9:00 giờ sáng - 10:00 giờ sáng (bằng tiếng Tây Ban Nha)

Trong lớp học này, chúng tôi liệt kê các quyền lợi về Giáo dục Sức khỏe của quý vị như sàng lọc phòng ngừa, các công cụ tự quản lý, và các nguồn trợ giúp khác. Tìm hiểu xem chương trình nào phù hợp nhất với quý vị! 

Địa Điểm

Trung Tâm Nguồn Lực Hỗ Trợ Cộng Đồng của IEHP (Riverside)
3590 Tyler St
Riverside, CA 92503

 


12
October
2022

Làm Mẹ: Quý Vị và Thai Kỳ của Quý Vị (Riverside)

Thứ Tư, Ngày 12 Tháng Mười, 2022
2:30 giờ chiều - 3:30 giờ chiều (bằng tiếng Anh)

Chủ Đề: Quý Vị và Thai Kỳ của Quý Vị - Trong lớp học này, những người tham gia sẽ tìm hiểu những gì họ có thể làm để có một thai kỳ khỏe mạnh và một số điều khó chịu thường gặp khi mang thai.

Địa Điểm

Trung Tâm Nguồn Lực Hỗ Trợ Cộng Đồng của IEHP (Riverside)
3590 Tyler St
Riverside, CA 92503


12
October
2022

Becoming a Mom: Caring for Your Baby (Desert Hot Springs)

Wednesday, October 12, 2022
10:30am - 11:30am (in Spanish)

Topic: Caring for Your Baby - This class covers topics that will help you keep your baby safe and healthy such as, car safety, check-ups, screenings, and safe sleep. 

Location

Desert Hot Springs Family Resource Center
14-320 Palm Dr.
Desert Hot Springs, CA 92240

 

 


12
October
2022

Quyền lợi Y tế và Sức khỏe của Quý vị (San Bernardino)

Thứ Tư, Ngày 12 Tháng Mười, 2022
11:30 giờ trưa - 12:30 giờ trưa (bằng tiếng Anh)

Trong lớp học này, chúng tôi liệt kê các quyền lợi về Giáo dục Sức khỏe của quý vị như sàng lọc phòng ngừa, các công cụ tự quản lý, và các nguồn trợ giúp khác. Tìm hiểu xem chương trình nào phù hợp nhất với quý vị! 

Địa Điểm

Trung Tâm Nguồn Lực Hỗ Trợ Cộng Đồng của IEHP (San Bernardino)
805 W 2nd St
San Bernardino, CA 92410

 


12
October
2022

Kế hoạch Chăm sóc Trước: Làm Chủ Cuộc Đời (Riverside)

Thứ Tư, Ngày 12 Tháng Mười, 2022
4:30 giờ chiều - 5:30 giờ chiều (bằng tiếng Anh)

Chủ Đề: Bất kỳ ai cũng có thể rơi vào trường hợp phải đi cấp cứu y tế. Ai có thể đưa ra quyết định về dịch vụ chăm sóc y tế cho quý vị khi quý vị không thể? Những người thân yêu của quý vị có biết cách quyết định thay mặt cho quý vị không? Lớp học này sẽ giúp quý vị tìm ra lời giải cho hai câu hỏi trên. Chúng tôi cũng sẽ cho quý vị biết nơi lấy biểu mẫu được gọi là Chỉ Thị Trước, cách điền vào biểu mẫu này và tại sao cần biểu mẫu đó. Chúng ta lên kế hoạch tổ chức tiệc sinh nhật và đám cưới, vậy tại sao không lập kế hoạch chăm sóc y tế cho bản thân trong tương lai? 

Địa Điểm

Trung Tâm Nguồn Lực Hỗ Trợ Cộng Đồng của IEHP (Riverside)
3590 Tyler St
Riverside, CA 92503


12
October
2022

Hiểu về Bệnh Tiểu Đường: Cách Đối Phó Theo Hướng Tích Cực (Riverside)

Thứ Tư, Ngày 12 Tháng Mười, 2022
1:00 giờ chiều - 2:00 giờ chiều (bằng tiếng Anh)

Cách Đối Phó Theo Hướng Tích Cực: Tìm hiểu cách phát hiện những tác nhân gây căng thẳng, cách đối phó theo hướng tích cực và các chiến lược khi nói chuyện với bác sĩ. 

Địa Điểm

Trung Tâm Nguồn Lực Hỗ Trợ Cộng Đồng của IEHP (Riverside)
3590 Tyler St
Riverside, CA 92503


18
October
2022

Quyền lợi Y tế và Sức khỏe của Quý vị (San Bernardino)

Thứ Hai, ngày 18 Tháng Năm năm 2022
9:00 AM - 10:00 AM (bằng Tiếng Tây Ban Nha)

Trong lớp học này, chúng tôi liệt kê các quyền lợi về Giáo dục Sức khỏe của quý vị như sàng lọc phòng ngừa, các công cụ tự quản lý, và các nguồn trợ giúp khác. Tìm hiểu xem chương trình nào phù hợp nhất với quý vị! 

Địa Điểm

Trung Tâm Nguồn Lực Hỗ Trợ Cộng Đồng của IEHP (San Bernardino)
805 W 2nd St
San Bernardino, CA 92410

 


18
October
2022

Quyền lợi Y tế và Sức khỏe của Quý vị (Riverside)

Thứ Ba, Ngày 18 Tháng Năm, 2022
10:30 giờ sáng - 11:30 giờ trưa(bằng Tiếng Tây Ban Nha)

Trong lớp học này, chúng tôi liệt kê các quyền lợi về Giáo dục Sức khỏe của quý vị như sàng lọc phòng ngừa, các công cụ tự quản lý, và các nguồn trợ giúp khác. Tìm hiểu xem chương trình nào phù hợp nhất với quý vị! 

Địa Điểm

Trung Tâm Nguồn Lực Hỗ Trợ Cộng Đồng của IEHP (Riverside)
3590 Tyler St
Riverside, CA 92503