Tin Tức Mới Nhất và Ấn Bản Tài Liệu

Phòng tin tức của IEHP

Đọc báo cáo chất lượng thường niên của IEHP và tìm hiểu thêm về các chương trình, thành tựu, cải tiến sản phẩm, quan hệ đối tác cộng đồng của IEHP, và nhiều hơn thế nữa. 

Liên hệ: Inland Empire Health Plan 

Kristina Hernandez, Nhà Chiến Lược Truyền Thông & Quan Hệ Công Chúng

909-552-0509 | press@iehp.org

Đọc bài
Đọc bài

Inland Empire Health Plan (IEHP) tự hào được Great Place To Work® Chứng nhận™ năm thứ ba liên tiếp.

Rancho Cucamonga, CA
Rancho Cucamonga, CA
Tìm hiểu thêm
Tìm hiểu thêm

Giám đốc điều hành của Inland Empire Health Plan (IEHP) Jarrod McNaughton là người nhận được Giải thưởng Cống Hiến (Meritorious Service) năm 2023 của Đại học Loma Linda.

Rancho Cucamonga, CA
Rancho Cucamonga, CA
Các thanh thiếu niên của Inland Empire cùng nhau tham gia thử thách thiết kế
Các thanh thiếu niên của Inland Empire cùng nhau tham gia thử thách thiết kế

chương trình bảo hiểm y tế Inland Empire (IEHP) và ScalHealth đã hợp tác để tổ chức một thử thách thiết kế đổi mới tập trung vào chất lượng.

Rancho Cucamonga, CA
Rancho Cucamonga, CA
Tìm hiểu thêm
Tìm hiểu thêm

Để cải thiện trải nghiệm của các thành viên, phòng Dịch vụ Chuyên chở của IEHP đã bổ sung một đội xe thương hiệu mới thông qua quan hệ đối tác với nhà cung cấp Call the Car, đây là công ty có trụ sở tại Pasadena về vận chuyển y tế không khẩn cấp.

Rancho Cucamonga, CA
Rancho Cucamonga, CA

Lưu ý: IEHP cam kết trao đổi thông tin công khai và minh bạch. Chúng tôi luôn cố gắng đảm bảo các bên liên quan và giới truyền thông hiểu cách chúng tôi phục vụ hội viên và vai trò quan trọng của chúng tôi trong cộng đồng.