main content

Tìm Kiếm Kết Quả Cho : " CERTIFICATE KAA77788ME0 "

Các Trang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Chuyển Đổi Medi-Cal Rx

i phúc lợi nhà thuốc cho các Hội Viên IEHP. Thuốc kê toa của các Hội Viên IEHP sẽ được bao trả bởi “Medi-Cal Rx”. Hãy đem theo Thẻ ID Medi-Cal và thẻ ID IEHP của quý vị đến nhà thuốc khi quý vị lấy thuốc để tránh bị chậm trễ.  Điều gì đang thay đổi với phúc lợi nhà thuốc của tôi? Bắt đầu vào ngày 1 tháng 1 năm 2022, quý vị sẽ nhận được các loại thuốc theo toa được Medi-Cal bao trả của mình thông qua Medi-Cal Rx thay vì IEHP. DHCS sẽ hợp tác với một nhà thầu mới là Magellan Medicaid Administration, Inc. để cung cấp dịch vụ nhà thuốc. Chi phí thuốc của tôi có thay đổi không? Sẽ không có sự thay đổi về cách quý vị thanh toán cho các loại thuốc của mình. Tôi cần làm gì? Hầu hết mọi người không cần làm gì. Bác Sĩ của quý vị sẽ được thông báo về sự thay đổi này. Tôi có cần thay đổi thuốc của mình không? Hầu hết mọi người sẽ không phải thay đổi thuốc. Quý vị cần kiểm tra danh sách thuốc được Magellan chi trả. Danh sách thuốc yêu cầu phải có sự chấp thuận trước có thể khác với danh sách mà IEHP sử dụng. Bác Sĩ của quý vị có thể cần được chấp thuận để mua thêm toa thuốc. Họ có thể trao đổi với quý vị về việc thay đổi thuốc không yêu cầu sự chấp thuận trước. Nhà thuốc của tôi có thay đổi không? Đa phần các nhà thuốc sẽ chấp nhận chương trình bảo hiểm mới của quý vị. Quý vị có thể gọi đến Đường Dây Hỗ Trợ Hội Viên Medi-Cal (1-800-541-5555, TTY 1-800-430-7077) để hỏi xem nhà thuốc của quý vị có chấp nhận Medi-Cal Rx không. Nếu nhà thuốc của quý vị không hợp tác với Medi-Cal Rx, quý vị có thể cần chọn một nhà thuốc khác. Tôi nên làm gì nếu tôi cần giúp tìm một nhà thuốc? Công Cụ Tìm Nhà Thuốc Medi-Cal Rx trực tuyến trên trang www.Medi-CalRx.dhcs.ca.gov sẽ có hiệu lực vào tháng 12 năm 2021. Hoặc bắt đầu vào ngày 1 tháng 1 năm 2022, quý vị có thể gọi Dịch Vụ Khách Hàng theo số 1-800-977-2273, 24 giờ một ngày, bảy ngày một tuần hoặc 711 đối với TTY từ thứ Hai đến thứ Sáu, 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Điều gì xảy ra ngay lúc này? Quý vị sẽ nhận được Thẻ Hội Viên IEHP mới với số điện thoại của Magellan. Luôn đem theo Thẻ Hội Viên IEHP và Thẻ Nhận Dạng Phúc Lợi Medi-Cal (BIC) cùng với quý vị đến nhà thuốc. Tôi nên làm gì nếu có thắc mắc? Vào hoặc trước ngày 31 tháng 12 năm 2021 Nếu quý vị có thắc mắc về thông báo này hoặc có các thắc mắc chung về Medi-Cal Rx, hãy liên hệ với Đường Dây Hỗ Trợ Hội Viên Medi-Cal (1-800-541-5555, TTY 1-800-430-7077), Thứ Hai đến Thứ Sáu, 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều.  Vào hoặc sau ngày 1 tháng 1 năm 2022 Quý vị có thể gọi Đường Dây Trung Tâm Dịch Vụ Khách Hàng Medi-Cal Rx (1-800-977-2273), 24 giờ một ngày, bảy ngày một tuần hoặc 711 đối với TTY từ thứ Hai đến thứ Sáu, 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi có khiếu nại? Magellan sẽ tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của quý vị. Quý vị có thể nộp đơn khiếu nại bằng văn bản hoặc qua điện thoại. Quý vị chỉ có thể sử dụng trang web này và số điện thoại để nộp đơn khiếu nại vào hoặc sau ngày 1 tháng 1 năm 2022. Truy cập trang www.Medi-CalRx.dhcs.ca.gov hoặc gọi đến Dịch Vụ Khách Hàng theo số 1-800-977-2273. Tôi vẫn có thể gọi đến IEHP để được trợ giúp với các khiếu nại về nhà thuốc của tôi không? IEHP không còn xử lý các khiếu nại về dịch vụ nhà thuốc đã nhận vào hoặc sau ngày 1 tháng 1 năm 2022. Sự thay đổi ảnh hưởng đến Hội Viên Kaiser Permanente như thế nào? Các hội viên có Kaiser Permanente vẫn có thể nhận thuốc theo toa thông qua các nhà thuốc có liên kết với Kaiser.

Các Dịch Vụ và Hỗ Trợ Dài Hạn của MediCal

Trợ Dài Hạn (Long-Term Services and Supports, LTSS) cho những Hội Viên đủ điều kiện để giúp họ sống độc lập trong cộng đồng. Quý vị có thể đủ điều kiện nhận các dịch vụ LTSS được liệt kê dưới đây. Dịch Vụ Hỗ Trợ Tại Nhà (In-Home Supportive Services, IHSS) Nếu quý vị bị khuyết tật, như bị khiếm thị, hoặc trên 65 tuổi và không thể sống trong chính ngôi nhà của mình nếu không được trợ giúp, thì quý vị có thể đủ điều kiện. Nhận trợ giúp làm việc nhà và các nhu cầu chăm sóc hàng ngày khác. Với IHSS, quý vị có thể tìm người chăm sóc để giúp quý vị: Nấu ăn và dọn dẹp Dịch vụ chăm sóc cá nhân (như đi đại và tiểu tiện, tắm giặt và chải tóc) Giặt quần áo và dọn dẹp nhà cửa, mua sắm và làm việc vặt, đưa đến các buổi thăm khám với Bác Sĩ Để tìm hiểu thêm về IHSS: Dịch Vụ Hỗ Trợ Tại Nhà Quận San Bernardino (877) 800-4544 (909) 252-4703 TTY, Thứ Hai – Thứ Sáu, 8 giờ sáng – 5 giờ chiều Dịch Vụ Hỗ Trợ Tại Nhà Quận Riverside  (888) 960-4477 (TTY 711), Thứ Hai-Thứ Sáu, 8 giờ sáng – 5 giờ chiều Chương Trình Cung Cấp Dịch Vụ Đa Năng Dành Cho Người Cao Tuổi (MSSP) MSSP là chương trình quản lý hồ sơ cung cấp các Dịch Vụ Tại Nhà và Cộng Đồng cho các hội viên Medi-Cal đủ điều kiện. Để đủ điều kiện, quý vị phải từ 65 tuổi trở lên, sống trong khu vực phục vụ của một cơ sở, có thể được phục vụ với các giới hạn về chi phí của MSSP, phù hợp để nhận các dịch vụ quản lý chăm sóc, hiện đủ điều kiện tham gia Medi-Cal và đã được chứng nhận hoặc có thể chứng nhận để được đưa vào cơ sở điều dưỡng. Các dịch vụ bao gồm: Trung tâm chăm sóc/hỗ trợ ban ngày cho người lớn Hỗ trợ nhà ở Hỗ trợ làm việc nhà và chăm sóc cá nhân Giám sát bảo vệ Quản lý chăm sóc Chăm sóc thay thế Đưa đón Dịch Vụ Cung Cấp Bữa Ăn Dịch Vụ Xã Hội Quyền lợi này được bao trả lên đến $4,285 mỗi năm. Để tìm hiểu thêm về MSSP: Chương Trình Cung Cấp Dịch Vụ Đa Năng Dành Cho Người Cao Tuổi Quận San Bernardino (877) 565-2020, Đường Dây Nóng 24 Giờ (909) 891-3900 TTY, Thứ Hai-Thứ Sáu, 8 giờ sáng – 5 giờ chiều Chương Trình Cung Cấp Dịch Vụ Đa Năng Dành Cho Người Cao Tuổi Quận Riverside (800) 510-2020 (951) 867-3800 (951) 697-4699 TTY, Thứ Hai-Thứ Sáu, 8 giờ sáng – 5 giờ chiều Chương Trình Cung Cấp Dịch Vụ Tại Cộng Đồng Dành Cho Người Trưởng Thành (CBAS) CBAS là chương trình cung cấp dịch vụ tại cơ sở, ngoại trú trong đó mọi người tham dự theo lịch hẹn. Chương trình cung cấp dịch vụ chăm sóc điều dưỡng có chuyên môn, dịch vụ xã hội, các liệu pháp trị liệu (bao gồm cả trị liệu nghề nghiệp, vật lý trị liệu và âm ngữ trị liệu), dịch vụ chăm sóc cá nhân, đào tạo và hỗ trợ gia đình/người chăm sóc, dịch vụ dinh dưỡng, đưa đón và các dịch vụ khác. Chúng tôi sẽ thanh toán cho CBAS nếu quý vị đáp ứng các tiêu chí về điều kiện hội đủ. Tìm hiểu về Chương Trình Cung Cấp Dịch Vụ Tại Cộng Đồng Dành Cho Người Trưởng Thành (PDF) Cơ Sở Điều Dưỡng (NF) NF là nơi cung cấp dịch vụ chăm sóc cho những người không thể nhận dịch vụ chăm sóc tại nhà nhưng lại không cần nhập viện. Chăm sóc điều dưỡng Quản lý chăm sóc Bed and board (bữa ăn hàng ngày) Chụp X-quang và xét nghiệm Vật lý trị liệu, âm ngữ trị liệu và trị liệu nghề nghiệp Các loại thuốc được cung cấp cho quý vị theo chương trình chăm sóc của quý vị.  Để tìm hiểu thêm về các chương trình này, hãy gọi cho Dịch Vụ Hội Viên của IEHP và yêu cầu gặp Đơn Vị Dịch Vụ và Hỗ Trợ Dài Hạn (LTSS).  Tìm hiểu cách IEHP giúp Hội Viên được trở về nhà (PDF) Dưới đây là video về Chuyển Đổi Trách Nhiệm Chăm Sóc của LTSS trên youtube Các Nguồn Lực Hỗ Trợ Người Chăm Sóc tại Inland Empire Bằng cách nhấp vào bất kỳ liên kết nào bên dưới, quý vị sẽ rời khỏi trang web của IEHP.  Inland Caregiver Resource Center 1430 E Cooley Dr. Colton, CA 92324 (909) 514-1404 https://protect-us.mimecast.com/s/euHgCDko98soZ6DukP5pmS?domain=inlandcaregivers.com      Dịch vụ: Thông tin và giấy giới thiệu, tư vấn gia đình, các nhóm hỗ trợ, tư vấn ngắn hạn, hội thảo giáo dục, chăm sóc thay thế và các dịch vụ bổ sung. Alzheimer’s Greater Los Angeles  002 Iowa Ave, Suite 1072 Riverside, CA 92509 (909) 944-9146 https://https://protect-us.mimecast.com/s/yjTjCJ6xqQCBo4gtORSOgE?domain=alzgla.org      Dịch vụ: thông tin và giấy giới thiệu, Đường Dây Nóng 24/7, Cố Vấn Chăm Sóc, Dịch Vụ Chăm Sóc Giai Đoạn Đầu, Memory Mornings, Nhóm Hỗ Trợ, Giáo Dục Cộng Đồng và Vận Động. Senior Companions 600 West Fifth St. San Bernardino, CA 92410 (909) 384-5413 https://protect-us.mimecast.com/s/Zlc5CKryZQtDkAZIGWkSzj?domain=sbcity.org Senior Companions cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho người chăm sóc gia đình. Họ hỗ trợ mua sắm, đưa đón đến các cuộc hẹn khám bệnh, chuẩn bị bữa ăn, khuyến khích khách hàng tham gia các hoạt động hàng ngày, hồi tưởng, cung cấp dịch vụ đồng hành và tình yêu thương. San Bernardino County Department of Aging and Adult Services 686 E. Mill St. San Bernardino, CA 92415 (909) 891-3900 https://protect-us.mimecast.com/s/ifq9CL9z8Jtk2olcgDVCpi?domain=hss.sbcounty.gov Dịch vụ: Dịch Vụ Bảo Vệ Người Lớn, Dịch Vụ Hỗ Trợ Người Chăm Sóc Gia Đình, Người Giám Sát Chăm Sóc Dài Hạn, Dịch Vụ Dinh Dưỡng, Chương Trình Việc Làm Cao Cấp, Thông Tin và Hỗ Trợ Riverside County Office on Aging 6296 River Crest Dr., Suite K Riverside, CA 92507-0738 (951) 867-3800 https://protect-us.mimecast.com/s/Q6giCv2voZfEZBru5DAqLi?domain=rcaging.org Dịch vụ: Điều Phối Dịch Vụ Chăm Sóc, Nguồn Lực Hỗ Trợ Chăm Sóc, Can Thiệp Chuyển Đổi Dịch Vụ Chăm Sóc (CTI), Giáo Dục về Tình Trạng Ngược Đãi Người Cao Tuổi, Chương Trình Vận Động và Tư Vấn Bảo Hiểm Y Tế (HICAP), Duy Trì Sức Khỏe Sau Tuổi 50,  Ông Bà Nuôi Cháu, Tăng Cường Sức Khỏe, Hỗ Trợ Pháp Lý, Dinh Dưỡng, Việc Làm Cao Cấp, Dịch Vụ Tình Nguyện   Community Access Center 6848 Magnolia Avenue, Suite 150 Riverside, CA, 92506 (951) 274-0358 https://protect-us.mimecast.com/s/kEsCCwpwmrfvnOgUxvP07W?domain=ilcac.org/ Dịch vụ: dịch vụ hỗ trợ và đào tạo kỹ năng sống độc lập. Rolling Start 1955 S. Hunt Street, Suite 101 San Bernardino, CA 92408 (909) 890-9516 https://protect-us.mimecast.com/s/9Y-YCKryZQtDkAZIoQsfiH?domain=rollingstart.com Dịch vụ: thông tin về tình trạng khuyết tật và giấy giới thiệu, nhà ở, đào tạo kỹ năng sống độc lập, công nghệ hỗ trợ và vận động. Alzheimer’s Association Ontario Office 3200 Inland Empire Blvd., Suite 280 Ontario, CA 91764 (909) 406-5376 https://protect-us.mimecast.com/s/rhPoCyPyrXS73jAuPM5jdn?domain=alz.org Palm Desert Office 74020 Alessandro Dr., Suite A Palm Desert, CA 92260 (760) 996-0006 https://protect-us.mimecast.com/s/rhPoCyPyrXS73jAuPM5jdn?domain=alz.org Quý vị sẽ cần phần mềm Adobe Acrobat Reader 6.0 trở lên để đọc được các tệp PDF. Tải về bản sao miễn phí bằng cách nhấp vào Adobe Acrobat Reader.  

Quyền và Trách Nhiệm Medi-Cal

vị có các quyền sau: Được đối xử tôn trọng, xem xét kỹ quyền riêng tư của quý vị và nhu cầu duy trì tính bảo mật đối với hồ sơ y tế của quý vị. Được cung cấp thông tin về chương trình và các dịch vụ của chương trình, bao gồm các Dịch Vụ Được Bao Trả, Bác Sĩ Hành Nghề, Nhà Cung Cấp, và các quyền và nghĩa vụ của Hội Viên. Có thể chọn một PCP trong mạng lưới của IEHP. Tham gia vào các quyết định về dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị, bao gồm quyền từ chối điều trị. Đưa ra khiếu nại, bằng lời nói hoặc văn bản, về tổ chức hoặc dịch vụ chăm sóc được cung cấp. Cung cấp thông tin phản hồi về các chính sách về quyền và trách nhiệm của Hội Viên của tổ chức. Nhận điều phối dịch vụ chăm sóc. Yêu cầu kháng cáo về các quyết định từ chối, trì hoãn hoặc hạn chế các dịch vụ hoặc quyền lợi. Nhận dịch vụ thông dịch bằng ngôn ngữ của họ. Nhận hỗ trợ pháp lý miễn phí tại văn phòng hỗ trợ pháp lý địa phương của quý vị hoặc các nhóm khác. Tạo lập các chỉ thị trước. Được tiếp cận các dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, Trung Tâm Y Tế Đủ Điều Kiện Liên Bang, Cơ Sở Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe Cho Người Mỹ Bản Địa, các dịch vụ điều trị bệnh lây truyền qua đường tình dục và Dịch Vụ Cấp Cứu bên ngoài mạng lưới của IEHP theo luật liên bang. Yêu cầu Phiên Điều Trần Cấp Tiểu Bang, bao gồm các hướng dẫn về cách có thể có một phiên điều trần nhanh. Và nếu hợp pháp và phù hợp, có quyền tiếp cận, nhận bản sao, sửa đổi hoặc chỉnh sửa Hồ Sơ Y Tế của quý vị. Hủy ghi danh theo yêu cầu. Các hội viên có thể yêu cầu hủy ghi danh nhanh bao gồm, nhưng không giới hạn, những người đang nhận các dịch vụ theo Chương Trình Hỗ Trợ Nhận Nuôi hoặc Chăm Sóc Con Nuôi và những người có nhu cầu chăm sóc sức khỏe đặc biệt. Tiếp cận các Dịch Vụ Đồng Thuận Cho Trẻ Vị Thành Niên. Nhận văn bản tài liệu thông báo cho Hội Viên bằng các định dạng khác (như chữ nổi braille, bản in khổ lớn và âm thanh) theo yêu cầu và kịp thời phù hợp với định dạng được yêu cầu và phù hợp với Mục 14182 (b)(12) của Bộ Luật Phúc Lợi và Tổ Chức. Không bị áp dụng bất kỳ hình thức hạn chế hoặc tách biệt nào được sử dụng như một biện pháp ép buộc, kỷ luật, thuận tiện hoặc trả đũa. Tìm hiểu và thảo luận về các phương án điều trị hiện có và các phương án thay thế liên quan đến chi phí hoặc phạm vi quyền lợi, được trình bày theo cách phù hợp với tình trạng và khả năng hiểu của quý vị. Nhận bản sao hồ sơ y tế của quý vị và yêu cầu sửa đổi hoặc chỉnh sửa theo quy định trong §164.524 và 164.526 của Bộ Pháp Điển Các Quy Định Liên Bang số 45. Tự do thực hiện các quyền này mà không ảnh hưởng xấu đến cách IEHP, Nhà Cung Cấp hoặc Tiểu Bang đối xử với quý vị. Được tiếp cận các dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, Trung Tâm Sinh Sản Độc Lập, Trung Tâm Y Tế Đủ Điều Kiện Liên Bang, Cơ Sở Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe Cho Người Mỹ Bản Địa, dịch vụ hộ sinh, Trung Tâm Y Tế Nông Thôn, các dịch vụ điều trị bệnh lây truyền qua đường tình dục và Dịch Vụ Cấp Cứu bên ngoài mạng lưới của IEHP theo luật liên bang. Nếu quý vị nhận được dịch vụ chăm sóc từ một nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, thì quý vị có thể có quyền tiếp dục nhận dịch vụ từ họ trong một khoảng thời gian nhất định. Vui lòng liên hệ với Dịch Vụ Hội Viên của IEHP, và nếu quý vị có thêm câu hỏi, vui lòng liên hệ Sở Chăm Sóc Sức Khỏe Có Quản Lý, cơ quan bảo vệ người tiêu dùng HMO, qua điện thoại theo số đường dây nóng của họ, 1-888-466-2219 (TTY) 1-877-688-9891 hoặc trực tuyến tại https://protect-us.mimecast.com/s/BcmdCzpzKXfGzPOcBgJKeE?domain=dmhc.ca.gov/ . Với tư cách là Hội Viên của IEHP, quý vị có trách nhiệm: Tìm hiểu và đặt câu hỏi về các tùy chọn chương trình chăm sóc sức khỏe của quý vị, các giới hạn và loại trừ của chương trình bảo hiểm y tế, các quy tắc về việc sử dụng các nhà cung cấp trong mạng lưới, phạm vi bảo hiểm và loại trừ, các quy tắc, quy trình phù hợp để có được thông tin và quy trình kháng cáo các quyết định về bảo hiểm. Nếu quý vị có thắc mắc về phạm vi bảo hiểm của mình, hãy gọi cho Dịch Vụ Hội Viên của IEHP theo số 1-800-440-IEHP (4347) / TTY (800) 718-4347. Làm theo lời khuyên và quy trình chăm sóc do Bác Sĩ của quý vị và IEHP yêu cầu. Nếu quý vị có thắc mắc về các quy trình này, hãy gọi cho Dịch Vụ Hội Viên của IEHP theo số 1-800-440-IEHP (4347) / TTY (800) 718-4347. Hãy yêu cầu dịch vụ thông dịch ít nhất 5 ngày làm việc trước lịch hẹn thăm khám. Hãy gọi điện cho Bác Sĩ hoặc nhà thuốc của quý vị ít nhất 3 ngày trước khi quý vị hết thuốc. Hãy hợp tác với Bác Sĩ của quý vị và nhân viên của chương trình và đối xử với họ cũng như những bệnh nhân khác bằng sự tôn trọng. Trong đó bao gồm việc đến thăm khám đúng giờ hoặc gọi điện cho Bác Sĩ nếu quý vị cần hủy hoặc đặt lịch thăm khám mới. Hãy hiểu rằng phòng khám của Bác Sĩ có thể chỉ có đủ chỗ ngồi cho bệnh nhân và người chăm sóc. Cung cấp dữ liệu chính xác cho IEHP, Bác Sĩ của quý vị và bất kỳ nhà cung cấp nào khác. Điều này sẽ giúp quý vị nhân được dịch vụ chăm sóc tốt hơn. Hiểu rõ nhu cầu chăm sóc sức khỏe của quý vị và tham gia vào các quyết định chăm sóc sức khỏe cho quý vị. Hãy hỏi Bác Sĩ của quý vị nếu có điều gì không hiểu. Phối hợp với Bác Sĩ để lập kế hoạch chăm sóc sức khỏe cho quý vị. Thực hiện theo kế hoạch và hướng dẫn chăm sóc mà quý vị đã thống nhất với Bác Sĩ của mình. Thông báo cho IEHP và Bác Sĩ của quý vị nếu quý vị muốn dừng kế hoạch và hướng dẫn quý vị đã thống nhất hoặc không còn muốn tham gia các chương trình quản lý sức khỏe nữa. Tiêm chủng cho con quý vị trước 2 tuổi và luôn cập nhật các loại vắc-xin cho con quý vị. Hãy gọi cho Bác Sĩ của quý vị khi cần dịch vụ chăm sóc sức khỏe khẩn cấp hoặc định kỳ. Tự chăm sóc sức khỏe của mình. Hãy sống tích cực, tập thể dục, ăn uống lành mạnh và không hút thuốc. Tránh cố ý lây bệnh cho người khác. Sử dụng quy trình khiếu nại của IEHP để nộp đơn than phiền. Hãy gọi điện cho Dịch Vụ Hội Viên của IEHP theo số 1-800-440-IEHP (4347) / TTY (800) 718-4347 để nộp đơn than phiền (khiếu nại hoặc kháng cáo). Báo cáo mọi hành vi gian lận, lãng phí hoặc lạm dụng cho IEHP bằng cách gọi điện đến Đường Dây Nóng Tuân Thủ theo số (866) 355-9038 hoặc cơ quan có thẩm quyền. Hãy hiểu rằng có các rủi ro khi nhận dịch vụ chăm sóc sức khỏe và những giới hạn về những việc có thể được thực hiện cho quý vị về mặt y tế. Hãy hiểu rằng nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe có trách nhiệm chăm sóc cho quý vị theo cách hiệu quả và công bằng như những bệnh nhân khác.

Dịch Vụ Chăm Sóc Phòng Ngừa Medi-Cal

Periodic Screening, Diagnostic and Treatment, EPSDT) Ai có thể nhận dịch vụ chăm sóc phòng ngừa? Hội Viên IEHP là trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ và thanh thiếu niên dưới 21 tuổi có thể nhận được các dịch vụ chăm sóc phòng ngừa miễn phí. Dịch vụ chăm sóc phòng ngừa là gì? Các dịch vụ đảm bảo rằng trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ và thanh thiếu niên dưới 21 tuổi sẽ nhận được các dịch vụ chăm sóc cần thiết theo đúng độ tuổi. Trong đó bao gồm khám sàng lọc y tế, nha khoa, nhãn khoa, thính lực, sức khỏe tâm thần và các rối loạn sử dụng chất gây nghiện. Quý vị hoặc con quý vị cũng có thể nhận được các dịch vụ chăm sóc phát triển, chăm sóc chuyên khoa và các loại vắc-xin cần thiết để duy trì sức khỏe cho quý vị.  IEHP bao trả cho các lần khám sàng lọc (bao gồm cả đánh giá nồng độ chì trong máu) bất kỳ khi nào quý vị cần hoàn toàn miễn phí.  Kiểm tra sức khỏe và khám sàng lọc có thể giúp các Bác Sĩ phát hiện sớm các vấn đề về sức khỏe. Nếu phát hiện ra vấn đề về sức khỏe thể chất hoặc hành vi trong quá trình kiểm tra sức khỏe hoặc khám sàng lọc, thì IEHP sẽ bao trả cho dịch vụ chăm sóc cần thiết để điều trị vấn đề đó. Làm thế nào để tôi nhận được dịch vụ chăm sóc phòng ngừa? Hãy đặt lịch hẹn thăm khám để kiểm tra sức khỏe, khám sàng lọc hoặc dịch vụ chăm sóc phòng ngừa khác thông qua Bác Sĩ của quý vị hoặc con quý vị.  Nếu quý vị hoặc con quý vị đủ điều kiện được tiêm vắc-xin COVID-19 (12 tuổi trở lên), thì một điều cũng quan trọng là quý vị nên tiêm vắc-xin trong thời gian sớm nhất. Để đặt lịch hẹn, vui lòng truy cập https://protect-us.mimecast.com/s/PSstCPNEZQi0nDJUz8TXmD?domain=myturn.ca.gov/. Để tìm hiểu thêm về dịch vụ chăm sóc phòng ngừa, vui lòng gọi cho Dịch Vụ Hội Viên của IEHP theo số 1-800-440-IEHP (4347) (TTY 1-800-718-4347), Thứ Hai – Thứ Sáu, từ 8 giờ sáng – 5 giờ chiều. Lịch tiêm chủng năm 2022 (PDF)

Hỗ trợ Cộng đồng - Các Lựa chọn Chăm sóc Linh hoạt: Hỗ trợ Cộng đồng

sóc đặc biệt. Các dịch vụ này có thể được cung cấp (thay vì các dịch vụ do chương trình của tiểu bang đài thọ) cho các Thành viên đủ tiêu chuẩn có mức nguy cơ từ trung bình đến cao. Hỗ trợ Cộng đồng có thể giúp quý vị duy trì sức khỏe, giảm thiểu các biến chứng do bệnh tật và tránh phải ở lại bệnh viện, cơ sở điều dưỡng và khoa cấp cứu khi không cần thiết Quý vị có thể thấy rằng Hỗ trợ Cộng đồng với IEHP có thể trợ giúp trong quá trình chuyển đổi nhà ở hoặc dịch vụ chăm sóc. Nếu quý vị cần trợ giúp quản lý sức khỏe của mình, Hỗ trợ Cộng đồng của IEHP có thể là lựa chọn phù hợp. Khi quý vị cần chăm sóc thêm Hỗ trợ Cộng đồng của IEHP dành cho bất kỳ Hội viên nào của Chương trình Medi-Cal hoặc Chương trình DualChoice Cal MediConnect (Chương trình Medicare-Medicaid) của IEHP cần được chăm sóc hỗ trợ. Hỗ trợ Cộng đồng có thể bồi dưỡng sức khỏe toàn diện của quý vị — để chăm sóc thể chất và tinh thần của quý vị. Các hội viên có thể hưởng lợi từ Hỗ trợ của Cộng đồng có thể là: Đang đối mặt với khoảng thời gian không có nhà ở Gặp khó khăn để có được thực phẩm cho những người thân yêu của họ Mắc bệnh hen suyễn và cần thay đổi không gian sống Nhóm Chăm sóc của quý vị có thể hỗ trợ quý vị bằng cách nào Nếu quý vị được Hỗ trợ Cộng đồng trợ giúp, quý vị có thể có một nhóm chăm sóc có khả năng hỗ trợ xác định nhu cầu của quý vị. Sau đó, họ sẽ điều phối các dịch vụ miễn phí. Điều này bao gồm việc tìm kiếm các nguồn cung cấp nhà ở, chăm sóc sau khi rời bệnh viện và đối phó với bệnh hen suyễn tại nhà. Những ai có thể ở trong nhóm chăm sóc của quý vị: Điều dưỡng Quản lý Chăm sóc Người quản lý Chăm sóc Sức khỏe Hành vi Điều phối viên Dịch vụ Chăm sóc Nhân viên Y tế Cộng đồng Hỗ trợ khi quý vị cần Nhóm chăm sóc của quý vị có thể hỗ trợ quý vị qua điện thoại hoặc gặp trực tiếp và thậm chí họ có thể gặp quý vị tại địa điểm của quý vị. Quý vị không đơn độc khi có Hỗ trợ Cộng đồng của IEHP. Những hỗ trợ cộng đồng nào được cung cấp? Chữa bệnh Hen suyễn: Các Phương pháp Chữa bệnh Hen suyễn do Môi trường là những biện pháp điều chỉnh về thể chất đối với môi trường gia đình cần thiết để đảm bảo sức khỏe, phúc lợi và sự an toàn của cá nhân, hoặc cho phép cá nhân hoạt động trong nhà và nếu không có những cơn hen cấp tính có thể dẫn đến nhu cầu sử dụng dịch vụ cấp cứu và nhập viện. Các Dịch vụ Chuyển tiếp Cộng đồng/Chuyển tiếp Từ Cơ sở Điều dưỡng Về Nhà: Hỗ trợ các thành viên sống trong cộng đồng và tránh bị sống phụ thuộc hơn. Các dịch vụ này là chi phí thiết lập không lặp lại dành cho những cá nhân đang chuyển tiếp từ một cơ sở có giấy phép sang một nơi ở riêng trong đó người đó chịu trách nhiệm trực tiếp chi trả chi phí sinh hoạt của mình. Thích ứng về việc Tiếp cận với Môi trường (Sửa chữa Nhà ở): Thích ứng về việc Tiếp cận với Môi trường (EAA còn được gọi là Sửa chữa Nhà ở) là sự thích ứng vật lý đối với một ngôi nhà cần thiết để đảm bảo sức khỏe, phúc lợi và sự an toàn của cá nhân, hoặc cho phép cá nhân hoạt động với sự độc lập cao hơn trong nhà: mà không có điều đó, Thành viên sẽ yêu cầu sống phụ thuộc. Đặt cọc Tiền Nhà: Đặt cọc Tiền Nhà ở hỗ trợ việc xác định, điều phối, đảm bảo hoặc tài trợ cho các dịch vụ một lần và các sửa đổi cần thiết để giúp một người thành lập một hộ gia đình cơ bản không bao gồm phòng ở và chỗ ở. Các Dịch vụ Thuê Nhà và Duy trì Nhà ở: Dịch vụ này cung cấp các dịch vụ thuê nhà và duy trì nhà ở, với mục tiêu duy trì việc thuê nhà an toàn và ổn định sau khi nhà ở được đảm bảo. Các Dịch vụ Hướng dẫn Chuyển nhà: Dịch vụ chuyển nhà hỗ trợ các Thành viên có được nhà ở. Thực phẩm/Bữa ăn Hỗ trợ Y tế/Bữa ăn Điều chỉnh Theo Nhu cầu Y tế: Suy dinh dưỡng và dinh dưỡng kém có thể dẫn đến kết quả việc tàn phá sức khỏe, hiệu quả sử dụng cao hơn và tăng chi phí, đặc biệt là ở các Thành viên mắc bệnh mạn tính. Bữa ăn giúp các cá nhân đạt được các mục tiêu dinh dưỡng của mình vào những thời điểm quan trọng để giúp họ lấy lại và duy trì sức khỏe của mình. Các kết quả bao gồm cải thiện kết quả sức khỏe của Thành viên, tỷ lệ nhập viện thấp hơn, tình trạng sức khỏe dinh dưỡng được duy trì tốt và tăng mức độ hài lòng của Thành viên. Chuyển tiếp Cơ sở Điều dưỡng/Chuyển sang Cơ sở Hỗ trợ Sinh hoạt: Các dịch vụ Chuyển tiếp/Chuyển sang Cơ sở Điều dưỡng hỗ trợ các cá nhân sống trong cộng đồng và/hoặc tránh bị sống phụ thuộc khi có thể. Mục tiêu là để tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển tiếp cơ sở điều dưỡng trở lại một môi trường cộng đồng, giống như ở nhà và/hoặc phòng ngừa việc phải tới cơ cở điều dưỡng chuyên môn cho các Thành viên có nhu cầu hiện hữu về mức độ chăm sóc của cơ sở điều dưỡng (LOC). Các cá nhân có quyền lựa chọn sống trong một cơ sở sinh sống có hỗ trợ thay thế cho việc bố trí lâu dài trong cơ sở điều dưỡng khi họ đáp ứng các yêu cầu về điều kiện hội đủ. Chăm sóc Phục hồi (Thay thế Y tế): Chăm sóc phục hồi, còn được gọi là chăm sóc thay thế y tế, là dịch vụ chăm sóc nội trú ngắn hạn dành cho những cá nhân không cần nằm viện nữa, nhưng vẫn cần được điều trị chấn thương hoặc chữa bệnh (bao gồm cả tình trạng sức khỏe hành vi) và tình trạng của họ sẽ trở nên trầm trọng hơn do tình trạng không ổn định môi trường sống. Thời gian lưu trú kéo dài trong cơ sở chăm sóc phục hồi cho phép các cá nhân tiếp tục phục hồi và được điều trị sau khi xuất viện trong khi được tiếp cận với dịch vụ chăm sóc ban đầu, dịch vụ sức khỏe hành vi, quản lý trường hợp và các dịch vụ xã hội hỗ trợ khác, chẳng hạn như vận chuyển, thực phẩm và nhà ở. Nhà ở Sau Nằm viện Ngắn hạn: Nhà ở sau nằm viện ngắn hạn cung cấp cho các Thành viên không có nơi cư trú và những người có nhu cầu về sức khỏe hành vi hoặc y tế cao cơ hội tiếp tục phục hồi chứng rối loạn do lạm dụng chất gây nghiện/y tế/tâm thần ngay sau khi rời khỏi bệnh viện nội trú (cấp tính hoặc tâm thần hoặc Bệnh viện Phục hồi và Phụ thuộc Hóa chất), cơ sở điều trị hoặc phục hồi rối loạn do lạm dụng chất gây nghiện, cơ sở điều trị sức khỏe tâm thần nội trú, cơ sở cải huấn, cơ sở điều dưỡng hoặc chăm sóc phục hồi và tránh sử dụng thêm các dịch vụ theo chương trình của Tiểu bang. Trung tâm Phục hồi: Các trung tâm phục hồi là điểm đến thay thế cho những người được phát hiện là bị say xỉn (do rượu và/hoặc các chất gây nghiện khác) và nếu không sẽ được đưa đến phòng cấp cứu hoặc nhà tù. Các trung tâm phục hồi cung cấp cho những cá nhân này, chủ yếu là những người vô gia cư hoặc những người có hoàn cảnh sống không ổn định, một môi trường hỗ trợ, an toàn để trở nên phục hồi. Để tìm hiểu thêm về Hỗ trợ Cộng đồng, hãy gọi cho Ban Dịch vụ Thành viên IEHP theo số 1-800-440-IEHP (4347), 8am-5pm (PST), Thứ Hai-Thứ Sáu. Người dùng TTY vui lòng gọi số 1-800-718-4347.

Giải Thưởng và Danh Hiệu

ng cấp quyền tiếp cận dịch vụ chăm sóc cho những người dân lao động có thu nhập thấp tại khu vực Inland Empire. Đây là những danh hiệu tôn vinh cam kết kiên định của chúng tôi trong việc nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe vào đúng thời điểm và tại địa điểm hội viên cần. Chứng Nhận của NCQA Vào năm 2000, IEHP là chương trình bảo hiểm y tế Medicaid duy nhất đầu tiên ở California có chương trình hiểm sức khỏe Medi-Cal được Ủy Ban Quốc Gia về Đảm Bảo Chất Lượng (NCQA) chứng nhận. Kể từ đó, năm nào chúng tôi cũng đạt chứng nhận NCQA. Giải Thưởng Sáng Tạo của DHCS Vào tháng 11 năm 2020, IEHP đã được trao Giải Thưởng Sáng Tạo danh giá của Sở Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe (DHCS) California. IEHP nhận được giải thưởng này vì công trình mang tính đột phá của IEHP, đó là sử dụng thông tin vị trí để tiếp cận hội viên và nhà cung cấp có nguy cơ cao ở những khu vực địa lý chịu ảnh hưởng do mất điện, cháy rừng và các thiên tai khác. Đây là lần thứ tư chương trình bảo hiểm y tế vinh dự nhận được giải thưởng này. Vào năm 2018, Sáng Kiến Nhà Ở của IEHP đã nhận được Giải Thưởng Sáng Tạo của Sở Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe (DHCS). Sáng Kiến này hỗ trợ nhà ở cố định và các dịch vụ quản lý hồ sơ chuyên sâu cho những Hội Viên vô gia cư có nhu cầu sử dụng cao. Vào tháng 10 năm 2017, IEHP đã giành được Giải Thưởng Sáng Tạo của Sở Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe (DHCS) California vì giúp cải thiện sức khỏe cho những hội viên có thu nhập thấp thông qua chương trình điều phối các nhu cầu chăm sóc sức khỏe thể chất và hành vi phức tạp của hội viên trong toàn hệ thống chăm sóc sức khỏe ở quận Riverside và San Bernardino. Vào năm 2015, Chương Trình Chăm Sóc Khi Chuyển Tiếp của IEHP đã giành được Giải Thưởng Sáng Tạo thường niên đầu tiên của DHCS. Chương trình này đặt mục tiêu giảm tỷ lệ sử dụng phòng cấp cứu và giảm tỷ lệ tái nhập viện của những hội viên vừa mới xuất viện. IEHP Nhận Giải Thưởng Cống Hiến Vì Sự Bình Đẳng Trong Ngành Y Tế cho Giải Pháp Kết Nối Thông Tin Liên Lạc Vào năm 2020, IEHP đã nhận được Giải Thưởng Cống Hiến Vì Sự Bình Đẳng Trong Ngành Y Tế vì đã tham gia và kết nối với hội viên qua tin nhắn văn bản trong thời gian áp dụng lệnh cách ly xã hội của Thống Đốc Newsom năm nay. Giải thưởng được mPulse Mobile, đơn vị đi đầu về các giải pháp đàm thoại sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong ngành chăm sóc sức khỏe, trao tặng trong lễ trao Giải Thưởng Activate hàng năm của đơn vị này. Nhấp vào đây để tìm hiểu thêm. IEHP DualChoice Cal MediConnect Plan Nằm Trong Tốp Chương Trình Đạt Điểm Cao Nhất Cả Nước về Mức Độ Hài Lòng của Khách Hàng IEHP DualChoice Cal MediConnect Plan đã đạt điểm cao thứ ba toàn quốc trong cuộc khảo sát CAHPS về MMP năm 2016 do Trung Tâm Dịch Vụ Medicare và Medicaid (CMS) thực hiện. Khảo sát này đánh giá những trải nghiệm của bệnh nhân trong các chương trình bảo hiểm y tế họ ghi danh. Năm 2016, cả nước có 40 Medicare-Medicaid Plan (MMP) (được gọi là các chương trình Cal MediConnect ở California). Giải Thưởng Thành Tích Xuất Sắc Thường Niên Vào năm 2016, Chương Trình Thanh Toán Cho Nhà Thuốc Xét Theo Hiệu Suất của IEHP đã nhận được Giải Thưởng Thành Tích Xuất Sắc của Viện Quản Lý Quyền Lợi Nhà Thuốc (PBMI). Chương trình này thúc đẩy các nhà thuốc trong mạng lưới IEHP cung cấp thông tin về mặt lâm sàng cho hội viên. Nằm Trong Tốp Những Đơn Vị Được Bác Sĩ Hài Lòng Nhất  Trong một cuộc khảo sát về mức độ hài lòng năm 2016 do một nhà cung ứng dịch vụ khảo sát độc lập thực hiện, các bác sĩ và nhà cung cấp dịch vụ y tế khác đã xếp hạng IEHP ở mức phân vị thứ 90 trở lên trong hầu hết các hạng mục. Họ xếp hạng IEHP ở mức:  phân vị thứ 99 ở hạng mục “IEHP So Với Tất Cả các Chương Trình Bảo Hiểm Y Tế Khác” phân vị thứ 98 ở hạng mục “Mức Độ Hài Lòng Tổng Quan với Nhân Viên Tổng Đài” phân vị thứ 98 ở hạng mục “Mức Độ Hài Lòng Tổng Quan với Ban Dịch Vụ Tài Chính”   phân vị thứ 97 ở hạng mục “Giới Thiệu IEHP cho các Bác Sĩ Khác” IEHP Nhận Giải Thưởng Nơi Làm Việc của Năm từ Ủy Ban Cố Vấn vào tháng 3 năm 2018 Năm 2018, Ủy Ban Cố Vấn đã trao Giải Thưởng Nơi Làm Việc của Năm cho Inland Empire Health Plan (IEHP). Giải thưởng thường niên này ghi nhận những bệnh viện và hệ thống y tế trên toàn quốc có mức độ gắn kết nhân viên cao đặc biệt. IEHP là một trong 20 tổ chức duy nhất trên toàn quốc nhận được giải thưởng này.   Hãng Sở Được Yêu Thích IEHP đã được Độc Giả tờ Los Angeles News Group bình chọn là “Nơi Làm Việc Được Yêu Thích”, “Chương Trình Đào Tạo Được Yêu Thích” và “Văn Hóa Nơi Làm Việc Được Yêu Thích” trong cuộc khảo sát Những Nơi Làm Việc Thành Công năm 2014. Giải Thưởng “Hỗ Trợ Tiếp Cận Dịch Vụ Chăm Sóc” Vào năm 2014, IEHP đã được Đại Học Y Khoa Phương Tây ghi nhận là đơn vị làm nên những điều phi thường trong việc thúc đẩy khả năng cung cấp và tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người khuyết tật. Giải Thưởng Nhãn Năng Lượng Energy Star vì Hiệu Suất Tiết Kiệm Năng Lượng Vượt Trội Vào năm 2017, trụ sở công ty của IEHP (“The Atrium”) tại Rancho Cucamonga, California, đã giành được chứng nhận ENERGY STAR® của Cơ Quan Bảo Vệ Môi Sinh Hoa Kỳ vì đã có hiệu suất tiết kiệm năng lượng vượt trội. Giải thưởng này là minh chứng cho cam kết của IEHP trong việc luôn nỗ lực tiết kiệm năng lượng và có trách nhiệm với môi trường. Chứng Nhận “Tiêu Chuẩn Vàng” cho Quy Trình Xử Lý Yêu Cầu Bảo Hiểm và Thanh Toán Điện Tử Năm 2016, IEHP đã đạt được chứng nhận Giai Đoạn III của Council for Affordable Quality Healthcare (CAQH) và Committee on Operating Rules for Information Exchange (CORE) vì có quy trình đối soát yêu cầu bảo hiểm và thanh toán điện tử cho nhà cung cấp chính xác và hiệu quả. Chứng nhận tự nguyện này được nhiều người coi là “tiêu chuẩn vàng” của ngành đối với quy trình xử lý yêu cầu bảo hiểm và thanh toán cho nhà cung cấp.

Vi-rút corona

u tiên cao nhất của chúng tôi. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin và hướng dẫn mới nhất về vi-rút Corona (COVID-19) lên trang web này. Thông báo 05/05/2022: Cục Quản Lý Thực Phẩm và Dược Phẩm (Food and Drug Administration, FDA) đã gia hạn ngày hết hạn đối với một số bộ xét nghiệm kháng nguyên COVID-19 không cần kê toa. Hãy xem video này để tìm hiểu thêm. 04/02/2022: Vào ngày 31 tháng 1 năm 2022: Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (Food and Drug Administration, FDA) đã phê duyệt vắc-xin COVID-19 thứ hai - vắc-xin Moderna’s Spikevax (được biết đến rộng rãi dưới tên gọi vắc xin Moderna). Vắc-xin Spikevax hiện đã được chấp thuận sử dụng cho những người từ 18 tuổi trở lên. Tìm hiểu thêm: https: //www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/coronavirus-disease-2019-covid-19/spikevax-and-moderna-covid-19-vaccine 29/10/2021: Cục Quản Lý Thực Phẩm và Dược Phẩm cho phép sử dụng vắc-xin COVID-19 Pfizer-BioNTech trong trường hợp khẩn cấp cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi. Nhấp vào liên kết để đặt lịch hẹn. https://protect-us.mimecast.com/s/ecijCBBmL6flrp5UQ6VqU?domain=myturn.ca.gov/ 23/09/2021: Cục Quản Lý Thực Phẩm và Dược Phẩm (FDA) cho phép tiêm mũi tăng cường vắc-xin COVID Pfizer BioNTech cho các nhóm dân cư sau: những người từ 65 tuổi trở lên, những người từ 18-64 tuổi có nguy cơ cao bị nhiễm COVID-19 nghiêm trọng và những người 18-64 tuổi thường xuyên tiếp xúc với SARS-CoV-2 trong tổ chức hoặc nghề nghiệp khiến họ có nguy cơ cao mắc các biến chứng nghiêm trọng của COVID-19. Nhấp vào đây để tìm hiểu thêm. 17/08/2021: FDA đã sửa đổi yêu cầu sử dụng khẩn cấp vắc-xin COVID-19 Pfizer và Moderna để cho phép tiêm liều bổ sung cho những người có hệ miễn dịch bị tổn thương từ mức trung bình đến nghiêm trọng sau khi tiêm 2 liều đầu tiên. Nhấp vào đây để tìm hiểu thêm. 17/08/2021: CDC khuyến nghị tiêm vắc-xin COVID-19 cho phụ nữ đang mang thai, đang cho con bú, đang có ý định mang thai hoặc có thể có thai trong tương lai. Phụ nữ chưa được tiêm vắc-xin đang mang thai hoặc mới mang thai có nhiều nguy cơ mắc bệnh nặng do COVID-19 hơn so với phụ nữ không mang thai. Nhấp vào đây để tìm hiểu thêm.   06/08/2021: Gần như tất cả các ca tử vong do COVID ở Hoa Kỳ hiện nay đều rơi vào những trường hợp chưa tiêm vắc-xin. Hãy bảo vệ bản thân trước đợt dịch mới trong khu vực của chúng ta. Hãy tiêm vắc-xin. Nhấp vào đây để đặt lịch hẹn. 20/05/2021: Vào ngày 15 tháng 6, những người dân California đã được tiêm vắc-xin đầy đủ có thể bỏ khẩu trang ở hầu hết các môi trường trong nhà. Nhấp vào đây để biết thêm thông tin. 20/05/2021: Quận San Bernardino kêu gọi người dân đi tiêm vắc-xin COVID-19. Giờ đây, tất cả các điểm tiêm phòng do Quận điều hành và nhiều  điểm tiêm phòng do tư nhân điều hành đều cho phép người dân đến tiêm mà không cần hẹn trước.  Biện pháp bảo vệ chưa bao giờ dễ dàng đến thế. Nhấp vào đây để biết thêm thông tin. 13/05/2021: Vắc-xin COVID-19 Pfizer hiện đã được tiêm cho trẻ em từ 12-15 tuổi. Nhấp vào đây để đặt lịch hẹn. 26/04/2021: Quận Riverside lại cho phép sử dụng vắc-xin của Johnson and Johnson. Nhấp vào đây để tìm hiểu thêm. 16/04/2021: Quận Riverside và San Bernardino tạm thời ngừng sử dụng vắc-xin COVID-19 của Johnson & Johnson theo khuyến nghị của các cơ quan y tế tiểu bang và liên bang. Nhấp vào đây để tìm hiểu thêm.  07/04/2021: Cư dân Quận San Bernardino từ 16 tuổi trở lên hiện đủ điều kiện tiêm vắc-xin COVID-19. Nhấp vào đây để đặt lịch hẹn. 06/04/2021: Cư dân Quận Riverside từ 16 tuổi trở lên hiện đủ điều kiện tiêm vắc-xin COVID-19. Nhấp vào đây để đặt lịch hẹn. 01/04/2021: Omnitrans hiện đang cung cấp hai dịch vụ đưa đón MIỄN PHÍ cho những cư dân quận San Bernardino có lịch hẹn tiêm vắc-xin COVID-19 tại Ontario và San Bernardino. Nhấp vào đây để biết thêm thông tin. 29/03/2021: Bắt đầu từ ngày 1 tháng 4, các cư dân từ 50 tuổi trở lên sống tại Quận Riverside và San Bernardino có thể được tiêm vắc-xin COVID-19 và vào ngày 15 tháng 4, tất cả cư dân từ 16 tuổi trở lên có thể tiêm vắc-xin. Để đặt lịch hẹn, vui lòng nhấp vào quận của quý vị bên dưới. Quận Riverside Quận San Bernardino 29/03/2021: Giờ đây, khi đi cùng một người thân đủ điều kiện đến cuộc hẹn, cư dân Quận San Bernardino cũng có thể được tiêm vắc-xin COVID-19, ngay cả khi họ không thuộc đối tượng đủ điều kiện. Cư dân phải có hẹn tại cùng địa điểm và gần cùng thời điểm tiêm với người thân đủ điều kiện của mình. Nhấp vào đây để đặt lịch hẹn. 19/03/2021: Những cư dân Quận San Bernardino thuộc nhóm đối tượng có nguy cơ cao hoặc bị khuyết tật không cần xuất trình giấy tờ chứng minh mình đủ điều kiện để tiêm vắc-xin COVID-19. Cư dân sẽ chỉ phải tự chứng nhận mình đủ điều kiện. Nhấp vào đây để tìm hiểu thêm. 12/03/2021: Bắt đầu từ tuần tới, cư dân Quận San Bernardino trong độ tuổi 16-64 mắc bệnh lý nền và/hoặc khuyết tật sẽ đủ điều kiện tiêm vắc-xin COVID-19. Nhấp vào đây để tìm hiểu thêm.  10/03/2021: Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Bệnh Tật (CDC) đã ban hành hướng dẫn mới cho phép những người đã được tiêm vắc-xin đầy đủ có thể tụ họp với nhau mà không cần đeo khẩu trang. Nhấp vào đây để tìm hiểu thêm. 03/03/2021: Quận San Bernardino bắt đầu triển khai lịch hẹn tiêm vắc-xin COVID cho người làm trong ngành nông nghiệp và thực phẩm. Nhấp vào đây để tìm hiểu thêm. 26/02/2021: Nhằm hỗ trợ cho hoạt động tiêm vắc-xin COVID-19, IEHP đã hợp tác với Quận San Bernardino để mở một điểm tiêm vắc-xin mới tại trụ sở chính của chúng tôi ở Rancho Cucamonga. Địa điểm tiêm yêu cầu quý vị phải có lịch hẹn và quý vị có thể đặt lịch hẹn tại địa chỉ https://protect-us.mimecast.com/s/vVvHCVOjPQTP6Not1kzRG?domain=sbcovid19.com . 17/02/2021: Quận San Bernardino thông báo các điểm tiêm vắc-xin bổ sung cho người cao tuổi từ 65 tuổi trở lên muốn tiêm vắc-xin COVID-19. Nhấp vào đây để biết thêm thông tin. 10/02/2021: Chính quyền kêu gọi cư dân Quận San Bernardino từ 65 tuổi trở lên đăng ký để nhận được thông báo khi có lịch hẹn tiêm vắc-xin COVID-19 mới. Nhấp vào đây để đăng ký.  01/02/2021: Các viên chức y tế quận sẽ liên hệ với những cư dân tại Quận Riverside đã tiêm liều vắc-xin COVID-19 đầu tiên tại phòng tiêm của quận để sắp xếp lịch tiêm liều thứ hai. Nhấp vào đây để tìm hiểu thêm.  29/01/2021: Quận Riverside xếp lịch hẹn cho những cư dân từ 85 tuổi trở lên muốn tiêm vắc-xin COVID-19. Nhấp vào đây để xem lịch hẹn có sẵn. 25/01/2021: California đã dỡ bỏ lệnh ở nguyên tại nhà của khu vực được ban hành vào tháng 12, chuyển Quận San Bernardino và Riverside sang cấp trạng thái màu tím. Người dân được khuyến cáo tiếp tục áp dụng các biện pháp an toàn, tránh tụ tập và đeo khẩu trang khi rời khỏi nhà. Ngoài ra, nếu tăng cường công tác xét nghiệm, các quận có thể chuyển sang cấp độ tiếp theo trong kế hoạch mở cửa trở lại của tiểu bang.    22/01/2021: Quận Riverside sẽ bắt đầu triển khai lịch hẹn tiêm vào Thứ Bảy, ngày 23 tháng 1 cho các phòng tiêm vắc-xin COVID-19 sắp tới. Nhấp vào đây để đăng ký. 15/01/2021: Cư dân Quận San Bernardino từ 65 tuổi trở lên hiện đủ điều kiện tiêm vắc-xin COVID-19. Nhấp vào đây để đăng ký và biết địa điểm tiêm vắc-xin. 14/01/2021: Cư dân quận Riverside từ 65 tuổi trở lên hiện có thể tiêm vắc-xin COVID-19 tại các địa điểm khác nhau trong toàn quận. Nhấp vào đây để biết thêm thông tin. Nhấp vào đây để xem thêm thông báo.  Thông điệp từ Giám Đốc Y Khoa của chúng tôi Nguồn Lực Hỗ Trợ tại Địa Phương Điểm 2-1-1 Quận San Bernardino Trung Tâm Hỗ Trợ Phụ Nữ, Trẻ Sơ Sinh và Trẻ Nhỏ Quận San Bernardino Trung Tâm Hỗ Trợ Phụ Nữ, Trẻ Sơ Sinh và Trẻ Nhỏ Quận Riverside

Siêu Anh Hùng - Mighty Fitnessa

uyến khích mọi người vận động hàng ngày để có một cơ thể khỏe mạnh và tinh thần sảng khoái. Chiến dịch có sự xuất hiện của Mighty Fitnessa tại nhiều sự kiện cộng đồng do IEHP hỗ trợ. Các em nhỏ, thanh thiếu niên và gia đình có thể trực tiếp gặp mặt cô ấy tại các sự kiện này và nhận miễn phí truyện tranh, áp phích, tập quảng cáo và tài liệu hướng dẫn khác liên quan đến thể dục. Video về Mighty Fitnessa Truyện Tranh về Mighty Fitnessa (PDF)

Join Our Network - Provider Network Expansion Fund

is to support the hiring of PCPs, Specialists, and Midlevel Practitioners that will serve the Medi-Cal population in the Inland Empire. Entities that hire qualified candidates are eligible to receive a subsidy up to $75,000 for Midlevel Practitioners, $100,000 for PCPs, and $150,000 for Specialists. All candidates must be a new access point in IEHP's network and not have prior history in the Inland Empire. Please take note of two significant changes made to the program: The NEF Program will be targeting specific Provider types. The Provider types and corresponding regions displayed below comprise the list of positions that are currently eligible to receive a subsidy through the NEF Program.   The funding disbursement schedule has been revised as follows:  50% when the qualified candidate completes credentialing 25% when the candidate completes six (6) months of service 25% when the candidate completes one (1) year of service Entities that are interested in receiving support through the NEF Program must submit a complete application to be considered for the funding opportunity. Completed applications should be e-mailed to Kathryn Yurcak at Yurcak-K@iehp.org  and Tiffany Pham at Pham-T2@iehp.org. For any questions regarding this program, please contact Kathryn Yurcak, Business Analyst at Yurcak-K@iehp.org or Tiffany Pham, Business Analyst at Pham-T2@iehp.org. Program Description (PDF) NEF Application (PDF) You will need Adobe Acrobat Reader 6.0 or later to view the PDF files. You can download a free copy by clicking here. Corona/Temecula/Hemet Cardiac/Thoracic Surgery Cardiology Family Practice General Surgery Genetics Internal Medicine OB/GYN Pain Management Pediatrics Plastic Surgery Psychiatry Surgery Urology   High Desert Allergy and Immunology Cardiac/Thoracic Surgery Cardiology Dermatology Family Practice General Surgery Genetics Internal Medicine Neurology Neurosurgery OB/GYN Otolaryngology Pain Management Pediatric Subspecialties Pediatric Surgery Pediatrics Podiatry Psychiatry Psychology Rheumatology Surgery Urology   Low Desert Allergy and Immunology Cardiology Family Practice General Surgery Internal Medicine OB/GYN Pain Management Pediatric Surgery Pediatrics Psychiatry Pulmonary Medicine Urology   Riverside Allergy and Immunology Dermatology Family Practice General Surgery Genetics Internal Medicine OB/GYN Pain Management Pediatrics Psychiatry Surgery Urology   San Bernardino Proper Dermatology Family Practice Genetics Internal Medicine OB/GYN Pain Management Pediatric Surgery Pediatrics Psychiatry   West San Bernardino Family Practice Genetics Internal Medicine Neurology OB/GYN Pediatric Surgery Pediatrics Plastic Surgery Psychiatry Surgery      

Join Our Network - PCP & Specialists

HP) directly contracted provider. Prior to extending a contract, we must receive the following documents. Please completely fill out all required documents. Any delay in receiving the below stated documents will affect the effective date of the contract that will be mailed to you. New Contract Existing Contract (Adding New Provider) Physician Network Form (PDF) Medical-Number (Physicians and Medical Groups should be enrolled in the State's Medi-Cal Program) Physicians and Specialists (PDF) (M.D., D.O., D.P.M., D.C., O.D., S.P., AuD., P.T., etc) Pre-Contractual Letter (PDF) (Only applies to PCPs. Please review and return signed if all outlined criteria is met) Mid Level Practitioners (PDF) (P.A., N.P., and C.N.M.) Supervisor Agreement (PDF) (Only Applies to Physician Assistants) Medical-Number (Physicians and Medical Groups should be enrolled in the State's Medi-Cal Program) All documents should be e-mailed to contract@iehp.org. All documents should be e-mailed to contract@iehp.org. Provider Maintenance Request Form (PCP, OB/GYN, and Mid-Levels ONLY) can be found here (PDF). Contracts Maintenance Request Form (Specialists ONLY) can be found here (PDF). Individual W-9 form can be found here (PDF). Direct Deposit Frequently Asked Questions can be found here (PDF). National Plan & Provider Enumeration System (NPPES) Portal login: https://nppes.cms.hhs.gov/#/. NPI Address Update Instructions can be found here (PDF). You will need Adobe Acrobat Reader 6.0 or later to view the PDF files. You can download a free copy by clicking here.

Plan Updates - Medicare Beneficiary Identifier (MBI)

d Services (CMS) to remove Social Security Numbers (SSN) from all Medicare cards to address the risk of Medicare beneficiary medical identity theft. CMS will mail out new Medicare Cards to Medicare Beneficiaries starting April 2018 through April 2019.  By clicking on the CMS web links below, you will be leaving the IEHP website. For more information regarding the new Medicare cards, please visit https://www.cms.gov/medicare/new-medicare-card/nmc-home.html. For an overview of the new Medicare cards, please visit https://www.cms.gov/medicare/new-medicare-card/nmc-home. New Medicare card resources: New Medicare Card: Information for Partners & Stakeholders (PPT) You're getting a new Medicare card! (PDF) New Card! New Number! (PDF) "10 Things to Know About Your New Medicare Card" (PDF) Your New Medicare Card: Information for People with Medicare (PPT) For additional resources regarding the new Medicare cards, please visit https://www.cms.gov/Medicare/New-Medicare-Card/Partners-and-Employers/Partners-and-Employers.html. You will need Adobe Acrobat Reader 6.0 or later to view the PDF files. You can download a free copy by clicking here.

Pharmacy Services - Drug MAC

rug list and addresses MAC appeals for IEHP’s Medicare Line of Business.  Please direct all MAC appeals, regardless of fill date, via email to m5@dsthealth.com; or direct MAC appeals over the phone to DST Pharmacy Solutions at 1-800-522-7487, Monday through Friday, 8:00AM – 5:00PM CST (6:00AM – 3:00PM PST). Click here for more information about previous IEHP MAC Drug Lists and MAC appeals processing. Information on this page is current as of December 20, 2021

IEHP DualChoice - Than Phiền

quan đến: Chất lượng dịch vụ chăm sóc y tế của quý vị Tôn trọng quyền riêng tư của quý vị Thiếu tôn trọng, dịch vụ khách hàng kém hoặc các hành vi tiêu cực khác Khả năng tiếp cận thực tế Thời gian chờ đợi Độ sạch Thông tin quý vị nhận được từ chương trình của chúng tôi Tiếp cận ngôn ngữ Thông báo từ chúng tôi Tính kịp thời cho các hành động tôi liên quan đến các quyết định bảo hiểm hoặc kháng nghị Cách nộp Đơn Khiếu Nại cho IEHP DualChoice (HMO D-SNP) 1. Liên hệ ngay với chúng tôi – gọi cho IEHP DualChoice theo số (877) 273-IEHP (4347), 8 giờ sáng - 8 giờ tối, 7 ngày một tuần, kể cả ngày nghỉ. Người dùng TTY xin gọi 1-800-718-4347. Quý vị có thể nộp đơn khiếu nại bất kỳ lúc nào trừ khi có liên quan đến thuốc Phần D. Nếu than phiền về thuốc Phần D, quý vị phải nộp đơn than phiền trong vòng 60 ngày theo lịch sau khi quý vị gặp vấn đề mà quý vị muốn than phiền. Nếu quý vị không muốn gọi điện (hoặc quý vị đã gọi nhưng không hài lòng), thì quý vị có thể viết đơn than phiền và gửi cho chúng tôi. Nếu quý vị viết đơn than phiền, thì chúng tôi sẽ phản hồi đơn than phiền của quý vị.  Quý vị có thể sử dụng "Biểu Mẫu Than Phiền và Kháng Nghị dành cho Hội Viên". Tất cả các phòng khám của bác sĩ và nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi đều có biểu mẫu này hoặc chúng tôi có thể gửi biểu mẫu cho quý vị qua đường bưu điện. Quý vị có thể nộp đơn khiếu nại trực tuyến. Quý vị có thể nộp biểu mẫu hoàn chỉnh cho nhà cung cấp của Chương Trình hoặc gửi biểu mẫu cho chúng tôi theo địa chỉ dưới đây hoặc fax biểu mẫu hoàn chỉnh đến số fax dưới đây. Biểu mẫu này là dành cho IEHP DualChoice cũng như các chương trình khác của IEHP. IEHP DualChoice  P.O. Box 1800 Rancho Cucamonga, CA 91729-1800 Fax: (909) 890-5877 Dù quý vị gọi điện hay viết thư, quý vị cần liên hệ ngay với Dịch Vụ Hội Viên IEHP DualChoice. 2. Chúng tôi sẽ xem xét đơn than phiền của quý vị và phản hồi lại cho quý vị. Chúng tôi sẽ phản hồi ngay nếu có thể. Nếu quý vị gọi điện cho chúng tôi để than phiền, thì chúng tôi có thể phản hồi quý vị ngay trong cuộc gọi đó. Nếu tình hình sức khỏe của quý vị cần phản hồi nhanh, thì chúng tôi sẽ thực hiện việc đó. Hầu hết các than phiền đều được phản hồi trong 30 ngày theo lịch. Nếu chúng tôi cần thêm thông tin và phản hồi chậm vì lợi ích tốt nhất của quý vị hoặc nếu quý vị cần thêm thời gian, thì chúng tôi có thể mất thêm 14 ngày (tổng cộng là 44 ngày) để phản hồi than phiền của quý vị. Nếu chúng tôi không đồng ý với một số hoặc tất cả than phiền của quý vị hoặc không có trách nhiệm với vấn đề quý vị đang than phiền, thì chúng tôi sẽ thông báo cho quý vị. Phản hồi của chúng tôi sẽ bao gồm lý do cho câu trả lời này. Chúng tôi phải phản hồi dù có đồng ý với than phiền của quý vị hay không. Khiếu Nại Nhanh Nếu quý vị nộp đơn than phiền vì chúng tôi từ chối yêu cầu “quyết định bảo hiểm nhanh” hoặc kháng nghị nhanh của quý vị, thì chúng tôi sẽ tự động xử lý than phiền “nhanh” cho quý vị. Nếu quý vị có than phiền “nhanh”, thì có nghĩa là chúng tôi sẽ phản hồi quý vị trong vòng 24 giờ. Ai có thể nộp đơn khiếu nại? Quý vị hoặc người quý vị chọn có thể nộp đơn khiếu nại. Người quý vị chọn sẽ là “người đại diện” cho quý vị. Quý vị có thể chọn người thân, bạn bè, luật sư, người biện hộ, bác sĩ hoặc bất kỳ ai khác làm người đại diện cho quý vị. Những người khác có thể đã được Tòa án hoặc theo luật của Tiểu Bang ủy quyền để đại diện cho quý vị. Nếu quý vị muốn ai đó đại diện cho mình mà người đó chưa được Tòa Án hoặc theo luật Tiểu Bang ủy quyền, thì quý vị và người đó phải ký tên và ghi rõ ngày tháng vào một tuyên bố cho phép người đó được phép làm người đại diện hợp pháp của quý vị. Để tìm hiểu cách chọn người đại diện, quý vị có thể gọi điện cho Ban Dịch Vụ Hội Viên IEHP DualChoice. Than Phiền Bên Ngoài Quý vị có thể thông báo cho Medicare về than phiền của quý vị Quý vị có thể gửi đơn than phiền của mình cho Medicare. Biểu Mẫu Than Phiền của Medicare có tại: https://www.medicare.gov/MedicareComplaintForm/home.aspx. Medicare sẽ xem xét cẩn thận than phiền của quý vị và sẽ sử dụng thông tin này để giúp cải thiện chất lượng chương trình của Medicare. Nếu quý vị có bất kỳ ý kiến phản hồi hoặc quan ngại nào khác, hoặc nếu quý vị cảm thấy chương trình không giải quyết được vấn đề của quý vị, vui lòng gọi đến số (800) MEDICARE (800) 633-4227). TTY/TDD (877) 486-2048. Cuộc gọi được miễn phí. Quý vị có thể thông báo với Medi-Cal về than phiền của quý vị Văn Phòng Thanh Tra cũng giúp giải quyết các vấn đề từ quan điểm trung lập để đảm bảo rằng các hội viên của chúng tôi nhận được tất cả các dịch vụ được bao trả mà chúng tôi phải cung cấp. Văn Phòng Thanh Tra không liên quan đến chúng tôi hoặc bất kỳ công ty bảo hiểm hoặc chương trình bảo hiểm y tế nào. Số điện thoại của Văn Phòng Thanh Tra là 1-888-452-8609. Các dịch vụ được cung cấp miễn phí. Quý vị có thể thông báo cho Sở Chăm Sóc Sức Khỏe Có Quản Lý của California về than phiền của quý vị Sở Chăm Sóc Sức Khỏe Có Quản Lý của California (DMHC) có trách nhiệm quản lý các chương trình bảo hiểm y tế. Quý vị có thể gọi điện cho Trung Tâm Hỗ Trợ của DMHC để được hỗ trợ than phiền về các dịch vụ của Medi-Cal. Quý vị có thể liên hệ với DMHC nếu quý vị cần được hỗ trợ về than phiền liên quan đến một vấn đề khẩn cấp hoặc than phiền liên quan đến một mối đe dọa tức thời và nghiêm trọng đến sức khỏe của quý vị, quý vị không đồng ý với quyết định của chương trình chúng tôi về than phiền của quý vị hoặc chương trình của chúng tôi không giải quyết được than phiền của quý vị sau 30 ngày theo lịch. Dưới đây là hai cách để nhận hỗ trợ từ Trung Tâm Hỗ Trợ: Gọi đến số (888) 466-2219, TTY (877) 688-9891. Cuộc gọi được miễn phí. Truy cập trang web của Sở Chăm Sóc Sức Khỏe Có Quản Lý: http://www.dmhc.ca.gov/ Quý vị có thể nộp đơn than phiền cho Văn Phòng Quyền Công Dân Quý vị có thể gửi đơn than phiền đến Văn Phòng Quyền Công Dân của Sở Dịch Vụ Sức Khỏe và Nhân Sinh nếu quý vị cho rằng quý vị không được đối xử công bằng. Ví dụ: quý vị có thể nộp đơn than phiền về khả năng tiếp cận cho người khuyết tật hoặc hỗ trợ ngôn ngữ. Số điện thoại của Văn Phòng Quyền Công Dân là (800) 368-1019. Người dùng TTY nên gọi số (800) 537-7697. Quý vị cũng có thể truy cập https://www.hhs.gov/ocr/index.html để biết thêm thông tin. Quý vị cũng có thể liên hệ với Văn Phòng Quyền Công Dân tại: U.S. Department of Health and Human Services 90 7th Street, Suite 4-100 San Francisco, CA 94103 Điện thoại (800) 368-1019 TDD: (800) 537-7697 Fax: (415) 437-8329 Quý vị cũng có thể có các quyền theo Đạo Luật Người Khuyết Tật Hoa Kỳ. Quý vị có thể liên hệ với Văn Phòng Thanh Tra để được hỗ trợ. Số điện thoại là (888) 452-8609. Khi khiếu nại của quý vị là về chất lượng dịch vụ chăm sóc Quý vị có thêm hai lựa chọn: Quý vị có thể gửi đơn than phiền cho Tổ Chức Cải Tiến Chất Lượng. Nếu muốn, quý vị có thể than phiền trực tiếp về chất lượng dịch vụ chăm sóc mà quý vị nhận được với tổ chức này (mà không cần than phiền với chương trình của chúng tôi). Để tìm tên, địa chỉ và số điện thoại của Tổ Chức Cải Tiến Chất Lượng tại tiểu bang của quý vị, hãy xem Chương 2 của Cẩm Nang Hội Viên IEHP. Nếu quý vị than phiền với tổ chức này, thì chúng tôi sẽ phối hợp với họ để giải quyết than phiền của quý vị. Hoặc quý vị có thể than phiền đồng thời với cả hai. Nếu muốn, quý vị có thể than phiền về chất lượng dịch vụ chăm sóc với chương trình của chúng tôi và Tổ Chức Cải Tiến Chất Lượng. Để biết thêm thông tin về Khiếu Nại, hãy xem Chương 9 của Cẩm Nang Hội Viên IEHP DualChoice của quý vị. Xử lý các vấn đề về quyền lợi Medi-Cal của quý vị Nếu quý vị có Medi-Cal với IEHP và muốn biết thông tin về cách tiến hành kháng nghị và khiếu nại liên quan đến các dịch vụ được Medi-Cal bao trả, vui lòng gọi điện cho Ban Dịch Vụ Hội Viên IEHP DualChoice theo số (877) 273-IEHP (4347), TTY (800) 718-4347, 8 giờ sáng - 8 giờ tối (Giờ Chuẩn Thái Bình Dương [PST]), 7 ngày một tuần, bao gồm cả ngày lễ. IEHP DualChoice (HMO D-SNP) là một Chương trình HMO có hợp đồng với Medicare. Việc ghi danh tham gia IEHP DualChoice (HMO D-SNP) phụ thuộc vào quá trình gia hạn hợp đồng. Thông tin trên trang này được cập nhật từ ngày 1 Tháng Mười, 2022. H8894_DSNP_23_3241532_M Pending Accepted

IEHP DualChoice - Mới tham gia IEHP DualChoice

oice của quý vị để tìm các số điện thoại quan trọng bao gồm Bác sĩ, Ban Dịch vụ Hội viên của IEHP DualChoice và Đường dây Tư vấn Y tá 24 giờ của IEHP. Đảm bảo hoàn thành đánh giá nguy cơ về sức khỏe của quý vị (HRA). Khi quý vị lần đầu tiên tham gia chương trình của chúng tôi, quý vị sẽ được đánh giá nguy cơ sức khỏe (HRA) trong vòng 90 ngày trước hoặc sau ngày ghi danh có hiệu lực của quý vị.  Chúng tôi phải hoàn thành HRA cho quý vị. HRA này là cơ sở để phát triển kế hoạch chăm sóc của quý vị. HRA bao gồm các câu hỏi để xác định các nhu cầu về y tế, LTSS và sức khỏe hành vi và chức năng của quý vị.  Chúng tôi liên hệ với quý vị để hoàn thành HRA. Chúng tôi có thể hoàn thành HRA bằng cách gặp trực tiếp, gọi điện thoại hoặc gửi thư. Chúng tôi sẽ gửi cho quý vị thêm thông tin về HRA này khi quý vị ghi danh với chương trình.  Nếu chương trình của chúng tôi là mới đối với quý vị, quý vị có thể tiếp tục sử dụng các bác sĩ mà quý vị sử dụng hiện tại trong một khoảng thời gian nhất định, nếu họ không có trong mạng lưới của chúng tôi. Chúng tôi gọi đây là sự chăm sóc liên tục. Nếu họ không có trong mạng lưới của chúng tôi, quý vị có thể giữ lại các nhà cung cấp và ủy quyền dịch vụ hiện tại của mình tại thời điểm quý vị ghi danh trong tối đa 12 tháng nếu tất cả các điều kiện sau được đáp ứng:  Quý vị, người đại diện của quý vị hoặc nhà cung cấp của quý vị yêu cầu chúng tôi cho phép quý vị tiếp tục sử dụng nhà cung cấp hiện tại của quý vị.  Chúng tôi xác nhận rằng quý vị đã có mối quan hệ hiện tại với một nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc chính hoặc chuyên khoa, với một số trường hợp ngoại lệ. Khi chúng tôi nói “mối quan hệ hiện tại”, điều đó có nghĩa là quý vị đã gặp một nhà cung cấp dịch vụ ngoài mạng lưới ít nhất một lần để thăm khám phi cấp cứu trong 12 tháng trước ngày ghi danh đầu tiên của quý vị trong chương trình của chúng tôi. Chúng tôi xác định mối quan hệ hiện tại bằng cách xem xét thông tin sức khỏe sẵn có của quý vị hoặc thông tin quý vị cung cấp cho chúng tôi. Chúng tôi có 30 ngày để trả lời yêu cầu của quý vị. Quý vị có thể yêu cầu chúng tôi đưa ra quyết định nhanh hơn và chúng tôi phải trả lời sau 15 ngày. Quý vị hoặc nhà cung cấp của quý vị phải xuất trình tài liệu về mối quan hệ hiện có và đồng ý với các điều khoản nhất định khi quý vị đưa ra yêu cầu. Lưu ý: Quý vị chỉ có thể đưa ra yêu cầu này đối với các dịch vụ Thiết bị Y tế Lâu bền (DME), dịch vụ vận chuyển hoặc các dịch vụ phụ trợ khác không có trong chương trình của chúng tôi. Quý vị không thể đưa ra yêu cầu này cho các nhà cung cấp dịch vụ DME, dịch vụ vận chuyển hoặc các nhà cung cấp phụ trợ khác. Sau khi thời gian chăm sóc liên tục kết thúc, quý vị sẽ cần sử dụng bác sĩ và các nhà cung cấp khác trong mạng lưới IEHP DualChoice được liên kết với nhóm y tế của nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc chính của quý vị, trừ khi chúng tôi thực hiện thỏa thuận với bác sĩ ngoài mạng lưới của quý vị. Nhà cung cấp trong mạng lưới là nhà cung cấp làm việc với chương trình sức khỏe. Các PCP của chương trình của chúng tôi được liên kết với các nhóm y tế hoặc Hiệp hội Bác sĩ Độc lập (IPA). Khi quý vị chọn PCP của mình, quý vị cũng đang chọn nhóm y tế được liên kết. Điều này có nghĩa là PCP của quý vị sẽ giới thiệu quý vị đến các bác sĩ chuyên khoa và dịch vụ được liên kết với nhóm y tế của họ. Nhóm y tế hoặc IPA là một nhóm các bác sĩ, bác sĩ chuyên khoa và các nhà cung cấp dịch vụ y tế khác xem là Hội viên IEHP. PCP của quý vị, cùng với nhóm y tế hoặc IPA, cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế cho quý vị. Điều này bao gồm việc nhận được sự cho phép để gặp các bác sĩ chuyên khoa hoặc các dịch vụ y tế như xét nghiệm trong phòng thí nghiệm, chụp X-quang và / hoặc nhập viện. Trong một số trường hợp, IEHP là nhóm y tế hoặc IPA của quý vị. Tham khảo Chương 3 của Cẩm nang Hội viên của quý vị để biết thêm thông tin về cách nhận dịch vụ chăm sóc. Hãy chuẩn bị cho những quyết định quan trọng về sức khỏe Get the My Life. My Choice (Có được Cuộc sống Của tôi. Lựa chọn Của tôi). đăng ký ngay hôm nay. Nó lưu trữ tất cả các tài liệu lập kế hoạch chăm sóc trước của quý vị ở một nơi trực tuyến. Lập kế hoạch chăm sóc trước (ACP) bao gồm việc ra quyết định chung để viết ra chỉ thị chăm sóc trước - mong muốn của một người về việc chăm sóc y tế trong tương lai của họ. ACP và chỉ thị chăm sóc sức khỏe trước có thể thu hẹp khoảng cách giữa dịch vụ chăm sóc mà ai đó muốn và dịch vụ chăm sóc mà họ nhận được nếu họ mất khả năng tự quyết định. Với ứng dụng này, quý vị hoặc người được chỉ định có Giấy Ủy quyền có thể tiếp cận các chỉ thị chăm sóc sức khỏe trước của quý vị bất kỳ lúc nào từ máy tính tại nhà hoặc điện thoại thông minh. Đăng ký ứng dụng miễn phí thông qua cổng thông tin dành cho Hội viên bảo mật của chúng tôi.IEHP DualChoice (HMO D-SNP) là một Chương trình HMO có hợp đồng với Medicare. Việc ghi danh vào IEHP DualChoice (HMO D-SNP) phụ thuộc vào việc gia hạn hợp đồng. Đây không phải danh sách đầy đủ. Thông tin trên trang này được cập nhật từ ngày 1 Tháng Mười, 2022. H8894_DSNP_23_3241532_M Pending Accepted  

IEHP DualChoice - Khiếu Nại, Quyết Định Bảo Hiểm và Quy Trình Kháng Nghị

ho Ban Dịch Vụ Hội Viên của IEHP theo số (877) 273-IEHP (4347) và xin cấp Biểu Mẫu Than Phiền Dành Cho Hội Viên. Nếu quý vị cần được hỗ trợ điền biểu mẫu, thì Dịch Vụ Hội Viên của IEHP có thể hỗ trợ quý vị. Quý vị có thể hoàn thành Biểu Mẫu Than Phiền Dành Cho Hội Viên trực tuyến. Quý vị có thể gửi biểu mẫu đã hoàn tất cho bất kỳ Nhà Cung Cấp nào của IEHP hoặc gửi biểu mẫu qua đường bưu điện đến: P.O Box 1800, Rancho Cucamonga, CA 91729-1800 Quý vị có thể gửi fax biểu mẫu đã điền đầy đủ thông tin đến (909) 890-5877. Quý vị có thể nộp đơn khiếu nại trực tuyến. Biểu mẫu này là dành cho IEHP DualChoice cũng như các chương trình khác của IEHP.  Đối với một số loại vấn đề, quý vị cần sử dụng quy trình để đưa ra quyết định bảo hiểm và tiến hành kháng cáo. Đối với các loại vấn đề khác, quý vị cần sử dụng quy trình than phiền. Cả hai quy trình này đều đã được Medicare phê duyệt. Để đảm bảo tính công bằng và xử lý kịp thời các vấn đề của quý vị, mỗi quy trình đều có một bộ quy tắc, quy trình và thời hạn mà cả quý vị và chúng tôi đều phải tuân thủ. Các Dịch Vụ và Hỗ Trợ Dài Hạn: Nếu quý vị đăng gặp vấn đề với dịch vụ chăm sóc của mình, thì quý vị có thể gọi cho Chương Trình Thanh Tra Cal MediConnect theo số 1-888-452-8609 để được hỗ trợ. Đối với các vấn đề và mối quan ngại liên quan đến các quyết định hội đủ điều kiện, các đánh giá và dịch vụ chăm sóc được các trung tâm Chương Trình Cung Cấp Dịch Vụ Tại Cộng Đồng Dành Cho Người Trưởng Thành (CBAS),  hoặc Cơ Sở Điều Dưỡng/Cơ Sở Chăm Sóc Bán Cấp Tính cung cấp, quý vị nên tuân thủ quy trình được nêu dưới đây. Chương Trình Cung Cấp Dịch Vụ Tại Cộng Đồng Dành Cho Người Trưởng Thành (CBAS) Quý vị có thể gọi cho Dịch Vụ Hội Viên của IEHP theo số (877) 273-IEHP (4347) và xin cấp Biểu Mẫu Than Phiền Dành Cho Hội Viên. Nếu quý vị cần được hỗ trợ điền biểu mẫu, thì Ban Dịch Vụ Hội Viên của IEHP có thể hỗ trợ quý vị. Quý vị có thể gửi biểu mẫu đã hoàn tất cho bất kỳ Nhà Cung Cấp nào của IEHP hoặc gửi biểu mẫu qua đường bưu điện đến: P.O Box 1800 Rancho Cucamonga, CA 91729-1800 Quý vị có thể gửi fax biểu mẫu đã điền đầy đủ thông tin đến (909) 890-5877. Quý vị có thể nộp đơn khiếu nại trực tuyến. Biểu mẫu này là dành cho IEHP DualChoice cũng như các chương trình khác của IEHP. Giúp Xử Lý Vấn Đề Quý vị có thể liên hệ với Medicare. Dưới đây là hai cách để nhận thông tin trực tiếp từ Medicare: Quý vị có thể gọi đến số (800) MEDICARE (800) 633-4227, 24 giờ một ngày, 7 ngày mỗi tuần, TTY (877) 486-2048. Quý vị có thể truy cập trang web của Medicare Bằng cách nhấp vào liên kết này, quý vị sẽ rời khỏi trang web của IEHP DualChoice. Nhận Hỗ Trợ từ Tổ Chức Chính Phủ Độc Lập Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ quý vị. Nhưng trong một số tình huống, quý vị cũng có thể muốn nhận hỗ trợ hoặc hướng dẫn từ người nào đó không liên quan đến chúng tôi. Quý vị có thể liên hệ với Chương Trình Hỗ Trợ Bảo Hiểm Y Tế Tiểu Bang (SHIP) của quý vị bất kỳ lúc nào. Chương trình của chính phủ này có các cố vấn được đào tạo tại mỗi tiểu bang. Chương trình không liên quan đến chúng tôi hoặc bất kỳ công ty bảo hiểm hoặc chương trình bảo hiểm y tế nào. Các cố vấn trong chương trình này có thể giúp quý vị hiểu rõ quy trình nào quý vị nên sử dụng để xử lý vấn đề quý vị đang gặp phải. Họ cũng có thể giải đáp các thắc mắc của quý vị, cung cấp cho quý vị thêm thông tin và đưa ra hướng dẫn về những việc cần làm. Các cố vấn của SHIP sẽ cung cấp các dịch vụ miễn phí. Quý vị có thể gọi điện cho SHIP theo số 1-800-434-0222. Nhận Hỗ Trợ và Thông Tin từ DHCS Hãy gọi: (916) 445-4171 MCI từ TDD theo số (800) 735-2929 MCI từ Cuộc Gọi Thoại: (800) 735-2922 Sprint từ TDD theo số (800) 877-5378 Sprint từ Cuộc Gọi Thoại: (800) 877-5379 Gửi thư đến: Department of Health Care Services 1501 Capitol Ave., P.O. Box 997413 Sacramento, CA 95899-7413 Trang Web:www.dhcs.ca.gov Bằng cách nhấp vào liên kết này, quý vị sẽ rời khỏi trang web của IEHP DualChoice. Nhận Hỗ Trợ và Thông Tin từ Medi-Cal Chương Trình Thanh Tra có thể giải đáp các thắc mắc của quý vị và giúp quý vị hiểu rõ những việc cần làm để xử lý vấn đề của mình. Chương Trình Thanh Tra không được kết nối với chúng tôi hoặc với bất kỳ công ty bảo hiểm hoặc chương trình sức khỏe nào. Họ có thể giúp quý vị hiểu rõ quy trình cần sử dụng. Hãy gọi: 1-888-452-8609 (TTY 711) từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Truy cập trang web: www.healthconsumer.org/ Bằng cách nhấp vào liên kết này, quý vị sẽ rời khỏi trang web của IEHP DualChoice. Nhận Hỗ Trợ và Thông Tin từ Livanta Tiểu bang của chúng tôi có một tổ chức gọi là Tổ chức Cải thiện Chất lượng Người thụ hưởng & Chăm sóc Trung tâm tại Gia đình (BFCC) Livanta (QIO). Đây là một nhóm các bác sĩ và các chuyên gia chăm sóc sức khỏe khác giúp cải thiện chất lượng chăm sóc cho những người có Medicare. Livanta không có quan hệ với chương trình của chúng tôi. Hãy gọi: (877) 588-1123, TTY (855) 887-6668 Dành cho kháng cáo: (855) 694-2929 Dành cho tất cả đánh giá khác: (844) 420-6672 Gửi thư đến: Livanta BFCC-QIO Program 10820 Guilford Road, Suite 202 Annapolis Junction, Maryland 20701 Trang Web: www.livanta.com Bằng cách nhấp vào liên kết này, quý vị sẽ rời khỏi trang web của IEHP DualChoice. Làm thế nào để có được tổng số các khiếu nại, kháng nghị và các trường hợp ngoại lệ được nộp cho IEHP DualChoice (HMO D-SNP)? Vui lòng gọi điện hoặc gửi thư cho Dịch Vụ Hội Viên của IEHP DualChoice. Hãy gọi: (877) 273-IEHP (4347). Các cuộc gọi đến số này đều được miễn phí. 8 giờ sáng - 8 giờ tối (Giờ Thái Bình Dương), 7 ngày một tuần, bao gồm cả ngày nghỉ lễ, TTY: (800) 718-4347. Số này cần có thiết bị điện thoại đặc biệt. Các cuộc gọi đến số này đều được miễn phí. Fax: (909) 890-5877 Gửi thư đến: IEHP DualChoice, P.O. Box 1800 Rancho Cucamonga, CA 91729-1800 Email: memberservices@iehp.org Đến trực tiếp: 10801 Sixth Street, Suite 120, Rancho Cucamonga, CA 91730 IEHP DualChoice (HMO D-SNP) là một Chương trình HMO có hợp đồng với Medicare. Việc ghi danh vào IEHP DualChoice (HMO D-SNP) phụ thuộc vào việc gia hạn hợp đồng. Đây không phải danh sách đầy đủ.  Thông tin trên trang này được cập nhật từ ngày 1 Tháng Mười, 2022. H8894_DSNP_23_3241532_M Pending Accepted

Tin Tức Mới Nhất - IEHP Khuyến Khích Mọi Người Đến Khám Bác Sĩ Chăm Sóc Chính

COVID-19, Inland Empire Health Plan (IEHP) muốn nhắc nhở tất cả các hội viên và cư dân cộng đồng về tầm quan trọng của việc đến gặp bác sĩ chăm sóc chính để đặt lịch hẹn khám định kỳ và khám phòng ngừa. Các bác sĩ của IEHP đã giảm 30% số buổi khám chăm sóc chính trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 9 năm 2020 (so với cùng kỳ năm trước), nguyên nhân là do đại dịch COVID-19. Trước tình hình rất nhiều cư dân bỏ các buổi khám phòng ngừa như thế này, nhiều chuyên gia y tế lo ngại điều này có thể ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất và tinh thần của cộng đồng Inland Empire sau khi đại dịch lắng xuống. Trong một cuộc phỏng vấn mới đây với Michaela Pereira đến từ Good Day LA, Giám Đốc Y Khoa của IEHP, bác sĩ Karen Hansberger đã đưa ra những lời khuyên hữu ích về cách người dân tiếp cận dịch vụ chăm sóc, thực hiện các biện pháp phòng ngừa sao cho đảm bảo an toàn cho bản thân. “Bác sĩ và các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị luôn luôn sẵn sàng,” Tiến Sĩ Hansberger khẳng định. “Họ luôn có phương án giúp quý vị an toàn nếu quý vị cần thăm khám.”  “Ngoài ra, quý vị cũng có thể gọi điện cho bác sĩ,” Tiến Sĩ Hansberger bổ sung. “Gọi điện thoại có thể giúp quý vị giải quyết được nhiều mối quan ngại, chẳng hạn như mua thêm thuốc theo toa và quý vị có thể gọi điện thoại cho bác sĩ của mình.” Trong bài phỏng vấn, bác sĩ Hansberger đã nêu ra tầm quan trọng của việc ưu tiên chăm sóc. Bà chia sẻ rằng mặc dù một số buổi hẹn khám như chụp quang tuyến vú có thể phải hoãn lại vài tuần, nhưng không nên hoãn quá sáu tháng. “Đừng ngại tìm đến dịch vụ chăm sóc sức khỏe,” Tiến Sĩ Hansberger nói. “Nếu quý vị cảm thấy cơ thể không khỏe, chắc chắn quý vị cần tìm đến dịch vụ chăm sóc sức khỏe.” Nếu hội viên hoặc cư dân có thắc mắc về việc khám bệnh trong những trường hợp không khẩn cấp, hội viên hoặc cư dân nên liên hệ với bác sĩ chăm sóc chính. Cư dân cần khám chữa bệnh hoặc quyền lợi y tế có thể gọi điện đến số (866) 294-4347 để được hỗ trợ ghi danh và được liên hệ với bác sĩ. “Các bác sĩ luôn sẵn sàng và được trang bị để hỗ trợ sức khỏe thể chất và tinh thần cho quý vị, ngay cả trong thời kỳ đại dịch này,” Tiến Sĩ Hansberger cho biết. “Hội viên và cư dân cộng đồng nên tiếp tục tìm đến dịch vụ chăm sóc cần thiết khi cần để tất cả chúng tôi có thể tiếp tục nỗ lực mang đến dịch vụ chăm sóc tốt nhất giúp quý vị có sức khỏe dồi dào.” Nhấp vào đây để biết thêm thông tin về hình thức chăm sóc sức khỏe từ xa.

Thông Tin Hữu Ích và Nguồn Lực Hỗ Trợ - Thư Tin Tức Cho Hội Viên

nhận được gợi ý chăm sóc sức khỏe, thông tin cập nhật về chương trình, và thông báo nhắc nhở quan trọng để giúp quý vị có cuộc sống tốt hơn. The Pulse: thư tin tức này dành cho những người lớn và các gia đình có trẻ nhỏ và người có Medi-Cal với IEHP. Health Spotlight: thư tin tức này dành cho Hội Viên IEHP có cả Medi-Cal và Medicare (CMC).  AccessAbility: thư tin thức này dành cho người cao tuổi và những người bị khuyết tật có Medi-Cal với IEHP. 

Sống Lành Mạnh - Nguồn Lực Y Tế

công cụ tương tác này để tìm hiểu! Quý vị có thể trả lời các câu hỏi và tìm hiểu lời khuyên về những việc quý vị có thể làm để duy trì sức khỏe. Công Cụ Tự Quản Lý Tương Tác Cai Thuốc Lá Hoạt Động Thể Chất Ăn Uống Lành Mạnh Quản Lý Căng Thẳng Tránh Đồ Uống Có Hại Xác Định các Triệu Chứng Trầm Cảm Cân Nặng Khỏe Mạnh Các Nguồn Lực Hỗ Trợ Khác Sách Hướng Dẫn Sử Dụng Công Cụ Tự Quản Lý - Sách hướng dẫn này bao gồm các thông tin về các chủ đề trên. Nếu quý vị muốn yêu cầu nhân bản in Sách Hướng Dẫn Sử Dụng Công Cụ Tự Quản Lý, vui lòng gọi cho Phòng Giáo Dục Sức Khỏe của IEHP theo số 1-866-224-IEHP (4347) hoặc 1-800-718-4347 dành cho người dùng TTY. Tính Chỉ Số Khối Cơ Thể (BMI) của quý vị - cho người lớn từ 20 tuổi trở lên Tính Chỉ Số Khối Cơ Thể (BMI) của quý vị – cho trẻ em từ 2 đến 19 tuổi

Clinical Information - High Risk Medications

mance and quality measures to help Medicare beneficiaries make informed decisions regarding health and prescription drug plans. As part of this effort, CMS adopted measures for High Risk Medication (HRM) endorsed by the Pharmacy Quality Alliance (PQA) and the National Quality Forum (NQF). The HRM was developed using existing HEDIS measurement “Drugs to be avoided in the elderly”.  The HRM rate analyzes the percentage of Medicare Part D beneficiaries 65 years or older who have received prescriptions for drugs with a high risk of serious side effects in the elderly. You will need Adobe Acrobat Reader 6.0 or later to view the PDF files. You can download a free copy by clicking Adobe Acrobat Reader. By clicking on this link, you will be leaving the IEHP website. Notices 12/10/2021 IEHP Pharmacy Times (PDF) 01/13/2016 IEHP Pharmacy Times (PDF) 06/17/2013 IEHP Pharmacy Times (PDF) 02/11/2013 IEHP Pharmacy Times (PDF)   Reference IEHP High Risk Medication Drug Alternative(s) Reference Guide (PDF) AGS Beers Criteria 2019 (PDF)   Information on this page is current as of December 10, 2021.