main content

Tìm Kiếm Kết Quả Cho : " MAKE FREEDHARDEMAN UNIVERSITY "

Các Trang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Sự Kiện Sắp Tới - Lớp về Bệnh Hen Suyễn dành cho Gia Đình (Trực Tuyến)

hướng dẫn học viên cách lập kế hoạch kiểm soát các triệu chứng của bệnh hen suyễn sao cho hiệu quả. Tìm hiểu cách nhận biết các yếu tố khởi phát bệnh, sử dụng máy đo lưu lượng đỉnh thở ra và Kế Hoạch Điều Trị Bệnh Hen Suyễn.  Nhấp vào đây để đăng ký lớp học này qua WebEx   Mã Số Buổi Học: 1778000734 Tải xuống phiên bản Webex cho người dùng thiết bị Apple Tải xuống phiên bản Webex cho người dùng thiết bị Android Tải xuống phiên bản Webex cho người dùng máy tính cá nhân

Sự Kiện Sắp Tới - Hội Thảo về Ăn Uống Lành Mạnh, Vận Động Thể Chất (Trực Tuyến) – Phần 4/4

i 1 Giờ này sẽ giới thiệu cách ăn trong chánh niệm. Nhấp vào đây để đăng ký lớp học này qua WebEx   Mã Số Buổi Học: 177 524 7601 Tải xuống phiên bản Webex cho người dùng thiết bị Apple Tải xuống phiên bản Webex cho người dùng thiết bị Android Tải xuống phiên bản Webex cho người dùng máy tính cá nhân  

Sự Kiện Sắp Tới - Hiểu về Bệnh Tiểu Đường (Trực Tuyến) – Phần 1/9

p học này, quý vị sẽ biết được chúng ta có thể thay đổi những yếu tố nào gây bệnh tiểu đường, bốn thói quen tự chăm sóc quan trọng để kiểm soát bệnh tiểu đường và cách sử dụng các mục tiêu SMART (cụ thể, có thể đo lường, khả thi, liên quan và có thời hạn) để kiểm soát bệnh tiểu đường.  Nhấp vào đây để đăng ký lớp học này qua Webex   Mã Số Buổi Học:  177 060 1705 Tải xuống phiên bản Webex cho người dùng thiết bị Apple Tải xuống phiên bản Webex cho người dùng thiết bị Android Tải xuống phiên bản Webex cho người dùng máy tính cá nhân

Sự Kiện Sắp Tới - Hiểu về Bệnh Tiểu Đường (Trực Tuyến) – Phần 5/9

uốc - Tìm hiểu xem tại sao một số người lại phải dùng thuốc và tác dụng của các loại thuốc khác nhau trong kiểm soát bệnh tiểu đường.  Nhấp vào đây để đăng ký lớp học này qua Webex   Mã Số Buổi Học: 177 409 5237 Tải xuống phiên bản Webex cho người dùng thiết bị Apple Tải xuống phiên bản Webex cho người dùng thiết bị Android Tải xuống phiên bản Webex cho người dùng máy tính cá nhân

Sự Kiện Sắp Tới - Hội Thảo về Ăn Uống Lành Mạnh, Vận Động Thể Chất (Trực Tuyến) – Phần 3/4

ày sẽ giới thiệu các mẹo giảm cân và kiểm soát cân nặng. Nhấp vào đây để đăng ký lớp học này qua WebEx   Mã Số Buổi Học: 177 162 8149 Tải xuống phiên bản Webex cho người dùng thiết bị Apple Tải xuống phiên bản Webex cho người dùng thiết bị Android Tải xuống phiên bản Webex cho người dùng máy tính cá nhân  

Sự Kiện Sắp Tới - Lớp Hướng Dẫn Chăm Sóc Sức Khỏe Thời Kỳ Chu Sinh (Trực Tuyến) Phần 3/8

e Thể Chất và Tinh Thần Trong Thời Kỳ Mang Thai Nhấp vào đây để đăng ký lớp học này qua WebEx   Mật Khẩu: 133 514 1650 Tải xuống phiên bản Webex cho người dùng thiết bị Apple Tải xuống phiên bản Webex cho người dùng thiết bị Android Tải xuống phiên bản Webex cho người dùng máy tính cá nhân

Sự Kiện Sắp Tới - Lớp Hướng Dẫn Chăm Sóc Sức Khỏe Thời Kỳ Chu Sinh (Trực Tuyến) Phần 4/8

iều Cần Tránh Khi Mang Thai - Khi tham gia lớp học này, quý vị sẽ biết được tác hại của khói thuốc, rượu, thuốc cấm, tình trạng lạm dụng thuốc theo toa đến thai nhi.  Nhấp vào đây để đăng ký lớp học này qua WebEx   Mật Khẩu: 133 514 1650 Tải xuống phiên bản Webex cho người dùng thiết bị Apple Tải xuống phiên bản Webex cho người dùng thiết bị Android Tải xuống phiên bản Webex cho người dùng máy tính cá nhân

Sự Kiện Sắp Tới - Lớp Hướng Dẫn Chăm Sóc Sức Khỏe Thời Kỳ Chu Sinh (Trực Tuyến) Phần 2/8

Lành Mạnh Trong Thời Kỳ Mang Thai - Lớp học này tập trung dạy cách ăn uống lành mạnh trong thời kỳ mang thai và giúp quý vị biết được những loại thực phẩm cần tránh hoặc hạn chế.  Nhấp vào đây để đăng ký lớp học này qua WebEx   Mật Khẩu: 133 514 1650 Tải xuống phiên bản Webex cho người dùng thiết bị Apple Tải xuống phiên bản Webex cho người dùng thiết bị Android Tải xuống phiên bản Webex cho người dùng máy tính cá nhân

Sự Kiện Sắp Tới - Lớp Hướng Dẫn Chăm Sóc Sức Khỏe Thời Kỳ Chu Sinh (Trực Tuyến) Phần 3/8

e Thể Chất và Tinh Thần Trong Thời Kỳ Mang Thai Nhấp vào đây để đăng ký lớp học này qua WebEx   Mật Khẩu: 133 514 1650 Tải xuống phiên bản Webex cho người dùng thiết bị Apple Tải xuống phiên bản Webex cho người dùng thiết bị Android Tải xuống phiên bản Webex cho người dùng máy tính cá nhân

Sự Kiện Sắp Tới - Hoạt Động Vòng Tròn (Độ Tuổi 0–5) (Trực Tuyến)

ớp học này, quý vị sẽ được học các kỹ năng nuôi dạy con cái và bồi dưỡng trẻ theo hướng lành mạnh, bằng cách sử dụng trò chơi, tương tác xã hội và dạy trẻ theo từng chặng phát triển thời thơ ấu.   Nhấp vào đây để đăng ký lớp học này qua WebEx Mã Số Buổi Học: 177 025 6525 Tải xuống phiên bản Webex cho người dùng thiết bị Apple Tải xuống phiên bản Webex cho người dùng thiết bị Android Tải xuống phiên bản Webex cho người dùng máy tính cá nhân

Sự Kiện Sắp Tới - Hội Thảo về Ăn Uống Lành Mạnh, Vận Động Thể Chất (Trực Tuyến) – Phần 1/4

sẽ hướng dẫn học viên cách thay đổi một chút để có chế độ  ăn uống lành mạnh; đồng thời cũng đề cập đến tầm quan trọng của hoạt động thể chất. Nhấp vào đây để đăng ký lớp học này qua WebEx   Mã Số Buổi Học: 177 162 8149 Tải xuống phiên bản Webex cho người dùng thiết bị Apple Tải xuống phiên bản Webex cho người dùng thiết bị Android Tải xuống phiên bản Webex cho người dùng máy tính cá nhân  

Chính Sách Quyền Riêng Tư

n. Chúng tôi hiểu rằng khách truy cập trang https://protect-us.mimecast.com/s/l9exC31X2wfXv8WhgmqrjX?domain=iehp.org cần được kiểm soát thông tin cá nhân của họ.  Do đó, IEHP đề ra Chính Sách Quyền Riêng Tư Trên Internet sau đây: Quý vị không cần phải cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân khi truy cập trang web của chúng tôi. Nếu quý vị quyết định không cung cấp thông tin cá nhân, quý vị vẫn có thể truy cập trang https://protect-us.mimecast.com/s/l9exC31X2wfXv8WhgmqrjX?domain=iehp.org . Cookie Cookie là gì? Cookie là một đoạn thông tin nhỏ được gửi đến trình duyệt của quý vị – cùng với một trang Web – khi quý vị truy cập trang Web. Có hai loại cookie. Cookie phiên truy cập là một dòng văn bản được lưu trữ tạm thời trong bộ nhớ máy tính của quý vị. Vì hệ thống không bao giờ lưu cookie phiên truy cập, nên cookie này sẽ bị hủy ngay sau khi quý vị đóng trình duyệt. Cookie lưu cố định là một dòng văn bản tồn tại trong thời gian lâu hơn được trình duyệt của quý vị lưu vào một tệp trên ổ cứng. IEHP chỉ sử dụng cookie phiên truy cập. Chúng tôi không sử dụng bất kỳ cookie lưu cố định nào. Cách IEHP Sử Dụng Cookie Một số ứng dụng trên trang web https://protect-us.mimecast.com/s/l9exC31X2wfXv8WhgmqrjX?domain=iehp.org yêu cầu phải có cookie phiên mới hoạt động bình thường. Nếu quý vị đã tắt cookie phiên truy cập, quý vị không thể sử dụng được các ứng dụng hoặc tính năng này trên trang web của chúng tôi. Nếu quý vị sử dụng cookie, cookie phiên truy cập của IEHP sẽ ghi nhớ các tiêu chí lựa chọn của quý vị. Ví dụ: nếu quý vị sử dụng phiên bản "Thân Thiện với Trình Đọc Màn Hình" trên trang https://protect-us.mimecast.com/s/l9exC31X2wfXv8WhgmqrjX?domain=iehp.org, nhưng quý vị lại tắt cookie, thì quý vị cần chọn tùy chọn này khi truy cập vào bất kỳ trang nào. Nếu quý vị đã bật cookie, thì hệ thống sẽ ghi nhớ tùy chọn này trong suốt thời gian quý vị truy cập. Quý vị không cần bật cookie phiên truy cập khi xem nội dung web tĩnh trên trang https://protect-us.mimecast.com/s/l9exC31X2wfXv8WhgmqrjX?domain=iehp.org . Chúng tôi đã viết phần mềm sao cho trình duyệt của quý vị chỉ trả thông tin cookie về trang https://protect-us.mimecast.com/s/l9exC31X2wfXv8WhgmqrjX?domain=iehp.org. Không trang web nào khác có thể yêu cầu thông tin này. Lưu ý: Bất kể quý vị sử dụng cookie trên trang web của IEHP nhằm mục đích cụ thể gì, chúng tôi sẽ không chia sẻ bất kỳ thông tin cookie nào với bất kỳ bên thứ ba nào. Liên kết đến các trang web khác Đôi khi, chúng tôi sẽ cung cấp đường liên kết đến các trang web khác không thuộc quyền sở hữu hoặc kiểm soát của IEHP. Chúng tôi cung cấp như vậy vì chúng tôi nghĩ rằng quý vị có thể quan tâm hoặc sử dụng thông tin này hoặc trong trường hợp quý vị là Hội Viên, chúng tôi có thể cung cấp cho quý vị thêm thông tin và/hoặc dịch vụ. Mặc dù chúng tôi cố gắng hết sức để bảo vệ quyền riêng tư cho quý vị, nhưng chúng tôi không thể chịu trách nhiệm về hoạt động bảo vệ quyền riêng tư của các trang web khác. Đường liên kết đến một trang Web nào đó không phải của IEHP không có nghĩa hoặc ngụ ý rằng IEHP chứng thực trang Web đó. Ngoài ra, chúng tôi không thể đảm bảo chất lượng hoặc độ chính xác của thông tin được đăng tải trên các trang web không phải của IEHP. Quý vị nên xem xét hoạt động bảo vệ quyền riêng tư của bất kỳ trang web nào quý vị truy cập. Trang web của IEHP hiển thị rõ ràng khi Người Dùng rời khỏi trang chủ và truy cập trang web được liên kết. Chương trình sử dụng thông tin thu thập được về tôi như thế nào? Chúng tôi có thể thu thập thông tin nhận dạng cá nhân (tên, địa chỉ email, địa chỉ thực và các mã số nhận dạng duy nhất khác) chỉ khi được quý vị cung cấp một cách rõ ràng và có chủ ý. Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng thông tin nhận dạng cá nhân thu thập được, chẳng hạn như thông tin quý vị cung cấp cho chúng tôi khi gửi khiếu nại, khi thông tin đó liên quan đến https://protect-us.mimecast.com/s/l9exC31X2wfXv8WhgmqrjX?domain=iehp.org hoặc cho các mục đích được nêu rõ tại thời điểm chúng tôi thu thập. IEHP sẽ bảo vệ thông tin cá nhân mà quý vị chia sẻ với chúng tôi. IEHP không tiết lộ, cung cấp, bán hoặc chuyển giao bất kỳ thông tin cá nhân nào cho bên thứ ba. Nếu chúng tôi chia sẻ thông tin nhân khẩu học với các bên thứ ba, chúng tôi sẽ chỉ cung cấp cho họ thông tin tổng hợp. Chúng tôi thu thập thông tin nhằm mục đích thống kê. IEHP phân tích hành vi của người dùng để đo lường mức độ quan tâm của Hội Viên đối với các lĩnh vực khác nhau trên trang web của chúng tôi.  Để thay đổi bất kỳ thông tin nào quý vị đã cung cấp cho chúng tôi qua mạng, vui lòng gọi điện đến ban Dịch Vụ Hội Viên của IEHP theo số 1-800-440-IEHP (4347)/TTY (909) 890-0731. Chúng tôi quản lý và duy trì thông tin y tế cá nhân đã lưu trữ trong sáu năm theo quy định của liên bang và tiểu bang. Chúng tôi tiến hành xóa và/hoặc gỡ bỏ thông tin theo Thủ Tục và Chính Sách Xử Lý Khiếu Nại: Xóa và Gỡ Bỏ. Sử Dụng Thư Điện Tử Mặc dù IEHP sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ thông tin cá nhân mà quý vị chia sẻ với chúng tôi, nhưng thư điện tử không an toàn vì có nguy cơ phát sinh sự cố truyền tải. Nếu thông tin liên lạc của quý vị là thông tin rất nhạy cảm, quý vị có thể gửi thông tin đó qua đường bưu điện. Hoặc gọi điện đến ban Dịch Vụ Hội Viên của IEHP theo số 1-800-440-IEHP (4347)/TTY (909) 890-0731. Quy trình minh bạch: Chúng tôi sẽ không lấy thông tin nhận dạng cá nhân của quý vị khi quý vị truy cập trang web của chúng tôi, trừ khi quý vị quyết định cung cấp thông tin đó. Chúng tôi sẽ phản hồi những email gửi tới địa chỉ memberservices@iehp.org của ban Dịch Vụ Hội Viên trong vòng 24 giờ. Chúng tôi sẽ gửi văn bản xác nhận trong vòng 5 ngày theo lịch đối với thư khiếu nại được gửi qua mạng. Yêu Cầu Cung Cấp Chính Sách và Thủ Tục Quý vị có thể xem Chính Sách và Thủ Tục của chúng tôi trên trang web để biết thông tin chi tiết về các chính sách biên tập nội dung, bảo mật, trách nhiệm giải trình, hoặc yêu cầu chúng tôi cung cấp bản sao bằng cách gọi điện đến ban Dịch Vụ Hội Viên IEHP theo số 1-800-440-IEHP (4347)/TTY (909) 890-0731. Những Thay Đổi trong Tuyên Bố về Quyền Riêng Tư Trên Web của Chúng Tôi Vào ngày 8 tháng 7 năm 2004, chúng tôi đã sửa lại Tuyên Bố về Quyền Riêng Tư Trên Web cũ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 9 năm 2002. Đôi khi IEHP có thể thay đổi tuyên bố này mà không cần thông báo. Tuyên bố này không nhằm mục đích tạo và không tạo ra bất kỳ quyền theo hợp đồng hoặc quyền hợp pháp nào khác trong hoặc thay mặt cho bất kỳ bên nào. Hãy bảo vệ bản thân để không rơi vào những chiêu trò lừa đảo qua email có tên email “giả mạo” hoặc “tấn công giả mạo”. IEHP ưu tiên bảo vệ quyền riêng tư của Hội Viên. Chúng tôi cũng đặc biệt khuyến cáo Hội Viên thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa để bảo vệ thông tin cá nhân của mình trước những chiêu trò lừa đảo qua Email được gọi là “tấn công giả mạo”. Giả mạo và tấn công giả mạo là hai kỹ thuật khác nhau, nhưng có liên quan lẫn nhau, được những kẻ lừa đảo sử dụng để lấy cắp thông tin cá nhân của quý vị. Giả mạo tức là hành vi "mạo danh" người khác trong email hoặc trên Web. Tấn công giả mạo là hành vi lừa người dùng tiết lộ thông tin cá nhân của họ, thường đi kèm với email và trang web giả mạo. Tấn công giả mạo qua Email là gì? “Tấn công giả mạo” được thiết kế nhằm mục đích đánh cắp danh tính. Kẻ phạm tội sử dụng những Email gian lận mạo nhận là email của các doanh nghiệp hợp pháp để lừa mọi người cung cấp thông tin cá nhân, chẳng hạn như số thẻ tín dụng, mật khẩu, dữ liệu tài khoản hoặc các thông tin có giá trị khác. Kẻ tội phạm thực hiện hành vi tấn công giả mạo qua Email như thế nào? Các Email thường hiển thị những cái tên thương hiệu nổi tiếng như ngân hàng, hãng bảo hiểm của quý vị hoặc thậm chí là nhà cung cấp dịch vụ không dây của quý vị. Những email lừa bịp như vậy được gọi là "Email Giả Mạo" vì chúng giả mạo giao diện của một trang web hoặc công ty nổi tiếng hòng thực hiện hành vi đánh cắp danh tính. Thông thường, Email sẽ cố tạo cảm giác cấp bách, yêu cầu người nhận cập nhật hoặc xác nhận thông tin cá nhân của họ. Email cũng có thể chứa đường liên kết đến một trang web nào đó, mà trang web này cũng có thể hiển thị logo công ty hoặc các yếu tố nổi tiếng khác của công ty. Quý vị cần lưu ý đến những yếu tố sau: Lời chào chung chung. Thay vì chào bằng tên của quý vị, nhiều email lừa đảo mở đầu thư bằng lời chào chung chung, chẳng hạn như: “Kính gửi khách hàng [Tên Công Ty]”. (IEHP sẽ luôn ghi rõ số ID Hội Viên hoặc họ tên của quý vị trong mỗi email). Cảm giác cấp bách giả. Email sẽ cố đánh lừa quý vị bằng cách đe dọa rằng tài khoản của quý vị sẽ gặp nguy hiểm nếu quý vị không cập nhật thông tin trong thời gian sớm nhất có thể.  Đường liên kết giả. Nội dung đường liên kết trông có vẻ hợp lệ, nhưng rồi sẽ dẫn quý vị đến địa chỉ “giả mạo”. Hãy luôn kiểm tra xem đường liên kết sẽ dẫn quý vị đến đâu trước khi nhấp vào. Di chuột qua đường liên kết đó và xem URL trên trình duyệt hoặc thanh trạng thái. Nếu đường liên kết đó trông có vẻ khả nghi, đừng nhấp vào. Điều gì xảy ra nếu tôi nhận được một Email lừa đảo hoặc trông giống như lừa đảo?  Nếu vậy thì quý vị không nên trả lời Email hoặc địa chỉ Email trong nội dung thư. Nếu quý vị nhận được một Email khả nghi từ IEHP, vui lòng gọi điện ngay đến ban Dịch Vụ Hội Viên của IEHP theo số 1-800-440-IEHP. Áp dụng các biện pháp bảo mật hiệu quả thường dùng trên máy tính. Các biện pháp này bao gồm cài đặt và duy trì tường lửa và phần mềm diệt vi-rút. Một số email tấn công giả mạo chứa phần mềm gián điệp có thể theo dõi hoạt động trên Internet của quý vị và làm mất tính bảo mật của hệ thống. Lưu ý: IEHP không gửi qua Email những thông báo yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin thanh toán, tên người dùng hoặc mật khẩu được dùng để quản lý tài khoản. Tin nhắn và giao dịch Chúng tôi có thể chia sẻ những bình luận hoặc thắc mắc mà quý vị đã gửi đến chúng tôi qua email hoặc biểu mẫu nhắn tin bảo mật, với những nhân viên và chuyên gia chăm sóc sức khỏe của IEHP có khả năng xử lý tốt nhất mối quan ngại của quý vị. Chúng tôi sẽ lưu trữ tin nhắn của quý vị sau khi đã nỗ lực hết sức để cung cấp cho quý vị câu trả lời đầy đủ và thỏa đáng. Tất cả nhân viên IEHP đều coi thông tin của Hội Viên là thông tin bảo mật. IEHP ưu tiên bảo vệ Quyền Riêng Tư của quý vị.   Khi quý vị sử dụng một dịch vụ trên phần bảo mật của trang Web này để tương tác trực tiếp với các chuyên gia chăm sóc sức khỏe của IEHP, thì chúng tôi có thể lưu một số thông tin quý vị cung cấp vào hồ sơ bệnh án của quý vị và chúng tôi có thể dùng những thông tin đó để hướng dẫn quý vị cách điều trị với tư cách là một bệnh nhân. Trẻ em  Chúng tôi cố ý không cho phép Hội Viên IEHP dưới 18 tuổi tạo những tài khoản cho phép truy cập vào các tính năng bảo mật trên trang web này. Hủy nhận thư  Nếu người dùng cung cấp địa chỉ email để yêu cầu chúng tôi gửi thông tin liên tục qua trang Web này (ví dụ: gửi yêu cầu mua dài hạn một trong các ấn phẩm trực tuyến của chúng tôi), thì người dùng cũng có thể yêu cầu chúng tôi ngừng gửi thư về sau. Tương tự như vậy, nếu quý vị nhận thông tin về dịch vụ IEHP qua email, quý vị có thể yêu cầu chúng tôi ngừng gửi các thông báo tương tự về sau. Tất cả các tài liệu được chúng tôi gửi qua email như vậy đều chứa thông tin về cách thức hủy nhận thư. Để ngừng nhận email từ IEHP, hãy đăng nhập vào tài khoản Hội Viên của quý vị. Nhấp vào tab “Update Profile” (Cập Nhật Hồ Sơ) và hủy chọn ô có ghi “Email Contact” (Liên Hệ qua Email) (làm như vậy đối với từng Hội Viên trong gia đình quý vị). Ngoài ra, với tư cách là hội viên, khi đăng ký sử dụng các tính năng được bảo vệ trên trang Web của chúng tôi, quý vị có thể nhận được email về các loại sản phẩm, dịch vụ, thông báo và cập nhật khác nhau của IEHP. Quý vị có thể thay đổi tùy chọn của mình bất cứ lúc nào bằng cách gọi điện đến ban Dịch Vụ Hội Viên của IEHP theo số 1-800-440-IEHP. Một lần nữa, chúng tôi hy vọng giúp quý vị trải nghiệm môi trường trực tuyến thú vị và an toàn. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian đọc Tuyên Bố về Quyền Riêng Tư này.    

Sự Kiện Sắp Tới - Hiểu về Bệnh Tiểu Đường (Trực Tuyến) – Phần 1/9

p học này, quý vị sẽ biết được chúng ta có thể thay đổi những yếu tố nào gây bệnh tiểu đường, bốn thói quen tự chăm sóc quan trọng để kiểm soát bệnh tiểu đường và cách sử dụng các mục tiêu SMART (cụ thể, có thể đo lường, khả thi, liên quan và có thời hạn) để kiểm soát bệnh tiểu đường.  Nhấp vào đây để đăng ký lớp học này qua Webex   Mã Số Buổi Học:  177 060 1705 Tải xuống phiên bản Webex cho người dùng thiết bị Apple Tải xuống phiên bản Webex cho người dùng thiết bị Android Tải xuống phiên bản Webex cho người dùng máy tính cá nhân

Sự Kiện Sắp Tới - Hiểu về Bệnh Tiểu Đường (Trực Tuyến) – Phần 1/9

p học này, quý vị sẽ biết được chúng ta có thể thay đổi những yếu tố nào gây bệnh tiểu đường, bốn thói quen tự chăm sóc quan trọng để kiểm soát bệnh tiểu đường và cách sử dụng các mục tiêu SMART (cụ thể, có thể đo lường, khả thi, liên quan và có thời hạn) để kiểm soát bệnh tiểu đường.  Nhấp vào đây để đăng ký lớp học này qua Webex   Mã Số Buổi Học:  177 060 1705 Tải xuống phiên bản Webex cho người dùng thiết bị Apple Tải xuống phiên bản Webex cho người dùng thiết bị Android Tải xuống phiên bản Webex cho người dùng máy tính cá nhân

Sự Kiện Sắp Tới - Hiểu về Bệnh Tiểu Đường (Trực Tuyến) – Phần 1/9

p học này, quý vị sẽ biết được chúng ta có thể thay đổi những yếu tố nào gây bệnh tiểu đường, bốn thói quen tự chăm sóc quan trọng để kiểm soát bệnh tiểu đường và cách sử dụng các mục tiêu SMART (cụ thể, có thể đo lường, khả thi, liên quan và có thời hạn) để kiểm soát bệnh tiểu đường.  Nhấp vào đây để đăng ký lớp học này qua Webex   Mã Số Buổi Học:  177 060 1705 Tải xuống phiên bản Webex cho người dùng thiết bị Apple Tải xuống phiên bản Webex cho người dùng thiết bị Android Tải xuống phiên bản Webex cho người dùng máy tính cá nhân

Sự Kiện Sắp Tới - Hội Thảo về Ăn Uống Lành Mạnh, Vận Động Thể Chất (Trực Tuyến) – Phần 4/4

i 1 Giờ này sẽ giới thiệu cách ăn trong chánh niệm. Nhấp vào đây để đăng ký lớp học này qua WebEx   Mã Số Buổi Học: 177 524 7601 Tải xuống phiên bản Webex cho người dùng thiết bị Apple Tải xuống phiên bản Webex cho người dùng thiết bị Android Tải xuống phiên bản Webex cho người dùng máy tính cá nhân  

Sự Kiện Sắp Tới - Hoạt Động Vòng Tròn (Độ Tuổi 0–5) (Trực Tuyến)

ớp học này, quý vị sẽ được học các kỹ năng nuôi dạy con cái và bồi dưỡng trẻ theo hướng lành mạnh, bằng cách sử dụng trò chơi, tương tác xã hội và dạy trẻ theo từng chặng phát triển thời thơ ấu.   Nhấp vào đây để đăng ký lớp học này qua WebEx Mã Số Buổi Học: 177 025 6525 Tải xuống phiên bản Webex cho người dùng thiết bị Apple Tải xuống phiên bản Webex cho người dùng thiết bị Android Tải xuống phiên bản Webex cho người dùng máy tính cá nhân

Sự Kiện Sắp Tới - Hội Thảo về Ăn Uống Lành Mạnh, Vận Động Thể Chất (Trực Tuyến) – Phần 3/4

i 1 Giờ này sẽ giới thiệu các mẹo giảm cân và kiểm soát cân nặng.  Nhấp vào đây để đăng ký lớp học này qua WebEx   Mã Số Buổi Học: 177 524 7601 Tải xuống phiên bản Webex cho người dùng thiết bị Apple Tải xuống phiên bản Webex cho người dùng thiết bị Android Tải xuống phiên bản Webex cho người dùng máy tính cá nhân  

Sự Kiện Sắp Tới - Lớp về Bệnh Hen Suyễn dành cho Gia Đình (Trực Tuyến)

hướng dẫn học viên cách lập kế hoạch kiểm soát các triệu chứng của bệnh hen suyễn sao cho hiệu quả. Tìm hiểu cách nhận biết các yếu tố khởi phát bệnh, sử dụng máy đo lưu lượng đỉnh thở ra và Kế Hoạch Điều Trị Bệnh Hen Suyễn.  Nhấp vào đây để đăng ký lớp học này qua WebEx   Mã Số Buổi Học: 1778000734 Tải xuống phiên bản Webex cho người dùng thiết bị Apple Tải xuống phiên bản Webex cho người dùng thiết bị Android Tải xuống phiên bản Webex cho người dùng máy tính cá nhân

Sự Kiện Sắp Tới - Hội Thảo về Ăn Uống Lành Mạnh, Vận Động Thể Chất (Trực Tuyến) – Phần 3/4

ày sẽ giới thiệu các mẹo giảm cân và kiểm soát cân nặng. Nhấp vào đây để đăng ký lớp học này qua WebEx   Mã Số Buổi Học: 177 162 8149 Tải xuống phiên bản Webex cho người dùng thiết bị Apple Tải xuống phiên bản Webex cho người dùng thiết bị Android Tải xuống phiên bản Webex cho người dùng máy tính cá nhân