main content

Tìm Kiếm Kết Quả Cho : " UNIVERSITEIT NYENOORD PHYSICS "

Các Trang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Sự Kiện Sắp Tới - Sống Khỏe trong Cộng Đồng (Trực Tuyến) – Phần 10

dành cho người khuyết tật. Chủ đề: Duy trì – Khi quý vị bắt đầu đạt được mục tiêu, hãy học cách duy trì lối sống lành mạnh. Nhấp vào đây để tham gia đăng ký lớp học này qua WebEx   Mã Số Buổi Học:  177 291 8574 Tải xuống phiên bản Webex cho người dùng thiết bị Apple Tải xuống phiên bản Webex cho người dùng thiết bị Android Tải xuống phiên bản Webex cho người dùng máy tính cá nhân

Sự Kiện Sắp Tới - Hội Thảo về Ăn Uống Lành Mạnh, Vận Động Thể Chất (Trực Tuyến) – Phần 4/4

ày sẽ giới thiệu cách ăn trong chánh niệm. Nhấp vào đây để đăng ký lớp học này qua WebEx   Mã Số Buổi Học:  177 162 8149 Tải xuống phiên bản Webex cho người dùng thiết bị Apple Tải xuống phiên bản Webex cho người dùng thiết bị Android Tải xuống phiên bản Webex cho người dùng máy tính cá nhân  

Sự Kiện Sắp Tới - Hiểu về Bệnh Tiểu Đường (Trực Tuyến) – Phần 3/9

nh: Phần 2. Trong phần hai này, chúng tôi sẽ hướng dẫn quý vị cách chuẩn bị một đĩa ăn bổ dưỡng để quý vị có thể thưởng thức các món ăn mình yêu thích. Tìm hiểu cách chuẩn bị một đĩa ăn lành mạnh và cách đọc nhãn thực phẩm khi chăm sóc người mắc bệnh tiểu đường. Phần hai cũng giới thiệu các lời khuyên khi đi ăn hàng.  Nhấp vào đây để đăng ký lớp học này qua Webex   Mã Số Buổi Học: 177 060 1705  Tải xuống phiên bản Webex cho người dùng thiết bị Apple Tải xuống phiên bản Webex cho người dùng thiết bị Android Tải xuống phiên bản Webex cho người dùng máy tính cá nhân

Sự Kiện Sắp Tới - Hiểu về Bệnh Tiểu Đường (Trực Tuyến) – Phần 2/9

rộng, do vậy, chúng tôi sẽ chia thành hai phần. Trong Phần 1, chúng tôi sẽ cho quý vị biết những loại thực phẩm nào ảnh hưởng nhiều nhất (và ít nhất) đến lượng đường trong máu và nên lựa chọn những loại thực phẩm (và chất béo) nào để kiểm soát lượng đường trong máu. Ngoài ra, chúng tôi sẽ cung cấp những lời khuyên giúp quý vị giảm chất béo và cholesterol.   Nhấp vào đây để đăng ký lớp học này qua Webex   Mã Số Buổi Học: 177 060 1705 Tải xuống phiên bản Webex cho người dùng thiết bị Apple Tải xuống phiên bản Webex cho người dùng thiết bị Android Tải xuống phiên bản Webex cho người dùng máy tính cá nhân

Sự Kiện Sắp Tới - Hiểu về Bệnh Tiểu Đường (Trực Tuyến) – Phần 1/9

p học này, quý vị sẽ biết được chúng ta có thể thay đổi những yếu tố nào gây bệnh tiểu đường, bốn thói quen tự chăm sóc quan trọng để kiểm soát bệnh tiểu đường và cách sử dụng các mục tiêu SMART (cụ thể, có thể đo lường, khả thi, liên quan và có thời hạn) để kiểm soát bệnh tiểu đường.  Nhấp vào đây để đăng ký lớp học này qua Webex   Mã Số Buổi Học:  177 060 1705 Tải xuống phiên bản Webex cho người dùng thiết bị Apple Tải xuống phiên bản Webex cho người dùng thiết bị Android Tải xuống phiên bản Webex cho người dùng máy tính cá nhân

Sự Kiện Sắp Tới - Understanding Diabetes (Online)

betes needs to stay healthy, how to take care of your feet and address barriers.  Click here to register for this Webex class   Session Number: 24686247890 Download Webex for Apple users Download Webex for Android users Download Webex for PC users

Sự Kiện Sắp Tới - Sống Khỏe trong Cộng Đồng (Trực Tuyến) – Phần 9

ành cho người khuyết tật. Chủ đề: Vận Động Hỗ Trợ – Tìm hiểu cách vận động hỗ trợ cho bản thân và tìm hiểu xem vận động hỗ trợ theo hình thức nhóm có tác dụng thay đổi cộng đồng như thế nào. Nhấp vào đây để tham gia đăng ký lớp học này qua WebEx   Mã Số Buổi Học:  177 511 7594 Tải xuống phiên bản Webex cho người dùng thiết bị Apple Tải xuống phiên bản Webex cho người dùng thiết bị Android Tải xuống phiên bản Webex cho người dùng máy tính cá nhân

Sự Kiện Sắp Tới - Hội Thảo về Ăn Uống Lành Mạnh, Vận Động Thể Chất (Victorville)

ày sẽ hướng dẫn học viên cách thực hiện những thay đổi nhỏ lành mạnh đối với các lựa chọn thực phẩm/đồ uống. Nhấp vào đây để đăng ký lớp học trực tiếp này Địa Điểm Trung Tâm Nguồn Lực Hỗ Trợ Cộng Đồng của IEHP (Victorville) 12353 Mariposa Rd Suites C-2 & C-3 Victorville, CA 92395

Đối Tác Cộng Đồng - Giới thiệu về Đối Tác của chúng tôi

ình sống tại quận Riverside và San Bernardino. Vui lòng xem Lịch Cộng Đồng của chúng tôi để tìm các sự kiện sắp tới của đối tác ở gần nơi quý vị sinh sống. Làm sao để trở thành Đối Tác Cộng Đồng với IEHP? Vui lòng đọc thông tin vềCuộc Họp Mạng Lưới Đối Tác Cộng Đồng để tìm hiểu thêm. Vui lòng liên hệ với Đội Ngũ Tiếp Cận Cộng Đồng của chúng tôi để được trợ giúp.  Nếu tổ chức của quý vị muốn trở thành Đối Tác Cộng Đồng của IEHP, vui lòng đăng ký tại đây.  Làm cách nào để tôi tìm được nguồn lực hỗ trợ trong cộng đồng? ConnectIE là một trang web mới, có tính năng tương tác, chứa đầy đủ mọi tiện ích giúp dễ dàng liên kết mọi người với các nguồn lực hỗ trợ trong cộng đồng tại khu vực Inland Empire. Vui lòng truy cập ConnectIE để tìm hiểu thêm!  

IEHP DualChoice - Vấn đề với Phần C

hực hiện kháng cáo về các vấn đề liên quan đến quyền lợi và bảo hiểm của quý vị. Phần này cũng bao gồm các vấn đề về thanh toán. Quý vị không chịu trách nhiệm đối với các chi phí của Medicare, ngoại trừ khoản đồng thanh toán Phần D. Cách yêu cầu quyết định bảo hiểm để nhận được các dịch vụ y tế, sức khỏe hành vi hoặc một số dịch vụ và hỗ trợ dài hạn (dịch vụ CBAS, hoặc NF)  Để yêu cầu quyết định bảo hiểm, hãy gọi, viết thư, hoặc gửi fax cho chúng tôi, hoặc yêu cầu người đại diện hoặc bác sĩ của quý vị yêu cầu chúng tôi đưa ra quyết định bảo hiểm.  Quý vị có thể gọi cho chúng tôi theo số: (877) 273-IEHP (4347), 8 giờ sáng-8 giờ tối (Giờ Thái Bình Dương), 7 ngày một tuần, kể cả ngày nghỉ, TTY (800) 718-4347.  Quý vị có thể gửi fax cho chúng tôi theo số: (909) 890-5877  Quý vị có thể gửi thư cho chúng tôi theo địa chỉ: IEHP DualChoice P.O. Box 1800 Rancho Cucamonga, CA 91729-1800. Mất bao lâu để nhận được quyết định bảo hiểm cho các dịch vụ Phần C? Thường mất tối đa 14 ngày theo lịch sau khi quý vị yêu cầu. Nếu chúng tôi không đưa ra quyết định trong vòng 14 ngày theo lịch, thì quý vị có thể kháng nghị. Đôi khi chúng tôi cần thêm thời gian và chúng tôi sẽ gửi thư cho quý vị cho biết rằng chúng tôi cần hơn 14 ngày theo lịch. Thư này sẽ giải thích lý do tại sao lại cần thêm thời gian. Tôi có thể nhận được quyết định bảo hiểm cho các dịch vụ Phần C nhanh hơn không? Có. Nếu quý vị cần phản hồi nhanh hơn vì tình hình sức khỏe của mình, thì quý vị nên yêu cầu chúng tôi đưa ra “quyết định bảo hiểm nhanh”.  Nếu chúng tôi phê duyệt yêu cầu, thì chúng tôi sẽ thông báo cho quý vị về quyết định bảo hiểm trong vòng 72 giờ. Tuy nhiên, đôi khi chúng tôi cần thêm thời gian và chúng tôi sẽ gửi thư cho quý vị cho biết rằng chúng tôi cần hơn 14 ngày theo lịch. Yêu cầu quyết định bảo hiểm nhanh: Nếu quý vị yêu cầu quyết định bảo hiểm nhanh, hãy bắt đầu bằng cách gọi điện hoặc gửi fax đến chương trình của chúng tôi để yêu cầu chúng tôi bao trả cho các dịch vụ chăm sóc mà quý vị muốn.  Quý vị có thể gọi cho Ban Dịch Vụ Hội Viên của IEHP DualChoice theo số (877) 273-IEHP (4347), 8 giờ sáng-8 giờ tối (Giờ Chuẩn Thái Bình Dương), 7 ngày một tuần, kể cả ngày lễ. Người dùng TTY nên gọi số (800) 718-4347 hoặc gửi fax cho chúng tôi theo số (909) 890-5877. Quý vị cũng có thể yêu cầu bác sĩ hoặc người đại diện của mình gọi cho chúng tôi. Dưới đây là các quy tắc để yêu cầu quyết định bảo hiểm nhanhi:  Quý vị phải đáp ứng hai yêu cầu sau để nhận được quyết định bảo hiểm nhanh:  Quý vị có thể nhận được quyết định bảo hiểm nhanh chỉ khi quý vị yêu cầu bao trả cho các dịch vụ chăm sóc hoặc vật dụng mà quý vị chưa nhận được. (Quý vị không thể nhận được quyết định bảo hiểm nhanh nếu yêu cầu là về khoản thanh toán cho các dịch vụ chăm sóc hoặc vật dụng mà quý vị đã nhận được.) Quý vị có thể nhận được quyết định bảo hiểm nhanh chỉ khi thời hạn 14 ngày theo lịch tiêu chuẩn có thể gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình sức khỏe của quý vị hoặc tổn hại đến khả năng hoạt động của quý vị.  Nếu bác sĩ của quý vị cho rằng quý vị cần quyết định bảo hiểm nhanh, thì chúng tôi sẽ tự động cung cấp cho quý vị. Nếu quý vị yêu cầu quyết định bảo hiểm nhanh, mà không cần sự hỗ trợ từ bác sĩ của mình, chúng tôi sẽ quyết định xem quý vị có nhận được quyết định bảo hiểm nhanh không.  Nếu chúng tôi quyết định rằng tình hình sức khỏe của quý vị không đáp ứng yêu cầu nhận quyết định bảo hiểm nhanh, chúng tôi sẽ gửi thư thông báo cho quý vị. Chúng tôi cũng sẽ áp dụng thời hạn 14 ngày theo lịch tiêu chuẩn. Thư này sẽ cho quý vị biết nếu bác sĩ của quý vị yêu cầu quyết định bảo hiểm nhanh, chúng tôi sẽ tự động cung cấp quyết định bảo hiểm nhanh. Thư này cũng sẽ cho quý vị biết cách nộp “đơn kháng nghị nhanh” về quyết định của chúng tôi liên quan đến quyết định bảo hiểm nhanh mà quý vị yêu cầu. Nếu quyết định bảo hiểm là Có, thì khi nào tôi sẽ nhận được dịch vụ hoặc vật dụng? Quý vị sẽ có thể nhận được dịch vụ hoặc khoản mục trong vòng 14 ngày theo lịch (đối với quyết định bảo hiểm tiêu chuẩn) hoặc 72 giờ (đối với quyết định bảo hiểm nhanh) kể từ khi quý vị yêu cầu. Nếu chúng tôi cần thêm thời gian để đưa ra quyết định bảo hiểm, thì chúng tôi sẽ đưa ra quyết định bảo hiểm trước khi hết thời gian gia hạn đó. Nếu quyết định bảo hiểm là Không, thì làm sao tôi biết được?  Nếu từ chối, chúng tôi sẽ gửi cho quý vị thư thông báo lý do từ chối. Nếu chúng tôi từ chối, thì quý vị có quyền yêu cầu chúng tôi thay đổi quyết định này bằng cách kháng nghị. Kháng nghị nghĩa là yêu cầu chúng tôi xem xét lại quyết định từ chối bảo hiểm. Nếu quý vị quyết định kháng nghị, thì nghĩa là quý vị sẽ tiến hành Cấp 1 của quy trình kháng nghị. Kháng nghị Kháng nghị là gì? Kháng nghị là một cách chính thức để yêu cầu chúng tôi xem xét lại quyết định của mình và thay đổi quyết định nếu quý vị cho rằng chúng tôi đã nhầm lẫn. Ví dụ: chúng tôi có thể quyết định rằng một dịch vụ, vật dụng hoặc loại thuốc mà quý vị muốn không được bao trả hoặc không còn được Medicare hoặc Medi-Cal bao trả. Nếu quý vị hoặc bác sĩ của quý vị không đồng ý với quyết định của chúng tôi, thì quý vị có thể kháng nghị. Trong hầu hết các trường hợp, quý vị phải bắt đầu kháng nghị ở Cấp 1. Nếu quý vị không muốn tiến hành kháng nghị đầu tiên đối với chương trình cho dịch vụ Medi-Cal, thì trong các trường hợp đặc biệt, quý vị có thể yêu cầu Đánh Giá Y Khoa Độc Lập. Nếu quý vị cần trợ giúp trong quá trình kháng nghị, thì quý vị có thể gọi cho Văn Phòng Thanh Tra theo số 1-888-452-8609. Văn Phòng Thanh Tra không liên quan đến chúng tôi hoặc bất kỳ công ty bảo hiểm hoặc chương trình bảo hiểm y tế nào. Kháng Nghị Cấp 1 cho các dịch vụ Phần C là gì? Kháng Nghị Cấp 1 là kháng nghị đầu tiên đối với chương trình của chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét lại quyết định bảo hiểm của mình để xem đã chính xác chưa. Người xem xét lại sẽ không phải là người đưa ra quyết định bảo hiểm ban đầu. Sau khi xem xét xong, chúng tôi sẽ gửi quyết định bằng văn bản cho quý vị. Sau khi xem xét lại, nếu chúng tôi thông báo với quý vị rằng dịch vụ hoặc khoản mục không được đài thọ, thì trường hợp của quý vị có thể chuyển lên Kháng Nghị Cấp 2.  Người khác có thể kháng nghị thay cho tôi cho các dịch vụ Phần C không? Có. Bác sĩ hoặc nhà cung cấp dịch vụ khác của quý vị có thể thực hiện kháng nghị thay cho quý vị. Ngoài ra, người khác ngoài bác sĩ hoặc nhà cung cấp khác của quý vị có thể thực hiện kháng nghị thay cho quý vị, nhưng trước tiên quý vị phải hoàn thành Biểu Mẫu Chỉ Định Người Đại Diện. Biểu mẫu này cho phép người khác đại diện cho quý vị. Nếu người khác thực hiện kháng nghị, thay vì quý vị, bác sĩ hoặc nhà cung cấp khác của quý vị, thì chúng tôi phải nhận được biểu mẫu Chỉ Định Người Đại Diện hoàn chỉnh trước khi chúng tôi có thể xem xét lại kháng nghị. Làm thế nào để tôi có thể Kháng Nghị Cấp 1 cho các dịch vụ Phần C? Để bắt đầu kháng nghị, quý vị, bác sĩ hoặc nhà cung cấp khác của quý vị phải liên hệ với chúng tôi. Quý vị có thể gọi cho Ban Dịch Vụ Hội Viên của IEHP DualChoice theo số (877) 273-IEHP (4347), 8 giờ sáng-8 giờ tối (Giờ Chuẩn Thái Bình Dương), 7 ngày một tuần, kể cả ngày nghỉ. Người dùng TTY nên gọi số (800) 718-4347. Để biết thêm chi tiết về cách liên hệ với chúng tôi để kháng nghị, hãy xem Chương 9 của Cẩm Nang Hội Viên IEHP DualChoice. Quý vị có thể yêu cầu chúng tôi “kháng nghị tiêu chuẩn” hoặc “kháng nghị nhanh”. Nếu quý vị yêu cầu kháng nghị tiêu chuẩn hoặc kháng nghị nhanh, hãy thực hiện kháng nghị bằng văn bản: IEHP DualChoice P.O. Box 1800 Rancho Cucamonga, CA 91729-1800 Fax: (909) 890-5748 Quý vị cũng có thể yêu cầu kháng cáo bằng cách gọi điện cho Dịch Vụ Hội Viên của IEHP DualChoice theo số (877) 273-IEHP (4347), 8 giờ sáng-8 giờ tối (Giờ Thái Bình Dương), 7 ngày một tuần, kể cả ngày nghỉ. Người dùng TTY nên gọi số (800) 718-4347. Chúng tôi sẽ gửi cho quý vị thư thông báo trong vòng 5 ngày làm việc về việc đã nhận được đơn kháng nghị của quý vị. Tôi có bao nhiêu thời gian để tiến hành kháng nghị cho các dịch vụ Phần C? Quý vị phải yêu cầu kháng nghị trong vòng 60 ngày theo lịch kể từ ngày nhận được thư thông báo về quyết định của chúng tôi. Nếu quý vị bỏ lỡ thời hạn cuối cùng này nhưng có lý do chính đáng, chúng tôi có thể cho quý vị thêm thời gian để đưa ra kháng nghị. Các ví dụ về lý do chính đáng bao gồm: quý vị bị ốm nặng hoặc chúng tôi cung cấp sai thông tin cho quý vị về thời hạn yêu cầu kháng nghị. Tôi có thể sao chép hồ sơ vụ việc của mình không? Có. Yêu cầu chúng tôi sao chép bằng cách gọi điện cho Ban Dịch Vụ Hội Viên theo số (877) 273-IEHP (4347). TTY (800) 718-4347. Bác sĩ của tôi có thể cung cấp cho quý vị thêm thông tin về kháng nghị cho các dịch vụ Phần C không? Có, quý vị và bác sĩ của quý vị có thể cung cấp cho chúng tôi thêm thông tin để hỗ trợ cho kháng nghị của quý vị. Chương trình sẽ đưa ra quyết định kháng nghị như thế nào?  Chúng tôi sẽ xem xét cẩn thận tất cả các thông tin về yêu cầu bảo hiểm cho các dịch vụ chăm sóc y tế của quý vị. Sau đó, chúng tôi sẽ kiểm tra xem chúng tôi có tuân thủ theo các quy tắc khi chúng tôi từ chối yêu cầu của quý vị không. Người xem xét lại sẽ không phải là người đưa ra quyết định ban đầu. Nếu chúng tôi cần thêm thông tin, thì chúng tôi có thể yêu cầu quý vị hoặc bác sĩ của quý vị cung cấp thêm thông tin.  Khi nào tôi sẽ nhận được quyết định kháng nghị “tiêu chuẩn” cho các dịch vụ Phần C? Chúng tôi phải phản hồi quý vị trong vòng 30 ngày theo lịch sau khi chúng tôi nhận được đơn kháng nghị của quý vị. Chúng tôi sẽ đưa ra quyết định sớm hơn nếu tình trạng sức khỏe của quý vị yêu cầu như vậy. Tuy nhiên, nếu quý vị cần thêm thời gian hoặc nếu chúng tôi cần thu thập thêm thông tin, thì chúng tôi có thể cần đến 14 ngày theo lịch trở lên. Nếu chúng tôi quyết định cần thêm ngày để đưa ra quyết định, thì chúng tôi sẽ gửi thư thông báo cho quý vị. Nếu quý vị cho rằng chúng tôi không nên kéo dài thời gian, thì quý vị có thể nộp “đơn than phiền nhanh” về quyết định kéo dài thời gian của chúng tôi. Khi quý vị nộp đơn than phiền nhanh, chúng tôi sẽ phản hồi đơn kháng nghị của quý vị trong vòng 24 giờ. Nếu chúng tôi không phản hồi quý vị trong vòng 30 ngày theo lịch hoặc trước khi kết thúc thời gian kéo dài (nếu chúng tôi áp dụng), thì chúng tôi sẽ tự động gửi hồ sơ của quý vị lên Cấp 2 của quy trình kháng nghị nếu vấn đề liên quan đến dịch vụ hoặc vật dụng của Medicare. Quý vị sẽ được thông báo khi vấn đề này xảy ra. Nếu vấn đề của quý vị liên quan đến một dịch vụ hoặc vật dụng của Medi-Cal, thì quý vị sẽ cần phải tự nộp Đơn Kháng Nghị Cấp 2. Vui lòng xem bên dưới để biết thêm thông tin.  Nếu chúng tôi phê duyệt một phần hoặc tất cả những gì quý vị yêu cầu, thì chúng tôi phải phê duyệt hoặc cung cấp bảo hiểm trong vòng 30 ngày theo lịch sau khi nhận được đơn kháng nghị của quý vị. Nếu chúng tôi từ chối một phần hoặc tất cả những gì quý vị yêu cầu, thì chúng tôi sẽ gửi thư thông báo cho quý vị. Nếu vấn đề của quý vị liên quan đến một dịch vụ hoặc vật dụng của Medicare, thì thư này sẽ thông báo quý vị biết rằng chúng tôi đã gửi hồ sơ của quý vị đến Cơ Quan Đánh Giá Độc Lập để Kháng Nghị Cấp 2. Nếu vấn đề của quý vị liên quan đến một dịch vụ hoặc vật dụng của Medi-Cal, thì thư này sẽ thông báo cho quý vị biết cách tự nộp Đơn Kháng Nghị Cấp 2. Vui lòng xem bên dưới để biết thêm thông tin. Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi yêu cầu kháng nghị nhanh? Nếu quý vị yêu cầu kháng nghị nhanh, thì chúng tôi sẽ phản hồi quý vị trong vòng 72 giờ sau khi nhận được đơn kháng nghị của quý vị. Chúng tôi sẽ phản hồi sớm hơn nếu tình trạng sức khỏe của quý vị yêu cầu như vậy. Tuy nhiên, nếu quý vị cần thêm thời gian hoặc nếu chúng tôi cần thu thập thêm thông tin, thì chúng tôi có thể cần đến 14 ngày theo lịch trở lên. Nếu chúng tôi quyết định cần thêm ngày để đưa ra quyết định, thì chúng tôi sẽ gửi thư thông báo cho quý vị. Nếu quý vị cho rằng chúng tôi không nên kéo dài thời gian, thì quý vị có thể nộp “đơn than phiền nhanh” về quyết định kéo dài thời gian của chúng tôi. Khi quý vị nộp đơn than phiền nhanh, chúng tôi sẽ phản hồi đơn kháng nghị của quý vị trong vòng 24 giờ. Nếu chúng tôi không phản hồi quý vị trong vòng 72 giờ hoặc trước khi kết thúc thời gian kéo dài (nếu chúng tôi áp dụng), thì chúng tôi sẽ tự động gửi hồ sơ của quý vị lên Cấp 2 của quy trình kháng nghị nếu vấn đề liên quan đến dịch vụ hoặc vật dụng của Medicare. Quý vị sẽ được thông báo khi vấn đề này xảy ra. Nếu vấn đề của quý vị liên quan đến một dịch vụ hoặc vật dụng của Medi-Cal, thì quý vị sẽ cần phải tự nộp Đơn Kháng Nghị Cấp 2. Vui lòng xem bên dưới để biết thêm thông tin. Nếu chúng tôi phê duyệt một phần hoặc tất cả những gì quý vị yêu cầu, thì chúng tôi phải ủy quyền hoặc cung cấp bảo hiểm trong vòng 72 giờ sau khi nhận được đơn kháng nghị của quý vị.  Nếu chúng tôi từ chối một phần hoặc tất cả những gì quý vị yêu cầu, thì chúng tôi sẽ gửi thư thông báo cho quý vị. Nếu vấn đề của quý vị liên quan đến một dịch vụ hoặc vật dụng của Medicare, thì thư này sẽ thông báo quý vị biết rằng chúng tôi đã gửi hồ sơ của quý vị đến Cơ Quan Đánh Giá Độc Lập để Kháng Nghị Cấp 2. Nếu vấn đề của quý vị liên quan đến một dịch vụ hoặc vật dụng của Medi-Cal, thì thư này sẽ thông báo cho quý vị biết cách tự nộp Đơn Kháng Nghị Cấp 2. Vui lòng xem bên dưới để biết thêm thông tin. Tôi có vẫn sẽ nhận được các quyền lợi trong quá trình kháng nghị Cấp 1 không? Nếu chúng tôi quyết định thay đổi hoặc ngừng bảo hiểm cho một dịch vụ hoặc vật dụng đã được phê duyệt trước đó, thì chúng tôi sẽ gửi cho quý vị thông báo trước khi thực hiện hành động. Nếu quý vị không đồng ý với hành động này, thì quý vị có thể gửi Kháng Nghị Cấp 1 và yêu cầu chúng tôi tiếp tục các quyền lợi của quý vị đối với dịch vụ hoặc vật dụng. Quý vị phải thực hiện yêu cầu vào hoặc trước ngày sau để tiếp tục nhận được các quyền lợi của mình: Trong vòng 10 ngày sau khi gửi thông báo về hành động qua đường bưu điện; hoặc Ngày có hiệu lực dự kiến của hành động. Nếu quý vị đáp ứng thời hạn này, thì quý vị có thể tiếp tục nhận được dịch vụ hoặc vật dụng đang tranh chấp trong khi đơn kháng nghị của quý vị đang được xử lý. Kháng Nghị Cấp 2 Nếu chương trình từ chối ở Cấp 1, thì quý vị nên làm gì tiếp theo? Nếu chúng tôi từ chối một phần hay toàn bộ Kháng Nghị Cấp 1 của quý vị, thì chúng tôi sẽ gửi thư thông báo cho quý vị. Thư này sẽ cho quý vị biết dịch vụ hoặc vật dụng này có thường được Medicare hoặc Medi-Cal bao trả không. Nếu vấn đề của quý vị là về một dịch vụ hoặc vật dụng của Medicare, thì chúng tôi sẽ tự động gửi hồ sơ của quý vị lên Cấp 2 của quy trình kháng nghị ngay khi hoàn tất Kháng Nghị Cấp 1. Nếu vấn đề của quý vị liên quan đến một dịch vụ hoặc vật dụng của Medi-Cal, thì quý vị có thể tự nộp Đơn Kháng Nghị Cấp 2. Thư này sẽ cho quý vị biết cách thực hiện việc này. Thông tin được cung cấp dưới đây. Kháng Nghị Cấp 2 là gì? Kháng Nghị Cấp 2 là kháng nghị thứ hai, được thực hiện bởi một tổ chức độc lập không liên quan đến chương trình.   Vấn đề của tôi là về một dịch vụ hoặc vật dụn của Medi-Cal. Làm thế nào để tôi có thể Kháng Cáo Cấp 2? Có hai cách để kháng cáo Cấp 2 đối với các dịch vụ và vật dụng Medi-Cal: 1) Đánh Giá Y Khoa Độc Lập hoặc 2) Phiên Điều Trần Cấp Tiểu Bang. 1)    Đánh Giá Y Khoa Độc Lập Quý vị có thể yêu cầu Đánh Giá Y Khoa Độc Lập (IMR) từ Trung Tâm Hỗ Trợ tại Sở Chăm Sóc Sức Khỏe Có Quản lý của California (DMHC). IMR được cung cấp cho bất kỳ dịch vụ hoặc vật dụng y tế nào được Medi-Cal bao trả. IMR là việc bác sĩ không tham gia chương trình của chúng tôi đánh giá hồ sơ của quý vị. Nếu IMR được quyết định có lợi cho quý vị, thì chúng tôi phải cung cấp cho quý vị dịch vụ hoặc vật dụng mà quý vị yêu cầu. Quý vị không phải thanh toán cho IMR. Quý vị có thể yêu cầu IMR nếu chương trình của chúng tôi: Từ chối, thay đổi hoặc trì hoãn dịch vụ hoặc phương án điều trị Medi-Cal (không bao gồm Dịch Vụ Hỗ Trợ Tại Nhà [IHSS]) vì chương trình của chúng tôi xác định điều đó không cần thiết về mặt y tế. Sẽ không bao trả cho một phương án điều trị Medi-Cal thử nghiệm hoặc nghiên cứu cho một tình trạng y tế nghiêm trọng. Sẽ không thanh toán cho các dịch vụ Medi-Cal khẩn cấp hoặc cấp cứu mà quý vị đã nhận được. Chưa giải quyết Kháng Nghị Cấp 1 của quý vị về dịch vụ Medi-Cal trong vòng 30 ngày theo lịch đối với kháng nghị tiêu chuẩn hoặc 72 giờ đối với kháng nghị nhanh. Quý vị có thể yêu cầu IMR nếu quý vị cũng đã yêu cầu Phiên Điều Trần Cấp Tiểu Bang, nhưng không thể yêu cầu IMR nếu quý vị đã có Phiên Điều Trần Cấp Tiểu Bang về cùng một vấn đề. Trong hầu hết các trường hợp, quý vị phải nộp đơn kháng nghị cho chúng tôi trước khi yêu cầu IMR. Nếu quý vị không đồng ý với quyết định của chúng tôi, thì quý vị có thể yêu cầu Trung Tâm Hỗ Trợ của DMHC cung cấp IMR. Nếu phương án điều trị của quý vị bị từ chối vì đó là phương án điều trị thử nghiệm hoặc nghiên cứu, thì quý vị không cần phải tham gia vào quy trình kháng nghị của chúng tôi trước khi đăng ký IMR. Nếu quý vị gặp vấn đề khẩn cấp và liên quan đến một mối đe dọa tức thời và nghiêm trọng đối với sức khỏe của quý vị, thì quý vị có thể yêu cầu DMHC giải quyết ngay vấn đề đó. DMHC có thể miễn yêu cầu về việc trước tiên quý vị phải tuân thủ quy trình kháng nghị của chúng tôi trong những trường hợp bất thường và thuyết phục. Quý vị phải nộp đơn xin IMR trong vòng 6 tháng sau khi chúng tôi gửi cho quý vị quyết định bằng văn bản về đơn kháng nghị của quý vị. DMHC có thể chấp nhận đơn đăng ký của quý vị sau 6 tháng nếu xác định được rằng có các trường hợp khiến quý vị không thể nộp đơn kịp thời. Để yêu cầu IMR: Điền vào Biểu Mẫu Yêu Cầu Đánh Giá/Than Phiền Y Khoa: http://www.dmhc.ca.gov/FileaComplaint/SubmitanIndependentMedicalReviewComplaintForm.aspx hoặc gọi cho Trung Tâm Hỗ Trợ của DMHC theo số (888) 466-2219. Người dùng TDD nên gọi số (877) 688-9891. Hãy đính kèm bản sao của thư từ hoặc tài liệu khác về dịch vụ hoặc vật dụng mà chúng tôi đã từ chối, nếu có. Điều này có thể làm tăng tốc độ quy trình IMR. Gửi bản sao các tài liệu, chứ không phải bản gốc. Trung Tâm Hỗ Trợ không thể gửi lại bất kỳ tài liệu nào. Điền vào Biểu Mẫu Ủy Quyền Hỗ Trợ nếu người khác hỗ trợ quy trình IMR của quý vị. Quý vị có thể nhận biểu mẫu tại http://www.dmhc.ca.gov/FileaComplaint/SubmitanIndependentMedicalReviewComplaintForm.aspx Hoặc gọi cho Trung Tâm Hỗ Trợ DMHC theo số (888) 466-2219. Người dùng TDD nên gọi số (877) 688-9891. Gửi qua đường bưu điện hoặc fax các biểu mẫu và bất kỳ tài liệu đính kèm nào của quý vị đến:  Trung Tâm Hỗ Trợ Sở Chăm Sóc Sức Khỏe Có Quản Lý 980 Ninth Street, Suite 500 Sacramento, CA 95814-2725 FAX: 916-255-5241 Nếu quý vị đủ điều kiện nhận IMR, thì DMHC sẽ xem xét trường hợp của quý vị và gửi cho quý vị thư thông báo trong vòng 7 ngày theo lịch cho biết quý vị đủ điều kiện nhận IMR. Sau khi nhận được đơn đăng ký và các tài liệu hỗ trợ từ chương trình của quý vị, quyết định IMR sẽ được đưa ra trong vòng 30 ngày theo lịch. Quý vị sẽ nhận được quyết định IMR trong vòng 45 ngày theo lịch kể từ ngày nộp đầy đủ tài liệu. Nếu quý vị gặp trường hợp khẩn cấp và đủ điều kiện nhận IMR, thì DMHC sẽ xem xét trường hợp của quý vị và gửi cho quý vị thư thông báo trong vòng 2 ngày theo lịch cho biết quý vị đủ điều kiện nhận IMR. Sau khi nhận được đơn đăng ký và các tài liệu hỗ trợ từ chương trình của quý vị, quyết định IMR sẽ được đưa ra trong vòng 3 ngày theo lịch. Quý vị sẽ nhận được quyết định IMR trong vòng 7 ngày theo lịch kể từ ngày nộp đầy đủ tài liệu. Nếu quý vị không hài lòng với kết quả của IMR, thì quý vị vẫn có thể yêu cầu Phiên Điều Trần Cấp Tiểu Bang.  Nếu DMHC quyết định rằng trường hợp của quý vị không đủ điều kiện nhận IMR, thì DMHC sẽ xem xét trường hợp của quý vị thông qua quy trình khiếu nại thông thường của khách hàng. 2)    Phiên Điều Trần Cấp Tiểu Bang Quý vị có thể yêu cầu Phiên Điều Trần Cấp Tiểu Bang cho các dịch vụ và vật dụng được Medi-Cal bao trả. Nếu bác sĩ hoặc nhà cung cấp khác của quý vị yêu cầu một dịch vụ hoặc vật dụng mà chúng tôi sẽ không phê duyệt hoặc chúng tôi sẽ không tiếp tục thanh toán cho một dịch vụ hoặc vật dụng mà quý vị đã nhận được và chúng tôi từ chối kháng nghị Cấp 1 của quý vị, thì quý vị có quyền yêu cầu Phiên Điều Trần Cấp Tiểu Bang. Trong hầu hết các trường hơp, quý vị có 120 ngày để yêu cầu Phiên Điều Trần Cấp Tiểu Bang sau khi thông báo “Quyền Điều Trần Của Quý Vị” được gửi cho quý vị qua đường bưu điện.  LƯU Ý: Nếu quý vị yêu cầu Phiên Điều Trần Cấp Tiểu Bang vì chúng tôi thông báo với quý vị rằng dịch vụ quý vị đang nhận sẽ bị thay đổi hoặc phải dừng lại, thì quý vị có ít ngày hơn để gửi yêu cầu nếu quý vị muốn tiếp tục nhận dịch vụ đó trong khi chờ Phiên Điều Trần Cấp Tiểu Bang. Hãy đọc phần “Tôi có tiếp tục được nhận các quyền lợi trong quá trình kháng cáo Cấp 2 không” trong Chương 9 của Cẩm Nang Hội Viên để biết thêm thông tin. Có hai cách để yêu cầu Phiên Điều Trần Cấp Tiểu Bang: Quý vị có thể hoàn thành "Yêu cầu Phiên Điều Trần Cấp Tiểu Bang" ở mặt sau của thông báo hành động. Quý vị cần cung cấp tất cả thông tin cần thiết như họ và tên, địa chỉ, số điện thoại, tên của chương trình hoặc quận đã thực hiện hành động trái với mong muốn của quý vị, (các) chương trình trợ cấp có liên quan và lý do chi tiết tại sao quý vị lại muốn có phiên điều trần. Sau đó, quý vị có thể gửi yêu cầu của mình theo một trong các cách sau: Đến sở quyền lợi của quận theo địa chỉ ghi trên thông báo. Đến Sở Dịch Vụ Xã Hội California: State Hearings Division P.O. Box 944243, Mail Station 9-17-37 Sacramento, California 94244-2430 Đến Phòng Điều Trần Cấp Tiểu Bang theo số fax: 916-651-5210 hoặc 916-651-2789. Quý vị có thể gọi cho Sở Dịch Vụ Xã Hội California theo số (800) 952-5253. Người dùng TDD nên gọi số (800) 952-8349. Nếu quý vị quyết định yêu cầu Phiên Điều Trần Cấp Tiểlu Bang qua điện thoại, thì quý vị nên biết rằng đường dây điện thoại rất bận. Tôi có tiếp tục được nhận các quyền lợi trong quá trình kháng nghị Cấp 2 không? Nếu vấn đề của quý vị là về một dịch vụ hoặc vật dụng được Medicare bao trả, thì quyền lợi của quý vị cho dịch vụ hoặc vật dụng đó sẽ không tiếp tục trong quy trình kháng nghị Cấp 2 với Đơn Vị Đánh Giá Độc Lập. Nếu vấn đề của quý vị là về một dịch vụ hoặc vật dụng được Medi-Cal bao trả và quý vị yêu cầu Phiên Điều Trần Công Bằng Cấp Tiểu Bang, thì quyền lợi Medi-Cal của quý vị cho dịch vụ hoặc vật dụng đó sẽ được tiếp tục cho đến khi có quyết định phiên điều trần. Quý vị phải yêu cầu phiên điều trần vào hoặc trước ngày sau để tiếp tục các quyền lợi của mình: Trong vòng 10 ngày kể từ ngày quý vị nhận được thông báo qua đường bưu điện cho biết quyết định bất lợi về quyền lợi (quyết định kháng nghị Cấp 1) vẫn được giữ nguyên; hoặc Ngày có hiệu lực dự kiến của hành động. Nếu quý vị đáp ứng thời hạn này, thì quý vị có thể tiếp tục nhận được dịch vụ hoặc vật dụng đang tranh chấp cho đến khi có quyết định của phiên điều trần. Tôi sẽ tìm hiểu về quyết định này bằng cách nào? Nếu Kháng Nghị Cấp 2 của quý vị là một Phiên Điều Trần Cấp Tiểu Bang, thì Sở Dịch Vụ Xã Hội California sẽ gửi cho quý vị thư giải thích quyết định của họ.  Nếu quyết định của Phiên Điều Trần Cấp Tiểu Bang phê duyệt một phần hoặc tất cả những gì quý vị yêu cầu, thì chúng tôi phải tuân thủ theo quyết định này. Chúng tôi phải hoàn thành (các) hành động theo quy định trong vòng 30 ngày theo lịch kể từ ngày nhận được bản sao quyết định này. Nếu quyết định của Phiên Điều Trần Cấp Tiểu Bang từ chối một phần hoặc tất cả những gì quý vị yêu cầu, thì có nghĩa là họ đồng ý với quyết định Cấp 1. Chúng tôi có thể ngừng bất kỳ khoản trợ cấp nào đang chờ xử lý mà quý vị sẽ nhận được.  Nếu Kháng Nghị Cấp 2 của quý vị là một Đánh Giá Y Khoa Độc Lập, thì Sở Chăm Sóc Sức Khỏe Có Quản Lý sẽ gửi cho quý vị thư giải thích quyết định của họ.  Nếu quyết định Đánh Giá Y Khoa Độc Lập phê duyệt một phần hoặc tất cả những gì quý vị yêu cầu, thì chúng tôi phải cung cấp dịch vụ hoặc phương án điều trị đó. Nếu quyết định Đánh Giá Y Khoa Độc Lập từ chối một phần hoặc tất cả những gì quý vị yêu cầu, thì có nghĩa là họ đồng ý với quyết định Cấp 1. Quý vị vẫn có thể được Điều Trần Cấp Tiểu Bang. Nếu Kháng Nghị Cấp 2 của quý vị được chuyển đến Đơn Vị Đánh Giá Độc Lập của Medicare, thì họ sẽ gửi cho quý vị thư giải thích quyết định của họ. Nếu Đơn Vị Đánh Giá Độc Lập phê duyệt một phần hoặc tất cả những gì quý vị yêu cầu, thì chúng tôi phải cho phép bảo hiểm chăm sóc y tế trong vòng 72 giờ hoặc cung cấp cho quý vị dịch vụ hoặc vật dụng trong vòng 14 ngày theo lịch kể từ ngày nhận được quyết định của IRE.  Nếu quyết định Đơn Vị Đánh Giá Độc Lập từ chối một phần hoặc tất cả những gì quý vị yêu cầu, thì có nghĩa là họ đồng ý với quyết định Cấp 1. Điều này được gọi là “giữ nguyên quyết định”. Điều này được gọi là “từ chối kháng nghị của quý vị”. Nếu quyết định từ chối tất cả hoặc một phần những gì quý vị yêu cầu, thì tôi có thể tiến hành kháng nghị khác không? Nếu Kháng Nghị Cấp 2 của quý vị là Phiên Điều Trần Cấp Tiểu Bang, thì quý vị có thể yêu cầu một phiên điều trần trong vòng 30 ngày sau khi quý vị nhận được quyết định. Quý vị cũng có thể yêu cầu đánh giá tư pháp đối với việc từ chối Phiên Điều Trần Cấp Tiểu Bang bằng cách nộp đơn lên Tòa Án Tối Cao (theo Mục 1094.5, Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự) trong vòng một năm sau khi quý vị nhận được quyết định.  Nếu Kháng Nghị Cấp 2 của quý vị là Đánh Giá Y Khoa Độc Lập, thì quý vị có thể yêu cầu Phiên Điều Trần Cấp Tiểu Bang.  Nếu Kháng Nghị Cấp 2 của quý vị được chuyển đến Đơn Vị Đánh Giá Độc Lập của Medicare, thì quý vị chỉ có thể kháng nghị lại nếu giá trị khoản tiền của dịch vụ hoặc vật dụng mà quý vị muốn nhận được đáp ứng một số tiền tối thiểu nhất định. Thư quý vị nhận được từ IRE sẽ giải thích thêm về các quyền kháng nghị mà quý vị có thể có. Vấn Đề về Thanh Toán Chúng tôi không cho phép các nhà cung cấp trong mạng lưới của mình lập hóa đơn cho quý vị đối với các dịch vụ và vật dụng được bao trả. Điều này đúng ngay cả khi chúng tôi thanh toán cho nhà cung cấp thấp hơn mức phí mà nhà cung cấp tính cho một dịch vụ hoặc vật dụng được bao trả. Quý vị không cần phải thanh toán số tiền trên bất kỳ hóa đơn nào. Số tiền duy nhất quý vị cần thanh toán là khoản đồng thanh toán cho các loại dịch vụ, vật dụng và/hoặc thuốc yêu cầu khoản đồng thanh toán. Nếu quý vị nhận được hóa đơn vượt quá số tiền của khoản đồng thanh toán cho các dịch vụ và vật dụng được bao trả, hãy gửi hóa đơn đó cho chúng tôi. Quý vị không nên tự thanh toán hóa đơn. Chúng tôi sẽ liên hệ trực tiếp với nhà cung cấp và xem xét vấn đề. Làm thế nào để tôi có thể yêu cầu chương trình trả lại cho tôi phần chia sẻ của chương trình đối với các dịch vụ và vật dụng y tế mà tôi đã thanh toán? Hãy nhớ, nếu quý vị nhận được hóa đơn vượt quá số tiền của khoản đồng thanh toán cho các dịch vụ và vật dụng được bao trả, thì quý vị không nên tự thanh toán hóa đơn đó. Nhưng nếu quý vị thanh toán hóa đơn, thì quý vị có thể được hoàn lại tiền nếu quý vị tuân thủ các quy tắc khi nhận dịch vụ và vật dụng.  Nếu quý vị yêu cầu được hoàn tiền, thì yêu cầu đó là về một quyết định bảo hiểm. Chúng tôi sẽ xem xét xem dịch vụ hoặc vật dụng mà quý vị đã thanh toán có phải dịch vụ hoặc vật dụng được bao trả không và chúng tôi sẽ kiểm tra xem quý vị có tuân thủ tất cả các nguyên tắc khi sử dụng bảo hiểm của mình không. Nếu dịch vụ hoặc vật dụng mà quý vị đã thanh toán được bao trả và quý vị tuân thủ tất cả các quy tắc, thì chúng tôi sẽ gửi cho quý vị khoản thanh toán cho phần chi phí của dịch vụ hoặc vật dụng đó trong vòng 60 ngày sau khi chúng tôi nhận được yêu cầu của quý vị. Hoặc nếu quý vị chưa thanh toán cho dịch vụ hoặc vật dụng, thì chúng tôi sẽ gửi khoản thanh toán trực tiếp cho nhà cung cấp. Khi chúng tôi gửi khoản thanh toán, có nghĩa là chúng tôi phê duyệt yêu cầu của quý vị về quyết định bảo hiểm. Nếu dịch vụ hoặc vật dụng không được bao trả, hoặc quý vị không tuân thủ tất cả các quy tắc, thì chúng tôi sẽ gửi thư thông báo cho quý vị biết chúng tôi sẽ không thanh toán cho dịch vụ hoặc vật dụng đó và giải thích rõ lý do. Tôi nên làm gì nếu chương trình không đồng ý thanh toán? Nếu quý vị không đồng ý với quyết định của chúng tôi, thì quý vị có thể tiến hành kháng nghị. Tuân thủ quy trình kháng nghị. Khi quý vị làm theo các hướng dẫn này, vui lòng lưu ý: Nếu quý vị kháng nghị để được bồi hoàn, thì chúng tôi phải phản hồi quý vị trong vòng 60 ngày theo lịch sau khi chúng tôi nhận được đơn kháng nghị của quý vị. Nếu quý vị đang yêu cầu chúng tôi hoàn trả cho quý vị dịch vụ chăm sóc y tế mà quý vị đã nhận và tự thanh toán, thì quý vị không được phép yêu cầu kháng nghị nhanh.  Nếu chúng tôi “từ chối” yêu cầu kháng nghị của quý vị và dịch vụ hoặc vật dụng thường được Medicare bao trả, thì chúng tôi sẽ tự động gửi hồ sơ của quý vị cho Đơn Vị Đánh Giá Độc Lập. Chúng tôi sẽ thông báo cho quý vị qua thư nếu điều này xảy ra. Nếu IRE thay đổi quyết định và cho biết chúng tôi cần thanh toán cho quý vị, thì chúng tôi phải gửi khoản thanh toán cho quý vị hoặc nhà cung cấp trong vòng 30 ngày theo lịch. Nếu chúng tôi phê duyệt kháng nghị của quý vị tại bất kỳ giai đoạn nào của quy trình kháng nghị sau Cấp 2, thì chúng tôi phải gửi khoản thanh toán cho quý vị hoặc nhà cung cấp trong vòng 60 ngày theo lịch. Nếu IRE từ chối kháng nghị của quý vị, thì có nghĩa là họ đồng ý với quyết định của chúng tôi không phê duyệt yêu cầu của quý vị. (Điều này được gọi là “giữ nguyên quyết định”. Đây được gọi là “từ chối kháng nghị của quý vị”.) Thư quý vị nhận được sẽ giải thích thêm các quyền kháng nghị mà quý vị có thể có. Quý vị chỉ có thể kháng nghị lại nếu giá trị khoản tiền của dịch vụ hoặc vật dụng quý vị muốn nhận được đáp ứng một số tiền tối thiểu nhất định. Nếu chúng tôi “từ chối” yêu cầu kháng nghị của quý vị và dịch vụ hoặc vật dụng đó thường được Medi-Cal bao trả, thì quý vị có thể tự nộp Kháng Nghị Cấp 2 (xem bên trên). IEHP DualChoice (HMO D-SNP) là một Chương trình HMO có hợp đồng với Medicare. Việc ghi danh tham gia IEHP DualChoice (HMO D-SNP) phụ thuộc vào quá trình gia hạn hợp đồng. Thông tin trên trang này được cập nhật từ ngày 1 Tháng Mười, 2022. H8894_DSNP_23_3241532_M Pending Accepted

IEHP DualChoice - Vấn đề với Phần D

làm nếu quý vị gặp phải các vấn đề khi nhận thuốc Phần D hoặc quý vị muốn chúng tôi hoàn lại số tiền thanh toán cho thuốc Phần D. Quyền lợi của quý vị với tư cách là hội viên của chương trình bao gồm bảo hiểm cho nhiều loại thuốc theo toa. Hầu hết các loại thuốc này đều là “thuốc Phần D”. Có một số loại thuốc mà Medicare Phần D không bao trả nhưng Medi-Cal có thể sẽ bao trả. Tôi có thể yêu cầu quyết định bảo hiểu hoặc tiến hành kháng nghị về thuốc theo toa Phần D không? Có. Dưới đây là các ví dụ về quyết định bảo hiểm mà quý vị có thể yêu cầu chúng tôi đưa ra đối với các loại thuốc Phần D của quý vị.  Quý vị yêu cầu chúng tôi thực hiện một ngoại lệ, như: Yêu cầu chúng tôi bao trả cho một loại thuốc Phần D không có trên Danh Sách Thuốc (Danh Mục Thuốc) Được Bao Trả của chương trình Yêu cầu chúng tôi miễn trừ giới hạn đối với bảo hiểm cho một loại thuốc của chương trình (như giới hạn về số lượng thuốc mà quý vị có thể nhận được) Quý vị hỏi chúng tôi xem một loại thuốc có được bao trả cho quý vị hay không (ví dụ: khi thuốc của quý vị có tên trong Danh Mục Thuốc của chương trình nhưng chúng tôi yêu cầu quý vị phải được chúng tôi phê duyệt trước khi chúng tôi bao trả cho quý vị). Vui lòng lưu ý: Nếu nhà thuốc của quý vị thông báo rằng quý vị không thể mua thuốc theo toa, thì quý vị sẽ nhận được thông báo giải thích cách liên hệ với chúng tôi để yêu cầu quyết định bảo hiểm. Quý vị yêu cầu chúng tôi thanh toán cho một loại thuốc theo toa mà quý vị đã mua. Đây là yêu cầu quyết định bảo hiểm về việc thanh toán. Nếu quý vị không đồng ý với quyết định bảo hiểm mà chúng tôi đã đưa ra, thì quý vị có thể kháng nghị quyết định của chúng tôi. Trường hợp ngoại lệ là gì? Trường hợp ngoại lệ là sự cho phép nhận bảo hiểm cho một loại thuốc thường không có tên trong Danh Sách Thuốc Được Bao Trả của chúng tôi, hoặc sử dụng thuốc mà không có các quy tắc và giới hạn nhất định. Nếu một loại thuốc không có trong Danh Sách Thuốc Được Bao Trả của chúng tôi, hoặc không được bao trả theo cách quý vị muốn, thì quý vị có thể yêu cầu chúng tôi cung cấp “trường hợp ngoại lệ”. Khi quý vị yêu cầu một trường hợp ngoại lệ, bác sĩ hoặc bác sĩ kê toa khác của quý vị sẽ cần giải thích rõ lý do y tế về trường hợp ngoại lệ đó. Dưới đây là các ví dụ về các trường hợp ngoại lệ mà quý vị, bác sĩ hoặc bác sĩ kê toa khác của quý vị có thể yêu cầu chúng tôi thực hiện:  Bao trả cho một loại thuốc Phần D không có tên trong Danh Sách Thuốc (Danh Mục Thuốc) Được Bao Trả của chúng tôi. Nếu chúng tôi đồng ý cung cấp trường hợp ngoại lệ và bao trả cho một loại thuốc không có tên trong Danh Mục Thuốc, thì quý vị sẽ cần phải thanh toán khoản chia sẻ chi phí áp dụng cho các loại thuốc. Quý vị không thể yêu cầu trường hợp ngoại lệ đối với khoản đồng thanh toán hoặc khoản đồng bảo hiểm mà chúng tôi yêu cầu quý vị trả cho thuốc. Loại bỏ hạn chế về phạm vi bảo hiểm của chúng tôi. Có thêm các quy tắc hoặc hạn chế áp dụng cho một số loại thuốc trong Danh Mục Thuốc của chúng tôi. Các quy tắc và hạn chế bổ sung đối với khoản bảo hiểm cho một số loại thuốc bao gồm: Được yêu cầu sử dụng thuốc gốc tương tự của một loại thuốc thay vì thuốc biệt dược. Được chương trình phê duyệt trước khi chúng tôi đồng ý bao trả cho loại thuốc của quý vị. (Điều này đôi khi được gọi là “sự cho phép trước”.) Cần thử trước loại thuốc khác trước khi chúng tôi đồng ý bao trả cho loại thuốc mà quý vị yêu cầu. (Điều này đôi khi được gọi là “liệu pháp từng bước”.) Giới hạn số lượng. Đối với một số loại thuốc, chương trình giới hạn số lượng thuốc quý vị có thể nhận được. Nếu chúng tôi đồng ý cung cấp trường hợp ngoại lệ và miễn trừ một hạn chế cho quý vị, quý vị vẫn có thể yêu cầu trường hợp ngoại lệ đối với khoản đồng thanh toán mà chúng tôi yêu cầu quý vị thanh toán cho loại thuốc đó. Những điều quan trọng cần biết khi yêu cầu trường hợp ngoại lệ Bác sĩ hoặc bác sĩ kê toa khác của quý vị phải cung cấp cho chúng tôi thông báo giải thích lý do y tế khi yêu cầu trường hợp ngoại lệ. Bác sĩ hoặc bác sĩ kê toa khác của quý vị phải cung cấp cho chúng tôi thông báo giải thích lý do y tế khi yêu cầu trường hợp ngoại lệ. Quyết định của chúng tôi về trường hợp ngoại lệ sẽ nhanh hơn nếu quý vị cung cấp thông tin này từ bác sĩ hoặc bác sĩ kê toa khác của quý vị khi quý vị yêu cầu trường hợp ngoại lệ. Thông thường, Danh Mục Thuốc của chúng tôi bao gồm nhiều loại thuốc để điều trị một tình trạng cụ thể. Những khả năng khác nhau này được gọi là thuốc “thay thế”. Nếu một loại thuốc thay thế sẽ có hiệu quả tương đương với loại thuốc quý vị đang yêu cầu và không gây ra thêm các tác dụng phụ hoặc các vấn đề về sức khỏe khác, thì chúng tôi thường sẽ không phê duyệt yêu cầu về trường hợp ngoại lệ của quý vị. Chúng tôi sẽ phê duyệt hoặc từ chối yêu cầu về trường hợp ngoại lệ của quý vị. Nếu chúng tôi phê duyệt yêu cầu về trường hợp ngoại lệ của quý vị, thì trường hợp ngoại lệ thường có hiệu lực đến cuối năm theo lịch. Điều này vẫn có hiệu lực nếu bác sĩ của quý vị tiếp tục kê toa loại thuốc đó cho quý vị và loại thuốc đó tiếp tục an toàn và hiệu quả để điều trị cho tình trạng của quý vị. Nếu chúng tôi từ chối yêu cầu về trường hợp ngoại lệ của quý vị, thì quý vị có thể yêu cầu xem xét lại quyết định của chúng tôi bằng cách tiến hành kháng nghị. Quyết Định Bảo Hiểm Điều cần làm Yêu cầu loại quyết định bảo hiểm mà quý vị mong muốn. Gọi điện, gửi thư hoặc fax cho chúng tôi để yêu cầu. Quý vị, người đại diện, hay bác sĩ (hoặc người kê toa khác) của quý vị có thể làm điều này.   Quý vị có thể gọi cho chúng tôi theo số: (877) 273-IEHP (4347), 8 giờ sáng - 8 giờ tối (Giờ Thái Bình Dương), 7 ngày một tuần, kể cả ngày nghỉ. Người dùng TTY vui lòng gọi số 1-800-718-4347. Quý vị có thể gửi fax cho chúng tôi theo số: (909) 890-5877  Quý vị có thể gửi thư cho chúng tôi theo địa chỉ: IEHP DualChoice P.O. Box 1800 Rancho Cucamonga, CA 91729-1800 Quý vị hoặc bác sĩ của quý vị (hoặc bác sĩ kê toa khác) hay người đại diện khác của quý vị có thể yêu cầu quyết định bảo hiểm. Quý vị cũng có thể nhờ một luật sư để hành động thay mặt quý vị. Quý vị không cần phải cung cấp sự cho phép bằng văn bản cho bác sĩ hoặc bác sĩ kê toa khác của quý vị để họ thay mặt quý vị yêu cầu chúng tôi đưa ra quyết định bảo hiểm. Nếu quý vị yêu cầu trường hợp ngoại lệ, hãy cung cấp “tuyên bố hỗ trợ”. Bác sĩ hoặc bác sĩ kê toa khác của quý vị phải cung cấp cho chúng tôi lý do y tế để xin cấp trường hợp ngoại lệ về thuốc. Chúng tôi gọi đây là “tuyên bố ủng hộ.”  Bác sĩ hoặc bác sĩ kê toa khác của quý vị có thể fax hoặc gửi tuyên bố đó qua đường bưu điện cho chúng tôi. Hoặc bác sĩ hoặc bác sĩ kê toa khác của quý vị có thể tuyên bố cho chúng tôi qua điện thoại, sau đó fax hoặc gửi tuyên bố qua đường bưu điện. Yêu Cầu Quyết Định Bảo Hiểm Thuốc Theo Toa của Medicare (PDF) Các biểu mẫu này cũng có sẵn trên trang web CMS: Biểu Mẫu Yêu Cầu Quyết Định Bảo Hiểm Thuốc Theo Toa của Medicare (dành cho người ghi danh và nhà cung cấp sử dụng) Bằng cách nhấp vào liên kết này, quý vị sẽ rời khỏi trang web của IEHP DualChoice. Thời hạn cho “quyết định bảo hiểm tiêu chuẩn” về một loại thuốc mà quý vị chưa nhận được Nếu chúng tôi sử dụng thời hạn tiêu chuẩn, thì chúng tôi phải phản hồi quý vị trong vòng 72 giờ sau khi chúng tôi nhận được yêu cầu của quý vị hoặc, sau khi chúng tôi nhận được tuyên bố hỗ trợ từ bác sĩ hoặc bác sĩ kê toa của quý vị nếu quý vị đang yêu cầu trường hợp ngoại lệ. Chúng tôi sẽ phản hồi sớm hơn theo tình hình sức khỏe của quý vị. Nếu chúng tôi không đáp ứng thời hạn, thì chúng tôi sẽ gửi yêu cầu của quý vị lên Cấp 2 của quy trình kháng nghị. Ở Cấp 2, một Đơn Vị Đánh Giá Độc Lập sẽ xem xét quyết định. Nếu chúng tôi phê duyệt một phần hoặc tất cả những gì quý vị yêu cầu, thì chúng tôi phải phê duyệt hoặc cung cấp bảo hiểm trong vòng 72 giờ sau khi nhận được yêu cầu của quý vị hoặc tuyên bố hỗ trợ từ bác sĩ hoặc bác sĩ kê toa khác của quý vị nếu quý vị đang yêu cầu trường hợp ngoại lệ.  Nếu chúng tôi từ chối một phần hoặc tất cả những gì quý vị yêu cầu, thì chúng tôi sẽ gửi cho quý vị thư thông báo lý do từ chối. Thư thông báo này cũng giải thích cách quý vị có thể kháng nghị quyết định của chúng tôi. Thời hạn cho “quyết định bảo hiểm tiêu chuẩn” về khoản thanh toán cho loại thuốc mà quý vị đã mua Chúng tôi phải phản hồi quý vị trong vòng 14 ngày theo lịch sau khi chúng tôi nhận được yêu cầu của quý vị. Nếu chúng tôi không đáp ứng thời hạn, thì chúng tôi sẽ gửi yêu cầu của quý vị lên Cấp 2 của quy trình kháng nghị. Ở Cấp 2, một Đơn Vị Đánh Giá Độc Lập sẽ xem xét quyết định. Nếu chúng tôi phê duyệt một phần hoặc tất cả những gì quý vị yêu cầu, thì chúng tôi sẽ tiến hành thanh toán cho quý vị trong vòng 14 ngày theo lịch. Nếu chúng tôi từ chối một phần hoặc tất cả những gì quý vị yêu cầu, thì chúng tôi sẽ gửi cho quý vị thư thông báo lý do từ chối. Thông báo này cũng giải thích cách quý vị có thể kháng nghị quyết định của chúng tôi. Nếu tình hình sức khỏe của quý vị yêu cầu, hãy yêu cầu chúng tôi đưa ra “quyết định bảo hiểm nhanh” Chúng tôi sẽ sử dụng “thời hạn tiêu chuẩn” trừ khi chúng ta đã thống nhất áp dụng “thời hạn nhanh”. Quyết định bảo hiểm tiêu chuẩn có nghĩa là chúng tôi sẽ phản hồi quý vị trong vòng 72 giờ sau khi chúng tôi nhận được thông báo từ bác sĩ của quý vị. Quyết định bảo hiểm nhanh có nghĩa là chúng tôi sẽ phản hồi quý vị trong vòng 24 giờ sau khi chúng tôi nhận được thông báo từ bác sĩ của quý vị. Quý vị chỉ có thể nhận được quyết định bảo hiểm nhanh nếu quý vị đang yêu cầu cho loại thuốc mà quý vị chưa nhận được. (Quý vị không thể nhận được quyết định bảo hiểm nhanh nếu quý vị yêu cầu chúng tôi thanh toán cho một loại thuốc quý vị đã mua.) Quý vị có thể nhận được quyết định bảo hiểm nhanh chỉ khi việc sử dụng thời hạn tiêu chuẩn có thể gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình sức khỏe của quý vị hoặc tổn hại đến khả năng hoạt động của quý vị. Nếu bác sĩ hoặc bác sĩ kê toa khác của quý vị cho chúng tôi biết rằng tình hình sức khỏe của quý vị cần “quyết định bảo hiểm nhanh”, thì chúng tôi sẽ tự động đồng ý đưa ra quyết định bảo hiểm nhanh cho quý vị và thư thông báo này sẽ cho quý vị biết điều đó. Nếu quý vị tự yêu cầu quyết định bảo hiểm nhanh (mà không có sự hỗ trợ từ bác sĩ hoặc bác sĩ kê toa khác), thì chúng tôi sẽ quyết định xem quý vị có nhận được quyết định bảo hiểm nhanh hay không. Nếu chúng tôi quyết định rằng tình trạng y tế của quý vị không đáp ứng các yêu cầu để nhận quyết bảo hiểm nhanh, thì chúng tôi sẽ sử dụng thời hạn tiêu chuẩn. Chúng tôi sẽ gửi cho quý vị thư thông báo về điều đó. Thư thông báo sẽ cho quý vị biết cách để than phiền về quyết định cung cấp cho quý vị quyết định tiêu chuẩn của chúng tôi. Quý vị có thể nộp “đơn than phiền nhanh” và nhận phản hồi trong vòng 24 giờ. Thời hạn cho “quyết định bảo hiểm nhanh” Nếu chúng tôi sử dụng thời hạn nhanh, thì chúng tôi phải cung cấp cho quý vị phản hồi trong vòng 24 giờ. Có nghĩa là 24 giờ sau khi chúng tôi nhận được yêu cầu của quý vị. Hoặc nếu quý vị yêu cầu trường hợp ngoại lệ, thì quý vị sẽ nhận được phản hồi trong vòng 24 giờ sau khi chúng tôi nhận được tuyên bố hỗ trợ từ bác sĩ hoặc bác sĩ kê toa của quý vị cho yêu cầu của quý vị. Chúng tôi sẽ phản hồi sớm hơn nếu tình trạng sức khỏe của quý vị yêu cầu như vậy. Nếu chúng tôi không đáp ứng thời hạn, thì chúng tôi sẽ gửi yêu cầu của quý vị lên Cấp 2 của quy trình kháng nghị. Ở Cấp 2, một tổ chức độc lập bên ngoài sẽ xem xét yêu cầu của quý vị và quyết định của chúng tôi. Nếu chúng tôi phê duyệt một phần hoặc tất cả những gì quý vị yêu cầu, thì chúng tôi phải phản hồi quý vị trong vòng 24 giờ sau khi nhận được yêu cầu của quý vị hoặc tuyên bố hỗ trợ từ bác sĩ hoặc bác sĩ kê toa của quý vị cho yêu cầu của quý vị. Nếu chúng tôi từ chối một phần hoặc tất cả những gì quý vị yêu cầu, thì chúng tôi sẽ gửi cho quý vị thư thông báo lý do từ chối. Thư thông báo này cũng giải thích cách quý vị có thể kháng nghị quyết định của chúng tôi. Kháng Nghị Cấp 1 về thuốc Phần D Để bắt đầu kháng nghị, quý vị, bác sĩ hoặc bác sĩ kê toa của quý vị phải liên hệ với chúng tôi. Nếu quý vị đang yêu cầu một kháng nghị tiêu chuẩn, thì quý vị có thể kháng nghị bằng cách gửi văn bản yêu cầu. Quý vị cũng có thể yêu cầu kháng nghị bằng cách gọi điện cho Ban Dịch Vụ Hội Viên của IEHP DualChoice theo số 1-877-273-IEHP (4347), 8 giờ sáng – 8 giờ tối (Giờ Chuẩn Thái Bình Dương), 7 ngày một tuần, kể cả ngày nghỉ. Người dùng TTY/TDD vui lòng gọi số 1-800-718-4347. Nếu quý vị muốn kháng nghị nhanh, thì quý vị có thể kháng nghị bằng văn bản hoặc quý vị có thể gọi cho chúng tôi. Gửi yêu cầu kháng nghị của quý vị trong vòng 60 ngày theo lịch kể từ ngày nhận được thông báo về quyết định của chúng tôi. Nếu quý vị quá thời hạn này và có lý do chính đáng, thì chúng tôi có thể cho quý vị thêm thời gian để kháng nghị.  Ví dụ: lý do chính đáng để nhỡ thời hạn là nếu quý vị bị ốm nặng khiến quý vị không thể liên hệ với chúng tôi hoặc nếu chúng tôi cung cấp cho quý vị thông tin không chính xác hoặc không đầy đủ về thời hạn yêu cầu kháng nghị. Quý vị có thể yêu cầu bản sao thông tin trong kháng nghị của mình và bổ sung thêm thông tin. Quý vị có quyền yêu cầu chúng tôi cung cấp bản sao thông tin về kháng nghị của mình.  Nếu quý vị muốn, thì quý vị và bác sĩ hoặc bác sĩ kê toa khác của quý vị có thể cung cấp thêm thông tin cho chúng tôi để hỗ trợ cho kháng nghị của quý vị. Quý vị có thể sử dụng biểu mẫu sau để nộp đơn kháng nghị: Biểu Mẫu Quyết Định Bảo Hiểm (PDF) Người khác có thể kháng nghị thay cho tôi không? Có. Bác sĩ hoặc nhà cung cấp dịch vụ khác của quý vị có thể thực hiện kháng nghị thay cho quý vị. Ngoài ra, một người nào đó ngoài bác sĩ hoặc nhà cung cấp khác của quý vị có thể tiến hành kháng nghị thay cho quý vị, nhưng trước tiên quý vị phải hoàn thành Biểu Mẫu Chỉ Định Người Đại Diện. Biểu mẫu này cung cấp cho người khác quyền được đại diện cho quý vị. Nếu người khác thực hiện kháng nghị, thay vì quý vị, bác sĩ hoặc nhà cung cấp khác của quý vị, thì chúng tôi phải nhận được biểu mẫu Chỉ Định Người Đại Diện hoàn chỉnh trước khi chúng tôi có thể xem xét lại kháng nghị.  Thời hạn cho “kháng nghị tiêu chuẩn” Nếu chúng tôi sử dụng thời hạn tiêu chuẩn, thì chúng tôi phải phản hồi quý vị trong vòng 7 ngày theo lịch sau khi chúng tôi nhận được đơn kháng nghị của quý vị, hoặc sớm hơn theo tình hình sức khỏe của quý vị. Nếu quý vị cho rằng tình hình sức khỏe của quý vị cần kháng nghị nhanh, thì quý vị nên yêu cầu “kháng nghị nhanh”. Nếu quý vị yêu cầu chúng tôi hoàn tiền cho loại thuốc quý vị đã mua, thì chúng tôi phải phản hồi cho quý vị trong vòng 14 ngày theo lịch sau khi chúng tôi nhận được đơn kháng nghị của quý vị. Nếu chúng tôi không đưa ra quyết định cho quý vị trong vòng 7 ngày theo lịch hoặc 14 ngày nếu quý vị yêu cầu chúng tôi hoàn tiền cho loại thuốc quý vị đã mua, thì chúng tôi sẽ gửi yêu cầu của quý vị đến Cấp 2 của quy trình kháng nghị. Ở Cấp 2, một Đơn Vị Đánh Giá Độc Lập sẽ xem xét quyết định của chúng tôi. Nếu tình hình sức khỏe của quý vị cần kháng nghị nhanh, hãy yêu cầu “kháng nghị nhanh” Nếu quý vị đang kháng nghị một quyết định mà chương trình của chúng tôi đã đưa ra về loại thuốc mà quý vị chưa nhận được, thì quý vị và bác sĩ hoặc bác sĩ kê toa khác của quý vị sẽ cần quyết định xem quý vị có cần “kháng nghị nhanh” hay không. Yêu cầu được “kháng nghị nhanh” tương tự như những yêu cầu nhận “quyết định bảo hiểm nhanh”.  Chương trình của chúng tôi sẽ xem xét kháng nghị của quý vị và đưa ra quyết định của chúng tôi Chúng tôi xem xét cẩn thận tất cả thông tin về yêu cầu bảo hiểm của quý vị. Chúng tôi sẽ kiểm tra xem chúng tôi có tuân thủ theo các quy tắc khi chúng tôi từ chối yêu cầu của quý vị không. Chúng tôi có thể liên hệ với quý vị, bác sĩ hoặc bác sĩ kê toa khác của quý vị để thu thập thêm thông tin. Thời hạn cho “kháng nghị nhanh” Nếu chúng tôi sử dụng thời hạn nhanh, thì chúng tôi sẽ phản hồi quý vị trong vòng 72 giờ sau khi chúng tôi nhận được đơn kháng nghị của quý vị, hoặc sớm hơn theo tình hình sức khỏe của quý vị. Nếu chúng tôi không phản hồi trong vòng 72 giờ, thì chúng tôi sẽ gửi yêu cầu của quý vị lên Cấp 2 của quy trinh kháng nghị. Ở Cấp 2, một Đơn Vị Đánh Giá Độc Lập sẽ xem xét đơn kháng nghị của quý vị. Nếu chúng tôi phê duyệt một phần hoặc tất cả những gì quý vị yêu cầu, thì chúng tôi phải cung cấp bảo hiểm trong vòng 72 giờ sau khi nhận được đơn kháng nghị của quý vị. Nếu chúng tôi từ chối một phần hoặc tất cả những gì quý vị yêu cầu, thì chúng tôi sẽ gửi cho quý vị thư giải thích lý do từ chối. Kháng Nghị Cấp 2 cho thuốc Phần D Nếu chúng tôi từ chối đơn kháng nghị của quý vị, thì quý vị cần chọn sẽ chấp nhận quyết định này hay tiếp tục tiến hành kháng nghị khác. Nếu quý vị quyết định tiếp tục Kháng Nghị Cấp 2, thì Đơn Vị Đánh Giá Độc Lập (IRE) sẽ xem xét quyết định của chúng tôi. Nếu quý vị muốn Tổ Chức Đánh Giá Độc Lập xem xét lại trường hợp của quý vị, thì quý vị phải gửi yêu cầu kháng nghị bằng văn bản.   Hãy yêu cầu trong vòng 60 ngày kể từ ngày nhận được quyết định mà quý vị đang kháng nghị. Nếu quý vị nhỡ thời hạn vì lý do chính đáng, thì quý vị vẫn có thể kháng nghị. Quý vị, bác sĩ hoặc bác sĩ kê toa khác của quý vị, hoặc người đại diện của quý vị có thể yêu cầu Kháng Nghị Cấp 2. Khi quý vị tiến hành kháng nghị với Đơn Vị Đánh Giá Độc Lập, chúng tôi sẽ gửi cho họ hồ sơ vụ việc của quý vị. Quý vị có quyền yêu cầu chúng tôi cấp bản sao hồ sơ vụ việc của mình. Quý vị có quyền cung cấp cho Đơn Vị Đánh Giá Độc lập những thông tin khác để hỗ trợ cho kháng nghị của mình. Đơn Vị Đánh Giá Độc Lập là một tổ chức độc lập do Medicare thuê. Đơn vị này không liên quan đến chương trình này và không phải một cơ quan chính phủ. Người đánh giá và Đơn Vị Đánh Giá Độc Lập sẽ tiến hành xem xét cẩn thận tất cả những thông tin liên quan đến kháng nghị của quý vị. Tổ chức sẽ gửi cho quý vị một lá thư giải thích quyết định của họ. Nếu chúng tôi giữ nguyên quyết định từ chối sau khi Quyết Định Lại, thì quý vị có quyền yêu cầu Xem Xét Lại. Xem biểu mẫu bên dưới: Biểu Mẫu Xem Xét Lại (PDF) Thời hạn cho “kháng nghị nhanh” ở Cấp 2 Nếu tình hình sức khỏe của quý vị cần kháng nghị nhanh, hãy yêu cầu Đơn Vị Đánh Giá Độc Lập tiến hành “kháng nghị nhanh”. Nếu tổ chức đánh giá đồng ý “kháng nghị nhanh” cho quý vị, thì họ phải phản hồi Kháng Nghị Cấp 2 của quý vị trong vòng 72 giờ sau khi nhận được yêu cầu kháng nghị của quý vị. Nếu Đơn Vị Đánh Giá Độc Lập phê duyệt một phần hoặc tất cả những gì quý vị yêu cầu, thì chúng tôi phải cho phép hoặc cung cấp bảo hiểm thuốc trong vòng 24 giờ sau khi nhận được quyết định. Thời hạn cho “kháng nghị tiêu chuẩn” ở Cấp 2 Nếu quý vị có yêu cầu kháng nghị tiêu chuẩn ở Cấp 2, thì Đơn Vị Đánh Giá Độc Lập phải phản hồi Kháng Nghị Cấp 2 của quý vị trong vòng 7 ngày theo lịch sau khi nhận được đơn kháng nghị của quý vị. Nếu Đơn Vị Đánh Giá Độc Lập phê duyệt một phần hoặc tất cả những gì quý vị yêu cầu, thì chúng tôi phải cho phép hoặc cung cấp bảo hiểm thuốc trong vòng 72 giờ sau khi nhận được quyết định.   Nếu Đơn Vị Đánh Giá Độc Lập phê duyệt yêu cầu hoàn tiền cho loại thuốc quý vị đã mua, thì chúng tôi sẽ gửi khoản thanh toán cho quý vị trong vòng 30 ngày theo lịch sau khi nhận được quyết định. Tôi nên làm gì nếu Đơn Vị Đánh Giá Độc Lập từ chối Kháng Nghị Cấp 2 của tôi? Từ chối nghĩa là Đơn Vị Đánh Giá Độc Lập đồng ý với quyết định của chúng tôi về việc không phê duyệt yêu cầu của quý vị. Điều này được gọi là “giữ nguyên quyết định”. Điều này được gọi là “từ chối kháng nghị của quý vị”. Nếu giá trị khoản tiền của bảo hiểm thuốc mà quý vị muốn nhận được đáp ứng một số tiền tối thiểu nhất định, thì quý vị có thể tiến hành một kháng nghị khác ở Cấp 3. Thư quý vị nhận được từ Đơn Vị Đánh Giá Độc Lập sẽ cho quý vị biết số tiền cần thiết để tiếp tục quý trình kháng nghị. Kháng Cáo Cấp 3 được một thẩm phán luật hành chính xử lý. Để biết thêm thông tin về Khiếu Nại, hãy xem Chương 9 của Cẩm Nang Hội Viên IEHP DualChoice của quý vị. IEHP DualChoice (HMO D-SNP) là một Chương trình HMO có hợp đồng với Medicare. Việc ghi danh tham gia IEHP DualChoice (HMO D-SNP) phụ thuộc vào quá trình gia hạn hợp đồng. Thông tin trên trang này được cập nhật từ ngày 1 Tháng Mười, 2022. H8894_DSNP_23_3241532_M Pending Accepted

Pharmacy Communications - Pharmacy Communications

or later to view the PDF files. You can download a free copy by clicking here. By clicking on this link, you will be leaving the IEHP website. TITLE DATE RECIPIENTS March 2023     DualChoice Medicare Billing for Non-FDA Approved Medications 03/21 All IEHP Pharmacy Providers Claim Processing during State of Emergency due to Snowstorm 03/03 All IEHP Pharmacy Providers February 2023     Transition to 30-day Coverage Determination Backdating 02/02 All LTC & SNF Providers January 2023     IEHP DualChoice (HMO D-SNP): Over-the-Counter Drugs 01/09-01/30 All IEHP Pharmacy Providers IEHP DualChoice (HMO D-SNP): Medicare Part B Coinsurance Billing 01/05-01/13 All IEHP Pharmacy Providers IEHP DualChoice (HMO D-SNP): PBM Update and Medicare Part B Coinsurance 01/02-01/20 All IEHP Pharmacy Providers IEHP DualChoice (HMO D-SNP) Members - Medication Overrides 01/02 All IEHP Pharmacy Providers December 2022     Cal MediConnect (CMC) to Medi-Cal Rx/HMO D-SNP Transition 12/22 All IEHP Pharmacy Providers Claims Rejected in Error 12/19 All IEHP Pharmacy Providers PBM Change & Prior Authorization Submission Method - for DualChoice (HMO D-SNP) Members (Effective January 1, 2023) 12/13-12/29 All IEHP Pharmacy Providers Pharmacy Recalls, Withdrawals & Safety Alerts - November 2022 12/07 All IEHP Pharmacy Providers CoverMyMeds - Prior Authorization Submission Method for DualChoice Members (Effective January 1, 2023) 12/01-12/12 All IEHP Pharmacy Providers November 2022     Recalls, Withdrawals & Safety Alerts - October 2022 11/14 All IEHP Pharmacy Providers Recalls, Withdrawals & Safety Alerts - September 2022 11/02 All IEHP Pharmacy Providers COVID-19: Test to Treat Monoclonal Antibodies 11/01 All IEHP Pharmacy Providers October 2022     Cal MediConnect to Medi-Cal Rx Transition (D-SNP) 10/28 All IEHP Pharmacy Providers September 2022     Recalls, Withdrawals & Safety Alerts 09/08 All IEHP Pharmacy Providers August 2022     2022-2023 Flu Vaccination for IEHP Members 08/31 All IEHP Pharmacy Providers Reminder: Medi-Cal Rx Gradual Reinstatement of PAs - Phase 1 08/31 All IEHP Pharmacy Providers 30-Day Countdown: Reinstatement of PA Requirements for 11 Drug Classes 08/18 All IEHP Pharmacy Providers 30-Day Countdown: Reinstatement of PA Requirements for 11 Drug Classes 08/17 All IEHP Pharmacy Providers Recalls, Withdrawals & Safety Alerts 08/10 All IEHP Pharmacy Providers July 2022     Academic Detailing Services Now Offered 07/15 All IEHP Pharmacy Providers DHCS Medi-Cal Rx Update: Postponement of Implementation of NCPDP Reject Code 80 07/13 All IEHP Pharmacy Providers Recalls, Withdrawals & Safety Alerts 07/07 All IEHP Pharmacy Providers June 2022     New DHCS DUR Board Educational Article 06/22 All IEHP Pharmacy Providers MTM Medicare Pharmacy Mailing Campaign 06/08 All IEHP Pharmacy Providers Recalls, Withdrawals & Safety Alerts 06/05 All IEHP Pharmacy Providers Academic Detailing Services Now Offered 06/04 All IEHP Pharmacy Providers Medi-Cal Rx Transition: Blood Pressure Monitors and Cuffs 06/03 All IEHP Pharmacy Providers Important Notice: COVID-19 Oral Antivirals Billing 06/01 All IEHP Pharmacy Providers May 2022     Recalls, Withdrawals & Safety Alerts 05/05 All IEHP Pharmacy Providers April 2022     Rejected Claims Due To Prescriber Error Codes 04/06 All IEHP Pharmacy Providers Recalls, Withdrawals & Safety Alerts 04/05 All IEHP Pharmacy Providers MTM COVID-19: Test to Treat 04/04 All IEHP Pharmacy Providers March 2022     MTM Medicare Pharmacy Mailing Campaign 03/29 All IEHP Pharmacy Providers New DHCS DUR Board Educational Article 03/16 All IEHP Pharmacy Providers Medi-Cal Rx Transition: How To Assist IEHP Members 03/28-03/31 All IEHP Pharmacy Providers Medi-Cal Rx Transition: How To Assist IEHP Members 03/21-03/25 All IEHP Pharmacy Providers Medi-Cal Rx Transition: How To Assist IEHP Members 03/14-03/18 All IEHP Pharmacy Providers Medi-Cal Rx Transition: How To Assist IEHP Members 03/07-03/11 All IEHP Pharmacy Providers Recalls, Withdrawals & Safety Alerts 03/07 All IEHP Pharmacy Providers IEHP Contracted DME Pharmacies: CGM, BP Monitor, Nebulizer 03/02 All IEHP Pharmacy Providers February 2022     Medi-Cal Rx Transition: How To Assist IEHP Members 02/28-03/04 All IEHP Pharmacy Providers Medi-Cal Rx Transition: How To Assist IEHP Members 02/22-02/25 All IEHP Pharmacy Providers Medi-Cal Rx Transition: How To Assist IEHP Members 02/14-02/18 All IEHP Pharmacy Providers Medi-Cal Rx Transition: How To Assist IEHP Members 02/10-02/11 All IEHP Pharmacy Providers Pharmacy Empowerment Program 02/08 All IEHP Pharmacy Providers Recalls, Withdrawals & Safety Alerts 02/07 All IEHP Pharmacy Providers New DHCS DUR Board Educational Article 02/02 All IEHP Pharmacy Providers January 2022     Free OTC COVID-19 Antigen Test Kits Available 01/31 All IEHP Pharmacy Providers Medi-Cal Rx Transition Implementation 01/17-01/21 All IEHP Pharmacy Providers Medi-Cal Rx Transition Implementation 01/10-01/14 All IEHP Pharmacy Providers Medi-Cal Rx Transition Implementation 01/07 All IEHP Pharmacy Providers Recalls, Withdrawals & Safety Alerts 01/05 All IEHP Pharmacy Providers  

Sự Kiện Sắp Tới - Hiểu về Bệnh Tiểu Đường (Trực Tuyến) – Phần 1/9

m gia lớp học này, quý vị sẽ biết được chúng ta có thể thay đổi những yếu tố nào gây bệnh tiểu đường, bốn thói quen tự chăm sóc quan trọng để kiểm soát bệnh tiểu đường và cách sử dụng các mục tiêu SMART (cụ thể, có thể đo lường, khả thi, liên quan và có thời hạn) để kiểm soát bệnh tiểu đường.  Nhấp vào đây để đăng ký lớp học này qua Webex   Mã Số Buổi Học: 177 409 5237 Tải xuống phiên bản Webex cho người dùng thiết bị Apple Tải xuống phiên bản Webex cho người dùng thiết bị Android Tải xuống phiên bản Webex cho người dùng máy tính cá nhân

Sự Kiện Sắp Tới - Hiểu về Bệnh Tiểu Đường (Trực Tuyến) – Phần 2/9

này quá rộng, do vậy, chúng tôi sẽ chia thành hai phần. Trong Phần 1, chúng tôi sẽ cho quý vị biết những loại thực phẩm nào ảnh hưởng nhiều nhất (và ít nhất) đến lượng đường trong máu và nên lựa chọn những loại thực phẩm (và chất béo) nào để kiểm soát lượng đường trong máu. Ngoài ra, chúng tôi sẽ cung cấp những lời khuyên giúp quý vị giảm chất béo và cholesterol.   Nhấp vào đây để đăng ký lớp học này qua Webex   Mã Số Buổi Học: 177 409 5237  Tải xuống phiên bản Webex cho người dùng thiết bị Apple Tải xuống phiên bản Webex cho người dùng thiết bị Android Tải xuống phiên bản Webex cho người dùng máy tính cá nhân

Sự Kiện Sắp Tới - Hiểu về Bệnh Tiểu Đường (Trực Tuyến) – Phần 6/9

i Chỉ Số - Tìm hiểu cách sử dụng máy đo đường huyết, cách ghi kết quả vào sổ nhật ký và tại sao cần kiểm tra lượng đường trong máu khi chăm sóc người mắc bệnh tiểu đường. Ngoài ra, quý vị còn biết được mình cần làm những xét nghiệm nào khác để theo dõi sức khỏe tổng quát.  Nhấp vào đây để đăng ký lớp học này qua Webex   Mã Số Buổi Học: 177 409 5237 Tải xuống phiên bản Webex cho người dùng thiết bị Apple Tải xuống phiên bản Webex cho người dùng thiết bị Android Tải xuống phiên bản Webex cho người dùng máy tính cá nhân

Pharmacy Services - Academic Detailing

treach program for our providers and pharmacies. We perform phone and one-on-one outreaches with physicians, nurse practitioners, physician assistants, and pharmacy staff. Our goal is to transform the prescriber and pharmacy practice and enhance the provider, pharmacist and member experience. Clinical Drug Education Clinical Drug Education provides materials that focus on a specific drug, drug class, and/or disease state. These materials contain pharmacological and clinical practice information to assist providers and pharmacies in their practice. As new drug information is available, it is important to stay up to date on clinical research findings to assist with member care and medication-use decisions.   Practice Development Practice development education provides materials that focus on enhancing provider and member experience. The materials contain guidance on Formulary Utilization and PA submissions as well as insights regarding electronic prescribing and electronic health records. It is our commitment to provider practice optimization tools and resources to enhance member care.   You will need Adobe Acrobat Reader 6.0 or later to view the PDF files. Click here to download a free copy by clicking Adobe Acrobat Reader.  By clicking on this link, you will be leaving the IEHP website. Biosimilars A growing trend in healthcare is the use of biosimilar drugs. The following information will assist you and your practice on prescribing biosimilars. What is a Biosimilar? (PDF) Biosimilars: Are They the Same Quality? (PDF) Biological Product Definitions (PDF) Prescribing Biosimilar Products (PDF) Prescribing Interchangeable Products (PDF) Opioid and Chronic Pain Management In collaboration with Riverside University Health System (RUHS) and Centers for Disease Control and Prevention (CDC), IEHP would like to provide the following information to assist you and your practice on prescribing opioids for chronic pain management. CURES CURES FAQ (PDF) CURES 2.0 User Guide (PDF) CURES tips and tricks (PDF) Naloxone Naxolone Drug facts (PDF) Naxolone instructions for use (PDF) First Responder Naxolone administration fact sheet (PDF) Opioid Prescribing Guidelines Medication Assisted Treatment (MAT) and Opioid Treatment Program (OTP) FAQ (PDF) CDC Guideline Infographic (PDF) CDC Guidelines Factsheet (PDF) TurnTheTide Pocket Guide for Prescribing Opioids for Chronic Pain (PDF) CDC Guideline at a Glance  Opioid Tapering Clinical Pocket Guide to Tapering (PDF) Tapering Resource-AAFP (PDF) Opioid Tapering Resource pack (PDF) Pharmacy Medication Assisted Treatment (MAT) for Substance Abuse (PDF) Urine Drug Testing CDC Clinical Practice Guideline for Prescribing Opioids for Pain UDT for monitoring opioid therapy-AAFP (PDF) X-Waiver  X-Waiver resources Removal of DATA Waiver (X-Waiver) Requirement https://www.samhsa.gov/medications-substance-use-disorders/removal-data-waiver-requirement All prescriptions for buprenorphine will now only require a standard DEA registration number. For additional information on the removal of the DATA-Waiver requirement, see the Removal of DATA Waiver (X-Waiver) Requirement. Practice Optimization   Electronic Prescribing (e-Rx) Electronic prescribing is a growing standard in the healthcare industry. Most electronic health record systems offer electronic prescription capabilities. The information below will provide insight to the practice of e-prescribing. Benefits of e-Rx brochure (PDF) Formulary Utilization The IEHP Formulary offers a variety of drugs based on safety and efficacy for any condition. The information below will help you find out how to access and interpret the formulary Medicare FAQ (PDF) The process of submitting a prior authorization may be cumbersome for your practice. The information below will help you understand this process and assist with receiving a proper decision in a timely manner.   For any questions regarding Pharmacy Academic Detailing Training please contact: PharmacyAcademicDetailing@iehp.org     You will need Adobe Acrobat Reader 6.0 or later to view the PDF files. Click here to download a free copy by clicking Adobe Acrobat Reader. By clicking on this link, you will be leaving the IEHP website. Information on this page is current as of January 1. 2022  

Provider Resources - Utilization Management Criteria

e. IEHP has created UM Subcommittee Approved Authorization Guidelines to serve as one of the sets of criteria for medical necessity decisions. Our goal in creating this page is to provide you with easily accessible electronic versions of IEHP’s UM guidelines. IEHP utilizes a variety of sources in developing our UM guidelines which include: Medicare and Medi-Cal’s coverage policy statements Evidence in the peer-reviewed published medical literature Technology assessments and structured evidence reviews Evidence-based consensus statements Expert opinions of healthcare Providers Evidence-based guidelines from nationally recognized professional healthcare organizations and public health agencies. IEHP is also licensed to use MCG Guidelines, Apollo Medical Review Criteria, and InterQual to guide in utilization management decisions. Since medical technology is constantly evolving, our clinical guidelines are subject to change without prior notification. Additional UM Subcommittee Guidelines may be developed as needed or may be withdrawn from use. Please note that benefits may vary based on Member’s line of business; therefore, certain services discussed in the UM Subcommittee Guidelines may not be a covered benefit. Table of Contents (PDF) Providers may obtain information about criteria, either in general or relating to specific UM decisions, from IEHP upon request by contacting the IEHP UM Department. Please contact the IEHP Provider Relations Team at (909) 890-2054 to be connected to the UM Department.  Behavioral Health Behavioral Health Treatment (BHT) Criteria (PDF) Criteria for Multidisciplinary Diagnostic Treatment (PDF) Community Supports Services Community Transition Services Nursing Facility Transition to a Home (PDF) Nursing Facility Transition-Diversion to Assisted Living (PDF) Housing Deposits (PDF) Housing Transition Navigation Services (PDF) Housing Tenancy and Sustaining Services (PDF) Asthma Remediation (PDF) Environmental Accessibility Adaptations (Home Modifications) (PDF) Medically Tailored Meals (PDF) Sobering Centers (PDF) Recuperative Care (PDF) Short-Term Post-Hospitalization Housing (PDF) Diagnostic Testing Elastography (PDF) Inflammatory Bowel Disease Serology (PDF) Vestibular Autorotation Test (PDF) Gynecology and Obstetrics Fetal Non-Stress Testing (PDF) Neurology Bone Marrow Transplant in Treatment of Multiple Sclerosis (PDF) Pain Management Pain Management - Centers of Excellence (COE) (PDF) Referrals to Pain Management Specialist (PDF) Pharmacy Biosimilar Products (PDF) CAR-T Therapy (PDF) Surgical Procedures Adolescent Bariatric Consultation and Surgery (PDF) Natural Orifice Transluminal Endoscopic Surgery (PDF) Transgender Services (PDF) Other Allocation of Limited Critical Care Resources During a Public Health Emergency (PDF) Complementary and Alternative Medicine or Holistic Therapies (PDF) Congregate Living Health Facilities (PDF) Criteria for Custodial Care: Medi-Cal (PDF) Enhanced Care Management (PDF) Hair Removal Guideline (PDF) My Path (A Palliative Care Approach) (PDF) Tertiary Care Center Referral Requests (PDF) Transitional Care Medicine (PDF) Transportation Criteria (PDF)   You will need Adobe Acrobat Reader 6.0 or later to view the PDF files. You can download a free copy by clicking here.

Provider Resources - Non-Contracted Providers

s for Contracted and Non-Contracted Providers Emergency and Post-Stabilization Care for IEHP Members IEHP DualChoice (HMO D-SNP) Model of Care Training for Non-Contracted Providers Provider Dispute Resolution Process for Contracted and Non-Contracted Providers   Definition of a Provider Dispute A provider dispute is a written notice from the provider to Inland Empire Health Plan (IEHP) that: Challenges, appeals, or appeals, or requests reconsideration of a claim (including a bundled group of similar claims) that has been denied, adjusted, or contested Challenges a request for reimbursement for an overpayment of a claim Seeks resolution of a billing determination or other contractual dispute   What is not Considered to be a Provider Dispute Claims denied for missing or additional documentation requirements such as consent forms, invoices, Explanation of Benefits from primary carrier, or itemized bills are not considered Provider Disputes Corrected Claims Pre-Service Authorization Denials   Provider Dispute Time Frame IEHP accepts disputes from providers if they are submitted within 365 days of receipt of IEHPs decision (for example, IEHPs Remittance Advice (RA) indicating a claim was denied or adjusted).   Submission of Provider Disputes When submitting a provider dispute, a provider should use a Provider Dispute Resolution Request form. If the dispute is for multiple, substantially similar claims, complete the spreadsheet on page 2 of the Provider Dispute Resolution Request Form All Provider Disputes and supporting information must be submitted to: IEHP Claims Appeal Resolution Unit PO BOX 4319 Rancho Cucamonga, CA 91729-4349   Acknowledgement of Provider Dispute IEHP acknowledges receipt of each provider dispute, regardless of whether the dispute is complete, within 15 business days of receipt.   Resolution Timeframe IEHP resolves each provider dispute within 45 business days following receipt of the dispute, and provides the provider with a written determination stating the reasons for determination.   PDR Determination Resulting in Additional Payment If IEHP determines to pay additional monies based on information originally provided and/or available at the time the claim was first presented to IEHP for adjudication, or a result of a processing error IEHP will automatically include the appropriate interest amount if payment is not issued within required regulatory timeframes.   Non-Contracted Provider Disputes Resolution Process for IEHP DualChoice (HMO D-SNP) A non-contracted provider, on his or her own behalf, is permitted to file a standard appeal for a denied claim only if the non-contracted provider completes a waiver of liability statement, which provides that the non-contracted provider will not bill IEHP DualChoice (HMO D-SNP) Plan Members.   Who to Call with Questions on IEHPs PDR Process Contracted providers may visit our online secure provider portal at www.iehp.org for more information. Providers may also call the IEHP Provider Call Center at (909) 890-2054 or (866) 223-4347 Monday-Friday, 8:00 am to 5pm PST.   (Back to Non-Contracted Providers Menu) Emergency and Post-Stabilization Care for IEHP Members   Triage and Advice Systems IEHP provides Members triage, screening, and advice services by telephone 24 hours a day, 7 days a week through its Nurse Advice Line (NAL). By calling the NAL, Members receive assistance with access to urgent or emergency services from an on-call physician, or licensed triage personnel. IEHP Members can reach this 24/7 Nurse Advice Line at (888)-244-IEHP (4347) or 711 (TTY).   Post-Stabilization Care IEHP requires contracted and non-contracted hospitals to obtain prior authorization for post-stabilization care for Members (patients). IEHP requests the patient’s diagnosis as indicated by the treating physician or surgeon and any other information reasonably necessary for the Plan to decide on whether to authorize post-stabilization care or to assume management of the patient’s care by prompt transfer to another facility. The hospital should request prior authorization from IEHP’s Utilization Management (UM) Department by: Phone at (866) 649-6327; or Fax at (909) 477-8553 to send clinical notes for medical necessity review.   IEHP makes every effort to respond to requests for necessary post-stabilization care within thirty (30) minutes of receipt. The services are considered approved if IEHP does not respond within this timeframe. All subsequent hospital day are subject to review for medical necessity. IEHP will inform the provider of the Plan’s decision and will coordinate the transfer of the Member if IEHP denies the request for authorization of post-stabilization care and elects to transfer the Member to another health care provider.   Non-Emergency Services If a Member presents at the emergency department for non-emergency services, please refer the Member to their IEHP Member Handbook, section 3 (How to Get Care), which outlines the process for obtaining a referral.   Claims Reimbursement Complete facility claims for authorized health care services must be sent to: Inland Empire Health Plan Attn: Claims Department – IEHP Direct PO BOX 4349 Rancho Cucamonga, CA 91729-4349 Complete professional claims for authorized health care services must be sent to: For IEHP-Direct Members, please send to address above. For IEHP Members assigned to an IPA, please click for here for more information on how to send to the appropriate IPA.   Billing IEHP Members Providers under the Medi-Cal program must not submit claims to, demand or otherwise collect reimbursement from a Medi-Cal beneficiary, or from other persons on behalf of the beneficiary, for any service included in the Medi-Cal program’s scope of benefits in addition to a claim submitted to the Medi-Cal program for that service.   IEHP DualChoice (HMO D-SNP) Model of Care Training for Non-Contracted Providers   The Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS), the Department of Health Care Services (DHCS), and National Committee for Quality Assurance (NCQA) requirement that out-of-network providers routinely seen by IEHP DualChoice (HMO D-SNP) Members, receive training on IEHPs Model of Care for our D-SNP Members:   IEHP DualChoice (HMO D-SNP) Model of Care Training (PDF) IEHP DualChoice (HMO D-SNP) Model of Care Training (HTML)   *We recommend opening file in: Mozilla Firefox, MS Edge, Chrome or MS Internet Explorer 2023 IEHP DualChoice (HMO D-SNP) Model of Care Non-Contracted Provider AOR (PDF) Report an Issue To report any issues with this system or process or for any questions, please send an email to DGHospitalRelationsServiceTeam@iehp.org   (Back to Non-Contracted Providers Menu)   You will need Adobe Acrobat Reader 6.0 or later to view the PDF files. You can download a free copy by clicking here.

Plan Updates - Correspondence

here. TITLE DATE RECIPIENTS March 2023     I-MEDIC and CMS Alerts - Provider Potentially Inappropriate Billing 03/24 All Medicare IPAs REMINDER – Action Required by March 31st - Blood Lead Survey 03/23 All Pediatricians, Family Practice & Community Clinics REMINDER - IEHP Contracts with Call the Car for Transportation 03/23 All Hospital Administrators, SNFs & Dialysis Center REVISED – UM Authorization Guidelines 03/22 All IPA Administrators, Medical Directors & BH Providers Reminder Coordination of Care Reports and Rosters 03/21 All IPAs 2023 IEHP Direct Stars Incentive Program Guide Release 03/17 All Direct DualChoice PCPs PHA - Increased Enteric Disease Activity - Shigella 03/17 All PCPs Manifest MedEx Seminar - Achieve IEHP's MX Connectivity Quality Process Measure 03/17 All Medi-Cal PCPs Phase III – Lift 1 - Medi-Cal Rx Transition Policy Change 03/16 All Medi-Cal PCPs & Specialists RESPONSE REQUIRED – Provider Newsletter and Communication Survey 03/15 All PCPs, Specialists, Vision, BH & BHT Providers REMINDER - 2023 Global Quality P4P Program - CAIR2 Participation Requirement 03/15 All Medi-Cal PCPs Comprehensive Practice Optimization Workshop 03/15 All Riverside County PCPs Medical Assistants: Enhancing Patient Safety & Reducing Liability Risks 03/15 All Riverside County PCPs IEHP Coordination of Benefits Agreement (COBA) Implementation – Update 03/13 All PCPs, Specialists, Ancillary, & Hospitals ACTION REQUIRED - Blood Lead Survey 03/13 All Pediatricians, Family Practice & Community Clinics Opioid Attestation for Coverage Determinations and Removal of X-Waiver 03/10 All DualChoice Providers Social Determinants of Health - Community Supports Services Referral Process 03/10 All PCPs, Behavioral Health Providers & IPAs Complex Case Management (CCM) Program – Severe Chronic Conditions 03/08 All Medi-Cal IPAs, PCPs, Specialists, & Behavioral Health Providers UPDATE - IEHP Coordination of Benefits Agreement (COBA) Implementation 03/07 All FQHCs, IHCs, & RHCs REMINDER - Clean Claim Tool Guide Available 03/07 All Skilled Nursing Facilities GQ P4P PCP – 2023 Program Guide Update - Social Determinates of Health Measure 03/03 All Medi-Cal PCPs GQ P4P IPA – 2023 Program Guide Update - Social Determinates of Health Measure 03/03 All Medi-Cal IPAs Encouraging Sexual History Taking for Patient Care and Partner Services 03/03 All PCPs Encounter Data Submission Enhancements – Live Now! 03/02 All Direct PCPs IEHP Global Quality P4P Manifest MedEx (MX) FAQs 03/02 All Medi-Cal PCPs & IPAs Riverside County Medical Association - Physician Burnout Webinar 03/02 All Riverside and San Bernardino County PCPs Riverside County Medical Association's 19th Annual Cruisin' Thru CME 03/02 All Riverside County PCPs February 2023     CMS Alert - Fraudulent Activities and Monitoring Recommendations 02/28 All Medicare IPAs Update to D-SNP Letter Template 02/24 All Medicare IPAs Alternate Contact Information for Members Now Available! 02/23 All PCPs Alzheimer's and Dementia Seminar (ECHO) - Beginning March 29th 02/23 All PCPs Month-End IEHP Outbound 834 File Update 02/23 834 Trading Partners RESPONSE REQUESTED – Provider Newsletter and Communication Survey 02/21 All PCPs, Specialists, Vision, BH and BHT Providers UPDATE - Referral Timeline Standards for IEHP DualChoice (HMO D-SNP) Members 02/21 All Medicare IPAs Skinny Gene Project - Diabetes Prevention Program (DPP) 02/21 All PCPs Protocols for Emergency and Post-Stabilization Care for IEHP Members 02/17 All Hospitals REMINDER - 2023 Global Quality P4P Program - CAIR2 Participation Requirement- PCPs 02/16 All Medi-Cal PCPs Last Phase - Medi-Cal Rx Reinstatement of PAs for 46 Drug Classes, Including Medical Supplies - Eff. February 24th 02/14 All Medi-Cal PCPs & Specialists Presidents' Day Holiday 02/13 All IEHP Providers & IPAs RESPONSE REQUIRED – Provider Newsletter and Communication Survey 02/13 All PCPs, Specialists, Vision, BH and BHT Providers New Provider Portal Alert - Inpatient Discharges 02/09 All PCPs Quality Bonus Services RA’s Now Available! 02/09 All Medi-Cal PCPs Ask DHCS – Open Office Hours for EVV Home Health Care Services – February 17, 2023 02/03 All EVV Impacted Providers & Individual Nurse Practitioners UPDATE – Initial Health Appointment and Retirement of IHEBA/SHA 02/02 All Medi-Cal PCPs & IPAs Transition to 30-day Coverage Determination Backdating 02/02 All LTC & SNF Providers Redlands Community Hospital – Behavioral Health Unit Closed 02/01 All PCPs & BH Providers UPDATE - Independent Medical Review Form 02/01 All Medicare IPAs January 2023     KidsVaxGrant 3.0 Deadline to Apply is February 17, 2023 01/31 All Pediatricians and Family Practice PCPs Effective February 1, 2023 - Call The Car Will Replace American Logistics Company (ACL) for ALL Member Transportation 01/31 All PCPs, Specialists, BH & IPAs Provider Manual Acknowledgement of Receipt (AOR) Winners 01/27 All Providers Crisis Recovery Resource Guide and Toolkit Available 01/27 All Community Support Services REMINDER - BHT Providers Must Submit Exit Reports and Exit Letters! 01/27 All BHT (QASP) Providers D-SNP Model of Care Incentive Program - 2023 Program Guide Release 01/26 All Medicare IPAs Help Protect Members - Flu Vaccine Reminder 01/25 All PCPs 2023 Global Quality P4P PCP Kick Off Meeting 01/25 All Medi-Cal PCPs 2023 Global Quality P4P IPA Kick Off Meeting 01/25 All IPAs An ECHO Learning Opportunity - Alzheimer's And Dementia Care - Weekly Sessions Begin Feb 16th 01/24 All PCPs REMINDER - 2023 Global Quality P4P Program - CAIR2 Participation Requirement- PCPs 01/23 All Medi-Cal PCPs REMINDER - 2023 Global Quality P4P Program - CAIR2 Participation Requirement- IPAs 01/23 All Medi-Cal IPAs Response Requested by Thursday, January 26! - CBAS Emergency Remote Services (ERS) 01/23 All CBAS Providers Global Quality P4P PCP Program - 2023 Program Guide Release 01/19 All Medi-Cal PCPs UPDATE! Medi-Cal Letter Templates 01/17 All Medi-Cal IPAs Emergency Resource Guide and Services – Flooding Services Available! 01/17 All Community Support Services Providers Medicare P4P IEHP Direct – Blood Pressure Control Billing Guidance 01/13 All DualChoice PCPs NEW! Regulatory Submission Response Files – MAO-004 XWalk 01/13 All Medicare IPAs ALERT! 837 SBR04 Encounter Data Requirement Changes 01/13 All Medicare IPAs IEHP DualChoice (D-SNP) Model of Care Training Requirement 01/12 All DualChoice Hospitals IEHP DualChoice (D-SNP) Model of Care Training Requirement 01/10 All Medicare IPAs IEHP DualChoice (D-SNP) Model of Care Training Requirement 01/10 All DualChoice Providers IEHP Outbound 834 File Update 01/10 All 834 Trading Partners IEHP HOLIDAY - Martin Luther King Jr. Day 01/09 All IEHP Providers CORRECTION to Changes to Quarterly Workplan Requirements 01/05 All Medicare IPAs LAST CHANCE to Win a $50 Gift Card - Submit 2023 Provider Policy and Provider Manual Acknowledgement of Receipt (AOR) 01/04 All IEHP Providers 2023 Population Health Management Academy 01/04 All Riverside County PCPs CORRECTION - 2022 GQ P4P PCP - Quality Bonus Services Code Update 01/03 All Medi-Cal PCPs December 2022     Outbound Eligibility File Delay on January 1, 2023 12/29 All IPAs and Ancillary Providers REMINDER - CoverMyMeds - Prior Authorization Submission Method for Dual Choice Members– Effective January 1, 2023 12/29 All Dual Choice PCPs & Specialists REMINDER - Pharmacy Benefits Manager (PBM) Change for DualChoice (HMO D-SNP) - Member Outreach in Process 12/29 All Dual Choice PCPS and Medicare IPAs Access Standards – Appointment Availability - BH Providers 12/28 All Behavioral Health Providers Mandatory Managed Care Enrollment (MMCE) Phase II - January 1, 2023 12/27 All Medi-Cal PCPs & Specialists Access Standards – Appointment Availability - PCPs & OB/GYNs 12/27 All PCPs & OB/GYNs Access Standards – Appointment Availability - Specialists 12/27 All Specialists NEW! State Fair Hearing and Independent Medical Review Forms added to D-SNP Letter Templates (Effective January 2, 2023) 12/27 All Medicare IPAs REMINDER - Help Your Members Update Their Contact Information! 12/22 All PCPs 2022 GQ P4P PCP - Quality Bonus Services Code Update 12/22 All Medi-Cal PCPs & IPAs UPDATED! D-SNP Letter Templates (Effective January 2, 2023) 12/21 All Medicare IPAs Phase II Wave I– Prior Authorization Submission – January 20, 2023 12/21 Medi-Cal PCPs & Specialists Crossing the Line - Examining Professional, Personal, & Ethical Boundaries 12/21 Riverside County PCPs & Specialists IEHP Outbound Daily 834 Delta File Delay 12/20 All 834 Trading Partners Revised UM Authorization Guidelines 12/19 All IPA Administrators & Medical Directors REMINDER - IEHP DualChoice (HMO D-SNP) begins Jan 2023 12/19 All Medicare PCPs, Specialists & BH Providers OB P4P Program - Early Postpartum Visit Update 12/19 All Medi-Cal OB/GYNs My Life. My Choice. - An Online Advanced Care Planning Program 12/16 All Dual Choice PCPs REMINDER - CoverMyMeds - Prior Authorization Submission Method for Dual Choice Members– Effective January 1, 2023 12/16 All Dual Choice PCPs & Specialists IEHP 2022-2023 Holiday Hours 12/15 All Providers & IPAs 2022 Global Quality P4P Program – Data Submission Deadlines for PCPs! 12/15 All Medi-Cal PCPs 2022 Global Quality P4P Program – Data Submission Deadlines for IPAs! 12/15 All Medi-Cal IPAs CORRECTION– New Fax Number for Physician Certification Statements for Non-Emergency Medical Transportation 12/09 All Hospitals and SNFs Medicare Formulary Changes for 2023 IEHP DualChoice (HMO D-SNP) 12/08 All Medicare PCPs, Specialists & IPAs Pharmacy Recalls, Withdrawals & Safety Alerts - November 2022 12/07 All PCPs REMINDER - Physician Certification Statement (PCS) Requirement 12/06 All PCPs, Specialists, BH & IPAs EVV Home Health Care Services Open Office Hours – December 16th 12/06 EVV Impacted Providers & Individual Nurse Practitioners Mpox (formerly Monkeypox) Vaccine Available through Local Health Departments 12/05 All Medi-Cal PCPs & IPAs IMPORTANT! DHCS Error – Members Will NOT be Disenrolled From IEHP 12/05 All Medicare PCPs & IPAs Global Quality P4P PCP – 2022 Program Guide Update (Quality Bonus Services) 12/05 All Medi-Cal PCPs The Alzheimer's Association Event - Resources for Improving Dementia Care in the Clinical Practice 12/02 All PCPs CoverMyMeds - Prior Authorization Submission Method for Dual Choice Members– Effective January 1, 2023 12/02 All Dual Choice PCPs REMINDER - IEHP Dual Choice (HMO D-SNP) begins Jan 2023 12/02 All Medicare PCPs, Specialists & BH Providers Response Requested by December 6, 2022! - CBAS Emergency Remote Services - Reporting 12/02 All CBAS Providers IEHP Formulary Changes - November P&T Update 12/02 All PCPs November 2022 Pharmacy and Therapeutics Subcommittee Update 12/02 All PCPs NEW! D-SNP Letter Templates - Claims (Effective January 2, 2023) 12/02 All Medicare IPAs Effective Today! - IEHP Contracts with Call The Car For Transportation 12/01 All Hospitals & SNFs COVID-19 Isolation in SNF 12/01 All SNFs Living the Mission Awards Nomination Form 12/01 All IEHP Providers November 2022     Inland Empire Community Health Assessment 11/30 All PCPs, IPAs, Specialists, & Behavioral Health Providers Pharmacy Benefits Manager (PBM) Change for DualChoice (HMO D-SNP) - Member Outreach in Process 11/29 All DualChoice PCPs & Medicare IPAs ID Cards with Errors Reissued to Dual Choice Members 11/23 Select Dual Choice PCPs Inland Caregiver Resource Center Informational Webinar - ECHO 11/23 All PCPs IEHP’s Quarterly Behavioral Health Provider Training 11/18 All Behavioral Health (BH) Providers Thanksgiving Holiday 11/18 All IEHP Providers IEHP Outbound Daily 834 Delta File Delay 11/18 All 834 Trading Partners CoverMyMeds - Prior Authorization Submission Method for Dual Choice Members– Effective January 1, 2023 11/17 All IEHP DualChoice PCPs IEHP DualChoice (HMO D-SNP) 2023 Vision Benefits 11/17 All Vision Providers Riverside County Medical Association's Physician Holiday Social 11/17 All Riverside County PCPs & Specialists RUHS - PHA - Early Respiratory Syncytial Virus (RSV) and Seasonal Influenza Activity 11/17 All Riverside County PCPs Global Quality P4P PCP Meeting - 2023 Program Preview 11/16 All Medi-Cal PCPs BHT (QASP) Provider Training 11/15 All BHT (QASP) Providers Reminder - BH Emergency Instruction Standards 11/15 All BH Providers Reminder - PCP and Specialist Emergency Instruction Standards 11/15 All PCPs & Specialists UPDATE! D-SNP Letter Templates (Effective January 2, 2023) 11/15 All Medicare IPAs UPDATE - Revised UM Authorization Guidelines to November 3, 2022 - UM-BH 08 11/14 All Medi-Cal IPAs & BHT Providers Pharmacy Recalls, Withdrawals & Safety Alerts - October 2022 11/14 All PCPs REMINDER: IEHP DualChoice (HMO D-SNP) begins Jan 2023 11/10 All Medicare PCPs, Specialists & BH Providers REMINDER: Help Your Members Update Their Contact Information! 11/10 All IEHP PCPs Maternal Wellness Event Flyer 11/09 All Medi-Cal PCPs, OB/GYNs, Peds, BH Providers & IPAs Essure System - No Longer a Covered Benefit 11/09 All OB/GYNs ACTION REQUIRED -Submit 2023 Provider Policy and Provider Manual Acknowledgement of Receipt (AOR) - Win a $50 Gift Card 11/08 All IEHP Providers Veterans Day 11/04 All IEHP Providers & IPAs Revised UM Authorization Guidelines 11/03 All BH Providers & IPAs Pharmacy Recalls, Withdrawals & Safety Alerts - September 2022 11/02 All PCPs October 2022     Medicare - Nondiscrimination Notice and Taglines Templates 10/31 All Medicare IPAs REMINDER: IEHP Interpreter Services – A Covered Benefit! 10/31 All PCPs & IPAs Continuous Glucose Monitors 10/28 All Medicare PCPs, Endocrinologists & IPAs Health Education Classes Available in Riverside Area 10/27 All Riverside Area PCPs, Specialists & OBs PHA - Outbreak of Ebola Virus Disease Due to Sudan Virus in Central Uganda 10/25 All Riverside County PCPs 834 Eligibility File Format Changes 10/25 All IHEP 834 Trading Partners Global Quality P4P IPA Meeting – 2023 Program Preview 10/21 All Medi-Cal IPAs REMINDER DHCS Hospice Rates – Prospective Calculation Based on Medicaid Rates 10/21 All Hospice Providers NEW! D-SNP Letter Templates (Effective January 2, 2023) 10/21 All Medicare IPAs Help Protect Your Members Against the Flu 10/20 All PCPs & IPAs Public Health Emergency (PHE) Ending Soon – Help Your Members Reenroll! 10/19 All IEHP PCPs REMINDER - Balance Billing of IEHP Members Not Permitted! 10/14 All IEHP Providers ACTION REQUIRED - Correct Prioritization of Authorization Requests 10/14 All PCPs, Specialists & IPAs Global Quality P4P PCP Meeting – 2023 Program Preview 10/13 All Medi-Cal PCPs Flu Vaccine Notice -Access to Pharmacy Vaccine Network 10/13 All PCPs  Cal MediConnect Sunsets and IEHP Dual Choice (D-SNP) Begins 10/12 All PCPs Academic Detailing Services Now Offered 10/11 All IEHP Providers & Pharmacies REMINDER - ACTION REQUIRED - Electronic Visit Verification (EVV) Implementation Requirements – Self Registration Required by October 19, 2022 10/10 All Home Health Care Services (HHCS) Providers & Personal Care Services (PCS) UPDATE - Independent Medical Review (IMR) Forms 10/10 All Medicare IPAs UPDATE to September 8, 2022 Communication Authorization Timeframes 10/6 All Medi-Cal IPAs Special Fraud Alert - Exercise Caution with Purported Telemedicine Companies 10/6 All IEHP Providers & IPAs FAQs For Delegate Monitoring of Utilization Measures 10/5 All IPAs September 2022     Global Quality P4P Programs – NEW 2022 Quality Bonus Services! 09/30 All Medi-Cal PCPs Diversity Awareness Month - October 2022 - Please Join Us! 09/30 All IEHP Providers & IPAs REMINDER - IEHP Coordination of Benefits Agreement (COBA) Implementation – Action Required! 09/30 All PCPs, Specialists, ANC & Hospitals ICD-10-CM Risk Adjustment Code Changes for CMS HCC Code Capture 09/26 All Direct Dual Choice PCPs UPDATE! – Continuous Glucose Monitoring (CGM) Systems (IPA) 09/23 All Medi-Cal IPAs UPDATE! – Continuous Glucose Monitoring (CGM) Systems 09/22 All Medi-Cal PCPs & Endocrinologists ACTION REQUIRED - Electronic Visit Verification (EVV) Implementation Requirements – Self Registration Required by October 19, 2022 09/22 All Home Health Care Services (HHCS) Providers & Personal Care Services (PCS) UPDATED Medi-Cal Letter Templates 09/22 All Medi-Cal IPAs URGENT ATTENTION: Phishing Email Alert 09/21 All IEHP Providers Pharmacy Times - Medication Reconciliation 09/21 All Dual Choice PCPs Grievance Process Updates - Grievance Summary Form - Due Date 09/15 All IPAs Continuity of Care (COC) Rosters Now Available on SFTP 09/15 All IPAs REMINDER - Enhanced Care Management Available for Members 09/15 All Medi-Cal ANC and Vision Providers  Coordination of Benefits Agreement (COBA) Implementation - Action Required 09/12 All PCPs, Specialists, ANC & Hospitals REMINDER - Dilated Retinal Exam (DRE) for Diabetic Members 09/09 All PCPs & Vision Providers Revised UM Authorization Guidelines 09/09 All IPA Administrators & Medical Directors Annual BH&CM Medi-Cal IPA Training Survey 09/08 All Medi-Cal IPA Care Management Staff IEHP Provider Portal Updates – Reports now Viewable by TIN 09/08 All Medi-Cal PCPs NEW - Collecting Social Determinants of Health Data (SDOH) 09/08 All Medi-Cal PCPs, Specialists & BH Providers Authorization Timeframes Notice of Action (NOA) Translation & Attachment 09/08 All Medi-Cal IPAs Please Notify IEHP if Your Availability has Changed due to Area Fires 09/08 All Hemet and Big Bear Area Providers  Recalls, Withdrawals & Safety 09/08 All IEHP Providers & Pharmacies IEHP Formulary Changes (P&T) 09/07 All IEHP PCPs Access Standards - Appointment Availability - Specialists 09/02 All Specialists Access Standards - Appointment Availability - PCP, Ob 09/02 All PCPs & Obs Access Standards - Appointment Availability - BH 09/02 All Behavioral Health Providers Vaccination Clinic and Resource Fair - September 10 09/02 All Direct PCPs IEHP Medi-Cal Medical Benefit Formulary 09/02 All Medi-Cal PCPs, Specialists & Psychiatrists August 2022 P&T Update 09/02 All IEHP Providers & Pharmacies August 2022     2022 - 2023 Flu Vaccination for IEHP Members  08/31 All IEHP Providers & Pharmacies REMINDER: Medi-Cal Rx Gradual Reinstatement of PAs – Phase 1 08/31 All Medi-Cal PCPs & Specialists Labor Day Holiday 08/30 All IEHP Providers & IPAs REMINDER: Enhanced Care Management Available for Members 08/30 All Medi-Cal PCPs & IPAs Final REMINDER: Submit the 2022 Provider Satisfaction Survey 08/29 All PCPs, Specialists & BH Providers REMINDER: Community Supports Services Available for Members 08/29 All PCPs, Specialists & BH Providers Medication Reconciliation Program 08/29 All IEHP Providers & Pharmacies NOTICE: DHCS Approved Letter – Prior Authorization Not Required 08/26 All Medi-Cal IPAs NOTICE: DHCS Approved Letter – Prior Authorization Not Required 08/26 All Medi-Cal PCPs, Specialists & Ambulatory Surgery Centers REMINDER: Aug 2022 Provider Educational Series: “How to Navigate Rosters & Reports” 08/24 All Direct Medi-Cal PCPs NEW: Health Education Classes Offered in Desert Hot Springs and Mecca 08/24 All Coachella Valley PCPs ADVISORY: Updated Monkeypox Guidance 08/23 All Riverside County PCPs San Bernardino County Public Health - Monkeypox Guidance 08/23 All San Bernardino County PCPs & Specialists REMINDER: Medication Reconciliation 08/22 All IEHP Providers REMINDER: 2022 Provider Satisfaction Survey 08/22 All PCPs, Specialists, & BH Providers REMINDER: DHCS Quarterly Timely Access Survey 08/22 All Medi-Cal PCPs, Specialists, BH & Ancillary Providers Medication Reconciliation Program 08/22 All IEHP Providers & Pharmacies Reinstatement of PA Requirements for 11 Drug Classes 08/17 All Medi-Cal PCPs REMINDER: Appropriate Billing for Dispensing of Vision Materials 08/17 All Vision Providers REMINDER: Provider Directory Verification Form due August 26th 08/17 Select PCPs & Specialists Medication Reconciliation Program 08/15 All IEHP Providers & Pharmacies REMINDER: Timely Provision of Denial Packets 08/12 All Medicare IPAs Member Grievance Updates: Medical Record Requests 08/12 All Direct PCPs, Specialists, & Ancillary 2022 Global Quality P4P Program Guide Updates - SDOH Rate Measure 08/12 All Medi-Cal PCPs & IPAs Medi-Cal Letter Templates 08/11 All Medi-Cal IPAs Recalls, Withdrawals & Safety 08/10 All IEHP Providers & Pharmacies UPDATE: IEHP’s Network is Open to New QASP Providers 08/08 All BHT Providers 2022 Provider Educational Series – How to Navigate Rosters & Reports 08/08 All Direct Medi-Cal PCPs Proposition 56 – Don’t Miss Out on Available Supplemental Payments 08/05 All Medi-Cal PCPs 2022 Provider Quality Resource Guide 08/05 All PCPs Changes to Quarterly Workplan Requirements 08/03 All IPAs REMINDER: Provider Preventable Conditions - Reporting Requirements 08/03 All IEHP Providers, Ambulatory Surgical Centers & IPAs Webinar: COVID-19 In the Black and Brown Community and the Post Long-Term Effects 08/01 All PCPs & IPAs Medication Reconciliation Program 08/01 All IEHP Providers & Pharmacies July 2022     NEW DATE: Medi-Cal Rx Gradual Reinstatement of Prior Auths (PAs) – Phase 1 – September 16, 2022 07/29 All Med-Cal PCPs & Specialists Practitioner Reporting Requirements - UB-04 Claim Form 07/29 All SNFs, Hospitals, & Ancillary Free Webinar: It Takes a Village to Manage COVID-19 07/27 All PCPs & IPAs REMINDER: Medi-Cal Rx Gradual Reinstatement of PAs – Phase 1 – August 1, 2022 07/25 All Medi-Cal PCPs & Specialists ALERT: Hospice Policy and Procedures 07/25 Select Contract and Non-Contracted Hospice Providers Inappropriate Treatment Delays and Denials for HIV PrEP and PEP 07/22 All Medi-Cal PCPs & Specialists UPDATED: Telehealth Services FAQs 07/21 All PCPs, Specialists, BH, BHT Providers & IPAs 2022 Global Quality P4P Program – Provider Directory Verification 07/20 All Medi-Cal PCPs NEW: Riverside County Public Health: Updated Monkeypox Guidance 07/20 All Riverside County PCPs & Specialists DHCS Plan Data Feed Project – Files Available on SFTP 07/19 All IPAs 2022 Global Quality P4P PCP Program Guide- UPDATES 07/18 All Medi-Cal PCPs 2022 Global Quality P4P IPA Program Guide- UPDATES 07/18 All Medi-Cal IPAs 2022 Appointment Availability Survey – Fax Survey 07/15 All PCPs & IPAs 2022 Appointment Availability Survey – Fax Survey 07/15 All BH Providers 2022 Appointment Availability Survey – Fax Survey 07/14 All Specialists, Ancillary & IPAs UPDATE: Diabetic Vision Outreach Campaign – EXTENDED to July 22, 2022 07/14 All Vision Providers Medi-Cal Rx Gradual Reinstatement of PAs – Phase 1 07/11 All Medi-Cal PCPs & Specialists 2022 Global Quality P4P (GQ P4P) Interim Reports Data Refresh 07/11 All Medi-Cal PCPs & IPAs Update: Risk Adjustment Telehealth and Telephone Services 07/11 All Dual Choice PCPs, Specialists & BH Providers Cal MediConnect Sunsets and IEHP Dual Choice (D-SNP) Begins 07/08 All Medicare PCPs, Specialists & BH Providers 2022 Provider Satisfaction Survey 07/07 All PCPs, Specialists & BH Providers 2022 Provider Educational Series - Provider Directory Verification Process (Virtual) 07/07 All Medi-Cal PCPs Recalls, Withdrawals & Safety 07/07 All IEHP Providers & Pharmacies IEHP Medi-Cal Medical Benefit Formulary 07/01 All Medi-Cal PCPs, Specialists & Psychiatrists IEHP Providers Can Post Jobs and Find Candidates for Free on SoCalDocJobs.com 07/01 All PCPs June 2022     ALERT: No Prior Authorization for Biomarker Testing for Stage 3 and 4 Metastatic Cancers 06/29 All PCPs, Specialists & IPAs REMINDER – KidVaxGrant Application Deadline Approaching 06/29 All Medi-Cal PCPs REMINDER - 2022 Provider Educational Series: Provider Directory Verification Process 06/28 All Direct Medi-Cal PCPs DHCS Plan Data Feed Project 06/27 All IPAs  Alzheimer’s and Dementia Care: A FREE CME Project Echo Opportunity 06/27 All IEHP Family Practice & Internal Medicine Providers Independence Day Holiday 06/27 All IEHP Providers & IPAs Standards for Determining Threshold Languages, Nondiscrimination Requirements, and Language Assistance Service 06/27 All Medi-Cal IPAs UPDATED - Telehealth Services POS Code Updates 06/26 All PCPs, Specialists & BH Providers Clinical Practice Guidelines 06/24 All PCPs & IPAs Access Standards – Appointment Availability for Specialists 06/24 All Specialists NOTICE: No Prior Authorizations for Preventive Services - IPAs 06/23 All Medi-Cal IPAs NOTICE: No Prior Authorizations for Preventive Services - Providers 06/23 Direct Medi-Cal PCPs & Specialists Billing of IEHP Members Guidance 06/22 All IEHP Providers & IPAs May 2022 P&T Update 06/22 All IEHP Providers & Pharmacies REMINDER - 2022 Provider Educational Series: Provider Directory Verification Process 06/21 All Direct Medi-Cal PCPs Access Standards – Appointment Availability for PCPs and OB Providers 06/21 All PCPs & OB Providers Access Standards – Appointment Availability for BH Providers 06/21 All Behavioral Health Providers REMINDER – Authorizations Required for All Follow-up Visits! 06/17 All BH & BHT Providers REMINDER: 2022 Global Quality P4P Program – CAIR2 Participation Requirement 06/17 All Medi-Cal PCPs Member Campaign on Preventive Care Services 06/17 All Medi-Cal PCPs & IPAs Updates/Amendments to AB 1184: Confidential Communication of Medical Information Involving Sensitive Services 06/16 All Medi-Cal Providers & IPAs IEHP Alternative Format Requirement Overview 06/14 All IEHP Providers & IPAs Juneteenth Holiday 06/13 All IEHP Providers & IPAs REMINDER - Authorizations Required for Vision Services 06/10 All Vision Providers Alcohol and Drug Screening Assessment Brief Interventions and Referral to Treatment (SABIRT) 06/10 All PCPs & IPAs 2022 Provider Educational Series - Provider Directory Verification Process 06/10 All Direct Medi-Cal PCPs Navigating the Formula Crisis Webinar 06/08 All Medi-Cal PCPs & OB/GYN MTM Medi-Cal Provider Mailing Campaign 06/08 All IEHP Providers & Pharmacies MTM Medicare Provider Mailing Campaign 06/08 All IEHP Providers & Pharmacies  Recalls, Withdrawals & Safety 06/05 All IEHP Providers & Pharmacies  Academic Detailing Services Now Offered 06/04 All IEHP Providers & Pharmacies Medi-Cal Rx Billing Policy for Physician Administered Drugs (PADs) 06/03 All Medi-Cal PCPs, Specialists & IPAs New and Revised UM Authorization Guidelines 06/03 All IPA & BHT Providers UPDATES COMING SOON – Changes to UM Semi-Annual and Annual Reporting Requirements 06/01 All IPAs UPDATE - Facility Site Review (FSR) and Medical Record Review (MRR) Tools and Standards – Effective July 1, 2022 06/01 All PCPs & IPAs May 2022     IEHP’s Bi-Annual BHT Provider Training 05/27 All Behavioral Health Treatment (BHT) Providers Memorial Day Holiday 05/23 All Providers & IPAs REMINDER: CMC Transition to D-SNP - Model of Care Early Preview Meeting - June 13, 2002 05/23 All IPA CM & Quality Staff 2022 Global Quality P4P Program - NEW 2022 Interim Reports 05/20 All Medi-Cal PCPs IEHP UM Department Availability 05/20 All PCPs, Specialists & BH Care Coordination REMINDER – Review the Early Start Roster on IEHP’s Portal 05/17 All Medi-Cal PCPs & IPAs CMC Transition to D-SNP - Model of Care Early Preview Meeting - June 13, 2002 05/16 All IPA CM & Quality Departments REMINDER: 2022 Global Quality P4P Program – CAIR2 Participation Requirement 05/16 All Medi-Cal PCPs REMINDER: 2022 Global Quality P4P Program – Manifest MedEx Connectivity 05/16 All Medi-Cal PCPs  eReferral Submission to IEHP now available for IPA assigned Medi-Cal Members: Transplants (MOT) and Community Support Services 05/13 All Medi-Cal PCPs & IPAs Applied Changes for Medicare Members on the 835 Files 05/10 IEHP Trading Partners Sunsetting of Proposition 56: Value Based Payment Program 05/09 All Medi-Cal PCPs, Specialists, BH & IPAs HIV/AIDS Specialist Survey 05/06 All Specialists UPDATED FAQs: Members with Other Health Coverage (OHC) 05/06 All Providers & IPAs Revised/Retired UM Authorization Guidelines 05/06 All Medi-Cal IPAs & BH Community Supports Services Modifier Guidance 05/06 All Medi-Cal PCPs, Specialists, BH & IPAs  Recalls, Withdrawals & Safety Alerts 05/05 All IEHP Providers & Pharmacies Providers REMINDER: No Prior Authorizations Needed for Preventive Services 05/03 All IPAs Alzheimer’s and Dementia Care: A Project Echo Opportunity 05/03 All PCPs Webinar - IWIN COVID and the Community 05/02 San Bernardino County PCPs April 2022     2022 Global Quality P4P Program - Manifest MedEx Connectivity Reminder 04/29 All Medi-Cal PCPs Maternal Wellness Events - May 2022 - IEHP Community Resource Centers 04/28 All Medi-Cal PCPs, OB/GYN, Peds, BH & IPAs Letter to Primary Care Providers RE-Response to GSF 04/27 All Medi-Cal PCPs Letter to Providers RE-Response to GSF 04/26 All Medi-Cal IPAs & Specialists Initial Health Assessment (IHA) Roster 04/22 All Medi-Cal PCPs & IPAs REMINDER: IEHP Interpreter Services – Benefit for Members! 04/20 All PCPs & IPAs REMINDER - 2022 Global Quality P4P Program – CAIR2 Participation Requirement 04/15 All Medi-Cal PCPs COVID-19 “Test to Treat” Initiative 04/13 All PCPs & IPAs Revised UM Authorization Guideline 04/12 All Medi-Cal IPA Administrators and Medical Directors & BH Providers Public Health Service (PHS) 340B Participating Provider Billing Reminder 04/12 All FQHCs and DSHs Care Plans and Health Risk Assessments (HRAs) Reminder 04/08 All PCPs, Specialists, SNFs & CBAS 2nd Round of Free At-Home COVID-19 Test Kits Available 04/08 All Medi-Cal PCPs Misdirected Claims Testing – Meeting Request 04/07 IEHP Trading Partners Alzheimer’s and Dementia Care: A Project Echo Opportunity 04/06 All IEHP PCPs Standing Orders Enrollment - Respond Today! 04/06 All Medicare PCPs Medicare P4P IEHP Direct – Blood Pressure Control Billing Guidance 04/05 All Direct DualChoice PCPs Important Notice: Proton Pump Inhibitor Overutilization 04/05 All IEHP Providers & Pharmacies Recalls, Withdrawals & Safety Alerts 04/05 All IEHP Providers & Pharmacies March 2022     CORRECTION - Standing Orders Enrollment- Respond Today! 03/31 All Medi-Cal PCPs Complex Case Management (CCM) Program – Severe Chronic Conditions 03/30 All Medi-Cal PCPs, Specialists, BH Providers & IPAs Major Organ Transplants (MOT) and TAR Approval DATE Impact 03/29 All Medi-Cal IPAs & COEs Standing Orders Enrollment - Respond Today! 03/29 All Medi-Cal PCPs MTM Medi-Cal Provider Mailing Campaign 03/29 All IEHP Providers & Pharmacies MTM Medicare Provider Mailing Campaign 03/29 All IEHP Providers & Pharmacies Initial Health Assessment (IHA) 03/28 All Medi-Cal PCPs REMINDER - 2022 OB P4P Kickoff Meeting – March 31, 2022! 03/28 All Medi-Cal OB/GYNs CMS Signature Requirement Guidelines for Member Medical Records 03/25 All IPAs, PCPs, Specialists & BH Providers REMINDER: IEHP Claims, Appeals/Disputes and Audit Recovery Mailing Addresses 03/25 All Direct PCPs, Specialists & BH Providers 2021 GQ P4P Program- Data Submission Extension Until March 31, 2022 03/22 All Medi-Cal PCPs REMINDER: IEHP Wants to Know Your Interest in Pilot Program to Implement a Community Electronic Health Record (EHR) 03/22 All Medi-Cal PCPs REMINDER - American Rescue Plan Act – Extension of Postpartum Care Coverage 03/21 All Medi-Cal PCPs, OBs & IPAs Behavioral Health Access Standards – Appointment Availability 03/16 All Behavioral Health Providers New DHCS DUR Board Educational Article 03/16 All IEHP Providers & Pharmacies IEHP Wants to Know: Interest in Pilot Program to Implement a Community Electronic Health Record (EHR)? 03/15 All Medi-Cal PCPs REMINDER - 2022 Global Quality P4P Program – CAIR2 Participation Requirement 03/14 All Medi-Cal PCPs & IPAs Riverside County Legionnaires' Disease Advisory 03/14 All PCPs & IPAs Coordination of Benefits with Other Health Coverage (OHC) – Medi-Medi Coverage Added to Provider Portal 03/11 All IEHP Providers & IPAs Notice of Dismissal of Coverage Letter Updates & Attestation Form 03/11 All Medicare IPAs Process for IEHP Medi-Cal Members: Continuous Glucose Monitors (CGM) 03/10 All Medi-Cal PCPs UPDATED Integrated Denial Notice Medicare Letter Templates 03/08 All Medicare IPAs Process for IEHP Medi-Cal Members: Blood Pressure Monitors and Nebulizers 03/07 All Medi-Cal PCPs Recalls, Withdrawals & Safety Alerts 03/07 All IEHP Providers & Pharmacies IEHP’s Quarterly BH Provider Training 03/04 All Behavioral Health Providers Update: Enhanced Care Management Roster Available on Provider Portal 03/01 All Medi-Cal PCPs & IPAs You will need Adobe Acrobat Reader 6.0 or later to view the PDF files. You can download a free copy by clicking here.

Provider Resources - Facility Site Review

th us to offer our members the highest quality care and service they need. Facility Site Reviews are the required standards by the California Department of Health Care Services (DHCS)/Medi-Cal Managed Care Division (MMCD) for all primary care provider (PCP) sites. Below you will find various resources in regards to DHCS information, Physical Accessibility Reviews (PARS), Facility Site Review (FSR), and Medical Record Reviews (MRR) as well as IEHP’s addendum tools for your reference. Facility Site Review Training Index: Department of Health Care Services (DHCS) IEHP Addendum Tools PARS Facility Site Review Medical Record Review Department of Health Care Services (DHCS) 2022 Facility Site Review Standards (FSR) (PDF) 2022 Facility Site Review Tool  (FSR) (PDF) 2022 Medical Record Review Standards (MRR) (PDF) 2022 Medical Record Review Tool (MRR) (PDF) APL 22-017 - Facility Site Review and Medical Record Review (PDF) DPL 14-005 - FSR Physical-Accessibility Reviews (PDF) PL 12-006 - Revised FSR Tool (PDF) (Back to Index) IEHP Addendum Tools Att 06 - IEHP Urgent Care Evaluation Tool (PDF) IEHP Interim Review (PDF) (Back to Index) PARS APL with PARS C (PDF) APL with PARS D & CBAS (PDF) PAR-FSR-C_PARS - Survey (PDF) PAR-FSR-D_PARS - Ancillary (PDF) PAR-FSR-E_PARS - CBAS (PDF) (Back to Index) Facility Site Review Menu Click on the following links to jump to that specific section: Facility Site Review Audit Tool Sections Additional Documents Medical Record Review Audit Tool Sections Additional Documents (Back to Index) Access/Safety Facility Site Review Pre-filled Emergency Medications Dosage Chart (PDF) Emergency Exit Routes Factsheet (PDF) Evacuation Routes (PDF) Glucometer Log (PDF) Hemocue Log (PDF) Medical Emergency, Earthquake, Fire Protocols (PDF) Sample of Sizes of Ambu Bags (PDF) Sample Oxygen Tank Set (PDF) Workplace Violence (PDF) (Back to FSR Menu) Adult Preventive Medical Record Review ACES Screening (PDF) Adult Health History (PDF) Adult Sterilization & Special Consent P&P (PDF) Alcohol Resources (PDF) AUDIT-C (PDF) Brief Addiction Monitor (BAM) (PDF) Comprehensive Pediatric and Adult Health Assessment Forms (PDF) CRAFFT-2.0 Clinician Interview (PDF) Hepatitis Risk Assessment Tool (PDF) Intimate Partner Violence (IPV) Screening Tools (PDF) Intimate Partner Violence (IPV) and Sexual Violence Victimization Assessment Instruments for Use in Healthcare Settings (PDF) PHQ-2 - Sample (PDF) PHQ-9 - Sample (PDF) Required Documentation Checklist for Adult (PDF) Social Needs Screening Tool (PDF) TB Risk Assessment Adult (PDF) (Back to FSR Menu) Clinical Services Facility Site Review Checklist for Safe Vaccine Storage and Handling (PDF) Clean and Dirty Sign (PDF) Controlled Substance Distribution Log (PDF) Controlled Substance Narcotic Log (PDF) Monthly Expiration Date & Verification Log (PDF) P&P Distribution of Sample Medications (PDF) Patient Distribution Log for Samples (PDF) Plan for Vaccine Protection in Case of Power Outage (PDF) Radiology - Notice to Employees (PDF) Sample Radiology Inspection Report (PDF) Vaccine Information Sheet (VIS) Protocol (PDF) Vaccine Storage (PDF) (Back to FSR Menu) Coordination of Care Medical Record Review Adult Progress Note - Sample (PDF) Missed Appointment Log - Sample (PDF) Pediatric Progress Note - Sample (PDF) (Back to FSR Menu) Documentation Medical Record Review Adult General Consent to Treat (PDF) Advance Health Care Directive Acknowledgement Form (PDF) CAIR Sharing Request (PDF) General Consent to Treat Minor (PDF) Medical Record Release (PDF) Sample Medication List (PDF) Signature Page - IEHP (PDF) (Back to FSR Menu) Format Medical Record Review Acknowledgment of Receipt of Notice of Privacy Practice (PDF) (Back to FSR Menu) Infection Control Facility Site Review AAP Infection Prevention and Control in Pediatric Ambulatory Settings - COVID (PDF) Autoclave Log (PDF) Biohazardous Sign (PDF) Bloodborne Pathogens & Post Exposure Plan - Fillable (PDF) Cleaning Schedule (PDF) Communicable Disease (ISOLATION) Protocol (PDF) Infection Control, Biohazardous Waste and Disposition of Patients with Contagious Disease (PDF) Instrument Transportation Log (PDF) Isolation & Transmissions Based Precautions (PDF) OSHA Employee Injury Report Form (PDF) P&P Autoclave (PDF) P&P Autoclaving Instruments in Peel (PDF) P&P Chemical Disinfection (PDF) P&P Cold Sterilization (PDF) P&P Transport for Reusable Instruments (PDF) Reusable Sharps Container (PDF) Safety Needle Fact Sheet (PDF) Sharps Injury Log Sample (PDF) Transfer Stations and Treatment Facilities (PDF) (Back to FSR Menu) OB/CPSP Preventive Medical Record Review CPSP Initial and Trimester Assessment and Care Plan (PDF) CPSP Postpartum Assessment and Care Plan (PDF) Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) (PDF) Required Documentation Checklist for OB (PDF) (Back to FSR Menu) Office Management Facility Site Review Access Standards (PDF) After Hour Script (PDF) CLAS Standards (PDF) Confidentiality Form (PDF) Fax Sheet (PDF) Medical Emergency, Earthquake, Fire Protocols (PDF) Medical Record Release (PDF) Office Hours Sample Form (PDF) On-Call Provider Schedule (PDF) PCP Referral Tracking Log (PDF) Referral Process (PDF) Sample Office Hours (PDF) Wait Time Survey Tool (PDF) (Back to FSR Menu) Pediatric Preventive Medical Record Review AAP Infection Prevention and Control in Pediatric Ambulatory Settings - COVID (PDF) AAP Schedule (PDF) AAP Supplemental Information (PDF) Alcohol Resources (PDF) AUDIT-C (PDF) Brief Addiction Monitor (BAM) (PDF) CDC BMI Growth Chart - Boys (PDF) CDC BMI Growth Chart - Girls (PDF) CDC Growth Chart Head Circumference - Boys (PDF) CDC Growth Chart Head Circumference - Girls (PDF) CDC Growth Chart Weight for Age - Boys (PDF) CDC Growth Chart Weight for Age - Girls (PDF) Child Health History - English (PDF) Child Health History - Spanish (PDF) Comprehensive Pediatric and Adult Health Assessment Forms (PDF) CRAFFT-2.0 Clinician Interview (PDF) Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) (PDF) General Consent to Treat Minor (PDF) Hepatitis Risk Assessment Tool (PDF) Intimate Partner Violence (IPV) Screening Tools (PDF) Intimate Partner Violence (IPV) and Sexual Violence Victimization Assessment Instruments for Use in Healthcare Settings (PDF) PEARLS Assessment (PDF) PEARLS Teen Self-Assessment (PDF) PHQ-2 - Sample (PDF) PHQ-A - Sample (PDF) Required Documentation Checklist for Pediatric (PDF) Social Needs Screening Tool (PDF) TB Risk Assessment Pediatrics (PDF) What Do You Eat (8-19 years) - English (PDF) What Do You Eat (8-19 years) - Spanish (PDF) What Does Your Child Eat (Birth - 8 years) - English (PDF) What Does Your Child Eat (Birth - 8 years) - Spanish (PDF) Youth Nutrition and Activity Assessment (8 - 19 years) (PDF) (Back to FSR Menu) Personnel Facility Site Review Accessibility Obligations of Medical Practices (PDF) Bloodborne Pathogens & Post Exposure Plan - Fillable (PDF) Domestic Violence (PDF) Electronic Resources for Required Employee Training (PDF) Employee File Checklist (PDF) IEHP Cultural and Linguistics Training (PDF) IEHP Evidence of Staff Training (PDF) IEHP Grievance Resolution Process - English (PDF) IEHP Grievance Resolution Process - Spanish (PDF) IEHP P&P Child Abuse Reporting (PDF) IEHP P&P Elder or Adult Abuse Reporting (PDF) IEHP P&P Sensitive Services-Access Standards (PDF) Medical Assistant Letter of Competency - Fillable (PDF) Medical Assistant Venipuncture Form (PDF) Medication Administration Procedures (PDF) Mid-level Supervision of Medical Assistant (PDF) Notice to Consumer PA Sign - English (PDF) Notice to Consumer PA Sign - Spanish (PDF) Notice to Consumer Sign - English (PDF) Notice to Consumer Sign - Spanish (PDF) SB697 Practice Agreement (PDF) SOC 341 (PDF) Standardized Procedures for Nurse Practitioner (PDF) Suspected Child Abuse Report (PDF) (Back to FSR Menu) Preventive Services Facility Site Review Pure Tone Audiometer (PDF) Sample Eye Chart (PDF) (Back to FSR Menu) Additional Documents Facility Site Review IEHP Phone List (PDF) (Back to FSR Menu) Additional Documents Medical Record Review Online Resources for Medical Record Review (PDF) (Back to FSR Menu) You will need Adobe Acrobat Reader 6.0 or later to view the PDF files. You can download a free copy by clicking here.