Login

Sức Khỏe Tuyệt Vời

Chương Trình Vibrant Health của IEHP DualChoice (HMO D-SNP)

Sử dụng các quyền lợi bổ sung của quý vị với Thẻ Vibrant Health (Debit card)

Với tư cách là hội viên IEHP DualChoice, quý vị có thể nhận các sản phẩm chăm sóc y tế và khỏe mạnh toàn diện không cần kê toa được thanh toán bằng Thẻ Vibrant Health. Nếu quý vị đủ điều kiện để nhận quyền lợi về các dịch vụ tiện ích, quý vị có thể sử dụng cùng một thẻ cho cả hai.

Elderly happy couple hugging each other
Nguồn Lực Hỗ Trợ Liên Quan

Cách Thức Hoạt Động của Quyền Lợi về Sản Phẩm Không Cần Kê Toa (OTC):

Được Thanh Toán Hàng Quý

Quý vị nhận được $40 mỗi quý (3 tháng một lần) để mua các sản phẩm chăm sóc y tế và khỏe mạnh toàn diện OTC có chọn lọc, chẳng hạn như vitamin, thuốc giảm đau, thuốc cảm, đồ sơ cứu, v.v.

 

Xem danh sách sản phẩm OTC được phê duyệt của chúng tôi (PDF)

Thẻ Nạp Sẵn Tối Đa $40

Hàng quý, Thẻ Vibrant Health trả trước sẽ được nạp lại số tiền tối đa là $40. Thẻ này sẽ không bao giờ có nhiều hơn $40 trong đó, ngay cả khi thẻ không được sử dụng hết.

Các địa điểm trên khắp IE

Sử dụng Thẻ Vibrant Health của quý vị để mua các mặt hàng chọn lọc tại những cửa hàng có tham gia, chẳng hạn như Rite Aid, CVS, Walgreens, Albertsons, Kroger, Walmart, v.v.

Cách Tìm Cửa Hàng Có Tham Gia Gần Quý Vị


Các Quyền Lợi về Dịch Vụ Tiện Ích

Với Quyền Lợi về Dịch Vụ Tiện Ích Health Vibrant, các hội viên IEHP DualChoice đủ điều kiện nhận Quyền Lợi Bổ Sung Đặc Biệt dành cho Người Mắc Bệnh Mãn Tính (SSBCI), nhận được $65 mỗi tháng thông qua Thẻ Vibrant Health để giúp thanh toán các dịch vụ tiện ích như gas, điện, vệ sinh và nước.


Các Câu Hỏi Thường Gặp (FAQs)

Chọn từ ba chủ đề bên dưới để tìm câu trả lời cho những câu hỏi thường gặp nhất của chúng tôi về từng quyền lợi. Nếu quý vị vẫn còn thắc mắc, hãy gọi cho chúng tôi theo số 1-877-273-IEHP (4347).

Nếu quý vị đủ điều kiện nhận quyền lợi về dịch vụ tiện ích, quý vị có thể sử dụng cùng một thẻ cho cả hai.

Vui lòng gọi đến số điện thoại 1-866-898-9795 trên thẻ của quý vị và làm theo hướng dẫn. Nếu quý vị cần trợ giúp, vui lòng gọi tới Ban Dịch Vụ Hội Viên IEHP DualChoice.

Quý vị có thể kiểm tra số dư của quý vị trên Cổng Thông Tin Hội Viên Bảo Mật IEHP tại IEHP.org.

Vui lòng gọi cho Ban Dịch Vụ Hội Viên IEHP DualChoice theo số 1-877-273-IEHP (4347), 8 giờ sáng - 8 giờ tối, 7 ngày một tuần, kể cả các ngày lễ. Người dùng TTY xin gọi 1-800-718-IEHP (4347).

Quý vị có thể mua các sản phẩm chăm sóc y tế và khỏe mạnh toàn diện, như dị ứng, xoang, cảm lạnh và cúm, giảm đau, sức khỏe răng miệng, chăm sóc bệnh tiểu đường, sức khỏe tiêu hóa, chăm sóc mắt và tai, chăm sóc da và bàn chân, hỗ trợ giấc ngủ, cai thuốc lá, hỗ trợ, niềng răng, bọc răng, xét nghiệm COVID-19 không cần kê toa, v.v.
Quý vị cũng có thể tải xuống ứng dụng IEHP Vibrant Health và sử dụng công cụ quét mã sản phẩm để quét các mặt hàng mà quý vị không chắc chắn.

Tất cả các sản phẩm đều tuân theo chính sách đổi/trả của mỗi cửa hàng.

Để tìm hiểu xem quý vị có đủ điều kiện hay không, hãy gọi cho Ban Dịch Vụ Hội Viên IEHP DualChoice theo số 1-877-273-IEHP (4347), 8 giờ sáng - 8 giờ tối, 7 ngày một tuần, kể cả các ngày lễ. Người dùng TTY xin gọi 1-800-718-IEHP (4347).

IEHP DualChoice (HMO D-SNP) là một Chương trình HMO có hợp đồng với Medicare. Việc ghi danh tham gia IEHP DualChoice (HMO D-SNP) phụ thuộc vào quá trình gia hạn hợp đồng.

 

Thông tin trên trang này được cập nhật từ ngày 14 tháng 02, 2024
H8894_DSNP_24_4762553_M Pending Accepted