IEHP

Medi-Cal

Vì một dịch vụ chăm sóc tận tâm và lấy hội viên làm trung tâm.

Gia đình Hạnh phúc

Tổng quan về Chương trình

Medi-Cal là một chương trình bảo hiểm y tế miễn phí. Chương trình cung cấp bảo hiểm y tế cho những cư dân sống tại California có thu nhập thấp đủ điều kiện.

 

Với IEHP Medi-Cal, quý vị nhận được các quyền lợi và dịch vụ Medi-Cal, bao gồm việc không phải trả các khoản phí bảo hiểm hàng tháng và miễn phí thăm khám với bác sĩ, thuốc và thời gian nằm viện. Nhưng dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị sẽ được điều phối qua IEHP. Điều này giúp quý vị nhận được dịch vụ chăm sóc sức khỏe mà quý vị cần dễ dàng và nhanh chóng hơn.

 

Quý vị cũng sẽ được đài thọ cho các dịch vụ chăm sóc phòng ngừa, vắc-xin, khám sàng lọc sức khỏe tâm thần, rối loạn phát triển và lạm dụng chất gây nghiện. Quý vị có thể nhận dịch vụ nha khoa Trả phí theo từng dịch vụ của Medi-Cal thông qua Chương trình Nha Khoa Medi-Cal.

Cha và con đang chơi trong Inland Empire

benefits

Text Effect Type
highlight
Text Effect Color
purple
Text To Apply Effect
Quyền lợi
Element To Apply Effect
cmp-title__text

Quyền lợi chương trình

Miễn phí

Medi-Cal là một chương trình bảo hiểm y tế miễn phí. Chương trình cung cấp bảo hiểm y tế cho những cư dân sống tại California có thu nhập thấp đủ điều kiện.

Người mẹ trẻ và đứa trẻ ở Inland Empire

Điều phối Chăm sóc

Nhóm hỗ trợ của chúng tôi giúp quý vị tổ chức và điều phối dịch vụ chăm sóc của mình – mà không mất thêm phí.

Cặp vợ chồng ở Inland Empire đang thư giãn

Các dịch vụ nhãn khoa

Khám mắt định kỳ hàng năm, kính mắt và/hoặc kính sát tròng (khi cần cho các tình trạng bệnh như thiếu thủy tinh thể, không mống mắt, hay giác mạc hình chóp).
Người cha ở Inland Empire đeo kính

Dịch vụ nha khoa

Được cung cấp qua Medi-Cal Dental và bao gồm: 

  • Vệ sinh nha khoa chẩn đoán và phòng ngừa
  • Dịch vụ cấp cứu để kiểm soát cơn đau
  • Nhổ răng
  • Trám răng
  • Điều trị tủy răng
Cư dân Inland Empire tươi cười

Các dịch vụ đưa đón

Chương trình này cung cấp dịch vụ chuyên chở đến các cuộc hẹn khám:

  • Bác sĩ chăm sóc chính của quý vị
  • Các bác sĩ chuyên khoa
  • Phòng khám chăm sóc khẩn cấp
  • Dịch vụ nha khoa, sức khỏe tâm thần và sử dụng chất gây nghiện
Xe buýt Inland Empire đi tới dịch vụ chăm sóc sức khỏe

Ai đủ điều kiện?

Thêm Thông tin về các Chương trình Medi-Cal

Tôi đăng ký tham gia Medi-Cal bằng cách nào:

Vui lòng gọi cho Cố vấn viên Ghi danh của IEHP theo số 1-866-294-IEHP (4347), Thứ Hai – Thứ Sáu, 8a.m.-5p.m., Người dùng TTY có thể gọi 1-800-720-IEHP (4347)

Quý vị cũng có thể gọi cho Health Care Options theo số 1-800-430-4263 hoặc truy cập www.healthcareoptions.dhcs.ca.gov. Người dùng TTY vui lòng gọi số 1-800-430-7077.

Thông Tin Quan Trọng cho Hội Viên IEHP Medi-Cal

Thêm các chương trình IEHP

coming_soon_red_font_color

Text Effect Type
font-color
Text Effect Color
red
Text To Apply Effect
Sắp có
Element To Apply Effect
cmp-teaser__pretitle