An Toàn Khẩn Cấp

Bị ảnh hưởng bởi sự cố mất điện hoặc hỏa hoạn?

Tại IEHP, chúng tôi quan tâm đến sức khỏe và sự an toàn của quý vị khi mất điện hoặc hỏa hoạn. Chúng tôi muốn đảm bảo quý vị sẽ nhận được dịch vụ chăm sóc cần thiết và các dịch vụ để hỗ trợ quý vị trong những biến cố này. Nếu quý vị bị ảnh hưởng bởi những biến cố này và cần trợ giúp về thiết bị y tế lâu bền (chẳng hạn như xe lăn, máy thở, máy theo dõi oxy, v.v.), hãy gọi tới ban Dịch vụ Hội viên của IEHP theo số 1-800-440-IEHP (4347),Thứ Hai-Thứ Sáu, 7 a.m.-7 p.m., và Thứ Bảy-Chủ Nhật, 8 a.m.-5 p.m. Người dùng TTY xin gọi 1-800-718-IEHP (4347). Nếu quý vị cần mua thêm thuốc, hãy đến nhà thuốc của quý vị và yêu cầu mua thêm thuốc. Để được tư vấn y tế ngoài giờ, vui lòng gọi đến Đường dây Y tá Tư vấn 24 giờ của IEHP theo số 1-888-244-IEHP (4347) hoặc 711 (TTY).

Làm thế nào để chuẩn bị cho trường hợp khẩn cấp?

Cảnh báo Ngắt Điện để Bảo vệ An toàn Công cộng (PSPS)

Ngắt điện để Bảo vệ An toàn Công cộng, còn được gọi là PSPS, diễn ra để ứng phó với thời tiết khắc nghiệt. Chúng tôi ngắt điện để giúp phòng chống cháy rừng và giữ an toàn cho các cộng đồng. Chúng tôi khuyến khích quý vị đăng ký nhận thông báo để biết rõ khi nào có thể xảy ra sự cố Cắt Điện Để Đảm Bảo An Toàn Chung và khi nào nguồn điện được cấp lại. 

Nhấn vào đây để đăng ký

An toàn sử dụng thuốc

Một số loại thuốc có thể cần được bảo quản trong tủ lạnh để duy trì nồng độ của thuốc, bao gồm nhiều loại thuốc dạng lỏng. Khi mất điện trong một ngày trở lên, hãy loại bỏ bất kỳ loại thuốc nào cần để trong tủ lạnh, trừ khi có quy định khác trên nhãn thuốc. Nếu mạng sống phụ thuộc vào các loại thuốc bảo quản lạnh (ví dụ: insulin), chỉ sử dụng cho đến khi có nguồn cấp thuốc mới. Thay thế tất cả các loại thuốc trong tủ lạnh ngay khi có thể.

Các Nguồn trợ giúp

An toàn khi sử dụng thiết bị y tế lâu bền

Sử dụng danh sách kiểm tra dưới đây để chuẩn bị cho việc cắt điện.

 • Kiểm tra thiết bị điện dự phòng của quý vị thường xuyên để đảm bảo thiết bị sẽ hoạt động trong trường hợp khẩn cấp.
 • Gọi cho các công ty cấp nước và điện của quý vị về nhu cầu của quý vị đối với các thiết bị hỗ trợ sự sống (lọc máu tại nhà, máy hút, máy thở, v.v.) trước khi có xảy ra sự cố. Nhiều công ty tiện ích có một danh sách “dịch vụ kết nối theo ưu tiên” và bản đồ các địa điểm có khách hàng phụ thuộc vào điện để sử dụng trong trường hợp khẩn cấp. Yêu cầu bộ phận dịch vụ khách hàng của công ty tiện ích của quý vị nếu họ có dịch vụ này.
 • Giữ công tắc tắt thiết bị oxy gần quý vị để quý vị có thể nhanh chóng tiếp cận trong trường hợp khẩn cấp.
 • Người dùng máy phát điện nên vận hành máy phát điện ở những nơi thông thoáng để đảm bảo không khí lưu thông tốt.
 • Thử dùng các máy phát điện một lần mỗi tháng, và mang máy phát điện của quý vị đi bảo dưỡng ít nhất một lần mỗi năm để đảm bảo máy phát sẽ hoạt động khi cần.
 • Lập kế hoạch sạc lại pin khi mất điện. Các nguồn hỗ trợ tham khảo bên dưới.
 • Khi có điện trở lại, hãy đảm bảo rằng cài đặt trên thiết bị y tế của quý vị không thay đổi.
Các Nguồn trợ giúp

Lập Kế hoạch Năng lượng Khẩn cấp cho danh sách Thiết bị Y tế Lâu bền (PDF): cẩm nang này giúp quý vị lập kế hoạch để nhận được và sắp xếp thông tin về thiết bị y tế của quý vị. 
Cách để Chuẩn bị và Xử lý Mất điện cho các Thiết bị Y tế Cần điện - FDA
Lập Kế hoạch Điện Khẩn cấp cho Người Sử dụng Điện, Công nghệ Hỗ trợ Phụ thuộc vào Pin và Thiết bị Y tế: danh sách kiểm tra này sẽ giúp quý vị tạo ra một kế hoạch cho các thiết bị điện và phụ thuộc vào pin của quý vị.

Sức khỏe tâm thần

Nếu quý vị bị ảnh hưởng bởi hỏa hoạn và cần được chăm sóc sức khỏe tâm thần, liên quan đến căng thẳng hoặc đau buồn, hãy gọi tới ban Dịch vụ Hội viên của IEHP theo số 1-800-440-IEHP (4347), Thứ Hai-Thứ Sáu, 7 a.m.-7 p.m. và Thứ Bảy-Chủ Nhật, 8 a.m.-5 p.m. Người dùng TTY xin gọi1-800-718-IEHP (4347). Để được tư vấn y tế ngoài giờ, vui lòng gọi đến Đường dây Y tá Tư vấn 24 giờ của IEHP theo số 1-888-244-IEHP (4347) hoặc 711 (TTY).

Lời Khuyên Khác

 • Chuẩn bị hoặc bổ sung bộ đồ dùng trong trường hợp khẩn cấp, bao gồm thực phẩm, nước, đèn pin, radio, pin mới, đồ sơ cứu và tiền mặt. Nhấn vào đây để tìm các nguồn trợ giúp tại địa phương để giúp quý vị tạo bộ dụng cụ khẩn cấp. 
 • Xác định phương pháp sạc điện dự phòng cho điện thoại như là pin dự phòng, sạc xe ô tô hoặc sạc pin bằng năng lượng mặt trời.
 • Tìm hiểu cách mở cửa nhà để xe của quý vị theo cách thủ công. Tạo một kế hoạch dựa trên những việc quý vị có thể tự mình làm và những việc mà quý vị có thể cần sự trợ giúp. 
 • Tạo một danh sách liên hệ trong trường hợp khẩn cấp. 
 • Nếu quý vị có máy phát điện dự phòng, hãy đảm bảo máy sẵn sàng hoạt động an toàn.
 • Tạo một kế hoạch hành động khẩn cấp có bao gồm kế hoạch sơ tán cho ngôi nhà, gia đình và thú cưng của quý vị.
Các Nguồn trợ giúp

https://www.sce.com/wildfire: các chuẩn bị an toàn cho cháy rừng
https://www.sce.com/wildfire/psps: Nguồn hỗ trợ Ngắt Điện để Bảo Vệ An Toàn
https://prepareforpowerdown.com/: cách để chuẩn bị cho việc ngắt điện
http://www.jik.com: thông tin chuẩn bị cho tình huống khẩn cấp do Jule Kiles chuẩn bị
https://www.readyforwildfire.org/prepare-for-wildfire/get-set/: cách để chuẩn bị an toàn cho một vụ cháy rừng
Bộ Dụng cụ Khẩn cấp cho Người khuyết tật và Bị hạn chế Hoạt động: danh sách kiểm tra đề xuất các nội dung về dụng cụ khẩn cấp bao gồm vật tư miễn phí mà quý vị có thể điều chỉnh theo nhu cầu và khả năng của quý vị. 
Chuẩn bị Sơ tán cho Tình huống Khẩn cấp: Chịu trách nhiệm Cho Sự An toàn của Quý vị, Hướng dẫn cho Người Khuyết tật và Bị Hạn chế Hoạt động Khác: cách để xây dựng kế hoạch tích hợp người khuyết tật và những người có nhu cầu tiếp cận và hoạt động chức năng. 
Thông tin Y tế Khẩn cấp: Savvy Health Care Consumer Series: bản hướng dẫn để xây dựng thông tin y tế khẩn cấp của quý vị.
Các Lời Khuyên An Toàn cho Việc Ở Lại Qua Đêm: hướng dẫn dành cho người khuyế tật. 
Các Lời Khuyên về Sử Dụng Khẩn Cấp các Thiết bị Di động: chuẩn bị thiết bị của quý vị cho tình huống khẩn cấp.