Chúng tôi là ai

Chương trình chăm sóc sức khỏe được yêu thích nhất của Inland Empire

Chúng tôi là ai và chúng tôi khác biệt như thế nào

Với hơn 1.5 triệu hội viên và hơn 8.000 nhà cung cấp, chúng tôi là chương trình phi lợi nhuận Medicare/Medicaid có quy mô lớn nhất cả nước.

 

IEHP là tổ chức nhân đạo.

Chúng tôi giao tiếp với quý vị dựa trên tính xác thực, lòng nhân ái, lịch sự và kiên nhẫn.

 

Chúng tôi LÀ cộng đồng của quý vị.

Chúng tôi sống, làm việc và thở trong Inland Empire. Chúng tôi biết tầm quan trọng của các giá trị vật chất, các tổ chức và các mối quan hệ.

 

Chúng tôi hiểu rằng kiến thức chính là sức mạnh.

Chúng tôi cung cấp kiến thức mang tính quan hệ và trao quyền (Vui lòng xem Trung tâm Học tập Kỹ thuật số và Trung tâm Tài nguyên Cộng đồng của chúng tôi).

 

Chúng tôi hiểu rằng sự giúp đỡ hơn cả dịch vụ. Chúng tôi đánh giá cao, cân nhắc và tích cực lắng nghe ý kiến quý vị.

Những điều chúng tôi quan tâm đến

Chúng tôi quan tâm đến quý vị. Chúng tôi ở đây để đảm bảo rằng quý vị nhận được sự hỗ trợ bảo vệ lòng tự trọng, ưu tiên tính nhân đạo và nâng cao sức khỏe tâm thần và thể chất của quý vị.

Tìm hiểu Chi tiết hơn về IEHP