Hướng dẫn IEHP

Tận dụng tối đa các dịch vụ của IEHP

Gia đình Inland Empire cùng nhau nấu ăn

Chào mừng quý vị

Giới thiệu hướng dẫn này

Bản hướng dẫn này dựa trên những thắc mắc thường gặp của các hội viên. Chúng tôi tập hợp chúng lại dành riêng cho quý vị. Tại IEHP, chúng tôi tin rằng mọi người đều xứng đáng có được dịch vụ chăm sóc toàn diện và đồng cảm. Chúng tôi hướng dẫn này phản ánh cam kết đó.

 

Trong hướng dẫn này, quý vị sẽ tìm thấy

 • Tổng quan về các tùy chọn chương trình của IEHP
 • Cách quản lý và thay đổi chương trình của quý vị
 • Dịch vụ chăm sóc nào được đài thọ và cách nhận
 • Các nguồn trợ giúp để duy trì sức khỏe
 • Các mẫu dành cho khách hàng để làm đơn yêu cầu thanh toán

Quý vị cần nói chuyện với Ban Dịch vụ Hội viên IEHP?

Ban Dịch vụ Hội viên IEHP của chúng tôi luôn sẵn sàng trả lời các câu hỏi của quý vị.

Điện thoại1-800-440-IEHP (4347)

TTY          1-800-718- IEHP (4347)

Email     MemberServices@iehp.org

Hình ảnh Trang trí

Sau khi ghi danh

Sau khi quý vị nộp các tài liệu, Medi-Cal sẽ liên lạc với quý vị trong vòng hai ngày làm việc. Hiện tại, quý vị sẽ nhận được giấy tờ cho biết quý vị đã được bảo hiểm.

 

Hiểu chương trình của tôi

Các chương trình IEHP

Mọi lựa chọn đều là miễn phí hoặc chi phí thấp. Và mọi lựa chọn đều bao gồm dịch vụ chăm sóc toàn diện và phòng ngừa. Hãy xem và chọn chương trình phù hợp với quý vị. Nếu quý vị vẫn còn thắc mắc, chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ quý vị. Giữ liên lạc.

Hướng dẫn IEHP Medi-Cal

IEHP Medi-Cal

IEHP Medi-Cal là một chương trình bảo hiểm y tế miễn phí dành cho người lớn thu nhập thấp đủ điều kiện, các gia đình có trẻ em, người cao niên, và người khuyết tật sống ở California.

 

Những ai đủ điều kiện?

 • Người lớn, trẻ em, người cao niên và người khuyết tật
 • Người đáp ứng các hướng dẫn về thu nhập và yêu cầu khác của chương trình
 • Người lớn không có giấy tờ tuổi 50+

Miễn phí

 

Quyền lợi chương trình

 • Mạng lưới gồm hơn 8,000 bác sĩ, bác sĩ chuyên khoa, và nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe
 • Điều phối Chăm sóc
 • Đường dây Y tá Tư vấn 24 Giờ
 • Các dịch vụ nhãn khoa
 • Các trung tâm chăm sóc khẩn cấp
 • Các chương trình chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần
 • Các dịch vụ đưa đón
Người trẻ tuổi ở Inland Empire thư giãn ở nhà với chó

IEHP DualChoice

IEHP DualChoice cho phép quý vị nhận các quyền lợi Medicare và Medi-Cal thông qua đội ngũ các bác sĩ, bệnh viện, hiệu thuốc, nhà cung cấp dịch vụ và hỗ trợ dài hạn, nhà cung cấp dịch vụ sức khỏe hành vi, và các nhà cung cấp khác của IEHP. Tổ chức này cũng bao gồm các điều phối viên và các nhóm chăm sóc để giúp quý vị quản lý tất cả các nhà cung cấp và dịch vụ của quý vị. Tất cả họ sẽ phối hợp với nhau để cung cấp dịch vụ chăm sóc cần thiết cho quý vị.

Người phụ nữ lớn tuổi sau khi nhận được bảo hiểm y tế chi phí thấp ở Inland Empire.

IEHP Covered California

IEHP Covered California hỗ trợ chăm sóc sức khỏe toàn thân, bao gồm tập thể dục, cộng đồng, công việc học nghề, nhà ở, thực phẩm và các hỗ trợ khác.

 

Những ai đủ điều kiện?

 • Người lớn trên 21 tuổi
 • Những người sống tại quận Riverside hoặc San Bernardino
 • Cá nhân có thu nhập dưới $20,121
 • Công dân Hoa Kỳ

 

Quyền lợi chương trình

 • Chương trình Covered California có chi phí thấp nhất hợp tác với một số nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất tại tiểu bang California
 • Mạng lưới bệnh viện xuất sắc trên toàn khu vực được bảo hiểm
 • Các điều phối viên và nhóm chăm sóc giúp quý vị quản lý tất cả các nhà cung cấp và dịch vụ của mình. 
 • Các chương trình chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần
 • Các chương trình dành cho mọi ngân sách và/hoặc nhu cầu

Quyền lợi và dịch vụ

Là một phần của gia đình IEHP, quý vị có thể yên tâm rằng chúng tôi sẽ làm mọi điều có thể để mang lại dịch vụ chăm sóc tốt nhất có thể.

 

Tiếp tục dịch vụ chăm sóc

Chúng tôi cam kết làm mọi điều trong khả năng để đảm bảo dịch vụ chăm sóc liên tục (hoặc dịch vụ chăm sóc với cùng bác sĩ). Vì vậy, nếu Bác sĩ của quý vị không nằm trong mạng lưới, chúng tôi có thể sẽ đài thọ cho họ.

 

Quý vị hội đủ điều kiện được duy trì liên tục dịch vụ chăm sóc, trong khoảng thời gian lên tới 12 tháng, nếu tất cả các điều sau là đúng:

 

Quý vị có mối quan hệ lâu dài với nhà cung cấp dịch vụ ngoài chương trình, trước khi ghi danh vào IEHP

 

Nhà cung cấp ngoài chương trình đó sẵn sàng làm việc với IEHP và đồng ý với các yêu cầu của IEHP

 

Quý vị được nhà cung cấp ngoài chương trình đó khám ít nhất một lần trong mười hai (12) tháng trước khi quý vị ghi danh, cho một cuộc hẹn khám không phải là cấp cứu

 

IEHP không có quan ngại trong hồ sơ về chất lượng chăm sóc với nhà cung cấp ngoài mạng lưới đó

Kiểm tra điều kiện hội đủ để duy trì liên tục dịch vụ chăm sóc của quý vị.

Hãy liên hệ với IEHP và hỏi chúng tôi về nhà cung cấp dịch vụ ngoài mạng lưới của quý vị.

Điện thoại 1-800-440-IEHP (4347)

TTY     1-800-718-IEHP (4347)

Email  MemberServices@iehp.org

Hình ảnh Trang trí

Quản lý chương trình của tôi

Tạo tài khoản trực tuyến

Tài khoản trực tuyến của quý vị là điểm dừng duy nhất.
Đó là nơi quý vị có thể theo dõi tất cả những thứ liên quan đến sức khỏe (bao gồm bác sĩ thuốc và các cuộc hẹn). 

Nhận số ID

Thẻ ID hội viên IEHP của quý vị sẽ được gửi qua thư. Quý vị cũng có thể nhận nó qua cổng thông tin hội viên của mình. Xin lưu ý, quý vị sẽ phải xuất trình thẻ đó để nhận dịch vụ chăm sóc sức khỏe hoặc đặt hàng thuốc.

Đổi chương trình

Quý vị có thể rời IEHP và tham gia một chương trình bảo hiểm y tế khác trong quận nơi quý vị cư trú bất cứ lúc nào.

Quý vị bị mất hoặc quên ID hội viên của mình?

Ban Dịch vụ Hội viên IEHP của chúng tôi luôn sẵn sàng trợ giúp. 

Điện thoại 1-800-440-IEHP (4347)

TTY     1-800-718-IEHP (4347)

Email  MemberServices@iehp.org

Hình ảnh Trang trí

 

Có thể mất tới 30 ngày để xử lý yêu cầu rời IEHP của quý vị. Quý vị luôn có thể kiểm tra trạng thái yêu cầu của mình bằng cách gọi cho đội Các Lựa chọn Chăm sóc Sức khỏe IEHP của chúng tôi. Nếu quý vị muốn rời IEHP sớm hơn, quý vị có thể đề nghị đội Các Lựa chọn Chăm sóc Sức khỏe giải quyết khẩn yêu cầu hủy chương trình IEHP của quý vị. 


Các hội viên có thể yêu cầu giải quyết khẩn yêu cầu hủy chương trình IEHP bao gồm, nhưng không chỉ gồm:

 • Trẻ em nhận dịch vụ theo các chương trình Nuôi dưỡng Tạm thời hoặc hỗ trợ Nhận Con Nuôi
 • Các hội viên có nhu cầu chăm sóc sức khỏe đặc biệt, bao gồm nhưng không chỉ gồm các ca cấy ghép nội tạng lớn
 • Các hội viên đã ghi danh vào Medicare hay một chương trình Medi-Cal hoặc chương trình chăm sóc có quản lý thương mại khác

Nhận Dịch vụ Chăm sóc

Dịch vụ y tế

Quý vị có thể kích hoạt dịch vụ chăm sóc sức khỏe vào ngày ghi danh. Để đảm bảo được chăm sóc, vui lòng mang theo thẻ ID IEHP, Thẻ Nhận dạng Quyền lợi Medi-Cal (BIC) và bất kỳ thẻ bảo hiểm y tế nào khác mà quý vị có. 

Bảo hiểm cho IEHP Medi-Cal

Những gì được đài thọ:

 • Các dịch vụ ngoại trú (xe cứu thương)*
 • Dịch vụ khẩn cấp
 • Các dịch vụ chuyển giới*
 • Chăm sóc cuối đời và chăm sóc giảm nhẹ*
 • Nhập viện*
 • Chăm sóc sản phụ và trẻ sơ sinh
 • Các dịch vụ sức khỏe tâm thần
 • Thuốc theo toa
 • Phục hồi chức năng và các dịch vụ và thiết bị phục hồi chức năng*
 • Các dịch vụ xét nghiệm và chụp X-quang, như chụp X-quang*
 • Các dịch vụ phòng ngừa và chăm sóc sức khỏe cũng như quản lý bệnh mạn tính
 • Các dịch vụ nhạy cảm
 • Các dịch vụ điều trị rối loạn sử dụng chất gây nghiện
 • Các dịch vụ nhi khoa
 • Các dịch vụ nhãn khoa*
 • Dịch vụ đưa đón y tế trong trường hợp không cấp cứu (NEMT)
 • Dịch vụ đưa đón phi y tế (NMT)
 • Các dịch vụ và hỗ trợ dài hạn (LTSS)
 • Các dịch vụ chăm sóc sức khỏe từ xa

Bảo hiểm cho IEHP DualChoice

Những ai đủ điều kiện?

 • Các dịch vụ ngoại trú (xe cứu thương)*
 • Dịch vụ khẩn cấp
 • Các dịch vụ chuyển giới*
 • Chăm sóc cuối đời và chăm sóc giảm nhẹ*
 • Nhập viện*
 • Chăm sóc sản phụ và trẻ sơ sinh
 • Các dịch vụ sức khỏe tâm thần
 • Thuốc theo toa
 • Phục hồi chức năng và các dịch vụ và thiết bị phục hồi chức năng*
 • Các dịch vụ xét nghiệm và chụp X-quang, như chụp X-quang*

Quyền lợi chương trình

 • Các dịch vụ phòng ngừa và chăm sóc sức khỏe cũng như quản lý bệnh mạn tính
 • Các dịch vụ nhạy cảm
 • Các dịch vụ điều trị rối loạn sử dụng chất gây nghiện
 • Các dịch vụ nhi khoa
 • Các dịch vụ nhãn khoa*
 • Dịch vụ đưa đón y tế trong trường hợp không cấp cứu (NEMT)
 • Dịch vụ đưa đón phi y tế (NMT)
 • Các dịch vụ và hỗ trợ dài hạn (LTSS)
 • Các dịch vụ chăm sóc sức khỏe từ xa

*Các dịch vụ được liệt kê chỉ được đài thọ nếu IEHP hoặc IPA (Hiệp hội Bác sĩ Độc lập) của quý vị chấp thuận trước.

 

Bảo hiểm cho IEHP Covered California

Bảo hiểm là gì:

 • Thăm khám Sức khỏe Hàng năm
 • Dịch vụ thăm khám chăm sóc chính
 • Dịch vụ chăm sóc khẩn cấp
 • Thăm khám với chuyên gia
 • Phòng cấp cứu
 • Dịch vụ chụp X-quang và chuẩn đoán
 • Thuốc theo toa

Bác sĩ Chăm sóc Chính

Sau khi ghi danh, quý vị có thể (trong vòng 30 ngày) chọn một bác sĩ chăm sóc chính (PCP).

 

PCP của quý vị sẽ khám chăm sóc sức khỏe định kỳ cho quý vị. Họ cũng sẽ giúp điều phối các dịch vụ được đài thọ còn lại của quý vị, bao gồm chụp x-quang, xét nghiệm, giới thiệu bác sĩ chuyên khoa, chăm sóc FSP dõi, và các nhu cầu về thuốc.

Các gợi ý cho việc chọn bác sĩ chăm sóc chính (PCP)

Chọn một bác sĩ trong vòng 10 dặm hoặc 30 phút từ chỗ quý vị

Dịch vụ chăm sóc dễ tiếp cận hơn khi ở gần hơn.

Hình ảnh Trang trí

Sử dụng công cụ Tìm Bác sĩ để tìm các nhà cung cấp trong mạng lưới

Tìm kiếm bác sĩ trong mạng lưới IEHP với công cụ Tìm Bác sĩ.

Hình ảnh Trang trí

Chọn một nhà cung cấp có thể giúp quý vị nhập viện ở bệnh viện gần chỗ quý vị

Các nhà cung cấp chỉ có thể tiếp nhận bệnh nhân vào các bệnh viện mà họ làm việc, vì vậy hãy chọn một bệnh viện gần chỗ quý vị.

Hình ảnh Trang trí

Giới thiệu

Bác sĩ chăm sóc chính (PCP) của quý vị có thể giới thiệu quý vị tới một bác sĩ chuyên khoa--là một bác sĩ được học chuyên sâu vào một lĩnh vực y khoa. 

 

Bác sĩ của quý vị sẽ làm việc với IEHP và/hoặc nhóm y tế của họ (IPA) để xin phê duyệt giấy giới thiệu. 

 

Bác sĩ của quý vị có thể xếp lịch hẹn cho quý vị.

Đường dây cố vấn y tá

Đường dây cố vấn Y tá IEHP cung cấp cho quý vị thông tin y tế và lời khuyên miễn phí 24 giờ một ngày, 365 ngày một năm.

 

Đường dây Cố vấn Y tá có thể...

 • Trả lời các câu hỏi y tế, và giúp quý vị quyết định liệu quý vị có cần khám với một nhà cung cấp dịch vụ ngay không
 • Cho lời khuyên về các tình trạng y tế như tiểu đường hay hen suyễn, bao gồm nhà cung cấp loại nào có thể phù hợp với tình trạng bệnh của quý vị
 • Cho lời khuyên về việc quý vị có nên đề nghị chăm sóc y tế không, và làm cách nào để nhận dịch vụ chăm sóc, và nhận ở đâu
 • Cho lời khuyên về những gì cần làm nếu quý vị cần dịch vụ chăm sóc mà văn phòng bác sĩ của quý vị đóng cửa

Đường dây Cố vấn Y tá không thể...

 • Đặt lịch hẹn ở y viện
 • Cấp thêm thuốc

Gọi điện cho Đường dây Cố vấn Y tá 24 Giờ của chúng tôi

 

Quý vị có biết? Quý vị có thể gọi cho Đường dây Cố vấn Y tá 24 Giờ của chúng tôi cho bất kỳ và tất cả các lời khuyên y tế, 24 giờ một ngày, 365 ngày một năm. Họ có thể cho quý vị lời khuyên nên đến cơ sở nào phù hợp với quý vị.

 

Các dịch vụ đưa đón

Nếu quý vị không có cách nào đi đến và đi về từ nơi cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe và cuộc hẹn khám của mình, chúng tôi có thể giúp bố trí dịch vụ chuyên chở cho quý vị. 

 

Sẵn có trợ giúp về dịch vụ chuyên chở cho các dịch vụ và cuộc hẹn khám không liên quan đến các dịch vụ cấp cứu, chẳng hạn như các cuộc hẹn y tế, nha khoa, sức khỏe tâm thần, lạm dụng chất gây nghiện, và dược.

 

Nếu quý vị gặp trường hợp cấp cứu y tế, hãy gọi 911. 

Quý vị cần yêu cầu phương tiện chuyên chở?

Ban Dịch vụ Hội viên IEHP của chúng tôi luôn sẵn sàng điều phối dịch vụ chuyên chở.

Điện thoại 1-800-440-IEHP (4347)

TTY     1-800-718-IEHP (4347)

Email  MemberServices@iehp.org

Hình ảnh Trang trí

Liên hệ với chúng tôi

Dành cho Hội viên Medi-Cal

Các thắc mắc về chương trình IEHP Medi-Cal của quý vị? Nói chuyện với nhóm Dịch vụ Hội viên của chúng tôi ngay hôm nay.

 

7 a.m.-7 p.m., Thứ Hai-Thứ Sáu
8 a.m.-5 p.m., Thứ Bảy & Chủ Nhật

Điện thoại  1-800-440-IEHP (4347)

TTY             1-800-718-IEHP (4347)

Email           MemberServices@iehp.org

Dành cho Hội viên Medicaid + Medi-Cal

Các thắc mắc về chương trình IEHP DualChoice của quý vị? Gọi điện cho nhóm DualChoice hôm nay.

 

8 a.m.-8 p.m., hàng ngày

(kể cả cuối tuần và các ngày lễ)

Điện thoại  1-800-440-IEHP (4347)

TTY             1-800-718-IEHP (4347)

Email           MemberServices@iehp.org

Dành cho Hội viên Covered California

 

Quý vị có thắc mắc về Covered California? Chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ!

Điện thoại  1-800-440-IEHP (4347)

TTY             1-800-718-IEHP (4347)

Email           Enroll@iehp.org

Để được Hỗ trợ Ghi danh

 

Quý vị cần trợ giúp để mua bảo hiểm? Để nói chuyện với Cố vấn Ghi danh song ngữ IEHP thân thiện của chúng tôi.

 

8 a.m.-5 p.m., Thứ Hai-Thứ Sáu

Điện thoại  1-866-294-IEHP (4347)

TTY             1-800-718-IEHP (4347)

Email           Enroll@iehp.org

Nguồn Thông tin Thêm