Hội Thảo Tự Quản Lý Bệnh Tiểu Đường là gì?

Ngày nay, những người mắc bệnh tiểu đường sống lâu hơn và khỏe mạnh hơn. Mặc dù mắc bệnh tiểu đường có thể khiến quý vị có nguy cơ mắc các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, nhưng quý vị có thể làm rất nhiều điều để duy trì sức khỏe tốt và trì hoãn hoặc ngăn ngừa bất kỳ biến chứng nào. THội Thảo Tự Quản Lý Bệnh Tiểu Đường dành cho những người mắc bệnh tiểu đường tuýp 2 và người thân của họ hoặc những người cần thông tin về tự quản lý bệnh tiểu đường.

Hội thảo Tự quản lý Bệnh tiểu đường

 

Hình thức: Theo nhóm
Thời lượng: 6 tuần (2 giờ với mỗi hội thảo)
Độ tuổi: Bất kỳ độ tuổi nào được chẩn đoán mắc bệnh tiểu đượng loại 2 (người dưới 18 tuổi phải có phụ huynh hoặc người giám hộ đi cùng)

Người tham dự có cơ được đặt ra các câu hỏi, cung cấp nhận xét và chia sẻ kinh nghiệm cũng như ý tưởng của họ về cách quản lý và kiểm soát bệnh tiểu đường. Chúng tôi sẽ có kế hoạch hành động hàng tuần để giúp quý vị, bạn bè và gia đình quý vị học hỏi và thực hành các kỹ năng tự quản lý.

Trong hội thảo này, người tham gia sẽ tìm hiểu:

  • Bệnh tiểu đường và các nguy cơ đến sức khỏe
  • Cách quản lý bệnh tiểu đường
  • Những thay đổi lối sống lành mạnh
  • Lập kế hoạch cho bữa ăn
  • Thuốc trị bệnh tiểu đường

Hội thảo này được cung cấp tại Riverside và San Bernardino. 

Hãy gọi cho Phòng Giáo dục Sức khỏe của IEHP theo số 1-866-224-IEHP (4347) hoặc ! 1-800-718-4347 dành cho người dùng TTY để đăng ký!

Các Nguồn Hỗ trợ Khác

Khi nhấp vào liên kết nào bên dưới, quý vị sẽ rời khỏi trang web của IEHP.

 

Trung tâm Điều trị Tiểu đường Loma Linda (Loma Linda Diabetes Treatment Center)
Hội viên IEHP có thể gọi số 909-558-3022 để đặt lịch hẹn.

 

Hiệp hội Tiểu đường Hoa Kỳ

Tìm hiểu thêm về tiểu đường, lên kế hoạch cho bữa ăn và ăn uống bên ngoài. Trang web này cũng cung cấp cho quý vị các công thức miễn phí. www.diabetes.org


và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Hoa kỳ
Diabetes Home

 

Diabetes and Your Feet (Tiểu đường và Bàn chân của quý vị)
Học cách bảo vệ bàn chân của quý vị và giữ cho chúng khỏe mạnh vì một cuộc sống tích cực.

 

Chương trình Giáo dục Quốc gia về Tiểu đường 
Học cách quý vị có thể tránh khỏi các vấn đề liên quan đến tiểu đường. Quý vị có thể chọn các chủ đề quý vị muốn tìm hiểu thêm.
www.ndep.nih.gov

 

Quý vị sẽ cần phần mềm Adobe Acrobat Reader 6.0 trở lên để đọc được các tệp PDF. Tải xuống Adobe Acrobat Reader.