Đối tác Cộng đồng

IEHP trong cộng đồng

IEHP hợp tác với các cơ quan cộng đồng để hỗ trợ những gia đình sống tại các quận Riverside và San Bernardino.

Các câu hỏi thường gặp

IEHP hợp tác với các cơ quan cộng đồng để hỗ trợ những gia đình sống tại các quận Riverside và San Bernardino.

Mạng lưới Đối tác Cộng đồng của IEHP họp mặt hai tháng một lần tại IEHP. Mạng lưới bao gồm khoảng 100 đại diện đến từ các tổ chức cộng đồng, cơ quan cung cấp dịch vụ, phòng khám và trường học.

Đối tác Cộng đồng chia sẻ tin tức, nguồn lực chăm sóc sức khỏe và thảo luận về cách ghi danh cho những trẻ em không có bảo hiểm vào một chương trình y tế mà các em đủ điều kiện tham gia. Quan trọng hơn cả — những người tham gia mang theo chuyên môn của mình để cùng nhau kết nối và hợp tác nhằm tìm ra các giải pháp giúp đỡ các gia đình ở khu vực Inland Empire.

Nếu quý vị muốn tham gia Mạng lưới Đối tác Cộng đồng của IEHP, vui lòng gửi email đến địa chỉ communityhealthreps@iehp.org để biết thêm thông tin. Nhấp vào đây nếu tổ chức của quý vị muốn trở thành Đối tác Cộng đồng của IEHP.

Lịch họp năm 2023

 

Thứ Năm, 16 Tháng Hai

Thứ Năm, 20 Tháng Tư

Thứ Năm, 15 Tháng Sáu

Thứ Năm, 17 Tháng Tám

Thứ Năm, 19 Tháng Mười

Thứ Năm, 14 Tháng Mười Hai

 

Địa điểm:

Qua mạng

 

Thời gian

11 a.m.-12:30 p.m.

ConnectIE là một trang web mới, có tính năng tương tác, chứa đầy đủ mọi tiện ích giúp dễ dàng liên kết mọi người với các nguồn lực hỗ trợ trong cộng đồng tại khu vực Inland Empire. Truy cập vào đây để tìm nguồn lực hỗ trợ.