Phù hợp với người khuyết tật

 

Inland Empire Health Plan (IEHP) cam kết thiết kế các công nghệ điện tử và thông tin theo hình thức mà những người khuyết tật có thể truy cập bình thường, bằng cách tạo ra nội dung tuân theo Nguyên tắc Thiết kế Nội fung Web Cho Người khuyết tật (WCAG) 2.0 và Mục 508 của Đạo luật Phục hồi để đáp ứng các yêu cầu trong Đạo luật về Người Mỹ Khuyết tật.

 

Là một bước trong quá trình phát triển và bảo trì trang web liên tục, IEHP kiểm thử trang web bằng các công nghệ hỗ trợ, bao gồm trình đọc màn hình, trình phóng to màn hình, phần mềm nhận dạng giọng nói và trình duyệt chỉ nội dung chữ. IEHP sử dụng các công cụ như W3C HTML. Trình Xác Thực, WAVE của WebAIM và Trình Phân Tích Độ Tương Phản Màu, để đảm bảo mang đến trải nghiệm tốt nhất có thể cho tất cả khách truy cập.

 

Nếu quý vị có bất kỳ phản hồi hoặc quan ngại bất kỳ liên quan nào đến khả năng truy cập vào trang web này và các nguồn hỗ trợ trên trang web, vui lòng gửi email cho chúng tôi tới địa chỉ ada@iehp.org Nếu có thể, vui lòng đính kèm theo địa chỉ web, mô tả ngắn gọn về vấn đề mà quý vị gặp phải và thông tin liên hệ của quý vị.