Tuyển dụng

Join-our-Team-and-Make-a-Difference-with-us!-font color-blue

Text Effect Type
font-color
Text Effect Color
blue
Text To Apply Effect
Join our Team and Make a Difference with us!
Element To Apply Effect
cmp-text

 

Inland Empire Health Plan (IEHP) là chương trình bảo hiểm y tế Medi-Cal và Medicare phi lợi nhuận lớn nhất khu vực Inland Empire. Chúng tôi cũng là một trong những chủ lao động lớn nhất trong khu vực. Với mạng lưới gồm hơn 6,000 nhà cung cấp và đội ngũ hơn 2,000 nhân viên, IEHP cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng, dễ tiếp cận cho hơn 1.2 triệu hội viên.

 

Sứ mệnh và giá trị cốt lõi của chúng tôi là kim chỉ nam giúp chúng tôi xây dựng các chương trình đổi mới và tạo ra nơi làm việc được chứng nhận.

 

Khi chuyển đổi bối cảnh chăm sóc sức khỏe, chúng tôi sẵn sàng tạo ra sự khác biệt ở hiện tại và trong những năm tới. Tham gia vào Nhóm của chúng tôi để cùng chúng tôi Tạo nên Sự khác biệt!

 

Tại IEHP, chúng tôi cung cấp quyền lợi toàn diện, văn hóa đồng đội hợp tác thành công và địa điểm làm việc thuận tiện.

 

Xem Cơ hội Việc làm tại IEHP.