get-to-know-iehp

Text Effect Type
highlight
Text Effect Color
yellow
Text To Apply Effect
hiểu về IEHP
Element To Apply Effect
cmp-teaser__title

Tìm hiểu về IEHP

Khi nói đến việc giữ cho cộng đồng của chúng ta khỏe mạnh, chúng tôi thực hiện bằng cả trái tim mình.

caring-experience

Text Effect Type
swoosh
Text Effect Color
blue
Text To Apply Effect
chăm sóc
Element To Apply Effect
cmp-teaser__title

Ba chương trình, một trải nghiệm chăm sóc.

Các chương trình được thiết kế để đáp ứng các nhu cầu của mọi người.

coming-soon

Text Effect Type
font-color
Text Effect Color
red
Text To Apply Effect
Sắp có
Element To Apply Effect
cmp-teaser__pretitle

benefits-matter

Text Effect Type
highlight
Text Effect Color
yellow
Text To Apply Effect
Các quyền lợi
Element To Apply Effect
cmp-teaser__title

Các Trung Tâm Sức Khỏe Cộng Đồng (CWC)

Các Trung Tâm Sức Khỏe Cộng Đồng (CWC) của chúng tôi mở cửa cho mọi người trong cộng đồng IE. Ghé thăm để tham gia các lớp học về chăm sóc sức khỏe thể chất và khỏe mạnh toàn diện miễn phí, sự hỗ trợ của IEHP, và nhiều hơn nữa.

Thêm Các Nguồn Trợ Giúp Cộng Đồng

upcoming-events

Text Effect Type
highlight
Text Effect Color
yellow
Text To Apply Effect
sự kiện
Element To Apply Effect
cmp-teaser__title

Các sự kiện sắp tới ở gần quý vị

Chúng tôi cung cấp các lớp học và lời khuyên về sức khỏe, các hội thảo về nuôi dạy con cái, hội thảo về sức khỏe tinh thần, và nhiều hơn thế nữa.

Loading Upcoming IEHP Community Events...

Thêm nguồn trợ giúp