IEHP

DualChoice (HMO D-SNP)

Để được chăm sóc tối ưu và sức khỏe dồi dào.

Gia đình Inland Empire là thẻ hội viên Medi-Cal

Tổng quan về Chương trình

IEHP DualChoice hỗ trợ tất cả các quyền lợi Medicare và Medi-Cal thông qua một chương trình. Khi các quyền lợi Medicare và Medi-Cal của quý vị kết hợp tốt hơn, các quyền lợi này hữu ích hơn cho quý vị.

 

Nhóm chăm sóc và điều phối viên chăm sóc của quý vị làm việc với quý vị để lập một kế hoạch chăm sóc đáp ứng được các nhu cầu cụ thể của quý vị.

Đôi vợ chồng cao niên cùng nhau đạp xe ở Inland Empire

benefits_dualchoice

Text Effect Type
highlight
Text Effect Color
purple
Text To Apply Effect
lợi chương
Element To Apply Effect
cmp-title__text

Quyền lợi chương trình

Miễn phí

DualChoice là chương trình bảo hiểm y tế miễn phí. Chương trình cung cấp bảo hiểm cho những cư dân sống tại California có thu nhập thấp đủ điều kiện.

Trẻ em có Medi-Cal được bác sĩ khám ở Inland Empire

Các nhóm chăm sóc cá nhân

Các bác sĩ, bệnh viện, hiệu thuốc, bác sĩ chuyên khoa, nhà cung cấp sức khỏe hành vi và thậm chí điều phối viên đều nắm rõ được tình hình. Họ tiếp cận được cùng các thông tin và có thể phối hợp chăm sóc cho quý vị.

Hội viên IEHP cùng điều phối viên chăm sóc cá nhân

Thông tin y tế được chia sẽ

Thuốc và kết quả xét nghiệm của quý vị được chia sẻ với cả nhóm chăm sóc. Quý vị không cần nhắc nhở, ghi nhớ hay gặp phải phiền phức về giấy tờ và thủ tục.

Hội viên IEHP nhận thuốc kê toa miễn phí

Bảo hiểm Đầy đủ

Chương trình của chúng tôi bao gồm bác sĩ, bệnh viện, nhà thuốc, nhà cung cấp dịch vụ và hỗ trợ dài hạn, nhà cung cấp sức khỏe hành vi và các nhà cung cấp khác.

Gia đình Inland Empire ở bên ngoài nhà của họ

Ai đủ điều kiện?

  • Người lớn từ 21 tuổi trở lên
  • Có cả Medicare Phần A và Medicare Phần B
  • Hiện hội đủ điều kiện nhận Medi-Cal
  • Người lớn sống trong khu vực dịch vụ của chúng tôi
  • Là người thụ hưởng hội đủ điều kiện nhận toàn bộ quyền lợi kép 
  • Những người hiện dang hội đủ điều kiện nhận Medi-Cal
  • Ghi danh vào IEHP DualChoice để nhận các quyền lợi Medicare và Inland Empire Health Plan (IEHP), đồng thời nhận các quyền lợi Medi-Cal của quý vị

Làm thế nào để tôi ghi danh?

Để ghi danh, vui lòng gọi:

 

IEHP DualChoice theo số 800-741-IEHP (4347), 8 giờ sáng - 8 giờ tối (Múi giờ PST), 7 ngày một tuần, bao gồm cả ngày nghỉ lễ.

 

Người dùng TTY xin gọi 800-718-IEHP (4347).

Thêm các chương trình IEHP

coming_soon_red_font_color

Text Effect Type
font-color
Text Effect Color
red
Text To Apply Effect
Sắp có
Element To Apply Effect
cmp-teaser__pretitle

IEHP DualChoice (HMO D-SNP) là một Chương trình HMO có hợp đồng với Medicare. Việc ghi danh tham gia IEHP DualChoice (HMO D-SNP) phụ thuộc vào quá trình gia hạn hợp đồng.

 

Thông tin trên trang này được cập nhật từ ngày 13 tháng 12, 2023.

H8894_DSNP_24_4032190_M Accepted