Quyền và Trách Nhiệm

Quyền và Trách Nhiệm với tư cách là Hội Viên của IEHP DualChoice

Với tư cách là Hội Viên của IEHP DualChoice (HMO D-SNP), quý vị có quyền:
 1. Nhân thông tin về các quyền và trách nhiệm với tư cách là Hội Viên của IEHP DualChoice.
 2. Được đối xử tôn trọng và lịch sự. IEHP DualChoice công nhận giá trị và quyền riêng tư của quý vị.
 3. Nhận các dịch vụ không phân biệt chủng tộc, dân tộc, nguồn gốc quốc gia, tôn giáo, giới tính, tuổi tác, tình trạng khuyết tật tâm thần hoặc thể chất hoặc tình trạng sức khỏe, khuynh hướng tính dục, yêu cầu kinh nghiệm, tiền sử bệnh tật, bằng chứng về khả năng bảo hiểm (bao gồm cả các điều kiện phát sinh do hành vi bạo lực gia đình), tình trạng khuyết tật, thông tin di truyền hoặc nguồn thanh toán.  
 4. Nhận thông tin về IEHP DualChoice, các chương trình và dịch vụ của IEHP, các bác sĩ, nhà cung cấp, cơ sở chăm sóc sức khỏe, bảo hiểm thuốc và chi phí mà quý vị có thể hiểu được.
 5. Có nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc chính chịu trách nhiệm điều phối dịch vụ chăm sóc của quý vị.
 6. Nếu nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc chính của quý vị thay đổi, thì các quyền lợi IEHP DualChoice và các khoản đồng thanh toán bắt buộc sẽ không đổi.
 7. Bác Sĩ IEHP DualChoice của quý vị không được tính phí cho quý vị đối với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe được bao trả, ngoại trừ các khoản đồng thanh toán bắt buộc.
 8. Yêu cầu ý kiến thứ hai về tình trạng y tế.
 9. Nhận dịch vụ chăm sóc khẩn cấp bất cứ khi nào và bất cứ nơi nào quý vị cần.
 10. Gặp các nhà cung cấp của chương trình, nhận dịch vụ được bao trả và mua thuốc theo toa kịp thời.
 11. Nhận thông tin về các chương trình lâm sàng, bao gồm trình độ của nhân viên, yêu cầu thay đổi lựa chọn điều trị, tham gia vào các quyết định về chăm sóc sức khỏe của quý vị và được thông báo về các vấn đề chăm sóc sức khỏe cần tự quản lý.
 12. Nếu quý vị đã nhận được dịch vụ chăm sóc từ một nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, thì quý vị có thể có quyền sử dụng nhà cung cấp của mình trong khoảng thời gian được chỉ định.
 13. Nếu quý vị đang được bác sĩ chăm sóc cho một tình trạng cấp tính, tình trạng mạn tính nghiêm trọng, mang thai, bệnh giai đoạn cuối, chăm sóc trẻ sơ sinh hoặc phẫu thuật theo lịch trình, thì quý vị có thể yêu cầu tiếp tục thăm khám với bác sĩ hiện tại của mình. Để đưa ra yêu cầu này hoặc nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc nào về việc tiếp tục nhận dịch vụ chăm sóc, vui lòng gọi cho Ban Dịch Vụ Hội Viên IEHP DualChoice theo số 1-877-273-IEHP (4347).
 14. Nhận các tài liệu cung cấp thông tin cho hội viên bằng các định dạng thay thế, bao gồm chữ nổi Braille, bản in cỡ chữ lớn và âm thanh.
 15. Thông tin về các thủ tục xin phép trước cho các dịch vụ, đảm bảo chất lượng, hủy ghi danh, và các thủ tục khác ảnh hưởng đến hội viên IEHP DualChoice.
 16. IEHP DualChoice sẽ tôn trọng các quyền nhận dịch vụ đã được phê duyệt cho quý vị. Nếu quý vị có bất kỳ quyền nào đang chờ phê duyệt, nếu quý vị không được điều trị hoặc nếu bác sĩ hiện tại của quý vị đã lên lịch chăm sóc đặc biệt cho quý vị, hãy liên hệ với IEHP để họ có thể giúp quý vị điều phối dịch vụ chăm sóc của quý vị trong thời gian chuyển tiếp này. Vui lòng gọi cho IEHP DualChoice theo số 1-877-273-IEHP (4347), 8 a.m.-8 p.m. (PST), 7 ngày một tuần, bao gồm cả ngày nghỉ lễ. Người dùng TTY xin gọi 1-800-718-IEHP (4347).
 17. Xem xét, yêu cầu thay đổi và nhận bản sao hồ sơ y tế của quý vị kịp thời.
 18. Nhận dịch vụ thông dịch miễn phí.
 19. Thông báo cho IEHP nếu nhu cầu ngôn ngữ của quý vị không được đáp ứng.
 20. Đưa ra khuyến nghị về các chính sách về quyền và trách nhiệm của hội viên IEHP DualChoice.
 21. Được thông báo về các Chỉ Thị Trước, Ý Nguyện Trị Liệu và Giấy Ủy Quyền, và nhận thông tin về những thay đổi liên quan đến luật hiện hành.
 22. Quyết định trước cách quý vị muốn được chăm sóc trong trường hợp quý vị bị bệnh hoặc thương tích đe dọa tính mạng.
 23. Không bị áp dụng bất kỳ hình thức hạn chế hoặc tách biệt nào được sử dụng như một biện pháp ép buộc, kỷ luật, thuận tiện hoặc trả đũa.
 24. Than phiền về IEHP DualChoice, các nhà cung cấp của họ hoặc dịch vụ chăm sóc của quý vị. IEHP DualChoice sẽ giúp quý vị thực hiện quy trình. Quý vị có quyền chọn người đại diện cho mình trong quy trình kháng nghị hoặc khiếu nại và yêu cầu xem xét đơn khiếu nại và kháng nghị của quý vị nhanh nhất có thể và được thông báo về thời hạn xem xét.
  • Yêu cầu xem xét và giải quyết các đơn khiếu nại theo hướng dẫn của Medicare;
  • Yêu cầu IEHP DualChoice cung cấp dữ liệu khiếu nại về dịch vụ chăm sóc.
 25. Kháng nghị bất kỳ quyết định nào mà IEHP DualChoice đưa ra liên quan đến, nhưng không chỉ gồm, việc từ chối, chấm dứt, thanh toán hoặc cắt giảm dịch vụ. Trong đó bao gồm từ chối thanh toán cho một dịch vụ sau khi dịch vụ đó đã được cung cấp (sau khi cung cấp dịch vụ) hoặc từ chối dịch vụ trước khi dịch vụ được cung cấp (trước khi cung cấp dịch vụ).
  • Yêu cầu xem xét lại nhanh;
  • Yêu cầu và nhận dữ liệu kháng nghị từ IEHP DualChoice;
  • Nhận thông báo khi đơn kháng nghị được chuyển đến Đơn Vị Đánh Giá Độc Lập (IRE);
  • Tự động xem xét lại bởi IRE khi IEHP DualChoice giữ nguyên quyết định bất lợi ban đầu của họ toàn bộ hoặc một phần;
  • Thẩm Phán Luật Hành Chính (ALJ) sẽ tiến hành phiên điều trần nếu đơn vị đánh giá độc lập giữ nguyên toàn bộ hoặc một phần quyết định bất lợi ban đầu và số tiền tranh chấp còn lại là $100 trở lên;
  • Yêu cầu Ban Kháng Nghị của Sở (DAB) xem xét nếu phiên điều trần của ALJ bất lợi hoàn toàn hoặc một phần cho Hội Viên;
  • Đánh giá tư pháp đối với quyết định của phiên điều trần nếu phiên điều trần của ALJ và/hoặc đánh giá của DAB bất lợi hoàn toàn hoặc một phần cho Hội Viên và số tiền còn lại trong cuộc tranh cãi là $1,000 trở lên;
  • Phàn nàn về chất lượng chăm sóc theo quy trình của Tổ Chức Cải Thiện Chất Lượng (QIO);
  • Yêu cầu Tổ Chức Cải Thiện Chất Lượng xem xét quyết định không đài thọ dịch vụ chăm sóc nội trú tại bệnh viện;
  • Yêu cầu Tổ Chức Cải Thiện Chất Lượng xem xét quyết định không bảo hiểm tại các cơ sở điều dưỡng chuyên môn, cơ quan chăm sóc sức khỏe tại nhà và cơ sở phục hồi chức năng ngoại trú toàn diện;
  • Yêu cầu nhận bản sao hồ sơ vụ việc của quý vị kịp thời, tuân thủ luật liên bang và tiểu bang về bảo mật thông tin bệnh nhân;
  • Yêu cầu quyết định bảo hiểm Medicare tại địa phương và quốc gia.
Với tư cách là Hội Viên IEHP DualChoice, quý vị có trách nhiệm:
 1. Xem lại Cẩm Nang Hội Viên của quý vị và gọi cho Ban Dịch Vụ Hội Viên IEHP DualChoice nếu quý vị không hiểu điều gì đó về phạm vi bảo hiểm và quyền lợi của mình
 2. Thông báo cho bác sĩ của quý vị về tình trạng sức khỏe và các mối quan ngại của quý vị.
 3. Tuân thủ kế hoạch điều trị mà bác sĩ của quý vị cho là cần thiết
 4. Thực hiện các cuộc hẹn thăm khám cần thiết để chăm sóc định kỳ và chăm sóc khi bị bệnh, và thông báo cho bác sĩ của quý vị khi quý vị không thể giữ đúng lịch hẹn.
 5. Tìm hiểu về các nhu cầu chăm sóc sức khỏe của quý vị và có lối sống lành mạnh.
 6. Thực hiện mọi nỗ lực để tham gia các chương trình chăm sóc sức khỏe mà IEHP DualChoice cung cấp cho quý vị.

Để biết thêm thông tin về Quyền và Trách Nhiệm của Hội Viên, hãy tham khảo Chương 8 trong Cẩm Nang Hội Viên IEHP DualChoice, cập nhật 01/04/24.

 

Quyền và Trách Nhiệm Sau Khi Hủy Ghi Danh

Việc chấm dứt tư cách hội viên trong IEHP DualChoice (HMO D-SNP) có thể là tự nguyện (theo lựa chọn của quý vị) hoặc không tự nguyện (không theo lựa chọn của quý vị)

 • Quý vị có thể rời khỏi chương trình của chúng tôi vì quý vị đã quyết định rằng quý vị muốn rời khỏi.
 • Cũng có một số ít tình huống khi quý vị không chọn rời khỏi, nhưng chúng tôi buộc phải chấm dứt tư cách hội viên của quý vị. Chương 10 trong Cẩm Nang Hội Viên IEHP DualChoice, cập nhật 01/04/24 cho quý vị biết về các tình huống chúng tôi phải chấm dứt tư cách hội viên của quý vị.
Khi nào quý vị có thể chấm dứt tư cách hội viên trong chương trình của chúng tôi?

Hầu hết những người có Medicare có thể chấm dứt tư cách hội viên vào những thời điểm nhất định trong năm. Vì quý vị có Medi-Cal nên quý vị có thể chấm dứt tư cách hội viên trong chương trình của chúng tôi hoặc chuyển sang chương trình khác một lần trong mỗi Giai Đoạn Ghi Danh Đặc Biệt sau:

 • Tháng Một đến Tháng Ba
 • Tháng Tư đến Tháng Sáu
 • Tháng Bảy đến Tháng Chín

Ngoài ba giai đoạn Ghi Danh Đặc Biệt này, quý vị có thể chấm dứt tư cách hội viên trong chương trình của chúng tôi vào các giai đoạn sau mỗi năm:

 • Giai Đoạn Ghi Danh Hàng Năm diễn ra từ ngày 15 Tháng Mười đến ngày 7 Tháng Mười Hai. Nếu quý vị chọn một chương trình mới trong giai đoạn này, tư cách hội viên của quý vị trong chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc vào ngày 31 Tháng Mười Hai và tư cách hội viên của quý vị trong chương trình mới sẽ bắt đầu vào ngày 1 Tháng Một.
 • Giai Đoạn Ghi Danh Mở Medicare Advantage diễn ra từ ngày 1 Tháng Một đến ngày 31 Tháng Ba. Nếu quý vị chọn một chương trình mới trong giai đoạn này, tư cách hội viên của quý vị trong chương trình mới sẽ bắt đầu vào ngày đầu tiên của tháng tiếp theo.

Có thể có những trường hợp khác khi quý vị đủ điều kiện để thay đổi ghi danh của mình. Ví dụ như, khi:

 • Quý vị chuyển ra khỏi khu vực dịch vụ của chúng tôi,
 • Điều kiện hội đủ của quý vị cho Medi-Cal hoặc Hỗ trợ Bổ sung đã thay đổi, hoặc
 • Nếu quý vị mới chuyển vào, hiện đang được chăm sóc hoặc vừa ra khỏi viện dưỡng lão hoặc bệnh viện chăm sóc dài hạn.

Tư cách hội viên của quý vị kết thúc vào ngày cuối cùng của tháng mà chúng tôi nhận được yêu cầu thay đổi chương trình của quý vị. Ví dụ như, nếu chúng tôi nhận được yêu cầu của quý vị vào ngày 18 Tháng Một thì bảo hiểm của quý vị với chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc vào ngày 31 Tháng Một. Bảo hiểm mới của quý vị bắt đầu vào ngày đầu tiên của tháng tiếp theo (trong ví dụ này là ngày 1 Tháng Hai). Nếu rời khỏi chương trình của chúng tôi, quý vị có thể nhận được thông tin về:

 • Các lựa chọn Medicare trong bảng ở Phần C1, các dịch vụ Your Medicare.
 • Các dịch vụ Medi-Cal trong Phần C2, các dịch vụ Your Medi-Cal.

Quý vị có thể biết thêm thông tin về cách chấm dứt tư cách hội viên của mình bằng cách gọi tới:

 • Ban Dịch vụ Hội viên theo các số điện thoại ở cuối trang.
 • Medicare theo số 800-MEDICARE (800-633-4227), 24 giờ mỗi ngày, 7 ngày một tuần. Người dùng TTY vui lòng gọi 877-486-2048.
 • Chương trình Tư vấn và Hỗ trợ Bảo hiểm Y tế California (HICAP), theo số 800-434-0222, Thứ Hai đến Thứ Sáu, từ 8:00 a.m. đến 5:00 p.m. Để biết thêm thông tin hoặc tìm văn phòng HICAP địa phương trong khu vực của quý vị, vui lòng truy cập www.aging.ca.gov/HICAP/.
 • Các Lựa chọn Chăm sóc Sức khỏe theo số 844-580-7272, Thứ Hai đến Thứ Sáu, từ 8:00 a.m. đến 6:00 p.m. Người dùng TTY xin gọi 800-430-7077.
 • Thanh tra Chương trình Chăm sóc Có quản lý Medi-Cal theo số 888-452-8609, Thứ Hai đến Thứ Sáu, từ 8:00 a.m. đến 5:00 p.m. Hoặc gửi e-mail tới MMCDOmbudsmanOffice@dhcs.ca.gov.

LƯU Ý: Nếu quý vị đang tham gia chương trình quản lý thuốc, quý vị có thể không thay đổi được chương trình. Tham khảo Chương 5 trong Cẩm nang Hội viên để biết thông tin về các chương trình quản lý thuốc.

 

Làm sao để tự nguyện chấm dứt tư cách hội viên của quý vị trong chương trình của chúng tôi?
 1. Nếu quyết định chấm dứt tư cách hội viên, quý vị có thể ghi danh tham gia một chương trình Medicare khác hoặc chuyển sang Original Medicare. Tuy nhiên, nếu quý vị muốn đổi từ chương trình của chúng tôi sang Original Medicare, nhưng quý vị đã lựa chọn một chương trình thuốc kê toa của Medicare, quý vị sẽ phải yêu cầu hủy ghi danh khỏi chương trình của chúng tôi. Có ba cách để quý vị có thể yêu cầu hủy ghi danh:
 2. Quý vị có thể đưa ra yêu cầu bằng văn bản cho chúng tôi. Hãy liên hệ với Ban Dịch Vụ Hội Viên IEHP DualChoice nếu quý vị cần thêm thông tin về cách thực hiện điều này.
 3. Gọi tới Medicare theo số 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227), 24 giờ mỗi ngày, 7 ngày một tuần. Người dùng TTY (người gặp khó khăn trong việc nghe hoặc nói) xin gọi số 1-877-486-2048. Khi quý vị gọi đến 1-800-MEDICARE, quý vị cũng có thể ghi danh vào một chương trình bảo hiểm sức khỏe hoặc thuốc khác của Medicare.
  • Gọi tới Các Lựa chọn Chăm sóc Sức khỏe theo số 844-580-7272, Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8 a.m.-6 p.m. Người dùng TTY xin gọi 1-800-430-7077.

Để biết thêm thông tin, hãy xem Chương 10 trong Cẩm Nang Hội Viên IEHP DualChoice, cập nhật 01/04/24.

 

Cho đến khi tư cách hội viên của quý vị kết thúc, quý vị vẫn là hội viên trong chương trình của chúng tôi.

Nếu quý vị rời khỏi IEHP DualChoice, sẽ mất một khoảng thời gian trước khi tư cách hội viên của quý vị kết thúc và chương trình bảo hiểm Medicare mới của quý vị có hiệu lực. (Xem Chương 10 trong Cẩm Nang Hội Viên IEHP DualChoice để biết thông tin về thời điểm chương trình bảo hiểm mới của quý vị bắt đầu.) Trong thời gian này, quý vị phải tiếp tục nhận dịch vụ chăm sóc y tế và các loại thuốc theo toa thông qua chương trình của chúng tôi.

 • Quý vị nên tiếp tục sử dụng các nhà thuốc trong mạng lưới của chúng tôi để mua thuốc theo toa cho đến khi tư cách hội viên của quý vị trong chương trình của chúng tôi kết thúc. Thông thường, các loại thuốc theo toa của quý vị chỉ được bao trả nếu chúng được mua tại một nhà thuốc trong mạng lưới, bao gồm thông qua các dịch vụ nhà thuốc đặt mua qua đường bưu điện của chúng tôi.
 • Nếu quý vị nhập viện vào ngày tư cách hội viên của quý vị kết thúc, thì quý vị thường sẽ được chương trình của chúng tôi bao trả cho đến khi quý vị xuất viện (ngay cả khi quý vị được xuất viện sau khi chương trình bảo hiểm y tế mới của quý vị bắt đầu).
 • Nếu quý vị không còn đủ điều kiện tham gia Medi-Cal hoặc hoàn cảnh của quý vị đã thay đổi khiến quý vị không còn đủ điều kiện tham gia Chương trình Nhu cầu Đặc biệt Đủ điều kiện Kép nữa, thì quý vị có thể tiếp tục nhận các quyền lợi của mình từ IEHP DualChoice trong thời gian ba tháng nữa. Thời gian bổ sung này sẽ cho phép quý vị chỉnh sửa thông tin về tính đủ điều kiện của mình nếu quý vị cho rằng mình vẫn đủ điều kiện. Quý vị sẽ nhận được một thư thông báo từ chúng tôi về việc thay đổi tính đủ điều kiện của quý vị kèm theo hướng dẫn để sửa thông tin về tính đủ điều kiện của quý vị.
  • Để tiếp tục là hội viên của IEHP DualChoice, quý vị phải đủ điều kiện trở lại trước ngày cuối cùng của thời hạn ba tháng.
  • Nếu quý vị không đủ điều kiện trước khi kết thúc thời hạn ba tháng, thì quý vị sẽ được IEHP DualChoice hủy ghi danh.
Không tự nguyện chấm dứt tư cách hội viên của quý vị

IEHP DualChoice phải chấm dứt tư cách hội viên của quý vị trong chương trình nếu xảy ra bất kỳ trường hợp nào sau đây:

 • Nếu quý vị không tiếp tục được ghi danh tham gia Medicare Phần A và Phần B.
 • Nếu quý vị chuyển ra khỏi khu vực phục vụ của chúng tôi trong hơn sáu tháng.        
 • Nếu quý vị bị giam giữ.
 • Nếu quý vị nói dối hoặc che giấu thông tin về chương trình bảo hiểm khác cung cấp bảo hiểm thuốc theo toa mà quý vị có.
 • Nếu quý vị cố tình cung cấp cho chúng tôi thông tin không chính xác khi quý vị ghi danh tham gia chương trình của chúng tôi và thông tin đó ảnh hưởng đến tính đủ điều kiện tham gia chương trình của chúng tôi.
 • Nếu quý vị liên tục cư xử theo cách gây rối và gây khó khăn cho chúng tôi trong việc cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế cho quý vị và các hội viên khác trong chương trình của chúng tôi.
 • Nếu quý vị để người khác sử dụng thẻ hội viên của mình để được chăm sóc y tế.
 • Để trở thành Hội Viên của IEHP DualChoice, quý vị phải duy trì tính đủ điều kiện của mình với Medi-Cal và Medicare. Nếu quý vị mất tư cách tham gia Medi-Cal và quý vị đang ở trong giai đoạn 3 tháng được coi là liên tục hội đủ điều kiện của chương trình chúng tôi, chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp tất cả các quyền lợi Medicare được chương trình Medicare Advantage bao trả. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian này, chúng tôi sẽ không tiếp tục bao trả cho các quyền lợi Medicaid được bao gồm theo Chương Trình Medicaid Tiểu Bang hiện hành. Các khoản chia sẻ chi phí Medicare dành cho các quyền lợi căn bản và bổ sung của Medicare không bị thay đổi trong khoảng thời gian này.
 • Tiểu Bang hoặc Medicare có thể hủy ghi danh quý vị nếu quý vị được xác định là không còn đủ điều kiện tham gia chương trình.

IEHP DualChoice (HMO D-SNP) là một Chương trình HMO có hợp đồng với Medicare. Việc ghi danh tham gia IEHP DualChoice (HMO D-SNP) phụ thuộc vào quá trình gia hạn hợp đồng.

 

Thông tin trên trang này được cập nhật từ ngày 1 Tháng Mười, 2023.
H8894_DSNP_24_4164896_M Accepted

Nguồn Lực Hỗ Trợ Liên Quan