Sức Khỏe Tâm Thần và Tinh Thần

Quý vị không đơn độc. Chúng tôi có thể giúp quý vị. Hãy liên hệ.

Resources for managing my health

Text Effect Type
swoosh
Text Effect Color
green
Text To Apply Effect
Nguồn trợ giú
Element To Apply Effect
cmp-title__text

Các Câu Hỏi Thường Gặp

Sức khỏe tâm thần bao gồm caảm giác hạnh phúc về mặt cảm xúc, tâm lý và xã hội của chúng ta. Nó ảnh hưởng đến cách chúng ta suy nghĩ, cảm nhận và hành động. Nó cũng giúp xác định cách chúng ta giải quyết những căng thẳng, liên quan đến người khác và đưa ra lựa chọn lành mạnh.

Sức khỏe tâm thần và thể sức khỏe thể chất đều quan trọng như nhau. Ví dụ, bệnh trầm cảm làm tăng nguy cơ mắc nhiều vấn đề sức khỏe thể chất, chẳng hạn như tiểu đường, bệnh tim và đột quỵ. Tình trạng mãn tính có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tâm thần.

Có, điều quan trọng cần nhớ là sức khỏe tâm thần của một người có thể thay đổi theo thời gian, tùy thuộc vào việc những yêu cầu đặt ra cho một người có vượt quá nguồn năng lượng và khả năng ứng phó của họ hay không.

Không có một nguyên nhân duy nhất gây ra bệnh tâm thần. Một số rủi ro bao gồm chấn thương, lạm dụng, yếu tố sinh học, mất cân bằng hóa chất hoặc những thách thức y tế đang diễn ra.

Các nguồn trợ giúp về sức khỏe tâm thần và tinh thần

Sức khỏe Tâm thần và Quý vị

Dừng. Thở. Kiểm tra với bản thân quý vị.

Khám sàng lọc sức khỏe tâm thần trực tuyến

Hỗ trọ Tìm kiếm

Tìm kiếm chuyên gia hành vi của IEHP

Tìm kiếm chuyên gia sức khỏe hành vi trong mạng lưới của IEHP

Đường dây Ứng phó Khủng hoảng và Tự tử 988

Lifeline cung cấp hỗ trợ 24/7, miễn phí và bảo mật theo số 800-273-8255.

Tìm hiểu thêm về Đường dây Ứng phó Khủng hoảng và Tự tử 988

Các Nguồn trợ giúp

Các nguồn trợ giúp Sức khỏe Tâm thần cho Bà mẹ