IEHP hiện đang đề xuất các chương trình Covered CA

Chương trình được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của mọi người

Gia đình Hạnh phúc

Tại sao chọn IEHP Covered?

Khi lựa chọn IEHP Covered, quý vị sẽ nhận được cam kết của chúng tôi đối với cộng đồng và chất lượng. Quý vị cũng sẽ nhận được sự chuyên môn và chăm sóc từ đội nhóm đã phục vụ IE trong 27 năm.

 

Hãy so sánh các chương trình bên dưới hoặc gọi điện cho chúng tôi để ghi danh: 1-855-538-IEHP (4347).

Cha và con đang chơi trong Inland Empire

Đáp ứng các nhu cầu của IE


Tổng quan về Chương trình

Hạng Bạc 94

 • Dựa trên lợi tức của quý vị, chương trình của quý vị có thể có mức phí $0 mỗi tháng.
 • Chăm sóc phòng ngừa miễn phí
 • $0 tiền khấu trừ dành cho các dịch vụ y tế và thuốc theo toa
 • $5 đồng trả dành cho các lần khám chăm sóc cơ bản và chăm sóc khẩn cấp.
 • Tìm hiểu thêm về Chương trình hạng Bạc 94

 

Hạng Bạc 73

 • Dựa trên lợi tức của quý vị, phí bảo hiểm gói hàng tháng của quý vị sẽ được giảm.
 • Chăm sóc phòng ngừa miễn phí
 • $0 tiền khấu trừ dành cho các dịch vụ y tế và thuốc theo toa
 • $35 đồng trả dành cho các lần khám chăm sóc cơ bản và chăm sóc khẩn cấp
 • Tìm hiểu thêm về Chương trình Bạc 73

Hạng Bạc 87

 • Dựa trên lợi tức của quý vị, chương trình của quý vị có thể có mức phí $0 mỗi tháng.
 • Chăm sóc phòng ngừa miễn phí
 • $0 tiền khấu trừ dành cho các dịch vụ y tế và thuốc theo toa
 • $15 đồng trả dành cho các lần khám chăm sóc cơ bản và chăm sóc khẩn cấp
 • Tìm hiểu thêm về Chương trình Hạng Bạc 87

 

Hạng Bạc 70

 • Dựa trên lợi tức của quý vị, phí bảo hiểm gói hàng tháng của quý vị sẽ được giảm.
 • Chăm sóc phòng ngừa miễn phí
 • $0 tiền khấu trừ dành cho thuốc gốc kê theo toa
 • $50 đồng trả dành cho các lần khám chăm sóc cơ bản và chăm sóc khẩn cấp
 • Tìm hiểu thêm về Chương trình Hạng Bạc 70

Chương trình Hạng Đồng 60

 

Chương trình Hạng Bạch kim 90

Chương trình Hạng Vàng 80

 

 

 

Chương trình Bảo hiểm Tối thiểu


Với IEHP Covered, quý vị sẽ tiết kiệm được bao nhiêu?

Quý vị vẫn đang cố gắng để quyết định chương trình nào phù hợp với quý vị?


Các tài liệu về Chương trình

Tải xuống Quyền lợi IEHP Covered 2024 Covered CA

Quyền lợi IEHP Covered 2024 Covered CA

Nếu quý vị không thể xem tài liệu PDF, quý vị có thể cần cài đặt ứng dụng Adobe Acrobat Reader trên máy tính. Nhấp vào biểu tượng Adobe bên dưới:

Tóm tắt Quyền lợi và Bảo hiểm (SBC)

SBC cung cấp bản tóm tắt các quyền lợi, chia sẻ chi phí và thông tin chi tiết quan trọng về bảo hiểm ở định dạng dễ đọc.


Các Chương trình Trao đổi Người Mỹ Bản địa - Người Alaska Bản địa (AI-AO) HMO
Các Chương trình Ngoài trao đổi HMO
 • Hạng Bạc 70 (PDF)
 • Hạng Vàng 80 (PDF)
 • Hạng Bạch kim 90 (PDF)
 • Hạng Đồng 60 (PDF)
 • Bảo hiểm Tối thiểu (PDF)
Chứng từ Bảo hiểm (EOC)

EOC cung cấp mô tả các dịch vụ chăm sóc sức khỏe được cung cấp thông qua IEHP. Các quyền lợi được áp dụng cho các thành viên đủ điều kiện, theo như điều khoản và điều kiện của EOC này.


Các Chương trình Trao đổi Người Mỹ Bản địa - Người Alaska Bản địa (AI-AO) HMO

 

Bảng Quyền lợi Nha khoa cho Trẻ em

 • Hạng Đồng, Bạc, Vàng, và Bạch kim
 • Bảo hiểm Tối thiểu
 • Hạng Đồng, Hạng Bạc, Hạng Vàng, và Hạng Bạch kim AIAN
 • $0 Chia sẻ Chi phí AI-AN
Các Chương trình Ngoài trao đổi HMO
 • Hạng Bạc 70 (PDF)
 • Hạng Vàng 80 (PDF)
 • Hạng Bạch kim 90 (PDF)
 • Hạng Đồng 60 (PDF)
 • Bảo hiểm Tối thiểu (PDF)
Thông tin Dược thư

 • Công Cụ Tìm Giá Thuốc - Công cụ này chỉ là một ước tính chi phí. Vui lòng tham khảo Chứng Từ Bảo Hiểm cho chương trình mà quý vị quan tâm để xác nhận các quyền lợi thuốc theo toa.

 

Trao đổi Covered CA - Đây là liên kết dẫn đến trang web của Trao đổi Covered CA. Quý vị có thể truy cập trực tiếp vào trang này để nộp đơn và lựa chọn chương trình. Nếu quý vị cần hỗ trợ bất cứ lúc nào, vui lòng gọi IEHP theo số 1-866-294-IEHP (4347).

 

Thông báo Không phân biệt đối xử

 

Tính minh bạch trong Bảo hiểm

Các Câu Hỏi Thường Gặp

Covered CA tự động lựa chọn chương trình hạng Bạc có chi phí thấp nhất cho các cá nhân đang chuyển từ Medi-Cal sang Covered CA và đủ điều kiện nhận hỗ trợ tài chính. Nếu quý vị mong muốn tham gia chương trình “tự động chọn” này, quý vị có thể xác nhận việc tham gia bằng cách truy cập vào trang web của Covered CA theo địa chỉ CoveredCA.com/iehp hoặc gọi tới số 1-855-538-IEHP (4347).

Có nhiều cách cho quý vị tham gia. Quý vị có thể gọi tới chuyên viên ghi danh theo số 1-855-538-IEHP (4347). Quý vị cũng có thể truy cập CoveredCA.com/iehp để tham gia trực tuyến.

Rất dễ dàng. Hãy gọi ngay tới 1-855-538-IEHP (4347) và chúng tôi sẽ hỗ trợ quý vị cập nhật thông tin tham gia trên trang web ghi danh CoveredCA.com/iehp, rất đơn giản.

Quý vị sẽ có thể truy cập vào Trung tâm Nguồn lực Cộng đồng (tại San Bernardino, Riverside và/hoặc Victorville) để tiếp cận các lớp thể dục, hoạt động cộng đồng và cơ hội học tập. Thêm vào đó, các thành viên rất tích cực trong nhóm hỗ trợ khách hàng của chúng tôi, hiện đang cư trú và làm việc tại IE, luôn sẵn sàng giúp đỡ quý vị

Liên hệ với Chúng tôi


Trả Phí bảo hiểm của Tôi