Dịch vụ Chăm sóc Phòng ngừa Medi-Cal

Medi-Cal cho Trẻ em và Thiếu niên

Ai có thể nhận dịch vụ chăm sóc phòng ngừa?

 

Hội viên IEHP là trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ và thanh thiếu niên dưới 21 tuổi có thể nhận được các dịch vụ chăm sóc phòng ngừa miễn phí.

 

Dịch vụ chăm sóc phòng ngừa là gì?

 

Các dịch vụ đảm bảo rằng trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ và thanh thiếu niên dưới 21 tuổi sẽ nhận được các dịch vụ chăm sóc cần thiết theo đúng độ tuổi. Trong đó bao gồm khám sàng lọc y tế, nha khoa, nhãn khoa, thính lực, sức khỏe tâm thần và các rối loạn do lạm dụng chất gây nghiện. Quý vị hoặc con quý vị cũng có thể nhận được các dịch vụ chăm sóc phát triển, chăm sóc chuyên khoa và các loại vắc-xin cần thiết để duy trì sức khỏe. 

 

Dịch vụ chăm sóc phát triển bao gồm can thiệp sớm thông qua các công cụ sàng lọc như Bảng Câu hỏi Độ Tuổi và Giai Đoạn (ASQ-3). ASQ-3 là kiểm tra sàng lọc phát triển cho trẻ em từ 0-5 tuổi, cung cấp cái nhìn nhanh chóng, hữu ích và chi tiết về sự phát triển của con quý vị. IEHP cung cấp sàng lọc ASQ-3 trực tuyến miễn phí cho con quý vị ở bất kỳ thời điểm nào. Nhấp vào đây để yêu cầu sàng lọc ASQ-3 miễn phí.

 

IEHP đài thọ cho các lần khám sàng lọc (bao gồm cả đánh giá nồng độ chì trong máu) bất kỳ khi nào quý vị cần và hoàn toàn miễn phí. 

 

Kiểm tra sức khỏe và khám sàng lọc có thể giúp các bác sĩ phát hiện sớm các vấn đề về sức khỏe. Nếu phát hiện ra vấn đề về sức khỏe thể chất hoặc hành vi trong quá trình kiểm tra sức khỏe hoặc khám sàng lọc, thì IEHP sẽ đài thọ cho dịch vụ chăm sóc cần thiết để điều trị vấn đề đó.

 

Làm thế nào để tôi nhận được dịch vụ chăm sóc phòng ngừa?

 

Hãy đặt lịch hẹn thăm khám để kiểm tra sức khỏe, khám sàng lọc hoặc dịch vụ chăm sóc phòng ngừa khác thông qua bác sĩ của quý vị hoặc con quý vị. 

 

Nếu quý vị hoặc con quý vị đủ điều kiện được tiêm vắc-xin COVID-19 (5 tuổi trở lên), thì một điều cũng quan trọng là quý vị nên tiêm vắc-xin trong thời gian sớm nhất. Để đặt lịch hẹn, vui lòng truy cập https://myturn.ca.gov/.

 

Để tìm hiểu thêm về các dịch vụ chăm sóc phòng ngừa, hãy gọi tới ban Dịch vụ Hội viên của IEHP theo số 1-800-440-IEHP (4347), Thứ Hai-Thứ Sáu, 7 a.m.-7 p.m., và Thứ Bảy-Chủ Nhật, 8 a.m.-5 p.m. Người dùng TTY xin gọi 1-800-718-IEHP (4347).

 

Cần làm gì nếu con của quý vị bị từ chối dịch vụ chăm sóc?

Trẻ em ghi danh vào Medi-Cal có quyền được khám sức khỏe định kỳ và nhận dịch vụ y tế. 

Nếu con quý vị bị từ chối, giảm, hay ngừng dịch vụ chăm sóc, hãy xem Hướng dẫn về các Quyền Medi-Cal của quý vị để biết thêm thông tin.

DHCS - Thư về Quyền trong MediCal (PDF)