Sức khỏe Giới tính Medi-Cal

Quý vị có phải là Người Chuyển Giới hoặc Đa Dạng Giới không?

Quý vị không đơn độc. Theo ước tính, số lượng người chuyển giới và đa dạng giới tại Inland Empire là gần 27,000 người. Trong chương trình Inland Empire Health Plan (IEHP), chúng tôi mong muốn quý vị nhận được tất cả dịch vụ chăm sóc cần thiết với sự tôn trọng mà quý vị đáng được hưởng. IEHP bao trả cho tất cả các dịch vụ chăm sóc Sức Khỏe Giới Tính được Medi-Cal bao trả cần thiết về mặt y tế. IEHP có các bác sĩ và bác sĩ chuyên khoa có kinh nghiệm về dịch vụ chăm sóc sức khỏe giới tính. Để biết thêm thông tin, hãy gọi tới ban Dịch Vụ Hội Viên của IEHP theo số 1-800-440-IEHP (4347), Thứ Hai-Thứ Sáu, 7 a.m.-7 p.m., và Thứ Bảy-Chủ Nhật, 8 a.m.-5 p.m. Người dùng TTY xin gọi 1-800-718-IEHP (4347).

Bắt Đầu Như Thế Nào?

Hãy thường xuyên thăm khám với PCP của IEHP của quý vị.

 

 • Nếu quý vị chưa thăm khám với bác sĩ của mình hoặc đã lâu không thăm khám, hãy đặt lịch thăm khám ngay hôm nay. Bác sĩ của quý vị, người chăm sóc sức khỏe tổng thể chính của quý vị, hiểu rõ bệnh sử của quý vị và giúp đảm bảo quý vị sẽ nhận được các dịch vụ cần thiết.
 • Bác sĩ của quý vị có thể giới thiệu quý vị đến các bác sĩ chuyên khoa, nếu cần. Điều này bao gồm bất kỳ phương án chăm sóc sức khỏe giới tính nào để đáp ứng nhu cầu y tế của quý vị, vì vậy hãy chia sẻ mục tiêu điều trị với bác sĩ của quý vị.
 • Quý vị có thể thay đổi bác sĩ IEHP của mình bất kỳ lúc nào.

Các quyền lợi

Hãy trao đổi với bác sĩ của quý vị về các Quyền Lợi Sức Khỏe Giới Tính này:

 

 • Dịch Vụ Sức Khỏe Hành Vi
 • Liệu Pháp Thay Thế Hormone
 • Phẫu Thuật và Thủ Thuật

IEHP có một đội ngũ các Nhà Quản Lý Dịch Vụ Chăm Sóc tận tâm, những người đã quen với các dịch vụ chăm sóc Sức Khỏe Giới Tính và sẵn sàng hỗ trợ:

 

 • Giới thiệu đến thăm khám với một bác sĩ chuyên khoa
 • Nhận vật tư y tế 
 • Nhận thuốc men 
 • Kết nối quý vị với các nguồn lực hỗ trợ từ cộng đồng

IEHP cũng cung cấp các nguồn lực hỗ trợ phi lâm sàng như:

 

 • Điều Phối Dịch Vụ Chăm Sóc
 • Các Nguồn Lực Pháp Lý và Cộng Đồng
 • Cập nhật thông tin nhân khẩu học
 • Các Nhóm Hỗ Trợ Gia Đình

Các Nguồn trợ giúp

Để được giáo dục và đào tạo về chăm sóc sức khỏe giới tính, vui lòng xem các nguồn sau:

 

Quý vị sẽ cần phần mềm Adobe Acrobat Reader 6.0 trở lên để đọc được các tệp PDF. Tải về bản sao miễn phí. Nhấp vào Adobe Acrobat Reader.