Các Dịch vụ và Hỗ trợ Dài Hạn Medi-Cal

IEHP bao trả cho các Dịch Vụ và Hỗ Trợ Dài Hạn (LTSS) cho các Hội Viên đủ điều kiện để giúp họ có cuộc sống độc lập trong cộng đồng. Quý vị có thể đủ điều kiện nhận các dịch vụ LTSS được liệt kê dưới đây.

Dịch Vụ Hỗ Trợ Tại Nhà (IHSS)

Nếu quý vị bị khuyết tật, như bị khiếm thị, hoặc trên 65 tuổi và không thể sống trong chính ngôi nhà của mình nếu không được trợ giúp, thì quý vị có thể đủ điều kiện. Nhận trợ giúp làm việc nhà và các nhu cầu chăm sóc hàng ngày khác. Với IHSS, quý vị có thể tìm người chăm sóc để giúp quý vị:

 • Nấu ăn và dọn dẹp
 • Dịch vụ chăm sóc cá nhân (như đi đại và tiểu tiện, tắm giặt và sửa soạn chỉnh tề)
 • Giặt quần áo và dọn dẹp nhà cửa, mua sắm và làm việc vặt, đưa đến các buổi thăm khám với Bác Sĩ

Để tìm hiểu thêm về IHSS:

 

San Dịch Vụ Hỗ Trợ Tại Nhà Quận San Bernardino

1-877-800-4544

909-252-4703 TTY, Thứ Hai-Thứ Sáu, từ 8 a.m.-5 p.m.

 

Dịch Vụ Hỗ Trợ Tại Nhà Quận Riverside 

1-888-960-4477 (TTY 711), Thứ Hai-Thứ Sáu, từ 8 a.m.-5 p.m.

Chương Trình Cung Cấp Dịch Vụ Đa Năng Dành Cho Người Cao Tuổi (MSSP)

MSSP là chương trình quản lý hồ sơ cung cấp các Dịch Vụ Tại Nhà và Cộng Đồng cho các cá nhân đủ điều kiện tham gia Medi-Cal.

 

Để đủ điều kiện, quý vị phải từ 65 tuổi trở lên, sống trong khu vực phục vụ của một cơ sở, có thể được phục vụ với các giới hạn về chi phí của MSSP, phù hợp để nhận các dịch vụ quản lý chăm sóc, hiện đủ điều kiện tham gia Medi-Cal, và đã được chứng nhận hoặc có thể chứng nhận để được đưa vào cơ sở điều dưỡng.

 

Các dịch vụ bao gồm:

 • Trung tâm chăm sóc/hỗ trợ ban ngày cho người lớn
 • Hỗ trợ nhà ở
 • Hỗ trợ làm việc nhà và chăm sóc cá nhân
 • Giám sát bảo vệ
 • Quản lý chăm sóc
 • Chăm sóc thay thế
 • Đưa đón
 • Dịch Vụ Cung Cấp Bữa Ăn
 • Dịch Vụ Xã Hội

Quyền lợi này được bao trả lên đến $4,285 mỗi năm.

Để tìm hiểu thêm về MSSP:


Chương Trình Cung Cấp Dịch Vụ Đa Năng Dành Cho Người Cao Tuổi Quận San Bernardino
1-877-565-2020, Đường Dây Nóng 4 Giờ
909-891-3900 TTY, Thứ Hai-Thứ Sáu, từ 8 a.m.-5 p.m.

 

Chương Trình Cung Cấp Dịch Vụ Đa Năng Dành Cho Người Cao Tuổi Quận Riverside
1-800-510-2020
951-867-3800
951-697-4699 TTY, Thứ Hai-Thứ Sáu, 8 a.m.-5 p.m.

Chương Trình Cung Cấp Dịch Vụ Tại Cộng Đồng Dành Cho Người Trưởng Thành (CBAS)

CBAS là chương trình cung cấp dịch vụ tại cơ sở, ngoại trú trong đó mọi người tham dự theo lịch hẹn. Chương trình cung cấp dịch vụ chăm sóc điều dưỡng có chuyên môn, dịch vụ xã hội, các liệu pháp trị liệu (bao gồm cả trị liệu hoạt động, vật lý trị liệu và âm ngữ trị liệu), dịch vụ chăm sóc cá nhân, đào tạo và hỗ trợ gia đình/người chăm sóc, dịch vụ dinh dưỡng, đưa đón và các dịch vụ khác. Chúng tôi sẽ thanh toán cho CBAS nếu quý vị đáp ứng các tiêu chí về điều kiện hội đủ.

 

Tìm hiểu về Chương Trình Cung Cấp Dịch Vụ Tại Cộng Đồng Dành Cho Người Trưởng Thành (PDF)

Cơ Sở Điều Dưỡng (NF)

NF là nơi cung cấp dịch vụ chăm sóc cho những người không thể nhận dịch vụ chăm sóc tại nhà nhưng lại không cần nhập viện.

 • Chăm sóc điều dưỡng
 • Quản lý chăm sóc
 • Chỗ ngủ và đồ ăn (bữa ăn hàng ngày)
 • Chụp X-quang và xét nghiệm
 • Vật lý trị liệu, âm ngữ trị liệu và trị liệu hoạt động
 • Các loại thuốc được cung cấp cho quý vị theo chương trình chăm sóc của quý vị

Để tìm hiểu thêm về những chương trình này, hãy gọi tới Ban Dịch Vụ Hội Viên của IEHP theo số 1-800-440-IEHP (4347), Thứ Hai-Thứ Sáu, 7 a.m.-7 p.m. và Thứ Bảy-Chủ Nhật, 8 a.m.-5 p.m. Người dùng TTY xin gọi 1-800-718-IEHP (4347), và yêu cầu Đơn Vị Dịch Vụ và Hỗ Trợ Dài Hạn (LTSS). 

 

Tìm hiểu cách IEHP giúp Hội Viên được trở về nhà (PDF)

Các Nguồn Lực Hỗ Trợ Người Chăm Sóc tại Inland Empire

Bằng cách nhấp vào bất kỳ liên kết nào bên dưới, quý vị sẽ rời khỏi trang web của IEHP.

 

Inland Caregiver Resource Center
1430 E Cooley Dr.
Colton, CA 92324
909-514-1404
https://www.inlandcaregivers.org
Các dịch vụ: Thông tin và giấy giới thiệu, tư vấn gia đình, các nhóm hỗ trợ, tư vấn ngắn hạn, hội thảo giáo dục, chăm sóc thay thế và các dịch vụ bổ sung.

Alzheimer’s Greater Los Angeles 
002 Iowa Ave, Suite 1072
Riverside, CA 92509
909-944-9146

https://www.alzgla.org     
Các dịch vụ:  thông tin và giấy giới thiệu, Đường Dây Nóng 24/7, Cố Vấn Chăm Sóc, Dịch Vụ Chăm Sóc Giai Đoạn Đầu, Memory Mornings, Nhóm Hỗ Trợ, Giáo Dục Cộng Đồng, và Vận Động.

Senior Companions
600 West Fifth St.
San Bernardino, CA 92410
909-384-5413
https://www.sbcity.org/city_hall/parks_recreation/senior_services/volunteer_programs

Các dịch vụ: Senior Companions cung cấp dịch vụ hỗ trợ người chăm sóc gia điình. Họ hỗ trợ mua sắm, đưa đón đến các cuộc hẹn khám bệnh, chuẩn bị bữa ăn, khuyến khích khách hàng tham gia các hoạt động hàng ngày, hồi tưởng, cung cấp dịch vụ đồng hành và tình yêu thương.

San Bernardino County Department of Aging and Adult Services
686 E. Mill St.
San Bernardino, CA 92415
909-891-3900
http://hss.sbcounty.gov/daas/Default.aspx
Các dịch vụ: Dịch Vụ Bảo Vệ Người Lớn, Hỗ Trợ Người Chăm Sóc Gia Đình, Thanh Tra Dịch Vụ Chăm Sóc Dài Hạn, Dịch Vụ Dinh Dưỡng, Chương Trình Việc Làm Người Cao Tuổi, Thông Tin và Hỗ Trợ

Riverside County Office on Aging
6296 River Crest Dr., Suite K
Riverside, CA 92507-0738
951-867-3800
https://www.rcaging.org
Các dịch vụ: Điều Phối Dịch Vụ Chăm Sóc, Nguồn Lực Hỗ Trợ Chăm Sóc, Can Thiệp Chuyển Đổi Dịch Vụ Chăm Sóc (CTI), Giáo Dục về Tình Trạng Ngược Đãi Người Cao Tuổi, Chương Trình Vận Động và Tư Vấn Bảo Hiểm Y Tế (HICAP), Duy Trì Sức Khỏe Sau Tuổi 50, Ông Bà Nuôi Cháu, Tăng Cường Sức Khỏe, Hỗ Trợ Pháp Lý, Dinh Dưỡng, Việc Làm Cho Người Cao Tuổi, Dịch Vụ Tình Nguyện  

Community Access Center
6848 Magnolia Avenue, Suite 150
Riverside, CA, 92506
951-274-0358
http://www.ilcac.org/
Các dịch vụ: dịch vụ hỗ trợ và đào tạo kỹ năng sống độc lập.

Rolling Start
1955 S. Hunt Street, Suite 101
San Bernardino, CA 92408
909-890-9516
http://www.rollingstart.com
Các dịch vụ: thông tin và giới thiệu cho người khuyết tật, nhà ở, đào tạo kỹ năng sống độc lập, công nghệ hỗ trợ, và vận động.

Alzheimer’s Association
Ontario Office
3200 Inland Empire Blvd., Suite 280
Ontario, CA 91764
909-406-5376
https://alz.org/socal/about_us/our_regional_offices

Palm Desert Office
74020 Alessandro Dr., Suite A
Palm Desert, CA 92260
760-996-0006
https://alz.org/socal/about_us/our_regional_offices

 

Quý vị sẽ cần phần mềm Adobe Acrobat Reader 6.0 trở lên để đọc được các tệp PDF. Tải về bản sao miễn phí bằng cách nhấp vào Adobe Acrobat Reader. Bằng cách nhấp vào liên kết này, quý vị sẽ rời khỏi trang web của IEHP DualChoice.