Thông báo Mới nhất về COVID-19

Khuyến cáo về Coronavirus (COVID-19)

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) đang ứng phó với một đợt bùng phát bệnh hô hấp do một coronavirus lạ (mới) lần đầu được phát hiện tại Trung Quốc và hiện đã phát hiện được tại gần 70 địa điểm quốc tế, bao gồm Hoa Kỳ. Virus được đặt tên là “SARS-CoV-2” và bệnh mà nó gây ra đã được đặt tên là “"coronavirus disease 2019” (bệnh do coronavirus 2019) (viết tắt là “COVID-19”). IEHP sẽ liên tục cập nhật cho quý vị các khuyến nghị, tin tức và nguồn lực hỗ trợ mới nhất về COVID-19 khi được công bố.

Các Triệu Chứng COVID-19 và Chăm sóc Hội viên

Để nhận danh sách hoàn chỉnh các triệu chứng của COVID-19 và chỉ dẫn từng bước cho hội viên, hãy truy cập trang hội viên COVID-19 của chúng tôi.

Các Phương pháp Trị liệu COVID-19 sẵn có dành cho Hội viên

Trong nỗ lực cung cấp các phương pháp điều trị mới nhất chống lại COVID-19, IEHP tiếp tục duy trì danh sách các nhà cung cấp dịch vụ, bao gồm nhưng không bị giới hạn ở các phòng khám tiêm truyền, phụ trợ và các trung tâm tiêm truyền không thuộc bệnh viện cung cấp điều trị bằng liệu pháp tiêm truyền. Theo bảo hiểm tất cả các Hội viên, Phương pháp điều trị COVID-19 ngoại trú sẽ được cung cấp ngay lập tức sau khi một hội viên được xác định là đủ điều kiện lâm sàng và Cho phép Sử dụng Khẩn cấp (EUA).

 

Để biết thêm thông tin, Nhà cung cấp có thể sử dụng Đường dây Cố vấn Phòng khám về Trị liệu COVID-19 để kết nối với các bác sĩ phòng khám khác để nhận dịch vụ tư vấn miễn phí và bảo mật về xét nghiệm và điều trị COVID-19. 1-866-268-4322 (866-COVID-CA).