Vi-rút corona

Xét nghiệm COVID-19

Chương trình Xét nghiệm để Điều trị

Nếu quý vị có các triệu chứng của COVID-19, quý vị có thể làm xét nghiệm, khám với một nhà cung cấp, và nhận điều trị COVID-19 – tất cả ở cùng một chỗ tại một Điểm Xét nghiệm để Điều trị.. 

 

Nếu quý vị có tình trạng bệnh khiến cho quý vị dễ bị ốm nặng vì COVID-19, quý vị có thể hội đủ điều kiện nhận điều trị.  Người lớn và Trẻ em trên 12 tuổi có thể được điều trị, nhưng việc điều trị phải được bắt đầu ngay khi có thể và trong vòng 5 ngày kể từ khi khởi phát triệu chứng.

 

Nhấp vào đây để biết thêm thông tin về Chương trình Xét nghiệm để Điều trị COVID-19.

Chương trình Xét nghiệm để Điều trị Walgreens

Các nhà thuốc được chọn của Walgreens hiện đang phân phối thuốc kháng virus uống để điều trị COVID-19.  Các hội viên hội đủ điều kiện phải có thuốc kê toa hợp lệ từ nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của họ. Walgreens cung cấp nhiều tùy chọn giao hàng, ví dụ giao hàng trong ngày hoặc giao hàng miễn phí trong 2 ngày. Hầu hết thuốc kê toa hội đủ điều kiện Giao hàng Trong Ngày. 

 

Nhấp vào đây để tìm hiểu thêm.

Xét nghiệm COVID-19 tại nhà MIỄN PHÍ

  • Mọi gia đình ở Hoa Kỳ đều đủ điều kiện để đặt một bộ dụng cụ xét nghiệm COVID-19 miễn phí, bao gồm bốn bộ xét nghiệm tại nhà. Các bộ xét nghiệm là hoàn toàn miễn phí. Nhấp vào đây để đặt xét nghiệm tại nhà miễn phí của quý vị từ USPS. 
  • Có hiệu lực từ ngày 2/1/22, các Hội viên Medi-Cal có thể nhận các xét nghiệm COVID-19 tại nhà từ một nhà thuốc tham gia Medi-Cal. California Department of Health Care Services (DHCS) sẽ đài thọ lên tới 8 bộ xét nghiệm mỗi tháng cho mỗi hội viên. Để biết thông tin về bộ xét nghiệm nào được đài thọ hoặc nếu quý vị cần trợ giúp với thuốc kê toa, hãy hỏi Bác sĩ hoặc Dược sĩ của quý vị.
  • Các Hội viên Medi-Cal sẽ được hoàn tiền các bộ xét nghiệm tại nhà được mua từ Ngày 11 Tháng Ba, 2021 đến Ngày 31 Tháng Một, 2022, bởi DHCS khoản chi phí (với phiếu thu) bằng cách sử dụng quy trình được nêu ở đây.
  • Các địa điểm xét nghiệm được Quận San Bernardino hỗ trợ sẽ cung cấp bộ dụng cụ xét nghiệm COVID-19 tại nhà miễn phí cho những người sinh sống, làm việc hoặc học tập tại Quận San Bernardino (cần có bằng chứng về nơi cư trú hoặc việc làm). Nhấp vào đây để tìm danh sách các địa điểm xét nghiệm được quận hỗ trợ.

Xét nghiệm

IEHP đài thọ cho các xét nghiệm do bác sĩ yêu cầu, bất kể nó là xét nghiệm PCR, xét nghiệm nhanh, hay xét nghiệm tại nhà, v.v. Nếu bác sĩ yêu cầu xét nghiệm đối với quý vị, IEHP sẽ đài thọ chi phí xét nghiệm. Nhà cung cấp dịch vụ của quý vị được yêu cầu lập hóa đơn trực tiếp cho IEHP cho các xét nghiệm này. 

 

IEHP KHÔNG hoàn lại tiền cho Hội viên chọn tự trả cho xét nghiệm COVID mà không phải do bác sĩ yêu cầu. 

 

Để biết thêm thông tin về các điểm xét nghiệm COVID-19 tại Quận Riverside, vui lòng truy cập trang web của Y tế Sở Công cộng Quận Riverside.

 

Để biết thêm thông tin về các điểm xét nghiệm COVID-19 tại Quận Riverside, vui lòng truy cập trang web của Riverside County COVID Bài Kiểm tra . Các điểm Xét nghiệm COVID tại Quận San Bernardino.