Chương trình Điều hướng Y tế

Giúp Học sinh Của Quý vị Nhận Được Sự Giúp Đỡ Các Em Cần.

Chương trình Điều hướng Y tế của IEHP Có thể kết nối học sinh của quý vị với các nguồn lực y tế và hơn nữa là để ngăn chặn việc nghỉ học và bắt đầu tận dụng tối đa hành trình giáo dục của các em.

medical conditions

Text Effect Type
highlight
Text Effect Color
yellow
Text To Apply Effect
tình trạng bênh lý không?
Element To Apply Effect
cmp-title__text

Học sinh của quý vị có nghỉ học vì các tình trạng bênh lý không?

Bệnh Hen suyễn, Bệnh Tiểu đường, hoặc Thậm chí là Chấy

Các vấn đề về Sức khỏe Hành vi

(ADHD, tự kỷ, khó khăn về học tập, lo lắng hoặc sức khỏe dành cho bà mẹ)

Các Vấn đề về Thị lực hoặc Nha khoa

need help

Text Effect Type
highlight
Text Effect Color
yellow
Text To Apply Effect
giúp đỡ không?
Element To Apply Effect
cmp-title__text

Các em học sinh có cần giúp đỡ không?

Tìm Nhà cung cấp dịch vụ Chăm sóc sức khỏe

(Bác sĩ, Bác sĩ chuyên khoa hoặc Cố vấn viên)

Tiêm chủng, Khám sức khỏe cho Trẻ, và Vật lý trị liệu

Tiếp cận Các Nguồn trợ giúp Cộng đồng

(Thực phẩm, quần áo, các dịch vụ tiện ích hoặc hội chợ sức khỏe)

Kết nối học sinh với nhân viên điều hướng sức khỏe ngay hôm nay và nhận sự chăm sóc các em cần!