Đội ngũ Lãnh đạo

Ban Lãnh Đạo Điều Hành của chúng tôi mang bề dày kinh nghiệm đến IEHP, bồi dưỡng văn hóa cho đội ngũ chương trình và thúc đẩy chúng tôi trở thành một chương trình bảo hiểm y tế 5 sao.


Jarrod McNaughton, MBA, FACHE

Giám Đốc Điều Hành

Jarrod B. McNaughton là Giám Đốc Điều Hành của IEHP. Khi ở cương vị điều hành này, ông McNaughton hợp tác làm việc với Ban điều hành IEHP để đề ra tầm nhìn chiến lược và cung cấp khả năng lãnh đạo điều hành cho một trong 10 chương trình sức khỏe Medicaid lớn nhất và Chương trình Medicare-Medicaid phi lợi nhuận lớn nhất ở Hoa Kỳ. 


Ông nuôi dưỡng mối quan hệ đối tác vững mạnh của IEHP với các nhà cung cấp, bệnh viện và hàng trăm đối tác cộng đồng để cung cấp dịch vụ chăm sóc toàn diện có chất lượng cho hơn 1.5 triệu hội viên.


Vinil Devabhaktuni, MBA

Giám Đốc Thông Tin và Kỹ Thuật Số

Vinil Devabhaktuni gia nhập IEHP với tư cách là Giám Đốc Thông Tin và Kỹ Thuật Số vào Tháng Mười, 2021. Khi ở cương vị điều hành này, ông Devabhaktuni quản lý kiến trúc công nghệ thông tin tổng thể, cũng như thiết kế, phát triển, triển khai và hỗ trợ các hệ thống của IEHP. 

Ông tập trung vào việc duy trì sự kết nối của tổ chức với các nhà cung cấp, hợp tác chặt chẽ với ban lãnh đạo CNTT và điều chỉnh các sáng kiến với kế hoạch chiến lược tổng thể của IEHP.


Keenan Freeman, MBA

Giám Đốc Tài Chính

Keenan Freeman gia nhập IEHP với tư cách là Giám đốc Tài chính vào Tháng Mười, 2016. Khi ở cương vị điều hành này, ông Freeman phụ trách mảng quản lý tài chính tổng thể cho IEHP, báo cáo tài chính và tính minh bạch của báo cáo. Ông đồng thời cũng phụ trách nhiều phòng ban tài chính của chương trình, bao gồm kế toán, thu mua, chi phí thu theo đầu người, thu hồi chi phí, quản lý rủi ro và điều phối hoạt động tài khóa cũng như các hoạt động kiểm toán nghiệp vụ khác. Ông cũng giám sát hợp đồng, cấu hình hệ thống sản phẩm, phát triển quản lý cơ sở vật chất/tài sản và các nhóm an ninh.

 

 


Edward Juhn, MD, MBA, MPH

Giám Đốc Chất Lượng

Tiến Sĩ Edward Juhn gia nhập IEHP với tư cách là Giám Đốc Chất Lượng vào tháng 6 năm 2021. Ông chịu trách nhiệm dẫn dắt sự tiến bộ trong chiến lược tập trung vào chất lượng của IEHP thông qua các biện pháp khuyến khích thanh toán mang tính chuyển đổi, các sáng kiến dựa trên dữ liệu, những giải pháp đổi mới, kết nối chương trình và quan hệ đối tác vững mạnh bên trong và bên ngoài. Khi ở cương vị điều hành này, Tiến sĩ Juhn cũng đảm bảo cam kết của chương trình sức khỏe là cung cấp chất lượng chăm sóc cao nhất. 

 

 


Michelle Rai, MS

Giám Đốc Truyền Thông và Tiếp Thị

Michelle Rai đã gia nhập Inland Empire Health Plan với tư cách là Giám Đốc Truyền Thông và Tiếp Thị vào tháng 3 năm 2020. Bà chịu trách nhiệm giám sát các chương trình truyền thông và tiếp thị của IEHP, cũng như hướng dẫn xây dựng chiến lược tiếp thị và truyền thông dài hạn. 

Khi ở cương vị điều hành này, bà Rai giám sát việc thực hiện chiến lược xây dựng thương hiệu, quảng cáo, quan hệ truyền thông, truyền thông nội bộ, các sáng kiến truyền thông xã hội và kỹ thuật số của IEHP để phù hợp với Sứ mệnh, Tầm nhìn và Giá trị của IEHP.


Supriya Sood, MBA

Giám đốc Nhân sự

Supriya Sood gia nhập Inland Empire Health Plan với tư cách là Giám đốc Nhân sự vào Tháng Tám, 2023.  Bà lãnh đạo các bộ phận nhân sự của IEHP bằng cách phát triển các chiến lược và hoạt động hay nhất để thúc đẩy nỗ lực của IEHP trong việc trở thành một tổ chức có hiệu suất cao, được thúc đẩy bởi lực lượng lao động có chuyên môn, gắn kết và đa dạng.

Trong vai trò này, bà Sood giám sát việc thu hút nhân tài, quản lý lương thưởng và phúc lợi (tổng thưởng), hoạt động nhân sự cũng như học tập và phát triển. Ngoài ra, bà Supriya sẽ lãnh đạo các nỗ lực của bộ phận nhằm hỗ trợ Sứ mệnh, Tầm nhìn, Giá trị và định hướng chiến lược của IEHP.


Takashi Wada, MD, MPH

Giám Đốc Y Khoa

Bác sĩ Takashi Wada được bổ nhiệm làm Giám đốc Y tế vào Tháng Tám, 2021. Với vai trò này, bác sĩ Wada, cùng với Giám Đốc Chất Lượng, lãnh đạo chiến lược lâm sàng cho IEHP thông qua các quy trình hợp tác, có trách nhiệm giải trình để cải thiện quy trình cung cấp dịch vụ chăm sóc chất lượng và nỗ lực cải thiện kết quả sức khỏe cho các hội viên IEHP. 

Ông chịu trách nhiệm đối với bộ phận dịch vụ y tế, bao gồm quản lý ệc sử dụng, quản lý chăm sóc và sức khỏe hành vi, dược phẩm, y tế cộng đồng và giáo dục sức khỏe, sức khỏe cộng đồng, các sáng kiến đặc biệt về dịch vụ y tế và công bằng y tế. 


Susie White, MBA

Giám Đốc Vận Hành

Susie White gia nhập IEHP vào năm 1998, giữ các vị trí chịu trách nhiệm ngày càng lớn trong lĩnh vực mạng lưới nhà cung cấp và được bổ nhiệm làm Giám Đốc Điều Hành (COO) vào Tháng Bảy, 2019. Với tư cách là COO, Susie chịu trách nhiệm về các hoạt động chung hàng ngày của IEHP.

Bà được đánh giá cao vì cam kết thúc đẩy văn hóa nhóm của IEHP, phục vụ 1.5 triệu hội viên của chương trình và nâng cao trải nghiệm nhà cung cấp của chương trình thông qua việc thực hiện các sáng kiến chiến lược hỗ trợ Sứ mệnh, Tầm nhìn và Giá trị Cốt lõi của chương trình.