Quản lý Chăm sóc Phức tạp

Nhận Dịch vụ Chăm sóc mà Quý vị Cần

Các Thành viên IEHP, quý vị có cần hỗ trợ giám sát bệnh lý của mình không? Quý vị có cần hỗ trợ phối hợp chăm sóc với Bác sĩ của quý vị không? IEHP có thể giúp quý vị. Chương trình Quản lý Chăm sóc (CCM) của chúng tôi được thiết kế để hỗ trợ các Thành viên bị bệnh. Các bệnh lý này bao gồm căn bệnh nghiêm trọng, như bệnh tim, bệnh phổi, bệnh thận, AIDS, Viêm gan C, tổn thương cột sống hoặc bất kỳ tình trạng mãn tính nào khác không được kiểm soát. 

 

Nhóm Chương trình Quản lý Chăm sóc của IEHP sẽ làm việc với quý vị và Bác sĩ của quý vị để đảm bảo rằng quý vị nhận được sự chăm sóc mà quý vị cần. Chúng tôi có thể giúp quý vị giám sát bệnh lý và thuốc của quý vị, chăm sóc phối hợp, làm việc với Nhà cung cấp của quý vị và giúp đỡ quý vị nhận bất kỳ thiết bị y tế cần thiết nào. Chúng tôi cũng đề xuất và mời quý vị sử dụng Nhóm Chăm sóc Liên ngành (ICT) để hỗ trợ về kế hoạch chăm sóc được cá nhân hóa của quý vị. Nhóm này bao gồm Bác sĩ Chăm sóc Chính của quý vị, Quản lý Chăm sóc và những cá nhân khác tham gia hỗ trợ các nhu cầu chăm sóc y tế của quý vị.

 

Quý vị có thể được giới thiệu đến chương trình CCM thông qua các lựa chọn sau đây: 

 

  • Giới thiệu từ Chương trình Quản lý Y tế
  • Giới thiệu từ Người lập kế hoạch Xuất viện
  • Giới thiệu từ Chuyên Viên
  • Giới thiệu từ Người chăm sóc
  • Tự Giới thiệu

Làm sao để tham gia chương trình CCM?

Trước tiên, chúng tôi sẽ cần hoàn thành một khảo sát sức khỏe cùng quý vị để đánh giá nhu cầu. Việc này sẽ giúp xác định xem liệu quý vị có đủ điều kiện cho chương trình không. Nếu quý vị đủ điều kiện cho chương trình và mong muốn tham gia, quý vị sẽ được tự động tham gia.  Nếu quý vị không đủ điều kiện cho chương trình CCM nhưng vẫn muốn biết thêm thông tin về các Dịch vụ Quản lý Chăm sóc khác hiện có, vui lòng liên hệ với ban Dịch vụ Hội viên IEHP theo số 1-800-440-IEHP (4347)

 

Sau khi tham gia chương trình CCM, quý vị sẽ được phân một Quản lý Trường hợp Chính. Quản lý Trường hợp sẽ liên hệ với quý vị tối thiểu là 30 ngày một lần để thảo luận với quý vị về các mục tiêu sức khỏe. Các quản lý cũng sẽ hỗ trợ quý vị lập kế hoạch để đạt được các mục tiêu này. 

 

Để bắt đầu, hãy gọi tới ban Dịch vụ Hội viên IEHP theo số 1-800-440-IEHP (4347), Thứ Hai-Thứ Sáu, 7 a.m.-7 p.m., và Thứ Bảy-Chủ Nhật, 8 a.m.-5 p.m. Người dùng TTY xin gọi 1-800-718-IEHP (4347)

Làm sao để rời khỏi Chương trình CCM?

Một khi đã tham gia, quý vị có thể rời khỏi chương trình bất kỳ lúc nào. Chỉ cần liên hệ với ban Dịch vụ Hội viên IEHP theo số 1-800-440-IEHP (4347) và thông báo rằng quý vị không mong muốn tham gia chương trình nữa. Đông thời hãy gửi thông báo đến Quản lý Trường hợp của quý vị.