Quản Lý Cân Nặng

IEHP Cung Cấp Nguồn Lực Hỗ Trợ Quản Lý Cân Nặng nào?

IEHP cung cấp một số nguồn lực hỗ trợ để giúp quý vị đạt được các mục tiêu sức khỏe của mình.

Lớp Học về Ăn Uống Lành Mạnh, Năng Động

Hội viên sẽ học về cách đọc nhãn thực phẩm, lập kế hoạch bữa ăn và đưa ra các lựa chọn lành mạnh hơn.

 

Hình thức: Theo nhóm
Thời lượng: 4 tuần (2 giờ mỗi tuần)
Độ tuổi: Bất kỳ độ tuổi nào được chẩn đoán mắc bệnh tiểu đượng loại 2 (người dưới 18 tuổi phải có phụ huynh hoặc người giám hộ đi cùng) 

 

Hãy gọi cho Phòng Giáo dục Sức khỏe của IEHP theo số 1-866-224-IEHP (4347) hoặc 1-800-718-IEHP (4347) cho người dùng TTY để đăng ký. 

Chương Trình Phòng Ngừa Bệnh Tiểu Đường (DPP) - Sống Cuộc Đời Quý Vị Mong Muốn

Hình thức: Trực tuyến (theo nhóm nhỏ)
Thời lượng: Một năm
Độ tuổi: Từ 18 tuổi trở lên

 

Chương trình thay đổi lối sống kéo dài một năm trực tuyến này giúp quý vị thực hiện những thay đổi thực sự kéo dài. 

 

Trong 6 tháng đầu, quý vị sẽ họp hàng tuần với một nhóm trực tuyến nhỏ để tìm hiểu cách đưa ra những lựa chọn lành mạnh cho cuộc sống của quý vị. Trong 6 tháng sau, quý vị sẽ họp hàng tháng để thực hành những điều quý vị đã học được.

 

Không ai giống ai, vì vậy chương trình sẽ được điều chỉnh để đáp ứng nhu cầu của quý vị và tôn trọng phong tục và giá trị của quý vị. Quý vị cũng sẽ được kết nối với một huấn luyện viên sức khỏe trong một năm để giúp quý vị đặt ra các mục tiêu của mình, như cách:

  • Ăn uống lành mạnh hơn
  • Bổ sung hoạt động thể chất vào cuộc sống hàng ngày của quý vị
  • Giảm căng thẳng
  • Cải thiện các kỹ năng giải quyết và đối phó với vấn đề

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người hoàn thành chương trình có thể giảm cân và phòng ngừa bệnh tiểu đường tuýp 2.

Những thay đổi nhỏ có thể mang lại kết quả lớn! Hãy bắt đầu sống theo cách tốt nhất của quý vị và sống cuộc đời quý vị mong muốn. 

Tìm hiểu xem quý vị có đủ điều kiện không!

Bấm vào video bên dưới để tìm hiểu thêm về chương trình này.