Thư Tin Tức Cho Hội Viên

Hãy đọc thư tin tức cho hội viên của chúng tôi để cập nhật thông tin. Quý vị sẽ nhận được các lời khuyên về y tế, thông tin cập nhật về chương trình, và thông báo nhắc nhở quan trọng để giúp quý vị có cuộc sống tốt hơn.

  • The Pulse: báo tin tức này dành cho những người lớn và các gia đình có trẻ em và người có Medi-Cal với IEHP.
  • Health Spotlight: thư tin tức này dành cho hội viên IEHP có cả Medi-Cal và Medicare (CMC). 
  • AccessAbility: báo tin tức này dành cho những người cao tuổi và người khuyết tật có Medi-Cal với IEHP. 
Newsletters_ENG