Trẻ em trải qua các giai đoạn khác nhau khi chúng lớn lên. Dưới đây là các độ tuổi và giai đoạn chung mà một đứa trẻ sẽ trải qua cho đến khi chúng trưởng thành.

  • Trẻ sơ sinh: 0-12 tháng tuổi
  • Trẻ nhỏ: 1-3 tuổi
  • Trẻ mẫu giáo: 3-5 tuổi
  • Trẻ Đi học: 5-12 tuổi
  • Thanh thiếu niên: 12-18 tuổi

Sức khỏe của trẻ bao gồm cả sức khỏe thể chất, tinh thần và xã hội. Đi khám bác sĩ thường xuyên là một cách để đảm bảo rằng trẻ sơ sinh, trẻ em và thanh thiếu niên đang phát triển khỏe mạnh theo độ tuổi của trẻ. Những lần thăm khám này cũng có thể giúp bác sĩ phát hiện sớm các vấn đề hoặc phòng ngừa các vấn đề. 

 

Quý vị sẽ cần phần mềm Adobe Acrobat Reader 6.0 trở lên để đọc được các tệp PDF. Tải xuống Adobe Acrobat Reader.