IEHP cung cấp các chương trình miễn phí để giúp quý vị mang lại cho con mình một khởi đầu lành mạnh.

Kiểm Tra Sự Phát Triển

Quý vị muốn biết con quý vị đang phát triển như thế nào?

 

Bảng Câu Hỏi về Độ Tuổi và Giai Đoạn (ASQ-3) là một công cụ đánh giá giúp cha mẹ quan sát sự tăng trưởng và phát triển của con mình trên năm lĩnh vực:

  • Giao tiếp
  • Vận động thô
  • Vận động tinh
  • Giải quyết vấn đề
  • Cá nhân-xã hội

 

Sau khi hoàn thành bảng câu hỏi ASQ-3, phụ huynh sẽ có các hoạt động hỗ trợ cho sự phát triển khỏe mạnh của trẻ. Phụ huynh cũng được thông báo về tất cả các cột mốc quan trọng mà trẻ đã đạt được, bất kỳ cột mốc nào mà trẻ có thể chưa đạt được và liệu trẻ có cần hỗ trợ thêm với những cột mốc đó hay không.

 

Quý vị có biết rằng não bộ của trẻ từ sơ sinh đến 5 tuổi phát triển nhanh hơn bất kỳ thời điểm nào khác hay không? Đó là lý do tại sao IEHP cung cấp dịch vụ kiểm tra sự phát triển cho trẻ em từ 0-5 tuổi.

Để kiểm tra sự phát triển của con quý vị, vui lòng gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ screen@iehp.org.

 

Ngoài ra, hãy xem:
Khi nhấp vào liên kết nào bên dưới, quý vị sẽ rời khỏi trang web của IEHP.

Các Mốc Phát Triển
Lịch Thăm khám Sức khỏe Trẻ em
Lịch Chủng Ngừa