IEHP cung cấp các chương trình miễn phí để giúp quý vị mang lại cho con mình một khởi đầu lành mạnh.

Circle Time

Hình thức: Nhóm Nhỏ:

Thời lượng: Một tiết 30 phút
Độ tuổi: 0-5 tuổi, phải được phụ huynh hoặc người giám hộ đi cùng

Những lớp học được thiết kế cho các gia đình có trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ và trẻ em từ 0-5 tuổi. Các lớp học thúc đẩy sự phát triển lành mạnh và các kỹ năng nuôi dạy con cái sử dụng các trò chơi hấp dẫn và tương tác xã hội. Cha mẹ được khuyến khích tiếp cận các nguồn lực chăm sóc sức khỏe và phối hợp với bác sĩ nhi khoa của họ về tầm soát khả năng phát triển cũng như can thiệp sớm. Tìm hiểu về kiến thức sức khỏe bao gồm các chủ đề cần thiết như thăm khám sức khỏe cho trẻ sơ sinh, cho ăn, phát triển ngôn ngữ, an toàn, hoạt động thể chất và chủng ngừa. Tầm soát khả năng phát triển được cung cấp theo yêu cầu.

 

Nhấp vào đây để xem lịch trình Circle Time và đăng ký.

 

Để yêu cầu tầm soát khả năng phát triển cho con quý vị, hãy gửi email cho chúng tôi tại screening@iehp.org

 

Ngoài ra, hãy xem:
Khi nhấp vào liên kết nào bên dưới, quý vị sẽ rời khỏi trang web của IEHP.

Các Mốc Phát Triển
Lịch Thăm khám Sức khỏe Trẻ em
Lịch Chủng Ngừa
Hành trình Trẻ nhỏ Khỏe mạnh (PDF)