Tổ Chức Hợp Tác Hỗ Trợ Người Khuyết Tật Khu Vực Inland Empire (IEDC)

Những tổ chức tại cộng đồng phục vụ người cao tuổi và người khuyết tật có sứ mệnh đặc biệt, có đội ngũ nhân viên tận tâm và nguồn lực hỗ trợ quý giá — nhưng họ chỉ có thể cung cấp một số dịch vụ hỗ trợ theo nhu cầu của cá nhân. Người cao tuổi và người khuyết tật có thể gặp khó khăn khi tìm kiếm các dịch vụ và nguồn lực hỗ trợ từ các tổ chức khác nhau trên một khu vực địa lý rộng lớn, công việc này thường quá sức đối với họ. Họ thường bỏ lỡ cơ hội nhận đầy đủ các dịch vụ từ những nguồn lực hỗ trợ sẵn có trong khu vực. Việc thành lập Tổ Chức Hợp Tác Hỗ Trợ Người Khuyết Tật Khu Vực Inland Empire (IEDC) đã hạn chế được tình trạng chia tách nguồn lực hỗ trợ. Khi hợp lực, các tổ chức phục vụ người cao tuổi và người khuyết tật đã hình thành mối quan hệ bền chặt với nhau và với cộng đồng mà họ phục vụ.

 

Sứ Mệnh của IEDC

 

Thúc đẩy cơ hội bình đẳng, phổ cập quyền tiếp cận và giúp người khuyết tật hoàn toàn hòa nhập vào mọi khía cạnh của cuộc sống.

 

Giới Thiệu về IEDC

 

Được thành lập vào Tháng Hai, 2006 với vai trò là điểm cầu kết nối, IEDC hiện quy tụ hơn 540 hội viên đến từ các tổ chức trong khu vực. Nhờ nỗ lực chung như vậy, IEDC có thể thúc đẩy cơ hội bình đẳng và phổ cập quyền tiếp cận cho người cao tuổi và người khuyết tật. 

 

Sự Kiện

 

IEDC tổ chức họp hàng tháng tại cơ sở IEHP cùng đối tác để tổ chức những sự kiện hữu ích cho cộng đồng nói chung. Nếu quý vị muốn trở thành hội viên IEDC hoặc tham dự sự kiện, vui lòng truy cập www.iedisabilities.org