Dành cho trẻ em và người chăm sóc

Đặt lịch hẹn thăm khám sức khỏe tổng quá bằng cách gọi 1-800-440-IEHP (4347)

Trẻ em và mẹ của Inland Empire

Hiện Tình trạng Khẩn cấp về Y tế Công cộng Liên bang đã được tuyên bố chấm dứt, đã đến lúc quay lại dịch vụ chăm sóc phòng ngừa - đặc biệt là đối với con cái của chúng ta (những người đã trải rất nhiều việc).

 

Thăm khám bác sĩ thường xuyên là một cách để đảm bảo sức khỏe thể chất, tâm thần và xã hội của con cái. Những chuyến thăm khám này cũng giúp bác sĩ phát hiện hoặc ngăn chặn sớm các vấn đề.