Báo Cáo Gian Lận và các Vấn Đề về Quyền Riêng Tư của HIPAA

IEHP cố gắng giúp giải quyết mọi thắc mắc hoặc vấn đề mà hội viên có thể gặp. Để đảm bảo rằng các Hội Viên của chúng tôi nhận được dịch vụ chăm sóc tốt nhất, chúng tôi cần họ báo cáo bất kỳ vấn đề nào. Các vấn đề có thể là, chứng kiến bất kỳ hành vi gian lận nào, hoặc nếu hội viên cảm thấy rằng thông tin cá nhân và thông tin riêng tư của họ đã bị sử dụng sai mục đích.

Làm Thế Nào Để Tôi Có Thể Báo Cáo Vấn Đề?

Để báo cáo hành vi gian lận, có sẵn các nguồn lực hỗ trợ sau: lãng phí hoặc lạm dụng, các vấn đề về quyền riêng tư và các vấn đề tuân thủ khác.

 

Đường dây nóng về Tuân thủ: 1-866-355-9038
Fax: 909 477-8536
E-mail: compliance@iehp.org
Mail:
IEHP Compliance Officer
P.O. Box 1800
Rancho Cucamonga, CA 91729-1800

 

Nhấp vào Báo cáo Sự cố Tuân thủ để báo cáo trực tuyến.

Sự Cố/Vi Phạm Quyền Riêng Tư là gì?

IEHP đã thiết lập Chương Trình về Quyền Riêng Tư theo HIPAA để đảm bảo rằng thông tin sức khỏe của Hội Viên được bảo vệ thích hợp, đồng thời cho phép luồng thông tin sức khỏe cần thiết để cung cấp và thúc đẩy dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao.

Vi phạm quyền riêng tư là gì?

Thu thập, truy cập, sử dụng hoặc tiết lộ trái phép thông tin sức khỏe được bảo vệ (PHI) gây ra rủi ro cho bảo mật hoặc quyền riêng tư của thông tin đó. 

 

PHI là thông tin sức khỏe liên quan đến sức khỏe hoặc tình trạng thể chất hoặc tinh thần trong quá khứ, hiện tại hoặc tương lai của Hội Viên. Trong đó bao gồm các dịch vụ chăm sóc sức khỏe của họ hoặc khoản thanh toán cho dịch vụ chăm sóc đó và chứa thông tin nhận dạng cá nhân (PII) như tên, SSN, Ngày sinh, ID Hội Viên, địa chỉ hoặc bất kỳ định dạng duy nhất nào khác liên quan đến Hội Viên. 

 

Điều này thường có nghĩa là hành vi vi phạm xảy ra khi PHI được truy cập, sử dụng hoặc tiết lộ cho một cá nhân hoặc tổ chức không có lý do chính đáng để biết thông tin đó.  Luật pháp cho phép truy cập, sử dụng hoặc tiết lộ thông tin khi nó liên quan đến điều trị, thanh toán hoặc chăm sóc sức khỏe liên quan trực tiếp đến công việc mà chúng tôi thực hiện tại IEHP thay mặt cho Hội Viên của mình.

 

Nhấp vào Báo Cáo Sự Cố/Vi Phạm Quyền Riêng Tư để báo cáo trực tuyến.

Chương Trình Gian Lận, Lãng Phí và Lạm Dụng (FWA) là gì?

IEHP đã thiết lập một chương trình gian lận, lãng phí và lạm dụng để phát hiện, sửa chữa và ngăn chặn hành vi gian lận, lãng phí và lạm dụng đối với một bộ phận Nhân viên của IEHP, Hội Viên của IEHP, Nhà cung cấp, Nhà cung ứng, các tổ chức được ủy quyền và bất kỳ tổ chức nào khác có hoạt động kinh doanh với IEHP.

Gian Lận là gì?

Gian lận là cố ý và cố tình thực hiện, hoặc cố gắng thực hiện, một kế hoạch hoặc giả mạo để lừa gạt bất kỳ chương trình quyền lợi chăm sóc sức khỏe nào, hoặc để đạt được, bằng cách giả mạo hoặc lừa đảo, tuyên bố hoặc hứa hẹn, bất kỳ khoản tiền hoặc tài sản nào thuộc sở hữu của, hoặc dưới sự giám sát hoặc kiểm soát của, bất kỳ chương trình quyền lợi chăm sóc sức khỏe nào.

 

Các ví dụ bao gồm:

  • Việc sử dụng giấy tờ tùy thân hoặc thẻ bảo hiểm của người khác để nhận các dịch vụ.
  • Khai man thu nhập hoặc địa điểm để nhận bảo hiểm.
  • Bán thuốc theo toa hoặc thiết bị y tế nhận được từ IEHP.

Lãng Phí là gì?

Lãng phí bao gồm việc sử dụng quá mức các dịch vụ, hoặc các hoạt động khác, trực tiếp hoặc gián tiếp dẫn đến các chi phí không cần thiết. Lãng phí nói chung không được coi là hành vi gây ra trách nhiệm hình sự mà được coi là việc sử dụng sai các nguồn lực.

 

Các ví dụ bao gồm:

  • Thường xuyên đến ER hoặc cơ sở chăm sóc khẩn cấp để được thăm khám với bác sĩ tiêu chuẩn.
  • Thăm khám với nhiều bác sĩ hoặc bệnh viện để mua thuốc có kiểm soát.

Lạm Dụng là gì?

Lạm dụng bao gồm các hành động có thể trực tiếp hoặc gián tiếp dẫn đến chi phí không cần thiết cũng như việc thanh toán hoặc cung cấp dịch vụ không phù hợp. Lạm dụng liên quan đến việc thanh toán cho các vật dụng hoặc dịch vụ khi không có quyền lợi hợp pháp đối với khoản thanh toán đó và nhà cung cấp đã không cố ý và/hoặc cố tình xuyên tạc sự thật để được thanh toán. 

 

Các ví dụ bao gồm:

  • Sử dụng các quyền lợi đưa đón cho các mục đích phi y tế.

Nhấp vào Báo Cáo Gian Lận/Lãnh Phí/Lạm Dụng để báo cáo trực tuyến.