Kế hoạch Chăm sóc Nâng cao

CUỘC SỐNG CỦA TÔI. LỰA CHỌN CỦA TÔI.

Chương trình Lập kế hoạch Chăm sóc Trước dành cho các Hội viên IEHP DualChoice

Lập kế hoạch chăm sóc trước không chỉ là về tuổi già. Ở mọi lứa tuổi, một đợt khủng hoảng y tế có thể khiến quý vị bị bệnh quá nặng để đưa ra quyết định chăm sóc sức khỏe của chính mình. Ngay cả khi hiện tại quý vị không bị bệnh, lập kế hoạch chăm sóc sức khỏe trong tương lai là một bước quan trọng để đảm bảo quý vị nhận được sự chăm sóc y tế mà quý vị mong muốn, nếu quý vị không thể tự nói ra và bác sĩ cũng như các hội viên trong gia đình sẽ đưa ra quyết định cho quý vị.

 

CUỘC SỐNG CỦA TÔI. LỰA CHỌN CỦA TÔI (MY CHOICE) là chương trình Lập Kế hoạch Chăm sóc Trước của IEHP dành cho các Hội viên IEHP DualChoice. Chương trình trực tuyến giúp quý vị điền vào các biểu mẫu Chỉ thị Chăm sóc Trước và cung cấp cho quý vị một nơi để giữ chúng an toàn để chia sẻ với Bác sĩ của quý vị. IEHP cũng có thể lưu trữ các tài liệu liên quan như Lệnh của Bác sĩ về Điều trị Duy trì Sự sống, Ý nguyện Điều trị, Giấy ủy quyền Chăm sóc Sức khỏe và các mẫu Không Hồi sức. CUỘC SỐNG CỦA TÔI. Quý vị có thể truy cập MY CHOICE thông qua Cổng Thông tin dành cho Hội viên IEHP. Quý vị có thể dễ dàng tải lên Chỉ thị Chăm sóc Trước của mình và truy cập chúng bất cứ lúc nào từ máy tính tại nhà hoặc điện thoại thông minh của quý vị. Quý vị cũng có thể chia sẻ biểu mẫu của mình với gia đình, quý vị bè và người chăm sóc qua email, SMS và fax. Nếu quý vị bị ốm và không thể đưa ra quyết định y tế, việc có những tài liệu này sẽ cho người khác biết mong muốn của quý vị về chăm sóc y tế. Điều này đảm bảo quý vị nhận được dịch vụ điều trị và chăm sóc y tế mà quý vị muốn.

 

Quý vị có thể tìm hiểu thêm về Lập Kế hoạch Chăm sóc Trước bằng cách truy cập MY LIFE. MY CHOICE. thông qua Cổng thông tin Hội viên IEHP HOẶC tham dự hội thảo trực tiếp. 

 

Đăng ký trực tuyến:

 

  1. Đăng nhập vào cổng thông tin Hội viên.
  2. Đăng nhập vào MY LIFE. LỰA CHỌN CỦA TÔI.
  3. Làm theo các bước để bắt đầu Kế hoạch Chăm sóc Nâng cao của quý vị

 

Đăng ký tham dự một hội thảo trực tiếp:

 

  1. Đăng nhập vào cổng thông tin dành cho Hội viên tại www.iehp.org.
  2. Nhấn vào tab (mục) Health & Wellness (Sức khỏe Thể chất và Tinh thần).
  3. Chọn “Senior Health” (Y tế cho Người cao tuổi) để xem danh sách các hội thảo cùng vói ngày và giờ.
  4. Chọn hội thảo mà quý vị muốn tham dự. 

 

Để được hỗ trợ với MY LIFE. MY CHOICE. vui lòng gọi tới ban Dịch vụ Hội viên của IEHP theo số 1-800-440-IEHP (4347). Người dùng TTY xin gọi 1-800-718-IEHP (4347).