Giải thích về Chương trình Chăm sóc có Quản lý

Giải thích về Chương trình Chăm sóc có Quản lý của Medicaid

Chương trình chăm sóc có quản lý của Medicaid là gì? Chúng tôi sẽ cho quý vị biết mọi thứ quý vị cần biết trong hướng dẫn này.

Chương trình Chăm sóc có Quản lý là gì?

Chương trình Chăm sóc có quản lý là một hệ thống cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe được sử dụng để quản lý chất lượng, hiệu quả sử dụng và chi phí. Chương trình Chăm sóc có quản lý đề cập đến một nhóm các hoạt động giúp giảm chi phí cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe vì lợi nhuận và bảo hiểm y tế đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe. IEHP là một chương trình chăm sóc sức khỏe có quản lý nhằm tổ chức chăm sóc sức khỏe cho hội viên của họ. IEHP làm việc cùng các bác sĩ, bệnh viện, và các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe khác để cung cấp dịch vụ điều phối chăm sóc sức khỏe được cải thiện và dịch vụ chăm sóc chất lượng cho các hội viên của mình.

Chương trình Chăm sóc có Quản lý Medicaid

Chương trình chăm sóc có quản lý của Medicaid giúp cung cấp các quyền lợi về sức khỏe và các dịch vụ khác của Medicaid thông qua các tổ chức chăm sóc có quản lý, được biết đến với tên gọi MCO, và các cơ quan Medicaid của tiểu bang. Các tổ chức chăm sóc có quản lý chấp nhận một khoản thanh toán cụ thể mỗi tháng cho mỗi hội viên đối với các dịch vụ của họ.

 

Mục tiêu chính của chương trình chăm sóc do Medicaid quản lý là cải thiện kết quả chăm sóc sức khỏe, chất lượng chăm sóc sức khỏe, và hiệu quả của chương trình chăm sóc sức khỏe.

Chương trình Chăm sóc có Quản lý hoạt động như thế nào?

Các chương trình chăm sóc có quản lý có xu hướng yêu cầu ít thủ tục giấy tờ hơn và cung cấp khoản thanh toán phí bảo hiểm thấp hơn. Việc lựa chọn phương pháp điều trị, thuốc, và bác sĩ còn hạn chế. Các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, bệnh viện, và bác sĩ lập kế hoạch với các chương trình chăm sóc có quản lý để phục vụ các hội viên với mức giá thấp hơn.

 

Khi quý vị tham gia chương trình chăm sóc có quản lý, quý vị cần chọn bác sĩ chăm sóc chính hoặc PCP trong mạng lưới, bác sĩ quý vị chọn sẽ đáp ứng tất cả các nhu cầu y tế của quý vị, bao gồm khám sức khỏe hàng năm, chăm sóc phòng ngừa, và điều trị cho các bệnh thông thường. PCP của quý vị sẽ quyết định xem quý vị có cần được giới thiệu đến bác sĩ chuyên khoa như bác sĩ chuyên khoa ung thư hay không. Với chương trình chăm sóc có quản lý, quý vị không thể nhận được đài thọ cho các dịch vụ chuyên khoa nếu không được PCP của mình giới thiệu.

 

Chi phí cho chương trình chăm sóc có quản lý thường thấp hơn chương trình trả phí theo dịch vụ. Quý vị thường sẽ trả khoản đồng thanh toán mỗi cho mỗi buổi thăm khám với bác sĩ của quý vị, miễn là họ có trong mạng lưới của chương trình. Chi phí này sẽ phụ thuộc vào hình thức chương trình bảo hiểm y tế có quản lý mà quý vị chọn.

Lựa chọn Chương trình Bảo hiểm Y tế Medicaid

MCO Medicaid có thể mang đến cho các hội viên cơ hội lựa chọn chương trình bảo hiểm y tế theo Medicaid. Đây là những gì quý vị nên tìm kiếm trong chương trình bảo hiểm y tế Medicaid:

 

 • Chương trình bảo hiểm ưu việt. Khi quý vị đang tìm kiếm một chương trình chăm sóc sức khỏe Medicaid, quý vị nên tìm kiếm một chương trình bao gồm tất cả mọi thứ quý vị có nhu cầu, bao gồm thời gian nằm viện, chăm sóc bà bầu và trẻ sơ sinh, chăm sóc cuối đời và chăm sóc giảm nhẹ, các dịch vụ khẩn cấp, dịch vụ ngoại trú hoặc lưu động, dịch vụ chuyển giới, dịch vụ sức khỏe tâm thần, dịch vụ phục hồi chức năng, thuốc kê toa, dịch vụ xét nghiệm, dịch vụ phòng ngừa và sức khỏe tổng quát, các dịch vụ nhạy cảm, quản lý bệnh mãn tính, dịch vụ điều trị sử dụng chất gây nghiện, dịch vụ nha khoa, dịch vụ về thị lực, dịch vụ nhi khoa, dịch vụ y tế từ xa, dịch vụ đưa đón phi y tế hoặc NMT, dịch vụ đưa đón y tế phi cấp cứu hoặc NEMT, và các dịch vụ và hỗ trợ dài hạn hoặc LTSS.
 • Phí bảo hiểm thấp Hãy tìm kiếm một chương trình bảo hiểm y tế Medicaid cung cấp các khoản thanh toán phí bảo hiểm thấp hoặc không có khoản phí bảo hiểm. Một số chương trình Medicaid cung cấp phí bảo hiểm hàng tháng là $0.
 • Khả năng tiếp cận. Quý vị cũng nên tìm kiếm một chương trình chăm sóc sức khỏe Medicaid có thể tiếp cận được đối với quý vị và những người khác có nhu cầu sử dụng, bao gồm trẻ em, người lớn, người cao tuổi, và những người khuyết tật sống trong khu vực của quý vị.

IEHP cung cấp những gì?

Với IEHP, quý vị cũng có quyền truy cập vào:

 • Một mạng lưới gồm hơn 8,000 bác sĩ,
 • Bác sĩ chuyên khoa và nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe khác
 • Điều phối Chăm sóc
 • Đường dây Y tá Tư vấn 24 Giờ
 • Các dịch vụ nhãn khoa
 • Trung tâm Chăm sóc Khẩn cấp
 • Các lớp học và chương trình về lối sống lành mạnh
 • Và còn nhiều hơn thế!

Nếu quý vị cần bảo hiểm chăm sóc sức khỏe hoặc có thắc mắc về những dịch vụ IEHP cung cấp, hãy gọi 1-866-294-IEHP (4347), 8 a.m.-5 p.m. Thứ Hai-Thứ Sáu. Người dùng TTY xin gọi 1-800-720-IEHP (4347). Quý vị sẽ được gặp một trong những Chuyên Viên Tư Vấn Ghi Danh thân thiện nói được hai thứ tiếng của chúng tôi.