Các Liên Kết Về Y Tế và Của Chính Phủ

Sử dụng danh sách các liên kết y tế và của chính phủ sau đây để đi đến các mục thông tin về sức khỏe. Tất cả các liên kết đều sẽ mở ra một cửa sổ mới và quý vị sẽ thoát khỏi trang web của IEHP.

Liên Kết Về Y Tế

  • Medscape: tin tức y tế miễn phí, các bài viết trên tạp chí, v.v.
  • Yahoo! Health: từ điển y học, các triệu chứng bệnh và phương pháp điều trị.
  • KidsHealth: hoạt ảnh, trò chơi và bài viết dành cho cha mẹ, thanh thiếu niên và trẻ em.
  • First 5 San Bernardino: sáng kiến toàn tiểu bang để cải thiện khả năng phát triển sớm của trẻ em.
  • First 5 Riverside: sáng kiến toàn tiểu bang để cải thiện khả năng phát triển sớm của trẻ em.
  • Text4Baby: nhận tin nhắn MIỄN PHÍ mỗi tuần trên điện thoại di động của quý vị để giúp quý vị vượt qua thai kỳ và năm đầu tiên sau khi sinh con.

Liên Kết của Chính Phủ