Bộ Quy Tắc Ứng Xử trên Mạng Xã Hội

Là nơi chia sẻ thông tin và kết nối với cộng đồng, các trang Facebook, Twitter, YouTube và Google+ của IEHP tập trung đăng tải những thông tin về việc nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần, cung cấp thông tin về bảo hiểm y tế, quảng bá các sự kiện cộng đồng và ngày hội sức khỏe thể chất và tinh thần. 
Chúng tôi rất trân trọng cơ hội được kết nối với quý vị, người theo dõi chúng tôi và chúng tôi cam kết trở thành nguồn lực hỗ trợ cho cộng đồng mạng của mình. 

Nếu quý vị là người theo dõi bất kỳ trang nào trong số các trang trên, quý vị có trách nhiệm tuân thủ Bộ Quy Tắc Ứng Xử của IEHP và chịu trách nhiệm trước tất cả các hoạt động của mình trên trang IEHP, bao gồm cả những nội dung mà quý vị đăng, tải lên hoặc chia sẻ. Ngoài ra, quý vị có trách nhiệm tuân thủ tất cả luật hiện hành của địa phương, tiểu bang và quốc gia. 

Chúng tôi hiểu rằng có nhiều vấn đề phát sinh và người theo dõi đôi khi cần đến sự giúp đỡ của chúng tôi. Chuyện đó hoàn toàn bình thường. Chúng tôi luôn sẵn lòng giúp đỡ. Chúng tôi luôn sẵn lòng kết nối quý vị đến nguồn lực hỗ trợ phù hợp, giúp quý vị giải đáp thắc mắc trong lòng. Đó chính là mục tiêu hướng đến của cộng đồng – giúp đỡ lẫn nhau. 

Vì vậy, để đảm bảo trang của chúng tôi là trang tích cực và hữu ích, chúng tôi yêu cầu người theo dõi tuân theo các nguyên tắc dưới đây khi tương tác với chúng tôi (IEHP) hoặc những người theo dõi khác trên các trang Facebook, Twitter, YouTube và Google+ của IEHP:
1. Chia sẻ thông tin – IEHP lập trang Facebook để cung cấp thông tin đến cộng đồng. Vì vậy, vui lòng chia sẻ thông tin của chúng tôi với bạn bè và gia đình. 

2. Đưa ra những phản hồi mang tính xây dựng – để chúng tôi có thể giúp quý vị giải quyết vấn đề mà quý vị đang gặp phải, hãy tập trung phản hồi vào sự kiện hoặc tình huống. Tránh phê bình công khai. Cách làm này không giúp IEHP tìm ra giải pháp cho quý vị. 

3. Không tiết lộ thông tin y tế cá nhân (PHI) của quý vị (hoặc của người khác) và/hoặc số ID Hội Viên IEHP của quý vị. IEHP sẽ gỡ ngay bất kỳ bài đăng nào chứa thông tin này mà không thông báo trước. 

4. Ghi rõ rằng quý vị cần IEHP giúp như thế nào. 

5. Không đăng những bình luận hoặc câu hỏi mang tính xúc phạm, hạ nhục hoặc lạc đề. Mặc dù chúng tôi hoan nghênh những ý kiến phê bình mang tính xây dựng, nhưng sẽ không dung thứ cho bất kỳ hành vi công kích cá nhân nào. Chúng tôi sẽ gỡ ngay những loại bài đăng như vậy mà không thông báo trước. Hành vi bị nghiêm cấm bao gồm nhưng không giới hạn ở những hành vi sau: 

  • Đăng những bình luận, bài viết và chia sẻ thông tin chứa các đường liên kết đến các trang/trang web khác thể hiện hoặc ủng hộ định kiến dựa trên tuổi tác, giới tính, tình trạng khuyết tật (thể chất hoặc tinh thần), dân tộc, chủng tộc, khuynh hướng tình dục, quốc tịch hoặc tôn giáo.
  • Đăng những bình luận, bài viết và chia sẻ thông tin chứa các đường liên kết đến các trang/trang web khác thể hiện lời lẽ xúc phạm, thái độ thù hận, hành vi bạo lực, hành vi tự làm hại bản thân, lời lẽ căm thù hoặc đe dọa chống lại một cá nhân hoặc tập thể nào đó.
  • Đăng những bình luận, bài viết và chia sẻ thông tin chứa các đường liên kết đến các trang/trang web có nội dung khiêu dâm, chứa ảnh khỏa thân hoặc khiêu dâm.
  • Sử dụng thư rác, bao gồm quảng cáo giả hoặc không được yêu cầu, lừa đảo qua đường liên kết, clickjacking (hình thức tấn công đánh lừa người dùng nhấp chuột để lấy cắp thông tin) và bình luận giả.
  • IEHP có quyền thay đổi hoặc sửa đổi Bộ Quy Tắc Ứng Xử này vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. Nếu quý vị là người theo dõi các trang mạng xã hội của chúng tôi, quý vị nên định kỳ xem lại Bộ Quy Tắc Ứng Xử này.