Đa dạng hóa Nhà cung cấp của IEHP

Chương trình Đa dạng hóa Nhà cung cấp của IEHP

Những doanh nghiệp nhỏ và đa dạng thành phần góp phần không nhỏ vào sự tăng trưởng nền kinh tế ở cả cấp độ quốc gia và địa phương. Do đó, IEHP cần tạo cơ hội để những doanh nghiệp này phát triển. Chúng tôi đang bắt tay thực hiện mục tiêu này bằng cách thúc đẩy quy trình mua sắm toàn diện nhằm tạo cơ hội tối đa để các doanh nghiệp nhỏ và đa dạng thành phần tham gia với tư cách là đối tác và nhà cung cấp hàng hóa và dịch vụ. Một lợi ích nữa khi cho những nhà cung cấp này tham gia vào quy trình thu mua, đó là tăng tính cạnh tranh, từ đó, giúp chúng tôi giảm chi phí và tăng mức độ đổi mới, dịch vụ và chất lượng sản phẩm. Khi tận dụng và hợp tác với những công ty nhỏ và đa dạng thành phần, IEHP có thể mở rộng cơ sở dữ liệu nhà cung cấp góp phần tạo lợi thế cạnh tranh cho IEHP.

 

Ngoài các doanh nghiệp nhỏ, IEHP còn muốn hợp tác với những doanh nghiệp thuộc một hoặc nhiều hạng mục đa dạng thành phần sau đây: 

 

• Doanh nghiệp của Người Thiểu số (MBE)
• Doanh nghiệp của Phụ nữ (WBE)
• Doanh nghiệp Nhỏ do Phụ nữ Sở hữu (WOSB)
• SBA 8(A)
• Doanh nghiệp Nhỏ chịu Tổn thất (SDB)
• Doanh nghiệp Chịu Tổn thất (DBE)
• Doanh nghiệp Nhỏ do Phụ nữ Sở hữu chịu Tổn thất Kinh tế (ED-WOSB)
• HUB Zone (HUBZone)
• Doanh nghiệp do Cựu chiến binh Sở hữu (VBE)
• Phục vụ Cựu chiến binh Khuyết tật (DVBE)
• Đại học cho Người da đen trong Lịch sử (HBCU)
• Đồng tính nam, Đồng tính nữ, Song tính, Chuyển giới (GLBT)
• Alaskan Bản địa
• Khuyết tật
• Chương trình AbilityOne
• Doanh nghiệp Nhỏ (SBE)

 

Những doanh nghiệp này phải do những người thuộc một trong những nhóm trên nắm quyền sở hữu, điều hành và kiểm soát ít nhất là 51%. Các doanh nghiệp MBE, WBE, LGBTBE và SDVOB phải được một cơ quan chứng nhận độc lập chứng nhận như vậy. Chủ sở hữu các doanh nghiệp thuộc hạng mục khác phải ký vào bản tuyên thệ tự phân loại.

 

IEHP triển khai chương trình Đa dạng hóa Nhà cung cấp như sau:

  • Cung cấp thông tin trên trang web của chúng tôi, trong đó trình bày rõ cách thức tham gia vào quy trình thu mua của IEHP, để các doanh nghiệp nhỏ và đa dạng thành phần biết cách tham gia vào quá trình
  • Tìm những dịch vụ/sản phẩm là mặt hàng chủ lực trong các doanh nghiệp nhỏ và đa dạng thành phần, sau đó, chủ động liên hệ với các nhà cung ứng đủ điều kiện khi có cơ hội tìm nguồn cung ứng

Những doanh nghiệp nhỏ và đa dạng thành phần nào muốn hợp tác với IEHP cần đăng ký công ty mình trên trang web Bonfire. Nếu có cơ hội tìm nguồn cung ứng liên quan đến mã ngành hàng hóa mà công ty đã đăng ký, Bonfire sẽ gửi email thông báo về cơ hội mới đó. Các công ty cũng nên truy cập trang web Bonfire thường xuyên, vì IEHP không thể đảm bảo rằng hệ thống sẽ thông báo cho nhà cung ứng về tất cả các cơ hội mà họ đủ điều kiện.