Chào mừng quý vị

Cảm ơn quý vị đã muốn hợp tác với Inland Empire Health Plan (IEHP). Bộ phận Thu Mua của IEHP liên tục tìm kiếm các nhà cung cấp hàng hóa và dịch vụ đa dạng thuộc phạm vi thu mua của bộ phận. IEHP thu mua hàng hóa và dịch vụ thông qua quy trình gọi thầu, và đối với những mặt hàng được chúng tôi thu mua nhiều lần, chúng tôi sẽ ký kết hợp đồng dài hạn. Ngoại trừ Công Trình Công Cộng (đấu thầu hạng mục xây dựng) và một vài hình thức đấu thầu đặc biệt, thì hầu hết các hồ sơ dự thầu cung cấp hàng hóa và dịch vụ cho bộ phận thu mua đều được hoàn thiện trên trang web gọi thầu của bên thứ ba có tên Bonfire. Nhà cung ứng có thể xem đề nghị gọi thầu công khai của IEHP trên trang web Bonfire. IEHP mời tất cả các nhà cung ứng đăng ký trên Bonfire và tham gia vào quy trình gọi thầu công bằng và công khai của IEHP để cung cấp hàng hóa và dịch vụ.

Tuyên Bố Sứ Mệnh

Bộ phận Thu Mua cam kết thực hiện sứ mệnh của IEHP, đó là “tổ chức và cải tiến quy trình cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng, dễ tiếp cận, tập trung vào bệnh, cho cộng đồng”. Là chương trình bảo hiểm y tế do cộng đồng phát triển, chúng tôi phải có trách nhiệm với cộng đồng.

 

Đội ngũ chuyên gia bộ phận Thu Mua của IEHP được trang bị vốn kỹ năng cần thiết, nền tảng kiến thức và kỹ năng đàm phán để hỗ trợ IEHP mua nguyên vật liệu, trang thiết bị và các dịch vụ theo hợp đồng. Với chuyên môn như vậy, với quy trình thu mua hiệu quả nhất và các tiêu chuẩn nghiêm ngặt nhất về liêm chính và đạo đức nghề nghiệp, chúng tôi đảm bảo rằng mọi quyết định thu mua mà chúng tôi đưa ra đều vì lợi ích cao nhất của IEHP và tuân thủ tất cả các luật, quy định và chính sách hiện hành.

Tuân thủ Cấm vận Kinh tế được Áp đặt để Đáp lại các Hành động của Nga ở Ukraine

Vào ngày 4 Tháng Ba, 2022, Thống đốc Gavin Newsom đã ban hành Sắc lệnh N-6-22 (EO) về lệnh cấm vận để đáp lại hành động gây chiến của Nga ở Ukraine. Xem EO này tại https://www.gov.ca.gov/wp-content/uploads/2022/03/3.4.22-Russia-Ukraine-Executive-Order.pdf.

 

Tài liệu này được coi là thông báo theo EO rằng với vai trò là bên cung cấp, nhà thầu hay bên nhận tài trợ, việc tuân thủ các lệnh cấm vận kinh tế được áp đặt để đáp trả các hành động của Nga ở Ukraine là bắt buộc, bao gồm đối với, nhưng không chỉ hạn chế ở, các sắc lệnh liên bang được xác định trong EO và các lệnh cấm vận được xác định trên trang web của Bộ Ngân khố Hoa Kỳ (https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/sanctions-programs-and-country-information/ukraine-russia-related-sanctions). Việc không tuân thủ có thể dẫn đến việc hủy bỏ hợp đồng hay tài trợ, nếu phù hợp.

 

Nếu quý vị có thắc mắc tổng quát, vui lòng gửi email đến địa chỉ procurement@iehp.org.

Chính sách Quy tắc Đạo đức